Sunteți pe pagina 1din 6

VARIANTA 7

SUBIECTUL I
1. S se calculeze modulul numarului complex
8
7 4
i
z
i
+

.
2. S se determine valoarea maxima a functiei
: f

2
( ) 6 9. f x x x +
3. S se rezolve n mulimea [0,2

) ecuatia
1
sin
2
x
.
4. S se determine
n
N
*
pentru care multimea {1,2,..,n} are exact 120 de submultimi cu
doua elemente.
5. Se stie ca, in triunghiul ABC, vectorii
AB AC +
uuur uuur
si
AB AC
uuur uuur
au acelasi modul. S se
demonstreze ca triunghiul ABC este dreptunghic.
6. S se calculeze lungimea razei cercului inscris in triunghiul ABC care are lungimile laturilor
egale cu 3,4 si 5.
Soluii
1.
2 2
2 2
8
8 8 1 65
1
7 4 7 4 65
7 ( 4)
i
i
z
i i
+
+ +


+
2. Valoarea maxima a functiei este
0
0
4 4 a

3.
1
( 1) arcsin /
2
k
x k k Z

_
+
' ;

,

, ( 1) /
6
k
x k k Z


_
+
' ;

,

Singurele soluii din intervalul [0,2

) sunt:
Pentru k=1 se obine
7
6
x

Pentru k=2 se obine


11
6
x

4.
2 2
( 1)
120 120 240 0
2
n
n n
C n n

care are o singur soluie


acceptabil i anume n=16.
5. Fie D astfel inct ABDC este paralelogram.Avem
AB AC AD +
uuur uuur uuur
i
AB AC CB
uuur uuur uuur
.
Rezult c vectorii
AD
uuur
i
CB
uuur
au acelai modul adic diagonalele paralelogramului ABDC au
acceai lungime de unde deducem c ABDC este dreptunghi deci
0
( ) 90 m BAC S .
6. Utiliznd reciproca teoremei lui Pitagora deducem c triunghiul dat este dreptunghic cu
catetele de lungimi 3 i 4 i ipotenuza de 5.
Aria triunghiului este
3 4
6
2
S

iar semiperimetrul este
3 4 5
6
2
p
+ +
.
Inlocuind in relaia S p r obinem raza cercului inscris in triunghi r=1.
1
http://bacalaureat.dap.ro
SUBIECTUL al II-lea
1. Se consider matricele ( )
1 2 3 4
0 1 2 3 , 0 0 0 1
0 0 1 2
A B
_
,
i sistemul
2 3 4 3
2 3 2
2 1
x y z t
y z t
z t
+ + +

+ +
'

.
a) S se determine rangul matricei A.
b) S se determine multimea solutiilor sistemului.
c) S se demonstreze ca ecuatia XA=B nu are solutii
1,3
( ) X M
.

2. Se consider multimea G=
2 2
( )
2 2
k k
k k
A k k


' ;

,

, si pentru fiecare t

notam
H
t
= }
{
( 1) A kt k . Se admite faptul ca (G,
.
) este un grup, unde
.
este inmultirea
matricelor.
a) S se arate ca , , n p A(n)
.
A(p)=A(n+p+1).
b) S se demonstreze ca, pentru orice t , H
t
este un subgrup al grupului (G,
.
).
c) S se demonstreze ca grupurile (G,
.
) si (Z, +

) sunt izomorfe.
Soluii
1. a)Matricea A are minorul
1 2 3
0 1 2 1 0
0 0 1
deci rangA=3.
b)Notm t i sistemul devine:
2 3 3 4
2 2 3
1 2
x y z
y z
z

+ +

+
'

Se obine soluia sistemului:


0
1 2
x
y
z
t

'

unde

C deci sistemul este compatibil simplu nedeterminat.

c)Presupunem prin reducere la absurd c ecuaia dat are soluia X=(a b c)
1,3
( ) M
.
Din XA=B obinem:
2
http://bacalaureat.dap.ro
( ) ( ) 2 3 2 4 3 2 0 0 0 1 a a b a b c a b c + + + + +
0
2 0
3 2 0
4 3 2 1
a
a b
a b c
a b c

'
+ +

+ +

.Din primele trei ecuaii obinem a=0 , b=0 , c=0 care nu verific ultima
ecuaie , contradicie cu presupunerea fcut.
2. a)
1 1
1 1
2 2 2 2 2 2
( ) ( ) ( 1)
2 2 2 2 2 2
n n p p n p n p
n n p p n p n p
A n A p A n p
+ + + +
+ + + +
_ _ _
+ +

, , ,
, n p .
b) Fie ( 1) A kt i ( 1) A ht dou matrice din mulimea H
t
.
Elementul neutru din grupul (G,
.
) este matricea ( )
1 1
2 2
E A 1
1 1
2 2
_

,
iar simetrica
matricei ( 1) A ht este matricea ( 1) A ht .
Avem ( ) ( 1) ( 1) ( ) 1
t
A kt A ht A k h t H de unde rezult c H
t
este subgrup.
d) Fie : f G Z prin formula ( ) ( ) 1 f A k k + .
Din ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 f A k f A h k h k h + + deci funcia f este injectiv.
Evident f este i surjectiv deci este bijectiv.
Mai departe avem:
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( 1) 2 ( ) ( ) f A k A h f A k h k h f A k f A h + + + + +
deci f este izomorfism de grupuri.
3
http://bacalaureat.dap.ro
SUBIECTUL al III-lea
1. Se consider funcia
: (0, ) f
, ( ) ln f x x i irul
*
1 1 1
( ) , 1 ... ln , *.
2 3
n n n
x x n n
n

+ + + +


a) S se determine asimptotele graficului functiei f.
b) S se arate c, pentru orice k>0,
1 1
( 1) ( ) .
1
f k f k
k k
< + <
+
c) S se arate c irul ( )
n n
x

este descresctor i are termenii pozitivi.
2. Se consider funciile f:(-1,)
2
2
, ( )
( 1)( 1)
x
f x
x x

+ +

si
F:(-1,)
2
, ( ) ln( 1) ln( 1) , F x a x b x carctgx + + + + unde a, b, c sunt parametrii
reali.
a) S se determine a, b, c astfel incat F s fie o primitiv a funciei f.
b) S se calculeze
1
0
( ) . f x dx

c) S se studieze monotonia funciei F, in cazul in care F este primitiv a funciei f.


Soluii
a)
lim ( ) lim ln
x x
f x x
+ +
+
deci graficul nu are asimptot orizontal.
1
( ) ln (ln )
lim lim lim lim 0
1
x x x x
f x x x
x
m
x x x
+ + + +

[ ]
lim ( ) lim ln
x x
n f x mx x
+ +
+
deci graficul nu are asimptot oblic.
0 0
0 0
lim ( ) limln
x x
x x
f x x

> >

deci graficul are asimptot vertical dreapta de ecuaie x=0 (axa Oy).
b) Aplicm teorema lui Lagrange funciei f pe intervalul [k,k+1] , k>0.
Rezult c:
(1) ( 1) ( ) ( 1 ) ( ) f k f k k k f c + + unde ( , 1) c k k +
1 1
( ) (ln ) ( ) f x x f c
x c
.Cum ( , 1) c k k + rezult c
1 1 1
1 k c k
< <
+
adic
1 1
( )
1
f c
k k
< <
+
(2)
Din relaiile (1) i (2) rezult c
1 1
( 1) ( )
1
f k f k
k k
< + <
+
, k>0.
4
http://bacalaureat.dap.ro
c) Studiem semnul diferenei
1 n n
x x
+
.
1
1
ln ln( 1) 0
1
n n
x x n n
n
+
+ + <
+
aa cum rezult din prima parte a inegalitii de la
punctul b) deci irul este descresctor.
Din relaia demonstrat la punctul b) obinem:
. 1 (2) (1) 1
1
. 2 (3) (2)
2
1
. 3 (4) (3)
3
...........................................
1
. ( 1) ( )
pt k f f
pt k f f
pt k f f
pt k n f n f n
n
<
<
<
+ <
Din adunarea acestor relaii rezult:
1 1 1
( 1) (1) 1 ...
2 3
f n f
n
+ < + + + + adic
1 1 1
ln( 1) 1 ...
2 3
n
n
+ < + + + + .Mai departe avem
1 1 1 1
ln( 1) ln 1 ... ln ln ln1 0
2 3
n
n
n n n x
n n
+
+ < + + + + > > adic irul x
n
are
termenii pozitivi.
2. a) Funcia F este o primitiv a funciei f dac ( ) ( ), ( 1, ) F x f x x + .
2
2 2 2
2 2
( ) ( ln( 1) ln( 1) )
1 1 1 ( 1)( 1)
a bx c x
F x a x b x carctgx
x x x x x
+ + + + + +
+ + + + +
Aducem la acelai numitor i dup calcule obinem:
2
2 0
( 2 ) (2 ) 2 2 2
0
a b
x a b x b c a c x b c
a c
+

+ + + + + +
'

care are soluia


1
1, , 1
2
a b c .
b).
1
1
1 2
0
0 0
1 1
( ) ( ) ln( 1) ln( 1) ln2 ln2
2 2 4
f x dx F x x x arctgx

_
+ + + + + +

,

ln2
4 2

.
5
http://bacalaureat.dap.ro
c)
2
2
( ) ( )
( 1)( 1)
x
F x f x
x x

+ +
Din ( ) 0 0 F x x .Tabelul de variaie al funciei F este:
deci F este descresctoare pe intervalul (-1,0) i este cresctoare pe intervalul (0, ) + .
6
x 0
0 + + + + +
1

http://bacalaureat.dap.ro