P. 1
Programa Matematica clasa a V a

Programa Matematica clasa a V a

|Views: 56|Likes:
Published by Firu Cristina
- programa matematica
- programa matematica

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Firu Cristina on Jul 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

PROGRAMA DE MATEMATICA PENTRU CLASA A V-A

    COMPETENTE DE BAZA ALE ELEVULUI IN STIINTE SI TEHNOLOGII  1. Identificarea caracteristicilor numerelor naturale şi a formei de scriere a unui număr natural în contexte variate. 2. Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale. 3. Selectarea şi utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale. 4. Deducerea unor proprietăţi ale operaţiilor cu numere naturale pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule. A învăţa să înveţi .

- PROPUNERE TIMP ALOCAT : 35 săptămȃni * 4 ore = 140 ore

COMPETENTE- CHEIE VIZATE DIRECT PRIN STUDIUL MATEMATICII

COMPETENTE VIZATE INDIRECT PRIN STUDIUL MATEMATICII Elevul  Poate comunica fluent în limba maternă, foloseşte un vocabular bogat. Enunţă propoziţii, le analizează şi estimează valoarea lor logică.  Poate evalua propria muncă, solicită informaţii şi sprijin când este cazul. Poate aprecia şi poate identifica punctele tari şi punctele slabe.  Este perseverent în învăţare, are o reflecţie critică asupra scopurilor învăţării, are abilităţi de învăţare autonomă pe baza autodisciplinei, solicită( şi oferă) colaborare în procesul învăţării, împărtăşeşte achiziţiile învăţării.  Dovedeşte spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, îşi organizează propria învăţăre, evaluează propria muncă, solicită informaţii şi sprijin când este cazul, manifestă interes pentru rezolvarea problemelor din comunitate.  Manifesta toleranţă, pentru a exprima şi a înţelege diferite puncte de vedere.  Are abilităţi creative, transferabile, în diverse contexte în care utilizează cunoştinţe de comunicare în limbi străine. Formulează şi exprimă argumente orale şi scrise, în propoziţii simple, adecvate contextului. 1. Numere naturale.

CONTINUTURI

ORE ( + la dispoz prof.) 36 (32+ 4) 1 1 1 1 1 1 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 36
( 32+ 4 )

EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

OPTIONALE POSIBILE (extensii) Baze de numeraţie.

Poate accesa, poate procesa şi poate asimila cunoştinţe şi deprinderi în diverse discipline sau domenii de interes , folosind cunoştinţele de calcul numeric.  Competenţă digitală.

1. Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor zecimale. 2. Reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale. 3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale. 4. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor.

Foloseşte microcalculatoare, minicalculatoare sau PC-uri pentru editarea sau calculul unor expresii cu numere naturale sau numere raţionale pozitive. Foloseşte responsabil alte instrumente digitale pentru a produce, a prezenta şi a înţelege informaţii.

Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul de numeraţie zecimal; şirul numerelor naturale. Reprezentarea numerelor naturale pe axa numerelor. Compararea, aproximarea şi ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare. Adunarea numerelor naturale; proprietăţi. Scăderea numerelor naturale. Înmulţirea numerelor naturale; proprietăţi. Factor comun. Ordinea efectuării operaţiilor; utilizarea parantezelor: rotunde, pătrate şi acolade. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr natural; Proprietățile puterilor. Pătrate sau cuburi perfecte. Compararea puterilor care au aceeaşi bază sau acelaşi exponent. Împărţirea, cu rest zero, a numerelor naturale când împărţitorul are mai mult de o cifră. Împărţirea cu rest a numerelor naturale. Ordinea efectuării operaţiilor. Media aritmetică a două numere naturale, cu rezultat număr natural. 2. Numere raţionale mai mari sau egale cu zero , exprimate prin fracţii zecimale. Scrierea fracţiilor zecimale finite ca rezultat al unei operaţii de împărţire a unui număr natural la o puterea lui 10. Aproximări la ordinul zecimilor/sutimilor. Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale. Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule. Înmulţirea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule. Ridicarea la putere cu exponent natural a unei fracţii zecimale care are un număr finit de zecimale nenule. Ordinea efectuării operaţiilor cu fracţii zecimale finite. Împărţirea a două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală. Împărţirea unei fracţii zecimale finite la un număr natural nenul. Împărţirea unui număr natural la o fracţie zecimală finită. Împărţirea a două fracţii zecimale finite. Ordinea efectuării operaţiilor cu fracţii care au un număr finit de zecimale nenule. Media aritmetică a două fracţii zecimale finite.

Exerciţii de scriere şi citire a numerelor naturale . Exerciţii de reprezentare pe axa numerelor naturale. Exerciţii de comparare şi ordonare, exerciţii de aproximarea ordinului de mărime. Exerciţii de adunare a numerelor naturale prin aplicarea proprietăţilor adunării ( în scris sau calcul rapid). Exerciţii de scădere a numerelor naturale(în scris/memorie). Exerciţii de înmulţire a numerelor naturale şi de aplicare a proprietăţilor înmulţirii ( în scris şi/sau prin calcul rapid). Exerciţii de calcul a expresiilor aritmetice prin diverse moduri, compararea lor şi eliminarea erorilor de calcul. Înțelegerea noţiunii prin exemple de calcul a unor puteri. Exerciţii pentru înţelegerea utilităţii şi de aplicare a regulilor de calcul cu puteri. Exerciţii de comparare a puterilor cu aceeaşi bază sau cu acelaşi exponent, sau cu baze şi exponenţi diferiţi. Exerciţii de împărţire a numerelor naturale şi de eliminare a erorilor de calcul. Exerciţii de împărţire cu rest. Teorema împărţirii cu rest. Exerciţii de calcul a expresiilor aritmetice. Exerciţii de calcul şi probleme cu medii aritmetice.

Istoria numerelor. Metode de estimare şi/sau de aproximare a unei populaţii, a unei culturi de plante, a unei culturi microscopice, etc. Utilizarea calculatorului în aritmetica numerelor naturale.

2 2 2 3 4 4 3 2 2 2 4 2

Exerciţii pentru introducerea fracţiilor zecimale finite. Exerciţii de comparare, ordonare şi reprezentare pe axă. Exerciţii de adunare şi scădere a fracţiilor zecimale finite. Exerciţii de înmulţire cu o putere a lui zece. Exerciţii de înmulţire a fracţiilor zecimale finite. Exerciţii de ridicare la putere cu exponent natural, a unei fracţii zecimale finite. Exerciţii de calcul a unor expresii aritmetice. Exerciţii de împărţire a două numere naturale. Exerciţii de împărţire a unei fracţii la un număr natural. Exerciţii de împărţire a unui număr natural la o fracţie zecimală finită. Exerciţii de împărţire a două fracţii zecimale finite. Exerciţii de calcul a unor expresii aritmetice cu numere naturale sau exprimate prin fracţii zecimale finite. Exerciţii de calcul şi probleme cu medii aritmetice.

Matematica „împărţirii” resurselor.

transformări. Rezolvarea de probleme practice cu amestecuri sau aliaje. Volumul cubului şi volumul paralelipipedului dreptunghic. împărtăşeşte achiziţiile învăţării. înregistrarea.  Bursa valutară şi bursa de valori. Determinările maselor unor corpuri. 2. 1. Determinarea experimentală a valorilor unor mărimi fizice caracteristice suprafeţelor sau corpurilor . Unităţi de măsură pentru arie. Are abilităţi creative.transformări. Probleme de determinare a unor durate de timp. Elemente de geometrie şi unități de măsură. Probleme de amestec sau aliaje. Perimetrele unor figuri geometrice simple. Exerciţii cu măsuri ale unor vase exprimate cu diverse unităţi de măsură. Exerciţii cu măsuri ale unor mase exprimate cu diverse unităţi de măsură. Rezolvarea de probleme prin metoda reducerii la unitate. 3.transformări. în diverse contexte în care utilizează cunoştinţe de comunicare în limbi străine. Probleme de numărare. Rezolvarea de probleme prin metoda Rezolvarea de probleme prin metoda falsei ipoteze. Rezolvarea de probleme prin metoda mersului invers. Transpunerea în limbaj specific geometriei a unor probleme practice referitoare la perimetre. probleme de perspicacitate. minicalculatoare sau PC-uri pentru editarea sau calculul unor expresii cu numere naturale sau numere raţionale pozitive. Colectarea. Analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la unităţile de măsură studiate.  Competenţă digitală. Exerciţii cu măsuri ale unor volume exprimate cu diverse unităţi de măsură. Dovedeşte spirit de iniţiativă şi antreprenoriat. a prezenta şi a înţelege informaţii. Exerciţii cu diverse unităţi de măsură naţionale şi europene. Valoarea de adevăr a unui propoziţii. solicită informaţii şi sprijin când este cazul. arii. Exerciţii cu unităţi de măsură pentru timp şi transformări.PROPUNERE TIMP ALOCAT : 35 săptămȃni * 4 ore = 140 ore COMPETENTE. Interpretarea unei configuraţii geometrice în sensul recunoaşterii elementelor ei şi a relaţionării cu unităţile de măsură studiate. transformări. Exprimarea. solicită informaţii şi sprijin când este cazul. transferabile. Probleme care se rezolva prin metoda mersului invers. pentru a exprima şi a înţelege diferite puncte de vedere. Determinări practice şi aproximări. ORE ( La dispoz prof. Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi/sau al inecuaţiilor. a ariilor (pătrat. Exerciţii de stabilire a valorii de adevăr a unor propoziţii. Capacitatea unor vase. poate procesa şi poate asimila cunoştinţe şi deprinderi în diverse discipline sau domenii de interes . Formulează şi exprimă argumente orale şi scrise. are abilităţi de învăţare autonomă pe baza autodisciplinei. Determinarea practică a perimetrelor unor figuri. Unităţi monetare. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor. în propoziţii simple. CONTINUTURI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE OPTIONALE POSIBILE (extensii)  3. Unităţi de măsură pentru timp. Probleme care se rezolva prin metoda reducerii la unitate. solicită( şi oferă) colaborare în procesul învăţării. Reprezentarea datelor.PROGRAMA DE MATEMATICA PENTRU CLASA A V-A     COMPETENTE DE BAZA ALE ELEVULUI IN STIINTE SI TEHNOLOGII  A învăţa să înveţi . Probleme care se rezolva prin metoda figurativă. Rezolvarea de probleme cu ajutorul ecuaţiilor sau inecuaţiilor. Determinarea perimetrelor. . îşi organizează propria învăţăre. Elemente de statistică descriptivă. foloseşte un vocabular bogat. Poate aprecia şi poate identifica punctele tari şi punctele slabe. Transpunerea unei situaţiiproblemă în limbaj matematic.CHEIE VIZATE DIRECT PRIN STUDIUL MATEMATICII 1. Unităţi de măsură pentru masă. paralelipiped dreptunghic) şi exprimarea acestora în unităţi de măsură corespunzătoare. 4. folosind cunoştinţele de calcul numeric. manifestă interes pentru rezolvarea problemelor din comunitate. Exerciţii practice de utilizare a diverselor instrumente de măsură pentru timp. adecvate contextului. transformări. Unităţi de măsură pentru capacitate. şi a unor inecuaţii de tipul COMPETENTE VIZATE INDIRECT PRIN STUDIUL MATEMATICII Elevul Poate comunica fluent în limba maternă. a soluţiilor unor ecuaţii de tipul: . prelucrarea şi interpretarea unor date ce caracterizează figuri geometrice sau fenomene fizice . Exerciţii şi probleme de numărare şi/sau creare de şiruri. transformări. Determinarea ariilor unor figuri prin calcul sau prin aproximare. Manifesta toleranţă. Determinarea volumului unor corpuri(vase) prin calcul sau prin aproximare. Unităţi de măsură pentru volum. Rezolvarea de probleme de mişcare.   Foloseşte microcalculatoare.) 32 (28+ 4) . în rezolvarea sau compunerea unor probleme. 2. utilizând transformarea convenabilă a unităţilor de măsură. Foloseşte responsabil alte instrumente digitale pentru a determina. are o reflecţie critică asupra scopurilor învăţării. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică. 4. Rezolvarea de probleme prin metoda figurativă. Probleme de mişcare. „Jocuri matematice” sau matematică distractivă. rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului. Probleme care se rezolva prin metoda falsei ipoteze. 4 2 2 1 1 3 3 3 3 1 2 4   Procedee de înregistrare şi reprezentare a datelor. Masuri. Este perseverent în învăţare. Determinări practice şi aproximări. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 (28+2) Poate accesa. le analizează şi estimează valoarea lor logică. Poate evalua propria muncă. volume. Exerciţii cu unităţi de măsură pentru lungime şi de utilizare a diverselor instrumente de măsură. dreptunghi) şi a volumelor (cub. Exerciţii cu operaţii monetare şi/sau conversii valutare. Reprezentări şi rezolvări de probleme cu ajutorul calculatorului. erori de măsurare. Exerciţii cu măsuri ale unor arii exprimate cu diverse unităţi de măsură. (Ex: Determinarea consumurilor energetice ale familiei). Enunţă propoziţii. Rezolvarea unor probleme inedite prin metode ingenioase. Aria pătratului şi aria dreptunghiului. evaluează propria muncă. Probleme cu operaţii monetare. Probleme care se rezolva prin metoda aducerii la acelaşi termen de comparaţie. 3. unde a şi b sunt numere naturale sau numere exprimate prin fracţii zecimale finite. Propoziţii matematice exprimate prin egalităţi sau inegalităţi. Unităţi de măsură pentru lungime. transformări.

PROPUNERE TIMP ALOCAT : 35 săptămȃni * 4 ore = 140 ore .PROGRAMA DE MATEMATICA PENTRU CLASA A V-A         .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->