P. 1
Programa Matematica clasa a V a

Programa Matematica clasa a V a

|Views: 56|Likes:
Published by Firu Cristina
- programa matematica
- programa matematica

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Firu Cristina on Jul 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2013

pdf

text

original

PROGRAMA DE MATEMATICA PENTRU CLASA A V-A

    COMPETENTE DE BAZA ALE ELEVULUI IN STIINTE SI TEHNOLOGII  1. Identificarea caracteristicilor numerelor naturale şi a formei de scriere a unui număr natural în contexte variate. 2. Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale. 3. Selectarea şi utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operaţiilor cu numere naturale. 4. Deducerea unor proprietăţi ale operaţiilor cu numere naturale pentru a estima sau pentru a verifica validitatea unor calcule. A învăţa să înveţi .

- PROPUNERE TIMP ALOCAT : 35 săptămȃni * 4 ore = 140 ore

COMPETENTE- CHEIE VIZATE DIRECT PRIN STUDIUL MATEMATICII

COMPETENTE VIZATE INDIRECT PRIN STUDIUL MATEMATICII Elevul  Poate comunica fluent în limba maternă, foloseşte un vocabular bogat. Enunţă propoziţii, le analizează şi estimează valoarea lor logică.  Poate evalua propria muncă, solicită informaţii şi sprijin când este cazul. Poate aprecia şi poate identifica punctele tari şi punctele slabe.  Este perseverent în învăţare, are o reflecţie critică asupra scopurilor învăţării, are abilităţi de învăţare autonomă pe baza autodisciplinei, solicită( şi oferă) colaborare în procesul învăţării, împărtăşeşte achiziţiile învăţării.  Dovedeşte spirit de iniţiativă şi antreprenoriat, îşi organizează propria învăţăre, evaluează propria muncă, solicită informaţii şi sprijin când este cazul, manifestă interes pentru rezolvarea problemelor din comunitate.  Manifesta toleranţă, pentru a exprima şi a înţelege diferite puncte de vedere.  Are abilităţi creative, transferabile, în diverse contexte în care utilizează cunoştinţe de comunicare în limbi străine. Formulează şi exprimă argumente orale şi scrise, în propoziţii simple, adecvate contextului. 1. Numere naturale.

CONTINUTURI

ORE ( + la dispoz prof.) 36 (32+ 4) 1 1 1 1 1 1 2 3 4 3 3 3 3 3 4 2 36
( 32+ 4 )

EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE

OPTIONALE POSIBILE (extensii) Baze de numeraţie.

Poate accesa, poate procesa şi poate asimila cunoştinţe şi deprinderi în diverse discipline sau domenii de interes , folosind cunoştinţele de calcul numeric.  Competenţă digitală.

1. Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor zecimale. 2. Reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale. 3. Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru optimizarea calculului cu fracţii zecimale. 4. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor.

Foloseşte microcalculatoare, minicalculatoare sau PC-uri pentru editarea sau calculul unor expresii cu numere naturale sau numere raţionale pozitive. Foloseşte responsabil alte instrumente digitale pentru a produce, a prezenta şi a înţelege informaţii.

Scrierea şi citirea numerelor naturale în sistemul de numeraţie zecimal; şirul numerelor naturale. Reprezentarea numerelor naturale pe axa numerelor. Compararea, aproximarea şi ordonarea numerelor naturale; probleme de estimare. Adunarea numerelor naturale; proprietăţi. Scăderea numerelor naturale. Înmulţirea numerelor naturale; proprietăţi. Factor comun. Ordinea efectuării operaţiilor; utilizarea parantezelor: rotunde, pătrate şi acolade. Ridicarea la putere cu exponent natural a unui număr natural; Proprietățile puterilor. Pătrate sau cuburi perfecte. Compararea puterilor care au aceeaşi bază sau acelaşi exponent. Împărţirea, cu rest zero, a numerelor naturale când împărţitorul are mai mult de o cifră. Împărţirea cu rest a numerelor naturale. Ordinea efectuării operaţiilor. Media aritmetică a două numere naturale, cu rezultat număr natural. 2. Numere raţionale mai mari sau egale cu zero , exprimate prin fracţii zecimale. Scrierea fracţiilor zecimale finite ca rezultat al unei operaţii de împărţire a unui număr natural la o puterea lui 10. Aproximări la ordinul zecimilor/sutimilor. Compararea, ordonarea şi reprezentarea pe axa numerelor a fracţiilor zecimale. Adunarea şi scăderea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule. Înmulţirea fracţiilor zecimale care au un număr finit de zecimale nenule. Ridicarea la putere cu exponent natural a unei fracţii zecimale care are un număr finit de zecimale nenule. Ordinea efectuării operaţiilor cu fracţii zecimale finite. Împărţirea a două numere naturale cu rezultat fracţie zecimală. Împărţirea unei fracţii zecimale finite la un număr natural nenul. Împărţirea unui număr natural la o fracţie zecimală finită. Împărţirea a două fracţii zecimale finite. Ordinea efectuării operaţiilor cu fracţii care au un număr finit de zecimale nenule. Media aritmetică a două fracţii zecimale finite.

Exerciţii de scriere şi citire a numerelor naturale . Exerciţii de reprezentare pe axa numerelor naturale. Exerciţii de comparare şi ordonare, exerciţii de aproximarea ordinului de mărime. Exerciţii de adunare a numerelor naturale prin aplicarea proprietăţilor adunării ( în scris sau calcul rapid). Exerciţii de scădere a numerelor naturale(în scris/memorie). Exerciţii de înmulţire a numerelor naturale şi de aplicare a proprietăţilor înmulţirii ( în scris şi/sau prin calcul rapid). Exerciţii de calcul a expresiilor aritmetice prin diverse moduri, compararea lor şi eliminarea erorilor de calcul. Înțelegerea noţiunii prin exemple de calcul a unor puteri. Exerciţii pentru înţelegerea utilităţii şi de aplicare a regulilor de calcul cu puteri. Exerciţii de comparare a puterilor cu aceeaşi bază sau cu acelaşi exponent, sau cu baze şi exponenţi diferiţi. Exerciţii de împărţire a numerelor naturale şi de eliminare a erorilor de calcul. Exerciţii de împărţire cu rest. Teorema împărţirii cu rest. Exerciţii de calcul a expresiilor aritmetice. Exerciţii de calcul şi probleme cu medii aritmetice.

Istoria numerelor. Metode de estimare şi/sau de aproximare a unei populaţii, a unei culturi de plante, a unei culturi microscopice, etc. Utilizarea calculatorului în aritmetica numerelor naturale.

2 2 2 3 4 4 3 2 2 2 4 2

Exerciţii pentru introducerea fracţiilor zecimale finite. Exerciţii de comparare, ordonare şi reprezentare pe axă. Exerciţii de adunare şi scădere a fracţiilor zecimale finite. Exerciţii de înmulţire cu o putere a lui zece. Exerciţii de înmulţire a fracţiilor zecimale finite. Exerciţii de ridicare la putere cu exponent natural, a unei fracţii zecimale finite. Exerciţii de calcul a unor expresii aritmetice. Exerciţii de împărţire a două numere naturale. Exerciţii de împărţire a unei fracţii la un număr natural. Exerciţii de împărţire a unui număr natural la o fracţie zecimală finită. Exerciţii de împărţire a două fracţii zecimale finite. Exerciţii de calcul a unor expresii aritmetice cu numere naturale sau exprimate prin fracţii zecimale finite. Exerciţii de calcul şi probleme cu medii aritmetice.

Matematica „împărţirii” resurselor.

Rezolvarea de probleme prin metoda reducerii la unitate. Unităţi de măsură pentru timp.   Foloseşte microcalculatoare. Are abilităţi creative.CHEIE VIZATE DIRECT PRIN STUDIUL MATEMATICII 1. solicită informaţii şi sprijin când este cazul. Rezolvarea de probleme prin metoda Rezolvarea de probleme prin metoda falsei ipoteze. Poate evalua propria muncă. „Jocuri matematice” sau matematică distractivă. Determinarea perimetrelor. . Determinări practice şi aproximări. Determinările maselor unor corpuri. solicită( şi oferă) colaborare în procesul învăţării. 3. Probleme de mişcare. 4.transformări. utilizând transformarea convenabilă a unităţilor de măsură. paralelipiped dreptunghic) şi exprimarea acestora în unităţi de măsură corespunzătoare. manifestă interes pentru rezolvarea problemelor din comunitate. Exerciţii de stabilire a valorii de adevăr a unor propoziţii. Probleme de numărare. Determinarea practică a perimetrelor unor figuri. CONTINUTURI EXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE OPTIONALE POSIBILE (extensii)  3. Rezolvarea de probleme practice cu amestecuri sau aliaje. a soluţiilor unor ecuaţii de tipul: . Exerciţii cu diverse unităţi de măsură naţionale şi europene. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 (28+2) Poate accesa. împărtăşeşte achiziţiile învăţării. Reprezentarea datelor.) 32 (28+ 4) . Rezolvarea de probleme prin metoda mersului invers. dreptunghi) şi a volumelor (cub. transformări. Exerciţii cu măsuri ale unor volume exprimate cu diverse unităţi de măsură. probleme de perspicacitate. Unităţi monetare. Poate aprecia şi poate identifica punctele tari şi punctele slabe. foloseşte un vocabular bogat. evaluează propria muncă.PROGRAMA DE MATEMATICA PENTRU CLASA A V-A     COMPETENTE DE BAZA ALE ELEVULUI IN STIINTE SI TEHNOLOGII  A învăţa să înveţi . 4. Exerciţii cu operaţii monetare şi/sau conversii valutare. Analizarea şi interpretarea rezultatelor obţinute prin rezolvarea unor probleme practice cu referire la unităţile de măsură studiate. Probleme de determinare a unor durate de timp. Exerciţii cu unităţi de măsură pentru timp şi transformări. Foloseşte responsabil alte instrumente digitale pentru a determina. Perimetrele unor figuri geometrice simple. 3. unde a şi b sunt numere naturale sau numere exprimate prin fracţii zecimale finite. 2. Exerciţii practice de utilizare a diverselor instrumente de măsură pentru timp. Probleme care se rezolva prin metoda aducerii la acelaşi termen de comparaţie. (Ex: Determinarea consumurilor energetice ale familiei). Probleme care se rezolva prin metoda figurativă. Enunţă propoziţii. Colectarea. transformări. erori de măsurare. în diverse contexte în care utilizează cunoştinţe de comunicare în limbi străine. Probleme de amestec sau aliaje. Dovedeşte spirit de iniţiativă şi antreprenoriat. în propoziţii simple. Probleme care se rezolva prin metoda falsei ipoteze. Valoarea de adevăr a unui propoziţii. Unităţi de măsură pentru masă. Transpunerea în limbaj specific geometriei a unor probleme practice referitoare la perimetre. transformări. a ariilor (pătrat. Aria pătratului şi aria dreptunghiului. adecvate contextului. minicalculatoare sau PC-uri pentru editarea sau calculul unor expresii cu numere naturale sau numere raţionale pozitive. Unităţi de măsură pentru arie. Masuri.  Competenţă digitală.transformări. Elemente de geometrie şi unități de măsură. Unităţi de măsură pentru volum. rezolvarea problemei obţinute şi interpretarea rezultatului. Rezolvarea de probleme prin metoda figurativă. poate procesa şi poate asimila cunoştinţe şi deprinderi în diverse discipline sau domenii de interes . Exerciţii cu măsuri ale unor vase exprimate cu diverse unităţi de măsură. Determinarea experimentală a valorilor unor mărimi fizice caracteristice suprafeţelor sau corpurilor . Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuaţiilor şi/sau al inecuaţiilor. Metode de rezolvare a problemelor de aritmetică. Transpunerea unei situaţiiproblemă în limbaj matematic. transferabile. în rezolvarea sau compunerea unor probleme. a prezenta şi a înţelege informaţii. Exerciţii cu unităţi de măsură pentru lungime şi de utilizare a diverselor instrumente de măsură. arii. Propoziţii matematice exprimate prin egalităţi sau inegalităţi. Volumul cubului şi volumul paralelipipedului dreptunghic. transformări. 2. Probleme cu operaţii monetare. pentru a exprima şi a înţelege diferite puncte de vedere. prelucrarea şi interpretarea unor date ce caracterizează figuri geometrice sau fenomene fizice . Exprimarea. Capacitatea unor vase. Manifesta toleranţă. Interpretarea unei configuraţii geometrice în sensul recunoaşterii elementelor ei şi a relaţionării cu unităţile de măsură studiate. ORE ( La dispoz prof. Rezolvarea de probleme cu ajutorul ecuaţiilor sau inecuaţiilor. Rezolvarea unor probleme inedite prin metode ingenioase. Exerciţii cu măsuri ale unor mase exprimate cu diverse unităţi de măsură. Exerciţii şi probleme de numărare şi/sau creare de şiruri. volume. îşi organizează propria învăţăre. are abilităţi de învăţare autonomă pe baza autodisciplinei. Exerciţii cu măsuri ale unor arii exprimate cu diverse unităţi de măsură. Este perseverent în învăţare. Reprezentări şi rezolvări de probleme cu ajutorul calculatorului. Unităţi de măsură pentru lungime.  Bursa valutară şi bursa de valori. 1. şi a unor inecuaţii de tipul COMPETENTE VIZATE INDIRECT PRIN STUDIUL MATEMATICII Elevul Poate comunica fluent în limba maternă. Probleme care se rezolva prin metoda reducerii la unitate. le analizează şi estimează valoarea lor logică. are o reflecţie critică asupra scopurilor învăţării.PROPUNERE TIMP ALOCAT : 35 săptămȃni * 4 ore = 140 ore COMPETENTE. înregistrarea. Determinări practice şi aproximări. Determinarea volumului unor corpuri(vase) prin calcul sau prin aproximare. Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a ordinii efectuării operaţiilor. folosind cunoştinţele de calcul numeric. Elemente de statistică descriptivă. solicită informaţii şi sprijin când este cazul. Determinarea ariilor unor figuri prin calcul sau prin aproximare. Unităţi de măsură pentru capacitate. Formulează şi exprimă argumente orale şi scrise. transformări. Rezolvarea de probleme de mişcare. Probleme care se rezolva prin metoda mersului invers. 4 2 2 1 1 3 3 3 3 1 2 4   Procedee de înregistrare şi reprezentare a datelor.

PROGRAMA DE MATEMATICA PENTRU CLASA A V-A         .PROPUNERE TIMP ALOCAT : 35 săptămȃni * 4 ore = 140 ore .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->