Sunteți pe pagina 1din 3

NEW EUROPE PROPERTY INVESTMENTS PLC

(Inregistrata in Isle of Man, avand un numar de inregistrare 001211V) (Inregistrata in Africa de Sud ca o companie externa cu raspundere limitata, avand numar de inregistrare 2009/000025/10) Simbol AIM: NEPI Simbol BVB: NEP Simbol JSE: NEP ISIN: IM00B23XCH02 (NEPI sau Compania)

REZULTATELE ADUNARII GENERALE ANUALE

Compania anunta ca Adunarea Generala Anuala a Actionarilor a avut loc in data de 2 mai 2013, ora 10:00 am British Summer Time, la sediul social NEPI, adresa 2nd Floor, Anglo International House, Strada Lord, Douglas, Insula Man. Toate rezolutiile propuse au fost adoptate de majoritatea necesara in randul actionarilor NEPI. Conform articolului 113 alin. (1) litera A din Regulamentul nr. 1/2006 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, rezolutiile sunt enumerate mai jos: ORDINE DE ZI ORDINARA 1. Primirea si adoptarea rapoartelor administratorilor companiei si a situatiilor financiare la data de 31 decembrie 2012. 2. Realegerea administratorilor companiei, care se retrag din activitate prin rotatie, in conformitate cu articolul 86 din Actul constitutiv al Companiei: 2.1 Martin Slabbert; si 2.2 Jeff Zidel, Care se retrag din activitate la Adunarea Generala Anuala a Companiei, si care, fiind eligibili, si-au exprimat disponibilitatea in vederea realegerii.

3. Autorizarea administratorilor Companiei de a-si stabili remuneratia in conformitate cu articolul 95 din Actul constitutiv al Companiei 4. Re-numirea firmei Ernst & Young SRL ca auditori ai companiei si autorizarea administratorilor companiei de a stabili remuneratia acestora. ORDINE DE ZI SPECIALA 5. Modificarea schemei de cumparare de actiuni a NEPI adoptata de catre actionari la data de 24 aprilie 2012 ("schema actuala") dupa cum urmeaza: 5.1 cresterea numarului total de actiuni ce pot fi oferite spre subscriere sau achizitie in cadrul prezentei (alocarea schemei): de la 10,000,000 (zece milioane) de actiuni, mai putin numarul de actiuni emise in cadrul schemei NEPI de stimulare a achizitiei de actiuni (si anume schema care a fost implementata inaintea listarii Societatii pe piata AIM a London Stock Exchange) si pentru care pretul de achizitie a ramas restant la data implementarii Schemei actuale de achizitie de actiuni (fiind de
{N82\00120643.DOCX\ANNOUNCE\TM}

5,100,790 actiuni) la 15,000,000 (cincisprezece milioane) de actiuni, mai putin 5,100,790 de actiuni emise in cadrul schemei NEPI de stimulare a achizitiei de actiuni si mentionata mai sus; si 5.2 in scopul cresterii numarului total de actiuni care pot fi oferite oricarei persoane in cadrul Schemei NEPI de achizitie de actiuni de la 2,000,000 (doua milioane) la 3,000,000 (trei milioane) de actiuni, cu conditia ca acest numar maxim sa nu se aplice in cazul in care orice reducere a capitalului social ordinar emis al Societtii determina o persoana careia i s-a oferit o astfel de oferta sa o accepte depsind un astfel de numar maxim.

6. Pentru a mentine libertatea maxima a Administratorilor pentru extinderea afacerilor Societatii prin alocarea de titluri de capital al Societatii contra numerar, pe baza nepreferentiala, actionarii au adoptat urmatoarea hotarare: Sub rezerva restrictiilor prevazute mai jos si sub rezerva prevederilor articolului 5.3, Cerintelor de Listare ale JSE Ltd., Codului AIM pentru Societati emis de London Stock Exchange plc, precum si codului Bursei de Valori Bucureti, Administratorii Societatii sunt imputerniciti prin prezentul pana la expirarea acestei imputerniciri la urmatoarea Adunarea Generala Ordinara a Societatii, cu conditia ca aceasta imputernicire sa nu fie prelungita peste 15 luni, sa aloce si sa emita actiuni ale Societatii (inclusiv acordarea sau emisiunea de optiuni sau titluri de valoare convertibile intr-o clasa de actiuni in emisiune) contra numerar (sau pentru stingerea sau plata oricarui pasiv, obligatie sau angajament, constrangere sau decontare a cheltuielilor) in urmatoarele conditii: 6.1 actiunile care sunt emise contra numerar trebuie sa fie de o clasa deja in emisiune sau, daca nu este cazul, trebuie sa fie limitata la astfel de actiuni sau drepturi convertibile intr-o clasa de actiuni deja in emisiune; 6.2 alocarea si emisiunea de actiuni contra numerar se va efectua doar pentru persoanele care fac parte din actionarii publici, in conformitate cu Cerintele de Listare, si nu partilor afiliate. 6.3 actiunile care fac obiectul emisiunii generale contra numerar: 6.3.1 sa nu depaseasca in total, in orice exerciiul financiar, 15% din numarul de actiuni emise ale Societatii in acea clasa (pentru stabilirea actiunilor care alcatuiesc totalul de 15% in fiecare exercitiu financiar, trebuie luat in considerate efectul de dilutie, in orice exercitiu financiar de emisiune a optiunilor sau titlurilor de valoare convertibile, prin includerea numarului oricaror titluri de capital care pot fi emise in viitor rezultand din emisiunea unor astfel de optiuni/titluri de valoare convertibile); 6.3.2 de o anumita clasa, sa fie cumulate cu orice titluri de valoare care sunt in mod obligatoriu convertibile in titluri de valoare de clasa respectiva, si, in caz de emisiune de titluri de valoare care sunt in mod obligatoriu convertibile, prin includerea numarului de titluri de capital care pot fi emise in viitor rezultand din emisiunea unor astfel de optiuni/titluri de valoare convertibile; 6.3.3 in ceea ce priveste numarul de actiuni care pot fi emise (totalul de 15%), acestea se vor face in baza numarului de actiuni din respectiva clasa in emisiune, la care se adauga acelea care pot fi emise in viitor (rezultate din conversia optiunilor/titlurilor de valoare convertibile), la data unei astfel de solicitari: 6.3.3.1 mai putin oricare actiuni din clasa emisa, sau care vor fi emise in viitor, rezultand din optiunile/titlurile de valoare convertibile emise, pe parcursul exercitiului financiar curent al Societatii (care a inceput la 1 ianuarie 2013); 6.3.3.2 plus orice actiuni din respectiva clasa ce urmeaza a fi emise, in conformitate cu: 6.3.3.2.1 o emisiune de drepturi care a fost anuntata, care este irevocabila si subscrisa in totalitate; sau 6.3.3.2.2 o achizitie (pentru care termenii finali au fost anuntati), ale carei emisiuni de titluri de valoare pot fi incluse ca si cum ar fi fost titluri de valoare in emisiune la data solicitarii; 6.4 actiunile nu pot fi emise cu un discount mai mare de 10% din pretul mediu ponderat de

tranzactionare al unor astfel de actiuni, masurat pe o perioada de 30 de zile lucratoare premergatoare datei la care pretul de emisiune este convenit intre Societate si partea care subscrie actiunile. 6.5 dupa ce Societatea a emis actiuni, in baza unei astfel de imputerniciri generale de a emite actiuni contra numerar, reprezentand cumulativ in cadrul unui exercitiu financiar, 5% sau mai mult din actiunile emise inainte de respectiva emisiune, Societatea se obliga sa publice un anunt care sa contina toate detaliile referitoare la respectiva emisiune, inclusiv: 6.5.1 Numarul de actiuni emise; 6.5.2 Reducerea medie la pretul mediu ponderat de tranzactionare a actiunilor, pe perioada de 30 de zile lucratoare premergatoare datei la care emisiunea este convenita in scris de Societate si partea/partile care subscrie/subscriu pentru actiunile respective; si 6.5.3 Efectele emisiunii asupra valorii activului net pe actiune, valorii activelor nete corporale pe actiune, profitului pe actiune, castigurilor principale pe actiune, si, daca este cazul, asupra profitului diluat si al castigurilor principale diluate pe actiune.
Pentru alte informatii, va rugam sa contactati: New Europe Property Investments plc Martin Slabbert Consultant desemnat si Broker Smith & Williamson Corporate Finance Limited Azhic Basirov/Siobhan Sergeant JSE sponsor: Java Capital Consultant Romania SSIF Intercapital Invest SA Razvan Pasol 2 mai 2013

+40 74 432 8882

+44 20 7131 4000

+27 11 283 0089

+40 21 222 8731