Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECTAREA DIDACTICA A UNITATII TEMATICE DE PREDARE INVATARE INGINERIA GENETICA SI BIOTEHNOLOGII MODERNE PROFESOR SIMIONESCU LILIANA CLASA aXII a

Detalieri de continut Sinteza artificiala si transferul genelor (metode de sinteza a genelor si cai de transfer a acestora) Competente specifice 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 Activitati de predare - invatare Explicarea termenului de inginerie genetica si rolul acesteia Precizarea celor doua metode de sinteza a genelor Observarea pe plansa a schemei ce reprezinta modul de realizare a transferului de gene prin unirea acestora cu un vector Precizarea rolului plasmidelor si virusurilor ca vectori transportori de gene Observarea pe plansa a modului de obtinere a STH-ului din bacterii modificate genetic Observarea modului de introducere a AND-ului asociat cu un vector in celula animala Precizarea rolului acestei metode in obtinerea de animale transgenice ce pot fi utilizate ca donatori de organe Precizarea rolului bacteriei Agrobacterium tumefaciens in transferul de gene la plante Identificarea rolului terapiei genice in tratarea unor boli metabolice Observarea rolului cultivarii microorganismelor in obtinerea unor substante utile pt. medicina, agricultura, industria alimentara, industrie. Resurse procedurale Explicatia , observarea independenta, conversatia euristica Resurse materiale Planse Resurse temporale 50 minute Instrumente de evaluare Proba orala si scrisa

Transferul de gene la animale si plantemodul de realizare a transferului de gene si terapia genica

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3

Explicatia,conversatia euristica, observatia independenta

Planse

50 minute

Observarea sistematica, proba orala

Cultivarea microorganismelor si hibridarea celulelor somatice

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3

Explicatia, conversatia euristica, observarea independenta

Planse

50 minute

Proba orala, observarea sistematica, proba scrisa

Identificarea conditiilor necesare pt. cultivarea microorganismelor (un mediu sanatos, parametri optimi de temperatura, umiditate, presiune, pH., evitarea contaminarii) Precizarea rolului hibridarii celulelor somatice Androgeneza clonarea si 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 Observarea pe plansa a schemei androgenezei directe si indirecte Precizarea modului de realizare a proceselor de androgeneza si ginogeneza Vizionarea unor casete video cu imagini ce reprezinta procesul de clonare la animale Observarea unor planese cu procesul de clonare la plante Identificarea rolului biotehnologiilor moderne in obtinerea de substante utile in agricultura, medicina, farmaceutica, in obtinerea de organisme reprogramate genetic, in identificarea AND-ului Observarea unei planse cu schema amplificarii AND-ului Observarea la plansa a schemei identificarii AND-ului cu ajutorul peliculei de gel Precizarea rolului sondei genetice in diagnosticarea unor mutatii, cancere in faza incipienta, infectii virale incipiente Stabilirea riscului genetic care s-ar putea produce in cazul folosirii microorganismelor modificate genetic in afara laboratoarelor de cercetare Explicatia, conversatia, observarea independenta Planse, casete video , reviste de specialitate 50 minute Proba orala si scrisa

Biotehnologii moleculare

1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3

Observarea, explicatia, conversatia euristica

Planse, reviste de specialitate

50 minute

Proba orala si scrisa, observarea sistematica

MATRICE DE EVALUARE

Competente ale unitatii de predare-invatare Sa recunoasca metodele genetice moderne ale ingineriei genetice (1.1, 4.1, 4.2, 5.3) Sa utilizeze investigatia pentru evidentierea explicarea functiilor materialului genetic (2.1) si

Proba scrisa

Proba orala

Proba practica

Tema pt. acasa

Observarea sistematica a elevilor

Investigatia

Autoevaluarea

X X X X X

X X

X X X

X X X X

Sa construiasca modele pentru evidentierea sructurii, organizarii si functiilor materialului genetic(3.1) Sa descrie principalele caracteristici ale materialului genetic utilizand un limbaj stiintific adecvat (4.1) Sa explice functiile materialului genetic folosi tin ingineria genetica(4.2) Sa explice evolutia lumii vii ca effect al variatiilor factorilor de mediu si a materialului genetic(5.3)

X X X

X X X X X X X X X X

TEST DE EVALUARE

Competente: - sa identifice rolul ingineriei genetice - sa determine metodele de sinteza a genelor , de transfer a genelor, de hibridare a celulelor somatice, a clonarii si in general a biotehnologiilor moderne

I. 1. a. b. c. d. e.

Alegeti raspunsurile corecte:

Sinteza artificiala de gene s-a facut: cu ajutorul enzimelor de restrictie utilizandu-se ARNm ca matrita utilizandu-se ARNt ca matrita cu ajutorul bacterei Escherichia coli pentru tratarea unor maladii ereditare

2. Pentru transferal direct al AND-ului , o tehnica noua este: a. folosirea virusurilor b. electroporarea c. folosirea plasmidelor d. folosirea bacteriofagilor e. bombardarea celulelor cu microproiectile din particule de aur invelite in AND 3. Hibridarea celulelor somatice la animale: a. este simulata cu ajutorul virusului Sendai inactivat b. conduce la obtinerea de organisme viabile c. se pot obtine celule de tip Hibridoma d. constituie o alternative moderna a hibridarii organismelor e. se realizeaza in lipsa unor medii de cultura 4. Androgeneza experimentala: a. consta in obtinerea de plante haploide prin cultura in vitro de ovule sau ovare nefecundate b. consta in obtinerea de plante haploide prin cultura in vitro de antere sau polen c. androgeneza directa se realizeaza prin organogeneza d. androgeneza indirecta se realizeaza prin embriogeneza e. impune in prealabil formarea gametofitului mascul ( graunciorul de polen)

II. III.

Descrieti succesiunea operatiilor prin care pornind de la un fir de par gasit la locul unei fapte penale poate fi identificata persoana care a comis-o. O celula contine mai multe tipuri de ARNm in functie de sintezele proteice aflate in curs. Cum poate fi identificat si extras un anumit ARNm din acest amestec cu ajutorul unei sonde genetice?

IV.

Intocmiti un table cuprinzand moleculare dupa modelul: Mod de utilizare

aplicatiile

hibridarii

Domenii de aplicare

Punctaj 10 puncte oficiu I. II. III. IV. 40 puncte 20 puncte 20 puncte 10 puncte