NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA HIDROIZOLAŢIILOR LA CLĂDIRI (REVIZUIRE NORMATIV NP 040-2002

)

1

CUPRINS pag.
CAPITOLUL I: CAPITOLUL II: CAPITOLUL III: CAPITOLUL IV: CAPITOLUL V: CAPITOLUL VI: CAPITOLUL VII: CAPITOLUL VIII: ANEXA 1 ANEXA 2 ANEXA 3 Prevederi generale Prevederi privind proiectarea, executarea şi utilizarea hidroizolaţiilor Prezentarea şi evaluarea hidroizolaţiilor Alcătuirea structurilor hidroizolante Condiţii privind verificarea calităţii şi urmărirea comportării în timp a hidroizolaţiilor Măsuri privind protecţia şi igiena muncii Măsuri privind prevenirea şi stingerea incendiilor Prevederi conexe Referinţe tehnice şi legislative Evaluarea performanţelor de izolare termică la structurile termoizolante Încărcări datorate sucţiunii vântului 1 7 16 30 44 45 45 46 63 66 75

2

3

din domeniul clădirilor civile.2 Prezentul normativ cuprinde: a) prevederi generale şi elemente definitorii privind hidroizolaţiile. Art. EXECUTAREA ŞI EXPLOATAREA HIDROIZOLAŢIILOR LA CLĂDIRI (REVIZUIRE NORMATIV NP 040-2002) Indicativ: CAPITOLUL I: Prevederi generale SECŢIUNEA 1: Obiect Art. neagresive chimic. industriale şi agricole. cu sau fără presiune hidrostatică. c) cerinţe privind evaluarea hidroizolaţiilor şi materialelor hidroizolante.5 În prezentul normativ sunt cuprinse şi specificaţii asupra altor elemente ce fac parte din alcătuirile hidroizolante şi care sunt în legătură cu acestea (structuri termoizolante ce fac parte din structurile termohidroizolante). Art.NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA. precum şi verificatorilor şi experţilor tehnici. SECŢIUNEA a 2-a: Domeniul de aplicare Art. pulverulentă sau solidă). a HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii cu completările şi modificările ulterioare. 1 . în conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările ulterioare. acţiunii mediului natural şi antropic şi supuse acţiunii directe a apelor (în stare lichidă. f) anexe informative şi explicative. b) prevederi privind proiectarea.1 Prezentul normativ stabileşte elemente caracteristice privind proiectarea.4 Prevederile prezentului normativ se referă la hidroizolaţiile etanşe. continue şi omogene ale clădirilor supuse în general. e) prevederi conexe. precum şi a reglementărilor europene. ce acţionează asupra clădirilor sau părţilor de clădire/construcţie din exteriorul sau interiorul acestora. d) principii şi condiţii privind alcătuirea structurilor hidroizolante. organelor de avizare şi control. executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri. Art. executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor. executanţilor şi beneficiarilor (utilizatorilor).3 Prevederile prezentului normativ se adresează proiectanţilor.

Acestea se vor prevede şi executa în conformitate cu reglementările specifice. b) hidroizolarea la construcţii speciale: drumuri şi poduri. gropi ecologice etc. c) mase hidroizolante bituminoase omogene. Art. c) hidroizolaţie: structura etanşă. şape etc. cu aplicare peliculară. Art. (ii) terase carosabile: terase apte accesului şi parcajului auto. b) izolaţie: termen ce defineşte generic izolaţiile hidrofuge şi termohidrofuge. g) caracteristicile de performanţă ale membranelor/foilor utilizate ca bariere contra vaporilor în structurile termoizolante/termohidroizolante.6 Prezentul normativ nu se referă la: a) hidroizolarea acoperişurilor cu pantă > 20%. părţi.) d) sisteme de impermeabilizări ale solului. e) membrane (membrane hidroizolante): termen generic ce defineşte totalitatea produselor hidroizolante sub formă de foi groase ambalate în suluri. f) hidroizolaţii rigide subterane. cu diverse vâscozităţi. elemente sau produse din domeniul construcţiilor. (iii) terase plantate (terase/acoperişuri verzi).. degradate şi nefuncţionale. c) sisteme de impermeabilizări în masa sau pe suprafaţa elementelor de construcţie (betoane. continuă şi omogenă de protecţie a elementelor sau părţilor de construcţie împotriva infiltraţiilor şi/sau exfiltraţiilor apei şi/sau a umidiţătii naturale a solului. g) terase utilitare: termen ce defineşte categoria teraselor ce comportă funcţiuni utilitare în exploatare: (i) terase circulabile pietonal: terase de acces şi/sau flux pietonal (cu utilizare redusă sau intensă). e) sisteme de ecranări şi drenaje ale părţilor de construcţii. dirijată.Art. care au ca strat superior al structurii hidroizolante o membrană hidroizolantă 2 . SECŢIUNEA a 3-a: Elemente definitorii Art. b) membrane hidroizolante polimerice (materiale plastice). (iv) terase cu utilitate multiplă (mixte). în vigoare. continue şi omogene care fac obiectul prezentului normativ constau în: a) membrane hidroizolante bituminoase. cu aplicare peliculară.7 Prezentul normativ nu se referă la reabilitări şi reparaţii ale hidroizolaţiilor/termohidroizolaţiilor existente. f) mase omogene cu aplicare peliculară: termen generic ce defineşte totalitatea produselor hidroizolante sub formă fluidă. tencuieli.9 Terminologie generală specifică: a) etanşeitate: termen ce defineşte totala impermeabilitate faţă de apă a unor suprafeţe.8 Hidroizolaţiile etanşe. tuneluri. d) mase hidroizolante polimerice (materiale plastice). h) terase necirculabile cu structură hidroizolantă autoprotejată: terase necirculabile sau cu circulaţie ocazională. cu respectarea prevederilor privind cerinţele esenţiale de calitate din prezentul normativ. d) hidroizolator: persoană calificată care execută activităţi de etanşare cu produse hidroizolante. omogene. bataluri.

ce pot fi aplicate pe orice tip de structuri termoizolante şi pe structuri termoizolante din sticlă spongioasă. într-un proces stabilit. autoprotecţie (membrane hidroizolante autoprotejate): protecţie cu materiale minerale (granulare sau în paiete). pozate pe suport rigid (acoperite. panouri complexe prefabricate. ca element pe care se aplică hidroizolaţia: a) rigid: suport continuu. omogene pe întreaga suprafaţă. autoaderenţă: mod de aplicare a unei membranesau folii în totală aderenţă. şape/betoane de pantă rectificate din mortar de ciment fără adaos de var. Art.). de regulă. care se includ în structura membranelor hidroizolante (încorporate şi/sau aplicate pe suprafaţă) sau care întăresc straturile hidroizolante din mase omogene cu aplicare peliculară. poliuretan.). terase ranversate: terase necirculabile cu structuri termohidroizolante inversate (termoizolaţia protejată/lestată. c) semielastic: suport deformabil alcătuit din panouri profilate longitudinal. barieră contra vaporilor (barieră vapori): strat cu rol de blocare a migrării vaporilor de apă spre straturile superioare a unei structuri termohidroizolante. folii. astereală din lemn sau plăci celulozice. de exemplu dale din membrană bituminoasă. terase necirculabile cu protecţie suplimentară grea: terase necirculabile sau cu circulaţie ocazională (peste structura hidroizolantă este prevăzută o protecţie grea din pietriş. cu şapă de nivelare/rectificare). independent sau flotant (simplă pozare): mod de aplicare fără aderenţă la suport a unei folii. cu deformaţii neglijabile pe care se pot aplica orice tip de produse/structuri hidroizolante (planşee/plăci din beton armat. termoizolate. armate sau slab armate. este pozată peste structura hidroizolantă aplcată direct pe elementul structural suport). datorită stratului autoadeziv aflat pe faţa inferioară. plase.i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) autoprotejată (pentru acces ocazional se prevăd zone special întărite şi marcate ce comportă o circulaţie uşoară. poliizocianurat etc. b) semirigid: suport alcătuit din structuri termoizolante pozate pe suport rigid. dale pe ploturi distanţier etc. continue. benzi (fâşii) continue sau discontinue. sub straturile termoizolante sau peste suprafeţe umede.10 Suportul. cu rol de a împiedica aderenţa şi/sau de protecţie.90 (de exemplu: plăci din vată 3 . semiaderent: mod de aplicare a unei membrane. foi sau structuri hidroizolante/termohidroizolante prin lipire în puncte. strat difuzie (difuzie): strat cu rol de repartizare uniformă a vaporilor de apă (echilibrarea presiunii). după caz. monolit sau prefabricat). şapă. ţesături. cu săgeată maximă de 1/150 şi/sau structuri termoizolante ce pot fi supuse unui efort de compresiune de 0. strat de separare (desolidarizare): folie sau foaie aplicată flotant între diverse produse ce compun structurile termohidroizolante sau aplicată sub stratul de protecţie grea. autoprotejată). plăci prefabricate din beton celular. folii sau pelicule aplicate în procesul de fabricaţie pe faţa superioară a membranelor hidroizolante sau produse hidroizolante (membrane sau pelicule) rezistente la factorii de mediu prin natura compoundului din care sunt fabricate. dale. folii. produsele termoizolante suport vor fi de tipul celor ce pot fi supuse unui efort de compresiune de 8 N/cm2 (80kPa) cu o deformaţie maximă de 10% (de exemplu: polistiren expandat. armare (strat – straturi de armare): materiale sub formă de împâslituri (voaluri). plută aglomerată şi beton spumat. aderenţă totală (totală aderenţă): mod de aplicare a unei membrane sau structuri hidroizolante prin sudură sau lipire cu adeziv specific. poziţionată. foi. întărită.2 N/cm2 (2kPa) cu o deformatie maximă de 5% cu un coeficient de revenire de minim 0. plută aglomerată. pe acest tip de suport se pot aplica produse/structuri hidroizolante cu membrane. membrane sau structuri hidroizolante/termohidroizolante.

pe şantier. de regulă peste linia fixărilor mecanice). pe acest tip de suport se pot aplica produse/structuri hidroizolante cu membrane. (3) Structurile hidroizolante cu mase omogene cu aplicare peliculară se aplică. bituminoase şi polimerice. de regulă. direct expuse acţiunii factorilor de mediu. bistrat sau multistrat alcătuit din produse hidroizolante tip membrane sau tip mase omogene cu aplicare peliculară. de regulă. la rece sau la cald. cu spumă poliuretanică un constituie hidroizolaţie. cu intercalarea unui strat de separare. (3) Autoprotecţia membranelor hidroizolante.12 Protecţia sau autoprotecţia membranelor şi structurilor hidroizolante. Art. în timp prin îmbătrânire naturală. prin natura alcătuirii compoundului. bituminoase şi polimerice: 4 . la rece cu adezivi/masticuri bituminoase sau polimerice sau prin sudură (lipire) cu flacără sau cu aer fierbinte (cu suprapunerile lipite sudate). (1) Autoprotecţia membranelor hidroizolante bituminoase (aplicată din fabricaţie pe suprafaţa membranei superioare): a) granule. numai pe suport rigid. reparată şi regenerată. ce pot fi aplicate şi pe suport rigid. (5) Protecţia (uşoară) aplicată pe şantier. acestea se aplică pe suport rigid hidroizolat (sau cu hidroizolaţie veche. în conformitate cu precizările tehnice şi tehnologice ale producătorului. cu aplicare peliculară. prin natura alcătuirii compoundului şi/sau prin structura de stratificare a materialelor cuprinse şi/sau înglobate în masa membranei. (4) Sistemele de termoizolare aplicate prin spreiere în situ. inox etc. bituminoase sau polimerice. e) cu fixare mecanică: simplă pozare. aplicată pe şantier pe structurile hidroizolante cu membrane sau cu mase omogene cu aplicare peliculară. pe structurile hidroizolante cu membrane sau mase omogene cu aplicare peliculară. hidroizolante. paiete minerale. de regulă cu masticuri sau adezivi specifici. în puncte sau benzi.11 Structura hidroizolantă defineşte sistemul structural hidroizolant monostrat. c) în autoaderenţă: prin lipirea suprafeţei inferioare. amprentate) din aluminiu. după îndepărtarea filmului de protecţie (cu suprapunerile lipite/sudate). (1) Structurile cu membrane hidroizolante se aplică pe suport în următoarele moduri: a) independent/flotant: simplă pozare pe elementul suport (cu suprapunerile lipite). cu fixare mecanică pe suportul structural (cu suprapunerile lipite/sudate. în anumite condiţii. b) folii subţiri metalice sau polimerice rezistente la radiaţiile solare. (4) Autoprotecţia maselor omogene. (6) Protecţia grea (ce poate constitui şi strat cu rol de lestare). autoadezive a membranei pe suport.minerală de minim 140 kg/m3). bituminoase şi polimerice prin aplicarea. la cald sau la rece (nu se recomandă lipirea prin autoaderenţă). (2) Autoprotecţia membranelor hidroizolante polimerice (aplicată din fabricaţie pe suprafaţa acestora): a) pulberi metalice sau nemetalice. hidrofobe. au rolul principal de a ecrana radiaţiile solare (în special radiaţiile UV) ce constituie principala cauză a degradării membranelor hidroizolante. d) în semiaderenţă: lipirea discontinuă. b) în aderenţă totală: prin lipire. de pelicule protectoare. bituminoase şi polimerice. Art. sau în autoaderenţă (cu suprapunerile lipite/sudate). la cald cu masticuri bituminoase. există produse (sisteme de hidroizolare) din această categorie ce se pot aplica şi pe suport semirigid sau semielastic. b) folii metalice subţiri (etirate. cupru. în aderenţă totală sau semiaderenţă. (2) Membranele hidroizolante ce compun structurile multistrat se lipesc între ele (inclusiv suprapunerile) numai în totală aderenţă.

dale din beton. f. 5 . cu grosimea stratului ≥ 4 cm (~ 70 kg/m2). structură termohidroizolantă cu termoizolaţia ranversată.P. = T. gresie etc. pe suport din vată minerală caşerată din fabricaţie cu membrană hidroizolantă (ca prim strat hidroizolant).N. pe suprafaţa amorsată. există sorturi cu densitate mare care permit aplicarea în totală aderenţă.N. = s. conform prevederilor producătorului. la rece sau la cald. pozate pe şapă din mortar de ciment. multiple variante de structuri hidroizolante şi termohidroizolante.. terase circulabile pietonal flotant semiaderenţă aderenţă totală * pe suport din lemn sau plăci fibrolemnoase primul strat hidroizolant se va fixa mecanic. T. acoperită cu protecţie grea. şapă beton uşor. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x T. = T.P. piatră naturală. *** pe suport din vată minerală. t. ** pe suport din poliuretan sau polistiren se poate aplica în semiaderenţă sau aderenţă totală în cazul membranelor autoadezive.G. primul strat hidroizolat se va fixa mecanic. = note: terase necirculabile cu protecţie suplimentară.A. se poate aplica la T.A. dale montate pe ploturi-distanţier. conform prevederilor producătorului. **** pe suport din poliizocianurat se poate aplica în semiaderenţă sau aderenţă totală prin lipire cu adeziv/mastic.G. terase necirculabile cu structura hidroizolantă autoprotejată. = t. turnat sau spumat plăci sticlă spongioasă SUPORT SEMIRIGID plăci poliuretan sau polistiren (cu sau fără caşerare)** plăci plută (cu sau fără strat de caşerare) plăci perlit (cu sau fără strat de caşerare) plăci izocianurat minerală (cu sau fără strat de caşerare)*** SUPORT SEMIELASTIC lemn sau plăci fibrolemnoase* plăci rigide vată minerală (cu sau fără strat de caşerare)*** Tipul teraselor/mod de aplicare T.N. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x t. s. sortat (Ø 7 ÷ 15 mm). grea. notă: între structura hidroizolantă şi protecţia grea se va prevede şi aplica un strat geotextil cu rol de protecţie mecanică a structurii hidroizolante (şi a celei termoizolante. s.a) b) c) d) e) pietriş mărgăritar. fixe sau reglabile.N. ranversate). Art. indicate de producătorii de sistem privind hidroizolaţiile (aceştia indică. t.P. cu circulaţie redusă. de regulă. se aplică în totală aderenţă. (2) În cazul structurilor hidroizolante cu membrane bituminoase ce nu au indicaţii privind tipul de suport şi modul de aplicare pe suport. cu suporturi diverse).13 (1) Structurile hidroizolante bituminoase şi polimerice pot fi aplicate pe suporturi (inclusiv modalităţile de aplicare) ce sunt în general. f. T. special concepute. s. se indică datele din următorul tablou: Tipul suportului • • • • • • • • • SUPORT RIGID beton. = f. dale din beton pozate în pat de nisip sau pe un strat geotextil.

structurile hidroizolante se alcătuiesc astfel: a) în unul sau mai multe straturi cu membrane bituminoase [de regulă.notă: plăcile termoizolante suport vor fi aplicate pe suport în conformitate cu prevederile producătorilor acestora. Art. vegetaţii (rădăcini). numai după repararea/regenerarea acestora şi după înglobarea la cald a autoprotecţiei în masa membranei sau după amorsarea şi lipirea cu mastic la rece sau la cald (care să acopere autoprotecţia): Art. de regulă. şape. alcătuite din acelaşi tip de bitum aditivat (APP cu APP. şocuri mecanice. incendiu interior sau exterior structurii hidroizolante. şocuri termice. insecte şi animale (rozătoare. c) în două sau mai multe straturi. protecţii grele). bituminoase sau polimerice. fără sau cu strat/straturi de armare. vânt.14 Configurarea conceptuală a structurilor hidroizolante bituminoase şi/sau polimerice funcţie de natura produselor componente sunt. păsări). sunt: a) mecanici: greutăţi proprii date din exploatare: greutăţile elementelor suprapuse peste structura hidroizolantă (betoane. c) termici: variaţii ale temperaturii mediului interior şi exterior structurii hidroizolante. b) într-un strat cu membrană polimerică. f) în unul sau mai multe straturi din mase omogene cu aplicare peliculară. d) chimici: umiditatea aerului şi a mediului de contact. fără sau cu strat/straturi de armare. SBS cu SBS)]. curenţi vagabonzi. a mediului de contact şi din procesul de exploatare/utilizare. indicate de producătorii de sistem şi/sau de produse privind hidroizolaţiile. radiaţii emise din procesul de exploatare/utilizare. (3) Structurile hidroizolante cu membrane bituminoase se pot aplica pe structuri hidroizolante vechi. e) în unul sau mai multe straturi din mase omogene cu aplicare peliculară. polimerice. dilatări şi contracţii termice blocate.15 Agenţii ce pot acţiona asupra hidroizolaţiilor. acizi. mucegaiuri. fără sau cu straturi de armare şi un strat de membrană bituminoasă sau polimerică aplicată sub sau peste straturile peliculare (în conformitate cu prevederile producătorului maselor omogene cu aplicare peliculară şi/sau de sistem). explozii. cutremure. e) biologici: bacterii. zăpadă. 6 . d) în unul sau mai multe straturi din mase omogene cu aplicare peliculară. câmpuri magnetice. trăsnete. în general. cu o membrană polimerică de bază (compatibilă cu bitumul) şi unul sau mai multe straturi de membrane bituminoase (în conformitate cu prevederile producătorului membranei polimerice şi/sau de sistem). temperaturi ridicate şi scăzute. presiuni ale maselor de apă. baze şi săruri din mediul exterior sau interior structurii hidroizolante. bituminoase. b) electromagnetici: radiaţii solare cu diferite lungimi de undă (IR şi UV). apa meteorică. solvenţi.

mişcări elastice. împotriva apei şi/sau a umidităţii mediului. c) definirea specificului funcţional al clădirii/părţilor de clădire. b) precizarea funcţionalităţii şi structurii constructive a clădirii/părţii de clădire ce se izolează. după caz. toate valabile cu completările şi modificările ulterioare. distincte. drenaje etc. distinct şi explicit pentru structura/structurile hidroizolante (şi/sau termohidroizolante). (6) Documentaţia tehnică de execuţie va cuprinde. în vigoare. după caz (funcţie de amploarea. (4) Documentaţia tehnică de execuţie a lucrărilor de izolaţii se va elabora în baza temei program (analizate şi însuşite de proiectant) şi a caietului de sarcini (întocmit de proiectant şi însuşit de beneficiar) ce va defini cerinţele exigenţiale de calitate pentru sistemul/sistemele şi produsele preconizate.17 Principii particulare privind proiectarea izolaţiilor la clădiri: a) condiţiile geoclimatice a sitului de amplasare a clădirii.CAPITOLUL II: Prevederi privind proiectarea. precum şi în concordanţă cu prevederile producătorului/producătorilor de sistem şi de produse hidroizolante (şi termoizolante ce fac parte din structurile termohidroizolante). se vor elabora documentaţii specifice. executarea şi utilizarea hidroizolaţiilor SECŢIUNEA 1: Prevederi privind proiectarea Art. (3) Documentaţia tehnică de execuţie privind structurile hidroizolante (termohidroizolante) se va elabora. definirea din punct de vedere constructiv/structural şi a modului de comportare (deplasări. complexitatea şi importanţa lucrărilor. a Legii 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii şi a HG 622/2004 privind produsele pentru construcţii. (5) Tema program şi caietul de sarcini se vor elabora în concordanţă şi în baza următoarelor aspecte: a) condiţiile şi exigenţele stabilite de beneficiar/utilizator. c) precizarea condiţiilor geo-climatice de situare a clădirii. Art. cu menţionarea lucrărilor de alt specific şi corelarea acestora cu lucrările de hidroizolare (termohidroizolare) încât să nu se producă suprapuneri de lucrări sau să se prevadă sisteme de protecţie a lucrărilor executate (în cazul în care suprapunerile de lucrări sunt inerente). protecţii. ca element suport (al izolaţiei) în vederea stabilirii tipului şi alcătuirii hidroizolaţiei (termohidroizolaţiei). pe stadii fizice determinate. exploziile sau accidentările. în vigoare. privind securitatea şi prevenirea incendiilor şi/sau exploziilor şi de protecţia muncii. vibraţii. d) precizarea tipului de hidroizolaţie (termohidroizolaţie) preconizate. 7 . nivel de microfisurare) a acestora. asupra cărora nu a fost înştiinţat şi consultat. se va întocmi conform prevederilor prezentului normativ şi a reglementărilor tehnice specifice. (2) Documentaţia tehnică de execuţie privind hidroizolarea (termohidroizolarea) clădirilor/părţilor de clădiri.16 Principii generale: (1) Documentaţia tehnico-economică se va întocmi în baza prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii. precum şi după necesităţi şi/sau cerinţe).). (7) Pentru lucrările de izolaţii ce implică condiţii de pericol privind incendiile. b) categoria şi clasa de importanţă a clădirii. (8) Proiectantul poate opri lucrările de construcţie în cazul în care constată modificări sau abateri de la prevederile documentaţiei de execuţie şi/sau a reglementărilor specifice. în construcţii. şi prevederi/menţionări privind lucrări conexe izolaţiilor (de exemplu: umpluturi.

CR 1-1-3-2005 „Cod de proiectare. (ii) limitarea deformaţiilor şi/sau a degradărilor produse prin deplasările (deplasări. precum şi. în vigoare). uniform repartizate şi/sau concentrate având drept criteriu de performanţă stabilitatea faţă de suport cu menţinerea etanşeităţii. pentru satisfacerea cerinţelor esenţiale: (1) Rezistenţă mecanică şi stabilitate: se exprimă prin condiţii tehnice privind siguranţa constructivă şi de utilizare a structurilor hidroizolante (termohidroizolante). d) proiectarea părţilor de construcţie ce se izolează. stabilitate la temperaturi ridicate. în corelare cu elementele constructive. precum şi a părţilor de construcţie pe care acestea sunt aplicate şi a elementelor suprapuse peste acestea în ansamblu. Art. rezistenţa la dezlipire şi forfecare a îmbinărilor.) suportului şi/sau a elementelor suprapuse. uniform repartizate şi/sau concentrate sau sub efectul variaţiilor termice având drept criterii de performanţă rezistenţe la pliere (la temperaturi scăzute). j) stabilirea condiţiilor privind verificarea calităţii lucrărilor. NP 00-2003 „Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn” şi a Standardelor SR EN 1991-1-1:2004 „Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. după caz. greutăţi proprii. stabilitate dimensională etc. precum şi aprecierea posibilităţilor de acţionare a unor factori poluanţi şi chimici-corozivi asupra izolaţiei. i) evidenţierea fazelor şi etapelor de lucrări şi a consumurilor de produse/materiale aferente acestora. e) definirea şi stabilirea tipului structural şi de produse izolante (în cazul structurilor termohidroizolante se va face corelarea privind dimensionarea structurii termoizolante în conformitate cu reglementările specifice. rezistenţa la perforare statică şi dinamică. de etanşare a diferitelor părţi de construcţie. precum şi calculul acţiunilor directe asupra izolaţiilor se va face în conformitate cu prevederile Normativului P 100-1/2006 „Cod de proiectare seismică – Partea 1 – Prevederi de proiectare pentru clădiri”. SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 şi a SR EN 1991-18 . c) durabilitatea structurală: menţinerea calităţilor funcţionale faţă de agenţii ce pot acţiona asupra izolaţiei având drept criteriu de performanţă durata de garanţie (durata de utilizare estimată). alungirea la rupere la tracţiune. anexe şi accesorii specifice. la toate combinaţiile de acţiuni susceptibile de a se produce în timpul utilizării (existenţei). având drept criteriu de performanţă aderenţa la suport (inclusiv rezistenţa la smulgere a elementelor anexe şi accesorii). Partea 1-1: Acţiuni generale. Acţiunea vântului”. Greutăţi specifice. asigurate prin proiectare. g) stabilirea detaliilor.d) aprecierea şi stabilirea modurilor şi nivelurilor de acţionare medii-curente şi maximprevizibile/potenţiale a apei şi/sau a umidităţii asupra izolaţiei. Această cerinţă cuprinde următoarele condiţii tehnice şi criterii (parametri) de performanţă aferente: a) aptitudinea de exploatare: (i) limitarea deformaţiilor şi/sau degradărilor sub acţiunea sarcinilor verticale. Bazele proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor. încărcări utile pentru clădiri”. de urmărirea comportării în utilizare. f) stabilirea cerinţelor şi nivelurilor de performanţă necesare pentru tipul şi structura hidroizolantă preconizată. dilatări. sub acţiunea sarcinilor verticale şi/sau orizontale. încovoieri cu săgeată limitată. vibraţii. NP 082-2004 „Cod de proiectare.18 Condiţii de calitate. contracţii etc. rezistenţa la rupere la tracţiune. pe stadii fizice. b) capacitatea de rezistenţă şi stabilitate: evitarea deformaţiilor şi/sau degradărilor sub efectul sucţiunii şi presiunii vântului prin asigurarea aderenţei la suport sau a unei lestări corespunzătoare (inclusiv protecţie grea). h) stabilirea tipurilor dimensionării şi nivelurilor calitative a elementelor anexe şi accesorii a lucrărilor de izolaţii. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”. pozitive şi/sau negative. tipice şi atipice.

Anexă naţională”. (v) proiectarea. pasiv sau reactiv. (ii) pentru învelitorile alcătuite din structuri hidroizolante (termohidroizolante) se pun condiţii privind performanţele învelitorilor/acoperişurilor expuse la foc exterior (posibilitatea contactului dintre izolaţie şi foc exterior deschis: scântei. susceptibile a se produce în timpul utilizării. (iv) pentru panourile de învelitoare şi pentru suportul învelitorii se impun cerinţe privind clasa de reacţie şi de rezistenţă la foc. căilor respiratorii şi pielii. Greutăţi specifice. 1822/394/2004. Partea 1-1: Acţiuni generale. cu modificările şi completările ulterioare. reacţia şi propagarea unui incendiu: a) respectarea prevederilor stipulate în „Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor”. de rezistenţă la foc şi de performanţă la foc exterior): (i) izolaţiile aflate în contact direct cu mediul vor îndeplini cerinţele privind performanţa la foc ca element cu rol de separare a focului din interior. Partea 1: Coşuri de fum pentru aparate de încălzire neetanşe” şi SR EN 15287-2:2008 „Coşuri de fum.) vor fi protejate de foc. Partea 2: Coşuri de fum pentru aparate de încălzire etanşe”. instalare şi punere în funcţiune a coşurilor de fum. (vi) proiectarea instalaţiilor de paratrăsnet în conformitate cu Normativul privind protecţia construcţiilor împotriva trăsnetului. (iii) elementele suport combustibile din lemn (astereală. se vor îndeplini cerinţele reglementărilor privind securitatea la incendiu). căpriori. încărcări din exploatare pentru construcţii. ţigară aprinsă) în concordanţă cu prevederile din SR ENV 1187:2003 (metode de încercare a acoperişurilor la expunerea la foc exterior) şi SR EN 13501-5+A1:2010 (clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţii. construcţiilor şi turismului şi ministrul administraţiei şi internelor nr. aprobat cu Ordinul ministrului transporturilor. d) acţiunea fiziologică: în cazul producerii unui incendiu. Proiectare. (2) Securitatea la incendiu: se exprimă prin condiţii tehnice privind ansamblul proprietăţilor produselor şi materialelor ce compun izolaţiile în relaţie cu structura suport privind iniţierea. (3) Siguranţa în exploatare: se exprimă prin condiţii tehnice privind siguranţa în exploatare la toate acţiunile maxime ce decurg din activitatea umană şi acţiuni ale mediului. Această cerinţă cuprinde următoarele condiţii tehnice aferente izolaţiilor aflate în contact direct cu mediul şi a componentelor/accesoriilor acestora: 9 . instalarea şi punerea în funcţiune a coşurilor de fum (străpungeri fierbinţi) se realizează în conformitate cu SR EN 15287-1+A 1:2011 – „Coşuri de fum. produsele de combustie (fum şi gaze rezultate din ardere) să nu afecteze utilizatorii (în timpul calculat pentru evacuare) prin efecte asupra ochilor. şipci etc. Proiectare. b) performanţele de comportare la foc interior şi exterior (clase de reacţie la foc. potrivit prevederilor din reglementările de securitate la incendiu (Regulament privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc. în baza rezultatelor încercărilor de expunere la foc exterior). e) prevenirea incendiilor şisau a exploziilor datorate produselor hidroizolante inflamabile la punerea în operă a hidroizolaţiilor în spaţii închise şi/sau slab ventilate. privind luarea în considerare sau nu a învelitorilor. corpuri incandescente.1:2004/NA:2006 „Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. instalare şi punere în funcţiune a coşurilor de fum. pane. greutăţi proprii. potrivit reglementărilor privind securitatea la incendiu (la stabilirea gradului de rezistenţă la foc/nivelului de stabilitate la foc a construcţiilor. pentru respectarea condiţiilor minime de încadrare în gradul de rezistenţă la foc/nivelul de stabilitate la foc. se vor prevedea bariere sau zone incombustibile care să limiteze propagarea incendiului. c) propagarea incendiului: în cazul învelitorilor combustibile cu suprafeţe mari (în acelaşi plan).

de vibraţiile şi şuierăturile produse de învelitoare sub efectul vântului (vânt cu viteză mai mare de 10 m/s) şi de impactul ploii şi grindinei pe învelitoare. radiaţii solare): stabilitate dimensională la variaţii de temperatură. b) pe durata execuţiei. (4) Igienă. mucegaiuri. d) rezistenţă la coroziune electrochimică a elementelor accesorii. SECŢIUNEA a 2-a: Prevederi privind execuţia Art. (6) Economia de energie şi izolare termică: a) economia de energie: posibilitatea echipării acoperişului cu elemente/instalaţii pentru producerea de energie termică şi/sau electrică. e) protecţia la atacul agenţilor biologici (ciuperci. rozătoare. c) comportarea la agenţi climatici (variaţii de temperatură. sănătate şi mediu: se exprimă prin nivelul apariţiilor şi degajărilor de substanţe nocive sau insalubre (gaz. zgomotele emise de acoperis sunt produse de variaţiile dimensionale ale elementelor de construcţie. umiditate. lichid. neventilate). protecţie şi securitate a muncii (în special pentru lucrări executate în spaţii închise. a Legi 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii. balustrade) în zonele cu goluri cu risc de cădere de la înălţime (pentru înălţimi > 3 m). aluminiu-staniu (cositor). cu personal calificat (hidroizolator. toate valabile cu completările şi modificările ulterioare. eficiente ce pot conferi performanţe privind izolarea termică (produse/materiale cu rezistenţă la transfer termic) şi sau ce pot diminua şocul termic (suprafeţe termoreflectante). se vor adopta măsurile de prevenire. raportate la zgomotul (interior) de fond. praf. zinc-cupru. pentru legarea centurii de siguranţă şi sisteme de bordare (parapeţi.a) siguranţa în utilizare: comportarea la acţiuni asupra izolaţiilor în cazul lucrărilor de întreţinere. a HG 28/2008 privind documentaţia tehnico-economică şi a HG 622/2004 privind produsele pentru construcţii. aluminiu-plumb. b) izolare termică: prevederea structurilor termohidroizolante.). ciuperci etc. fier (oţel)-cupru. dar se vor prevedea puncte de asigurare (ancorare).). aluminiu-cupru. b) prevenirea alunecării (la circulaţie ocazională): pentru învelitori cu pantă mai mică de 30% nu este necesară prevederea de elemente suplimentare de siguranţă. 10 . b) zgomotul emis de elementele de acoperis/învelitoare: cuprinde zgomotele emise spre interior. precum şi prevederea pe zonele de circulaţie (inclusiv ocazională) de sisteme de dolaj cu un coeficient corespunzător de frecare la lunecare în planul dat. având drept criteriu de performanţă rezistenţa la perforare statică şi dinamică inclusiv la şocuri provocate de grindină.) pe suprafaţa interioară şi/sau exterioară a izolaţiilor: a) pe durata exploatării nu se admit apariţii şi degajări de substanţe nocive (toxice) şi/sau insalubre. UV). aluminiu-zinc. mucegai. insecte etc. tinichigiu. rezistenţă la radiaţii solare (IR. aluminiu-fier. anexe şi a sistemelor de ancorare: se va evita contactul direct între următoarele metale: zinc-fier (oţel).19 Condiţii generale: (1) Execuţia lucrărilor de hidroizolaţii (termohidroizolaţii) se va desfăşura cu respectarea prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii. rezistenţă la gelivitate. (2) Lucrările se vor executa de către firme cu experienţă în domeniu. etc. (5) Protecţia împotriva zgomotului: a) izolare la zgomot aerian: se exprimă prin condiţii tehnice de atenuare a zgomotului aerian provenit din exterior şi/sau interior (exprimat pe domeniu de frecvenţe) având drept criteriu de performanţă nivelul de izolare la zgomot. păsări.

de prevederile documentaţiei documentaţiei şi a reglementărilor specifice.22 Condiţii referitoare la suport şi de preluare a frontului de lucru: (1) Suportul pe care se aplică izolaţia va corespunde specificaţiilor din documentaţia tehnicoeconomică de execuţie. (4) Începerea lucrărilor va fi precedată de organizarea de şantier. b) 15% pentru plăci celulozice aglomerate. (7) Procurarea materialelor şi accesoriilor aferente se va face conform nivelurilor de calitate prevăzute în documentaţia tehnic-economică de execuţie şi/sau în caietul de sarcini. şape.(3) Executantul va prelua frontul de lucru în baza procesului verbal. Art. tencuieli (din mortar de var fără adaos de ciment) şi pentru elemente din beton celular sau spumat. elemente prefabricate din beton. etc. 11 . (10) La terminarea execuţiei se vor întocmi formele de recepţie a lucrării (cu eventuale observaţii ce vor fi însuşite şi operate de executant) în baza constatărilor şi verificărilor efectuate de o comisie alcătuită conformă legislaţiei în vigoare. orice necocordanţă sau omisiune vsa fi semnalată spre rezolvare proiectantului de specialitate cu înştiinţarea beneficiarului. schele. perlit şi gipscarton. în acord cu proiectantul) şi elaborarea graficului de eşalonare a lucrărilor (pentru a nu suprapune cu lucrări de alt specific). (2) Organizarea de şantier şi punerea acesteia în practică: a) asigurarea spaţiului şi utilităţilor aferente organizării de şantier. (6) Executantul va întocmi împreună cu beneficiarul (şi cu proiectantul) procese verbale privind diversele faze ale execuţiei. organizarea de şantier/punct de lucru precum şi măsurile de protecţie şi siguranţă.). (2) Suportul pe care se aplică izolaţia va fi curat. la temperaturi pozitive (>50 C). (9) Nu se va începe execuţia fără o documentaţie completă şi/sau montajul privind toate elementele ce străpung izolaţia şi/sau a elementelor ce vor fi pozate peste izolaţie. (5) Lucrările se vor executa în conformitate cu condiţiile şi prevederile documentaţiei tehnicoeconomice de execuţie şi a reglementărilor specifice în vigoare.21 Condiţii climatice: Lucrările de izolaţii se vor desfăşura în condiţii climatice normale. parapeţi. în special privind asigurarea acceselor. a spaţiilor perimetrale e circulaţie şi asigurarea zonei de lucru (plase. înainte de începerea acestora. desprăfuit şi degresat. cu îndeplinirea tuturor exigenţelor impuse de natura lucrărilor. a zonelor de depozitare şi de adoptarea măsurilor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor ce se impun. Art. inclusiv a mijloacelor de ridicat. conform prevederilor tehnologice. (8) Lucrările propriu-zise de execuţie a învelitorii vor fi precedate de îndepărtarea din zona de lucru a tuturor materialelor şi deşeurilor inflamabile şi/sau combustibile. adecvate (fără vânturi puternice sau ploaie. este util ca executantul să elaboreze o documentaţie/fişă tehnică privind pregătirea acestora (rezolvarea detaliilor ce nu se regăsesc în documentaţia de execuţie şi a unor eventuale neconcordanţe sau modificări. c) asigurarea branşamentelor de apă şi energie electrică. c) 20% pentru lemn. b) protecţia muncitorilor privind spaţiile de acces în clădire. Art.20 Condiţii privind pregătirea lucrărilor: (1) Pentru lucrările de amploare şi de complexitate ridicată (recomandabil pentru suprafeţe > 500 m2). în special pentru lucrările ascunse. (3) Nivelul maxim al umidităţii naturale a suportului. specifice lucrări. se recomandă să fie: a) 12% pentru beton.

elemente de fixare şi auxiliare. fixare.5 cm. creându-se o pantă de racord de maxim 1/5. barbacane/garguie.24 12 . aceste condiţii se vor respecta şi în cazul şliţurilor de ancorare-protecţie a terminaţiilor verticale a membranelor hidroizolante. denivelări). racordare privind suportul şi a celor de străpungere.) să nu deterioreze suportul sau suprafeţele izolate. rectificată şi regenerată (insclusiv luarea măsurilor de eliminare a umidităţii/apei dintre straturile existente). accesorii şi anexe la care se racordează hidroizolaţia (receptoare pluviale. ţinându-se seama. excrescenţe. containere. fără afectarea zonelor cu lucrări în curs de execuţie sau terminate. (3) Se vor lua măsuri ca dotările de lucru (utilaje de ridficat. ancorare a instalaţiilor ce străpung şi trec prin izolaţie precum şi celor ce vor fi pazate/montate peste izolaţie. stabilite. cu denivelări de maxim 5 mm (determinate cu dreptarul de 2 m lungime aplicat pe direcţia de planeitate) şi nu va prezenta neregularităţi (bavuri. sau lipite în semiaderenţă (cu adezivi specifici care să asigure aderenţă superioară forţelor de sucţiune) şi punerea suportului în contact cu atmosfera prin deflectoare (pentru a nu se forma suprapresiune de vapori şi a nu se deslipi/deteriora izolaţia). ieşinde sau intrânde. (11) Nu se vor efectua lucrări de hidroizolaţii pe suport vechi: a) pe dale aplicate în şapă sau pozate în pat de nisip.5 mm (determinate prin calcul) sub acţiunea tuturor încărcărilor şi deformaţiilor previzibile. Nu se recomandă realizarea scafelor semirotunde.d) În cazul în care suportul are umidităţi cu cca. prefabricate la hidroizolaţiile împotriva apelor fără presiune hidrostatică. în special de direcţia vântului dominant. (6) Suportul nu trebuie să comporte fisuri. străpungeri. convexe sau concave mai mari de 2 mm (determinate cu o riglă de 20 cm lungime. de căile de acces. (2) Montarea structurilor şi produselor/materialelor hidroizolante se va face pe zone şi sensuri determinate. (7) Suportul cu pante generale > 2% vor fi plane. denivelările se vor ciopli sau rectifica.23 Condiţii de punere în operă: (1) Se vor respecta reglementările specifice cerinţelor esenţiale de calitate menţionate la Art.18. cu răşini sintetice sau cu mortar de ciment aditivat (cu plastifianţi). cu ipotenuza de 10 cm) şi nu se vor prezenta neregularităţi (bavuri) mai mari de 2 mm determinate cu rigla de 20 cm lungime şi denivelări (în special în lungul liniei de intersecţie a planurilor) mai mari de 5 mm determinate cu dreptarul de 2 m lungime. (4) Suprafaţa suportului rigid trebuie să fie plană. în planul suprafeţei. Art. (9) Se va verifica corecta poziţionare şi montare a tuturor elementelor constructive.). se vor realiza în unghi drept sau cu racord la 450 (recomandabil. denivelările se vor rectifica cu mortar de ciment aditivat (cu plastifianţi). c) pe structură hidroizolantă/termohidroizolantă nereparată. (8) Muchiile orizontale şi verticale. etc. paleţi. transport şi de manipularea materialelor. deplasată pe direcţia de planeitate). (10) Nu se prelua frontul de lucru fără certitudinea şi verificarea corectitudinii existenţei tuturor elementelor de fixare. (5) Nu se admit denivelări mai mari de 10 mm între elemente suport prefabricate. başe. mai mari de 1. Se pot utiliza scafe cu racord la 450. Art. dispozitive de transport. cu grosimea stratului de apă de maxim 1. de pante. etc. ancorare. pentru suprafeţe orizontale sau cu pante < 2% se admit stagnări locale de apă pe suprafeţe limitate (se recomandă maxim 4 m2 cu grosimea stratului de apă de maxim 2 cm). butelii. astfel ca după aplicarea izolaţiei să nu se formeze stagnării locale de apă mai mari de 1 m2.5% mai mari decât cele menţionate sau este umed/ud se vor lua măsurile ce se impun (structuri hidroizolante/termohidroizolante flotante şi/sau fixate mecanic. b) pe termoizolaţie ranversată din spumă poliuretanică spreiată in situ.

a HG 1091-2006 privind cerinţele de securitate şi sănătate la locul de muncă. b) în vederea verificării finale sau ca urmare a acesteia se vor executa rectificări a eventualelor deficienţe precum şi de finisare (unde este cazul). (7) Dispozitivele.Condiţii privind securitatea la incendiu: (1) Se vor respecta prevederile reglementările în vigoare prezentate la Art. pe etape/faze de lucru. (8) Se vor lua măsurile necesare pentru a preveni acumularea gazelor toxice şi/sau inflamabile în spaţiile de lucru. (4) Se vor respecta condiţiile privind lucrul la înălţime (şi în apropierea golurile) iar lucrătorii vor fi atestaţi medical periodic „apt pentru lucrul la înălţime”.18 (2) precum şi măsurile de apărare împotriva incendiilor prevăzute de Norme generale de apărare împotriva incendiilor. închise/semiînchise. Art. (6) Se vor lua măsurile ce se impun privind îndepărtarea deşeurilor şi sortarea acestora pe categorii de materiale în vederea reciclării.. etc. în zonele adiacente şi de depozitare. uneltele acţionate electric vor fi împământate şi alimentate prin conductori continui asiguraţi şi racordaţi la tablouri electrice verificate. înainte de începerea lucrărilor propriu-zise de izolaţii se vor îndepărta toate materialele şi/sau deşeurile combustibile. (3) Se vor utiliza numai scule. a reglementărilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. (2) Se vor asigura căile de acces orizontale şi verticale. conductori. precum şi susţinerea instructajelor specifice domeniului. ancorare. căderilor de la înălţime. împământate. unelte şi utilaje în perfectă stare de funcţionare. unde este cazul. etc. (3) Se vor lua măsurile corespunzătoare privind instalaţiile electrice (tablouri electrice.). prize.163/2007. de trecere (a elementelor de străpungere) de fixare. a HG 971-2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.25 Condiţii privind protecţia şi igiena muncii: (1) Se vor respecta prevederile reglementărilor privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. utilajele. b) calitatea produselor / materialelor ce compun structurile izolante (hidroizolante / termohidroizolante). prezentate la Art. totodată. c) poziţionarea şi fixarea în structura suport a pieselor înglobate. (5) Se vor respecta condiţiile de siguranţă la montarea şi utilizarea schelelor şi a mijloacelor de ridicat.. (2) Măsurile necesare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor se vor lua la punctul de lucru. aprobate cu Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.26 Controlul calităţii lucrărilor: (1) Verificări pe parcursul lucrărilor: a) calitatea suportului (calitatea produselor/materialelor şi execuţiei). precum şi susţinerea instructajelor specifice domeniului. etc. Art. d) calitatea execuţiei pe etape/faze de lucru.18(4) şi a celor din Legea 319-2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă. în special la lucrările în care se utilizează foc deschis sau aparate de sudură. a golurilor şi a zonelor de lucru împotriva accidentelor. (3) Verificare finală: 13 . (2) Rectificări: a) rectificări locale.

b) verificarea documentelor (procese verbale) privind controalele de calitate efectuate pe parcursul desfăşurării lucrărilor. în unele situaţii se pot solicita analize de laborator (laboratoare autorizate. accidentale. se poate acorda garanţia diferenţială pentru izolaţie şi produsele componente sistemele. după caz. b) la punctul de lucru depozitarea se va face în aceleaşi condiţii ca în depozite. Art. stabilit prin urmărirea în timp a bunei comportări în utilizare a produselor izolante puse corect în operă. respectate următoarele condiţii privind depozitarea: produsele din mase omogene cu aplicare peliculară se depozitează în pachete sau în paleţi .30 Măsuri de întreţinere şi condiţii de utilizare/exploatare: (1) Măsuri de întreţinere: a) măsurile de întreţinere periodică constau. iar membranele hidroizolante se depozitează sub formă de suluri (în poziţie vertială) pe platforme sau paleţi.28 Garanţia asupra execuţiei: (1) Garantarea execuţiei corespunde calităţii materialelor componente structurii izolante şi manoperei de realizare. fixare. (4) Recepţia lucrărilor de izolaţii se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. b) măsuri de reparare/întreţinere necesare în cazul unor deteriorări/efecţiuni apărute din utilizarea defectuoasă a izolaţiei sau din cauze naturale. lipire. acreditate) care să verifice/certifice nivelurile de calitate. (2) Păstrarea şi depozitarea materialelor de învelitoare: condiţiile de păstrare şi depozitare a produselor sunt precizate de producătorii acestora în fişele tehnice de produs: a) în depozite. în spaţii acoperite.a) verificarea de suprafaţă se va realiza vizual şi prin tatonare.27 Condiţii privind calitatea lucrărilor: (1) Recepţia produselor/materialelor de izolaţie se face prin verificarea certificatelor de conformitate. de ex. urmărind corectitudinea şi calitatea modului de aplicare. de reparare a elementelor accesorii. Art. conform regulilor specifice pentru verificarea calităţii şi a prevederilor prezentei reglementări şi în conformitate cu prevederile din „Caiet de sarcini” (după caz). (3) Controlul calităţii la punerea în operă: la punerea în operă a materialelor/produselor se efectuează controlul (vizual) asupra menţinerii integrităţii. imprevizibile. după caz. racordare.29 Durabilitatea apreciată în utilizare constituie un criteriu estimativ. (2) Garanţia de sistem acordată lucrărilor va corespunde cel puţin garanţiei minime oferite de producător pentru produsele de învelitoare (de regulă. Art. izolaţiei. în acţiuni anuale sau semestriale. 10 ani).: prelate). termenele de valabilitate (unde este cazul) şi de garanţie emise de producător pentru fiecare lot de produse/materiale. asigurare şi de protecţie a produselor/materialelor de izolaţie. dar fără obligativitatea spaţiilor acoperite (acoperite de protecţie provizorie. de regulă. acestea constau în general din lucrări de verificare şi curăţire a traseelor de scurgere. (2) Condiţii de utilizare/exploatare: 14 . Art. calităţii şi manipulării acestora ca urmare depozitării. trebuie. (de regulă la sfârşitul toamnei şi/sau începutul primăverii). acoperire. colectare şi evacuare a apelor meteorice şi.

astfel: a) intervalul poate fi mărit dacă la două verificări succesive nu se constată degradări ( nu la lucrări cu vechime mai mare de 10 ani). camere de calcul. sau sub supravegherea executantului care a emis certificatul de garanţie). accidente mecanice. în condiţii normale de utilizare a izolaţiilor se face prin grija beneficiarului. cu respectarea măsurilor de întreţinere executate.). de către.a) corecta utilizare în timp a izolaţiei. staţii electrice. o dată pe an. şocuri sau mişcări (deplasări) neprevăzute (seism. SECŢIUNEA a 3-a: Urmărirea comportării în exploatare a izolaţiilor Art. c) intervalul poate fi micşorat pentru izolaţiile ce au fost supuse la sarcini. etc. cu acordul.31 Urmărirea comportării în exploatare se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice specifice.32 Asigurarea urmăririi comportării în timp. Art. în cazurile când acestea sunt direct vizibile. se va face cu acordul proiectantului de specialitate . etc. c) orice intervenţie. în vigoare.). b) intervalul poate fi micşorat pentru izolaţiile la care degradările ar conduce la deteriorarea unor echipamente speciale (camere comandă. conduce la anularea garanţiei acordate şi poate prejudicia funcţionarea corectă a izolaţiei. preconizată. acest interval poate fi modificat în funcţie de condiţiile concrete pentru fiecare caz în parte. b) orice intervenţie sau utilizare neconformă. 15 . numai în scopul funcţional pentru care a fost prevăzută.

reacţie la foc. aplicată. la perforare statică şi dinamica rezistenţă şi alungire la rupere la tracţiune. (2) Cerinţe de calitate. acestea se vor prevede cu următoarele condiţii: (i) numai pe suport rigid. condiţii tehnice şi criteriile de performanţă la care trebuie să răspundă următoarele categorii de hidroizolaţii: a) hidroizolarea. rezistenţă la deslipire şi la forfecare a îmbinărilor. (ii) în climat mantan (zona climatică a României pentru perioada de iarnă IV). Art. amplasate suprateran şi/sau subteran împotriva exfiltraţiilor şi acelor amplasate subteran împotriva infiltraţiilor. supuse acţiunii celorlalţi factori de mediu. pe toate tipurile de suport. rezistenţă la foc. c) alte părţi sau elemente de construcţie ce pot fi încadrate funcţionale ca acoperişuri terase. acoperişurilor şi părţilor de clădiri supuse direct acţiuni apelor meteorice. reacţia şi propagarea unui incendiu • • • • • • • Criterii de performanţă 3 săgeată limitată sub sarcină (se referă la structura hidroizolanţă în raport cu suportul).5%. de regulă. durata de garanţie (durata de utilizare estimată).34 Hidroizolarea acoperişurilor şi părţilor de clădiri supuse direct acţiunii apelor meteorice şi. performanţe la foc exterior şi interior. terasele circulabile cu dale pe ploturi-distanţier. vor fi prevăzute cu sistem de degivrare sub dale. contra apelor cu presiune hidrostatică. c) hidroizolarea elementelor sau părţilor de clădiri. panta uzuală maximă este de 5%. b) acoperişuri terasă cu pantă generală > 1. între ploturi (rezistenţe speciale alimentate cu energie electrică de joasă tensiune. rezistenţa la pliere. stabilite la temperaturi ridicate. comportare la foc. cu pante < 20%. (1) Obiect de referire: a) acoperişuri-terasă plate. ce trebuiesc avute în vedere: Cerinţe de calitate 1 Condiţii tehnice 2 • • aptitudine de exploatare • rezistenţă mecanică şi stabilitate • capacitatea de rezistenţă şi stabilitate • durabilitate structurală • securitatea la incendiu • proprietăţile produselor hidroizolante privind iniţierea. condiţii tehnice şi de performanţă specifice. direct sau indirect. aderenţa la suport (realizată prin lipire sau lestare).5% şi < 20%. 16 .CAPITOLUL III: Prezentarea şi evaluarea hidroizolaţiilor SECŢIUNEA 1: Cerinţe. termostate. b) hidroizolarea elementelor sau părţilor de clădiri împotriva exfiltraţiilor şi/sau infiltraţiilor datorate apelor fără presiune hidrostatică. cu panta generală cuprinsă între 0% (inclusiv) şi 1. de regulă. stabilitate dimensională.33 Prevederi privind cerinţe de calitate. cu acţionare automată). condiţii şi criterii generale de calitate Art.

• aderenţă la suport (realizată prin lipire). hidroizolate împotriva infiltraţiilor. ce trebuiesc avute în vedere: Cerinţe de calitate 1 • rezistenţă mecanică şi stabilitate Condiţii tehnice 2 • aptitudine de exploatare • capacitatea de rezistenţă şi Criterii de performanţă 3 • rezistenţa la perforare statică. • coeficientul de frecare în planul dat. a apelor din stropire şi/sau şiroire.35 Hidroizolaţia elementelor sau părţilor de clădiri împotriva infiltraţiilor datorate apelor fără presiune hidrostatică.• propagarea incendiului. • la execuţie: adoptarea măsurilor PSI şi PSM ce se impun (după caz). • rezistenţă la radiaţii solare (după caz). • după necesităţile funcţionale. compacte. • prevederea modurilor de amplasare pe izolaţie. împotriva umidităţii naturale a mediului. de utilaje. • rezistenţă la gelivitate (după caz). acest tip de hidroizolaţii se aplică pe suport rigid şi sunt acoperite cu protecţii sau elemente grele. b) elemente sau părţi e clădire hidroizolate împotriva infiltraţiilor datorate apelor fără presiune hidrostatică se va considera >1. în special în cazul produselor toxice şi/sau inflamabile. cu utilizare umană permanentă. a umidităţii naturale a mediului/solului. având coeficientul de permeabilitate k>1 cm/sec) permeabile şi a apelor din stropire/şi sau şiroire. 1 2 • siguranţă în utilizare • prevenirea alunecării • comportare climatici la agenţi • siguranţă în exploatare • igienă. • stabilitate dimensională la variaţii de temperatură. rezistenţă la deslipire şi la forfecare a îmbinărilor. fără afectarea/ deteriorarea etanşeităţii • diminuarea şocului termic. condiţii tehnice şi criterii de performanţă specifice. coloana de apă/ 2 kPa). bucătării). • nu se admit emisii de substanţe toxice sau insalubre în utilizare. stropiri. ocazionale. prevederea de sisteme de atenuare a zgomotului. c) socluri şi fundaţii izolate sau continue hidroizolante împotriva fenomenului de migraţie capilară a apei (se va considera o presiune > 2.2 m. sănătate aplicatorilor şi utilizatorilor • izolare la zgomot aerian. a apelor din stropire şi/sau şiroire. (după caz). cu temperaturi pozitive. semipermanente. • zgomot emis de acoperiş/învelitoare • echiparea cu instalaţii de producere de energie • protecţia termică 3 • rezistenţa la perforare statică şi dinamică.0 m coloană apă/10 Kpa împotriva umidităţii naturale a mediului/solurilor (permeabile. de exemplu: băi. • acţiunea fiziologică. cu referire la pardoselile camerelor şi la soclurile clădirilor/părţilor de clădire ce nu corespund unor subsoluri funcţionale. sănătate şi mediu • igiena apei şi aerului. • izolaţie termică ranversată sau protecţie grea a hidroizolaţiei • protecţie împotriva zgomotului • economia de energie şi izolare termică Art. stabilitate dimensională. stabilitate la temperaturi ridicate. (2) Cerinţe de calitate. (1) Obiect de referire: a) elemente sau părţi de clădire.0 m coloană de apă/20 kPa). de regulă. datorate apelor fără presiune hidrostatică permanentă (se va considera >0. intense. 17 . spălări sau şiroiri (aflate în general într-un climat constant). d) de regulă. la pardoselile camerelor supuse la umeziri.

(1) Obiect de referire: a) clădiri sau spaţii/părţi de clădire amplasate suprateran şi/subteran.34 pct. reacţia şi propagarea unui incendiu • siguranţa în utilizare • comportare la agenţi Criterii de performanţă 3. ce trebuiesc avute în vedere: Cerinţe de calitate 1. stabilitate la temperaturi ridicate (după caz). nu se impun criterii de performanţă. • durata de utilizare estimată. peste hidroizolaţie şi poate avea rol şi de protecţie mecanică • economia de energie şi zolare termică Art.(2). în special în cazul produselor toxice şi/sau inflamabile şi a lucrului în spaţii închise. hidroizolaţia. • idem criteriile prezentate la Art. • aderenţa la suport (realizată de regulă. izolaţia termică se aplică spre exterior. în utilizare. • aptitudine de exploatare • rezistenţa stabilitate mecanică şi • capacitate de rezistenţă şi stabilitate • durabilitate structurală • securitatea la incendiu • siguranţă în exploatare • proprietăţile produselor hidroizolante privind iniţierea. de regulă. în care îmmagazinează lichide sau materiale ude/umede. c) de regulă. ce se hidroizolează contra exfiltraţiilor cu presiune hidrostatică.35 pct.• securitatea la incendiu 1 stabilitate • durabilitate structurală • proprietăţile produselor hidroizolante privind iniţierea. 35 pct. Condiţii tehnice 2. sănătate aplicatorilor şi utilizatorilor • protecţie zgomotului împotriva • de regulă. reacţia şi propagarea unui incendiu 2 • siguranţă în utilizare • durata de utilizare estimată. • rezistenţa la perforare statică. • rezistenţă la agenţi chimici şi organici (după caz). • nu se admit emisii de substanţe toxice sau insalubre în utilizare. aplicabile numai în timpul execuţiei. 3 • rezistenţa la perforare statică. • după caz. garantată. b) clădiri sau spaţii/părţi de clădiri amplasate subteran. • siguranţă în exploatare • comportare la agenţi climatici • igienă. • alungire la rupere la tracţiune şi rezistenţă la alungire la rupere raportate la deformaţiile suportului. • idem criteriile prezentate la Art. condiţii tehnice şi criterii de performanţă specifice. compacte. rezistenţă la deslipire şi forfecare a îmbinărilor. fiind cuprinsă. limitate. (2) Cerinţe de calitate. • la execuţie: adoptarea măsurilor PSI şi PSM ce se impun (după caz). • stabilitate dimensională la variaţii de temperatură (după caz).36 Hidroizolarea elementelor sau părţilor de clădiri contra apelor cu presiune hidrostatică. grele.(2). garantată (durata de utilizare a clădirii) cu asigurarea etanşeităţii. de regulă.(2) 18 . ce se hidroizolează contra infiltraţiilor cu presiune hidrostatică (ape freatice şi de acumulare). între elemente incombustibile. stabilitate dimensională. • rezistenţă la gelivitate (după caz). prin lipire) pe durata execuţiei clădirii/părţii de clădire. sănătate şi mediu • igiena apei şi aerului. acest tip de hidroizolaţii se aplică pe suport rigid şi sunt cuprinse între părţi/elemente constructive. • idem criteriile prezentate la Art. nu se impun condiţii • protecţia termică • de regulă.

de regulă. folii polimerice sau metalice) utilizate la etanşări locale. aditivat SBS (copolimer-stiren-butadien-stiren). fabricate în două categorii principale după sorturile bitumurilor constituiente.38 Membranele hidroizolante bituminoase. de regulă. prezintă performanţe fizico-mecanice reduse.37 Membranele hidroizolante bituminoase constituie tipul cel mai utilizat în lume în realizarea structurilor hidroizolante monostrat. cu unul.• igienă. sunt formate dintr-un strat de bitum gros (laminat) sau depus pe un material suport. se utilizează ca monostrat de armare (suport) ce se bitumează pe ambele feţe.E. nu se impun criterii de performanţă. două sau trei straturi de armare impregnate şi acoperite cu bitum sau. doar în cazul rezervoarelor exterioare sau a celor subterane când se pun condiţii de menţinere a unei temperaturi stabilite sau de a se elimina îngheţul. bistrat sau multistrat. • produsele hidroizolante trebuie să fie însoţite de avizul sanitar în cazul rezervoarelor de apă potabilă. acestea prezintă performanţe fizico-mecanice excelente. membranele produse au diverse grosimi şi au o bună comportare la acţiunea solvenţilor organici şi la alungiri prelungite. în prezent cu utilizare redusă în C. 35 pct.. (2) Membranele pe bază de bitum aditivat reprezintă categoria actuală cea mai utilizată în C. utilizabile la toate tipurile de hidroizolări şi suporturi. Art. sănătate şi mediu climatici • igiena apei şi aerului. acestea. cu mastic bituminos fierbinte. Nu se admit structurile hidroizolante cu membrane pe bază de bitum oxidat la clădirile din categoriile de importanţă A şi B şi nu sunt recomandate la cele din categoria de importanţă C. ca variantă la membranele autoadezive se produc benzi simpul sau dublu autoadezive (din membrană bituminoasă subţire. membranele produse au diverse grosimi şi au o bună comportare la alungiri prelungite şi la temperaturi scăzute. (1) Straturi de armare sau suport din materiale organice: a) carton celulozic: prezintă caracteristici fizico-mecanice slabe (este putrescibil. aditivat cu APP (polipropilenă atactică).(2). Această categorie de membrane se produce în două sorturi principale după tipul de aditivare a bitumului uşor oxidat cu polimeri: a) bitum-plastomer. conform prevederilor producătorului.E. 19 . Lipirea acestor membrane pe suport şi între ele se face prin sudură cu flacără. are variaţii dimensionale apreciabile la variaţii de temperatură şi umiditate). în prezent nu se utilizează în structuri hidroizolante. cu bitum oxidat (carton bitumat). sunt structural armate. (1) Membranele pe bază de bitum oxidat (bitum de extracţie sau bitum natural oxidat prin insuflare de aer la temperaturi ridicate) constituie categoria veche de membrane hidroizolante. c) un sort special îl constituie membranele pe bază de bitum aditivat (cu APP sau SBS) simplu sau dublu autoadezive prin depunerea pe o faţă sau pe ambele feţe a unui strat de bitum-polimeradeziv (polimeri şi uleiuri plastifiate) şi a unei folii neaderente de protecţie care se îndepărtează la punerea în operă. în foarte rare cazuri.. Lipirea acestor membrane pe suport şi între ele se face. sănătatea aplicatorilor şi utilizatorilor 2 • idem criteriile prezentate la Art. b) bitum-elastomer. 1 • protecţie zgomotului împotriva • nu se impun condiţii • protecţia termică • economia de energie şi izolare termică SECŢIUNEA a 2-a: Prezentarea membranelor hidroizolante bituminoase Art. de regulă. în general. 3 • de regulă. de detaliu. lipire la rece sau la cald cu masticuri sau prin autoaderenţă (pe suport).

acestea conferă membranelor protecţie eficientă împotriva acţiunii radiaţiilor solare şi a acţiunilor mecanice (măreşte considerabil rezistenţa la perforare statică) şi totodată unele au şi rol decorativ. precum şi a structurilor hidroizolante cu mase omogene cu aplicare peliculară. cu aplicare peliculară. (2) Autoprotecţiile pot fi alcătuite din: a) granule sau paiete minerale: granule din nisip cuarţos. se utilizează ca strat de armare. se utilizează ca strat de armare sau ca strat suport a membranelor hidroizolante bituminoase şi mai ales a celor polimerice. de regulă. se utilizează ca strat de armare sau ca strat suport a membranelor bituminoase (cu bitum oxidat sau aditivat) şi polimerice. de regulă. Art.b) ţesătură (pânză) din fire textile: în multe cazuri are un comportament aleatoriu şi este putrescibil. pietriş sau ceramică concasată. sau ca strat de armare suplimentară în structuri hidroizolante la etanşarea împotriva apelor cu presiune hidrostatică mare. (1) Protecţiile antiaderente constau din filme/folii polimerice termofuzibile (numai la membranele ce se lipesc prin sudură cu flacăra). în prezent utilizarea acestei armături este redusă. într-un strat sau mai multe straturi (de acelaşi fel sau în combinaţii cu alte tipuri de armături). pulberi minerale şi folii antiaderente sau hârtie siliconată pentru membranele sau benzile autoadezive.08 mm grosime – 390 g/mp).. speciale. c) folii metalice. (2) Straturi de armare sau suport din materiale anorganice: a) împâslitură (voal) din fibre de sticlă: constituie un tip de armătură de utilizare curentă. cu bitum.39 Membranele hidroizolante bituminoase sunt prevăzute din fabricaţie cu protecţii antiaderente împotriva lipirii la ambalarea în suluri şi cu autoprotecţii împotriva factorilor de mediu (pentru membranele utilizate ca strat superior în structuri hidroizolante expuse direct factorilor de mediu). d) ţesătură poliesterică: prezintă calităţi superioare pâslei poliesterice (foarte bună rezistenţă la perforare dinamică. din plumb. se utilizează ca monostrat de armare (suport) ce se bitumează pe ambele feţe. b) ţesătură din fire de sticlă (cu urzeală şi bătătură din fire de sticlă. simple sau ca strat suport al membranelor bituminoase sau polimerice (dublate la acestea). se utilizează ca strat de armare. nu se recomandă bătătură din meşe din fire sau fibre de sticlă): constituie un tip de armătură frecvent utilizată având certe calităţi fizico-mecanice (rezistentă la perforare statică şi dinamică. aluminiu etirat. fiind foarte stabilă dimensional dar cu alungire la rupere redusă şi pliabilitate redusă. rezistenţă la perforare statică şi alungire la tracţiune la rupere apreciabilă). foliile metalice sunt. cupru sau oţel inoxidabil. o puternică barieră contra vaporilor sau ca strat suport al benzilor autoadezive de etanşare. c) pâslă poliesterică (voal poliesteric): constituie un tip de armătură de utilizare curentă având certe calităţi fizico-mecanice (impregnare bună. precum şi a structurilor hidroizolante cu mase omogene cu aplicare peliculară. b) folii metalice: aluminiu ecruisat (uzual 0. cu bitum oxidat (pânză bitumată). d) reţele metalice subţiri (plase): constituie strat de armare pentru anumite membrane bituminoase sau polimerice. precum şi a structurilor hidroizolante cu mase omogene. stabilitate dimensională şi la alungire la tracţiune la rupere). polimerice sau mixte (folii metalice şi polimerice dublate): constituie. într-un strat sau mai multe straturi (de acelaşi fel sau în combinaţii cu alte tipuri de armături) sau ca strat suport a membranelor bitumate aditive şi poliesterice. 20 . acestea se utilizează ca strat de protecţie al hidroizolaţiilor pentru suprafeţele verticale datorită calităţilor reflectante (termoreflexie şi reflexie a radiaţiilor ultraviolete). rezistentă la tracţiune la rupere). paiete din ardezie sau mică etc.08 mm grosime – 720 g/mp) şi inox sau cupru (uzual 0. sau ca strat suport a membranelor bituminoase (cu bitum oxidat sau aditivat) şi polimerice precum şi a structurilor hidroizolante cu mase omogene cu aplicare peliculară.

cu diverse vâscozităţi. utilizat ca amorsă sau la peliculizări hidroizolante (în special pentru spaţii închise sau cu pericol de incendiu şi explozie). (2) Hidroizolaţiile subterane cu produse bituminoase din mase omogene cu aplicare peliculară nu se vor prevede la clădiri din categoria de importanţă A. diluat în solvenţi organici compatibili (1/3 bitum şi 2/3 solvent). conform prevederilor producătorului. cu aplicare la rece.40 (1) Produsele hidroizolante bituminoase din mase omogene cu aplicare peliculară constituie gama de produse cu utilizări şi aplicări variate (amorse. simple sau armate. aceste compounduri bituminoase pot avea şi însuşiri antivegetale (antirădăcini) şi constituie materialul de bază în fabricarea membranelor cu bitum aditivat. aplicate pe suprafeţele amorsate. e) compound bituminos special fabricat cu rezistenţă faţă de factorii de mediu (radiaţii solare. cu aplicare peliculară. c) mase omogene cu diferite vâscozităţi. ca masă de etanşare sau strat de impermeabilizare. (3) Hidroizolaţiile subterane cu produse bituminoase din mase omogene cu aplicare peliculară nu se vor prevede la clădiri din categoria de importanţă A şi B dar pot fi prevăzute la celelalte categorii dar numai ca hidroizolaţie împotriva apelor fără presiune hidrostatică. cu aplicare peliculară în unul sau mai multe straturi. cu Art. în lipirea acestora şi ca material de bază la amorsarea suprafeţelor. polimerice metalizate sau polimerice placate cu folii metalice: utilizate ca protecţie mecanică şi contra radiaţiilor solare. pentru asigurarea aderenţei hidroizolaţiei la suport. c) mastic rece: bitum oxidat (topit) cu adaosuri minerale şi diluat în diverse proporţii cu solvenţi organici. cu aplicare la rece sau la cald. În lucrările de hidroizolaţii. SECŢIUNEA a 3-a: aplicare peliculară Prezentarea maselor omogene hidroizolante bituminoase. se aplică fierbinte la lipirea şi peliculizarea suplimentară de suprafaţă a membranelor cu bitum oxidat. b) mastic fierbinte: bitum oxidat topit cu adaosuri minerale (maxim 30% pulberi sau fibre minerale). în diferite vâscozităţi.41 Clasificarea produselor după tipul compoziţiei: (1) Bitumul oxidat reprezintă materialul primar utilizat în realizarea membranelor cu bitum oxidat. cu sau fără straturi de armare. Se utilizează la lucrări de hidroizolaţii sub forma următoarelor produse: a) amorse-masticuri diluate în solvenţi organici compatibili. b) mastic fierbinte de lipire a membranelor bituminoase aditivate (lipire continuă sau discontinuă a membranelor pe suport şi lipire continuă a membranelor între ele). la peliculizări de suprafaţă. mase peliculare hidroizolante. se aplică rece. acestea se pot aplica în unul sau mai multe straturi. ca masă de şpaclu sau ca adeziv (au calităţi mediocre). d) folii complexe. bitumul oxidat se utilizează în următoarea gamă de produse: a) amorsa: bitum oxidat topit. utilizate ca adetiv. Art. mase adezive şi mase de etanşare) în compoziţii şi structuri diverse.c) folii polimerice: utilizate ca protecţie mecanică (la perforare statică). se aplică rece. cele mai uzuale sunt foliile poliesterice. Art. d) emulsii şi dispersii în apă: material fluid. B şi C. este interzisă utilizarea motorinei ca solvent sau ca amorsă. în special UV). (2) Mastic bituminos aditivat cu elastomeri sau plastomeri.42 Clasificarea produselor după modul de aplicare se face în funcţie de vîscozitate. astfel: 21 . la rece pentru asigurarea aderenţei hidroizolaţiei la suport.

45 Materialele polimerice la producerea membranelor sunt variate: (1) Materialele plastice: a) CSM sau PE-CS Polietilenă cloro-sulfonată b) EEA Etilen/etilacetat Terpolimer etilen/etilacetat (declarat prin cuvinte în scris) c) EBA Etilen/butil acetat d) ECB sau EBT Etilen. Procedeul de fabricare a membranelor polimerice constă în laminare. moduri de fabricare. să fie stabile la temperaturi ridicate. să fie elastice la temperaturi scăzute şi ridicate (la temperaturi ridicate să nu curgă). conform prevederilor producătorului. extrudere sau procedee mixte.43 Caracteristicile produselor hidroizolante bituminoase din mase omogene cu aplicare peliculară. bitum e) EVAC Etilen/vinilacetat f) FPO sau PO-F Poliolefină flexibilă g) FPP sau PP-F Polipropilenă flexibilă h) PE Polietilenă i) PE-C Polietilenă clorurată j) PIB Poliizobutilenă k) PP Polipropilenă l) PVC Policlorură de vinil (2) Cauciucuri tip elastomeri: a) BR Cauciuc butadienic b) CR Cauciuc cloroprenic c) CSM Cauciuc polietilen cloro-sulfonil d) EPDM Terpolimer de etilenă. aderentă şi uniformă. Membranele polimerice sunt prezentate în variate compounduri. Art. b) produse semifluide: se aplică prin pensulare sau cu trafaletele. Art. b) masele semifluide.). d) produse vâscoase: se aplică cu şpaclul. elasticitate la temperaturi scăzute şi înalte. etc.44 Membranele hidroizolante sunt produse diverse din categoria polimerilor elastomeri sau plastomeri (produşi de polimerizare înaltă a hidrocarburilor nesaturate). şi moduri de aplicare. variază funcţie de consistenţa şi domeniul de utilizare: a) masele fluide (amorse) trebuie să aibă nivelul de fluiditate necesar pătrunderii în porii elementului (suport) pe care sunt aplicate şi să formeze o peliculă continuă. copolimer.a) produse fluide: se aplică prin stropire. să fie compatibile chimic cu elementele sau materialele cu care vin în contact şi adezivii să corespundă rolului (nivel de adeziune/coeziune. SECŢIUNEA a 4-a: Prezentarea membranelor hidroizolante polimerice Art. până la cele vâscoase trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie aderente la suportul amorsat. calandrare. domenii de utilizare. structuri hidroizolante. pensulare sau cu trafaletele. stabilitate. să fie impermeabile la apă. pulverizare. c) produse semivâscoase: se aplică cu racle sau cosoroaba. propilenă şi o dienă cu porţiunea nesaturată reziduală de dienă în lanţul lateral e) IIR Cauciuc isopren-isobuten (butil cauciuc) f) NBR Cauciuc acrilonitril-butadienic (nitril cauciuc) (3) Cauciucuri termoplastice: a) EA Amestec elastomeric 22 .

poate avea şi rol de difuzie a vaporilor. Art. sticlă. Art. Art. ca suport al membranei. dale) sau prin includere între elemente de construcţie (beton. b) membranele polimerice (în special cele cu utilizare la hidroizolanţii subterane) vor avea adaosuri biocide în compoundul de bază care să-i confere rezistenţă la vegetale (rădăcini). cu sau fără armare. c) prin lipire continuă prin autoaderenţă. simplu aşezat (prelată). poliesterice sau chiar metalice subţiri sau dublate pe pâslă din fibre poliesterice sau din sticlă. nu sunt excluse nici un fel de alte combinaţii de materiale. b) stratul de armare poate avea rol de a conferi calităţi fizico-mecanice superioare (membranei nearmate) sau poate avea rol tehnologic de fabricare. prin natura compoundului (diverse adaosuri.48 Membranele polimerice se pot aplica pe suport în diferite moduri: a) flotant. pot fi rezistente la diverşi agenţi chimici. de exemplu: negru de fum). d) difuzia vaporilor se poate realiza şi prin amprentarea sau şagrenarea feţei inferioare a membranei. dublate cu foi din recepturi diverse. cu următoarele precizări: a) stratul de armare poate fi inclus în masa membranei sau poate constitui suportul membranei. c) stratul de armare.47 Membranele polimerice pot fi armate cu materiale tip reţea (ţesături rare cu acelaşi tip de urzeală şi bătătură) din fire textile. etc. prin natura compoundului. cu fixare mecanică pe contur şi asigurarea în câmp prin lestare sau cu fixare mecanică. c) unele membrane polimerice (speciale). Art. nereticulaţi e) TPE-X Elastomeri termoplastici. mucegaiuri. fără a conferi calităţi suplimentare notabile. zidărie.46 Membranele polimerice pot fi autoprotejate (din fabricaţie) faţă de factorii de mediu (în special radiaţii UV şi IR) prin dublare cu folii polimerice sau metalice.50 23 . b) prin lipire continuă sau discontinuă cu adezivi specifici cu aplicare la rece sau cu mastic de bitum cu aplicare la rece sau la cald (condiţie de compatibilitate a membranei la adezivi sau la bitum). unele produse se pot asocia în structuri bistrat (caz în care straturile se lipesc continuu între ele cu adezivi specifici cu aplicare la rece. peliculizare de suprafaţă. Art. sau în masă. bacterii. calandrare sau extrudere. d) în sistem mixt. şape)..49 Membranele polimerice se utilează de regulă ca hidroizolanţii monostrat.b) MPR Topitură de cauciuc procesabilă c) SEBS Stiren etilen butilen stiren d) TPE Elastomeri termoplastici. prin autoaderenţă sau prin lipire cu bitum fierbinte) sau se pot asocia membrane polimerice cu membrane bituminoase. reticulaţi f) TPS sau TPS-SEBS SEBS–copolimeri g) TPV Cauciuc termoplastic vulcanizat (4) Membrane compozite: membrane realizate prin laminare. cu următoarele precizări: a) membranele polimerice fără autoprotecţie trebuie protejate suplimentar prin lestare (pietriş.

se poate realiza în diverse moduri: a) lipire prin dizolvarea superficială a suprafeţelor de contact. condiţiile privind suportul (de regulă rigid). vizitabile (care comportă lucrări de întreţinere şi reparaţii). (2) Hidroizolaţiile cu produse polimerice din mase omogene cu aplicare peliculară nu se vor prevede la clădiri din categoria de importanţă A şi nu sunt recomandate la cele din categoria B. condiţiile de aplicare (tehnologia de aplicare). stabilite de producător. varietatea tehnologiilor şi condiţiilor de aplicare impune folosirea de aplicatori foarte bine calificaţi şi atestaţi de firma producătoare. (3) Hidroizolaţiile cu produse polimerice din mase omogene cu aplicare peliculară se pot prevedea fără restricţii la bazine şi rezervoare de stocare ape. b) sudură prin topirea superficială a suprafeţelor de contact cu jet de aer fierbinte.51 Specificaţii calitative generale: a) membranele polimerice armate trebuie să prezinte o stabilitate dimensională la cald mai bună de ± 0. contracţiile. (5) În general. etc. SECŢIUNEA a 6-a: bituminoase Art. (4) În general. ciupercilor.52 (1) Produsele hidroizolante polimerice din mase omogene cu aplicare peliculară constituie o gamă de produse mai nouă pe plan mondial.53 Hidroizolaţiile cu produse polimerice din mase omogene cu aplicare peliculară trebuiesc prevăzute şi puse în operă în condiţiile respectării stricte a prevederilor producătorului. din acelaşi material sau cu alte materiale compatibile). prin expunere timp de 6 ore la + 800 C. e) lipire prin autoaderenţă. în sens transversal). SECŢIUNEA a 5-a: aplicare peliculară Prezentarea maselor omogene hidroizolante polimerice. pentru hidroizolaţiile din această categorie. cu Art. se impune o studiere şi analiză atentă prind performanţele. moduri şi condiţii de aplicare foarte variate. c) membranele polimerice se definesc ca domeniu de utilizare (din punct de vedere al recepturii) în membrane cu utilizare supraterană (la acoperişuri) şi subterană (membranele polimerice specifice lucrărilor subterane conţin substanţe biocide împotriva mucegaiurilor. acestea nu trebuie să sufere modificări mai mari de 10% a principalilor parametri după expunere la xenotest timp de 10.54 Sistem de evaluare calitativă a membranelor hidroizolante 24 . bacteriilor. (7) Se menţionează că. în acest domeniu.). se relevă în sens longitudinal iar cele pozitive. cu utilizări. (6) Se menţionează că. c) sudură cu microunde de înaltă frecvenţă. nu sunt emise reglementări generale şi detaliate. Art. o mare parte din aceste produse necesită întreţinere cu intervenţii de regenerare. durata de utilizare apreciată şi garanţia acordată.000 ore.2% (valorile negative. f) marginile se pot etanşa suplimentar prin cordon de sudură realizat cu electrod specific din material polimeric sau cordon cu mastic de etanşare specific (în cazul lipirii prin dizolvare superficială). alungirile.Etanşarea suprapunerilor (prin suprapunerea membranelor şi/sau prin suprapunerea de benzi acoperitoare joantei. periodice. Art. b) membranele polimerice trebuie definite şi din punct de vedere al comportării la îmbătrânire accelerată. d) lipire cu adezivi specifici aplicaţi la rece sau la cald.

b) pentru hidroizolaţiile aplicate pe suport rigid se vor putea lua în considerare nivelurile determinate prin metoda A.5 Temperatura la care s-a determinat flexibilitatea (o C) 0 -6 .4 (metoda A şi B) Pd.4 F. este etanşă: Niveluri de performanţă „I” I. conform standardelor europene şi româneşti (SR EN). c) pentru hidroizolaţiile aplicate pe structura termoizolantă se vor lua în considerare numai nivelurile determinate prin metoda B. de grosime dată. (metoda B) I.24 25 . de grosime dată. nu prezintă deteriorări.0 200/20. la care se asigură etanşeitatea (mm) 200 500 1000 1500 2000 a) se va indica nivelul de performanţă şi metoda de determinare (A sau B. prin niveluri de înălţime de cădere a unui corp de 500 g. (metoda B) Presiunea minimă pentru care se asigură etanşeitatea (kPa/m.2.Membranele hidroizolante bituminoase se caracterizează.0 400/40.5 (metoda A şi B) Încărcare minimă la care se asigură etanşeitatea (cap sferic Ø 10mm – kg) 5 10 15 20 25 (3) Rezistenţa la impact „Pd” Se determină conform SR EN 12691:2006.3 F.12 . de grosime dată.0 100/10. la care membrana. prin niveluri de presiune menţinută timp de 24 ore. de exemplu: Pd 3 – B).2 F.4.0 (2) Rezistenţă la sarcină statică „Ps” Se determină conform SR EN 12730:2003. prin niveluri de încărcări statice. la care membrana. prin niveluri de temperaturi negative. (metoda A sau B) I.1.5 (metoda A şi B) Încărcare minimă de cădere a corpului de cădere.2 (metoda A şi B) Pd. la care membrană. (metoda B) I. menţinute timp de 24 ore. de grosime dată.5. este etansă (metoda A cu suport rigid. (4) Pliabilitatea la temperaturi scăzute „F” Se determină conform SR EN 1109:2003. metoda B cu suport semielastic): Niveluri de performanţă „Ps” Ps. după îndoirea pe dorn: Niveluri de performanţă „F” F. prin criterii şi niveluri de performanţă. (metoda A) I. la care membrana.1 (metoda A şi B) Pd. (1) Impermeabilitatea (etanşeitatea) „i” Se determină conform SR EN 1928:2003.4 (metoda A şi B) Ps.3 (metoda A şi B) Ps. este etanşă (metoda A cu suport rigid – metoda B cu suport semielastic): Niveluri de performanţă „Pd” Pd.2 (metoda A şi B) Ps.3.3 (metoda A şi B) Pd.0 60/6. coloană apă) 10/1.1 F.18 .1 (metoda A şi B) Ps.

5 ≥2 ≥ 1. conform SR EN 12039. prin niveluri ale forţei de tracţiune. SR EN 13501-5+A1:2010 şi SR EN ISO 11925-2:2002. se rupe: Niveluri de performanţă „R” R. b) rezistenţa la forfecare a îmbinărilor.2 T.3 R. (ii) forţa de aderenţă la suport (din lipire şi lestare) se determină cu formula: Fad = 2 x G + 2’ x Pa 26 .55 Membranele hidroizolante bituminoase şi hidroizolaţiile din mase omogene cu aplicare peliculară comportă şi parametri auxiliari de evaluare ce pot fi avuţi în vedere: a) rezistenţă la dezlipire a îmbinărilor.2 A.7 Alungire la rupere la tracţiune Longitudinal (%) Transversal (%) <2 < 1. Art. de grosimea dată.F. conform SR EN 12316-1:2001. c) stabilitate dimensională.4 Temperatura la care deplasările bitumului < 2 mm (o C) + 80 + 100 + 120 + 140 (8) Performanţă la foc exterior şi reacţie la foc conform SR ENV 1187:2003. d) aderenţa granulelor minerale la suport. de grosime dată.3 A.1 T. la care membrana.4 R.6 A. prin niveluri de temperatură la care pe membrane. prin niveluri ale alungirii la care membrană.5 A. conform SR EN 12317-1:2001.6 .30 (5) Rezistenţa la rupere la tracţiune „R” Se determină conform SR EN 12311-1:2002.5 ≥5 ≥ 3.3 T.2 R. se rupe: Niveluri de performanţă „A” A. e) aderenţa la suport (lipirea membranelor pe suport şi între ele) „Fad” în vederea prevenirii efectelor sucţiienii şi presiunii vântului (N/m2): (i) forţa de aderenţă la suport (prin lipire/sudură): Fad ≥ 3 Pc unde Pc este presiunea de calcul a vântului (pozitivă sau negativă) funcţie de zona geoclimatică de situare şi nivelul de expunere la vânt.1 R. conform SR EN 1107-1:2002. apar deplasări > 2 mm ale masei de bitum: Niveluri de performanţă „T” T.1 A.5 Rezistenţă la rupere la tracţiune Longitudinal (N/5 cm) Transversal (N/5 cm) < 150 < 100 > 150 > 100 > 250 > 200 > 350 > 300 > 450 > 400 (6) Alungirea la tracţiune (la rupere) „A” Se determină conform SR EN 12311-1:2002.5 ≥ 10 ≥8 ≥ 20 ≥ 16 ≥ 40 ≥ 32 ≥ 60 ≥ 48 (7) Rezistenţa la fluaj „T” Se determină conform SR EN 1110:2001. de grosime dată.4 A.

2 R.6. (3) Rezistenţa la impact „Pd” Aceleaşi prevederi ca la Art.3.3 R.2.5.3. (mediocru) Niveluri minime de clasificare I. (satisfăcător) 4.3. prin niveluri de temperaturi negative.4 R. F. conform standardelor europene şi româneşti (SR EN).4/F.5. după caz).6 Alungire la rupere la tracţiune Longitudinal (%) Transversal (%) <5 < 3.2% I. se rupe (metoda A): Niveluri de performanţă „R” R. (A. 2 este suprafaţa efectivă de lipire (în puncte sau totală) raportată la 1 m2. Pa este forţa de aderenţă în zonele de lipire efectivă. cu menţiunea că determinările se fac numai prin metoda B. 54 (2).4. 54 (1). cu menţiunea că determinările se fac numai prin metoda B.5 A. F. stabilitate dimensională ≤ 0. de grosime dată.5 ≥ 10 ≥8 ≥ 20 ≥ 16 ≥ 50 ≥ 40 ≥ 100 ≥ 80 27 . (A. stabilitate dimensională ≤ 0. 54 (3). R.1% I. 54 (4). Pd.4.3 A. stabilitate dimensională ≤ 0. (foarte bun) 2.2 A.1% I.3. R. T.4.4.5. prin criterii şi niveluri de performanţă (1) Impermeabilitatea (etanşeitatea) „I” Aceleaşi prevederi ca la Art. de grosime dată.1 A. după caz). nivelurile de performanţă sunt conform cu cele indicate la Art.5. Ps. (bun) 3. Ps.3.4.2.2. (5) Rezistenţă la rupere la tracţiune „R” Se determină conform SR EN 12311-2:2010.2.2. Pd. Pd. T.5. prin niveluri ale forţei de tracţiune. la care membrana. prin niveluri ale alungirii. Pd.5 Rezistenţa la rupere la tracţiune Longitudinal (N/5 cm) Transversal (N/5 cm) < 300 < 200 > 300 > 200 > 400 > 300 >600 > 500 > 800 > 700 (6) Alungirea la tracţiune (la rupere) „A” Se determină conform SREN 12311-2:2010. (A.3. după caz). R. T. de grosime dată se rupe (metoda A): Niveluri de performanţă „A” A.5 ≥5 ≥ 3.4. F. stabilitate dimensională ≤ 0. T.Fad = G + 2 x Pa unde: G este presiunea de lestare pe m2.57 Membranele hidroizolante polimerice se caracterizează. A. Art.2.1 R.2% SECŢIUNEA a 7-a: polimerice Sistem de evaluare calitativă a membranelor hidroizolante Art. în N/m2. (2) Rezistenţa la sarcină statică „Ps” Aceleaşi prevederi ca la Art.4.5.56 Model orientativ de evaluare calitativă a membranelor hidroizolante bituminoase (la o grosime nominală de 4 mm): Calitatea 1.1. F. nu prezintă deteriorări după îndoire pe dorn. R. Ps. (4) Pliabilitatea la temperaturi scăzute „F” Se determină conform SR EN 495-5:2003. la care membrana.3. Ps. la care membrana.4 A.

e) expunere la bitum. R.3% I. (satisfăcător) 4.3.3. după caz) stabilitate dimensinală ≤ 1. după caz.2. 5) Performanţa la foc exterior şi reacţie la foc conform SR EN 1187:2003. după caz). 8) Pliabilitatea la temperaturi scăzute „F”.7 A.3.5 mm): Calitatea 1.8.4.3.59 Model orientativ de evaluare calitativă a membranelor hidroizolante polimerice (la o grosime nominală. Art.8 ≥ 200 ≥ 500 ≥ 160 ≥ 400 (7) Performanţă la foc exterior şi reacţie la foc conform SRENN 1187: 2003. Ps. F.5% I.0% SECŢIUNEA a 8-a: Sistem de evaluare calitativă a produselor hidroizolante cu mase omogene cu aplicare peliculară Art.5. F.4. 9) Stabilitate dimensională. răspund modului de aplicare a maselor omogene cu aplicare peliculară. se referă la straturile/structurile hidroizolante stabilite de producători. după caz). a straturilor succesive). bituminoasă şi polimerice sunt caracterizate prin criterii şi niveluri de performanţă de către producători/producători de sisteme. 4) Aderenţa la suport (şi. Pd 5. b) rezistenţă la forfecare a îmbinărilor.5. Ps.A.3% I.3. c) stabilitate dimensională. Pd. în acest context sunt suport continu şi rigid. de regulă. medie.58 Membranele hidroizolante polimerice comportă şi parametri auxiliari de evaluare ce trebuiesc avuţi în vedere: a) rezistentă la deslipire a îmbinărilor.2. stabilitate dimensională ≤ 0. numai pe suporturi rigide.2. (A.4. (foarte bun) 2. Nivelurile de performanţă. (A. 3) Alungirea la tracţiune „A”. 7) Rezistenţa la impact. după caz) stabilitate dimenională ≤ 0. R. conform SREN 1107-1:2002.2.4. bituminoase sau polimerice. conform SREN 12317-2:2001. 6) Rezistenţa la sarcină statică „Ps”. Ps. R. SR EN 13501-5+A1:2010 şi SR EN 11925-2:2002. omogene sau în straturi armate precum şi tehnologiile de aplicare. în funcţie de utilizare.62 Structurile hidroizolante din mase omogene. R5. continuă şi omogenă (fără îmbinări etanşe la suprapuneri) în totală aderenţă pe suport continuu şi rigid. (mediocru) Niveluri minime de clasificare I. (bun) 3. 2) Rezistenţa la rupere la tracţiune „R”. Pd. 28 . Art. SREN 13501-5+A1 : 2010 şi SREN ISO 11925 – 2: 2002. stabilitate dimensională ≤ 0.61 Criteriile de performanţă principale la care trebuie să fie caracterizate prin niveluri de performanţă. conform SREN 12316-2:2001. 55 e).5. F. în general. Pd. Art. care indică structurile de etanşare simple.7.4. de 1.60 Masele omogene cu aplicare peliculară.3. Art. Ps. (A. în acest context sunt prevăzute criterii şi niveluri de performanţă raportate la funcţiunea hidroizolaţiei. d) aderenţa la suport: conform precizărilor de la Art. F4/F5. 1) Impermeabilitatea (etanşeitatea) „I”. (A.4.

conform Art. e). (3). 35.0 m coloană apă). 29 . i) stabilitate dimensională: ≤ 1%. conform Art. b). b) rezistenţa la rupere la tracţiune „R”: > 250 N/cm longitudinal şi > 200 N/cm transversal. (ii) > 400 N/5 cm longitudinal şi 300 N/5 cm transversal.3 (metoda A).(1) Hidroizolaţii supraterane.5 x presiunea maximă exercitată (> 100 kPa). 54. c) alungirea la tracţiune „A”: >10%. e) performanţa la foc exterior şi reacţie la foc: conform reglementărilor. (2) Hidroizolaţii subterane sau supraterane împotriva apelor fără presiune hidrostatică: a) impermeabilitate „I”: asigurarea etanşeităţii la o presiune de minim 10 kPa (1 m coloană de apă) pentru referirea de la Art. conform Art. g) rezistenţa la impact „Pd”: minim Pd 4(metoda A). 35. c) alungirea la tracţiunea „A”: > 10%. longitudinal şi transversal. h) pliabilitatea la temperaturi scăzute „F”: să nu se deterioreze la – 6o C. f) rezistenţă la sarcină statică „Ps”: minim Ps. supuse direct acţiunilor factorilor de mediu (acoperişuri-terase): a) impermeabilitatea „I”: asigurarea etanşeităţii la o presiune de minim 100 kPa (10.54. (2). d) aderenţa la suport: conform Art. conform Art. conform Art. (1).3 (metoda B). pentru presiune exercitate de maxim 60 kPa (6 m coloană apă). b) rezistenţa la rupere la tracţiune „R”: (i) > 300 N/5 cm longitudinal şi 250 N/5 cm transversal. f) rezistenţa la sarcină statică „Ps” : minim Ps3 (metoda B). (3). (ii) minim 200 kPa (10 m coloană apă) pentru presiuni exercitată de maxim 100 kPa. hidroizolaţii în spaţii interioare. d) aderenţa la suport: forţa de aderenţă la suport Fad să fie minim de 2 x mai mare decât presiunea exercitată. (iii) minim 2.3 (metoda A). longitudinal şi transversal.4 (metoda B) pentru presiuni exercitate > kPa ( > 6 m coloană de apă). conform Art.4 (metoda A) pentru presiuni exercitate de maxim 60 kPa (6 m coloană apa) şi Ps. (2). c) alungire la tracţiune „A” : >10%. d) aderenţa la suport: conform Art. 55. e). b) rezistenţa la rupere la tracţiune „R”: > 250 N/ cm longitudinal şi > 200 N/cm transversal. 54. i) stabilitate dimensională: ≤ 1%. 54.0 coloană apă) pentru presiuni exercitate de maxim 50 kPa.107-2005). 54. (3). f) rezistenţa la sarcină statică „Ps”: minim Ps. logitudinal şi transversal. (1). a). g) rezistenţă la impact „Pd”: minim Pd. 55. e) performanţă la foc exterior şi reacţie la foc: conform reglementărilor. 54. (2). h) pliabilitatea la temperaturi scăzute „F”: pentru hidroizolaţii interioare să nu se deterioreze la pliere la 0o C pentru hidroizolaţii exterioare să nu se deterioreze la – 6o C. (3) Hidroizolaţii supraterane sau subterane împotriva apelor cu presiune hidrostatică: a) impermeabilitate „I”: asigurarea etanşeităţii la o presiune de: (i) minim 100 kPa (10. i) stabilitate dimensională: ≤ 1%. e) performanţa la foc exterior şi reacţie la foc: conform reglementărilor. pentru presiuni exercitate d emaxim 100 kPa (10 m coloană apă). g) rezistenţa la impact „Pd”: minim Pd. h) pliabilitatea la temperaturi scăzute „F”: să nu se deterioreze la pliere la + 6o C în zona climatică I şi la – 12o C în zona climatică II şi III (conform zonare climatică a României pentru perioada de iarnă – C. şi minim 60 kPa (6 m coloană de apă) pentru referirea de lsa Art.

(iv) la pante >5 membranele vor fi autoprotejate şi vor fi lipite în aderenţă totală. se recomandă utilizarea unei membrane cu o grosime mai mare faţă de cea prevăzută în câmpul curent. instalaţii. cu sau fără fixare mecanică .A.CAPITOLUL IV: Alcătuirea structurilor hidroizolante SECŢIUNEA 1: Alcătuirea structurilor hidroizolante la acoperişurile tip terasă Art. (iii)hidroizolaţiile monostrat pot fi prevăzute la terase cu pante mai mari de 1. (ii) flexiunea între planuri diferite (coame. (vii) flexibilitatea la temperaturi scăzute (F): pentru membranele lipite în aderenţă totală. (iv) hidroizolaţiile monostrat nu sunt recomandate la terasele utilitare şi la terasele cu structură termoizolantă ranversată. membrane autoprotejate Ps4/Pd4 (metoda B).3.3. dolii) va fi întărită în lungul liniei de intersecţie cu un strat hidroizolant suplimentar cu lăţimea desfăşurată de minim 50 cm peste care se va aplica hidroizolaţia monostrat bituminoasă.). pentru aplicare pe suport rigid şi A.. (v) rezistenţa la rupere la tracţiune (R): membrane lipite în aderenţă totală.5. 30 .4. semiaderenţă sau pozate flotant. cu cât mai puţine străpungeri faţă de planul învelitorii (luminatoare. etc.4. pentru membranele fixate mecanic – F.5. (2) Condiţii privind execuţia: a) condiţii privind modul de aplicare: (i) aplicarea membranelor pe suport cu pantă sub 5% se recomandă a se face în lungul liniei de pantă iar pe suport cu pantă. (iii)comportament la temperatură ridicată (T): membrane cu protecţie suplimentară grea T. semiaderenţă sau pozate flotant – F.structuri hidroizolante monostrat (membrane bitumate şi polimerice) (1) Condiţii conceptuale: a) condiţii generale privind domeniul de utilizare: (i) hidroizolaţiile monostrat nu se vor prevedea la clădiri din categoria de importanţă A. pentru membrane bituminoase şi polimerice cu aplicare pe suport semirigid sau semielastic. (vi) :pentru hidroizolaţiile monostrat se vor utiliza numai membrane special produse pentru acest mod de utilizare. respectându-se strict prevederile producătorului.5%. domuri. (vi) alungirea la rupere la tracţiune (A): membrane lipite în aderenţă totală.63 Câmp curent . cu sau fără fixare mecanică . semiaderenţă sau pozate flotant. în cazul membranelor polimerice care nu comportă lipire în totală aderenţă. (ii) rezistenţă la sarcină statică şi la impact „Ps/Pd”: membrane cu protecţie suplimentară grea Ps/Pd3. pe suport (indirect) din tablă cutată membranele se vor aplica numai perpendicular pe linia cutelor.R. se recomandă să fie plane. c) condiţii privind nivelurile minime de performanţă: (i) impermeabilitate (I): I. (v) suprafeţele hidroizolate cu membrane polimerice. membrane cu autoprotecţie T. scafe. semiaderenţă sau fixate mecanic. (ii) hidroizolaţiile monostrat nu sunt recomandate la clădirile situate în zona climatică IV. b) condiţii privind alcătuirea: (i) se vor prevedea membrane bituminoase cu bitum aditivat cu grosimea nominală ≥ 4 mm sau membrane polimerice cu grosimea ≥ 1. peste 5% se recomandă a se face perpendicular pe linia de pantă.. trape.3.2 mm.5.

I. (v) membranele componente ale structurilor multistrat se recomandă să provină de la un singur producător. c) condiţii privind nivelurile de performanţă (referitor la membranele componente structurii): (i) impermeabilitate (I): pe suprafeţe plate sau cu pantă sub 3% . conform prevederilor producătorului. inclusiv cele plate (pantă 0). structuri multistrat cu membrane bituminoase cu bitum oxidat cu grosimea totală de minim 6 mm sau structuri bistrat mixte.I..25 m peste care se va aplica structura hidroizolantă multistrat. b) condiţii privind nivelurile de performanţă minimale de etanşeitate a suprapunerilor: nivelul de asigurarea a etanşeităţii îmbinărilor suprapunerilor va fi de minim 20 KPa (presiunea menţinută timp de 30 minute). (iv) structurile termohidroizolante cu termoizolaţia ranversată (formată din plăci termoizolante lestate) nu vor fi prevăzute la terasele clădirilor situate în zona climatică IV şi la pante mai mari de 3%. coamele şi doliile se recomandă să fie întărite cu un strat hidroizolant suplimentar cu lăţimea desfăşurată de minim 50 cm.3.1 peliculizată cu vopsea 31 . cu structuri mixte cu membrane bituminoase şi polimerice (compatibile la bitum) sau cu structuri bistrat cu membrane polimerice (special concepute şi aplicate. (iv) hidroizolaţiile multistrat pot fi prevăzute la terase şi acoperişuri cu pante diverse. în conformitate cu prevederile acestuia privind structurarea şi modul de aplicare. b) condiţii privind alcătuirea: (i) se vor prevedea structuri bistrat cu membrane bituminoase cu bitum aditivat cu grosimea totală de minim 5 mm. lemn.). conform tablou: Suportul hidroizolaţiei rigid semirigid semielastic Terasă necirculabilă cu protecţie autoprotecţie grea Ps1/Pd3 (A) Ps2/Pd2 (A) Ps1/Pd3 (B) Ps2/Pd2 (B) Ps2/Pd3 (B) pietonală cu protecţie grea Ps3/Pd2 (A) Ps3/Pd2 (B) Terasă utilitară circulabilă cu pietonală (dale protecţie grea pe ploturi) Ps4/Pd2 (A) Ps3/Pd3 (A) Ps4/Pd2 (B) Ps3/Pd3 (B) grădină Ps3/Pd3 (A) Ps3/Pd3 (B) (iii)rezistenţa la fluaj „T”. etc.2. (ii) hidroizolaţiile cu membrane bituminoase cu bitum oxidat vor fi prevăzute în minim trei straturi. Art.8 mm şi membrane bituminoase cu bitum aditivat cu grosimea de minim 3 mm.2 sau T. (ii) rezistenţe la sarcină statică „Ps” şi rezistenţe la impact „Pd”. (ii) flexiunea între planuri diferite va fi întărită în lungul liniei de intersecţie cu un strat hidroizolant suplimentar cu lăţimea de minim 0. conform tablou: terasă necirculabilă cu autoprotecţie T. minim la dimensiunea indicată de producător.64 Câmp curent-structuri hidroizolante multistrat (1) Condiţii conceptuale: a) condiţii generale privind domeniul de utilizare: (i) hidroizolaţiile multistrat pot fi prevăzute cu membrane bituminoase cu bitum oxidat sau aditivat. (iii)hidroizolaţiile multistrat pot fi prevăzute la clădiri situate în toate zonele geoclimatice. (iii)flexiunea între planurile orizontal şi vertical poate fi realizată sub un unghi de 45º prin utilizarea scafelor prefabricate (din membrane hidroizolante. cu membrane polimerice cu grosimea de minim 0. iar pe suprafeţe cu pantă peste 3% . (iii)linia suprapunerilor capetelor membranelor succesive nu va fi colineară ci decalată cu minim 50 cm.(ii) continuitatea etanşă a suprapunerilor se va realiza prin lipire sau sudură continuă.

Art. pentru suport semielastic – F.terasă necirculabilă cu protecţie grea terasă circulabilă cu dale pe ploturi terasă circulabilă. (ii) membranele ce compun hidroizolaţia verticală vor fi de aceeaşi natură sau compatibile între ele şi cu cele ce compun structura hidroizolantă curentă.4. pentru suport semielastic – A3. (iv) linia suprapunerilor capetelor membranelor succesive nu va fi colineară ci va fi decalată cu 50 cm iar linia suprapunerilor capetelor membranelor stratului superior va fi decalată cu minim 1 m faţă de cea a stratului inferior. membrana se va aplica numai perpendicular pe linia cutelor. b) condiţii privind alcătuirea: (i) se vor prevedea structuri monostrat sau bistrat cu membrane bituminoase cu bitum aditivat. (vi) flexibilitatea la temperaturi scăzute „F”: pentru suport rigid cu aplicare în totală aderenţă pentru zona climatică I şi II – F1.3 T. (ii) la terasele utilitare hidroizolaţia verticală va fi minim bistrat (nu se include stratul suplimentar de întărire). de câmp. minim structuri bistrat cu membrane bitumate cu bitum oxidat sau structuri monostrat cu membrane polimerice.1 (iv) rezistenţa la rupere la tracţiune „R”: pentru pante <20% . d) condiţii privind nivelurile de performanţă ale întregii structuri hidroizolante: conform Art. carosabilă sau grădină termoreflectantă (pentru pantă <5%) T.2 T. pentru zona climatică IV – R4. pentru suport semielastic – R4. membrana superioară poate fi aplicată paralel cu membrana inferioară dar decalat la 1/2 din lăţime sau poate fi aplicată perpendicular pe membrana inferioară.65 Structuri hidroizolante verticale (monostrat sau bistrat) (1) Condiţii conceptuale: a) condiţii privind domeniul de utilizare: (i) hidroizolaţia verticală din membrane bituminoase se va prevedea în structuri întărite. b) condiţii privind nivelurile de performanţă minimale de etanşeitate a suprapunerilor: (i) nivelul de asigurare a etanşeităţii îmbinărilor suprapunerilor va fi de 10 KPa la pante peste 5% şi de 15 KPa la pante sub 5% (presiune menţinută timp de minim 30 minute) precum şi la membranele aplicate pe suport semielastic. (2) Condiţii privind execuţia: a) condiţii privind modul de aplicare: (i) aplicarea membranei superioare pe suport orizontal cu pantă sub 5% se recomandă a se face în lungul liniei de pantă iar pe suport cu pantă peste 5% se recomandă a se face perpendicular pe linia de pantă. flotantă sau semiflotantă – A2. în zonele cu încărcări din zăpadă pe sol >2 kN/m2 în zonele ce presupun aglomerări de zăpadă. (v) alungirea la rupere la tracţiune „A”: pentru suport rigid cu aplicare flotantă sau semiflotantă şi pentru suport semirigid cu aplicare în totală aderenţă.R3. (iii)suportul hidroizolaţiei verticale se recomandă să fie rigid sau elastic. (iii)structura hidroizolantă verticală va fi autoprotejată sau cu protecţie suplimentară grea (tencuieli armate sau elemente prefabricate). (ii) pe suport (indirect) din tablă cutată. (iii)continuitatea etanşă a suprapunerilor se va realiza prin lipire sau sudură la dimensiunea minimă indicată de producător. pentru hidroizolaţiile aplicate în zona climatică IV se va majora la un nivel superior.63(1). 32 .

respectiv 15 kPa. exterior. terminale. SECŢIUNEA a 2-a: Alcătuirea structurilor hidroizolante împotriva exfiltraţiilor Art. Stratul hidroizolant vertical.3.(membranele placate cu folie metalică – T.I. nu se admite racordarea pe verticală în lungimea membranei hidroizolante. b) condiţii privind nivelurile de performanţă minimale de etanşeitate a suprapunerilor: nivelul de asigurare a etanşeităţii îmbinării suprapunerilor la structurile monostrat al îmbinărilor verticale va fi de 15 kPa şi cel al îmbinărilor cu suprafeţele orizontale de 20 kPa iar la structurile bistrat de 10 kPa. plintelor şi după necesităţi a pereţilor. periodice sau continue.3. se va suprapune peste ultimul strat (superior) hidroizolant al structurii de câmp (orizontale). 33 .2. (v) hidroizolaţia verticală se va aplica pe înălţime minimă de 30 cm în zonele submontane şi pe 50 cm în zonele montane şi depresionar-montane. a structurii hidroizolante.2). se va considera nivelul necesar pentru asigurarea stabilităţii la nivelul fixărilor mecanice. lemn. scafa poate fi realizată din şapă din mortar de ciment sau cu piese profilate. (ii) terminaţia superioară a structurii hidroizolante se recomandă a fi asigurată prin fixare mecanică.. (vi) flexibilitatea la temperaturi scăzute: F. etc.. la structuri hidroizolante cu protecţie suplimentară: Ps2.). c) acest tip de etanşare este împotriva apelor fără presiune hidrostatică... c) condiţii privind nivelurile minime de performanţă: (i) impermeabilitate (I) .. pentru înălţimi mai mari de 60 cm se vor prevede fixări mecanice pe o linie intermediară.(iv) hidroizolaţia verticală se va aplica în totală aderenţă faţă de elementul suport. (v) alungirea la rupere: A. se va prevede fixare mecanică continuă a părţii superioare. (iii)comportamentul la temperatură ridicată (T): ≥ 100°C. (vii) rezistenţa la sfâşiere. (iv) hidroizolaţia verticală va putea fi constituită din prelungirea hidroizolaţiei orizontale numai în sensul derulării membranei hidroizolante. speciale (din membrană bituminoasă. cu spălări şi stropiri ocazionale. (iv) forţa de rupere la tracţiune: R.66 Condiţii conceptuale: (1) Condiţii generale privind domeniul de utilizare a) hidroizolarea elementelor şi părţilor de clădire amplasate suprateran sau subteran împotriva exfiltraţiilor se referă la etanşarea spaţiilor umede. astfel: (i) cu solicitare moderată în cazul spaţiilor umede şi/sau cu spălări şi stropiri ocazionale.2.. (ii) rezistenţa la sarcină statică „Ps”: la structuri hidroizolante autoprotejate: Ps3. prin introducere în şliţ orizontal sau prin acoperire cu lăcrimar. (vi) hidroizolaţia verticală se va racorda (întoarce) pe capul aticelor sau se va fixa mecanic la partea superioară. b) hidroizolarea acestor spaţii se poate concepe cu membrane hidroizolante sau cu mase omogene cu aplicare peliculară şi se concretizează prin hidroizolarea pardoselilor.4. (2) Condiţii privind execuţia a) condiţii privind modul de aplicare: (i) intersecţia între planul vertical şi orizontal se va realiza în vinclu sau cu racord (scafă) la 45º (cu lungimea ipotenuzei de minim 5 cm). recomandabil T. (iii)stratul suplimentar de întărire va fi acoperit pe orizontală de hidroizolaţia orizontală monostrat sau va fi interpus între straturile hidroizolaţiei orizontale multistrat.

3.A. (2) Solicitări intense: a) impermeabilitate (I): I.8. cu un strat hidroizolant suplimentar (membrană sau mase omogene cu aplicare peliculară. (ii) Ps3/Pd3 pentru suprafeţe orizontale.2.b.0 mm. b) alungirea la rupere: .2. Art. d) suportul hidroizolaţiei va fi rigid. armate. c) comportament la temperatură ridicată (T): T.2 mm.68 Condiţii privind nivelurile minime de performanţă funcţie de intensitatea solicitării (1) Solicitări moderate: a) impermeabilitate (I) . Art. (suprafeţe orizontale). Art.2.I. funcţie de intensitatea solicitării: (1) Solicitări moderate a) se vor prevede hidroizolaţii monostrat cu membrane bituminoase cu bitum aditivat cu grosimea minimă de 2. pentru suprafeţe verticale.5 mm sau cu membrane polimerice cu grosimea minimă de 0. pentru suprafeţe orizonatele. (2) Solicitări intense a) se vor prevedea hidroizolaţii monostrat cu membrane bituminoase cu bitum aditivat cu grosime minimă de 3 mm sau cu membrane polimerice cu grosimea minimă de 1. e) hidroizolaţia orizontală şi verticală va fi protejată suplimentar cu şape sau tencuieli.1. cu două straturi de armare.1. (ii) Ps4/Pd4. recomandabil 1. în lungul liniei de intersecţie. structuri monostrat sau bistrat cu membrane bituminoase cu bitum oxidat cu grosimea totală de minim 3 mm sau structuri cu minim două straturi din mase omogene cu aplicare peliculară.F. b) flexiunea între planuri va fi întărită.8 mm. c) hidroizolaţia suprafeţelor verticale (fiind mai puţin solicitată) poate fi prevăzută conform prevederilor de la pct. b) flexiunea între planuri va fi întărită..1. (iv) R. c) hidroizolarea suprafeţelor verticale (fiind mai puţin solicitate) poate să nu fie prevăzută cu materiale hidroizolante ci din tencuieli şi/sau finisaje impermeabile (vopsitorii..69 Condiţii privind nivelurile minime de performanţă ale materialelor hidroizolante a) forţa de rupere la tracţiune: (iii)R.2.(ii) cu solicitare intensă în cazul spaţiilor cu spălări şi stropiri (şiroiri) periodice şi/sau continue. c) flexibilitatea la temperaturi scăzute: . armate) cu lăţimea desfăşurată de minim 25 cm (minim 10 cm pe verticală). Art.67 Condiţii privind alcătuirea. b) rezistenţă la sarcină statică „Ps” şi rezistenţă la impact „Pd”: (i) Ps2/Pd2 pentru suprafeţe verticale..1.2. în lungul liniei de intersecţie. structuri bistrat cu membrane bituminoase cu bitum oxidat cu grosimea totală minimă de 4 mm sau structuri cu minim trei straturi din mase omogene cu aplicare peliculară. cu un strat hidroizolant suplimentar (membrană sau mase omogene cu aplicare peliculară. armate) cu lăţimea desfăşurată de minim 30 cm (minim 15 cm pe verticală).70 34 . b) rezistenţă la sarcină statică „Ps” şi rezistenţă la impact „Pd”: (i) Ps3/Pd3 pentru suprafeţe verticale. placaje). pentru suprafeţe orizontale.

Hidroizolaţiile vor fi 35 . Dacă construcţia fundată sub nivelul pânzei freatice se află în amonte faţă de sensul de scurgere al apei. b) ape de exfiltraţie: apa de stocare: este apa conţinută în bazine sau rezervoare. fundate la adâncimi diferite. una fiind deasupra şi cealaltă sub nivelul pânzei freatice. subsoluri) împotriva infiltraţiilor şi/sau exfiltraţiilor Art. (2) Ape cu presiune hidrostatică a) ape de infiltraţie: (i) apa de acumulare: este apa de scurgere care se acumulează prin întâlnirea straturilor greu permeabile şi exercită o presiune hidrostatică.71 Tipuri de prezenţă a apei pentru care este necesară hidroizolarea elementelor şi părţilor de clădire amplasate subteran (1) Ape fără presiune hidrostatică a) umiditatea naturală a terenului: provine din apele de precipitaţie care nu stagnează în sol şi care nu exercită o presiune hidrostatică (terenuri permeabile având k>0. Art. infiltraţie şi exfiltraţie. SECŢIUNEA a 3-a: Alcătuirea structurilor hidroizolante a elementelor şi părţilor de clădire amplasate subteran (socluri.01 m/s). care nu exercită presiune hidrostatică sau exercită o presiune nesemnificativă. (2) Condiţii privind nivelurile de performanţă minimale de etanşeitate a suprapunerilor: nivelul de asigurare a etanşeităţii îmbinărilor (J) va fi de 20 KPa pe suprafeţele orizontale şi 15 KPa pe suprafeţele verticale. (ii) apa de stratificaţie: este apa de scurgere care pătrunde în straturi greu permeabile străbătute de straturi permeabile şi prin care se acumulează şi exercită o presiune hidrostatică. c) stratul suplimentar de întărire şi hidroizolaţia verticală vor fi suprapuse minim 10 cm peste hidroizolaţia orizontală în cazul structurilor monostrat. (iii)apa freatică: este apa care formează un strat compact între granulele de sol şi exercită o presiune hidrostatică.Condiţii privind execuţia (1) Condiţii privind modul de aplicare a) intersecţia dintre planuri se recomandă a se realiza în vinclu. construcţia fundată peste nivelul pânzei freatice nu necesită hidroizolaţie iar dacă se află în aval se va hidroizola deoarece se ridică nivelul pânzei freatice. b) hidroizolaţia verticală cu înălţimea mai mare de 50 cm necesită fixare mecanică a marginii superioare. c) acţiuni combinate.01 m/s). în drum spre pânza freatică (terenuri permeabile având k>0. temporar. b) apa de scurgere: este apa în mişcare.72 Situaţii de prezenţă a apelor cu presiune hidrostatică pentru care este necesară hidroizolarea subterană a construcţiilor (1) Două construcţii alăturate. sub efectul gravitaţiei. fundaţii.

permeabil c) construcţia se află într-un teren puţin permeabil iar umplutura săpăturii este permeabilă. (2) Cazuri de construcţii subterane ce se hidroizolează.prevăzute împotriva apelor cu presiune hidrostatică. ceea ce conduce la acumulări de ape ce exercită presiune hidrostatică d) construcţia se află într-un teren puţin permeabil dar care are fracturi de teren permeabil ce converg spre construcţie şi zona de umplutură a săpăturii 36 . Construcţiile aflate deasupra nivelului maxim al pânzei freatice se vor hidroizola împotriva apelor fără presiune hidrostatică. a) construcţia se află în zona de scurgere naturală a apelor de infiltraţie prin stratul permeabil (nisip) aflat între două straturi puţin permeabile (argilă) b) construcţia se află în zona de scurgere naturală a apelor de infiltraţie prin stratul permeabil (nisip) situat sub stratul de pământ vegetal.

în caz contrar: se va prevedea un perete suport al hidroizolaţiei distanţat şi separat faţă de construcţia existentă printr-un strat de desolidarizare şi alunecare (plăci deşeuri cauciuc. utilizarea de betoane sau mortare impermeabile. (3) În cazul când la nivelul hidroizolaţiei presiunea depăşeşte 5 daN/cm2. fără apariţia stagnărilor sau picăturilor de apă. subradierul ca suport al hidroizolaţiei va fi racordat la 45º cu o diferenţă de nivel de maxim 1 m. b) construcţia se va amplasa de regulă la o distanţă de minim 1. într-o singură treaptă. prevederea de sisteme drenante.) sau se va retrage partea subterană a construcţiei la distanţă de minim 1. e) în cazul radierelor situate la cote diferite. pentru a avea spaţiul necesar execuţiei hidroizolaţiei. colectarea şi evacuarea apelor din precipitaţii. se poate prevedea un sistem permanent de epuisment pentru coborârea pânzei freatice la minim 30 cm sub nivelul betonului de egalizare. constituie condiţia curentă de exigenţă corespunzătoare prevederilor prezentului normativ. etc. (4) La alegerea structurii hidroizolante se va ţine seama de nivelul de etanşare admisibil concretizat prin starea feţei interioare a pereţilor sau pardoselii: a) uscat – nu se admit pete izolate de umezeală. f) elementele de străpungere vor fi înglobate şi fixate în suportul hidroizolaţiei şi la faţa acesteia. temperatura este mai mare de 40ºC. (2) Proiectarea construcţiilor subterane se va face astfel încât să se asigure posibilitatea executării hidroizolaţiei ţinându-se seama de următoarele: a) forma construcţiei în plan şi în secţiune vor fi cât mai simple pentru asigurarea unei manopere simple şi sigure. nu se vor admite la spaţiile cu utilizare umană sau animală ci eventual numai la spaţii tehnice în care nu există activitate umană permanentă sau temporară. suplimentar.20 m faţă de alte construcţii sau elemente de construcţie existente sau în curs de proiectare-execuţie. plăci polistiren expandat. dacă este cazul. plăci sau foi din materiale polimerice. sau în trepte multiple pentru diferenţe de nivel mai mari.se admit porţiuni izolate de umezeală pe suprafeţe de maxim 20%. 37 . există vibraţii sau eforturi tangenţiale. b) umed . (5) Categoriile de fisurare previzibile a construcţiei după valoarea limită de calcul a deschiderii fisurilor (criterii ce implică nivelul de rezistenţă la alungire la rupere a materialelor hidroizolante preconizate): a) cu deschiderea fisurilor până la 0. etc. impermeabilizarea terenului. c) la baza săpăturii. vor fi prevăzute rigole şi puţuri pentru dirijarea.Art.72 Condiţii generale privind domeniul de utilizare (1) Hidroizolaţiile se vor prevedea în următoarele situaţii a) în cazul terenurilor în care nu există pericol de infiltrare cu produse petroliere sau a altor soluţii care pot afecta caracteristicile calitative ale materialelor hidroizolante. b) în cazul când sunt avantajoase tehnic sau economic decât alte procedee ca: ridicarea nivelului inferior al construcţiei. pentru a se asigura un suport uscat pentru executarea hidroizolaţiei (orizontale).20 m iar partea supraterană va ieşi în consolă la limita necesară. etanşarea se va realiza cu membrane hidroizolante bituminoase cu bitum aditivat sau polimerice. d) în cazul hidroizolaţiei în sistem „cuvă exterioară” betonul de egalizare de sub radierul construcţiei (subradier) trebuie prevăzut cu o supralărgire de minim 30 cm pe tot conturul radierului (cu îngroşare şi armare suplimentară perimetrală pentru a se împiedica fisurarea) pentru crearea spaţiului necesar de racordare a hidroizolaţiei verticale.1 mm. perimetral construcţiei.

). recomandabil. b) rezistenţa la sarcină statică „Ps” şi rezistenţă la impact „Pd” – Ps3/Pd3.T. se va asigura o lăţime utilă pentru a se putea face racordarea la suprafeţele verticale ale fundaţiei sau soclului şi pereţilor pe ambele feţe (exterior şi interior). exterioară.3. amprentate sau celulare).2. protejate subteran cu plăci. în cazul în care elementul suport orizontal este umed (nu se poate obţine totala aderenţă) se poate prevedea un prim strat pozat flotant. c) comportament la temperatură ridicată (T): . de fiecare parte. Art. recomandabil minim I. în cazurile amplasării construcţiilor în zone montane şi submontane.. d) hidroizolaţia verticală. cu sau fără racordare la hidroizolaţia verticală (a soclului sau fundaţiei). Execuţia se recomandă a se efectua dinspre exteriorul construcţiei. exterioară. a fundaţiilor peste cota finită a trotuarului cu minim 30 cm. soclurilor şi pereţilor subterani va fi ridicată până la cota finită a trotuarului. La construcţiile ce deservesc instalaţiile electrice sau conţin aparatura electrică sau electronică. a fundaţiilor. b) hidroizolarea orizontală a elementelor de fundare poate fi prevăzută şi la nivelul tălpii fundaţiei pe betonul slab armat de egalizare de minim 10 cm grosime.74 Condiţii privind nivelurile minime de performanţă pentru hidroizolaţia orizontală împotriva fenomenului de capilaritate: a) impermeabilitatea (I): trebuie să corespundă la presiunea de calcul a elementelor de construcţie exercitată pe suprafaţa materialului hidroizolant. în condiţiile unor stropiri normale. cu streaşină îngustă. f) hidroizolaţia verticală poate fi alcătuită dintr-o membrană hidroizolantă bituminoasă sau polimerică lipită continuu pe suport. etc. constituind astfel un suport uscat de aderenţă a membranelor hidroizolante ce compun structura. Art. din drişcuit. c) hidroizolaţia verticală va fi aplicată pe un suport din tencuială cu mortar de ciment fără adaos de var.73 Condiţii privind hidroizolarea împotriva apelor fără presiune hidrostatică a fenomenului de capilaritate. se referă în general la hidroizolarea fundaţiilor şi soclurilor (1) Condiţii generale privind alcătuirea a) hidroizolaţia orizontală va fi de regulă monostrat şi se va realiza cu membrane hidroizolante bituminoase sau polimerice. în care se prevăd aglomerări de zăpadă şi în cazul stropirilor frecvente şi intense (construcţii cu acoperişuri cu scurgere la picătură. în spaţiul rezultat din săpătura (sistem cuvă exterioară). panouri sau foi semirigide (simple.2 la 0. în cazul în care nu se poate asigura hidroizolarea pe exterior se poate adopta sistemul de execuţie a hidroizolaţiei din interior (cuvă interioară) pe peretele de protecţie cu rol de suport. la nivelul dintre fundaţie şi soclu sau zidărie. hidroizolaţia va fi întărită suplimentar faţă de prevederile prezentului normativ. zidărie sau ecran de argilă compactat în straturi succesive şi suprateran cu tencuieli armate din mortar de ciment fără adaos de var sau zidărie.. fixată mecanic la partea superioară sau din minim două straturi din mase omogene cu aplicare peliculară eventual armate. 38 . etc.5 mm.(6) (7) (8) (9) b) cu deschiderea fisurilor până la 0.2 mm. c) cu deschiderea fisurilor de la 0. e) hidroizolaţia verticală. Hidroizolaţia pereţilor subsolurilor sau a cuvelor se va aplica pe structura de rezistenţă din beton armat sau zidărie. Hidroizolaţiile subterane se aplică în aderenţă totală pe întreaga suprafaţă (pe suport şi între membrane).

Art. în unul din următoarele sisteme: (1) Sistemul „cuvă interioară” (cuvă în cuvă): a) sistemul poate fi adoptat în principal împotriva exfiltraţiilor. structura suport orizontală va fi subradierul iar cea verticală va fi peretele de rezistenţă interior (diafragmă).76 Hidroizolaţia verticală împotriva apelor fără presiune hidrostatică: a) impermeabilitate (I) . (ii) când nu se poate adopta sistemul „cuvă exterioară” din motive constructive sau din imposibilitatea asigurării spaţiului necesar de lucru pe exterior.2. hidroizolaţia orizontală împotriva fenomenului de capilaritate poate fi prevăzută cu mase omogene cu aplicare peliculară. pe aceasta se aplică hidroizolaţia şi protecţia interioară (cuvă interioară). e) rezistenţa la compresiune (strivire) a materialului hidroizolant . Art. (ii) posibilitatea realizării construcţiei lângă alte construcţii existente. (iii)posibilitatea verificării. Nivelurile de performanţă pot fi I. (ii) imposibilitatea verificării etanşeităţii (la exfiltraţii) în cazul construcţiilor subterane.. b) rezistenţa la sarcină statică „Ps” şi rezistenţă la impact „Pd” – Ps3/Pd3. Art.2.I. pe acestea se aplică hidroizolaţia şi protecţia interioară (radier) şi cea exterioară (perete). de 4 mm grosime pot asigura impermeabilitatea la presiuni peste 5 daN/cm2 (500 KPa). b) rezistenţa la sarcină statică „Ps” şi rezistenţă la impact „Pd” – Ps3/Pd3.2.să nu-şi schimbe aparent proprietăţile fizice la o presiune de 5 daN/cm2 (să permită o tasare stabilă de maxim 15% cu alungire laterală corespunzătoare). şi Ps3/Pd3. din categoria de importanţă C şi D.T.T. recomandabil cu strat de armare. c) comportament la temperatură ridicată (T) . f) se menţionează că membranele hidroizolante bituminoase cu bitum aditivat. d) sistemul prezintă următoarele dezavantaje: (i) posibilitatea degradării hidroizolaţiei la execuţia structurii cuvei interioare (la montarea armăturilor şi la turanarea betonului).2. în minim două straturi. funcţie de sensul de acţionare a presiunii corelat cu sistemul constructiv. structura suport (cea exterioară) va fi de rezistenţă cu radier din beton armat şi pereţi din beton armat sau zidărie de cărămidă (armată cu sâmburi şi centuri din beton armat).d) pentru construcţii parter. b) sistemul se poate adopta şi în următoarele cazuri: (i) împotriva infiltraţiilor sau acţiunilor combinate ale apei (din interior şi din exterior).I.2... c) sistemul prezintă următoarele avantaje: (i) siguranţa calităţii execuţiei hidroizolaţiei (asigurarea etanşeităţii) în zonele de racord dintre suprafeţele orizontale şi cele verticale precum şi la rosturi. c) comportament la temperatură ridicată (T) .77 Hidroizolarea împotriva apelor cu presiune hidrostatică se poate concepe. (iii)când construcţia necesită rosturi de dilatare sau tasare (astfel se poate asigura continuitatea şi calitatea optimă a hidroizolaţiei în zona rosturilor). etanşeităţii (la exfiltraţii) după realizarea hidroizolaţiei prin proba cu apa. în cazul bazinelor supraterane. 39 . cu simpla armare.75 Hidroizolaţia orizontală împotriva apelor fără presiune hidrostatică (la subsoluri): a) impermeabilitate (I) . (2) Sistemul „cuvă exterioară”: a) sistemul poate fi adoptat în principal împotriva infiltraţiilor.

cu condiţia ca protecţia verticală.3. (2) Hidroizolaţia verticală. 40 .5× presiunea exercitată de elementele şi rezistenţa la impact „Pd” – minim Pd3. respectându-se cu stricteţe condiţiile impuse dimensionării şi calităţii pieselor de etanşare. canale. Art. în condiţiile în care se estimează pericol de alunecare a membranelor hidroizolante. fragmentează lucrarea de etanşeitate în faze prin intercalarea lucrărilor de construcţie aferente sistemului şi necesită o manoperă de înaltă calitate la racordul dintre suprafeţele orizontale şi cele verticale. ce conduc la o calitate necontrolabilă. etc. acest sistem implică dificultăţi în execuţie.78 Condiţii generale privind alcătuirea hidroizolaţiei împotriva apelor cu presiune hidrostatică (1) Hidroizolaţia se va aplica pe suport rigid şi plan. nivel calculat corespunzător presiunii hidrostatice maxime multiplicată cu un coeficient de minim: (i) 1. se va executa pe tronsoane de maxim 2 m înălţime. fapt pentru care nu este recomandat.79 Condiţii privind nivelurile minime de performanţă. (iii)1. se va executa fixarea mecanică a părţii superioare. Nivelurile de performanţă se vor calcula funcţie de solicitările la care este supusă hidroizolaţia. Art. d) sistemul prezintă următoarele dezavantaje: necesită spaţiu de lucru perimetral. zone cu rosturi.). rectificat. (2) Rezistenţa la sarcină statică „Ps” >1. c) sitemul prezintă avantajul combinării cu sistemul „cuvă interioară” în cazul unor situaţii şi condiţii diferite de lucru (vecinătăţi. privind nivelul maxim al presiunii hidrostatice şi nivelul presiunii exercitate de elementele de construcţie. exterioară să îndeplinească cerinţele de rezistenţă şi stabilitate ce se impun. (iv) 2.. (3) comportament la temperatura ridicată (T): în general nu se pun condiţii. (4) Racordurile dintre planuri diferite vor fi asigurate suplimentar prin aplicarea unui strat hidroizolant de întărire de 50 cm lăţime desfăşurată (25 cm + 25 cm). aplicată pe înălţimi mari.5 x pentru presiuni maxime de 50 KPa. diferenţe de cote ale planurilor.0 x pentru presiuni maxime de 100 KPa. cu decalarea între ele a suprapunerilor (să nu existe colinearitate a suprapunerilor). (ii) 1. recomandabil conform următoarelor date: (1) Impermeabilitatea (I) nivel minim:I. (3) Pentru înălţimi ale coloanei de apă mai mari de 2 m se recomandă utilizarea hidroizolaţiei verticale multistrat. (5) Elementele de străpungere şi rosturile vor fi atent executate conform detaliilor prevăzute de proiectant.8 x pentru presiuni maxime de 80 KPa.2 x pentru presiuni maxime de 10 KPa.b) sistemul se poate adopta şi împotriva exfiltraţiilor sau acţiunilor combinate ale apei (din interior şi din exterior). exterior construcţiei. (3) este o combinare a sistemului „cuvă interioară” cu cel „cuvă exterioară”.

lucrările de hidroizolaţie se vor verifica în cadrul respectivului sistem (proceduri de execuţie. în spaţii închise.CAPITOLUL V: Condiţii privind verificarea calităţii şi urmărirea comportării în timp a hidroizolaţiilor SECŢIUNEA 1: Condiţii privind verificarea calităţii Art. în spaţii acoperite. (iv) recepţia lucrărilor. controlul de calitate pentru materiale se execută pe şantier de către personal şi/sau în institute/laboratoare specializate. lăţime. (iii)controlul calităţii la punerea în operă.82 Păstrarea şi depozitarea materialelor Condiţiile de păstrare şi depozitare ale materialelor sunt precizate de producătorii acestora în fişele tehnice de produs a) în depozite. În unele cazuri se pot solicita analize de laborator (de conformitate) care să certifice caracteristicile specifice în raport cu datele tehnice stipulate în normele de produs sau în agrementele tehnice. Pentru asigurarea calităţii lucrărilor se impun următoarele etape: (i) recepţia materialelor de hidroizolaţie şi accesorii.). conform reglementărilor specifice. termenelor de valabilitate (unde este cazul) şi de garanţie emise de producător pentru fiecare lot de materiale. eventual paletizat. trebuiesc respectate următoarele condiţii: (i) membranele hidroizolante în foi se depozitează sub formă de suluri (în poziţie verticală) pe platforme sau paleţi.80 Verificarea calităţii se realizează în conformitate cu prevederile prezentei reglementări.83 Controlul calităţii la punerea în operă 41 . plan de control al calităţii. (v) verificarea alungirii la rupere la tracţiune. Controlul de calitate cuprinde următoarele verificări minimale pentru membranele hidroizolante: (i) caracteristici geometrice (lungime. acoperite şi ventilate.81 Recepţia materialelor Recepţia materialelor se bazează pe verificarea certificatelor de calitate (conformitate). (ii) verificarea comportării la temperaturi ridicate. etc. în general. Art. În acest context. Art. Art. (iii)verificarea flexibilităţii la temperaturi scăzute. b) la punctul de lucru depozitarea se va face pe timp limitat. grosime). recomandabil în spaţii acoperite. În cazul în care unitatea executantă are un sistem propriu de conducere şi asigurare a calităţii. a documentaţiei de execuţie şi a fişelor tehnice ale materialelor utilizate. (ii) păstrarea şi depozitarea materialelor. (ii) materialele hidroizolante fluide se depozitează în bidoane sau butoaie. atât pentru fazele intermediare cât şi pentru întregul sistem. atestate. (iv) verificarea forţei de rupere la tracţiune.

sculelor şi dispozitivelor şi a căilor de acces la frontul de lucru. (3) Lucrările de intervenţie se vor efectua după elaborarea documentaţiilor tehnice şi a detaliilor de execuţie specifice fiecărui caz în parte. SECŢIUNEA a 2-a: Urmărirea comportării în exploatare Art. (6) Lucrările de intervenţie vor fi executate obligatoriu de către unităţi specializate. calităţii suportului care trebuie să corespundă condiţiilor geometrice şi fizico-mecanice specifice. Art. în condiţii normale de utilizare a hidroizolaţiilor.86 (1) Lucrările de intervenţie pentru remedierea/refacerea hidroizolaţiilor se efectuază în următoarele situaţii: la constatarea unor defecte sau degradări (dislocări alunecări. Intervalul de mai sus poate fi modificat în funcţie de condiţiile concrete pentru fiecare caz în parte. proiectant şi executant. (7) Fazele de execuţie a lucrărilor de intervenţie pentru remedierea/refacerea hidroizolaţiilor: a) înlăturarea cauzelor ce au condus la deteriorarea învelitorii. etc. procesele verbale de lucrări executate în diverse etape şi aspectul general al suprafeţelor executate. (ii) spaţiilor şi condiţiilor de microclimat necesare pregătirii materialelor (unde este cazul). privind calitatea lucrărilor. prin documentaţia tehnică de intervenţie. (iii)intervalul poate fi micşorat pentru hidroizolaţiile ce au fost supuse la sarcini. În cazul în care intervenţia este necesară ca urmare a unei expertize.a) controlul calităţii materialelor la punerea în operă se efectuează de către şeful punctului de lucru sau de către responsabilul cu calitatea. (4) Documentaţiile tehnice de intervenţie vor fi elaborate de proiectant. 42 . etc. (5) Proiectantul va stabili. necesare pentru protecţia muncii. b) controlul şi asigurarea: (i) utilajelor. (2) Lucrările de intervenţie pot rezulta în urma verificărilor programate. în conformitate cu prevederile documentaţiei de execuţie şi a fişelor tehnice de produs. etc. astfel: (i) intervalul poate fi mărit dacă la două verificări succesive nu se constată degradări.).85 Urmărirea comportării în exploatare a învelitorilor la clădiri (1) Urmărirea comportării în exploatare se va face în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. avându-se în vedere cerinţele de calitate. în conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare. dar nu la lucrări cu vechime mai mare de 10 ani.) şi în cazul unor accidente naturale sau tehnologice (seism. (2) Asigurarea urmăririi comportării în timp. se va face prin grija beneficiarului. etc. de către beneficiar. o dată pe an. (ii) intervalul poate fi micşorat pentru hidroizolaţiile la care degradările ar conduce la deteriorarea unor echipamente speciale (camere comandă. Art.84 Recepţia lucrărilor Recepţia finală a lucrărilor se va face în comun. şocuri sau mişcări (deplasări) neprevăzute (seism. măsurile de asigurare şi control. conform prevederilor legale pentru categoria de lucrări pe care le execută. documentaţia tehnică de intervenţie va fi verificată de verificator şi vizată de expertul tehnic atestat conform HG nr. c) Controlul: respectării stricte a cerinţelor privind tehnologia de aplicare a materialelor hidroizolante şi a accesoriilor. camere de calcul.).). fisurări. explozii.925/1995. staţii electrice. accidente mecanice. atestate.

suplimentare privind protecţia şi igiena muncii. CAPITOLUL VII: Măsuri privind prevenirea şi stingerea incendiilor Art. funcţie de particularităţi. aplicarea hidroizolaţiei. CAPITOLUL VI: Măsuri privind protecţia şi igiena muncii Art.88 Măsurile privind prevenirea şi stingerea incendiilor vor fi cuprinse în mod obligatoriu în documentaţia de execuţie întocmită de proiectant. pregătirea materialelor hidroizolante preconizate. Aceste măsuri vor fi bazate pe prevederile indicate de producătorii materialelor hidroizolante precum şi a reglementărilor tehnice în vigoare: Pentru fiecare lucrare în parte. Aceste măsuri vor fi bazate pe prevederile indicate de producătorii materialelor hidroizolante (privind materialul propriu-zis şi tehnologia de aplicare) precum şi de reglementările tehnice în vigoare. responsabilul cu protecţia muncii şi responsabilul de lucrare vor lua măsuri specifice. în special la lucrările de hidroizolare cu materiale inflamabile sau combustibile. suplimentare de prevenirea şi stingerea incendiilor. în conformitate cu natura şi tipul construcţiei şi/sau elementului de construcţie ce se hidroizolează şi cu natura materialelor preconizate. 43 .b) c) d) e) pregătirea suportului.87 Măsurile privind protecţia şi igiena muncii vor fi cuprinse. verificarea calităţii lucrărilor de intervenţie. în mod obligatoriu în documentaţia de execuţie întocmită de proiectant. Pentru fiecare lucrare în parte. funcţie de particularităţi. responsabilul PSI şi responsabilul de lucrare vor lua măsuri specifice.

01. 30. 100 0. 0. 50. 30000. b) distribuţia diametrului picăturii.5. • • • • b. • • CLIMĂ: temperatură: temperaturi scăzute: ºC. -15. 1000.5. 40000. 0. 700. viteza de sedimentare – mg/m2/h. 0. 30.3. 0. 20. 1. 175 0. 150. 60.5 0. 0.89 Acţiunile generale ale mediului asupra hidroizolaţiilor expuse în mod direct sau indirect acestora. Factor de mediu Agenţi de mediu-UM a. 3. 3. 20.3. 1. 2. 50. 250. 0. 0. 2.03.1. 0. 500. • • • • • • • • c.5. 2.3. 1. 10. 0. 15. 40.5. -5. 40. 5 0. 10. 1. 1000. 3. 85.1-0. +60. specifici: (1) Ploaie: se caracterizează prin următorii parametri fizici: a) intensitatea ploii. 0.01. temperaturi ridicate: ºC. 0. 20. 3. 0. zăpadă transportată (intensitate): kg/m2/s. radiaţie solară (efecte termice) intensitate: W/m2 SUBSTANŢE CHIMICE ACTIVE: mg/m³: sare marină dioxid de sulf hidrogen sulfurat oxizi de azot amoniac clor acid clorhidric acid fluorhidric SUBSTANŢE MECANIC ACTIVE: sedimentare pulberi.5-1 1-2 Viteza de cădere-m/s 0.1. -20. 1. 3. 30.01. 3.90 Factorii şi agenţii de mediu se caracterizează prin niveluri de acţionare. 1. 0. 15. 0. 100. -10. variaţie de temperatură: ºC/minut.5. 5. d) temperatura picăturilor. 10. 10. 1. 3. 10. 5. 20. 20. umiditatea relativă a aerului: %. 0. 5. 10. +100.0 4. Caracteristicile ploii (de la medie până la lunga durată) Tipul de ploaie Ploaie uşoară Ploaie moderată Ploaie intensă Intensitatea limită superioară-l/h 1.CAPITOLUL VIII: Prevederi conexe SECŢIUNEA 1: Condiţii specifice de acţiune a mediului exterior Art. 1. Niveluri de severitate -35. încărcare statică (aglomerare): KPa.1. 30. 0. 0. 0. 1.01.5.01. grindină-energ de impact: J. 1120. 80 0.3. 300. 3. 5. 300. +120. viteza de şiroire a apei: m/s. 75. 1.3. 3 0.1.6.55. 1 1. 1. 10. 0. +40. 0. 0 +20. 1.5. 3. 0. c) distribuţia vitezei de cădere. precipitaţii: intensitatea (debitul) ploii: l/m2/minut.003. 3. 100. presiune vânt: KPa. -25. 100 Art.25-1 1-2 2-4 44 . 10. 100. 30.0 15 Diametrul caracteristic al picăturii-mm 0.5. 1. 0. 40.1. +85. 35. 40. 300 0. 10.1. 20.

exemplificare Zonare Concentraţie µg/m3 45 . iar densitatea unei zăpezi vechi.5 0. Viteza de cădere se determină cu formula: V = 5. eroziunea materialelor se produce în condiţia în care praful şi nisipul sunt combinate la curenţi de aer cu viteză mare şi/sau durate mari de acţionare. în aceste condiţii particulele fine pot pătrunde prin fante sau prin îmbinări. atinge de la 200 kg/m3 la 400 kg/m3. Se iau în considerare boabele de grindină cu dimensiuni mari ce au efect distrugător. exemplificare Înălţimea deasupra solului m 10 1 0. . în m/s d = diametrul boabelor. în mm Energia de impact este calculată funcţie de masa şi viteza de cădere. o nisip: de la 150 µm până la 1000 µm. Densitatea boabelor este de circa 900 kg/m3. b) densitatea. d) energia de impact. Concentraţii caracteristice de praf şi nisip.Ploaie puternică Aversă 40 100 2-5 3 4-7 6 (2) Grindina: se caracterizează prin următorii parametri fizici ai boabelor de gheaţă: a) diametrul. Fluxul orizontal de zăpadă funcţie de înălţime.Zăpadă transparentă: este o combinaţie de vânt cu zăpadă. Caracteristicile boabelor de grindină (pentru diametre peste 20 mm.16 d unde V = viteza de cădere. tasate.1 Fluxul orizontal de zăpadă g/m2sec 310 560 800 3000 (4) Praf-nisip: principalul constituent al nisipurilor şi prafurilor prezente în natură este cuarţul.Dimensiunea particulelor-Caracterizare: o praf fin: până la 75 µm. o praf grosier: de la 75 µm până la 150 µm. c) viteza de cădere. .Zăpada proaspăt căzută are o densitate variind între 70 kg/m3 şi 150 kg/m3. exemplificare Diametru mm 20 50 60 70 80 90 100 Masa g 4 59 102 162 241 344 471 Viteza de cădere m/s 23 36 40 43 46 49 52 Energia de impact J 1 39 81 151 257 411 627 (3) Zăpada: densitatea zăpezii căzute pe suprafeţe prezintă mari variaţii: .

Acest parametru este util pentru calcularea şi verificarea sistemului de asigurare a unei membrane fixate mecanic. se exprimă în N/m2: (i) forţa de aderenţă la suport trebuie să indeplinească următoarea condiţie: 46 . (7) Forţa de aderenţă la suport (Fad.Rurală şi suburbană Urbană Industrială 40-110 100-450 500-2000 Sedimentare de praf şi nisip. o prin captare în deschideri înguste. Art. o prin atracţie electrostatică.91 Caracteristici auxiliare a materialelor hidroizolante Parametri auxiliari.4-15 15-40 40-80 . bituminoase şi/sau polimerice. Nu se vor admite sorturile ce comportă pierderi ale materialului granular de autoprotecţie mai mari de 30% în stare uscată şi mai mari de 50% în stare umedă. (5) Etanşeitatea îmbinărilor (J). (4) Aderenţa autoprotecţiei (Aa). acest parametru relevă nivelul de etanşeitate al îmbinărilor (suprapunerilor) dintre două membrane. în special în cazul suprafeţelor verticale sau cu pantă accentuată. expuse la temperaturi înalte. se caracterizează prin prezenţa sau absenţa fenomenului de desprindere a masei hidroizolante de acoperire în raport cu armătura. . acest parametru relevă nivelul de aderenţă al membranelor între ele şi faţă de suport în vederea prevederii efectelor sucţiunii şi presiunii vântului. exemplificare Zonare Rurală şi suburbană Urbană Industrială Sedimentare de praf şi nisip mg/m2/ oră 0. în condiţii date de temperatură şi umiditate. Stabilitatea dimensională este relevantă în special pentru membranele polimerice. (3) Delaminarea (L). Stabilitatea dimensională se enunţă pentru sensul longitudinal şi sensul transversal.Sedimentarea prafului şi nisipului se poate produce: o prin sedimentarea în aer stagnant (staţie). acest parametru relevă nivelul aderenţei materialului granular de protecţie depus din fabricaţie pe membranele bituminoase în urma acţiunii mecanice de abraziune. Îmbinările trebuie să asigure etanşeitatea la o presiune (de aer) de minim 10 KPa timp de 30 minute: (6) Rezistenţa la tracţiune a îmbinărilor (Jt). (1) Rezistenţa la sfâşiere (S).Pătrunderea prafului şi nisipului poate să apară astfel: o transport în interior prin circulaţie forţată a aerului. o prin sedimentare pe suprafeţe acoperite. relevă variaţia dimensională a membranelor dar şi a materialelor şi structurilor din mase omogene cu aplicare peliculară. Valoarea forţei se exprimă în N. o transport în interior prin agitaţie termică a aerului. acest parametru relevă nivelul de rezistenţă la forţe de tracţiune aplicate transversal îmbinării dintre două membrane. o pompare la interior prin dilatare şi compresie termică a aerului sau prin variaţia presiunii atmosferice.). de evaluare a membranelor hidroizolante. Nivelul de rezistenţă la tracţiune a îmbinărilor se identifică prin forţa la care apare ruptura în zona de aderenţă sau în afara acesteia. (2) Stabilitatea dimensională (D). relevă forţa necesară pentru sfâşierea unei epruvete din material hidroizolant care suportă în zona de maximă solicitare o distribuţie neuniformă a solicitării la tracţiune.

cu nivel maxim de viscozitate de 200 centipoise – permite aplicarea la cosoroabă.. pazie. (3) Vâscozitatea (V). (7) Combustibilitatea. semiflotant sau flotant): Fad = a x Pa + a1 x G unde: a = suprafaţă de lipire (aderenţă) efectivă (aderenţă totală sau semiflotant/semiaderent). În general acest timp trebuie să fie uzual de 24 ore şi maxim de 48 ore. de evaluare a membranelor hidroizolante omogene cu aplicare peliculară (1) Adezivitatea (Az). SECŢIUNEA a 3-a: Principii de amplasare a elementelor de construcţie ce depăşesc sau sunt în planul învelitorii acoperişurilor hidroizolate Realizarea şi întreţinerea hidroizolaţiei impune distanţe minimale între elementele ce depăşesc planul învelitorii (între suprafeţe verticale. cu nivel de viscozitate de 100 centipoise – permite aplicarea prin stropire sau pensulare. cu nivel de viscozitate mai mare de 200 centipoise – permite aplicarea la cosoroabă. acest parametru se relevă prin nivelul de combustibilitate. (8) Inflamabilitatea. acest parametru se relevă prin temperatura la care se poate produce aprinderea. în m2 G = presiunea de lestare. pentru masele omogene cu aplicare peliculară. acest parametru relevă nivelul de aderenţă (lipire) pe care îl comportă straturile hidroizolante din mase omogene cu aplicare peliculară.≥3 Pc unde: Pc = presiune de calcul rezultată în funcţie de zona şi gradul de expunere la vânt (ii) forţa de aderenţă la suport se determină cu relaţia (aderenţă totală.Fad.92 Parametri auxiliari. (iii)viscozitate mare (mase hidroizolante şi de lipire). în N/m2 a1 = suprafaţă lestată (sistem flotant). (2) Uscare (U). atic. 47 . nearmate. între ele. prin pensulare şi periere. coşuri. acest parametru relevă nivelul de lucrabilitate (fluiditate) al maselor omogene cu aplicare peliculară. (ii) viscozitate medie (pelicule hidroizolante. luminatoare. (5) Stabilitate la cald la 70ºC pe pantă de 45º (100%) timp de 2 ore. (6) Conţinut de substanţă uscată din masa materialului hidroizolant cu aplicare peliculară. etc. în N/m2 Art. Acest parametru se referă în special la materialele hidroizolante din mase omogene cu aplicare peliculară ce conţin solvenţi organici şi va fi avut în vedere în contextul NPSI în vigoare. cu specificarea noxelor sau a topiturilor ce se produc în timpul arderii. Acest parametru se referă la membranele hidroizolante şi la cele din mase omogene cu aplicare peliculară şi va fi avut în vedere în contextul NPSI în vigoare. ventilaţii. nu se admit scurgeri. mase de lipire). clasificată astfel: (i) vâscozitate redusă (amorse pelicule hidroizolante subţiri). pe suport şi faţa de straturile de armare.). Nu se admit segregări sau aglomerări în materialul depozitat minim 7 zile. streaşină şi domuri de acces sau tehnologice. prin periere şi şpăcluire (1 centipoise = 1 mPa/s) (4) Omogeneitate şi stabilitate la depozitare (segregare). acest parametru relevă timpul de uscare (reticulare) a straturilor hidroizolante din mase omogene cu aplicare peliculară. în m2 Pa = presiunea de aderenţă în zona/zonele de lipire efectivă.

40 >1. în câmpul acoperişului. Art. 48 .50 1.(m) 0.(m) <0. ci max. SECŢIUNEA a 4-a: Principii de alcătuire a structurilor hidroizolante şi termohidroizolante cu membrane bituminoase la acoperişuri Art.20 d.95 Sunt prezentate structuri exemplificative de hidroizolare şi termohidroizolare specifice unor funcţiuni de utilizare.40 0. la distanţa d faţă de coamă cu condiţia ca l ≤2 d. dimensionarea şi realizarea sistemelor/elementelor de preluare.94 Conceperea. L şi d trebuie să se conformeze datelor din următorul tablou: 1. la terase. Partea 3: Sistem de evacuarea apelor meteorice.00 (2) Se va evita prevederea elementelor ce depăşesc planul învelitorii cu lungimea perpendicular pe linia de pantă. proiectare şi calcule”.(1) Distanţele l.25 0. colectare şi evacuare a apelor pluviale inclusiv a sistemelor de siguranţă (preaplin) se va face în conformitate cu prevederile SR EN 12056-3:2002 “Reţele de evacuare gravitaţională din interiorul clădirilor.

(1) Acoperişuri – terase necirculabile • • structură hidroizolantă autoprotejată suport amorsat • • • • structură hidroizolantă autoprotejată termoizolaţie barieră vapori cu sau fără strat de difuziune suport amorsat • • • • protecţie grea din pietriş pe strat de separare sau din dale pozate în pat de nisip structură hidroizolantă strat de separare element suport • • • • • • protecţie grea din pietriş pe strat de separare sau din dale pozate în pat de nisip structură hidroizolantă strat de separare termoizolaţie barieră de vapori cu sau fără strat de difuzie suport amorsat 49 .

(2) Acoperişuri terasă necirculabile cu termoizolaţie ranversată • • • • • protecţie grea din pietriş strat de separare termoizolaţie (cu pori închişi) structură hidroizolantă cu sau fără strat de difuzie suport amorsat • • • • • protecţie cu dale pozate în pat de nisip sau şapă strat de separare termoizolaţie (cu pori închişi) structură hidroizolantă cu sau fără strat de difuzie suport amorsat 50 .

b) hidroizolaţia se lipeşte în totală aderenţă pe panourile metalice profilate. 51 .(3) Acoperişuri necirculabile cu suport din astereală • • structură hidroizolantă autoprotejată suport din astereală amorsată • • • • structura hidroizolantă autoprotejată termoizolaţie barieră vapori fixată cu cuie suport din astereală (4) Acoperişuri necirculabile cu suport din panouri metalice profilate • • • structură hidroizolantă autoprotejată termoizolaţie suport din panouri metalice profilate a) termoizolaţia şi primul strat hidroizolant se fixează mecanic pe suportul din panouri metalice profilate care vor avea lăţimea cutei superioare (suport) mai mare decât lăţimea golului rezultat al cutei inferioare. uzinate. complexe. termoizolate.

(5) Terase utilitare – circulabile pietonal • • • • dale pozate în pat de nisip sau în mortar de ciment şi strat de separare structură hidroizolantă strat de separare element suport • • • • dale pe ploturi structură hidroizolantă strat de separare element suport • • • • • dale pozate în pat de nisip sau în mortar de ciment şi strat de separare strat de separare termoizolaţie pe strat de separare barieră vapori cu sau fără strat difuzie element suport amorsat • • • • • • dale pe ploturi structură hidroizolantă strat de separare termoizolaţie pe strat de separare barieră vapori cu sau fără strat difuzie element suport amorsat 52 .

carosabile • • • îmbrăcăminte asfaltică compactată structură hidroizolantă element suport amorsat • • • • • dale autoblocante pozate în pat de nisip structură hidroizolantă termoizolaţie rigidă barieră vapori (fără difuzie) element suport amorsat 53 .(6) Terase utilitare – circulabile.

(7) Terase utilitare – grădină • • • • • • strat vegetal strat filtrant strat drenant din elemente preformate sau pietriş structură hidroizolantă strat de separare element suport • • • • • • • • strat vegetal strat filtrant strat drenant din elemente preformate sau pietriş structură hidroizolantă strat de separare termoizolaţie barieră vapori cu sau fără strat difuzie element suport amorsat 54 .

SECŢIUNEA a 5-a: Principii de alcătuire ale principalelor tipuri de racorduri între suprafeţe şi la elemente de construcţie şi instalaţii.96 Principii de racordare ale structurilor hidroizolante de pe suprafeţele orizontale pe cele verticale. cu scafă la 45° (3) Racordarea structurilor termohidroizolante 55 . cu membrane bituminoase la acoperişuri Art. cu poziţionarea stratului suplimentar de întărire a hidroizolaţiei (1) Structuri hidroizolante racordate în unghi drept HIDROIZOLAŢIE MONOSTRAT HIDROIZOLAŢIE BISTRAT HIDROIZOLAŢIE TRISTRAT (2) Structuri hidroizolante racordate la verticală.

superior. peste gulerul acestora se va prevede un strat hidroizolant suplimentar. aplicat sub structura hidroizolantă. aluminiu).Art. cu depăşirea marginii gulerului cu minim 10 cm a) structuri hidroizolante b)structuri termohidroizolante ANEXA NR.6E ROSTURI DE RACORDARE A HIDROIZOLAŢIEI LA DEFLECTOARE ŞI RECEPTOARE PLUVIALE DEFLECTOR SIMPLU DEFLECTOR DUBLU (2) Racordarea pe şorţ cu picurător din profil metalic sau polimeric NOTĂ: La piesele receptor pluvial metalic (plumb.97 Principii de racordare a hidroizolaţiei la marginea suprafeţei acoperişurilor fără rebord (1) Racordare directă pe cornişa cu lăcrimar PRINCIPII DE HIDROIZOLARE A ROSTURILOR ROSTURI CU REBORD acoperire cu material hidroizolant lipit acoperire cu element prefabricat (3) Racordarea pe cornişă cu şorţ cu picurător din profil metalic sau polimeric ANEXA NR.7 PRINCIPII DE HIDROIZOLARE A ELEMENTELOR ŞI PĂRŢILOR DE CLĂDIRE ÎMPOTRIVA EXFILTRAŢIILOR Art.98 Principii de racordare a hidroizolaţiei pe atice (1) Racordare (2) Racordare (3) Racordare (4) Racordare cu NOT Ăă : Peste hidroizola şapele ş slab armate ca suport al direct cu glaf ţie se vor aplica cu copertin ăi tencuielile element prefabricat stratului de uzură şi de finisare HIDROIZOLAŢIE ORIZONTALĂ 56 .

ANEXA NR.8 Art.99 Principii de hidroizolare a rosturilor (1) Rosturi cu rebord a) acoperire cu material hidroizolant lipit b) acoperire cu element prefabricat 57 .

cu depăşirea marginii gulerului cu minim 10 cm 58 .100 Principii de racordare a hidroizolaţiei la deflectoare şi receptoare pluviale DEFLECTOR SIMPLU DEFLECTOR DUBLU La piesele receptor pluvial sub şi peste gulerul acestora se va prevede un strat hidroizolant suplimentar. superior. aplicat sub structura hidroizolantă.Art.

cu poziţionarea stratului suplimentar de întărire a hidroizolaţiei peste hidroizolaţie se vor aplica şapele şi tencuielile ca protecţie la montarea armăturilor şi la turnarea betoanelor.SECŢIUNEA a 6-a: Principii de hidroizolare a elementelor şi părţilor de clădire subterane împotriva exfiltraţiilor şi infiltraţiilor Art. Art.101 Principii de hidroizolare a soclurilor şi fundaţiilor la clădiri cu sau fără subsol împotriva infiltraţiilor (1) Hidroizolarea soclurilor şi fundaţiilor – principii uzuale de hidroizolare 59 .100 Principii de racordare a structurilor hidroizolante împotriva exfiltraţiilor de pe suprafeţele orizontale pe cele verticale.

60 .

Art.101 Principii de hidroizolare a rosturilor (1) Principii de hidroizolare a rosturilor contra apelor fără presiune hidrostatică (2) Principii de hidroizolare a rosturilor contra apelor cupresiune hidrostatică 61 .

Art.102 Principii de hidroizolare a străpungerilor contra apelor cu presiune hidrostatică (1) Străpungere în sistem flanşă fixă şi flanşă mobilă

(2)

Străpungere în sistem flanşă fixă şi flanşă mobilă

62

ANEXE ANEXA 1 Referinţe tehnice şi legislative
Nr. Crt. 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Acte legislative 1 Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare HG 622/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru construcţii, cu completările şi modificările ulterioare Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrului administraţiei şi internelor nr.1822/394/2004, cu modificările şi completările ulterioare „Regulament privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc” HG 28/2008 privind documentaţia tehnico-economică Ordin MLPAT nr.9/N/15.03.1993 „Regulament privind protecţia şi igiena muncii în construcţii” Legea 319/2007 privind securitatea şi sănătatea în muncă Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor Ordinul MTCT şi MAI 1822/2004 „Regulament privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc”

Nr. Crt. 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Reglementări tehnice 1 „Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri” „Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor” „Norme generale de protecţia muncii”/2000, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii „Normativ cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţia muncii”, aprobat cu Ordinul nr.225/1995 „Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora” – C300-1994 „Norme generale de apărare împotriva incendiilor” nr.163-2007 P100-1/2006 „Cod de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri” P100-3/2008 „Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente” CR1-1-3-2005 „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor” NP082-2004 „Cod de proiectare. Bazele proiectării şi acţiunii asupra construcţiilor. Acţiunea vântului” NP005-2003 „Normativ privind proiectare construcţiilor din lemn” C125-2005 „Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice la clădiri” C107/0-2002 „Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice la clădiri” C107-2005 „Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie ale clădirilor”
63

Nr. Crt. 0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Standarde 1 SR EN 14964:2007 „Substraturi rigide pentru învelitoare de acoperiş cu montare discontinuă. Definiţii şi caracteristici” SR EN 12056-3:2002 „Reţele de evacuare gravitaţională din interiorul clădirilor. Partea 3: Sistem de evacuare a apelor meteorice, proiectare şi calcule” SR EN 1991-1-1:2004 „Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări utile pentru clădiri” SR EN 1991-1-1:2004/AC:2009 şi a SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 „Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acţiuni generale. Greutăţi specifice, greutăţi proprii, încărcări din exploatare pentru construcţii. Anexă naţională” SR ENV 1187:2003 (metodă de încercare a acoperişurilor la expunerea la foc exterior) SR EN 13501-5+A1:2010 (clasificare la foc a produselor şi elementelor de construcţii, în baza rezultatelor încercărilor de expunere la foc exterior) SR EN 15287-1+A1:2011 – Coşuri de fum. Proiectare, instalare şi punere în funcţiune a coşurilor de fum. Partea 1: Coşuri de fum pentru aparate de încălzire neetanşe” SR EN 15287-2:2008 „Coşuri de fum. Proiectare, instalare şi punere în funcţiune a coşurilor de fum. Partea 2: Coşuri de fum pentru aparate de încălzire etanşe” SR EN 516:2006 „Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine, trepte” SR EN 517:2006 „Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Cârlige de siguranţă pentru acoperiş SR EN 508-1:2008 „Produse pentru învelitori de acoperiş din foi metalice. Specificaţie pentru produse autoportante de tablă de oţel, aluminiu sau oţel inoxidabil” SR EN 494:2005/A1:2006, SR EN 494:2005/A2:2007 şi SR EN 494:2005/A3:2007 „Plăci profilate şi accesorii de fibrociment. Specificaţii de produs şi metode de încercare” SR EN 534+A1:2010 „Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări” SR EN 544:2006 “Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de produs şi metode de încercare SR EN 492:2005/A1:2006 şi SR EN 492:2005/A2:2007 „Plăci de fibrociment tip ardezie şi accesorii. Specificaţie de produs şi metode de încercări” SR EN 12467:2006 „Plăci plane din fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare” SR EN 12326-1:2004 „Produse din ardezie piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţii de produs” SR EN 12326-2:2001/A1:2004 „Produse din ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue” SR EN 1304:2005 „Ţigle şi accesorii din argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produs” SR EN 539-1:2006 „Ţigle di argilă arsă pentru acoperiri discontinue. Determinarea caracteristicilor fizico-mecanice. Partea 1: Încercarea impermeabilităţii” SR EN 539-2:2006 „Ţigle din argilă arsă pentru acoperiri discontinue. Determinarea caracteristicilor fizice. Partea 2: Încercarea rezistenţei la îngheţ” SR EN 490:2005 „Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse” SR EN 490:2005/A1:2006 „Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse”
64

25. Metode de încercare” SR EN 1013-1:2001 „Plăci profilate transparente de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Partea 1: Cerinţe generale şi metode de încercare” SR EN 1013-2:001 „Plăci profilate de material plastic pentru învelitoare de acoperiş monostrat. Partea 2: Cerinţe specifice şi metode de încercare pentru plăci de răşină poliesterică armată cu fibre de sticlă (PAS). 1 SR EN 491:2006 „Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. 26.0 24. Partea 3: Cerinţe specifice şi metode de încercare pentru plăci de policlorură de vinil (PVC) şi Partea 4: Cerinţe specifice şi metode de încercare pentru plăci de policarbonat (PC)” 65 .

pentru principalele tipuri de alcătuiri termo-hidroizolante utilizate pe scară largă la clădiri încălzite. în regim de iarnă .).125 m2K/W – pentru clădiri încălzite. este necesar ca la alegerea tipului de material hidroizolant să fie luat în vedere şi procedeul de punere în operă a hidroizolaţiei. structura hidroizolantă se aplică direct pe suprafaţa termoizolaţiei sau prin intermediul unui strat de separaţie (strat de difuzie a vaporilor de apă.rezistenţă termică specifică unidirecţională a structurii termo-hidroizolante a acoperişului [m2K/W] . Din această cauză.rezistenţă termică specifică a unui strat omogen de material [m2K/W] .042 m2K/W – pentru sensul fluxului termic din interior spre exterior. se prezintă valorile rezistenţelor termice specifice unidirecţionale (în camp curent necorectate). strat de protecţie a termoizolaţiei. Conductivităţile termice de calcul ale materialelor din alcătuirea structurilor termo-hidroizolante luate în considerare la evaluarea rezistenţelor termice sunt în conformitate cu ANEXA A din normativ C1072005 – Partea a 3 – a – indicative C 107/3. în alcătuirea acoperişului trebuie prevăzut un strat termoizolant.R . Evaluarea rezistenţelor termice specifice unidirecţionale s-a făcut în conformitate cu prevederile din “Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor” – indicativ C1072005 – Partea a 3 – a – indicativ C 107/3.U – coeficient de transfer termic unidirecţional (transmitanţă termică unidirecţională) a structurii termo-hidroizolante a acoperişului [W/(m2K)] . etc. Cu excepţia cazului acoperişurilor ranversate.pentru structuri care includ la partea exterioară un strat de aer puternic ventilate (în cast caz.Rsie– rezistenţă termică superficială exterioară [m2K/W] • Rse = 0.λ – conductivitate termică de calcul [W/(mK)] (3) RELAŢII DE CALCUL Rs = d/ λ [m2K/W] R = Rsi + Σ (d/ λ) + Rsie [m2K/W] . astfel încât construcţia să satisfacă cerinţa de izolaţie termică şi economie de energie.Rs . Rsie = Rsii) U = 1/R [W/(m2K)] 66 . În prezenta anexă. în regim de iarnă .ANEXA 2 EVALUAREA PERFORMANŢELOR DE IZOLARE TERMICĂ LA STRUCTURILE TERMOIZOLANTE (1) GENERALITĂŢI La clădirile încălzite.pentru structuri etanşe R = Rsi + Σ (d/ λ) + Rsii [m2K/W] . (2) SIMBOLURI ŞI UNITĂŢI DE MĂSURĂ . care să nu conducă la solicitări termice şi mecanice care depăşesc rezistenţele materialului termoizolant (cazul hidroizolaţiilor aplicate direct pe suprafaţa stratului termoizolant).Rsi – rezistenţă termică superficială interioară [m2K/W] • Rsi = 0.

cu hidroizolaţie bituminoasă • Tabel A. .22 0.16 0. – acoperiş pe planşeu din fâşii cu goluri din beton armat/precomprimat.4.PANOURI TERMO-HIDROIZOLANTE 5.terasă necirculabil 5.16 0.T hidroizolaţie bituminoasă pietriş nisip dale din beton plăci rigide din vată minerală polistiren expandat poliuretan celular poliizocianat Conductivitate termică de calcul „λ” [W/(mK)] 1.3.93 58 0.042 (5) REZISTENŢE TERMICE SPECIFICE UNIDIRECŢIONALE PENTRU DIVERSE ALCĂTUIRILI TERMO-HIDROIZOLANTE DE ACOPERIŞURI LA CLĂDIRI ÎNCĂLZITE Conform • Tabel A.6.acoperiş .7.Acoperiş .acoperiş din panouri sandwich cu o faţă din tablă profilată din oţel şi o faţă cu hidroizolaţie bituminoasă • Tabel A.74 1.35 0. . .17 0.2. .1.Acoperiş .terasă circulabil (dale pozate pe nisip) • Tabel A.Tabelul A.1.(4) VALOAREA CONDUCTIVITĂŢII TERMICE DE CALCUL MATERIALELE DIN COMPONENŢA ALCĂTUIRILOR HIDROIZOLANTE PREZENTATE Material PENTRU TERMO- beton armat beton de pantă şapă de ciment tablă oţel plăci din ciment armat – pentru panouri tip ROMPAN fâşii armate din betoane celulare (BCA) plăci termoizolante din BCA GBN .1.1. cu hidroizolaţie bituminoasă • Tabel A.044 0.acoperiş din panouri sandwich cu o faţă din ciment armat şi o faţă cu hidroizolaţie bituminoasă (tip ROMPAN) • Tabel A.1 Panouri sandwich cu o faţă din tablă profilată din oţel şi o faţă cu hidroizolaţie bituminoasă Alcătuire panou: • faţă tablă profilată din oţel • termoizolaţie (tip şi grosimi conform tabel) 67 .5. . .70 0.28 0.acoperiş pe planşeu din fâşii din betoane uşoare (celulare – BCA) armate.58 1.040 0.terasă circulabil (dale pe ploturi) • Tabel A.

12 0.192 0.399 2.18 0.18 4.313 0.345 2.458 2.193 0.201 5.15 0.15 3.691 0.571 0.463 0.08 0.208 2.026 2.477 0.600 0.08 0.686 0.780 4.372 0.10 2.009 0.326 0.958 4.343 0.276 0.18 4.254 0.Tabelul A.694 0.212 0.381 0.708 5.05 0.12 0.12 2.08 2.233 0.266 0.970 [W/m2K] 0.328 0.191 0.08 0.18 4.12 3.589 3.191 0.08 2.918 0.05 1.20 0.20 4.213 0.754 0.389 0.952 0.341 0.691 0.208 Izolaţie termică din polistiren 1.202 0.453 0.441 0.095 0.481 2. Panouri sandwich cu o faţă din ciment armat şi o faţă cu hidroizolaţie bituminoasă Alcătuire panou: • faţă ciment armat .762 0.065 3.05 0.708 3.312 0.935 3.048 0.498 0.736 0.264 0.494 4.386 0.05 1.20 0.210 0.473 0.222 0.05 1.941 0.1 strat Grosime strat termoizolant Rezistenţă termică specifică unidirecţională Coeficient de transfer termic unidirecţional Varianta 2 Hidroizolaţie bituminoasă .278 0.191 0.• hidroizolaţie bituminoasă: ¾ 1 strat – 4 mm grosime (varianta 1) ¾ 2 straturi – 7 mm.2.406 0. grosime (varianta 2) 68 .15 3.299 4.10 0.05 0.223 0.20 5.253 0.1.113 2.15 0.2.18 0.327 0.20 [m2K/W] [W/m2K] [m] [m2K/W] Izolaţie termică din plăci din vată minerală 1.10 0.20 4.715 0.456 0.369 0.493 0.208 3.15 3.403 0.281 0.15 0. grosime (varianta 2) Varianta 1 Hidroizolaţie bituminoasă .10 2.724 0.744 0.12 0.617 4.10 mm grosime • termoizolaţie (tip şi grosimi conform tabel) • hidroizolaţie bituminoasă: ¾ 1 strat – 4 mm grosime (varianta 1) ¾ 2 straturi – 7 mm.232 0.10 2.12 3.2 straturi Grosime strat termoizolant Rezistenţă termică specifică unidirecţională Coeficient de transfer termic unidirecţional [m] 0.08 2.476 0.754 Izolaţie termică din poliuretan celular sau poliizocianat 1.18 0.10 0.211 0.

12 3.037 0.274 0.08 2.790 0.251 0. CU PANTA ASIGURATĂ DE ELEMENTUL DE REZISTENŢĂ AL PLANŞEULUI 5.738 0.262 0.20 cm grosime (Rs = 0. cu hidroizolaţie bituminoasă Alcătuire acoperiş: • fâşie din BCA .076 0.212 0.264 0.05 0.12 3.232 0.385 0.20 4.999 [W/m2K] 0.451 0.12 0. grosime (varianta 2) 69 .618 3.231 0.252 0.309 0.505 0.20 0.15 3.08 2.987 4.20 0.487 2.08 0.782 Izolaţie termică din poliuretan celular sau poliizocianat 1.737 3.764 0.10 0.12 2.719 0.hidroizolantă pe planşeu din fâşii din betoane uşoare (celulare – BCA) armate.964 3.981 0.310 0.18 0.323 0.18 0.12 0.055 2.200 5.20 5.491 0.STRUCTURI TERMO-HIDROIZOLANTE DE ACOPERIŞURI MONTATE STRAT CU STRAT.808 4.373 2.221 0.05 1.10 0.219 0.219 0.05 0.447 0.08 0.600 0.709 0.10 0.471 0.201 0.211 0.401 0.15 0.409 0.20 4.237 2.328 4.15 0.237 Izolaţie termică din polistiren 1.339 0. A.209 0.192 0.05 1.522 4.3 Structură termo .10 2.141 2.398 0.12 0.2.222 0.719 0.210 0.487 0.71 m2K/W) • termoizolaţie (tip şi grosimi conform tabel) • hidroizolaţie bituminoasă: ¾ 1 strat – 4 mm grosime (varianta 1) ¾ 2 straturi – 7 mm.681 0.15 0.18 0.18 4.219 0.646 4.701 0.124 0.18 4.628 0.2 straturi Grosime strat termoizolant Rezistenţă termică specifică unidirecţională Coeficient de transfer termic unidirecţional [m] 0.337 0.10 2.192 0.18 4.737 5.492 0.276 0.946 0.1 strat Grosime strat termoizolant Rezistenţă termică specifică unidirecţională Coeficient de transfer termic unidirecţional Varianta 2 Hidroizolaţie bituminoasă .Varianta 1 Hidroizolaţie bituminoasă .08 2.15 3.365 0.237 3.382 0.1.509 2.469 0.355 0.673 0.427 2.05 0.728 0.2.Tabelul nr.368 0.20 [m2K/W] [W/m2K] [m] [m2K/W] Izolaţie termică din plăci din vată minerală 1.10 2.094 3.05 1.969 0.325 0.311 0.467 0.08 0.15 3.

185 0.15 4.15 0.08 2.hidroizolantă pe planşeu din fâşii cu goluri din beton armat/precomprimat.18 5.177 0.367 0.762 0.10 0.667 0.15 0.286 0.12 3.15 4.199 0.041 0.222 0.Tabelul nr.315 0.18 5.Varianta 1 Hidroizolaţie bituminoasă .223 0.20 5.18 0.05 2.304 0.342 0.18 0.904 0.780 4.172 2.05 0.05 0.08 2.354 0.473 0. grosime (varianta 2) 70 .650 4.294 0.08 0.155 0.303 0.655 0. cu hidroizolaţie bituminoasă Alcătuire acoperiş: • fâşie cu goluri .059 2.05 2.200 0.12 0.2.10 0.684 [W/m2K] 0.405 0.15 m2K/W) • termoizolaţie (tip şi grosimi conform tabel) • hidroizolaţie bituminoasă: ¾ 1 strat – 4 mm grosime (varianta 1) ¾ 2 straturi – 7 mm.303 3.827 3.12 0.10 0.274 0. A.477 0.08 0.193 0.192 0.486 0.632 0.18 0.4 Structură termo .331 4.266 0.314 0.292 0.344 0.183 0.208 5.922 4.422 3.20 5.2 straturi Grosime strat termoizolant Rezistenţă termică specifică unidirecţională Coeficient de transfer termic unidirecţional [m] 0.20 [m2K/W] [W/m2K] [m] [m2K/W] Izolaţie termică din plăci din vată minerală 2.05 0.195 3.405 0.422 5.18 5.113 2.20 0.450 0.20 5.05 2.996 0.184 0.10 3.256 0.356 0.468 Izolaţie termică din poliuretan celular sau poliizocianat 2.905 0.365 0.176 5.12 3.169 0.231 0.169 0.255 0.20 0.464 0.741 3.1 strat Grosime strat termoizolant Rezistenţă termică specifică unidirecţională Coeficient de transfer termic unidirecţional Varianta 2 Hidroizolaţie bituminoasă .809 0.190 0.922 Izolaţie termică din polistiren 2.264 0.275 0.476 0.15 0.12 0.013 5.232 0.12 3.183 0.992 3.20 cm grosime (Rs = 0.2.095 0.10 3.215 0.723 0.494 5.313 0.15 4.905 0.672 5.214 0.10 3.490 0.176 0.08 0.460 0.08 2.

904 Izolaţie termică din poliuretan celular sau poliizocianat 1.3.15 0.265 0.326 0.629 0.5 cm.445 0.205 0.05 1.15 0.653 0.767 4.254 0.739 3.085 3.20 4.477 0.12 3.431 0.358 Izolaţie termică din polistiren 1.256 0.T – 15 cm grosime medie (varianta 1) ¾ din beton de pantă – 7.10 2.12 0.206 0.367 0.340 0.299 0.08 2.176 2.216 0.Varianta 1 Hidroizolaţie bituminoasă .608 2.102 0.18 0. grosime • Dale din beton: 3 cm grosime 71 .622 0.Tabelul A.20 0.459 0.930 4.646 0.18 4.15 3.669 0.886 0.912 0.120 [W/m2K] 0.195 5.12 0.427 0.2 straturi – 7 mm.380 0.644 5.12 3.226 0.204 0.424 0.531 0.442 0.749 0.068 0.313 0.352 0.terasă circulabil (dale pozate pe nisip) Alcătuire acoperiş: • Planşeu din beton armat .245 0.5 Acoperiş .243 0.15 4.10 2.298 0.590 0.263 2.677 0.05 0.08 0.108 4.STRUCTURI TERMO-HIDROIZOLANTE DE ACOPERIŞURI TERASĂ 5.18 4.383 0.18 4.626 0.358 2.20 5.15 3. grosime medie (varianta 2) • Termoizolaţie (tip şi grosimi conform tabel) • Strat protecţie termoizolaţie – şapă slab armată – 3 cm.350 0.10 0.225 0.090 0.05 1.12 3.05 0.206 0.324 0.08 0.186 0.187 0.3.631 3.1.10 0.12 0.08 0.840 0.13 cm grosime • Barieră vapori + strat difuzie • Strat de pantă: ¾ din BCA GBN .365 0.340 0.340 0.20 0.159 0.549 2.20 5.840 0.15 0. grosime • Strat nisip pozare dale: 3 cm.215 3.449 4.858 5.10 2.196 0.10 0.198 0.721 0.05 1.08 2.244 0.358 4.613 0.463 0.858 3.20 [m2K/W] [W/m2K] [m] [m2K/W] Izolaţie termică din plăci din vată minerală 1.1 strat Grosime strat termoizolant Rezistenţă termică specifică unidirecţională Coeficient de transfer termic unidirecţional Varianta 2 Hidroizolaţie bituminoasă .494 2. grosime • Barieră vapori • Hidroizolaţie bituminoasă: .08 2.18 0.215 0.18 0.2 straturi Grosime strat termoizolant Rezistenţă termică specifică unidirecţională Coeficient de transfer termic unidirecţional [m] 0.267 0.05 0.311 0.

385 0. grosime • Dale pe ploturi – rosturi întrre dale 2 mm.05 1.202 0.10 0.10 0.179 0.185 4.05 1.407 0. grosime medie (varianta 2) • Termoizolaţie (tip şi grosimi conform tabel) • Strat protecţie termoizolaţie – şapă slab armată – 3 cm.178 0.10 2. grosime • Barieră vapori • Hidroizolaţie bituminoasă: 2 straturi – 7 mm.594 2. care realizează un strat de aer puternic ventilat 72 .183 0.607 0.08 2.574 0.620 0.352 0.18 4.219 [W/m2K] 0.207 0.648 2.171 0.299 0.003 Izolaţie termică din poliuretan celular sau poliizocianat 2.824 0.18 4.08 0.627 0.18 4.15 4.346 0.836 0.325 0.439 0.207 5.05 0.15 4.254 0.441 0.T – 15 cm grosime medie (varianta 1) ¾ din beton de pantă – 7.979 0.165 0.802 0.586 0.12 3.893 0.314 0.452 0.932 0.200 0.20 [m2K/W] [W/m2K] [m] [m2K/W] Izolaţie termică din plăci din vată minerală 2.6.08 0.12 3.455 0.280 0.12 0.248 0.347 0.263 0.15 0.289 0.12 3.275 3.838 3.215 0.743 5.707 3.08 2.238 0.211 0.360 0. Acoperiş .08 2.05 1.15 3.2.186 0.20 5.15 0.245 0.957 4.336 0.08 0.18 0.302 0.220 0.074 0.terasă circulabil (dale pe ploturi) Alcătuire acoperiş: • Planşeu din beton armat .Tabelul A.Varianta 1 – strat pantă din BCA Grosime strat termoizolant Rezistenţă termică specifică unidirecţională Coeficient de transfer termic unidirecţional Varianta 2– strat pantă din beton de pantă Grosime strat termoizolant Rezistenţă termică specifică unidirecţională Coeficient de transfer termic unidirecţional [m] 0.362 3.430 0.211 0.20 0.3.074 0.289 0.457 Izolaţie termică din polistiren 2.223 0.548 5.457 3.05 0.866 5.10 2.029 5.194 0.423 0.5 cm.20 0.646 0.10 0.12 0.15 0.730 3.05 0.18 0.574 0.957 6.074 0.324 0.457 4.259 0.165 0.483 0.10 2.366 0.20 5.265 0.18 0.20 5.13 cm grosime • Barieră vapori + strat difuzie • Strat de pantă: ¾ din BCA GBN .12 0.314 4.192 5.

grosime • Barieră vapori • Hidroizolaţie bituminoasă: 2 straturi – 7 mm.008 Izolaţie termică din poliuretan celular sau poliizocianat 2.193 0.625 0.33 0.489 0.08 0.3.15 3.12 0.12 0.429 0.200 0.216 0.985 0.366 0.034 5.178 0.270 0. grosime • Strat lestare din pietriş: 7 cm.15 0.12 3.08 0.18 0.463 3.3.15 0.58 0.263 0.211 0.219 0.353 0.301 0.963 6.245 0.190 4.653 2.12 0.Varianta 1 – strat pantă din BCA Grosime strat termoizolant Rezistenţă termică specifică unidirecţională Coeficient de transfer termic unidirecţional Varianta 2– strat pantă din beton de pantă Grosime strat termoizolant Rezistenţă termică specifică unidirecţională Coeficient de transfer termic unidirecţional [m] 0.Tabelul A.279 0.08 0.12 3.289 0.872 5.171 0.18 0.20 5.05 1.325 0.320 4.20 5.898 0.terasă necirculabil Alcătuire acoperiş: • Planşeu din beton armat .963 4.T – 15 cm grosime medie (varianta 1) ¾ din beton de pantă – 7.281 3.422 0.842 0.335 0.937 0.15 0.605 0.18 4.58 0.313 0.20 0.352 0.186 0.05 0.08 0.237 0.438 0.713 3.223 0.10 0.248 0.18 0.748 5.367 3.5 cm.08 0.213 5.10 2.20 0.183 0.463 Izolaţie termică din polistiren 2.254 0.12 3.463 4.10 2.289 0.844 3.15 4.345 0.18 4.10 2.201 0.05 1.10 0.406 0.179 0.18 4.366 0.258 0. Grosime 73 .461 0.651 0.08 2.20 [m2K/W] [W/m2K] [m] [m2K/W] Izolaţie termică din plăci din vată minerală 2.171 0. Grosime medie (varianta 2) • Termoizolaţie (tip şi grosimi conform tabel) • Strat protecţie termoizolaţie – şapă slab armată – 3 cm.13 cm grosime • Barieră vapori + strat difuzie • Strat de pantă: ¾ din BCA GBN .05 0.15 4.207 0.625 0.10 0. Acoperiş .08 2.164 0.337 0.298 0.08 2.440 0.215 0.225 [W/m2K] 0.05 1.735 3.7.20 5.554 5.05 0.584 0.451 0.807 0.83 0.08 0.191 5.599 2.

437 0.12 0. .15 0.253 0.171 0.1.244 0.383 0..7.08 2.191 NOTĂ: 1.193 0.206 0.448 0. Pentru sezonul cald.08 0.177 0.12 0. sunt date pentru sezonul rece.18 0..199 0.200 W/(m2K) [valoarea 0.097 0.323 0.619 0.668 0.824 0. resistenţele termice din tabelele A.20 0.287 0.247 0. rezistenţele termice din tabelele A.15 4.05 1.297 0.889 5.08 0.578 0.426 0.15 4.730 3.7.347 0.200 W/(m2K) include şi majorarea de 0.298 3. 74 .419 0.616 2.370 0.12 3.15 3.1.384 3.222 0.261 0.1.571 5.002 0.1.10 0.337 4.480 3.188 0.042 W/(m2K) 3. se vor majora cu valoarea 0.05 1.287 0. Valorile rezistenţelor termice şi ale transmitanţelor termice din tabelele A..859 0.287 0.10 2.1.954 0..1.18 0.18 0.233 0.230 5.207 4.186 0.18 4.Varianta 1 – strat pantă din BCA Grosime strat termoizolant Rezistenţă termică specifică unidirecţională Coeficient de transfer termic unidirecţional Varianta 2– strat pantă din beton de pantă Grosime strat termoizolant Rezistenţă termică specifică unidirecţională Coeficient de transfer termic unidirecţional [m] 0.210 0.20 5.670 3. Pentru lunile de vară.15 0.980 6..097 0. 2.20 5.08 2.363 0.18 4.1 .435 0.05 0.300 0.182 0. se pot majora cu valoarea 0.12 3. .478 0.642 0.179 0.480 4. pentru straturi de protecţie termoreflectante de culoare aluminiu sau alb.12 0.242 [W/m2K] 0.915 0..12 3.097 0.10 2.597 0.042 W/(m2K) corespunzătoare sezonului cald].278 0.18 4.15 0.861 3.506 0.164 0.05 0.214 0.08 2.597 0.20 5.20 0.05 1. A.05 0.765 5.1.10 2.403 0.847 0.025 Izolaţie termică din poliuretan celular sau poliizocianat 2. A.335 0.10 0.10 0.257 0.752 3.4.. A.1.312 0.201 0.349 0.20 [m2K/W] [W/m2K] [m] [m2K/W] Izolaţie termică din plăci din vată minerală 2..219 0.599 0.236 0.08 0.333 0.980 4.480 Izolaţie termică din polistiren 2.051 5.343 0.

la construcţii închise.0) Viteză vânt (m/s) 10 20 30 40 (km/h) 36 72 108 144 Sucţune dinamică de bază (kN/m2) 0.78 75 . în funcţie de viteza vântului. în [kN/m2] • gv = v2/1630.pentru acoperiş sub formă de arc circular.55 0. P – sucţiunea din vânt.coeficient dinamic – pentru majoritatea construcţiilor cu înălţimea mai mică de 36 m.pentru acoperiş înclinat în două ape (cu panta mai mică de 600) sau orizontal.20 0.ANEXA 3 ÎNCĂRCĂRI DATORATE SUCŢIUNII VÂNTULUI Prevederile prezentei anexe se referă la evaluarea încărcărilor datorate sucţiunii vântului.2. A. în două ape (cu panta mai mică de 600) sau orizontal. în care v . în două ape (cu panta mai mică de 600) sau orizontal (raport înălţime clădire/deschidere clădire H/l ≥2.. în [m/s] Acoperiş înclinat. Se menţionează că în cadrul prezentei Anexe. cu formă dreptunghiulară în plan (raport înălţime clădire/deschidere clădire H/l ≥2. cu formă dreptunghiulară în plan (raport înălţime arc la cheie/deschidere clădire f/l =0. β = 1.2 . la construcţii închise.0.2. în funcţie de zona eoliană şi altitudinea la care este amplasată construcţia.viteza vântului.1. la dimensionarea pieselor de prindere a structurii termo-hidroizolante de stratul de rezistenţă al acoperişului. Valoarea sucţiunii din vânt trebuie luată în considerare.2. – acoperiş sub formă de arc circular (raport înălţime arc la cheie/deschidere clădire f/l =0. respectiv greutatea stratului de lestare.44 0. cu formă dreptunghiulară în plan (raport înălţime clădire/deschidere clădire H/l ≥2. A.98 Sucţiune din vânt (kN/m2) 0. pentru două cazuri uzuale de construcţii închise.0) • cn2 = . Formula de calcul a sucţiunii din vânt este: P = β x cn2 x gv .05 0. NOTĂ: Prevederile prezentei anexe nu se referă la calculul elementelor structurale la acţiunea vântului şi nici la calculul la acţiunea vântului a acoperişului. după caz. care pot avea ca efect smulgerea straturilor hidroizolante.0) – conform tabel nr. Sucţiunea din vânt a fost evaluată pentru diverse viteze ale vântului.06 0.00 cn2 = coeficientul rezultantei acţiunii vântului • cn2 = . cu formă dreptunghiulară în plan: – acoperiş înclinat. la construcţii închise.5) – conform tabel nr.8 . Acest calcul se face în conformitate cu reglementările tehnice în vigoare. nu şi presiunea.5) gv = sucţiune dinamică de bază.1.25 0. a fost luată în considerare numai sucţiunea datorată vântului.. în [kN/m2] β .

30 0.5) Viteză vânt (m/s) 10 20 30 40 (km/h) 36 72 108 144 Sucţiune dinamică de bază (kN/m2) 0. la construcţii închise.98 Sucţiune din vânt (kN/m2) 0.18 76 .25 0.06 0.66 1.Acoperiş sub formă de arc circular.55 0. cu formă dreptunghiulară în plan (raport înălţime arc la cheie/deschidere clădire f/l =0.07 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful