Sunteți pe pagina 1din 2

Exemple de Subiecte pentru Examinarea Orala

1. a. Erori in dreapta de inaltime la aterizare in punct fix b. Directia vantului si valului la traversada c. Legarea la geamandura 2. a. Marcajul lateral in sistemul A b. Influenta vizibilitatii c. Graparea ancorei 3. a. Marcajul cardinal in sistemul A b. Navigatia radar NR . Evitarea coliziunii prin schimbare de drum c. Influenta valului si vizibilitatii la TO 4. a. Erori in liniile de pozitie costiera b. Factorii hidrometeorologici in alegerea drumului c. Evaluarea situatiei dupa o coliziune 5. a. Navigatia costiera NC . Cazuri favorabile si nefavorabile la determinarea punctului navei cu 2 unghiuri orizontale b. Ceata.Masuri ce se impun si se iau c. Lansarea barcii de salvare pe vreme rea 6. a. Determinarea punctului navei cu 2 unghiuri orizontale.Cazuri b. Fronturile atmosferice.Vremea asociata fronturilor reci c. Manevra de ancorare barba ,afurcare,ambosare 7. a. Erori in determinarea punctului costier cu 2 relevmente succesive b. Curenti de maree.Efecte asupra sigurantei navigatiei c. Manevra de om la apa 8. a. Navigatie astronomica NA .Precizia dreptei de inaltime b. Evitarea CT in emisfera nordica c. Schema de cautare in cu latura crescatoare 9. a. Reglarea sextantului b. Navigatia in zona cu gheturi.Metoda determinarii gheturilor.Patrula gheturilor c. Efectul de suctiune si pernuta 10. a. Precizia estimei grafice.Erori in drum si distanta b. Evitarea CT in oc.Indian de Sud c. Lansarea manuala a plutei de salvare 11. a. Determinarea pozitiei navei cu 2 relevmente succesive.Caz general b. Influenta vantului si valului c. Consumul de apa si alimente in mijloacele de salvare 12. a. Identificarea farurilor pe timp de zi si noapte

b. Traiectoria probabila a CT in oc. Indian de Sud.Evitarea zonei periculoase c. Ambarcarea si debarcarea pilotului 13. a. Analiza utilizarii unei drepte de inaltime in NA b. Calculul orei mareei inalte c. Legarea navei cu pupa la cheu 14. a. Analiza determinarii complete a deviatiilor compasului magnetic.Metode,cazuri particulare b. Calculul orei mare joase c. Manevra navei pe fluviu 15. a. Studiul utilizarii unei singure linii de pozitie costiera pentru evitarea pericolelor de navigatie b. Ceata . Masuri la ancora c. Efectul combinat al cirmei si elicei 16. a. Determinarea punctului costier-procedee combinate b. Factori se influenteaza manevra de evitare. Determinarea dsig c. Analiza traiectoriei CT in emisfera nordica fata de emisfera sudica 17. a. Precizia estimei grafice erori in drum si distanta b. Curenti . Efecte asupra sigurantei navigatiei c. Legarea navei cu bordul la cheu 18. a. Analiza preciziei determinarii punctului navei cu 2 drepte de inaltime cu diferenta de Az = 60 b. Determinarea directiei si vitezei curentului de mare pentru o anumita zona c. Determinarea vitezei,inertiei navei 19. a. Navigatia in zone cu gheturi.Ocolirea la distanta de siguranta.Detectarea b. Traiectoria CT in G.Bengal c. Dezesuarea cu mijloacele bordului 20. a. Deteminarea distantei cu unghi vertical b. Clasificarea norilor c. Determinarea curbei de giratie