Sunteți pe pagina 1din 6

1

Lucrare individuala la disciplina


Metode si tehnici statistice de studiu a pietei

Tema lucrarii
Aspecte privind statistica activitatii de comert exterior: delimitari, notiuni si concepte,
indicatori.
Cu aplicatia:
Analiza raportului in care se afla exportul si importul judetului Suceava, in perioada
2004-2010, in legatura cu activitatea de comert international al judetului Suceava in
perioada 2004-2010; se cunosc datele din urmatorul table:

Indicatorii comertului international al jud. Suceava in perioada 2004-2010 ( mii Euro)
Anii Export FOB Import CIF
2004 217 862 205 861
2005 170 018 207 868
2006 157 051 244 989
2007 182 998 236 720
2008 135 513 237 765
2009 170 246 212 225
2010 224 119 275 042
Sursa: Anuarul statistic al jud. Suceava djs suceava 2011
Se cere:
1) Sa se determine si sa se analizeze gradul de acoperire a importului prin export in
jud. Suceava in per. 2004-2010.
2) Sa se determine si sa se analizeze dinamica gradului de acoperire a importului prin
export in jud. Suceava in per. 2004-2010.
3) Sa se reprezinte grafic evolutia gradului de acoperire a importului prin export in
jud. Suceava in per. 2004-2010.

2

Rezolvare :
- Partea teoretica:
Delimitari
Notiunea de comert exterior cuprinde totalitatea operatiunilor de schimb cu bunuri
materiale realizate in tara noastra in raport cu restul lumii, aceste fluxuri marind sau
micsorand resursele nationale ale tarii ca rezultat al intrarii sau iesirii definitive din tara.
Fluxurile de marfuri care fac obiectul comertului exterior se pot grupa in 2 sisteme de comert:
sistemul de comert general si sistemul de comert special. Sistemul de comert general
cuprinde totalitatea marfurilor care trec frontiera de stat mentinandu-se conform de destinatia
urmatoare. Sistemul de comert special cuprinde numai marfurile care trec frontiera vamala.
Notiuni si concepte
Documentul primar de observare a miscarii transfrontaliere a loturilor de marfuri este
declaratia vamal de export i respectiv, de import, care insoteste fiecare lot de marfa.
Evaluarea statistica a fluxurilor de marfuri se realizeaza cantitativ (tone) si valoric: pentru
export in preuri FOB port de imbarcare sau franco frontiera tarii exportatoare, iar pentru
import in preturi cCIF port de debarcare a marfurilor sau franco frontier tarii importatoare.
Balanta comerciala a unei tari poate fi determinata atat pe baza datelor din evidenta
vamala ( exporturi fob importuri cif), cat si pe baza datelor din evidenta bancara ( postul
marfuri din contul curent al balanei de plati externe unde atat exportu cat si importul se
inregistreaz la preturi fob, intrucat serviciile de transport si asigurare a marfurilor pe parcurs
international se evidentiaza in posturi distincte).
Conversia valutelor in lei. Calcularea in lei a valorii marfurilor se realizeaza folosind
cursul oficial in vigoare la Banca Nationala a Romaniei in momentul realizarii exportului sau
importului.
Nomenclatoarele de marfuri si firme permit prezentarea structurata a datelor de
comert exterior in vederea efectuarii de analize macroeconomice si elaborarii de politici
diferentiate pe sectoare si ramuri de activitate economica, precum si in vederea fundamentarii
unor decizii la nivel microeconomic.3

Indicatorii
Caracterizarea statistica a activitatii de comert se realizeaza cu ajutorul unor indicatori, care
pot fi utilizati sub forma de sistem, atunci cand se face o analiza izolai, cand se urmareste, doar
caracterizarea unui singur aspect al activitatii.
Intre indicatorii care cuantifica participarea unei economii nationale la circuitul economiei
mondiale se numara: exportul si importul de marfuri sau servicii; investitiile facute de straini in
economia nationala, respectiv investitii proprii in strainatate.
Raportul dintre export si PNB arata cat de mare este partea productiei nationale care se
realizeaza ca marfa pe alte piete decat pe piaaa interna, iar raportul dintre import si PNB exprima
masura in care propria productie este completata cantitativ ai structural prin import.
Un aspect distinct este relevat prin raportul in care se afla exportul si importul unei tari.
Compararea celor dou fluxuri se poate face pe baza centralizarilor lunare, trimestriale sau
anuale, obtinindu-se in marime absolut soldul balantei comerciale.
S = X M
Iar in marime relativa gradul de acoperire a importului prin export (GA), calculat ca raport
procentual, astfel: 100 x
M
X
GA=
Unde: Un sold activ X >M GA>100%
Un sold pasiv X<MGA<100%
O balan echilibrat X=MGA=100%.
Dinamica schimburilor comerciale cu straintatea este urmarita in preturi curente atat pe
total (X+M), cat si separat pe fiecare flux comercial.
Unele tari calculeaza si publica alaturi de valoarea importului si a exportului in preturi
curente si indicele preturilor cu baza fixa si cu baza anual anterioara anului de referin, aceste
date permitand reconstituirea sistemului de indici ai valorii volumului fixic si preturilor astfel:
0 0
1 1
p q
p q
I
v
E
E
=
p v q p
I I I I =
4

Indicii raportului de schimb
Indicii raportului de schimb se calculeaz ca un raport intre indici ai preturilor volumului
fizic sau valorii exportului si importului care au aceeasi baza de raportare. Se disting 3 categorii
de indici.
Indicele raportului de schimb brut 100
) (
0 /
(exp)
0 /
0 /
- =
imp q
n
q
n
n
I
I
IRSB
Indicele raportului de schimb net 100
) (
0 /
(exp)
0 /
0 /
- =
imp p
n
p
n
n
I
I
IRSN

Indicele venitului din raportul de schimb
( )
100
0 0
0 /
- - =
n
x q
n n
IRSN I IVRS
Ali indicatori care caracterizeaza cele dou fluxuri ale comertului exterior:
Indicele general de acoperire a importului prin export IGA:

0
1
0
1
exp
0
exp
1
exp
:
GA
GA
V
V
V
V
I
I
IGA
imp
imp
Vimp
V
= = =


Foarfecele de preuri (FP) reprezinta o modalitate mai expresiva de a evidentia
deteriorarea raportului de schimb net ( IRSN<1 sau 100%).
100 ) 1 ( 100
exp
=

= IRSN
I
I I
FP
Pimp
P Pimp

Indicele puterii de cumpararea a exportului (IPCX) este rezultatul combinarii IRSN cu
indicele cantitativ al exportului pentru a evidentia cum ar putea evolua importul in
limitele incasarilor din import fata de perioada de baza:

( )
( )
( )
( )
( )
( )
-
= = = = M
q
v
v
q
p
p
q
I
M I
X I
X I
M I
X I
X I IRSN IPCX ) (
Indicele factorial al raportului de schimb (IFRS) este o combinatie intre IRSN, care
exprima eficienta comertului exterior prin prisma variatiei preturilor externe si indicele
productivitatii muncii I
IFRS = IRSN x I5

- Rezolvare aplicatie
1. GA=X/M * 100, unde X = valoarea exportului, M= valoarea importului
Pentru anul 2004, gradul de acoperire a fost de:
GA= 217 862 / 205 861 * 100 = 105.8%
Pentru anul 2005, GA= 170 018 / 207 868 * 100 =81.8%
GA 2006 = 157 051 / 244 989 *100= 64.1%
GA 2007 = 182 998 / 236 720 * 100 = 77.3%
GA 2008= 135 513 / 237 765 *100=57%
GA 2009=170 246 / 212 225*100=80.2%
GA 2010=224 119 / 275 042*100=81.5%
Soldul balantei comerciale S = X-M =>
S 2004 = 217 862 205 861 = 12 001
S 2005 =170 018-207 868 = - 37 850
S 2006 =157 051-244 989= - 87 938
S 2007=182 998-236 720= - 53 772
S 2008= 135 513-237 765= - 102 252
S 2009=170 246-212 225= - 41 979
S 2010=224 119-275 042= - 50 923
2. Dinamica GA = X+M
Dinamica GA pentru anul : mii Euro
- 2004: X+M = 217 862+205 861=423 723
- 2005: X+M =170 018+207 868=377 886
- 2006: X+M=157 051+244 989=402 040
- 2007: X+M=182 998+236 720=419 718
- 2008: X+M=135 513+237 765=373 278
- 2009: X+M=170 246+212 225=382 471
- 2010: X+M= 224 119+275 042=499 161
Total dinamica GA = 2 878 277 mii euro6

3.

Interpretare a datelor:
Dupa cum se poate observa din calculele facute, evolutia gradul de acoperire a importului
prin export in jud. Suceava in perioada 2004-2010 fluctueaza, nu este una constanta, ascendenta
din an in an sau descendenta. Sunt ani cand aceasta a atins cpte mari, de exemplu in anul 2004, si
cote foarte mici, in anul 2008 simtindu-se criza in toate domeniile.
Dinamica gradului de acoperire atinge sume mari in anul 2010, comparatic\v cu anul 2008 cand
se inregistreaza cea mai mica valoare din perioada 2004-2010.Bibliografie:
- Elena Maria Biji, Eugenia Lilea, Elisabeta Roca, Mihaela Vtui Metode i tehnici
statistice de studiu al pieei n afaceri internaionale. Curs pentru programul de studii
universitare de master. Economie i Afaceri Internaionale USV 2012
- Elena Maria Biji, Elisabeta Roca, Eugenia Lilea, Mihaela Vtui -Statistic pentru
economiti, Editura Economic, Bucureti, 2010
- Maria Bdi, Tudor Baron, Mihai Korka - Statistic pentru afaceri, Editura Eficient,
Bucureti 1998
0
20
40
60
80
100
120
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
GA 105.8 81.8 64.1 77.3 57 80.2 81.5