Sunteți pe pagina 1din 11

an univ.

2010=2011

SEMINAR NR. 6, REZOLVARI


Algebr
a liniar
a si Geometrie analitic
a
4. SPATII
LINIARE EUCLIDIENE
4.1. Deni
tii. Exemple
Deni
tie. Fie (X; +; ; R) un spatiu liniar real. Spunem c
a functia
h ; i : X X ! R este produs scalar real dac
a:
(SP1 ) 8 (u; v; w) 2 X3 : hu + w; vi = hu; vi + hw; vi ;
(SP2 ) 8 ( ; u; v) 2 R X2 : h u; vi = hu; vi ;
(SP3 ) 8 (u; v) 2 X2 : hu; vi = hv; ui ;
(SP4 ) 8u 2 X : hu; ui 0;
(SP5 ) 8u 2 X : [hu; ui = 0R , u = X ] :
Deni
tie. Fie (X; +; ; R) un spatiu liniar real si h ; i : X X ! R un produs
scalar real. Perechea ordonat
a (X; h ; i) se numeste spatiu liniar euclidian.
Exemple de spa
tii liniare eucidiene standard :
1. (Rn ; h ; i) este un spatiu liniar euclidian, unde
h ; i : Rn Rn ! R, hx; yi = x1 y1 + ::: + xn yn .
Renot
am (Mn 1 (R) ; +; ; R) cu (Rn ; +; ; R). (Rn ; h ; i) este un spatiu liniar
euclidian, unde
h ; i : Rn Rn ! R, hx; yi = x1 y1 + ::: + xn yn .
2. (Mn (R) ; h ; i) este un spatiu liniar euclidian, unde
h ; i : Mn (R) Mn (R) ! R, hA; Bi = Tr AT B :
3. (C ([a; b] ; R) ; h ; i) este un spatiu liniar euclidian, unde
Rb
h ; i : C ([a; b] ; R) C ([a; b] ; R) ! R, hf ; gi = a f (x) g (x) dx:
[a;b]

[x]; h ; i este un spatiu liniar euclidian, unde


Rb
[a;b]
[a;b]
h ; i : Rn [x] Rn [x] ! R, hp; qi = a p (x) q (x) dx:
A se vedea enunturile exercitiilor 2, 3, 4 din Seminar nr. 4; Enunturi.

n particular, Rn

Exerci
tiul 1. n spatiile liniare precizate se denesc aplicatiile de mai jos. S
a
se precizeze care din ele sunt produse scalare :
a) n R2 ; +; ; R ; h ; i : R2 R2 ! R;
8x = (x1 ; x2 ) ; y = (y1 ; y2 ) 2 R2 : hx; yi = 3x1 y1 x1 y2 x2 y1 + 2x2 y2 ;
Rezolvare . Veric
am axiomele :
3
(SP1 ) 8 (x; y; z) 2 R2 : hx + z; yi = hx; yi + hz; yi :
3

Fie 8 (x; y; z) 2 R2 )
hx + z; yi = h(x1 ; x2 ) + (z1 ; z2 ) ; (y1 ; y2 )i = h(x1 + z1 ; x2 + z2 ) ; (y1 ; y2 )i =
= 3 (x1 + z1 ) y1 (x1 + z1 ) y2 (x2 + z2 ) y1 + 2 (x2 + z2 ) y2 = M1
hx; yi+hz; yi = 3x1 y1 x1 y2 x2 y1 +2x2 y2 +3z1 y1 z1 y2 z2 y1 +2z2 y2 = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (SP1 ) este vericat
a.
2 2
(SP2 ) 8 ( ; x; y) 2 R
R
: h x; yi = hx; yi :
Fie 8 ( ; x; y) 2 R

R2

h x; yi = h (x1 ; x2 ) ; (y1 ; y2 )i = h( x1 ; x2 ) ; (y1 ; y2 )i =


= 3 ( x1 ) y1 ( x1 ) y2 ( x2 ) y1 + 2 ( x2 ) y2 = M1
hx; yi = (3x1 y1 x1 y2 x2 y1 + 2x2 y2 ) = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (SP2 ) este vericat
a.
(SP3 ) 8 (x; y) 2 X : hx; yi = hy; xi :
2
Fie 8 (x; y) 2 R2 )
hx; yi = 3x1 y1 x1 y2 x2 y1 + 2x2 y2 = M1
hy; xi = 3y1 x1 y1 x2 y2 x1 + 2y2 x2 = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (SP3 ) este vericat
a.
(SP4 ) 8x 2 R2 : hx; xi 0:
Fie 8x 2 R2 )
2
2
0
hx; xi = 3x1 x1 x1 x2 x2 x1 + 2x2 x2 = 3 x1 31 x2 + 53 (x2 )
) (SP4 ) este vericat
a.
(SP5 ) 8x 2 R2 : [hx; xi = 0R , x = R2 ] :
Fie 8x 2 R2 )
2
2
[hx; xi = 0R , 3 x1 13 x2 + 53 (x2 ) = 0 ,
x1 13 x2 = 0
, (x1 ; x2 ) = (0; 0) , x = R2
x2 = 0
) (SP5 ) este vericat
a.
Deci aplicatia h ; i denit
a anterior este un produs scalar real pe R2 , altul dect
cel standard.
b) n R2 ; +; ; R ; h ; i : R2 R2 ! R;
8x = (x1 ; x2 ) ; y = (y1 ; y2 ) 2 R2 : hx; yi = x1 y1 + 2x1 y2 + 10x2 y2 ;
Rezolvare . Veric
am axiomele :
3
(SP1 ) 8 (x; y; z) 2 R2 : hx + z; yi = hx; yi + hz; yi :
3

Fie 8 (x; y; z) 2 R2 )
hx + z; yi = h(x1 ; x2 ) + (z1 ; z2 ) ; (y1 ; y2 )i = h(x1 + z1 ; x2 + z2 ) ; (y1 ; y2 )i =
= (x1 + z1 ) y1 + 2 (x1 + z1 ) y2 + 10 (x2 + z2 ) y2 = M1
hx; yi + hz; yi = x1 y1 + 2x1 y2 + 10x2 y2 + z1 y1 + 2z1 y2 + 10z2 y2 = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (SP1 ) este vericat
a.
2 2
(SP2 ) 8 ( ; x; y) 2 R
R
: h x; yi = hx; yi :
2

Fie 8 ( ; x; y) 2 R
R2 )
h x; yi = h (x1 ; x2 ) ; (y1 ; y2 )i = h( x1 ; x2 ) ; (y1 ; y2 )i =
= ( x1 ) y1 + 2 ( x1 ) y2 + 10 ( x2 ) y2 = M1
hx; yi = (x1 y1 + 2x1 y2 + 10x2 y2 ) = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (SP2 ) este vericat
a.
(SP3 ) 8 (x; y) 2 X : hx; yi = hy; xi :
2
Fie 8 (x; y) 2 R2 )
hx; yi = x1 y1 + 2x1 y2 + 10x2 y2 = M1
hy; xi = y1 x1 + 2y1 x2 + 10y2 x2 = M2 :
2
Se observ
a c
a 9 (x; y) 2 R2 a.. M1 6= M2 ) (SP3 ) nu este vericat
a.
Deci aplicatia h ; i denit
a anterior nu este un produs scalar real pe R2 .

c) n R2 ; +; ; R ; h ; i : R2 R2 ! R;
8x = (x1 ; x2 ) ; y = (y1 ; y2 ) 2 R2 : hx; yi = 9x1 y1 3x1 y2
Rezolvare . Veric
am axiomele :
3
(SP1 ) 8 (x; y; z) 2 R2 : hx + z; yi = hx; yi + hz; yi :

3x2 y1 + x2 y2 ;

Fie 8 (x; y; z) 2 R2 )
hx + z; yi = h(x1 ; x2 ) + (z1 ; z2 ) ; (y1 ; y2 )i = h(x1 + z1 ; x2 + z2 ) ; (y1 ; y2 )i =
= 9 (x1 + z1 ) y1 3 (x1 + z1 ) y2 3 (x2 + z2 ) y1 + (x2 + z2 ) y2 = M1
hx; yi + hz; yi = 9x1 y1 3x1 y2 3x2 y1 + x2 y2 + 9z1 y1 3z1 y2 3z2 y1 + z2 y2 = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (SP1 ) este vericat
a.
2
(SP2 ) 8 ( ; x; y) 2 R
R2 : h x; yi = hx; yi :
2

Fie 8 ( ; x; y) 2 R
R2 )
h x; yi = h (x1 ; x2 ) ; (y1 ; y2 )i = h( x1 ; x2 ) ; (y1 ; y2 )i =
= 9 ( x1 ) y1 3 ( x1 ) y2 3 ( x2 ) y1 + ( x2 ) y2 = M1
hx; yi = (9x1 y1 3x1 y2 3x2 y1 + x2 y2 ) = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (SP2 ) este vericat
a.
(SP3 ) 8 (x; y) 2 X : hx; yi = hy; xi :
2
Fie 8 (x; y) 2 R2 )
hx; yi = 9x1 y1 3x1 y2 3x2 y1 + x2 y2 = M1
hy; xi = 9y1 x1 3y1 x2 3y2 x1 + y2 x2 = M2 :
Se observ
a c
a M1 = M2 ) (SP3 ) este vericat
a.
(SP4 ) 8x 2 R2 : hx; xi 0:
Fie 8x 2 R2 )
2
hx; xi = 9x1 x1 3x1 x2 3x2 x1 + x2 x2 = (3x1 x2 )
0
) (SP4 ) este vericat
a.
(SP5 ) 8x 2 R2 : [hx; xi = 0R , x = R2 ] :
Fie 8x 2 R2 )
2
[hx; xi = 0R , (3x1 x2 ) = 0 ,
, f3x1 x2 = 0 ; (x1 ; x2 ) = (0; 0) ca si unic
a solutie:
) (SP5 ) nu este vericat
a.
Deci aplicatia h ; i denit
a anterior nu este un produs scalar real pe R2 .
d) n R2 ; +; ; R ; h ; i : R2 R2 ! R;
2
2
2
2
8x = (x1 ; x2 ) ; y = (y1 ; y2 ) 2 R2 : hx; yi = (x1 ) (y1 ) + (x2 ) (y2 ) ;
Rezolvare . Veric
am axiomele :
3
(SP1 ) 8 (x; y; z) 2 R2 : hx + z; yi = hx; yi + hz; yi :
3

Fie 8 (x; y; z) 2 R2 )
hx + z; yi = h(x1 ; x2 ) + (z1 ; z2 ) ; (y1 ; y2 )i = h(x1 + z1 ; x2 + z2 ) ; (y1 ; y2 )i =
2
2
2
2
= (x1 + z1 ) (y1 ) + (x2 + z2 ) (y2 ) = M1
2
2
2
2
2
2
2
2
hx; yi + hz; yi = (x1 ) (y1 ) + (x2 ) (y2 ) + (z1 ) (y1 ) + (z2 ) (y2 ) = M2 :
3
Se observ
a c
a 9 (x; y; z) 2 R2 : M1 6= M2 ) (SP1 ) nu este vericat
a.
Deci aplicatia h ; i denit
a anterior nu este un produs scalar real pe R2 .

4.2. Norma euclidian


a a unui vector. Unghiul dintre doi vectori
Teorem
a. Fie (X; h ; i) un spatiu liniar euclidian. Atunci (X; k k) este un
spatiu normat, unde norma indusa de produsul scalar (sau norma euclidiana )
este dat
a de
p
k k : X ! R, kvk = hv; vi:
Deni
tie. Fie (X; h ; i) un spatiu liniar euclidian.
a) Vectorul v 2 X cu proprietatea kvk = 1 se numeste versor.
1
v se numeste versorul lui v.
b) Fie 8v 2 X, v 6= X . Vectorul v = kvk
Exemple de norme eucidiene standard :
1. n (Rn ; h ; i) standard, norma euclidian
a standard este
q
p
2
2
n
k k : R ! R, kxk = hx; xi = (x1 ) + ::: + (xn ) .
n (Rn ; h ; i) standard, norma euclidian
a standard este
q
p
2
2
k k : Rn ! R, kxk = hx; xi = (x1 ) + ::: + (xn ) .
2. n (Mn (R) ; h ; i) standard,pnorma euclidian
p a standard este
k k : Mn (R) ! R, kAk = hA; Ai = Tr (AT A):
3. n (C ([a; b] ; R) ; h ; i) standard, norma euclidian
a standard este
qR
p
b 2
k k : C ([a; b] ; R) ! R, kf k = hf ; f i =
f (x) dx:
a
[a;b]

[x]; h ; i standard, norma euclidian


a standard este
qR
p
b 2
! R, kpk = hp; pi =
kk:
p (x) dx:
a
Deni
tie. Fie (X; h ; i) un spatiu liniar euclidian.
2
\
a) Fie (u; v) 2 (Xn f X g) : Solutia unic
a n intervalul [0; ], notat
a (u;
v), a
ecuatiei
hu; vi
\
cos (u;
v) =
kuk kvk
se numeste unghiul neorientat al perechii ordonate de vectori (u; v).
b) Fie (u; v) 2 X2 : Dac
a hu; vi = 0 spunem c
a vectorul u este ortogonal cu
vectorul v si not
am u ? v.
n particular, n Rn
[a;b]
Rn [x]

Exerci
tiul 5. Fie spatiul liniar euclidian R3 ; h ; i , cu produsul scalar standard
si norma euclidian
a standard.
p
6; 1; 1 ;
a) Calculati unghiul dintre vectorii x = (1; 1; 1) ; y =
b) Ar
atati c
a vectorii x = (1; 1; 2) ; y = (1; 1; 1) sunt ortogonali ;
p
p
c) Ar
atati c
a vectorul x = 0; 22 ; 22 este un versor.
Rezolvare. Reamintim produsul scalar standard dintre doi vectori din R3 ;
hx; yi = x1 y1 + x2 y2 + x3 y3
si norma euclidian
a standard
a unui vector din R3 ;
q
p
2
2
2
kxk = hx; xi = (x1 ) + (x2 ) + (x3 ) :
hx; yi
h(1; 1; 2) ; (1; 1; 1)i
\
a) cos (x;
y) =
=
=
kxk kyk
k(1; 1; 2)k k(1; 1; 1)k

6 + 1 1 + ( 1) 1
1
\
q p
= ) (x;
y) = :
2
2
3
2
2
2
2
2
1 + 1 + ( 1)
6 +1 +1
b) hx; yi = h(1; 1; 2) ; (1; 1; r1)i = 1 1 + 1 1 + 2 ( 1) = 0 ) x ? y:
=q

c) kxk = 0;
un versor.

p
2
2
2 ; 2

02 +

2
2

2
2

= 1 ) x = 0;

p
2
2
2 ; 2

este

4.3. Sisteme de vectori ortonormate. Procedeul de ortonormare


Gram-Schmidt
Deni
tie. Fie (X; h ; i) un spatiu liniar euclidian si S = (w1 ; :::; wm ), m
dimR X. Spunem c
a S este sistem de vectori ortonormat dac
a:
(i) S este sistem de vectori ortogonal,
2
8 (i; j) 2 f1; :::mg ; i 6= j; wi ? wj , adic
a hwi ; wj i = 0:
(ii) S contine doar versori,
8i 2 f1; :::mg ; kwi k = 1:
Exerci
tiul 6. Fie spatiul liniar euclidian R3 ; h ; i cu produsul scalar standard.
S
a se arate c
a baza canonic
a
C = (e1 = (1; 0; 0) ; e2 = (0; 1; 0) ; e3 = (0; 0; 1))
este un sistem de vectori ortonormat.
Rezolvare. (i) C este un sistem ortogonal de vectori, deoarece
he1 ; e2 i = h(1; 0; 0) ; (0; 1; 0)i = 1 0 + 0 1 + 0 0 = 0;
he2 ; e3 i = h(0; 1; 0) ; (0; 0; 1)i = 0 0 + 1 0 + 0 1 = 0;
he3 ; e1 i = h(0; 0; 1) ; (1; 0; 0)i = 0 1 + 0 0 + 1 0 = 0:
(ii) C contine doar versori,
p deoarece
ke1 k = k(1; 0; 0)k = p12 + 02 + 02 = 1;
ke2 k = k(0; 1; 0)k = p02 + 12 + 02 = 1;
ke3 k = k(0; 0; 1)k = 02 + 02 + 12 = 1:
Deci C este o baz
a ortonormat
a n R3 (dar mai exist
a si alte baze ortonormate
3
n R ).
Exerci
tiul 7. Fie spatiul liniar euclidian (M2 (R) ; h ; i) unde produsul scalar
este denit de h ; i : M2 (R) M2 (R) ! R prin
a11 a12
b11 b12
8A =
2 M2 (R) ; 8B =
2 M2 (R) :
a21 a22
b21 b22
T
hA; Bi = a11 b11 + a12 b12 + a21 b21 + a22 b22 = Tr A B :
a) S
a se arate c
a
p
p
1
1
1
1
0 2
; A2 = 66
; A3 = 31
S = A1 = 33
1 0
0
2
2 1
este un sistem de vectori ortonormat.
Rezolvare. Observ
amq
c
a
p
p
2
2
2
2
kAk = hA; Ai = (a11 ) + (a12 ) + (a21 ) + (a22 ) = Tr (AT A):
modul 1.
(i) S este un sistem ortogonal de vectori, deoarece
5

hA1 ; A2 i =
p

6
6

3
3

hA2 ; A3 i =
2
3

6
3

1
3

0+0
*

=*
0;

3
3

6
3 = 0;
p
p
6
6
6
p6
6
0
3

2
3
1
3

hA3 ; A1 i =

3
p3
3
3
p

2
3

2
3
1
3

0
2
3

p
3
p3
3
3

6
p6
6
3

!+

6
6

!+

3
3

3
3

6
6

6
6

3
3

3
3

6
6

0+

=0

3
3

2
3

2
3

2
3

3
3

+ 13 0 = 0:
(ii) S contine doar versori, !
deoarece
p
p
r
kA1 k =

3
p3
3
3
p

0
0
2
3

2
3
1
3

3
3

6
6

kA2 k =
kA3 k =

3
3

p
6
p6
6
3

q
02 +

6
6

+
2 2
3

1 2
3

modul 2.
(i) S este un sistem ortogonal de vectori, deoarece
p
1 1
hA1 ; A2 i = Tr AT1 A2 = Tr 33
1 0
p

18
18

18
18

3
3

+
p

6
6

3
3

+
p

2 2
3

+ (0) = 1;

+ 02 +

6
3

= 1;

= 1:

1
0

6
6

1
2

= Tr

1
1

18
18

1
1

= 0;

hA2 ; A3 i = Tr AT2 A3 = Tr

1
1

6
6

0
2

0
2

1
3

2
1

= Tr

1
0

= Tr

0
4

2
0

2
3

0
2

6
18

0 + 0 = 0;
p

hA3 ; A1 i = Tr AT3 A1 = Tr

2 3
9

0
2

1
3

2
1

3
3

1
1

3
9

2 3
9

= 0:
(ii) S contine doar versori, deoarece
s
q
p
p
1
1
1 1
1
3
kA1 k =
= Tr AT1 A1 = Tr 33
3
1 0
1 0
1
s
q p
p
p
2
1
Tr 99
= 2 9 9 + 99 = 1;
1 1
s
q
p
p
p
1
1
1 0
6
6
kA2 k = 6
= Tr AT2 A2 = Tr 66
6
0
2
1 2
s
q
p
1 1
Tr 3636
= 16 + 56 = 1;
1 5
s
q
0 2
0 2
0 2
1
1
T
kA3 k = 3
= Tr A2 A2 = Tr 31
3
2 1
2 1
2 1
6

1
0

1
0

1
2

q
4 2
= 49 + 59 = 1:
2 5
Deci S = (A1 ; A2 ; A3 ) este un sistem ortonormat de matrice din M2 (R) :
Tr

1
9

Teorem
a (procedeul de ortonormare Gram-Schmidt). Fie (X; h ; i) un spatiu
liniar euclidian si S = (v1 ; :::; vm ), m dimR X un sistem de vectori liniar independent, Atunci exist
a So = (w1 ; :::; wm ) sistem de vectori liniar independent
ortonormat astfel nct [So ] = [S] :
Demonstra
tie (schita).
aut
am S = (u1 ; :::; um ) un sistem de vectori liniar independent orEtapa 1. C
togonal a.. S = [S]. G
asim
8
u
=
v
1
1
>
>
>
>
> u2 = v2 hv2 ; u1 i u1
>
>
2
>
ku1 k
>
>
<
hv3 ; u2 i
hv3 ; u1 i
u3 = v3
2 u1
2 u2
>
ku1 k
ku2 k
>
>
>
hv4 ; u1 i
hv4 ; u2 i
hv4 ; u3 i
>
>
u4 = v4
>
>
2 u1
2 u2
2 u3
>
ku1 k
ku2 k
ku3 k
>
:
:::
Etapa 2. C
aut
am So = (w1 ; :::; wm ) un sistem de vectori liniar independent
ortogonal
care
s
a contin
a doar versori, a.. [So ] = S . G
asim
8
1
>
>
w1 =
u1
>
>
ku1 k
>
>
>
1
>
>
u2
w =
>
>
< 2
ku2 k
1
w3 =
u3
>
>
ku3 k
>
>
>
1
>
>
u4
> w4 =
>
>
ku
4k
>
:
:::
[ 1;1]

Exerci
tiul 8. Fie spatiul liniar euclidian R3
[x]; h ; i , unde produsul
scalar standard este denit prin
R1
[ 1;1]
[ 1;1]
h ; i : R3
[x] R3
[x] ! R , hp; qi = 1 p (x) q (x) dx:
[ 1;1]

S
a se ortonormeze baza canonic
a din R3
[x].
[ 1;1]
Rezolvare. Fie baza canonic
a din R3
[x]
C = (v1 ; v2 ; v3 ; v4 )
unde
v1 : [ 1; 1] ! R, v1 (x) = 1;
v2 : [ 1; 1] ! R, v2 (x) = x;
v3 : [ 1; 1] ! R, v3 (x) = x2 ;
v4 : [ 1; 1] ! R, v4 (x) = x3 :
Etapa 0. Se observ
a c
a C este un sistem liniar independent de vectori.
aut
am S = (u1 ; u2 ; u3 ; u4 ) un sistem de vectori liniar independent
Etapa 1. C

ortogonal a.. S = [S]. G


asim u1 ; u2 ; u3 ; u4 : [ 1; 1] ! R functii polinomiale
cu urm
atoarele legi de asociere
u1 (x) = v1 (x) = 1:
R1
2
ku1 k = 1 12 dx = x j1 1 = 2;
R1
2
hv2 ; u1 i = 1 x 1dx = x2 j1 1 = 0;
R1 2
3
hv3 ; u1 i = 1 x 1dx = x3 j1 1 = 23 ;
R1 3
4
hv4 ; u1 i = 1 x 1dx = x4 j1 1 = 0:
0
hv2 ; u1 i
u2 (x) = v2 (x)
1 = x:
2 u1 (x) = x
2
ku1 k
R1
3
2
ku2 k = 1 x2 dx = x3 j1 1 = 23 ;
R1 2
4
hv3 ; u2 i = 1 x xdx = x4 j1 1 = 0;
R1 3
5
hv4 ; u2 i = 1 x xdx = x5 j1 1 = 52 :
2
hv3 ; u2 i
0
hv3 ; u1 i
3
2
1 2 x = x2 31 :
u3 (x) = v3 (x)
2 u1 (x)
2 u2 (x) = x
2
ku1 k
ku2 k
3
R1
R1
2
2
ku3 k = 1 x2 13 dx = 1 x4 32 x2 + 91 dx =
=

x5
5

R1

2 x3
3 3

+ 19 x j1 1 =

8
45 ;

R1
6
1 x4
dx = 1 x5 13 x3 dx = x6
j1 1 = 0:
3 4
hv4 ; u2 i
hv4 ; u3 i
u4 (x) = v4 (x)
2 u1 (x)
2 u2 (x)
2 u3 (x) =
ku1 k
ku2 k
ku3 k
2
0
0
= x3
x2 13 = x3 53 x:
1 52 x
8
2
3
45
R1
R1
2
2
9 2
ku4 k = 1 x3 35 x dx = 1 x6 65 x4 + 25
x dx =
hv4 ; u3 i =

1
3

x3 x2
hv4 ; u1 i

6x
9 x
8
j1 1 = 175
:
= x7
5 5 + 25 3
Etapa 2. C
aut
am So = (w1 ; w2 ; w3 ; w4 ) un sistem de vectori liniar independent
asim w1 ; w2 ; w3 ; w4 :
ortogonal care s
a contin
a doar versori a.. [So ] = S . G
[ 1; 1] ! R functii polinomiale cu urm
atoarele legi de asociere
1
w1 (x) =
u1 (x) = p12 1;
ku1 k
1
w2 (x) =
u2 (x) = p1 2 x;
ku2 k
3
1
1
w3 (x) =
u3 (x) = p 8 x2 31 ;
ku3 k
45
1
1
w4 (x) =
u4 (x) = p 8 x3 35 x :
ku4 k
175
[ 1;1]
Am g
asit So = (w1 ; w2 ; w3 ; w4 ) o baz
a ortonormat
a n R3
[x]. Polinoamele
corespunz
atoare functiilor polinomiale din aceast
a baz
a se numesc polinoame
Legendre.
[0;1]

Exerci
tiul 9. n spatiul liniar euclidian R2 [x]; h ; i cu produsul scalar
standard, s
a se ortonormeze sistemul de functii S = (f1 ; f2 ; f3 ) unde
8

f1 : [0; 1] ! R, f1 (x) = 2,
f2 : [0; 1] ! R, f2 (x) = 2 + x,
2
f3 : [0; 1] ! R, f3 (x) = (2 + x) .
[0;1]
Rezolvare. Fie produsul scalar standard din R2 [x]; h ; i ,
R1
[0;1]
[0;1]
h ; i : R2 [x] R2 [x] ! R, hp; qi = 0 p (x) q (x) dx:
Reamintim norma euclidian
aq
R1
[0;1]
k k : R2 [x] ! R, kpk =
p2 (x) dx
0
Etapa 0. Studiem dac
a S = (f1 ; f2 ; f3 ) este un sistem liniar independent de
vectori. C
aut
am ( 1 ; 2 ; 3 ) 2 R3 astfel nct
1 f1 + 2 f2 + 3 f3 = R[0;1] [x] ,
2
1 f1 (x) + 2 f2 (x) + 3 f3 (x) = (x) ; 8x 2 [0; 1]
2
81 2 + 2 (2 + x) + 3 (2 + x) = 0; 8x 2 [0; 1] ,
< 2 1+2 2+4 3 =0
0 1+1 2+4 3 =0
:
0 1+0 2+1 3 =0
2 2 4
Calcul
am det A = 0 1 4 = 2 6= 0 ) sistemul liniar omogen n ne0 0 1
cunoscutele 1 ; 2 ; 3 este compatibil unic determinat si admite solutia nul
a
( 1 ; 2 ; 3 ) = (0; 0; 0) drept unic
a solutie ) f1 ; f2 ; f3 sunt vectori liniar independenti.
Etapa 1. C
aut
am S = (u1 ; u2 ; u3 ) un sistem de vectori liniar independent ortogonal a.. S = [S]. G
asim u1 ; u2 ; u3 : [0; 1] ! R functii polinomiale cu
urm
atoarele legi de asociere
u1 (x) = f1 (x) = 2:
R1
2
ku1 k = 0 22 dx = 4x j10 = 4;
R1
hf2 ; u1 i = 0 (2 + x) 2dx = 5;
R1
2
hf3 ; u1 i = 0 (2 + x) 2dx = 38
3 :
hf2 ; u1 i
5
u2 (x) = f2 (x)
2 = x 21 :
2 u1 (x) = (2 + x)
4
ku1 k
R1
2
2
1
ku2 k = 0 x 12 dx = 12
;
R1
2
1
5
hf3 ; u2 i = 0 (2 + x)
x 2 dx = 12
:
hf3 ; u1 i
hf3 ; u2 i
u3 (x) = f3 (x)
2 u1 (x)
2 u2 (x) =
ku1 k
ku2 k
2

38

3
= (2 + x)
2 12
x 21 = x2 x + 61 :
1
4
12
R1
2
2
1
ku3 k = 0 x2 x + 16 dx = 180
:
aut
am So = (w1 ; w2 ; w3 ) un sistem de vectori liniar independent
Etapa 2. C
care s
a contin
a doar versori a.. [So ] = S . G
asim w1 ; w2 ; w3 : [0; 1] ! R
functii polinomiale cu urm
atoarele legi de asociere
1
w1 (x) =
u1 (x) = 12 2;
ku1 k

1
u2 (x) = p1 1 x
ku2 k
12
1
1
u3 (x) = p 1 x2
w3 (x) =
ku3 k
180
w2 (x) =

1
2

;
x+

1
6

Exerci
tiul 10. Fie R4 ; h ; i cu produsul scalar standard. S
a se determine o
baz
a ortonormat
a n spatiul generat de
S = (v1 = (1; 2; 2 1) ; v2 = (1; 1; 5; 3) ; v3 = (3; 2; 8; 7)) :
Rezolvare. Fie produsul scalar standard din R4 ; h ; i , h ; i : R4 R4 ! R
denit prin
hx; yi = x1 y1 + x2 y2 + x3 y3 + x4 y4 :
Reamintimpnorma euclidian
a
kxk = x21 + x22 + x23 + x24 :
a S = (v1 ; v2 ; v3 ) este un sistem liniar independent de
Etapa 0. Studiem dac
vectori. C
aut
am ( 1 ; 2 ; 3 ) 2 R3 astfel nct
1 v1 + 2 v2 + 3 v3 = R4 ,
81 (1; 2; 2 1) + 2 (1; 1; 5; 3) + 3 (3; 2; 8; 7) = (0; 0; 0; 0) ,
1 1+1 2+3 3 =0
>
>
<
2 1+1 2+2 3 =0
2 1 5 2+8 3 =0
>
>
:
1 1+3 2 7 3 =0
Ultimul sistem este un sistem liniar omogen n necunoscutele 1 ; 2 ; 3 , care
admite m
acar solutia nul
a ( 1 ; 2 ; 3 ) = (0; 0; 0). Studiem dac
a admite si alte
solu
t
ii.
0
1
1
0
0
1
1
3
1 1
0
0
j1j 1
3
B 2
C
C
B 0 j 1j
B 0
1
pas1
pas2
0
0
4
1
2
B
C
C
B
B
@ 2
A
@ 0
@ 0 0
0 A
0
5 8
7
2
l1
l1
0
0
0 0
1 3
7
0
4
4
l2 2l1
l2
l3 2l1
l3 7l2
l 4 + l1
l4 + 4l2
) rang A = 3 ) sistemul este compatibil unic determinat cu solutia unic
a
( 1 ; 2 ; 3 ) = (0; 0; 0) ) v1 ; v2 ; v3 sunt vectori liniar independenti.
Etapa 1. C
aut
am S = (u1 ; u2 ; u3 ) un sistem de vectori liniar independent orasim
togonal a.. S = [S]. G
u1 = v1 = (1; 2; 2 1) :
2
2
2
ku1 k = k(1; 2; 2 1)k = 12 + 22 + 22 + ( 1) = 10;
hv2 ; u1 i = h(1; 1; 5; 3) ; (1; 2; 2 1)i = 1 1 + 1 2 + ( 5) 2 + 3 ( 1) = 10;
hv3 ; u1 i = h(3; 2; 8; 7) ; (1; 2; 2 1)i = 3 1 + 2 2 + 8 2 + ( 7) ( 1) = 30:
hv2 ; u1 i
10
1) = (2; 3; 3; 2) :
u2 = v2
2 u1 = (1; 1; 5; 3)
10 (1; 2; 2
ku1 k
2
2
2
ku2 k = k(2; 3; 3; 2)k = 22 + 32 + ( 3) + 22 = 26;
hv3 ; u2 i = h(3; 2; 8; 7) ; (2; 3; 3; 2)i = 3 2 + 2 3 + 8 ( 3) + ( 7) 2 = 26:
hv3 ; u1 i
hv3 ; u2 i
u3 = v3
2 u1
2 u2 =
ku1 k
ku2 k
26
= (3; 2; 8; 7) 30
1)
10 (1; 2; 2
26 (2; 3; 3; 2) = (2; 1; 1; 2) :

10

3
4
j30j
20

1
0
0 C
C
0 A
0

ku3 k = k(2; 1; 1; 2)k = 22 + ( 1) + ( 1) + ( 2) = 10:


aut
am So = (w1 ; w2 ; w3 ) un sistem de vectori liniar independent
Etapa 2. C
ortogonal care s
a contin
a doar versori a.. [So ] = S . G
asim
1
1
w1 =
u1 = p10 (1; 2; 2 1) ;
ku1 k
1
w2 =
u2 = p126 (2; 3; 3; 2) ;
ku2 k
1
w3 =
u3 = p110 (2; 1; 1; 2) :
ku3 k
Am g
asit So = (w1 ; w2 ; w3 ) o baz
a ortonormat
a n [S].

11