Sunteți pe pagina 1din 23

an univ.

2010,2011
SEMINAR NR. 8, REZOLV

ARI
Algebr a liniar a si Geometrie analitic a
6. FORME P

ATRATICE PE (R
n
, +, , R)
Denitie. Fie spatiu liniar real (R
n
, +, , R). Fie A = (a
ij
)
i;j=1;n
/
s
n
(R).
Functia / : R
n
R denit a prin
\x =
_
_
_
r
1
.
.
.
r
n
_
_
_, /(x) = x
T
A x =
n

i;j=1
a
ij
r
i
r
j
se numeste forma patratica pe R
n
generata de matricea A.
Observatie. Deoarece n expresia anterioar a a formei p atratice / apar produse
de coordonatele r
1
, ..., r
n
ale vectorului x n baza canonic a din R
n
,
C =
_
_
_e
1
=
_
_
_
1
.
.
.
0
_
_
_, ..., e
n
=
_
_
_
0
.
.
.
1
_
_
_
_
_
_,
mai spunem c a matricea A este matricea formei patratice / n raport cu baza
C si not am A = (/)
C
.
Teorem a. Fie spatiu liniar real (R
n
, +, , R). Fie A = (a
ij
) /
s
n
(R). Fie
forma p atratic a / : R
n
R denit a prin
/(x) =
n

i;j=1
a
ij
r
i
r
j
,
unde r
1
, ..., r
n
sunt coordonatele vectorului x n baza C canonic a din R
n
. Dac a
/(x) =
n

i;j=1
/
ij
j
i
j
j
,
unde j
1
, ..., j
n
sunt coordonatele vectorului x ntr-o baz a o din R
n
si dac a
P =
C
A
S
este matricea de trecere de la baza C la baza o atunci
B = P
T
A P (adic a (/)
S
= (
C
A
S
)
T
(/)
C

C
A
S
).
Problem a. Fie spatiu liniar real (R
n
, +, , R). Fie A = (a
ij
) /
s
n
(R). Fie
forma p atratic a / : R
n
R denit a prin
/(x) =
n

i;j=1
a
ij
r
i
r
j
,
unde r
1
, ..., r
n
sunt coordonatele vectorului x n baza C canonic a din R
n
. Se
pune problema de a determina o matrice diagonal a D =
_
_
_
d
11
0

.
.
.
0 d
nn
_
_
_si
o matrice nesingular a P astfel nct, prin transformarea
_
_
_
r
1
.
.
.
r
n
_
_
_ = P
_
_
_
j
1
.
.
.
j
n
_
_
_
s a se obtin a o form a canonic a a formei p atratice, adic a
1
/(x) =
n

i=1
d
ii
j
2
i
.
n acest caz, P =
C
A
S
, unde o este baza din R
n
n care vectorul x are coordo-
natele j
1
, ..., j
n
. Mai mult P
T
A P = D.
Denitii. Rang, signatura, natura (clasicare) - a se vedea n curs.
Teorem a (Criteriul lui Sylvester). Fie / : R
n
R o form a p atratic a.
Atunci
a) / este pozitiv denit a = \i = 1, :,
i
0 si
b) / este negativ denit a = \i = 1, :, (1)
i

i
0.
Exercitiul 5. Utiliznd toate metodele cunoscute aplicabile, s a se determine
o form a canonic a pentru urm atoarele forme p atratice / pe R
3
, indicnd baza
din R
3
-chiar baza ortonormat a, n care / are forma canonic a (indicnd matricea
-chiar matricea ortogonal a cu care se obtine forma canonic a). S a se precizeze
pentru ecare din ele rangul, signatura si natura formei p atratice. S a se verice
legea de inertie a lui Sylvester.
a) / : R
3
R, /(x) = 3r
2
1
+6r
2
2
+3r
2
3
4r
1
r
2
8r
1
r
3
4r
2
r
3
, unde r
1
, r
2
, r
3
sunt coordonatele vectorului x =
_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
n baza canonic a din R
3
.
Rezolvare. Scriem
/(x) = 3r
2
1
4r
1
r
2
8r
1
r
3
+6r
2
2
4r
2
r
3
+3r
2
3
.
= A = (/)
C
=
_
_
3 2 4
2 6 2
4 2 3
_
_
.
I) Metoda valorilor si vectorilor proprii (a transform arilor ortogo-
nale)-este aplicabil a pentru orice form a p atratic a, deoarece A = (/)
C
este
simetric a, deci este ortogonal asemenea cu o matrice diagonal a.
C aut am D /
n
(R) o matrice diagonal a si P
o
/
n
(R) o matrice nesin-
gular a (o vom g asi chiar ortogonal a) astfel nct P
T
o
A P
o
= D.
Etapa 1. Determin am valorile proprii ale matricei A, precum si multiplicitatea
lor algebric a.
Determin am polinomul caracteristic al matricei A, 1
A
(`) .
modul 1. 1
A
(`) =

3 ` 2 4
2 6 ` 2
4 2 3 `

= `
3
+12`
2
21`98 = (` + 2) (` 7)
2
.
modul 2. 1
A
(`) = (1)
3
_
`
3
c
1
`
2
+ c
2
` c
3

, unde c
i
este suma minorilor
principali de ordin i ai matricei A, adic a
c
1
= Tr A = 3 + 6 + 3 = 12;
c
2
=

3 2
2 6

1;2
+

3 4
4 3

1;3
+

6 2
2 3

2;3
= 21;
c
3
= det A =

3 2 4
2 6 2
4 2 3

= 98
1
A
(`) =
_
`
3
12`
2
+ 21` (98)

= `
3
+ 12`
2
21` 98.
Rezolv am ecuatia caracteristic a a matricei A,
2
1
A
(`) = 0 = (` + 2) (` 7)
2
= 0 =
_
`
1
= 2 R cu :(`
1
) = 1;
`
2
= 7 R cu :(`
2
) = 2.
Etapa 1. O form a canonic a a formei p atratice este
/(x) = 2j
2
1
+ 7j
2
2
+ 7j
2
3
,
unde j
1
, j
2
, j
3
sunt coordonatele vectorului x ntr-o baz a o
o
din R
3
pe care o
vom determina.
Etapa 2. Determin am subspatiile proprii ale matricei A, precum si dimensiunile
lor.
[`
1
= 2[ C aut am vectorii proprii corespunz atori valorii proprii `
1
= 2, adic a
x =
_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
R
3
, x ,=
R3
a..(A(2) I
3
) x =
R3
, adic a
_
_
_
5r
1
2r
2
4r
3
= 0
2r
1
+ 8r
2
2r
3
= 0
4r
1
2r
2
+ 5r
3
= 0
=
_
_
_
r
1
= c
r
2
=
1
2
c
r
3
= c R
=
o
1
(A) = x R
3
; x este vect. propr. pt. A coresp. val. proprii `
1
= 2 '
R3
=
=
_

_
x R
3
; x =
_
_
c
1
2
c
c
_
_
= c
_
_
1
1
2
1
_
_
. .
u
1
1
=v1
, c R
_

_
= [(v
1
)] .
dim
R
o
1
(A) = 1 = :(`
1
) .
[`
2
= 7[ C aut am vectorii proprii corespunz atori valorii proprii `
2
= 7, adic a
x =
_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
R
3
, x ,=
R3
a..(A7I
3
) x =
R3
, adic a
_
_
_
4r
1
2r
2
4r
3
= 0
2r
1
1r
2
2r
3
= 0
4r
1
2r
2
4r
3
= 0
=
_
_
_
r
1
=
1
2
,
r
2
= , R
r
3
= R
=
o
2
(A) = x R
3
; x este vect. propr. pt. A coresp. val. proprii `
2
= 7 '
R3
=
=
_

_
x R
3
; x =
_
_
1
2
,
,

_
_
= ,
_
_
1
2
1
0
_
_
. .
u
2
1
=v2
+
_
_
1
0
1
_
_
. .
u
2
2
=v3
, ,, R
_

_
= [(v
2
, v
3
)] .
dim
R
o
2
(A) = 2 = :(`
2
) .
Etapa 3. Conform teoremei Jordan, matricea A este diagonalizabil a, adic a
D =
_
_
2 0 0
0 7 0
0 0 7
_
_
/
3
(R) matrice diagonal a si P =
_
_
1
1
2
1
1
2
1 0
1 0 1
_
_

/
3
(R) matrice modal a (are pe coloane vectori proprii ai matricei A), astfel
nc at A ~ D, adic a A = P D P
1
sau D = P
1
A P.
3
Atunci o =
_
_
v
1
=
_
_
1
1
0
_
_
, v
2
=
_
_
1
0
1
_
_
, v
3
=
_
_
1
1
1
_
_
_
_
este o baz a n R
3
, format a din vectori proprii ai matricei A.
Etapa 4. Ortonorm am aceast a baz a o utiliznd procedeul de ortonormare Gram-
Schmidt.
Observ am c a o = (v
1
, v
2
, v
3
) este un sistem liniar independent de vectori (e
baz a n R
3
).
C aut am o = (u
1
, u
2
, u
3
) un sistem de vectori liniar independent ortogonal a..
_
o

= [o]. G asim
u
1
= v
1
=
_
_
1
1
2
1
_
_
.
|u
1
|
2
=
_
_
_
_
_
_
_
_
1
1
2
1
_
_
_
_
_
_
_
_
2
= 1
2
+
_
1
2
_
2
+ 1
2
=
9
4
;
v
2
, u
1
=
_
_
_
1
2
1
0
_
_
,
_
_
1
1
2
1
_
_
_
=
_
1
2
_
1 + 1
1
2
+ 0 1 = 0;
v
3
, u
1
=
_
_
_
1
0
1
_
_
,
_
_
1
1
2
1
_
_
_
= (1) 1 + 0
1
2
+ 1 1 = 0.
u
2
= v
2

v
2
, u
1

|u
1
|
2
u
1
=
_
_
1
2
1
0
_
_

0
9
4
_
_
1
1
2
1
_
_
=
_
_
1
2
1
0
_
_
.
|u
2
|
2
=
_
_
_
_
_
_
_
_
1
2
1
0
_
_
_
_
_
_
_
_
2
=
_
1
2
_
2
+ 1
2
+ 0
2
=
5
4
;
v
3
, u
2
=
_
_
_
1
0
1
_
_
,
_
_
1
2
1
0
_
_
_
= (1)
_
1
2
_
+ 0 1 + 1 0 =
1
2
.
u
3
= v
3

v
3
, u
1

|u
1
|
2
u
1

v
3
, u
2

|u
2
|
2
u
2
=
_
_
1
0
1
_
_

0
9
4
_
_
1
1
2
1
_
_

1
2
5
4
_
_
1
2
1
0
_
_
=
_
_
4
5
2
5
1
_
_
.
|u
3
|
2
=
_
_
_
_
_
_
_
_
4
5
2
5
1
_
_
_
_
_
_
_
_
2
=
_
4
5
_
2
+
_
2
5
_
2
+ 1
2
=
9
5
.
C aut am o
o
= (w
1
, w
2
, w
3
) un sistem de vectori liniar independent care s a
contin a doar versori a.. [o
o
] =
_
o

. G asim
w
1
=
1
|u
1
|
u
1
=
1
_
9
4
_
_
1
1
2
1
_
_
; w
2
=
1
|u
2
|
u
2
=
1
_
5
4
_
_
1
2
1
0
_
_
; w
3
=
1
|u
3
|
u
3
=
1
_
9
5
_
_
4
5
2
5
1
_
_
.
Am g asit o
o
= (w
1
, w
2
, w
3
) o baz a ortonormat a n R
3
, format a din vectori pro-
prii ai matricei A.
4
Construim matricea modal a care are drept coloane vectorii proprii ortonormati,
P
o
=
C
A
So
,
P
o
=
_
_
_
2
3
1
p
5
4
p
5
15
1
3
2
p
5
2
p
5
15
2
3
0
p
5
3
_
_
_ /
3
(R) matrice modal a (are pe coloane vectori
proprii ai matricei A) ortogonal a (P
T
o
P
o
= P
o
P
T
o
= I
3
sau (P
o
)
1
= P
T
o
) si
observ am c a
P
T
o
AP
o
=
_
_
_
2
3
1
3
2
3

p
5
5
2
p
5
5
0

4
p
5
15

2
p
5
15
p
5
3
_
_
_
_
_
3 2 4
2 6 2
4 2 3
_
_
_
_
_
2
3
1
p
5
4
p
5
15
1
3
2
p
5
2
p
5
15
2
3
0
p
5
3
_
_
_ =
=
_
_
2 0 0
0 7 0
0 0 7
_
_
= D, adic a A
o
~ D.
Etapa 4. Baza ortonormat a din R
3
n care / are forma canonic a
/(x) = 2j
2
1
+ 7j
2
2
+ 7j
2
3
este o
o
, adic a j
1
, j
2
, j
3
sunt coordonatele vectorului x n baza o
o
. Se observ a
c a
P
T
o
A P
o
= D
adic a D = (/)
So
iar P
o
=
C
A
So
.
Mai mult, transformarea ortogonal a (schimbarea de coordonate) cu ajutorul
c areia se determin a forma canonic a este
_

_
r
1
=
2
3
j
1
+
1
p
5
j
2
+
4
p
5
15
j
3
r
2
=
1
3
j
1
+
2
p
5
j
2
+
2
p
5
15
j
3
r
3
=
2
3
j
1
+ 0j
2
+
p
5
3
j
3
II) Metoda Gauss de aducere la forma canonic a a unei forme p atrat-
ice-este aplicabil a pentru orice form a p atratic a, n una din cele dou a variante.
Cum a
ii
= a
11
,= 0 = aplic am varianta 1 a metodei Gauss. Scriem
/(x) = 3r
2
1
4r
1
r
2
8r
1
r
3
+6r
2
2
4r
2
r
3
+3r
2
3
.
pasul 1. Grup am termenii din expresia lui /(x) care contin r
1
(prima linie din
expresia formei /(x)) si-i complet am la un p atrat perfect, folosind
(a + / + c)
2
= a
2
+ 2a/ + 2ac + /
2
+ c
2
+ 2/c.
/(x) = 3
_
r
2
1

4
3
r
1
r
2

8
3
r
1
r
3
_
+ 6r
2
2
4r
2
r
3
+ 3r
2
3
=
= 3
_
_
r
2
1
+ 2r
1
_

2
3
r
2
_
+ 2r
1
_

4
3
r
3
_
+
_

2
3
r
2
_
2
+
_

4
3
r
3
_
2
+ 2
_

2
3
r
2
__

4
3
r
3
_
. .
_
_

3
_
_
_

2
3
r
2
_
2
+
_

4
3
r
3
_
2
+ 2
_

2
3
r
2
__

4
3
r
3
_
. .
_
_
+ 6r
2
2
4r
2
r
3
+
3r
2
3
= 3
_
r
1

2
3
r
2

4
3
r
3
_
2
+
14
3
r
2
2

28
3
r
2
r
3

7
3
r
2
3
.
5
pasul 1. Facem schimbarea de coordonate
_
_
_
j
1
= r
1

2
3
r
2

4
3
r
3
j
2
= r
2
j
3
= r
3
=
_
_
_
r
1
= j
1
+
2
3
j
2
+
4
3
j
3
r
2
= j
2
r
3
= j
3
Not am G
1
=
C
A
S1
=
_
_
1
2
3
4
3
0 1 0
0 0 1
_
_
matricea de trecere de la baza C la
baza o
1
= (e
0
1
, e
0
2
, e
0
3
), unde
_
_
_
e
0
1
= e
1
e
0
2
=
2
3
e
1
+e
2
e
0
3
=
4
3
e
1
+e
3
Baza o
1
este baza n care forma p atratic a are expresia
/(x) = 3j
2
1
+
14
3
j
2
2

28
3
j
2
j
3

7
3
j
2
3
, adic a j
1
, j
2
, j
3
sunt coordonatele vectorului
x n baza o
1
. Scriem
/(x) = 3j
2
1
+
14
3
j
2
2

28
3
j
2
j
3

7
3
j
2
3
.
pasul 2. Grup am termenii din expresia lui /(x) care contin j
2
(a doua linie din
expresia formei /(x) de la pasul 1) si-i complet am la un p atrat perfect, folosind
(a + /)
2
= a
2
+ 2a/ + /
2
.
/(x) = 3j
2
1
+
14
3
_
j
2
2
2j
2
j
3
_

7
3
j
2
3
=
= 3j
2
1
+
14
3
_
j
2
2
2j
2
j
3
+ j
2
3
..
_

14
3
j
2
3
..

7
3
j
2
3
=
= 3j
2
1
+
14
3
(j
2
j
3
)
2
7j
2
3
.
pasul 2. Facem schimbarea de coordonate
_
_
_
.
1
= j
1
.
2
= j
2
j
3
.
3
= j
3
=
_
_
_
j
1
= .
1
j
2
= .
2
+ .
3
j
3
= .
3
Not am G
2
=
S1
A
S2
=
_
_
1 0 0
0 1 1
0 0 1
_
_
matricea de trecere de la baza o
1
la
baza o
2
= (e
00
1
, e
00
2
, e
00
3
), unde
_
_
_
e
00
1
= e
0
1
e
00
2
= e
0
2
e
00
3
= e
0
2
+e
0
3
Baza o
2
este baza n care forma p atratic a are expresia
/(x) = 3.
2
1
+
14
3
.
2
2
7.
2
3
,
adic a .
1
, .
2
, .
3
sunt coordonatele vectorului x n baza o
2
. Se observ a c a forma
anterioar a este chiar o form a canonic a.
pasul 1-2. Se putea face direct n expresia initial a a /(x) "sum a" de p atrate,
f acnd schimbarea de coordonate
_
_
_
.
1
= j
1
= r
1

2
3
r
2

4
3
r
3
.
2
= j
2
j
3
= r
2
r
3
.
3
= j
3
= r
3
=
_
_
_
r
1
= .
1
+
2
3
.
2
+ 2.
3
r
2
= .
2
+ .
3
r
3
= .
3
corespondent a schimb arii de baze
6
_
_
_
e
00
1
= e
0
1
= e
1
e
00
2
= e
0
2
=
2
3
e
1
+e
2
e
00
3
= e
0
2
+e
0
3
= 2e
1
+e
2
+e
3
si matricei nesingulare
G =
C
A
S2
=
C
A
S1

S1
A
S2
= G
1
G
2
=
_
_
1
2
3
4
3
0 1 0
0 0 1
_
_
_
_
1 0 0
0 1 1
0 0 1
_
_
=
_
_
1
2
3
2
0 1 1
0 0 1
_
_
.
Baza din R
3
n care / are forma canonic a
/(x) = 3.
2
1
+
14
3
.
2
2
7.
2
3
este o
2
= (e
00
1
, e
00
2
, e
00
3
), dar nu este baz a ortonormat a (Gnu este matrice ortogonal a).
Se observ a c a
G
T
AG =
_
_
1 0 0
2
3
1 0
2 1 1
_
_
_
_
3 2 4
2 6 2
4 2 3
_
_
_
_
1
2
3
2
0 1 1
0 0 1
_
_
=
_
_
3 0 0
0
14
3
0
0 0 7
_
_
=
D
G
,
adic a D
G
= (/)
S2
iar G =
C
A
S2
.
III) Metoda Jacobi -este aplicabil a numai pentru acele forme p atratice care
au toti
i
,= 0.
Etapa 1. Dac a se poate aplica metoda, determin am o form a canonic a pentru
/(x). Fie
A = (/)
C
=
_
_
3 2 4
2 6 2
4 2 3
_
_
.

0
= 1;

1
= 3 ,= 0;

2
=

3 2
2 6

= 14 ,= 0;

3
=

3 2 4
2 6 2
4 2 3

= 98 ,= 0.
O form a canonic a pentru /(x) este
/(x) =
0
1
j
2
1
+
1
2
j
2
2
+
2
3
j
2
3
=
=
1
3
j
2
1
+
3
14
j
2
2
+
14
98
j
2
3
unde j
1
, j
2
, j
3
sunt coordonatele vectorului x ntr-o baz a

o pe care o vom de-
termina.
Etapa 2. Determin am baza

o n care /(x) are forma canonic a anterioar a.
Determin am o matrice B superior triunghiular a asemenea cu A = (/)
C
cu al-
goritmul Gauss, aplicnd transform ari elementare ce nu modic a determinantul
(valoarea unui determinant nu se schimb a dac a la elementele unei linii adun am
combinatii liniare formate cu elementele altor dou a sau mai multe linii).
7
_
_
3 2 4
2 6 2
4 2 3
_
_
pasul1
~
|
1
2
3
|
1
+1 |
2
4
3
|
1
+1 |
3
_
_
3 2 4
0
14
3
14
3
0
14
3
7
3
_
_
pasul2
~
|
1
|
2
|
2
+1 |
3
_
_
3 2 4
0
14
3
14
3
0 0
21
3
_
_
Facem schimbarea de coordonate
_
_
_
j
1
= 3r
1
2r
2
4r
3
j
2
=
14
3
r
2

14
3
r
3
j
3
=
21
3
r
3
=
_
_
_
r
1
=
1
3
j
1
+
1
7
j
2

2
7
j
3
r
2
=
3
14
j
2

1
7
j
3
r
3
=
1
7
j
3
corespondent a schimb arii de baze
_
_
_
e
1
=
1
3
e
1
e
2
=
1
7
e
1
+
3
14
e
2
e
3
=
2
7
e
1

1
7
e
2

1
7
e
3
si matricei
J =
C
A
e
S
=
_
_
1
3
1
7

2
7
0
3
14

1
7
0 0
1
7
_
_
.
Baza din R
3
n care / are forma canonic a
/(x) =
1
3
j
2
1
+
3
14
j
2
2
+
14
98
j
2
3
este

o = (e
1
, e
2
, e
3
), dar nu este baz a ortonormat a (J nu este matrice ortogonal a).
Se observ a c a
J
T
A J =
_
_
1
3
0 0
1
7
3
14
0

2
7

1
7

1
7
_
_
_
_
3 2 4
2 6 2
4 2 3
_
_
_
_
1
3
1
7

2
7
0
3
14

1
7
0 0
1
7
_
_
=
=
_
_
1
3
0 0
0
3
14
0
0 0
1
7
_
_
= D
J
,
adic a D
J
= (/)
e
S
iar J =
C
A
e
S
.
Concluzii :
este vericat a teorema lui Sylvester sau teorema inertiei, adic a cele trei forme
canonice determinate ale formei p atratice sunt de acelasi tip, au aceeasi sig-
natur a (j, , d) = (2, 1, 0) .
rang / = rang A = 3 = / este nedegenerat a.
natura formei p atratice : deoarece n formele canonice ale / apar si coecienti
pozitivi si coecienti negativi, atunci / este form a p atratic a nedenit a.
d) / : R
3
R, /(x) = 2r
1
r
2
+ 4r
1
r
3
,
unde r
1
, r
2
, r
3
sunt coordonatele vectorului x =
_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
n baza canonic a din
R
3
.
Rezolvare. Scriem
/(x) = 0r
2
1
+ 2r
1
r
2
+ 4r
1
r
3
+0r
2
2
+ 0r
2
r
3
+0r
2
3
.
= A = (/)
C
=
_
_
0 1 2
1 0 0
2 0 0
_
_
.
I) Metoda valorilor si vectorilor proprii (a transform arilor ortogonale)
8
C aut am D /
n
(R) o matrice diagonal a si P
o
/
n
(R) o matrice nesin-
gular a (o vom g asi chiar ortogonal a) astfel nct P
T
o
A P
o
= D.
Etapa 1. Determin am valorile proprii ale matricei A, precum si multiplicitatea
lor algebric a.
Determin am polinomul caracteristic al matricei A, 1
A
(`) .
1
A
(`)
mod 1
=

0 ` 1 2
1 0 ` 0
2 0 0 `

= `
3
+5` = `
_
`
_
5
_ _
` +
_
5
_
.
Rezolv am ecuatia caracteristic a a matricei A,
1
A
(`) = 0 = `
_
`
_
5
_ _
` +
_
5
_
= 0 =
_
_
_
`
1
= 0 R cu :(`
1
) = 1;
`
2
=
_
5 R cu :(`
2
) = 1;
`
3
=
_
5 R cu :(`
3
) = 1.
Etapa 1. O form a canonic a a formei p atratice este
/(x) = 0j
2
1
+
_
5j
2
2

_
5j
2
3
,
unde j
1
, j
2
, j
3
sunt coordonatele vectorului x ntr-o baz a o
o
din R
3
pe care o
vom determina.
Etapa 2. Determin am subspatiile proprii ale matricei A, precum si dimensiunile
lor.
[`
1
= 0[ C aut am vectorii proprii corespunz atori valorii proprii `
1
= 0, adic a
x =
_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
R
3
, x ,=
R3
a..(A0I
3
) x =
R3
, adic a
_
_
_
0r
1
+ 1r
2
+ 2r
3
= 0
1r
1
+ 0r
2
+ 0r
3
= 0
2r
1
+ 0r
2
+ 0r
3
= 0
=
_
_
_
r
1
= 0
r
2
= 2c
r
3
= c R
=
o
1
(A) =
_

_
x R
3
; x =
_
_
0
2c
c
_
_
= c
_
_
0
2
1
_
_
. .
v1
, c R
_

_
= [(v
1
)] .
dim
R
o
1
(A) = 1 = :(`
1
) .

`
2
=
_
5

C aut am vectorii proprii corespunz atori valorii proprii `


2
=
_
5, adic a
x =
_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
R
3
, x ,=
R3
a..
_
A
_
5I
3
_
x =
R3
, adic a
_
_
_

_
5r
1
+ 1r
2
+ 2r
3
= 0
1r
1

_
5r
2
+ 0r
3
= 0
2r
1
+ 0r
2

_
5r
3
= 0
=
_
_
_
r
1
=
p
5
2
,
r
2
=
1
2
,
r
3
= , R
=
o
2
(A) =
_

_
x R
3
; x =
_
_
p
5
2
,
1
2
,
,
_
_
= ,
_
_
p
5
2
1
2
1
_
_
. .
v2
, , R
_

_
= [(v
2
)] .
9
dim
R
o
2
(A) = 1 = :(`
2
) .

`
3
=
_
5

C aut am vectorii proprii corespunz atori valorii proprii `


3
=
_
5,
adic a
x =
_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
R
3
, x ,=
R3
a..
_
A+
_
5I
3
_
x =
R3
, adic a
_
_
_
_
5r
1
+ 1r
2
+ 2r
3
= 0
1r
1
+
_
5r
2
+ 0r
3
= 0
2r
1
+ 0r
2
+
_
5r
3
= 0
=
_
_
_
r
1
=

p
5
2

r
2
=
1
2

r
3
= R
=
o
2
(A) =
_

_
x R
3
; x =
_
_

p
5
2

1
2

_
_
=
_
_

p
5
2
1
2
1
_
_
. .
v3
, R
_

_
= [(v
3
)] .
dim
R
o
3
(A) = 1 = :(`
3
) .
Etapa 3. Conform teoremei Jordan, matricea A este diagonalizabil a, adic a
D =
_
_
0 0 0
0
_
5 0
0 0
_
5
_
_
/
3
(R) matrice diagonal a si P =
_
_
0
p
5
2

p
5
2
2
1
2
1
2
1 1 1
_
_

/
3
(R) matrice modal a (are pe coloane vectori proprii ai matricei A), astfel
nc at A ~ D, adic a A = P D P
1
sau D = P
1
A P.
o = (v
1
, v
2
, v
3
) este o baz a n R
3
format a din vectori proprii ai matricei A.
Etapa 4. Ortonorm am aceast a baz a o utiliznd procedeul de ortonormare Gram-
Schmidt.
Observ am c a o = (v
1
, v
2
, v
3
) este un sistem liniar independent de vectori (e
baz a n R
3
).
C aut am o = (u
1
, u
2
, u
3
) un sistem de vectori liniar independent ortogonal a..
_
o

= [o]. Observ am c a v
1
, v
2
, v
3
sunt vectori proprii corespunz atori la vectori
distincte, deci sunt ortogonali (sau se veric a prin calcul). Atunci
u
1
= v
1
, u
2
= v
2
, u
3
= v
3
.
|u
1
|
2
=
_
_
_
_
_
_
_
_
0
2
1
_
_
_
_
_
_
_
_
2
= 5; |u
3
|
2
=
_
_
_
_
_
_
_
_
p
5
2
1
2
1
_
_
_
_
_
_
_
_
2
=
10
4
; |u
3
|
2
=
_
_
_
_
_
_
_
_

p
5
2
1
2
1
_
_
_
_
_
_
_
_
2
=
10
4
.
C aut am o
o
= (w
1
, w
2
, w
3
) un sistem de vectori liniar independent care s a
contin a doar versori a.. [o
o
] =
_
o

. G asim
w
1
=
1
|u
1
|
u
1
=
1
p
5
_
_
0
2
1
_
_
; w
2
=
1
|u
2
|
u
2
=
1
_
10
4
_
_
p
5
2
1
2
1
_
_
; w
3
=
1
|u
3
|
u
3
=
1
_
10
4
_
_

p
5
2
1
2
1
_
_
.
Am g asit o
o
= (w
1
, w
2
, w
3
) o baz a ortonormat a n R
3
, format a din vectori
proprii ai matricei A.
Construim matricea modal a care are drept coloane vectorii proprii ortonormati,
P
o
=
C
A
So
,
10
P
o
=
_
_
_
0
1
p
2
1
p
2
2
p
5
1
p
10
1
p
10
1
p
5
2
p
10
2
p
10
_
_
_ /
3
(R) matrice modal a (are pe coloane vec-
tori proprii ai matricei A) ortogonal a (P
T
o
P
o
= P
o
P
T
o
= I
3
sau (P
o
)
1
= P
T
o
)
si observ am c a
P
T
o
A P
o
=
_
_
_
0
2
p
5
1
p
5
1
p
2
1
p
10
2
p
10
1
p
2
1
p
10
2
p
10
_
_
_
_
_
0 1 2
1 0 0
2 0 0
_
_
_
_
_
0
1
p
2
1
p
2
2
p
5
1
p
10
1
p
10
1
p
5
2
p
10
2
p
10
_
_
_ =
=
_
_
0 0 0
0
_
5 0
0 0
_
5
_
_
= D, adic a A
o
~ D.
Etapa 4. Baza ortonormat a din R
3
n care / are forma canonic a
/(x) = 0j
2
1
+
_
5j
2
2

_
5j
2
3
este baza ortonormat a o
o
, adic a j
1
, j
2
, j
3
sunt coordonatele vectorului x n baza
o
o
. Se observ a c a
P
T
o
A P
o
= D
adic a D = (/)
So
iar P
o
=
C
A
So
.
Mai mult, transformarea ortogonal a (schimbarea de coordonate) cu ajutorul
c areia se determin a forma canonic a este _

_
r
1
= 0j
1
+
1
p
2
j
2
+
1
p
2
j
3
r
2
=
2
p
5
j
1
+
1
p
10
j
2
+
1
p
10
j
3
r
3
=
1
p
5
j
1
+
2
p
10
j
2
+
2
p
10
j
3
II) Metoda Gauss.
Cum \i = 1, 3, a
ii
= 0 = aplic am varianta 2 a metodei Gauss. Scriem
/(x) = 0r
2
1
+ 2r
1
r
2
+ 4r
1
r
3
+0r
2
2
+ 0r
2
r
3
+0r
2
3
.
pasul 0. Facem schimbarea de coordonate
_
_
_
r
1
= j
1
+ j
2
r
2
= j
1
j
2
r
3
= j
3
Not am G
0
=
C
A
S0
=
_
_
1 1 0
1 1 0
0 0 1
_
_
matricea de trecere de la baza C la baza
o
0
. Baza o
0
este baza n care forma p atratic a are expresia
/(x) = 2 (j
1
+ j
2
) (j
1
j
2
) + 4 (j
1
+ j
2
) j
3
/(x) = 2j
2
1
+ 0j
1
j
2
+ 4j
1
j
3
2j
2
2
+ 4j
2
j
3
+0j
2
3
.
adic a j
1
, j
2
, j
3
sunt coordonatele vectorului x n baza o
0
.
pasul 1, 2. Grup am termenii din expresia lui /(x) care contin j
1
(prima linie
din expresia formei /(x)) si-i complet am la un p atrat perfect.
/(x) = 2
_
j
2
1
+ 2j
1
j
3
_
2j
2
2
+ 4j
2
j
3
=
11
= 2
_
j
2
1
+ 2j
1
j
3
+ j
2
3
_
2j
2
3
2j
2
2
+ 4j
2
j
3
=
Grup am termenii din expresia lui /(x) care contin j
2
si-i complet am la un
p atrat perfect.
= 2 (j
1
+ j
3
)
2
2 (j
2
j
3
)
2
pasul 1,2. Facem schimbarea de coordonate
_
_
_
.
1
= j
1
+ j
3
.
2
= j
2
j
3
.
3
= j
3
=
_
_
_
j
1
= .
1
.
3
j
2
= .
2
+ .
3
j
3
= .
3
Not am G
12
=
S0
A
S12
=
_
_
1 0 1
0 1 1
0 0 1
_
_
matricea de trecere de la baza o
0
la
baza o
12
. Baza o
12
este baza n care forma p atratic a are expresia
/(x) = 2.
2
1
2.
2
2
, adic a .
1
, .
2
, .
3
sunt coordonatele vectorului x n baza o
12
.
Se observ a c a forma anterioar a este chiar o form a canonic a.
pasul 3. Determin am
G =
C
A
S12
=
C
A
S0

S0
A
S12
= G
0
G
12
=
=
_
_
1 1 0
1 1 0
0 0 1
_
_
_
_
1 0 1
0 1 1
0 0 1
_
_
=
_
_
1 1 0
1 1 2
0 0 1
_
_
.
Baza din R
3
n care / are forma canonic a
/(x) = 2.
2
1
2.
2
2
este
o
12
=
_
_
e
00
1
=
_
_
1
1
0
_
_
, e
00
2
=
_
_
1
1
0
_
_
, e
00
3
=
_
_
0
2
1
_
_
_
_
,
dar nu este baz a ortonormat a (G nu este matrice ortogonal a). Se observ a c a
G
T
AG =
_
_
1 1 0
1 1 0
0 2 1
_
_
_
_
0 1 2
1 0 0
2 0 0
_
_
_
_
1 1 0
1 1 2
0 0 1
_
_
=
_
_
2 0 0
0 2 0
0 0 0
_
_
= D
G
,
adic a D
G
= (/)
S12
iar G =
C
A
S12
.
III) Metoda Jacobi.
Etapa 1. Dac a se poate aplica metoda, determin am o form a canonic a pentru
/(x).
Fie A = (/)
C
=
_
_
0 1 2
1 0 0
2 0 0
_
_
.

0
= 1;

1
= 0 = nu se poate aplica metoda Jacobi.
Concluzii :
este vericat a teorema lui Sylvester sau teorema inertiei, adic a cele dou a
forme canonice determinate ale formei p atratice sunt de acelasi tip, au aceeasi
signatur a (j, , d) = (1, 1, 1)
rang / = rang A = 2 = / este degenerat a.
natura formei p atratice : deoarece n formele canonice ale / apar si coecienti
pozitivi si coecienti negativi, atunci / este form a p atratic a nedenit a.
12
[completare] e) / : R
4
R, /(x) = 2r
1
r
2
6r
1
r
3
6r
2
r
4
+ 2r
3
r
4
unde r
1
, r
2
, r
3
, r
4
sunt coordonatele vectorului x =
_
_
_
_
r
1
r
2
r
3
r
4
_
_
_
_
n baza canonic a
din R
4
.
Rezolvare. Scriem
/(x) = 0r
2
1
+ 2r
1
r
2
6r
1
r
3
+ 0r
1
r
4
+0r
2
2
+ 0r
2
r
3
6r
2
r
4
+0r
2
3
+ 2r
3
r
4
+0r
2
3
.
= A = (/)
C
=
_
_
_
_
0 1 3 0
1 0 0 3
3 0 0 1
0 3 1 0
_
_
_
_
.
I) Metoda valorilor si vectorilor proprii (a transform arilor ortogonale)
C aut am D /
n
(R) o matrice diagonal a si P
o
/
n
(R) o matrice nesin-
gular a (o vom g asi chiar ortogonal a) astfel nct P
T
o
A P
o
= D.
Etapa 1. Determin am valorile proprii ale matricei A, precum si multiplicitatea
lor algebric a.
Determin am polinomul caracteristic al matricei A, 1
A
(`) .
1
A
(`)
mod 1
=

0 ` 1 3 0
1 0 ` 0 3
3 0 0 ` 1
0 3 1 0 `

= `
4
20`
2
+64 = (` + 4) (` 2) (` + 2) (` 4) .
Rezolv am ecuatia caracteristic a a matricei A,
1
A
(`) = 0 = (` + 4) (` 2) (` + 2) (` 4) = 0 =
_

_
`
1
= 4 R cu :(`
1
) = 1;
`
2
= 2 R cu :(`
2
) = 1;
`
3
= 2 R cu :(`
3
) = 1;
`
4
= 4 R cu :(`
4
) = 1.
Etapa 1. O form a canonic a a formei p atratice este
/(x) = 4j
2
1
2j
2
2
+ 2j
2
3
+ 4j
2
4
,
unde j
1
, j
2
, j
3
, j
4
sunt coordonatele vectorului x ntr-o baz a o
o
din R
4
pe care
o vom determina.
Etapa 2. Determin am subspatiile proprii ale matricei A, precum si dimensiunile
lor.
[`
1
= 4[ C aut am vectorii proprii corespunz atori valorii proprii `
1
= 4, adic a
x =
_
_
_
_
r
1
r
2
r
3
r
4
_
_
_
_
R
4
, x ,=
R4
a..(A+ 4I
4
) x =
R4
, adic a
_

_
4r
1
+ 1r
2
3r
3
+ 0r
4
= 0
1r
1
+ 4r
2
+ 0r
3
3r
4
= 0
3r
1
+ 0r
2
+ 4r
3
+ 1r
4
= 0
0r
1
3r
2
+ 1r
3
+ 4r
4
= 0
=
_

_
r
1
= c
r
2
= c
r
3
= c
r
4
= c R
=
13
o
1
(A) =
_

_
x R
4
; x =
_
_
_
_
c
c
c
c
_
_
_
_
= c
_
_
_
_
1
1
1
1
_
_
_
_
. .
v1
, c R
_

_
= [(v
1
)] .
dim
R
o
1
(A) = 1 = :(`
1
) .
[`
2
= 2[ C aut am vectorii proprii corespunz atori valorii proprii `
2
= 2, adic a
x =
_
_
_
_
r
1
r
2
r
3
r
4
_
_
_
_
R
4
, x ,=
R4
a..(A+ 2I
4
) x =
R4
, adic a
_

_
2r
1
+ 1r
2
3r
3
+ 0r
4
= 0
1r
1
+ 2r
2
+ 0r
3
3r
4
= 0
3r
1
+ 0r
2
+ 2r
3
+ 1r
4
= 0
0r
1
3r
2
+ 1r
3
+ 2r
4
= 0
=
_

_
r
1
= ,
r
2
= ,
r
3
= ,
r
4
= , R
=
o
2
(A) =
_

_
x R
4
; x =
_
_
_
_
,
,
,
,
_
_
_
_
= ,
_
_
_
_
1
1
1
1
_
_
_
_
. .
v2
, , R
_

_
= [(v
2
)] .
dim
R
o
2
(A) = 1 = :(`
2
) .
[`
3
= 2[ C aut am vectorii proprii corespunz atori valorii proprii `
3
= 2, adic a
x =
_
_
_
_
r
1
r
2
r
3
r
4
_
_
_
_
R
4
, x ,=
R4
a..(A2I
4
) x =
R4
, adic a
_

_
2r
1
+ 1r
2
3r
3
+ 0r
4
= 0
1r
1
2r
2
+ 0r
3
3r
4
= 0
3r
1
+ 0r
2
2r
3
+ 1r
4
= 0
0r
1
3r
2
+ 1r
3
2r
4
= 0
=
_

_
r
1
=
r
2
=
r
3
=
r
4
= R
=
o
3
(A) =
_

_
x R
4
; x =
_
_
_
_

_
_
_
_
=
_
_
_
_
1
1
1
1
_
_
_
_
. .
v3
, R
_

_
= [(v
3
)] .
dim
R
o
3
(A) = 1 = :(`
3
) .
[`
4
= 4[ C aut am vectorii proprii corespunz atori valorii proprii `
4
= 4, adic a
14
x =
_
_
_
_
r
1
r
2
r
3
r
4
_
_
_
_
R
4
, x ,=
R4
a..(A4I
4
) x =
R4
, adic a
_

_
4r
1
+ 1r
2
3r
3
+ 0r
4
= 0
1r
1
4r
2
+ 0r
3
3r
4
= 0
3r
1
+ 0r
2
4r
3
+ 1r
4
= 0
0r
1
3r
2
+ 1r
3
4r
4
= 0
=
_

_
r
1
= c
r
2
= c
r
3
= c
r
4
= c R
=
o
4
(A) =
_

_
x R
4
; x =
_
_
_
_
c
c
c
c
_
_
_
_
= c
_
_
_
_
1
1
1
1
_
_
_
_
. .
v4
, c R
_

_
= [(v
4
)] .
dim
R
o
4
(A) = 1 = :(`
4
) .
Etapa 3. Conform teoremei Jordan, matricea A este diagonalizabil a, adic a
D =
_
_
_
_
4 0 0 0
0 2 0 0
0 0 2 0
0 0 0 4
_
_
_
_
/
4
(R) matrice diagonal a si P =
_
_
_
_
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
_
_
_
_

/
4
(R) matrice modal a (are pe coloane vectori proprii ai matricei A), astfel
nc at A ~ D, adic a A = P D P
1
sau D = P
1
A P.
o = (v
1
, v
2
, v
3
, v
4
) este o baz a n R
4
format a din vectori proprii ai matricei
A.
Etapa 4. Ortonorm am aceast a baz a o utiliznd procedeul de ortonormare Gramm-
Schmidt.
Observ am c a o = (v
1
, v
2
, v
3
, v
4
) este un sistem liniar independent de vectori
(e baz a n R
3
).
C aut am o = (u
1
, u
2
, u
3
, u
4
) un sistem de vectori liniar independent ortogonal
a..
_
o

= [o]. Observ am c a v
1
, v
2
, v
3
, v
4
sunt vectori proprii corespunz atori la
valori proprii distincte, deci sunt ortogonali (sau se veric a prin calcul). Atunci
u
1
= v
1
, u
2
= v
2
, u
3
= v
3
, u
4
= v
4
.
|u
1
|
2
= 4; |u
2
|
2
= 4; |u
3
|
2
= 4; |u
4
|
2
= 4.
C aut am o
o
= (w
1
, w
2
, w
3
, w
4
) un sistem de vectori liniar independent care s a
contin a doar versori a.. [o
o
] =
_
o

. G asim
w
1
=
1
|u
1
|
u
1
=
1
2
_
_
_
_
1
1
1
1
_
_
_
_
; w
2
=
1
|u
2
|
u
2
=
1
2
_
_
_
_
1
1
1
1
_
_
_
_
;
w
3
=
1
|u
3
|
u
3
=
1
2
_
_
_
_
1
1
1
1
_
_
_
_
; w
4
=
1
|u
4
|
u
4
=
1
2
_
_
_
_
1
1
1
1
_
_
_
_
.
Am g asit o
o
= (w
1
, w
2
, w
3
, w
4
) o baz a ortonormat a n R
4
, format a din
vectori proprii ai matricei A.
15
Construim matricea modal a care are drept coloane vectorii proprii ortonormati,
P
o
=
C
A
So
,
P
o
=
_
_
_
_
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
_
_
_
_
/
4
(R) matrice modal a (are pe coloane
vectori proprii ai matricei A) ortogonal a (P
T
o
P
o
= P
o
P
T
o
= I
4
sau (P
o
)
1
=
P
T
o
) si observ am c a
P
T
o
AP
o
=
_
_
_
_

1
2
1
2

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

1
2

1
2
1
2

1
2

1
2
1
2
1
2
_
_
_
_
_
_
_
_
0 1 3 0
1 0 0 3
3 0 0 1
0 3 1 0
_
_
_
_
_
_
_
_
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
_
_
_
_
=
_
_
_
_
4 0 0 0
0 2 0 0
0 0 2 0
0 0 0 4
_
_
_
_
= D, adic a A
o
~ D.
Etapa 4. Baza ortonormat a din R
4
n care / are forma canonic a
/(x) = 4j
2
1
2j
2
2
+ 2j
2
3
+ 4j
2
4
este o
o
, adic a j
1
, j
2
, j
3
, j
4
sunt coordonatele vectorului x n baza o
o
. Se observ a
c a
P
T
o
A P
o
= D
adic a D = (/)
So
iar P
o
=
C
A
So
.
Mai mult, transformarea ortogonal a (schimbarea de coordonate) cu ajutorul
c areia se determin a forma canonic a este
_

_
r
1
=
1
2
j
1
+
1
2
j
2
+
1
2
j
3
+
1
2
j
4
r
2
=
1
2
j
1
+
1
2
j
2
+
1
2
j
3
+
1
2
j
4
r
3
=
1
2
j
1
+
1
2
j
2
+
1
2
j
3
+
1
2
j
4
r
3
=
1
2
j
1
+
1
2
j
2
+
1
2
j
3
+
1
2
j
4
.
II) Metoda Gauss.
Cum \i = 1, 4, a
ii
,= 0 = aplic am varianta 2 a metodei Gauss. Scriem
/(x) = 0r
2
1
+ 2r
1
r
2
6r
1
r
3
+ 0r
1
r
4
+0r
2
2
+ 0r
2
r
3
6r
2
r
4
+0r
2
3
+ 2r
3
r
4
+0r
2
3
.
pasul 0. Facem schimbarea de coordonate
_

_
r
1
= j
1
+ j
2
r
2
= j
1
j
2
r
3
= j
3
r
4
= j
4
Not am G
0
=
C
A
S0
=
_
_
_
_
1 1 0 0
1 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
_
_
_
_
matricea de trecere de la baza C la
baza o
0
. Baza o
0
este baza n care forma p atratic a are expresia
/(x) = 2 (j
1
+ j
2
) (j
1
j
2
) 6 (j
1
+ j
2
) j
3
6 (j
1
j
2
) j
4
+ 2j
3
j
4
.
16
/(x) = 2j
2
1
+ 0j
1
j
2
6j
1
j
3
6j
1
j
4
2j
2
2
6j
2
j
3
+ 6j
2
j
4
+0j
2
3
+ 2j
3
j
4
+0j
2
4
.
adic a j
1
, j
2
, j
3
, j
4
sunt coordonatele vectorului x n baza o
0
.
pasul 1. Grup am termenii din expresia lui /(x) care contin j
1
(prima linie din
expresia formei /(x)) si-i complet am la un p atrat perfect.
/(x) = 2
_
j
2
1
3j
1
j
3
3j
1
j
4
_
2j
2
2
6j
2
j
3
+ 6j
2
j
4
+ 2j
3
j
4
=
= 2
_
j
2
1
+ 2j
1
_
3
2
j
3
_
+ 2j
1
_
3
2
j
4
_
+
_
3
2
j
3
_
2
+
_
3
2
j
4
_
2
+ 2
_
3
2
j
3
_ _
3
2
j
4
_
_

2
_
_
3
2
j
3
_
2
+
_
3
2
j
4
_
2
+ 2
_
3
2
j
3
_ _
3
2
j
4
_
_
2j
2
2
6j
2
j
3
+ 6j
2
j
4
+ 2j
3
j
4
=
= 2
_
j
1
+
3
2
j
3
+
3
2
j
4
_
2
2j
2
2
6j
2
j
3
+6j
2
j
4

9
2
j
2
3
7j
3
j
4

9
2
j
2
4
=
/(x) = 2
_
j
1
+
3
2
j
3
+
3
2
j
4
_
2
2j
2
2
6j
2
j
3
+ 6j
2
j
4

9
2
j
2
3
7j
3
j
4

9
2
j
2
4
.
pasul 2. Grup am termenii din expresia lui /(x) care contin j
2
(a doua linie din
expresia formei /(x)) si-i complet am la un p atrat perfect.
/(x) = 2
_
j
1
+
3
2
j
3
+
3
2
j
4
_
2
2
_
j
2
2
+ 3j
2
j
3
3j
2
j
4
_

9
2
j
2
3
7j
3
j
4

9
2
j
2
4
=
= 2
_
j
1
+
3
2
j
3
+
3
2
j
4
_
2
2
_
j
2
2
+ 2j
2
_
3
2
j
3
_
+ 2j
2
_
3
2
j
4
_
+
_
3
2
j
3
_
2
+
_
3
2
j
4
_
2
+ 2
_
3
2
j
3
_ _
3
2
j
4
_
_
+
+2
_
_
3
2
j
3
_
2
+
_
3
2
j
4
_
2
+ 2
_
3
2
j
3
_ _
3
2
j
4
_
_

9
2
j
2
3
7j
3
j
4

9
2
j
2
4
=
= 2
_
j
1
+
3
2
j
3
+
3
2
j
4
_
2
2
_
j
2
+
3
2
j
3
+
3
2
j
4
_
2
16j
3
j
4
=
/(x) = 2
_
j
1
+
3
2
j
3
+
3
2
j
4
_
2
2
_
j
2
+
3
2
j
3
+
3
2
j
4
_
2
+0j
2
3
16j
3
j
4
+0j
2
4
.
pasul 2. Facem schimbarea de coordonate
_

_
.
1
= j
1
+
3
2
j
3
+
3
2
j
4
.
2
= j
2
+
3
2
j
3
+
3
2
j
4
.
3
= j
3
.
4
= j
4
=
_

_
j
1
= .
1
+
3
2
.
3
+
3
2
.
4
j
2
= .
2

3
2
.
3
+
3
2
.
4
j
3
= .
3
j
4
= .
4
Not am G
12
=
S0
A
S12
=
_
_
_
_
1 0
3
2
3
2
0 1
3
2
3
2
0 0 1 0
0 0 0 1
_
_
_
_
matricea de trecere de la baza o
0
la baza o
12
. Baza o
12
este baza n care forma p atratic a are expresia
/(x) = 2.
2
1
2.
2
2
16.
3
.
4
.
/(x) = 2.
2
1
+ 0.
1
.
2
+ 0.
1
.
3
+ 0.
1
.
4
2.
2
2
+ 0.
2
.
3
+ 0.
2
.
4
+0.
2
3
16.
3
.
4
+0.
2
4
.
adic a .
1
, .
2
, .
3
, .
4
sunt coordonatele vectorului x n baza o
12
.
17
pasul 2.0. Facem schimbarea de coordonate
_

_
.
1
= t
1
.
2
= t
2
.
3
= t
3
+ t
4
.
4
= t
3
t
4
Not am G
20
=
S12
A
S20
=
_
_
_
_
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 1
0 0 1 1
_
_
_
_
matricea de trecere de la baza o
12
la baza o
20
. Baza o
20
este baza n care forma p atratic a are expresia
/(x) = 2t
2
1
2t
2
2
16 (t
3
+ t
4
) (t
3
t
4
) = 2t
2
1
2t
2
2
16t
2
3
+ 16t
2
4
,
adic a t
1
, t
2
, t
3
, t
4
sunt coordonatele vectorului x n baza o
20
. Se observ a c a
forma anterioar a este chiar o form a canonic a.
pasul 3. Determin am
G =
C
A
S0

S0
A
S12

S12
A
S20
= G
0
G
12
G
20
=
=
_
_
_
_
1 1 0 0
1 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
_
_
_
_
_
_
_
_
1 0
3
2
3
2
0 1
3
2
3
2
0 0 1 0
0 0 0 1
_
_
_
_
_
_
_
_
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 1
0 0 1 1
_
_
_
_
=
_
_
_
_
1 1 3 3
1 1 3 3
0 0 1 1
0 0 1 1
_
_
_
_
.
Baza din R
4
n care / are forma canonic a
/(x) = 2t
2
1
2t
2
2
16t
2
3
+ 16t
2
4
este o
20
=
_
_
_
_
e
00
1
=
_
_
_
_
1
1
0
0
_
_
_
_
, e
00
2
=
_
_
_
_
1
1
0
0
_
_
_
_
, e
00
3
=
_
_
_
_
3
3
1
1
_
_
_
_
, e
00
4
=
_
_
_
_
3
3
1
1
_
_
_
_
_
_
_
_
, dar
nu este baz a ortonormat a. Se observ a c a
G
T
AG =
_
_
_
_
1 1 0 0
1 1 0 0
3 3 1 1
3 3 1 1
_
_
_
_
_
_
_
_
0 1 3 0
1 0 0 3
3 0 0 1
0 3 1 0
_
_
_
_
_
_
_
_
1 1 3 3
1 1 3 3
0 0 1 1
0 0 1 1
_
_
_
_
=
=
_
_
_
_
2 0 0 0
0 2 0 0
0 0 16 0
0 0 0 16
_
_
_
_
= D
G
,
adic a D
G
= (/)
S2
iar G =
C
A
S2
(G nu este matrice ortogonal a).
III) Metoda Jacobi.
Etapa 1. Dac a se poate aplica metoda, determin am o form a canonic a pentru
/(x).
Fie A = (/)
C
=
_
_
_
_
0 1 3 0
1 0 0 3
3 0 0 1
0 3 1 0
_
_
_
_
.

0
= 1;

1
= 0 = nu se poate aplica metoda Jacobi.
Concluzii :
este vericat a teorema lui Sylvester sau teorema inertiei, adic a cele dou a
18
forme canonice determinate ale formei p atratice sunt de acelasi tip, au aceeasi
signatur a (j, , d) = (2, 2, 0)
rang / = rang A = 4 (det A = 64) = / este nedegenerat a.
natura formei p atratice : deoarece n formele canonice ale / apar si coecienti
pozitivi si coecienti negativi, atunci / este form a p atratic a nedenit a.
[completare] Exercitiul 3. Utiliznd metoda lui Jacobi, s a se determine o form a
canonic a pentru urm atoarele forme p atratice / pe R
n
, indicnd baza din R
n
n
care / are forma canonic a (indicnd matricea cu care se obtine forma canonic a).
S a se precizeze pentru ecare din ele rangul, signatura si natura formei p atratice.
a) / : R
3
R, /(x) = r
2
1
+ 7r
2
2
+ r
2
3
8r
1
r
2
16r
1
r
3
8r
2
r
3
,
unde r
1
, r
2
, r
3
sunt coordonatele vectorului x =
_
_
r
1
r
2
r
3
_
_
n baza canonic a din
R
3
.
Rezolvare. Scriem
/(x) = r
2
1
8r
1
r
2
16r
1
r
3
+7r
2
2
8r
2
r
3
+r
2
3
.
= A = (/)
C
=
_
_
1 4 8
4 7 4
8 4 1
_
_
.
III) Metoda Jacobi.
Etapa 1. Determin am, dac a se poate aplica metoda, o form a canonic a pentru
/(x). Calcul am

0
= 1;

1
= 1 ,= 0;

2
=

1 4
4 7

= 9 ,= 0;

3
=

1 4 8
4 7 4
8 4 1

= 729 ,= 0.
O form a canonic a pentru /(x) este
/(x) =
0
1
j
2
1
+
1
2
j
2
2
+
2
3
j
2
3
=
=
1
1
j
2
1
+
1
9
j
2
2
+
9
729
j
2
3
unde j
1
, j
2
, j
3
sunt coordonatele vectorului x ntr-o baz a

o pe care o vom de-
termina.
Etapa 2. Determin am baza

o n care /(x) are forma canonic a anterioar a.
Determin am o matrice B superior triunghiular a asemenea cu A = (/)
C
cu al-
goritmul Gauss, aplicnd transform ari elementare ce nu modic a determinantul
(valoarea unui determinant nu se schimb a dac a la elementele unei linii adun am
combinatii liniare formate cu elementele altor dou a sau mai multe linii).
_
_
1 4 8
4 7 4
8 4 1
_
_
pasul1
~
|
1
4|
1
+ 1 |
2
8|
1
+ 1 |
3
_
_
1 4 8
0 9 36
0 36 63
_
_
pasul2
~
|
1
|
2
4|
2
+ 1 |
3
_
_
1 4 8
0 9 36
0 0 81
_
_
Facem schimbarea de coordonate
19
_
_
_
j
1
= r
1
4r
2
8r
3
j
2
= 9r
2
36r
3
j
3
= +81r
3
=
_
_
_
r
1
= j
1

4
9
j
2

8
81
j
3
r
2
=
1
9
j
2

4
81
j
3
r
3
= +
1
81
j
3
corespondent a schimb arii de baze
_
_
_
e
1
= e
1
e
2
=
4
9
e
1

4
81
e
2
e
3
=
8
81
e
1

4
81
e
2
+
1
81
e
3
si matricei
J =
C
A
e
S
=
_
_
1
4
9

8
81
0
1
9

4
81
0 0
1
81
_
_
.
Baza din R
3
n care / are forma canonic a
/(x) = j
2
1

1
9
j
2
2
+
1
81
j
2
3
este

o = (e
1
, e
2
, e
3
), dar nu este baz a ortonormat a. Se observ a c a
J
T
A J =
_
_
1 0 0

4
9

1
9
0

8
81

4
81
1
81
_
_
_
_
1 4 8
4 7 4
8 4 1
_
_
_
_
1
4
9

8
81
0
1
9

4
81
0 0
1
81
_
_
=
=
_
_
1 0 0
0
1
9
0
0 0
1
81
_
_
= D
J
.
adic a D
J
= (/)
e
S
iar J =
C
A
e
S
.(J nu este matrice ortogonal a).
Concluzii :
forma p atratic a are signatura (j, , d) = (2, 1, 0) .
rang / = rang A = 3 = / este nedegenerat a.
natura formei p atratice : deoarece n formele canonice ale / apar si coecienti
pozitivi si coecienti negativi, atunci / este form a p atratic a nedenit a.
c) / : R
4
R, /(x) = r
2
1
+r
2
2
+4r
2
3
+4r
2
4
+4r
1
r
3
+2r
1
r
4
+2r
2
r
3
+2r
2
r
4
+6r
3
r
4
,
unde r
1
, r
2
, r
3
, r
4
sunt coordonatele vectorului x =
_
_
_
_
r
1
r
2
r
3
r
4
_
_
_
_
n baza canonic a
din R
4
.
Rezolvare. Scriem
/(x) = r
2
1
+ 0r
1
r
2
+ 4r
1
r
3
+ 2r
1
r
4
+r
2
2
+ 2r
2
r
3
+ 2r
2
r
4
+4r
2
3
+ 6r
3
r
4
+4r
2
3
.
= A = (/)
C
=
_
_
_
_
1 0 2 1
0 1 1 1
2 1 4 3
1 1 3 4
_
_
_
_
.
III) Metoda Jacobi.
Etapa 1. Dac a se poate aplica metoda, determin am o form a canonic a pentru
/(x). Calcul am

0
= 1;

1
= 1 ,= 0;

2
=

1 0
0 1

= 1 ,= 0;
20

3
=

1 0 2
0 1 1
2 1 4

= 1 ,= 0;

4
=

1 0 2 1
0 1 1 1
2 1 4 3
1 1 3 4

= 2 ,= 0.
O form a canonic a pentru /(x) este
/(x) =
0
1
j
2
1
+
1
2
j
2
2
+
2
3
j
2
3
+
3
4
j
2
4
=
=
1
1
j
2
1
+
1
1
j
2
2
+
1
1
j
2
3
+
1
2
j
2
4
unde j
1
, j
2
, j
3
, j
4
sunt coordonatele vectorului x ntr-o baz a

o pe care o vom
determina.
Etapa 2. Determin am baza

o n care /(x) are forma canonic a anterioar a.
Determin am o matrice B superior triunghiular a asemenea cu A = (/)
C
cu al-
goritmul Gauss, aplicnd transform ari elementare ce nu modic a determinantul
(valoarea unui determinant nu se schimb a dac a la elementele unei linii adun am
combinatii liniare formate cu elementele altor dou a sau mai multe linii).
_
_
_
_
1 0 2 1
0 1 1 1
2 1 4 3
1 1 3 4
_
_
_
_
pasul1
~
|
1
|
2
2|
1
+ 1 |
3
|
1
+ 1 |
3
_
_
_
_
1 0 2 1
0 1 1 1
0 1 0 1
0 1 1 3
_
_
_
_
pasul2
~
|
1
|
2
|
2
+ 1 |
3
|
2
+ 1 |
4
_
_
_
_
1 0 2 1
0 1 1 1
0 0 1 0
0 0 0 2
_
_
_
_
Facem schimbarea de coordonate
_

_
j
1
= r
1
+ 0r
2
+ 2r
3
+ r
4
j
2
= r
2
+ r
3
+ r
4
j
3
= r
3
+ 0r
4
j
4
= 2r
4
=
_

_
r
1
= j
1
+ 0j
2
+ 2j
3

1
2
j
4
r
2
= j
2
+ j
3

1
2
j
4
r
3
= j
3
+ 0j
4
r
4
=
1
2
j
4
corespondent a schimb arii de baze
_

_
e
1
= e
1
e
2
= e
2
e
3
= 2e
1
+e
2
e
3
e
4
=
1
2
e
1

1
2
e
2
+ 0e
3
+
1
2
e
4
si matricei
J =
C
A
e
S
=
_
_
_
_
1 0 2
1
2
0 1 1
1
2
0 0 1 0
0 0 0
1
2
_
_
_
_
.
Baza din R
3
n care / are forma canonic a
/(x) = j
2
1
+ j
2
2
j
2
3
+
1
2
j
2
4
este

o = (e
1
, e
2
, e
3
, e
4
), dar nu este baz a ortonormat a. Se observ a c a
J
T
AJ =
_
_
_
_
1 0 0 0
0 1 0 0
2 1 1 0

1
2

1
2
0
1
2
_
_
_
_
_
_
_
_
1 0 2 1
0 1 1 1
2 1 4 3
1 1 3 4
_
_
_
_
_
_
_
_
1 0 2
1
2
0 1 1
1
2
0 0 1 0
0 0 0
1
2
_
_
_
_
=
21
=
_
_
_
_
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0
1
2
_
_
_
_
= D
J
.
adic a D
J
= (/)
e
S
iar J =
C
A
e
S
.(J nu este matrice ortogonal a).
Concluzii :
forma p atratic a are signatura (j, , d) = (3, 1, 0) .
rang / = rang A = 4 = / este nedegenerat a.
natura formei p atratice : deoarece n formele canonice ale / apar si coecienti
pozitivi si coecienti negativi, atunci / este form a p atratic a nedenit a.
Exercitiul 4. S a se determine valorile parametrului ` R pentru care formele
p atratice de mai jos sunt pozitiv sau negativ denite :
a) / : R
2
R, /(x) = `r
2
1
+ (` + 3) r
2
2
4r
1
r
2
.
Rezolvare. Scriem
/(x) = `r
2
1
4r
1
r
2
+(` + 3) r
2
2
= A = (/)
C
=
_
` 2
2 ` + 3
_
.
Calcul am

0
= 1;

1
= `;

2
=

` 2
2 ` + 3

= `
2
+ 3` 4 = (` + 4) (` 1) .
/ este pozitiv denit a = [
1
0 si
2
0] =
[` 0 si (` + 4) (` 1) 0] = ` ]1, +[ .
/ este negativ denit a = [
1
< 0 si
2
0] =
[` < 0 si (` + 4) (` 1) 0] = ` ], 4[ .
b) / : R
2
R, /(x) = 9r
2
1
6r
2
2
+ 6`r
1
r
2
.
Rezolvare. Scriem
/(x) = 9r
2
1
+ 6`r
1
r
2
6r
2
2
= A = (/)
C
=
_
9 3`
3` 6
_
.
Calcul am

0
= 1;

1
= 9;

2
=

9 3`
3` 6

= 9`
2
+ 54 = (9)
_
`
_
6
_ _
` +
_
6
_
.
Cum
1
= 9 < 0 = / nu poate pozitiv denit a, \` R.
/ este negativ denit a = [
1
< 0 si
2
0] =
[9 < 0 si (9)
_
`
_
6
_ _
` +
_
6
_
0] = `

_
6,
_
6
_
.
c) / : R
3
R, /(x) = (4 `) r
2
1
+ (4 `) r
2
2
(2 + `) r
2
3
+ 4r
1
r
2
8r
1
r
3
+
8r
2
r
3
.
Rezolvare. Scriem
/(x) = (4 `) r
2
1
+ 4r
1
r
2
8r
1
r
3
+(4 `) r
2
2
+ 8r
2
r
3
(2 + `) r
2
3
.
= A = (/)
C
=
_
_
4 ` 2 4
2 4 ` 4
4 4 (2 + `)
_
_
.
Calcul am
22

0
= 1;

1
= 4 `;

2
=

4 ` 2
2 4 `

= `
2
8` + 12 = (` 2) (` 6) .

3
=

4 ` 2 4
2 4 ` 4
4 4 (2 + `)

= `
3
+6`
2
+36`216 = (` + 6) (` 6)
2
.
/ este pozitiv denit a = [
1
0 si
2
0 si
3
0] =
_
_
_
4 ` 0
(` 2) (` 6) 0
(` + 6) (` 6)
2
0
= ` ], 6[ .
/ este negativ denit a = [
1
< 0 si
2
0 si
3
< 0] =
_
_
_
4 ` < 0
(` 2) (` 6) 0
(` + 6) (` 6)
2
< 0
= ` ]6, +[ .
23