Sunteți pe pagina 1din 6

an univ.

2010=2011
SEMINAR NR. 10, REZOLV

ARI
Algebr a liniar a si Geometrie analitic a
8. REPERE N PLAN SI SPA TIU
Schimbarea reperelor ortonormate n plan.
Fie R =
_
_
O;
!
i ;
!
j
. .
S
_
_
si R
0
=
_
_
O
0
;
!
i
0
;
!
j
0
. .
S
0
_
_
dou a repere ortonormare n plan.
Trecerea de la reperul R la reperul R
0
este dat a de
translatia de reper
!
OO0 = x
0
!
i +y
0
!
j
si/sau
rotatia (schimbarea centro-an a) de reper
_
!
i
0
= a
11
!
i +a
21
!
j
!
j
0
= a
12
!
i +a
22
!
j ;
) A =
S
A
S
0 =
_
a
11
a
12
a
21
a
22
_
iar schimbarea de coordonate de
_
x
1
y
1
_
=
_
a
11
a
12
a
21
a
22
__
x
2
y
2
_
+
_
x
0
y
0
_
:
(x
1
; y
1
) sunt coordonatele unui punct oarecare M n reperul R iar (x
2
; y
2
) sunt
coordonatele aceluiasi punct M n reperul R
0
:
Deoarece A este matricea de trecere de la baza ortonormat a S =
_
!
i ;
!
j
_
la
baza ortonormat a S
0
=
_
!
i
0
;
!
j
0
_
)A este matrice ortogonal a, adic a A A
T
= A
T
A = I
2
.
n consecint a, elementele matricei A depind de un singur parametru , adic a
sau A =
_
cos sin
sin cos
_
, dac a (R; R
0
) sunt la fel orientate (det A =
1 > 0): n acest caz =
\
_
!
i ;
!
i
0
_
2 [0; ] si
\
_
!
j
0
;
!
i
_
=

2
+ ;
\
_
!
i
0
;
!
j
_
=

2
;
\
_
!
j
0
;
!
j
_
= :
sau A =
_
cos sin
sin cos
_
, dac a (R; R
0
) sunt la contrar orientate
(det A = 1 < 0): n acest caz =
\
_
!
i ;
!
i
0
_
2 [0; ] si
\
_
!
j
0
;
!
i
_
=

2

;
\
_
!
i
0
;
!
j
_
=

2
;
\
_
!
j
0
;
!
j
_
= ( ) :
Schimbarea reperelor ortonormate n spatiu.
Fie R =
_
_
O;
!
i ;
!
j ;
!
k
. .
S
_
_
si R
0
=
_
_
O
0
;
!
i
0
;
!
j
0
;
!
k
0
. .
S
0
_
_
dou a repere ortonormare
n spatiu. Trecerea de la reperul R la reperul R
0
este dat a de
1
translatia de reper
!
OO0 = x
0
!
i +y
0
!
j +z
0
!
k
si/sau
rotatia (schimbarea centro-an a) de reper
_

_
!
i
0
= a
11
!
i +a
21
!
j +a
31
!
k
!
j
0
= a
12
!
i +a
22
!
j +a
32
!
k
!
k
0
= a
13
!
i +a
23
!
j +a
33
!
k
) A =
S
A
S
0 =
_
_
a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
a
31
a
32
a
33
_
_
iar schimbarea de coordonate de
_
_
x
1
y
1
z
1
_
_
=
_
_
a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
a
31
a
32
a
33
_
_
_
_
x
2
y
2
z
2
_
_
+
_
_
x
0
y
0
z
0
_
_
:
(x
1
; y
1
; z
1
) sunt coordonatele unui punct oarecare M n reperul R iar (x
2
; y
2
; z
2
)
sunt coordonatele aceluiasi punct M n reperul R
0
:
Deoarece A este matricea de trecere de la baza ortonormat a S =
_
!
i ;
!
j ;
!
k
_
la baza ortonormat a S
0
=
_
!
i
0
;
!
j
0
;
!
k
0
_
) A este matrice ortogonal a, adic a
A A
T
= A
T
A = I
3
.. n consecint a, elementele matricei A depind de trei para-
metri, adic a
A =
_
_
_
_
_
cos
_
!
i
0
;
!
i
_
cos
_
!
i
0
;
!
j
_
cos
_
!
i
0
;
!
k
_
cos
_
!
j
0
;
!
i
_
cos
_
!
j
0
;
!
j
_
cos
_
!
j
0
;
!
k
_
cos
_
!
k
0
;
!
i
_
cos
_
!
k
0
;
!
j
_
cos
_
!
k
0
;
!
k
_
_
_
_
_
_
.
Exercitiul 1. Fie ABCDEF un hexagon regulat avnd lungimea laturii egal a
cu 1 si R un reper ortonormat cu originea n punctul C, R =
_
C;
!
i ;
!
j
_
, n care
vectorul
!
i este coliniar si are acelasi sens cu
!
BC, iar versorul
!
j este coliniar
si are acelasi sens cu
!
EC. Fie R
0
un reper ortonormat cu originea n punctul
F, R
0
=
_
F;
!
i
0
;
!
j
0
_
, n care versorul
!
i
0
este coliniar si are acelasi sens cu
!
FA,
iar versorul
!
j
0
este coliniar si are acelasi sens cu
!
DF. S a se determine:
a) translatia si rotatia care duc reperul R n reperul R
0
;
b) leg atura dintre coordonatele unui punct oarecare din plan n cele dou a repere;
c) coordonatele punctelor A si B n cele dou a repere.
Rezolvare.
a) Reperul R =
_
C;
!
i ;
!
j
_
este dus n reperul R
0
=
_
F;
!
i
0
;
!
j
0
_
prin
translatia dat a de
2
!
CF = 1
..
lung. proiectiei lui
!
CF pe
!
i
!
i + 2
p
3
2
. .
lung. proiectiei lui
!
CF pe
!
j
!
j ,
rotatia dat a de
_
!
i
0
=
1
2
!
i +
p
3
2
!
j
!
j
0
=

p
3
2
!
i +
1
2
!
j
) A =
S
A
S
0 =
_
1
2

p
3
2 p
3
2
1
2
_
sau
=
\
_
!
i ;
!
i
0
_
=
2
3
2 [0; ] ;
\
_
!
j
0
;
!
j
_
=
(repere la fel orientate din gur a), adic a
A =
_
cos
2
3
sin
2
3
sin
2
3
cos
2
3
_
=
_
1
2

p
3
2 p
3
2
1
2
_
:
b) Fie (x
1
; y
1
) coordonatele unui punct oarecare M n reperul R iar (x
2
; y
2
)
coordonatele aceluiasi punct M n reperul R
0
. Atunci schimbarea de coordonate
este dat a de
_
x
1
y
1
_
=
_
1
2

p
3
2 p
3
2
1
2
_
_
x
2
y
2
_
+
_
1

p
3
_
,
_
x
1
=
1
2
x
2
+

p
3
2
y
2
1
y
1
=
p
3
2
x
2
+
1
2
y
2

p
3:
c)
_
!
CA =
3
2
!
i
p
3
2
!
j
!
CB =
!
i
si
_
!
FA =
!
i
0
!
FB =
3
2
!
i
0

p
3
2
!
j
0
:
Exercitiul 2. Fie cubul ABCDA
0
B
0
C
0
D
0
de latur a 1. Consider am reperul
R =
_
A;
!
i ;
!
j ;
!
k
_
unde
!
AB =
!
i ,
!
AD =
!
j ,
!
AA
0
=
!
k si reperul R
0
=
(C
0
;
!
i
0
;
!
j
0
;
!
k
0
) unde
!
C
0
C =
!
i
0
,
!
C
0
D
0
=
!
j
0
,
!
C
0
B
0
=
!
k
0
:
a) S a se arate c a S =
_
!
i ;
!
j ;
!
k
_
si S
0
=
_
!
i
0
;
!
j
0
;
!
k
0
_
sunt baze ortonormate.
b) S a se determine matricea A de trecere de la baza S la baza S
0
:
c) S a se verice dac a matricea A este ortogonal a.
Rezolvare.
a) Sistemul de vectori S =
_
!
i ;
!
j ;
!
k
_
este baz a n V
3
deoarece
_
nr. vect. din S = dim
R
V
3
!
i ;
!
j ;
!
k sunt vectori l.i. pentru c a sunt necoplanari.
Mai mult, S este baz a ortonormat a, deoarece
_
_
_
_
_
_
!
AB
_
_
_ = 1;
_
_
_
!
AD
_
_
_ = 1;
_
_
_
!
AA
0
_
_
_ = 1
\
_
!
AB;
!
AD
_
=

2
;
\
_
!
AD;
!
AA
0
_
=

2
;
\
_
!
AA
0
;
!
AB
_
=

2
.
3
Sistemul de vectori S
0
=
_
!
i
0
;
!
j
0
;
!
k
0
_
este baz a n V
3
deoarece
_
nr. vect. din S = dim
R
V
3
!
i
0
;
!
j
0
;
!
k
0
sunt vectori l.i. pentru c a sunt necoplanari.
Mai mult, S
0
este baz a ortonormat a, deoarece
_
_
_
_
_
_
!
C
0
C
_
_
_ = 1;
_
_
_
!
C
0
D
0
_
_
_ = 1;
_
_
_
!
C
0
B
0
_
_
_ = 1
\
_
!
C
0
C;
!
C
0
D
0
_
=

2
;
\
_
!
C
0
D
0
;
!
C
0
B
0
_
=

2
;
\
_
!
C
0
B
0
;
!
C
0
C
_
=

2
.
b) Cum
_

_
!
i
0
= 0
!
i + 0
!
j
!
k
!
j
0
=
!
i + 0
!
j + 0
!
k
!
k
0
= 0
!
i
!
j + 0
!
k
) A =
S
A
S
0 =
_
_
0 1 0
0 0 1
1 0 0
_
_
:
c) sau S; S
0
baze ortonormate)
S
A
S
0 este matrice ortogonal a;
sau veric am
A
T
A =
_
_
0 0 1
1 0 0
0 1 0
_
_
_
_
0 1 0
0 0 1
1 0 0
_
_
=
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1
_
_
= I
3
:
A A
T
=
_
_
0 1 0
0 0 1
1 0 0
_
_
_
_
0 0 1
1 0 0
0 1 0
_
_
=
_
_
1 0 0
0 1 0
0 0 1
_
_
= I
3
:
Exercitiul 3. Fie tetraedrul regulat ABCD cu muchiile de lungime 1 si E,
F,G mijloacele laturilor BC; CD, respectiv BD: Not am cu
!
u =
!
AB;
!
v =
!
AC
si
!
w =
!
AD.
a) S a se arate c a S = (
!
u ;
!
v ;
!
w) formeaz a o baz a n V
3
:
b) S a se determine m asurile unghiurilor
[
EAG;
[
EAF si
[
FAG:
c) Fie S
0
=
_
!
i ;
!
j ;
!
k
_
baza ortonormat a obtinut a din S prin procedeul Gram-
Schmidt. S a se determine matricea de trecere de la baza S la baza S
0
:
Rezolvare.
a) Sistemul de vectori S = (
!
u ;
!
v ;
!
w) este baz a n V
3
deoarece
_
nr. vect. din S = dim
R
V
3
!
u ;
!
v ;
!
w sunt vectori l.i. pentru c a sunt necoplanari.
b) Calcul am
_

_
!
AE =
1
2
(
!
u +
!
v ) ;
!
AF =
1
2
(
!
v +
!
w) ;
!
AG =
1
2
(
!
w +
!
u ) :
Atunci
4
cos
_
[
EAG
_
= cos
_
\ !
AE;
!
AG
_
=
_
!
AE;
!
AG
_
_
_
_
!
AE
_
_
_
_
_
_
!
AG
_
_
_
=
=

1
2
(
!
u +
!
v ) ;
1
2
(
!
w +
!
u )
_
_

1
2
(
!
u +
!
v ) ;
1
2
(
!
u +
!
v )
_
_

1
2
(
!
w +
!
u ) ;
1
2
(
!
w +
!
u )
_
=
=
h
!
u ;
!
wi +h
!
u ;
!
u i +h
!
v ;
!
wi +h
!
v ;
!
u i
_
h
!
u ;
!
u i + 2 h
!
u ;
!
v i +h
!
v ;
!
v i
_
h
!
w;
!
wi + 2 h
!
w;
!
u i +h
!
u ;
!
u i
=
=
1 1 cos

3
+ 1
2
+ 1 1 cos

3
+ 1 1 cos

3
_
1
2
+ 2 1 1 cos

3
+ 1
2
_
1
2
+ 2 1 1 cos

3
+ 1
2
=
5
6
:
cos
_
[
EAF
_
= cos
_
\ !
AE;
!
AF
_
=
_
!
AE;
!
AF
_
_
_
_
!
AE
_
_
_
_
_
_
!
AF
_
_
_
= ::: =
5
6
:
cos
_
[
FAG
_
= cos
_
\ !
AF;
!
AG
_
=
_
!
AF;
!
AG
_
_
_
_
!
AF
_
_
_
_
_
_
!
AG
_
_
_
= ::: =
5
6
:
c) Determin amS
o
=
_
!
i
o
;
!
j
o
;
!
k
o
_
baza ortonormat a obtinut a din S = (
!
u ;
!
v ;
!
w)
prin procedeul Gram-Schmidt.
Etapa 0. Observ am c a S = (
!
u ;
!
v ;
!
w) este baz a n V
3
.
Etapa 1. C aut am S = (
!
u
1
;
!
v
1
;
!
w
1
) baz a ortogonal a n V
3
. G asim
!
u
1
=
!
u :
k
!
u
1
k
2
= k
!
u k
2
= 1;
h
!
v ;
!
u
1
i = h
!
v ;
!
u i = k
!
v k k
!
u k cos
_
\ !
v ;
!
u
_
= 1 1
1
2
=
1
2
;
h
!
w;
!
u
1
i = h
!
w;
!
u i = k
!
wk k
!
u k cos
_
\ !
w;
!
u
_
= 1 1
1
2
=
1
2
:
!
v
1
=
!
v
h
!
v ;
!
u
1
i
k
!
u
1
k
2
!
u
1
=
!
v
1
2
!
u :
k
!
v
1
k
2
= h
!
v
1
;
!
v
1
i =

!
v
1
2
!
u ;
!
v
1
2
!
u
_
= h
!
v ;
!
v i h
!
v ;
!
u i +
1
4
h
!
u ;
!
u i
= 1
2
1 1
1
2
+
1
4
1
2
=
3
4
:
h
!
w;
!
v
1
i =

!
w;
!
v
1
2
!
u
_
= h
!
w;
!
v i
1
2
h
!
w;
!
u i = 1 1
1
2

1
2
1 1
1
2
=
1
4
:
!
w
1
=
!
w
h
!
w;
!
u
1
i
k
!
u
1
k
2
!
u
1

h
!
w;
!
v
1
i
k
!
v
1
k
2
!
v
1
=
!
w
1
2
1
!
u
1
4
3
4
_
!
v
1
2
!
u
_
=
1
3
!
u
1
3
!
v +
!
w:
k
!
w
1
k
2
=

1
3
!
u
1
3
!
v +
!
w;
1
3
!
u
1
3
!
v +
!
w
_
=
_

1
3
_
2
h
!
u ;
!
u i +
_

1
3
_
2
h
!
v ;
!
v i +h
!
w;
!
wi +
+2
_

1
3
_ _

1
3
_
h
!
u ;
!
v i + 2
_

1
3
_
h
!
u ;
!
wi + 2
_

1
3
_
h
!
v ;
!
wi
=
_

1
3
_
2
1
2
+
_

1
3
_
2
1
2
+11
2
+
2
9
11
1
2

2
3
11
1
2

2
3
11
1
2
=
2
3
:
Etapa 2. C aut am S
o
=
_
!
i
o
;
!
j
o
;
!
k
o
_
baz a ortonormat a n V
3
. G asim
5
_

_
!
i
o
=
1
k
!
u
1
k
!
u
1
=
1
p
1
!
u ;
!
j
o
=
1
k
!
v
1
k
!
v
1
=
1
p
3
4
_
!
v
1
2
!
u
_
;
!
k
o
=
1
k
!
w
1
k
!
w
1
=
1
p
2
3
_

1
3
!
u
1
3
!
v +
!
w
_
:
)
_

_
!
i
o
=
!
u ;
!
j
o
=
p
3
3
!
u +
2
p
3
3
!
v ;
!
k
o
=
1
p
6
!
u
1
p
6
!
v +
3
p
6
!
w:
Matricea de trecere de la baza S la baza S
o
este
S
A
So
=
_
_
_
1
p
3
3

1
p
6
0
2
p
3
3

1
p
6
0 0
3
p
6
_
_
_:
6