Sunteți pe pagina 1din 27

Lucrari pregatitoare privind ntocmirea situatiilor financiare

2.1. Prezentarea situatiilor financiare anuale Situatiile financiare sunt alcatuite de regula din : bilant, contul de profit si pierdere, situatia modificarii pozitiei financiare, note explicative, alte situatii si alte materiale suplimentare care sunt parte integranta din situatiile financiare. Nu se cuprind rapoartele directorilor, declaratiile presedintelul consiliului de administratie, etc. n conformitate cu Cadrul general IASC, situatiile financiare sunt ntocmite si prezentate cel putin anual, se adreseaza unei sfere largi de utilizatori si raspund unor nevoi comune de informatii. Situatiile financiare sunt o reprezentare financiara structurata a pozitiei financiare si tranzactiilor desfasurate de o ntreprindere, oferind informatii despre : active, datorii, capital propriu, venituri, cheltuieli, cstiguri, pierderi fluxurile de numerar a ntreprinderii. Aceste informatii, mpreuna cu cele prezentate n notele explicative, ajuta utilizatorii la estimarea viitoarelor fluxuri de numerar a ntreprinderii, a momentului si gradului de certitudine a generarii numerarului si echivalentelor acestuia. Responsabilitatea ntocmirii si prezentarii situatiilor financiare anuale revine consiliului de administratie, administratorului, sau altui organ de conducere al unei ntreprinderi. ntreprinderile sunt ncurajate sa prezinte, pe lnga situatiile financiare anuale, o analiza financiara efectuata de conducere, care descrie si explica caracteristicile principale ale performantei financiare si pozitiei financiare a ntreprinderii, precum si principalele incertitudini cu care se confrunta. Nota : Aspectele privind continutul situatiilor financiare, caracteristicile calitative ale acestora, etc., vor fi studiate la cursul de "Situatii financiare ale ntreprinderii ". 2.2. Inventarierea si evaluarea elementelor de activ si pasiv. 2.2.1. Inventarierea- organizare si efectuare Inventarierea este un ansamblu de operatiuni prin care se constata existenta faptica a elementelor de activ si pasiv, cantitativ si valoric sau numai valoric, la un moment dat. Inventarierea trebuie sa cuprinda toate elementele de activ si de pasiv precum si bunurile si valorile materiale detinute cu orice titlu apartinnd altor persoane fizice sau juridice. Societatile comerciale au obligatia efectuarii inventarierii generale astfel:

La nceputul activitatii, cu scopul de a stabili si evalua aportul actionarilor la capitalul social al societatii Cel putin o data pe an, de regula la sfrsitul exercitiului, pe parcursul functionarii societatii n cazul fuzionarii, divizarii sau ncetarii activitatii In cazul modificarii preturilor sau tarifelor La cererea unor organisme externe societatii, abilitate prin lege Ori de cte ori sunt indicii ca exista lipsuri sau plusuri n gestiune si care nu pot fi stabilite altfel dect prin inventariere Ori de cte ori intervine o predare primire de gestiune Cu ocazia reorganizarii gestiunilor Ca urmare a calamitatilor naturale sau a unor cauze de forta majora Raspunderea pentru buna organizare a inventarierii revine administratorului sau altei persoane mputernicite cu gestionarea societatii. Aceste persoane au obligatia: Numirii, prin decizie scrisa, a comisiilor de inventariere formate din persoane cu pregatire corespunzatoare, tehnica si economica, care sa asigure efectuarea corecta si la timp a inventarierii. elaborarii si transmiterii catre comisiile de inventariere de instructiuni scrise privind organizarea lucrarilor de inventariere, adaptate la specificul fiecarei societati. Din comisiile de inventariere nu pot face parte gestionarii gestiunilor suspuse inventarierii si nici contabilii care tin contabilitatea gestiunilor respective.

n deciziile privind efectuarea inventarierii se mentioneaza: Componenta comisiilor de inventariere inclusiv a comisiei centrale care coordoneaza ntreaga activitate de inventariere. Modul de efectuare a inven 555h78f tarierii Gestiunile suspuse inventarierii Data de ncepere si data de terminare a operatiunilor de inventariere Obligatiile conducerii societatii n ceea ce priveste asigurarea conditiilor necesare efectuarii inventarierii, se refera la urmarirea urmatoarelor: Organizarea depozitarii valorilor materiale grupate pe: o o o Sorto - tipo - dimensiuni Codificarea acestora ntocmirea etichetelor de raft

inerea la zi a evidentei tehnic-operative a gestiunilor materiale si a celei contabile Participarea la lucrarile de inventariere a ntregii comisii de inventariere Asigurarea personalului necesar pentru manipularea valorilor materiale (asezare, sortare, cntarire, masurare etc. Asigurarea participarii unor persoane competente din unitate sau din afara unitatii pentru identificarea bunurile de inventar, (unde este cazul) respectiv calitatea, pretul, sortimentul etc. Dotarea gestiunilor cu aparate si instrumente adecvate pentru masurare,cntarire, etc. Dotarea comisiilor cu mijloace tehnice de calcul si sigilare a spatiilor inventariate

Daca inventarierea unei gestiuni se face pe parcursul mai multor zile, gestiunea trebuie dotata cu doua rnduri de ncuietori diferite. In ceea ce privesc comisiile de inventariere, acestea au obligatia: De a lua decizii scrise de la gestionarul raspunzator de gestiunea valorilor materiale; Identificarea tuturor locurilor n care exista valori materiale inventariate; Sigilarea tuturor locurilor n care exista valori materiale , cu exceptia locurilor in care a nceput inventarierea si care se sigileaza numai n cazul n care se ntrerup operatiile de inventariere si se paraseste gestiunea. La reluarea lucrarilor se verifica daca sigiliul este intact. n cazul contrar se ntocmeste proces verbal de desigilare. n cazul gestiunilor care folosesc metoda cantitativ-valorica: o Bararea si semnarea, la ultima operatiune, a fiselor de magazie sau mentionarea datei la care s-au inventariat valorile materiale; o Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de valori materiale, existente in gestiune si nenregistrate, nregistrarea acestora in fisele de magazie si predarea lor la contabilitate. La unitatile de desfacere cu amanuntul care folosesc metoda global-valorica: o ntocmirea de catre gestionar, nainte de nceperea inventarierii, a raportului de gestiune n care sa se nscrie valoarea tuturor documentelor de intrare si iesire a marfurilor si cele privind numeralul depus la casierie, ntocmite pna la momentul nceperii inventarierii o Depunerea raportului de gestiune la contabilitate ce urmeaza a fi

Verificarea numeralului din casa si stabilirea sumei ncasarilor din ziua curenta; solicitarea ntocmirii monetarului (la gestiunile cu vnzare cu amanuntul) si depunerea numeralului la casieria unitatii; ridicarea benzilor de control de la aparatele de casa;

Se controleaza daca toate instrumentele si aparatele de masura sau de cntarire au fost verificate si daca sunt n buna stare de functionare. n cazul n care gestionarul lipseste se procedeaza astfel: o Comisia de inventariere aplica sigiliul si comunica acestea conducerii unitatii patrimoniale; o Conducerea unitatii ncunostinteaza imediat n scris pe gestionar despre inventarierea ce urmeaza sa se efectueze indicnd locul, ziua si ora fixate pentru nceperea lucrarilor; o Daca gestionarul sau reprezentatul sau legal nu se prezinta la locul, data si ora fixate, inventarierea se efectueaza n prezenta altei persoane numita prin decizie scrisa, care sa-l reprezinte pe gestionar. Desfasurarea corespunzatoare a inventarierii presupune sistarea operatiunilor de predare-primire a bunurilor supuse inventarierii, lundu-se masuri pentru a nu se stnjeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor. Daca operatiunile de predare-primire a bunurilor nu pot fi suspendate se stabileste o zona tampon n care sa se depoziteze bunurile primite n timpul inventarierii sau sa permita expedieri la clienti iar operatiunile respective se efectueaza numai n prezenta comisiei de inventariere, care mentioneaza pe documentele respective "primit sau eliberat n timpul inventarierii", dupa caz, cu evitarea inventarierii duble sau a omisiunilor. Programul si perioada inventarierii se afiseaza la loc vizibil.

Raspunderi si atributii Comisia de inventariere are urmatoarele atributii si raspunderi: ia declaratii scrise de la gestionarul raspunzator de gestiunea inventariata studiaza instructiunile pentru efectuarea inventarierii; ia masurile necesare pentru separarea bunurilor proprii de cele ale altor unitati; efectueaza inventarierea cantitativa si calitativa a tuturor bunurilor materiale supuse inventarierii prin numarare, cntarire, cubare, dupa natura fiecarui bun; n cazul coletelor originale sigilate, comisia va efectua inventarierea prin sondaj, facnd mentiunea despre aceasta n lista de inventariere si n procesul verbal; confrunta stocurile faptice de pe teren cu stocurile scriptice rezultate din contabilitate, stabilind diferenta n plus sau n minus, face propuneri pentru compensari, acordarea de perisabilitati conform normelor legate, imputarea lipsurilor si nregistrarea plusurilor; controleaza toate locurile n care pot sa existe bunuri supuse inventarierii; ia note explicative de la gestionari privind diferentele constatate; stabileste persoanele vinovate pentru producerea minusurilor sau a degradarii bunurilor; raspunde de exactitatea datelor nscrise n listele de inventariere; ntocmeste liste separate, pe categorii, cu bunurile din depozit sau folosinta pe care le propune pentru casare datorita starii for de degradare sau uzura, aratnd n procesul verbal cauzele care au determinat uzura sau degradarea, n acest din urma caz indicnd si persoanele vinovate, de la care ia nota explicativa.

Metodologia de lucru

nainte de nceperea operatiunii de inventariere, se ia de la gestionarul raspunzator de gestiunea valorilor materiale o declaratie scrisa din care sa rezulte daca: - gestioneaza valori materiale si n alte locuri de depozitare; - n afara valorilor materiale ale unitatii patrimoniale respective, are n gestiune si altele apartinnd tertilor, primite cu sau fara documente; - are plusuri sau lipsuri n gestiune despre a caror cantitate sau valoare are cunostinta; - are valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au ntocmit documentele aferente; - a primit sau a eliberat valori materiale fara documente legale; - detine numerar sau alte hrtii de valoare rezultate din vnzarea bunurilor aflate n gestiunea sa; - are documente de primire-eliberare care nu au fost operate n evidenta gestiunii sau nu au fost predate la contabilitate. De asemenea, gestionarul va mentiona n declaratia scrisa felul, numarul si data ultimului document de intrare si de iesire a bunurilor n/din gestiune. Declaratia se semneaza si se dateaza de gestionari precum si de membrii comisiei de inventariere, aceasta constituind data nceperii inventarierii. Reguli Generale nscrierea bunurilor inventariate n listele de inventariere se face cu completarea tuturor datelor de identificare (cod, denumire, unitate de masura). Listele de inventariere se ntocmesc distinct pe feluri de bunuri inventariate astfel: - materii prime si materiale - obiecte de inventar - echipamente de protectie - piese de schimb

- combustibili - mijloace fixe - bunuri n custodie. Listele de inventariere se vor ntocmi n ordinea codurilor, fiecare cod figurnd n lista o singura data; se ntocmesc n 3 exemplare (cu exceptia celor pentru custodii care se ntocmesc n 4 exemplare), nscrierea facndu-se o singura data, cu indigo. Pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul trebuie sa mentioneze daca toate valorile materiale din gestiune au fost inventariate si consemnate n liste n prezenta sa. De asemenea, acesta mentioneaza daca are obiectii cu privire la modul de efectuare a inven 555h78f tarierii. n acest caz, comisia de inventariere este obligata sa analizeze obiectiile, iar concluziile la care a ajuns se vor mentiona la sfrsitul listelor de inventariere. Listele de inventariere se semneaza pe fiecare fila de catre membrii comisiei de inventariere si de catre gestionari. Exemplarul 2 al listei se retine de catre gestionar, iar originalul si exemplarul 3 se retine de catre comisie n vederea constituirii dosarelor de inventariere. Inventarierea Imobilizarilor Inventarierea consta n identificarea imobilizarilor existente n teren si nscrierea lor n listele de inventariere. Listele se vor ntocmi pe locuri de utilizare. La ntocmirea listelor se va respecta clasificarea generala . n cazul n care imobilizarile sunt dispuse n camere, comisia va proceda si la ntocmirea inventarului de camera. Personalul care are asupra sa imobilizari va asigura conditii n vederea bunei desfasurari a activitatii de inventariere. sefii punctelor de lucru au obligatia ca n declaratia de nceput a inventarierii sa arate ce imobilizari mprumutate utilizeaza n sectii.

Inventarierea se efectueaza prin verificarea inventarelor personale si a fapticului existent pe oameni. Bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (echipament, scule, unelte etc.) se inventariaza si se trec n liste separate, specificndu-se persoanele care raspund de pastrarea lor. n cadrul evidentierii acestora pe formatii, locuri de munca, bunurile vor fi centralizate si comparate cu datele din evidenta tehnico-operativa, precum si cu cele din evidenta contabila. n verificarea stocului faptic se va acorda o atentie deosebita stabilirii obiectelor al caror grad avansat de uzura necesita scoaterea din uz. Pentru aceasta categorie se va ntocmi o lista de inventar separata. Mijloacele fixe care n perioada inventarierii se afla n afara unitatii (vapoare, locomotive, vagoane, avioane, autovehicule etc.) plecate n cursa de lunga durata, masinile de forta si utilaje energetice, masinile, utilajele si Se inventariaza naintea iesirii lor din unitatea economica.

instalatiile de lucru, aparatele si instalatiile de masurare, control si reglare si mijloace de transport date pentru reparatii n afara unitatii Terenurile Pe baza documentelor care atesta proprietatea acestora si a schitelor de amplasare. identificarea lor potrivit titlurilor de

proprietate si a dosarului acestora; Cladirile - inspectare; - compararea constatarilor cu datele prevazute n titlurile de proprietate si dosare Constructiile si echipamentele speciale, retele Potrivit regulilor stabilite de detinatori de energie electrica, termica, gaze, apa, canal, telecomunicatii, cai ferate etc.

Prin constatarea existentei si apartenentei acestora la unitatile detinatoare. Imobilizarile necorporale n cazul brevetelor, licentelor, know-howurilor, marcilor de fabrica este necesara dovedirea existentei acestora pe baza titlurilor de proprietate. Se mentioneaza pentru fiecare obiect n parte pe baza constatarii la fata locului: - denumirea obiectului - descrierea amanuntita a stadiului n care se afla, pe baza valorii din documentatia existenta( devize) si n functie de volumul lucrarilor realizate la data inventarierii. Materialele si utilajele primite de la beneficiari pentru montaj si nencorporate n lucrari se inventariaza separat. In listele de inventariere a lucrarilor Imobilizarile corporale executate cu forte proprii ale unitatii patrimoniale neterminate respective se includ cheltuielile aferente articolelor de deviz la care nu s-a executat ntregul complex de lucrari prevazute n nomenclatoarele de norme de deviz. Investitiile puse n functiune total sau partial, Se nscriu n liste de inventar separate carora nu li s-au ntocmit formele de nregistrare ca mijloace fixe Lucrarile de investitii care nu se mai executa, fiind sistate sau abandonate Productia n curs de executie Se nscriu n liste de inventariere separate, aratndu-se cauzele sistarii sau abandonarii, aprobarea de sistare si masurile ce se propun. Se inventariaza:

Imobilizarile necorporale si corporale n curs de executie

- produsele care nu au trecut prin toate fazele (stadiile) prelucrarii impuse de procesul

tehnologic de productie; - produsele care, desi au fost terminate, nu au trecut toate probele de receptionare tehnica sau nu au fost completate cu toate piesele si accesoriile lor; - lucrarile, serviciile si studiile n curs de executie sau neterminate; La societatile de constructii-montaj, n listele de inventariere a productiei neterminate se includ: - categoriile de lucrari si parti de elemente de constructii la care nu a fost executat ntregul volum de lucrari prevazute n indicatoarele de norme de deviz; lucrarile executate (terminate), dar

nereceptionate de catre beneficiar. Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate la locurile de munca si nesupuse prelucrarii, nu se considera productie n curs de executie. Acestea se inventariaza separat si se repun n conturile din care provin, diminundu-se cheltuielile, iar dupa terminarea inventarierii se evidentiaza n conturile initiale de cheltuieli nainte de nceperea inventarierii productiei n curs de executie si a semifabricatelor din

productie proprie este necesar: - sa se predea la magazii si la depozite toate piesele, ansamblurile si agregatele a caror prelucrare a fost terminata; - sa se colecteze din sectii sau ateliere toate produsele reziduale si deseurile, ntocmindu-se documentele de constatare; - sa se ntocmeasca documentele de constatare si sa prezinte la control semifabricatele a caror utilizare este ndoielnica. Determinarea stocurilor faptice se face astfel nct sa se evite omiterea sau inventarierea de doua sau mai multe ori a acelorasi bunuri. n acest scop, se recomanda ca procedeu dubla inventariere. Inventarierea productiei n curs de executie din cadrul sectiilor auxiliare se face prin stabilirea gradului de executare a lucrarilor( reparatii, lucrari pentru terti etc.). Lucrarile de reparatii capitale neterminate - se inventariaza prin controlul la fata locului a ale cladirilor, instalatiilor, masinilor, stadiului fizic al lucrarilor;

utilajelor, mijloacelor de transport si a altor - se consemneaza n liste de inventariere obiecte, n cazul n care are loc o crestere a separata n care se indica denumirea obiectului valorilor acestora sau o marire a duratei de supus reparatiei, costul de deviz si cel efectiv al functionare. Evaluarea imobilizarilor EVALUAREA imobilizarilor se efectueaza la: lucrarilor executate.

valoarea ramasa neamortizata; valoarea actuala, n functie de pretul pietei; starea fizica si utilitatea lor n cadrul unitatii, n cazul imobilizarilor constatate ca fiind depreciate;

valoarea contabila neta, n cazul imobilizarilor corporale pentru care au fost constituie provizioane pentru deprecieri. Valoarea contabila neta se compara cu valoarea actuala stabilita cu ocazia inventarierii.

n cazul mijloacelor fixe, corectarea valorii contabile si aducerea lor la nivelul valorii de inventar se face prin una din urmatoarele modalitati: prin nregistrarea unei amortizari exceptionale, cnd se constata o depreciere ireversibila (definita, caz tipic pentru mijloacele fixe inutilizabile propuse pentru a fi casate); prin constituirea unor provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe, cnd se constata o depreciere relativa a acestora, ca urmare a unor cauze cum sunt: aparitia unei uzuri morale de care nu s-a tinut seama cu ocazia amortizarii, supraevaluarea mijloacelor fixe, prin aplicarea unor coeficienti neadecvati cu ocazia reevaluarii lor; lipsa de utilitate a acestora pentru unitate n momentul inventarierii ( aflate n conservare, neutilizabile pentru activitatile desfasurate n momentul inventarierii); alte cauze care determina o evaluare actuala mai scazuta a mijloacelor fixe dect valoarea cu care figureaza n contabilitate. Inventarierea stocurilor (materii prime, materialelor si obiectelor de inventar, etc.) Inventarierea bunurilor de mai sus se efectueaza prin stabilirea stocurilor faptice prin numarare, masurare, cntarire, cubare, dupa caz. Produsele de masa, se pot inventaria pe baza de

calcule tehnice, mentionndu-se n liste modul n care s-a facut inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor. Obiective Stocuri faptice Mod de inventariere Prin numarare, cntarire, masurare sau curbare Bunurile aflate n ambalaje originale intacte Se desface prin sondaj

Lichidele a caror cantitate efectiva nu se - se verifica prin scoaterea de probe din vase poate stabili prin transvazare si masurare, continutul vaselor stabilit n functie de volum, densitate, compozitie etc. Materialele de masa (ciment, otel beton, produse de cariera si balastiera, materiale si produse agricole etc.), a caror inventariere prin cntarire si masurare ar necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor. Se nscriu n liste separate. Listele de inventariere pentru bunurile n custodie contin: - informatii cu privire la numarul si data Bunurile apartinnd altor unitati (nchiriere, actului de custodie si ale documentului de n leasing, n custodie, cu vnzare n livrare (factura) consignatie, spre prelucrare etc.) - alte informatii utile - se trimit si persoanei fizice sau juridice careia i apartin bunurile - proprietarul bunurilor urmeaza sa comunice Se pot inventaria pe baza de calcule tehnice. - organoleptic, prin masurare de probe de laborator cnd se constata densitatea,

compozitia si alte caracteristici ale lichidelor

eventuale nepotriviri. Neconfirmarea presupune recunoasterea

exactitatii datelor nscrise n listele de inventariere; - n caz de nepotriviri, unitatea detinatoare clarifica diferentele si comunica constatarile persoanei fizice sau juridice careia i apartin bunurile. - se trec in liste separate cu specificarea persoanelor care raspund de pastrarea lor Bunurile aflate asupra angajatilor la data inventarierii (echipament, cazarmament, - se evidentiaza pe formatii si locuri de munca si centralizat - se compara cu datele din evidenta tehnicoperativa si din contabilitate Bunurile cu grad mare de perisabilitate Se inventariaza cu prioritate, fara a se stnjeni desfacerea imediata - se verifica realitatea soldurilor conturilor respective Celelalte elemente patrimoniale de activ si pasiv - pentru cele aflate la terti se fac cereri de confirmare care, dupa primirea confirmarii, se ataseaza la listele de inventariere. Bunurile depreciate, inutilizabile sau Liste de inventariere separate.

scule, unelte etc.)

deteriorate, fara miscare sau greu vandabile, comenzi n curs, abandonate sau sistate; Produsele aflate n expeditie Se inventariaza de catre unitatile patrimoniale furnizoarea si se nscriu n liste de inventariere Evaluarea stocurilor

STOCURILE se evalueaza cu respectarea principiului permanentei metodelor, care conduce la continuitatea aplicarii regulilor si normelor privind evaluarea, nregistrarea n contabilitate si prezentarea elementelor si a rezultatelor, asigurnd comparabilitatea n timp a informatiilor contabile. La stabilirea valorii de inventar se aplica principiul prudentei, potrivit caruia nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor, respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor, tinnd cont de deprecierile, riscurile si pierderile posibile generate de desfasurarea activitatii exercitiului curent sau anterior. n listele de inventariere se nscriu: valorile din contabilitate, n cazul n care se constata ca valoarea de inventar este mai mare dect valoarea din contabilitate; valoarea de inventar, n cazul n care valoarea de inventar este mai mica dect valoarea din contabilitate. n cazul constatarii unor deprecieri: relative (nedefinitive), se constituie provizion pentru deprecieri, care sa reflecte situatia reala existenta, chiar si n cazul n care aceste cheltuieli nu sunt recunoscute fiscal; ireversibile (definitive) la mijloacele fixe sau la obiectele de inventar, se procedeaza la constituirea unei amortizari suplimentare n vederea punerii de acord a valorii contabile nete cu valoarea stabilita cu ocazia inventarierii, amortizate care nu este deductibila fiscal. 1.3.3.3 Inventarierea creantelor Obiective Creantele fata de terti Mod de inventariere Se verifica si confirma pe baza:

extraselor

soldurilor

debitoare

si

creditoare ale conturilor de clienti si furnizori. Confirmarea soldurilor pentru creante cu vechime mai mare de sase luni se face pe baza de adresa cu confirmare de primire; - punctajelor reciproce; conturilor sau deconturilor externe

periodice confirmate de partenerii externi(n cazul unitatilor care efectueaza decontarea creantelor si obligatiilor pe baza de conturi sau decontari externe periodice). Creante si obligatii incerte ori n litigiu. Evaluarea creantelor si datoriilor EVALUAREA creantelor si datoriilor se face la: valoarea nominala, pentru nregistrarea n contabilitate; valoarea probabila de ncasare sau de plata (valoare de utilitate) cu ocazia inventarierii. Cu acest prilej se constituie provizioane pentru deprecierea creantelor, pentru cresterea datoriilor si pentru sumele aflate n litigiu; la cursul de referinta al Bancii Nationale a Romniei din ziua de 31 decembrie, n cazul creantelor si datoriilor exprimate n devize. pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor, comisia d inventariere trebuie sa primeasca explicatii scrise de la persoanele care au raspunderea gestionarii. Liste de inventariere separate.

pe baza explicatiilor primite si a documentelor cercetate comisia de inventariere stabileste caracterul pagubelor, propunnd modul de regularizare a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice, rezultate n urma inventarierii.

Inventarierea disponibilitatilor din banca si casa Obiective Disponibilitati aflate n conturi la banci Mod de inventariere Prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de banci cu cele din contabilitate. Disponibilitatile n lei si n valuta din - se inventariaza n ultima zi lucratoare a casieria unitatii exercitiului financiar, dupa nregistrarea tuturor operatiunilor de ncasari si plati privind exercitiul respectiv; - se confrunta soldurile din registrul de casa cu cele din contabilitate Inventarierea imprimatelor cu regim special si a altor valori Obiective Formularele cu regim special Mod de inventariere Se nscriu n listele de inventariere n ordinea codurilor

Evaluarea titlurilor de valoare TITLURILE de valoare (titluri de participare, titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu, titluri de plasament, alte titluri imobilizare) se evalueaza la: valoarea de cotare din ziua de 31 decembrie, n cazul celor cotate la bursa; valoarea probabila de vnzare, n cazul celor necotate la bursa.

Daca valoarea de inventar este mai mica dect valoarea cu care figureaza n contabilitate, se procedeaza la constituirea de provizioane pentru deprecierea titlurilor respective. Titlurile de valoare se inventariaza si evalueaza cu respectarea principiului prudentei, astfel: - n situatia n care se apreciaza ca valoarea de vnzare este superioara valorii contabile, n listele de inventariere se nscrie valoarea contabila; - n cazurile n care se constata aprecieri determinate de nregistrarea de rezultate financiare necorespunzatoare la unitatile la care sunt detinute titlurile, situatie care conduce la scaderea valorii probabile de vnzare n listele de inventariere, acestea se evalueaza la aceasta valoare, urmnd sa se constituie provizioane pentru depreciere. 2.2.2.Determinarea rezultatelor inventarierii STABILIREA rezultatelor inventarierii presupune parcurgerea urmatoarelor etape: confruntarea faptic-scriptic; stabilirea lipsurilor imputabile; compensarea lipsurilor cu plusurile constatate; scazamintele legale.

a. Compararea faptic-scriptic REZULTATELE inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic si nscrise n listele de inventariere cu cele din evidenta tehnic-operativa (fisele de magazie) si contabilitate. n cazul inventarului intermitent, stocurile fizice existente la ncheierea perioadei de gestiune se stabilesc fara a mai fi necesara confruntarea acestora cu stocurile scriptice, iar valorile materiale inventariate se evalueaza la pretul de nregistrare al ultimei nregistrari n gestiune. Pe aceasta baza se efectueaza corectarea cheltuielilor pe naturi.

Pentru stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaza la: controlul exactitatii stocurilor din fisele de magazie si a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite se corecteaza operativ; confruntarea cantitatilor consemnate n listele de inventariere, varianta simplificata cu evidenta tehnic-operativa pentru fiecare pozitie n parte; preluarea pozitiilor cu diferente n lista de inventariere centralizatoare; obtinerea de catre comisia de inventariere a explicatiilor scrise, de la persoanele care au raspunderea gestionarii, pentru plusurile, lipsurile si deprecierile constatate, precum si pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie a creantelor sau din alte cauze; stabilirea pe baza explicatiilor primite si a documentelor cercetate, a caracterului lipsurilor, pierderilor, pagubelor si deprecierilor constatate, precum si a plusurilor; elaborarea de propuneri privind modul de regularizare a diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice, rezultate n urma inventarierii; nregistrarea ca atare n contabilitate, fara a se face compensari, a plusurilor si minusurilor rezultate n urma inventarierii, n vederea punerii de acord a evidentei contabile cu valorile inventariate. b. Stabilirea lipsurilor imputabile n cazul constatarii unor lipsuri imputabile, administratorii iau masura imputarii acestora la valoarea lor de nlocuire. Pretul de nlocuire = costul de achizitie al bunului respectiv la data constatarii pagubei. Costul de achizitie = pretul de cumparare practicat pe piata + taxele nerecuperabile, inclusiv TVA + cheltuieli accesorii necesare pentru punerea n stare de utilitate sau pentru intrarea n gestiune a bunului respectiv.

n cazul bunurilor constatate lipsa ce urmeaza a fi imputate, care nu pot fi cumparate de pe piata, valoarea lor de imputare se stabileste de catre o comisie formata din specialisti n domeniul respectiv. c. Compensarea lipsurilor cu plusurile constatate

n cazurile n care lipsurile n gestiune nu sunt considerate infractiuni, la stabilirea valorii debitului se are n vedere posibilitatea compensarii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, daca sunt ndeplinite urmatoarele conditii: existenta riscului de confuzie ntre sorturile aceluiasi bun material, din cauza asemanarii n ceea ce priveste aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente. Listele cu sorturile de produse, marfuri, ambalaje si alte valori materiale care ntrunesc conditiile de compensare datorita riscului de confuzie se aproba anual de catre administratori, respectiv ordonatorii de credite. Listele sunt de uz intern; diferentele constatate n plus sau n minus sa priveasca aceeasi perioada de gestiune si aceeasi gestiune; lipsurile constatate la inventariere sa nu provina din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorita vinovatiei persoanelor care raspund de gestionarea lor. La stabilirea valorii de imputare nu se au n vedere provizioanele pentru depreciere constatate. Compensarea se face pentru cantitati egale ntre plusurile si lipsurile constatate la sorturile supuse compensarii. Pot exista doua ipoteze: cantitatile sorturilor supuse compensarii, la care s-au constatat plusuri, sunt mai mari dect cantitatile sortimentelor admise la compensare la care s-au constatat lipsuri. n aceasta situatie se procedeaza la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a diferentei n plus ncepnd cu sorturile care au preturile scazute, n ordine crescnda;

cantitatile sorturilor supuse compensarii, la care s-au constatat lipsuri, sunt mai mari dect cantitatile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat plusuri. n aceasta situatie se procedeaza la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a cantitatii care depasesc total cantitativ al plusurilor, ncepnd cu sorturile care au preturile unitare cele mai scazute, n ordine crescnda.

d. Scazamintele legale Se aplica la valorile materiale la care sunt acceptate scazaminte. n cazul compensarii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, scazamintele se calculeaza numai n situatia n care cantitatile lipsa sunt mai mari dect cele constatate n plus. Cotele de scazaminte se aplica: n primul rnd, la valorile materiale la care s-au constatat lipsurile; daca n urma aplicarii scazamintelor respective mai ramn diferente cantitative n minus, cotele de scazaminte se pot aplica si asupra celorlalte valori materiale admise n compensare, la care s-au constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferente. Normele de scazaminte nu se aplica anticipat, ci numai dupa constatarea existentei efective a lipsurilor si numai n limita acestora. Normele de scazaminte nu se aplica automat, fiind considerate limite maxime. Diferenta stabila n minus n urma compensarii si aplicarii tuturor cotelor de scazaminte, reprezentnd prejudiciu pentru unitate, se recupereaza de la persoanele vinovate. Imputarea pagubelor constatate n gestiune se face la valoarea de nlocuire. Rezultatele inventarierii se nregistreaza n evidenta tehnic-operativa si n contabilitate. Pe baza registrului-inventar si a balantei de verificare se ntocmeste bilantul contabil, ale carui posturi trebuie sa corespunda cu datele nregistrate la stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a cantitatii care depaseste totalul cantitativ al plusurilor, ncepnd cu sorturile care au preturile unitare cele mai scazute, n ordine crescatoare.

Stabilirea rezultatelor inventarierii constituie sarcina exclusiva a comisiei ce a efectuat lucrarea de inventariere. Rezultatele inventarierii se determina prin stabilirea diferentelor ntre cantitatile faptice de pe teren si cele ce figureaza scriptic n contabilitate. Determinarea diferentelor de face direct pe listele de inventariere. naintea stabilirii diferentelor - plusuri sau minusuri - comisia are obligatia de a analiza fiecare pozitie n parte verificnd exactitatea tuturor calculelor, procednd la corectarea eventualelor erori ce pot influenta rezultatele. De asemenea comisiile au obligatia de a proceda la verificarea atenta a listelor de inventar pentru ca acestea sa ndeplineasca conditiile necesare ca forma si fond, respectiv sa nu cuprinda stersaturi, suprascrieri, adaugiri sau corectii efectuate fara respectarea normelor de corectare a documentelor. n urma analizei lucrarilor de inventariere comisia ntocmeste procesul verbal de inventariere n care se va cuprinde: recapitulatia valorica a bunurilor inventariate, modul cum au decurs operatiunile de inventariere, concluziile cu privire la cuantumul diferentelor, cauzele lor, persoanele vinovate, precum si propunerile concrete cu privire la modul de solutionare a diferentelor, eventuale propuneri pentru compensari, scazaminte legate sau casare. De asemenea, se vor face propuneri cu privire la masurile ce urmeaza a se lua n viitor n vederea prentmpinarii abaterilor si a deficientelor constatate n administrarea si gestionarea bunurilor respective si propuneri pentru punerea n circuitul economic a bunurilor iara miscare. O atentie deosebita se va acorda de catre comisie depistarii valorilor materiale a caror conditii de depozitare si conservare nu asigura mentinerea calitatii acestora, facnd mentiuni speciale n procesul verbal cu privire la masurile de conservare ce trebuiesc luate. Dosarul comisiilor de inventariere va cuprinde urmatoarele documente: declaratia gestionarului la nceputul inventarierii; , listele de inventariere;

procesul verbal cu concluziile si propunerile comisiei; situatia de compensari, daca este cazul; situatia plusurilor si minusurilor ce nu intra n compensare; declaratia gestionarului n care se justifica n amanunt cauzele diferentelor constatate pe fiecare pozitie n parte;

centralizatoarele pe locuri de folosinta sau pe puncte de lucru; listele cu propunerile pentru scoaterea din uz; listele cu bunurile degradate nsotite de procesul verbal n care se arata cauzele si persoanele vinovate.

Se atrage atentia comisiilor de inventariere ca respectarea stricta si n totalitate a acestor instructiuni este obligatorie, orice abatere constituind nendeplinirea sarcinilor de serviciu.

2.3. Conectarea cheltuielilor la veniturile ntreprinderii


Respectarea independentei exercitiilor conduce la integrarea pentru fiecare din acestea : A tuturor cheltuielilor care le privesc; Numai a cheltuielilor care le privesc

Decalajele observate pot sa apara ca urmare a doua categorii opuse de venituri si cheltuieli : cheltuieli nregistrate nainte de consumarea lor efectiva (cheltuieli n avans) sau veniturile constatate nainte de furnizarea prestarilor sau bunurilor vndute (venituri n avans); cheltuieli nregistrate dupa consumarea lor efectiva sau venituri contabilizate dupa prestarea serviciilor sau livrarea bunurilor.

Cheltuieli nregistrate n avans Sunt cheltuielile nregistrate n cursul exercitiului, dar care corespund cumpararilor de bunuri sau servicii a caror furnizare sau prestare trebuie sa survina ulterior.Ele sunt micsorate cu partea care priveste exercitiul viitor.

Exemplu : ntreprinderea a nchiriat un imobil la data de 01 mai N pe o perioada de 18 luni si a achitat integral contravaloarea chiriei.Chiria lunara este de 1000 lei. Conform principiului indepentei exercitiului, n anul N ntreprinderea va recunoaste cheltuieli cu chiria 8000 lei (perioada mai-dec. N), diferenta reprezentnd cheltuieli de repartizat pentru exercitiul N+1. Venituri nregistrate n avans Reprezinta venituri ncasate n exercitiul curent, dar livrarea sau prestarea se vor face n exercitiul sau exercitiile urmatoare. Exemplu : Editura unei reviste a primit la 01 octombrie N de la un cititor un cec de 1200 lei pentru 12 de abonament. Editura va recunoaste n anul N venituri n suma de 300 lei aferente a trei luni de abonament, urmnd ca diferenta de 900 lei sa fie recunoscuti ca venituri n anul N+1.

2.4.Ajustarea elementelor de activ si pasiv. Alte operatiuni privind regularizarile si estimarile contabile.
Valorilor initiale nscrise n contabilitate li se aduc corectii rezultate din aplicarea principiului prudentei, n urmatoarele cazuri : micsorarea valorii unui element de activ din cauze care nu sunt considerate ireversibile, valoarea respectivului element de activ fiind n acest caz corectata printr-un provizion pentru depreciere; micsorarea valorii unui element de activ, ca urmare a uzurii n timp, a schimbarilor tehnice sau a oricarui alt eveniment ale carui cauze sunt judecate ireversibile. Valoarea respectivului element de activ se corecteaza printr-o amortizare.

Amortizarea Se vor revedea aspectele legate de amortizare nvatate n anii anteriori, referitoare la : abordarile privind amortizarea; durata de viata utila; amortizarea fiscala; metodele de amortizare ;

tratamente alternetiv la costul istoric (reevaluarea imobilizarilor la valoarea justa).

Ajustari de valoare pentru depreciere Ajustarile pentru depreciere sunt constatarea contabila a unei diminuari a valorii unui activ. Ajustari pentru deprecieri Aceste ajustari privesc n general constatarea la inventar a unui minus de valoare cu privire la elementele de activ neamortizabile. Ele pot privi, de asemenea, deprecieri exceptionale pentru elementele de activ amortizabile. Suma ajustarii trebuie sa poata fi estimata cu o anumita precizie. Exemple de ajustari : petru deprecierea activelor imobilizate; pentru deprecierea stocurilor; pentru deprecierea creantelor.

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli Provizionul pentru riscuri si cheltuieli reprezinta un pasiv cu exigibilitate sau valoare incerta. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se constituie pentru elemente cum sunt: a) litigiile, amenzile si penalitatile, despagubirile, daunele si alte datorii incerte; b) cheltuielile legate de activitatea de service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor; c) alte provizioane. Contabilitatea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli se tine pe feluri, in functie de natura si scopul sau obiectul pentru care au fost constituite. Un provizion pentru riscuri si cheltuieli va fi inregistrat in contabilitate daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: (a) exista o obligatie curenta generata de un eveniment anterior; (b) este probabila efectuarea unor plati pentru onorarea obligatiei respective; si (c) suma poate fi estimata.

Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli nu pot avea drept scop corectarea valorii activelor. Pentru stabilirea existentei unei obligatii curente la data bilantului, se vor lua in considerare toate informatiile disponibile. Provizioanele vor fi revizuite la data fiecarui bilant si ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta, in cazul in care pentru stingerea unei obligatii nu mai este probabila o iesire de resurse, provizionul trebuie anulat. Nu vor fi recunoscute provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare. Exemplu : Recomandare : A se citi IAS 37 " Provizioane, datorii si active contingente Alte operatiuni de regularizare la bilant evaluarea elementelor monetare n devize ; stabilirea rezultatului fiscal si a impozitului aferent; repartizarea rezultatului net.