P. 1
Caiet de Sarcini

Caiet de Sarcini

|Views: 19|Likes:
Published by Anisoara Popa
Caiete de sarcini zidarie, finisaje etc
Caiete de sarcini zidarie, finisaje etc

More info:

Published by: Anisoara Popa on Jul 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2014

pdf

text

original

Sections

  • 1.GENERALITĂŢI
  • 2. STANDARDELE ŞI NORMATIVELE DE REFERINŢĂ
  • 3. MATERIALE SI PRODUSE
  • 4.LUCRĂRI CARE TREBUIESC TERMINATE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE PARDOSELI
  • 5. EXECUTIA LUCRARILOR
  • 6.EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE PLACAJE DE FAIANŢĂ SAU GRESIE
  • 7.CONDIŢII DE CALITATE ŞI VERIFICAREA LUCRĂRILOR

CAIET DE SARCINI ZIDĂRIE

1. GENERALITĂŢI Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia pereţilor, a închiderilor de goluri, a consolidărilor, etc, cu cărămidă plină, cu goluri, bca, etc. precum şi specificaţiile pentru montare de zidărie, precizate în antemăsurători. 2. STANDARDE ŞI NORMATIVE - STAS 10109 / 82 – Lucrări de zidărie - C 17-82 – Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor - STAS 457-86 – Cărămizi - STAS 1030-85 – Mortare obişnuite de var ciment clasificare şi condiţii tehnice - STAS 2634-80 – Verificarea calităţii materialelor - STAS 388-80 – Ciment metalurgic M30 în saci - STAS 1500-78 – Ciment Pa35 3. MATERIALE UTILIZATE Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de I.N.C.E.R.C. Cărămizile pline presate, cu goluri, bca, etc vor fi de calitatea I-a marca 100. Armăturile din OB37 Ø 6 mm folosite la armarea zidăriei pe muche vor corespunde STAS 438 / 80. Mortarele vor fi conform mărcilor din proiect. 4. LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT Materialele livrate vor fi însoţite de certificatele de calitate. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor încât în momentul punerii în operă să corespundă condiţiilor tehnice de calitate impuse de normativele în vigoare. 5. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII La execuţia lucrărilor de pereţi despărţitori (neportanţi), de umpluturi (închideri de goluri), etc, se vor folosi numai cărămizi de calitate, fără spărturi, crăpături, etc, şi se vor folosi mortare de ciment-var marca M25Z. Grosimea zidurilor se va realiza conform planşelor de arhitectură. În execuţie se va folosi forţă de muncă calificată, zidari , cunoscători ai normativelor aferente lucrărilor de zidărie. Se va urmări atât planeitatea cât şi verticalitatea; se admite, conform normativului, o deviere de maxim + 0,5 cm atât pe verticală cât şi pe orizontală, măsurată faţă de un dreptar de 3 m lungime. Operaţiuni ce trebuiesc strict controlate: - aderenţă cât mai bună între cărămizi şi mortar prin udarea satisfăcătoare a cărămizilor, înaintea aplicării mortarului; - rosturile verticale şi orizontale vor fi bine umplute cu mortar pe toată suprafaţa realizată, lăsându-se neumplute doar pe o adâncime de 1 cm de la faţa zidului; - rosturile verticale vor fi ţesute astfel încât suprapunerea din 2 rânduri succesive pe înălţime, atât în câmp cât şi la intersecţii şi colţuri, să se facă pe minim ¼ cărămidă în lungul zidului şi pe ½ cărămidă pe grosimea lui. Ţeserea se face obligatoriu la fiecare rând; - grosimea rosturilor verticale şi orizontale este de cca 10-12 mm; - se va urmări orizontalitatea rândurilor de cărămidă; - întreruperea lucrărilor de zidărie se va face în trepte; - legăturile între ziduri, la colţuri, intersecţii şi ramificaţii se face alternativ; - ancorarea zidăriei de umplutură de zidăria existentă se face cu ajutorul mustăţilor de oţel beton Ø 8 = 50 cm sau prin crearea de ştrepi pentru a realiza ţeserea cu zidăria veche; - se va asigura protecţia anticorozivă a barelor de ancorare; - pereţii despărţitori (cărămizi pe muche) se rigidizează prin ţesere şi ancorare cu bare de oţel beton OB37 Ø 6 la fiecare 3-4 rânduri în rosturile orizontale şi ancorarea lor de zidurile existente conform Normativ P2-85.

1

Verificarea execuţiei zidăriei se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor, iar rezultatele se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse. 6. SPECIFICAŢII PENTRU MORTARE Mortarele folosite la lucrările de zidărie neportante vor fi cu marca M25Z. Pentru aceste mortare se foloseşte ciment metalurgic cu adaosuri M30 vrac STAS 1500. Mortarele vor corespunde Normativului C17-82. Prepararea mortarelor se va face manual sau mecanizat asigurându-se dozarea exactă a componentelor, amestecarea mortarului pentru omogenizare şi obţinerea durabilităţii conform reţetei. Calitatea mortarelor se verifică pe parcursul execuţiei zidăriei şi a furnizării lor, în conformitate cu STAS 2634-80 precum şi a metodelor de încercare a mortarelor în stare proaspătă sau întărită. La execuţia lucrărilor pe timp friguros se va ţine seama de Normativul C16-84. 7. VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR Se va face atât la terminarea unor etape cât şi la recepţia lucrărilor prin verificarea: - elementelor geometrice, inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate, planeitate, etc) la elementele realizate - aspectul general şi starea fiecărui element în parte - inventarierea tuturor proceselor verbale - corespondenţa celorlalte elemente, dintre proiect şi execuţie (goluri, ghermele, buiandrugi, etc). În cazul în care datele din proiect şi prescripţiile nu au fost respectate total sau parţial, investitorul (dirigintele de şantier) va decide refacerea lucrărilor faţă de proiect şi caietul de sarcini.

Întocmit, carh. C. Stroescu

2

CAIET DE SARCINI TENCUIELI INTERIOARE 1. GENERALITĂŢI Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru realizarea tencuielilor noi sau refacerea tencuielilor existente, executate pe zidărie de cărămidă şi planşee de beton, inclusiv executarea gletului de var, ipsos sau ipsos-var. 2. STANDARDE ŞI NORMATIVE STAS 1500-78 – Ciment metalurgic cu adaosuri M30 STAS 1667-76 – Agregate naturale pentru mortare STAS 146-78 – Var pentru construcţii C18-83 – Normativ pentru executarea tencuielilor umede C17-83 – Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor 3. MATERIALE UTILIZATE - ciment metalurgic M30 - apă - var pentru construcţii conform STAS 146-78 - nisip conform STAS 1667-76 4. LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât în momentul punerii în operă să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare. Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor, astfel încât să fie utilizate în condiţii bune la tencuieli, sunt: - la mortare ciment-var M10T până la 8 ore, - la mortare ciment var M25T până la 10 ore, - la mortare ciment var M100T şi M50T fără întârziator până la 10 ore, iar cu întârziator până la 16 ore. 5. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI Toate materialele vor fi introduse în operă numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate. Mortarele de la staţii sau centrale pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de fişa care să conţină caracteristicile tehnice ale acestora. 6. EXECUŢIA LUCRĂRILOR Cuprinde: a) Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parţial sau total); se vor decapa toate straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci şi curăţa rosturile orizontale şi verticale în vederea asigurării unei bune aderenţe a noii tencuieli. b) Lucrări de decapare a straturilor existente de zugrăveli, inclusiv gletul până la grund cu ajutorul unor scule speciale (ex: raşchete) în cazul tencuielilor care se menţin şi nu prezintă fisuri sau detaşări de stratul suport. c) Operaţiuni pregătitoare: lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor: - controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit, suprafeţele de beton să fie relativ uscate, abaterile de la planeitate şi verticalitate să nu fie mai mari decât cele admise, etc); - terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorări ale tencuielilor; - suprafeţele suport să fie curate;

3

rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3-5 mm, iar suprafeţele netede (sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă; - verificarea execuţiei şi recepţiei lucrărilor de protecţie (învelitori, planşee, etc) sau a căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalaţii, tâmplării, etc), precum şi dacă au fost montate toate piesele auxiliare (ghermele, praznuri, suporţi metalici, colţari, etc). d) Execuţia amorsării: - suprafeţele de beton vor fi stropite cu apă, după care se va amorsa cu şpriţ din ciment şi apă în grosime de 3 mm; - în cazul aplicării de tencuieli cu grosime redusă (5-10 mm) pe tencuieli existente se va respecta aceeaşi tehnologie ca în cazul tencuielilor cu grosimi normale şi anume: amorsare, şpriţ, tinci, toate reduse corespunzător încât să se încadreze în grosime normală; - amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform, fără discontinuităţi, fără prelingeri pronunţate, având o suprafaţă rugoasă şi aspră la pipăit. e) Execuţia grundului: - grundul în grosime de 5-15 mm se va aplica pe suprafeţe de beton, după cel puţin 24 de ore de la aplicarea şpriţului, şi după cel puţin 1 oră în cazul suprafeţelor de cărămidă. Dacă suprafaţa şpriţului este prea uscată aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea grundului; - partea superioară a pereţilro şi tavanele încăperilor cu înălţime mai mare de 3,00 m se vor executa de pe platforme de lucru continue; - mortarul folosit la grund este cel prevăzut în antemăsurători şi piesele desenate (M10TM100T); - grosimea grundului se va verifica în timpul execuţiei în scopul de a obţine în final o suprafaţă plană, fără asperităţi pronunţate, neregularităţi, goluri, etc; - înainte de executarea stratului vizibil se va controla ca suprafaţa grundului să fie uscată şi să nu aibă granule de var nestinse. f) Execuţia stratului vizibil: - stratul vizibil al tencuielilor interioare – tinci – va avea compoziţia ca şi a grundului, însă cu nisip fin de până la 1 mm; - grosimea tinciului poate varia între 1-5 mm; - gletul de var la încăperile zugrăvite se va realiza prin închiderea porilor tinciului cu strat subţire de 1-3 mm de var şi adaos de ipsos, 100 kg la 1 mc de var pastă; - gletul de ipsos executat pe suprafeţele ce urmează a fi vopsite se va realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subţire de cca 2-3 mm de pastă de ipsos; - gletul de ipsos se va realiza numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate, în cantităţi strict necesare, înainte de terminarea prizei ipsosului; - la tencuielile sclivisite, stratul vizibil se netezeşte cu drişca de oţel şi se execută numai din pastă de ciment; - în cazul execuţiei tencuielilor interioare la o temperatură exterioară mai mică de + 5 grade C, se vor lua măsurile speciale prevăzute în Normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, indicativ C16-79. 7. CONDIŢII TEHNICE PENTRU CALITATEA TENCUIELILOR ŞI RECEPŢIONAREA LOR Pe parcursul executării tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de execuţie, utilizarea tipurilor şi compoziţiei mortarelor indicate în proiect, precum şi aplicarea straturilor succesive în grosimea prescrisă. Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi uscării forţate şi, dacă este cazul, în primele zile de la execuţia tencuielilor pe pereţi din blocuri de b.c.a. se va arunca în apă. Rezultatele încercărilor pe epruvete de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de şantier) în termen de 48 de ore de la obţinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar în parte. Încercările de control în care rezultatele sunt sub 75% din marca prescrisă conduc la refacerea lucrărilor respective. Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale. Recepţia pe fază de lucrări se face, în cazul tencuielilor interioare, prin verificarea: - rezistenţei mortarului, - numărului de straturi aplicate şi grosimile acestora, cel puţin un sondaj la fiecare 200 mp (se va verifica prin baterea de cuie în locuri mai puţin vizibile), -

4

aderenţa la suport şi între straturi (verificarea se realizează prin batere cu un ciocan de lemn în tencuială, apreciind sunetul obţinut), - planeitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor (bucată cu bucată). Rezultatele verificărilor se înscriu în registrul de procese verbale de lucrări ascunse şi se efectuează înainte de execuţia zugrăvelilor şi vopsitoriilor. Abaterile admisibile la recepţia calitativă a tencuielilor sunt: Verificarea aspectelor tencuielilor se vor face vizual cercetând suprafaţa tencuită, forma muchiilor, a intrândurilor şi ieşindurilor, iar planeitatea suprafeţei se va verifica şi cu dreptarul (de 2 m lungime) orientat pe toate direcţiile. Suprafeţele tencuite trebuie să fie uniforme, să nu aibă denivelări, ondulaţii, fisuri, împuşcături de var nestins, urme vizibile de reparaţii locale. Gradul de netezire al suprafeţelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite (cu palma). -

5

pentru stratul vizibil al tencuielilor exterioare decorative (praf de piatră. ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci b. 14-15 cm . Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul.ciment alb 3.pentru şmir: o în cazul aplicării manuale a mortarelor 5-7 cm o iar în cazul aplicării mecanizate 10-12 cm . consistenţa se va determina prin probe în funcţie de granulometrie şi materialul utilizat..ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci b. LIVRARE.piatră mozaic (praf de gris de piatră) d. până la 10 ore. astfel încât să fie utilizate în bune condiţii la tencuieli exterioare sunt: . până la 10 ore maximum . vor trebui să corespundă următoarelor tasări ale conului etalon: .la mortar de var-ciment M25T. Mortarele de la staţii sau centrale pot fi introduse în lucru numai dacă transportul este însoţit de o fişă care să conţină caracteristicele tehnice ale acestora..a. etc.la mortar de ciment-var M10T până la 8 ore 5.la mortar de ciment-var M50T. STAS 1500-78 . la coşuri. piatră de mozaic – praf de piatră sau praf de marmură (conf. DEPOZITARE. 2.pentru grund: o în cazul aplicării manuale a mortarelor 7-8 cm o iar în cazul aplicării mecanizate 10-12 cm . MANIPULARE ŞI UTILIZARE Materialele livrate vor fi însoţite de certifictul de calitate. STAS 1667-76 . bine spălat c. ciment portand alb.var pentru construcţii e. STAS 146-78 . STAS 7055-87 . 6 . temperatură.agregate naturale pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali c. Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor. Consistenţa mortarelor pentru executarea tencuielilor exterioare.c. aplicate pe suprafeţele faţadelor construcţiei.M100T fără întârziator. cu acordul proiectantului şi beneficiarului. nisip de râu sau carieră. GENERALITĂŢI Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia tencuielilor exterioare umede.. STAS 1134-71 . depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât în momentul punerii lor în operă să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare. umiditate.CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE TENCUIELI EXTERIOARE 1. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI Toate materialele vor fi introsude în lucrare numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost livrate cu ceertificate de calitate care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective. var pentru construcţii pastă – STAS 1134-71 e. MATERIALE a. vezi şi STAS 9201-80 4. iar cu întârziator până la 16 ore . ventilaţii etc. similipiatră) prin probe 7-8 cm. STANDARDELE ŞI NORMATIVELE DE REFERINŢĂ a.pentru şpriţ: o aplicarea mecanizată a mortarelor 12 cm o aplicare manuală a mortarelor 9 cm o aplicare pe blocuri de b. proiect) d.

OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE Lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor exterioare: . . etc. stratul al doilea (grundul) va fi de 10-12 mm grosime şi se va executa după zvântarea primului strat. EXECUŢIA GRUNDULUI . confecţionat cu piatrăp de mozaic (praf de piatră) în loc de nisip. stratul vizibil din 10-12 mm grosime se va executa drişcuit şi periat cu mortar var-ciment marca M25T.rosturile de zidărie de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3-5 mm.) .a. nisip) . finisat conform indicaţiilor din piesele scrise şi desenate ale proiectului (buciardat.la tencuielile din praf de piatră.grundul la tencuielile din praf de piatră va fi din mortar M50T.terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioarăar putea provoca deteriorări ale tencuielilor .pe suprafeţele de b. suprafaţa grundului trebuie să fie uscată şi să nu aibă granule de var nestins D. vor avea şpriţul se va executa din mortar de ciment-var compoziţie 1:025:3 (ciment. iar până la 60 % din ciment Portland alb (acolo unde prin proiect nu se cere 100% ciment alb) . nisip) . etc. fără asperităţi pronunţate.amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform fără discontinuităţi.suprafeţele de beton şi de zidărie de cărămidă vor fi stropite cu apă după care se va amorsa cu şpriţ din ciment şi apă în grosime de 3 mm .la tencuielile similipiatră.controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit. EXECUŢIA AMORSĂRII . EXECUŢIA STRATULUI VIZIBIL .suprafeţele de b.grundul în grosime 5-20 mm se va executa pe suprafeţe de beton (plasa de rabiţ). Dacă suprafaţa şpriţuluieste prea uscată. neregularităţi. var. în scopul de a obţine în final o suprafaţă plană. pe care se execută tencuiala din praf de piatră. asize verticale. goluri. iar la tencuieli tip similipiatră din mortar de ciment var marca M100T. stratul vizibil de 15-20 mm grosime se va executa din mortar marca M100T confecţionat cu piatră de mozaic în loc de nisip.suprafeţele suport să fie curate . iar suprafeţele netede (sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă B. aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea grundului.înainte de aplicarea tinciului (a tencuielilor speciale). de pe schele de faţadă independente .grosimea grundului se va verifica în timpul execuţiei.tencuilile exterioare se vor realiza pe câmpuri mari din aceeaşi cantitate de mortar.întreruperea lucrului se va face la mijlocul suprafeţelor pentru evitarea petelor şi diferenţelor de nuanţe 7 . .a. etc) . var. De urmărit şi mortarele prevăzute în antemăsurători şi piesele desenate. pregătită în prealabil pentru evitarea diferenţelor de culoare . abaterile de la planeitate şi verticalitate să nu fie mai mari decât cele admise.pe timp de arşiţă se iau măsuri contra uscării rapide .înainte de executarea stratului vizibil se va controla suprafaţa grundului să fie uscată şi să nu aibă granule de var nestinse . cu mortar 1:2:6 (ciment.c.suprafeţele cu plasă de rabiţ trebuie să aibă plasa bine întinsă şi să fie legată cu sârmă zincată de elemente pe care se aplică . după cel puţin 24 ore de la aplicarea şpriţului (şmirului) şi după cel puţin 1 oră în cazul suprafeţelor de cărămidă.interzisă aplicarea grundului pe suprafeţe îngheţate sau dacă există pericolul ca grundul să îngheţe înainte de întărire . având o suprafaţă rugoasă şi aspră la pipăit.pe suportul de plasă de rabiţ galvanizat se va aplica direct şmirul din mortar cu aceiaşi compoziţie cu a mortarului pentru grund . fără prelingeri pronunţate. EXECUŢIA LUCRĂRILOR A.grundul (ca şi şpriţul) se va aplica pe suprafeţele faţadelor de sus în jos. suprafeţele de beton să fie relativ uscate.6.c. . C.

împuşcături. andcadramente. şpaleţii şi glafurile golurilor trebuie să fie vii sau rotunjite. în orice direcţie având adâncime sau proeminenţă de până la 2 mm Până la 1 mm / m şi max 3 mm pe înălţimea unui etaj Până la 3 mm Denumirea defectului Umflături. în care rezultatele sunt sub 75 % din marca prescrisă. etc) şi modul de prelucrare a feţei văzute cu prevederile din proiect sau mostrele aprobate. urme vizibile de reparaţii locale. conduce la refacerea lucrărilor respective.. Rezultatele încercărilor pe epruvete de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de şantier) în termen de 48 ore de la obţinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar în parte. Recepţia pe faza de lucrări se face în cazul tencuililor exterioare. lipsuri de glafuri ferestre. crăpături. se va arunca apă. drepte. 8 . pilaştri. prin verificarea: rezistenţei mortarului numărul de straturi aplicate şi grosimile acestora. ornamente.1 neregularitate /m2. etc. fisuri. solbancuri. verticale sau orizontale-conf. cornişe. rizuri.după executarea tinciului se vor lua măsuri de protecţie a suprafeţelor proaspăt tencuite Nu se vor executa tencuieli exterioare. Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi uscării forţate şi dacă este cazul în primele zile de la execuţia tencuielilor pe pereţi din blocuri de b. faţdă posterioară Nu se admit Nu se admit max. Abaterile admisibile la recepţia calitativă a tencuielilor sunt: Tencuieli la retrageri. utilizarea tipurilor şi compoziţiei mortarelor indicate în proiect precum şi aplicarea straturilor succesive în grosimea prescrisă. Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale. la o temperatură mai mică de +50 C. ondulaţii.c. să nu aibă denivelări. cel puţin un sondaj la fiecare 100 mp (se va verifica prin baterea de cuie în locuri mai puţin vizibile) aderenţa la suport şi între straturi (sondaj – prin batere cu ciocan de lemn şi aprecierea sunetului obţinut) planeitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor (bucată cu bucată) dimensiunile. cocuri. cornişe. proiect.a. ventilaţii Zgunţuri mari (până la max. Încercările de control. asize. etc. 7. curţi de lumină. CONDIŢII TEHNICE PENRTU CALITATEA TENCUIELILOR ŞI RECEPŢIONAREA LOR: Pe parcursul executării tencuililor se va verifica respectarea tehnologiilor de execuţie. ciupituri (împuşcături). muchii. fisuri. similipiatră. brâie. solbancuri. ieşinduri. băşici şi zgârieturi adânci formate la drişcuire în stratul de acoperire Neregularităţi ale suprafeţelor (la verificarea cu dreptarul de 2 m lungime) Abateri faţă de verticală sau orizontală a unor elemente de intrânduri. Abateri faţă de rază – suprafeţe curbe Până la 5 mm Suprafeţele trebuie să fie uniforme ca prelucrare şi culoare. 2 neregularităţi / m2. calităţile şi poziţiile elementelor decorative şi anexe (solbancuri. ancadramente. Muchiile de racordare. Se va controla corespondenţa mortarului (prafului de piatră. 3 mm). rosturi.) bucată cu bucată. în orice direcţie având adâncime sau proeminenţă de până la 2 mm Până la 2 mm / m şi max 5 mm pe înălţimea de etaj Tencuieli la faţade şi alte elemente exterioare ale construcţiei Nu se admit Nu se admit max.

se evită uscarea prea rapidă a adezivului cu care sunt fixate plăcile de polistiren. zidurile din BCA. Amorsarea suprafeţelor absorbante Suprafeţele care au un grad de absorbţie ridicat. cum ar fi grăsimile. bitumurile etc. timp de uscare 4h. întăreşte suprafaţa. Amorsa mai are următoarele proprietăţi: fixează praful. Fixarea profilelor de soclu • Trasarea cotei generale se face folosind aparate speciale de măsură: nivela cu trepied. Acestea pot constitui un loc ideal pentru formarea ciupercilor. în raport de 6. să nu existe substanţe care să scadă gradul de aderenţă. La colţuri trebuie menţinută continuitatea plăcilor. curată. pe o singură suprafaţă.10. pe centrul acesteia • Adezivul nu se va aplica pe muchiile plăcilor Fixarea plăcilor termoizolante După aplicarea mortarului trebuie fixată placa pe perete şi apăsată cu ajutorul unei gletiere mari. Plăcile de polistiren vor fi lipite astfel încât să depăşească muchia golului cu cel puţin 9 . trebuie verificată calitatea suprafeţei existente. Murdăria existentă şi straturile cu o rezistenţă scăzută trebuie îndepărtate. Amestecul se face electromecanic. cu ajutorul unei mistrii zimţate • Mărimea dinţilor mistriei trebuie sa fie de 10 mm • Adezivul nu se va aplica pe muchiile plăcilor Metoda prin puncte • Se foloseşte când suprafaţa suport prezintă denivelări mai mari de 15 mm • Se stabileşte mărimea denivelărilor • Adezivul se va aplica continuu pe marginea plăcii şi în puncte.2 l/mp. Plăcile trebuie montate în asize una lângă alta. CAIET DE SARCINI SISTEME DE TERMOIZOLAŢII PENTRU FAŢADE– TERMOSISTEM Evaluarea suprafeţei existente Înainte de începerea lucrărilor. cu ajutorul unui agitator cu paleţi • Dacă această condiţie nu este respectată. trebuie amorsate cu grund universal şi apoi se lasă să se usuce timp de 4 ore. Astfel. Un sunet surd arată că în acel loc tencuiala trebuie îndepărtată. Curăţaţi suprafaţa şi aplicaţi produsul antifungic. precum şi o execuţie corectă a lăcrimarelor.5 litri/25 kg. Aşezarea plăcilor se face întocmai ca o zidărie de cărămidă. consum: 0. Trebuie să fie rezistentă. teodolitsu laser • Fixarea profilului de soclu se va face cu dibluri metalice cu diametrul minim de 8/60 • Diblurile se vor monta din 30 în 30 cm pe lungimea profilului • Montarea profilelor asigură orizontalitatea perfectă a placajului • Abaterile de planeitate ale peretelui se compensează prin folosirea unor distanţieri de plastic cu grosimi variabile • Îmbinările între profile se realizează cu piese speciale de îmbinare Pregătirea mortarului adeziv • Adevizul se va prepara prin amestecare cu apă curată.Solbancurile şi diferitele profile trebuie să aibă pantele spre exterior. adezivul ăşi va pierde din proprietăţi. iar efectul nu va fi cel dorit Aplicarea adezivului pe plăci termoizolante Metoda patului de adeziv • Adezivul se va aplica pe placa de polistiren în strat continuu. uscată. nu se diluează. Aderenţa tencuielii existente se verifică prin lovirea cu ciocanul. de ex.

înainte de aplicarea masei de şpaclu. Şlefuirea suprafeţei plăcilor termoizolante • Dacă plăcile de polistiren sunt lăsate neprotejate de radiaţiile UV mai mult de 2 săptămâni. acestea vor fi eliminate prin şlefuire • Şlefuirea se va face cu hârtie abrazivă sau cu peria de sârmă Fixarea plăcilor de termoizolaţie în dibluri • Se dau găuri pe suprafaţa faţadei egale cu diametrul diblului după min. • Fâşiile de plasă se vor suprapune 10 cm una peste cealaltă • Plasa de fibră de sticlă se înglobează prin presare dinspre centru către marginile fâsiei. Nu se admite ca rosturile dintre plăcile din dreptul golului să intre în prelungire cu muchia golului. se va aplica masa de şpaclu finală • Masa de şpaclu finală constituie suportul pentru tencuiala decorativă • După uscare (minim 24 ore) aceasta se şlefuieşte cu hârtie abrazivă până se obţine o suprafaţă netedă Amorsarea • Masa de şpaclu şlefuită se lasă la uscat cel puţin 24 ore înainte de aplicarea amorsei 10 . iar al verticalităţii – cu un boloboc. Verificarea poziţionării plăcilor După montarea plăcilor de polistiren se va face controlul planeităţii şi verticalităţii. de sus în jos • Înglobarea se face cu ajutorul mistriei zimţate • După înglobare. Dacă apar rosturi la îmbinările dintre plăci acestea trebuie astupate în mod obligatoriu cu spumă poliuretanică. masa de şpaclu se lisează cu ajutorul gletierei Formarea marginilor • Marginile se formează cu ajutorul gletierei unghiulare Masa de şpaclu finală • După înglobarea completă.o dată grosimea plăcii.2 KN • Necesarul este de 6-8 buc / mp • Diblurile se bat astfel încât rozeta să fie înglobată în placa de polistiren • Capetele diblurilor vor fi şpăcluite Armarea suplimentară a uşilor şi ferestrelor • La colţurile ferestrelor şi uşilor se montează profil de colţ armat cu plasă de fibră • La muchiile superioare ale uşilor şi ferestrelor se montează profilul de fereastră cu picurător • La glafurile uşilor se foloseşte polistiren extrudat de 2 cm grosime • Colţurile ferestrelor şi uşilor se armează suplimentar cu benzi din plasă de fibră dispuse la 450 (deoarece) în acele zone sunt concentrări de eforturi • Dimensiunea benzilor este de 20 x 35 cm Armarea cu plasă de fibră de sticlă a sistemului de termnoizolaţie Plasa de fibră de sticlă se aplică în fâşii cu lăţimea de 1 m de sus în jos pe înălţimea faţadei. Controlul planeităţii se va face prin plimbarea gletierei pe suprafaţă. acestea trebuie şlefuite din nou şi curăţate • Dacă se constată mici denivelări în zonele de îmbinare dintre plăci. 24 ore de la lipirea plăcilor • Diblurile se vor fixa provizoriu în găuri • Se introduc cuiele de expandare în găurile diblului prin lovire cu ciocanul • Forţa de smulgere a diblurilor din perete trebuie să fie > 0.

siliconice • Tencuielile acrilice pot fi utilizate de la furnizorii de materiale agrementaţi existenţi pe piaţa materialelor de construcţii din România.• • Amorsarea se va face cu vopsea grund ce se va aplica cu bidineaua uniform pe toată suprafaţa În cazul tencuielilor silicatice amorsarea se va face cu grund Pregătirea tencuielii minerale • Tencuielile produse sub formă de pulbere trebuie preparate la locul aplicării. diagonal. carh. După uscarea tencuielii. o puteţi nivela cu gletiera. Conţinutul sacului se adaugă la cantitate de apă măsurată şi se amestecă până se obţine o pastă omogenă. în funcţie de direcţia de structurare se pot obţine diferite modele (circular. apoi tencuiala. Aplicarea tencuielii „straturi subţiri” • Tencuiala se aplică pe suprafaţa cu gletieră metalică • Se nivelează stratul de tencuială la grosimea granulei Finisarea stratului de tencuială „straturi subţiri” cu gletiera • După cca 3 minute tencuiala se structurează cu drişca de plastic • În cazul tencuielilor. Pe suprafaţa grunduită cu vopsea se aplică tencuiala. Întocmit. orizontal) Combinarea tencuielilor de culori diferite • Se aplică o bandă adezivă. Ioan Spineanu 11 . pe care. se protejează suprafaţa uscată şi se aplică şi cealaltă culoare Aplicarea tencuielilor mozaicate • În zonele expuse murdăriei şi scurgerilor de apă. şi după aceea. se îndepărtează banda autoadezivă. cu ajutorul unui mixer electric Pregătirea tencuielilor acrilice. după aceea. silicatice. vertical. cel mai bine este să aplicaţi o tencuială mozaicată.

conduce la o economie de energie de 6%. Acest sistem termoizolator. vopsitorii lavabile pe glet de extereior etc) . TRANSPORT Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.mortar (tinci) de exterior . ferestre). tencuieli din piatră naturală.mortar adeziv pentru termosistem . Reducerea cu numai un grad a temperaturii necesare pentru încălzire. beton. LIVRARE. sunt cele prevăzute în instrucţiunile tehnice ale fiecărui produs..colţare metalice la colţuri şi goluri .polistiren expandat ignifugat . vopsitorii lavabile. precum şi colţare metalice la colţuri şi goluri (uşi. Termosistemul protejează casa şi pe perioada verii de o creştere excesivă a temperaturii. prin creşterea temperaturii suprafeţei interioare a peretelui. placaje. structuri din lemn (sau similar) inclusiv tencuiala şi finisajul vizibil (tencuieli decorative acrilice sau siliconice.finisajul lavabil: tencuieli decorative acrilice sau siliconice. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul. Capitolul mai cuprinde realizarea sistemului termoizolator. Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI ŞI FINISAJE VIZIBILE Materialele vor fi introduse în operă numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate şi cu verificarea atentă a fiecărui produs a datei de expirare a termenului de valabilitate.c.a. la zidării din cărămidă.CAIET DE SARCINI TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE EXECUTATE PE TERMOSISTEM GENERALITĂŢI Prezentul capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru realizarea tencuielilor exterioare executate pe termosistem. astfel încât să fie utilizate în condiţii bune la tencuieli. etc. diblurile de fixare. plasa din fibre de sticlă înglobată în mortar. reduce semnificativ costurile de energie pentru încălzirea spaţiilor. EXECUŢIA LUCRĂRILOR opreaţiuni pregătitoare 12 . placaje. DEPOZITARE. depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât în momentul punerii în operă să corespundă condiţiilor de calitate impusă prin caietele de sarcini şi prin normativele în vigoare.dibluri de fixare . alcătuit din polistiren expandat ignifugat. Nu se admit termene de valabilitate depăşite. mortarul adeziv. STANDARDE ŞI NORMATIVE C18-83 – normativ pentru executarea tencuielilor umede C17-83 – instrucţiuni tehnice privind prepararea mortarelor MATERIALE UTILIZATE Se vor folosi numai materiale noi existente pe piaţă agrementate tehnic conform cerinţelor standardului ISO 9001:2001 şi anume: .plasă din fibre de sticlă .glet de exterior în cazul vopsitoriilor cu varuri lavabile . b.

şpaleţii golurilor şi colţurile. execuţia stratului vizibil aplicarea grundului de impregnare şi stabilizare realizarea tencuielilor speciale decorative acrilice sau siliconice în cazul realizării unui finisaj cu vopsitorii cu varuri lavabile de exterior. C-tin Stroescu 13 .Lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării termosistemului: curăţarea suprafeţelor de impurităţi. să nu aibă denivelări. Muchiile de racordare. se va verifica respectarea tehnologiilor de execuţie. în primele zile de la excuţia tencuielilor. Suprafeţele finite trebuie să fie uniforme ca prelucrare şi culoare. ar putea provoca deteriorări aplicarea stratului de amorsă B. pe pereţi se va arunca apă atunci când temperatura exterioară depăşeşte 200C. împuşcături. vor fi prevăzute cu colţare metalice. grosimea polistirenului este precizată în partea scrisă şi desenată a proiectului montarea plasei din fibră de sticlă fixarea mecanică a plasei şi polistirenului cu dibluri metalice cu rozete din PVC realizarea mortarului (tinci) de exterior C. carh. urme vizibile de reparaţii locale etc. Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi a uscării forţate şi dacă este cazul. fisuri. etc curăţarea rostului de mortarul care iese din planul zidăriei suprafeţele netede (sticloase) de beton. precum şi aplicarea straturilor în ordinea precizată. execuţia termosistemului realizarea mortarului adeziv (de aderenţă) montarea prin lipire a plăcilor de polistiren expandat ignifugat. etc vor fi aduse în stare rugoasă terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară. utilizarea tipurilor şi compoziţiei mortarelor. praf. Întocmit. OSB. ondulaţii. pentru a avea muchii vii perfect orizontale şi verticale. acesta se va aplica pe un glet de exterior (pe bază de ciment) CONDIŢII TEHNICE PENTRU CALITATEA TERMOSISTEMULUI ŞI A FINISAJULUI VIZIBIL Pe parcursul execuţiei.

. 4.C. calitatea cît si garanţia lucrărilor finale.E. rezistente la acţiunea focului precum si cu calităţi fonoabsorbante corespunzătoare funcţiunilor specifice. STANDARDE DE REFERINTA Materialele prevăzute pentru executarea tavanelor false nu sunt de productie internă si deci nu pot fi incadrate în standardele interne. Furnizorului îi revine sarcina transportului. se recomandă ca furnizorul de elemente constructive să execute si montajul si finisajul acestora. .o mostră din sistemul de susţinere a tavanului fix şi mobil. LIVRARE. Se recomandă procurarea materialelor de la producătorii externi cu condiţia respectării standardelor europene ISO 900.profile T (profile portante pentru panourile modulate). spre aprobare următoarele mostre: . . depozitării si manipulării în condiţii care să asigure păstrarea calităţii materialelor. Necesitatea realizării unor tavane cu efecte plastice deosebite. . MANIPULARE Livrarea se face conform instrucţiunilor de ansamblare a producătorului de plăci de gips .structura metalică de susţinere a tavanului compus din: .căte un modul care poate fi aprovizionat pentru tavan mobil (pentru vizitare instalaţii ) în stabilirea desenului modulului. Acestuia. . Pentru tavane suspendate mobile: .panou de gips carton sau rigips pentru tavane. .panouri de gips . Avînd în vedere configuraţia si importanţa acestei lucrări . 14 . b). trebuie să acorde o atenţie deosebită activităţilor de mai sus.N.profile din tablă zincată (profile portante pentru panourile de gips carton .module tavan fals din fibră minerală ( 60 x 60 cm).carton sau de module prefabricate pentru tavane false. 3. DEPOZITARE. 5.vopsea emulsionată pe bază acrilică. 2.tije metalice cu piese de suspendare reglabile si cu posibilitate de autoblocare.R. Pentru tavane suspendate fixe: . Notă: Toate materialele si accesoriile puse în operă trebuie să fie agrementate de I. MOSTRE SI TESTARI Inainte de comandarea si livrarea oricăror materiale pe şantier.carton sau rigips cu posibilităţi de croire conform plan tavan decorative.C. .CAIET DE SARCINI PLAFOANE FALSE Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru lucrările de execuţie a plafoanelor (tavane) false suspendate. avînd în vedere că îi revine atît montajul.vopsea emulsionată pe bază acrilică. MATERIALE SI PRODUSE a).tije metalice cu piese de suspendare reglabile si cu posibilitatea de autoblocare. se vor pune la dispoziţia consultantului beneficiarului si a proiectantului.

. B).elemente geometrice: . înlocuiri. executantul si investitorul împreună cu proiectantul vor decide completări. . .încheierea lucrărilor de finisaj atît la tavane cît şi la pereţi. verificarea verticalităţii si planeităţii acestora. acustica. C-tin Stroescu 15 . sau alte elemente faţă de care proiectantul a conceput formele decorative ale tavanelor si pereţilor). sau alte situaţii ce se impun. MONTARE a). .Antreprenorul general al investiţiei are obligaţia. Acolo unde apar neconcordanţe. care trebuie să aibă în vedere că trebuie să asigure aît calitatea lucrării finale cît si garanţia în timp a acesteia. etc.corespondenţa cu proiectul aprobat.perfecţiunea finisării îmbinărilor între plăcile de gips carton. 7. sanitare. . telefonie.calitatea materialului pus în operă (sondaj cu plăci luate la întîmplare). Finisarea finală a tavanelor . ca pe parcursul execuţiei acestei categorii de lucrări să asigure în cadrul construcţiei spaţiul de depozitare şi front de lucru. stîlpi. RECEPTIA Recepţia are ca obiect: .regularitatea si alinierea corpurilor de iluminat.asigurarea perfecţiunii suprafeţelor (planeitate. Operaţiuni pregătitoare: Lucrări ce trebuiesc terminate înaintea începerii montajului: . Intocmit.dacă este necesară . refinisări. Eventualele imperfecţiuni se remediază cu un chit si bandă adezivă.se va face cu vopsea emulsionată (var plastic lavabil) aplicată cu trafalet sau pistol.alinierea cu elementele construcţiei (pereţi.deasemeni si pentru pereţi trebuiesc încheiate si verificate instalaţiile.toate instalaţiile interioare (electrice. . 6. . 8. Dacă este cazul si pentru zonele cu tavane mobile decorative se poate aplica aceeasi vopsea la pistol pentru a remedia unele pete apărute la montaj. .) . termice. verticalitate.aspectul si starea generală. Trasarea structurii de rezistenţă a tavanelor. Tehnologia de montaj Modul de organizare a activităţii de montaj rămîne la latitudinea executantului. . semnalizare. . C). se face încă o verificare a corectitudinii execuţiei suprafeţelor.fixarea poziţiilor corpurilor de iluminat. FINISAREA TAVANELOR FIXE SI MOBILE Inainte de trecerea la finisarea finală.perfecţiunea muchiilor la îmbinările între suprafeţele verticale si orizontale.verificarea tuturor instalaţiilor în vederea bunei funcţionări a acestora. carh. In cazul în care apar neconcordanţe între proiect si situaţia concretă pe şantier se solicită proiectantului modificările necesare. După încheierea acestei operaţiuni se solicită prezenţa proiectantului si a investitorului pe şantier în vederea obţinerii acordului lor. ferestre. ect).

MONTAREA SI FINISAREA PERETILOR Se realizeazã mai întîi structura metalicã din profile. 2. evitând astfel o serie de neajunsuri care ar putea apărea in corelarea furnizor-monteur. spãlãtoare. . în spaţiul liber din grosimea viitorului perete se monteazã izolaţia fonicã din fibre minerale. Prin aprobarea mostrelor de cãtre consultanţi se înþelege şi aprobarea modului de echipare. verticalitate etc.CAIET DE SARCINI PERETI INTERIORI DESPARTITORI DIN PANOURI GIPS CARTON 1. Montanţii verticali (profile) se ordoneazã la interax de 60 cm.Panourile se fixeazã cu şuruburi autofiletante aşezate la interax de 25 cm. Dupã uscarea grundului se aplicã zugrãveala (vopsitorie) cu var plastic lavabil. La îmbinarea panourilor se monteazã o bandã de etanşare în douã straturi care va acoperi perfect îmbinarea dintre panouri. etc) structura metalicã trebuie sã conţinã şi profile orizontale la înãlţimea ce corespunde obiectului ce se monteazã. Pe panourile GIPS CARTON cu rosturile prelucrate se aplicã un grund. legãturilor şi a capetelor de şuruburi. tavanul sau alţi pereţi care se fixeazã cu stift rotativ sau dibluri metalice. MOSTRE SI TESTARI Inainte de comandarea şi livrarea oricăror materiale se va pune la dispoziţia beneficiarului şi a proiectantului de arhitecturã spre aprobare. Montajul primei feţe a peretelui cu un panou întreg . Acolo unde apar obiecte sanitare (chiuvete. peretele de GIPS CARTON capãtã stabilitatea sa finalã. Atât panourile de gips carton cât şi structura metalică şi accesoriile aferente montării sunt din import.elemente geometrice: planeitate. Prin montarea celei de-a doua feţe. Structura metalicã necesarã montãrii panourilor de GIPS CARTON constã din profile cu secþiunea "U" şi profile de legãturã cu pardoseala. 3. Se recomandă ca furnizorul de produse din gips carton să fie şi cel care le montează. MATERIALE SI PRODUSE Panourile de GIPS CARTON folosite în spaţiile cu umiditate mare (bãi sau grupuri sanitare) sã fie rezistente la umiditate. Izolarea fonicã în spaþiul liber din interiorul peretelui se va realiza cu fibre minerale în role sau plãci. eventualele imperfecţiuni se vor elimina cu hîrtie abrazivã. 4. mostre (fragmente) pentru fiecare tip de produs. GENERALITATI Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice de executie privind pereţii despărţitori din panouri gips carton pe structură metalică. . pregãtit pentru tratarea rosturilor. Prin aplicarea lui se compenseazã diferenţele de capacitate de absorbţie a suprafeţei de carton şi a zonelor prelucrate cu şpaclu.respectarea culorilor în concordanţã cu proiectul. 5. CONDITII DE CALITATE Se va urmari : . baterii.aspectul şi starea generalã. 16 . Dupã montarea primei feţe a peretelui şi executarea instalaţiilor sanitare şi electrice.

controlul materialelor întrebuinţate. 2. . care se execută în încăperi vecine. linia de demarcaţie dintre două tipuri de pardiseli.Curăţarea planşeelor şi spălarea lor cu apă de eventualele impurităţi sau resturi de tencuială. orizontale şi fără denivelări.fãrã pete. Dozajul şi natura acestui strat de egalizare este prevăzut în antemăsurătorile proiectului pentru fiecare tip de pardoseală în parte.Lucrările de pardoseli se vor face numai după terminarea lucrărilor prevăzute sub pardoseli (canale. adânciturile mai mari.îmbrăcăminte – strat uzură – care este supusă direct tuturor sarcinilor şi acţiunilor din exploatare . . . al modului de execuţie şi al procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor – ce trebuie să se facă pe toată durata executării lucrărilor.Se va verifica dacă instalaţiile sanitare şi termice au fost izolate corespunzător la trecerea prin dreptul planşeelor. după caz. ALCĂTUIREA PARDOSELILOR Fiecare tip de pardoseală este alcătuit din: . GENERALITĂŢI Acest capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru executarea pardoselilor prezentate pe subcapitole: a) Pardoseli din mochetă b) Pardoseli din gresie ceramică şi porţelanată c) Pardoseli şi trepte din plăci marmură. etc. sanitare.Diversele străpungeri din planşeu. rosturile dintre elementele prefabricate ale planşeului. delimitarea realizându-se printr-un profil metalic special tip U din alamă sau aluminiu. REGULI GENERALE .în cazul în care proiectul nu prevede altfel. . va coincide cu proiecţia pe pardoseală a mijlocului grosimii foii uşii în poziţie închisă. cu excepţia celor prevăzute expres în proiect a avea o anumită configuraţie. instalaţii electrice. 4. conducte. al dozajelor.. . fundaţii. . modificãri sau alte situaţii ce se impun. Executarea stratului suport al pardoselilor: 17 .pardoselile vor fi plane.stratul suport – pe care se aşează pardoseala propriu-zisă 3. etc) şi efectuarea probelor prescrise. Conductorii electrici care se montează sub pardoseală vor trebui protejaţi cu mortar de ciment în grosime strict necesară. Eventuale neconcordanţe. cu mortar de ciment. . LUCRĂRI CARE TREBUIESC TERMINATE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE PARDOSELI . de încălzire. arh. granit etc. executantul cu beneficiarul şi proiectantul vor decide : înlocuri.Atunci când este necesar se va face o nivelare a suprafeţei suport existente cu ajutorul unui strat de egalizare (mortar) care trebuie să fie suficient de întărit în momentul trecerii la executarea lucrărilor de pardoseli. C-tin GORCEA CAIET DE SARCINI PARDOSELI 1. Întocmit.executarea fiecărui strat component al pardoselii se va face numai după executarea stratului precedent şi constatarea că acesta îndeplineşte condiţiile de calitate prevăzute. precum şi după terminarea în încăperea respectivă a tuturor lucrărilor de construcţii-montaj a căror execuţie ulterioarăar putea deteriora pardoseala. defecte etc. evitând orice contact al acestora cu planşeul şi pardoseala. completãri. se vor astupa sau chitui.

V.adezivi: Prenadez sau alte tipuri de adezivi indicaţi de furnizorii de mochetă sau covor P. acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare. Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +15 şi +20 grade C.Atunci câmd stratul suport al pardoselilor este rigid (mortar de ciment) acesta trebuie să aibă suprafaţa perfect plană şi netedă.pervaz.îmbrăcămintea alcătuită din mochetă covor. Executarea îmbrăcăminţii pardoselilor: .V. . indicativ C56-75.diblurile (în cazul în care acestea sunt din lemn) să fie bine încastrate în şapă 18 .Respectarea condiţiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseală în parte se va face conform Normativului pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente. Alcătuirea pardoselilor din mochetă . lipirea sa nu este necesară. . Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor. de 5 cm grosime.Executarea stratului de uzură (îmbrăcăminţii) pentru fiecare tip de pardoseală în parte se va face conform prevederilor din subcapitolele ce urmează. bătut cu cuie în diblurile montate în şapă. Executarea lucrărilor de pardoseli de mochetă Executarea stratului suport Stratul suport va fi constituit dintr-o şapă de egalizare din mortar de ciment marca M100T. Materiale utilizate . Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul. impun tipuri de adezivi specifici) . conform STAS 790-84 Mostre Se vor prezenta spre avizare beneficiarului şi proiectantului (în cazul în care acestea nu sunt indicate în proiect) mostre de mochetă. ca de exemplu adezivii şi diluanţii). În cazul în care mocheta este casetată.Când stratul suport este elastic trebuie să fie bine compactat.ciment metalurgic cu adaosuri M30.covor mochetă. bavuri. import sau producţie internă. aplicată direct pe suprafaţa respectivă. conform STAS 1667-76 . prin fabricaţia lor. (în cazul în care acestea. a) Pardoseli din mochetă Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea pardoselilor din mochetă. autoportantă. .pervazuri din lemn sau alte materiale (aluminiu) . Transportul şi depozitarea materialelor pe şantier Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. orientat pe toate direcţiile. .suprafaţă plană şi netedă (fără asperităţi.C. însoţite şi de pervazurile adecvate. STAS 1500 . baghetă – din lemn sau aluminiu pentru fixare covor. Condiţii de calitate: . abaterea maxim admisă este de 2 mm sub un dreptar de 2 m lungime.nisip.apă. astfel încât. care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare (în special a materialelor uşor inflamabile. montat cu adeziv (Prenadez 300) peste şapa de egalizare. capitolul 8 “Pardoseli”. cu suprafaţa fin drişcuită. astfel încât sub încărcările din exploatare să nu se taseze provocând degradarea îmbrăcăminţii pardoselilor.şapă de egalizare a planşeului. plastifiat. după ce în prealabil aceasta a fost umezită pentru a asigura aderenţa. În acest ultim caz se vor respecta întrutotul instrucţiunile de montaj înaintate de furnizorul de mochetă. a cărui caracteristici tehnice să fie corespunzătoare standardelor şi normelor admise în România . granule rămase în relief sau adâncituri). . în momentul punerii lor în operă.pardoselile cu îmbrăcămintea aplicată prin lipire se vor executa cu sau fără etanşarea rosturilor (la latitudinea beneficiarului şi a proiectantului) prin sudură cu şnur din P.C. depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora. Şapa se va executa după ce s-au terminat lucrările de tencuire a pereţilor. realizată din mortar de ciment marca M100T. Condiţiile de finisare a şapei de egalizare sunt: .

Apoi. etc) pentru ca aderenţa adezivului să nu fie periclitată. în cazul în care în două încăperi alăturate se aplică acelaşi tip de covor. în cazul unor adâncituri izolate se vor corecta cu chituiri care însă nu trebuie să depăşească 1. nu pe jumătăţi ca în cazurile explicate mai sus. un climat cu temperatură de cel puţin +16 grade C şi umiditate relativă a aerului de maximum 60%. care va fi menţinut pe toată perioada executării lucrărilor şi minimum 30 de zile după terminarea acestora. pentru eliminarea tensiunilor apărute în material datorită şederii în sul a covorului.covoarele vor fi aduse în încăperile respective cu minimum 24 de ore înainte de montaj. Stratul suport. Nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul în care tipurile de covor sunt diferite între două încăperi alăturate.5 mm grosime. - 19 .lipirea cu prenadez sau alt adeziv se va începe cu fâşia de lângă peretele cel mai apropiat de uşa de acces. lipirea se face concomitent pe toată suprafaţa.suprafaţa să fie perfect curată. Pregătirea covoarelor pentru aplicare Pentru montare covorul se va croi în conformitate cu un plan de montaj. pentru a evita prinderea de aer sub covor. Baghetele şi pervazurile speciale prevăzute de furnizorii de mochetă vor fi montate conform instrucţiunilor furnizorilor. Lipirea covorului . începând cu ultima fâşie aşezată se apucă unul din capetele fâşiei şi se aşează peste capătul opus. Este indicat ca.trebuie acordată o atenţie deosebită poziţiei de lipire a covorului (muche în muche) deoarece deplasările ulterioare ale fâşiei de covor sunt şi dificile şi duc la degradarea stratului de adeziv. cu rosturile între ele pe direcţia de circulaţie maximă şi.înainte de aplicarea adezivului. . astfel încât cele două jumătăţi ale fiecărei fâşii să se suprapună. Croirea definitivă va avea loc după aclimatizare. produşi petrolieri. baghetelor Pervazurile de lemn sau plastic se vor monta prin batere cu cuie în diblurile de lemn înglobate în şapă sau prin prindere cu holşuruburi în dibluri de plastic împuşcate în şapă. . îmbinările să nu fie făcute pe porţiunile intens circulate. Executarea îmbrăcăminţii pardoselilor În încăperea în care se va monta acest tip de pardoseală se va asigura. Cantitatea de adeziv aplicat este în funcţie de instrucţiunile fiecărui producător de adeziv în parte. cu respectarea următoarelor criterii: . şi în direcţia de iluminare naturală maximă. în general. iar spatele covorului va fi în exteriorul fiecărei bucle astfel formate. uleiuri. cu marginile longitudinale suprapuse pe o lăţime de 2 cm. Suprafaţa stratului suport se va curăţi cu ajutorul raşchetelor metalice sau piatră abrazivă şi apoi cu perii. care garantează prin produsul său aderenţa convenită. caz în care îmbinarea se face exact la mijlocul grosimii foii de uşă. care se face pe porţiuni mici şi în mod succesiv. urmând acelaşi procedeu.fâşiile de covor croite se vor aşeza nelipite pe poziţia lor. nu trebuie să depăşească ca umiditate 3% (în procente de greutate).în cazul încăperilor pentru care fâşiile de covor sunt mai mici de 4 m lungime. atât suprafaţa stratului suport cât şi spatele fâşiilor de covor se vor curăţa bine de praf.rosturile perpendiculare pe perete nu trebuie să cadă în dreptul golului de uşă.făşiile de covor se vor monta paralel cu unul din pereţii încăperii. măsurată cu aparatură şi metode specifice. . săruri. în acelaşi timp. . cu minimum 48 de ore înaintea montării îmbrăcăminţii.după aplicarea adezivului se trece la aşezarea covorului.fâşiile necesare completărilor trebuie montate în aceeaşi direcţie cu restul covorului. dacă este posibil. după care se trece la lipirea celei de-a doua jumătăţi. . pentru a îndepărta orice urmă ce ar putea rezulta de la zugrăveli sau vopsitorii.adezivul se aplică atât pe suprafaţa de covor întoarsă cât şi pe suprafaţa stratului suport. .după lipirea primei jumătăţi de cameră covorul se presează pe toată suprafaţa. în cazul lipirii îmbrăcăminţii. Montarea pervazurilor. se vor derula pentru aclimatizare şi. De asemenea. într-un strat subţire şi uniform. . . Presarea covorului în vederea lipirii se va face de la mijloc către marginile fâşiei. . fără urme de vopsea sau alte substanţe ca: acizi minerali şi organici. . întocmit în prealabil.

plăcile de gresie ceramică se vor ţine în apă timp de 2-3 ore. .îmbrăcăminte din gresie ceramică sau porţelanată. pentru evitarea absorbţiei de apă din mortarul de poză. modul de aplicare al acestora se va executa conform instrucţiunilor furnizorilor de adezivi. Plăcile vor fi montate rost pe rost. conform STAS 7055-87.racordurile cu pardoseli de altă natură se vor realiza cu baghete (profile “U”) din alamă sau aluminiu.agregate naturale. import.4 mm la dale. . Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul. prepararea (dozajul). lipite cu adeziv import cu rosturi.5 mm lăţime la covor şi de 0. ale căror caracteristici tehnice să fie corespunzătoare standardelor şi normelor admise în România. conform STAS 790-84. neadmiţându-se rosturi mai mari de 0. .suprafaţa rezultată trebuie să fie perfect plană. conform STAS 601/1-84. acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare. Nu se vor utiliza cimenturi cu întărire rapidă. saci. Alcătuirea pardoselilor Alcătuirea structurii pardoselilor de gresie ceramică şi porţelanată va fi: . În cazul adezivilor speciali.acid clorhidric tehnic. Rosturile se vor umple cu chit de rosturi (import) la 3-5 zile după montarea plăcilor. depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora. conform STAS 339-76. Înainte de montare. având dozajul de cca 400 kg ciment / 1 mc.apă pentru construcţii. . . orizontală şi netedă (fără denivelări între fâşii sau dale). dintr-un strat de mortar de ciment marca M100T de 30-50 mm grosime. ci cimenturi cu întărire normală.alte tipuri de adezivi pentru gresie ceramică.plăci din gresie ceramică sau alte tipuri de gresie porţelanată. . import sau priducţie internă. . conform STAS 1667-76. . ale căror caracteristici tehnice să fie corespunzătoare standardelor şi normelor admise în România.corpuri abrazive. Îmbrăcămintea din gresie ceramică sau porţelanată va fi montată cu adezivi speciali din import. . Transportul şi depozitarea materialelor Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. pe un suport rigid din beton. . 20 . . astfel încât. agalizare marca M100T de 30-50 mm grosime.oxizi coloranţi.ciment metalurgic cu adaosuri M30. . Executarea lucrărilor de pardoseli din gresie ceramică sau porţelanată Stratul suport se va realiza.plinte din gresie ceramică sau porţelanată. . în momentul punerii lor în operă.şapă din mortar de ciment. iar în acest interval pardoseala nu va fi dată în circulaţie şi va fi udată cel puţin o dată la 24 de ore. Atenţie ca tipurile de adezivi să corespundă naturii şi funcţiunii încăperilor în care urmează a se folosi.ciment alb.Condiţii tehnice de calitate Pe parcursul execuţiei lucrărilor se va verifica în mod special: .fâşiile de covor trebuie să fie bine alăturate. b) Pardoseli din plăci gresie ceramică şi porţelanată Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea pardoselilor din gresie porţelanată şi ceramică pe şapa de mortar ciment. urmărindu-se în permanenţă planeitatea. Nu se admit colţuri şi margini nelipite sau umflături.covorul trebuie să fie lipit pe toată suprafaţa. Materiale utilizate .

În cazul când se racordează vertical cu zugrăveli se execută plinte din plăci gresie ceramică sau porţelanată fixate tot cu adezivi speciali de import. Plăcile vor fi ambalate şi stivuite pe platforme de lemn (paletizat) care să permită manipularea din camion cu mijloace de încărcat. granit etc. depozitare.fără ştirbituri. Materiale şi produse Plăcile de marmură pentru pardoseli vor avea dimensiunile apropiate de cele existente. 21 . respectându-se modul de stivuire şi ordinea lor. evitând astfel neajunsurile ce ar apărea în corelarea furnizor-executant. 1 mm / metru. . prin metode de verificare stabilite de STAS 2560/376. Execuţia plintelor La îmbrăcăminţile din gresie ceramică ce se racordează vertical cu faianţa nu se montează plinte. pentru evitarea deteriorării. precum şi plintele aferente. . Mostre şi testări Înainte de comandarea şi livrarea acestor materliale. fisuri. Pentru lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziţii de şantier pentru remedieri sau refaceri. etc. .5-2 cm grosime. Livrare.0 mp.Curăţarea îmbrăcăminţii din plăci de gresie ceramică şi porţelanată se face cu rumeguş sau alte metode. manipulare Furnizorul va asigura ambalarea. faţă de verticale. închise sub cheie. iar fixarea plăcilor se va face cu adeziv special de import.cu abatere de planeitate de max. pentru a se evita zgârierea. ofertanţii vor pune la dispoziţia beneficiarului şi proiectantului spre analizare şi aprobare un paletar cu mostre pe culori.şlefuite şi lustruite. 1 mm / metru.) În cazul încăperilor cu suprafeţe mai mari se recomandă realizarea de rosturi de dilataţie la cca 30. (Scopul este de a prelua diferenţiat. c) Pardoseli şi trepte din plăci marmură. cu partea lustruită faţă în faţă. La montare.cu abatere de dimensiune sau vinclu de max. transportul şi livrarea plăcilor în condiţii optime. Toate materialele şi produsele trebuie să fie agrementate. Generalităţi Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru trepte şi pardoseli din plăci marmură. Depozitarea se face în spaţii acoperite. care se vor umple cu material elastic. dimensiuni cu abateri stabilite de STAS şi calibrate. Stratul suport constă dintr-o şapă de mortar de ciment M100T de cca 2-3 cm grosime. lipsuri. respectându-se şi gama coloristică existetă. Furnizorii de astfel de produse vor asigura calitatea impusă de standardele interne. Se recomandă beneficiarului alegerea unui furnizor-executant cu experienţă în domeniu (lucrări realizate) care să realizeze şi execuţia. Atât pentru pardoseli cât şi pentru trepte (drepte sau balansate) se impune realizarea unui proiect de stereotomie de comun acord proiectant-beneficiar-executant. plăcile se pot rectifica pe şantier prin polizare pe cant şi reşlefuire pentru eliminarea abaterilor admise de furnizor acolo unde soluţia din proiect o cere. în funcţie de modularea structurii de rezistenţă a construcţiei. fără însă a utiliza frecări cu corpuri abrazive care pot deteriora suprafaţa finită. iar contratreapta se admite din 2 bucăţi de 1. La intersecţia pardoselilor din gresie ceramică cu elementele verticale – sub plinte – se vor realiza interspaţii de cca 5 mm. Plăcile de marmură folosite la trepte vor fi dintr-o singură bucată de 4 cm grosime. Condiţii tehnice de calitate În timpul executării îmbrăcăminţilor se vor respecta condiţiile tehnice de calitate prevăzute în STAS 2560/1-75 şi STAS 2560 7 2 – 75. eventualele tasări şi deformări care apar în construcţie. Plăcile lustruite se aşează două câte două. Plăcile vor fi tăiate conform proiect de stereotomie şi se livrează: .

telefonie. precum şi udarea acestuia. . plintele se curăţă şi se ceruiesc. rosturi mici şi egale. După 7 zile de la montare pardoseala se curăţă şi ceruieşte. Recepţia lucrării Pe tot parcursul execuţiei. la 7 zile. etc. plăci gresie porţelanată sau gresie glazurată) cu lucrări de altă natură (zugrăveli. . când se va executa lustruirea. Lucrările ce trebuiesc terminate înaintea întocmirii proiectului de stereotomie şi începerii montajului sunt: . de comun acord cu investitorul. Ele se montează după realizarea pardoselii. . Plăcile se aşează după aplicarea stratului suport şi se fixează cu adezivi de import. etapele de realizare şi asigurarea frontului de lucru.realizarea tuturor finisajelor interioare în spaţiile unde urmează a se realiza aceste pardoseli. rosturile se umplu cu chit de rost la culoarea plăcilor. . tot cu adezivi de import la culoarea plăcilor. semnalizare. continuitatea culorii şi a lustruirii.fixarea ştergătoarelor de picioare la intrare. La treptele de marmură se vor monta şi plinte aferente acestora. pardoselile placate nu se lustruiesc. planeitate. rostuire. direct pe zidărie.lovirea uşoară a plăcilor pentru verificarea aderării totale a acestora la stratul suport.realizarea tuturor instalaţiilor interioare: electrice. Se va urmări: .trasarea şi fixarea cu martori a axelor.aspectul şi starea generală.alinierea în cadrul ansamblului. iar zona se izolează în afara circulaţiei 24 de ore.blocarea trecerilor către zona unde urmază a fi realizate pardoselile din plăci pentru a nu se circula pe parcursul execuţiei. 22 . După montarea plăcilor.realizarea şapei de egalizare din mortar de ciment marca M100T. atât investitorul cât şi proiectantul şi furnizorul de materiale vor acorda asistenţa tehnică necesară realizării unei calităţi superioare. sanitare. .corelarea lucrărilor din plăci (granit. . După montare. etc).Executarea lucrărilor Proiectantul de specialitate. În cazul întârzierii predării la termen a obiectivului. alte pardoseli. ci se protejează cu hârtie impermeabilă fixată cu dopuri ipsos până la 7-10 zile înainte de recepţia lucrării. . alarmare. termice. . Pozarea plăcilor Plăcile se montează ţinând seama de martorii ce au fixat în prealabil axele şi nivelul pardoselii. .curăţarea de moloz şi praf a planşeului. tavane. constructorul şi furnizorulde materiale vor stabili termenele de predare solicitate de investitor.

Condiţiile de livrare. Lucrãrile ce trebuiesc terminate înaintea începerii montajului. 5. fixarea realizându-se cu adeziv special (6-8kg/mp) 4. Stratul suport constã dintr-o şapã din mortar de ciment M100T de cca. 2. faţã în faţã pentru a evita zgãrierea. EXECUTIA LUCRARILOR. constructorul si furnizorul de materiale vor stabili termenele de predare solicitate de investitor. GENERALITATI Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru pardoseli din plãci marmurã şi gresie porţelanatã. plãcile se pot rectifica pe şantier prin polizare pe cant pentru eliminarea abaterilor admise la furnizor acolo unde soluţia din proiectul de specialitate o cere. Proiectantul de specialitate. . pentru evitarea deteriorãrii. alegerea unui furnizor .N.fãrã ştirbituri. . Realizarea tuturor instalaţiilor interioare:electrice.C. precum şi plintele aferente. etc.cu abatere de dimensiune sau vinclu (unghi drept) de max. Contratreapta treptelor va avea 2 cm grosime. manipulare şi depozitare: . C). MANIPULARE. MATERIALE SI PRODUSE Notã: Toate materialele şi accesoriile puse în operã.cu abatere de planeitate de max. Furnizorul va asigura ambalarea. sanitare. Este de preferat ca furnizorul de materiale sã fie şi cel ce monteazã.transportul la punctul de lucru în spaţii închise şi înguste se face manual. etapele de realizare si asigurarea frontului de lucru. 3 cm grosime. .executant.plãcile vor fi ambalate si stivuite pe platforme de lemn (paletizat) care sã permitã manipularea din camion cu mijloace de încãrcat. 1 mm/metru. LIVRARE.CAIET DE SARCINI EXECUTIA PARDOSELILOR SI TREPTELOR PLACATE CU PLACI MARMURÃ SI GRESIE PORTELANATÃ 1.R. se evitã astfel neajunsurile ce ar apãrea în corelarea furnizor . 3. Realizarea şapei de egalizare din mortar de ciment marca M 100 T. La montare. trebuie sa fie agrementate de I. Furnizorii de astfel de produse va asigura calitatea impusã de standardele interne. B). 23 . transport. 1 mm/metru.în cazul placajelor lustruite se aşeazã partea lustruitã douã cîte douã.executant cui experienţã în domeniu (lucrãri realizate). Se recomandã beneficiarului.C. . DEPOZITARE. telefonie. închise sub cheie respectîndu-se modul de stivuire şi ordinea lor. lipsuri. Plãcile de gresie se vor folosi la pardoselile grupurilor sanitare . transportul şi livrarea plãcilor în condiţii optime. Plãcile marmurã vor fi tãiate conform proiectului de stereotomie şi se livreazã: . Plãcile de marmurã folosite la pardoseli şi trepte vor avea grosimea de 2 cm iar la trepte de 3 cm. dimensiuni cu abateri stabilite prin STAS şi calibrate. alarmare.depozitarea se face în spaţii acoperite. spãrturi. MOSTRE SI TESTARI Inainte de comandarea şi livrarea acestor materiale. termice. Curãţarea de moloz şi praf a planşeului precum şi udarea acestuia. . semnalizare. de comun acord cu investitorul. ofertanţii vor pune la dispoziţia investitorului şi proiectantului spre analizare şi aprobare un paletar cu mostre pe culori. A). Pardoselile şi treptele din plãci de marmurã se vor executa pe baza proiectului de stereotomie ce se realiizeazã de comun acord cu executantul şi furnizorul materialului.E.şlefuite şi lustruite. .

Realizarea tuturor finisajelor interioare în spaţiile unde urmeazã a se realiza aceste pardoseli. Blocarea trecerilor cãtre zona ce urmeazã a fi realizate pardoselile din plãci. Atît plintele cît si glafurile din plãci de marmurã se vor monta dupã procedeele enumerate mai sus. F). 6. pardoseala se curãţã si lustruieşte.). Nu se admit rosturi mai mari de 1 mm. La pardoselile de marmurã se vor monta si plinte aferente acestora. . . Pe tot parcursul execuţiei. Dupã montarea plãcilor. rosturi mici si egale. Inglobarea profilelor de ghidaj pentru uşi armonicã. continuitatea culorii si a lustruirii. rostuire. planeitate. E). tavane. E). iar zona se izoleazã în afara circulaţiei 24 de ore. Dupã 7 zile de la montare.aspectul şi starea generalã. 24 .10 zile înainte de recepţia lucrãrii cînd se va executa lustruirea. pardoselile placate nu se lustruiesc ci se protejeazã cu hîrtie impermeabilã fixatã cu dopuri ipsos pînã la 7 . rosturile se umplu cu adeziv la culoarea plãcilor. alte pardoseli. Plãcile se aşeazã imediat dupã aplicarea stratului suport şi şpriţul de ciment. G). pentru a nu se circula pe parcursul execuþiei.D). 7. Toate placajele se vor lustrui şi cerui. In cazul întãrzierii predãrii la termen a obiectivului. Trasarea şi fixarea cu martori a axelor de trasare. RECEPTIA LUCRARII. POZAREA PLACILOR Plãcile se monteazã ţinînd seama de martorii ce au fixat în prealabil axele şi nivelul pardoselii. Ele se monteazã dupã realizarea pardoselii direct pe mortar ciment M100T cu adeziv.corelarea lucrãrilor din plãci (marmurã sau gresie) cu lucrãri de altã naturã (zugrãveli.lovirea uşoarã a plãcilor pentru verificarea aderãrii totale a acestora la stratul suport. etc. Fixarea ştergãtoarelor de picioare la intrare.alinierea în cadrul ansamblului. atît investitorul cît şi proiectantul si furniizorul de materiale vor acorda asistenţa tehnicã necesarã realizãrii unei calitãţi superioare. Se va urmãri: . .

.c.înainte de începerea lucrărilor de placare. etc.). dar care să corespundă standardelor admise în România.borduri pentru placajul de faianţă sau gresie – 10 mostre. inclusiv terminarea probelor şi eventualele remedieri ale acestora. sau beton.CAIET DE SARCINI PLACARE CU FAIANŢĂ SAU GRESIE CERAMICĂ 1. 4.faianţă de producţie internă sau import. electrice. pot fi import sau producţie internă. etc. consolelor. cu desenul şi culoarea indicate în proiect. cu desenul şi culoarea indicate în proiect corespunzătoare mostrelor de faianţă sau gresie prezentate. 3. . adezivii.tipuri de adezivi care să înlocuiască metoda tradiţională de montaj faianţă. STANDARDELE ŞI NORMATIVELE DE REFERINŢĂ STAS 233-86 – Plăci de faianţă C6-86 – Instrucţiuni tehnice pentru execuţia placajelor de faianţă sau CESAROM C223-86 – Instrucţiuni tehnice pentru execuţia placajelor de faianţă sau plăci ceramice aplicate pe pereţi prin lipire cu adeziv.montarea diblurilor (în cazul în care se foloseşte metoda tradiţională de montaj cu dibluri de lemn. . 25 . GENERALITĂŢI Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia placajelor de faianţă şi gresie ceramică executate pe pereţi interiori de cărămidă.tencuirea tavanului şi a suprafeţelor pereţilor care se plachează. MATERIALE UTILIZATE Toate materialele care se pun în operă.a. b. spre aprobare. . în special plăcile de faianţă. trebuie să fie terminate următoarele categorii de lucrări: .placaj faianţă sau gresie ceramică – cel puţin 10 mostre. astfel încât. cu caracteristici tehnice care să fie corespunzătoare standardelor şi normelor admise în România. nu cu dibluri împuşcate din plastic). următoarele mostre: . termice.îmbrăcăminţile pardoselilor reci. sau beton se vor pregăti conform Normativ C18-83 (executarea tencuielilor) şi P104-82 (executarea pereţilor din b. Pregătirea suprafeţei pereţilor . .executarea mascărilor şi şliţurilor din plasă de rabiţ .executarea lucrărilor care necesită spargeri pe faţa opusă a peretelui care trebuie placat.a. 5. DEPOZITARE. EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE PLACAJE DE FAIANŢĂ SAU GRESIE Aplicarea placajelor de faianţă sau gresie pe elementele de beton şi zidărie se va face la cel puţin o lună după încărcarea cu greutatea permanentă. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul. . MANIPULARE.montarea tocurilor la ferestre. Înainte de începerea executării placajelor de faianţă sau gresie. depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora. inclusiv din acoperirea clădirii. b. 2. TRANSPORT Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.a.c. în momentul punerii lor în operă. a tocurilor sau căpruşelilor la uşi. LIVRARE.montarea conductelor sanitare. . acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.c. . suprafeţele pereţilor din zidărie. 6. MOSTRE ŞI TESTĂRI Înainte de comandarea şi livrarea pe şantier a materialelor necesare execuţiei placajelor de faianţă se vor pune la dispoziţia beneficiarului şi proiectantului.

2 m lungime orientat pe toate direcţiile se admite o singură undă cu săgeată de maximum 1 mm). . 7. Se va controla gradul de aderenţă al plăcilor la stratul suport. . Atât culoarea plăcilor cât şi a chitului se va stabili de către proiectant. rosturile fiind închise cu chituri speciale de import. planeitatea.montarea plăcilor se face pe tencuiala existentă executată la nivel de tinci. .rosturile orizontale şi verticale trebuie să fie în prelungire (rost pe rost) şi în linie dreaptă. Operaţiuni: .suprafeţele orizontale (glafurile) se vor executa cu pantă de cca 2%. dar nu mai mare de 0. fără onduleuri în plan vertical sau orizontal. rosturile zidăriei trebuie curăţate pe o adâncime de 1 cm. . fără abateri de la planeitate (sub 3 mm / m pe verticală şi sub 2 mm / m pe orizontală). iar rosturile bine etanşate cu chituri speciale. . Liniile de racord ale placajului cu alte tipuri de finisaje adiacente (plinte. Placajul de faianţă fiind un finisaj cu caracter pretenţios. pete de grăsime. Aplicarea plăcilor de faianţă sau gresie: . găurile se maschează cu rozete metalice. prize. cu atenţie deosebită la stabilirea orizontalităţii şi verticalităţii montajului. . rosturi de lăţimi uniforme şi rectilinii. atât pe verticală cât şi pe orizontală. capace. etc.suprafaţa pe care se aplică placajul nu trebuie să aibă neregularităţi. continuitatea şi execuţia îngrijită a rosturilor dintre plăcile de faianţă. uniformitatea culorii. având lăţimea indicată prin proiect. găurile netrebuind să fie vizibile. întrerupătoare. . cu respectarea tehnologiei furnizorului de produse. verticalitatea şi orizontalitatea suprafeţelor (sub dreptarul de 1.montarea plăcilor se face pe orizontală începând de jos în sus.placajul de faianţă sau gresie se aplică pe suprafeţe uscate. etc) trebuie să fie rectilinii. cu adezivi speciali de import.umplerea rosturilor se va face ulterior cu chituri speciale. etc. Nu se admite ca nivelul placajului să fie nici sub nivelul tencuielii dar nici ieşit cu mai mult de grosimea plăcii de faianţă.se trasează suprafeţele pentru placare. 26 .etanşările între suprafeţele placate şi recipienţi de orice fel se va face cu chituri speciale.5 mm. recepţia se va face cu exigenţă sporită. se vor lua măsurile speciale prevăzute de “Normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros” – indicativ C16-79.după 5-6 ore de la montarea plăcilor se vor curăţa rosturile. iar suprafeţele de beton trebuie aduse în stare rugoasă.plăcile curăţate în prealabil de praf se ţin în apă o oră şi se scurg preţ de 2-3 minute înainte de aplicarea lor. . la o temperatură mai mică de +5 grade C. În jurul străpungerilor prin suprafaţa de placaj. tencuieli. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ŞI VERIFICAREA CALITĂŢII Se va controla aspectul general al placajului: corespondenţa cu proiectul şi mostrele aprobate. .în cazul execuţiei placajelor de faianţă la interior.

Tâmplăria de lemn şi metalică trebuie să fie montată şi revizuită. MATERIALE Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de I. inclusiv remedierile şi probele instalaţiilor. . TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. sanitare şi de încălzire. Stratul suport al pardoselii va fi protejat contra umidităţii şi murdăririi. astfel ca. Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor. cu excepţia drucarelor. Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor şi vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor şi normelor admise în România. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul. gletuire. Conţinutul subcapitolelor: a) Zugrăveli de var b) Zugrăveli culori de apă c) Vopsitorii de ulei d) Vopsitorii cu “Vinarom” e) Vopsitorii cu var lavabil 2. 5.R.În încăperile cu pardoseli din parchet. Standarde de referinţă: C3-76 – Normativ pentru execuţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii C139-87 – Instrucţiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire C58-86 – Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii 4.N.c. şildurilor şi cremoanelor care se vor fixa după vopsirea tâmplăriei. . ceruirea p. în momentul punerii lor în operă. Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +7 şi +20 grade C.Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli vor fi terminate lucrările de tencuire.CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII 1.C. pardoseli reci (exclusiv lustruirea)..V. PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR Suprafeţe tencuite sau de beton 27 . lustruire marmură şi mozaic. instalaţiile electrice. depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora. LUCRĂRI CARE TREBUIESC TERMINATE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ZUGRĂVELILOR ŞI VOPSITORIILOR . care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare (în special a materialelor uşor inflamabile. placaje.v.Ultimul strat al vopsitoriilor se aplică după terminarea completă a zugrăvelilor şi înainte de finisarea pardoselilor: raşchetare parchet.E. ca de exemplu vopselele). zugrăvelile se vor executa înaintea executării îmbrăcăminţii pardoselilor. acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare. LIVRAREA. asemănătoare ca materiale şi tehnologie de execuţie şi sunt prezentate fiecare în subcapitole separate. GENERALITĂŢI Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia zugrăvelilor şi vopsitoriilor. mochetă sau P.C. .C.. 3.

regim de temperatură ce se va ţine tot timpul execuţiei lucrărilor şi cel puţin 8 ore pentru zugrăveli şi 15 zile pentru vopsitorii după executarea lor. Umiditatea suprafeţelor suport se măsoară cu aparatură sau procedee specifice (ex: aparat “Hygromette” sau soluţie fenolftaleină 1%).hârtie pentru şlefuire uscată STAS 4593-84 . după ce bavurile şi dungile ieşinde au fost îndepărtate.după uscare suprafeţele reparate se şlefuiesc cu hârtia de şlefuit (pereţii de sus în jos) şi se curăţă de praf cu perii sau bidinele curate şi uscate.. verificată cu aparatura specifică. Rugina se îndepărtează prin frecare cu peria de sârmă. Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor executa la temperatura aerului.. toate eventualele reparaţii să fie executate cu grijă. noroi. hârtie sticlată sau soluţii decapante (ex: Feruginol). în mediul ambiant de cel puţin +5 grade C în cazul zugrăvelilor şi cel puţin +15 grade C în cazul vopsitoriilor. fără desprinderi şi fisuri. CONDIŢII DE EXECUŢIE Zugrăvelile şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie şi prevederile prezentului caiet de sarcini. Suprafeţe de lemn . urmele de drişcă să fie puţin vizibile.apă pentru construcţii STAS 545/1-80 . grăsimi de orice fel.. .toate fisurile şi neregularităţile se chituiesc sau se şpăcluiesc cu pastă din aceeaşi compoziţie cu a gletului.- În vederea finisării cu zugrăveli de var suprafeţele trebuie drişcuite cât mai fin. şpacluri de oţel.var pentru construcţii STAS 790-84 .tâmplăriile trebuie să fie revizuite şi reparate eventualele degradări survenite în urma transportului sau montajului.corpuri abrazive cu liant ceramic Specificaţii privind execuţia: 28 .ipsos pentru construcţii STAS 2710-70 . În condiţiile de umiditate a aerului de până la 60% şi temperatura –15 . pentru evitarea condensării vaporilor. Standarde de referinţă pentru materiale: STAS 146-78 . .accesoriile metalice ale tâmplăriei care nu sunt alămite. 6.ulei tehnic de floarea soarelui STAS 18-70 . Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaţă densă şi nici la un interval de timp mai mic de 2 ore de la încetarea ploii şi nici pe timp de arşiţă mare. nichelate sau lăcuite din fabricaţie vor fi grunduite anticoroziv şi vopsite cu vopsea de ulei.ulei tehnic de in STAS 1581/2-83 . etc. exclusiv petrol lampant şi benzină auto. . vopsea veche. – 20 grade C.suprafeţele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină. Suprafeţe gletuite . Suprafeţe metalice . a) Zugrăveli cu lapte de var În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice privind execuţia zugrăvelilor cu lapte de var (spoieli) ce se aplică la interiorul construcţiei pe pereţi şi tavane pe suprafeţe tencuite sau pe beton. În cazul suprafeţelor de beton toţi porii rămaşi de la turnare se vor umple cu mortar de ciment-var. . Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător şi suprafaţa care se finisează nu trebuie să fie mai mare de -6 0 C. Petele de grăsime se şterg cu solvenţi adecvaţi. Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va verifica dacă suprafeţele suport au umiditatea de regim: 3% pentru suprafeţele tencuite şi 8% pentru cele gletuite.suprafeţele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie să fie plane şi netede. terminate şi uscate. umiditatea de regim se obţine după 30 de zile de la tencuire şi 15 zile după gletuire.Tâmplăria metalică se aduce pe şantier grunduită cu un grund anticoroziv corespunzător vopselelor de ulei. iar petele de decofrol se vor freca cu piatră de şlefuit sau cu peria de sârmă. .umiditatea tâmplăriei înainte de vopsitorie să depăşească 15%.

aplicate în interiorul construcţiilor la pereţi şi tavane în încăperi cu umiditate sub 60%. spoielile (fără pigmenţi şi grăsimi) şi zugrăvelile de var se executăîn trei straturi. care se vor aviza de proiectant şi beneficiar. Manual se aplică numai pe suprafeţe mici. pentru care se va prezenta mostre. Cantitatea se va prepara pentru întreaga încăepere ce urmează a se zugrăvi.compoziţia se strecoară prin sită de 900 ochiuri / cm2.- - - laptele de var este preparat din 1 parte var pastă gata stins şi 1. pământuri colorante şi decolorante etc.corpuri abrazive cu liant ceramic Standarde seria 17 din Industria chimică – referitoare la: oxizi. var nestins sau colorant. Standarde de referinţă pentru materiale: STAS 545/1-80 .se aplică un prim strat de săpun.clei de piele STAS 189-77 . . condiţiile şi modul de executare a lucrărilor de vopsitorie cu „VINAROM” aplicate la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în exterior şi interior pe tâmplărie de lemn şi metal. preparate cu humă sau caolin. crează o suprafaţă uniformă ca porozitate. Se adaugă laptelui de var amestecând continuu.săpun pastă pentru zugrăveli STAS 1581/2-83 . balustrade. ultimele două aplicându-se obligatoriu mecanizat cu aparatul de pulverizat.apă pentru construcţii STAS 88-86 . fiecare strat se aplică numai după uscarea stratului precedent. putere de absorbţie şi culoare. . . se preparaă concomitent şi soluţia de săpun (1 kg/16 litri apă caldă – strecurată prin sită de 900 ochiuri/cm2). întrucât se alterează în special vara. după ce a fost amestecată cu soluţia de clei se poate întrebuinţa până la 48 de ore de la preparare. manual cu bidineaua sau mecanic cu aparatul de pulverizare.se prepară cantităţi suficiente pentru zugrăvirea unei încăperi întregi. apoi a soluţiei de clei şi în final la realizarea amestecului omogen din aceste soluţii peste care se adaugă pigmenţi până la obţinerea nuanţei dorite). . Pe suprafeţe mici. . grundul.primul strat. c) Vopsitorii cu vopsele de ulei În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice.5 părţi apă (în volume) ce se amestecă până la omogenizare.caoliu spălat de Harghita STAS 232/1-73 .se aplică compoziţia de zugrăveală în 3 straturi.caoliu spălat de Aghireş Norme interne ale producătorului: STAS 790-84 . . La zugrăvelile colorate se va adăuga pigmenţi în praf. Se aplică la 2-3 ore de la terminarea lucrărilor pregătitoare. etc.ipsos pentru construcţii STAS 4888-76 . ulei tehnic de floarea soarelui (sau similar) în proporţie de 1-2%. . compoziţia se va strecura înainte de întrebuinţare. grile şi alte elemente metalice. pe întreaga suprafaţă. După uscarea şi şlefuirea reparaţiilor se aplică un strat de soluţie de săpun pe porţiunile reparate. se poate aplica zugrăveala şi numai cu bidineaua.zugrăveala (stratul 2 şi 3) se aplică cu aparate de pulverizare.soluţia de săpun şi primul strat de zugrăveală se aplică manual cu bidineaua. până în nuanţa cerută.clei de oase STAS 89-86 .prepararea compoziţiei de zugrăvit trebuie să respecte întrutotul instrucţiunile producătorului care garantează produsul respectiv (atenţie la prepararea soluţiei cu humă. prin sită fină (900 ochiuri / cm 2) din sârmă de alamă. b) Zugrăveli culori de apă În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice privind modul de preparare şi execuţia zugrăvelilor în culori de apă. pigmenţi.compoziţia de zugrăveală. după care se fac reparaţiile necesare cu pastă de ipsos. pentru reţinere de impurităţi. Specificaţii privind execuţia: . 29 .hârtie pentru şlefuire uscată STAS 4593-84 . pe suprafeţe tencuite şi gletuite. acolo unde nu este posibil mecanizat. .

. aplicate la interior pe pereţi şi tavane. .spălarea manuală cu apă a tencuielilor speciale din praf de piatră prelucrată . cu pistolul . Atenţie trebuie acordată: . se vor respecta întrutotul instrucţiunile producătorilor. producţie internă sau de import. interior.închiderea fisurilor şi a crăpăturilor . pe bază de poliacet de vinil în dispersie STAS 790-84 .materialele şi soluţiile de adaos (pentru spaţii cu condiţii speciale de natură: umiditate. pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos. iar în exterior pe tencuieli gletuite cu glet de var sau de ciment. Standarde privind execuţia: STAS 7359-89 . caiet de sarcini sau condiţii de calitate vor fi refăcute sau remediate. cu bidineaua sau pensula lată .apă pentru construcţii STAS 545/1-80 . exterior. Verificarea zugrăvelilor se va face prin: . .aplicarea manuală a 2-3 straturi de var plastic import cu respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor producătorului 7. aspectul general (ton de culoare uniform. fără scurgeri.grund de vopsea VINAROM (½ vopsea + ½ apă) .calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor interne de fabricaţie. la pereţi şi tavane. . etc) 30 .această vopsitorie se realizează în următoarea ordine: .hârtie pentru şlefuire uscată Specificaţii privind execuţia: . CONDIŢII DE CALITATE ŞI VERIFICAREA LUCRĂRILOR Pe parcursul execuţiei lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (prin dirigintele de şantier): . fără impurităţi înglobate. Pregătirea suprafeţelor de tencuieli în vederea vopsirii cu var plastic: .pentru asigurarea consistenţei şi calităţii compoziţiei de lucru a vopselelor de var lavabil.recepţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora. .eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în proiect.ipsos pentru construcţii STAS 1581/2-83 .aplicarea unui strat de amorsaj de var lavabil de import . condiţiile şi modul de executare a lucrărilor de vopsitorie cu varuri lavabile. condiţiile şi modul de executare a lucrărilor de vopsitorie cu „VINAROM” aplicate la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în încâperi cu umiditate relativă a aerului până la 60%.respectarea prevederilor din proiect şi a dispoziţiilor de şantier. etc) specifice fiecărui producător de var lavabil în parte vor fi introduse în compoziţia de lucru.curăţarea petelor şi îndepărtarea prafului . urmărindu-se: corelarea cu proiectul. . fără pete.vopselele vor fi însoţite de certificatul de calitate precum şi de termenul de valabilitate al lor. respectând cu stricteţe instrucţiunile producătorului. .îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport.grundul se aplică numai manual.vopsea VINAROM diluată aplicată în două straturi . Standarde şi norme de referinţă pentru materiale.d) Vopsitorii cu „VINAROM” În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice.examinarea vizuală a suprafeţelor.celelalte două straturi se aplică numai mecanic.vopsitoria cu vopsea VINAROM se va aplica pe suprafeţele interioare tencuite şi gletuite cu glet de ipsos . precum şi specificaţii privind execuţia sunt identice cu cele amintite la vopsitoriile cu VINAROM. fără corecturi sau retuşuri care să distoneze cu tonul general. e) Vopsitorii cu varuri lavabile de interior şi exterior În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice. fără urme de bidinea.prealabil se face verificarea gletului şi eventualele rectificări ale suprafeţelor .procurării de varuri lavabile specifice pentru exterior şi specifice pentru interior.vopsea VINAROM.înainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent să fie bine uscat.

cu excepţia locurilor unde acestea sunt prevăzute explicit prin detaliile din proiect). modul de vopsire al: ţevilor. proeminenţe. .se verifică vizual ca separarea câmpurilor de finisaje (ex: între vopsitorii şi zugrăveli) să se facă cu o delimitare clară (fără suprapuneri) şi rectilinie (fără ondulaţii. etc) . urmărindu-se: corelarea cu proiectul. - 31 . aglomerări de coloranţi. băşici. radiatoarelor. . etc (dacă acestea sunt vopsite cu vopseaua adecvată. fără pete. de asemenea vizual. dacă sunt vopsite şi pe suprafeţele lor ascunse. chituirea rosturilor. vopseaua până la stratul suport. etc). îndepărtându-se cu grijă. aspectul general (acelaşi ton de culoare pe întreaga suprafaţă. şlefuirea.verificarea tehnologiei de pregătire a suprafeţelor manuale de vopsire (curăţirea. desprinderi. Verificarea vopsitoriilor se va face prin: . cute. etc) ce se face prin sondaj. fără neregularităţi din chituire sau şlefuire.examinarea aderenţei zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe palmă la o frecare uşoară.se verifică. scurgeri. în locuri mai dosite. acelaşi aspect mat sau lucios pe întreaga suprafaţă.examinarea vizuală a suprafeţelor.

stabilitate la cald: 1050 C .alungirea la rupere: 2.25 % . fără modificarea performanţelor calitative.CAIET DE SARCINI ASTEREALĂ ŞI ÎNVELITOARE DIN MEMBRANE (ŞINDRILE) BITUMINOASE 1.50 C . până la montajul şindrilelor bituminoase se poate monta o membrană de protecţie.rezistenţă la tracţiune o longitudinal: 1.masă armături = 134 g/mp .stabilitate la cald: 1100 C . MATERIALE PROPUSE Se recomandă beneficiarului.masa material mineral = 1.720 g/mp . 32 . Caracteristici generale: . Ele trebuie să se comporte corespunzător condiţiilor specifice ţării noastre pe durata mai multor cicluri de iarnă-vară.masa bitum = 1. Producătorul trebuie să aibă o experienţă îndelungată în fabricarea produsului şi să garanteze comportarea corespunzătoare în exploatare la minim 10 ani. Pentru protecţia OSBului.tip bitum: bitum oxidat Caracteristici fizico-mecanice . Se recomandă deasemeni ca furnizorul de materiale să fie şi cel ce execută (montează).tip armătură = împâslitură fibre sticlă .1 % . se va realiza cu plăci OSB la grosimea prevăzută în proiectul de arhitectură.clasa de combustibilitate: C1 Astereala. Performanţele calitative ale şindrilelor bituminoase sunt prezentate mai jos sub forma sintezei rapoartelor de încercare susţinute în dosarul de agrement tehnic prin rapoarte de încercare şi de adrese de bună comportare de la 3 beneficiari.400 N/5 cm . 2.rezistenţă la perforare: L1 .715 g/mp . cu respectarea normelor tehnice ale furnizorului.dimensiuni B x H = 1. ca strat suport al învelitorii.000 x 340 mm .700 N/5 cm o transversal: 1. prin prezentarea lucrărilor realizate. pentru a evita eventuale neînţelegeri între furnizor şi executant. 3. Performanţele calitative ale şindrilelorbituminoase să corespundă exigenţelor prevăzute în normele tehnice ale producătorului prevăzute în Directivele Generale şi Speciale ale UEA pentru agrementarea hidroizolaţiilor şi normelor tehnice româneşti.flexibilitate la rece: . ALCĂTUIREA ÎNVELITORII Execuţia asterealei din plăci OSB se va realiza prin fixarea lor cu holţşuruburi în căpriorii din lemn ai şarpantei. GENERALITĂŢI Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru realizarea unei învelitori pe şarpantă din lemn cu membrane tip şindrile bituminoase pe astereală din plăci OSB.masa totală = 5. Învelitoarea din şindrile bituminoase va avea la bază armătura din fibre de sticlă acoperite cu bitum oxidat protejate la faţa superioară cu granule minerale (ardezie) la culoarea precizată în proiectul de arhitectură. alegerea unui furnizor – executant cu experienţă în domeniu.impermeabilitate la apă: 10 bari .200 g/mp .absorbţie apă: 0.

respectarea tipului de şindrilă. 4. VERIFICAREA ÎN VEDEREA RECEPŢIEI aspectul şi starea generală. a aeratoarelor.Se montează învelitoarea din şindrile bituminoase conform normelor tehnice ale furnizorului şi se vor face decupaje pentru montarea aeratoarelor.. alinierea atât pe verticală cât şi pe orizontală. Se atrage o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare. a plasei antiinsecte şi a altor accesorii necesare. dat fiind gradul ridicat de combustibilitate a produselor. astfel ca în momentul punerii lor în operă. 6. MOSTRE Se vor prezenta spre avizare beneficiarului şi proiectantului mostre de membrane (şindrile) şi accesorii (parazăpezi. parazăpezilor etc. nerespectarea tehnologiei de montaj. culoare. fără pete şi defecte. tehnologie de montaj. arh. etc. acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât în caietul de sarcini cât şi prin normele în vigoare.). Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul încât să elimine posibilitatea degradării acestora. urmează montarea coamelor. înlocuiri. montarea tuturor produselor şi accesoriile aferente acoperişului. executantul împreună cu beneficiarul şi proiectantul vor decide măsurile ce se impun: desfaceri. elemente geometrice. De comun acord proiectant – beneficiar se va stabili culoarea şi tipul de şindrile Tegola. Întocmit. refaceri. C-tin Gorcea 33 . completări sau alte situaţii ce se impun. Atunci când apar neconcordanţe. deficienţe. Toate materialele şi accesoriile puse în operă trebuie să fie agrementate. aeratoare etc. greşeli de execuţie. 5. TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR PE ŞANTIER Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.

Modificarile sau completarile se vor argumenta sub forma scrisa. placari ventilate. schele. apa si canalizare. care la lucrarile de construcţie metalică per bucată sunt de până la +/. fezabilitatii tehnice si al gradului de utilitate. intarzieri si lucrul in acord s. Modificările de dimensiuni. racord la energie electrica. Date despre sistemul de profile 34 . suprafete de depozitare. activitati de regie.specificatii tehnice 3. tipul si volumul lucararilor Lucrarile cuprind: proiectarea tehnologica. Suplimentar se vor avea in vedere prescriptiile de vitrare. Generalitati Conditiile contractuale au la baza normele tehnice romanesti aflate in vigoare. In cazul in care. confectia si montajul elementelor constructive din aluminiu . de producere a geamurilor termoizolante si indicatiile furnizorului sistemului de tamplarii. Dimensionarile pentru determinarea pozitiilor vor fi calculate de catre Ofertant la fata locului. privind asigurarea calitatii lucrarilor. astfel incat sa se obtina o autorizare de functionare fara restrictii.a.vitrari. atunci dimensiunile de realizare vor fi stabilite de comun acord cu Beneficiarul. utilizarea incaperilor. in vederea obtinerii scopului propus.detalii prezentate Neclaritatile se vor lamurii inainte de adjudecare.50 mm din dimensiunea totală. La abateri mai mari se recalculează preţul conform cu modificarile suprafeţei. nu necesita modificari ale preţului unitar. sub forma scrisa.m. respectiv se vor mentiona in scris in memoriul de insotire al ofertei. se vor respecta NORMELE specificate in capitolul generalitati din Caietul de Sarcini. Dimensiuni Dimensiunile date în caietul de sarcini sunt dimensiunile de proiect.CS 2. legislatia muncii. Precizarile pozitiilor din caietul de sarcini se vor verifica din punct de vedere al integritatii. PREZENTARE FORMALA Planurile puse la dispozitie pentru constructiile de aluminiu sunt cu titlu obligatoriu in raport cu forma (prezentarea optica) arhitecturala. Obiectivul. Indicatii suplimentare la CS Contradictiile contractuale se rezolva dupa urmatoarea succesiune de prioritati: 1. Dispozitiile Beneficiarului Intelegeri suplimentare referitoare la: normele si prescriptiile referitoare la incendii.d.TIMPLARIA DIN ALUMINIU CERINTE GENERALE OBSERVATII TEHNICE PRELIMINARE LUCRARI DE FATADA si CONFECTII METALICE In cele ce urmeaza sunt prezentate cerintele tehnice pentru devizul de lucrari ale fatadelor si confectiilor metalice compuse din: peretilor cortina. exista constructii ce trebuie confectionate inainte de a fi posibila dimensionarea acestora. placajelor ventilate. indepartarea si mentinerea curateniei pe santier. Ofertantul trebuie sa precizeze orice situatie care este la limita normelor. respectiv in zona neacoperita de norme in faza de ofertare – negociere. se vor specifica in scris. tamplarii. De asemenea. Aceste observatii se vor inscrie in protocolul de adjudecare. sisteme de umbrire.

Echivalenta cu sistemul indicat se va dovedi in baza certificatelor de atestare. Se vor avea in vedere datele despre dimensiunile standard ale profilelor (adâncimea de montaj şi lăţimea vizibilă) precum şi caracteristicile construcţiei din poziţiile de detaliu. CERINTE PRIVIND MATERIALELE Aluminiu Se vor folosi profile laminate de aluminiu în aliaj AlMgSi0. table respectiv balamale si parti de feronerie ) se vor stabili in functie de cerinte si mod de prezentare. Diversele materiale si forme de livrare (profile. Solutiile propuse vor fi astfel formulate incat sa impiedice pe viitor coroziunea pieselor. Se vor evita prelucrările ulterioare. respectiv furnizorul profilelor va prezenta la solicitarea beneficiarului un certificat ISO 9000. rigidizări şi precadre vor fi fie inoxidabile. forţele tăietoare apărute trebuie să se transmită în siguranţă prin cuplare (fără glisări între partea de profil internă şi cea externă). Gaurile necesare procesului de zincare vor fi astupate etans cu materiale plastice. Pentru sistemul de profile ofertat se vor respecta prescripţiile şi indicatiile de prelucrare ale producătorului respectiv. atât timp cât nu sunt prevăzute iniţial. Abaterile se vor argumenta in scris si se vor specifica in memoriul atasat ofertei. Între partea internă şi cea externă. Profilele trebuie să suporte încărcarile în mod sigur. in cazurile in care aceasta se impune.Caietul de sarcini are la baza caracteristicile constructive ale sistemelor de profile din aluminiu Schuco. Părţile zincate deteriorate ca şi eventualele suduri se vor curăţa si degresa iar apoi se aplica grund de calitate superioara in doua straturi. Precizarile facute in continuare nu impun un anume sistem. Pentru tablele de aluminiu vopsite se vor folosi aliaje de AlMg1 sau Al99. Dimensiunile şi grosimile materialelor sunt. arhitecturale si de functionare. Producătorul. La faţade şi luminatoare. Pentru preluarea sarcinilor se iau in considerare normativele romanesti . se vor prezenta mostre. fie zincate termic. Drenajul apei + Eliberarea presiunilor (de vapori) Aerisirea.5F22 . Otel Piesele de oţel pentru ancorări. a desenelor de detaliu si. Încărcările efective trebuie preluate în siguranţă de către clădire. CERINTE PRIVIND CONSTRUCTIA Alegerea profilelor Profilele izolate termic sunt alcătuite din o parte exterioară şi o parte interioară care sunt unite cu o punte izolatoare din material plastic de calitate superioară (de exemplu: fibră de sticlă din poliamidă durificată). a desenelor de detaliu si.in special NP 082/2004 si SR EN 13116 pentru sarcinile din vant. obligativitatea consta in respectarea conditiilor tehnice. se vor prezenta mostre. părţile exterioare şi interioare ale profilelor sunt prinse solid una de cealaltă. 35 . Pentru legăturile cu clădirea trebuie prevăzute sisteme de profile cu cleme şi cordoane de izolare. Principiul izolării termice este prevăzut pentru întreaga construcţie. Drenarea camerei anterioare se va face in punctul cel mai adanc. Zincarea pieselor de oţel se va verifica temeinic după transportul la şantier şi înainte de montajul pieselor de aluminiu. Eliminarea presiunilor din falţurile de geam trebuie făcută conform prevederilor producătorilor de geam izolat. alese de către ofertant încât să corespundă solicitărilor. Echivalenta altor sisteme cu sistemul indicat se va dovedi in baza certificatelor de atestare. respectiv drenajul falţurilor şi al camerelor anterioare ale profilelor trebuie realizat aşa încât umezeala să fie dirijată către exterior. Dimensiunile elementelor Se vor respecta prescriptiile producatorului sistemului de tamplarii referitor la dimensiunile maxime respectiv la greutatea maxima ale elementelor mobile.5 de calitate normală. in cazurile in care aceasta se impune. Cerinţe statice Construcţia trebuie să respecte cerinţele statice.

. Ca material de lipire se foloseşte adeziv de metale bicomponent. Tijele de actionare trebuie sa fie din aluminiu Elementele de feronerie trebuie dimensionate sa poata prelua inacarcarile existente. Elemtele de feronerie montate in faltul tamplariei se vor cupla rezistent mecanic cu profilele. iii. imbinari in T) Colţarii de imbinare trebuie să se potrivească în secţiunea interioară a profilului. Profile de etanşare Material pentru profilul de etanşare: APTK. clasa de abateri mijlocii (pt. Îmbinarea profilelor(Coltare. La cercevelele cu bătaie se foloseşte suplimentar faţă de garnitura mediană şi o garnitură interioară. Legătura cu structura de rezistenţă a clădirii: . Ferestrele in doua canate au prevăzute in zona garniturii de mijloc elemnte speciale de etansare. Feronerie Este permisă folosirea numai a pieselor originale proprii sistemului. ii. iv. La îmbinările oblice se va avea în vedere o lipire ireproşabilă între colţar şi suprafaţa oblică (a profilului). acoperire electrochimică OL…Zn12/PasC conform STAS 7222/80. bolţuri.a tamplariei se va face cu conexpanduri metalice. montate conform prescriptiilor tehnice date de furnizor. Elementele de prindere. suduri) conform STAS 9101/1-95 A. denumirea internaţională: EPDM= EthylenPropylen-Terpolymere. Garniturile trebuie să fie interschimbabile si cu elmente de colt vulcanizate. La imbinarile cu suruburi in pertele profilelor se vor folosii nituri speciale cu filet metric interior. Îmbinările trebuie să îndeplinească durabil condiţiile de stabilitate.CR 1/3/2005 pentru incarcarile din zapada. Pentru toate cuplajele uzuale şi piesele mărunte din oţel se vor folosi materiale zincate termic. apartinand sistemului de tamplarie. Deformatiile de calcul ale montantilor. Pentru evitarea coroziunii de contact a două metale diferite se va folosi o piesă intermediară de PVC. Nu se admit solutii improvizate pentru etansarea imbinarea in T. (Se face excepţie în cazul pieselor de legătură de oţel-crom-inoxidabil din zonele uscate).a peretilor cortina se va face cu piese din oţel ale căror dimensiuni rezulta din calcule statice.(L fiind distanta intre doua puncte de fixare) Săgeata celui mai lung cant de sticlă nu trebuie să depăşească L/300 dar maxim 8 mm. Aceasta etansare se face obligatoriu cu piese cu piese speciale. vor fi confecţionate din oţel-crom-inoxidabil (cel puţin calitatea A4). piuliţe şa. traverselor si ramelor de tamplarie prevazute cu geam termoizolator nu trebuie sa depaseasca L/200 sau maxim 15 mm –conform SR-EN 13830. precum şuruburi. execuţie mijlocie conform STAS 11111/86. Toate asamblările cu şuruburi vor fi asigurate contra deşurubării accidentale. sudurile se încadrează în clasa IV de calitate conform STAS 9398/83 actualizat conform EN 29692:1994. de înaltă calitate. rigiditate şi izolare în secţiunea profilului . Îmbinările cap la cap şi cele de colţ trebuie trebuie cuplate rigid şi lipite etans.E. Se va evita pătrunderea apei în construcţie atat în cazul îmbinărilor T cat şi in cel al imbinarilor în cruce prin etansarea obligatorie zona de sub profilul T.. blocaje la rotire. Pentru cercevele sunt permise numai garniturile de mijloc. Feroneria pentru deschideri roto-basculante este prevăzută cu un dispozitiv de siguranţă pentru evitarea manevrării greşite şi cu foarfecă cu piedică suplimentară. Sageata maxima a traverselor sub greutatea geamului nu trebuie sa depaseasca L/500 dar mai putin de 3 mm-conform SR EN 13830 Prinderi si rigidizari Toate prinderile şi rigidizările trebuie construite astfel încât să fie compatibile cu toleranţele constructiei la rosu.NP 102/2004 –Indrumar de prelucrarea si montajul peretilor cortina. foarfece suplimentare. avand urmatoarele caracteristici de execuţie: i. aflate in contact cu piese de aluminiu. Feroneria trebuie să fie ajustabilă şi să permită asamblarea pieselor suplimentare precum zăvoare intermediare. CERINŢE FIZICE ALE CONSTRUCŢIEI 36 . Daca caietul de sarcini nu specifica altfel toate lementele de feronerie – cu exceptia manerului si a balamalelor – trebuies montate ascuns.P100/2004 incarcarile din seism. Trebuie folosite sisteme originale de izolare.

Izolatie fonica intre incaperi (izolare fonica longitudinala) Pentru asigurarea unei izolatii fonice intre incaperi se vor respecta cerintele de izolare in directia orizontala si verticala.Dilatari Deformările pieselor construcţiei datorită deplasărilor şi a temperaturilor se vor dimensiona constructiv. rosturile convenite sunt pentru deplasări nezgomotoase şi cu posibilităţi de alunecare. Substructurile din otel (console. Atenuarea zgomotelor fatadei 37 . respectiv intre rama oarba si tamplarie se va realiza in conformitate cu cerintele fizicii constructiilor. Pentru asigurarea unei bune izolări termice în timp trebuie împiedicată umezirea materialului termoizolant. Etansarea la corpul clădirii Etanseizarea rostului dintre rame oarbe si cladire. substructura fatadelor ventilate etc. Îmbinarea foliilor izolatoare şi dispunerile în diverse planuri se face cu respectarea unei suprapuneri suficiente. la umiditate. Trebuie evitata formarea bulelor de aer între suprafeţele de lipire.Termopolymere). şi lipiturile vor fi asigurate suplimentar mecanic. Permeabilitatea rosturilor si etanseitatea la ploaie torentiala Permeabilitatea rosturilor şi etanseitatea la ploaie torentiala trebuie să respecte norma EN 12152 repectiv EN 12154. Aplicarea izolatorilor trebuie făcută numai pe vreme favorabilă. In cazul in care nu este altfel specificat in caietul de sarcini. Foliile au lăţimi minime indicate de producător .2 W/m²K (clasa 1 de izolare termica). Cerinţe de protecţie la căldură.Propylen. Materiale izolante Se vor monta numai materiale izolante termic. derivând din aceasta stabilirea rosturilor de deplasare şi închidere. Ferestrele şi elementele de faţadă nu vor prelua sarcini de la corpul cladiri. La izolarea rosturilor de îmbinare cu materiale izolatoare elestice trebuie avute în vedere prescripţiile producătorului. coeficientul de transfer termic Ug va fi maxim 1. durabile şi rezistente la intemperii. respectiv APTK (denumire internaţională EPDM = Ethylen. Pentru împiedicarea aparitiei condensului. Rosturile de cuplare cu corpul clădirii sunt etanşate faţă de apă. La stabilirea lăţimii rosturilor este hotărâtoare deformabilitatea totală admisibilă a materialului izolator. la zgomot.) se vor separa termic de constructia la rosu. Protecţie la zgomot (izolarea fonică) Valoarea majorata de laborator Rw –ceruta pentru elementul de inchidere se va confrunta la cererea beneficiarului cu valoarea masurata Rw printr-un certificat DIN EN ISO 2140-3 eliberat de un verificator autorizat. Construcţia trebuie să preia prin elementele de îmbinare toate forţele efective şi să le transmită la clădire. protecţie contra incendiului. Izolare termica Pe durata montajului construcţiei se va evita producerea de punţi termice. ignifuge.2 W/m²K Coeficientul de transfer va fi verificat – la cerere – de catre o institutie de verificare abilitata. trebuie sa existe o zona de separatie clar definita intre zona caldă si zona rece în toate detaliile construcţiei de aluminiu cat şi la îmbinări. coeficientul de transfer termic U w -conform DIN EN 12831. Separarea dintre clima interioară şi cea exterioară trebuie să se facă în zona caldă (a profilelor). În domeniul constructiv.al profilelor nu va depasi 2. La lipirea foliei izolatoare trebuie curăţate suprafeţele de lipit de materiale/ substanţe străine. Elementul de legatura dintre elementul de inchidere si corpul cladirii se va realiza tinand cont de cerintele de izolare fonica. a etanşărilor la aer şi apă. Se vor avea in vedere racordajele la peretii interiori si la peretii despartitori. Folii izolatoare (Bariere de vapori) Legăturile la corpul clădirii sunt izolate cu o folie izolatoare specială din cauciuc butilic. cerinţe de deplasare ale rosturilor sunt de avut în vedere la alegerea izolărilor. Spaţiile goale între corpul cladirii şi precadre trebuie umplute cu materiale izolatoare termic care nu oxidează.

Vopsire umeda Vopsirea profilelor de aluminiu si/sau tablei se va efectua cu vopseluri acrilice. incl. Succesiunea straturilor va fi astfel realizată încât să nu se producă condens sau şocuri termice si tot odata sa fie etanse si rezistente la foc 30 minute. Tratarea si executia suprafetei se face conform indicatiilor specificate in prezentul caiet de sarcini. Se vor avea in vedere in special eventualele clasificari ale partilor constructive. ale QUALICOAT. respectiv culorile de eloxare specificate in CS. Trebuie atenţie la poziţionarea corectă a ramei în momentul montării. in special norma P118/99. Protecţie la foc Se vor respecta reglementările din domeniul construcţiilor. produse PPG sau similar. Etapele de tratare preliminara (de pregatire). Se vor respecta toate normele si prescriptiile romanesti aflate in vigoare cu privire la protectia impotriva incendiilor. se va hotari. sunt prezentate in norma DIN 17611. Eloxare Eloxarea profilelor de aluminiu si al tablelor de aluminiu se va face conform DIN 17611. precum si C31 C35. panele si profile trebuie avut în vedere mai ales felul şi realizarea încălzirii sau a climatizării. originale sistemului APTK – EPDM sau acu rame vulcanizate (din acelasi tip de garnitura EPDM). De asemenea. posibilitatile si limitarile in acest sens. Aplicarea vopselei se va realiza in conformitate cu specificatiile producatorului Suprafete de otel Zincare termica: Strat aplicat: 50-85 µm conform Önorm E 4015. se vor izola fonic pentru a impiedica aparitia unor zgomote in cazul miscarilor fatadelor. TRATAREA SUPRAFETELOR DE ALUMINIU Vopsirea in camp electrostatic Vopsirea in camp electrostatic al aluminiului se face conform cerintelor normativului EN ISO 12206-1. Elemente constructive usoare Se va reduce efectul de vibratie al elementelor prin asigurarea unei grosimi suficiente a materialului si/sau printr-o rigidizare posterioara.04 mK/W. Toate legăturile la construcţie sunt izolate la interior contra apei. Baza de ofertare o constitue nuantele de culoare RAL. a materialelor acestora precum si ancorarile aferente. Vata minerală utilizată între nivele pentru întârzierea propagării incendiilor va avea o masă minima de 80 kg/m3 şi o conductivitate termică de calcul maximă de 0. se vor avea in vedere specificatiile de calitate ale institului GSB –International (Institutul calitatii vopsirii pieselor de constructie). respectiv QUALICOAT. daca nu se foloseste material zincat Montajul geamurilor. iar la exterior permit eliminarea apei. referitoare la calitatea suprafetei. 38 . de comun acord. vor fi in conformitate cu mostrarele RAL. Dupa contractare. poliuretanice sau lacuri PVDF. Vopsire electrostatica Vopsirea electrostatica a profilelor de aluminiu si/sau a tablei conform GSB International si /sau Qualicoat se va efectua intr-un strat de vopsea pe baza de poliester de minim 50 μm. Modul de pregatire si grosimea straturilor va respecta precizarile si indicatiile din GSB. Falţurile şi nuturile de profil în care precipitaţiile pot pătrunde şi în care se poate forma condens trebuie să aiba din construcţie prevăzută posibilitatea de drenare a apei. montarea garniturilor Izolarea geamurilor şi a panelurilor se face cu ajutorul garniturilor de calitate superioara. Eloxajul CO (EV1). Se vor respecta indicatiile de prelucreare specificate de catre furnizorul de profile. ce abateri de culoare si textura sunt permise – prin punerea la dispozitie a unor mostre . completarile acestora precum si autorizatia de constructie.Diversele imbinari constructive. Protecţie la ploaie şi rouă Pentru a se evita formarea punctelor de rouă pe geam. Orificiile de drenare a apei către exterior sunt protejate cu căpacele de protecţie. inclusiv elementele de fixare.

parapet cat si alte inchideri ventilate. Se vor lua in calcul elementele de racordaj la formarea pretului unitar. a profilelor presoare si a clipsurilor de aluminiu de catre Ofertant. 39 . de etanşare a rosturilor. Placaje ventilate Inchiderile la perete. izolaţii rămâne după eliberarea desenelor de execuţie de partea celui care preia contractul. va intocmi un proiect tehnologic propriu cu detalii de executie conform sistemului ofertat. Distanţa maximă dintre doua locuri de ancorare este de 600 mm. pe care il va supune verificarii unui verificator atestat MLPAT pentru siguranta in exploatare. In cazul peretilor cortina si al luminatoarelor. Răspunderea pentru corectitudinea tehnică. în cazul de faţă – cu masini de debitat. Se vor respecta cerintele referitoare la etanseitate si izolare termica respectiv fonica. După prelucrările mecanice. vor fi astfel realizate incat apa care poate patrunde sa poata fi evacuata fara a uda izolatia termica (vata minerala) MONTAJ SI EXECUTIE Propunerile si de detaliile din proiect vor fi luate in consideratie pentru ofertare. plecand de la acestea. rame de fixare. profilele de aluminiu prelucrate nu mai trebuie ajustate ulterior. Planurile si proiectul. Distanţa maximă faţă de colţurile exterioare este de 150-200 mm. Consimţământul arhitecţilor constă numai în concordanţa dintre caietul de sarcini şi datele arhitecturale pretinse. a colţurilor de garnitură şi a pieselor de etanşare . Executantul. Acest proiect va fi aprobat de proiectantul general.Potrivirea exactă a suporturilor de cercevea . Prelucrarea tablelor trebuie să respecte prescripţiile prevăzute pentru suprafeţele respective Montajul tamplariilor Piesele din profile de aluminiu trebuie să fie legate pe fiecare parte in cel putin două locuri. vitrarea se face prin montajul geamului. se vor redacta in doua exemplare si se vor prezenta in format electronic. Prelucrare Debitarea profilelor de aluminiu. ca fisiere stocate pe suport CD. se vor prevedea elemente de dilatare care respecta cerintele de etanseitate si izolare.Livrarea si montajul garniturilor exterioare cad in sarcina Executantului. a zonelor crestate şi a celor de înşurubare . Modificările dimensiunilor condiţionate de temperatură care aparţin elementelor constructive cât şi modificărilor de formă ale pieselor componente de racord trebuie să fie preluate prin rosturile constructive. Montajul elementelor se face cu acceptul beneficiarului dupa clarificarea detaliilor cu ceilati subantrebprenori cu lucrari adiacente tamplariilor. Demararea lucrarilor Lucrarile se vor demara dupa prezentarea in prealabil a incercarilor si certificarilor in CS. Închiderile exterioare şi interioare sunt realizate din tablă de aluminiu de cel puţin doi milimetri grosime. Prelucrarea tablelor Chiar dacă nu se menţionează in mod expres în caietul de sarcini.Potrivirea exactă şi îmbinarea colţurilor şi a îmbinărilor T . Elementele de aluminiu vor fi montate orizonatal si aliniate pe verticala. În timpul prelucrării trebuie avute în vedere următoarele aspecte: . canturile se curăţă cu grijă. Trebuie asigurată o funcţionare impecabila printr-o ungere(dupa caz) şi o poziţionare corectă a accesoriilor. După degajarea şpanului. se efectuează astfel încât precizia colţurilor prin asamblare să fie îndeplinită. trebuie să se ia in considerare materiale pentru realizarea unei funcţionări corecte la închiderile interioare şi exterioare. Dupa caz.Izolarea contactului între profile. izolatoare.Montarea la dimensiune exactă şi lipirea precisă a garniturilor. Inceperea executiei va putea incepe dupa aprobarea acestui proiect. construcţie invizibilă. stabilitate. materiale ajutătoare.Sistemul instalat original de accesorii de înaltă calitate este conform instrucţiunilor furnizorului/producătorului de accesorii. garniturilor.Dimensionarea şi ordonarea drenajelor pentru îndepărtarea apei . Racordajele trebuie sa corespunda fizicii cladirilor.

Pentru asigurarea calităţii. pastrand arhitectura fatadelor 40 . Toate costurile presupuse vor fi incluse in preturile unitare. Atestarea faptului ca producatorul sistemului ofertat poseda un sistem de asigurare a calitatii in conformitate cu DIN EN ISO 9001. vor fi legate la pamant de catre Executant in locuri specifice (in zonele de soclu si atic). Certificari si incercari La cerere. Executia: Schela se va executa la alegerea Executantului. Volumul lucrarilor de curatare corespunde clasei de curatare E. 2. NOTA GENERALA: 1. Breviarele de calcul se vor intocmi si verifica de catre un inginer constructor autorizat. atunci se va efectua o curatare finala. inclusiv cele aferente inginerului constructor. glafurilor de aluminiu. De asemenea. Scarile si accesul: In preturile unitare se vor include toate scarile si caile de acces necesare. glafuri de ferestre. Protectie la fulger Toate elemente metalice ale peretilor cortina.elemente de racordaj. Schela Executantul va include in preturile unitare din oferta sa costurile implicate de schele. Toate caracteristicile fizice si geometrice ale elementelor de fatada. precum si demontarea si transportul de pe santier dupa incheierea prestatiilor contractate. etc. tot la cerere. se vor certifica proprietatile fizice ale sistemului de profile din aluminiu utilizat prin intermediul unui institut de verificare atestat. asigurarea calitatii RAL/GZ632. Referitor la tamplaria de aluminiu. La mutarea schelei aceasta va fi demontata si apoi remontata in pozitia urmatoare. se va asigura inlaturarea acestora astfel incat sa se evite eventuale urme pe profile.Daca sunt prevazute in CS lucrari suplimentare precum: grilaje de vantilatie si sau de incalzire. mascarilor de tabla. Costurile certificarilor. Suprafetele indicate in prezentul Caiet de sarcini sunt suprafete vizibile pe cladire si nu includ pierderile. Protectia activitatii pe schela: Protectia activitatii pe schela va avea in vedere prevederile legale in vigoare si normele de protectia muncii.. se vor utiliza numai agregate certificate (conform certificatului asigurarii calitatii RAL-GZ632). se vor prezenta datele privind deformarile profilelor portante intr-o forma verificabila. Curatarea finala Daca in CS se prevede acest lucru in mod expres. De asemenea. ferestrelor. Masurile necesare vor fi clarificate cu proiectantii de electrice. in pretul unitar se vor include incercarile curente si costurile de mentenanta. in formarea pretului se vor avea in vedere manoperele referitoare la gauri. respectiv al celor atarnate. sensurile de deschidere vor fi supuse aprobarii inainte de executie. piese de fixare etc necesare montajului elementelor anuntate. 3. conform normelor privind curatarea fatadelor metalice. indicate in prezentul Proiect sunt cele minime acceptabile. Ofertantul / Executantul va trebui sa-si dimensioneze si sa-si insuseasca valorile rezultate din propriile calcule. Dimensionarea statica si incercarile exceptionale se vor include in preturile unitare. substructurilor etc. Protectia suprafetelor In masura in care prezentul caiet de sarcini prevede folii protectoare.cabluri. montajul si celelalte lucrari aferente necesare in vederea aducerii intr-un stadiu functional. atunci. Manipularea schelelor mobile. se vor include in poziile individuale si nu vor fi remunerate separat. Asigurarea calităţii Executantul răspunde de calitatea producţiei precum şi de asamblarea profesională a elementelor construcţiei. în cataloagele producătorilor de profile de aluminiu se află norme de prelucrare şi de montare.storuri. Volumul prestatiilor producatorului va include: transportul. Acestea sunt puse la dispoziţia Beneficiarului la cerere. Pentru aceste lucrari. nu se vor calcula separat pe durata executiei lucrarilor. Perioada dintre finalizarea montajului si curatenia finala nu trebuie sa depaseasca 1 an.

prin intermediul cremonului cu pozitii predefinite. Garniturile utilizate sunt EPDM si asigura o buna etansare a rosturilor (a<0. piesa de transmitere de colt. alimentate la 24 V. Se va depune un strat de thiocol pe fiecare din sectiunile profilelor (2).CERINTE SPECIFICE USI – FERESTRE CU BARIERA TERMICA Element tehnic de referinta Dimensiuni minimale: Toc-adancime de montaj: Cercevea fereastra-adancime de montaj: min-70 mm min-60mm FERONERIE DE FEREASTRA Acestea se vor livra in functie de modul de deschidere.1mc/h) si nu sunt intrerupte de elementele de feronerie care se monteaza in faltul elementului de rama si toc. inchidere laterala (de partea manerului) sus si jos. ca feronerie completa de sistem. Colturile se etanseaza prin injectarea de material bicomponent in spatiul dintre coltari si profile prin gauri pozitionate corespunzator (4). si anume: Maner de fereastra Feronerie oscilo-batanta Feronerie ascunsa. Imbinari de colt : se vor folosi imbinari nedemontabile (cu bolturi sau sertizare). cu siguranta contra actionarilor gresite. incl. piesa de colt de rabatare si piesa de pivotare. incl maner. actionare cu o singura mana. cu lungimea corelata cu latimea cercevelei. cu asigurare contra efractiei. pentru o durabiliatate crescuta in timp (1). cu foarfeca. care vor fi sigilate suplimentar cu thiocol (3). Ferestre de desfumare Pentru actionarea acestora se vor folosi motoare electirce. 1 2 3 4 41 . Ferestrele de desfumare impreuna cu sistemul de actionare trebuie sa aiba agremente specifice care sa dovedeasca ca au fost testate impreuna si ca satisfac cerintele RWA. Se vor folosi coltare speciale de aliniere si etansare a imbinarii. In oferta vor fi incluse inclusiv redresoarele necesare alimentarii motoarelor.

Feronerie pentru usi Obligatoriu se vor folosi balamale pentru trafic greu. testate la 1. Deasemeni se vor monta piese de etansare in zona de incidenta a aripilor profilelor pentru impiedicarea infiltrarii apei in interior.aplicate.2) pentru aripa activa 2 buc mască pentru butuc 42 . cu buzunar din plastic pentru zăvor. 1 buc şild din oţel. 1) sau bara antipanica (var. 1 buc şild din oţel.aplicate. 1 buc butuc – broască cu limbă şi zăvor din oţel nichelat. cu buzunar din plastic pentru zăvor.Imbinari in T : Zona de sub profilul T se va etansa cu piese speciale.000. cu fixare pe profil . apartinand sistemului de tamplarie. 1 buc butuc – broască antipanica cu limbă şi zăvor din oţel nichelat. 2 buc mâner de uşă cu arc de revenire 2 buc mască pentru butuc 1 buc zăvor de cant aşezat în falţ. butuc – broască cu limbă şi zăvor din oţel nichelat.000 cicluri. emise de institutii abilitate. cu fixare pe profil . mâner de uşă cu arc de revenire mască pentru butuc amortizor in falt Uşi în două canate 4-6 buc balamale de uşă din doua sau trei părţi. Nu sunt acceptate alte variante. Inchidere inferioara la usi – se vor folosi piese speciale de etansare la partea inferioara. cu fixare pe profil – aplicate . şild din oţel. tijă rotundă zincată de 10 mm diametru. cu buzunar din plastic pentru zăvor. bucşă de bronz de podea şi bucşă superioară 1 buc amortizor in falt Uşi în două canate antipanica 4-6 buc balamale de uşă din doua sau trei părţi. Uşi într-un canat 2-3 buc 1 buc 1 buc 2 buc 2 buc 1 buc balamale de uşă din doua sau trei părţi. care vor fi atestate cu certificate de verificare. 2 buc mâner de uşă cu arc de revenire (var. cu mâner basculant.

Culoarea feroneriei: EV1(ELOX) Culoarea manerului: EV1(ELOX) 43 . Culoarea partilor de aluminiu la exterior: RAL 9007. Culoarea partilor de aluminiu la interior: RAL 9007. bucşă de bronz de podea şi bucşă superioară VOPSIRE Toate profilele de aluminiu.si racordajele se vor vopsi pe fetele vizibile. Vopsirea in culori diferite la interior si exterior se face fara majorare de pret.zăvor de cant antipanica aşezat în falţ si bara antipanica pentru aripa pasiva tijă rotundă zincată de 10 mm diametru.

Toate îmbinările sunt stabilite în funcţie de cerinţele statice. care vor fi confectionate in sistem structural (nu se disting pe fatada). profilul exterior al cercevelei va fi obligatoriu din aluminiu eloxat EV1. Sistemul de perete cortina trebuie sa fie in cu inalta izolare termica. Etanşarea ochiurilor de geam şi/sau a panourilor se realizează cu garnituri de EPDM. avand coeficientul de transfer termic pe rama maxim 1. Elementele care se includ în faţadă.2W/mpK Toate şuruburile de fixare folosite la exterior sunt din oţel inox – A4. Zona de suprapunere este izolată cu piese de etanşare. Drenajul se face în cascada. O importanta deosebita va fi acordata ochiurilor mobile. In faltul montantilor se vor monta obligatoriu piese speciale pentru asigurarea egalizarii presiunilor si drenajul apelor infiltrate sau din condens. nivelul 2= riglă.ELEMENTE PERETE CORTINA – Elemente Generale Structura de rezistenţă pentru faţadă constă în profile tubulare multicamerale . Îmbinarea riglelor pe montant se realizează prin înşurubarea profilelor / îmbinări T. Aceste piese vor fi montate in punctele inferiore si superioare ale montantilor. nivelul 3= montant. 44 . profilele de nivel inferior suprapunandu-se peste profilele de nivel superior.cu unghiuri drepte. Toate canturile profilelor sunt rotunjite. ochiuri mobile respectiv usile se vor integra identic cu elementele de geam. cat si din maxim 8 in 8 metri. cu o lăţime vizibilă la interior şi la exterior de 50 mm. pe trei nivele : Nivelul 1= riglă.

Pentru asigurarea unei sigurante sporite in exploatare. la care izolatorul pe zona siliconata este mai mic de 14mm. o importanta deosebita va fi acordata baghetei distantier a sticlei care va fi obligatoriu din aluminiu eloxat EV1. unde nu sunt lamele din lemn) La exterior. 45 . constructia nu va avea capace iar etansarea se va face cu chit siliconic rezistent UV depus pe o garnitura buretoasa.In zona rosturilor de dilatare ale montantilor se vor monta obligatoriu piese pentru continuitatea canalelor de drenaj. ELEMENTE PERETE CORTINA STRUCTURAL – FARA CAPACE PE EXTERIOR (perete cortina parter si etaj. Piesele trebuie sa prezinte canale transversale. Aceste piese trebuie fixare cu ajutorul suruburilor autofiletante. in interiorul carora sa se injecteze thiocol pentru etansarea corespunzatoare intre piesa si montant (apa nu va putea patrunde intre piesa si montant prin efectul de tensiune superficiala. fara garnitura buretoasa de min 5mm. Este interzisa folosirea unor sisteme improvizate. Functie de precizarile din tablourile de tamplarie se disting trei tipuri de pereti cortina: 1. Geamul termopan este confectionat in varianta structurala. prevazuta cu un nut in care intra piesele pentru fixarea mecanica a geamului. folosind o bagheta speciala.

Pentru realizarea acestora se vor folosi sisteme de profile dedicate pentru aceasta. alimentate la 24 V. Ferestrele de desfumare impreuna cu sistemul de actionare trebuie sa aiba agremente specifice care sa dovedeasca ca au fost testate impreuna si ca satisfac cerintele RWA. Aerisirea falţurilor ca şi egalizarea presiunilor se realizează prin falţul montantului prin intermediul pieselor de aerisire prin falţ.. cu capace normale si elemente de ancorare a sistemului de lamele din lemn (etaje. corespunzător cu grosimea geamului. necesare fixarii elementelor de umbrire din lemn. ELEMENTE PERETE CORTINA clasic. In oferta vor fi incluse inclusiv 46 . pentru preluarea eventulului condens care poate sa apara in interior. 3. In oferta vor fi incluse inclusiv redresoarele necesare alimentarii motoarelor. Ferestrele de desfumare din perete cortina vor fi executate in sistem structural. In luminatoare sunt prevazute elemente pentru ventilatie. pe montanti se vor fixa console speciale. constructia va avea pe capace plate pe orizontala si reliefat pe verticala. specifice sistemului de tamplarie. Luminatoare In cazul luminatoarelor. iar la capetele garniturii se vor prevedea piese speciale cu supapa pentru evacurea condensului in faltul montantului (conform detaliului). constructia va avea profile de fixare a sticlei atat pe orizontala cat si pe verticala. cu capac plat pe orizontala si capac proeminent pe verticala (peretii cortina de la casa scarilor) La exterior. unde sunt montate lamelele din lemn ) La exterior. garnitura superioara de pe traversele inferioare ale fiecarui ochi de geam va fi prevazuta cu un canal special de colectare. alimentate la 24 V. aparţinând sistemului. Pentru actionarea acestora se vor folosi motoare electirce. Pentru actionarea acestora se vor folosi motoare electirce. ELEMENTE PERETE CORTINA classic.2. 322740 Montant 322290 Surub cu cap cilindric DIN 6912 M8x35 Inox Furca montantului se va freza pe lungimea consolei pt a face posibila asamblarea acesteia Garnituri EPDM 246476 196100 112720 Consola 238257 Capacul si presorul se vor freza pt a face psosibil montajul 4. Toate şuruburile de fixare folosite la exterior sunt din oţel inox – A4. conform detaliului alaturat.

Grosimi sticla: Se vor verifica in functie de incaracarile si dimensionarile din normativele in vigoare. Geamurile securizate trebuie sa aiba imprimat (vizibil si durabil) un numar de verificare. Sigilarea primara se face cu cauciuc butilic.Alte sisteme de sigilare nu sunt admise. Lăţimea vizibilă a profilelor: 50mm: Adâncimea de montaj : Montanţi. Grosimile de geam se vor dimensiona respectand cerintele fizicii cladirii in conformitate cu EN 12600/2002. Culoarea partilor de aluminiu la interior: RAL 9007 . VITRARE Constructiile descrise in CS se vor vitra cu geamuri termoizolante prin intermediul garniturilor de sistem. 47 .redresoarele necesare alimentarii motoarelor. Profilul distantier trebuie sa fie retras fata de cantul geamului cu minim 3mm. iar sigilarea secundara cu Polisulfid sau silcon bicomponent.180 mm Capace : 15 –200 mm Grosimea geamului : 4-50mm Culoarea partilor de aluminiu la exterior: RAL 9007 . nivelul :45 .rigle :50 mm-250 mm Montanţi. montanţi de montaj. incercare la pendul DIN 52338 si DIN 52349 descrierea fragmentarii sticlei. Geamurile termoizolante vor fi sigilate in general perimetral. Ferestrele de desfumare impreuna cu sistemul de actionare trebuie sa aiba agremente specifice care sa dovedeasca ca au fost testate impreuna si ca satisfac cerintele RWA. nivelul 3 : 125 mm Rigle. Se vor respecta cerintele refritoare la incovoiere DIN 52303.

d. . apoi sa le prezinte spre aprobare catre consultantul tehnic al Beneficiarului. CR 0-2005 Cod de proiectare pentru bazele proiectarii structurilor in constructii. 3.Ind.L. Bazele proiectarii structurilor. b. 1/N/03. Anexa nationala . Actiuni asupra structurilor. nu are dreptul sa invoce posibile necorelari intre standarde. cat si pe terenurile invecinate. b) sa prezinte la inceputul executiei . Ofertantul este obligat sa: a) se familiarizeze cu particularitatile constructiei si cu documentatia de licitatie inainte de predarea ofertei. i. Referitor la lucrarile efectuate. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor.P. in cazul in care acesta este tras la raspundere dintr-un motiv oarecare.Decizii interne privind atribuirea responsabilitatilor in cadrul companiei c) sa intocmeasca in timpul executiei toate documentele necesare (Procese Verbale de trasare. de preluare a amplasamentului. Cod de proiectare. executantul este obligat: a) sa respecte procedura legala privind ”FAZELE DETERMINANTE” stabilite de catre proiectant.Proceduri Tehnice . Greutati specifice.T. nr. .CONDITII DE OFERTARE A. reziduurile ce-i apartin trebuie indepartate in totalitate si depozitate conform cu directivele conducerii santierului.1980 si mentinut in vigoare cu ordinul M. Partea 1-1: Actiuni generale. Eurocod 1 : Indicativ SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006. greutati proprii. Anexa nationala .1993 precum si cele prevazute in normele de igiena si protectia muncii in activitatea de constructii montaj aprobate cu ordinul M. Cod de proiectare.P. fiecare imbinare va fi poansonata si va fi supusa prevederilor legale in perioada de garantie.12. Ofertantul va trebui sa-si bazeze calculele pe urmatoarele ipoteze: 48 . Executantul va respecta atat normele de mai sus cat si alte norme de protectia muncii si tehnica securitatii muncii in constructii specifice activitatii de santier sau uzina. Executantul va fi raspunzator de respectarea prescriptiilor legale si judiciare. in vigoare la data executarii lucrarii.Manualul Calitatii .P.Certificate de Calitate si Conformitate ale furnizorilor de materiale. cu ordinul 9/N/15. Eurocod: Indicativ SR EN 1990:2004/NA:2006. Legea 10/1995 „Privind calitatea in constructii”. si trebuie sa absolve de orice paguba pe Beneficiar. c) pastreze curatenia si ordinea in santier. Executantul va fi obligat sa: a) intocmeasca detaliile de executie in conformitate cu solutiile din prezentul „Proiect Tehnic” si cu realitatile din santier. 4. nr.L.03. d) nu foloseasca alti sub-antreprenori pentru executie decat cu aprobarea scrisa a Beneficiarului. 1233/D/29.Partea 1-5: Actiuni generale. Anexa nationala . d) ia masurile de protectie a muncii necesare. f. Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri.1994. 2.C. trebuie sa solicite autorilor documentatiei lamuriri in ceea ce priveste executia.L. b) predea toate lucrarile in conditiile de calitate si tolerante impuse de lege si proiectant. d) in cadrul confectiilor metalice existente toate imbinarile nedemontabile de tip ”SUDARE CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD INVELIT” vor trebui executate de persoane autorizate. h. care reglementeaza protectia muncitorilor pe terenul constructiei. j. Eurocod 1: Indicativ SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008. încarcari utile pentru cladiri.T. Normativ NP 102-04 pentru proiectarea si montajul peretilor cortina pentru satisfacerea cerintelor de calitate prevazute de legea 10/1995 . CONDITII SPECIFICE pentru ofertarea si executia inchiderilor exterioare 1) In vederea dimensionarii corecte din punct de vedere static.L.Actiuni asupra structurilor. Daca considera ca este cazul. indicativ P100-1/2006 . realitatea constructiei si solutiile prezentate in memoriul tehnic. Indicativ NP-082-04*.01. Actiuni termice. In timpul executiei. Elementele care stau la baza ofertei sunt urmatoarele: a.Planul calitatii specific prezentului proiect .T. de verificare a lucrarilor executate).L. b) respecte regulamentul de desfasurare a licitatiei. B. La efectuarea acestor imbinari se vor respecta prevederile ”Standardului European EN 29692:1994 – versiunea romaneasca aprobata IRS cu aplicare din 01 decembrie 1994”. c. Actiunea vantului. stabilit de Beneficiar. Beneficiarul are dreptul sa rezilieze contractul si sa solicite Executantului daune interese.L. in caz contrar.Proiect de executie verificat de un verificator atestat M. In cazul executiei fara solutii tehnice desenate si aprobate. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor. Masurile de protectia muncii aplicabile acestui proiect sunt cele prevazute in Regulamentul privind protectia si igiena muncii aprobat de M. Acesta este raspunzator pentru orice paguba care decurge din nerespectarea acestor prescriptii. detalii arhitectura. Indicativ CR 1-1-3-2005*. e.CONDITII GENERALE pentru ofertarea si executia inchiderilor exterioare vitrate 1.

5 . incovoiere: sadm=140 N/mm² .3 . Categorie element constructie : componente nestructurale (panouri tamplarie. masa proprie a structurii (aluminiu + sticla) este mS=0.forfecare: _adm=140 N/mm² 2.imbinari cu suruburi (grupa 4. Sageata admisa pentru rigle la actiunea incarcarilor verticale va fi mai mica decat l/500 si nu mai mare decat 3 mm. Acceleratia terenului de calcul = 0. cat si a inaltimii acesteia.16g (IMR=100.OL37 . Tinand cont de amplasarea cladirii. Actiunea seismica Evaluarea incarcarilor date de actiunea seismica s-a facut conform „Indicativ P 100.) Clasa de importanta cladire : III (coeficient de importanta =1. forfecare: _adm=130 N/mm² presiune pe gaura: sadm=340 N/mm² intindere in tija: sadm=170 N/mm² 49 ..3 rezistente de calcul pentru imbinari: .forfecare: _adm=210 N/mm² 2.01 1. copertine.6 KN/m² 2) Caracteristici tehnice ale componentelor: 2. incovoiere: sadm=210 N/mm² . cladirea este incadrata in zona urbana cu densitate redusa de constructii. compozitia si rezistente de calcul pentru structura din otel: .a. c.1/2006”. sageata maxima admisibila pentru structura din aluminiu va fi mai mica decat l/200 si nu mai mare de 15 mm (l = distanta dintre 2 prinderi succesive).coeficientul lui Poisson: _=0.intindere/compresiune. balustrade.2.imbinari sudate cap la cap.modul de elasticitate: EAl=7x104 N/mm2 . compozitia si rezistente de calcul pentru structura din aluminiu: . diferite placari. d.AlMgSi0.70 kN/mp (valoare mediata pe 10 minute.26 1.. avand 50 ani interval mediu de recurenta) si valoarea caracteristica a vitezei vantului are valoarea 41 m/s (interval mediu de recurenta IMR=50 ani.intindere/compresiune.coeficientul lui Poisson: _=0.00) Amplasament : Suceava. Evaluarea incarcarilor din vant s-a facut conform „Indicativ NP-082-04*”.51 1. 2% probabilitate anuala de depasire). Valorile caracteristice si cele de calcul ale actiunii vantului asupra acestei cladiri au urmatoarele valori : ACTIUNEA VANTULUI (daca se incadreaza in zona cu densitate redusa de constructii) Presiune Suctiune vant vant(kN/m2) (kN/m2) Inaltime SLS SLU SLS SLU 13m 1.89 b.imbinari sudate de colt.modul de elasticitate: EOL=2. forfecare: _adm=130 N/mm² . forfecare: _adm=170 N/mm² intindere in tija: sadm =70 N/mm² .3 .0 ani). panouri pereti cortina.imbinari cu nituri.1x105 N/mm2 . Actiunea vantului Orasul Suceava este localizat in zona in care valoarea presiunii de referinta a vantului are valoare 0.6).1. forfecare: _adm=150 N/mm² .

DIN 1748 si DIN EN 12020-2 2) Izolarea termica: Uf<1. 7) Garnituri EPDM cf DIN7863. Zn sau otel (fara parti din otel zincat). 7) Garnituri EPDM cf DIN7863 .ANEXA – FISE DATE TEHNICE FISA 1.3 W/mpK (inclusiv suruburile de fixare a sticlei) 3) Izolarea fonica: 31dB clasa 3 DB cf. DATE PERETE CORTINA 1) Profile de aluminiu din aliaj AlMgSiF22 conform DIN EN 755 T6-66.8 W/mpK) cf DIN EN ISO 10077-1 3) Izolarea fonica: 31dB clasa 3 DB cf. 50 . DIN 4109 4) Etanseitate la apa : 9A cf DIN EN 12208 5) Etanseitate la aer: clasa 4 cf DIN EN12207 6) Sistem de feronerie proprie cu componente din Al. DATE TEHNICE FERESTRE 1) Profile de aluminiu din aliaj AlMgSiF22 conform DIN EN 755 T6-66. DIN 1748 si DIN EN 12020 2) Izolarea termica: grupa de materiale 2. DIN 4109 4) Etanseitate la apa : RE 1200 cf DIN EN 12154 5) Etanseitate la aer: clasa AE cf DIN EN12152 6) Sistem de feronerie proprie cu componente din Al. dimensionate pentru fiecare aplicatie in parte. dimensionate pentru fiecare aplicatie in parte. Zn sau otel (fara parti din otel zincat).1 ( 2<Uf<2. FISA 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->