P. 1
Caiet de Sarcini

Caiet de Sarcini

|Views: 19|Likes:
Published by Anisoara Popa
Caiete de sarcini zidarie, finisaje etc
Caiete de sarcini zidarie, finisaje etc

More info:

Published by: Anisoara Popa on Jul 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2014

pdf

text

original

Sections

  • 1.GENERALITĂŢI
  • 2. STANDARDELE ŞI NORMATIVELE DE REFERINŢĂ
  • 3. MATERIALE SI PRODUSE
  • 4.LUCRĂRI CARE TREBUIESC TERMINATE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE PARDOSELI
  • 5. EXECUTIA LUCRARILOR
  • 6.EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE PLACAJE DE FAIANŢĂ SAU GRESIE
  • 7.CONDIŢII DE CALITATE ŞI VERIFICAREA LUCRĂRILOR

CAIET DE SARCINI ZIDĂRIE

1. GENERALITĂŢI Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia pereţilor, a închiderilor de goluri, a consolidărilor, etc, cu cărămidă plină, cu goluri, bca, etc. precum şi specificaţiile pentru montare de zidărie, precizate în antemăsurători. 2. STANDARDE ŞI NORMATIVE - STAS 10109 / 82 – Lucrări de zidărie - C 17-82 – Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor - STAS 457-86 – Cărămizi - STAS 1030-85 – Mortare obişnuite de var ciment clasificare şi condiţii tehnice - STAS 2634-80 – Verificarea calităţii materialelor - STAS 388-80 – Ciment metalurgic M30 în saci - STAS 1500-78 – Ciment Pa35 3. MATERIALE UTILIZATE Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de I.N.C.E.R.C. Cărămizile pline presate, cu goluri, bca, etc vor fi de calitatea I-a marca 100. Armăturile din OB37 Ø 6 mm folosite la armarea zidăriei pe muche vor corespunde STAS 438 / 80. Mortarele vor fi conform mărcilor din proiect. 4. LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT Materialele livrate vor fi însoţite de certificatele de calitate. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor încât în momentul punerii în operă să corespundă condiţiilor tehnice de calitate impuse de normativele în vigoare. 5. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII La execuţia lucrărilor de pereţi despărţitori (neportanţi), de umpluturi (închideri de goluri), etc, se vor folosi numai cărămizi de calitate, fără spărturi, crăpături, etc, şi se vor folosi mortare de ciment-var marca M25Z. Grosimea zidurilor se va realiza conform planşelor de arhitectură. În execuţie se va folosi forţă de muncă calificată, zidari , cunoscători ai normativelor aferente lucrărilor de zidărie. Se va urmări atât planeitatea cât şi verticalitatea; se admite, conform normativului, o deviere de maxim + 0,5 cm atât pe verticală cât şi pe orizontală, măsurată faţă de un dreptar de 3 m lungime. Operaţiuni ce trebuiesc strict controlate: - aderenţă cât mai bună între cărămizi şi mortar prin udarea satisfăcătoare a cărămizilor, înaintea aplicării mortarului; - rosturile verticale şi orizontale vor fi bine umplute cu mortar pe toată suprafaţa realizată, lăsându-se neumplute doar pe o adâncime de 1 cm de la faţa zidului; - rosturile verticale vor fi ţesute astfel încât suprapunerea din 2 rânduri succesive pe înălţime, atât în câmp cât şi la intersecţii şi colţuri, să se facă pe minim ¼ cărămidă în lungul zidului şi pe ½ cărămidă pe grosimea lui. Ţeserea se face obligatoriu la fiecare rând; - grosimea rosturilor verticale şi orizontale este de cca 10-12 mm; - se va urmări orizontalitatea rândurilor de cărămidă; - întreruperea lucrărilor de zidărie se va face în trepte; - legăturile între ziduri, la colţuri, intersecţii şi ramificaţii se face alternativ; - ancorarea zidăriei de umplutură de zidăria existentă se face cu ajutorul mustăţilor de oţel beton Ø 8 = 50 cm sau prin crearea de ştrepi pentru a realiza ţeserea cu zidăria veche; - se va asigura protecţia anticorozivă a barelor de ancorare; - pereţii despărţitori (cărămizi pe muche) se rigidizează prin ţesere şi ancorare cu bare de oţel beton OB37 Ø 6 la fiecare 3-4 rânduri în rosturile orizontale şi ancorarea lor de zidurile existente conform Normativ P2-85.

1

Verificarea execuţiei zidăriei se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor, iar rezultatele se înscriu în procese verbale de lucrări ascunse. 6. SPECIFICAŢII PENTRU MORTARE Mortarele folosite la lucrările de zidărie neportante vor fi cu marca M25Z. Pentru aceste mortare se foloseşte ciment metalurgic cu adaosuri M30 vrac STAS 1500. Mortarele vor corespunde Normativului C17-82. Prepararea mortarelor se va face manual sau mecanizat asigurându-se dozarea exactă a componentelor, amestecarea mortarului pentru omogenizare şi obţinerea durabilităţii conform reţetei. Calitatea mortarelor se verifică pe parcursul execuţiei zidăriei şi a furnizării lor, în conformitate cu STAS 2634-80 precum şi a metodelor de încercare a mortarelor în stare proaspătă sau întărită. La execuţia lucrărilor pe timp friguros se va ţine seama de Normativul C16-84. 7. VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR Se va face atât la terminarea unor etape cât şi la recepţia lucrărilor prin verificarea: - elementelor geometrice, inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate, planeitate, etc) la elementele realizate - aspectul general şi starea fiecărui element în parte - inventarierea tuturor proceselor verbale - corespondenţa celorlalte elemente, dintre proiect şi execuţie (goluri, ghermele, buiandrugi, etc). În cazul în care datele din proiect şi prescripţiile nu au fost respectate total sau parţial, investitorul (dirigintele de şantier) va decide refacerea lucrărilor faţă de proiect şi caietul de sarcini.

Întocmit, carh. C. Stroescu

2

CAIET DE SARCINI TENCUIELI INTERIOARE 1. GENERALITĂŢI Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru realizarea tencuielilor noi sau refacerea tencuielilor existente, executate pe zidărie de cărămidă şi planşee de beton, inclusiv executarea gletului de var, ipsos sau ipsos-var. 2. STANDARDE ŞI NORMATIVE STAS 1500-78 – Ciment metalurgic cu adaosuri M30 STAS 1667-76 – Agregate naturale pentru mortare STAS 146-78 – Var pentru construcţii C18-83 – Normativ pentru executarea tencuielilor umede C17-83 – Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor 3. MATERIALE UTILIZATE - ciment metalurgic M30 - apă - var pentru construcţii conform STAS 146-78 - nisip conform STAS 1667-76 4. LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât în momentul punerii în operă să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare. Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor, astfel încât să fie utilizate în condiţii bune la tencuieli, sunt: - la mortare ciment-var M10T până la 8 ore, - la mortare ciment var M25T până la 10 ore, - la mortare ciment var M100T şi M50T fără întârziator până la 10 ore, iar cu întârziator până la 16 ore. 5. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI Toate materialele vor fi introduse în operă numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate. Mortarele de la staţii sau centrale pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de fişa care să conţină caracteristicile tehnice ale acestora. 6. EXECUŢIA LUCRĂRILOR Cuprinde: a) Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parţial sau total); se vor decapa toate straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci şi curăţa rosturile orizontale şi verticale în vederea asigurării unei bune aderenţe a noii tencuieli. b) Lucrări de decapare a straturilor existente de zugrăveli, inclusiv gletul până la grund cu ajutorul unor scule speciale (ex: raşchete) în cazul tencuielilor care se menţin şi nu prezintă fisuri sau detaşări de stratul suport. c) Operaţiuni pregătitoare: lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor: - controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit, suprafeţele de beton să fie relativ uscate, abaterile de la planeitate şi verticalitate să nu fie mai mari decât cele admise, etc); - terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorări ale tencuielilor; - suprafeţele suport să fie curate;

3

rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3-5 mm, iar suprafeţele netede (sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă; - verificarea execuţiei şi recepţiei lucrărilor de protecţie (învelitori, planşee, etc) sau a căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalaţii, tâmplării, etc), precum şi dacă au fost montate toate piesele auxiliare (ghermele, praznuri, suporţi metalici, colţari, etc). d) Execuţia amorsării: - suprafeţele de beton vor fi stropite cu apă, după care se va amorsa cu şpriţ din ciment şi apă în grosime de 3 mm; - în cazul aplicării de tencuieli cu grosime redusă (5-10 mm) pe tencuieli existente se va respecta aceeaşi tehnologie ca în cazul tencuielilor cu grosimi normale şi anume: amorsare, şpriţ, tinci, toate reduse corespunzător încât să se încadreze în grosime normală; - amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform, fără discontinuităţi, fără prelingeri pronunţate, având o suprafaţă rugoasă şi aspră la pipăit. e) Execuţia grundului: - grundul în grosime de 5-15 mm se va aplica pe suprafeţe de beton, după cel puţin 24 de ore de la aplicarea şpriţului, şi după cel puţin 1 oră în cazul suprafeţelor de cărămidă. Dacă suprafaţa şpriţului este prea uscată aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea grundului; - partea superioară a pereţilro şi tavanele încăperilor cu înălţime mai mare de 3,00 m se vor executa de pe platforme de lucru continue; - mortarul folosit la grund este cel prevăzut în antemăsurători şi piesele desenate (M10TM100T); - grosimea grundului se va verifica în timpul execuţiei în scopul de a obţine în final o suprafaţă plană, fără asperităţi pronunţate, neregularităţi, goluri, etc; - înainte de executarea stratului vizibil se va controla ca suprafaţa grundului să fie uscată şi să nu aibă granule de var nestinse. f) Execuţia stratului vizibil: - stratul vizibil al tencuielilor interioare – tinci – va avea compoziţia ca şi a grundului, însă cu nisip fin de până la 1 mm; - grosimea tinciului poate varia între 1-5 mm; - gletul de var la încăperile zugrăvite se va realiza prin închiderea porilor tinciului cu strat subţire de 1-3 mm de var şi adaos de ipsos, 100 kg la 1 mc de var pastă; - gletul de ipsos executat pe suprafeţele ce urmează a fi vopsite se va realiza prin acoperirea tinciului cu un strat subţire de cca 2-3 mm de pastă de ipsos; - gletul de ipsos se va realiza numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate, în cantităţi strict necesare, înainte de terminarea prizei ipsosului; - la tencuielile sclivisite, stratul vizibil se netezeşte cu drişca de oţel şi se execută numai din pastă de ciment; - în cazul execuţiei tencuielilor interioare la o temperatură exterioară mai mică de + 5 grade C, se vor lua măsurile speciale prevăzute în Normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, indicativ C16-79. 7. CONDIŢII TEHNICE PENTRU CALITATEA TENCUIELILOR ŞI RECEPŢIONAREA LOR Pe parcursul executării tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de execuţie, utilizarea tipurilor şi compoziţiei mortarelor indicate în proiect, precum şi aplicarea straturilor succesive în grosimea prescrisă. Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi uscării forţate şi, dacă este cazul, în primele zile de la execuţia tencuielilor pe pereţi din blocuri de b.c.a. se va arunca în apă. Rezultatele încercărilor pe epruvete de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de şantier) în termen de 48 de ore de la obţinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar în parte. Încercările de control în care rezultatele sunt sub 75% din marca prescrisă conduc la refacerea lucrărilor respective. Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale. Recepţia pe fază de lucrări se face, în cazul tencuielilor interioare, prin verificarea: - rezistenţei mortarului, - numărului de straturi aplicate şi grosimile acestora, cel puţin un sondaj la fiecare 200 mp (se va verifica prin baterea de cuie în locuri mai puţin vizibile), -

4

aderenţa la suport şi între straturi (verificarea se realizează prin batere cu un ciocan de lemn în tencuială, apreciind sunetul obţinut), - planeitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor (bucată cu bucată). Rezultatele verificărilor se înscriu în registrul de procese verbale de lucrări ascunse şi se efectuează înainte de execuţia zugrăvelilor şi vopsitoriilor. Abaterile admisibile la recepţia calitativă a tencuielilor sunt: Verificarea aspectelor tencuielilor se vor face vizual cercetând suprafaţa tencuită, forma muchiilor, a intrândurilor şi ieşindurilor, iar planeitatea suprafeţei se va verifica şi cu dreptarul (de 2 m lungime) orientat pe toate direcţiile. Suprafeţele tencuite trebuie să fie uniforme, să nu aibă denivelări, ondulaţii, fisuri, împuşcături de var nestins, urme vizibile de reparaţii locale. Gradul de netezire al suprafeţelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite (cu palma). -

5

piatră mozaic (praf de gris de piatră) d. Consistenţa mortarelor pentru executarea tencuielilor exterioare.var pentru construcţii e.ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci b. aplicate pe suprafeţele faţadelor construcţiei. consistenţa se va determina prin probe în funcţie de granulometrie şi materialul utilizat. STAS 1134-71 . astfel încât să fie utilizate în bune condiţii la tencuieli exterioare sunt: . Mortarele de la staţii sau centrale pot fi introduse în lucru numai dacă transportul este însoţit de o fişă care să conţină caracteristicele tehnice ale acestora.M100T fără întârziator. nisip de râu sau carieră. Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul.la mortar de ciment-var M10T până la 8 ore 5.la mortar de ciment-var M50T.CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE TENCUIELI EXTERIOARE 1. GENERALITĂŢI Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia tencuielilor exterioare umede. depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât în momentul punerii lor în operă să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.. STAS 7055-87 . CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI Toate materialele vor fi introsude în lucrare numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost livrate cu ceertificate de calitate care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective.la mortar de var-ciment M25T. STAS 146-78 . STAS 1500-78 . cu acordul proiectantului şi beneficiarului. bine spălat c. ciment portand alb.pentru şpriţ: o aplicarea mecanizată a mortarelor 12 cm o aplicare manuală a mortarelor 9 cm o aplicare pe blocuri de b..ciment alb 3. STANDARDELE ŞI NORMATIVELE DE REFERINŢĂ a. umiditate. etc. ventilaţii etc.c.. până la 10 ore. var pentru construcţii pastă – STAS 1134-71 e. MATERIALE a.pentru stratul vizibil al tencuielilor exterioare decorative (praf de piatră. vezi şi STAS 9201-80 4. temperatură. ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci b. proiect) d. până la 10 ore maximum . MANIPULARE ŞI UTILIZARE Materialele livrate vor fi însoţite de certifictul de calitate. LIVRARE.pentru grund: o în cazul aplicării manuale a mortarelor 7-8 cm o iar în cazul aplicării mecanizate 10-12 cm .a. STAS 1667-76 . 14-15 cm . similipiatră) prin probe 7-8 cm.agregate naturale pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali c. 2. la coşuri. 6 . DEPOZITARE. vor trebui să corespundă următoarelor tasări ale conului etalon: . piatră de mozaic – praf de piatră sau praf de marmură (conf.pentru şmir: o în cazul aplicării manuale a mortarelor 5-7 cm o iar în cazul aplicării mecanizate 10-12 cm . iar cu întârziator până la 16 ore .

amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform fără discontinuităţi. vor avea şpriţul se va executa din mortar de ciment-var compoziţie 1:025:3 (ciment.6. EXECUŢIA STRATULUI VIZIBIL .a.la tencuielile similipiatră. în scopul de a obţine în final o suprafaţă plană. nisip) . OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE Lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor exterioare: .întreruperea lucrului se va face la mijlocul suprafeţelor pentru evitarea petelor şi diferenţelor de nuanţe 7 . neregularităţi. EXECUŢIA GRUNDULUI . etc) .grundul (ca şi şpriţul) se va aplica pe suprafeţele faţadelor de sus în jos.c. pe care se execută tencuiala din praf de piatră. abaterile de la planeitate şi verticalitate să nu fie mai mari decât cele admise. . stratul vizibil de 15-20 mm grosime se va executa din mortar marca M100T confecţionat cu piatră de mozaic în loc de nisip. suprafaţa grundului trebuie să fie uscată şi să nu aibă granule de var nestins D. asize verticale.suprafeţele de beton şi de zidărie de cărămidă vor fi stropite cu apă după care se va amorsa cu şpriţ din ciment şi apă în grosime de 3 mm . var.suprafeţele de b. EXECUŢIA AMORSĂRII . etc. aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea grundului.rosturile de zidărie de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3-5 mm. stratul al doilea (grundul) va fi de 10-12 mm grosime şi se va executa după zvântarea primului strat.înainte de aplicarea tinciului (a tencuielilor speciale). iar până la 60 % din ciment Portland alb (acolo unde prin proiect nu se cere 100% ciment alb) . De urmărit şi mortarele prevăzute în antemăsurători şi piesele desenate. având o suprafaţă rugoasă şi aspră la pipăit.pe suportul de plasă de rabiţ galvanizat se va aplica direct şmirul din mortar cu aceiaşi compoziţie cu a mortarului pentru grund .suprafeţele suport să fie curate .la tencuielile din praf de piatră. . fără prelingeri pronunţate.tencuilile exterioare se vor realiza pe câmpuri mari din aceeaşi cantitate de mortar. EXECUŢIA LUCRĂRILOR A.interzisă aplicarea grundului pe suprafeţe îngheţate sau dacă există pericolul ca grundul să îngheţe înainte de întărire . Dacă suprafaţa şpriţuluieste prea uscată. C.a.c. suprafeţele de beton să fie relativ uscate. după cel puţin 24 ore de la aplicarea şpriţului (şmirului) şi după cel puţin 1 oră în cazul suprafeţelor de cărămidă. goluri.) . var.grosimea grundului se va verifica în timpul execuţiei. etc. cu mortar 1:2:6 (ciment. nisip) .înainte de executarea stratului vizibil se va controla suprafaţa grundului să fie uscată şi să nu aibă granule de var nestinse . stratul vizibil din 10-12 mm grosime se va executa drişcuit şi periat cu mortar var-ciment marca M25T. iar suprafeţele netede (sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă B.suprafeţele cu plasă de rabiţ trebuie să aibă plasa bine întinsă şi să fie legată cu sârmă zincată de elemente pe care se aplică . . iar la tencuieli tip similipiatră din mortar de ciment var marca M100T. de pe schele de faţadă independente .controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit.grundul în grosime 5-20 mm se va executa pe suprafeţe de beton (plasa de rabiţ).pe timp de arşiţă se iau măsuri contra uscării rapide .pe suprafeţele de b. fără asperităţi pronunţate. pregătită în prealabil pentru evitarea diferenţelor de culoare .terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioarăar putea provoca deteriorări ale tencuielilor . finisat conform indicaţiilor din piesele scrise şi desenate ale proiectului (buciardat. confecţionat cu piatrăp de mozaic (praf de piatră) în loc de nisip.grundul la tencuielile din praf de piatră va fi din mortar M50T.

. în orice direcţie având adâncime sau proeminenţă de până la 2 mm Până la 2 mm / m şi max 5 mm pe înălţimea de etaj Tencuieli la faţade şi alte elemente exterioare ale construcţiei Nu se admit Nu se admit max. utilizarea tipurilor şi compoziţiei mortarelor indicate în proiect precum şi aplicarea straturilor succesive în grosimea prescrisă. solbancuri. să nu aibă denivelări. similipiatră.după executarea tinciului se vor lua măsuri de protecţie a suprafeţelor proaspăt tencuite Nu se vor executa tencuieli exterioare. Rezultatele încercărilor pe epruvete de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de şantier) în termen de 48 ore de la obţinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar în parte. ventilaţii Zgunţuri mari (până la max. urme vizibile de reparaţii locale. cornişe. faţdă posterioară Nu se admit Nu se admit max. Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi uscării forţate şi dacă este cazul în primele zile de la execuţia tencuielilor pe pereţi din blocuri de b. crăpături. 3 mm). 2 neregularităţi / m2. CONDIŢII TEHNICE PENRTU CALITATEA TENCUIELILOR ŞI RECEPŢIONAREA LOR: Pe parcursul executării tencuililor se va verifica respectarea tehnologiilor de execuţie. lipsuri de glafuri ferestre. Abateri faţă de rază – suprafeţe curbe Până la 5 mm Suprafeţele trebuie să fie uniforme ca prelucrare şi culoare. etc) şi modul de prelucrare a feţei văzute cu prevederile din proiect sau mostrele aprobate. pilaştri. fisuri. Se va controla corespondenţa mortarului (prafului de piatră. fisuri. ieşinduri. etc. etc. verticale sau orizontale-conf.1 neregularitate /m2. cel puţin un sondaj la fiecare 100 mp (se va verifica prin baterea de cuie în locuri mai puţin vizibile) aderenţa la suport şi între straturi (sondaj – prin batere cu ciocan de lemn şi aprecierea sunetului obţinut) planeitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor (bucată cu bucată) dimensiunile. Muchiile de racordare. curţi de lumină. 8 . cornişe. împuşcături. la o temperatură mai mică de +50 C. rizuri. calităţile şi poziţiile elementelor decorative şi anexe (solbancuri. andcadramente. 7. rosturi. proiect. se va arunca apă. conduce la refacerea lucrărilor respective. Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale. băşici şi zgârieturi adânci formate la drişcuire în stratul de acoperire Neregularităţi ale suprafeţelor (la verificarea cu dreptarul de 2 m lungime) Abateri faţă de verticală sau orizontală a unor elemente de intrânduri. brâie. solbancuri.) bucată cu bucată. cocuri.c.a. Încercările de control. în orice direcţie având adâncime sau proeminenţă de până la 2 mm Până la 1 mm / m şi max 3 mm pe înălţimea unui etaj Până la 3 mm Denumirea defectului Umflături. ancadramente. muchii. drepte. Abaterile admisibile la recepţia calitativă a tencuielilor sunt: Tencuieli la retrageri. ondulaţii. asize. ornamente. în care rezultatele sunt sub 75 % din marca prescrisă. prin verificarea: rezistenţei mortarului numărul de straturi aplicate şi grosimile acestora. Recepţia pe faza de lucrări se face în cazul tencuililor exterioare. şpaleţii şi glafurile golurilor trebuie să fie vii sau rotunjite. ciupituri (împuşcături).

bitumurile etc.5 litri/25 kg. trebuie amorsate cu grund universal şi apoi se lasă să se usuce timp de 4 ore. Fixarea profilelor de soclu • Trasarea cotei generale se face folosind aparate speciale de măsură: nivela cu trepied. adezivul ăşi va pierde din proprietăţi. Amorsarea suprafeţelor absorbante Suprafeţele care au un grad de absorbţie ridicat. curată. Murdăria existentă şi straturile cu o rezistenţă scăzută trebuie îndepărtate.2 l/mp. teodolitsu laser • Fixarea profilului de soclu se va face cu dibluri metalice cu diametrul minim de 8/60 • Diblurile se vor monta din 30 în 30 cm pe lungimea profilului • Montarea profilelor asigură orizontalitatea perfectă a placajului • Abaterile de planeitate ale peretelui se compensează prin folosirea unor distanţieri de plastic cu grosimi variabile • Îmbinările între profile se realizează cu piese speciale de îmbinare Pregătirea mortarului adeziv • Adevizul se va prepara prin amestecare cu apă curată. iar efectul nu va fi cel dorit Aplicarea adezivului pe plăci termoizolante Metoda patului de adeziv • Adezivul se va aplica pe placa de polistiren în strat continuu.10. în raport de 6. de ex. CAIET DE SARCINI SISTEME DE TERMOIZOLAŢII PENTRU FAŢADE– TERMOSISTEM Evaluarea suprafeţei existente Înainte de începerea lucrărilor. cum ar fi grăsimile. Amorsa mai are următoarele proprietăţi: fixează praful. La colţuri trebuie menţinută continuitatea plăcilor. precum şi o execuţie corectă a lăcrimarelor. se evită uscarea prea rapidă a adezivului cu care sunt fixate plăcile de polistiren. Plăcile de polistiren vor fi lipite astfel încât să depăşească muchia golului cu cel puţin 9 . Amestecul se face electromecanic. Curăţaţi suprafaţa şi aplicaţi produsul antifungic. cu ajutorul unui agitator cu paleţi • Dacă această condiţie nu este respectată. Astfel. uscată. consum: 0. Trebuie să fie rezistentă. pe o singură suprafaţă. Aşezarea plăcilor se face întocmai ca o zidărie de cărămidă. pe centrul acesteia • Adezivul nu se va aplica pe muchiile plăcilor Fixarea plăcilor termoizolante După aplicarea mortarului trebuie fixată placa pe perete şi apăsată cu ajutorul unei gletiere mari. cu ajutorul unei mistrii zimţate • Mărimea dinţilor mistriei trebuie sa fie de 10 mm • Adezivul nu se va aplica pe muchiile plăcilor Metoda prin puncte • Se foloseşte când suprafaţa suport prezintă denivelări mai mari de 15 mm • Se stabileşte mărimea denivelărilor • Adezivul se va aplica continuu pe marginea plăcii şi în puncte.Solbancurile şi diferitele profile trebuie să aibă pantele spre exterior. Un sunet surd arată că în acel loc tencuiala trebuie îndepărtată. trebuie verificată calitatea suprafeţei existente. timp de uscare 4h. nu se diluează. să nu existe substanţe care să scadă gradul de aderenţă. Acestea pot constitui un loc ideal pentru formarea ciupercilor. întăreşte suprafaţa. zidurile din BCA. Aderenţa tencuielii existente se verifică prin lovirea cu ciocanul. Plăcile trebuie montate în asize una lângă alta.

iar al verticalităţii – cu un boloboc. 24 ore de la lipirea plăcilor • Diblurile se vor fixa provizoriu în găuri • Se introduc cuiele de expandare în găurile diblului prin lovire cu ciocanul • Forţa de smulgere a diblurilor din perete trebuie să fie > 0. Dacă apar rosturi la îmbinările dintre plăci acestea trebuie astupate în mod obligatoriu cu spumă poliuretanică. de sus în jos • Înglobarea se face cu ajutorul mistriei zimţate • După înglobare. înainte de aplicarea masei de şpaclu. Controlul planeităţii se va face prin plimbarea gletierei pe suprafaţă. se va aplica masa de şpaclu finală • Masa de şpaclu finală constituie suportul pentru tencuiala decorativă • După uscare (minim 24 ore) aceasta se şlefuieşte cu hârtie abrazivă până se obţine o suprafaţă netedă Amorsarea • Masa de şpaclu şlefuită se lasă la uscat cel puţin 24 ore înainte de aplicarea amorsei 10 . • Fâşiile de plasă se vor suprapune 10 cm una peste cealaltă • Plasa de fibră de sticlă se înglobează prin presare dinspre centru către marginile fâsiei. acestea trebuie şlefuite din nou şi curăţate • Dacă se constată mici denivelări în zonele de îmbinare dintre plăci.o dată grosimea plăcii. acestea vor fi eliminate prin şlefuire • Şlefuirea se va face cu hârtie abrazivă sau cu peria de sârmă Fixarea plăcilor de termoizolaţie în dibluri • Se dau găuri pe suprafaţa faţadei egale cu diametrul diblului după min. Şlefuirea suprafeţei plăcilor termoizolante • Dacă plăcile de polistiren sunt lăsate neprotejate de radiaţiile UV mai mult de 2 săptămâni. Verificarea poziţionării plăcilor După montarea plăcilor de polistiren se va face controlul planeităţii şi verticalităţii.2 KN • Necesarul este de 6-8 buc / mp • Diblurile se bat astfel încât rozeta să fie înglobată în placa de polistiren • Capetele diblurilor vor fi şpăcluite Armarea suplimentară a uşilor şi ferestrelor • La colţurile ferestrelor şi uşilor se montează profil de colţ armat cu plasă de fibră • La muchiile superioare ale uşilor şi ferestrelor se montează profilul de fereastră cu picurător • La glafurile uşilor se foloseşte polistiren extrudat de 2 cm grosime • Colţurile ferestrelor şi uşilor se armează suplimentar cu benzi din plasă de fibră dispuse la 450 (deoarece) în acele zone sunt concentrări de eforturi • Dimensiunea benzilor este de 20 x 35 cm Armarea cu plasă de fibră de sticlă a sistemului de termnoizolaţie Plasa de fibră de sticlă se aplică în fâşii cu lăţimea de 1 m de sus în jos pe înălţimea faţadei. Nu se admite ca rosturile dintre plăcile din dreptul golului să intre în prelungire cu muchia golului. masa de şpaclu se lisează cu ajutorul gletierei Formarea marginilor • Marginile se formează cu ajutorul gletierei unghiulare Masa de şpaclu finală • După înglobarea completă.

carh. Întocmit. pe care. vertical. cel mai bine este să aplicaţi o tencuială mozaicată. cu ajutorul unui mixer electric Pregătirea tencuielilor acrilice. o puteţi nivela cu gletiera. diagonal. se protejează suprafaţa uscată şi se aplică şi cealaltă culoare Aplicarea tencuielilor mozaicate • În zonele expuse murdăriei şi scurgerilor de apă. După uscarea tencuielii. silicatice. Conţinutul sacului se adaugă la cantitate de apă măsurată şi se amestecă până se obţine o pastă omogenă. Aplicarea tencuielii „straturi subţiri” • Tencuiala se aplică pe suprafaţa cu gletieră metalică • Se nivelează stratul de tencuială la grosimea granulei Finisarea stratului de tencuială „straturi subţiri” cu gletiera • După cca 3 minute tencuiala se structurează cu drişca de plastic • În cazul tencuielilor. orizontal) Combinarea tencuielilor de culori diferite • Se aplică o bandă adezivă. după aceea. se îndepărtează banda autoadezivă. Pe suprafaţa grunduită cu vopsea se aplică tencuiala.• • Amorsarea se va face cu vopsea grund ce se va aplica cu bidineaua uniform pe toată suprafaţa În cazul tencuielilor silicatice amorsarea se va face cu grund Pregătirea tencuielii minerale • Tencuielile produse sub formă de pulbere trebuie preparate la locul aplicării. siliconice • Tencuielile acrilice pot fi utilizate de la furnizorii de materiale agrementaţi existenţi pe piaţa materialelor de construcţii din România. Ioan Spineanu 11 . apoi tencuiala. şi după aceea. în funcţie de direcţia de structurare se pot obţine diferite modele (circular.

precum şi colţare metalice la colţuri şi goluri (uşi. la zidării din cărămidă. sunt cele prevăzute în instrucţiunile tehnice ale fiecărui produs. DEPOZITARE.mortar adeziv pentru termosistem .c. tencuieli din piatră naturală. TRANSPORT Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. ferestre).glet de exterior în cazul vopsitoriilor cu varuri lavabile . depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât în momentul punerii în operă să corespundă condiţiilor de calitate impusă prin caietele de sarcini şi prin normativele în vigoare. astfel încât să fie utilizate în condiţii bune la tencuieli. Termosistemul protejează casa şi pe perioada verii de o creştere excesivă a temperaturii. plasa din fibre de sticlă înglobată în mortar.a. alcătuit din polistiren expandat ignifugat. diblurile de fixare. vopsitorii lavabile. placaje. STANDARDE ŞI NORMATIVE C18-83 – normativ pentru executarea tencuielilor umede C17-83 – instrucţiuni tehnice privind prepararea mortarelor MATERIALE UTILIZATE Se vor folosi numai materiale noi existente pe piaţă agrementate tehnic conform cerinţelor standardului ISO 9001:2001 şi anume: . placaje.mortar (tinci) de exterior . prin creşterea temperaturii suprafeţei interioare a peretelui.polistiren expandat ignifugat .plasă din fibre de sticlă . vopsitorii lavabile pe glet de extereior etc) . Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul. Acest sistem termoizolator. Capitolul mai cuprinde realizarea sistemului termoizolator. etc. structuri din lemn (sau similar) inclusiv tencuiala şi finisajul vizibil (tencuieli decorative acrilice sau siliconice. Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor. mortarul adeziv. conduce la o economie de energie de 6%.dibluri de fixare .CAIET DE SARCINI TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE EXECUTATE PE TERMOSISTEM GENERALITĂŢI Prezentul capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru realizarea tencuielilor exterioare executate pe termosistem.finisajul lavabil: tencuieli decorative acrilice sau siliconice. reduce semnificativ costurile de energie pentru încălzirea spaţiilor. EXECUŢIA LUCRĂRILOR opreaţiuni pregătitoare 12 .colţare metalice la colţuri şi goluri . CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI ŞI FINISAJE VIZIBILE Materialele vor fi introduse în operă numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost livrate cu certificate de calitate şi cu verificarea atentă a fiecărui produs a datei de expirare a termenului de valabilitate. LIVRARE. b. Reducerea cu numai un grad a temperaturii necesare pentru încălzire.. beton. Nu se admit termene de valabilitate depăşite.

şpaleţii golurilor şi colţurile. ondulaţii. se va verifica respectarea tehnologiilor de execuţie. să nu aibă denivelări. acesta se va aplica pe un glet de exterior (pe bază de ciment) CONDIŢII TEHNICE PENTRU CALITATEA TERMOSISTEMULUI ŞI A FINISAJULUI VIZIBIL Pe parcursul execuţiei. Muchiile de racordare. ar putea provoca deteriorări aplicarea stratului de amorsă B. OSB. precum şi aplicarea straturilor în ordinea precizată. Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi a uscării forţate şi dacă este cazul. utilizarea tipurilor şi compoziţiei mortarelor. C-tin Stroescu 13 . Întocmit. execuţia termosistemului realizarea mortarului adeziv (de aderenţă) montarea prin lipire a plăcilor de polistiren expandat ignifugat. Suprafeţele finite trebuie să fie uniforme ca prelucrare şi culoare. etc vor fi aduse în stare rugoasă terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară. vor fi prevăzute cu colţare metalice. etc curăţarea rostului de mortarul care iese din planul zidăriei suprafeţele netede (sticloase) de beton. grosimea polistirenului este precizată în partea scrisă şi desenată a proiectului montarea plasei din fibră de sticlă fixarea mecanică a plasei şi polistirenului cu dibluri metalice cu rozete din PVC realizarea mortarului (tinci) de exterior C. în primele zile de la excuţia tencuielilor. pentru a avea muchii vii perfect orizontale şi verticale. execuţia stratului vizibil aplicarea grundului de impregnare şi stabilizare realizarea tencuielilor speciale decorative acrilice sau siliconice în cazul realizării unui finisaj cu vopsitorii cu varuri lavabile de exterior.Lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării termosistemului: curăţarea suprafeţelor de impurităţi. carh. fisuri. urme vizibile de reparaţii locale etc. împuşcături. praf. pe pereţi se va arunca apă atunci când temperatura exterioară depăşeşte 200C.

.tije metalice cu piese de suspendare reglabile si cu posibilitate de autoblocare. trebuie să acorde o atenţie deosebită activităţilor de mai sus.C. spre aprobare următoarele mostre: . Necesitatea realizării unor tavane cu efecte plastice deosebite. se recomandă ca furnizorul de elemente constructive să execute si montajul si finisajul acestora. MATERIALE SI PRODUSE a). MANIPULARE Livrarea se face conform instrucţiunilor de ansamblare a producătorului de plăci de gips .R. .carton sau rigips cu posibilităţi de croire conform plan tavan decorative.E. 2. calitatea cît si garanţia lucrărilor finale. 3. se vor pune la dispoziţia consultantului beneficiarului si a proiectantului. avînd în vedere că îi revine atît montajul. STANDARDE DE REFERINTA Materialele prevăzute pentru executarea tavanelor false nu sunt de productie internă si deci nu pot fi incadrate în standardele interne. Avînd în vedere configuraţia si importanţa acestei lucrări .căte un modul care poate fi aprovizionat pentru tavan mobil (pentru vizitare instalaţii ) în stabilirea desenului modulului.structura metalică de susţinere a tavanului compus din: . .C.panouri de gips .profile din tablă zincată (profile portante pentru panourile de gips carton . Pentru tavane suspendate mobile: . Pentru tavane suspendate fixe: . 14 . DEPOZITARE. . MOSTRE SI TESTARI Inainte de comandarea si livrarea oricăror materiale pe şantier. b).vopsea emulsionată pe bază acrilică. rezistente la acţiunea focului precum si cu calităţi fonoabsorbante corespunzătoare funcţiunilor specifice.vopsea emulsionată pe bază acrilică. . 5.panou de gips carton sau rigips pentru tavane.o mostră din sistemul de susţinere a tavanului fix şi mobil. 4.carton sau de module prefabricate pentru tavane false. LIVRARE. Se recomandă procurarea materialelor de la producătorii externi cu condiţia respectării standardelor europene ISO 900. Acestuia. .module tavan fals din fibră minerală ( 60 x 60 cm). . Notă: Toate materialele si accesoriile puse în operă trebuie să fie agrementate de I. Furnizorului îi revine sarcina transportului.profile T (profile portante pentru panourile modulate).tije metalice cu piese de suspendare reglabile si cu posibilitatea de autoblocare. depozitării si manipulării în condiţii care să asigure păstrarea calităţii materialelor.N.CAIET DE SARCINI PLAFOANE FALSE Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru lucrările de execuţie a plafoanelor (tavane) false suspendate.

perfecţiunea muchiilor la îmbinările între suprafeţele verticale si orizontale.deasemeni si pentru pereţi trebuiesc încheiate si verificate instalaţiile.toate instalaţiile interioare (electrice. Finisarea finală a tavanelor . ect). ca pe parcursul execuţiei acestei categorii de lucrări să asigure în cadrul construcţiei spaţiul de depozitare şi front de lucru. 7.perfecţiunea finisării îmbinărilor între plăcile de gips carton. telefonie.calitatea materialului pus în operă (sondaj cu plăci luate la întîmplare). . 8. care trebuie să aibă în vedere că trebuie să asigure aît calitatea lucrării finale cît si garanţia în timp a acesteia. . Trasarea structurii de rezistenţă a tavanelor.Antreprenorul general al investiţiei are obligaţia. . Operaţiuni pregătitoare: Lucrări ce trebuiesc terminate înaintea începerii montajului: . sanitare. Tehnologia de montaj Modul de organizare a activităţii de montaj rămîne la latitudinea executantului. C). După încheierea acestei operaţiuni se solicită prezenţa proiectantului si a investitorului pe şantier în vederea obţinerii acordului lor. . etc. B).dacă este necesară .alinierea cu elementele construcţiei (pereţi. carh. verificarea verticalităţii si planeităţii acestora. RECEPTIA Recepţia are ca obiect: . Dacă este cazul si pentru zonele cu tavane mobile decorative se poate aplica aceeasi vopsea la pistol pentru a remedia unele pete apărute la montaj. se face încă o verificare a corectitudinii execuţiei suprafeţelor. acustica.regularitatea si alinierea corpurilor de iluminat. . sau alte situaţii ce se impun.încheierea lucrărilor de finisaj atît la tavane cît şi la pereţi. C-tin Stroescu 15 .asigurarea perfecţiunii suprafeţelor (planeitate. semnalizare.corespondenţa cu proiectul aprobat. ferestre.fixarea poziţiilor corpurilor de iluminat. .elemente geometrice: . . refinisări.aspectul si starea generală. MONTARE a). In cazul în care apar neconcordanţe între proiect si situaţia concretă pe şantier se solicită proiectantului modificările necesare. 6. sau alte elemente faţă de care proiectantul a conceput formele decorative ale tavanelor si pereţilor). înlocuiri. FINISAREA TAVANELOR FIXE SI MOBILE Inainte de trecerea la finisarea finală.verificarea tuturor instalaţiilor în vederea bunei funcţionări a acestora. executantul si investitorul împreună cu proiectantul vor decide completări. verticalitate.se va face cu vopsea emulsionată (var plastic lavabil) aplicată cu trafalet sau pistol. . Intocmit.) . Acolo unde apar neconcordanţe. . stîlpi. Eventualele imperfecţiuni se remediază cu un chit si bandă adezivă. termice. .

tavanul sau alţi pereţi care se fixeazã cu stift rotativ sau dibluri metalice. 2.aspectul şi starea generalã. mostre (fragmente) pentru fiecare tip de produs.Panourile se fixeazã cu şuruburi autofiletante aşezate la interax de 25 cm. Atât panourile de gips carton cât şi structura metalică şi accesoriile aferente montării sunt din import. 5. Se recomandă ca furnizorul de produse din gips carton să fie şi cel care le montează. . Prin montarea celei de-a doua feţe. 3. baterii. 16 .elemente geometrice: planeitate.respectarea culorilor în concordanţã cu proiectul. peretele de GIPS CARTON capãtã stabilitatea sa finalã. în spaţiul liber din grosimea viitorului perete se monteazã izolaţia fonicã din fibre minerale. evitând astfel o serie de neajunsuri care ar putea apărea in corelarea furnizor-monteur. La îmbinarea panourilor se monteazã o bandã de etanşare în douã straturi care va acoperi perfect îmbinarea dintre panouri. 4. Prin aplicarea lui se compenseazã diferenţele de capacitate de absorbţie a suprafeţei de carton şi a zonelor prelucrate cu şpaclu. Dupã uscarea grundului se aplicã zugrãveala (vopsitorie) cu var plastic lavabil. verticalitate etc. Dupã montarea primei feţe a peretelui şi executarea instalaţiilor sanitare şi electrice. Montanţii verticali (profile) se ordoneazã la interax de 60 cm. Structura metalicã necesarã montãrii panourilor de GIPS CARTON constã din profile cu secþiunea "U" şi profile de legãturã cu pardoseala. Acolo unde apar obiecte sanitare (chiuvete. spãlãtoare. CONDITII DE CALITATE Se va urmari : . Izolarea fonicã în spaþiul liber din interiorul peretelui se va realiza cu fibre minerale în role sau plãci. Prin aprobarea mostrelor de cãtre consultanţi se înþelege şi aprobarea modului de echipare. MATERIALE SI PRODUSE Panourile de GIPS CARTON folosite în spaţiile cu umiditate mare (bãi sau grupuri sanitare) sã fie rezistente la umiditate. Pe panourile GIPS CARTON cu rosturile prelucrate se aplicã un grund. MOSTRE SI TESTARI Inainte de comandarea şi livrarea oricăror materiale se va pune la dispoziţia beneficiarului şi a proiectantului de arhitecturã spre aprobare. MONTAREA SI FINISAREA PERETILOR Se realizeazã mai întîi structura metalicã din profile. etc) structura metalicã trebuie sã conţinã şi profile orizontale la înãlţimea ce corespunde obiectului ce se monteazã.CAIET DE SARCINI PERETI INTERIORI DESPARTITORI DIN PANOURI GIPS CARTON 1. pregãtit pentru tratarea rosturilor. eventualele imperfecţiuni se vor elimina cu hîrtie abrazivã. GENERALITATI Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice de executie privind pereţii despărţitori din panouri gips carton pe structură metalică. Montajul primei feţe a peretelui cu un panou întreg . legãturilor şi a capetelor de şuruburi. .

executarea fiecărui strat component al pardoselii se va face numai după executarea stratului precedent şi constatarea că acesta îndeplineşte condiţiile de calitate prevăzute.Atunci când este necesar se va face o nivelare a suprafeţei suport existente cu ajutorul unui strat de egalizare (mortar) care trebuie să fie suficient de întărit în momentul trecerii la executarea lucrărilor de pardoseli. .Curăţarea planşeelor şi spălarea lor cu apă de eventualele impurităţi sau resturi de tencuială. după caz. GENERALITĂŢI Acest capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru executarea pardoselilor prezentate pe subcapitole: a) Pardoseli din mochetă b) Pardoseli din gresie ceramică şi porţelanată c) Pardoseli şi trepte din plăci marmură. linia de demarcaţie dintre două tipuri de pardiseli. . al dozajelor. Conductorii electrici care se montează sub pardoseală vor trebui protejaţi cu mortar de ciment în grosime strict necesară. etc. Eventuale neconcordanţe. Executarea stratului suport al pardoselilor: 17 . . se vor astupa sau chitui. fundaţii. care se execută în încăperi vecine. modificãri sau alte situaţii ce se impun. sanitare.stratul suport – pe care se aşează pardoseala propriu-zisă 3. granit etc. executantul cu beneficiarul şi proiectantul vor decide : înlocuri. . adânciturile mai mari. de încălzire.controlul materialelor întrebuinţate. ALCĂTUIREA PARDOSELILOR Fiecare tip de pardoseală este alcătuit din: . evitând orice contact al acestora cu planşeul şi pardoseala.fãrã pete. al modului de execuţie şi al procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor – ce trebuie să se facă pe toată durata executării lucrărilor. LUCRĂRI CARE TREBUIESC TERMINATE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR DE PARDOSELI . cu mortar de ciment. . Dozajul şi natura acestui strat de egalizare este prevăzut în antemăsurătorile proiectului pentru fiecare tip de pardoseală în parte. . . arh.Diversele străpungeri din planşeu. delimitarea realizându-se printr-un profil metalic special tip U din alamă sau aluminiu.îmbrăcăminte – strat uzură – care este supusă direct tuturor sarcinilor şi acţiunilor din exploatare . instalaţii electrice. C-tin GORCEA CAIET DE SARCINI PARDOSELI 1.Se va verifica dacă instalaţiile sanitare şi termice au fost izolate corespunzător la trecerea prin dreptul planşeelor..în cazul în care proiectul nu prevede altfel.pardoselile vor fi plane. precum şi după terminarea în încăperea respectivă a tuturor lucrărilor de construcţii-montaj a căror execuţie ulterioarăar putea deteriora pardoseala. 4. completãri. rosturile dintre elementele prefabricate ale planşeului. Întocmit.Lucrările de pardoseli se vor face numai după terminarea lucrărilor prevăzute sub pardoseli (canale. defecte etc. conducte. 2. etc) şi efectuarea probelor prescrise. REGULI GENERALE . va coincide cu proiecţia pe pardoseală a mijlocului grosimii foii uşii în poziţie închisă. cu excepţia celor prevăzute expres în proiect a avea o anumită configuraţie. orizontale şi fără denivelări.

abaterea maxim admisă este de 2 mm sub un dreptar de 2 m lungime. În cazul în care mocheta este casetată. ca de exemplu adezivii şi diluanţii). Condiţiile de finisare a şapei de egalizare sunt: . În acest ultim caz se vor respecta întrutotul instrucţiunile de montaj înaintate de furnizorul de mochetă.V.diblurile (în cazul în care acestea sunt din lemn) să fie bine încastrate în şapă 18 . Materiale utilizate .pervazuri din lemn sau alte materiale (aluminiu) .ciment metalurgic cu adaosuri M30. granule rămase în relief sau adâncituri). a) Pardoseli din mochetă Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea pardoselilor din mochetă. în momentul punerii lor în operă. indicativ C56-75. capitolul 8 “Pardoseli”. conform STAS 790-84 Mostre Se vor prezenta spre avizare beneficiarului şi proiectantului (în cazul în care acestea nu sunt indicate în proiect) mostre de mochetă.nisip. de 5 cm grosime.covor mochetă. . (în cazul în care acestea. montat cu adeziv (Prenadez 300) peste şapa de egalizare. acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare. după ce în prealabil aceasta a fost umezită pentru a asigura aderenţa.C. Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor. care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare (în special a materialelor uşor inflamabile.Respectarea condiţiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseală în parte se va face conform Normativului pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.Executarea stratului de uzură (îmbrăcăminţii) pentru fiecare tip de pardoseală în parte se va face conform prevederilor din subcapitolele ce urmează.şapă de egalizare a planşeului. a cărui caracteristici tehnice să fie corespunzătoare standardelor şi normelor admise în România . Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul. . astfel încât. astfel încât sub încărcările din exploatare să nu se taseze provocând degradarea îmbrăcăminţii pardoselilor. Executarea lucrărilor de pardoseli de mochetă Executarea stratului suport Stratul suport va fi constituit dintr-o şapă de egalizare din mortar de ciment marca M100T. Condiţii de calitate: . bavuri. aplicată direct pe suprafaţa respectivă. conform STAS 1667-76 .Când stratul suport este elastic trebuie să fie bine compactat. autoportantă. prin fabricaţia lor.pervaz. . Executarea îmbrăcăminţii pardoselilor: . depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora. Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +15 şi +20 grade C.pardoselile cu îmbrăcămintea aplicată prin lipire se vor executa cu sau fără etanşarea rosturilor (la latitudinea beneficiarului şi a proiectantului) prin sudură cu şnur din P. plastifiat. lipirea sa nu este necesară. STAS 1500 . .îmbrăcămintea alcătuită din mochetă covor. cu suprafaţa fin drişcuită.Atunci câmd stratul suport al pardoselilor este rigid (mortar de ciment) acesta trebuie să aibă suprafaţa perfect plană şi netedă. orientat pe toate direcţiile.C. . impun tipuri de adezivi specifici) . însoţite şi de pervazurile adecvate. Şapa se va executa după ce s-au terminat lucrările de tencuire a pereţilor.apă.suprafaţă plană şi netedă (fără asperităţi. bătut cu cuie în diblurile montate în şapă. realizată din mortar de ciment marca M100T. import sau producţie internă. Transportul şi depozitarea materialelor pe şantier Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. baghetă – din lemn sau aluminiu pentru fixare covor.adezivi: Prenadez sau alte tipuri de adezivi indicaţi de furnizorii de mochetă sau covor P. Alcătuirea pardoselilor din mochetă .V.

De asemenea. Stratul suport. în acelaşi timp. în cazul unor adâncituri izolate se vor corecta cu chituiri care însă nu trebuie să depăşească 1. Presarea covorului în vederea lipirii se va face de la mijloc către marginile fâşiei. îmbinările să nu fie făcute pe porţiunile intens circulate. Croirea definitivă va avea loc după aclimatizare. pentru a evita prinderea de aer sub covor. Montarea pervazurilor. etc) pentru ca aderenţa adezivului să nu fie periclitată. baghetelor Pervazurile de lemn sau plastic se vor monta prin batere cu cuie în diblurile de lemn înglobate în şapă sau prin prindere cu holşuruburi în dibluri de plastic împuşcate în şapă.în cazul încăperilor pentru care fâşiile de covor sunt mai mici de 4 m lungime.covoarele vor fi aduse în încăperile respective cu minimum 24 de ore înainte de montaj.făşiile de covor se vor monta paralel cu unul din pereţii încăperii.după lipirea primei jumătăţi de cameră covorul se presează pe toată suprafaţa. atât suprafaţa stratului suport cât şi spatele fâşiilor de covor se vor curăţa bine de praf. iar spatele covorului va fi în exteriorul fiecărei bucle astfel formate. caz în care îmbinarea se face exact la mijlocul grosimii foii de uşă. cu marginile longitudinale suprapuse pe o lăţime de 2 cm. cu minimum 48 de ore înaintea montării îmbrăcăminţii. începând cu ultima fâşie aşezată se apucă unul din capetele fâşiei şi se aşează peste capătul opus. urmând acelaşi procedeu. în general. Executarea îmbrăcăminţii pardoselilor În încăperea în care se va monta acest tip de pardoseală se va asigura.fâşiile necesare completărilor trebuie montate în aceeaşi direcţie cu restul covorului. Este indicat ca. care va fi menţinut pe toată perioada executării lucrărilor şi minimum 30 de zile după terminarea acestora. care garantează prin produsul său aderenţa convenită. în cazul în care în două încăperi alăturate se aplică acelaşi tip de covor. fără urme de vopsea sau alte substanţe ca: acizi minerali şi organici. după care se trece la lipirea celei de-a doua jumătăţi. cu respectarea următoarelor criterii: . săruri. un climat cu temperatură de cel puţin +16 grade C şi umiditate relativă a aerului de maximum 60%. . . în cazul lipirii îmbrăcăminţii. . - 19 . produşi petrolieri.rosturile perpendiculare pe perete nu trebuie să cadă în dreptul golului de uşă. întocmit în prealabil. . se vor derula pentru aclimatizare şi. Apoi. pentru a îndepărta orice urmă ce ar putea rezulta de la zugrăveli sau vopsitorii. Cantitatea de adeziv aplicat este în funcţie de instrucţiunile fiecărui producător de adeziv în parte. . Lipirea covorului . lipirea se face concomitent pe toată suprafaţa. . pentru eliminarea tensiunilor apărute în material datorită şederii în sul a covorului. nu pe jumătăţi ca în cazurile explicate mai sus. . care se face pe porţiuni mici şi în mod succesiv. cu rosturile între ele pe direcţia de circulaţie maximă şi. într-un strat subţire şi uniform.adezivul se aplică atât pe suprafaţa de covor întoarsă cât şi pe suprafaţa stratului suport.trebuie acordată o atenţie deosebită poziţiei de lipire a covorului (muche în muche) deoarece deplasările ulterioare ale fâşiei de covor sunt şi dificile şi duc la degradarea stratului de adeziv. şi în direcţia de iluminare naturală maximă.înainte de aplicarea adezivului. . . astfel încât cele două jumătăţi ale fiecărei fâşii să se suprapună. Nu acelaşi lucru se întâmplă în cazul în care tipurile de covor sunt diferite între două încăperi alăturate. uleiuri.fâşiile de covor croite se vor aşeza nelipite pe poziţia lor. . Pregătirea covoarelor pentru aplicare Pentru montare covorul se va croi în conformitate cu un plan de montaj.după aplicarea adezivului se trece la aşezarea covorului. nu trebuie să depăşească ca umiditate 3% (în procente de greutate). măsurată cu aparatură şi metode specifice. Baghetele şi pervazurile speciale prevăzute de furnizorii de mochetă vor fi montate conform instrucţiunilor furnizorilor.suprafaţa să fie perfect curată. Suprafaţa stratului suport se va curăţi cu ajutorul raşchetelor metalice sau piatră abrazivă şi apoi cu perii.5 mm grosime. dacă este posibil.lipirea cu prenadez sau alt adeziv se va începe cu fâşia de lângă peretele cel mai apropiat de uşa de acces.

conform STAS 7055-87.plinte din gresie ceramică sau porţelanată. modul de aplicare al acestora se va executa conform instrucţiunilor furnizorilor de adezivi.ciment alb.apă pentru construcţii. . urmărindu-se în permanenţă planeitatea. conform STAS 339-76.racordurile cu pardoseli de altă natură se vor realiza cu baghete (profile “U”) din alamă sau aluminiu. acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.şapă din mortar de ciment. Materiale utilizate . Transportul şi depozitarea materialelor Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Atenţie ca tipurile de adezivi să corespundă naturii şi funcţiunii încăperilor în care urmează a se folosi. neadmiţându-se rosturi mai mari de 0.ciment metalurgic cu adaosuri M30. Executarea lucrărilor de pardoseli din gresie ceramică sau porţelanată Stratul suport se va realiza.covorul trebuie să fie lipit pe toată suprafaţa.plăci din gresie ceramică sau alte tipuri de gresie porţelanată. având dozajul de cca 400 kg ciment / 1 mc. 20 .alte tipuri de adezivi pentru gresie ceramică. Rosturile se vor umple cu chit de rosturi (import) la 3-5 zile după montarea plăcilor.corpuri abrazive. import. Nu se admit colţuri şi margini nelipite sau umflături. import sau priducţie internă. . .acid clorhidric tehnic. conform STAS 1667-76. pentru evitarea absorbţiei de apă din mortarul de poză. . . . Nu se vor utiliza cimenturi cu întărire rapidă. prepararea (dozajul). ci cimenturi cu întărire normală. Alcătuirea pardoselilor Alcătuirea structurii pardoselilor de gresie ceramică şi porţelanată va fi: . . pe un suport rigid din beton. Îmbrăcămintea din gresie ceramică sau porţelanată va fi montată cu adezivi speciali din import. . în momentul punerii lor în operă. ale căror caracteristici tehnice să fie corespunzătoare standardelor şi normelor admise în România.suprafaţa rezultată trebuie să fie perfect plană. plăcile de gresie ceramică se vor ţine în apă timp de 2-3 ore. conform STAS 601/1-84. conform STAS 790-84.Condiţii tehnice de calitate Pe parcursul execuţiei lucrărilor se va verifica în mod special: .fâşiile de covor trebuie să fie bine alăturate. Plăcile vor fi montate rost pe rost. b) Pardoseli din plăci gresie ceramică şi porţelanată Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea pardoselilor din gresie porţelanată şi ceramică pe şapa de mortar ciment.5 mm lăţime la covor şi de 0. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul. .îmbrăcăminte din gresie ceramică sau porţelanată. depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora.oxizi coloranţi. . . Înainte de montare. lipite cu adeziv import cu rosturi. .4 mm la dale.agregate naturale. . orizontală şi netedă (fără denivelări între fâşii sau dale). ale căror caracteristici tehnice să fie corespunzătoare standardelor şi normelor admise în România. saci. astfel încât. agalizare marca M100T de 30-50 mm grosime. dintr-un strat de mortar de ciment marca M100T de 30-50 mm grosime. În cazul adezivilor speciali. iar în acest interval pardoseala nu va fi dată în circulaţie şi va fi udată cel puţin o dată la 24 de ore.

plăcile se pot rectifica pe şantier prin polizare pe cant şi reşlefuire pentru eliminarea abaterilor admise de furnizor acolo unde soluţia din proiect o cere. cu partea lustruită faţă în faţă. Execuţia plintelor La îmbrăcăminţile din gresie ceramică ce se racordează vertical cu faianţa nu se montează plinte. respectându-se şi gama coloristică existetă. care se vor umple cu material elastic. Furnizorii de astfel de produse vor asigura calitatea impusă de standardele interne. Plăcile vor fi ambalate şi stivuite pe platforme de lemn (paletizat) care să permită manipularea din camion cu mijloace de încărcat. 1 mm / metru. La montare. iar contratreapta se admite din 2 bucăţi de 1. faţă de verticale.cu abatere de dimensiune sau vinclu de max. Stratul suport constă dintr-o şapă de mortar de ciment M100T de cca 2-3 cm grosime. pentru a se evita zgârierea. Toate materialele şi produsele trebuie să fie agrementate. precum şi plintele aferente. Mostre şi testări Înainte de comandarea şi livrarea acestor materliale. fisuri. lipsuri. . etc. Livrare. La intersecţia pardoselilor din gresie ceramică cu elementele verticale – sub plinte – se vor realiza interspaţii de cca 5 mm.5-2 cm grosime. Depozitarea se face în spaţii acoperite. c) Pardoseli şi trepte din plăci marmură. evitând astfel neajunsurile ce ar apărea în corelarea furnizor-executant. eventualele tasări şi deformări care apar în construcţie. manipulare Furnizorul va asigura ambalarea. depozitare. 1 mm / metru. 21 . pentru evitarea deteriorării.fără ştirbituri.) În cazul încăperilor cu suprafeţe mai mari se recomandă realizarea de rosturi de dilataţie la cca 30. Plăcile vor fi tăiate conform proiect de stereotomie şi se livrează: . . Atât pentru pardoseli cât şi pentru trepte (drepte sau balansate) se impune realizarea unui proiect de stereotomie de comun acord proiectant-beneficiar-executant. (Scopul este de a prelua diferenţiat.şlefuite şi lustruite. dimensiuni cu abateri stabilite de STAS şi calibrate. în funcţie de modularea structurii de rezistenţă a construcţiei.cu abatere de planeitate de max.Curăţarea îmbrăcăminţii din plăci de gresie ceramică şi porţelanată se face cu rumeguş sau alte metode. Pentru lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziţii de şantier pentru remedieri sau refaceri. iar fixarea plăcilor se va face cu adeziv special de import. închise sub cheie. Condiţii tehnice de calitate În timpul executării îmbrăcăminţilor se vor respecta condiţiile tehnice de calitate prevăzute în STAS 2560/1-75 şi STAS 2560 7 2 – 75. Materiale şi produse Plăcile de marmură pentru pardoseli vor avea dimensiunile apropiate de cele existente. Se recomandă beneficiarului alegerea unui furnizor-executant cu experienţă în domeniu (lucrări realizate) care să realizeze şi execuţia.0 mp. granit etc. Plăcile lustruite se aşează două câte două. . transportul şi livrarea plăcilor în condiţii optime. Plăcile de marmură folosite la trepte vor fi dintr-o singură bucată de 4 cm grosime. În cazul când se racordează vertical cu zugrăveli se execută plinte din plăci gresie ceramică sau porţelanată fixate tot cu adezivi speciali de import. prin metode de verificare stabilite de STAS 2560/376. fără însă a utiliza frecări cu corpuri abrazive care pot deteriora suprafaţa finită. respectându-se modul de stivuire şi ordinea lor. Generalităţi Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru trepte şi pardoseli din plăci marmură. ofertanţii vor pune la dispoziţia beneficiarului şi proiectantului spre analizare şi aprobare un paletar cu mostre pe culori.

. rosturi mici şi egale. La treptele de marmură se vor monta şi plinte aferente acestora.curăţarea de moloz şi praf a planşeului.realizarea tuturor finisajelor interioare în spaţiile unde urmează a se realiza aceste pardoseli. . tavane. continuitatea culorii şi a lustruirii. După montarea plăcilor. când se va executa lustruirea. de comun acord cu investitorul. . plăci gresie porţelanată sau gresie glazurată) cu lucrări de altă natură (zugrăveli. Pozarea plăcilor Plăcile se montează ţinând seama de martorii ce au fixat în prealabil axele şi nivelul pardoselii. Ele se montează după realizarea pardoselii. tot cu adezivi de import la culoarea plăcilor. alarmare.realizarea tuturor instalaţiilor interioare: electrice. Lucrările ce trebuiesc terminate înaintea întocmirii proiectului de stereotomie şi începerii montajului sunt: . rosturile se umplu cu chit de rost la culoarea plăcilor. pardoselile placate nu se lustruiesc. etc).Executarea lucrărilor Proiectantul de specialitate. alte pardoseli. . În cazul întârzierii predării la termen a obiectivului. iar zona se izolează în afara circulaţiei 24 de ore. Plăcile se aşează după aplicarea stratului suport şi se fixează cu adezivi de import. precum şi udarea acestuia.aspectul şi starea generală.corelarea lucrărilor din plăci (granit. După montare. la 7 zile. Se va urmări: . etapele de realizare şi asigurarea frontului de lucru. sanitare. . ci se protejează cu hârtie impermeabilă fixată cu dopuri ipsos până la 7-10 zile înainte de recepţia lucrării. plintele se curăţă şi se ceruiesc.trasarea şi fixarea cu martori a axelor.blocarea trecerilor către zona unde urmază a fi realizate pardoselile din plăci pentru a nu se circula pe parcursul execuţiei. constructorul şi furnizorulde materiale vor stabili termenele de predare solicitate de investitor.realizarea şapei de egalizare din mortar de ciment marca M100T. direct pe zidărie. etc. Recepţia lucrării Pe tot parcursul execuţiei. . semnalizare.lovirea uşoară a plăcilor pentru verificarea aderării totale a acestora la stratul suport. . rostuire. planeitate. atât investitorul cât şi proiectantul şi furnizorul de materiale vor acorda asistenţa tehnică necesară realizării unei calităţi superioare. . După 7 zile de la montare pardoseala se curăţă şi ceruieşte. 22 . . termice.fixarea ştergătoarelor de picioare la intrare. telefonie.alinierea în cadrul ansamblului.

Pardoselile şi treptele din plãci de marmurã se vor executa pe baza proiectului de stereotomie ce se realiizeazã de comun acord cu executantul şi furnizorul materialului. . pentru evitarea deteriorãrii.executant. semnalizare. GENERALITATI Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru pardoseli din plãci marmurã şi gresie porţelanatã.executant cui experienţã în domeniu (lucrãri realizate). Curãţarea de moloz şi praf a planşeului precum şi udarea acestuia. 5.fãrã ştirbituri. 3.cu abatere de planeitate de max. . spãrturi. 1 mm/metru. . Proiectantul de specialitate. plãcile se pot rectifica pe şantier prin polizare pe cant pentru eliminarea abaterilor admise la furnizor acolo unde soluţia din proiectul de specialitate o cere. 2.C. lipsuri. de comun acord cu investitorul. ofertanţii vor pune la dispoziţia investitorului şi proiectantului spre analizare şi aprobare un paletar cu mostre pe culori.R. . manipulare şi depozitare: .N. C).cu abatere de dimensiune sau vinclu (unghi drept) de max. Plãcile de marmurã folosite la pardoseli şi trepte vor avea grosimea de 2 cm iar la trepte de 3 cm. dimensiuni cu abateri stabilite prin STAS şi calibrate. DEPOZITARE. EXECUTIA LUCRARILOR. etc. Condiţiile de livrare. fixarea realizându-se cu adeziv special (6-8kg/mp) 4. precum şi plintele aferente. sanitare. 1 mm/metru.depozitarea se face în spaţii acoperite.transportul la punctul de lucru în spaţii închise şi înguste se face manual.CAIET DE SARCINI EXECUTIA PARDOSELILOR SI TREPTELOR PLACATE CU PLACI MARMURÃ SI GRESIE PORTELANATÃ 1. MATERIALE SI PRODUSE Notã: Toate materialele şi accesoriile puse în operã. trebuie sa fie agrementate de I. faţã în faţã pentru a evita zgãrierea. Lucrãrile ce trebuiesc terminate înaintea începerii montajului. Se recomandã beneficiarului. La montare. .C. Plãcile de gresie se vor folosi la pardoselile grupurilor sanitare . . LIVRARE. B). termice. alegerea unui furnizor . Furnizorul va asigura ambalarea.în cazul placajelor lustruite se aşeazã partea lustruitã douã cîte douã.E. transportul şi livrarea plãcilor în condiţii optime. alarmare. se evitã astfel neajunsurile ce ar apãrea în corelarea furnizor .plãcile vor fi ambalate si stivuite pe platforme de lemn (paletizat) care sã permitã manipularea din camion cu mijloace de încãrcat. etapele de realizare si asigurarea frontului de lucru. transport. Stratul suport constã dintr-o şapã din mortar de ciment M100T de cca. Realizarea şapei de egalizare din mortar de ciment marca M 100 T. 3 cm grosime. Realizarea tuturor instalaţiilor interioare:electrice. telefonie.şlefuite şi lustruite. 23 . constructorul si furnizorul de materiale vor stabili termenele de predare solicitate de investitor. MANIPULARE. MOSTRE SI TESTARI Inainte de comandarea şi livrarea acestor materiale. Furnizorii de astfel de produse va asigura calitatea impusã de standardele interne. Plãcile marmurã vor fi tãiate conform proiectului de stereotomie şi se livreazã: . închise sub cheie respectîndu-se modul de stivuire şi ordinea lor. Contratreapta treptelor va avea 2 cm grosime. A). Este de preferat ca furnizorul de materiale sã fie şi cel ce monteazã.

atît investitorul cît şi proiectantul si furniizorul de materiale vor acorda asistenţa tehnicã necesarã realizãrii unei calitãţi superioare. Inglobarea profilelor de ghidaj pentru uşi armonicã.alinierea în cadrul ansamblului. rosturi mici si egale. E). pardoseala se curãţã si lustruieşte. Trasarea şi fixarea cu martori a axelor de trasare.D). pentru a nu se circula pe parcursul execuþiei.corelarea lucrãrilor din plãci (marmurã sau gresie) cu lucrãri de altã naturã (zugrãveli. F). 24 . Toate placajele se vor lustrui şi cerui. POZAREA PLACILOR Plãcile se monteazã ţinînd seama de martorii ce au fixat în prealabil axele şi nivelul pardoselii. Nu se admit rosturi mai mari de 1 mm. Se va urmãri: . pardoselile placate nu se lustruiesc ci se protejeazã cu hîrtie impermeabilã fixatã cu dopuri ipsos pînã la 7 .). etc. Realizarea tuturor finisajelor interioare în spaţiile unde urmeazã a se realiza aceste pardoseli. 7. Blocarea trecerilor cãtre zona ce urmeazã a fi realizate pardoselile din plãci. . Atît plintele cît si glafurile din plãci de marmurã se vor monta dupã procedeele enumerate mai sus. planeitate. Dupã 7 zile de la montare. Fixarea ştergãtoarelor de picioare la intrare. . rosturile se umplu cu adeziv la culoarea plãcilor. Dupã montarea plãcilor. In cazul întãrzierii predãrii la termen a obiectivului. tavane. continuitatea culorii si a lustruirii. Pe tot parcursul execuţiei. iar zona se izoleazã în afara circulaţiei 24 de ore. G).aspectul şi starea generalã. 6. Ele se monteazã dupã realizarea pardoselii direct pe mortar ciment M100T cu adeziv. rostuire. .10 zile înainte de recepţia lucrãrii cînd se va executa lustruirea. Plãcile se aşeazã imediat dupã aplicarea stratului suport şi şpriţul de ciment. alte pardoseli. E).lovirea uşoarã a plãcilor pentru verificarea aderãrii totale a acestora la stratul suport. La pardoselile de marmurã se vor monta si plinte aferente acestora. RECEPTIA LUCRARII.

6. cu desenul şi culoarea indicate în proiect.executarea lucrărilor care necesită spargeri pe faţa opusă a peretelui care trebuie placat.borduri pentru placajul de faianţă sau gresie – 10 mostre. TRANSPORT Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. 5. inclusiv terminarea probelor şi eventualele remedieri ale acestora. . electrice.c. STANDARDELE ŞI NORMATIVELE DE REFERINŢĂ STAS 233-86 – Plăci de faianţă C6-86 – Instrucţiuni tehnice pentru execuţia placajelor de faianţă sau CESAROM C223-86 – Instrucţiuni tehnice pentru execuţia placajelor de faianţă sau plăci ceramice aplicate pe pereţi prin lipire cu adeziv. MATERIALE UTILIZATE Toate materialele care se pun în operă.a. astfel încât.c. . etc. adezivii. . nu cu dibluri împuşcate din plastic). DEPOZITARE. consolelor.). GENERALITĂŢI Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia placajelor de faianţă şi gresie ceramică executate pe pereţi interiori de cărămidă. LIVRARE.CAIET DE SARCINI PLACARE CU FAIANŢĂ SAU GRESIE CERAMICĂ 1.montarea diblurilor (în cazul în care se foloseşte metoda tradiţională de montaj cu dibluri de lemn. 25 . depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora.tipuri de adezivi care să înlocuiască metoda tradiţională de montaj faianţă. trebuie să fie terminate următoarele categorii de lucrări: . acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare. 3. a tocurilor sau căpruşelilor la uşi.c. . Pregătirea suprafeţei pereţilor . MOSTRE ŞI TESTĂRI Înainte de comandarea şi livrarea pe şantier a materialelor necesare execuţiei placajelor de faianţă se vor pune la dispoziţia beneficiarului şi proiectantului.faianţă de producţie internă sau import. MANIPULARE. b. 4. dar care să corespundă standardelor admise în România. b.a.tencuirea tavanului şi a suprafeţelor pereţilor care se plachează.montarea tocurilor la ferestre.placaj faianţă sau gresie ceramică – cel puţin 10 mostre. cu desenul şi culoarea indicate în proiect corespunzătoare mostrelor de faianţă sau gresie prezentate. .executarea mascărilor şi şliţurilor din plasă de rabiţ . inclusiv din acoperirea clădirii. următoarele mostre: .îmbrăcăminţile pardoselilor reci.înainte de începerea lucrărilor de placare. în momentul punerii lor în operă. . suprafeţele pereţilor din zidărie. Înainte de începerea executării placajelor de faianţă sau gresie. cu caracteristici tehnice care să fie corespunzătoare standardelor şi normelor admise în România.montarea conductelor sanitare. 2.a. etc. EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE PLACAJE DE FAIANŢĂ SAU GRESIE Aplicarea placajelor de faianţă sau gresie pe elementele de beton şi zidărie se va face la cel puţin o lună după încărcarea cu greutatea permanentă. sau beton se vor pregăti conform Normativ C18-83 (executarea tencuielilor) şi P104-82 (executarea pereţilor din b. . termice. pot fi import sau producţie internă. în special plăcile de faianţă. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul. spre aprobare. sau beton. .

rosturile orizontale şi verticale trebuie să fie în prelungire (rost pe rost) şi în linie dreaptă.5 mm. etc. 7. Atât culoarea plăcilor cât şi a chitului se va stabili de către proiectant. rosturi de lăţimi uniforme şi rectilinii. iar rosturile bine etanşate cu chituri speciale.montarea plăcilor se face pe orizontală începând de jos în sus. Placajul de faianţă fiind un finisaj cu caracter pretenţios. etc) trebuie să fie rectilinii. . prize. fără onduleuri în plan vertical sau orizontal. atât pe verticală cât şi pe orizontală.2 m lungime orientat pe toate direcţiile se admite o singură undă cu săgeată de maximum 1 mm). Nu se admite ca nivelul placajului să fie nici sub nivelul tencuielii dar nici ieşit cu mai mult de grosimea plăcii de faianţă. 26 . fără abateri de la planeitate (sub 3 mm / m pe verticală şi sub 2 mm / m pe orizontală). pete de grăsime. capace. tencuieli. Liniile de racord ale placajului cu alte tipuri de finisaje adiacente (plinte. găurile se maschează cu rozete metalice. cu respectarea tehnologiei furnizorului de produse.plăcile curăţate în prealabil de praf se ţin în apă o oră şi se scurg preţ de 2-3 minute înainte de aplicarea lor. În jurul străpungerilor prin suprafaţa de placaj. Operaţiuni: . . . etc. continuitatea şi execuţia îngrijită a rosturilor dintre plăcile de faianţă. întrerupătoare. .în cazul execuţiei placajelor de faianţă la interior. . la o temperatură mai mică de +5 grade C. . .suprafeţele orizontale (glafurile) se vor executa cu pantă de cca 2%. dar nu mai mare de 0.se trasează suprafeţele pentru placare.etanşările între suprafeţele placate şi recipienţi de orice fel se va face cu chituri speciale. Se va controla gradul de aderenţă al plăcilor la stratul suport. iar suprafeţele de beton trebuie aduse în stare rugoasă. uniformitatea culorii.după 5-6 ore de la montarea plăcilor se vor curăţa rosturile. . RECEPŢIA LUCRĂRILOR ŞI VERIFICAREA CALITĂŢII Se va controla aspectul general al placajului: corespondenţa cu proiectul şi mostrele aprobate. cu atenţie deosebită la stabilirea orizontalităţii şi verticalităţii montajului.montarea plăcilor se face pe tencuiala existentă executată la nivel de tinci. având lăţimea indicată prin proiect.umplerea rosturilor se va face ulterior cu chituri speciale. . găurile netrebuind să fie vizibile.suprafaţa pe care se aplică placajul nu trebuie să aibă neregularităţi. cu adezivi speciali de import. se vor lua măsurile speciale prevăzute de “Normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros” – indicativ C16-79. Aplicarea plăcilor de faianţă sau gresie: . recepţia se va face cu exigenţă sporită. verticalitatea şi orizontalitatea suprafeţelor (sub dreptarul de 1.placajul de faianţă sau gresie se aplică pe suprafeţe uscate. planeitatea. rosturile zidăriei trebuie curăţate pe o adâncime de 1 cm. rosturile fiind închise cu chituri speciale de import.

Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor şi vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor şi normelor admise în România..CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE ZUGRĂVELI ŞI VOPSITORII 1. în momentul punerii lor în operă. pardoseli reci (exclusiv lustruirea). cu excepţia drucarelor. LUCRĂRI CARE TREBUIESC TERMINATE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ZUGRĂVELILOR ŞI VOPSITORIILOR .v. . astfel ca. inclusiv remedierile şi probele instalaţiilor.N. acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare. . PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR Suprafeţe tencuite sau de beton 27 . Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +7 şi +20 grade C. mochetă sau P. care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare (în special a materialelor uşor inflamabile.R.Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli vor fi terminate lucrările de tencuire. asemănătoare ca materiale şi tehnologie de execuţie şi sunt prezentate fiecare în subcapitole separate.C.E. GENERALITĂŢI Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia zugrăvelilor şi vopsitoriilor. instalaţiile electrice. depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora.În încăperile cu pardoseli din parchet.Ultimul strat al vopsitoriilor se aplică după terminarea completă a zugrăvelilor şi înainte de finisarea pardoselilor: raşchetare parchet.Tâmplăria de lemn şi metalică trebuie să fie montată şi revizuită. .V. placaje. sanitare şi de încălzire. ca de exemplu vopselele). ceruirea p. 3. Stratul suport al pardoselii va fi protejat contra umidităţii şi murdăririi. Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor. LIVRAREA.C.C. MATERIALE Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de I. lustruire marmură şi mozaic. gletuire. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul. Standarde de referinţă: C3-76 – Normativ pentru execuţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii C139-87 – Instrucţiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin vopsire C58-86 – Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn şi textile utilizate în construcţii 4. şildurilor şi cremoanelor care se vor fixa după vopsirea tâmplăriei.c. TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. 5. Conţinutul subcapitolelor: a) Zugrăveli de var b) Zugrăveli culori de apă c) Vopsitorii de ulei d) Vopsitorii cu “Vinarom” e) Vopsitorii cu var lavabil 2.. zugrăvelile se vor executa înaintea executării îmbrăcăminţii pardoselilor.

exclusiv petrol lampant şi benzină auto. Suprafeţe de lemn . grăsimi de orice fel. vopsea veche. Rugina se îndepărtează prin frecare cu peria de sârmă.ipsos pentru construcţii STAS 2710-70 . Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va verifica dacă suprafeţele suport au umiditatea de regim: 3% pentru suprafeţele tencuite şi 8% pentru cele gletuite. regim de temperatură ce se va ţine tot timpul execuţiei lucrărilor şi cel puţin 8 ore pentru zugrăveli şi 15 zile pentru vopsitorii după executarea lor. hârtie sticlată sau soluţii decapante (ex: Feruginol). în mediul ambiant de cel puţin +5 grade C în cazul zugrăvelilor şi cel puţin +15 grade C în cazul vopsitoriilor. urmele de drişcă să fie puţin vizibile. şpacluri de oţel.tâmplăriile trebuie să fie revizuite şi reparate eventualele degradări survenite în urma transportului sau montajului. .apă pentru construcţii STAS 545/1-80 . În condiţiile de umiditate a aerului de până la 60% şi temperatura –15 .accesoriile metalice ale tâmplăriei care nu sunt alămite.suprafeţele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină. – 20 grade C.. Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător şi suprafaţa care se finisează nu trebuie să fie mai mare de -6 0 C. noroi. Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaţă densă şi nici la un interval de timp mai mic de 2 ore de la încetarea ploii şi nici pe timp de arşiţă mare.suprafeţele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie să fie plane şi netede.var pentru construcţii STAS 790-84 . iar petele de decofrol se vor freca cu piatră de şlefuit sau cu peria de sârmă.umiditatea tâmplăriei înainte de vopsitorie să depăşească 15%. verificată cu aparatura specifică. etc. fără desprinderi şi fisuri.. Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor executa la temperatura aerului.ulei tehnic de floarea soarelui STAS 18-70 . .Tâmplăria metalică se aduce pe şantier grunduită cu un grund anticoroziv corespunzător vopselelor de ulei. În cazul suprafeţelor de beton toţi porii rămaşi de la turnare se vor umple cu mortar de ciment-var. .toate fisurile şi neregularităţile se chituiesc sau se şpăcluiesc cu pastă din aceeaşi compoziţie cu a gletului.corpuri abrazive cu liant ceramic Specificaţii privind execuţia: 28 . Petele de grăsime se şterg cu solvenţi adecvaţi. Suprafeţe gletuite . toate eventualele reparaţii să fie executate cu grijă. pentru evitarea condensării vaporilor.- În vederea finisării cu zugrăveli de var suprafeţele trebuie drişcuite cât mai fin. Umiditatea suprafeţelor suport se măsoară cu aparatură sau procedee specifice (ex: aparat “Hygromette” sau soluţie fenolftaleină 1%). terminate şi uscate.ulei tehnic de in STAS 1581/2-83 . 6. Suprafeţe metalice . CONDIŢII DE EXECUŢIE Zugrăvelile şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie şi prevederile prezentului caiet de sarcini. . Standarde de referinţă pentru materiale: STAS 146-78 .. . după ce bavurile şi dungile ieşinde au fost îndepărtate. umiditatea de regim se obţine după 30 de zile de la tencuire şi 15 zile după gletuire.hârtie pentru şlefuire uscată STAS 4593-84 . nichelate sau lăcuite din fabricaţie vor fi grunduite anticoroziv şi vopsite cu vopsea de ulei.după uscare suprafeţele reparate se şlefuiesc cu hârtia de şlefuit (pereţii de sus în jos) şi se curăţă de praf cu perii sau bidinele curate şi uscate. a) Zugrăveli cu lapte de var În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice privind execuţia zugrăvelilor cu lapte de var (spoieli) ce se aplică la interiorul construcţiei pe pereţi şi tavane pe suprafeţe tencuite sau pe beton.

etc. Cantitatea se va prepara pentru întreaga încăepere ce urmează a se zugrăvi. după care se fac reparaţiile necesare cu pastă de ipsos.- - - laptele de var este preparat din 1 parte var pastă gata stins şi 1. Pe suprafeţe mici. pe întreaga suprafaţă.caoliu spălat de Harghita STAS 232/1-73 . până în nuanţa cerută. Specificaţii privind execuţia: . preparate cu humă sau caolin. c) Vopsitorii cu vopsele de ulei În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice. Standarde de referinţă pentru materiale: STAS 545/1-80 . La zugrăvelile colorate se va adăuga pigmenţi în praf.se prepară cantităţi suficiente pentru zugrăvirea unei încăperi întregi.compoziţia de zugrăveală. . se preparaă concomitent şi soluţia de săpun (1 kg/16 litri apă caldă – strecurată prin sită de 900 ochiuri/cm2). pentru care se va prezenta mostre. care se vor aviza de proiectant şi beneficiar.5 părţi apă (în volume) ce se amestecă până la omogenizare.apă pentru construcţii STAS 88-86 .prepararea compoziţiei de zugrăvit trebuie să respecte întrutotul instrucţiunile producătorului care garantează produsul respectiv (atenţie la prepararea soluţiei cu humă. . .zugrăveala (stratul 2 şi 3) se aplică cu aparate de pulverizare. crează o suprafaţă uniformă ca porozitate. prin sită fină (900 ochiuri / cm 2) din sârmă de alamă. spoielile (fără pigmenţi şi grăsimi) şi zugrăvelile de var se executăîn trei straturi. pământuri colorante şi decolorante etc. aplicate în interiorul construcţiilor la pereţi şi tavane în încăperi cu umiditate sub 60%. . b) Zugrăveli culori de apă În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice privind modul de preparare şi execuţia zugrăvelilor în culori de apă. condiţiile şi modul de executare a lucrărilor de vopsitorie cu „VINAROM” aplicate la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în exterior şi interior pe tâmplărie de lemn şi metal. Se adaugă laptelui de var amestecând continuu. 29 . pigmenţi. Manual se aplică numai pe suprafeţe mici.hârtie pentru şlefuire uscată STAS 4593-84 . după ce a fost amestecată cu soluţia de clei se poate întrebuinţa până la 48 de ore de la preparare. se poate aplica zugrăveala şi numai cu bidineaua. grundul.ipsos pentru construcţii STAS 4888-76 .clei de piele STAS 189-77 .se aplică compoziţia de zugrăveală în 3 straturi.se aplică un prim strat de săpun. grile şi alte elemente metalice. .clei de oase STAS 89-86 . var nestins sau colorant. apoi a soluţiei de clei şi în final la realizarea amestecului omogen din aceste soluţii peste care se adaugă pigmenţi până la obţinerea nuanţei dorite). fiecare strat se aplică numai după uscarea stratului precedent. Se aplică la 2-3 ore de la terminarea lucrărilor pregătitoare. balustrade. . . putere de absorbţie şi culoare. ulei tehnic de floarea soarelui (sau similar) în proporţie de 1-2%. compoziţia se va strecura înainte de întrebuinţare.corpuri abrazive cu liant ceramic Standarde seria 17 din Industria chimică – referitoare la: oxizi.caoliu spălat de Aghireş Norme interne ale producătorului: STAS 790-84 .primul strat. acolo unde nu este posibil mecanizat. . întrucât se alterează în special vara. pentru reţinere de impurităţi.soluţia de săpun şi primul strat de zugrăveală se aplică manual cu bidineaua. ultimele două aplicându-se obligatoriu mecanizat cu aparatul de pulverizat. După uscarea şi şlefuirea reparaţiilor se aplică un strat de soluţie de săpun pe porţiunile reparate. manual cu bidineaua sau mecanic cu aparatul de pulverizare. pe suprafeţe tencuite şi gletuite.săpun pastă pentru zugrăveli STAS 1581/2-83 .compoziţia se strecoară prin sită de 900 ochiuri / cm2.

.grund de vopsea VINAROM (½ vopsea + ½ apă) . .eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în proiect. precum şi specificaţii privind execuţia sunt identice cu cele amintite la vopsitoriile cu VINAROM. aspectul general (ton de culoare uniform. fără scurgeri.recepţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora. cu pistolul .această vopsitorie se realizează în următoarea ordine: .vopsea VINAROM diluată aplicată în două straturi . aplicate la interior pe pereţi şi tavane. fără impurităţi înglobate. fără pete. CONDIŢII DE CALITATE ŞI VERIFICAREA LUCRĂRILOR Pe parcursul execuţiei lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (prin dirigintele de şantier): . fără corecturi sau retuşuri care să distoneze cu tonul general. .celelalte două straturi se aplică numai mecanic.apă pentru construcţii STAS 545/1-80 . producţie internă sau de import.îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport.vopsitoria cu vopsea VINAROM se va aplica pe suprafeţele interioare tencuite şi gletuite cu glet de ipsos . pe bază de poliacet de vinil în dispersie STAS 790-84 . Standarde şi norme de referinţă pentru materiale.respectarea prevederilor din proiect şi a dispoziţiilor de şantier. la pereţi şi tavane.materialele şi soluţiile de adaos (pentru spaţii cu condiţii speciale de natură: umiditate. etc) 30 . urmărindu-se: corelarea cu proiectul.pentru asigurarea consistenţei şi calităţii compoziţiei de lucru a vopselelor de var lavabil. .curăţarea petelor şi îndepărtarea prafului . e) Vopsitorii cu varuri lavabile de interior şi exterior În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice.vopselele vor fi însoţite de certificatul de calitate precum şi de termenul de valabilitate al lor.închiderea fisurilor şi a crăpăturilor .hârtie pentru şlefuire uscată Specificaţii privind execuţia: . respectând cu stricteţe instrucţiunile producătorului. fără urme de bidinea. pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos. . Atenţie trebuie acordată: .calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor interne de fabricaţie.aplicarea unui strat de amorsaj de var lavabil de import . Standarde privind execuţia: STAS 7359-89 . Verificarea zugrăvelilor se va face prin: . Pregătirea suprafeţelor de tencuieli în vederea vopsirii cu var plastic: .procurării de varuri lavabile specifice pentru exterior şi specifice pentru interior. cu bidineaua sau pensula lată . .d) Vopsitorii cu „VINAROM” În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice.înainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent să fie bine uscat. exterior.aplicarea manuală a 2-3 straturi de var plastic import cu respectarea cu stricteţe a instrucţiunilor producătorului 7.ipsos pentru construcţii STAS 1581/2-83 .spălarea manuală cu apă a tencuielilor speciale din praf de piatră prelucrată . . etc) specifice fiecărui producător de var lavabil în parte vor fi introduse în compoziţia de lucru. interior.grundul se aplică numai manual.examinarea vizuală a suprafeţelor. caiet de sarcini sau condiţii de calitate vor fi refăcute sau remediate.vopsea VINAROM.prealabil se face verificarea gletului şi eventualele rectificări ale suprafeţelor . se vor respecta întrutotul instrucţiunile producătorilor. iar în exterior pe tencuieli gletuite cu glet de var sau de ciment. condiţiile şi modul de executare a lucrărilor de vopsitorie cu „VINAROM” aplicate la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în încâperi cu umiditate relativă a aerului până la 60%. condiţiile şi modul de executare a lucrărilor de vopsitorie cu varuri lavabile.

etc) ce se face prin sondaj. etc). etc) . cu excepţia locurilor unde acestea sunt prevăzute explicit prin detaliile din proiect). proeminenţe. îndepărtându-se cu grijă. acelaşi aspect mat sau lucios pe întreaga suprafaţă. scurgeri. Verificarea vopsitoriilor se va face prin: . şlefuirea.examinarea aderenţei zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să se ia pe palmă la o frecare uşoară. urmărindu-se: corelarea cu proiectul.se verifică. cute. în locuri mai dosite.se verifică vizual ca separarea câmpurilor de finisaje (ex: între vopsitorii şi zugrăveli) să se facă cu o delimitare clară (fără suprapuneri) şi rectilinie (fără ondulaţii. chituirea rosturilor.verificarea tehnologiei de pregătire a suprafeţelor manuale de vopsire (curăţirea. dacă sunt vopsite şi pe suprafeţele lor ascunse. aglomerări de coloranţi. etc (dacă acestea sunt vopsite cu vopseaua adecvată. . radiatoarelor. vopseaua până la stratul suport. băşici. de asemenea vizual. - 31 . fără pete. fără neregularităţi din chituire sau şlefuire. desprinderi. modul de vopsire al: ţevilor. aspectul general (acelaşi ton de culoare pe întreaga suprafaţă.examinarea vizuală a suprafeţelor. .

1 % .715 g/mp .CAIET DE SARCINI ASTEREALĂ ŞI ÎNVELITOARE DIN MEMBRANE (ŞINDRILE) BITUMINOASE 1. Producătorul trebuie să aibă o experienţă îndelungată în fabricarea produsului şi să garanteze comportarea corespunzătoare în exploatare la minim 10 ani.stabilitate la cald: 1100 C . ca strat suport al învelitorii.tip armătură = împâslitură fibre sticlă .000 x 340 mm .masă armături = 134 g/mp . prin prezentarea lucrărilor realizate.masa material mineral = 1. GENERALITĂŢI Prezentul capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru realizarea unei învelitori pe şarpantă din lemn cu membrane tip şindrile bituminoase pe astereală din plăci OSB. ALCĂTUIREA ÎNVELITORII Execuţia asterealei din plăci OSB se va realiza prin fixarea lor cu holţşuruburi în căpriorii din lemn ai şarpantei. MATERIALE PROPUSE Se recomandă beneficiarului. Caracteristici generale: . până la montajul şindrilelor bituminoase se poate monta o membrană de protecţie.absorbţie apă: 0. Performanţele calitative ale şindrilelor bituminoase sunt prezentate mai jos sub forma sintezei rapoartelor de încercare susţinute în dosarul de agrement tehnic prin rapoarte de încercare şi de adrese de bună comportare de la 3 beneficiari.720 g/mp .tip bitum: bitum oxidat Caracteristici fizico-mecanice . Se recomandă deasemeni ca furnizorul de materiale să fie şi cel ce execută (montează).flexibilitate la rece: .50 C .stabilitate la cald: 1050 C .rezistenţă la perforare: L1 .impermeabilitate la apă: 10 bari .700 N/5 cm o transversal: 1. alegerea unui furnizor – executant cu experienţă în domeniu.alungirea la rupere: 2. 3. cu respectarea normelor tehnice ale furnizorului. 32 .masa bitum = 1. Învelitoarea din şindrile bituminoase va avea la bază armătura din fibre de sticlă acoperite cu bitum oxidat protejate la faţa superioară cu granule minerale (ardezie) la culoarea precizată în proiectul de arhitectură. se va realiza cu plăci OSB la grosimea prevăzută în proiectul de arhitectură. 2. Pentru protecţia OSBului.200 g/mp . fără modificarea performanţelor calitative.400 N/5 cm .rezistenţă la tracţiune o longitudinal: 1. pentru a evita eventuale neînţelegeri între furnizor şi executant. Performanţele calitative ale şindrilelorbituminoase să corespundă exigenţelor prevăzute în normele tehnice ale producătorului prevăzute în Directivele Generale şi Speciale ale UEA pentru agrementarea hidroizolaţiilor şi normelor tehnice româneşti.clasa de combustibilitate: C1 Astereala.dimensiuni B x H = 1.25 % . Ele trebuie să se comporte corespunzător condiţiilor specifice ţării noastre pe durata mai multor cicluri de iarnă-vară.masa totală = 5.

dat fiind gradul ridicat de combustibilitate a produselor. elemente geometrice. urmează montarea coamelor. înlocuiri.. Se atrage o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor care trebuie asigurate spaţiilor de depozitare. 4. Atunci când apar neconcordanţe. completări sau alte situaţii ce se impun. Întocmit. deficienţe. executantul împreună cu beneficiarul şi proiectantul vor decide măsurile ce se impun: desfaceri. tehnologie de montaj. greşeli de execuţie.). aeratoare etc. Toate materialele şi accesoriile puse în operă trebuie să fie agrementate. acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât în caietul de sarcini cât şi prin normele în vigoare. montarea tuturor produselor şi accesoriile aferente acoperişului. parazăpezilor etc. culoare. respectarea tipului de şindrilă. alinierea atât pe verticală cât şi pe orizontală. C-tin Gorcea 33 .Se montează învelitoarea din şindrile bituminoase conform normelor tehnice ale furnizorului şi se vor face decupaje pentru montarea aeratoarelor. VERIFICAREA ÎN VEDEREA RECEPŢIEI aspectul şi starea generală. TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR PE ŞANTIER Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. astfel ca în momentul punerii lor în operă. arh. MOSTRE Se vor prezenta spre avizare beneficiarului şi proiectantului mostre de membrane (şindrile) şi accesorii (parazăpezi. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul încât să elimine posibilitatea degradării acestora. a plasei antiinsecte şi a altor accesorii necesare. refaceri. 5. 6. etc. a aeratoarelor. nerespectarea tehnologiei de montaj. De comun acord proiectant – beneficiar se va stabili culoarea şi tipul de şindrile Tegola. fără pete şi defecte.

Date despre sistemul de profile 34 .m. se vor respecta NORMELE specificate in capitolul generalitati din Caietul de Sarcini. In cazul in care. privind asigurarea calitatii lucrarilor. intarzieri si lucrul in acord s.a. racord la energie electrica.CS 2.TIMPLARIA DIN ALUMINIU CERINTE GENERALE OBSERVATII TEHNICE PRELIMINARE LUCRARI DE FATADA si CONFECTII METALICE In cele ce urmeaza sunt prezentate cerintele tehnice pentru devizul de lucrari ale fatadelor si confectiilor metalice compuse din: peretilor cortina. respectiv se vor mentiona in scris in memoriul de insotire al ofertei.detalii prezentate Neclaritatile se vor lamurii inainte de adjudecare. tipul si volumul lucararilor Lucrarile cuprind: proiectarea tehnologica. sisteme de umbrire. exista constructii ce trebuie confectionate inainte de a fi posibila dimensionarea acestora.50 mm din dimensiunea totală. PREZENTARE FORMALA Planurile puse la dispozitie pentru constructiile de aluminiu sunt cu titlu obligatoriu in raport cu forma (prezentarea optica) arhitecturala. apa si canalizare. utilizarea incaperilor. indepartarea si mentinerea curateniei pe santier. de producere a geamurilor termoizolante si indicatiile furnizorului sistemului de tamplarii. Modificarile sau completarile se vor argumenta sub forma scrisa. atunci dimensiunile de realizare vor fi stabilite de comun acord cu Beneficiarul. Dimensionarile pentru determinarea pozitiilor vor fi calculate de catre Ofertant la fata locului. De asemenea. Suplimentar se vor avea in vedere prescriptiile de vitrare.specificatii tehnice 3. Indicatii suplimentare la CS Contradictiile contractuale se rezolva dupa urmatoarea succesiune de prioritati: 1. Modificările de dimensiuni. Precizarile pozitiilor din caietul de sarcini se vor verifica din punct de vedere al integritatii. Generalitati Conditiile contractuale au la baza normele tehnice romanesti aflate in vigoare. Dimensiuni Dimensiunile date în caietul de sarcini sunt dimensiunile de proiect. in vederea obtinerii scopului propus.d. fezabilitatii tehnice si al gradului de utilitate.vitrari. placajelor ventilate. schele. Obiectivul. Ofertantul trebuie sa precizeze orice situatie care este la limita normelor. La abateri mai mari se recalculează preţul conform cu modificarile suprafeţei. astfel incat sa se obtina o autorizare de functionare fara restrictii. confectia si montajul elementelor constructive din aluminiu . legislatia muncii. care la lucrarile de construcţie metalică per bucată sunt de până la +/. nu necesita modificari ale preţului unitar. respectiv in zona neacoperita de norme in faza de ofertare – negociere. activitati de regie. Aceste observatii se vor inscrie in protocolul de adjudecare. se vor specifica in scris. sub forma scrisa. suprafete de depozitare. placari ventilate. tamplarii. Dispozitiile Beneficiarului Intelegeri suplimentare referitoare la: normele si prescriptiile referitoare la incendii.

rigidizări şi precadre vor fi fie inoxidabile. Echivalenta altor sisteme cu sistemul indicat se va dovedi in baza certificatelor de atestare. in cazurile in care aceasta se impune.in special NP 082/2004 si SR EN 13116 pentru sarcinile din vant. fie zincate termic. Principiul izolării termice este prevăzut pentru întreaga construcţie. Diversele materiale si forme de livrare (profile. obligativitatea consta in respectarea conditiilor tehnice. Părţile zincate deteriorate ca şi eventualele suduri se vor curăţa si degresa iar apoi se aplica grund de calitate superioara in doua straturi. Pentru preluarea sarcinilor se iau in considerare normativele romanesti . Încărcările efective trebuie preluate în siguranţă de către clădire. Pentru legăturile cu clădirea trebuie prevăzute sisteme de profile cu cleme şi cordoane de izolare. atât timp cât nu sunt prevăzute iniţial. Dimensiunile şi grosimile materialelor sunt. Se vor avea in vedere datele despre dimensiunile standard ale profilelor (adâncimea de montaj şi lăţimea vizibilă) precum şi caracteristicile construcţiei din poziţiile de detaliu. părţile exterioare şi interioare ale profilelor sunt prinse solid una de cealaltă. arhitecturale si de functionare. Gaurile necesare procesului de zincare vor fi astupate etans cu materiale plastice. respectiv drenajul falţurilor şi al camerelor anterioare ale profilelor trebuie realizat aşa încât umezeala să fie dirijată către exterior. in cazurile in care aceasta se impune. Abaterile se vor argumenta in scris si se vor specifica in memoriul atasat ofertei. Cerinţe statice Construcţia trebuie să respecte cerinţele statice. a desenelor de detaliu si. Profilele trebuie să suporte încărcarile în mod sigur. Precizarile facute in continuare nu impun un anume sistem. La faţade şi luminatoare. Zincarea pieselor de oţel se va verifica temeinic după transportul la şantier şi înainte de montajul pieselor de aluminiu. a desenelor de detaliu si. Eliminarea presiunilor din falţurile de geam trebuie făcută conform prevederilor producătorilor de geam izolat. alese de către ofertant încât să corespundă solicitărilor. Drenajul apei + Eliberarea presiunilor (de vapori) Aerisirea. Pentru tablele de aluminiu vopsite se vor folosi aliaje de AlMg1 sau Al99. Echivalenta cu sistemul indicat se va dovedi in baza certificatelor de atestare. Otel Piesele de oţel pentru ancorări. CERINTE PRIVIND CONSTRUCTIA Alegerea profilelor Profilele izolate termic sunt alcătuite din o parte exterioară şi o parte interioară care sunt unite cu o punte izolatoare din material plastic de calitate superioară (de exemplu: fibră de sticlă din poliamidă durificată). Solutiile propuse vor fi astfel formulate incat sa impiedice pe viitor coroziunea pieselor.5F22 . Producătorul. 35 . CERINTE PRIVIND MATERIALELE Aluminiu Se vor folosi profile laminate de aluminiu în aliaj AlMgSi0.5 de calitate normală. Pentru sistemul de profile ofertat se vor respecta prescripţiile şi indicatiile de prelucrare ale producătorului respectiv. table respectiv balamale si parti de feronerie ) se vor stabili in functie de cerinte si mod de prezentare. Drenarea camerei anterioare se va face in punctul cel mai adanc. Între partea internă şi cea externă. se vor prezenta mostre. respectiv furnizorul profilelor va prezenta la solicitarea beneficiarului un certificat ISO 9000.Caietul de sarcini are la baza caracteristicile constructive ale sistemelor de profile din aluminiu Schuco. Dimensiunile elementelor Se vor respecta prescriptiile producatorului sistemului de tamplarii referitor la dimensiunile maxime respectiv la greutatea maxima ale elementelor mobile. se vor prezenta mostre. Se vor evita prelucrările ulterioare. forţele tăietoare apărute trebuie să se transmită în siguranţă prin cuplare (fără glisări între partea de profil internă şi cea externă).

Feronerie Este permisă folosirea numai a pieselor originale proprii sistemului. acoperire electrochimică OL…Zn12/PasC conform STAS 7222/80. Feroneria trebuie să fie ajustabilă şi să permită asamblarea pieselor suplimentare precum zăvoare intermediare. La cercevelele cu bătaie se foloseşte suplimentar faţă de garnitura mediană şi o garnitură interioară. Daca caietul de sarcini nu specifica altfel toate lementele de feronerie – cu exceptia manerului si a balamalelor – trebuies montate ascuns. Feroneria pentru deschideri roto-basculante este prevăzută cu un dispozitiv de siguranţă pentru evitarea manevrării greşite şi cu foarfecă cu piedică suplimentară. . Trebuie folosite sisteme originale de izolare. suduri) conform STAS 9101/1-95 A. foarfece suplimentare. Pentru cercevele sunt permise numai garniturile de mijloc. Tijele de actionare trebuie sa fie din aluminiu Elementele de feronerie trebuie dimensionate sa poata prelua inacarcarile existente. Îmbinările trebuie să îndeplinească durabil condiţiile de stabilitate.a tamplariei se va face cu conexpanduri metalice. Sageata maxima a traverselor sub greutatea geamului nu trebuie sa depaseasca L/500 dar mai putin de 3 mm-conform SR EN 13830 Prinderi si rigidizari Toate prinderile şi rigidizările trebuie construite astfel încât să fie compatibile cu toleranţele constructiei la rosu. denumirea internaţională: EPDM= EthylenPropylen-Terpolymere. Pentru toate cuplajele uzuale şi piesele mărunte din oţel se vor folosi materiale zincate termic. iv. bolţuri. Îmbinarea profilelor(Coltare.NP 102/2004 –Indrumar de prelucrarea si montajul peretilor cortina. Nu se admit solutii improvizate pentru etansarea imbinarea in T. La îmbinările oblice se va avea în vedere o lipire ireproşabilă între colţar şi suprafaţa oblică (a profilului). Garniturile trebuie să fie interschimbabile si cu elmente de colt vulcanizate. imbinari in T) Colţarii de imbinare trebuie să se potrivească în secţiunea interioară a profilului. (Se face excepţie în cazul pieselor de legătură de oţel-crom-inoxidabil din zonele uscate)..P100/2004 incarcarile din seism. CERINŢE FIZICE ALE CONSTRUCŢIEI 36 . Ca material de lipire se foloseşte adeziv de metale bicomponent. rigiditate şi izolare în secţiunea profilului . Profile de etanşare Material pentru profilul de etanşare: APTK.(L fiind distanta intre doua puncte de fixare) Săgeata celui mai lung cant de sticlă nu trebuie să depăşească L/300 dar maxim 8 mm. Deformatiile de calcul ale montantilor. ii. piuliţe şa. Elemtele de feronerie montate in faltul tamplariei se vor cupla rezistent mecanic cu profilele. blocaje la rotire. La imbinarile cu suruburi in pertele profilelor se vor folosii nituri speciale cu filet metric interior. Legătura cu structura de rezistenţă a clădirii: . avand urmatoarele caracteristici de execuţie: i. aflate in contact cu piese de aluminiu. apartinand sistemului de tamplarie. Îmbinările cap la cap şi cele de colţ trebuie trebuie cuplate rigid şi lipite etans. Toate asamblările cu şuruburi vor fi asigurate contra deşurubării accidentale. clasa de abateri mijlocii (pt. vor fi confecţionate din oţel-crom-inoxidabil (cel puţin calitatea A4).a peretilor cortina se va face cu piese din oţel ale căror dimensiuni rezulta din calcule statice. precum şuruburi. Pentru evitarea coroziunii de contact a două metale diferite se va folosi o piesă intermediară de PVC.E. traverselor si ramelor de tamplarie prevazute cu geam termoizolator nu trebuie sa depaseasca L/200 sau maxim 15 mm –conform SR-EN 13830. sudurile se încadrează în clasa IV de calitate conform STAS 9398/83 actualizat conform EN 29692:1994. Se va evita pătrunderea apei în construcţie atat în cazul îmbinărilor T cat şi in cel al imbinarilor în cruce prin etansarea obligatorie zona de sub profilul T. Aceasta etansare se face obligatoriu cu piese cu piese speciale. de înaltă calitate. execuţie mijlocie conform STAS 11111/86. Elementele de prindere. montate conform prescriptiilor tehnice date de furnizor. iii.CR 1/3/2005 pentru incarcarile din zapada. Ferestrele in doua canate au prevăzute in zona garniturii de mijloc elemnte speciale de etansare.

Permeabilitatea rosturilor si etanseitatea la ploaie torentiala Permeabilitatea rosturilor şi etanseitatea la ploaie torentiala trebuie să respecte norma EN 12152 repectiv EN 12154. Foliile au lăţimi minime indicate de producător . derivând din aceasta stabilirea rosturilor de deplasare şi închidere. Ferestrele şi elementele de faţadă nu vor prelua sarcini de la corpul cladiri.Termopolymere). Folii izolatoare (Bariere de vapori) Legăturile la corpul clădirii sunt izolate cu o folie izolatoare specială din cauciuc butilic.Propylen. La lipirea foliei izolatoare trebuie curăţate suprafeţele de lipit de materiale/ substanţe străine. Izolare termica Pe durata montajului construcţiei se va evita producerea de punţi termice.2 W/m²K (clasa 1 de izolare termica). Atenuarea zgomotelor fatadei 37 . la zgomot. Construcţia trebuie să preia prin elementele de îmbinare toate forţele efective şi să le transmită la clădire. Pentru împiedicarea aparitiei condensului. Izolatie fonica intre incaperi (izolare fonica longitudinala) Pentru asigurarea unei izolatii fonice intre incaperi se vor respecta cerintele de izolare in directia orizontala si verticala. coeficientul de transfer termic U w -conform DIN EN 12831. durabile şi rezistente la intemperii. În domeniul constructiv.Dilatari Deformările pieselor construcţiei datorită deplasărilor şi a temperaturilor se vor dimensiona constructiv. Trebuie evitata formarea bulelor de aer între suprafeţele de lipire. La stabilirea lăţimii rosturilor este hotărâtoare deformabilitatea totală admisibilă a materialului izolator. rosturile convenite sunt pentru deplasări nezgomotoase şi cu posibilităţi de alunecare.al profilelor nu va depasi 2.) se vor separa termic de constructia la rosu. a etanşărilor la aer şi apă. Rosturile de cuplare cu corpul clădirii sunt etanşate faţă de apă. protecţie contra incendiului. Spaţiile goale între corpul cladirii şi precadre trebuie umplute cu materiale izolatoare termic care nu oxidează. trebuie sa existe o zona de separatie clar definita intre zona caldă si zona rece în toate detaliile construcţiei de aluminiu cat şi la îmbinări. In cazul in care nu este altfel specificat in caietul de sarcini. cerinţe de deplasare ale rosturilor sunt de avut în vedere la alegerea izolărilor. Etansarea la corpul clădirii Etanseizarea rostului dintre rame oarbe si cladire. Protecţie la zgomot (izolarea fonică) Valoarea majorata de laborator Rw –ceruta pentru elementul de inchidere se va confrunta la cererea beneficiarului cu valoarea masurata Rw printr-un certificat DIN EN ISO 2140-3 eliberat de un verificator autorizat. Aplicarea izolatorilor trebuie făcută numai pe vreme favorabilă. coeficientul de transfer termic Ug va fi maxim 1. ignifuge. Materiale izolante Se vor monta numai materiale izolante termic. respectiv APTK (denumire internaţională EPDM = Ethylen. Separarea dintre clima interioară şi cea exterioară trebuie să se facă în zona caldă (a profilelor). La izolarea rosturilor de îmbinare cu materiale izolatoare elestice trebuie avute în vedere prescripţiile producătorului. la umiditate.2 W/m²K Coeficientul de transfer va fi verificat – la cerere – de catre o institutie de verificare abilitata. Substructurile din otel (console. Se vor avea in vedere racordajele la peretii interiori si la peretii despartitori. Îmbinarea foliilor izolatoare şi dispunerile în diverse planuri se face cu respectarea unei suprapuneri suficiente. şi lipiturile vor fi asigurate suplimentar mecanic. Pentru asigurarea unei bune izolări termice în timp trebuie împiedicată umezirea materialului termoizolant. respectiv intre rama oarba si tamplarie se va realiza in conformitate cu cerintele fizicii constructiilor. substructura fatadelor ventilate etc. Elementul de legatura dintre elementul de inchidere si corpul cladirii se va realiza tinand cont de cerintele de izolare fonica. Cerinţe de protecţie la căldură.

vor fi in conformitate cu mostrarele RAL. Se vor avea in vedere in special eventualele clasificari ale partilor constructive. De asemenea. Toate legăturile la construcţie sunt izolate la interior contra apei. precum si C31 C35. produse PPG sau similar. referitoare la calitatea suprafetei. Eloxajul CO (EV1). Se vor respecta indicatiile de prelucreare specificate de catre furnizorul de profile. se va hotari.04 mK/W. originale sistemului APTK – EPDM sau acu rame vulcanizate (din acelasi tip de garnitura EPDM). Dupa contractare. iar la exterior permit eliminarea apei. Etapele de tratare preliminara (de pregatire). Orificiile de drenare a apei către exterior sunt protejate cu căpacele de protecţie. sunt prezentate in norma DIN 17611. Succesiunea straturilor va fi astfel realizată încât să nu se producă condens sau şocuri termice si tot odata sa fie etanse si rezistente la foc 30 minute. posibilitatile si limitarile in acest sens. Baza de ofertare o constitue nuantele de culoare RAL. Vopsire umeda Vopsirea profilelor de aluminiu si/sau tablei se va efectua cu vopseluri acrilice. Trebuie atenţie la poziţionarea corectă a ramei în momentul montării. a materialelor acestora precum si ancorarile aferente. Vata minerală utilizată între nivele pentru întârzierea propagării incendiilor va avea o masă minima de 80 kg/m3 şi o conductivitate termică de calcul maximă de 0. Aplicarea vopselei se va realiza in conformitate cu specificatiile producatorului Suprafete de otel Zincare termica: Strat aplicat: 50-85 µm conform Önorm E 4015. inclusiv elementele de fixare. completarile acestora precum si autorizatia de constructie.Diversele imbinari constructive. TRATAREA SUPRAFETELOR DE ALUMINIU Vopsirea in camp electrostatic Vopsirea in camp electrostatic al aluminiului se face conform cerintelor normativului EN ISO 12206-1. ce abateri de culoare si textura sunt permise – prin punerea la dispozitie a unor mostre . se vor izola fonic pentru a impiedica aparitia unor zgomote in cazul miscarilor fatadelor. montarea garniturilor Izolarea geamurilor şi a panelurilor se face cu ajutorul garniturilor de calitate superioara. Eloxare Eloxarea profilelor de aluminiu si al tablelor de aluminiu se va face conform DIN 17611. 38 . poliuretanice sau lacuri PVDF. de comun acord. daca nu se foloseste material zincat Montajul geamurilor. Protecţie la ploaie şi rouă Pentru a se evita formarea punctelor de rouă pe geam. ale QUALICOAT. Elemente constructive usoare Se va reduce efectul de vibratie al elementelor prin asigurarea unei grosimi suficiente a materialului si/sau printr-o rigidizare posterioara. Vopsire electrostatica Vopsirea electrostatica a profilelor de aluminiu si/sau a tablei conform GSB International si /sau Qualicoat se va efectua intr-un strat de vopsea pe baza de poliester de minim 50 μm. Tratarea si executia suprafetei se face conform indicatiilor specificate in prezentul caiet de sarcini. se vor avea in vedere specificatiile de calitate ale institului GSB –International (Institutul calitatii vopsirii pieselor de constructie). respectiv culorile de eloxare specificate in CS. in special norma P118/99. panele si profile trebuie avut în vedere mai ales felul şi realizarea încălzirii sau a climatizării. Se vor respecta toate normele si prescriptiile romanesti aflate in vigoare cu privire la protectia impotriva incendiilor. incl. respectiv QUALICOAT. Modul de pregatire si grosimea straturilor va respecta precizarile si indicatiile din GSB. Falţurile şi nuturile de profil în care precipitaţiile pot pătrunde şi în care se poate forma condens trebuie să aiba din construcţie prevăzută posibilitatea de drenare a apei. Protecţie la foc Se vor respecta reglementările din domeniul construcţiilor.

Executantul. garniturilor. Distanţa maximă dintre doua locuri de ancorare este de 600 mm. se vor prevedea elemente de dilatare care respecta cerintele de etanseitate si izolare.Potrivirea exactă a suporturilor de cercevea . construcţie invizibilă. Dupa caz. a zonelor crestate şi a celor de înşurubare . stabilitate. Montajul elementelor se face cu acceptul beneficiarului dupa clarificarea detaliilor cu ceilati subantrebprenori cu lucrari adiacente tamplariilor. Prelucrarea tablelor Chiar dacă nu se menţionează in mod expres în caietul de sarcini. Răspunderea pentru corectitudinea tehnică. Acest proiect va fi aprobat de proiectantul general. Modificările dimensiunilor condiţionate de temperatură care aparţin elementelor constructive cât şi modificărilor de formă ale pieselor componente de racord trebuie să fie preluate prin rosturile constructive. vor fi astfel realizate incat apa care poate patrunde sa poata fi evacuata fara a uda izolatia termica (vata minerala) MONTAJ SI EXECUTIE Propunerile si de detaliile din proiect vor fi luate in consideratie pentru ofertare.Sistemul instalat original de accesorii de înaltă calitate este conform instrucţiunilor furnizorului/producătorului de accesorii. Prelucrare Debitarea profilelor de aluminiu. Inceperea executiei va putea incepe dupa aprobarea acestui proiect. trebuie să se ia in considerare materiale pentru realizarea unei funcţionări corecte la închiderile interioare şi exterioare.Dimensionarea şi ordonarea drenajelor pentru îndepărtarea apei . materiale ajutătoare. Prelucrarea tablelor trebuie să respecte prescripţiile prevăzute pentru suprafeţele respective Montajul tamplariilor Piesele din profile de aluminiu trebuie să fie legate pe fiecare parte in cel putin două locuri. Placaje ventilate Inchiderile la perete. In cazul peretilor cortina si al luminatoarelor. Demararea lucrarilor Lucrarile se vor demara dupa prezentarea in prealabil a incercarilor si certificarilor in CS. se efectuează astfel încât precizia colţurilor prin asamblare să fie îndeplinită. parapet cat si alte inchideri ventilate. de etanşare a rosturilor. profilele de aluminiu prelucrate nu mai trebuie ajustate ulterior. izolatoare. Trebuie asigurată o funcţionare impecabila printr-o ungere(dupa caz) şi o poziţionare corectă a accesoriilor. pe care il va supune verificarii unui verificator atestat MLPAT pentru siguranta in exploatare.Livrarea si montajul garniturilor exterioare cad in sarcina Executantului. Se vor respecta cerintele referitoare la etanseitate si izolare termica respectiv fonica. vitrarea se face prin montajul geamului. Racordajele trebuie sa corespunda fizicii cladirilor. se vor redacta in doua exemplare si se vor prezenta in format electronic. Planurile si proiectul. Consimţământul arhitecţilor constă numai în concordanţa dintre caietul de sarcini şi datele arhitecturale pretinse. a colţurilor de garnitură şi a pieselor de etanşare . Se vor lua in calcul elementele de racordaj la formarea pretului unitar. va intocmi un proiect tehnologic propriu cu detalii de executie conform sistemului ofertat. plecand de la acestea. În timpul prelucrării trebuie avute în vedere următoarele aspecte: . ca fisiere stocate pe suport CD. canturile se curăţă cu grijă. izolaţii rămâne după eliberarea desenelor de execuţie de partea celui care preia contractul. După degajarea şpanului. 39 . Distanţa maximă faţă de colţurile exterioare este de 150-200 mm. în cazul de faţă – cu masini de debitat. După prelucrările mecanice.Potrivirea exactă şi îmbinarea colţurilor şi a îmbinărilor T .Izolarea contactului între profile. Închiderile exterioare şi interioare sunt realizate din tablă de aluminiu de cel puţin doi milimetri grosime.Montarea la dimensiune exactă şi lipirea precisă a garniturilor. a profilelor presoare si a clipsurilor de aluminiu de catre Ofertant. Elementele de aluminiu vor fi montate orizonatal si aliniate pe verticala. rame de fixare.

Protectia activitatii pe schela: Protectia activitatii pe schela va avea in vedere prevederile legale in vigoare si normele de protectia muncii. se vor utiliza numai agregate certificate (conform certificatului asigurarii calitatii RAL-GZ632). Protectia suprafetelor In masura in care prezentul caiet de sarcini prevede folii protectoare. Certificari si incercari La cerere. Toate caracteristicile fizice si geometrice ale elementelor de fatada. etc. Breviarele de calcul se vor intocmi si verifica de catre un inginer constructor autorizat. se vor include in poziile individuale si nu vor fi remunerate separat. nu se vor calcula separat pe durata executiei lucrarilor. asigurarea calitatii RAL/GZ632. piese de fixare etc necesare montajului elementelor anuntate. De asemenea. tot la cerere. Schela Executantul va include in preturile unitare din oferta sa costurile implicate de schele. Scarile si accesul: In preturile unitare se vor include toate scarile si caile de acces necesare.. Volumul prestatiilor producatorului va include: transportul. Pentru aceste lucrari. Acestea sunt puse la dispoziţia Beneficiarului la cerere. in pretul unitar se vor include incercarile curente si costurile de mentenanta.elemente de racordaj.storuri. vor fi legate la pamant de catre Executant in locuri specifice (in zonele de soclu si atic). La mutarea schelei aceasta va fi demontata si apoi remontata in pozitia urmatoare. Atestarea faptului ca producatorul sistemului ofertat poseda un sistem de asigurare a calitatii in conformitate cu DIN EN ISO 9001. Perioada dintre finalizarea montajului si curatenia finala nu trebuie sa depaseasca 1 an. conform normelor privind curatarea fatadelor metalice. atunci se va efectua o curatare finala. Costurile certificarilor. Masurile necesare vor fi clarificate cu proiectantii de electrice. Volumul lucrarilor de curatare corespunde clasei de curatare E. indicate in prezentul Proiect sunt cele minime acceptabile. se vor certifica proprietatile fizice ale sistemului de profile din aluminiu utilizat prin intermediul unui institut de verificare atestat. se va asigura inlaturarea acestora astfel incat sa se evite eventuale urme pe profile. Curatarea finala Daca in CS se prevede acest lucru in mod expres. respectiv al celor atarnate. Protectie la fulger Toate elemente metalice ale peretilor cortina. Dimensionarea statica si incercarile exceptionale se vor include in preturile unitare. in formarea pretului se vor avea in vedere manoperele referitoare la gauri. ferestrelor. glafurilor de aluminiu. precum si demontarea si transportul de pe santier dupa incheierea prestatiilor contractate.Daca sunt prevazute in CS lucrari suplimentare precum: grilaje de vantilatie si sau de incalzire. Asigurarea calităţii Executantul răspunde de calitatea producţiei precum şi de asamblarea profesională a elementelor construcţiei. sensurile de deschidere vor fi supuse aprobarii inainte de executie. Referitor la tamplaria de aluminiu. Ofertantul / Executantul va trebui sa-si dimensioneze si sa-si insuseasca valorile rezultate din propriile calcule.cabluri. în cataloagele producătorilor de profile de aluminiu se află norme de prelucrare şi de montare. montajul si celelalte lucrari aferente necesare in vederea aducerii intr-un stadiu functional. atunci. Toate costurile presupuse vor fi incluse in preturile unitare. glafuri de ferestre. pastrand arhitectura fatadelor 40 . Manipularea schelelor mobile. mascarilor de tabla. De asemenea. substructurilor etc. inclusiv cele aferente inginerului constructor. Suprafetele indicate in prezentul Caiet de sarcini sunt suprafete vizibile pe cladire si nu includ pierderile. NOTA GENERALA: 1. se vor prezenta datele privind deformarile profilelor portante intr-o forma verificabila. 2. 3. Pentru asigurarea calităţii. Executia: Schela se va executa la alegerea Executantului.

incl maner. Ferestre de desfumare Pentru actionarea acestora se vor folosi motoare electirce. In oferta vor fi incluse inclusiv redresoarele necesare alimentarii motoarelor. pentru o durabiliatate crescuta in timp (1). cu foarfeca.1mc/h) si nu sunt intrerupte de elementele de feronerie care se monteaza in faltul elementului de rama si toc. actionare cu o singura mana. Imbinari de colt : se vor folosi imbinari nedemontabile (cu bolturi sau sertizare).CERINTE SPECIFICE USI – FERESTRE CU BARIERA TERMICA Element tehnic de referinta Dimensiuni minimale: Toc-adancime de montaj: Cercevea fereastra-adancime de montaj: min-70 mm min-60mm FERONERIE DE FEREASTRA Acestea se vor livra in functie de modul de deschidere. incl. Colturile se etanseaza prin injectarea de material bicomponent in spatiul dintre coltari si profile prin gauri pozitionate corespunzator (4). piesa de colt de rabatare si piesa de pivotare. si anume: Maner de fereastra Feronerie oscilo-batanta Feronerie ascunsa. Se va depune un strat de thiocol pe fiecare din sectiunile profilelor (2). care vor fi sigilate suplimentar cu thiocol (3). ca feronerie completa de sistem. alimentate la 24 V. Garniturile utilizate sunt EPDM si asigura o buna etansare a rosturilor (a<0. cu asigurare contra efractiei. cu lungimea corelata cu latimea cercevelei. inchidere laterala (de partea manerului) sus si jos. piesa de transmitere de colt. prin intermediul cremonului cu pozitii predefinite. Ferestrele de desfumare impreuna cu sistemul de actionare trebuie sa aiba agremente specifice care sa dovedeasca ca au fost testate impreuna si ca satisfac cerintele RWA. 1 2 3 4 41 . cu siguranta contra actionarilor gresite. Se vor folosi coltare speciale de aliniere si etansare a imbinarii.

cu fixare pe profil – aplicate . testate la 1. 1) sau bara antipanica (var.000. 2 buc mâner de uşă cu arc de revenire (var. Nu sunt acceptate alte variante. 1 buc butuc – broască antipanica cu limbă şi zăvor din oţel nichelat. cu fixare pe profil . cu mâner basculant. Deasemeni se vor monta piese de etansare in zona de incidenta a aripilor profilelor pentru impiedicarea infiltrarii apei in interior. 2 buc mâner de uşă cu arc de revenire 2 buc mască pentru butuc 1 buc zăvor de cant aşezat în falţ. 1 buc şild din oţel.2) pentru aripa activa 2 buc mască pentru butuc 42 . cu fixare pe profil .000 cicluri. bucşă de bronz de podea şi bucşă superioară 1 buc amortizor in falt Uşi în două canate antipanica 4-6 buc balamale de uşă din doua sau trei părţi. apartinand sistemului de tamplarie. Inchidere inferioara la usi – se vor folosi piese speciale de etansare la partea inferioara. cu buzunar din plastic pentru zăvor. cu buzunar din plastic pentru zăvor. Uşi într-un canat 2-3 buc 1 buc 1 buc 2 buc 2 buc 1 buc balamale de uşă din doua sau trei părţi.aplicate. şild din oţel. Feronerie pentru usi Obligatoriu se vor folosi balamale pentru trafic greu.Imbinari in T : Zona de sub profilul T se va etansa cu piese speciale. butuc – broască cu limbă şi zăvor din oţel nichelat.aplicate. mâner de uşă cu arc de revenire mască pentru butuc amortizor in falt Uşi în două canate 4-6 buc balamale de uşă din doua sau trei părţi. 1 buc şild din oţel. 1 buc butuc – broască cu limbă şi zăvor din oţel nichelat. cu buzunar din plastic pentru zăvor. tijă rotundă zincată de 10 mm diametru. emise de institutii abilitate. care vor fi atestate cu certificate de verificare.

Vopsirea in culori diferite la interior si exterior se face fara majorare de pret.si racordajele se vor vopsi pe fetele vizibile. Culoarea partilor de aluminiu la exterior: RAL 9007. Culoarea feroneriei: EV1(ELOX) Culoarea manerului: EV1(ELOX) 43 .zăvor de cant antipanica aşezat în falţ si bara antipanica pentru aripa pasiva tijă rotundă zincată de 10 mm diametru. bucşă de bronz de podea şi bucşă superioară VOPSIRE Toate profilele de aluminiu. Culoarea partilor de aluminiu la interior: RAL 9007.

cu o lăţime vizibilă la interior şi la exterior de 50 mm. Toate îmbinările sunt stabilite în funcţie de cerinţele statice. Sistemul de perete cortina trebuie sa fie in cu inalta izolare termica. profilele de nivel inferior suprapunandu-se peste profilele de nivel superior. Drenajul se face în cascada. profilul exterior al cercevelei va fi obligatoriu din aluminiu eloxat EV1. Zona de suprapunere este izolată cu piese de etanşare. nivelul 3= montant.2W/mpK Toate şuruburile de fixare folosite la exterior sunt din oţel inox – A4. cat si din maxim 8 in 8 metri. ochiuri mobile respectiv usile se vor integra identic cu elementele de geam. Elementele care se includ în faţadă.cu unghiuri drepte. avand coeficientul de transfer termic pe rama maxim 1. Toate canturile profilelor sunt rotunjite. pe trei nivele : Nivelul 1= riglă. Etanşarea ochiurilor de geam şi/sau a panourilor se realizează cu garnituri de EPDM. Îmbinarea riglelor pe montant se realizează prin înşurubarea profilelor / îmbinări T. nivelul 2= riglă. care vor fi confectionate in sistem structural (nu se disting pe fatada). O importanta deosebita va fi acordata ochiurilor mobile. In faltul montantilor se vor monta obligatoriu piese speciale pentru asigurarea egalizarii presiunilor si drenajul apelor infiltrate sau din condens. 44 . Aceste piese vor fi montate in punctele inferiore si superioare ale montantilor.ELEMENTE PERETE CORTINA – Elemente Generale Structura de rezistenţă pentru faţadă constă în profile tubulare multicamerale .

Piesele trebuie sa prezinte canale transversale. folosind o bagheta speciala. unde nu sunt lamele din lemn) La exterior. Geamul termopan este confectionat in varianta structurala. Aceste piese trebuie fixare cu ajutorul suruburilor autofiletante. prevazuta cu un nut in care intra piesele pentru fixarea mecanica a geamului. 45 . in interiorul carora sa se injecteze thiocol pentru etansarea corespunzatoare intre piesa si montant (apa nu va putea patrunde intre piesa si montant prin efectul de tensiune superficiala. constructia nu va avea capace iar etansarea se va face cu chit siliconic rezistent UV depus pe o garnitura buretoasa. ELEMENTE PERETE CORTINA STRUCTURAL – FARA CAPACE PE EXTERIOR (perete cortina parter si etaj. Pentru asigurarea unei sigurante sporite in exploatare. o importanta deosebita va fi acordata baghetei distantier a sticlei care va fi obligatoriu din aluminiu eloxat EV1. Este interzisa folosirea unor sisteme improvizate. fara garnitura buretoasa de min 5mm.In zona rosturilor de dilatare ale montantilor se vor monta obligatoriu piese pentru continuitatea canalelor de drenaj. Functie de precizarile din tablourile de tamplarie se disting trei tipuri de pereti cortina: 1. la care izolatorul pe zona siliconata este mai mic de 14mm.

Toate şuruburile de fixare folosite la exterior sunt din oţel inox – A4. ELEMENTE PERETE CORTINA classic. garnitura superioara de pe traversele inferioare ale fiecarui ochi de geam va fi prevazuta cu un canal special de colectare. alimentate la 24 V. Ferestrele de desfumare din perete cortina vor fi executate in sistem structural. Pentru realizarea acestora se vor folosi sisteme de profile dedicate pentru aceasta. 3. In oferta vor fi incluse inclusiv 46 . 322740 Montant 322290 Surub cu cap cilindric DIN 6912 M8x35 Inox Furca montantului se va freza pe lungimea consolei pt a face posibila asamblarea acesteia Garnituri EPDM 246476 196100 112720 Consola 238257 Capacul si presorul se vor freza pt a face psosibil montajul 4. aparţinând sistemului. specifice sistemului de tamplarie. corespunzător cu grosimea geamului. In luminatoare sunt prevazute elemente pentru ventilatie. pe montanti se vor fixa console speciale.. conform detaliului alaturat. pentru preluarea eventulului condens care poate sa apara in interior. In oferta vor fi incluse inclusiv redresoarele necesare alimentarii motoarelor. alimentate la 24 V. Luminatoare In cazul luminatoarelor. constructia va avea pe capace plate pe orizontala si reliefat pe verticala. cu capace normale si elemente de ancorare a sistemului de lamele din lemn (etaje. iar la capetele garniturii se vor prevedea piese speciale cu supapa pentru evacurea condensului in faltul montantului (conform detaliului). Ferestrele de desfumare impreuna cu sistemul de actionare trebuie sa aiba agremente specifice care sa dovedeasca ca au fost testate impreuna si ca satisfac cerintele RWA. cu capac plat pe orizontala si capac proeminent pe verticala (peretii cortina de la casa scarilor) La exterior. unde sunt montate lamelele din lemn ) La exterior. necesare fixarii elementelor de umbrire din lemn. constructia va avea profile de fixare a sticlei atat pe orizontala cat si pe verticala. Aerisirea falţurilor ca şi egalizarea presiunilor se realizează prin falţul montantului prin intermediul pieselor de aerisire prin falţ. Pentru actionarea acestora se vor folosi motoare electirce. Pentru actionarea acestora se vor folosi motoare electirce.2. ELEMENTE PERETE CORTINA clasic.

Grosimi sticla: Se vor verifica in functie de incaracarile si dimensionarile din normativele in vigoare. nivelul 3 : 125 mm Rigle. Profilul distantier trebuie sa fie retras fata de cantul geamului cu minim 3mm. Geamurile securizate trebuie sa aiba imprimat (vizibil si durabil) un numar de verificare.rigle :50 mm-250 mm Montanţi.redresoarele necesare alimentarii motoarelor. Se vor respecta cerintele refritoare la incovoiere DIN 52303. Ferestrele de desfumare impreuna cu sistemul de actionare trebuie sa aiba agremente specifice care sa dovedeasca ca au fost testate impreuna si ca satisfac cerintele RWA. incercare la pendul DIN 52338 si DIN 52349 descrierea fragmentarii sticlei. Culoarea partilor de aluminiu la interior: RAL 9007 . Grosimile de geam se vor dimensiona respectand cerintele fizicii cladirii in conformitate cu EN 12600/2002. VITRARE Constructiile descrise in CS se vor vitra cu geamuri termoizolante prin intermediul garniturilor de sistem.Alte sisteme de sigilare nu sunt admise. nivelul :45 . iar sigilarea secundara cu Polisulfid sau silcon bicomponent. Sigilarea primara se face cu cauciuc butilic.180 mm Capace : 15 –200 mm Grosimea geamului : 4-50mm Culoarea partilor de aluminiu la exterior: RAL 9007 . montanţi de montaj. Lăţimea vizibilă a profilelor: 50mm: Adâncimea de montaj : Montanţi. Geamurile termoizolante vor fi sigilate in general perimetral. 47 .

L. Eurocod 1 : Indicativ SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006.1993 precum si cele prevazute in normele de igiena si protectia muncii in activitatea de constructii montaj aprobate cu ordinul M. Executantul va fi raspunzator de respectarea prescriptiilor legale si judiciare.Partea 1-5: Actiuni generale. Actiunea vantului. Bazele proiectarii structurilor. detalii arhitectura.CONDITII GENERALE pentru ofertarea si executia inchiderilor exterioare vitrate 1. Indicativ NP-082-04*. Executantul va fi obligat sa: a) intocmeasca detaliile de executie in conformitate cu solutiile din prezentul „Proiect Tehnic” si cu realitatile din santier. Greutati specifice.L. b) sa prezinte la inceputul executiei . In timpul executiei. Daca considera ca este cazul. In cazul executiei fara solutii tehnice desenate si aprobate. h. stabilit de Beneficiar. Anexa nationala . apoi sa le prezinte spre aprobare catre consultantul tehnic al Beneficiarului. Ofertantul este obligat sa: a) se familiarizeze cu particularitatile constructiei si cu documentatia de licitatie inainte de predarea ofertei. CR 0-2005 Cod de proiectare pentru bazele proiectarii structurilor in constructii.12.C.Planul calitatii specific prezentului proiect . B. Anexa nationala . Ofertantul va trebui sa-si bazeze calculele pe urmatoarele ipoteze: 48 .P.Ind. Actiuni asupra structurilor. d) in cadrul confectiilor metalice existente toate imbinarile nedemontabile de tip ”SUDARE CU ARC ELECTRIC CU ELECTROD INVELIT” vor trebui executate de persoane autorizate. Cod de proiectare seismica – Partea I – Prevederi de proiectare pentru cladiri. 1/N/03. . j. Eurocod: Indicativ SR EN 1990:2004/NA:2006. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor.Proceduri Tehnice . greutati proprii.T. realitatea constructiei si solutiile prezentate in memoriul tehnic. fiecare imbinare va fi poansonata si va fi supusa prevederilor legale in perioada de garantie. si trebuie sa absolve de orice paguba pe Beneficiar.03. Cod de proiectare. Cod de proiectare. reziduurile ce-i apartin trebuie indepartate in totalitate si depozitate conform cu directivele conducerii santierului. La efectuarea acestor imbinari se vor respecta prevederile ”Standardului European EN 29692:1994 – versiunea romaneasca aprobata IRS cu aplicare din 01 decembrie 1994”. c) pastreze curatenia si ordinea in santier.1980 si mentinut in vigoare cu ordinul M. f. 1233/D/29.P. d) ia masurile de protectie a muncii necesare.P. in caz contrar. Legea 10/1995 „Privind calitatea in constructii”. Beneficiarul are dreptul sa rezilieze contractul si sa solicite Executantului daune interese. Eurocod 1: Indicativ SR EN 1991-1-5:2004/NA:2008.L. CONDITII SPECIFICE pentru ofertarea si executia inchiderilor exterioare 1) In vederea dimensionarii corecte din punct de vedere static. i. de preluare a amplasamentului.Certificate de Calitate si Conformitate ale furnizorilor de materiale. b) respecte regulamentul de desfasurare a licitatiei.L. Elementele care stau la baza ofertei sunt urmatoarele: a. de verificare a lucrarilor executate). Anexa nationala . 4. in cazul in care acesta este tras la raspundere dintr-un motiv oarecare. Masurile de protectia muncii aplicabile acestui proiect sunt cele prevazute in Regulamentul privind protectia si igiena muncii aprobat de M. b) predea toate lucrarile in conditiile de calitate si tolerante impuse de lege si proiectant. d.Proiect de executie verificat de un verificator atestat M. 2.CONDITII DE OFERTARE A. executantul este obligat: a) sa respecte procedura legala privind ”FAZELE DETERMINANTE” stabilite de catre proiectant. trebuie sa solicite autorilor documentatiei lamuriri in ceea ce priveste executia. nr.Decizii interne privind atribuirea responsabilitatilor in cadrul companiei c) sa intocmeasca in timpul executiei toate documentele necesare (Procese Verbale de trasare. Indicativ CR 1-1-3-2005*.1994. Actiuni termice. Normativ NP 102-04 pentru proiectarea si montajul peretilor cortina pentru satisfacerea cerintelor de calitate prevazute de legea 10/1995 . 3. e.Manualul Calitatii . d) nu foloseasca alti sub-antreprenori pentru executie decat cu aprobarea scrisa a Beneficiarului.01.Actiuni asupra structurilor.T. b. care reglementeaza protectia muncitorilor pe terenul constructiei. Executantul va respecta atat normele de mai sus cat si alte norme de protectia muncii si tehnica securitatii muncii in constructii specifice activitatii de santier sau uzina. indicativ P100-1/2006 . Referitor la lucrarile efectuate.L. încarcari utile pentru cladiri. in vigoare la data executarii lucrarii. cat si pe terenurile invecinate. Acesta este raspunzator pentru orice paguba care decurge din nerespectarea acestor prescriptii.T. Partea 1-1: Actiuni generale.L. cu ordinul 9/N/15. nr. . Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor. nu are dreptul sa invoce posibile necorelari intre standarde. c.

1x105 N/mm2 .coeficientul lui Poisson: _=0.6). Categorie element constructie : componente nestructurale (panouri tamplarie.3 .70 kN/mp (valoare mediata pe 10 minute. cladirea este incadrata in zona urbana cu densitate redusa de constructii.forfecare: _adm=210 N/mm² 2. compozitia si rezistente de calcul pentru structura din otel: .01 1. Actiunea seismica Evaluarea incarcarilor date de actiunea seismica s-a facut conform „Indicativ P 100.0 ani).imbinari cu suruburi (grupa 4. sageata maxima admisibila pentru structura din aluminiu va fi mai mica decat l/200 si nu mai mare de 15 mm (l = distanta dintre 2 prinderi succesive).16g (IMR=100. cat si a inaltimii acesteia. panouri pereti cortina.2. Acceleratia terenului de calcul = 0. d.1.AlMgSi0.5 . forfecare: _adm=150 N/mm² . incovoiere: sadm=140 N/mm² .modul de elasticitate: EOL=2. Evaluarea incarcarilor din vant s-a facut conform „Indicativ NP-082-04*”. forfecare: _adm=170 N/mm² intindere in tija: sadm =70 N/mm² .1/2006”.coeficientul lui Poisson: _=0. 2% probabilitate anuala de depasire).a.imbinari sudate de colt..26 1. avand 50 ani interval mediu de recurenta) si valoarea caracteristica a vitezei vantului are valoarea 41 m/s (interval mediu de recurenta IMR=50 ani..3 rezistente de calcul pentru imbinari: .OL37 . c.forfecare: _adm=140 N/mm² 2. compozitia si rezistente de calcul pentru structura din aluminiu: . copertine.00) Amplasament : Suceava.51 1.) Clasa de importanta cladire : III (coeficient de importanta =1. forfecare: _adm=130 N/mm² .3 .imbinari sudate cap la cap.89 b. Valorile caracteristice si cele de calcul ale actiunii vantului asupra acestei cladiri au urmatoarele valori : ACTIUNEA VANTULUI (daca se incadreaza in zona cu densitate redusa de constructii) Presiune Suctiune vant vant(kN/m2) (kN/m2) Inaltime SLS SLU SLS SLU 13m 1. forfecare: _adm=130 N/mm² presiune pe gaura: sadm=340 N/mm² intindere in tija: sadm=170 N/mm² 49 .imbinari cu nituri. Sageata admisa pentru rigle la actiunea incarcarilor verticale va fi mai mica decat l/500 si nu mai mare decat 3 mm. masa proprie a structurii (aluminiu + sticla) este mS=0.intindere/compresiune.6 KN/m² 2) Caracteristici tehnice ale componentelor: 2. Actiunea vantului Orasul Suceava este localizat in zona in care valoarea presiunii de referinta a vantului are valoare 0. balustrade. incovoiere: sadm=210 N/mm² . Tinand cont de amplasarea cladirii.modul de elasticitate: EAl=7x104 N/mm2 .intindere/compresiune. diferite placari.

ANEXA – FISE DATE TEHNICE FISA 1. dimensionate pentru fiecare aplicatie in parte. dimensionate pentru fiecare aplicatie in parte. Zn sau otel (fara parti din otel zincat). DIN 4109 4) Etanseitate la apa : RE 1200 cf DIN EN 12154 5) Etanseitate la aer: clasa AE cf DIN EN12152 6) Sistem de feronerie proprie cu componente din Al. DATE PERETE CORTINA 1) Profile de aluminiu din aliaj AlMgSiF22 conform DIN EN 755 T6-66. 7) Garnituri EPDM cf DIN7863.8 W/mpK) cf DIN EN ISO 10077-1 3) Izolarea fonica: 31dB clasa 3 DB cf. DIN 1748 si DIN EN 12020-2 2) Izolarea termica: Uf<1. DATE TEHNICE FERESTRE 1) Profile de aluminiu din aliaj AlMgSiF22 conform DIN EN 755 T6-66.1 ( 2<Uf<2. FISA 2. DIN 1748 si DIN EN 12020 2) Izolarea termica: grupa de materiale 2. 7) Garnituri EPDM cf DIN7863 . DIN 4109 4) Etanseitate la apa : 9A cf DIN EN 12208 5) Etanseitate la aer: clasa 4 cf DIN EN12207 6) Sistem de feronerie proprie cu componente din Al.3 W/mpK (inclusiv suruburile de fixare a sticlei) 3) Izolarea fonica: 31dB clasa 3 DB cf. 50 . Zn sau otel (fara parti din otel zincat).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->