Sunteți pe pagina 1din 1

COLABORATORI:

Primăria Municipiului
Mediaş
Direcţia Municipală
pentru Cultură, Sport,
Turism şi Tineret Mediaş

COFI A ȚATORI
ȘI
SPO SORI:
S. .G. . ROMGAZ S.A.

Consiliul Judeţean Sibiu

Direcţia Municipală
pentru Cultură, Sport,
Turism şi Tineret Mediaş
Asociaţia Culturală
„St. L. Roth” din Mediaş PROGRAM GE ERAL
9.00 – Deschiderea lucrărilor
- salutul conducerii GSIU – Mediaş – dir. Corina Tănase
- salutul oficialităţilor – drd. Lucian Teodor Costea – dir. D.M.C.S.T.T. –
Comitetul de Părinţi al Mediaş
Grupului Şcolar de 9.30 – 19.30 – lucrări pe secţiuni
Industrie Uşoară din
Mediaş • ISTORIE VECHE ŞI MEDIE ŞI ARHEOLOGIE
Persoane fizice
PARTE ER MEDIA • ISTORIE MODER Ă ŞI CO TEMPORA Ă, MUZEOGRAFIE,
ŞTII ŢE AUXILIARE
RADIO RI G
MEDIAŞ • ŞTII ŢE SOCIO-UMA E, POLITICE ŞI ALE EDUCAŢIEI

• GEOGRAFIE ŞI ŞTII ŢELE MEDIULUI