Sunteți pe pagina 1din 10

GRUP ŞCOLAR DE INDUSTRIE UŞOARĂ

CATEDRA DE ISTORIE ŞI ŞTIINŢE SOCIO-UMANE

PROGRAM

Sesiune Naţională Anuală de Comunicări Ştiinţifice


9 mai 2009

Mediaş

1
COLABORATORI:
Primăria Municipiului Mediaş
Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş

SPONSORI:
S.N.G.N. ROMGAZ S.A.

Consiliul Judeţean Sibiu

Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş

Asociaţia Culturală „St. L. Roth” din Mediaş

Comitetul de Părinţi al Grupului Şcolar de Industrie Uşoară din


Mediaş

Persoane fizice

PARTENER MEDIA

RADIO RING MEDIAŞ

2
PROGRAM GENERAL

Vineri – 8 mai 2009

12.00 – 20.00 – primirea şi cazarea participanţilor (Hotel Vila Flora)


20.00 – cina cu participanţii din afara Mediaşului (Hotel Vila Flora)

Sâmbătă – 9 mai 2009

9.00 – deschiderea lucrărilor


9.30 – 13.00 – lucrări pe secţiuni
13.30 – 15.30 – masa de prânz cu toţi participanţii (Hotel Vila Flora)
16.00 – 19.30 – lucrări pe secţiuni
20.00 – cina cu participanţii din afara Mediaşului (Hotel Vila Flora)

Duminică – 10 mai 2009

până la ora 12.00 – plecarea participanţilor

3
PROGRAMUL LUCRĂRILOR

Sâmbătă – 9 mai 2009

9.00 – Deschiderea lucrărilor (Cancelaria profesorilor – etaj I)


- salutul conducerii GSIU – Mediaş – dir. Corina Tănase
- salutul oficialităţilor – drd. Lucian Teodor Costea – dir. D.M.C.S.T.T. – Mediaş
9.30 – 13.00 – lucrări pe secţiuni
13.30 – 15.30 – masa de prânz cu toţi participanţii (Hotel Vila Flora)
16.00 – 19.30 – lucrări pe secţiuni
20.00 – cina cu participanţii din afara Mediaşului (Hotel Vila Flora)

SECŢIUNI

ISTORIE VECHE ŞI MEDIE ŞI ARHEOLOGIE


Cabinet istorie (sala 5 parter)
Moderatori: dr. Vasile Mărculeţ; dr. Octavian Tătar
Nr. Autor Titlul comunicării
crt.
1 Alexandru Bărbat Consideraţii arheologice şi tipologice asupra unui lot de
(Deva) unelte din piatră preistorice
2 Dr. Alexandru Bucur Descoperiri neolitice în localitatea Veştem, pe dealul
(Sibiu) Măgurice
3 Mihaela Ion Contribuţii la repertoriul descoperirilor aparţinând epocii
(Deva) bronzului pe teritoriul comunei Veţel
Marius Barbu
(Deva)
4 Claudiu Tulugea Cercetarea arheologică preventivă de la Copăcelu/str.
(Rm. Vâlcea) Ghioceilor. Campania 2008
5 Elena Jampa Mormânt scitic în cistă descoperit la Copşa Mică
(Mediaş)
6 Oana Tutila Despre leii funerari romani de la Branişca
(Deva)
Grigore Urecheat
(Sarmizegetusa)
7 Drd. Mihai Chiriac Scurte consideraţii privind monumentele funerare de pe
(Mediaş) Târnave în epoca romană
8 Dr. Olimpiu Glodarenco Studiu privind relaţiile dintre statul româno-bulgar şi arealul
(Constanţa) dobrogean
9 Dr. Vasile Mărculeţ Consideraţii privind ascensiunea şi descendenţa ţarului
(Mediaş) vlaho-bulgar Boril Asan (1207-1218)
10 Dr. Andreea Atanasiu Navigaţia pe râurile interioare în Evul Mediu românesc
(Constanţa)
11 Dragoş Lucian Ţigău Studenţi din Mediaş la universităţi europene (1432-1550)
(Bucureşti)
12 Ana Bocioancă Paracelsus – un om înaintea timpului său
(Mediaş)
Ovidiu Bocoiancă
(Mediaş)

4
13 Ovidiu Bocioancă Morţi suspecte de otrăvire ale unor domni ai Ţărilor Române
(Mediaş)
Ana Bocoiancă
(Mediaş)
14 Vasile Marius Burja Imaginea lui Vlad Ţepeş în sursele secolelor XV-XVII
(Mediaş)
15 Dr. Octavian Tătar „Preţul” Transilvaniei în calculele politice ale Vienei în
(Alba Iulia) timpul negocierilor cu Poarta Otomană din 1547-1551
16 Drd. Răzvan Neagu Rolul catolicismului în strategiile politice ale monarhiei
(Turda) habsburgice (sec. XVI-XVII)
17 Dr. Petre Beşliu Munteanu Săpături arheologice de salvare în Sibiu, zona Bisericii
(Sibiu) Franciscanilor
18 Viorel Ştefu Câteva consideraţii asupra punctelor de interes arheologic
(Mediaş) din zona vechii cetăţi medievale a Mediaşului

5
ISTORIE MODERNĂ ŞI CONTEMPORANĂ, MUZEOGRAFIE, ŞTIINŢE AUXILIARE
Cabinet tehnologic (sale 3 parter)
Moderatori: dr. Gherghina Boda; dr. Sime Pirotici
Nr. Autor Titlul comunicării
crt.
1 Raluca Frâncu
(Sibiu) Piese ale vecinătăţii Burger aflate în colecţia Muzeului de
Dr. Olga Beşliu Istorie – Casa Altenberger din Sibiu
(Sibiu)
2 Drd. Angela Păucean
(Mediaş) Colecţia Gheorghe Cernea la Muzeul Municipal Mediaş
Doina Comşa
(Mediaş)
3 Mircea Radu Iacob Saşii transilvăneni şi războaiele napoleoniene
(Sighişoara)
4 Dr. Petre Din Călătoria împăratului Francisc I în Transilvania în anul
(Turda) 1817. Discurs şi reprezentare
5 Daniel Baciu Zvonul – putere şi seducţie. Primăvara anului 1848 în
(Alba Iulia) Transilvania
6 Drd. Ciprian Rigman Starea materială a preoţilor greco-catolici din Episcopia
(Turda) Gherla la mijlocul secolului al XIX-lea
7 Drd. Nicolae Teşculă Siebenbürger Quartalschrift (1859-1860), organ politic şi
(Sighişoara) cultural al saşilor ardeleni
8 Dr. Lavinia-Dacia Gheorghe Contribuţii la istoria activităţii unor ctitori ai învăţământului
(Constanţa) din Dobrogea, după 1878: Ion Bănescu, N. Th. Negulescu şi
Cecilia Paşca Constantin Moisil
(Constanţa)
9 Dr. Sime Pirotici Adulterul în literatura secolului XIX – premisă intelectuală a
(Bucureşti) emancipării femeii în secolul XX
10 Dr. Florin Stan Schiţă de istorie a evreilor din România
(Constanţa)
11 Dr. Dumitru Chisăliţă 100 de ani de la descoperirea gazelor naturale în
(Mediaş) Transilvania
12 Gheorghe Gavrilă Monumente şi plăci memoriale ridicate în perioada
(Sighişoara) interbelică de despărţămintele ASTREI din judeţul Târnava
Mare
13 Drd. Helmuth Julius Knall Reorganizarea şi reintroducerea Coetus-ului la Gimnaziul
(Mediaş) Evanghelic din Mediaş
14 Dr. Gherghina Boda Aspecte din activitatea personalului Inspectoratului
(Deva) Serviciilor şi Brigăzilor de siguranţă din Ardeal între anii
1925-1929
15 Dr. Sorin Oane Moartea lui I.G. Duca
(Rm. Vâlcea)
16 Elena Gabriela Maximciuc Acţiuni diplomatice ale României între 1944 şi 1946
(Copşa Mică)
17 Drd. Enache Tuşa Imaginea liderilor politici şi implicarea lor în managementul
(Constanţa) de campanie electorală
18 Drd. Cristinel Roman-Negoi Evoluţia preocupărilor de etnografie în revista Apulum
(Alba Iulia)
19 Dr. Erwin Jikeli Unter zwei Diktaturen

6
(Germania)

7
ŞTIINŢE SOCIO-UMANE, POLITICE ŞI ALE EDUCAŢIEI
Cabinet de ştiinţe socio-umane (sale 4 parter)
Moderatori: dr. Dan Sima; Simona Sima
Nr. Autor Titlul comunicării
crt.
1 Dr. Dan Sima Disputa în jurul doctrinei nescrise a lui Platon
(Mediaş)
2 Simona Sima De la cetatea visată la cetatea uitată. Proiectul politic
(Mediaş) platonician în Dialogurile Timaios-Critias
3 Dr. Lenuţa Popa O iubire a lui Cioran: Friedgard Thoma
(Constanţa)
4 Dr. Dan Bodea Titlu neprecizat
(Bucureşti)
5 Drd. Nagy Imola Despre ideologii culturale ardelene în perioada interbelică
(Tg. Mureş)
6 Drd. Raluca Drăghicescu Imaginarul focului în imnografia Epifaniei
(Sibiu)
7 Dan Onea Invierea lui Lazăr din Betania (Ioan: 11, 1-44)
(Mediaş)
8 Elena Hulpuş Dreptatea, dragostea şi asceza – trei etape ale urcuşului
(Mediaş) spiritual
9 Victor Codleanu Dreptul de a muri
(Mediaş)
10 Drd. Elena-Elvira Moldovan Eros şi thanatos în opera de adolescenţă a lui Mircea Eliade
(Tg. Mureş)
11 Ionica Ochea Dostoievski – Fraţii Karamazov – analiza psihologică şi
(Sibiu) construcţia personajelor
12 Radu Moraru Limbaje şi interacţiuni II: o istorie a semnificaţiei şi
(Bucureşti) stereotipului zisă de dl Charles Sanders Peirce
13 Drd. Diana Streza Aron Cotruş – expresionism social
(Mediaş)
14 Corina Tănase Strategii de reducere a abandonului parental
(Mediaş)
15 Elena Gaboş Comunicarea efectivă şi eficientă. Arta de a te face ascultat
(Sibiu)
16 Ion Bănică Canoneala Canonului (literar şcolar)
(Sibiu)
17 Gabriela Suciu Metode activ-participative aplicabile într-o lecţie de ştiinţe
(Mediaş)
18 Mircea Hodârnău Relaţia dintre jurnaliştii medieşeni şi specialiştii în relaţii
(Mediaş) publice în anul 2008
19 Dr. Dan Sima
(Mediaş) Analiza nevoilor de formare la nivelul municipiului Mediaş
Simona Sima
(Mediaş)
20 Mirela Maior Aspecte ale vieţii adolescenţilor cu părinţii plecaţi la muncă
(Mediaş) în străinătate
21 Claudiu Toth Die Erziehung des Kindes auβerhalb des Schule und Familie
(Mediaş)

8
GEOGRAFIE ŞI ŞTIINŢELE MEDIULUI
Cabinet textile (sale 2 parter)
Moderatori: dr. Florina Grecu; dr. Carmen-Sofia Dragotă
Nr. Autor Titlul comunicării
crt.
1 Dr. Florina Grecu Noţiuni şi termeni utilizaţi în studiul fenomenelor extereme.
(Bucureşti) Aplicaţii la Podişul Hârtibaciului
2 Dr. Carmen-Sofia Dragotă
(Bucureşti)
Drd. Roxana Cuculici Consideraţii pluviometrice în bazinul carbonifer Motru-
(Bucureşti) Rovinari
Dr. Ines Grigorescu
(Bucureşti)
3 Drd. Gheorghe Kucsisca
(Bucureşti)
Dr. Carman-Sofia Dragotă Rolul factorului pluviometric în dinamica actuală a reliefului
(Bucureşti) în bazinul hidrografic Pojorâta
Dr. Ines Grigorescu
(Bucureşti)
4 Drd. Nicolae Rusan Fenomene meteorologice severe înregistrate în judeţul Mureş
(Sibiu) la data de 03. 06. 2006. Studiu de caz
5 Drd Ioan Mărculeţ
(Bucureşti) Raportul relief-aşezări în Valea Târnavei
Drd. Cătălina Mărculeţ
(Bucureşti)
6 Drd Ioan Mărculeţ
(Bucureşti)
Drd. Cătălina Mărculeţ Aspecte privind evoluţia numerică şi repartiţia geografică a
(Bucureşti) populaţiei germane din România între anii 1930 şi 2002
Elena Herda
(Bucureşti)
7 Constantin Dincă Evoluţia numerică a populaţiei urbane din Regiunea de
(Sibiu) Dezvoltare Centru în perioada 1992-2008 – cauze şi
Adriana Mioara Dincă consecinţe
(Sibiu)
8 Daniela Marcu Aspecte privind potenţialul turistic din Culoarul Streiului
(Deva)
9 Dr. Gabriela Dîrloman
(Bucureşti) Valenţe formative ale temelor transcurriculare geografie-
Maria Dinică fizică (Studiu de caz: alunecările de teren şi seismele)
(Bucureşti)
10 Dr. Gabriela Dîrloman
(Bucureşti)
Sorina Pârvu Educaţia ecologică prin proiecte de tip interjudeţean
(Vulcana Băi-Dâmboviţa) (Proiectul „Punţi între oraş şi sat. Împreună suntem egali”)
Manuela Gheorghe
(Vulcana de Jus-Dâmboviţa)

9
10