Sunteți pe pagina 1din 71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

STUDIU DE FEZABILITATE

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

PROIECT MODEL

Popescu Dan Intreprindere Familiala


Adresa: Comuna Islaz, Judetul Teleorman Reprezentant: Popescu Dan Tel./Fax: 0731.000.000

Solicitant:

Pagina 1/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Foaie de capat

SC PROIECTANT GENERAL SRL


Echipa de proiect Sef de proiect Proiectat Desenat Nume Semnatura

Pagina 2/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Continutul cadru al studiului de fezabilitate - pentru proiecte care prevad lucrari de constructii-montajI. Parti scrise ............................................................................................................................ 4

1. Date generale ................................................................................................................. 4 1.1. Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia ................................. 4 1.2. Scurt istoric al solicitantului ........................................................................................... 4 1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului ............................................................................ 4 1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: ............................................ 4 2. Descrierea proiectului....................................................................................................... 5 2.1. Denumirea investitiei .................................................................................................... 5 2.2. Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc). ................................................... 5 2.3. Obiectivele investitiei/prioritati ...................................................................................... 5 2.4. Descrierea investitiilor .................................................................................................. 8 2.5. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei ....................................................... 10 2.6. In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri), conform prevederilor fiselor masurilor .................................................................................................................... 13 2.7. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului ................................ 13 2.8. Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului ..................................................................................................... 17 3. Date tehnice ale investitiei .............................................................................................. 21 3.1. Date generale ............................................................................................................. 21 3.2. Caracteristicile principale ale constructiilor ..................................................................... 21 3.3. Structura constructiva ................................................................................................. 23 3.4. Principalele utilaje de dotare ale constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.) 25 3.5. Instalatii aferente constructiilor .................................................................................... 27 3.6. Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora ............................................................ 29 3.7. Avize si acorduri .......................................................................................................... 29 3.8. Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor ............................................................ 29 4. Durata de realizare (luni) si etape principale .................................................................... 34 5. Costul estimativ al investitiei ........................................................................................... 45 6. Finantarea investitiei ...................................................................................................... 56 7. Date privind forta de munca ........................................................................................... 56 7.1. Total personal existent: 0 persoane .............................................................................. 56 7.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei ................................... 56 7.3. Responsabil legal ........................................................................................................56 II. Parti desenate ...................................................................................................................57 III. Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale (Anexe C) ...................................................................................................................................66 9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare .................................... 66 9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune .......................................................... 69 9.3 Indicatori financiari .......................................................................................................... 71

Pagina 3/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

I.

Parti scrise

1. Date generale
1.1. Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: Popescu Dan Intreprindere Familiala Sediu social: Comuna Islaz, Judetul Teleorman Cod unic de inregistrare: 13080320 Numar de inregistrare in Registrul Comertului: F02/345/01.02.2013

1.2. Scurt istoric al solicitantului


Intreprinderea Familiala Popescu Dan a fost infiintata in anul 2013. Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.

1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului


(pentru care solicitantul are certificate constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului in sensul ca desfasoara respectivele activitati)

Activitatea principala a solicitantului este Cresterea porcinelor cod CAEN 0146

1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului:


resurse funciare (cu precizarea regimului proprietatii), constructii, utilaje si echipamente, animale,etc.

Denumire mijloc fix

Data achizitiei

1.CLADIRI TOTAL 1.1 detaliati.. 1.n detaliati 2.UTILAJE TOTAL 2.1 detaliati.. 2.n detaliati 3.ANIMALE 3.1 detaliati.. 3.n detaliati 4.ALTELE - detaliati TOTAL

Valoare neta la data intocmirii ultimului bilant -LeiNu este cazul

Bucati

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nr.crt.

Amplasare Judet/Localitate Comuna Islaz, Judetul Teleorman

TERENURI Suprafata totala Valoarea (mp) / Categoria contabila de folosinta - Lei1.800 mp / arabil 22.750 lei

Regim juridic Proprietate Popescu Dan Intreprindere Familiala conform Contractului de vanzare cumparare nr. 12 din 30.01.2013

Pagina 4/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

2. Descrierea proiectului
2.1. Denumirea investitiei
Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

2.2. Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).


Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziie de MADR pentru Ferma de

crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis.


S.C. Proiectant General S.R.L. Sediu social: Str. Mihai Eminescu, nr.18, Bucuresti Tel/Fax : 021.000.000; 031.000.000; office@proiectant_general.ro Cod CAEN - 7022 Activitati de consultanta in afaceri si management Cod CAEN 7111 Activitati de arhitectura Cod CAEN 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea Data intocmirii studiului de fezabilitate: 17.05.2013 Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,3370 Lei (curs BCE din data de 17.05.2013)

2.3.

Obiectivele investitiei/prioritati

(se va descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect, respectiv, crearea de noi capacitati de productie eficiente si competitive, produse cu valoare adaugata cat mai mare, utilizarea optima a resurselor existente, productivitate sporita a muncii, implementarea standardelor comunitare etc . Se va descrie conformitatea obiectivelor investitiei urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei. Pentru proiectele aferente Masurii 121, se va descrie modul in care investitiile prouse prin proiect sunt in acord cu potentialul agricol al zonei. )

Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de crestere si ingrasare porci in circuit inchis, cu o capacitate de 100 de capete/ciclu. Investitia consta in: construirea unei hale pentru porcine, in sistem de crestere pe asternut permanent. Cladirea va include spatiul propriu-zis de productie si spatii pentru depozitare stocuri de materiale consumabile, precum si filtru sanitar pentru personal; dotarea spatiilor de productie cu echipamente care sa asigure conditii bune de furajare, adapare, microclimat si evacuarea dejectiilor; asigurarea utilitatilor necesare functionarii fermei: constructie put forat, fosa septica, racord la reteaua de energie electrica; construirea unei platforme pentru depozitarea dejectiilor uscate; construirea unui bazin ingropat pentru dejectii lichide. Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul de cresterea a animalelor, respectiv cresterea si ingrasarea porcilor, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si sprijina investitiile in exploatatiile agricole.

Pagina 5/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel: Obiectiv general Cresterea competitivitatii Popescu Dan Intreprindere Familiala printr-o utilizare mai buna a

resurselor umane (membrii familiei) si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare.

In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern, de tip intensiv de exploatare a porcilor caracterizat prin aplicarea unor metode eficiente de crestere a suinelor care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare. Caracteristicile constructive ale fermei zootehnice si utilizarea unor tehnologii performante de crestere a porcilor, cu monitorizarea permanenta a calitatii produselor obtinute si a starii de sanatate si bunastare a suinelor asigura atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport cu exploatatii similare din alte tari ale Uniunii Europene. Ferma va respecta cerintele nationale si europene privind protectia mediului inconjurator, in acest scop, se va construi o platforma acoperita pentru depozitarea dejectiilor provenite de la porci si fosa septica pentru colectarea apelor provenite de la spalarea halei de productie. In ceea ce priveste normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar, ferma intreprinderii familiale va respecta standardele pentru protectia animalelor din crescatorii. De asemenea, proiectul propus de Popescu Dan Intreprindere Familiala va conduce la indeplinirea obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza: Obiective specifice: Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei.

Tehnologia de crestere a porcilor folosita in cadrul fermei prezinta un grad ridicat de mecanizare si automatizare a operatiunilor din fluxul de productie. Hala de productie va fi dotata cu instalatii care permit furajarea, adaparea, mentinerea si reglarea microclimatului din hale. Tehnologia utilizata va permite o productivitate ridicata a muncii, un control sanitar-veterinar riguros si o productie mare de carne in viu, cat si un potential de productie marit, favorizat de supravegherea in permanenta a factorilor de microclimat. Avand in vederea deficitul de carne de porc produsa anual la nivel national, comparativ cu necesarul de consum al populatiei, investitia propusa de beneficiar va contribui la cresterea cantitatii de carne de porc de calitate oferita la preturi competitive. Asigurarea de catre Popescu Dan Intreprindere Familiala a unor produse de calitate va fi garantata de conditiile de crestere si salubritate a porcilor, de tehnologia de ingrasare utilizata, inclusiv de sistemul de nutritie. Adaptarea exploatatiilor la standarde comunitare. Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protectie a porcinelor; Ordinul ANSVSA nr. 202/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor. Investitia va respecta legislatia romaneasca armonizata cu normele europene, respectiv:

Achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea emisiilor in aer, apa si sol.

Pagina 6/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole.

Implementarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea Familiala Popescu Dan obtinerea unor venituri de aprox. 253 mii lei anual din comercializarea porcilor in viu, in conditiile in care produsele raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru acest tip de carne. Oferirea la intervale regulate de timp a unei cantitati certe de carne de porc in viu, de calitate certificata, la preturi competitive va asigura succesul afacerii, contribuind la obtinerea unor venituri constante. Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau a altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

Realizarea proiectului de investitii necesita participarea la procesul de productie a cel putin unei persoane din randul membrilor familiei, ceea ce va permite asigurarea unei surse de venituri constante pentru membrii formei asociative. In plus, profitul inregistrat din activitatea de crestere a porcilor va fi folosit pentru dezvoltarea intreprinderii familiale si implicit a nivelului de trai al membrilor acesteia. Dupa implementarea investitiei, intreprinderea familiala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale. Obiective operationale

Obiective de ordin tehnic

Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic, cat si cele necesare pentru asigurarea utilitatilor vor asigura desfasurarea procesului de crestere si ingrasare a porcilor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru membrii familiei. Solutia constructiva aleasa pentru ferma din comuna Islaz permite asigurarea cerintelor fiziologice ale porcilor la ingrasat si eficienta exploatarii. Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare referitoare la cresterea suinelor in sistem intensiv. Astfel: o hala va fi executata pe structura metalica, cu invelitori din panouri de tabla cu spuma poliuretanica (sandwich). Peretii, acoperisul si pardoselile sunt realizate din materiale de constructie care asigura o buna izolare termica; hala va fi prevazuta cu instalatii eficiente de climatizare si ventilatie pentru asigurarea unei temperaturi tehnologice normale care sa ofere un microclimat optim pe tot parcursul anului; echipamentele care asigura frontul de alimentatie si adapare respecta normele tehnologice si biologice; accesul in spatiul de productie se face prin intermediul unor vestiare filtru; dejectiile rezultate de la porci sunt colectate si preluate printr-un sistem de canalizare inclusiv statie de pompare aferente, iar apoi sunt stocate in bazinul de stocare dejectii. accesul in incinta fermei se va face printr-un filtru pentru dezinfectia autovehiculelor.

o o o o o

Productia obtinuta de Popescu Dan Intreprindere Familiala in urma implementarii investitiei vine in completarea ofertei autohtone de carne de porc produsa in conditii de siguranta alimentara.

Obiective de ordin economico-financiar

Principala preocupare a Intreprinderii Familiale Popescu Dan va fi mentinerea costurilor de productie la un nivel care sa ii permita sa concureze atat cu produsele realizate cu celelate firme existente in regiune, cat si cu cele importate. Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt:

Pagina 7/71

Studiu de fezabilitate o o o o

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

sistemul automatizat de adapare va permite utilizarea eficienta a consumului de apa. De asemenea, prin hranirea conform unor retete specifice fiecarei categorii de suine se va evita risipa de furaje; optimizarea consumului de utilitati necesar pentru asigurarea unor conditii specifice de microclimat prin monitorizarea permanenta a factorilor de mediu (temperatura, umiditate, lumina etc); controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a apei de la un porc la altul reduce costurile cu medicamentatia si permite obtinerea unei productii constante si de calitate; efortului uman fizic redus pentru asigurarea activitatilor specifice fermei si asigurarea unei productivitati a muncii ridicate prin dotarea fermei cu echipamente specifice pentru hrana animalelor, instalatii pentru alimentarea cu apa si adapatul animalelor, echipamente pentru asigurarea factorilor de microclimat.

Obiective de mediu

Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei din comuna Islaz va avea impact minim asupra factorilor de mediu. Ventilatia automatizata asigura un microclimat foarte bun, improspatand aerul din hala si astfel reducand semnificativ umiditatea, mirosul si emisiile de NH3. *** Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat. Conform Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004 , comuna Islaz, judetul Teleorman are potential ridicat pentru cresterea porcilor. Mai mult, avand in vedere sistemul intensiv de crestere utilizat in cadrul fermei si echipamentele ce vor fi achizitionate pentru dotarea halelor care permit un control foarte riguros al conditiilor de crestere al porcilor la ingrasat, se estimeaza ca productiile obtinute vor fi superioare celor inregistrate la nivel regional.

2.4. Descrierea investitiilor


Descrierea investitiilor ce urmeaza a fi executate in vederea adaptarii unitatii la standardele de mediu, sanitar-veterinare, sanitare, fitosanitare ale Uniunii Europene cu precizarea standardului/standardelor la care se adapteaza (pentru proiectele care vizeaza adaptarea unitatii la standardele specifice). Pentru proiectele care prevad modernizari/ extinderi, in cadrul unitatilor care sunt in functiune se va prezenta sub forma tabelara:

Investitia/utilajele care se realizeaza pentru adaptarea la standarde

Valoarea RON

Standardul la care se face adaptarea Nu este cazul

Termenul de gratie al standardului

Termenul de realizare a investitiei*

Proiectul vizeaza infiintarea unei ferme de crestere si ingrasare porci in com. Islaz, Jud. Teleorman.
*Este necesar ca termenul de realizare a investitiei privind adaptarea la standarde sa fie inaintea termenului de gratie al standardului.

Pagina 8/71

Studiu de fezabilitate Bugetul indicativ

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Masura 121 Cheltuieli Denumirea capitolelor de cheltuieli eligibile EUR 1 2 Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Verificare incadrare cheltuieli cap 3 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapital 2 - Infiintarea plantatiei Subcapital 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.1.1 lucrari de constructii i instalaii aferente organizrii de antier 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Procent cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste 0 0 0 0 6,850 5,050

Cheltuieli neeligibile EUR 3 0 0 0 0 0 0

Total EUR 4 0 0 0 0 6,850 5,050

250 0 250 900 0 900 1,900 0 1,900 0 0 0 0 0 0 2,000 0 2,000 Cheltuieli capitol 3 se incadreaza in limita de 6% 72,000 2,997 74,997 72,000 2,997 74,997 46,900 0 46,900 1,000 0 1,000 21,000 0 21,000 3,100 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100 700 700 0 400 0 0 0 0 0 2,997 0 0 0 0 0 0 0 7,880 0 0 0 7,880 0 0 0 0 3,100 2,997 0 0 0 0 0 0 0 8,980 700 700 0 8,280 0 0 0 0

Pagina 9/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Bugetul indicativ al proiectului (Valori fara TVA) Masura 121 Cheltuieli Cheltuieli Denumirea capitolelor de cheltuieli Total eligibile neeligibile EUR EUR EUR 1 2 3 4 TOTAL GENERAL 85,000 10,877 95,877 Actualizare mai mica de 5% din valoarea Verificare actualizare eligibila ACTUALIZARE Cheltuieli Eligibile (max. 5%) 0 0 TOTAL GENERAL CU ACTUALIZARE 85,000 10,877 95,877 Valoare TVA 20,807 20,807 Total general inclusiv TVA 116,684 Data intocmirii Studiului de Fezabilitate/Memoriului 17.05.2013 Justificativ VALOAREA PROIECTULUI Curs EUR 4.3370 LEI EUR VALOARE TOTALA 506,058 116,684 VALOARE ELIGIBILA 368,645 85,000 VALOARE NEELIGIBILA 137,413 31,684 Cheltuieli Cheltuieli Plan financiar Total eligibile neeligibile Ajutor public nerambursabil (contributie UE si cofinantare 34,000 34,000 nationala)

Cofinantare privata, din care:

51,000

31,684

82,684

- autofinantare - imprumuturi TOTAL PROIECT Procent contributie publica Avans solicitat Procent avans solicitat ca procent din ajutorul public nerambursabil

31,684 51,000 85,000 17,000 50% 31,684 40%

31,684 51,000 116,684

Suma avans mai mica de 50% din ajutorul public

2.5. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei

Pagina 10/71

Studiu de fezabilitate Necesitatea investitiei:

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

In Romania carnea de porc este cel mai important tip de carne, detinand circa jumatate din productia totala de carne, cresterea porcinelor fiind sectorul cu cea mai mare pondere in zootehnie. Pentru consumatorii romani consumul de carne de porc constituie o traditie si reprezinta aproximativ 50% din consumul anual de carne. Dupa anul 1989, in Romania efectivele totale de porcine, precum si cele de scroafe matca s-au diminuat permanent. Abia in ultimii ani a inceput sa se simta o usoara crestere a efectivelor, in special in gospodaria populatiei. Scaderea efectivelor de porci a determinat scaderi semnificative ale productiei de carne de porc. Ca urmare a investitiilor realizate cu sprijin financiar acordat in perioada de pre-aderare, exploatatiile agricole comerciale nu au reusit decat intr-o mica masura sa se adapteze nevoilor actuale ale pietei. Se impune astfel, imbunatatirea competitivitatii exploatatiilor, in special a celor de semi-subzistenta care, prin investitii in capital fix si prin introducerea tehnologiilor noi si performante vor conduce la transformarea unui numar mare de astfel de ferme in exploatatii agricole viabile. Conform datelor Patronatului Roman al Carnii, consumul anual de carne de porc se ridica la 700.000 tone, din care circa 350.000 tone reprezinta piata organizata. Potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare, in 2012, cele mai importante importuri realizate de Romania au fost cele de carne de porc proaspata, refrigerata sau congelata, fiind aduse in tara astfel de produse in valoare de peste 350 milioane euro. De asemenea, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, efectivele de porcine au scazut in anul 2011 cu aproape 22%, de la 5,38 milioane capete in 2010 la 4.15 milioane capete in 2011. Pentru a diminua efectul negativ al importului de carne asupra producatorilor romani si pentru folosirea fortei de munca bine calificate din sectorul cresterii animalelor, este necesara refacerea efectivelor de porcine si relansarea productiei de carne de porc. In prezent, pentru sectorul carnii de porc se intrevad sanse mai ales din partea marilor companii si dinspre fermierii care au reusit sa creeze o retea zootehnica cu certitudini sigure de dezvoltare. Se constata un interes aparte al crescatorilor de porci spre ferme comerciale mici, de sub 2.000 de capete, care se pot adapta mai usor perturbatiilor ce apar pe piata. Aproximativ 70% din efectivul total de porci crescuti in Romania, este localizat in gospodariile populatiei si reprezinta, in general, autoconsumul populatiei rurale. Aparitia unor noi agenti economici si cresterea efectivelor readuc aceasta industrie pe linia de plutire. Un semn al revigorarii acestei industrii este cresterea efectivelor din fermele comerciale si complexele specializate. Astfel, se impun infiintari si modernizari de ferme zootehnice, avand in vedere importanta economica, ecologica si sociala a acestora, pentru asigurarea dezvoltarii unei agriculturi competitive si durabile, in conformitate cu cerintele de ecoconditionalitate. Toate aspectele mentionate anterior stau la baza fundamentarii necesitatii realizarii proiectului de investitie al Intreprinderii Familiale Popescu Dan. Intreprinderea si-a propus alinierea politicii investitionale la cerintele de piata in paralel cu respectarea standardelor nationale si europene in domeniul cresterii porcilor ca o conditie a dezvoltarii durabile astfel incat sa fie asigurata existenta pe termen lung a fermei. Investitia propusa urmareste realizarea unei crescatorii de porci cu circuit inchis, realizandu-se un numar stabilit de monte, fatari, intarcari, ingrasari si livrari. La baza acestui sistem de crestere se gaseste principiul reproductiei continue, care porneste de la necesitatea producerii purceilor in corelatie cu timpul de stationare in fiecare faza tehnologica. Fluxul tehnologic impune o corelare permanenta a efectivelor pe faze de productie si grup de stari fiziologice cu spatiul din diferitele sectoare de activitate. Activitatea de productie din ferma se va desfasura pe baza unei tehnologii ultramoderne de exploatare, care reprezinta un ansamblu de procese, metode, operatiuni sau faze ce se desfasoara intr-o anumita ordine si corelare (flux tehnologic) respectand anumite conditii si folosind o gama de instalatii si echipamente care se refera la furajare, adapare si asigurare microclimat.

Pagina 11/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Tehnologia de exploatare urmareste valorificarea potentialului biologic al animalelor, utilizarea rationala a furajelor si utilajelor din dotarea halelor si a fortei de munca in scopul realizarii unei productii ritmice, constante calitativ si cu costuri controlabile pe unitatea de produs. Ferma va fi utilita conform unei tehnologii moderne de crestere a porcilor in sistem intensiv. Adoptarea acestui sistem este incurajata atat de legislatia europeana, cat si de avantajele pe care le are comparativ cu sistemul extensiv. Criteriu analizat Spatiile de cazare Sistem intensiv Adaposturi cu sectoare delimitate pentru asigurarea principiului totul goltotul plin, in vederea executarii dupa depopulare, a curatirii, spalarii, dezinfectiei. Adaposturile sunt incalzite artificial, pentru asigurarea unui climat optim pentru fiecare categorie de porci. Productia de carne Nr. cicluri/an Nr. de purcei/fatare Varsta de purceilor intarcare a Performante zootehnice excelente, cu productie la intervale de timp regulate. 2.26 cicluri pe an 10-11 purcei/fatare/scroafa 3 saptamani 790g/zi 110-120 kg, procentul de carcasa depasind 55%, iar stratul de grasime nu depaseste 18mm Performante zootehnice slabe, cu un pronuntat caracter sezonier 1 ciclu pe an 8-9 purcei/fatare/scroafa 8 saptamani 380g/zi 120-180 kg, procentul de carcasa fiind sub 50%, iar stratul de grasime depaseste 30mm. Sistem extensiv Adaposturi simple, pe asternut de paie, fara dotare tehnica. Adaposturile nu sunt incalzite, singura sursa de incalzire fiind cea naturala.

Sporul mediu de crestere Greutatea de sacrificare a animalelor

Oportunitatea investitiei Din punct de vedere al oportunitatii investiei se disting urmatoarele aspecte relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedoclimatice precum si al economiei locale. La nivel sectorial: dupa o lunga perioada de timp de stagnare si chiar regres, in prezent activitatea de productie a produselor porcine se afla pe un trend ascendent la nivel national, acest trend fiind impulsionat de o tendinta de crestere a cererii existenta pe piata insuficient satisfacuta in prezent de oferta producatorilor autohtoni, si de cresterea exigentelor cu privire la calitatea produselor alimentare. cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din import. cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse din carne de porc, precum si prognoza de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din Uniunea Europeana. Conditiile pedo-climaterice din zona comunei Islaz sunt favorabile activitatilor de crestere a porcilor. Clima de tip continental, cu cantitati moderate de precipitatii si temperaturi medii anuale de 10-11 C fac zona atractiva pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne; Investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential ridicat pentru activitatea de crestere a porcilor.

La nivelul pietei de desfacere:

La nivelul conditiilor de sol si clima:

Pagina 12/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

La nivelul economiei locale si a pozitionarii geografice: amplasarea fermei in apropierea zonelor cu potential cerealier ridicat, prin care se asigura necesarul de materii prime furajere.

Privind toate acestea, se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea Familiala Popescu Dan, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.), precum si in cresterea veniturilor la bugetul local. Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a capitalului investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.

2.6. In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri), conform prevederilor fiselor masurilor
Solicitantul este o intreprindere familiala, constituita conform OUG nr. 44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare si care aplica in nume propriu. Realizarea proiectului de investitii necesita participarea in procesul de productie a cel putin unei persoane din randul membrilor familiei, ceea ce va permite asigurarea unei surse de venituri constante pentru membrii formei asociative. In plus, profitul inregistrat din activitatea de exploatare a suinelor va fi folosit pentru dezvoltarea intreprinderii familiale si implicit la cresterea nivelului de trai a membrilor acesteia. Intreprinderea familiala este formata din 3 membri; implementarea proiectului va fi asigurata de dl. Popescu Dan, iar in activitatea de functionare propriuzisa va fi implicata si sotia dansului, dna. Daniela Popescu. Astfel, intreprinderea familiala va deservi 2 din cei 3 membri ai sai.

2.7. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului
Politica de aprovizionare. Potentiali furnizori de materii prime
Principalele materii prime ce vor fi achizitionate pentru functionarea optima a procesul de crestere si ingrasare a porcilor sunt: materialul biologic (scrofite de 28 saptamani), paiele pentru asternut, cerealele pentru hrana porcilor, premixuri si medicamente. Scrofitele de 28 de saptamani se vor achizitiona de la societati specializate in reproductie si crestere, producatorii de material biologic. Posibilii furzinizori de materiale biologice sunt: S.C. Pig S.R.L. din Alexandria, S.C. Suine de reproductie S.R.L. din Giurgiu. Paiele pentru asternut se achizitioneaza numai cand este cazul de la diverse societati agricole. Nu se fac depozitari in ferma. Necesarul de paie pentru asternut este in medie de 2kg/zi/cap. Va rezulta un necesar de asternut anual de 66 tone. Posibili furnizori pentru asternutul animalelor vor fi societatile agricole din regiune: S.C. Spicul S.R.L., din jud. Teleorman, S.C. Graul S.R.L. din jud. Teleorman. Cerealele pentru hrana porcilor se vor achizitiona de la producatorii agricoli din zona. Nutreturile combinate au in compozitie orz, porumb, grau, srot de soia si mazare. Posibili furnizori ar putea fi fabricile de nutreturi si furaje din zona: S.C. Nutreturi si Furaje S.R.L. din Jud Teleorman. Pagina 13/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Medicatia Vaccinurile, medicamentele si vitaminele se achizitioneaza de la furnizori, ex. SC Medicamente pentru porci SRL, jud. Teleorman, SC Farmacia Veterinara SRL, jud. Teleorman. Vaccinurile si vitaminele se vor administra prin apa de de baut sau injectabil. Antibiotice se administreaza doar la indicatiile medicului, in caz de necesitate. Procurarea medicamentelor se face periodic, iar stocarea se face sub anumite conditii de temperatura intr-un spatiu special amenajat. Alte materiale consumabile: detergenti si dezinfectanti pentru spalarea/igienizarea halelor; alte consumabile pentru activitatea administrativa. POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI Denumire furnizor de materii prime/ materialeauxiliare/ produse/servicii
SC Pig SRL SC Spicul SRL SC Nutreturi si furaje SRL SC Medicamente pentru porci SRL SC Materiale dezinfecie SRL

Adresa
Alexandria, Strada Unirii, nr 14, Jud Teleorman Islaz, Str Marin Preda, nr 1720 jud Teleorman Islaz, Str Dunarii, nr 6, Jud Teleorman Turnu Magurele, Str General Praporgescu, nr 38, Jud Teleorman Alexandria, str Bucuresti, nr 53, jud Teleorman Total

Produs furnizat si
Scrofite 28 saptamani asternut nutret Medicamente Vitamine Solutii dezinfectie

Cantitate aproximativa

Valoare aproximativa RON-

% din total achizitii

3buc
62 tone 86 tone 474 doze

3.900 15.441 85.334 6.873 900 121.750

3,20% 12,68% 70,09% 5,65% 0,74% 100%

25l

Piata de desfacere
Produsele obtinute in cadrul fermei de crestere si ingrasare porci sunt: porci grasi gunoi de grajd

Piata carnii de porc constituie cel mai semnificativ segment al productiei de carne, care este amplificat prin traditia in consumul si cresterea acestei specii. In functie de directia de valorificare a porcinelor dupa sacrificare, aproape in toate tarile cu efective mari de porcine si cu zootehnie avansata, s-au conturat doua directii principale de exploatare, si anume: una pentru productia de carne si alta pentru productia de carne si grasime. Din acest punct de vedere este cunoscuta si ingrasarea pentru grasime. Asemenea preocupare nu mai este frecventa deoarece grasimea si in special cea de origine animala nu mai este solicitata in prezent de consumatori.

Valorificarea porcinelor pentru carne are la baza existenta unor rase specializate in productia de carne, conform cererii consumatorilor. La cresterea in sistem intensiv, greutatea economica de valorificare este de 110-120 kg. Abatorizarea porcinelor si procesarea carnii de porc a reprezentat cca. 25% din valoarea adaugata bruta in industria alimentara din Romania.
Gunoiul de grajd reprezinta productia secundara a fermei.
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI

Pagina 14/71

Studiu de fezabilitate
Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis


Client (Denumire si adresa) Valoare - RON 77.800 35.200 45.000 45.000 50.000 15.093 30.848 298.941 % din vanzari 26,03% 11,77% 15,05% 15,05% 16,73% 5,05% 10,32% 100,00%

SC Abator SRL, Alexandria, str. Banului, nr. 4, judetul Teleorman SC Supermarket SRL, Alexandria, str. Florilor, Nr. 5, judetul Teleorman SC Unitatea de alimentatie SRL, Turnu Magurele, str. Politehnica nr. 9, judetul Teleorman Sc Restaurant SRL, Giurgiu, str. Viilor, Nr. 5, judetul Giurgiu SC Abatorul SRL, Corabia, str. Scolii Nr. 3, judetul Olt SC Ferma vegetala SRL, str. Pajistei, comuna Islaz, judetul Teleorman Subventii acordate de Ministerul Agriculturii

Total vanzari

Analiza concurentei
Intrarea in Uniunea Europeana a provocat o mai mare concurenta intre producatori. Concurenta din partea companiilor europene a fortat fermierii romani sa fie mai eficienti si multe ferme au disparut. Productia a scazut dramatic, crescand importurile. In prezent, Romania are aproximativ 130.000 de unitati de productie, 50.000 dintre ele fiind detinute de Smithfield, care a luat locul Comtim. Cele mai importante ferme de crestere a porcilor din Romania sunt: Smithfield Ferme SRL - Smithfield Ferme S.R.L este o societate romaneasca, membra a companiei Smithfield Foods, cel mai mare procesator si producator de carne de porc din lume cu venituri de peste 12 miliarde de dolari in anul fiscal 2011. Vegetal Trading SRL Braila: - Locul 1 in Top Profit Romania pentru domeniul 0146: Cresterea porcinelor Nutricom SA: - Cu sediul in orasul Oltenita, judetul Calarasi, la doar 60 km de capitala, Bucuresti, este unul dintre cei mai importanti producatori de nutreturi combinate din Romania. Compania detine ferme si abatoare de pui si porci. Romcip S.A. Locul 1 in Top profit in Judetul Teleorman, Romcip S.A. comercilizeaza porci grasi, carcase si semicarcase de porc din grupa E si S si produse din carne de porc. Pigalex S.A. este o societate romaneasca din Alexandria care se ocupa cu cresterea si ingrasarea porcilor. Ferma are o capacitate de productie de 3.500 de capete/an. Grufal Suin S.R.L. din Viisoara, jud Teleorman, are ca activitate principala cresterea si ingrasarea porcilor.

Cele mai importante ferme de cresterea a porcilor din judelul Teleorman sunt : -

Pentru producatorii autohtoni, problemele majore sunt legate de concurenta, in sensul in care sunt exercitate doua tipuri de presiuni externe: una din partea importurilor, a caror influenta tinde sa aiba o importanta mai insemnata, si alta din partea productiei provenite din gospodariile taranesti. Romania a devenit, in ultimii ani, un importator net de carne de porc, in conditiile in care carnea romaneasca acopera doar 30 la suta din necesarul de consum. In cazul Romaniei, din cauza restrictiilor impuse la exportul carnii de porc autohtone din considerente legate de pesta porcina, aceasta piata este accesibila numai pentru mezelurile produse in sistem lohn, adica produse din carcase importate din randul altor state comunitare si procesate aici. Pentru a beneficia de o

Pagina 15/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

trasabilitate (parcursul carcaselor pentru transformarea in mezeluri) multi procesatori au renuntat de tot si fara echivoc la achizitia de carne romaneasca. Potrivit estimarilor, in prezent, se cresc aproximativ doua milioane de porci in fermele comerciale si 2,5 - 3 milioane in gospodarii, ceea ce reprezinta 30 - 40% din cererea totala din tara.

Analiza cererii
La nivel international, carnea de porc este cel mai consumat tip de carne, cei mai mari consumatori sunt europenii, Rusia si SUA. In Romania, carnea de porc este foarte populara, majoritatea preparatelor traditionale au in compozitie carnea de porc, multe dintre ele fiind asociate cu sarbatorile de iarna. Pentru carnea de porc bun consumabil de larg consum, consumatorii au urmatoarele caracteristici: Nu exista o diferenta semnificativa cu privire la structura consumatorilor din punct de vedere al varstei, sexului sau clasei sociale, ci doar cu privire la cultura (obiceiurile alimentare ale diferitor popoare) si nivel social (populatia saraca consuma mai putin decat are nevoie), orice crestere a nivelului social determinand in principiu o crestere a consumului acestor produse; Fiind bun de alimentatie necesitatea este bine identificata, motivatia de cumparare primara si constienta bine definita, motivatia secundara cu privire la alegerea marcii putand fi un punct pe care societatea noastra sa actioneze prin atragerea consumatorului catre produsele sale; In privinta perceptiei si atitudinii consumatorii actuali au o orientare catre produse proaspete, eventual ecologice, stimulata si de noile reglementari legislative care impun marcarea mai multor informatii cu privire la produsele alimentare; alta componenta importanta care influenteaza decizia de cumparare este pretul, deoarece produsele diferitor companii sunt greu identificabile, singurele diferente majore sunt calitatea carnii de porc si prospetimea.

Competitivitatea solicitantului si strategia de piata


Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete din ce in ce mai concurentiale, Intreprinderea Familiala Popescu Dan are in vedere un proiect de investitie major care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii permita sa devina unul dintre cei mai mari furnizori regionali. In ceea ce priveste avantajele fermei in comparatie cu fermele concurente, putem evidentia: utilizarea unei tehnologii de ultima generatie pentru cresterea porcilor; dotarea unitatii cu echipamente moderne in vederea ingrasarii porcilor in conditii corespunzatoare la preturi avantajoase.

Politica de pret
Politica de pret a companiei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu comparativ cu cele practicate de catre concurenta pentru produse similare. In absenta unei diferentieri accentuate intre produsele oferite, cei mai multi dintre cumparatori aleg marfa cu pretul cel mai scazut. In cazul porcilor, pretul este unul din elementele principale care face diferenta intre producatori. Concurenta puternica care exista pe piata carnii de porc limiteaza trendul de crestere a preturilor care poate fi usor sesizat in cazul altor produse alimentare. In cazul unitatilor de crestere a porcilor, tendinta este de crestere lenta si in unele perioade chiar de scadere a preturilor, in detrimentul marjei de profit. Pentru a mentine un nivel cat mai scazut al preturilor, Intreprinderea Familiala Popescu Dan va incerca sa-si reduca permanent costurile unitare, atat prin utilizarea unei tehnologii competitive, cat si prin cresterea productivitatii muncii. In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, intreprinderea va lua in calcul o serie de factori, dintre care cei mai importanti sunt: costul de productie si de comercializare;

Pagina 16/71

Studiu de fezabilitate -

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

clasa de greutate in care se incadreaza; preturile practicate pe piata la produsele similare; starea concurentei; conjunctura economica existenta la momentul respectiv; legislatia in vigoare; etc

2.8. Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie urmarite in implementarea proiectului
Se va descrie modul de realizare a acestora si se vor preciza documentele justificative aferente. Explicitarea obiectivului general si a cel putin unul din obiectivele specifice se va prezenta sub forma tabelara:

Obiectivele generale si obiectivele specifice EG1 Proiectul respecta: - conformitatea cu obiectivul general al masurii: cresterea competitivitatii sectorului agricol printr-o utilizare mai buna a resurselor umane si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor nationale si a standardelor comunitare - si cu cel putin unul din obiectivele specifice:

Obiectivele urmarite prin proiect

Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor Prin realizarea unei exploatatii zootehnice competitive economic, cu tehnologii moderne si eficiente de crestere si ingrasare a suinelor, ce va permite valorificarea superioara a animalelor produse in zona. Tehnologia adoptata in ferma de suine permite monitorizarea permanenta a starii de sanatate si bunastare a porcilor si a calitatii obtinute, fiind comparabila cu tehnologiile utilizate in ferme din alte tari ale Uniunii Europene. Realizarea proiectului propus, infiintarea unei ferme moderne de crestere a porcilor ce va corespunde standerdelor nationale si comunitare, va contribui la cresterea competitivitatii sectorului agricol. In ceea ce priveste normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar, ferma intreprinderii va respecta standardele comunitare referitoare la cresterea porcilor stabilite prin Directiva 2008/120/CE din 19 decembrie 2008. In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern caracterizat de aplicarea celor mai eficiente metode de alimentare, ingrijire, selectie a animalelor care necesita un consum minim de munca si costuri mai mici de exploatare. Tehnologia de crestere a porcilor folosita in cadrul fermei prezinta un grad ridicat de mecanizare a operatiunilor din fluxul de productie. Hala de productie va fi dotata cu instalatii care permit furajarea, adaparea, mentinerea si reglarea automata a microclimatului. Pentru ingrasarea porcilor vor fi achizitionate echipamente performante cu capacitati corelate intre ele si care limiteaza interventia operatorului uman si implicit riscul de contaminare a porcilor. Tehnologia utilizata va permite o productivitate ridicata a muncii, un control sanitar-veterinar riguros si o productie mai mare de porci.

a) Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei inclusiv a celei ecologice, precum si producerea si utilizarea de energie din surse regenerabile;

Pagina 17/71

Studiu de fezabilitate Obiectivele generale si obiectivele specifice

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis Obiectivele urmarite prin proiect Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor In plus, avand in vedere ca productia autohtona actuala de carne de porc nu poate asigura necesarul consumatorilor, investitia propusa de beneficiar va contribui la cresterea ofertei autohtone de carne de porc la preturi competitive. Un obiectiv important in realizarea proiectului va fi implementarea in cadrul fermei a standardelor comunitare din domeniul mediului, sanitar si sanitar veterinar. In acest sens, intreprinderea a obtinut pentru prezentul proiect avizele/notificarile eliberate de institutiile cu atributii in domeniile respective, iar la finalizarea investitiei se va autoriza in scopul functionarii Implementarea proiectului va insemna pentru Popescu Dan Intreprinderea Familiala obtinerea unor venituri mari din cresterea porcilor, in conditiile in care produsele intreprinderii raspund unei cereri in crestere identificate pe piata pentru carnea de porc autohtona. De asemenea, realizarea proctului de investitii va contribui la cresterea productiei de porc autohton. Prin utilizarea unei tehnologii de crestere si ingrasare a suinelor eficienta si cu costuri reduse se vor obtine venituri semnificative atat pentru Intreprinderea Familiala Popescu Dan, cat si pentru producatorii de cereale din zona. Succesul proiectului de infiintare a fermei de crestere si ingrasare, va asigura o sursa constanta de venituri pentru membrii familiei.

b) Adaptarea exploatatiilor standardele comunitare;

la

c) Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole sprijinite;

d) Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau ai altor forme asociative in vederea incurajarii fenomenului de asociere.

Pentru explicitarea indeplinirii criteriului de eligibilitate EG2 privind imbunatatirea performantei generale se va prezenta sub forma tabelara: Obiectivele generale si obiectivele specifice EG2 - Proiectul sa fie in acord cu: a) potentialul agricol al zonei20 si Obiectivele urmarite prin proiect Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* Conform Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004, comuna Islaz, judetul Teleorman are potential ridicat pentru cresterea porcilor.

Pagina 18/71

Studiu de fezabilitate Obiectivele generale si obiectivele specifice b) sa demonstreze imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole la data darii in exploatare a investitiei:

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis Obiectivele urmarite prin proiect Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* Proiectul vizeaza realizarea unei capacitati de 100 capete/ciclu (in medie 230 capete/an) Tehnologia utilizata in cadrul fermei va permite obtinerea productiei la costuri reduse de exploatare, in special ca urmare a automatizarii fluxurilor de productie. Ferma va fi dotata cu toate utilitatile si echipamentele necesare obtinerii unor produse de calitate, in conditiile de siguranta alimentara si pierderi tehnologice minime. Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic, cat si cele necesare pentru asigurarea utilitatilor vor asigura desfasurarea procesului de crestere a porcilor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea unor produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de munca pentru membrii familiei. Investitia propusa de Intreprinderea Familiala Popescu Dan presupune realizarea unei hale de crestere si ingrasare a porcilor dupa ultimele tehnologii in domeniu. Solutia constructiva aleasa pentru infiintarea fermei permite asigurarea cerintelor fiziologice ale porcilor si eficienta exploatarii. Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare referitoare la porcilor. Hala este organizata in 2 zone: - Zona industriala cu spatiul de productie: maternitate, grasuni si grasi; - Zona pentru personal - hol acces, vestiar tip filtru cu grup sanitar, spatiu tehnic, birou veterinar Productia obtinuta de Popescu Dan Intreprinderea Familiala in urma implementarii investitiei vine in completarea ofertei autohtone de carne de porc pastrate in conditii de siguranta alimentara. Carnea de porc este un produs alimentar usor alterabil, iar daca este pastrat in conditii nefavorabile sufera numeroase modificari de natura fizica, chimica si biologica, devenind periculoase pentru consumul uman. Investitia propusa de Popescu Dan Intreprinderea Familiala asigura producerea unei carni de porc de calitate. Principalii factori care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt: o achizitionarea unor echipamente tehnologice performante; o sistemul automatizat de adapare va permite utilizarea eficienta a consumului de apa;

Obiective tehnice: achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii performante, imbunatatirea conditiilor de lucru;

construirea si/sau modernizarea cladirilor operationale care conduc la asigurarea conformitatii cu standardele comunitare;

diversificarea productiei in functie de cerintele pietei, realizarea de noi produse si introducerea de noi tehnologii

Obiective economico-financiare: - reducerea costurilor de productie si cresterea rentabilitatii economice a exploatatiei agricole;

Pagina 19/71

Studiu de fezabilitate Obiectivele generale si obiectivele specifice

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis Obiectivele urmarite prin proiect Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* o optimizarea consumului de utilitati necesar pentru asigurarea unor conditii specifice de microclimat prin monitorizarea permanenta a factorilor de mediu (temperatura, umiditate, lumina etc); o controlul riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a furajului si a apei de la un porc la altul reduce costurile cu medicamentatia si permite obtinerea unei productii constante si de calitate; o productivitate ridicata a muncii datorita mecanizarii si automatizarii operatiunilor adapare a porcilor si evacuarea dejectiilor; Cresterea suinelor folosind o tehnologie performanta va contribui la asigurarea unei productii ridicate si a unei calitati superioare a produselor. Activitatea de crestere a suinelor reprezinta o forma de valorificare superioara a productiei obtinute din cultura vegetala, obtinandu-se in acest fel produse cu valoare adaugata crescuta. Pentru a demonstra viabilitatea economica s-a intocmit prognoza veniturilor si a cheltuielilor pe o perioada de 5 ani dupa implementarea investitiei, in baza careia s-a elaborat proiectia contului de profit si pierderi, a fluxului de numerar si a bilantului contabil. Elaborarea fluxului de numerar pentru activitatea de exploatare demonstreaza ca se vor inregistra sincope in procesal de operare, respectiv societatea isi va putea sustine fara probleme activitatea de exploatare, demonstrand disponibil de numerar pozitiv la sfarsitul perioadei pentru fincare din cei 5 ani de analiza. Indicatorii economico-financiari obtinuti in urma realizatii prognozelor sunt prezentati in Anexa C la cererea de finantare. Gestionarea corecta a deseurilor provenite din ferma de porci va permite minimizarea impactului activitatii zootehnice asupra factorilor de mediu. Astfel: o colectarea dejectiilor amestecate cu apa se face intrun bazin de stocare dejectii o dejectiile amestecate cu apa din cuvele din hala de crestere a porcilor sunt colectate si preluate printr-un sistem de canalizare; o apele uzate menajere rezultate de la obiectivele sanitare din dotarea corpului vestiar filtru sunt canalizate printr-o conducta spre bazinul vidanjabil;

cresterea valorii adaugate brute (VAB ) a exploatatiei agricole

cresterea viabilitatii economice.

Obiective de mediu reducerea emisiilor daunatoare cu efect de sera si o mai buna gestionare a deseurilor rezultate din activitatea de productie

Pagina 20/71

Studiu de fezabilitate Obiectivele generale si obiectivele specifice reducerea emisiilor de amoniac (si a altor gaze), in special in exploatatiile de crestere a animalelor prin respectarea standardelor sanitarveterinare, de igiena si de bunastare a animalelor asigurarea respectarii cerintelor fitosanitare, ecologice etc. cresterea gradului de utilizare a surselor de energie regenerabila si imbunatatirea eficacitatii folosirii acestora.

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis Obiectivele urmarite prin proiect Descrierea modului in care se urmareste atingerea obiectivelor* Activitatea fermei din comuna Islaz va avea impact minim asupra factorilor de mediu. Folosirea unor bio-enzime ajuta la solutionarea problemelor de mediu pe care le creaza gunoiul lichid din ferma prin diminuarea substantiala a gazelor negative si a mirosurilor neplacute. Nu este cazul Nu este cazul

3. Date tehnice ale investitiei


3.1. Date generale
3.1.1. Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia juridica ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare Ferma de porci va fi amplasata in comuna Islaz, Judetul Teleorman. Suprafata terenului pe care urmeaza sa fie amplasata investitia este de 1.800 mp. Terenul este in proprietatea intreprinderii familiale Popescu Dan in baza contractului de vanzare-cumparare nr 12 din 30.01.2013. 3.1.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii topografice, nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune Din punct de vedere geomorfologic, zona studiata este amplasata in Campia Romana, la extremitatea sud-vestica a subunitatii Campul Romanatilor (componeneta a Campiei Olteniei), pe un teren plan si orizontal. Arealul pe care se afla situata localitatea Islaz apartine zonei de clima continentala, mai putin moderata decat a altor regiuni din Romania, cu ierni reci si veri calduroase. Temperatura medie anuala este de 11-12oC, cu valori medii negative in intervalul decembrie-februarie si valori pozitive in intervalul martie-noiembrie. Din punct de vedere geologic, zona cercetata este formata dintr-un fundament cristalin acoperit de o cuvertura ce cuprinde depozite paleozoice, mezozoice si neozoice. Coloana litologica este alcatuita din strat de sol vegetal (0.00-0.40m), praf argilos loessoid cafeniu-galbui plastic-vartos (0.40-1.20m) si praf argilos loessoid galbui, cu concretiuni calcaroase, plastic-vartos. Din punct de vedere seismic, zona cercetata este situata conform STAS SR 11100/1-1993 in zona de grad 7,5 (MSK) de intensitate seismica, iar potrivit Normativ P100-1992, in zona seismica de calcul C, cu valorile coeficientilor de acceleratie seismica Ks = 0,20, iar a perioadei de colt Tc = 1,5 sec. Adancimea de ingheti este de 0,80 m, conform STAS 6054-1977.

3.2. Caracteristicile principale ale constructiilor


3.2.1. Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si inaltimea acestora, volumul construit Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis cuprinde urmatoarele obiective constructive: Obiectul 1- Hala

Pagina 21/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Obiectul 2- Platforma dejectii uscate si bazin ingropat Obiectul 3 - Platforme auto pietris Obiectul 1- Hala Deschideri: 1 deschidere cu dimensiunile: 8,60m Travei: 8 travei, cu dimensiunea de 6.00m Suprafata construita la sol: 460,00mp Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 460,00mp Suprafata utila totala interioara supraterana: 435,15 mp, din care: Suprafata utila int. Parter: 435,15mp; Regim de inaltime: Parter Inaltimea max. la coama: +3.45m fata de terenul amenajat (+/-0.00m); Inaltimea min. la cornisa: +3.00 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m); Inaltime utila Parter : minim 2.50 m maxim 2.90 m Volum construit : 1477,50mc Obiectul 2- Platforma dejectii uscate si bazin ingropat Se propune infiintarea unui bazin dejectii ingropat cu ziduri perimetrale din beton armat h=1,70m. Acesta se va hidroizola cu membrana hidroizolanta geotextil pentru a evita infiltratiile in sol a materialului depozitat. Dejectiile provenite de la animale trec prin pardoseala realizata din gratare prefabricate din beton, ajung in canale/ conducte PVC colectoare dejectii proiectate sub suprafata halei si ajung in bazinul de dejectii cu o capacitate de 170 mc. Obiectul 3 Platforme carosabile pietris: Carosabilul din cadrul incintei va fi realizat din balast compactat- pietris. Circulatiile pietonale-trotuare se vor realiza din beton (trotuar de garda anexa depozitare). Minim 30% din suprafata totala a terenului va fi rezervata spatiilor verzi. De asemenea se va amenaja o platforma auto betonata pentru livrarea porcilor grasi, conform plan general plansa desenata A1. 3.2.2. Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc. Alimentare cu energie electrica: Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare catre tabloul electric T.E.G. Prezentul studiu de fezabilitate nu face referire la infiintarea unui post de transformate pentru alimentarea obiectivelor, necesitatea acestuia va fi evaluata ulterior de catre beneficiari dupa caz. Alimentare cu apa: Se propune infiintarea unui put forat de adancime (30 m ) pentru asigurarea apei. Alimentare cu gaz: nu se cere prin proiect acest tip de bransament. Energie termica: Se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97. Instalatia de incalzire in cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la prize electrice 220V. Spatiul destinat animalelor se va incalzi cu lampi cu infrarosu si se prevede instalatie frigorifica pentru Camera necropsie. Evacuare ape uzate: Se propune infiintarea a doua fose septice ecologice cu o capacitate de 750l si 2000lconform plansa A2. Colectarea apelor menajere de la grupurile sanitare se face prin intermediul unor camine de canalizare catre fosa septica ecologica de canalizare menajera 750 litri. Colectarea apei de pe platforma circulatie carosabila pietris (Fitru Auto) se face prinseparatorul de hidrocarburi catre fosa septica cu diametru de racordare Dn 110 2000 litri. Aceasta se afla la o distanta minima de 10m fata de toate obiectivele protejate in

Pagina 22/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

conformitate cu ordinul MS nr. 536 / 1997. Apa rezultata din consumul menajer se va canaliza spre fosa septica ecologica. Un sistem de jgheaburi, burlane, garguie si rigole va evacua apele de la invelitoare. Lungimi retele: Nr.crt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Denumire Alimentare cu apa Tub din PVC-KG, D=110 mm Tub din PVC-KG, D=125 mm Canalizare Teava PEHD Dn=63 mm Camin canalizare menajera Alimentare cu energie electrica Cablu CYYF 5x50 mmp Electrozi l=2.0 m Platbanda OL-ZN 40X4 Platbanda OL-ZN 30X4 Tija metalica L = 1.5 m paratrasnet Piesa separatie 20 ml 8 buc 80 ml 40 ml 1 buc 4 buc 50 ml 3 buc Cant. 30 ml 40 ml

3.3. Structura constructiva


Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect. OBIECTUL 1 -HALA: Regimul de inaltime este Parter Inaltimea maxima la coama este de +3.45 m fata de cota terenului amenajat. Cladirea are urmatoarea structura: fundatii de beton armat si placa beton armat cota 0,00 iar structura supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal. Peretii interiori vor fi realizati din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica si sistem gips carton 10 cm. Inchiderile exterioare propuse vor fi realizate din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica. Sarpanta va avea structura metalica iar ca sistem de acoperire se va realiza o invelitoare din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica. Finisajele interioare propuse : finisajele pentru pereti vor fi vopsitorii lavabile rezistente la spalaturi multiple, culoare alb, tapet PVC h=2,10m (mai putin spatiul de productie: maternitate, grasuni, grasi, camera izolata animale bolnave unde se vor lasa panourile termoizolante aparente). Finisajele la pardoseli vor fi realizate din gratare prefabricate din beton pentru zona de productie (cu canale de colectare dejectii sub gratare- apoi prin tevi PVC evacuarea acestora in bazinul de dejectii exterior ingropat) si covor PVC/beton sclivisit pentru restul spatiilor. Pentru spatiile in care va exista plafon suspendat, acesta va fi realizat din gipscarton si va fi finisat cu vopsitorii lavabile culoare alb- vestiare, birou veterinar, spatiu tehnic. Finisajele exterioare propuse: panouri termoizolante grosime 6 cm, izolatie spuma poliuretanica, culoare gri. Tamplaria va fi din PVC cu rupere a puntii termice cu geam termopan cu sticla clara. Pentru evacuarea eficienta a aerului viciat din hala, se propun guri de admisie aer in fatadele cladirii si ventilatoare evacuare aer montate in invelitoare. Cladirea este organizata in 2 zone:

Pagina 23/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

zona industriala (cu spatiu productie: spatiu maternitate 10 boxe/2,90mx 2,60 m, spatiu grasuni 4 boxe/ 3,90x5,70m, spatiu grasi 4 boxe 3,90x7,80m, camera izolata animale bolnave, camera necropsie) si zona pentru personal (2x vestiar tip filtru la capetele halei, birou veterinar, spatiu tehnic).

Imobilul gazduieste functiunea de ferma pentru crestera si ingrasarea porcilor. Structura functionala: Functiune PARTER Culoar inspectie 1 Spatiu tehnic Vestiar haine murdare 1 si dus Vestiar haine curate 1 si grup sanitar 2.50 2.50 7.00 10.50 Beton sclivisit Beton sclivisit Panouri termoizolante Panouri termoizolante Tapet PVC h=2.10m pe gips carton Tapet PVC h=2.10m pe gips carton Tapet PVC h=2.10m pe gips carton Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Tapet PVC h=2.10m pe gips carton Tapet PVC h=2.10m pe gips carton Panouri termoizolante Panouri termoizolante Vopsea lavabila pe gips-carton Vopsea lavabila pe gips-carton Vopsea lavabila pe gips-carton Vopsea lavabila pe gips-carton Vopsea lavabila pe gips-carton Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Panouri termoizolante Vopsea lavabila pe gips-carton Vopsea lavabila pe gips-carton Vopsea lavabila pe gips-carton Panouri termoizolante Inaltime utila(m) Suprafata utila(mp) Finisaj pardoseala Finisaj pereti Finisaj tavan

2.50

4.90

Covor PVC

2.50

5.10

Covor PVC

Birou veterinar Camera izolata animale bolnave Maternitate Grasuni Grasi Vestiar haine murdare 2 si dus Vestiar haine curate 2 si grup sanitar Culoar inspectie 2 Camera necropsie

2.50

9.75

Covor PVC Gratar prefabricat beton Gratar prefabricat beton Gratar prefabricat beton Gratar prefabricat beton Covor PVC

2.90 2.90 2.90 2.90

9.75 118.30 103.75 142.00

2.50

4.90

2.50

5.10

Covor PVC

2.50 2.50

3.60 10.50

Beton sclivisit Beton sclivisit

Pagina 24/71

Studiu de fezabilitate Functiune TOTAL SUPRAFATA UTILA - PARTER Inaltime utila(m) -

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis Suprafata utila(mp) 435.15 Finisaj pardoseala Finisaj pereti Finisaj tavan -

3.4. Principalele utilaje de dotare ale constructiilor (centrale termice, hidrofoare, ascensoare etc.)
Siloz 1,5 t (1 buc.) Siloz 1,0 t (1 buc.) Siloz 0,5 t (1 buc.) Adapatoare tip cupa (40 buc.) Caracteristici: material otel inox, ventil otel inox, 3 debite de apa, ajustare a debitului. Suport adapatoare tip cupa (40 buc.) Caracteristici: reglabila vertical, cu placa pentru prindere perete- formeaza un unghi de 30 Jgheaburi- pentru hranire (48 buc.) Caracteristici: Inaltime 0.91m, lungime 1.0m, latime 0.5m Capacitate 170 kg 12 jgheaburi de 1.0x0.5m in boxele individuale 4 boxe x 4 jgheaburi/ boxa de 1.0 x 0.5 in boxele comune grasuni 4 boxe x 5 jgheaburi/ boxa de 1.0 x 0.5 in boxele comune grasi

Senzori de temperatura (3buc.) Sistem de control electronic al mediului (1 buc.) Lampa infrarosu 2000W (24 buc.) Caracteristici: Cablu 5 m cu stecher Grilaj de protectie Montaj perete/ stand mobil

Echipamente electrice Tablou Electric 46 circuite: intrerupator general 100A/30mA (10A iluminat 5 circuite; 10A iluminat rezerva 1 circuit; 16 A prize 34 circuite; 16 A rezerva 2 circuit; alimentare 380 V; 25A/380V - 4 circuite); cutie cofret aparent. Proiectoare - 350W cu halogen (6 buc.) Boiler Electric 30 l (2 buc.)

Echipamente sanitare

Pagina 25/71

Studiu de fezabilitate Caracteristici: Termice Convector electric 500 W (6 buc.) Caracteristici: -

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Putere electrica boiler : 1.5 [kW] Presiune maxima de lucru: 0.6 [Mpa] Plaja de temperatura: 10-65 [C] Consum mediu pentru a mentine temperatura de 65C: 0.56 [kWh/24h] Putere consumata pentru a produce apa la 65 C: 1.9 [ kWh] Timp de incalzire pana la 40C (dt=25C): 0.6 [h] Timp de incalzire pana la 65C: 1.3 [h] Inaltime boiler electric : 610 [mm] Diametru boiler electric : 365 [mm] Distanta intre racorduri R: 100 [mm] Greutate boiler electric : 19 [kg]

Putere convector electric: 500 W Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 430x105x400 mm Greutate : 3.4 kg Termostat reglabil Element de incalzire tip X din aluminiu Intrerupator

Convector electric 1500 W (2 buc.) Caracteristici: Putere convector electric: 1500 W Tensiune nominala: 230 Vac 50Hz Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 620x105x400 mm Greutate : 4.4 kg Termostat reglabil Element de incalzire tip X din aluminiu Intrerupator

- Ventilator axial 25.000 mc/h, 230 V, 1.100 W, 6,8 A evacuare fortata (10 buc.) - Unitate frigorifica (pentru camera de necropsie) Caracteristici: 1400 litri greutate 150Kg, Volum 1400 l, Temperatura -5/+10gr.C, putere Inst. 0.57 kW, tavanul si spatele exterior construite din otel galvanizat, grosime straturi izolator: 60 mm,

Pagina 26/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis umiditate relativa 65%, usa cu garnitura magnetica, prevazut cu panou de control, gaz refrigerant R404A/R507.

3.5. Instalatii aferente constructiilor


Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat, forta, curenti slabi, apa, canalizare etc.
Instalatii sanitare Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de 25-30 m, conform normelor in vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Grupul de pompare va fi alimentat din 2 rezervoare tampon de 2000l. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai apei menajere si anume debitul si presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut o statie de pompare: debit maxim 2.9 mc/h, presiune maxima 45 mCA, puterea maxima 0.75 kW, amplasata la put special destinat echipamentelor de instalatii. Conducta de alimentare cu apa rece este amplasata subteran pe spatiul verde, sub adincimea de inghet si este realizata dintr-o conducta de polietilena inalta densitate (PEHD) cu diametrul nominal de 63 mm pozata pe pat de nisip. Apa calda pentru consum menajer va fi preparata prioritar de la boilerul electric pozitionat in Spatiu Tehnic. Parametri tehnici boiler electric 30 litri, putere electrica boiler 1,50 kW, presiune maxima de lucru 0,6 Mpa, plaja de temperatura 10-65grC, consum mediu pentru a mentine temperatura de 65grC: 0.56 kWh/24h, putere consumata pentru a produce apa la 65 grC 1.9 kW/h, timp incalzire pana la 65 grC 1.3 h, inaltime boiler electric 610 mm, diametru 365 mm, distanta intre racorduri R: 100 mm, Masa boiler electric 19 kg. Coloanele de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna cu posibilitate de acces la robineti de inchidere. Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din polipropilena montate in sapa. Canalizarea se va realiza prin coloana separata pentru grupul sanitar. Apele pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de 110 mm care vor avea deversare libera. Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi de polipropilena imbinate cu mufe si etansate cu garnituri de cauciuc. Colectarea apelor menajere de la grupurile sanitare se face prin intermediul unor camine de canalizare catre fosa septica ecologica de canalizare menajera 750 litri . Pentru asigurarea legaturii cu atmosfera coloanele principale de canalizare Dn 50 vor fi prevazute cu caciula de ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de canalizare se face cu coliere de otel si mansoane de cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a prevazut o piesa de curatire cu capac de vizitare in ghena de instalatii de la Vestiar cu grup sanitar si dus. Colectarea apei de pe platforma circulatie carosabila pietris (Fitru Auto) prin separatorul de hidrocarburi catre fosa septica cu diametru de racordare Dn 110 2000 litri Parametri tehnici: lungime 2.1 metri, Diametru 1.2 metri, 3 compartimente, dubla ranforsare fibra sticla. Apa uzata tehnologica, provenita de la spalarea halei de productie, ajunge, odata cu dejectiile, in cuva fiecareia din hala. Cuvele haleli sunt vidanjate periodic, iar dejectiile sunt utilizate ca ingrasamint natural prin imprastiere pe terenurile agricole detinute de societate. Pentru marirea capacitatii de depozitare a dejectiilor fluide vor realizate, in incinta fermei, un bazin de stocare ingropat cu volumul de 170mc. In ghena de instalatii corespunzatoare baii se monteaza robinete sferice de separatie 25. S-au prevazut instalatii sanitare in vestiar cu grup sanitar si dus. Instalatiile se vor executa din:

Pagina 27/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

- tevi din polipropilena reticulata pentru conductele de apa rece si calda; - tevi si piese de legatura din polipropilena de canalizare; - baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare; - robinete de trecere cu filet interior si obturator sferic ; - robinete de reglaj de colt, cu ventil ; - robinete de retinere cu ventil si mufe. Instalatii termice Se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97. Instalatia de incalzire in cladire este compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la prize electrice 220V. Aceste radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF si termostat reglabil care asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice si creeaza confort acceptabil. Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste radiatoare electrice convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu. Ele sunt estetice si au o functie speciala pentru curatire usoara. Camera necropsie va fi dotata cu unitate frigrorifica: dimensiuni: 1420x800x2030 mm; greutate: 150 kg; volum: 1400 L ; temperatura: -2/ +8 grade C; putere: 570W 220 V. Constructie integrala inox interior si exterior. Tavanul si spatele exterior construite din otel galvanizat. Compatibil cu tavi GN 2/1 (65x53 cm). Dotat cu colturi interioare rotunjite pentru igienizare mai buna. Izolatie in CFC din poliuretan. Grosime stratului izolator: 60mm. Temperatura ambientala: +43C Umiditate relativa: 65%. Usa cu garnitura magnetica. Prevazut cu panou de control electronic. Gaz refrigerant R404A/R507. Sistem complet de decongelare automata. Racire ventilata. Picioare inox reglabile pe inaltime (110/190mm). Echipat cu teava de scurgere cu capac si bazin pentru scurgere. Instalatii electrice Instalatii de iluminat artificial In cadrul acestei lucrari vor fi prevazute instalatii de iluminat cu corpuri de iluminat noi care sa asigure o vizibilitate adecvata tipului de activitati specifice. In general se va asigura un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 100 lx, 200 lx, cu un minim de 50 lx, factorul de uniformitate fiind de 1 / 40. Indicele de redare a culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 si asigurat de lampile cu temperatura de culoare intre 4.500 6.500 K. In spatiile cu destinatia Vestiar cu grup sanitar si dus, spatiu tehnic si birou veterinar, se vor monta, corpuri de iluminat fluorescente, etanse, avand grad de protectie minim IP 20, iar in boxe maternitate, culoar inspectie, boxa vier, boxe grasuni si boxe grasi se vor monta corpuri de iluminat fluorescente, etanse, cu grad de protectie minim IP 65. Comanda iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor montate ingropat in pereti, la intrarile in incaperi. Instalatiile noi de iluminat vor urmari, in principiu, traseele cele mai scurte, cu modificarile de rigoare in locurile unde incaperile nu permit acest lucru. Instalatiile electrice de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat in PVC de tip CYYF 1,5 mmp trase in tuburi rigide din PVC cu Dn = 16 mm ingropate in ziduri sau in planseu, in cazul corpurilor de iluminat si al trecerilor, conform detaliilor din planse.

Pagina 28/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Tuburile orizontale aferente instalatiilor de iluminat se vor poza ingropat la circa 20 cm sub nivelul planseului. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea corpurilor de iluminat trebuie sa suporte, fara a suferi deformari, o greutate egala cu de cinci ori greutatea corpului de iluminat ce urmeaza a fi suspendat, dar cel putin 10 kg. Aparatele de comutatie pentru instalatiile de iluminat vor fi de buna calitate, si se vor fixa in doze noi cu holtzsuruburi prinse in rama metalica a aparatelor si acoperite de masca din material plastic izolant.

3.6. Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora

Se vor descrie modul de asigurare a acestora si solutiile tehnice adoptate

Alimentare cu energie electrica - racord la reteaua edilitara existenta. Alimentare cu apa. In prezent nu exista retea de alimentare cu apa, in acest scop s-a prevazut realizarea unui put forat dotat cu hidrofor si sistem de pompare. Alimentare cu gaz. Nu exista retea de alimentare cu gaz. Accesul se face pe drum de exploatare, pe laturile de VEST si de SUD ale terenului.

3.7. Avize si acorduri


Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, privind: - certificatul de urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii; - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispozitiilor legale.

La Cererea de finantare va fi anexat Certificatul de Urbanism, cu incadrarea amplasamentului in planul urbanistic emis de Primaria Comunei Islaz, judetul Teleorman pentru Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis apartinand solicitantului Popescu Dan Intreprindere Familiala. Alte avize de specialitate sunt: Decizia etapei de evaluare initiala emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman care atesta ca solicitantul a initiat procedura pentru obtinerea acordului de mediu; Notificarea emisa de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Teleorman care atesta conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si siguranta alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul ferma va fi in concordanta cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru sigurantaalimentelor; Notificarea emisa de Directia de Sanatate Publica Teleorman privind conformitatea proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica.

3.8. Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor /echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor

tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea necesitatii acestora (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos)

Pagina 29/71

Studiu de fezabilitate
Nr. crt Denumire/Tip utilaj/echipament

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis


Numar bucati/set Valoare fara TVA LEI TVA LEI Total cu TVA LEI 21.512 47.594 5.459 3.469 2.420 31.192 1.291 112.935 1.613 15.058 16.671 16.120 16.120 145.727

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 1. Silozuri 3 17.348 4.164 2. Jgheaburi furajare 48 38.382 9.212 3. Adapatoare cupa 40 4.402 1.056 4. Suport adapatoare cupa 40 2.797 671 5. Sistem de control al mediului 1 1.952 468 6. Lampa infrarosu 2000W 24 25.155 6.037 7. Senzori temperatura 3 1.041 250 Total Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 91.077 21.858 cu montaj (procurare) Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 1. Transpalet 1 1.301 312 2. Filtru auto 1 12.144 2.914 Total Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de 13.445 3.227 transport, alte achizitii specifice Dotari 1. Scroafe 10 13.000 3.120 Total Dotari 13.000 3.120 TOTAL 117.522 28.205

Caracteristici tehnice ale echipamentele achizitionate prin proiect: Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj Silozuri (3 buc.) o Siloz 1,5 t (1 buc.) o Siloz 1,0 t (1 buc.) o Siloz 0,5 t (1 buc.) Jgheaburi- pentru hranire (48 buc.) Caracteristici: o Inaltime 0.91m, lungime 1.0m, latime 0.5m o Capacitate 170 kg o 12 jgheaburi de 1.0x0.5m in boxele individuale o 4 boxe x 4 jgheaburi/ boxa de 1.0 x 0.5 in boxele comune grasuni o 4 boxe x 5 jgheaburi/ boxa de 1.0 x 0.5 in boxele comune grasi Adapatoare tip cupa (40 buc.) Caracteristici: o material otel inox, o ventil otel inox, o 3 debite de apa, o ajustare a debitului. Suport adapatoare tip cupa (40 buc.) Caracteristici: o reglabila vertical, o cu placa pentru prindere perete- formeaza un unghi de 30 Sistem de control electronic al mediului (1 buc.) Lampa infrarosu 2000W (24 buc.) Caracteristici: o Cablu 5 m cu stecher o Grilaj de protectie

Pagina 30/71

Studiu de fezabilitate o Montaj perete/ stand mobil - Senzori de temperatura (3buc.) Utilaje si echipamente fara montaj Transpalet Filtru auto

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Caracteristicitehnice: o Latimedelucru:34m o Inaltimedelucru:45m o presiunepompa:40bar


Descrierea fluxului tehnologic

Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului (plan de cultura pe perioada de cinci ani, plan de productie pe perioada de cinci ani pentru ferma zootehnica si altele)

Etapele fluxului tehnologic in ferma sunt: aprovizionarea cu scroafe; aprovizionarea cu furaje; aprovizionarea cu premixuri si medicamente; organizarea si efectuarea procesului de monta; asistarea procesului de nastere; crestere ingrijire zilnica animale: supraveghere activitate curenta bucatarie furajera hranire/Administrare corecta reteta furajare in concordanta cu stadiul de dezvoltare a animalelor adapare supraveghere starea generala de sanatate a animalelor administrare medicamente curative / preventive supraveghere sistem ventilatie hala;

pregatire depopulare hala; pregatire hala pentru un nou ciclu de productie: evacuare dejectii; curatare , decontaminare verificare functionare instalatii

In ferma va fi acordata o atentie deosebita utilizarii corecte a tehnologiei de crestere si ingrasare porci astfel incat sa se realizeze maximum de spor in greutate cu un consum minim de furaje. In cadrul fermei, spatiul de cazare va fi format din 3 compartimente: 1 spatiu pentru maternitate, 1 compartiment pentru grasuni, porci intre 15 si 60kg; 1 compartiment pentru grasi, porci intre 60 si 110 kg.

Scroafele vor fi aduse in ferma cu mijloace de transport specializate. Prima populare a fermei se va face cu 10 scrofite, urmand ca anual, efectivul de animale sa se reinoiasca cu 3 animale, scroafele reforma fiind scoase din ferma.

Pagina 31/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Animalele din maternitate vor fi cazate in boxe individuale. O boxa va fi in permanenta libera pentru cazurile de urgenta (imbolnavirea unui animal, spor mediu zilnic mai mic decat celalalte animale). Boxele individuale pentru scroafe vor avea o suprafata de 7.54mp(2.9mx2.6m). Animalele sunt cazate in ferma circa 4 saptamani, inainte de a intra in ciclul de reproductie, perioada numita si perioada de carantina. Sugarii vor fi cazati in maternitate timp de 3-4 saptamani impreuna cu scroafele in boxele individuale, cat se va realiza lactatia. Efectivul mediu de animale pentru aceasta categorie va fi de 10 capete de scroafe/ciclu si 100 de sugari/ciclu, iar intr-un an vor fi 2,26 cicluri. In total, efectivul anual de sugari este de 230 animale. Grasunii vor fi cazati in al doilea compartiment cu 4 boxe comune, fiecare boxa avand o suprafata de 22.23mp (3.9x5.7m). Aici vor fi cazati pentru o perioada de 63 de zile. Dupa cele 63 de zile petrecute in compatimentul pentru grasuni, animalele vor fi mutate in compartimentul pentru porci grasi. Porcii grasi vor fi cazati in cel de-al treilea compartiment al cladirii timp de 63 de zile, pana ajung la greutatea de 110-120 kg. Vor fi cazati in 4 boxe comune, fiecare avand o suprafata de 30.42mp (3.9x7.8m). In ferma distribuirea apei se executa automatizat, iar hranirea animalelor va fi facuta de catre personalul fermei cu ajutorul unui transpalet. Sarcina personalului din ferma este ca zilnic, sa controleze fiecare boxa, starea de sanatate a animalelor, functionarea instalatiei de adapare, distribuirea hranei, inchiderea usilor de la boxe, controlul functionarii corecte a instalatiilor de ventilatie, incalzire, etc. Constatarea unei defectiuni la instalatii sau depistarea unor animale bolnave va fi insotita de masuri corespunzatoare si imediate. Depopularea halelor se face conform cu fluxul tehnologic, atunci cand a expirat timpul de stationare in compatimentele pentru maternitate, grasuni sau grasi si cand porcii au atins varsta si greutatea planificata. Depopularea se face pentru tot compartimentul, deoarece conform fluxului tehnologic - dupa perioada in care se va curata, se dezinfecteaza spatiile respective si se vor verifica instalatiile aferente, hala urmeaza sa fie repopulata cu o noua serie de suine. Depopularea compartimentului se va face in 2 - 4 zile. Hranirea suinelor Furajele necesare pentru hranirea efectivului de animale vor fi achizitionate de la FNC-uri din apropierea fermei si vor fi depozitate in cele 3 silozuri achizitionate prin proiect. Porcii vor fi alimentati in concordanta cu greutatea lor corporala, in sistemul de hranire permanenta. In alimentatia efectivului de scroafe se vor utiliza nutreturi combinate, tinand cont de regimul de folosire la monta si greutate corporala, realizandu-se un consum zilnic de 2,8 kg nutret combinat in perioadele de asteptare si de gestatie. Pentru scroafele lactante se va utiliza o furajare la discretie, consumul la aceasta categorie de animale fiind de aprox. 10 kg de nutret combinat pe zi. Tot la discretie va fi asigurat si consumul zilnic de apa, necesar metabolismului crescut precum si in procesul de producere a laptelui. In prima parte a vietii, purcelul sugar valorifica foarte bine hrana si are un ritm de crestere accelerat, sporindusi masa corporala de la nastere de circa 5 ori pana la varsta de o luna si de 1012 ori pana la varsta de doua luni. In primele 3 saptamani de viata, purceii vor primi doar lapte matern. La varsta de 3 saptamani, purceii vor fi intarcati. Alimentatia grasunilor si a grasilor se va face in concordanta cu greutatea lor corporala, in sistemul de hranire permanenta. Cantitatea de hrana consumata zilnic depinde de varsta si starea fiziologica a animalului, respectiv de capacitatea de ingestie a acestuia, iar pe de alta parte de calitatea ratiei, volumul si densitatea ratiei.

Pagina 32/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Porcii din categoria 15-60 kg in finisare consuma 2 kg furaje pe zi, iar porcii din categoria 60-120 kg consuma 3 kg de furaje pe zi. Adaparea suinelor Accesul liber si asigurarea in permenenta cu apa se recomanda pentru toate categoriile de porcine, indiferent de sistemul de furajare. Ferma este dotata cu gospodarie de apa compusa din: puturi de adancime medie, pompe submersibile, bazine de stocare si bazin hidrofor pentru asigurarea presiunii in hala. Presiunea in adapatori va asigura un debit de 0.50.8l/min. Inaltimea de amplasare a adapatorilor tip cupa va fi de 20-35cm. Numarul dispozitivelor de adapare va trebui sa permita porcilor sa-si satisfaca setea fara sa se lupte cu alti indivizi la accesul de apa. Boxele individuale vor avea fiecare cate o adapatoare, iar in boxele comune, cate 3 adapatoare/boxa pentru grasuni si 4 adapatoare/boxa pentru grasi. Calitatea apei va fi identica cu cea a apei pentru consumul uman. Consumul zilnic mediu de apa in perioada in care ferma este populata este de cca. 106.55 mc/an. Iluminatul adapostului pentru suine Cerintele de lumina ale porcilor sunt stabilite de Directiva 91/630/EEC, unde se precizeaza ca animalele nu trebuie tinute permanent in intuneric, ele avand nevoie de lumina comparabila cu cea naturala din orele de zi. Lumina trebuie sa fie disponibila pentru controlarea animalelor, ea neavand nici o influenta negativa asupra productiei porcilor. Sunt utilizate diferite lampi, fiecare avand propriile cerinte de energie. Instalatiile pentru iluminat trebuie sa respecte standardele privind operarea in siguranta si sa fie rezistente la apa. Sursele de lumina vor fi instalate astfel incat sa se asigure un nivel de lumina care sa permita desfasurarea operatiunilor necesare de intretinere si control al activitatii in hala. Ferma urmeaza a beneficia de doua tipuri de iluminat: iluminat natural prin faptul ca lateralele grajdului sunt prevazute cu guri de ventilatie rabatabile, care la temperaturi ridicate se coboara; iluminat artificial ambiental suficient pentru asigurarea operatiunilor de intretinere a echipamentelor din hala chiar si in timpul noptii.

Dejectiile animaliere Emisiile semnificative din activitatile din ferma de porci sunt atribuite cantitatii, structurii si compozitiei balegarului. Din punct de vedere al protectiei mediului, balegarul este cel mai important reziduu ce este administrat de ferma. Cantitatea anuala de balegar de porc, urina si mixtura de dejectii care se produc variaza cu categoria de productie, continutul de nutrienti al hranei si de sistemul de adapare aplicat, ca si de diferitele stadii de productie cu metabolismul lor tipic. Cu cat sunt mai avansate stadiile de dezvoltare, cu atat sunt mai ridicate cantitatile de dejectii. Dejectiile animaliere se scurg in canalele amplasate sub gratarele de beton ale halei, pardoseala avand o inclinatie de 10%. Aceste dejectii se colecteaza in acest spatiu, sub un pat de apa, toata perioada sederii animalelor in hala, dupa care dupa fiecare ciclu - aceste dejectii sunt eliminate din bazinul amplasat sub hala si transportate la bazinul de stocare dejectii. Halele vor fi spalate, dezinfectate si pregatite pentru un nou ciclu dupa livrarea fiecarei serii catre abatoare, inainte de repopulare. Gestionarea dejectiilor Materialele organice reziduale provenite de la animale (gunoiul de grajd, namolul de la porci, etc.) vor fi vandute catre fermele vegetale pentru a fi folosite ca ingrasamant organic.

Pagina 33/71

Studiu de fezabilitate Asistenta veterinara

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

Serviciul de asistenta veterinara va fi asigurat de catre persoanalul specializat din cadrul fermei. Vidul sanitar Fiecare ciclu de productie este urmat de o perioada de 3 saptamani in care se efectueaza decontaminarea fermei Tehnica efectuarii decontaminarii curente se desfasoara in modul urmator: se evacueaza animalele din boxe; se scoate de sub tensiune reteaua electrica a adapostului; se umezeste intreaga suprafata decontaminabila cu apa; suprafata decontaminabila se curata atent de resturile organice aderente, cu ajutorul unui jet de apa sub presiune, al aerului comprimat, al periilor, al maturilor sau al unor solutii decapante; se efectueaza reparatiile curente necesare reluarii procesului de productie, in conformitate cu tehnologia de crestere si cu prevederile programului sanitar- veterinar; se face curatenia mecanica; se aplica decontaminantul.

Serviciul de decontaminare va fi asigurat de personalul din cadrul fermei.

Mortalitatea animalelor Animalele moarte vor fi transportate la un incinerator de pe raza judetului. Pentru perioada cat sunt stocate in ferma, cadavrele animalelor vor fi depozitate intr-un spatiu special destinat acestui scop.

4. Durata de realizare (luni) si etape principale


Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati.
In procesul de estimare a duratei de executie a obiectivelor de constructii si a planificarii activitatilor, incepand cu data semnarii contractului de finantare cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, proiectantul va lua in calcul si perioadele de timp nefavorabil realizarii investitiilor.

Durata de implementare a proiectului de investitii este de 2 ani (24 luni calendaristice). In realizarea graficului fizic si financiar a proiectului s-a tinut seama ca in perioada lunilor cu temperaturi scazute (decembrie-ianuarie) nu se vor realiza lucrari de constructii. Beneficiarul solicita primirea ajutorului FEADR in 3 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate. Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.

Pagina 34/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de crestere si ingrasare a porcilor ferma cu circuit inchis
Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste L1 L2 L3 L4 ANUL 1 AL IMPLEMENTARII L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12

x x x x

x x x

x x x

x x

x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x

x X

x x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

Pagina 35/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

GRAFIC FIZIC DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis
Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 3.5 Consultanta 3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari 4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapitol 1 - Lucrari de pregatire a terenului Subcapitol 2 - Infiintarea plantatiei Subcapitol 3 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapitol 4 - Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapitol 5 - Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste L1 L2 L3 L4 ANUL 2 AL IMPLEMENTARII L5 L6 L7 L8 L9 x L10 L11 L12

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x

x x

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

x X

Pagina 36/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de crestere si ingrasare porci


Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achizitie Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,132 919 6,052 1,084 260 1,344 1,301 0 1,301 2,747 659 3,406 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,048 659 4,707 0 0 0 1,301 0 1,301 2,747 659 3,406 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,048 659 4,707 0 0 0 1,301 0 1,301 2,747 659 3,406 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,854 3,565 18,419 867 208 1,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,854 3,565 18,419 867 208 1,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 208 1,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 208 1,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 208 1,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 208 1,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 208 1,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,708 7,130 36,838 19,300 3,695 22,995 1,084 260 1,344 3,903 0 3,903 8,240 1,978 10,218 0 0 0

Pagina 37/71

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli 3.5 Consultanta Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 867 208 1,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 5 0 0 0 867 208 1,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 867 208 1,076 25,426 6,102 31,528 25,426 6,102 31,528 25,426 6,102 31,528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 867 208 1,076 25,426 6,102 31,528 25,426 6,102 31,528 25,426 6,102 31,528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 867 208 1,076 25,426 6,102 31,528 25,426 6,102 31,528 25,426 6,102 31,528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 867 208 1,076 25,426 6,102 31,528 25,426 6,102 31,528 25,426 6,102 31,528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 867 208 1,076 25,426 6,102 31,528 25,426 6,102 31,528 25,426 6,102 31,528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 1 0 0 0 6,072 1,457 7,529 127,128 30,511 157,639 127,128 30,511 157,639 127,128 30,511 157,639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari

4.6 Active necorporale B - Cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 Lucrari de

Pagina 38/71

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli pregatire a terenului Subcapital 2 Infiintarea plantatiei Subcapital 3 Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare - total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL GENERAL, din care: Categoria de cheltuieli Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,735 260 1,995 0 0 0 1,735 260 1,995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,867 1,180 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,048 2,134 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,036 2,203 5,239 3,036 729 3,765 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,084 2,862 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,722 5,248 Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,722 5,248 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,293 7,785 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,293 7,785 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,293 7,785 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,293 7,785 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,293 7,785 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 TOTAL AN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,771 17,209 21,980 3,036 729 3,765 1,735 16,481 18,215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180,907 58,545

Pagina 39/71

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli -achizitii de active fixe corporale -achizitii de active fixe necorporale -cresterea investitiilor in curs - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului TVA Categoria de cheltuieli Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Total

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis


ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Luna 1 8,047 0 0 0 6,867 1,180 8,047 0 0 0 0 0 0 919 Luna 2 6,182 0 0 0 4,048 659 4,707 0 0 0 0 1,475 1,475 659 Luna 3 9,946 0 0 0 4,048 659 4,707 3,036 729 3,765 0 1,475 1,475 1,388 Luna 4 20,969 0 0 0 867 208 1,076 14,854 3,565 18,419 0 1,475 1,475 3,773 Luna 5 20,969 0 0 0 867 208 1,076 14,854 3,565 18,419 0 1,475 1,475 3,773 Luna 6 34,078 0 0 0 867 208 1,076 25,426 6,102 31,528 0 1,475 1,475 6,310 Luna 7 34,078 0 0 0 867 208 1,076 25,426 6,102 31,528 0 1,475 1,475 6,310 Luna 8 34,078 0 0 0 867 208 1,076 25,426 6,102 31,528 0 1,475 1,475 6,310 Luna 9 34,078 0 0 0 867 208 1,076 25,426 6,102 31,528 0 1,475 1,475 6,310 Luna 10 34,078 0 0 0 867 208 1,076 25,426 6,102 31,528 0 1,475 1,475 6,310 Luna 11 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 Luna 12 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 TOTAL AN 1 239,452 0 0 0 21,034 3,955 24,990 159,873 38,369 198,242 0 16,220 16,220 42,065

ANUL 1 AL IMPLEMENTARII Surse de finantare Incasare ajutor financiar nerambursabil Aport propriu Credit bancar Incasari de TVA Luna 1 0 137,415 221,187 0 Luna 2 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 2,967 Luna 5 0 0 0 0 Luna 6 73,729 0 0 0 Luna 7 0 0 0 13,857 Luna 8 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 18,931 Luna 11 0 0 0 0 Luna 12 61,846 0 0 0

TOTAL AN 1 135,575 137,415 221,187 35,754

Pagina 40/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

GRAFIC FINANCIAR (LEI) DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI: Ferma de crestere si ingrasare porci


Denumirea capitolelor de cheltuieli Capitolul 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - total, din care: 1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului 1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - total, din care: 3.1 Studii de teren 3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de Categoria de cheltuieli Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 208 1,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 208 1,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 208 1,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,602 625 3,227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 41/71

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli achizitie 3.5 Consultanta Categoria de cheltuieli Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis


ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 867 208 1,076 25,426 6,102 31,528 25,426 6,102 31,528 25,426 6,102 31,528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 867 208 1,076 25,426 6,102 31,528 25,426 6,102 31,528 25,426 6,102 31,528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 5 0 0 0 0 867 208 1,076 49,279 11,827 61,106 49,279 11,827 61,106 25,426 6,102 31,528 1,084 260 1,344 22,769 5,465 28,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 23,854 5,725 29,578 23,854 5,725 29,578 0 0 0 1,084 260 1,344 22,769 5,465 28,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 23,854 5,725 29,578 23,854 5,725 29,578 0 0 0 1,084 260 1,344 22,769 5,465 28,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 23,854 5,725 29,578 23,854 5,725 29,578 0 0 0 1,084 260 1,344 22,769 5,465 28,234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 13,445 19,347 32,791 13,445 19,347 32,791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,445 3,227 16,671 0 16,120 16,120 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 2 0 0 0 0 2,602 625 3,227 185,136 60,553 245,688 185,136 60,553 245,688 76,277 18,306 94,583 4,337 1,041 5,378 91,077 21,858 112,935 13,445 3,227 16,671 0 16,120 16,120 0 0 0 0

3.6 Asistenta tehnica Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din care: A - Constructii si lucrari de interventii total, din care: 4.1 Constructii si instalatii 4.2 Montaj utilaj tehnologic 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj (procurare) 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice 4.5 Dotari

4.6 Active necorporale B - Cheltuieli

Pagina 42/71

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli pentru investitii in culturi/plantatii: Subcapital 1 Lucrari de pregatire a terenului Subcapital 2 Infiintarea plantatiei Subcapital 3 Lucrari de intretinere plantatie in anul 1 Subcapital 4 Lucrari de intretinere plantatie in anul 2 Subcapital 5 Instalat sistem sustinere si imprejmuire Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: 5.1 Organizare de santier 5.2 Comisioane, taxe 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare total, din care: 6.1 Pregatirea personalului de Categoria de cheltuieli Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis


ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 Luna 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL AN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,695 17,695 0 0 0 0 17,695 17,695 0 0 0 0 0 0 0 0

Pagina 43/71

Studiu de fezabilitate
Denumirea capitolelor de cheltuieli exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL GENERAL, din care: -achizitii de active fixe corporale -achizitii de active fixe necorporale -cresterea investitiilor in curs - dobanzi si comisioane aferente creditelor bancare aferente proiectului TVA Categoria de cheltuieli Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Eligibile Neeligibile Total Total

Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis


ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Luna 1 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 Luna 2 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 Luna 3 0 0 0 0 26,293 7,785 34,078 0 0 0 867 208 1,076 25,426 6,102 31,528 0 1,475 1,475 6,310 Luna 4 0 0 0 0 26,293 7,785 34,078 0 0 0 867 208 1,076 25,426 6,102 31,528 0 1,475 1,475 6,310 Luna 5 0 0 0 0 50,147 13,510 63,656 22,769 5,465 28,234 867 208 1,076 26,510 6,362 32,872 0 1,475 1,475 12,035 Luna 6 0 0 0 0 23,854 7,199 31,053 22,769 5,465 28,234 0 0 0 1,084 260 1,344 0 1,475 1,475 5,725 Luna 7 0 0 0 0 23,854 7,199 31,053 22,769 5,465 28,234 0 0 0 1,084 260 1,344 0 1,475 1,475 5,725 Luna 8 0 0 0 0 23,854 7,199 31,053 22,769 5,465 28,234 0 0 0 1,084 260 1,344 0 1,475 1,475 5,725 Luna 9 0 0 0 0 13,445 20,821 34,266 13,445 19,347 32,791 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 6,347 Luna 10 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 Luna 11 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 Luna 12 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,475 1,475 0 TOTAL AN 2 0 0 0 0 187,738 78,872 266,610 104,522 41,205 145,727 2,602 625 3,227 80,614 19,347 99,961 0 17,695 17,695 48,177

ANUL 2 AL IMPLEMENTARII Surse de finantare Incasare ajutor financiar nerambursabil Aport propriu Credit bancar Incasari de TVA Luna 1 0 0 0 6,310 Luna 2 10,517 0 0 0 Luna 3 0 0 0 0 Luna 4 0 0 0 6,310 Luna 5 0 0 0 0 Luna 6 0 0 0 0 Luna 7 0 0 0 24,070 Luna 8 0 0 0 0 Luna 9 0 0 0 0 Luna 10 0 0 0 17,796 Luna 11 0 0 0 0 Luna 12 1,366 0 0 0

TOTAL AN 2 11,883 0 0 54,487

Pagina 44/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci

5. Costul estimativ al investitiei


Devizele investitiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte (conform legislatiei in vigoare HG 28/09.01.2008):
DEVIZ GENERAL privind cheltuielile eligibile necesare realizarii proiectului: Ferma de crestere si ingrasare a porcilor
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de 17.05.2013

Nr. Crt. 1 1.1 1.2 1.3

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) Mii Euro 7 0.000 0.000 0.000

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului Obinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1

5.2 5.3

6.1 6.2

TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 29.708 6.850 7.130 36.838 8.494 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren 1.084 0.250 0.260 1.344 0.310 Taxe pentru obinerea de avize, 3.903 0.900 0.000 3.903 0.900 acorduri i autorizaii Proiectare i engineering 8.240 1.900 1.978 10.218 2.356 Organizarea procedurilor de achiziie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Consultant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Asisten tehnic 8.674 2.000 2.082 10.756 2.480 TOTAL CAPITOL 3 21.902 5.050 4.320 26.222 6.046 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz Construcii i instalaii 203.405 46.900 48.817 252.223 58.156 Montaj utilaj tehnologic 4.337 1.000 1.041 5.378 1.240 Utilaje, echipamente tehnologice i 91.077 21.000 21.858 112.935 26.040 funcionale cu montaj Utilaje fr montaj i echipamente de 13.445 3.100 3.227 16.671 3.844 transport Dotri 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 4 312.264 72.000 74.943 387.207 89.280 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de antier 3.036 0.700 0.729 3.765 0.868 5.1.1. Lucrri de construcii 3.036 0.700 0.729 3.765 0.868 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 antierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri 1.735 0.400 0.000 1.735 0.400 de finanare Cheltuieli diverse i neprevzute 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 5 4.771 1.100 0.729 5.499 1.268 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregtirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Probe tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL GENERAL 368.645 85.000 87.122 455.767 105.088 Din care C+M 240.487 55.450 57.717 298.203 68.758

Intocmit: SC Proiectant General SRL Data: 07.06.2013

Pagina 45/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii proiectului: Ferma de crestere si ingrasare a porcilor
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de 17.05.2013

Nr. Crt. 1 1.1 1.2 1.3

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) Mii Euro 7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.717 0.000 3.717 0.000 0.000 0.000 7.880 0.000 7.880 0.000 0.000 0.000 11.597 0.000

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului Obinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1

5.2 5.3

6.1 6.2

TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren 0.000 0.000 0.000 0.000 Taxe pentru obinerea de avize, 0.000 0.000 0.000 0.000 acorduri i autorizaii Proiectare i engineering 0.000 0.000 0.000 0.000 Organizarea procedurilor de achiziie 0.000 0.000 0.000 0.000 Consultant 0.000 0.000 0.000 0.000 Asisten tehnic 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 3 0.000 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz Construcii i instalaii 0.000 0.000 0.000 0.000 Montaj utilaj tehnologic 0.000 0.000 0.000 0.000 Utilaje, echipamente tehnologice i 0.000 0.000 0.000 0.000 funcionale cu montaj Utilaje fr montaj i echipamente de 0.000 0.000 0.000 0.000 transport Dotri 13.000 2.997 3.120 16.120 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 4 13.000 2.997 3.120 16.120 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de antier 0.000 0.000 0.000 0.000 5.1.1. Lucrri de construcii 0.000 0.000 0.000 0.000 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii 0.000 0.000 0.000 0.000 antierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri 34.176 7.880 0.000 34.176 de finanare Cheltuieli diverse i neprevzute 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 5 34.176 7.880 0.000 34.176 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregtirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 Probe tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL GENERAL 47.176 10.877 3.120 50.296 Din care C+M 0.000 0.000 0.000 0.000

Intocmit: SC Proiectant General SRL Data: 07.06.2013


Pagina 46/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile totale necesare realizarii proiectului: Ferma de crestere si ingrasare a porcilor
n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de 17.05.2013

Nr. Crt. 1 1.1 1.2 1.3

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA) Mii Euro 7 0.000 0.000 0.000

Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei 2 3 4 5 6 CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului Obinerea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000 0.000 Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea initiala 0.000 0.000 0.000 0.000

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

5.1

5.2 5.3

6.1 6.2

TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 29.708 6.850 7.130 36.838 8.494 CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic Studii de teren 1.084 0.250 0.260 1.344 0.310 Taxe pentru obinerea de avize, 3.903 0.900 0.000 3.903 0.900 acorduri i autorizaii Proiectare i engineering 8.240 1.900 1.978 10.217 2.356 Organizarea procedurilor de achiziie 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Consultant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Asisten tehnic 8.674 2.000 2.082 10.755 2.480 TOTAL CAPITOL 3 21.902 5.050 4.320 26.221 6.046 CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiia de baz Construcii i instalaii 203.405 46.900 48.817 252.222 58.156 Montaj utilaj tehnologic 4.337 1.000 1.041 5.377 1.240 Utilaje, echipamente tehnologice i 91.077 21.000 21.858 112.935 26.040 funcionale cu montaj Utilaje fr montaj i echipamente de 13.445 3.100 3.227 16.671 3.844 transport Dotri 13.000 2.997 3.120 16.116 3.716 Active necorporale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 4 325.264 74.997 78.063 403.323 92.996 CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli Organizare de antier 3.036 0.700 0.729 3.764 0.868 5.1.1. Lucrri de construcii 3.036 0.700 0.729 3.764 0.868 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 antierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri 35.910 8.280 0.000 35.910 8.280 de finanare Cheltuieli diverse i neprevzute 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 5 38.946 8.980 0.729 39.674 9.148 CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregtirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 Probe tehnologice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 TOTAL GENERAL 415.821 95.877 90.242 506.058 116.684 240.487 55.450 57.717 298.203 68.758

Intocmit: SC Proiectant General SRL Data: 07.06.2013

Pagina 47/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Deviz capitolul 2- Cheltuieli eligibile pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului In mii lei / mii euro la cursul BCE 4,3370 lei/euro din data de 17.05.2013 Valoare Valoare TVA (fara TVA) (inclusiv TVA) Nr.crt Specificatie Mii Mii Mii lei Mii lei Mii lei Euro Euro 2.1. Alimentare cu apa 17,782 4,100 4,268 22,049 5,084 2.2. Canalizare 6,939 1,600 1,665 8,605 1,984 2.3. Alimentare cu gaze naturale 0,000 0,000 0,000 0,000 2.4. Alimentare cu agent termic 0,000 0,000 0,000 0,000 2.5. Alimentare cu energie electrica 4,988 1,150 1,197 6,185 1,426 2.6. Telecomunicatii (telefonie, radio-tv,etc) 0,000 0,000 0,000 0,000 2.7. Alte tipuri de retele exterioare 0,000 0,000 0,000 0,000 2.8. Drumuri de acces 0,000 0,000 0,000 0,000 2.9. Cai ferate industriale 0,000 0,000 0,000 0,000 2.10. Cheltuieli aferente racordarii la retele de utilitati 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 2 - cheltuieli eligibile 29,708 6,850 7,130 36,838 8,494

Nr.crt

3.1.

3.2.

3.3.

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli eligibile pentru proiectare si asistenta tehnica n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de 17.05.2013 Valoare Valoare TVA (fara TVA) (inclusiv TVA) Specificatie Mii Mii Mii lei Mii lei Mii lei Euro Euro Cheltuieli pentru studii de teren (geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate a 0.250 0.260 1.344 0.310 1.084 terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie) Cheltuieli pentru obtinere de avize, acorduri 3.903 0.900 0.000 3.903 0.900 si autorizatii - total, din care: 1. obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului 0.000 0.000 0.000 0.000 de urbanism 2. obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare, obtinere autorizatii de 2.342 0.540 0.000 2.342 0.540 scoatere din circuitul agricol 3. obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retelele publice de 1.561 0.360 0.000 1.561 0.360 apa, canalizare, gaze, termoficare, energie electrica, telefonie, etc. 4. obtinere aviz sanitar, sanitar-veterinar si 0.000 0.000 0.000 0.000 fitosanitar 5. obtinerea certificatului de nomenclatura 0.000 0.000 0.000 0.000 stradala si adresa 6. ntocmirea documentaiei, obinerea numrului Cadastral provizoriu si inregistrarea terenului in 0.000 0.000 0.000 0.000 Cartea Funciara 7. obtinerea avizului PSI 0.000 0.000 0.000 0.000 8. obtinerea acordului de mediu 0.000 0.000 0.000 0.000 10. alte avize, acorduri si autorizatii solicitate prin 0.000 0.000 0.000 0.000 lege Proiectare si inginerie - total, din care: 8.240 1.900 1.978 10.218 2.356 1. Cheltuieli pentru elaborarea tuturor fazelor de 8.240 1.900 1.978 10.218 2.356 proiectare - total, din care: a. studiu de prefezabilitate 0.000 0.000 0.000 0.000 b. studiu de fezabilitate 0.000 0.000 0.000 0.000 c. proiect tehnic 5.204 1.200 1.249 6.453 1.488

Pagina 48/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Deviz financiar- Capitolul 3 - Cheltuieli eligibile pentru proiectare si asistenta tehnica n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de 17.05.2013 Valoare Valoare TVA (fara TVA) (inclusiv TVA) Nr.crt Specificatie Mii Mii Mii lei Mii lei Mii lei Euro Euro d. detalii de executie 1.735 0.400 0.416 2.151 0.496 e. verificarea tehnica a proiectarii 1.301 0.300 0.312 1.613 0.372 f. eleborarea certificatului de performanta 0.000 0.000 0.000 0.000 energetica a cladirii 2. Documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente 0.000 0.000 0.000 0.000 obiectivului de investitii 3. Cheltuielile pentru expertiza tehnica efectuata pentru constructii incepute si neterminate sau 0.000 0.000 0.000 0.000 care urmeaza a fi modificate prin proiect (modernizari, consolidari, etc.) 4. Cheltuielile pentru efectuarea expertizei, 0.000 0.000 0.000 0.000 cercetrii i auditului energetic 3.4. Organizarea procedurilor de achizitie 0.000 0.000 0.000 0.000 Cheltuieli pentru consultanta - total, din 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 care: 1. plata serviciilor de consultanta la elaborarea memoriului justificativ, studiilor de piata, de 0.000 0.000 0.000 0.000 3.5. evaluare, la intocmirea cererii de finantare 2. plata serviciilor de consultanta in domeniul managementului investitiei sau administrarea 0.000 0.000 0.000 0.000 contractului de executie Cheltuieli pentru asistenta tehnica - total, 8.674 2.000 2.082 10.756 2.480 din care: 1. asistenta tehnica din partea proiectantului n 0.000 0.000 0.000 0.000 cazul cnd aceasta nu intr n tarifarea proiectrii 3.6. 2. plata diriginilor de antier desemnai de autoritatea contractant, autorizai conform 8.674 2.000 2.082 10.756 2.480 prevederilor legale pentru verificarea execuiei lucrrilor de construcii i instalaii TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 3 - cheltuieli eligibile 21.902 5.050 4.320 26.222 6.046

Pagina 49/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli eligibile n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro Valoare (fara TVA) Nr.crt Specificatie Mii Mii lei Euro 5.1 Organizare de santier 3.036 0.700 lucrari de constructii si instalatii aferente 5.1.1 3.036 0.700 organizarii de santier 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0.000 5.2 Comisioane, taxe 1.735 0.400 comisionul bncii finanatoare 0.000 0.000 cota aferent Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitii lucrrilor de 1.735 0.400 construcii cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism, i pentru autorizarea 0.000 lucrrilor de construcii prime de asigurare din sarcina autoritii 0.000 contractante alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n 0.000 condiiile legii cota aferent Casei Sociale a Constructorilor 0.000 5.3 Chletuieli diverse si neprevazute 0.000 TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli eligibile 4.771 1.100

din data de TVA Mii lei 0.729 0.729 0.000 0.000 0.000 0.000

17.05.2013 Valoare (inclusiv TVA) Mii Mii lei Euro 3.765 0.868 3.765 0.000 1.735 0.000 1.735 0.868 0.000 0.400 0.000 0.400

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.729

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.499

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.268


Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli neeligibile n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro Valoare (fara TVA) Nr.crt Specificatie Mii Mii lei Euro 5.1 Organizare de santier 0.000 0.000 lucrari de constructii si instalatii aferente 5.1.1 0.000 organizarii de santier 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0.000 5.2 Comisioane, taxe 34.176 7.880 comisionul bncii finanatoare 33.915 7.820 cota aferent Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitii lucrrilor de 0.000 construcii cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism, i pentru autorizarea 0.000 lucrrilor de construcii prime de asigurare din sarcina autoritii 0.000 contractante alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n 0.000 condiiile legii cota aferent Casei Sociale a Constructorilor 0.260 0.060 5.3 Chletuieli diverse si neprevazute 0.000 TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli neeligibile 34.176 7.880 din data de TVA Mii lei 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 17.05.2013 Valoare (inclusiv TVA) Mii Mii lei Euro 0.000 0.000 0.000 0.000 34.176 33.915 0.000 0.000 0.000 7.880 7.820 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.260 0.000 34.176

0.000 0.000 0.000 0.060 0.000 7.880


Pagina 50/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Deviz capitolul 5 - Alte cheltuieli totale n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro Valoare (fara TVA) Nr.crt Specificatie Mii Mii lei Euro 5.1 Organizare de santier 3.036 0.700 lucrari de constructii si instalatii aferente 5.1.1 3.036 0.700 organizarii de santier 5.1.2 cheltuieli conexe organizarii de santier 0.000 0.000 5.2 Comisioane, taxe 35.910 8.280 comisionul bncii finanatoare 33.915 7.820 cota aferent Inspectoratului de Stat in Constructii pentru controlul calitii lucrrilor de 1.735 0.400 construcii cota pentru controlul statului n amenajarea teritoriului, urbanism, i pentru autorizarea 0.000 0.000 lucrrilor de construcii prime de asigurare din sarcina autoritii 0.000 0.000 contractante alte cheltuieli de aceeai natur, stabilite n 0.000 0.000 condiiile legii cota aferent Casei Sociale a Constructorilor 0.260 0.060 5.3 Chletuieli diverse si neprevazute 0.000 0.000 TOTAL DEVIZ CAPITOLUL 5 - cheltuieli totale 38.946 8.980

din data de TVA Mii lei 0.729 0.729 0.000 0.000 0.000 0.000

17.05.2013 Valoare (inclusiv TVA) Mii Mii lei Euro 3.765 0.868 3.765 0.000 35.910 33.915 1.735 0.868 0.000 8.280 7.820 0.400

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.729

0.000 0.000 0.000 0.260 0.000 39.675

0.000 0.000 0.000 0.060 0.000 9.148

Nr. crt.

DEVIZUL obiectului: DO1 Hala porcine - cheltuieli eligibile n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de Valoare TVA Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) de cheltuieli Mii lei Mii Euro Mii lei PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, compartimentri, finisaje) Izolaii Instalaii electrice Instalaii sanitare Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instalaii de alimentare cu gaze naturale Instalaii de telecomunicaii TOTAL I 4.988 157.433 5.985 7.980 4.033 0.000 0.000 0.000 180.419 1.150 36.300 1.380 1.840 0.930 0.000 0.000 0.000 41.600 1.197 37.784 1.436 1.915 0.968 0.000 0.000 0.000 43.301

17.05.2013 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro 6.185 195.217 7.421 9.895 5.001 0.000 0.000 0.000 223.720 1.426 45.012 1.711 2.282 1.153 0.000 0.000 0.000 51.584

1 2 3 4 5 6 7 8

PARTEA II - MONTAJ 1 Montaj utilaje i echipamente tehnologice TOTAL II 1 2 3 Utilaje i echipamente tehnologice Utilaje i echipamente de transport Dotri TOTAL III TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 4.337 4.337 91.077 1.301 0.000 92.378 277.134 1.000 1.000 21.000 0.300 0.000 21.300 63.900 1.041 1.041 21.858 0.312 0.000 22.171 66.512 5.378 5.378 112.935 1.613 0.000 114.549 343.647 1.240 1.240 26.040 0.372 0.000 26.412 79.236

PARTEA III - PROCURARE

Intocmit: SC Proiectant General SRL Data: 07.06.2013 Pagina 51/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Nr. crt.

DEVIZUL obiectului: DO1 Hala porcine - cheltuieli neeligibile n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de Valoare TVA Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) de cheltuieli Mii lei Mii Euro Mii lei PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, compartimentri, finisaje) Izolaii Instalaii electrice Instalaii sanitare Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instalaii de alimentare cu gaze naturale Instalaii de telecomunicaii TOTAL I 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

17.05.2013 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

1 2 3 4 5 6 7 8

0.000

PARTEA II - MONTAJ 1 Montaj utilaje i echipamente tehnologice TOTAL II 1 2 3 Utilaje i echipamente tehnologice Utilaje i echipamente de transport Dotri TOTAL III TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 0.000 0.000 13.000 13.000 13.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.997 2.997 2.997 0.000 0.000 0.000 0.000 3.120 3.120 3.120 0.000 0.000 0.000 0.000 16.120 16.120 16.120 0.000 0.000 0.000 0.000 3.717 3.717 3.717

PARTEA III - PROCURARE

Intocmit: SC Proiectant General SRL Data: 07.06.2013

Nr. crt.

DEVIZUL obiectului: DO1 Hala porcine - cheltuieli totale n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de Valoare TVA Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) de cheltuieli Mii lei Mii Euro Mii lei PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, compartimentri, finisaje) Izolaii Instalaii electrice Instalaii sanitare Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instalaii de alimentare cu gaze naturale Instalaii de telecomunicaii TOTAL I 4.988 157.433 5.985 7.980 4.033 0.000 0.000 0.000 180.419 1.150 36.300 1.380 1.840 0.930 0.000 0.000 0.000 41.600 1.197 37.784 1.436 1.915 0.968 0.000 0.000 0.000 43.301

17.05.2013 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro 6.185 195.217 7.421 9.895 5.001 0.000 0.000 0.000 223.720 1.426 45.012 1.711 2.282 1.153 0.000 0.000 0.000 51.584

1 2 3 4 5 6 7 8

Pagina 52/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Nr. crt.

DEVIZUL obiectului: DO1 Hala porcine - cheltuieli totale n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de Valoare TVA Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) de cheltuieli Mii lei Mii Euro Mii lei PARTEA II - MONTAJ

17.05.2013 Valoare (inclusiv TVA) Mii lei Mii Euro

Montaj utilaje i echipamente tehnologice TOTAL II

4.337 4.337 91.077 1.301 13.000 105.378 290.134

1.000 1.000 21.000 0.300 2.997 24.297 66.897

1.041 1.041 21.858 0.312 3.120 25.291 69.632

5.378 5.378 112.935 1.613 16.120 130.669 359.767

1.240 1.240 26.040 0.372 3.717 30.129 82.953

PARTEA III - PROCURARE 1 2 3 Utilaje i echipamente tehnologice Utilaje i echipamente de transport Dotri TOTAL III TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

Intocmit: SC Proiectant General SRL Data: 07.06.2013


DEVIZUL obiectului: DO2 Platforma dejectii - cheltuieli eligibile n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de 17.05.2013 Valoare Valoare TVA Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) (inclusiv TVA) de cheltuieli Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII 1 2 3 4 5 6 7 8 Terasamente Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, compartimentri, finisaje) Izolaii Instalaii electrice Instalaii sanitare Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instalaii de alimentare cu gaze naturale Instalaii de telecomunicaii TOTAL I 13.011 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 3.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.123 0.000 16.134 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.134 0.000 3.720 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.720

Nr. crt.

13.011

PARTEA II - MONTAJ 1 Montaj utilaje i echipamente tehnologice TOTAL II 1 2 3 Utilaje i echipamente tehnologice Utilaje i echipamente de transport Dotri TOTAL III TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.123 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 16.134 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.720

PARTEA III - PROCURARE

0.000 13.011

Intocmit: SC Proiectant General SRL Data: 07.06.2013

Pagina 53/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Nr. crt.

DEVIZUL obiectului: DO3 Platforme auto pietris - cheltuieli eligibile n mii lei / mii euro la cursul BCE 4.3370 lei/euro din data de 17.05.2013 Valoare Valoare TVA Denumirea capitolelor si subcapitolelor (fara TVA) (inclusiv TVA) de cheltuieli Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii Euro PARTEA I - LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII Terasamente Construcii: rezisten (fundaii, structur de rezisten) i arhitectur (nchideri exterioare, compartimentri, finisaje) Izolaii Instalaii electrice Instalaii sanitare Instalaii de nclzire, ventilare, climatizare. PSI, radio-tv, intranet Instalaii de alimentare cu gaze naturale Instalaii de telecomunicaii TOTAL I 0.000 9.975 0.000 2.300 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.300 0.000 2.394 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.394 0.000 12.369 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.369 0.000 2.852 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.852

1 2 3 4 5 6 7 8

9.975

PARTEA II - MONTAJ 1 Montaj utilaje i echipamente tehnologice TOTAL II 1 2 3 Utilaje i echipamente tehnologice Utilaje i echipamente de transport Dotri TOTAL III TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 0.000 0.000 0.000 0.000 2.800 0.000 2.800 5.100 0.000 0.000 0.000 2.914 0.000 2.914 5.308 0.000 0.000 0.000 15.058 0.000 15.058 27.427 0.000 0.000 0.000 3.472 0.000 3.472 6.324

PARTEA III - PROCURARE 12.144 12.144 22.119

Intocmit: SC Proiectant General SRL Data: 07.06.2013

Fundamentarea bugetului indicativ:


Valorile estimate pentru lucrarile de constructie Preturile care stau la baza intocmirii devizului general si a devizelor pe obiect s-au obtinut astfel: o Preturile estimative pentru lucrarile de constructii au fost realizate in baza evaluarilor intocmite pe baza antemasuratorilor si a cantitatilor de lucrari estimate si devize de oferta ale executantilor de constructii din judetul Iasi, pentru investitii similare.

Calculul pentru lucrarile de constructii si instalatii raportat la mp de suprafata construita, pentru investitia Ferma de crestere si ingrasare porci a fost realizat pe baza urmatorilor indici spatiali: Suprafata construita hala (mp) Suprafata construita platforma dejectii (mp) Suprafata construita platforme auto pietris (mp) Total suprafata construita (mp) Pagina 54/71 460,00 100,00 45,15 605,15

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Indicatorii de pret/mp conform valori medii estimative Constructii + Instalatii : Euro/mp Suprafata construita hala Suprafata construita platforma dejectii Suprafata construita platforme auto pietris Total suprafata construita 460,00 100,00 45,15 605,15 x x x x 90.43 30,00 50,94 70,12 = = = = Euro 41.600 3.000 2.300 46.900 Ron 180.419 13.011 9.975 203.405

Valorile estimate pentru cheltuielile de proiectare Preturile care stau la baza intocmirii devizului financiar pentru cheltuielile de proiectare au la baza urmatoarea fundamentare: Resurse umane Proiect tehnic Detalii de executie Verificarea tehnica a proiectarii Total Nr. Experti 2 1 1 3 Cost unitar Euro/h 20 25 25 Nr. Ore 30 20 20 Cost total (EUR) 1.200 400 300 1.900 Cost total (RON) 5.204 1.735 1.301 8.240

Valorile estimate pentru asistenta tehnica Preturile care stau la baza intocmirii devizului financiar pentru cheltuielile de proiectare au la baza urmatoarea fundamentare: Resurse umane plata dirigintilor de santier desemnati de autoritatea contractanta, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrarilor de constructii si instalatii Total Valorile estimate pentru achizitia de bunuri Fundamentarea valorilor care compun bugetului indicativ a tinut cont de asemenea de oferte estimative de pret (3 oferte) primite de la furnizori specifici, oferte care sunt atasate la studiul de fezabilitate. Nr. Experti Cost unitar Euro/h 25 Nr. Ore Cost total (EUR) 2.000 2.000 Cost total (RON)

1 1

80 80

8.674 8.674

Pagina 55/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

6. Finantarea investitiei
Din valoarea totala a investitiei de 506.058 RON, ajutorul public nerambursabil este de 147.458 RON.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii studiului de fezabilitate.

Curs Euro / leu 4,3370 din data de 17.05.2013


Cheltuieli eligibile Euro Ajutor public nerambursabil Sursele de finantare pentru completarea necesarului de finantare din care: - autofinantare - imprumuturi TOTAL PROIECT
34.000 51.000 0 51.000 85.000 31.684 31.684 0 31.684

Cheltuieli neeligibile Euro

Total Euro
34.000 82.684 31.684 51.000 116.684

7. Date privind forta de munca


7.1. Total personal existent: 0 persoane
din care personal de executie: 0 persoane

7.2. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei


Locuri de munca nou-create: 0 persoane In activitatea fermei vor fi implicati membrii familiei.

7.3. Responsabil legal (nume, prenume, functie in cadrul organizatiei, studii si experienta profesionala), relevante pentru proiect
Nume si prenume: Popescu Dan Functia in cadrul organizatiei: Administrator
Perioada Numele institutiei de invatamant Domeniul studiat Diploma obtinuta 1. Perioada Nume angajator Functia ocupata Perioada Nume angajator Functia ocupata Educatie si formare 1991 - 1995 USAMV Bucuresti Facultatea de Zootehnie Inginer Experienta profesionala 2004 - 2010 SC Ferma Targu Frumos SRL Inginer 2010 - 2012 SC Ferma Harlau SRL Inginer

2.

Pagina 56/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci

II.

Parti desenate

Plansa A00 Plan de incadrare in zona (1:25.000-1:5.000)

Pagina 57/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Plansa A01 Plan general (1:5.000)

Pagina 58/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Plansa A02 Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:500)

Pagina 59/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Plansa A03 Plan parter hala (1:100)

Pagina 60/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Plansa A04 Plan invelitoare hala (1:100)

Pagina 61/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Plansa A05 Sectiune A-A, Sectiune B-B Hala (1:100)

Pagina 62/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Plansa A06 Fatada 1, Fatada 2 Hala (1:100)

Pagina 63/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Plansa A07 Fatada 3, Fatada 4 Hala (1:100)

Pagina 64/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Plansa A08 Plan flux tehnologic (1:100)

Pagina 65/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare porci

III.

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale (Anexe C)
si intreprinderi

Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, intreprinderi individuale familiale (Anexe C) 9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare 9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune 9.3 Indicatori financiari

Ipotezele de calcul care au stat la baza intocmirii Anexei C Incasari - Plati in perioada implementarii, respectiv in perioada de prognoza sunt: Valoarea totala a investitiei propuse este de 506.058 lei (inclusiv TVA), conform detalierii bugetului prezentata in capitolele anterioare; Situatia incasarilor, respectiv platilor este realizata pentru perioada de implementare (24 luni) si se continua cu perioada de functionare de 5 ani, dupa finalizarea investitiei; Perioada de implementare incepe cu luna ianuarie 2014 si se finalizeaza in luna decembrie 2015; Se considera un orizont de previziune de 5 ani de la data finalizarii implementarii proiectului propus ; Previziunea veniturilor se face in preturi constante neactualizate pe intregul orizont de analiza; Activitatea principala previzionata prin proiect este: cresterea si ingrasarea porcilor, la sol, pe asternut permanent; Capacitatea fermei este de 100 capete/ciclu. In anii de implementare intreprinderea familiala nu va obtine venituri. In anii 1-5 previzionati veniturile intreprinderii familiale vor fi obtinute din vanzarea porcilor grasi si din vanzarea gunoiului de grajd, ca activitate secundara; Au fost luate in considerate 3 transe prin care se solicita rambursarea ajutorului financiar FEADR. Pentru planificarea cererilor de plata s-a pornit de la ipoteza ca cererea de plata se face dupa receptia lucrarilor si punerea in functiune a utilajelor achizitionate. Pentru rambursarea fondurilor FEADR s-au luat in calcul 90 zile de la depunerea cererii de plata si pana la primirea efectiva a finantarii. Pentru demararea proiectului, solicitantul a optat pentru obtinerea avansului de 50% din valoarea ajutorului nerambursabil. Conform prevederilor din ghidul solicitantului, avansul se va recupera la ultima cerere de plata.

9.1 Prognoza incasarilor si platilor pentru anii 1, 2 si 3 de implementare


INCASARI: Linia 13 Capitolul Aport propriu- Pentru finantarea cheltuielilor neeligibile din cadrul proiectului este necesar un aport din partea solicitantului in valoare de 137.414 lei. Linia 15 - Capitolul Alte venituri (dobanzi, etc.) contine valorile aferente TVA-ului de recuperat cu investitia. Linia 17 - Capitolul Credite contractate cuprinde valoarea creditului contractat pentru cofinantarea proiectului, in valoare de 221.187 lei.

Pagina 66/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Tablou de rambursare a creditului


Valoare credit Dobanda anuala efectiva Durata credit Perioada de gratie 51.000 221.187 8 84 24 EUR LEI % luni luni Sold la sfarsitul perioadei LEI 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 221,187 217,501 213,814 210,128 206,441 202,755 199,068 195,382 191,695 188,009 184,323 180,636 176,950 173,263 169,577 165,890 162,204 158,517 154,831

Anul Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna

Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Rata rambursata LEI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686

Dobanzi si comisioane LEI 0 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,450 1,425 1,401 1,376 1,352 1,327 1,303 1,278 1,253 1,229 1,204 1,180 1,155 1,131 1,106 1,081 1,057

Total plati catre banca LEI 0 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 1,475 5,161 5,136 5,112 5,087 5,063 5,038 5,014 4,989 4,964 4,940 4,915 4,891 4,866 4,842 4,817 4,792 4,768 4,743

Anul 2 de prognoza

Anul 1 de prognoza

Anul 2 de implementare

Anul 1 de implementare

Pagina 67/71

Studiu de fezabilitate
Rata rambursata LEI 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 221,187

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor


Dobanzi si comisioane LEI 1,032 1,008 983 958 934 909 885 860 836 811 786 762 737 713 688 664 639 614 590 565 541 516 492 467 442 418 393 369 344 319 295 270 246 221 197 172 147 123 98 74 49 25 78,890 Total plati catre banca LEI 4,719 4,694 4,670 4,645 4,620 4,596 4,571 4,547 4,522 4,497 4,473 4,448 4,424 4,399 4,375 4,350 4,325 4,301 4,276 4,252 4,227 4,203 4,178 4,153 4,129 4,104 4,080 4,055 4,031 4,006 3,981 3,957 3,932 3,908 3,883 3,858 3,834 3,809 3,785 3,760 3,736 3,711 300,077 Sold la sfarsitul perioadei LEI 151,144 147,458 143,772 140,085 136,399 132,712 129,026 125,339 121,653 117,966 114,280 110,594 106,907 103,221 99,534 95,848 92,161 88,475 84,788 81,102 77,415 73,729 70,043 66,356 62,670 58,983 55,297 51,610 47,924 44,237 40,551 36,864 33,178 29,492 25,805 22,119 18,432 14,746 11,059 7,373 3,686 0 0

Anul Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna TOTAL

Luna

Anul 5 de prognoza

Anul 4 de prognoza

Anul 3 de prognoza

Linia 18 - Capitolul Ajutor nerambursabil FEADR cuprinde valoarea ajutorului financiar nerambursabil primit de la finantator. PLATI : Linia 20 - Capitolul credite contractate se refera la creditele contractare de la banci si dobanzile aferente (rate si dobanzi), inclusiv cele aferente proiectului. Pentru creditul aferent proiectului de investitii s-a previzionat o perioada de gratie de 24 luni la plata ratelor aferente creditului contractat, astfel in anii de implementare nu se platesc rate la credit, platindu-se doar dobanda aferenta acestuia, conform centralizatorului de mai sus. Pagina 68/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Linia 32 - Capitolul Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA, linia 33 - Achizitii fixe necorporale, inclusiv TVA si linia 34 Cresterea investitiilor in curs cuprind achizitiile realizate in cadrul prezentului proiect, in valoare de 472.147 lei (cu exceptia cheltuielilor cu ratele si dobanzile pentru creditul de cofinantare costul creditului).

Anul 1 de implementare: 223.232 lei Anul 2 de implementare: 248.915 lei.

9.2 Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune


INCASARI: Dupa finalizarea investitiei, intreprinderea familiala va detine in exploatare o ferma de crestere si ingrasare porci cu capacitatea 100 porci/ciclu. Estimarea incasarilor din activitatea de productie a avut la baza urmatorii parametri tehnologici:
Parametrii tehnologici de productie Efectiv de pornire Ciclu de productie Numar cicluri pe an Fatari totale/an Media purceilor fatati de o scroafa Purcei obtinuti in total pe an Pierderi in maternitate Purcei intarcati Pierderi in cresa Productie valorificata anual Purcei grasi/ciclu productie gunoi grajd 10 23 2.26 22.6 10.8 244 5 232 1 230 102 216 scroafe saptamani cicluri/an fatari/an purcei/scroafa/fatare purcei/an % purcei intarcati / an % porci grasi porci grasi to gunoi grajd

Previziunea cantitativa si valorica a incasarilor din activitatea agricola se prezinta astfel:


Nr. Crt. 1 2 3 4 Categoria Porci in viu Gunoi de grajd Subventii scroafe Subventii porci la ingrasat Pret in UM AN 1 AN 2 LEI/UM Vanzari fizice previzionate 1.100,00 buc. 230 230 70,00 to 216 216 202,97 buc. 10 10 125,30 buc. 230 230 Vanzari valorice previzionate 1.100,00 LEI 253.000 253.000 70,00 LEI 15.093 15.093 202,97 LEI 2.030 2.030 125,30 LEI 28.818 28.818 LEI 298.941 298.941 AN 3 230 216 10 230 253.000 15.093 2.030 28.818 298.941 AN 4 230 216 10 230 253.000 15.093 2.030 28.818 298.941 AN 5 230 216 10 230 253.000 15.093 2.030 28.818 298.941

Porci in viu 1 Gunoi de grajd 2 Subventii scroafe 3 Subventii porci la ingrasat 4 Incasari din activitatea agricola

Linia 14 Subventii se refera la subventia de 202,97 lei/cap de scroafa si 125,30 lei/cap porc la ingrasat acordata de Guvernul Ronaniei. Pentru ferma de porci la ingrasat cu o capacitate de 10 scroafe si 230 porci la ingrasat subventia anuala va fi de 30.848 lei/an. PLATI : Linia 20 - Capitolul credite contractate se refera la ratele si dobanzile aferente creditului contractat pentru cofinantarea proiectului de investitii, conform centralizatorului prezentat la linia 17 pentru anii 1-2 de implementare. Linia 27 - Plati pentru materii prime si materiale cuprinde valoarea platilor realizate de Pagina 69/71

Studiu de fezabilitate intreprinderea familiara pentru activitatile din ferma.

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor

Principalele materii prime si materiale utilizate in activitatea fermei sunt: material biologic pentru popularea fermei, furajele combinate pentru hrana porcilor, paie pentru asternutul porcilor, materiale sanitar veterinare necesare asigurarii sanatatii porcilor, materiale pentru dezinfectia halei. Platile anuale medii pentru materiile prime si materialele necesare functionarii fermei sunt centralizate in tabelul de mai jos:
Materii prime, materiale UM Consumuri unitare Consumuri anuale 3 8,863 4,748 72,642 62 474 75 Pret unitar (TVA inclus) LEI/UM 1,300 0.95 0.90 1.00 250.00 14.50 12.00 Plati totale anuale LEI/UM 3,900 8,419 4,273 72,642 15,441 6,873 900 112,448

scrofite 28 saptamani Furaj scroafe gestatie si asteptare kg cca 2.8 kg/cap/zi Furaj scroafe lactatie kg cca 10kg/cap/zi Furaj porci la ingrasat kg cca 2.5 kg/cap/zi Asternut to cca 2 kg/cap/zi Materiale sanitar veterinare doze 2 doze /cap Materiale pentru dezinfectia halei l 25 ml/l apa Total plati cu materii prime si materiale Material biologic de inlocuire

Linia 28 - Capitolul Alte plati cuprinde sumele aferente: platile pentru energia electrica consumata in ferma, platile cu salariile anagajatilor, plati cu asigurarea productiei, cu distributia produselor si cu alte cheltuieli administrative. Aceste plati sunt centralizate in tabelul de mai jos: Alte plati pentru desfasurarea activitatilor agricole
Plati pentru energie electrica Alte plati Total plati pentru desfasurarea activitatilor agricole Plati totale anuale LEI/UM 760 3.800 4.560

Detalierea Altor plati pentru desfasurarea activitatilor agricole se prezinta astfel:


Energia si apa Energie electrica UM Consumuri unitare Consumuri anuale per ferma 1.519 Pret unitar (TVA inclus) LEI/UM 0,5 Plati totale anuale LEI/UM 760 760

KWh 6 kWh/cap/an Total plati cu energia si apa

Alte plati Cheltuieli administrative Cheltuieli cu inseminarea Total alte plati

Plati totale anuale LEI/UM 2.400 1.400 3.800

Linia 30 Alte plati include impozite si taxe locale, contributii fiscale datorate de intreprinderea familiala, TVA, impozit pe venit net.

Alte plati (Impozite si taxe) sunt centralizate in tabelul de mai jos:

Pagina 70/71

Studiu de fezabilitate

Ferma de crestere si ingrasare a porcilor Plati totale anuale LEI/UM 3.051 11.249 29.242 20.752 64.294

Impozite si taxe Impozite si taxe Cheltuieli cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Familiala TVA Impozit pe venit net Total impozite si taxe

*) Cheltuielile cu contributiile fiscale datorate de Intreprinderea Familiala au fost calculate luand in calcul urmatoarele obligatii fiscale: contributia la sanatate 5,5% din venitul net si contributiile la asigurari sociale (pensie) de 31,3% din venitul net, dar nu mai mult de 3.479 lei/an. **) Impozitul pe profit a fost calculat luand in calcul deductibilitatea cheltuielilor cu amortizarea mijloacelor fixe realizate/achizitionate prin proiect.

9.3 Indicatori financiari


INDICATORI FINANCIARI - pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, persoane fizice Total an Total an Total an Total an Total an Anul 1 2 3 4 5 UM Nr.crt. Specificatie Valoare Valoare investitie(Vi)= valoarea 1 LEI 415,819 totala a proiectului fara TVA Durata de recuperare a investitiei 2 ANI 1,0893 (Dr) - maxim 12 ani Rata acoperirii prin fluxul de 3.02 3.20 3.42 3.66 3.94 3 numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai Numeric mare sau egal cu 1.2 4 Rata de actualizare 8% 2,304,636 Valoare actualizata neta (VAN) 5 LEI trebuie sa fie pozitiva 173,662 234,529 298,934 366,878 438,361 Disponibil de numerar la sfarsitul 6 LEI perioadei - trebuie sa fie pozitiv

Pagina 71/71