Sunteți pe pagina 1din 1

Tarife pentru parcurgerea procedurii n vederea emiterii autorizaiei de mediu pentru activitile cu impact semnificativ asupra mediului

1. Evaluarea documentaiei n vederea emiterii autorizaiei de mediu

500 RON*

2.Analiza raportului la bilanul de mediu 3.Finalizarea programului pentru conformare, dup caz 4. Revizuirea autorizaiei de mediu Taxa fond de mediu pentru emiterea autorizatiei de mediu

1.000 RON 1.000 RON 250 RON 30 RON*

* Se achita la depunerea solicitarii de autorizare.

Tarifele si taxa se pot achita in numerar la casieria APM Timis sau cu ordin de plata, in urmatoarele conturi bancare: Tarife autorizatii : cont RO53TREZ6215032XXX005668 deschis la Trezoreria Timisoara beneficiar APM TIMIS cod fiscal 17775907; Taxa fond mediu: cont nr. RO92TREZ7065017XXX000155 deschis la Trezoreria Sector 6 Bucuresti, Beneficiar Administratia Fondului pentru Mediu cod fiscal 14715650.