FISA POSTULUI ASISTENTULUI MEDICAL

1. POSTUL : asistenta 2. Pozitia in statul de functiuni 3. Compartimentul : cabinet medical individual - Dr.Ochiu Mariana Irina 4. Cerintele postului : scoala postliceala sanitara 5. Relatii : - ierarhice : e subordonata medicului de familie - obligatii : de confidentialitate - raportarea oricarei probleme ivite in cabinet de care medicul nu a fost informat - de a nu impiedica desfasurarea corecta si normala a actului medical ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL Decurg din componentele certificate de actele de studii obtinute , ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitate recunoscuta de lege. In exercitarea profesiei , asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse in cadrul activitatilor ce decurg in rolul autonom si delegate. Activitatea asistentului medical se desfasoara in : cabinetele medicale , dispensar territorial , la domiciliul asistatului , in alte institutii de pe teritoriul comunitatii . Ca asistenti medicali de familie pot lucra asistenti medicali din urmatoarele categorii : asistent medical generalist , asistent medical de ocrotire , asistent medical de pediatrie , asistent de ostetrica – ginecologie . - asistentul medical de familie isi organizeaza activitatea , utilizand efficient timpul - raspunde de corecta inregistrare a datelor in evidenta primare ( registrul de catagrafie a populatiei , registrul de evidenta sociala – adulti , copii , registrul de preluare a gravidelor , registrul de vaccinari , screening etc .,dosarul unde este cazul , caiet de comunicare in cadrul echipei ) - raspunde de actele pe care le intreprinde si de deciziile luate , conform pregatirii profesionale si in limitele competentei

urmareste evolutia bolii . indifferent de locul si situatia in care se afla .. adulti tineri . intocmeste planul de ingrijire si il comunica medicului de familie . efectueaza tratamentul sau supravegheaza respectarea efectuarii tratamentului si a regimului igieno-dietetic prescris de medic si asigura ingrijirile care se impugn .acorda o atentie deosebita urmatoarelor categorii de populatie .. personae cu nevoi speciale . stabileste prioritatile . scolari si adolescenti .identifica familiile cu risc crescut din cadrul comunitatii .determina nevoile medico-sociale ale populatiei cu risc . in cadrul echipei .participa .recunoaste si identifica grupurile de risc si problemele de sanatate din teritoriu .copii cu boli cornice .efectueaza tratamente . gravide . programe de screening populational .intervine in situatii de urgenta si acorda prim-ajutor . grupuri de risc . recomandand masurile necesare de protectie a sanatatii mamei si a nou –nascutului . copii intre unu si sase ani . conform prescriptiilor medicale .respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea . premature . la desfasurarea diferitelor actiuni collective .depisteaza precoce imbolnavirile . urmareste si supravegheaza medical gravidele cu risc medico-social in colaborare cu medicul de familie cu care lucreaza din cadrul cmi pentru asigurarea in familie a conditiilor favorabile dezvoltarii nou-nascutului .identifica .planifica si monitorizeaza programe de sanatate . controlul si combaterea infectiilor nosocomiale . personae varstnice . care prezinta probleme sociale si de sanatate : nou-nascuti . copii in primul an de viata .pledeaza pentru starea sanatatii populatiei si stimuleaza actiuni destinate protejarii sanatatii .depisteaza bolnavii cu afectiuni infecto-contagioase si ia masuri de izolare a acestora .consemneaza in dosarul de ingrijire al pacientului periodicitatea vizitelor la domiciliu si interventiile effectuate .viziteaza la domiciliu lauzele . imunizari si testarile biologice . pe teritoriul arondat ( vaccinari . ) .culege date despre starea de sanatate a familiilor din teritoriul unde isi desfasoara activitatea de teren . aplicarea masurilor de lupta in focar .

urmareste si supravegheaza . familia sau apartinatorii . in mod active . preia din maternitate si supravegheaza activ nou nascutii ale caror mame nu sunt pe listele medicilor de families au din zonele in care nu exista medici de familie . stabileste obiectivele privind prevenirea .participa la acordarea ingrijirilor paliative si instruieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora . premature .identifica persoanele neinscrise pe listele medicilor de familie si contribuie la inscrierea acestora . alcoolici .supravegheaza in mod activ starea de sanatate a sugarului si copilului mic . participa si supravegheaza implementarea interventiilor . etc ) in conformitate cu strategia nationala de sanatate .viziteaza sugarii cu risc medico-social tratati la domiciliu si urmareste aplicarea masurilor terapeutice recomandate de medic .in cazul unei probleme sociale ia legatura cu serviciul social din primarie si din alte structuri . evalueaza rezultatele planului de ingrijire . varstnici . in functie de nevoile actuale sau potentiale de sanatate ale pacientului si elaboreaza planul de ingrijire impreuna cu acesta . mentinerea si recuperarea sanatatii . consumatori de droguri .indruma toti contactii depistati pentru controlul periodic . disemineaza informatii specifice de planificare familiala si contraceptie . copiii din evidenta speciala ( TBC . ) .promoveaza alaptarea si practicile corecte de nutritie .semnaleaza medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor de teren .organizarea si desfasurarea activitatii are la baza procesul de ingrijire pentru : aprecierea nevoilor . cu mediatorul sanitar din comunitatile de rromi pentru prevenirea abandonului . de depistare a momentelor / situatiilor de criza .participa la aplicarea masurilor de lupta de focar .colaboreaza cu organizatiile nonguvernamentale pentru realizarea programelor ce se adreseaza unor grupuri tinta de populatii ( bolnavi psihici . HIV / SIDA .participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului ..identifica persoanele de varsta fertila . anemici .

respecta si apara drepturile pacientului . supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii . persoanele cu handicap . degradarii si folosirii acesteia de catre personae neautorizate COMPETENTELE ASISTENTULUI MEDICAL .utilizeaza si pastreaza .efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos .efectueaza urmatoarele tehnici : .obligativitatea de a lua masuri pentru protectia in formatiei si a suportului acesteia impotriva pierderii .participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali .stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire .identifica cazurile de violenta domestica .participa si / sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijitorilor pentru sanatate . in bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare .obligativitatea pastrarii confidentialitatii fata de terti ( conform reglementarilor in vigoare ) .. bolnavii cronici din familiile vulnerabile . cazurile de abuz .are responsabilitatea tuturor actelor si hotararilor luate in conformitate cu pregatirea profesionala si limitele de competenta .respecta secretul professional si codul de etica a asistentului medical .respecta regulamentul de ordine interioara . privind datele de indentificare si ingrijirile acordate fiecarui asigurat .se preocupa in permanenta de analizarea cunostintelor profesionale prin studio .nu se vor folosi materiale sau instrumente a caror sterilitate nu este sigura .

tapotari . drenaj postural . i.m. . vibratie .~ tratamente parenterale : i. . umidificare .v. perfuzii . mucoasei nazale si a mucoasei bucale ~ prevenirea si combaterea escarelor ~ calmarea si tratarea durerii ~ intretinerea unei plastii anale si prevenirea anozei ~ ingrijirea si educarea persoanelor cu stoma ~ educarea membrilor familiei pentru a ajuta pacientului in redobandirea starii de sanatate .masaje ) ~ ingrijirile ochilor . punctii ~ vitaminizari ~ imunizari ~ sondaje si spalaturi intracavitale ~ clisme in scop terapeutic si evacuator ~ pansamente si bandaje ~ bai medicamentoase ~ prisnite si cataplasme ~ tapotari si frectii ~ mobilizarea pacientului ~ masurarea functiilor vitale ~ recoltarea de produse biologice ~ tehnici fizice de combatere a hipo si hipertermiei ~ resuscitare cardio-respiratorie ~ masuratori antripometrice ~ interventii pentru mobilizarea secretiilor ( hidratare . intradermica .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.