FISA POSTULUI ASISTENTULUI MEDICAL

1. POSTUL : asistenta 2. Pozitia in statul de functiuni 3. Compartimentul : cabinet medical individual - Dr.Ochiu Mariana Irina 4. Cerintele postului : scoala postliceala sanitara 5. Relatii : - ierarhice : e subordonata medicului de familie - obligatii : de confidentialitate - raportarea oricarei probleme ivite in cabinet de care medicul nu a fost informat - de a nu impiedica desfasurarea corecta si normala a actului medical ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL Decurg din componentele certificate de actele de studii obtinute , ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitate recunoscuta de lege. In exercitarea profesiei , asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse in cadrul activitatilor ce decurg in rolul autonom si delegate. Activitatea asistentului medical se desfasoara in : cabinetele medicale , dispensar territorial , la domiciliul asistatului , in alte institutii de pe teritoriul comunitatii . Ca asistenti medicali de familie pot lucra asistenti medicali din urmatoarele categorii : asistent medical generalist , asistent medical de ocrotire , asistent medical de pediatrie , asistent de ostetrica – ginecologie . - asistentul medical de familie isi organizeaza activitatea , utilizand efficient timpul - raspunde de corecta inregistrare a datelor in evidenta primare ( registrul de catagrafie a populatiei , registrul de evidenta sociala – adulti , copii , registrul de preluare a gravidelor , registrul de vaccinari , screening etc .,dosarul unde este cazul , caiet de comunicare in cadrul echipei ) - raspunde de actele pe care le intreprinde si de deciziile luate , conform pregatirii profesionale si in limitele competentei

personae cu nevoi speciale . indifferent de locul si situatia in care se afla .respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea .depisteaza precoce imbolnavirile . imunizari si testarile biologice .. conform prescriptiilor medicale . grupuri de risc . premature .copii cu boli cornice .viziteaza la domiciliu lauzele . pe teritoriul arondat ( vaccinari .depisteaza bolnavii cu afectiuni infecto-contagioase si ia masuri de izolare a acestora .pledeaza pentru starea sanatatii populatiei si stimuleaza actiuni destinate protejarii sanatatii . urmareste si supravegheaza medical gravidele cu risc medico-social in colaborare cu medicul de familie cu care lucreaza din cadrul cmi pentru asigurarea in familie a conditiilor favorabile dezvoltarii nou-nascutului . aplicarea masurilor de lupta in focar . in cadrul echipei .planifica si monitorizeaza programe de sanatate .recunoaste si identifica grupurile de risc si problemele de sanatate din teritoriu .culege date despre starea de sanatate a familiilor din teritoriul unde isi desfasoara activitatea de teren . intocmeste planul de ingrijire si il comunica medicului de familie . programe de screening populational . la desfasurarea diferitelor actiuni collective . copii in primul an de viata . care prezinta probleme sociale si de sanatate : nou-nascuti . gravide . urmareste evolutia bolii .identifica familiile cu risc crescut din cadrul comunitatii . scolari si adolescenti .participa . efectueaza tratamentul sau supravegheaza respectarea efectuarii tratamentului si a regimului igieno-dietetic prescris de medic si asigura ingrijirile care se impugn . recomandand masurile necesare de protectie a sanatatii mamei si a nou –nascutului .identifica .acorda o atentie deosebita urmatoarelor categorii de populatie . copii intre unu si sase ani .determina nevoile medico-sociale ale populatiei cu risc . personae varstnice .efectueaza tratamente . stabileste prioritatile .. ) .consemneaza in dosarul de ingrijire al pacientului periodicitatea vizitelor la domiciliu si interventiile effectuate . adulti tineri . controlul si combaterea infectiilor nosocomiale .intervine in situatii de urgenta si acorda prim-ajutor .

premature . disemineaza informatii specifice de planificare familiala si contraceptie . evalueaza rezultatele planului de ingrijire .supravegheaza in mod activ starea de sanatate a sugarului si copilului mic . copiii din evidenta speciala ( TBC . preia din maternitate si supravegheaza activ nou nascutii ale caror mame nu sunt pe listele medicilor de families au din zonele in care nu exista medici de familie . alcoolici .promoveaza alaptarea si practicile corecte de nutritie . in functie de nevoile actuale sau potentiale de sanatate ale pacientului si elaboreaza planul de ingrijire impreuna cu acesta .viziteaza sugarii cu risc medico-social tratati la domiciliu si urmareste aplicarea masurilor terapeutice recomandate de medic . HIV / SIDA . stabileste obiectivele privind prevenirea . mentinerea si recuperarea sanatatii . etc ) in conformitate cu strategia nationala de sanatate .participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului .participa la aplicarea masurilor de lupta de focar . de depistare a momentelor / situatiilor de criza . anemici . familia sau apartinatorii . participa si supravegheaza implementarea interventiilor .semnaleaza medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor de teren . varstnici .organizarea si desfasurarea activitatii are la baza procesul de ingrijire pentru : aprecierea nevoilor . ) .identifica persoanele neinscrise pe listele medicilor de familie si contribuie la inscrierea acestora .participa la acordarea ingrijirilor paliative si instruieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora . consumatori de droguri .urmareste si supravegheaza .identifica persoanele de varsta fertila .colaboreaza cu organizatiile nonguvernamentale pentru realizarea programelor ce se adreseaza unor grupuri tinta de populatii ( bolnavi psihici .indruma toti contactii depistati pentru controlul periodic . cu mediatorul sanitar din comunitatile de rromi pentru prevenirea abandonului . in mod active ..in cazul unei probleme sociale ia legatura cu serviciul social din primarie si din alte structuri .

utilizeaza si pastreaza .obligativitatea de a lua masuri pentru protectia in formatiei si a suportului acesteia impotriva pierderii .obligativitatea pastrarii confidentialitatii fata de terti ( conform reglementarilor in vigoare ) ..nu se vor folosi materiale sau instrumente a caror sterilitate nu este sigura .participa si / sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijitorilor pentru sanatate . cazurile de abuz .are responsabilitatea tuturor actelor si hotararilor luate in conformitate cu pregatirea profesionala si limitele de competenta . privind datele de indentificare si ingrijirile acordate fiecarui asigurat . bolnavii cronici din familiile vulnerabile . persoanele cu handicap .efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos .stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire .efectueaza urmatoarele tehnici : . supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii .respecta si apara drepturile pacientului .identifica cazurile de violenta domestica .participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali . degradarii si folosirii acesteia de catre personae neautorizate COMPETENTELE ASISTENTULUI MEDICAL . in bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare .respecta regulamentul de ordine interioara .se preocupa in permanenta de analizarea cunostintelor profesionale prin studio .respecta secretul professional si codul de etica a asistentului medical .

~ tratamente parenterale : i. i. drenaj postural . intradermica .masaje ) ~ ingrijirile ochilor . punctii ~ vitaminizari ~ imunizari ~ sondaje si spalaturi intracavitale ~ clisme in scop terapeutic si evacuator ~ pansamente si bandaje ~ bai medicamentoase ~ prisnite si cataplasme ~ tapotari si frectii ~ mobilizarea pacientului ~ masurarea functiilor vitale ~ recoltarea de produse biologice ~ tehnici fizice de combatere a hipo si hipertermiei ~ resuscitare cardio-respiratorie ~ masuratori antripometrice ~ interventii pentru mobilizarea secretiilor ( hidratare .v. umidificare . mucoasei nazale si a mucoasei bucale ~ prevenirea si combaterea escarelor ~ calmarea si tratarea durerii ~ intretinerea unei plastii anale si prevenirea anozei ~ ingrijirea si educarea persoanelor cu stoma ~ educarea membrilor familiei pentru a ajuta pacientului in redobandirea starii de sanatate . tapotari . . perfuzii . vibratie . .m.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.