FISA POSTULUI ASISTENTULUI MEDICAL

1. POSTUL : asistenta 2. Pozitia in statul de functiuni 3. Compartimentul : cabinet medical individual - Dr.Ochiu Mariana Irina 4. Cerintele postului : scoala postliceala sanitara 5. Relatii : - ierarhice : e subordonata medicului de familie - obligatii : de confidentialitate - raportarea oricarei probleme ivite in cabinet de care medicul nu a fost informat - de a nu impiedica desfasurarea corecta si normala a actului medical ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL Decurg din componentele certificate de actele de studii obtinute , ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitate recunoscuta de lege. In exercitarea profesiei , asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse in cadrul activitatilor ce decurg in rolul autonom si delegate. Activitatea asistentului medical se desfasoara in : cabinetele medicale , dispensar territorial , la domiciliul asistatului , in alte institutii de pe teritoriul comunitatii . Ca asistenti medicali de familie pot lucra asistenti medicali din urmatoarele categorii : asistent medical generalist , asistent medical de ocrotire , asistent medical de pediatrie , asistent de ostetrica – ginecologie . - asistentul medical de familie isi organizeaza activitatea , utilizand efficient timpul - raspunde de corecta inregistrare a datelor in evidenta primare ( registrul de catagrafie a populatiei , registrul de evidenta sociala – adulti , copii , registrul de preluare a gravidelor , registrul de vaccinari , screening etc .,dosarul unde este cazul , caiet de comunicare in cadrul echipei ) - raspunde de actele pe care le intreprinde si de deciziile luate , conform pregatirii profesionale si in limitele competentei

gravide . urmareste evolutia bolii . grupuri de risc .planifica si monitorizeaza programe de sanatate . efectueaza tratamentul sau supravegheaza respectarea efectuarii tratamentului si a regimului igieno-dietetic prescris de medic si asigura ingrijirile care se impugn .pledeaza pentru starea sanatatii populatiei si stimuleaza actiuni destinate protejarii sanatatii . indifferent de locul si situatia in care se afla . urmareste si supravegheaza medical gravidele cu risc medico-social in colaborare cu medicul de familie cu care lucreaza din cadrul cmi pentru asigurarea in familie a conditiilor favorabile dezvoltarii nou-nascutului .identifica familiile cu risc crescut din cadrul comunitatii . pe teritoriul arondat ( vaccinari .identifica . personae cu nevoi speciale .viziteaza la domiciliu lauzele .recunoaste si identifica grupurile de risc si problemele de sanatate din teritoriu . adulti tineri . la desfasurarea diferitelor actiuni collective . aplicarea masurilor de lupta in focar .depisteaza bolnavii cu afectiuni infecto-contagioase si ia masuri de izolare a acestora .copii cu boli cornice .efectueaza tratamente . premature .. programe de screening populational .respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea . copii in primul an de viata . imunizari si testarile biologice .determina nevoile medico-sociale ale populatiei cu risc . copii intre unu si sase ani .acorda o atentie deosebita urmatoarelor categorii de populatie . stabileste prioritatile . ) . conform prescriptiilor medicale . scolari si adolescenti . intocmeste planul de ingrijire si il comunica medicului de familie . recomandand masurile necesare de protectie a sanatatii mamei si a nou –nascutului .intervine in situatii de urgenta si acorda prim-ajutor .participa . care prezinta probleme sociale si de sanatate : nou-nascuti . personae varstnice . controlul si combaterea infectiilor nosocomiale ..consemneaza in dosarul de ingrijire al pacientului periodicitatea vizitelor la domiciliu si interventiile effectuate .depisteaza precoce imbolnavirile .culege date despre starea de sanatate a familiilor din teritoriul unde isi desfasoara activitatea de teren . in cadrul echipei .

varstnici .promoveaza alaptarea si practicile corecte de nutritie . alcoolici .. disemineaza informatii specifice de planificare familiala si contraceptie . anemici . cu mediatorul sanitar din comunitatile de rromi pentru prevenirea abandonului .participa la aplicarea masurilor de lupta de focar . mentinerea si recuperarea sanatatii .indruma toti contactii depistati pentru controlul periodic .urmareste si supravegheaza . participa si supravegheaza implementarea interventiilor . consumatori de droguri .supravegheaza in mod activ starea de sanatate a sugarului si copilului mic .colaboreaza cu organizatiile nonguvernamentale pentru realizarea programelor ce se adreseaza unor grupuri tinta de populatii ( bolnavi psihici . premature . preia din maternitate si supravegheaza activ nou nascutii ale caror mame nu sunt pe listele medicilor de families au din zonele in care nu exista medici de familie .viziteaza sugarii cu risc medico-social tratati la domiciliu si urmareste aplicarea masurilor terapeutice recomandate de medic . stabileste obiectivele privind prevenirea . familia sau apartinatorii .participa la acordarea ingrijirilor paliative si instruieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora .semnaleaza medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor de teren .identifica persoanele neinscrise pe listele medicilor de familie si contribuie la inscrierea acestora . in mod active . etc ) in conformitate cu strategia nationala de sanatate . de depistare a momentelor / situatiilor de criza .in cazul unei probleme sociale ia legatura cu serviciul social din primarie si din alte structuri . evalueaza rezultatele planului de ingrijire . ) . in functie de nevoile actuale sau potentiale de sanatate ale pacientului si elaboreaza planul de ingrijire impreuna cu acesta .organizarea si desfasurarea activitatii are la baza procesul de ingrijire pentru : aprecierea nevoilor . copiii din evidenta speciala ( TBC .identifica persoanele de varsta fertila . HIV / SIDA .participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului .

in bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare .stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire .respecta regulamentul de ordine interioara . persoanele cu handicap .nu se vor folosi materiale sau instrumente a caror sterilitate nu este sigura .obligativitatea de a lua masuri pentru protectia in formatiei si a suportului acesteia impotriva pierderii . degradarii si folosirii acesteia de catre personae neautorizate COMPETENTELE ASISTENTULUI MEDICAL .respecta secretul professional si codul de etica a asistentului medical . privind datele de indentificare si ingrijirile acordate fiecarui asigurat .efectueaza urmatoarele tehnici : .obligativitatea pastrarii confidentialitatii fata de terti ( conform reglementarilor in vigoare ) ..se preocupa in permanenta de analizarea cunostintelor profesionale prin studio .are responsabilitatea tuturor actelor si hotararilor luate in conformitate cu pregatirea profesionala si limitele de competenta .participa si / sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijitorilor pentru sanatate .efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos .identifica cazurile de violenta domestica . supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii .utilizeaza si pastreaza . cazurile de abuz . bolnavii cronici din familiile vulnerabile .participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali .respecta si apara drepturile pacientului .

masaje ) ~ ingrijirile ochilor . perfuzii . intradermica . tapotari . drenaj postural . vibratie . . .~ tratamente parenterale : i.m. i. punctii ~ vitaminizari ~ imunizari ~ sondaje si spalaturi intracavitale ~ clisme in scop terapeutic si evacuator ~ pansamente si bandaje ~ bai medicamentoase ~ prisnite si cataplasme ~ tapotari si frectii ~ mobilizarea pacientului ~ masurarea functiilor vitale ~ recoltarea de produse biologice ~ tehnici fizice de combatere a hipo si hipertermiei ~ resuscitare cardio-respiratorie ~ masuratori antripometrice ~ interventii pentru mobilizarea secretiilor ( hidratare . umidificare . mucoasei nazale si a mucoasei bucale ~ prevenirea si combaterea escarelor ~ calmarea si tratarea durerii ~ intretinerea unei plastii anale si prevenirea anozei ~ ingrijirea si educarea persoanelor cu stoma ~ educarea membrilor familiei pentru a ajuta pacientului in redobandirea starii de sanatate .v.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful