FISA POSTULUI ASISTENTULUI MEDICAL

1. POSTUL : asistenta 2. Pozitia in statul de functiuni 3. Compartimentul : cabinet medical individual - Dr.Ochiu Mariana Irina 4. Cerintele postului : scoala postliceala sanitara 5. Relatii : - ierarhice : e subordonata medicului de familie - obligatii : de confidentialitate - raportarea oricarei probleme ivite in cabinet de care medicul nu a fost informat - de a nu impiedica desfasurarea corecta si normala a actului medical ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL Decurg din componentele certificate de actele de studii obtinute , ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitate recunoscuta de lege. In exercitarea profesiei , asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse in cadrul activitatilor ce decurg in rolul autonom si delegate. Activitatea asistentului medical se desfasoara in : cabinetele medicale , dispensar territorial , la domiciliul asistatului , in alte institutii de pe teritoriul comunitatii . Ca asistenti medicali de familie pot lucra asistenti medicali din urmatoarele categorii : asistent medical generalist , asistent medical de ocrotire , asistent medical de pediatrie , asistent de ostetrica – ginecologie . - asistentul medical de familie isi organizeaza activitatea , utilizand efficient timpul - raspunde de corecta inregistrare a datelor in evidenta primare ( registrul de catagrafie a populatiei , registrul de evidenta sociala – adulti , copii , registrul de preluare a gravidelor , registrul de vaccinari , screening etc .,dosarul unde este cazul , caiet de comunicare in cadrul echipei ) - raspunde de actele pe care le intreprinde si de deciziile luate , conform pregatirii profesionale si in limitele competentei

) .copii cu boli cornice . care prezinta probleme sociale si de sanatate : nou-nascuti . la desfasurarea diferitelor actiuni collective . copii in primul an de viata . stabileste prioritatile . urmareste si supravegheaza medical gravidele cu risc medico-social in colaborare cu medicul de familie cu care lucreaza din cadrul cmi pentru asigurarea in familie a conditiilor favorabile dezvoltarii nou-nascutului .intervine in situatii de urgenta si acorda prim-ajutor . personae varstnice .viziteaza la domiciliu lauzele . intocmeste planul de ingrijire si il comunica medicului de familie . indifferent de locul si situatia in care se afla .determina nevoile medico-sociale ale populatiei cu risc ..planifica si monitorizeaza programe de sanatate . recomandand masurile necesare de protectie a sanatatii mamei si a nou –nascutului . scolari si adolescenti .recunoaste si identifica grupurile de risc si problemele de sanatate din teritoriu .identifica familiile cu risc crescut din cadrul comunitatii . adulti tineri .culege date despre starea de sanatate a familiilor din teritoriul unde isi desfasoara activitatea de teren . imunizari si testarile biologice . conform prescriptiilor medicale . programe de screening populational .. copii intre unu si sase ani . efectueaza tratamentul sau supravegheaza respectarea efectuarii tratamentului si a regimului igieno-dietetic prescris de medic si asigura ingrijirile care se impugn .efectueaza tratamente .pledeaza pentru starea sanatatii populatiei si stimuleaza actiuni destinate protejarii sanatatii .depisteaza bolnavii cu afectiuni infecto-contagioase si ia masuri de izolare a acestora . gravide . personae cu nevoi speciale . grupuri de risc .identifica . aplicarea masurilor de lupta in focar . controlul si combaterea infectiilor nosocomiale . premature .participa . urmareste evolutia bolii . in cadrul echipei .acorda o atentie deosebita urmatoarelor categorii de populatie .respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea .depisteaza precoce imbolnavirile . pe teritoriul arondat ( vaccinari .consemneaza in dosarul de ingrijire al pacientului periodicitatea vizitelor la domiciliu si interventiile effectuate .

promoveaza alaptarea si practicile corecte de nutritie . alcoolici . HIV / SIDA .participa la aplicarea masurilor de lupta de focar . participa si supravegheaza implementarea interventiilor .organizarea si desfasurarea activitatii are la baza procesul de ingrijire pentru : aprecierea nevoilor . etc ) in conformitate cu strategia nationala de sanatate .supravegheaza in mod activ starea de sanatate a sugarului si copilului mic . ) . evalueaza rezultatele planului de ingrijire .indruma toti contactii depistati pentru controlul periodic .participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului . de depistare a momentelor / situatiilor de criza . familia sau apartinatorii .participa la acordarea ingrijirilor paliative si instruieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora .viziteaza sugarii cu risc medico-social tratati la domiciliu si urmareste aplicarea masurilor terapeutice recomandate de medic .identifica persoanele neinscrise pe listele medicilor de familie si contribuie la inscrierea acestora . mentinerea si recuperarea sanatatii .semnaleaza medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor de teren . varstnici . in mod active .. preia din maternitate si supravegheaza activ nou nascutii ale caror mame nu sunt pe listele medicilor de families au din zonele in care nu exista medici de familie .urmareste si supravegheaza . consumatori de droguri . in functie de nevoile actuale sau potentiale de sanatate ale pacientului si elaboreaza planul de ingrijire impreuna cu acesta . disemineaza informatii specifice de planificare familiala si contraceptie .identifica persoanele de varsta fertila . stabileste obiectivele privind prevenirea . cu mediatorul sanitar din comunitatile de rromi pentru prevenirea abandonului . copiii din evidenta speciala ( TBC . anemici . premature .colaboreaza cu organizatiile nonguvernamentale pentru realizarea programelor ce se adreseaza unor grupuri tinta de populatii ( bolnavi psihici .in cazul unei probleme sociale ia legatura cu serviciul social din primarie si din alte structuri .

efectueaza urmatoarele tehnici : .respecta si apara drepturile pacientului .respecta regulamentul de ordine interioara . bolnavii cronici din familiile vulnerabile .utilizeaza si pastreaza .se preocupa in permanenta de analizarea cunostintelor profesionale prin studio . degradarii si folosirii acesteia de catre personae neautorizate COMPETENTELE ASISTENTULUI MEDICAL . supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii .nu se vor folosi materiale sau instrumente a caror sterilitate nu este sigura .efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos .obligativitatea pastrarii confidentialitatii fata de terti ( conform reglementarilor in vigoare ) .are responsabilitatea tuturor actelor si hotararilor luate in conformitate cu pregatirea profesionala si limitele de competenta .respecta secretul professional si codul de etica a asistentului medical .. privind datele de indentificare si ingrijirile acordate fiecarui asigurat .participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali .identifica cazurile de violenta domestica . persoanele cu handicap .obligativitatea de a lua masuri pentru protectia in formatiei si a suportului acesteia impotriva pierderii . cazurile de abuz .stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire . in bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare .participa si / sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijitorilor pentru sanatate .

masaje ) ~ ingrijirile ochilor . mucoasei nazale si a mucoasei bucale ~ prevenirea si combaterea escarelor ~ calmarea si tratarea durerii ~ intretinerea unei plastii anale si prevenirea anozei ~ ingrijirea si educarea persoanelor cu stoma ~ educarea membrilor familiei pentru a ajuta pacientului in redobandirea starii de sanatate . i. .m. tapotari . umidificare . drenaj postural .v. perfuzii .~ tratamente parenterale : i. vibratie . punctii ~ vitaminizari ~ imunizari ~ sondaje si spalaturi intracavitale ~ clisme in scop terapeutic si evacuator ~ pansamente si bandaje ~ bai medicamentoase ~ prisnite si cataplasme ~ tapotari si frectii ~ mobilizarea pacientului ~ masurarea functiilor vitale ~ recoltarea de produse biologice ~ tehnici fizice de combatere a hipo si hipertermiei ~ resuscitare cardio-respiratorie ~ masuratori antripometrice ~ interventii pentru mobilizarea secretiilor ( hidratare . . intradermica .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.