FISA POSTULUI ASISTENTULUI MEDICAL

1. POSTUL : asistenta 2. Pozitia in statul de functiuni 3. Compartimentul : cabinet medical individual - Dr.Ochiu Mariana Irina 4. Cerintele postului : scoala postliceala sanitara 5. Relatii : - ierarhice : e subordonata medicului de familie - obligatii : de confidentialitate - raportarea oricarei probleme ivite in cabinet de care medicul nu a fost informat - de a nu impiedica desfasurarea corecta si normala a actului medical ATRIBUTIILE ASISTENTULUI MEDICAL Decurg din componentele certificate de actele de studii obtinute , ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitate recunoscuta de lege. In exercitarea profesiei , asistentul medical are responsabilitatea actelor intreprinse in cadrul activitatilor ce decurg in rolul autonom si delegate. Activitatea asistentului medical se desfasoara in : cabinetele medicale , dispensar territorial , la domiciliul asistatului , in alte institutii de pe teritoriul comunitatii . Ca asistenti medicali de familie pot lucra asistenti medicali din urmatoarele categorii : asistent medical generalist , asistent medical de ocrotire , asistent medical de pediatrie , asistent de ostetrica – ginecologie . - asistentul medical de familie isi organizeaza activitatea , utilizand efficient timpul - raspunde de corecta inregistrare a datelor in evidenta primare ( registrul de catagrafie a populatiei , registrul de evidenta sociala – adulti , copii , registrul de preluare a gravidelor , registrul de vaccinari , screening etc .,dosarul unde este cazul , caiet de comunicare in cadrul echipei ) - raspunde de actele pe care le intreprinde si de deciziile luate , conform pregatirii profesionale si in limitele competentei

identifica . aplicarea masurilor de lupta in focar . imunizari si testarile biologice . grupuri de risc . stabileste prioritatile . personae cu nevoi speciale ..consemneaza in dosarul de ingrijire al pacientului periodicitatea vizitelor la domiciliu si interventiile effectuate .pledeaza pentru starea sanatatii populatiei si stimuleaza actiuni destinate protejarii sanatatii . care prezinta probleme sociale si de sanatate : nou-nascuti .efectueaza tratamente . intocmeste planul de ingrijire si il comunica medicului de familie . controlul si combaterea infectiilor nosocomiale .planifica si monitorizeaza programe de sanatate . indifferent de locul si situatia in care se afla . urmareste evolutia bolii . ) .participa .intervine in situatii de urgenta si acorda prim-ajutor .depisteaza bolnavii cu afectiuni infecto-contagioase si ia masuri de izolare a acestora . recomandand masurile necesare de protectie a sanatatii mamei si a nou –nascutului .copii cu boli cornice . in cadrul echipei .recunoaste si identifica grupurile de risc si problemele de sanatate din teritoriu . la desfasurarea diferitelor actiuni collective .identifica familiile cu risc crescut din cadrul comunitatii . efectueaza tratamentul sau supravegheaza respectarea efectuarii tratamentului si a regimului igieno-dietetic prescris de medic si asigura ingrijirile care se impugn . programe de screening populational .determina nevoile medico-sociale ale populatiei cu risc . conform prescriptiilor medicale . scolari si adolescenti . copii intre unu si sase ani . pe teritoriul arondat ( vaccinari . copii in primul an de viata . premature . urmareste si supravegheaza medical gravidele cu risc medico-social in colaborare cu medicul de familie cu care lucreaza din cadrul cmi pentru asigurarea in familie a conditiilor favorabile dezvoltarii nou-nascutului .acorda o atentie deosebita urmatoarelor categorii de populatie .respecta reglementarile in vigoare privind prevenirea .. personae varstnice . adulti tineri .depisteaza precoce imbolnavirile .viziteaza la domiciliu lauzele .culege date despre starea de sanatate a familiilor din teritoriul unde isi desfasoara activitatea de teren . gravide .

in mod active .participa la acordarea ingrijirilor paliative si instruieste familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora . evalueaza rezultatele planului de ingrijire . familia sau apartinatorii . HIV / SIDA .identifica persoanele de varsta fertila . preia din maternitate si supravegheaza activ nou nascutii ale caror mame nu sunt pe listele medicilor de families au din zonele in care nu exista medici de familie . etc ) in conformitate cu strategia nationala de sanatate .identifica persoanele neinscrise pe listele medicilor de familie si contribuie la inscrierea acestora .supravegheaza in mod activ starea de sanatate a sugarului si copilului mic .colaboreaza cu organizatiile nonguvernamentale pentru realizarea programelor ce se adreseaza unor grupuri tinta de populatii ( bolnavi psihici .participa la organizarea si realizarea activitatilor psihoterapeutice de reducere a stresului . alcoolici . cu mediatorul sanitar din comunitatile de rromi pentru prevenirea abandonului .urmareste si supravegheaza . premature .promoveaza alaptarea si practicile corecte de nutritie . consumatori de droguri . participa si supravegheaza implementarea interventiilor . in functie de nevoile actuale sau potentiale de sanatate ale pacientului si elaboreaza planul de ingrijire impreuna cu acesta . mentinerea si recuperarea sanatatii .in cazul unei probleme sociale ia legatura cu serviciul social din primarie si din alte structuri . de depistare a momentelor / situatiilor de criza .indruma toti contactii depistati pentru controlul periodic .semnaleaza medicului de familie cazurile suspecte de boli transmisibile constatate cu ocazia activitatilor de teren . copiii din evidenta speciala ( TBC . varstnici . stabileste obiectivele privind prevenirea .organizarea si desfasurarea activitatii are la baza procesul de ingrijire pentru : aprecierea nevoilor .viziteaza sugarii cu risc medico-social tratati la domiciliu si urmareste aplicarea masurilor terapeutice recomandate de medic . ) . disemineaza informatii specifice de planificare familiala si contraceptie .participa la aplicarea masurilor de lupta de focar . anemici ..

efectueaza activitati de educatie pentru sanatate in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos .obligativitatea pastrarii confidentialitatii fata de terti ( conform reglementarilor in vigoare ) .respecta regulamentul de ordine interioara . cazurile de abuz .participa la procesul de formare a viitorilor asistenti medicali .participa si / sau initiaza activitati de cercetare in domeniul medical si al ingrijitorilor pentru sanatate . bolnavii cronici din familiile vulnerabile .respecta si apara drepturile pacientului .se preocupa in permanenta de analizarea cunostintelor profesionale prin studio ..efectueaza urmatoarele tehnici : .identifica cazurile de violenta domestica .are responsabilitatea tuturor actelor si hotararilor luate in conformitate cu pregatirea profesionala si limitele de competenta .respecta secretul professional si codul de etica a asistentului medical . in bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare . supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii .utilizeaza si pastreaza . persoanele cu handicap .obligativitatea de a lua masuri pentru protectia in formatiei si a suportului acesteia impotriva pierderii .nu se vor folosi materiale sau instrumente a caror sterilitate nu este sigura .stabileste prioritatile privind ingrijirea si intocmeste planul de ingrijire . privind datele de indentificare si ingrijirile acordate fiecarui asigurat . degradarii si folosirii acesteia de catre personae neautorizate COMPETENTELE ASISTENTULUI MEDICAL .

i. tapotari . umidificare . mucoasei nazale si a mucoasei bucale ~ prevenirea si combaterea escarelor ~ calmarea si tratarea durerii ~ intretinerea unei plastii anale si prevenirea anozei ~ ingrijirea si educarea persoanelor cu stoma ~ educarea membrilor familiei pentru a ajuta pacientului in redobandirea starii de sanatate .~ tratamente parenterale : i. punctii ~ vitaminizari ~ imunizari ~ sondaje si spalaturi intracavitale ~ clisme in scop terapeutic si evacuator ~ pansamente si bandaje ~ bai medicamentoase ~ prisnite si cataplasme ~ tapotari si frectii ~ mobilizarea pacientului ~ masurarea functiilor vitale ~ recoltarea de produse biologice ~ tehnici fizice de combatere a hipo si hipertermiei ~ resuscitare cardio-respiratorie ~ masuratori antripometrice ~ interventii pentru mobilizarea secretiilor ( hidratare . intradermica . . . drenaj postural . vibratie .v.masaje ) ~ ingrijirile ochilor . perfuzii .m.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful