Sunteți pe pagina 1din 4

CMI . DR .

OCHIU MARIANA IRINA


STR . ROSIORI NR .33 GALATI TEL . 0236319533

FISA POSTULUI MEDICULUI DE FAMILIE


NUME : OCHIU PRENUME : MARIANA IRINA STUDII : superioare LOC DE MUNCA : CMI . DR . OCHIU MARIANA IRINA TIMP DE LUCRU : 7 ore RELATII FUNCTIONALE: CASA DE ASIGURARI DE SANATATE GALATI Atributiile de serviciu decurg din competentele certificate de actele de studii obtinute , ca urmare a parcurgerii unei forme de invatamant de specialitate recunoscut de lege . In exercitarea profesiei medicul are responsabilitatea actelor intreprinse in cadrul activitatilor ce decurg autonom si delegate . Activitatea medicului de familie se desfasoara in cabinetul medical , dupa urmatorul program : luni , miercuri , vineri 8,00 13,00 ; marti , joi 13,30 18,30 ; si in teren , la domiciliul pacientului dupa cum urmeaza : luni , miercuri , vineri 13,00 -15,00 ; marti , joi - 11,30 13,30 . ATRIBUTII DE SERVICIU : - raspunde de indeplinirea prompta si corecta a sarcinilor de munca; - raspunde de calitatea activitatii desfasurate de personalul aflat in subordine, de respectarea de catre acestea a normelor de protectie a muncii, precum si a normelor etice si deontologice - raspunde de respectarea deciziilor, a prevederilor din fisa de post cat si a regulamentului de functionare; - exercitarea profesiei de medic in mod responsabil si conform pregatirii profesionale; - urmareste dezvoltarea fizica si psiho-motorie a copilului 0 18 luni , prin examenele de bilant - respecta drepturile pacientului conform prevederilor OMS - respecta confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca indiferent de natura acestora, iar in cazul parasirii serviciului prin defacerea contractului de munca transfer, detasare sau demisie, orice declaratie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila din punct de vedere juridic.

CMI . DR . OCHIU MARIANA IRINA


STR . ROSIORI NR .33 GALATI TEL . 0236319533

- asigura si raspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice, precum si a normelor de protectia muncii in sectorul de activitate pe care il are in grija, - raporteaza cazurile de boli infectioase si boli profesionale potrivit dispozitiilor in vigoare - se preocupa in permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului in subordine - protejarea propriilor lor pacienti de alti pacienti infectati sau de personalul care poate fi infectat - aplicarea procedurilor si protocoalelor din planul anual de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale - obtinerea specimenelor microbiologice necesare atunci cand o infectie este prezenta sau suspecta - consilierea pacientilor si personalului in legatura cu tehnicile de prevenire a transmiterii infectiilor - instituirea tratamentului adecvat pentru infectiile pe care le au ei insisi si luarea de masuri pentru a preveni transmiterea acestor infectii altor persoane, in special pacientilor - examineaza bolnavii, stabileste diagnosticul, folosind mijloacele din dotare de care dispune, indica sau, dupa caz, efectueaza tratamentul corespunzator; consemneaza aceste date in fisa bolnavului; - acorda primul ajutor medical si organizeaza transportul precum si asistenta medicala pe timpul transportului la spital, pentru bolnavii cu afectiuni medicochirurgicale de urgenta; - efectueaza interventii de mica chirurgie la nivelul posibilitatilor de rezolvarea ambulatorie, conform indicatiilor MSP; - recomanda internarea in sectii a bolnavilor care necesita aceasta, in functie de gradul de urgenta, intocmeste biletul de trimitere; - acorda consultatii de specialitate la domiciliul bolnavilor netransportabili - anunta Autoritatea de Sanatate Publica despre cazurile de boli infectioase si profesionale depistate - stabileste incapacitatea temporara de munca si emite certificatul medical potrivit reglementarilor in vigoare - completeaza fisa medicala pentru bolnavii care necesita trimitere la comisia medicala, pentru expertiza capacitatii de munca - intocmeste fisele medicale de trimitere la tratament de recuperare a bolnavilor care necesita astfel de ingrijiri - participa la analiza periodica a starii de sanatate a populatiei din teritoriu; - participa la actiunile de control medical complex a unor grupe de populatie, organizate de conducerea spitalului sau ambulatoriului de specialitate

CMI . DR . OCHIU MARIANA IRINA


STR . ROSIORI NR .33 GALATI TEL . 0236319533

- urmareste si asigura folosirea si intretinerea corecta a mijloacelor din dotare - controleaza respectarea normelor de igiena si antiepidemice - trimiterea la unitatile sanitare de specialitate a cazurilor ce depasesc posibilitatile de diagnostic si tratament, sau suspectiilor de boli infectioase cu internare obligatory - examineaza, eliberand avize in acest scop, elevii care urmeaza sa pericipe la competitii sportive. - examineaza elevii care vor pleca in vacante in diverse tipuri de tabere, (de odihna, sportive, etc.), semnand si parfand fisele medicale de tabara - examineaza elevii din evidenta speciala care urmeaza sa plece la cure balneare - examineaza copii care vor fi supusi imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale temporare si si supravegheza efectuarea vaccinarilor si aparitia reactiilor adverse postimunizare (RAPI). - elibereaza pentru elevii cu probleme de sanatate documente medicale in vederea scutirii partiale de efort fizic si de anumite conditii de munca in cadrul, instruirii practice in atelierele scolare - elibereaza scutiri medicale, partiale sau totale, de la orele de educatie fizica scolara, in conformitate cu instructiunile MSP - efectueaza tirajul epidemiologic dupa vacanta scolara sau ori de cate ori este nevoie, depisteaza activ prin examinari periodice anginele streptococice si urmareste tratamentul cazurilor depistate - asigura aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenta, materiale sanitare si cu instrumentar medical - efectueaza servicii de planificare familiala - supravegheaza gravida conform normelor emise de MSF - trimite la specialist bolnavul TBC si urmareste tratamentul instituit - acorda servicii medicale in mod nediscriminatoriu atat pacientilor de pe lista proprie cat si altor pacienti in caz de urgenta - participa la actiunile de perfectionare profesionala prin cursuri organizate de Colegiul Medicilor - respecta secretul profesional si codul de etica medicala - respecta si apara drepturile pacientului - respecta regulamentul de ordine interioara - utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele si instrumentarul din dotare , supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si asigura depozitarea acestuia in vederea distrugerii - nu se vor folosi materiale si instrumente a caror sterilizare nu este sigura

CMI . DR . OCHIU MARIANA IRINA


STR . ROSIORI NR .33 GALATI TEL . 0236319533

- obligativitatea pastrarii confidentialitatii fata de terti ( conform reglementarilor in vigoare ) , privind datele de identificare si ingrijirile acordate fiecarui pacient - obligativitatea de a lua masuri pentru protectia informatiei si a suportului acesteia impotriva pierderii , degradarii si folosirii acesteia de catre personae neautorizate - sa asigure in cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de baza toate activitatile necesare , in limita domeniului de competenta a asistentei medicale primare . De asemenea , au obligatia de a interpreta investigatiile necesare in stabilirea diagnosticului - sa actualizeze lista proprie cuprinzand asiguratii si persoanele beneficiare ale pachetului minimal de servicii medicale inscrisi , ori de cate ori apar modificari in cuprinsul acesteia , in functie de miscarea lunara a asiguratilor