Sunteți pe pagina 1din 4

TEMA PROIECT

PARTEA a I-a Studiul traseului pentru o linie simpla de cale ferata intre doua statii materializate pe planul de situatie. PARTEA a II-a Rezolvarea unor probleme din cadrul proiectului de suprastructura pentru un traseu de linie curenta de pe traseul studiat la partea I. PARTEA a III-a Rezolvarea unor probleme din cadrul proiectului de suprastructura pentru o statie intermediara situata pe traseul studiat. DATE INITIALE: 1. Planul regiunii la scara 1:10000. 2. Studiul traseului va fi facut intre statia de inceput .si statia de sfarsit . materializate pe plan. Se considera ca traseul este proiectat atat pana la intrarea in statia de inceput cat si de la iesirea din statia de sfarsitmai departe. 3. Mijlocul de remorcare: Locomotiva diesel electrica 4. Viteza maxima de circulatie a trenului de calatori este de 80 km/h (Vmax). 5. Viteza medie a trenului de marfa este de 70km/h (Vm). 6. Declivitatea maxima impusa este de 15 (imax). 7. Traficul minim pe cele doua sensuri de circulatie se considera acelai: T= 30 MTB/an. 8. Capacitatea de circulatie minima pe cele doua sensuri de circulatie se considera aceeai: n= 30 perechi de trenuri de marfa/zi. 9. Schema statiei intermediare. 10. Alte date: a) Regiunea reprezentata pe planul de situatie dat se caracterizeaza prin pante ale versantilor cuprinse intre 5-20%, terenurile fiind neamenajate si folosite ca pasuni. b) Fudamentul regiunii este constituit din roci metamorfice ce suporta depozite sedimentare de grosime variabila. c) In zona exista o bogata retea hidrografica. d) Precipitatiile au valoarea medie cuprinsa intre 200-1000mm/an. e) Adancimea de inghet este de 0.75m in zonele depresionare si de 1.20m in zonele de creasta. f) Conform clasificarii din STAS 7859/91 pamanturile intalnite in zona au calitate mijlocie ca material pentru executia terasamentelor si pot fi utilizate in zona platformelor. g) Statiile de pe traseu vor fi centralizate electro-dinamic. 1

A. 1. 2. 3. 4. 5.

PIESE SCRISE

PARTEA a I-a Determinarea aproximativa a capacitatii de circulatie si de transport in vederea amplasarii statiei intermediare. Stabilirea razei minime de proiectare si calculul elementelor curbelor de pe traseul primitiv. Alegerea lucrarilor de arta, calculul luminii si al lungimii podetelor. Calculul aproximativ al volumelor lucrarilor de terasamente (pentru circa 2km de linie considerati ca fiind reprezentativi. Principalii parametri tehnico-economici ai traseului studiat.

OBSERVATIE: Piesele scrise de la punctele 2,3,4,5 se vor realiza pentru o distanta de circulatie dintre doua statii intermediare consecutive, inclusiv platforma acestora. PARTEA a II-a Alegerea tipului de suprastructura in linie curenta. Stabilirea elementelor curbelor de pe traseul definitiv. Calculul elementelor unei curbe de pe traseul definitiv in vederea trasarii acestora pe teren. Calculul curbelor de racordare in plan vertical. PARTEA a III-a Alegerea tipului de suprastructura pentru liniile din statii si alegerea aparatelor de cale. Elemente necesare pentru trasarea capetelor de statie (pozitia reciproca a aparatelor de cale). Calculul lungimii utile si de constructie pentru liniile statiei proiectate. Determinarea lungimii L1 intre joantele extreme ale statiei si stabilirea pozitiei kilometrice ale acestor joante.

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

B.

PIESE DESENATE

PARTEA a I-a 1. Planul de situatie 1:10000, cuprinzand traseul proiectat. 2. Profilul in lung de studiu 1:10000 pentru lungimi si 1:1000 pentru inaltimi. PARTEA a II-a 1. Detaliu de trasare pentru o curba de pe traseul definitiv (la o scara convenabil aleasa)

2. Sectiuni transversale caracteristice prin cale (scara 1:50), in aliniament, la jumatatea curbei de racordare si la mijlocul curbei circulare. PARTEA a III-a 1. Dispozitia generala a statiei, inclusiv dispozitivele de colectare si evacuare a apelor de suprafata (1:1000). 2. Sectiune traseu prin statie (1:1000).