Sunteți pe pagina 1din 43

ELEV:

2012

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

CUPRINS
ARGUMENT ...pg.3 CAP. I INVENTARIEREA ...pg.5 CAP.II FUNCTIILE INVENTARIERII ...pg.6 2.1 FUNCTIA DE CONTROL .pg.6 2.2 FUNCTIA DE STABILIRE A SITUATIEI NEE SI A REZULTATULUI EXERCITIULUI ....pg.7 2.3 FUNCTIA DE CALCUL SI EVIDENTA STOCURILOR, CONSUMURILOR SI VANZARILOR pg.7 CAP. III CLASIFICAREA INVENTARIERII ..pg.10 CAP. IV DOCUMENTE UTILIZATE PENTRU INVENTARIERE ....pg.12 CAP. V ETAPELE INVENTARIERII ...pg.17 5.1 PREGATIREA INVENTARIERII .pg.17 5.2 INVENTARIEREA PROPRIU-ZISA pg.19 5.3 EVALUAREA SI STABILIREA REZULTATELOR INVENTARIERII ...pg.23 5.4 INREGISTRAREA REZULTATELOR INVENTARIERII ..pg26 CAP. VI STUDIU DE CAZ PRIVIND INVENTARIEREA .pg.29 ANEXE ...pg.37 BIBLIOGRAFIE ...pg.42

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

ARGUMENT
Contabilitatea, ca principal instrument al conducerii, trebuie sa asigure informatii reale asupra activitatii unitatii patrimoniale, in vederea adoptarii de decizii fundamentate din punct de vedere stiintific. Pentru realizarea acestui obiectiv, o conditie fundamentala o prezinta concordanta deplina care trebuie sa existe intre datele inregistrate in conturi si realitatea faptica existenta in unitate. Mijlocul principal prin care se constata situatia reala a patrimoniului si care permite compararea datelor obtinute pe aceasta cale cu datele contabilitatii, il reprezinta inventarierea. Necesitatea inventarierii patrimoniului unitatilor se explica prin importanta deosebita pe care o prezinta pentru activitatea practica a acestora. In primul rand, ea constituie baza de pornire pentru deschiderea si organizarea evidentei operative si contabile la unitatile patrimoniale nou infiintate, iar in al doilea rand, in decursul exercitiului, ea este determinata de faptul ca intre datele contabilitatii si realitatea de pe teren pot sa apara anumite diferente, in plus sau in minus, chiar si in conditiile unei bune organizari a evidentei operative si contabile, datorita mai multor cauze dintre care mentionam: modificari intervenite la elementele patrimoniale ale unitatii, fie ca urmare a unor cauze naturale (cum sunt: uscarea, evaporarea, scaderea in greutate etc.), fie datorita unor cauze subiective (ca de exemplu: masurari inexacte; sustrageri de mijloace economice); neintocmirea sau
3

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

intocmirea defectuoasa a unor documente; neinregistrarea sau inregistrarea gresita in conturi a anumitor operatii; neglijenta si neatentia gestionarilor care gestioneaza bunurile si valorile economice; etc. O inventariere se considera de calitate, daca s-au efectuat situatiile prevazute de lege, clarificand toate problemele, daca a avut loc la momentul oportun, nu a necesitat un timp indelungat si cheltuieli mari, nu a impiedicat desfasurarea normala a activitatii, nu a generat situatii ambigue. In comert spre exemplu inventarierea nu trebuie sa duca la intreruperea completa a vanzarii marfurilor, ea trebuie sa se desfasoare intr-o anumita succesiune cuprinzand unele raioane, lasandu-le pe celelalte sa functioneze normal, dupa cum in unitatile de productie, pentru a nu intrerupe productia trebuie ca inainte de inventariere sa se asigure stocurile de materiale, semifabricate necesare continuarii activitatii.

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
Patrimoniul societatii comerciale se compune din elemente de activ-mijloace economice si elemente de pasiv-surse de finantare. Pe durata exercitiului financiar, aceste elemente se modifica sub influenta diverselor operatiuni economico-financiare care au loc. Apare astfel necesitatea ca, periodic, sa cunoastem situatia reala (in teren) a acestor elemente si, mai mult decat atat, sa comparam situatia reala cu cea existenta in documentele contabile. Procedeul contabil care permite acest lucru este inventarierea.

I.

INVENTARIEREA - PROCEDEU AL METODEI CONTABILITATII

In categoria procedeelor contabile, inventarierea ocupa un loc insemnat, datorita rezultatelor pe care le furnizeaza societatii comerciale. Inventarierea reprezinta ansamblul operatiilor prin care se constata existenta faptica si starea elementelor patrimoniale de activ si pasiv, cantitativ si valoric sau numai valoric, dupa caz existente in patrimoniul unitatii, la data la care aceasta se efectueaza. Inventarierea se poate efectua ori de cate ori este nevoie, dar obligatoriu la sfarsitul exercitiului financiar (la data de 31 decembrie), in scopul intocmirii bilantului contabil. Prin intermediul inventarierii se stabileste situatia reala a patrimoniului privind atat bunurile ce apartin societatii comerciale, cat si bunurile apartinand altor persoane fizice/juridice, aflate temporar in societate. Constatarea faptica a acestor bunuri se face prin metode diferite, in functie de natura elementelor patrimoniale: numarare, cantarire, masurare, calcule tehnice - pentru bunuri corporale (materiale) sau pe baza de acte justificative si registre pentru cele necorporale (nemateriale). Deci, momentul obligatoriu de efectuare a inventarierii este 31 decembrie al fiecarui an.

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Exista si alte situatii care necesita efectuarea obligatorie a inventarierii, si anume : La infiintarea societatii comerciale ; La primirea de gestiuni ; La data fuziunii cu alte societati ; La incetarea activitatii comerciale prin dizolvare sau faliment ; In alte situatii prevazute de lege.

II.

FUNCTIILE INVENTARIERII

In calitatea sa de procedeu al metodei contabilitatii si de tehnica de control faptic, inventarierea indeplineste 3 functii : II.1 FUNCTIA DE CONTROL AL CONCORDANTEI DINTRE INFORMATIILE FURNIZATE DE CONTABILITATE (EVIDENTA SCRIPTICA) SI SITUATIA REALA Evidenta scriptica se bazeaza pe inregistrarea cu exactitate si pe documente contabile a operatiunilor economico-financiare ce afecteaza patrimoniul, deci al mijloacelor, surselor si proceselor economice. Activitatea de transport, depozitare si manipulare a bunurilor, precum si evidenta contabila a elementelor patrimoniale pot conduce, in anumite situatii, la aparitia unor diferente intre soldurile scriptice si realitate. Datele furnizate de contabilitate au un caracter relativ deoarece : contabilitatea nu poate surprinde modificarile cantitative si calitative produse in timpul transportului, manipularii si depozitarii bunurilor economice ; in cadrul unor gestiuni pot sa aiba loc furturi, risipa si proasta gospodarire a unor sortimente de bunuri ; unele date din documentele primare pot fi omise cu ocazia inregistrarii lor in contabilitate, inregistrate repetat sau inregistrate eronat ; personalul care gestioneaza si manipuleaza bunurile poate da dovada de neglijenta sau nepricepere ;
6

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

la unele sortimente se pot crea stocuri fara miscare, greu sondabile sau de prisos ; poate sa apara anularea unor comenzi datorita renuntarilor unor clienti, calamitati naturale sau cazuri de forta majora. Prin inventarierea patrimoniului se identifica bunurile care nu sunt utilizate, creantele vechi si neincasate si se iau pe aceasta baza masurile de preintampinare sau limitare a pagubelor, pentru cresterea eficientei si intarirea disciplinei decontarilor. II.2 FUNCTIA DE STABILIRE A SITUATIEI NETE A PATRIMONIULUI SI A REZULTATULUI EXERCITIULUI Pe baza inventarierii se definitiveaza situatia neta a patrimoniului (activul net contabil), care se determina cu ajutorul relatiei : Situatia neta a patrimoniului = total active inventariate - datorii inventariate In cazul in care are loc o crestere sau o micsorare a aportului proprietarilor la capitalul social, rezultatul net al exercitiului se determina in functie de variatia situatiei nete: Rezultatul net = activul net de la sfarsitul exercitiului activul net de la inceputul exercitiului Prin inventariere se confirma realitatea activelor patrimoniale si a datoriilor, asigurandu-se premisele determinarii corecte a situatiei nete, a obligatiilor finale si a rezultatului net. II.3 FUNCTIA DE CALCUL SI EVIDENTA STOCURILOR, CONSUMURILOR SI VANZARILOR Aceasta functie se exercita avand in vedere metoda de contabilitate a stocurilor aplicate de societatea comerciala. Astfel, exista 2 metode de contabilitate a stocurilor : metoda inventarului permanent metoda inventarului intermitent

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Metoda inventarului permanent se aplica obligatoriu in unitatile mari. Ea permite cunoasterea stocului in orice moment din luna, intrucat stocul initial, intrarile si iesirile din timpul perioadei se inregistreaza cronologic in conturile de stocuri. Stocul final se determina conform relatiei : Stoc final = stoc initial + intrari - iesiri Prin aceasta metoda, inventarierea lunara nu este necesara. Inventarierea anuala compara stocul faptic cu cel scriptic inregistrat in contul de stocuri si determinat conform relatiei de mai sus. Prin aceasta metoda, evidenta analitica a stocurilor se realizeaza cu ajutorul a 3 procedee: procedeul operativ-contabi l(pe solduri) procedeul cantitativ valoric procedeul global valoric. Procedeul operativ-contabil Evidenta stocurilor se tine la magazie, pe fise de magazie, deci cantitativ, iar la compartimentul contabilitate cu ajutorul fiselor de cont pentru operatii diverse, deci valoric. Lunar, verificarea concordantei dintre cele doua evidente se realizeaza astfel : -se evalueaza cantitatile din fisele de magazie si se transcriu in registrul stocurilor ; -se puncteaza valorile din registrul stocurilor cu cele din fisele de cont pentru operatii diverse. Procedeul cantitativ-valoric Evidenta stocurilor se tine cantitativ la depozit, pe fise de magazie, iar la compartimentul contabilitate, cantitativ - valoric, pe fise de cont analitic pentru valori materiale. Lunar, verificarea concordantei dintre cele doua evidente se realizeaza astfel : -se puncteaza cantitatile din fisele de la magazie cu cele din fisele de cont analitic pentru valori materiale

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

-se evalueaza cantitatile din fisele de magazie si se puncteaza cu valorile din fisele de cont analitic pentru valori materiale. Procedeul global-valoric Evidenta stocurilor se tine valoric atat la depozit, cat si la compartimentul contabilitate prin intermediul fiselor de cont pentru operatii diverse. Lunar, se puncteaza valorile din cele doua fise, verificand concordanta dintre cele doua evidente. Metoda inventarului intermitent se aplica optional in unitatile mijlocii si mici. In acest caz, inventarierea lunara este obligatorie. La inceputul lunii se anuleaza stocul initial determinat prin inventar la sfarsitul lunii precedente, intrarile din timpul lunii se inregistreaza direct pe cheltuieli, iar stocul final determinat prin inventar se inregistreaza in conturile de stocuri. Iesirile din stoc timpul lunii se determina la sfarsitul lunii conform relatiei : Iesiri = stocuri initiale inventariate la sfarsitul lunii precedente + intrarile din cursul perioadei (aprovizionari sau din productie) stocuri finale inventariate la sfarsitul lunii curente La inceputul lunii urmatoare, stocul final din luna curenta devenit stoc initial, se va anula, in ipoteza ca se va consuma sau se va vinde in aceasta perioada. Deci, prin aceasta metoda, cu ajutorul inventarierii lunare se stabilesc, cantitativ si valoric, consumurile de stocuri.

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

III. CLASIFICAREA INVENTARIERILOR


Inventarierea se clasifica dupa urmatoarele criterii : din punct de vedere al perioadei cand se efectueaza poate fi: anuala; periodica. Inventarierea anuala a elementelor patrimoniale se face, de regula, cu ocazia incheierii exercitiului financiar, avandu-se in vedere si specificul activitatii unitatii economice. Inventarierea periodica se face la alte intervale de timp mai mici, sau mai mari, decat anul calendaristic. De exemplu, casa si alte valori gestionate in casieria unitatii se inventariaza cel putin o data pe luna, de catre contabilul sef sau alta persoana desemnata in acest scop, marfurile si ambalajele la unitatile comerciale cu amanuntul se inventariaza de doua ori pe an, vagoanele de cale ferata o data la cinci ani. din punct de vedere sferei de cuprindere, inventarierea poate fi: generala; pariala. Inventarierea generala cuprinde intregul patrimoniu, adica toate elementele patrimoniale ale unitatii, precum si toate bunurile detinute, cu orice titlu, apartinand altor persoane juridice sau fizice. Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 (artic.8, al.l) si Ordinului Ministrului Finantelor nr. 2388/XII.1995, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii, inventarierea generala se efectueaza: la inceputul activitatii, cel puin o data pe an obligatoriu, cu ocazia inchiderii exercitiului financiar, pe parcursul functionarii sale, in cazul fuzionarii, divizarii sau incetarii activitatii, precum si in alte situatii prevazute de lege. Inventarierea pariala cuprinde numai anumite elemente patrimoniale sau numai anumite gestiuni si are, de regula, caracter ocazional. Conform reglementarilor art. 8 al. (2) din Legea contabilitatii, Ministerul Finantelor poate aproba, pentru institutiile publice, exceptii de la regula inventarierii obligatorii anuale, la solicitarea justificata a unitatii patrimoniale, cu avizul directiilor
10

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. Inventarierile periodice sunt de regula partiale. Dupa natura elementelor supuse inventarierii se disting: Inventarierea mijloacelor materiale si banesti, adica: imobilizari corporale, elemente patrimoniale de natura stocurilor (materii prime, materiale consumabile, marfuri), titluri de valoare, disponibilitati, etc. Verificarea acestora se face prin constatare faptica si cantitativa, iar in cazul disponibilitatilor in conturi la banci se face pe baza de documente (extrasul de cont). Inventarierea productiei neterminate se efectueaza, fie prin constatare faptica la sfarsitul perioadei, fie prin metoda contabila. Inventarierea creantelor (clienti, debitori interni si externi), respectiv a datoriilor (furnizori, etc.) se face pe baza de documente si punctaje cu persoanele juridice sau fizice partenere. Acestea se concretizeaza in situatii in care se inscriu facturile sau alte documente de decontare cu referire la: numarul si data lor, valoarea care urmeaza sa se incaseze sau sa se plateasca, dupa caz, precum si termenele de decontare. Dupa rolul pe care il are inventarierea in activitatea practica a unitatii patrimoniale: Inventarierea de control a gestiunii, ce reprezinta, de fapt, o forma a controlului gestionar asupra modului de gospodarire a bunurilor materiale si valorilor banesti. Inventarierea de predare - primire a gestiunii, constituie o operatiune obligatorie in cazul infiintarii unei gestiuni sau schimbarii unui gestionar. Inventarierea ca operatiune premergatoare intocmirii bilantului contabil anual al unitatii patrimoniale, care are ca scop verificarea concordantei dintre realitatea faptica si datele inregistrate in contabilitate. Dupa modalitatea de efectuare: inventarieri totale - se extind asupra tuturor bunurilor dintr-o gestiune indiferent de natura lor;
11

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

inventarieri prin sondaj-cuprind numai unele bunuri dintr-o gestiune. Daca in urma inventarierii prin sondaj se constata nereguli semnificative, se trece la inventariere totala. In functie de conditiile in care se desfasoara: inventarieri ordinare - au un caracter normal, planificat; inventarieri extraordinare - impuse in anumite siituatii de exceptie, cum ar fi: la cererea organelor de control, cu ocazia modificarilor de preturi, in urma calamitatilor sau a altor cazuri de forta majora.

IV. DOCUMENTE UTILIZATE PENTRU INVENTARIERE


1. DECLARATIA DE INVENTARIERE (ANEXA NR. 2) Este folosita la declaratia scrisa a gestionarului raspunzator de gestiunea inventariata pe care o prezinta comisiei de inventariere, potrivit normelor legale. Se intocmeste intr-un singur exemplar de catre gestionar dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv, sau acolo unde nu este posibil acest lucru, inaintea inceperii operatiunilor de inventariere. Declaratia de inventariere are urmatorul circuit: gestionarul redacteaza declaratia de inventar in fata comisiei si o semneaza, iar comisia verifica datele din declaratia de inventar data de gestionar si o semneaza. 2. FISA DE MAGAZIE SI FISA DE MAGAZIE Servesc ca documentul de evidenta la locul de depozitare a intrarilor si iesirilor si a stocurilor de materiale, cu una sau doua unitati de masura dupa caz; document de contabilitate analitica in cadrul metodei operativ contabile (pe solduri); sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale. Fisa de magazie intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material nu circula fiind document de inregistrare.

12

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

3. FACTURA FISCALA Serveste ca instrument pe baza caruia se intocmeste documentul de decontare a produselor livrate, a serviciilor prestate, sau a lucrarilor executate; document de insotire a marfii pe timpul transportului; document justificativ de inregistrare in contabilitate a clientilor si furnizorilor unitatii patrimoniale. Circula la furnizor la compartimentul desfacere unde se inregistreaza in evidenta operativa dupa care la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate. La cumparator la compartimentul aprovizionare, pentru confirmarea operatiunii avand atasat avizul de insotire a marfii care a insotit produsul sau marfa, inclusiv nota de receptie si constatare a diferentelor, in cazul in care marfa nu a fost insotita de factura pe timpul transportului, la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate. 4. NOTA DE RECEPtIE I CONSTATARE DE DIFERENtE Serveste la document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcarea in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii pentru diferente constatate la receptie. Circula la gestiune pentru incarcarea in gestiune a bunurilor receptionate, la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitatea analitica si sintetica, la unitatea furnizoare si unitatea de transport pentru comunicarea lipsurilor stabilite. 5. BON DE CONSUM Serveste la document de eliberare din gestiune sau de dare in consum a unui singur material sau a mai multor materiale; document justificativ de scadere din gestiune; document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate. Circula la magazia de materiale si la compartimentul financiarcontabil pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica. 6. REGISTRUL STOCURILOR Serveste la document de evaluare a stocurilor de materiale si de verificare a concordantei inregistrarilor efectuate in fisele de magazie si in contabilitate; nu circula fiind document de inregistrare contabila.
13

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

7. REGISTRUL INVENTAR Este un document de grupare a rezultatelor inventarierii. Se intocmeste la infiintarea societatilor comerciale si se completeaza la terminarea fiecarui exercitiu financiar si serveste ca: document contabil obligatoriu de inregistrare anuala si inregistrare a rezultatelor inventarierii; proba in justitie. Registrul inventar se intocmeste intr-un singur exemplar (dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial) la sfarsitul anului fara stersaturi si fara spatii libere, pe baza datelor cuprinse in listele de inventariere a elementelor patrimoniale, prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi. Nu circula fiind document de inregistrare contabila. 8. LISTA DE INVENTARIERE Serveste la document de baza pentru stabilirea minusurilor sau plusurilor de valori materiale (imobilizari, stocuri, materiale) si a altor valori (elemente de trezorerie); document justificativ de inregistrare in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate a plusurilor sau a minusurilor constatate; document care sta la baza intocmirii Registrului inventar; document centralizator a operatiunilor de inventariere. Circula la conducatorul compartimentului financiar-contabil, la comisia de inventariere, la gestionar, la conducatorul unitatii. Comisia de inventariere intocmeste lista de inventariere pe locuri de depozitare prin identificarea stocurilor prin numarare, masurare si cantarire la fata locului. Intocmeste separat liste de inventariere pentru bunurile depreciate sau deteriorate, fara miscare sau greu vandabile. Verifica instrumentele si aparatele de masura sau cantarire si semneaza listele de inventariere. Gestionarul pe ultima fila a listei de inventariere mentioneaza ca toate valorile materiale si banesti din gestiune au fost inventariate si consemnate in listele de inventaiere in prezenta sa, mentioneaza daca are obiectii cu privire la efectuarea inventarierii si semneaza listele de inventariere. Compartimentul contabilitate completeaza in listele de inventariere soldurile sciptice din contabilitate. Semneaza si arhiveaza aceste liste de inventariere.

14

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

9. LISTE DE INVENTAR SPECIALE Se folosesc la inventarierea gestiunilor global valorice care servesc ca: document pentru inventarierea rechizitelor de birou, imprimatelor, elementelor destinate ambalarii; document pentru inventarierea marfurilor si ambalajelor aflate in evidenta cantitativ valorica in unitatile cu amanuntul; document pentru stabilirea plusurilor sau minusurilor din gestiunile inventariate; document justificativ de inregistrare in evidenta de la locurile de depozitare si in contabilitate; document pentru intocmirea Registrului inventar; document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri. Lista de inventariere pentru gestiunile global-valorice se intocmesc in trei exemplare.

10. DECIZIA DE IMPUTARE A LIPSURILOR SI RECUPERARE A PAGUBELOR Serveste ca document de imputare a valorii pagubelor produse de persoanele incadrate in munca; titlu executoriu din momentul comunicarii; document de inregistrare contabila. Se intocmete in doua sau mai multe exemplare in functie de numarul persoanelor raspunzatoare pentru paguba produsa, pe baza actelor de constatare (procese verbale, referate). Circula: persoana desemnata pentru acordarea vizei de control financiar preventiv (ambele exemplare) la compartimentul juridic pentru vizare privind legalitatea si respectarea realitatii, la conducatorul unitatii pentru semnarea (ambele exemplare), la persoanele raspunzatoare de paguba produsa unitatii pentru semnare de luare la cunostinta si de primire a deciziei de imputare (ambele exemplare).

11. ANGAJAMENT DE PLATA Serveste ca: angajamentul de plata din partea persoanei care a adus un prejudiciu unitatii patrimoniale; titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor; titlu executoriu pentru executarea silita in caz de nerespectare a angajamentului.
15

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

12. PROCESUL VERBAL AL REZULTATELOR INVENTARIERII (ANEXA NR. 3) Stabileste rezultatele inventarierii, identificarea eventualelor greseli prin confruntarea cntitatilor consemnate in listele de inventariere cu evidenta tehnico-operativa pentru fiecare pozitie in parte. Este un document intern de lucru intocmit pentru a reda situatia patrimoniala la un moment dat in vederea punerii de acord a evidentei contabile cu valorile inventariate, precum si regularizarea diferentelor dintre datele din contabilitate si cele faptice. Are urmatorul circuit: Comisia intocmeste procesul verbal privind rezultatele inventarierii, face propuneri cu privire la cauzele plusurilor si ale lipsurilor constatate, precum si propuneri de masuri in legatura cu acestea. Inainteaza procesul verbal si propunerile in termen de 3 zile conducatorului unitatii. Conducatorul entitatii publice cu avizul conducatorului compartimentului financiar contabil in termen de cel mult 5 zile decide asupra solutionarii propunerilor facute. Compartimentul contabilitate avizeaza procesul verbal privind rezultatele inventarierii si inregistreaza rezultatele inventarierii in contabilitate. Cuprinde urmatoarele elemente: - data intocmirii; - numele, prenumele persoanelor din comisia de inventariere; - numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere; - gestiunea inventariata; - data inceperii si terminarii operatiunilor de inventariere; - rezultatele inventarierii; - concluziile si propunerile comisiei de inventariere cu privire la plusurile sau minusurile constatate si persoanele raspunzatoare; - volumul stocurilor depreciate, fara miscare, greu vandabile, fara desfacere asigurata si propuneri de masuri pentru integrarea acestora in circuitul economic; - propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar de casarea acestora sau casarea unor stocuri; - constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune; - alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.
16

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Pentru inventariere mai sunt necesare urmatoarele: decizia de numire a comisiei de inventariere; contracte de prestari servicii (daca inventarierea nu este efectuata de catre angajatii proprii); raportul de gestiune (al gestionarului unitatilor de vanzare cu amanuntul); monetarul incasarilor din ziua efectuarii inventarului (la unitatile de vanzare cu amanuntul); instiintarea in scris a gestionarului (despre desfasurarea inventarierii cu ocazia sigilarii); decizia scrisa de numire a altei persoane care sa asiste in lipsa gestionarului la inventariere; instiintare (cu confirmare si confirmare de nepotriviri de la alte unitati); adrese cu confirmare (a creantelor cu o vechime mai mare de 6 luni); procese verbale de consemnare a cauzelor nefolosirii sau deprecierii; extrasul de cont care serveste la comunicarea si solicitarea de la debitor a sumelor pretinse ramase neachitate, provenite din relatii economico-financiare, precum si ca element de conciliere prealabila.

V.

ETAPELE INVENTARIERII

5.1. PREGATIREA INVENTARIERII Este o etapa premergatoare inventarierii propriu-zise a patrimoniului de care depinde eficienta tuturor lucrarilor urmatoare. Aceasta etapa este foarte importanta deoarece sta la baza celorlalte etape. In cadrul acestei etape se iau masuri organizatorice si se executa unele lucrari cu caracter contabil. Printre lucrarile de natura organizatorica, se pot aminti: a) denumirea prin decizie scrisa, data de conducatorul unitatii, a unei comisii de inventariere constituite in functie de numarul de gestiuni ce urmeaza a fi inventariate. Aceste comisii trebuie sa fie constituite din cel putin doua persoane cu pregatire corespunzatoare, economica si tehnica. Nu pot face parte din comisia de inventariere gestionarii
17

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

depozitelor supuse inventarierii si nici contabilii care tin evidenta gestiunilor respective. b) pentru o buna desfasurare a operatiunilor de inventariere se iau masuri in vederea crearii tuturor conditiilor optime de lucru comisiei de inventariere: Organizarea depozitarii tuturor valorilor materiale pe sortimente, tipuri, dimensiuni, codificarea si etichetarea acestora pe rafturi; Sa tina corect si la zi evidenta tehnico-operativa la fiecare gestiune de bunuri, precum si a celei contabile si confruntarea lunara dintre cele doua evidente; Asigurarea personalului necesar pentru manipularea, sortarea, cantarirea, masurarea etc. a bunurilor care sunt inventariate; Participarea la lucrarile inventarierii a intregii comisii de inventariere; Pentru identificarea bunurilor inventariate (calitate, sortiment, prt etc.), este necesara participarea unor persoane competente, la cererea responsabilului comisiei de inventariere, persoane care au obligatia de a semna listele de inventariere; Dotarea gestiunilor (unitati, depozite etc.) cu doua randuri de chei diferite; Dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul si de sigilare a spatiilor inventariate. c) sa ceara gestionarului o declaratie scrisa din care sa rezulte daca: gestioneaza bunuri si in alte locuri de depozitare; are in gestiune bunuri ce apartin tertilor, primite cu sau fara documente; are bunuri nereceptionate sau livrate pentru care nu s-au intocmit documentele aferente ; are documente de primire eliberari care nu au fost operate in evidenta gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitati; se identifica toate locurile unde exista bunuri ce urmeaza a fi inventariate;

18

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

sa bareze si sa semneze fisele de magazie la ultima operatiune, mentionand data la care s-au inventariat bunurile; sa verifice numerarul din casa si sa stabileasca suma incasarilor din ziua curenta, solicitand intocmirea monetarului si depunerea numerarului la casieria intreprinderii; sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de masura sau cantarire au fost verificate si daca sunt in buna stare de functionare; se sigileaza caile de acces in gestiuni ori de cate ori se intrerup operatiile de inventariere si se paraseste gestiunea. De asemenea, gestionarul va mentiona in declaratia scrisa numarul, felul si data ultimului document de intrare si de iesire a bunurilor in/din gestiune. Declaratia se dateaza si se semneaza de catre lucratorul gestionar si comisia de inventariere prin care se atesta ca a fost data in prezenta lor. Lucrarile pregatitoare de natura contabila presupun : - asigiurarea inregistrarii tuturor operatiunilor in contabilitatea sintetica, analitica si in evidenta operativa condusa in cadrul gestiunilor (fise de magazie, rapoarte de gestiune); - verificarea exactitatii inregistrarilor prin confruntarea informatiilor din contabilitate cu cele din evidenta operativa si prin intocmirea balantelor de verificare sintetice si analitice; - ridicarea de la gestiune a tuturor evidentelor operative si vizarea lor dupa ultima operatiune (fisa de magazie, benzi de la casele de marcat, rapoartele de gestiune etc.). 5.2 INVENTARIEREA PROPRIU-ZISA Se realizeaza la locurile de pastrare sau depozitare. Constatarile trebuie trecute in listele de inventariere separate pentru fiecare loc de depozitare, fiecare gestiune din unitate, fiecare categorie de bunuri, bunuri aflate asupra angajatilor in momentul inventarierii (scule, unelte, etc), bunuri care apartin altor unitati, bunuri necorespunzatoare din punct de vedere calitativ, degradate,
19

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

bunuri fara miscare, cu miscare lenta sau greu vandabile, creantele sau datoriile incerte sau in litigiu. Bunurile inventariate se inscriu in listele de inventariere cu precizarea denumirii, a codului, a unitatii de masura, a indicilor calitativi, a pretului unitar de evidenta. Listele de inventariere se completeaza citet, fara stersaturi sau intercalari de randuri. Spatiile libere se bareaza, eventualele corecturi se certifica de catre persoanele care urmeaza sa semneze aceste liste. Stabilirea stocurilor faptice se face prin numarare, cantarire sau calcule tehnice. Bunurile aflate in ambalaje originale se despacheteaza si se verifica prin sondaj. Stivele formate din saci, lazi, cutii, containere etc. se desfac si se verifica separat. Bunurile de volum mare (de masa), cum ar fi silozurile de cereale, rezervoarele de benzina sau de vin, se inventariaza pe baza de calcule tehnice si pe baza analizelor de laborator. Elementele patrimoniale de activ si de pasiv a caror existenta nu poate fi constatata prin inventarieri fizice se verifica pe baza datelor din contabilitate. Acest procedeu se utilizeaza in cazul bunurilor apartinand unitatii, dar care sunt in afara acesteia (mijloace fixe date in chirie, materiale lasate in pastrarea furnizorului, produsele expediate catre clienti si expediate catre clienti si refuzate de catre acestia, bunurile trimise spre prelucrare la terti etc.). Tot prin acest procedeu, al constatarilor indirecte, se verifica : disponibilitatile banesti din conturile de la banci (reflectate in extrasele de cont eliberate de catre banci); creantele si obligatiile unitatii in raport cu tertii (oglindite in contabilitatea analitica si in extrasele de cont confirmate de terti). In vederea calcularii plusurilor si minusurilor de inventar, elementele patrimoniale se evalueaza la valoarea de intrare in patrimoniu sau la alta valoare contabila. Pentru asigurarea imaginii fidele, evaluarea elementelor patrimoniale inventariate se face astfel : bunurile de natura imobilizarilor si stocurilor se evalueaza la valoarea actuala, denumita valoare de inventar; bunurile depreciate se evalueaza la valoarea de utilitate a fiecarui element, stabilita in functie de utilitatea bunului in unitate si de pretul pietei; bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariaza cu prioritate, fara a afecta desfacerea imediata a acestora;
20

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

bunurile care apartin altor intreprinderi (inchiriate, in leasing, in custodie etc) se inventariaza si se inscriu in liste separate; creantele si datoriile fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor, soldurilor debitoare, respectiv creditoare ale conturilor de clienti, furnizori etc. sau pe baza punctajelor reciproce in functie de necesitati. Pentru creantele mai vechi de sase luni, confirmarea soldurilor se face in mod obligatoriu pe baza de adresa cu confirmare de primire; disponibilitatile in lei si in valuta aflate in conturile de la banci se inventariaza prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de banci cu cele din contabilitate; disponibilitatile in lei si in valuta din casieria intreprinderii se inventariaza in ultima zi lucratoare a exercitiului financiar, dupa inregistrarea tuturor operatiunilor de incasari, confruntandu-se soldurile din registrul de casa cu cele din contabilitate; productia in curs de executie : se inventariaza atat produsele care au trecut prin toate fazele de prelucrare impuse de procesul tehnologic de productie, precum si produsele terminate care nu au trecut toate probele de receptie tehnica; inventarierea generala a pozitiei financiare se materializeaza prin inscrierea bunurilor in formularul lista de inveltariere care este un formular tipizat, in mai multe versiuni, in functie de tipul gestiunilor inventariate, respectiv gestiuni cantitativ-valorice sau gestiuni valorice; creantele si datoriile incerte si in litigiu se evalueaza la valoarea lor de utilitate, stabilita in functie de valoarea lor probabila de incasat, respectiv de plata. Toate bunurile inventariate se nscriu n liste de inventariere separate pentru: fiecare loc de depozitare, fiecare gestiune din unitate, fiecare categorie de bunuri, bunuri aflate asupra angajatilor la momentul inventarierii (scule, unelte etc), bunuri care apartin altor unitati, bunuri necorespunzatoare din punc de vedere calitativ (degradate), bunuri fara miscare, cu miscare lenta sau greu vandabile, creantele sau datoriile incerte sau in litigiu. Listele de inventariere trebuie sa se intocmeasca pe locuri de depozitare, pe gestionari i pe categorii de bunuri cu caracteristicile respective. Coninutul informaional al acestui document se prezinta in continuare:
21

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Unitatea.... ... Gestiunea... ... Lista de inventariere Data----------------Nr Cod sau crt. denumire Inventar faptic Nr. Cod sau crt. denumire Numele si prenumele

Pag...

Inventar faptic

Comisia de inventariere Semnatura.

Modul de efectuare al inventarierii, precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor se mentioneaza in listele de inventariere. Stabilirea lipsurilor si plusurilor de valori materiale constatate cu ocazia inventarierii se efectueaza in cadrul listei de inventariere centralizatoare, prin preluarea din listele de inventariere, varianta simplificata, numai a pozitiilor cu diferente. Listele de inventar cuprind urmatoarele elemente: Denumirea si codul elementului inventariat; Unitatea de masura; Cantitatea constatata faptic; Pretul unitar de inregistrare in contabilitate; Valoarea stocului faptic (cantitatea faptica * pret de inregistrare) Observatii privind aspectul sau utilitatea bunului. Listele de inventar se semneaza fila cu fila de catre comisia de inventariere. Listele ce cuprind bunuri ale tertilor se intocmesc in mai multe exemplare, unul fiind trimis proprietarului. Pe ultima fila a listelor de
22

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

inventariere se inscriu : data inceperii si data terminarii ei, precum si mentiunea gestionarului ca toate bunurile au fost masurate, numarate, cantarite in prezenta sa, iar bunurile se afla in pastrarea sa pe raspunderea sa. De asemenea, gestionarul mentioneaza daca mai are bunuri neinventariate si eventualele obiectiuni referitoare la desfasurarea inventarierii. 5.3 EVALUAREA SI STABILIREA REZULTATELOR INVENTARIERII Evaluarea stocurilor faptice in listele de inventariere centralizatoare se face utilizand aceleasi preturi folosite la inregistrarea bunurilor in contabilitate. Valoarea de inventar reprezinta o valoare actualizata, stabilita pentru fiecare categorie de element patrimonial inventariat in functie de pretul pietei si de starea si utilitatea elementului respectiv. Stabilirea valorii de inventar se face in mod diferit, in functie de natura elementelor patrimoniale, astfel: pentru activele imobilizate care se supun amortizarii (necorporale si corporale: cheltuieli de constituire, mijloace fixe, amenajari de terenuri etc): Vinv = valoarea ramasa neamortizata, numita si valoare neta contabila (valoarea de inventar amortizarea inregistrata pe cheltuieli) In cazul in care imobilizarile au fost reevaluate se considera valoarea ramasa reevaluata (actualizata). pentru activele imobilizate care nu se supun amortizarii (terenuri fara amenajari si imobilizari financiare): -terenuri : Vinv = pretul pietei pentru categoria de pret respectiva -titluri imobilizate: Vinv = cotatia bursiera la 31 decembrie pentru stocuri : -cumparate: Vinv = costul de achizitie al ultimului lot cumparat -fabricate: Vinv = costul de productie al ultimului lot fabricat pentru creante si datorii in lei (pe termen lung, mediu si scurt): Vinv = valoarea nominala inscrisa in facturi si contracte, tinand cont de probabilitatea de incasare sau plata pentru creante si datorii in devize (pe termen lung, mediu si scurt): Vinv = valoarea calculata in functie de cursul oficial comunicat de BNR la 31 decembrie pentru titlurile de plasament (actiuni, obligatiuni, bonuri de tezaur): Vinv = cotatia bursiera la 31 decembrie
23

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

pentru disponibilitatile in lei (in contul curent, casierie, alte valori de trezorerie): Vinv = valoarea nominala inscrisa in documente (registru de casa, extras de cont, fila CEC) pentru disponibilitatile in devize (casa, banca, acreditive): Vinv = valoarea calculata in functie de cursul oficial comunicat de BNR la 31 decembrie bunurile depreciate, se evalueaza la valoarea de utilitate a fiecarui element, n funcie de utilitatea bunului n unitate i de preul pieei; Stabilirea rezultatelor inventarierii se realizeaza prin confruntarea datelor consemnate in listele de inventariere cu cele din evidenta contabila sau evidenta operativa. Pentru ca cifrele sa fie comparabile si diferentele reale, este necesar ca datele inventarierii sa fie stabilite la aceeasi data calendaristica. Determinarea rezultatelor inventarierii, respectiv a diferentelor, in plus sau in minus, se face direct pe listele de inventariere. Pot exista doua categorii de diferente: a) diferente cantitative: plusuri cantitative - cand avem cantitate faptica evaluata la pretul de inregistrare in contabilitatea mai mare decat cantitatea scriptica evaluata la pretul de inregistrare in contabilitate. minusuri cantitative (lipsuri la inventar) - cand avem cantitate faptica evaluata la pretul de inregistrare in contabilitate mai mica decat cantitatea scriptica evaluata la pretul de inregistrare in contabilitate. Atat plusurile cat si minusurile cantitative se datoreaza unei gestionari defectuoase a bunurilor sau unor inregistrari eronate in evidenta operativa a depozitului, respectiv in evidenta sintetica si analitica la compartimentul contabilitate. b) diferente valorice (plusuri valorice sau minusuri valorice) rezulta prin compararea cantitatilor faptice la valoarea de inregistrare in contabilitate cu aceleasi cantitati evaluate la valoare actuala (valoare de inventar).
24

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Comparand valoarea de inregistrare a elementelor inventariate cu valoarea de inventar (actuala), putem constata: plusuri valorice -cand valoarea de inventar este mai mare decat valoarea de inregistrare. Acestea se inregistreaza pentru elementele de pasiv si nu se inregistreaza pentru elementele de activ (conform principiului evaluarii, bunurile raman la valoarea lor de intrare, mai mica) minusuri valorice -cand valoarea de inventar este mai mica decat valoarea de inregistrare. Acestea se inregistreaza pentru elementele de activ (ca deprecieri) si nu se inregistreaza pentru elementele de pasiv (conform principiului evaluarii, datoriile raman la valoarea lor nominala, mai mare). Deprecierile elementelor de activ se inregistreaza in functie de natura lor: -ireversibile (definitive) -reversibile (temporare). Datele din listele de inventariere servesc la intocmirea registrului inventar. Rezultatele inventarierii se consemneaza in documentul numit proces verbal de inventariere, in care se inscriu in principal: data intocmirii numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere numarul si data actului de numirea comisiei de inventariere gestiunea inventariata data inceperii si terminarii inventarierii rezultatele inventarierii concluziile si propunerile comisiei in legatura cu plusurile si lipsurile constatate, cu persoanele vinovate si masurile ce trebuie luate in legatura cu acestea volumul stocurilor depreciate, al celor fara miscare, cu miscare lenta, greu vandabile si propuneri privind reintegrarea acestora in circuitul economic constatari privind pastrarea, depozitarea, conservarea, precum si alte aspecte in legatura cu activitatea gestiunii inventariate. Propunerile cuprinse in procesul verbal al comisiei de inventariere se prezinta in termen de 3 zile de la data incheierii operatiunilor de inventariere administratorului unitatii patrimoniale.
25

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Acesta, cu avizul compartimentului juridic, decide in termen de cel mult 5 zile asupra solutionarii propunerilor facute cu respectarea dispozitiilor legale ( cf. pct. 41 , al. 2 din Norme Metodologice). Pentru a stabili caracterul diferentelor, comisia de inventariere analizeaza cauzele care au produs plusurile si minusurile, solicita explicatii in scris de la gestionar si formuleaza, potrivit dispozitiilor legale, propuneri de regularizare a acestora si inregistrare a diferentelor de inventar. 5.4 INREGISTRAREA REZULTATELOR DEFINITIVE ALE INVENTARIERII Se face in scopul punerii de acord a datelor contabilitatii cu realitatea faptica constatata. Potrivit normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, pct.9, al.3 (aprobate prin Ordinul M.F nr. 2388/15.12.1995), rezultatele inventarierii trebuie inregistrate, atat in evidenta tehnic-operativa, cat si in contabilitate, in termen de cel mult 5 zile de la data terminarii operatiunilor de inventariere. De regula, valorificarea inventarierii se face prin inregistrarea plusurilor si imputarea minusurilor. Daca lipsurile nu se datoreaza vinovatiei unei persoane acestea se trec pe cheltuielile unitatii patrimoniale. Se admit compensari cantitative ale lipsurilor cu plusurile numai cand exista riscul de confuzie, cand se refera la aceleasi bunuri, aceeasi perioada de gestiune si la acelasi gestionar, fara insa a diminua valoric patrimoniul unitatii. Listele cu valorile materiale care intrunesc conditiile de compensare datorita riscului de confuzie se aproba anual de catre administratorii, respectiv de catre ordonatorii de credite. Lipsurile peste normele stabilite si pierderile cauzate de proasta gestiune se pot imputa celor vinovati la valoarea de inlocuire reprezentata de costul de achizitie, care cuprinde pretul de cumparare practicat pe piata, la care se adauga taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului respectiv. Lipsurile constatate la inventariere se inregistreaza ca o iesire din patrimoniu a elementelor respective de activ, prin creditarea conturilor corespunzatoare, astfel : Lipsa de constructii integral amortizate :
26

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

281 amortizari = 212 constructii 1. Lipsa de mijloace fixe partial amortizate : % = 212 constructii 2812amortizarea constructiilor 6811cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 2. Lipsa de materii prime : a) neimputabile 601 cheltuieli cu materiile prime 3. Lipsa produse finite : 711 variatia stocurilor 4. Lipsa de marfuri : 607 cheltuieli privind marfurile b) imputabile 6588 alte cheltuieli de exploatare = 301 materii prime

310 materii prime

345 produse finite

371 marfuri

5. Lipsa de marfuri, materiale de natura obiectelor de inventar, produse finite, distruse din cauza calamitatilor naturale: 671 cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare = % 303 materiale de natura obiectelor de inventar 345 produse finite 371 marfuri

27

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

6. Clienti proveniti din vanzarea de bunuri,deveniti incerti: 4118 clienti incerti sau in litigiu = 4111 clienti 7. Starea de faliment a clientului incert, atestata de o hotarare judecatoreasca: 654 pierderi din creante = 4118 clienti incerti sau in litigiu si debitori diversi

Lipsurile constatate la inventariere se inregistreaza in patrimoniu prin debitarea conturilor de activ corespunzatoare, astfel: 1. Plus de mobilier constatat se inregistreaza ca o intrare, ca o crestere a capitalurilor proprii reflectate in contul 131 subventii pentru investitii: 214 mobilier, aparatura birotica, echipament de protectie = 131 subventii pentru investitii 2. Plusurile de materii prime se inregistreaza ca o intrare in conturile de stoc si ca o reducere a cheltuielilor: 310 materii prime = 610 cheltuieli cu materiile prime Pentru a nu influenta rulajul contului 601 cheltuieli cu materiile prime , inregistrarea de mai sus se poate face in rosu in debitul contului de cheltuieli si in creditul contului de stoc. 3. Plusurile constatate la materiale de natura obiectelor de inventar se inregistreaza: 303 materiale de natura obiectelor de inventar = 603 cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

4. Plusurile de produse finite se inregistreaza: 345 produse finite = 711 variatia stocurilor
28

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

5. Plusurile de marfuri se inregistreaza: 371 marfuri = 607 cheltuieli privind marfurile

VI. STUDIU DE CAZ PRIVIND INVENTARIEREA PATRIMONIULUI 6.1 PREZENTAREA SOCIETATII


S.C. MEDIA SRL, este un institut de cercetari de piata si a fost infiintat in 1996. Institutul este societate comerciala cu raspundere limitata uni cu capital privat, avand un capital social de 20.000 lei. Organul de conducere este Adunarea Generala a Actionarilor format din doi asociati. Sociatatea este reprezentata de managerul general si de doi manageri care participa la conducerea societatii. Institutul desfasoara in principal activitatea de: - sondare opinie publica, - cercetare piata; - publicitate si promovare produse. 6.2 ORGANIZAREA SOCIETATII Serviciul FINANCIAR asigura desfasurarea ritmica a operatiunilor de decontare cu furnizorii si beneficiarii, asigura plata la termen a sumelor care constituie obligatia societatilor fata de bugetul de stat si alte obligatiuni fata de terti (creditorii, furnizorii, etc) pe baza confirmarii platii de catre compartimentele de resort, nu in ultimul rand, serviciul financiar intocmeste evidenta sintetica si analitica a impozitelor si decontarilor cu bugetul statului a varsamintelor si prelevarilor din beneficii a fondurilor speciale, a finantarilor pentru cresterea mijloacelor circulante, a debitorilor si a furnizorilor.
29

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

Biroul CONTABILITATE asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor contabile privind: fondurile fixe si calculul amortizarii, mijloace circulante, cheltuieli de productie sau circulatie si calculul costurilor, mijloacelor banesti si imprumiturile bancare, fondurile proprii si alte fonduri creditorii si alte decontari, investitiile si rezultate financiare.

6.3 APLICATIE PRACTICA Pentru centralizarea si controlul exactitatii datelor inregistrate in conturi se intocmeste balanta de verificare inainte de inventarierea patrimoniului. Discutata din acest punct de vedere, balanta pregateste datele de referinta necesare compararii soldurilor din inventarul contabil si inventarul faptic. Balanta conturilor inainte de inventariere poate fi abordata ca un inventar contabil. Situatia de referinta a inventarului faptic o reprezinta soldurile finale calculate in balanta. De aceea, balanta poate fi interpretata si ca un inventar contabil. Astfel, pe data de 30 noiembrie 2007 se intocmeste o balanta de verificare a conturilor a societatii SC MEDIA SRL. dupa cum urmeaza: SIMBO L CONT 1012 106 131 212 2131 2133 214 263 2812 2813 301 DENUMIRE CONT Capital subscris varsat Rezerve Subventii pentru investitii Constructii Echipamente tehnologice Mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica Imobilizari financiare Amortizarea constructiilor Amortizarea mijloacelor de transport Materii prime
30

SOLDURI FINALE D C 300,000,00 9,100,00 142,000,00

745,095,00 75,000,00 297,447,00 25,000,00 164,231,00 658,000,00 140,000,00 10,000,00

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

3012 303 341 345 371 401 411 5121 5311 601 607 635 641 658 671 701 704 707 711

Materiale auxiliare Obiecte de inventar Semifabricate Produse finite Marfuri Furnizori Clienti Conturi curente la banci Casa Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli cu alte impozite, taxe Cheltuieli cu salariile personalului Alte cheltuieli din exploatare Cheltuieli privind calamitatile Venituri din vanzarea produselor finite Venituri din lucrari executate si servicii prestate Venituri din vanzarea marfurilor Variatia stocurilor TOTAL

890,00 748,00 12,450,00 24,620,00 18,650,00 35,000,00 5,210,00 21,000,00 1,423,00 700,00 254,00 1,420,00 32,500,00 470,00 684,00 5,892,00 24,800,00 36,000,00 87,000,00 1,437,792,0 0 1,437,792,00

In urma inventarierii, in patrimoniul societatii. au avut loc urmatoarele operatii contabile: 1. constatare de minus la materii prime, in cadrul normelor legale de scazamant: 601"Cheltuieli privind materiile prime = 301"Materii prime" 5.000.00 lei 2. constatare de minus la produse finite ,imputabil: 711"Variatia stocurilor" = 345 "Produse finite" 3.000.00 lei 3. imputarea minusului constatat la produse finite, angajatului societatii, la valoarea constatata, TVA 19%:
31

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

4282 "Alte creante si datorii in = % legatura cu personalul"

3.570.00 lei

758"Alte venituri din exploatare" 3.000.00 lei 4427"TVA colectata" 570.00 lei

4. retinerea din salariul angajatului vinovat de minusul constatat la produse finite, a imputatiei: 421"Personal-remuneratii datorate" = 4282"Alte datorii si creante in legatura cu personalul"3.570.00 lei 5. constatare de plus la marfuri: 371"Marfuri" = 607"Cheltuieli privind marfurile"4.500.00 lei 6. constatare, in urma inventarierii, de plus in casierie: 5311"Casa in lei" = 758"Alte venituri din exploatare"2.500.00 lei 7. constatare de minus la inventariere, la semifabricate, imputabil: 711"Variatia stocurilor" = 341"Semifabricate" 1.000.00 lei 8. imputarea prejudiciului referitor la semifabricate" 461"Debitori diversi" = % 1.190.00 lei

758"Alte venituri din exploatare" 1.000.00 lei 4427"TVA colectata" 190.00 lei 9. constatare de plus la inventariere la aparatura birotica 214"Aparatura birotica" = 131"Subventii pentru investitii"1.500.00lei 10. constatare de minus la materiale auxiliare, pentru care la data inventarierii nu se poate determina faptul generator
32

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

473"Decontari din operatii in curs de clarificare" = 3012"Materiale auxiliare" 500.00lei 11. solutionarea ulterioara a cazului: minus generat de calamitati naturale 671"Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare" = 473"Decontari din operatii in curs de clarificare"500.00 lei 12. constatare de minus la marfuri, imputabil: 607"Cheltuieli privind marfurile" = 371"Marfuri" 4.000.00 lei 13. imputarea prejudiciului referitor la marfuri, persoanei vinovate, la valoarea de inventar, TVA 19%: 461"Debitori diversi" = % 4.760.00 lei 758"Alte venituri din exploatare" 4.000.00 lei 4427"TVA colectata" 760.00 lei 14. minus constatat la un mijloc de transport in stare noua, neamortizat, imputabil: 658"Alte cheltuieli de transport"20.000.00 lei exploatare" = 2133"Mijloace de

15. imputarea minusului la mijloace de transport la valoarea de 30.000.00 lei, TVA 19%: 461"Debitori diversi" = % 35.700.00 lei 758" Alte venituri din exploatare" 30.000.00 lei 4427"TVA colectata" 5.700.00 lei 16. constatare de plus la echipamente tehnologice: 2131"Echipamente tehnologice" investitii"7.000.00 lei
33

131"Subventii

pentru

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

17. constatare de minus la obiecte de inventar pentru care, pana la data inventarierii, nu se poate determina faptul generator: 473"Decontari din operatii in curs de clarificare" = 303"Obiecte de inventar 500.00 lei 18. solutionarea ulterioara a cazului, minus generat de calamitati naturale: 671"Cheltuieli privind calamitati si alte evenimente extraordinare" = 473"Decontari din operatii in curs de clarificare" 500.00 lei

19. se constata o depreciere a marfurilor stocate, stoc scriptic 2.5 buc., cost achizitie 6.000lei/buc; stoc faptic 2.500 buc., valoarea de piata a marfurilor in momentul inventarierii 5 Lei/buc. Se inregistreaza o depreciere de: (6 lei-5 lei)x2.500buc. pentru care se constituie un provizion in valoare de 2.500.00 lei. 6814 "Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea marfurilor" = 397 "Provizioane pentru deprecierea activelor circulante2.500.00lei 20. inchiderea conturilor de TVA: TVA deductibila = 0 TVA colectata = 72200 4427"TVA colectata" = 4423"TVA plata" 7.220.00 Lei 21. inchiderea conturilor de cheltuieli: 121"Profit si pierdere" = % 29.000.00 lei 601"Cheltuieli privind materiile prime" 5.000.00 lei 658"Alte cheltuieli de exploatare" 20.000.00 lei

34

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

671"Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extr." 1.000.00 lei 607"Cheltuieli privind marfurile" 500.00 lei 6814"Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea marfurilor" 2.500.00 lei 22. inchiderea conturilor de venituri: 758"Alte venituri din exploatare" = 121"Profit si pierdere" 40.500.00 lei 23. inchiderea contului 711"Variatia stocurilor": 121"Profit si pierdere" = 711"Variatia stocurilor" 4.000.00 lei Dupa efectuarea inventarierii si contabilizarii regularizarilor de inventar, se intocmeste o noua balanta a conturilor. Functia acesteia se manifesta cu precadere pentru pregatirea informatiei necesare determinarii rezultatului exercitiului si asigurarea suportului informational necesar redactarii bilantului contabil. Balanta se redacteaza inainte de stabilirea rezultatului exercitiului si nu dupa determinarea acestuia. Ea se delimiteaza si ca suport informational pentru inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli. In urma inregistrarii operatiilor determinate de lucrarile de inchidere a exercitiului financiar, se presupune urmatoarea balanta a soldurilor conturilor la 31.XII.2007: SIMBO L CONT 1012 106 121 131 212 DENUMIRE CONT Capital subscris varsat Rezerve Profit si pierdere Subventii pentru investitii Constructii
35

SOLDURI FINALE D C 300,000,00 9,100,00 7,500,00 150,500,00 745,095,00

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

2131 2133 214 263 2812 2813 301 3012 303 341 345 371 397 401 411 421 4423 461 5121 5311 601 607 635 641 658 671 701 704 707 711

Echipamente tehnologice Mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica Imobilizari financiare Amortizarea constructiilor Amortizarea mijloacelor de transport Materii prime Materiale auxiliare Obiecte de inventar Semifabricate Produse finite Marfuri Provizioane pentru deprecierea marfurilor Furnizori Clienti Personal salarii datorate TVA de plata Debitori diversi Conturi curente la banci Casa Cheltuieli cu materiile prime Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli cu alte impozite, taxe Cheltuieli cu salariile personalului Alte cheltuieli din exploatare Cheltuieli privind calamitatile Venituri din vanzarea produselor finite Venituri din lucrari executate si servicii prestate Venituri din vanzarea marfurilor Variatia stocurilor TOTAL

82,000,00 277,447,00 26,500,00 164,231,00 659,000,00 140,000,00 5,000,00 390,00 248,00 11,450,00 21,620,00 19,150,00 2,500,00 35,000,00 5,210,00 3,570,00 7,220,00 41,650,00 21,000,00 3,923,00 700,00 254,00 1,420,00 32,500,00 470,00 684,00 5,892,00 24,800,00 36,000,00 87,000,00 1,464,512,0 0 1,464,512,00

36

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

ANEXA NR. 1 - DECIZIE DE INVENTAR S.C........................................................................ Nr. ord. Reg Com/An: ............................ CIF: RO................................... Adresa sediu social: ........................................ Capital social: .......................................... RON DECIZIA NR. /... In scopul asigurarii integritatii patrimoniului S.C. .. si valorificarii prin inventariere a realitatii acestui patrimoniu, in conformitate cu prevederile legale , subsemnatul .................................................., administratorul societatii DECID: 1. Se inventariaza patrimoniul societatii precum si bunurile apartinind altor unitati aflate temporar in custodia S.C....; 2. Pentru coordonarea, indrumarea, instruirea, supravegherea operatiilor de inventariere se numeste comisia compusa din :

37

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

1. _____________________________________ 2._____________________________________ 3._____________________________________ 4._____________________________________ 3. Inventarierea patrimoniului se va desfasura in perioada conform graficului din Anexa 1.1 .

4. Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in procesele verbale, la care se vor atasa decizia de numire a comisiei, eventualele aprobari de modificare a termenelor, declaratiile luate gestionarilor inainte de inceperea inventarierii, listele de inventariere precum si alte documente referitoare la inventariere. Procesul verbal va fi inregistrat la registratura si predat la contabilitate la termenul final pentru inventariere. 5. Membrii comisiei de inventariere raspund material, pentru pagubele la a caror producere au contribuit prin nerespectarea termenelor, inexactitatea datelor din documentele de inventariere sau alte incalcari a dispozitiilor legale. 6. Conform anexelor de mai jos inventarierea se va efectua in perioada de catre comisia de la pct. 2. Administrator, ___________

38

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

ANEXA NR. 1.1 GRAFIC DE DESFASURARE a inventarierii patrimoniului S.C. in anul ..

Elementele patrimoniale 1. Mijloace fixe 2. Materii prime si materiale 3. Obiecte de inventar 4. Marfuri 5. Ambalaje

Perioada de inventariere

39

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

6. Materiale aflate la terti 7. Bunuri primite in custodie, leasing, chirie, etc. 8. Mijloace banesti si alte valori (numerar in casierie, disponibilitati banesti in conturi, avansuri spre decontare, alte valori, etc) 7. Capital social (pe baza de Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului) 8. Creante clienti, debitori, creante fiscale, etc 9. Datorii furnizori, creditori, obligatii fiscale, etc. Administrator, ANEXA NR. 2 - DECLARAIE DE INVENTAR ........................ (Unitatea) Subsemnatul ............................ gestionar al ................ numit prin decizia nr. ....... din data de ........... declar: 1. Toate valorile materiale i bneti aflate n gestiunea subsemnatului se gsesc n ncperile (locuibile) .................................................................. .......................................................................................................................... 2. Posed (nu posed) valori materiale i bneti aparinnd terilor ........ .......................................................................................................................... 3. Am (nu am) cunotin de existena unor plusuri sau minusuri n valoare (cantitate) de ...................................................................................... ........................................................................................................................... 4. Am (nu am) eliberat valori materiale i bneti fr documente legale. Beneficiar ....................... Beneficiar ............................................................. ...................... Beneficiar ................................................................................
40

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

5. Am (nu am) valori materiale nerecepionate sau care trebuie expediate, pentru care s-au ntocmit documentele aferente n cantitate de ...................................................................................................................... 6. Am (nu am) documente de primire-eliberare care nu au fost operate n evidena operativ sau nu au fost predate la contabilitate ................. 7. Dein (nu dein) numerar din vnzarea mrfurilor aflate n gestiune, de lei ................................................................................................................ 8. Ultimele documente de intrare sunt: fel .................... nr. ............. din data de ........................................................ fel .................... nr. ............. din data de ........................................................ 9. Ultimele documente de ieire sunt: fel .................... nr. ............. din data de ........................................................ fel .................... nr. ............. din data de ........................................................ 10. Ultimul raport de gestiune a fost ncheiat la data de ............................ ................. pentru perioada ............................................................................ 11. Dac mai avei ceva de adugat ............................................................ Semnturi DAT N FAA NOASTR GESTIONAR

Data ............ ora ..... ANEXA NR. 3 PROCES VERBAL INVENTAR SC CIF PROCES VERBAL PRIVIND REZULTATELE INVENTARIERII LA DATA DE Noi, membrii ai comisiei de inventariere, am procedat la inventarierea patrimomiului SC la data de ., conform Deciziei nr. .. / emisa de administratorul societatii. In urma inventarierii am procedat la intocmirea listelor de inventariere anexate.
41

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

In urma inventarierii s-au constatat urmatoarele: .... In urma celor constatate, facem urmatoarele propuneri: Rezultatele inventarierii vor fi consemnate in Registrul Inventar la data de pana la data intocmirii situatiilor financiare anuale ale societatii. Comisia de inventariere 1.... 2.... 3. 4..... .....................................................................................................

BIBLIOGRAFIE
CONTABILITATEA SOCIETATILOR COMERCIALE Alina Irimescu, Cristina Ioanas, Corina-Graziella dumitru, Mihai Ristea; 2009; Editura Universitara BAZELE CONTABILITATII Mihaela Dumitrana, Chirata Caraiani; 2011; Editura Universitara

BAZELE CONTABILITATII Florentin Caloian; 2008;Editura CH Beck


42

INVENTARIEREA PATRIMONIULUI

CONTABILITATE TEORETICA SI PRACTICA Ioan Ferezan; 1996; Editura Omnia Uni

43

S-ar putea să vă placă și