Sunteți pe pagina 1din 23

LEGE nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanele publice EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr.

597 din 13 august 2002 Parlamentul Romniei adopta prezenta lege. CAP. 1 Dispoziii generale Obiectul legii ART. 1 (1) Prezenta lege stabilete principiile, cadrul general i procedurile privind formarea, administrarea, angajarea i utilizarea fondurilor publice, precum i responsabilitile instituiilor publice implicate n procesul bugetar. (2) Dispoziiile prezentei legi se aplica n domeniul elaborrii, aprobrii, executrii i raportarii: a) bugetului de stat; b) bugetului asigurrilor sociale de stat; c) bugetelor fondurilor speciale; d) bugetului trezoreriei statului; e) bugetelor instituiilor publice autonome; f) bugetelor instituiilor publice finanate integral sau parial din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale, dup caz; g) bugetelor instituiilor publice finanate integral din venituri proprii; h) bugetului fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat i ale cror rambursare, dobnzi i alte costuri se asigura din fonduri publice; i) bugetului fondurilor externe nerambursabile. Definiii ART. 2 n nelesul prezentei legi, termenii i expresiile de mai jos se definesc dup cum urmeaz: 1. an bugetar - anul financiar pentru care se aproba bugetul; anul bugetar este anul calendaristic care ncepe la data de 1 ianuarie i se ncheie la data de 31 decembrie; 2. angajament bugetar - orice act prin care o autoritate competenta, potrivit legii, afecteaz fonduri publice unei anumite destinaii, n limita creditelor bugetare aprobate; 3. angajament legal - faza n procesul execuiei bugetare reprezentnd orice act juridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obligaie pe seama fondurilor publice; 4. articol bugetar - subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor bugetare, determinata n funcie de caracterul economic al operaiunilor n care acestea se concretizeaz i care desemneaz natura unei cheltuieli, indiferent de aciunea la care se refer; 5. autorizare bugetar - aprobare data ordonatorilor de credite de a angaja i/sau de a efectua plati, ntr-o perioada data, n limita creditelor bugetare aprobate; 6. buget - document prin care sunt prevzute i aprobate n fiecare an veniturile i cheltuielile sau, dup caz, numai cheltuielile, n funcie de sistemul de finanare a instituiilor publice; 7. buget general consolidat - ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate i consolidate pentru a forma un ntreg; 8. cheltuieli bugetare - sumele aprobate n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), n limitele i potrivit destinaiilor stabilite prin bugetele respective;

9. clasificatie bugetar - gruparea veniturilor i cheltuielilor bugetare ntr-o ordine obligatorie i dup criterii unitare; 10. clasificatie economic - gruparea cheltuielilor dup natura i efectul lor economic; 11. clasificatie funcional - gruparea cheltuielilor dup destinaia lor pentru a evalua alocarea fondurilor publice unor activiti sau obiective care definesc necesitile publice; 12. contabil - denumire generica pentru persoana i/sau persoanele care lucreaz n compartimentul financiar-contabil, care verifica documentele justificative i ntocmesc instrumentele de plata a cheltuielilor efectuate pe seama fondurilor publice; 13. compartimentul financiar-contabil - structura organizatoric din cadrul instituiei publice, n care este organizat execuia bugetar (serviciu, birou, compartiment); 14. credite destinate unor aciuni multianuale - sume alocate unor programe, proiecte, subproiecte, obiective i altele asemenea, care se desfoar pe o perioada mai mare de un an i dau loc la credite de angajament i credite bugetare; 15. credit de angajament - limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, n timpul exerciiului bugetar, n limitele aprobate; 16. credit bugetar - suma aprobat prin buget, reprezentnd limita maxima pana la care se pot ordonanta i efectua plati n cursul anului bugetar pentru agajamentele contractate n cursul exerciiului bugetar i/sau din exercitii anterioare pentru aciuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta i efectua plati din buget pentru celelalte aciuni; 17. cofinantare - finanarea unui program, proiect, subproiect, obiectiv i altele asemenea, parial prin credite bugetare, parial prin finanarea provenit din surse externe; 18. consolidare - operaiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, n vederea evitrii dublei evidentieri a acestora; 19. contribuie - prelevare obligatorie a unei pri din veniturile persoanelor fizice i juridice, cu sau fr posibilitatea obinerii unei contraprestatii; 20. deficit bugetar - parte a cheltuielilor bugetare ce depete veniturile bugetare ntr-un an bugetar; 21. deschidere de credite bugetare - aprobare comunicat ordonatorului principal de credite de ctre Ministerul Finanelor Publice prin trezoreria statului, n limita creia se pot efectua repartizari de credite bugetare i plati; 22. donaie - fonduri bneti sau bunuri materiale primite de o instituie publica de la o persoana juridic sau fizica cu titlu nerambursabil i fr contraprestatie; 23. excedent bugetar - parte a veniturilor bugetare ce depete cheltuielile bugetare ntr-un an bugetar; 24. execuie bugetar - activitatea de ncasare a veniturilor bugetare i de efectuare a plii cheltuielilor aprobate prin buget; 25. execuia de casa a bugetului - complex de operaiuni care se refer la ncasarea veniturilor i plata cheltuielilor bugetare; 26. exerciiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaz, se aproba, se executa i se raporteaz bugetul; 27. fonduri publice - sume alocate din bugetele prevzute la art. 1 alin. (2); 28. fonduri speciale - venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc i destinatiile acestora; 29. impozit - prelevare obligatorie, fr contraprestatie i nerambursabila, efectuat de ctre administraia publica pentru satisfacerea necesitilor de interes general; 30. instituii publice - denumire generica ce include Parlamentul, Administraia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice, alte

autoriti publice, instituiile publice autonome, precum i instituiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanare a acestora; 31. lege bugetar anuala - lege care prevede i autorizeaza pentru fiecare an bugetar veniturile i cheltuielile bugetare, precum i reglementri specifice exerciiului bugetar; 32. lege de rectificare - lege care modifica n cursul exerciiului bugetar legea bugetar anuala; 33. lichidarea cheltuielilor - faza n procesul execuiei bugetare n care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica condiiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care sa ateste operaiunile respective; 34. ordonanarea cheltuielilor - faza n procesul execuiei bugetare n care se confirma ca livrrile de bunuri i de servicii au fost efectuate sau alte creane au fost verificate i ca plata poate fi realizat; 35. plata cheltuielilor - faza n procesul execuiei bugetare reprezentnd actul final prin care instituia publica achit obligaiile sale fata de teri; 36. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control i raportare ale bugetului, care se ncheie cu aprobarea contului general de execuie a acestuia; 37. program - o aciune sau un ansamblu coerent de aciuni ce se refer la acelai ordonator principal de credite, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiective definite i pentru care sunt stabilii indicatori de program care sa evalueze rezultatele ce vor fi obinute, n limitele de finanare aprobate; 38. sistem bugetar - sistem unitar de bugete care cuprinde bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) i bugetele locale; 39. eful compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupa funcia de conducere a compartimentului financiar-contabil i care rspunde de activitatea de ncasare a veniturilor i de plata a cheltuielilor sau, dup caz, una dintre persoanele care ndeplinete aceste atribuii n cadrul unei instituii publice care nu are n structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care ndeplinete aceste atribuii pe baza de contract, n condiiile legii; 40. taxa - suma pltit de o persoana fizica sau juridic, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de ctre un agent economic, o instituie publica sau un serviciu public; 41. varsamant - modalitate de stingere a obligaiei legale, prin virarea unei sume de bani, efectuat de un agent economic sau de o instituie publica ori financiar; 42. venituri bugetare - resursele bneti care se cuvin bugetelor prevzute la art. 1 alin. (2), n baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contribuii i alte vrsminte; 43. virare de credite bugetare - operaiune prin care se diminueaz creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificatiei bugetare care prezint disponibilitati i se majoreaz corespunztor o alta subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispoziiilor legale de efectuare a operaiunilor respective. Veniturile i cheltuielile bugetare ART. 3 (1) Veniturile i cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel naional, alctuiesc veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale care, dup consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugete, vor evidenia dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, dup caz. (2) Creditele bugetare aprobate se utilizeaz pentru finanarea funciilor administraiei publice, programelor, aciunilor, obiectivelor i sarcinilor prioritare, potrivit scopurilor prevzute n legi i alte reglementri, i vor fi angajate i folosite n stricta corelare cu gradul previzionat de ncasare a veniturilor bugetare.

Autorizarea bugetar/Angajamentele multianuale ART. 4 (1) Legea bugetar anuala prevede i autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile i cheltuielile bugetare, precum i reglementri specifice exerciiului bugetar. (2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevzute la art. 1 alin. (2), n cadrul crora se angajeaz, se ordonaneaz i se efectueaz plati, reprezint limite maxime care nu pot fi depasite. (3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai n limita creditelor bugetare aprobate. (4) Angajarea i utilizarea creditelor bugetare n alte scopuri dect cele aprobate atrag rspunderea celor vinovai, n condiiile legii. (5) Pentru aciunile multianuale se nscriu n buget, distinct, creditele de angajament i creditele bugetare. (6) n vederea realizrii aciunilor multianuale ordonatorii de credite ncheie angajamente legale, n limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv. Legile bugetare anuale ART. 5 n cadrul legilor bugetare anuale se includ urmtoarele: a) legea bugetului de stat, legea de rectificare a bugetului de stat; b) legea bugetului asigurrilor sociale de stat, legea de rectificare a bugetului asigurrilor sociale de stat. Legile de rectificare ART. 6 Legile bugetare anuale pot fi modificate n cursul exerciiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai trziu pana la data de 30 noiembrie. Legilor de rectificare li se vor aplica aceleai proceduri ca i legilor bugetare anuale iniiale, cu excepia termenelor din calendarul bugetar. Legile privind contul general anual de execuie ART. 7 Rezultatele fiecrui exerciiu bugetar se aproba prin: a) legea privind contul general anual de execuie a bugetului de stat; b) legea privind contul general anual de execuie a bugetului asigurrilor sociale de stat. CAP. 2 Principii, reguli i responsabiliti SECIUNEA 1 Principii i reguli bugetare Principiul universalitatii ART. 8 (1) Veniturile i cheltuielile se includ n buget n totalitate, n sume brute. (2) Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu excepia donatiilor i sponsorizarilor, care au stabilite destinaii distincte. Principiul publicitii ART. 9 Sistemul bugetar este deschis i transparent, acestea realizandu-se prin: a) dezbaterea publica a proiectelor de buget, cu prilejul aprobrii acestora;

b) dezbaterea publica a conturilor generale anuale de execuie a bugetelor, cu prilejul aprobrii acestora; c) publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a actelor normative de aprobare a bugetelor i conturilor anuale de execuie a acestora; d) mijloacele de informare n masa, pentru difuzarea informaiilor asupra coninutului bugetului, exceptnd informaiile i documentele nepublicabile, prevzute de lege. Principiul unitii ART. 10 (1) Veniturile i cheltuielile bugetare se nscriu ntr-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficienta i monitorizarea fondurilor publice. (2) Toate veniturile reinute i utilizate n sistem extrabugetar, sub diverse forme i denumiri, se introduc n bugetul de stat, urmnd regulile i principiile acestui buget, cu excepia celor prevzute la art. 62 alin. (1) lit. b) i c) i la art. 68, precum i a celor pentru constituirea, potrivit legii, a fondurilor de stimulare a personalului. (3) Veniturile i cheltuielile Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic i ale Fondului special al drumurilor publice se introduc n bugetul de stat ca venituri i cheltuieli cu destinaie special, urmnd regulile i principiile acestui buget. (4) n vederea respectrii principiilor bugetare, n termen de 3 ani de la data intrrii n vigoare a prezentei legi Guvernul va propune Parlamentului modificarea actelor normative pentru desfiinarea veniturilor i cheltuielilor cu destinaie special incluse n bugetul de stat. Principiul anualitatii ART. 11 (1) Veniturile i cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an, care corespunde exerciiului bugetar. (2) Toate operaiunile de ncasri i plati efectuate n cursul unui an bugetar n contul unui buget aparin exerciiului corespunztor de execuie a bugetului respectiv. Principiul specializrii bugetare ART. 12 Veniturile i cheltuielile bugetare se nscriu i se aproba n buget pe surse de provenienta i, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate dup natura lor economic i destinaia acestora, potrivit clasificatiei bugetare. Principiul unitii monetare ART. 13 Toate operaiunile bugetare se exprima n moneda nationala. Reguli privind cheltuielile bugetare ART. 14 (1) Cheltuielile bugetare au destinaie precisa i limitat i sunt determinate de autorizrile coninute n legi specifice i n legile bugetare anuale. (2) Nici o cheltuiala nu poate fi nscris n bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) i nici angajata i efectuat din aceste bugete, dac nu exista baza legal pentru respectiva cheltuiala. (3) Nici o cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajata, ordonanta i pltit dac nu este aprobat potrivit legii i nu are prevederi bugetare. Limite privind micorarea veniturilor i majorarea cheltuielilor bugetare ART. 15 (1) n cazurile n care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte normative a cror aplicare atrage micorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, iniiatorii au obligaia sa prevad i mijloacele necesare pentru acoperirea minusului de venituri sau creterea cheltuielilor. n acest scop iniiatorii trebuie sa elaboreze, cu sprijinul Ministerului Finanelor Publice sau al altor instituii implicate, fia

financiar care nsoete expunerea de motive sau nota de fundamentare, dup caz, i care va fi actualizat n concordanta cu eventualele modificri intervenite n proiectul de act normativ. n aceasta fia se nscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidat, care trebuie sa aib n vedere: a) schimbrile anticipate n veniturile i cheltuielile bugetare pentru urmtorii 5 ani; b) ealonarea anuala a creditelor bugetare, n cazul aciunilor multianuale; c) propuneri realiste n vederea acoperirii majorrii cheltuielilor; d) propuneri realiste n vederea acoperirii minusului de venituri. (2) Dup depunerea proiectului legii bugetare anuale la Parlament pot fi aprobate acte normative numai n condiiile prevederilor alin. (1), dar cu precizarea surselor de acoperire a diminurii veniturilor sau a majorrii cheltuielilor bugetare, aferente exerciiului bugetar pentru care s-a elaborat bugetul. SECIUNEA a 2-a Competente i responsabiliti n procesul bugetar Aprobarea bugetelor ART. 16 (1) Bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele instituiilor publice autonome, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele fondurilor externe nerambursabile, bugetul trezoreriei statului i bugetele instituiilor publice se aproba astfel: a) bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat i bugetele fondurilor externe nerambursabile, prin lege; b) bugetele instituiilor publice autonome, de ctre organele abilitate n acest scop prin legi speciale; c) bugetele instituiilor publice finanate parial din bugetele prevzute la lit. a), prin lege, ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite; d) bugetele instituiilor publice finanate integral din bugetele prevzute la lit. a), de ctre ordonatorul de credite ierarhic superior al acestora; e) bugetele instituiilor publice care se finaneaz integral din venituri proprii, de ctre organul de conducere al instituiei publice i cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior; f) bugetul trezoreriei statului, prin hotrre a Guvernului. (2) Bugetele prevzute la alin. (1) lit. d) i e) se aproba n termen de 15 zile de la data publicrii legii bugetare anuale sau a legii de rectificare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. Rolul Parlamentului ART. 17 (1) Parlamentul adopta legile bugetare anuale i legile de rectificare, elaborate de Guvern n contextul strategiei macroeconomice asumate de acesta. (2) n cazul n care legile bugetare anuale, depuse n termen legal, nu au fost adoptate de ctre Parlament pana cel trziu la data de 15 decembrie a anului anterior anului la care se refer proiectul de buget, Guvernul va solicita Parlamentului aplicarea procedurii de urgenta. (3) n timpul dezbaterilor nu pot fi aprobate amendamente la legile bugetare anuale, care determina majorarea nivelului deficitului bugetar. (4) Parlamentul adopta legile contului general anual de execuie. Rolul Guvernului ART. 18

(1) Guvernul asigura realizarea politicii fiscal-bugetare, care ia n considerare perspectivele economice i prioritile politice cuprinse n Programul de guvernare acceptat de Parlament. (2) Guvernul asigura: a) elaborarea raportului privind situaia macroeconomica pentru anul bugetar respectiv i proiectia acesteia n urmtorii 3 ani; b) elaborarea proiectelor legilor bugetare anuale i transmiterea acestora spre adoptare Parlamentului, n cadrul termenului limita prevzut de prezenta lege; c) exercitarea conducerii generale a activitii executive n domeniul finanelor publice, scop n care examineaz periodic execuia bugetar i stabilete msuri pentru meninerea sau mbuntirea echilibrului bugetar, dup caz; d) supunerea spre adoptare Parlamentului a proiectelor legilor de rectificare i a contului general anual de execuie; e) utilizarea fondului de rezerva bugetar i a fondului de intervenie la dispoziia sa, pe baza de hotrri. Rolul Ministerului Finanelor Publice ART. 19 n domeniul finanelor publice Ministerul Finanelor Publice are, n principal, urmtoarele atribuii: a) coordoneaz aciunile care sunt n responsabilitatea Guvernului cu privire la sistemul bugetar, i anume: pregtirea proiectelor legilor bugetare anuale, ale legilor de rectificare, precum i ale legilor privind aprobarea contului general anual de execuie; b) dispune msurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare; c) emite norme metodologice privind elaborarea bugetelor i forma de prezentare a acestora; d) emite norme metodologice, precizri i instruciuni prin care se stabilesc practicile i procedurile pentru ncasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonanarea i plata cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, ncheierea exerciiului bugetar anual, contabilizarea i raportarea; e) solicita rapoarte i informaii oricror instituii care gestioneaz fonduri publice; f) aproba clasificatiile bugetare, precum i modificrile acestora; g) analizeaz propunerile de buget n etapele de elaborare a bugetelor; h) furnizeaz Parlamentului, la cererea acestuia, cu sprijinul ordonatorilor principali de credite, documentele care au stat la baza fundamentarii proiectelor legilor bugetare anuale; i) asigura monitorizarea execuiei bugetare, iar n cazul n care se constata abateri ale veniturilor i cheltuielilor de la nivelurile autorizate, propune Guvernului msuri pentru reglementarea situaiei; j) avizeaz, n faza de proiect, acordurile, memorandmurile, protocoalele sau alte asemenea nelegeri ncheiate cu partenerii externi, precum i proiectele de acte normative, care conin implicaii financiare; k) stabilete coninutul, forma de prezentare i structura programelor elaborate de ordonatorii principali de credite; l) blocheaza sau reduce utilizarea unor credite bugetare constatate ca fiind fr temei legal sau fr justificare n bugetele ordonatorilor de credite; m) dispune msurile necesare pentru administrarea i urmrirea modului de utilizare a fondurilor publice destinate cofinanrii n bani, rezultate din contribuia financiar externa acordat Guvernului Romniei; n) colaboreaz cu Banca Nationala a Romniei la elaborarea balanei de plati externe, a balanei creanelor i angajamentelor externe, a reglementrilor n domeniul monetar i valutar;

o) prezint semestrial Guvernului i comisiilor pentru buget, finane i bnci ale Parlamentului, mpreun cu Banca Nationala a Romniei, informri asupra modului de realizare a balanei de plati externe i a balanei creanelor i angajamentelor externe i propune soluii de acoperire a deficitului sau de utilizare a excedentului din contul curent al balanei de plati externe; p) participa, n numele statului, n ara i n strintate, dup caz, la tratative externe privind acordurile bilaterale i multilaterale de promovare i protejare a investiiilor i conveniile de evitare a dublei impuneri i combatere a evaziunii fiscale i, mpreun cu Banca Nationala a Romniei, n probleme financiare, valutare i de plati; r) ndeplinete i alte atribuii prevzute de dispoziiile legale. Categorii de ordonatori de credite ART. 20 (1) Ordonatorii principali de credite sunt minitrii, conductorii celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, conductorii altor autoriti publice i conductorii instituiilor publice autonome. (2) Ordonatorii principali de credite pot delega aceasta calitate inlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane mputernicite n acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele i condiiile delegarii. (3) n cazurile prevzute de legi speciale ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi. (4) Conductorii instituiilor publice cu personalitate juridic din subordinea ordonatorilor principali de credite sunt ordonatori secundari sau teriari de credite, dup caz. Rolul ordonatorilor de credite ART. 21 (1) Ordonatorii principali de credite repartizeaz creditele bugetare aprobate, pentru bugetul propriu i pentru bugetele instituiilor publice ierarhic inferioare, ai cror conducatori sunt ordonatori secundari sau teriari de credite, dup caz, n raport cu sarcinile acestora, potrivit legii. (2) Ordonatorii secundari de credite repartizeaz creditele bugetare aprobate, potrivit alin. (1), pentru bugetul propriu i pentru bugetele instituiilor publice subordonate, ai cror conducatori sunt ordonatori teriari de credite, n raport cu sarcinile acestora, potrivit legii. (3) Ordonatorii teriari de credite utilizeaz creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor instituiilor pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate i n condiiile stabilite prin dispoziiile legale. (4) Ordonatorii principali de credite vor repartiza, potrivit alin. (1), creditele bugetare, dup reinerea a 10% din prevederile aprobate acestora, pentru asigurarea unei executii bugetare prudente, cu excepia cheltuielilor de personal i a celor care decurg din obligaii internaionale, care vor fi repartizate integral. Repartizarea sumelor reinute n proporie de 10% se face n semestrul al doilea, dup examinarea de ctre Guvern a execuiei bugetare pe primul semestru. (5) Toate instituiile publice trebuie sa aib bugetul aprobat, potrivit prevederilor prezentei legi. Responsabilitile ordonatorilor de credite ART. 22 (1) Ordonatorii de credite au obligaia de a angaja i de a utiliza creditele bugetare numai n limita prevederilor i destinaiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituiilor publice respective i cu respectarea dispoziiilor legale. (2) Ordonatorii de credite rspund, potrivit legii, de:

a) angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor n limita creditelor bugetare repartizate i aprobate potrivit prevederilor art. 21; b) realizarea veniturilor; c) angajarea i utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare; d) integritatea bunurilor ncredinate instituiei pe care o conduc; e) organizarea i inerea la zi a contabilitii i prezentarea la termen a situaiilor financiare asupra situaiei patrimoniului aflat n administrare i execuiei bugetare; f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziii publice i a programului de lucrri de investiii publice; g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor afereni acestora; h) organizarea i inerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale. Controlul financiar preventiv i auditul intern ART. 23 Controlul financiar preventiv i auditul intern se exercita asupra tuturor operaiunilor care afecteaz fondurile publice i/sau patrimoniul public i sunt exercitate conform reglementrilor legale n domeniu. Controlul financiar preventiv propriu ART. 24 (1) Angajarea, lichidarea i ordonanarea cheltuielilor din fonduri publice se aproba de ordonatorul de credite, iar plata acestora se efectueaz de ctre contabil. (2) Angajarea i ordonanarea cheltuielilor se efectueaz numai cu viza prealabil de control financiar preventiv propriu, potrivit dispoziiilor legale. Controlul financiar preventiv delegat ART. 25 Controlul financiar preventiv delegat se exercita de Ministerul Finanelor Publice, conform legislaiei n domeniu. CAP. 3 Procesul bugetar SECIUNEA 1 Proceduri privind elaborarea bugetelor Coninutul legilor bugetare anuale ART. 26 Legile bugetare cuprind: a) la venituri, estimarile anului bugetar; b) la cheltuieli, creditele bugetare determinate de autorizrile coninute n legi specifice, n structura funcional i economic a acestora; c) deficitul sau excedentul bugetar, dup caz; d) reglementri specifice exerciiului bugetar. Anexele legilor bugetare ART. 27 Anexele legilor bugetare cuprind: a) sintezele bugetelor prevzute la art. 16 alin. (1) lit. a); b) bugetele ordonatorilor principali de credite i anexele la acestea; c) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat i criteriile de repartizare a acestora; d) alte anexe specifice. Elaborarea bugetelor ART. 28

Proiectele legilor bugetare anuale i ale bugetelor se elaboreaz de ctre Guvern, prin Ministerul Finanelor Publice, pe baza: a) prognozelor indicatorilor macroeconomici i sociali pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget, precum i pentru urmtorii 3 ani; b) politicilor fiscale i bugetare; c) prevederilor memorandumurilor de finanare, ale memorandumurilor de nelegere sau ale altor acorduri internaionale cu organisme i instituii financiare internaionale, semnate i/sau ratificate; d) politicilor i strategiilor sectoriale, a prioritatilor stabilite n formularea propunerilor de buget, prezentate de ordonatorii principali de credite; e) propunerilor de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor principali de credite; f) programelor ntocmite de ctre ordonatorii principali de credite n scopul finanrii unor aciuni sau ansamblu de aciuni, crora le sunt asociate obiective precise i indicatori de rezultate i de eficienta; programele sunt nsoite de estimarea anuala a performantelor fiecrui program, care trebuie sa precizeze: aciunile, costurile asociate, obiectivele urmrite, rezultatele obinute i estimate pentru anii urmtori, msurate prin indicatori precisi, a cror alegere este justificat; g) propunerilor de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, precum i de transferuri consolidabile pentru autoritile administraiei publice locale; h) posibilitilor de finanare a deficitului bugetar. Structura bugetelor ART. 29 (1) Veniturile i cheltuielile se grupeaz n buget pe baza clasificatiei bugetare. (2) Veniturile sunt structurate pe capitole i subcapitole, iar cheltuielile pe pri, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum i alineate, dup caz. (3) Cheltuielile prevzute n capitole i articole au destinaie precisa i limitat. (4) Numrul de salariai, permaneni i temporari, i fondul salariilor de baza se aproba distinct, prin anexa la bugetul fiecrui ordonator principal de credite. Numrul de salariai aprobat fiecrei instituii publice nu poate fi depit. (5) Cheltuielile de capital se cuprind la fiecare capitol bugetar, n conformitate cu creditele de angajament i duratele de realizare a investiiilor. (6) Programele se aproba ca anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite. (7) Fondurile externe nerambursabile se cuprind n anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite i se aproba o data cu acestea. Fonduri la dispoziia Guvernului ART. 30 (1) n bugetul de stat se includ Fondul de rezerva bugetar la dispoziia Guvernului i Fondul de intervenie la dispoziia Guvernului. (2) Fondul de rezerva bugetar la dispoziia Guvernului se repartizeaz unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat i ai bugetelor locale, pe baza de hotrri ale Guvernului, pentru finanarea unor cheltuieli urgente sau neprevzute aprute n timpul exerciiului bugetar. (3) Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetar la dispoziia Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau a transferurilor de la bugetul de stat ctre bugetele locale pentru investiii finanate parial din mprumuturi externe, dup caz. (4) Fondul de intervenie la dispoziia Guvernului se repartizeaz unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat i ai bugetelor locale, pe baza de hotarari ale Guvernului, pentru finanarea unor aciuni urgente n vederea inlaturarii efectelor unor calamitati naturale i sprijinirii persoanelor fizice sinistrate.

(5) n cursul exerciiului bugetar Fondul de intervenie la dispoziia Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezerva bugetar la dispoziia Guvernului, n funcie de necesitile privind asigurarea sumelor pentru nlturarea efectelor calamitilor naturale. SECIUNEA a 2-a Calendarul bugetar Elaborarea indicatorilor macroeconomici ART. 31 Indicatorii macroeconomici i sociali prevzui la art. 28 lit. a), pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget, precum i pentru urmtorii 3 ani, vor fi elaborati de organele abilitate pana la data de 31 martie a anului curent. Aceti indicatori vor fi actualizati pe parcursul desfurrii procesului bugetar. Limitele de cheltuieli ART. 32 Ministerul Finanelor Publice va inainta Guvernului, pana la data de 1 mai, obiectivele politicii fiscale i bugetare pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget i urmtorii 3 ani, mpreun cu limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite, urmnd ca acesta sa le aprobe pana la data de 15 mai i sa informeze comisiile pentru buget, finane i bnci ale Parlamentului asupra principalelor orientri ale politicii sale macroeconomice i ale finanelor publice. Scrisoarea-cadru ART. 33 (1) Ministrul finanelor publice va transmite ordonatorilor principali de credite, pana la data de 1 iunie a fiecrui an, o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza cruia vor fi ntocmite proiectele de buget, metodologiile de elaborare a acestora, precum i limitele de cheltuieli aprobate de Guvern. (2) n cazul n care schimbarea cadrului macroeconomic impune modificarea limitelor de cheltuieli, acestea vor fi adaptate de ctre Guvern, la propunerea Ministerului Finanelor Publice. Pana la data de 15 iunie Ministerul Finanelor Publice comunica ordonatorilor principali de credite limitele de cheltuieli, astfel redimensionate, n vederea definitivrii proiectelor de buget. Propunerile bugetare ale ordonatorilor principali de credite ART. 34 1) Ordonatorii principali de credite au obligaia ca pana la data de 15 iulie a fiecrui an sa depun la Ministerul Finanelor Publice propunerile pentru proiectul de buget i anexele la acesta, pentru anul bugetar urmtor, cu ncadrarea n limitele de cheltuieli, i estimarile pentru urmtorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33, nsoite de documentaii i fundamentari detaliate. (2) Camera Deputailor i Senatul, cu consultarea Guvernului, i aproba bugetele proprii i le nainteaz Guvernului n vederea includerii lor n proiectul bugetului de stat. (3) Autoritile administraiei publice locale au aceeai obligaie pentru propunerile de transferuri consolidate i de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. (4) Ministerul Finanelor Publice examineaz proiectele de buget i poarta discuii cu ordonatorii principali de credite asupra acestora. n caz de divergenta hotrte Guvernul. (5) Proiectele de buget i anexele la acesta, definitivate potrivit prevederilor alin. (4), se depun la Ministerul Finanelor Publice pana la data de 1 august a fiecrui an. Transmiterea proiectului de buget la Guvern i Parlament/Raportul anual la buget ART. 35

(1) Ministerul Finanelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite i a bugetului propriu, ntocmete proiectele legilor bugetare i proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern pana la data de 30 septembrie a fiecrui an. (2) Proiectul legii bugetului de stat este nsoit de un raport privind situaia macroeconomica pentru anul bugetar pentru care se elaboreaz proiectul de buget i proiectia acesteia n urmtorii 3 ani. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice n contextul crora au fost elaborate proiectele de buget, precum i strategia Guvernului n domeniul investiiilor publice. (3) Raportul i proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal-bugetar a Guvernului, precum i alte informaii relevante n domeniu. (4) Dup nsuirea de ctre Guvern a proiectelor legilor bugetare i de buget, prevzute la alin. (1), acesta le supune spre adoptare Parlamentului cel mai trziu pana la data de 15 octombrie a fiecrui an. Aprobarea bugetului de ctre Parlament ART. 36 (1) Bugetele se aproba de Parlament pe ansamblu, pe pri, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum i alineate, dup caz, i pe ordonatorii principali de credite, pentru anul bugetar, precum i creditele de angajament pentru aciuni multianuale. (2) Estimarile pentru urmtorii 3 ani reprezint informaii privind necesarul de finanare pe termen mediu i nu vor face obiectul autorizrii pentru anii bugetari respectivi. Procesul bugetar n cazul neaprobarii bugetului de ctre Parlament ART. 37 (1) Dac legile bugetare nu au fost adoptate cu cel puin 3 zile nainte de expirarea exerciiului bugetar, Guvernul ndeplinete sarcinile prevzute n bugetul anului precedent, limitele lunare de cheltuieli neputnd depi de regula 1/12 din prevederile bugetelor anului precedent, cu excepia cazurilor deosebite, temeinic justificate de ctre ordonatorii principali de credite, sau, dup caz, 1/12 din sumele propuse n proiectul de buget, n situaia n care acestea sunt mai mici dect cele din anul precedent. (2) Instituiile publice i aciunile noi, aprobate n anul curent, dar care ncep cu data de 1 ianuarie a anului bugetar urmtor, vor fi finanate, pana la aprobarea legii bugetare, n limita a 1/12 din prevederile acestora cuprinse n proiectul de buget. SECIUNEA a 3-a Prevederi referitoare la investiii publice Prezentarea investiiilor publice n proiectul de buget ART. 38 Cheltuielile pentru investiiile publice i alte cheltuieli de investiii finanate din fonduri publice se cuprind n proiectele de buget, n baza programelor de investiii publice, care se prezint ca anexa la bugetul fiecrui ordonator principal de credite. Informaii privind programele de investiii publice ART. 39 (1) Ordonatorii principali de credite vor prezenta anual programul de investiii publice, pe clasificatia funcional. (2) Ordonatorii principali de credite vor transmite pentru fiecare obiectiv de investiii inclus n programul de investiii informaii financiare i nefinanciare. (3) Informaiile financiare vor include: a) valoarea total a proiectului; b) creditele de angajament; c) creditele bugetare;

d) graficul de finanare, pe surse i ani, corelat cu graficul de execuie; e) analiza cost-beneficiu, care va fi realizat i n cazul obiectivelor n derulare; f) costurile de funcionare i de ntreinere dup punerea n funciune. (4) Informaiile nefinanciare vor include: a) strategia n domeniul investiiilor, care va cuprinde n mod obligatoriu prioritile investitionale i legatura dintre diferite proiecte, criteriile de analiza care determina introducerea n programul de investiii a obiectivelor noi n detrimentul celor n derulare; b) descrierea proiectului; c) stadiul fizic al obiectivelor. Informaii stabilite la nivelul Guvernului ART. 40 Guvernul, prin Ministerul Finanelor Publice, va elabora strategia n domeniul investiiilor publice, pe baza propunerilor de programe de investiii elaborate de ordonatorii principali de credite. Rolul metodologic i competentele Ministerului Finanelor Publice ART. 41 (1) Ministerul Finanelor Publice este mputernicit sa stabileasc coninutul, forma i informaiile referitoare la programele de investiii necesare n procesul de elaborare a bugetului. (2) Ministerul Finanelor Publice stabilete prin norme metodologice criteriile de evaluare i selecie a obiectivelor de investiii publice. (3) Ministerul Finanelor Publice, potrivit dispoziiilor prezentei legi, va analiza programul de investiii din punct de vedere al ncadrrii n limitele de cheltuieli stabilite, al respectrii criteriilor de selecie i prioritizare i a ealonrii creditelor bugetare n funcie de durata de execuie a obiectivelor. (4) Ministerul Finanelor Publice coordoneaz monitorizarea ntregului program de investiii, scop n care va solicita ordonatorilor principali de credite toate informaiile necesare. Aprobarea proiectelor de investiii publice ART. 42 (1) Documentaiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiii noi care se finaneaz, potrivit legii, din fonduri publice se aproba de ctre: a) Guvern, pentru valori mai mari de 130 miliarde lei; b) ordonatorii principali de credite, pentru valori cuprinse ntre 18 miliarde lei i 130 miliarde lei; c) ceilali ordonatori de credite, pentru valori pana la 18 miliarde lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite. (2) Documentaiile tehnico-economice aferente investiiilor publice ce se realizeaz pe baza de credite externe contractate sau garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun aprobrii Guvernului. (3) Limitele valorice privind competentele de aprobare a documentaiilor tehnicoeconomice ale obiectivelor de investiii noi se pot modifica prin hotrre a Guvernului, n funcie de evoluia indicilor de preuri. Condiii pentru includerea proiectelor de investiii n proiectul de buget ART. 43 (1) Obiectivele de investiii i celelalte cheltuieli asimilate investiiilor se cuprind n programele de investiii anuale, anexe la buget, numai dac, n prealabil, documentaiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea i oportunitatea efecturii cheltuielilor asimilate investiiilor, au fost elaborate i aprobate potrivit dispoziiilor legale.

(2) Ordonatorii principali de credite, pe propria rspundere, actualizeaz i aproba valoarea fiecrui obiectiv de investiii nou sau n continuare, n funcie de evoluia indicilor de preuri. Aceasta operaiune este supus controlului financiar preventiv potrivit prevederilor art. 23 i 25. Monitorizarea de ctre ordonatorii principali de credite a proiectelor de investiii ART. 44 (1) Pe parcursul execuiei bugetare ordonatorii principali de credite vor urmri derularea procesului investitional, n conformitate cu dispoziiile prezentei legi, i vor ntocmi rapoarte trimestriale de monitorizare, pe care le vor transmite Ministerului Finanelor Publice. (2) n cazul n care, pe parcursul derulrii procesului investitional, apar probleme n implementarea unui obiectiv, ordonatorul principal de credite va consemna n raportul de monitorizare cauza i msurile ce se impun pentru remedierea acestui lucru. (3) n situaia n care, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiii nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, ordonatorii principali de credite pot solicita Ministerului Finanelor Publice, pana la data de 31 octombrie, redistribuirea fondurilor ntre proiectele nscrise n programul de investiii anexa la buget. (4) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de realizarea obiectivelor de investiii incluse n programele de investiii. Acordurile internaionale legate de investiiile publice ART. 45 Toate angajamentele legale, din care rezulta o cheltuiala pentru investiiile publice i alte cheltuieli asimilate investiiilor, cofinantate de o instituie internationala, se vor efectua n conformitate cu prevederile acordului de finanare. Structura programelor de investiii publice ART. 46 (1) n programele de investiii se nominalizeaza obiectivele de investiii grupate pe: investiii n continuare i investiii noi, iar "alte cheltuieli de investiii" pe categorii de investiii. (2) Poziia "alte cheltuieli de investiii" cuprinde urmtoarele categorii de investiii: a) achiziii de imobile; b) dotri independente; c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate i a altor studii aferente obiectivelor de investiii; d) cheltuielile de expertiza, proiectare i de execuie privind consolidrile i interveniile pentru prevenirea sau nlturarea efectelor produse de aciuni accidentale i calamitati naturale - cutremure, inundatii, alunecri, prabusiri i tasari de teren, incendii, accidente tehnice, precum i cheltuielile legate de realizarea acestor investiii; e) lucrri de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinri seismologice, consultana, asistenta tehnica i alte cheltuieli asimilate investiiilor, potrivit legii. (3) Cheltuielile de investiii cuprinse la lit. a)-e) ale alin. (2) se detaliaz i se aproba prin liste separate de ctre ordonatorul principal de credite. SECIUNEA a 4-a Execuia bugetar Principii n execuia bugetar ART. 47

(1) Prin legile bugetare anuale se prevd i se aproba creditele bugetare pentru cheltuielile fiecrui exerciiu bugetar, precum i structura funcional i economic a acestora. (2) Creditele bugetare aprobate sunt autorizate pe durata exerciiului bugetar. (3) Alocaiile pentru cheltuielile de personal, aprobate pe ordonatori principali de credite i, n cadrul acestora, pe capitole, nu pot fi majorate i nu pot fi virate i utilizate la alte articole de cheltuieli. (4) Creditele bugetare aprobate pentru un ordonator principal de credite nu pot fi virate i utilizate pentru finanarea altui ordonator principal de credite. De asemenea, creditele bugetare aprobate la un capitol nu pot fi utilizate pentru finanarea altui capitol. (5) Virrile de credite bugetare ntre celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, care nu contravin dispoziiilor prezentului articol sau legii bugetare anuale, sunt n competenta fiecrui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu i bugetele instituiilor subordonate, i se pot efectua n limita a 10% din prevederile capitolului bugetar la nivelul ordonatorului principal de credite, care urmeaz a se suplimenta, cu cel puin o luna nainte de angajarea cheltuielilor. (6) Pe baza justificarilor corespunztoare virrile de credite de la un capitol la alt capitol al clasificatiei bugetare, precum i ntre programe se pot efectua, n limita de 10% din prevederile capitolului bugetar, la nivelul ordonatorului principal de credite i, respectiv, de 5% din prevederile programului, care urmeaz a se suplimenta, cu cel puin o luna nainte de angajarea cheltuielilor, cu acordul Ministerului Finanelor Publice. (7) Virrile de credite bugetare, n condiiile prevederilor alin. (5) i (6), se pot efectua ncepnd cu trimestrul al III-lea al anului bugetar. Aceste virari se efectueaz dac nu contravin prevederilor prezentului articol, legilor bugetare sau legilor de rectificare. (8) Sunt interzise virrile de credite bugetare de la capitolele care au fost majorate din fondurile de rezerva bugetar i de intervenie la dispoziia Guvernului. (9) Propunerile de virari de credite bugetare sunt nsoite de justificri, detalieri i necesitai privind execuia, pana la finele anului bugetar, a capitolului i subdiviziunii clasificatiei bugetare de la care se disponibilizeaza i, respectiv, a capitolului i subdiviziunii clasificatiei bugetare la care se suplimenteaza prevederile bugetare. (10) Ordonatorii principali de credite transmit lunar Ministerului Finanelor Publice, n termen de 5 zile de la nchiderea lunii, situaia virarilor de credite bugetare aprobate conform alin. (5), potrivit instruciunilor aprobate de Ministerul Finanelor Publice. Repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor bugetare ART. 48 (1) Veniturile i cheltuielile aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetele creditelor externe contractate sau garantate de stat, bugetele fondurilor externe nerambursabile i bugetele instituiilor publice autonome se repartizeaz pe trimestre, n funcie de termenele legale de ncasare a veniturilor, de termenele i posibilitile de asigurare a surselor de finanare a deficitului bugetar i de perioada n care este necesar efectuarea cheltuielilor. (2) Repartizarea pe trimestre a veniturilor i cheltuielilor aprobate n bugetele prevzute la alin. (1) se aproba de ctre: a) Ministerul Finanelor Publice: pe capitole de cheltuieli i n cadrul acestora, pe titluri, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pe capitole i subcapitole la venituri i pe capitole i n cadrul acestora, pe titluri de cheltuieli, pentru bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale, la propunerea ordonatorilor principali de credite; pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat i pentru transferurile din bugetul de stat ctre bugetele locale, la propunerea ordonatorilor principali de credite ai bugetele locale, transmise de direciile generale ale finanelor publice ale Ministerului Finanelor Publice;

b) ordonatorii principali de credite, pentru celelalte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, pentru bugetele proprii i pentru bugetele ordonatorilor secundari de credite bugetare sau ale ordonatorilor teriari de credite, dup caz; c) ordonatorii secundari de credite, pentru bugetele proprii i pentru bugetele ordonatorilor teriari de credite bugetare. Deschiderea de credite bugetare ART. 49 (1) Creditele bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat i bugetele fondurilor speciale pot fi folosite, la cererea ordonatorilor principali de credite, numai dup deschiderea de credite, repartizarea creditelor bugetare i/sau alimentarea cu fonduri a conturilor deschise pe seama acestora. (2) Aprobarea deschiderii de credite se face n limita creditelor bugetare i potrivit destinaiilor aprobate pe capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli sau alte subdiviziuni ale clasificatiei bugetare, dup caz, n raport cu gradul de folosire a fondurilor puse la dispoziie anterior, cu respectarea dispoziiilor legale care reglementeaz efectuarea cheltuielilor respective, precum i n funcie de gradul de ncasare a veniturilor bugetare i de posibilitile de finanare a deficitului bugetar. (3) Deschiderile de credite pentru transferurile ctre bugetele locale, n cadrul limitelor prevzute n bugetul de stat, se efectueaz de Ministerul Finanelor Publice prin direciile generale ale finanelor publice, la cererea ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale i n funcie de necesitile execuiei bugetare, cu respectarea destinaiei. (4) n vederea meninerii echilibrului bugetar Guvernul poate aproba lunar, pana la finele lunii n curs pentru luna urmtoare, limite lunare de cheltuieli, n funcie de estimarea ncasrii veniturilor bugetare, n cadrul crora ordonatorii principali de credite deschid i repartizeaz credite bugetare pentru bugetul propriu i pentru instituiile publice subordonate. (5) Ordonatorii principali de credite pot dispune retragerea creditelor bugetare deschise i neutilizate din conturile proprii sau ale instituiilor subordonate numai n cazuri temeinic justificate, cu avizul Ministerului Finanelor Publice, anterior datei de 25 a fiecrei luni. Transferurile ntre ordonatorii principali de credite ART. 50 n situaiile n care, n timpul exerciiului bugetar, pe baza dispoziiilor legale, au loc treceri de uniti, aciuni sau sarcini de la un ordonator principal de credite la altul sau n cadrul aceluiai ordonator principal de credite, Ministerul Finanelor Publice este autorizat sa introduc modificrile corespunztoare n bugetele acestora i n structura bugetului de stat, fr afectarea echilibrului bugetar i a Fondului de rezerva bugetar la dispoziia Guvernului. Fondurile externe nerambursabile ART. 51 (1) Creditele bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile au caracter previzional i se deruleaz conform acordurilor ncheiate cu partenerii externi. (2) Fondurile externe nerambursabile vor fi acumulate ntr-un cont distinct i vor fi cheltuite numai n limita disponibilitilor existente n acest cont i n scopul n care au fost acordate. Execuia bugetar ART. 52 (1) n procesul execuiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg urmtoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.

(2) Execuia bugetar se bazeaz pe principiul separarii atribuiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuiile persoanelor care au calitatea de contabil. (3) Operaiunile specifice angajrii, lichidrii i ordonanrii cheltuielilor sunt n competenta ordonatorilor de credite i se efectueaz pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale instituiei publice. (4) Plata cheltuielilor este asigurata de eful compartimentului financiar-contabil n limita fondurilor disponibile. (5) Instrumentele de plata trebuie sa fie nsoite de documentele justificative. Aceste documente trebuie sa certifice exactitatea sumelor de plata, recepia bunurilor i executarea serviciilor i altele asemenea, conform angajamentelor legale ncheiate. Instrumentele de plata se semneaz de contabil i eful compartimentului financiarcontabil. (6) Efectuarea plilor, n limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe baza de acte justificative, ntocmite n conformitate cu dispoziiile legale, i numai dup ce acestea au fost lichidate i ordonanate potrivit prevederilor art. 24 i 25, dup caz. (7) Guvernul poate stabili prin hotrre, la propunerea ministrului finanelor publice, aciunile i categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plati n avans de pana la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile i limitele care se vor folosi n acest scop. (8) Sumele reprezentnd plati n avans, efectuate potrivit alin. (7) i nejustificate prin bunuri livrate, lucrri executate i servicii prestate pana la sfritul anului, n condiiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de ctre instituia publica care a acordat avansurile i se vor restitui bugetului din care au fost avansate. n cazul nelivrarii bunurilor, neefectuarii lucrrilor i serviciilor angajate pentru care s-au pltit avansuri, recuperarea sumelor de ctre instituia publica se face cu perceperea majorrilor de ntrziere existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cnd s-au acordat i pana s-au recuperat. Plata salariilor n sistemul bugetar ART. 53 (1) Salariile n sistemul bugetar se pltesc o data pe luna, n perioada 5-15 a fiecrei luni, pentru luna precedenta. (2) Ealonarea plilor pe zile, pentru ordonatorii principali de credite i instituiile publice din subordine, se face prin ordin al ministrului finanelor publice. (3) La ordonatorii principali de credite i instituiile publice din subordinea acestora, la care salariile se pltesc de doua ori pe luna, aplicarea prevederilor alin. (1) i (2) se face ncepnd cu luna ianuarie 2005. Regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite ART. 54 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaia de a analiza lunar necesitatea meninerii unor credite bugetare pentru care, n baza unor dispoziii legale sau a altor cauze, sarcinile au fost desfiinate sau amnate, i de a propune Ministerului Finanelor Publice anularea creditelor respective. (2) Pentru ultima luna a anului bugetar termenul limita pentru transmiterea propunerilor ordonatorilor principali de credite, prevzute la alin. (1), este 10 decembrie. (3) Cu creditele bugetare anulate la ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul de stat n condiiile alin. (1), se majoreaz Fondul de rezerva bugetar la dispoziia Guvernului prevzut n bugetul de stat. Monitorizarea periodic exercitat de Ministerul Finanelor Publice ART. 55

Ministerul Finanelor Publice solicita ordonatorilor principali de credite, n cursul anului, rapoarte periodice privind gradul de utilizare a fondurilor publice n vederea monitorizarii execuiei bugetare. Contul general anual de execuie ART. 56 (1) Pe baza situaiilor financiare prezentate de ordonatorii principali de credite, a conturilor privind execuia de casa a bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat i a bugetelor fondurilor speciale, prezentate de organele care, potrivit legii, au aceasta sarcina, i n urma verificrii i analizarii acestora, Ministerul Finanelor Publice elaboreaz contul general anual de execuie a bugetului de stat i, respectiv, contul de execuie a bugetului asigurrilor sociale de stat, care au ca anexe conturile anuale de execuie a bugetelor fondurilor speciale i bugetele ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele la acestea, pe care le prezint Guvernului. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaia sa ntocmeasc i sa anexeze la situaiile financiare anuale rapoarte anuale de performanta, n care sa prezinte, pe fiecare program, obiectivele, rezultatele preconizate i cele obinute, indicatorii i costurile asociate, precum i situaii privind angajamentele legale. (3) Contul general anual de execuie a bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, precum i conturile anuale de execuie a bugetelor fondurilor speciale se ntocmesc n structura bugetelor aprobate i au ca anexe conturile anuale de execuie a bugetelor ordonatorilor principali de credite, inclusiv anexele acestora. (4) Guvernul analizeaz i prezint spre adoptare Parlamentului contul general anual de execuie a bugetului de stat, a bugetului asigurrilor sociale de stat i celelalte conturi anuale de execuie, pana la data de 1 iulie a anului urmtor celui de execuie. (5) Contul general anual de execuie a bugetului de stat, a bugetului asigurrilor sociale de stat i celelalte conturi anuale de execuie se aproba prin lege dup verificarea acestora de ctre Curtea de Conturi. Structura conturilor anuale de execuie a bugetului ART. 57 Conturile anuale de execuie a bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, ale ordonatorilor de credite, inclusiv anexele acestora, vor cuprinde: a) la venituri: prevederi bugetare iniiale: prevederi bugetare definitive; ncasri realizate; b) la cheltuieli: credite bugetare iniiale; credite bugetare definitive; plati efectuate. Contul general de execuie a datoriei publice ART. 58 (1) Ministerul Finanelor Publice ntocmete anual contul general al datoriei publice a statului. Contul general al datoriei publice a statului va fi anexat la contul general anual de execuie a bugetului de stat, ce se depune la Parlament, potrivit prevederilor prezentei legi. (2) Contul general al datoriei publice a statului cuprinde conturile datoriei publice interne i datoriei publice externe directe a statului i situaia garaniilor guvernamentale pentru credite interne i pentru credite externe primite de ctre alte persoane juridice. Excedentul/deficitul bugetar ART. 59 (1) Excedentul sau deficitul bugetului de stat, al bugetului asigurrilor sociale de stat i al bugetelor fondurilor speciale se stabilete ca diferena ntre veniturile ncasate i plile efectuate pana la ncheierea exerciiului bugetar.

(2) Cu excedentele definitive rezultate dup ncheierea exerciiului bugetar i cu alte surse prevzute de lege se diminueaz deficitele din anii precedenti, respectiv i datoria publica n situaia bugetului de stat. Execuia de casa bugetar ART. 60 (1) Execuia de casa a bugetelor ce compun sistemul bugetar se realizeaz prin trezoreria statului pe baza normelor metodologice emise de Ministerul Finanelor Publice, care asigura: a) ncasarea veniturilor bugetare; b) efectuarea plilor dispuse de persoanele autorizate ale instituiilor publice, n limita creditelor bugetare i destinaiilor aprobate potrivit dispoziiilor legale; c) efectuarea operaiunilor de ncasri i plati privind datoria publica interna i externa rezultat din mprumuturi contractate direct sau garantate de stat, inclusiv a celor privind rambursarea ratelor la scadenta i plata dobnzilor, comisioanelor, spezelor i altor costuri aferente; d) efectuarea altor operaiuni financiare n contul autoritilor administraiei publice centrale i locale. (2) Prin trezoreria statului se pot efectua i urmtoarele operaiuni: a) pstrarea disponibilitilor reprezentnd fonduri externe nerambursabile sau contravaloarea n lei a acestora, primite pe baza de acorduri i nelegeri guvernamentale i de la organisme internaionale, i utilizarea acestora potrivit bugetelor aprobate sau folosirea acestora pe baza de hotrri ale Guvernului, potrivit destinaiilor stabilite de donatori sau pentru cheltuieli de capital n sectoarele publice i economice, dup caz; b) efectuarea de plasamente financiare din disponibilitile aflate n contul general al trezoreriei statului prin Banca Nationala a Romniei; c) alte operaiuni financiare prevzute de lege. Principii ale ncheierii execuiei bugetare ART. 61 (1) Execuia bugetar se ncheie la data de 31 decembrie a fiecrui an. (2) Orice venit neincasat i orice cheltuiala angajata, lichidat i ordonantata, n cadrul prevederilor bugetare, i neplatita pana la data de 31 decembrie se vor incasa sau se vor plati, dup caz, n contul bugetului pe anul urmtor. (3) Creditele bugetare neutilizate pana la nchiderea anului sunt anulate de drept. (4) Disponibilitile din fondurile externe nerambursabile i cele din fondurile publice destinate cofinanrii contribuiei financiare a Comunitii Europene, rmase la finele exerciiului bugetar n conturile structurilor de implementare, se reporteaz n anul urmtor. (5) Fondurile prevzute la alin. (4) se utilizeaz n condiiile prevederilor prezentei legi i potrivit acordurilor ncheiate cu partenerii externi. (6) n cazul bugetului asigurrilor sociale de stat i bugetelor fondurilor speciale echilibrate prin subvenii de la bugetul de stat, sub forma transferurilor consolidabile, excedentele rezultate din execuia acestora se regularizeaz la sfritul exerciiului bugetar cu bugetul de stat, n limita subveniilor primite. (7) Prevederile legilor bugetare anuale i ale celor de rectificare acioneaz numai pentru anul bugetar respectiv. CAP. 4 Finanele instituiilor publice Finanarea instituiilor publice

ART. 62 (1) Finanarea cheltuielilor curente i de capital ale instituiilor publice se asigura astfel: a) integral din bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dup caz; b) din venituri proprii i subvenii acordate de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dup caz; c) integral, din veniturile proprii. (2) Instituiile publice finanate integral de la bugetul de stat, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dup caz, vrsa integral veniturile realizate la bugetul din care sunt finanate. Bunuri materiale i fonduri bneti primite de instituiile publice ART. 63 (1) Instituiile publice pot folosi, pentru desfurarea activitii lor, bunuri materiale i fonduri bneti primite de la persoanele juridice i fizice, sub forma de donaii i sponsorizri, cu respectarea dispoziiilor legale. (2) Fondurile bneti acordate de persoanele juridice i fizice, primite n condiiile alin. (1), n situaia instituiilor publice finanate integral de la buget, se vrsa direct la bugetul din care se finaneaz acestea. Cu aceste sume se majoreaz creditele bugetare ale bugetului respectiv i se vor utiliza potrivit prevederilor art. 49 alin. (1) i cu respectarea destinaiilor stabilite de transmitator. (3) Lunar, n termen de 10 zile de la expirarea lunii, ordonatorii principali de credite vor transmite Ministerului Finanelor Publice situaia privind sumele virate la buget i utilizate potrivit alin. (2), n vederea introducerii modificrilor corespunztoare in volumul i structura bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat, bugetelor fondurilor speciale, dup caz. (4) Cu fondurile bneti acordate de persoanele juridice i fizice n condiiile alin. (1), n situaia instituiilor publice finanate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. b) i c), se vor major bugetele de venituri i cheltuieli ale acestora. Aceste instituii au obligaia de a prezenta, n anexa la contul de execuie bugetar trimestriala i anuala, situaia privind sumele primite i utilizate n aceste condiii i cu care a fost majorat bugetul de venituri i cheltuieli. (5) Bunurile materiale primite de instituiile publice n condiiile alin. (1) se nregistreaz n contabilitatea acestora. Finanarea unor instituii publice ART. 64 Finanarea cheltuielilor unor instituii publice, indiferent de subordonare, se asigura att din bugetul de stat, cat i din bugetele locale, numai n cazurile n care, prin legea bugetar anuala sau prin legi speciale, se stabilesc categoriile de cheltuieli care se finaneaz prin fiecare buget. Veniturile proprii ale instituiilor publice ART. 65 (1) Veniturile proprii ale instituiilor publice, finanate n condiiile art. 62 alin. (1) lit. b) i c), se ncaseaz, se administreaz, se utilizeaz i se contabilizeaza de ctre acestea, potrivit dispoziiilor legale. (2) Veniturile proprii ale instituiilor publice, finanate potrivit art. 62 alin. (1) lit. b) i c), provin din chirii, organizarea de manifestri culturale i sportive, concursuri artistice, publicaii, prestaii editoriale, studii, proiecte, valorificari de produse din activiti proprii sau anexe, prestri de servicii i altele asemenea. Excedentele bugetelor instituiilor publice ART. 66

(1) Excedentele rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice, finanate n condiiile art. 62 alin. (1) lit. b), se regularizeaz la sfritul anului cu bugetul din care sunt finanate, n limita sumelor primite de la acesta. (2) Excedentele anuale rezultate din execuia bugetelor instituiilor publice, finanate integral din venituri proprii, se reporteaz n anul urmtor. Regimul de finanare a unor activiti sau instituii publice ART. 67 Guvernul poate aproba nfiinarea de activiti finanate integral din venituri proprii pe lng unele instituii publice sau schimbarea sistemului de finanare a unor instituii publice, din finanate potrivit prevederilor art. 62 alin. (1) lit. a) i lit. b) n finanate n conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) lit. b) i c), dup caz, stabilind totodat domeniul de activitate, sistemul de organizare i funcionare a acestor activiti, categoriile de venituri i natura cheltuielilor. Bugetele de venituri i cheltuieli ale unor activiti ART. 68 (1) Bugetele de venituri i cheltuieli pentru activitile finanate integral din venituri proprii se ntocmesc o data cu bugetul instituiei publice de care aparin i se aproba o data cu bugetul acesteia, n condiiile art. 16. (2) Veniturile i cheltuielile activitilor finanate integral din venituri proprii se grupeaz pe baza clasificatiei bugetare aprobate de Ministerul Finanelor Publice. (3) n situaia nerealizarii veniturilor prevzute n bugetele activitilor finanate integral din venituri proprii cheltuielile vor fi efectuate n limita veniturilor realizate. (4) Excedentele anuale rezultate din execuia bugetelor de venituri i cheltuieli ale activitilor finanate integral din venituri proprii se reporteaz n anul urmtor. mprumut temporar pentru unele activiti sau instituii publice ART. 69 (1) n cazul n care, la nfiinarea, n subordinea unor ordonatori principali de credite, a unor instituii publice sau a unor activiti finanate integral din venituri proprii, acestea nu dispun de fonduri suficiente, n baza documentaiilor temeinic fundamentate, ordonatorii principali de credite pot acorda mprumuturi fr dobanda din bugetul propriu, pe baza de convenie. (2) mprumuturile acordate n condiiile alin. (1) vor fi rambursate integral n termen de 6 luni de la data acordrii. Execuia de casa a bugetelor instituiilor publice ART. 70 (1) Instituiile publice, indiferent de sistemul de finanare i de subordonare, inclusiv activitile de pe lng unele instituii publice, finanate integral din venituri proprii, efectueaz operaiunile de ncasri i plati prin unitile teritoriale ale trezoreriei statului n a cror raza i au sediul i la care au deschise conturile de venituri, cheltuieli i disponibilitati. (2) Este interzis instituiilor publice de a efectua operaiunile de mai sus prin bncile comerciale. (3) Instituiile publice au obligaia de a transmite bugetul aprobat potrivit prevederilor prezentei legi unitii teritoriale a trezoreriei statului. CAP. 5 Sanciuni Infraciuni i pedepse ART. 71

Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) i (3) constituie infraciune i se pedepsete cu nchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda de la 50 milioane lei la 100 milioane lei. Contravenii i sanciuni ART. 72 (1) Constituie contravenii urmtoarele fapte: a) nerespectarea dispoziiilor art. 14 alin. (2) i (3), art. 16 alin. (2), art. 43, art. 47 alin. (10) i ale art. 63 alin. (2)-(5); b) nerespectarea dispoziiilor art. 24 alin. (2), art. 47 alin. (3), (5)-(8), art. 52 alin. (2)(6) i (8), art. 53 alin. (1), art. 54 alin. (1), art. 56 alin. (2), art. 66 alin. (1) i ale art. 69 alin. (2); c) nerespectarea dispoziiilor art. 4 alin. (4) i (6), art. 15 alin. (1), art. 21, art. 22 alin. (2), art. 39 alin. (2), art. 61 alin. (6), art. 62 alin. (2), art. 68 alin. (3), art. 70 alin. (2) i (3) i ale art. 77. (2) Contraveniile prevzute la alin. (1) lit. a) se sancioneaz cu amenda de la 5 milioane lei la 10 milioane lei, cele de la lit. b), cu amenda de la 10 milioane lei la 20 milioane lei, iar cele de la lit. c), cu amenda de la 20 milioane lei la 30 milioane lei. (3) Constatarea contraveniilor i aplicarea amenzilor se fac de ctre Curtea de Conturi, Ministerul Finanelor Publice i de alte persoane mputernicite n acest scop, potrivit legii. Legislaia aplicat contraveniei ART. 73 Contraveniilor prevzute la art. 72 li se aplica prevederile Ordonanei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 180/2002, cu excepia art. 28 i 29. CAP. 6 Dispoziii finale Contabilitatea publica ART. 74 (1) Contabilitatea publica va cuprinde: a) contabilitatea veniturilor i cheltuielilor bugetare, care sa reflecte ncasarea veniturilor i plata cheltuielilor aferente exerciiului bugetar; b) contabilitatea trezoreriei statului; c) contabilitatea general bazat pe principiul constatrii drepturilor i obligaiilor, care sa reflecte evoluia situaiei financiare i patrimoniale, precum i a excedentului sau deficitului patrimonial; d) contabilitatea destinat analizarii costurilor programelor aprobate. (2) Ministerul Finanelor Publice stabilete prin norme metodologice procedurile contabile i sistemul de raportare privind informaiile furnizate de contabilitatea publica. Sume cuvenite statului ART. 75 Orice suma care se cuvine statului se face venit la bugetul de stat, dac legea nu prevede altfel. Regimul veniturilor ART. 76 ntocmirea i depunerea declaraiilor, stingerea obligaiilor bugetare, soluionarea contestaiilor, controlul fiscal, executarea creanelor bugetare, precum i cele referitoare la evaziunea fiscal se supun legislaiei n domeniu. Regimul sumelor rezultate din valorificarea mijloacelor fixe i a unor bunuri materiale

ART. 77 (1) Sumele ncasate din vnzarea ca atare sau din valorificarea materialelor rezultate n urma demolarii, dezmembrarii sau dezafectarii, n condiiile prevzute de lege, a unor mijloace fixe sau din vnzarea unor bunuri materiale, care aparin instituiilor publice finanate n condiiile art. 62 alin. (1) lit. a), constituie venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, dup caz, i se vrsa la acestea. (2) Sumele obinute potrivit alin. (1) de ctre celelalte instituii publice se rein de ctre acestea n vederea realizrii de investiii. Fondurile speciale ART. 78 (1) Bugetele fondurilor speciale aprobate prin legi speciale, care se constituie i se administreaz n afar bugetului de stat i a bugetului asigurrilor sociale de stat, sunt: bugetul Fondului pentru asigurrile sociale de sntate i bugetul asigurrilor de omaj. Aceste bugete se aproba ca anexa la legea bugetului de stat i, respectiv, la legea bugetului asigurrilor sociale de stat. (2) Proiectele acestor bugete se elaboreaz de ctre Ministerul Finanelor Publice pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite responsabili cu gestionarea bugetelor respective. (3) Elaborarea, aprobarea i execuia acestor bugete se efectueaz potrivit legilor de constituire a acestora i prevederilor prezentei legi. Norme metodologice i instruciuni ART. 79 n aplicarea prevederilor prezentei legi Ministerul Finanelor Publice este autorizat sa emita norme metodologice i instruciuni. Intrarea n vigoare ART. 80 (1) Prezenta lege intra n vigoare la data de 1 ianuarie 2003. (2) Pe data intrrii n vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 72/1996 privind finanele publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 152 din 17 iulie 1996, cu modificrile i completrile ulterioare, i Decretul Consiliului de Stat nr. 151/1975 privind autofinantarea unor activiti ale instituiilor de stat, publicat n Buletinul Oficial, Partea I, nr. 130 din 12 decembrie 1975, precum i orice alte dispoziii contrare. Aceasta lege a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din 13 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituia Romniei. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR VALER DORNEANU Aceasta lege a fost adoptat de Senat n edina din 27 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituia Romniei. p. PREEDINTELE SENATULUI, DORU IOAN TARACILA Bucureti, 11 iulie 2002. Nr. 500.