PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE

Unitatea de invatare: CARTEA – MODEL DE COMUNICARE Nr. ore alocate : 20 CONTINUT 1.Sa ne reamintim! OB. ACTIVITATI DE INVATARE REF. . ex. de citire . ex. de vocabular . exprimarea propriilor opinii . ex.de scriere dupa dictare, copiere,transcriere . scriere dupa dictare . formulari de raspunsuri la intrebarile date . ex. de vocabular 1.2 .citirea textului respectand 3.1 intonatia 3.6 . integrarea cuvintelor explicate in enunturi proprii . ex. de scriere corecta RESURSE .AF –ex de citire a unor texte la prima vedere .GM – alcatuirea de enunturi , ex. de sinonimie,antonimie .I- dictare, copiere,transcriere .I- rezolvarea sarcinilor EVALUARE Observare sistematica Autoevaluare Proba scrisa

2. Evaluare initiala 3. Desteapta-te, romane! Andrei Muresanu

. GM- ex. dirijat de citire explicativa, expresiva . P- ex. aplicativ: alcatuirea de propozitii . F- lucrul cu manualul: memorarea versurilor si a melodiei . I- transcrierea unei strofe cu respectarea asezarii in pagina . I- procedee variate de citire cu respectarea punctuatiei si a continutului . GM- ex. dirijat:,,Text – imagine” . F- brainstorming- ,,In imparatia cartilor ‘’ . Ora a II-a: familiarizare cu noi texte despre carte . F- procedee variate de citire: in gand, cu voce tare . I- ex. aplicativ: ,,Stiu sa construiesc enunturi!”

Observare sistematica

Autoevaluare

4.5. Frumoasa si inteleapta carte, Marcela Penes

3.3 3.1 3.6

. citirea respectand semnele de punctuatie . sesizarea legaturii intre imagine si continutul textului . exprimarea propriilor opinii . citirea explicativa cu alcatuirea de enunturi proprii, identificarea titlului, autorului,alineatelor

Observare sistematica

6.Bucurie de toamna, M. Sadoveanu Famil.cu textul

3.2 3.1 2.4

Proba scrisa

. activitati interdisciplinare 7. Bucurie de toamna, M.Sadoveanu Analiza pe text 3.2 1.2 4.4 .identificarea intamplarilor petrecute in succesiune logica . sesizarea schimbarii semnificatiei unor cuvinte . alcatuirea planului de idei . povestire orala a fragmentelor . prezentarea intamplarilor din text in succesiune logica . descrierea anotimpului de toamna . fisa de autor . sesizarea modului de organizare si prezentare a unei carti , identificarea titlului , autorului, tipurilor de litere . recunoasterea diferitelor tipuri de carti . formulari de raspunsuri corecte si complete . imaginarea unor intamplari dupa suport vizual . realizarea corespondentei intre imagine si text . fisa de autor . citire la prima vedere a textului . determinarea sensului unui cuvant, integrare in enunturi . recunoasterea personajelor . scrierea corecta a ortogramelor s-au , sau

.GM- conversatie pe tema ,,Toamna”, desen tematic . F- explicarea sensurilor unor cuvinte si expresii . GM- ex. dirijat: delimitarea fragmentelor si formularea ideilor principale . F- conversatia: elev-elev- formulari de intrebari si raspunsuri .I- povestirea intamplarilor din text . GM- ex. autodirijat: transcriere . F- ciorchinele - ,,toamna ‘’ . P- ex. aplicativ: Ce stimdespre M.Sadoveanu? . F- conversatia euristica pe tema: Biblioteca . GM- joc didactic: La biblioteca . I- observare dirijata: Cum citesc o carte? . GM – explicatia: prezentarea unei carti(dictionar,poezii,atlas) . F- conversatia invatator-elev cu intuirea imaginilor si formulari de raspunsuri complete . I- ex. creativ: crearea unei povesti . GM- joc didactic: Ce imagine se potriveste enuntului? . P- ex. Ce stiu despre I.Creanga? . F- citirea explicativa- explicarea unor cuvinte si expresii , introducerea lor in enunturi proprii . GM- explicatia- Ce parere ai despre cuvintele lui Miron Costin? . I- ex. aplicativ: Completarea ortogramelor

Proba practica Observare sistematica

Tema scrisa Autoevaluare Evaluare reciproca Observare sistematica

8. Bucurie de toamna, M.Sadoveanu Povestire orala 9.Cartea

3.2 4.6 2.4 2.6 2.4 3.1 3.7

10. Ric, Tic si cartile

2.1 4.3 4.2

Observare sistematica Evaluare reciproca Observare sistematica

11. Amintiri din copilarie, I. Creanga Famil.

3.7 3.4 2.5 3.1 4.1

Proba orala Tema in clasa

dictare Ora a II-a: ex.scrierea si rezolvarea unor probleme . citire cursiva. identificarea intamplarilor Observare sistematica .2 4.ex.prezentarea unei intamplari din copilarie .16. I. de vocabular.observare dirijata: asezarea textului in pagina .3 3.6 2.Iorga? . lucrul cu dictionarul . Creanga Povestire orala 14. sesizarea asezarii unui text in versuri sau proza in pagina caietului . Alcatuirea si sensul cuvintelor 2. aplicat: citire pe roluri Observare sistematica Autoevaluare 3.ex. citire respectand intonatia impusa de semnele de punctuatie .1 .ex. I.12. Amintiri din copilarie. dirijat: povestire secventiala si integrala . dirijat: delimitarea fragmentelor logice si formularea ideilor principale . copiere . Creanga Plan de idei 13.5 4. F.6 2.povestirea. exprimarea propriilor opinii . GM – ex.2 3. Marcela Penes Lectura 3. Cartea cu ochi albastri. tu spui invers! .ex. selectiva . citirea textului folosind variate modalitati .brainstorming.ex.18. aplicativ: completarea textului lacunar .7 Observare sistematica Evaluare reciproca 4. I. expresiva. identificarea sensului unui cuvant in functie de context . P. . I. rebusuri. recunoasterea categoriilor semantice Proba scrisa Autoevaluare 17.conversatia: reactualizarea cunostintelor . F. F.3 2.Amintiri din copilarie. aplicativ: transcriere.4 Proba scrisa Evaluare reciproca 15. F.ex. GM.1 3. F.redarea intamplarilor in ordine .citirea explicativa – lucrul pe text .joc didactic: Eu spun asa. GM. F.5 4. povestirea orala . delimitarea textului in fragmente logice . exprimarea unor idei personale despre personaje . GM.1 . I. Cuvantul.conversatia euristica: Ce intelegi prin cuvintele lui N.A fost Nica un copil obraznic? . crearea unor situatii de comunicare . 6/10 .ex. GM. Asezarea textului in pagina caietului 3. activitate interdisciplinara . sesizarea modului de alcatuire al cuvintelor . GM.5 . F. formularea ideilor principale .

crearea unor texte cu titluri date . citire folosind diferite modalitati . Unde? Cine ? . alcatuirea de propozitii . prezentarea lecturilor preferate Competente evaluate: . Vlahuta Famil. 3. F.expunerea – Personajul preferat! . Din viata dacilor.4 .prezentarea itemilor .4 . GM – lucrul cu manualul – identificarea Observare sistematica .petrecute in text in succesiune logica . Almas Observare sistematica Tema in clasa 2.procedee variate de citire impusa de semnele de punctuatie .joc didactic. citire la prima vedere .. recunoasterea categoriilor semnatice . formularea raspunsurilor la intrebari . prezentarea unui personaj .3 2.joc: desenati coperta unei carti Ora a II-a: prezentarea de carte pentru copii.integrarea cuvintelor noi in enunturi proprii . Evaluare Evaluare sumativa Unitatea de invatare: COMUNICAREA DIALOGATA Nr. F.F. citirea cu adaptarea intonatiei . Al. 3.ex. I. identificarea determinantilor spatiali si temporali ai actiunii .Jocul sinonimelor si al antonimelor . F. Al.3 3.citirea explicativa.conversatia – Cartea preferata . ore alocate : 15 1.ex.7 2.brainstorming: La ce va ganditi cand auziti cuvantul . F. F. GM. GM. aplicativ-lucru pe fise . integrarea cuvintelor in enunturi noi . P – lectura suplimentara.5 2. citire selectiva .Recapitulare 3.stramos”? . integrarea cuvintelor in enunturi .4 . incadrarea textului in pagina caietului . recunoasterea titlului si a autorului unui text .2 1.din Povestiri istorice de D. I. I. GM.rezolvarea sarcinilor de lucru Observare sistematica Tema in clasa 20.2 3.ex. dirijat: Cand?. sesizarea dialogului in text 19. Din viata dacilor.

Almas Evaluare reciproca Tema scrisa 4.2 .lucrul cu manualul: formularea planului de idei .4 1. 3.scrierea corecta a ortogramelor .joc de simulare – creare de dialoguri .. F.Vlahuta Analiza pe text 3. recunoasterea pasajelor in care sunt descrisi dacii .ex. I.2 2. GM.comversatie introductiva: Ce stim despre Vlad Tepes? . Al.. aplicativ. P. aplicativ – lucru pe fisa – sininime..5/18 . P. explicarea si folosirea cuvintelor in enunturi proprii .crearea unui dialog intre Traian si Decebal .conversatia euristica. identificarea greselilor facute in comunicare .. lucrul pe manual –ex. I.Din viata dacilor. recunoasterea personajelor dupa replica . crearea de dialoguri .3 portretului dacilor si a ocupatiilor .cu folosirea dictionarului in explicarea cuvintelor si alcatuire de propozitii . crearea de dialoguri orale .ex.anotonime .ex.joc de simulare. F. reactualizarea corespondentei intre idee si fragment . sesizarea formulelor folosite intr-un dialog .La biblioteca”.citirea explicativa.5 2.citire la prima vedere . La telefon” . Comunicarea orala cu dialog 3.notarea greselilor sesizate inex. utilizarea categoriilor semantice 3.5 Observare sistematica Proba scrisa . F. dirijat. .joc de simulare – Discutia intre un dac si fiul sau . povestire orala a textului .identificarea fragmentelor si povestirea lor .redarea continutului pe fragmente si integral . respectarea formulelor de adresare intr-un dialog .2 4. F.La policlinica”.4 Observare sistematica Evaluare reciproca 6.1 1.i-a” – lucru pe fise . F.Reporterul si elevii in librarie .Dreptatea lui Tepes – povestire populara Famil.ia.aplicativ. recunoasterea fragmentelor logice . dirijat .povestirea. transcriere selectiva .ex. P.ex.. aplicativ. Vlahuta Plan de idei 2. F. D. F. P.ex.5. GM. dupa imaginile din manual . 4/18 . explicarea si scrierea ortogramelor .ex.5 1. I.lectura suplimentara din Povestiri istorice.

exercitiul. ne-am” .7. Gm.Manastirea Putna – legenda populara Famil. scrie pe fisa un proverb despre lacomie .4 3. 3. F.6 . delimitarea fragmentelor logice .Cand si unde s-au petrecut faptele? exemplificare pe text .1 2. GM.Dreptatea lui Tepes Aprofundare 2. Dreptatea lui Tepes Analiza pe text 2. consolidarea notiunii de legenda istorica . GM.povestirea pe fragmente cu participarea fiecarui copil din echipa .acasa 11.6 1.observare dirijata.ex. personaj negativ . alcatuirea planului de idei . formulari de intrebari si raspunsuri . respectarea semnelor de punctuatie si a tonului folosit de personaj .1 3. GM. dirijat. povestire orala .1 3.Ce intelegi prin zicala :Lacomia pierde omenia ? . P. F. F. GM. exprimarea opiniilor personale Formulari de intrebari si raspunsuri .imagini a unor manastiri si a lui Stefan cel Mare. exprimarea propriilor opinii .explicarea titlului textului . explicarea si respectarea semnelor de punctuatie .ex. argumentarea folosirii dialogului Evaluare reciproca Tema ptr.Personaj pozitiv.scrierea corecta a cuvintelor .2 2.citire expresiva .problematizare.conversatie elev-elev: intrebari si raspunsuri pe marginea textului . Dreptatea lui Tepes Plan de idei 3.invatarea prin cooperare: formularea ideilor principale . exprimarea propriilor opinii 9. P-ex.ex. F. explicarea si integrarea cuvintelor noi in enunturi proprii .2 2. citirea explicativa . aplicativ – formulari de intrebari si raspunsuri cu schimbarea fisei de lucru .citire la prima vedere .4 1. selectiva in perechi .5 4.conversatie elev-elev:..joc de simulare. dirijat.neam”.5 Evaluare reciproca . incadrarea faptelor in timp si spatiu . GM.conversatia pe tema Pasajul preferat Observare sistematica Evaluare reciproca Observare sistematica Evaluare reciproca Observare sistematica Tema scrisa Observare sistematica 10.1 .delimitarea si povestirea fragmentelor . sesizarea dialogului si recunoasterea personajelor 8. F.explicatia: Ce este legenda istorica? lecturi .brainstorming.. P.5 4. P.6 .7 .Manastirea Putna Analiza pe text 4.

incheierea) . F. invatarea ortogramelor cu suport de imagine . identificarea dialogului si a personajelor .7 2.2 2.lectura independenta ex. exprimarea propriilor opinii .2 3.P.auditie muzicala . stabilirea unor asemanari si deosebiri intre personaje . activitate interdisciplinara 13.6 . 4/22 .1 .redactarea in scris a unui scurt dialog 15.ex. identificarea momentelor dialogului(initierea. F.citirea explicativa a lecturii.mentinerea.rezolva testul Observare sistematica Proba scrisa Observare sistematica Autoevaluare Evaluare reciproca Tema scrisa Evaluare sumativa . Evaluare .3 4.povestirea.6 14. I. scrierea corecta .ex.Balada pentru vioara si orghestra” . I. GM-ex. compunerea unor dialoguri Competente evaluate: .conversatie pe tema . F. I. conversatie pentru intelegerea textului . P. Ciprian Porumbescu Lectura 3.. scrierea corecta a unui text dialogat .6/23 . I. aplicativ -8/22 . I. P.joc de rol – dialog propus de elevi . prezentarea altor fapte din viata domnitorului .identificarea insusirilor ce reies din faptele domnului . citire la prima vedere . achizitie de informatii despre personalitatea marelui muzician . Incadrarea intamplarilor in timp si spatiu 12.prezentarea itemilor .4 3. aplicativ 3/23 .Tata am cantat Daciei intregi” .semnificatia expresiei: ..7 4.lectura independenta a unor informatii despre compozitor .brainstorming.instruire individualizata 5. prezentarea orala a continutului . P-joc Citim si argumentam! . F.Stefan cel Mare si Vlad Tepes” asemanari si deosebiri .redarea continutului cu ajutorul tuturor elevilor . I.1 2. identificarea fragmentelor dupa planul de idei . Manastirea Putna Plan de idei 3.lucrul cu manualul.munca cu manualul. Recapitulare 3.. caracterizarea lui Stefan cel Mare . F..6/22.

identificarea si explicarea expresiilor poetice .. descoperire in text a cuvintelor indicate . fisa de autor .Unitatea de invatare : ROLUL CUVINTELOR IN COMUNICARE Nr. identificarea silabelor.2 4. F.descriere. gruparea cuvintelor dupa anumite criterii . I.ex. I.. initiere in scopul trezirii interesului pentru lectura . sesizarea categoriilor . lucrul pe fisa. alcatuire de propozitii . citirea cu respectarea intonatiei impusa de semnele de punctuatie . activitate transdisciplinara .ex. pistiit) .codrul lui Eminescu . sunetelor .joc . identificarea expresiilor poetice si integrarea lor in propozitii .ex.citirea explicativa. ortografierea cuvintelor si explicarea semnelor de punctuatie . dirijat – intuire de imagini cu gruparea de cuvinte . F. Cuvantul – parte de vorbire 2. transcriere . Ce te legeni.6 1. amortit. I. GM – explicatia. observarea modului de formare a cuvintelor .Si eu pot alcatui propozitii!” (frunzis. expunerea propriilor opinii . sesizarea cuvintului ca parte de 4.ex. P. F.3 2. 3. GM..F. recitare expresiva .despartirea cuvintelor in silabe si analiza orala . P.1 2.2 4.1 . F.lectura suplimentara – citirea altor poezii .4.autodictare.miniconcurs – recitare. aplicative – identificarea a cel putin 3 cuvinte de fiecare fel din textul dat Evaluare reciproca 3..2 .brainstorming. I. Ce te legeni. Eminescu Famil.. ore alocate : 29 1. M....conversatia de repetare si sistematizare a cunostintelor despre cuvant .7 .Cand e vremea Observare sistematica codrului ?” . autodirijat.6 .jocul – Cuvintele propozitiei incep cu aceeasi litera . recitare in Proba scrisa dialog ..1 vorbire 3. M.Eminescu 2.ortografierea corecta a cuvintelor si explicarea semnelor de punctuatie Observare sistematica Autoevaluarea 2.4 3.

povestire prin desen: Casa din padure . plan de idei .semantice . delimitarea secventelor narative de cele dialogate . P. activ. identificarea unor moduri de 7.1 cuvintelor in enunturi . aplicativ. dirijat – analiza si scrierea ortogramelor . 3.joc concurs. exprimarea opiniilor proprii 1.1 impusa de de semnele de 4. I. GM. F. aplicative. sare. oa. explicarea si integrarea 4. Al Vlahuta Plan de idei .Jocul sinonimelor si al antonimilor . identificarea si caracterizarea personajelor . P. semidirijat: dictare Observare sistematica Proba scrisa 6. citire la prima vedere 2. cap etc) . analiza semnelor de punctuatie 3.3 .ex. Codrul Ghicanilor.povestire in lant . F. P. GM.ex. activ. delimitarea fragmentelor si 2. F. ortografierea si scrierea corecta a cuvintelor. povestire. ua .ex. GM. transdisciplinara . transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta . Codrul Ghicanilor.recunoasterea personajelor si identificarea sentimentelor traite in anumite momente .joc. transdisciplinara .ex. Codrul Ghicanilor.4 .imaginile din Observare sistematica Proba scrisa 8.identificarea denumirilor geografice din text . I.conversatie euristica – Sensul cuvintelor( bate.rebus cu tema –Cuvantul Proba scrisa 5. Comunicarea fara Evaluare reciproca .ia. citirea cu respectarea intonatiei 4. F.conversatie euristica – delimitare in fragmente.2 .observare dirijata.observare dirijata – intuirea imaginii Observare sistematica din manual.ex. selectarea unor cuvinte dupa cerinte date .4 . – propozitii cu cuvintele din text care contin ea. I. citirea explicativa cu folosirea dictionarului .5 . Vlahuta Famil. P. Al.6 .6 alcatuirea planului de idei 3. I. Al. Vlahuta Analiza pe text 3.6 punctuatie .procedee variate de citire .lucrul cu manualul: selectarea unor fragmente si argumentarea alegerii .Cea mai frumoasa Evidentierea primilor propozitie! trei elevi . alcatuire de enunturi. F.

P.ex. selectarea substantivelor . exersarea citirii .elevi: formularea de intrebari si raspunsuri .ex.P. Gm.miniconcurs: Cele mai frumoase si corecte propozitii Observare sistematica 11.transcriere selectiva Tema in clasa Observare sistematica 9. Tema scrisa 10. ortografierea cuvintelor . Judecata vulpii Plan de idei 3. 2.14. aplicativ. recunoasterea cuvintelor care 2. aplicativ. simulari de comunicare diversa . formulari de propozitii comunicare .povestirea – redarea intamplarilor din text .1 2.6/29 .sublinierea substantivelor pe fisa . formulari de propozitii 3. sesizarea schimbarii 4. dialoguri pe baza textului .ex. I. P. – intocmirea planului de idei Observare sistematica .ex. F.citirea cu respectarea Observare sistematica intonatiei si tonului – explicatia – scrierea si pronuntarea corecta a cuvintelor .cuvinte 2. argumentarea folosirii semenelor de punctuatie . identificarea unor modaliatati de . transformarea vorbirii directe in vorbire indirecta . lucruri. fenomene ale naturii . caracterizarea personajelor .conversatie elev. I.exercitiu. formulari de propozitii .brainstorming: schimbarea finalului .joc miniconcurs: Cea mai frumoasa si corecta propozitie! .5 .conversatie de repetare si sistematizare a cunostintelor despre cuvant – parte de vorbire. P.6 planul de idei 1. citire explicativa .Substantivul 3. aplicativ.conversatia – cu comentarea atitudinii personajelor .5 denumesc fiinte. Judecata vulpii. identificarea unor modalitati de recunoasterea substantivului Tema in clasa . P. F. F.1 semnificatiei unor cuvinte .4 comunicare manual. F. delimitarea fragmentelor.2 .5 .13. Analiza pe text .4 .conversatie introductiva pe tema – Omul si animalele. citire la prima vedere 2.ex. F.5 . de consolidare: dictare selctiva .ex.joc. schimbarea finalului 12.Comunicam prim mimica si gesturi 3. I.2 4.2 3. identificarea substantivelor in texte date . Petre Ispirescu Famil.6 . Judecata vulpii. I.

recunoasterea si exemplificarea substantivului .completarea tabelului pe fisa . P. aplicativ. gruparea dupa categorii gramaticale 4. tercerea unui substantiv de la un numar la altul . inlocuirea unor substantive . de clasificare: gruparea substantivelor dupa felul lor . formulari de raspunsuri complete .trecerea substantivelor de la un numar la altul . analiza substantivului . aplicativ. P.observare dirijata.transcriere. I – dictare .ex.. GM.sublinierea substantivelor Autoevaluare . gasirea modului de Observare sistematica recunoastere a substantivului .ex. recunoasterea numarului de 3.joc: Cine scrie mai multe substantive? . F. utilizarea categoriilor semantice . P.Scrierea corecta a .16. completarea propozitiilor Evaluare reciproca Tema in clasa 17. creare de dialoguri . P.joc: Eu spun una tu spui multe! .6 obiecte exprimat de un substantiv . formulari de de propozitii dupa Tema in clasa cerinta .5 substantivelor 4. transcrierea substantivelor Observare sistematica 15.ex.conversatia de repetare si sistematizare a cunostintelor .joc: Ce cuvant se potriveste? .ex.1 .18.ex.ex.6 . F. aplicativ: gruparea substantivelor dupa fel si numar .ex.F.joc – dialog oral .Felul substantivului 3.1 .ex. F. aplicativ. I.5 . aplicativ: inlocuirea substantivelor comune cu proprii . F.Numarul substantivului 2.sublinierea substantivelor . gasirea formei corecte . alcatuire de enunturi . GM. recunoasterea substantivului in text . recunoastere si analiza . dirijat:cu precizarea numarului substantivelpr . I. aplicativ: recunoasterea substantivelor pe texte diferite . I. I.ex. P. recunoasterea si gruparea 2. P.algoritmizarea: analiza substantivului . GM.ex. AI. observarea modului cum se Observare sistematica Evaluare reciproca Proba scrisa Observare sistematica 19.ex.

GM. I. F.ex.5 .gasirea formei corecte .joc – De-ale lui Istetila . Gm. autodirijat: dictare cu sarcini . formulari de raspunsuri complete . ortografierea substantivelor care contin grupuri de sunete comune si proprii din textul dat . F. identificare formei corecte . I. aplicativ: selectarea de expresii din textele cunoscute Proba scrisa Observare sistematica Tema scrisa Autoevaluare Observare sistematica 20. P. P. aplicativ: scrierea substantivelor corespunzatoare imaginilor .ex.3 .ex.ex.24.conversatia euristica.5 .Partile unei compuneri 23.1 .GM. alcatuire de propozitii .pe baza textului Observare sistematica din manual .analiza gramaticala a unor substantive selectate din texte . GM.Puiul de caprioara Compunere 4.joc –rebus cu tema: Substantivul .ex.algoritmizare. aplicativ.ex.ex.substantivelor 4. stabilirea unui titlu 22. dirijat.4 . I.conversatia pe baza de intrebari stimulatorii: De ce substantivele proprii se scriu cu majuscula? .descoperire: Care vredeti ca sunt etapele de redactare a unei compuneri ¿ .citirea compunerii din manual. recunoasterea si analiza gramaticala . aplicativ.alcatuirea de propozitii dupa 2. – dictare de lucru-pe tabla si caiete .stabilirea partilor Observare sistematica 25. scriere corecta a substantivelor proprii .Scrierea substantivelor Exercitii 4. identificarea partilor unei compuneri si continutul lor . selectarea unor expresii din textele studiate 4.transcrierea compunerii Proba scrisa . scrierea corecta a 1.joc – dezvoltarea propozitiei .conversatia euristica cu suport imagistic.dictare .1 compuneri 4. depistarea etapelor in eleborarea unei compuneri .Descopera tainele compunerilor! Autoevaluare . precizarea partilor unei 1.3 .3 . P. activitati transdisciplinare 4.ex.5 scriu substantivele . GM. F.21. prezentarea partidor componente si a continuturilor . aplicativ. F. formulari de raspunsuri complete .3 substantivelor 4.1 imagini 4. Partile unei compuneri . F. I. F.

concurs: Cel mai bun cititor! . F. frunzele.compunerea unui text folosind substantivele : toamna.ex. redactarea compunerii 26.GM.2 3.ex concurs: Cine gaseste mai repede substantivele .3/38 .1 .redactarea compunerii .ex. Gm.propozitii cu patru substantive din text . recunoasterea si scrierea corecta a unor substantive .realizarea unui peisaj de toamna . GM. dezvoltare F. pronuntarea si scrierea corecta a substantivelor . aplicativ.discutarea compunerilor .Joc de toamna. I.ex aplicative – discutarea greselilor tipice . I. compunerea unui scurt text Competente evaluate : . Recuperare. integrarea cuvintelor in enunturi proprii . activ.6/37 .3 .scolari . I. I. desprinderea invataturii dintrun text . interdisciplinara 2. fructele . P. P.. Elena Dragos 3. ex. P – Sa ne exprimam prin desen! Observare sistematica autoevaluare . interdisciplinare compunerii . citire la prima vedere 2. GM.pasarile calatoare. Evaluare Evaluare sumativa 29. P.explicarea sarcinilor .6 4.memorarea de versuri ex.joc.4 .rezolvarea sarcinilor Tema scrisa Evaluare reciproca Evaluare reciproca 27. formulari de propozitii dupa cerinta .Joc. citirea unui text nou . activ. redarea unei intamplari . aplicativ. F.5 toamna .Recapitulare Proba orala 28. de scriere corecta . selectarea si analiza substantivelor . ex de analiza gramaticala .selectarea unor cuvinte care descriu toamna . I.Cele mai frumoase propozitii! .joc – Framantari de limba .2 4. I.ex manual . descrierea unui tablou de 2.

1 2. portofoliul cu tema” Iarna – poezie si imagine” .4 3. F. crearea de enunturi date.5 2.citirea explicativa. F.strofa.2 4.3 2. Lucian Blaga Plan de idei 3.citire explicativa . P. Formularea 4.interdisciplinare . P. pronuntarea si scrierea corecta a cuvintelor . identificarea expresiilor artistice. utilizarea categoriilor semantice .6 .selectarea expresiilor artistice . GM. I.joc Sa descoperim sensul cuvintelor!. dirijat.redarea continutului – pe fragmente si integral . F. identificarea fragmentului coresponzator intrebarii . activ.3 2. autor.ex: alcatuire de propozitii .scrierea corecta a cuvintelor iau/i-au .propozitii . exprimarea propriilor opinii .Visul implinit.Unitatea de invatare: INTREBARILE SI RASPUNSURILE IN COMUNICARE Nr.conversatia euristica pe tema – Tara mea. tu raspunzi! . I-Jurnalul cu dubla intrare . dirijat: variante diferite de citire a textului . expunerea propriilor opinii .ex. dupa Lucian Blaga Analiza pe text 3. citirea cu respectarea semnelor de punctuatie .2 2.2. GM.povestirea. Tudor Arghezi 3.5 . intrebari si raspunsuri . F.explicatia. vers .Vorbiti unui strain despre tara voastra” .joc – Eu intreb. citire text la prima vedere .expunerea-.joc Eu intreb. autodictare.5 2.6 6. dupa Lucian Blaga Famil. F. Gm – ex.Visul implinit.Visul implinit.. GM.conversatia – cu suport ilustrat – Observare sistematica Evaluare orala 3. 3. P. substituiri de cuvinte . aplicativ: enunturi despre ispravile iernii .confectionarea unui stegulet . formulari de intrebari si Tema in clasa 4.memorarea unei strofe Ora a II-a: concurs de recitare. recunoastere: titlul. F.cu identificarea fragmentelor dupa ideile intrebari .2 Proba orala . explicarea si integrarea cuvintelor noi in enunturi . crearea unor imagini artistice .1 Observarea sistematica Evaluare reciproca Observare sistematica Evaluare reciproca 5. ore alocate: 14 1. citirea textului .ex. tu raspunzi!” . Joc de chiciuri. I.

P. crearea unor intrebari pe o tema data .ex.ex.joc.ex. Gm.1 .insusiri progresive (bun.P joc: proverbe lacunare . I. I. GM.5 . I. Adjectivul 3. sesizarea potrivirii dintre substantiv si adjectiv . identificarea perechii . identificarea adjectivului in text .raspunsurilor si a intrebarilor 2. GM. F. alcatuirea de intrebari dupa imagini . dirijat-identificarea adjectivelor si a substantivului pe care il determina – culegere .6 4.conversatia de repetare si sistematizare – lucru pe text – recunoasterea si analiza adjectivelor .conversatie euristica pe tema .Cum sunt?” – cu suport ilustrat . Gm – interviu: joc pe tema Tara mea . sublinierea adjectivelor si a substantivelor . F. Acordul adjectivului cu substantivul 3.Ce insusire e in plus in sir? motivati . mai bun. I.rebus. selectarea adjectivelor formulari de intrebari . P. F. identificarea adjectivelor nepotrivite .4 2.10. recunoasterea cuvintelor care denumesc insusiri . GM. cel mai bun.descoperire: sa gaseasca adjective sinonime/antonime .6 2.aplicativ.3 raspunsuridate si invers . completarea unor propozitii lacunare .sublinierea adjectivelor .Cine sau ce poate fi asa? .5 4. aplicativ –intrebari si raspunsuri dupa imagini . aplicativ – scrierea adjectivelor din imaginile intuite .4/45 Evaluare prin joc 7.joc concurs . asocierea substantivului cu adjectivul . inlocuire cu forma corecta .Aduna insusirile intr-un nume! Ora a III-a : ex. de asociere.5 Observare sistematica Autoevaluare Evaluare reciproca 8. gasirea unor insusiri progresive Autoevaluare Observare sistematica Evaluare reciproca Observare sistematica 11.ex. asocierea unui adjectiv cu substantivul potrivit . culegere . transformarea substantivului in adjectiv .F. aplicativ.9.ex.6 2. Adjectivul 3.explicatia..foarte bun) .ex.ex.

sesizarea schimbarii formei adjectivului . Evaluare Evaluare sumativa .lucrul pe text cu identificare notiunilor noi . Scrierea adjectivului – pozitia fata de substantiv 13.joc. alegerea formei corecte(gri-grie) .ex.explicarea sarcinilor de lucru . aplicativ.interdisciplinara Competente evaluate: . activ.5 4. I.determinant –determinat 12..Cum e corect?” . P.Schimba locul adejectivelor! . utilizarea categoriilor semantice .Recapitulare 4. formulari de raspunsuri la intrebari . P.rezolvarea itemilor Autoevaluare Observare sistematica Proba scrisa Evaluare reciproca 14.enunturi dupa imagini folosind adjective . GM. ortografierea corecta a adjectivelor . I. formularea raspunsurilor la intrebari .munca cu manualul . scriere corecta .ex. dirijat. recunoasterea adjectivelor su substantivelor . F.5 4. F.1 2.2 2.ex.dictare . P. I. F.1 . recunoasterea intrebarilor in text .5 2.joc .conversatia pe baza de intrebari deschise .formulari de intrebari si raspunsuri . GM. aplicativ.ex.

act.Putem citi impreuna?” Analiza pe text 4. de Ion 3.transdisciplinare – cantece. I. I.. dirijat: delimitarea fragmentelor si alcatuirea unui plan de idei . aplicativ..F. scrierea corecta a cuvintelor . F.4 alcatuire de propozitii explicativa a textului . citirea Famil. F. P. citire respectand semnele de . explicarea cuvintelor si tema.Iarna” . alcatuirea planului de idei . 2. alcatuire de propozitii cu expresii artistice din text .5. Gm.jurnal cu dubla intrare-versurile care v-au placut cel mai mult Ora a II-a:memorare. Ion 3.descrierea – tablou de iarna 2..joc.3 .2 ..ex..completarea enunturilor nea/ne-a pe fisa de lucru 3. citirea textului in versuri cu intonatia potrivita .3 2. identificarea expresiilor .Sa inventam expresii frumoase”! .joc.procedee variate de citire Agarbiceanu 3. F.ex.4 .aplicativ. I. desene tematice Observare sistematica Evaluare reciproca Turul galeriei 4. I. La sanius. descrierea unui tablou de iarna .conversatia introductiva pe Agarbiceanu 2. I.ex. exprimarea parerilor proprii .Unitatea de invatare: INTONAREA PROPOZITIEI IN COMUNICARE Nr.povestire in lant .scrierea cuvintelor personajelor nea/ne.6 .1 3.cu identificarea elementelor tabloului de iarna . identificarea dialogului si a .miniconcurs – Cel mai bun cititor! . La sanius.ore alocate : 24 1. La sanius. F. citire la prima vedere .ex. de Otilia Cazimir 3. recitare selectiva. Ion Agarbiceanu Plan de idei 3.aplicativ. Gm. Agm.1 .a .selectarea substantivelor insotite de adjective Evaluare orala .2 4.Iarna” cu suport ilustrat.5 punctuatie .5 .ex. recunoasterea imaginilor vizuale. formulari de intrebari si raspunsuri Observare sistematica Evaluare reciproca Observare sistematica Tema in clasa ..senzitive .explicatia. Baba Iarna intra-n sat. selectarea substantivelor insotite de adjective . GM.2 2. I.ciorchinele pe tema .dictare .

F. explicarea cuvintelor si expresiilor.Stim sa alcatuim propozitii! .de creatie: redactarea compunerii . exersarea citirii . de Tudor Arghezi 2. GM.F. citirea explicativa a textului . gramaticale . F.3 2. gramaticale Competente evaluate: .conversatia cu intuirea portretului lui M. I.7 Observare sistematica Tema scrisa Observare sistematica 8. Gm. M.dictare . introducerea lor in enunturi proprii .2 3.I.invatare in cooperare. GM.2 2. Mihai Eminescu Familiarizare 3. P. de scriere corecta . ex.Gasiti sinonimele/antonimele! .1 4.realizarea unui tablou sugerat de text .ex.miniconcurs: Cel mai bun recitator! Observare sistematica Tema in clasa 11.Eminescu.1 . F.F.6.prezentarea itemilor .lucrul cu manualul: identificarea expresiilor poetice . propozitii dupa imagini . P-joc.Evaluare 10. gramaticale . citirea cu respectarea intonatiei adecvate .1 . .ex. fisa de autor . initiere in lectura suplimentara . citirea textului in versuri cu respectarea intonatiei . I. I.lucrul cu manualul: memorare selectiva . Revedere.5 1.1 3. I. citirea poeziei. I-ex. ex.7 4. formulari de intrebari si raspunsuri .intuirea imaginilor .1 3. explicarea versurilor .2 2. redactare in scris a compunerii . redactare orala a compunerii .e. GM. Recapitulare 4.Eminescu 2. ex.F.5 9. respectarea semnelor de punctuatie in citire si in scriere . exprimarea propriilor opinii Evaluare scrisa .selectarea expresiilor artistice din textele studiate . aplicativ: alcatuirea de propozitii .modalitati variate de citire . Revedere. de vocabular .lectura suplimentara . GM. identificarea elementelor unui tablou .miniconcurs: Cel mai bun recitator! . Stupul lor. selectarea expresiilor din textele studiate .4 2.conversatia de sistematizare a cunostintelor despre compunere.ex.rezolvarea itemilor Observare sistematica 7.Iarna – compunere 2. recitare expresiva . dirijat: alcatuirea fisei de autor.6 Observare sistematica .

Vasile Alecsandri Analiza pe text 2.conversatia. 3. aplicativ-identificarea . recunoasterea semnelor de . I. identificarea formelor . de Vasile Alecsandri Famil.Cel mai bun recitator . P.identificarea pronumelui personal .ex. recunoasterea pronumelui personal .Unitatea romanilor”.ex.Cei cu inima romana?” . dirijat. Gm. activitati transdisciplinare . GM. scrierea corecta a cuvintelor Observare sistematica Evaluare reciproca Observare sistematica Evaluare reciproca 15.Unirea” .aplicativ. recitare expresiva .Hora Unirii. Pronumele personal 3. formarea familiei lexicale . GM. exersarea citirii cu respectarea intonatiei corespunzatoare .2 2. Respectarea semnelor de punctuatie .2 2. Hora Unirii. inlocuirea substantivelor cu pronume personal si invers . I. integrarea achizitiilor lexicale noi in enunturi proprii .1 .exemplificari de semnele de punctuatie .ex. selectarea cuvintelor cu a si i .conversatia euristica pe tema .. F.reprezentati codrul lui Eminescu! F.1 . citirea cu respectarea intonatiei .familia lexicala a cuvintelor (roman.cu alcatuire de propozitii dupa imagini.ex. F. F.Cel mai frumos si corect enunr! .brainstorming: Ce intelegeti prin expresia .1 3.lectura suplimentara: citirea altor poezii .sistematizarea punctuatie din text cunostintelor despre semnele de . initiere in cultivarea dragostei pentru lectura 4.problematizare: De ce codrul intinereste si nu imbatraneste? . argumentarea folosirii semnelor semnelor de punctuatie si argumentarea de punctuatie folosirii lor .ex.4 2. P.5 Observare sistematica 14.. respectarea intonatiei impusa punctuatie.joc. F. I. activitate transdisciplinara .ex.inlocuirea substantivelor cu pronumele Turul galeriei Observare sistematica Evaluare reciproca 13.6 4. Gm. aplicativ. padure.6 2..invatarea cantecului si a dansului .citire explicativa .3 12.P.dictare . cantec) .miniconcurs.F. GM –invatare in cooperareconfectionare de materiale pentru portofoliul cu tema .Analiza pe text . exprimarea propriilor opinii .

Peste 50 de ani .povestirea ultimului fragment .6 2..2 4.pronumelui personal 16. alcatuirea planului de idei .ex.7 .L.Respecta-ma!” .invatarea in cooperare – lucru pe text . Redactarea in scris a continutului unui fragment .5 3. GM.Caragiale Plan de idei 3. Peste 50 de ani. sesizarea schimbarii semnificatiei unor pronume . I.ex.conversatia euristica.enunturi cu pronume date 17. Peste 50 de ani.delimitarea fragmentelor si alcatuirea planului de idei .joc . exprimarea propriilor opinii . precizarea partilor compunerii- Autoevaluare Observare sistematica Evaluare reciproca Autoevaluare 19.5 4.ultimile enunturi din text .ex.ex.F. P.tema practica. Ion Luca Caragiale Famil 3. aplicativ. exersarea citirii .F. I.6 2. recunoasterea situatiilor de folosire .problematizarea: De ce nu a uitat autorul aceasta solemnitate? . identificarea pe text a pronumelor personale . F. exprimarea propriilor opinii . dirijat –identificare si analiza .procedee variate de citire . argumentarea folosirii semnelor de punctuatie .intuirea portretului domnitorului: citirea explicativa .4 2.3 3. recunoasterea altor forme ale pronumelui personal .cuvintele domnitorului adresate invatatorului .7 . P. GM. F.1 3.schimbarea nr Evaluare reciproca .Pronumele personal –exercitii 3.transcriere ex.1 F. P.2 3.7 4. citirea textului cu intonatia adecvata . identificarea pronumelui personal de politete pe text . Pronumele personal de politete 18. I.dictare.I.Cele mai frumoase enunturi!” . GM. integrarea pronumelui in propozitie .3 .ex. Gm.. exersarea scrierii corecte .ex. creativ. GM-joc . Ion Luca Caragiale Analiza pe text 3. integrarea noilor achizitii lingvistice in enunturi .3/58 . dirijat.1 4. GM.7/57 .ex.explicatia.algoritmizarea – recunoasterea si analiza pronumelor . structurarea compunerii pe Evaluare scrisa 21. dirijat: citirea unui enunt si explicarea punctuatiei .ex. aplicativ-ex9/60 . delimitarea fragmentelor . I.joc concurs.5 20. Compunerea 4. F.

. raspunde!” . redarea continutului textului .redactarea compunerii . I.1 4.explicatia.5 Observare sistematica Proba scrisa 24.6 texte studiate .povestirea. Domnul Cuza” . I.dictare . scrierea unei compuneri . respectarea etapelor de elaborare a unei compuneri .2 1. F. I.7 4.rezolvarea sarcinilor Evaluare reciproca 22. alcatuirea unei compuneri dupa un plan.modaliatati variate de citire .conversatia euristica cu tema : .P. GM.. formularea de intrebari si raspunsuri . GM. respectarea intonatiei in citire .prezentarea itemilor . Competente evaluate : .analiza planului de idei .3 4. scriere corecta munca cu manualul .stafeta-redarea continutului F. F. argumentarea folosirii semnelor de punctuatie .1 4. pronumele personal .conversatia de reactualizare.joc: Cine stie. exersarea citirii .2 3. F.ultimul enunt din text . Recapitulare 4.dupa un plan de idei 2. Evaluare Evaluare sumativa .La muzeu” . Fiul si mama Lectura 3.1 Observare sistematica 23. respectarea semnelor de punctuatie in citire si scriere .