Sunteți pe pagina 1din 1

CONTRACT DE PARTENERIAT

1. Prile contractului:
1.1. a ......................................................................................................................
.................................................................................................................................
b ......................................................................................................................
.................................................................................................................................
1.2. Iniiatorul .........................................................................................................
cu sediul n ............................................ str. ...............................................nr. .......
reprezentat prin........................................................................................................
se angajeaz n parteneriat cu ................................................................................
cu sediul n ..............................................str. ............................................... nr. .....
reprezentat prin .......................................................................................................
n calitate de partener.
2. Obiectivul contractului de parteneriat:
2.1. Iniiatorul va folosi parteneriatul pentru: ...........................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
2.2. Instituia partener va proceda la .....................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
3. Obligaiile instituiilor aflate n parteneriat:.....................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
4. Durata parteneriatului este de .........................................................................
5. Prezentul contract are numrul .................. din ..............................................
i s-a ncheiat n dou exemplare.
Iniiator:
..........................................................
Reprezentant:
...........................................................

Instituia partener:
........................................................
Reprezentant:
........................................................