Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE DONAIE *)

ncheiat astzi ...................


la .......................................
I. PRILE CONTRACTANTE
1.1. D ........................................................................., domiciliat n ...................................................,
str. ............................................. nr. ............, bloc ........, scara ........, etaj ......., apartament .....,
sector/jude ..............................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ......................................... n
(localitatea) ....................., sector/jude ..........................., fiul lui ............................................. i
al ..............................................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ....................
nr. ........................, eliberat de ......................, cod numeric personal ........................................., n calitate
de donator, pe de o parte, i
1.2. D ......................................................................, domiciliat n ......................................................,
str. ............................................ nr. ............, bloc ......., scara ......., etaj ........., apartament .......,
sector/jude ................................., nscut la data de (ziua, luna, anul) ........................................ n
(localitatea) ......................, sector/jude ..........................., fiul lui ............................................ i
al ..............................................., posesorul buletinului (crii) de identitate seria ...................
nr. ......................., eliberat de ......................, cod numeric personal .........................................., n calitate de
donatar, pe de alt parte,
sau
1.2. Asociaia/Fundaia ........................................................................................................................, cu
sediul n (localitatea) ..................., str. ................................... nr. ........., bloc ...., scara ........, etaj ........,
apartament ........, sector/jude ................................................, nregistrat n registrul persoanelor
juridice prin Sentina civil nr. ......................... din ............................., a
Tribunalului ....................................., codul fiscal nr. ........................................... din ...........................,
avnd contul nr. ........................................................, deschis la ........................................ reprezentat
de ........................., cu funcia de .................................., n calitate de donatar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de donaie, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. a) Eu donatorul, donez donatarului urmtoarele bunuri mobile:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
b) Bunurile mobile donate au fost dobndite de mine, donatorul, prin ................................. i le
evaluez la suma de .................................... lei, exclusiv n scopul stabilirii taxei de timbru.
c) Eu, donatorul, declar c bunurile menionate la lit. a) au fost predate n folosin donatarului la data
de ........................, astfel cum rezult din nscrisul sub semntur privat ncheiat cu donatarul.
2.2. Eu donatarul, declar c primesc**) cu recunotin donaia fcut de donator privind bunurile mobile
menionate i descrise mai sus, bunuri pe care le-am preluat n folosin la data de .........................,
pe baza nscrisului sub semntur privat menionat mai sus.
III. CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract a fost redactat ntr-un numr de ....................... exemplare, la Biroul Notarului
Public .................... .
3.2. S-au eliberat prilor ...... exemplare, un exemplar pstrndu-se n arhiva biroului notarial.

DONATAR

DONATOR

________________________________________________________________________________________________
*) Donaia se face prin act autentic i este un act de liberalitate prin care donatorul d, irevocabil, un
lucru.
**) Acceptarea donaiei se poate face n actul de donaie sau printr-un act posterior, dar numai nainte de
moartea donatorului, caz n care donaia nu produce efecte dect din ziua n care s-a comunicat
donatorului actul de acceptare (art. 814 Cod civil).

NOT

0* Substituiile sau fideicomisele sunt prohibite (art. 803 Cod civil).


1* Este nul de drept orice dispoziie prin care donatarul va fi fost nsrcinat s conserve i s
transmit unui ter bunul care face obiectul donaiei (art. 803 Cod civil), cu excepia cazului n
care donatorul nu l-ar primi sau nu l-ar putea primi (art. 804 Cod Civil).
2* Donaia nu-l oblig pe donatar i nu produce nici un efect dect din ziua acceptrii.
3* Donaiile fcute minorilor i interziilor se accept de printe sau de ctre tutore, iar cele fcute
surdomutului, care nu tie s scrie, se accept de acesta, dar numai dac este asistat de un
curator special.
4* Donaia ntre vii, pentru bunuri viitoare, este revocabil (art. 821 Cod civil).
5* Este nul orice donaie ce conine o condiie a crei ndeplinire depinde numai de voina
donatorului sau dac s-a fcut sub condiia de a satisface datorii ori servicii inexistente la data
donaiei sau care nu erau menionate n actul de donaie (art. 822 i 893 Cod civil).
6* n actul de donaie, donatorul poate stipula (numai n favoarea sa) ntoarcerea bunurilor donate,
att n cazul n care donatarul ct i descendenii si ar muri naintea sa (art. 825 Cod civil).
7* Donaiunea de bunuri mobile este valabil numai atunci cnd obiectele donate sunt nscrise
ntr-un act estimativ semnat de pri (art. 827 Cod civil).
8* Donaia ntre vii se revoc prin nendeplinirea condiiilor sub care a fost fcut pentru natere
de copii dup ncheierea contractului de donaie i pentru ingratitudine. n acest din urm caz,
dac donatarul a atentat la viaa donatorului este culpabil de delicte, cruzimi i injurii grave fa
de donator (art. 829 i 831 Cod Civil).
9* Revocarea de drept a donaiei nu se face niciodat pentru ingratitudine. Cererea de revocare
pentru ingratitudine se poate face n termen de un an, din ziua comiterii faptei sau din ziua
cnd donatorul a cunoscut fapta. Revocarea pentru ingratitudine nu poate s infirme
nstrinrile fcute de donator, ipotecile sau alte sarcini reale cu care ar fi grevat bunul donat.
10*
Donaiile prin acte ntre vii, fcute de persoane care nu au copii sau descendeni, n timpul
ncheierii lor - indiferent de valoare i de titlul sub care s-au efectuat - sunt revocate de drept,
dac donatorul dobndete un copil din cstorie sau din afara cstoriei (inclusiv dac a fost
conceput n timpul donaiunii).
11* Prescripia aciunii de revocare a donaiei se mplinete dup 30 de ani de la naterea copilului
(art. 840 Cod civil).
12*
Donaiile nu pot depi un anumit procent din totalitatea bunurilor deinute de donator,
procent ce se va stabili n funcie de numrul copiilor pe care acesta i are sau de prini (art.
841-843 Cod civil). n cazul n care donaia trece peste partea disponibil, se va reduce la
aceast parte (art. 847 Cod civil). Reduciunea se poate cere numai de motenitorii rezervatari,
motenitorii acestora sau cei care nfieaz drepturile lor (art. 848 Cod civil). Calculul i
ordinea reduciunilor se face conform prevederilor art. 849 - 885 Cod civil.