Sunteți pe pagina 1din 3

Test DOOM 2 1.

Identific seria n care toate cuvintele sunt scrise corect: a) omoloag, doctor, baroac, bioloag b) omolog, baroc, biolog, doctori c) omoloag, doctori, biolog, baroc d) omoloag, doctori, baroac, bioloag 2. Fructele se numesc: a) cpuni, peri, lmi b) cpune, pere, lmie c) cpuni, pere, lmi d) cpune, pere, lmi 3. Diminutivul substantivului "lacrim" este: a) lcrmioar b) lcrimioar c) lcrmi d) lcrimu 4. Pluralul substantivelor "moral", "nou-nscut", "zilier" este: a) morali, noi-nscui, zilieri b) morale, nou-nscui, zilieri c) morale, noii-nscui, zileri 6. Varianta corect de genitiv-dativ a substantivelor "Florica", "Ileana", "Brdu" este: a) lui Florica, Ileanei, Brduului b) Florici, Ilenei, lui Brdu c) Florichii, lui Ileana, lui Brdu d) Florici/Florichii, Ilenei/Ileanei, lui Brdu 7. Indic varianta n care substantivul "sor" la G.-D. este utilizat cu sensul de "infirmier": a) Hainele surorii sunt albe. b) Meseria surorii mele este de invidiat. c) Sorei mele i s-a propus sa lucreze n Ministerul Agriculturii. d) Stetoscopul sorei este sterilizat. 8. Forma determinat hotrt la G.-D. a substantivelor "bunicu-meu", "nevast-mea", "sor-mea" este: a) bunicului-mei, nevestei-mele, surorii-mele b) lui bunicu-meu, nevesti-mii, sor-mii c) lui bunicului-meu, lui nevast-mea, lui sor-mea d) lui bunicu-meu, nevesti-mii, lu sor-mea 9. DOOM 2 admite: a) cpuni/cpune, chibrituri/chibrite, rpe/rpi, glute/gluti b) coperte/coperi, monede/monezi, tuneluri/tunele, poieni/poiane c) glute/gluti, coarde/corzi, chibrituri, seminare d) chipie/chipiuri, chibrite/chibrituri, ignci/igance, monede/monezi

10. Pluralul difereniaz semantic toate cuvintele din seria: a) chibrituri/chibrite, seminare/seminarii, coarde/corzi, cpune/cpuni b) robinete/robinei, elemente/elemeni, virui/virusuri, cpune/cpuni c) tunele/tuneluri, ciree/cirei, monede/monezi, poieni/poiene d) rpe/rpi, glute/gluti, chipie/chipiuri, bunici/bunice 11. Indic ortografia recomandat: a) Ion-Caraion, Statupalm-Barbcot, Jumtate de Om clare pe jumtate de iepure chiop b) Ion Caraion, Statu-Palm-Barb-Cot, Jumtate-de-Om clare pe jumtate de iepure chiop c) Ioncaraion, Statupalmbarbcot, Jumtate de om clare Pe Jumtate de iepure chiop d) Ion Caraion, Statu-Palm-Barb-Cot, Jumtate-de-Om-Clare-peJumtate-de-Iepure-chiop 12. Alege varianta corect: a) ntrebarea s-a dovedit a fi echivoac. b) Ca i director se descurc admirabil. c) Ion a acionat n calitate de printe. d) A venit dect el. 13. Locuitorii din Serbia i Croaia, Peru i Noua Zeeland se numesc: a) srbocroat, peruan, noi-zeelandez b) srbo-croat, peruvian, noozeelandez c) srbo-croat, peruan, neo-zeelandez d) srbocroat, peruan, neozeelandez 14. Identific varianta n care s-a utilizat corect articolul hotrt: a) UNICEF-ul a comunicat tirea. b) Bleul m avantajeaz. c) Show-ul m-a uimit. d) Cprui ei ochi mi-au luminat sufletul. 15. Sunt considerate corecte: a) unei cri de-a mea, unor batiste de-ale mele, unui stru de-al meu b) unei cri de-ale mele, unor batiste ale mele, unui stru al meu c) unei cri de-a mea, unor batiste de-ale mele, unui stru de-ai mei d) toate variantele de mai sus 16. Sunt articulate hotrt toate substantivele din seria: a) cafengii, copii, fii, cireii, bolovanii, biei b) cafengiii, copiii, fiii, cireii, bolovanii, bieii c) cafengi, copi, fi, cirei, bolovani, biei d) cafengiii, copiii, fiiii, cireiii, bolovani, bieii 17. Adjectivul pronominal negativ are grafia: a) Nici un elev nu plecase. b) Ni ci un elev nu plecase. c) Niciun elev nu plecase.

18. Se scriu cu blanc toate locuiunile din seria: a) alaltieri diminea, odat ce, cu bun tiin, Doamne Ferete! b) Domnia Lui!, bgare de seam, alt dat, cu bun tiin c) azi-mine, odat ce, Excelena Sa!, bun dimineaa d) pn s, odat ce, Mria Ta!, de bunvoie 19. Grafia recomandat pentru locuiunile pronominale de politee este: a) Cuvioia Sa, Excelena sa, Mria sa, Sfinia Sa, Sanctitatea Sa, Domnia sa b) Cuvioia sa, Excelena SA, MRIA SA, Sfinia sa, sanctitatea SA, Domnia Sa c) Cuvioia Sa, Excelena Sa, Mria Sa, Sfinia Sa, Sanctitatea Sa, Domnia Sa d) Cuvioia sa, Excelena sa, Mria sa, Sfinia sa, Sanctitatea sa, Domnia sa 20. Flexiunea adjectivului pronominal de politee este: a) eu nsumi, ele nsi, noi nsene, ei nsei b) eu nsumi, ele nsei/nsele, noi nsine, ei nii c) eu nsumi, ele nsei/nsele, noi nine, ei nii d) eu nsemi, ele nsele, noi nine, ei nsei 21. Adjectivul "bine-venit" nseamn: a) sosit cu bine b) sosit la timp c) oportun, agreat d) sosit cu ntrziere 22. Indic sintagma corect: a) putere herckulian b) putere herculean c) putere herculeean d) putere herculian 23. Indic seria n care toate adjectivele sunt la plural, genitiv-dativ: a) anumite persoane, puinor copii, diferite probleme b) anumitor persoane, puinor copii, diferitor probleme c) anumitor persoane, puini copii, diferitor probleme d) anumite persoane, puini copii, diferite probleme 24. Seria care conine numai adjective invariabile este: a) ecosez, dictando, asemenea, eficace b) vernil, exterior, ulterior, edenic c) alb, mort, destoinic, unic d) pustiu, divers, felurit, ultim 25. Indic ortografia recomandat: a) clarvztor, aero-portuar, dacoromn, dulce-acrior b) clar-vztor, aeroportuar, daco-romn, dulceacrior c) clarvztor, aeroportuar, daco-romn, dulce-acrior d) clarvztor, aeroportuar, dacoromn, dulce-acrior 26. Formeaz o familie lexical toate cuvintele din: a) lung, ndelung, lungan, lunc b) florar, florilegiu, nflorire, nflorat c) des, ndesare, ndesire, ndesear d) ndestul, ndestula, ndestulare, ndesare