Sunteți pe pagina 1din 54

ECOMEDIU

CONFERINTA INTERNATIONALA

PRACTICI SI EXPERIENTE IN PROTECTIA MEDIULUI

24-26 Noiembrie 2010

Axa 1 a POS CCE- ului "Un sistem de productie inovativ si ecoeficient" si axa 4 "Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice" si masurile din PNDR (121, 123, 312, 313) care puncteaza dezvoltarea de sisteme de energii regenerabile Cristian Pachita - SC Menesca SRL

PNDR Programul National de dezvoltare rurala MASURA 121

CATEGORII DE BENEFICIARI ELIGIBILI: PFA, AF, SNC, SCS (soc. comandita simpla), SA, SCA (soc. comandita pe actiuni), SRL, societate comerciala cu capital integral privat, societate agricola, societate cooperativa agricola, grup de producatori, cooperativa agricola. VALOAREA MAXIMA A FONDURILOR: 2010 2013 Valoare maxima a cofinantarii publice 800.000 euro, maxim 40%, valoare maxima proiect 2.000.000 euro (!!! exista conditii de majorare !!! ) Proiectele care includ investitii pt producere de energie regenerabila: Valoare maxima a cofinantarii publice 1.200.000 euro, maxim 40%, valoare maxima proiect 3.000.000 euro

Proiecte care apartin unei forme asociative: Valoare maxima a cofinantarii publice 1.600.000 euro, maxim 40%, valoare maxima proiect 4.000.000 euro

TIPURI DE INVESTITII SI CHELTUIELI ELIGIBILE: Construire/ modernizare cladiri pt productia agricola ferma; Construire/ modernizare infrastructura rutiera sau de acces in domeniul agricol; utilitati si racorduri; Construire/ modernizare ferme taurine pentru productia de lapte; Construire/ modernizare sere; Achizitionarea de noi utilaje; Achizitionarea de noi mijloace de transport specializat; Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile si infiintarea plantatiilor de struguri de masa; Infiintarea plantatiilor de pomi fructiferi, arbusti fructiferi, capsuni; Infiintare pepiniere de vita de vie, pomi fructiferi, arbusti si alti arbori; Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei; Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila; Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol; Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire, etc. ; Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica; Investitii necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare.

SESIUNE DE DEPUNERE: periodica

MASURA 123

CATEGORII DE BENEFICIARI ELIGIBILI: microintreprinderi si IMMuri, alte intreprinderi care nu sunt microintreprinderi , IMM-uri si care au mai putin de 750 angajati sau o CA mai mica de 200 mil. euro, cooperative agricole, societati cooperative de valorificare, asociatii familiale, grupuri de producatori care au ca scop comercializarea in comun a produselor agricole si silvice si apartin urmatoarelor forme juridice: societati comerciale, cooperative agricole. VALOAREA MAXIMA A FONDURILOR: IMM-uri si microintreprinderi: Valoarea maxima a cofinantarii publice 2.000.000 euro/ proiect, maxim 50% Forme asociative : Valoarea maxima a cofinantarii publice 3.000.000 euro/ proiect, maxim 50% Alte intreprinderi: Valoarea maxima a cofinantarii publice 2.000.000 euro/ proiect, maxim 25% TIPURI DE INVESTITII SI CHELTUIELI ELIGIBILE: Investitii in active corporale, eligibile pentru produsele agricole: Constructie/ modernizare cladiri pentru procesul de productie, infrastructura interna, utilitati, bransament si racorduri; Constructie/ modernizare spatii de depozitare; Achizitionare de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare; Investitii pentru imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing; Achizitionare de noi mijloace de transport specializate. Investitii in active necorporale:

Organizare si implementare de sisteme de management a calitatii si de siguranta alimentara; Cumparare de tehnologii, achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului; Cheltuieli de consultanta, proiectare, avize si acorduri; Achizitionare de software.

SESIUNE DE DEPUNERE: periodica MASURA 123

CATEGORII DE BENEFICIARI ELIGIBILI: microintreprinderi si IMMuri, alte intreprinderi care nu sunt microintreprinderi , IMM-uri si care au mai putin de 750 angajati sau o CA mai mica de 200 mil. euro, cooperative agricole, societati cooperative de valorificare, asociatii familiale, grupuri de producatori care au ca scop comercializarea in comun a produselor agricole si silvice si apartin urmatoarelor forme juridice: societati comerciale, cooperative agricole. VALOAREA MAXIMA A FONDURILOR: IMM-uri si microintreprinderi: Valoarea maxima a cofinantarii publice 2.000.000 euro/ proiect, maxim 50% Forme asociative : Valoarea maxima a cofinantarii publice 3.000.000 euro/ proiect, maxim 50% Alte intreprinderi: Valoarea maxima a cofinantarii publice 2.000.000 euro/ proiect, maxim 25% TIPURI DE INVESTITII SI CHELTUIELI ELIGIBILE: Investitii in active corporale, eligibile pentru produsele agricole:

Constructie/ modernizare cladiri pentru procesul de productie, infrastructura interna, utilitati, bransament si racorduri ; Constructie/ modernizare spatii de depozitare ; Achizitionare de noi utilaje, instalatii, echipamente, aparate si costuri de instalare ; Investitii pentru imbunatatirea controlului intern al calitatii materiei prime, semifabricatelor, produselor si subproduselor obtinute in cadrul unitatilor de procesare si marketing; Achizitionare de noi mijloace de transport specializate.

Investitii in active necorporale: Organizare si implementare de sisteme de management a calitatii si de siguranta alimentara; Cumparare de tehnologii, achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului ; Cheltuieli de consultanta, proiectare, avize si acorduri ; Achizitionare de software.

SESIUNE DE DEPUNERE: periodica MASURA 313

CATEGORII DE BENEFICIARI ELIGIBILI: micro-intreprinderi ( mai putin de 10 angajati si o CA de pana la 2,0 milioane de euro echivalent in lei), persoane fizice neinregistrati ca agenti economici care se vor angaja ca pana la semnarea contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de PFA, comunele prin reprezentantii legali si ADI-urile, ONG-uri. VALOAREA MAXIMA A FONDURILOR: Investitii de interes public negeneratoare de profit: Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din total cheltuieli eligibile si nu va depasi 200.000 euro/proiect.

Investitii generatoare de profit: 70% din totalul cheltuielilor eligibile sin u va depasi 70.000 euro/proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism; 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 euro/proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural. TIPURI DE INVESTITII SI CHELTUIELI ELIGIBILE: Investitii in infrastructura de primire turistica: Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice pana in 15 camere. [ tipuri de structuri de primire turistice care pot fi finantate: vile, bungalow-uri, cabane turistice, campinguri, sate de vacanta, popasuri turistice, casute tip camping, pensiuni turistice si pensiuni agroturistice, structuri de primire cu functiuni de cazare pe pontoane plutitoare. Investitii in activitati recreationale: Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica: spatii de campare, stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale, trasee pentru echitatie, etc. Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice: Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice; Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire din spatial rural, conectate la sistemele regionale si nationale; Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica; Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust; Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice.

Dezvoltarea si/sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural: Elaborarea de materiale promotionale precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare.

SESIUNE DE DEPUNERE: periodica

IMBUNATATIREA MANAGEMENTULUI RESURSELOR DE APA IN BAZINUL HIDROGRAFIC MURES


proiect finantat n cadrul Mecanismului Financiar Spatiul Economic European

DANIELA RADULESCU1, ADA PANDELE1, MONICA GHEORGHE2 1Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor 2Administratia Bazinala de Apa Mures

Imbunturea Managementului Resurselor de Ap n Bazinul Mure In baza Memorandum of Understanding semnat intre Romania si Norvegia, tara noastra a devenit membra a Spatiului Economic European (EEA) la 1 august 2007, in acest mod dandu-i-se posibilitatea sa acceseze fonduri in valoare de peste 98 mil. Euro, prin doua mecanisme financiare diferite. Unul dintre aceste mecanisme este cunoscut sub numele de EEA Grants - European Economic Area Financial Mechanism, in cadrul caruia 50,5 milioane Euro sunt directionate catre Romania, dintre care 48,5 milioane Euro reprezinta contributia Norvegiei. In urma lansarii competitiei de proiecte in cadrul acestui mecanism, lansare care a avut loc in cursul anului 2008, Institutul

Naional de Hidrologie i Gospodrire a Apelor (INHGA), avand ca parteneri Administratia Bazinala Mure, Norwegian Water Resources and Energy Directorate (Direcia Norvegian a Resurselor de Ap i Energiei) i Danish Hydrological Institute (DHI Norvegia) a obtinut o finantare nerambursabila pentru realizarea proiectului Enhancement of water management resources in Mure River Basin (mbuntirea Managementului Resurselor de Ap n Bazinul Hidrografic Mure). In esenta, proiectul const n aplicarea unor instrumente de modelare moderne pentru gospodrirea resurselor de ap n bazinul hidrografic Trnava Mic, avnd ca obiectiv general utilizarea durabil a resurselor de ap din bazinul hidrografic Mure. n cadrul proiectului, un model matematic integrat suprafa subteran, va fi dezvoltat, ca instrument suport pentru procesul de decizie n managementul resurselor de ap la nivel de bazin hidrografic. Prin intermediul modelrii matematice vor fi simulate i evaluate posibile scenarii de impact asupra resurselor de ap pentru bazinul hidrografic Trnava Mic. Termenul final de implementare a proiectului este 30 Aprilie 2011. Prin obiectivele sale generoase, proiectul va veni in sprijinul implementarii prevederilor Directivei Cadru Ap 2000/60/EC. Prin implementarea proiectului, se urmareste intarirea capacitatilor autoritatilor din Romania din domeniul gospodaririi apelor, de a participa la protectia mediului inconjurator prin asigurarea unei dezvoltari durabile a resurselor de apa.

10

Enhancement of Water Resource Management in Mure River Basin Based on the Memorandum of Understanding signed by Romania and Norway, our country became member of the European Economic Area (EEA) on 1august 2007, thus obtaining the possibility to access funds of over 98 million Euro through two different financial mechanisms. One of these mechanisms is known under the name of EEA Grants - European Economic Area Financial Mechanism, which directs 50.5 million Euro towards Romania, from which 48.5 million Euro is the contribution of Norway. After launching the call for proposals within this mechanism, which took place in 2008, the National Institute of Hydrology and Water Management (NIHWM), having as partners the Mures Basin

Administration, Norwegian Water Resources and Energy Directorate and Danish Hydrological Institute, obtained a non-refundable grant for the realization of the Enhancement of water management resources in Mure River Basin. Essentially, the project consists of the application of certain modern modeling instruments for the management of water resources in the Tarnava Mica River Basin, having as general objective the sustainable use of water resources in the Mures River Basin.

11

Within the project, an integrated surface-subsoil mathematical model will be developed as a support tool for the decision-making process in water resources management at river basin level. Through mathematical modeling, there will be simulated and evaluated possible impact scenarios on water resources for the Tarnava Mica River Basin. The project implementation deadline is 30 April 2011. Through its generous objectives, the project will support the implementation of the Water Framework Directive 2000/60/EC. The implementation of the project aims at the strengthening of Romanian authorities capacities in the field of water management, the participation to the protection of the environment through maintaining a sustainable development of water resources.

12

POS Mediu - Mariana Gabriela Lambrino Director Executiv ARPM Timioara


Agenia Regional pentru Protecia Mediului Timioara

Mariana Gabriela LAMBRINO Director Executiv ARPM Timioara

La 1 ianuarie 2007, Romnia a devenit stat membru al Uniunii Europene. Calitatea de stat membru implic att drepturi, ct i obligaii. Toate acestea deriv din tratatele i legislaia adoptate de Uniunea European de la nfiinare pn n prezent, pe care ara noastr trebuie s le respecte, asemenea oricrui alt stat membru al Uniunii Europene. n perioada 2007-2013, Romniei i-au fost alocate, prin instrumentele structurale, 19,7 miliarde de euro, implementate prin apte programe operaionale sectoriale i regionale, la care se adaug opt programe de cooperare teritorial cu alte state.

Unul dintre cele mai importante si sensibile domenii pentru care Romnia i-a asumat anumite termene i angajamente a fost Cap. 22 Protectia Mediului din Tratatul de Aderare. ara noastr trebuie s asigure implementarea reelei ecologice Natura 2000, n conformitate cu prevederile Directivelor Uniunii Europene privind Psrile i Habitatele, s pregteasc msuri relevante de protecie pentru siturile de importan comunitar i s asigure starea

13

favorabil de conservare prin aplicarea unor msuri adecvate de management/protecie. POS Mediu acord finanare pentru proiecte proiecte pentru sectoarele apa/apa uzata, managementul deseurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric, termoficare, protecia naturii, protecia mpotriva inundaiilor i reducerea eroziunii costiere. Beneficiarii pot fi organizaii non-guvernamentale, autoriti publice .a. Bugetul total al POS Mediu pentru perioada de programare 20072013 este de aproximativ 5,6 miliarde Euro. Din acetia, aproximativ 4,5 miliarde Euro reprezint sprijinul comunitar i aproximativ 1,1 miliarde Euro provin din bugetul naional. Sursele comunitare utilizate n implementarea POS Mediu sunt asigurate din Fondul de Coeziune i Fondul European pentru Dezvoltare Regional. Dei accesarea fondurilor europene este nc anevoioas i insuficient, n cei trei ani care au trecut de la aderare, ARPM Timioara a reuit prin eforturi proprii s acceseze ~ 1.200.000 de euro pentru protecia naturii. Pentru c anul 2010 a fost declarat ca Anul Internaional al Biodiversitii ne propunem s prezentm realizrile concrete ale ARPM Timioara n domeniul conservrii biodiversitii n Regiunea Vest. ncepnd cu anul 2007, o parte din personalul ARPM Timioara i-a concentrat eforturile pentru scrierea de proiecte n vederea obinerii de fonduri comunitare nerambursabile.

14

Toate proiectele elaborate au vizat protecia naturii, acesta fiind unul dintre puinele domenii eligibile pe care o agenie de mediu poate aplica. 1/3 din totalul personalului este implicat activ att n elaborarea Cererilor de Finanare ct i n implementarea proiectelor, prin Unitile de Implementare a Proiectelor. n aceti trei ani, serviciul Implementare Politici de Mediu, prin compartimentele de specialitate Programe, Proiecte; Protecia Naturii i Gestiunea Deeurilor, a trecut de bariera activitii curente i a acumulat cunotine i experien n implementarea i managementul proiectelor. n anul 2007 s-au depus dou proiecte, fiind vizate 2 programe diferite. Prin intermediul Programului LIFE+ s-a obinut finanarea pentru un prim proiect n valoare de 546 000 de euro. Proiectul Managementul conservativ al habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Semenic Cheile Caraului, a fost selectat pentru finanare de ctre Comitetul Life, iar contractul de finanare a fost validat si semnat de ctre Comisia European n luna noiembrie 2008. Implementarea proiectului a nceput la 1 ianuarie 2009 i va fi finalizat la 31 decembrie 2011. Are ca obiectiv protecia carstului i a ecosistemelor specifice, prin reabilitarea unor peteri inchise publicului din judeul Cara Severin, managementul proiectului fiind asigurat att prin intermediul unor colaboratori contractuali ct i prin Unitatea de Implementare a Proiectului care are n componen 6 membri din ARPM Timioara. Manager de proiect este Directorul Executiv al ARPM Timioara.

15

Cel de-al doilea proiect Elaborarea Planului de Management i a documentaiei aferente sitului Natura 2000 Mlatinile Murani n valoare de 533.945 lei, a fost elaborat tot n 2007 i a fost depus pentru obinerea finanrii din Programul Operaional Sectorial de Mediu Axa prioritar 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii- domeniul major de interventie: Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitii i reelei Natura 2000. Proiectul viza: Conservarea biodiversitii i a patrimoniului natural al sitului Natura 2000 Mlastinile Murani prin realizarea unui sistem de management durabil cu implicarea i contientizarea factorului uman. ARPM Timioara a semnat Contractul de Finanare cu Ministerul Mediului n martie 2009, ns perioada de implementare a fost foarte scurt, datorit unei intervenii de rutin la sistemul de evacuare a barajului de la acumularea Mlatinile Murani din partea Direciei Apelor Banat, intervenie care a afectat biodiversitatea din sit i cu urmri care nu au putut fi previzionate ca evoluie pentru perioada de implementare propus prin proiect. Contractul de finanare a fost reziliat, ARPM Timioara fiind degrevat de obligaiile contractuale. Proiectul Elaborarea Msurilor de Management i Proiectarea Infrastructurii Suport pentru Promovarea Sitului NATURA 2000 ROSPA 0047 Hunedoara Timian a fost depus pentru obinerea finanrii nerambursabile, n cea de a treia sesiune de depunere de proiecte pentru Programul Operaional Sectorial de Mediu - Axa prioritar 4 , la nceputul acestui an. Perioada de evaluare a fost mult mai scurt dect n prima sesiune

16

de depunere de proiecte,

Contractul de finanare fiind semnat cu

Ministerul Mediului i Pdurilor, n luna august. Proiectul este finanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional, durata de implementare a proiectului fiind de 33 de luni, respectiv 01 octombrie 2010 30 iunie 2013. Valoarea total a proiectului este de 422 836 euro i are ca principal obiectiv, conservarea biodiversitii i a patrimoniului natural al sitului Natura 2000 Hunedoara Timian prin realizarea unei strategii de management durabil i realizarea infrastructurii suport pentru promovarea ariei protejate, cu implicarea i contientizarea factorului uman. Unitatea de Implementare a Proiectului este integral format din personal propriu i are 6 membri. Managerul de proiect este angajat contractual, ceilali 5 i desfoar activitatea curent n domeniile care necesit experien pentru managementul proiectului: compartimentul Proiecte, Relaii Publice; biroul Protecia Naturii i biroul Gestiunea Deeurilor i Substane Chimice Periculoase. Planul de management care va fi elaborat prin proiect va asigura cadrul normativ i administrativ adecvat pentru folosirea durabil, pe termen lung, a resurselor naturale din situl Natura 2000 Hunedoara Timian. Pentru realizarea unui management integrat al sitului Natura 2000 Hunedoara Timian, ARPM Timioara a solicitat custodia acestuia, avnd din februarie 2010, calitatea de custode. A fost elaborat i transmis Ministerului Mediului i Pdurilor pentru aprobare, Regulamentul ariei

17

protejate. Acest Regulament s-a realizat cu informarea i consultarea comunitilor locale i a factorilor interesai. Implementarea acestui ultim proiect, ne oblig s pregtim pentru accesare un alt proiect, avnd obligaia declarat i asumat, de a realiza i un Centru de vizitare, pentru care se realizeaz acum Studiul de Fezabilitate. Faptul c am beneficiat nc de la nfiinare, prin intermediul a dou proiecte de twinning, de experiena i expertiza specialitilor din rile partenere: Frana, Polonia i Spania, ne-a oferit suportul necesar pentru nelegerea, implementarea i aprofundarea aquis-ului comunitar de mediu, ntrindu-se astfel capacitatea noastr instituional.

18

Proiecte europene studiu de caz Proiecte gestionate de Administraia Parcului Natural Lunca Mureului

ing Ovidiu Pirv Administratia Parcului Natural Lunca Muresului Cuvinte cheie: proiect european, ghid finanare, management proiect, consultan Resumatn dezvoltarea idei de proiect trebuie s ne concentrm pe urmtoarele ntrebri: Ce dorim s realizm? De ce dorim acest proiect? i Cum putem s l realizm? Alegerea programului corect este foarte importanta. Dup care pentru completarea cererii de finanare trebuie citite foarte bine documentele programului (cum este ghidul de finantare). Este necesar inainte de completarea cererea de finantare sa se realizeze graficul de lucru pentru implementarea proiectului.Rolul acestui grafic este: de a termina proiectul la timp; de a face lucrurile la timpul potrivit a identifica responsabilul pentru fiecare activitate n urma experienei nostre cele mai multe proiecte nu resuesc sau se implementeaz greu, deoarece nu sunt gestionate n mod eficient. Nu sunt formule magice pentru ca un proiect s fie realizat cu succes, d ar exist tehnici binecunoscute disponibile de a ajuta managementul proiectului cum este matricea cadrul logic. Poate n unele cazuri este bine de a exista o consultan extern, specializat n managementul proiectelor, n cazul n care la beneficiar nu exist personalul adecvat. Totui ar fi bine ca la fiecare instituie s dezvolte un numr sufiecient de angajai capabili de a evalua cel puin performana acestor parteneri de contract, sau n mod ideal, de a implementa ei nii un proiect n ntregime.

19

Programul Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice (POS-CCE)


Investiii pentru viitorul dumneavoastr ! INSTITUTUL DE CERCETRI PENTRU ENERGII REGENERABILE Proiect co-finanat prin Fondul European de Dezvoltare Regional Beneficiar: Universitatea Politehnica din Timioara Director proiect: Rector Prof. Dr. Ing. Nicolae ROBU Durata proiectului: 36 luni (01.03.2009 29.02.2012) Valoarea total a proiectului: 64.314.030 lei - Contribuia financiar a UE: 41.049.470 lei - Contribuia Guvernului Romniei: 12.470.048 lei - Contribuia UPT: 761.092 lei - Valoarea neeligibil a proiectului: 10.033.420 lei Scopul proiectului: crearea Institutului de Cercetri pentru Energii Regenerabile, realizarea unei infrastructuri de cercetare la nivelul standardelor internaionale, concentrarea, integrarea i dezvoltarea potenialului de cercetare existent n Universitatea Politehnica din Timioara i asigurarea competitivitii i vizibilitii internaionale a rezultatelor cercetrilor efectuate n cadrul Universitii Politehnica din Timioara.

20

Obiectivele proiectului: dezvoltarea infrastructurii de cercetare, asigurarea unor condiii de cercetare de nalt nivel, dezvoltarea de noi domenii de cercetare a aplicrii i optimizrii utilizrii energiilor regenerabile, creterea vizibilitii, reprezentativitii i impactului facultilor implicate, stimularea dezvoltrii de parteneriate de cercetare la nivel naional i internaional, creterea gradului de utilizare a rezultatelor cercetrilor la nivelul intreprinderilor economice i crearea unui cadru propice diseminrii de noi cunotine n rndul societii. Rezultate estimate: 18 laboratoare de cercetare - dezvoltare nou nfiinate, 5 laboratoare de cercetare - dezvoltare modernizate, 12 echipamente de cercetare-dezvoltare n valoare de peste 100.000 Euro/ Buc, 120 echipamente n valoare sub 100.000 Euro/Buc, 20 locuri de munc nou create i 10 locuri de munc meninute datorit proiectului. Beneficiarii proiectului: instituii abilitate, firme mari, IMM-uri high tech, colaboratori ai universitii, cadre didactice, cercettori, doctoranzi, masteranzi i studeni.

21

Sectorial Operational Program Increase in Economical Competitiveness (POS CCE)


Investments in your future! RESEARCH INSTITUTE FOR RENEWABLE ENERGY Project co-financed by the European Regional Development Fund Project beneficiary: Politehnica University of Timioara Project Director: Rector Prof. Dr. Eng. Nicolae ROBU Duration of project: 36 months (01.03.2009 29.02.2012) Total project value: 64.314.030 lei - EU financial contribution: 41.049.470 lei - Romanian government contribution: 12.470.048 lei - UPT contribution: 761.092 lei - Non-eligible project value: 10.033.420 lei Project purpose: Creating the Research Institute for Renewable Energy, Creating a research infrastructure at European standard, Concentrating, integrating and developing the research potential available at the Politehnica University of Timioara, Ensuring the international competitiveness and visibility of the research from the Politehnica University of Timioara Project objectives: Developing the research infrastructure, Ensuring high level research conditions, Developing new research domains in the fields of using and optimizing renewable energies, Increase in the visibility and importance of the university and the involved faculties, Stimulating

22

the development of research partnerships at national and international level, Increasing the degree of applying the research results in the business environment, Creating a good framework for spreading new knowledge towards society. Estimated results: 18 Newly founded research and development laboratories, 5 Modernized research and development laboratories, 12 Research and development equipment with the value of over 100.000 Euro/ unit, 120 Equipments with the value of under 100.000 Euro/unit, 20 New job placements, 10 Jobs maintained thanks to the project. Project beneficiary: Facilitated institutions, Big firms, High tech SMEs, University collaborators, Professors, Researchers, Master degree students, PhD students and Students

23

PURIFICAREA APEI CU SALINITATE RIDICATA HARD WATER PURIFICATION


Dr. Eugen-Ioan POPA (PhD, MBA Dipl.Ing.), Drd. Dipl.Ing. Iustinian POPA

1. Introducere Dup oxigen, apa pur este cel mai important factor de meninere a vieii, oamenii pot supravieui timp de 90 de zile fr hran, ns numai 72 de ore fr ap, dup care intr ntr-o stare de semi-com. Apa ne face viaa mai bun, ns fr grij o poate i deteriora. Apa de la robinet distribuit prin reelele publice i din puuri proprii nu mai poate fi buta fr grij. Nici chiar apa imbuteliat, denumit generic ap plat nu poate fi intotdeauna sigur. 2. Apa i organismul uman Cel mai important nutrient n corpul uman este apa. Fiecare om este aproximativ 70 % ap. Dac vrem un organism sntos, trebuie s ne preocupm de calitatea apei pe care o consumm. Apa purificat, agentul de transport al naturii, ajut la ndeprtarea depunerilor anorganice i a toxinelor de la ncheieturi i de asemenea, la ndeprtarea colesterolului i a grsimilor din organism. Calitatea i cantitatea de ap consumat sunt cauze majore n instalarea arteriosclerozei i a mbtrnirii premature. Consumul apei saturate n compui minerali anorganici cum ar fi carbonat de magneziu, carbonat de calciu i alte elemente pe care organismul nu le poate folosi duce la o serie ntreag de mbolnviri. Compuii minerali anorganici, compuii chimici toxici, toxinele i impuritile pot polua, colmata i chiar pietrifica esuturi din organismul omenesc, cauznd dureri, mbolnviri i o moarte prematur. Consumul unei ape sntoase este cea mai bun metod de protejare natural mpotriva tuturor infeciilor cauzate de virui. Cnd

24

esuturile i celulele organismului sunt bine alimentate cu ap, pot lupta mai eficient mpotriva atacului viral. n ziua de azi, aerul pe care l respirm este poluat, mncarea pe care o consumam conine o multitudine de conservani, colorani, stabilizatori (denumii simbolic Euri), chiar i legumele, fructele proaspete conin pesticide, erbicide i insecticide.1 Pentru o funcionare optim, organismul trebuie s elimine toi aceti poluani. Eliminarea toxinelor din organism se face cu ajutorul apei. Cu ct apa este mai pur i suficient n corpul uman, curirea se face mai uor. Performana sistemului imunitar i a ntregului corp este dependent de calitatea i cantitatea apei pe care o bem. 3.Ce este de facut? Cel mai eficient mod este purificarea la punctul de consum, deoarece nu mai exist riscul de impurificare. Din pcate nu exist o metod simpl (de exemplu un filtru minune) care s rein toi poluanii existeni n ap. Instalaiile profesionale folosesc mai multe stagii: filtrare, purificare i dezinfecie. De asemenea exista o multitudine de filtre sediment, filtre de crbune i sisteme de dezinfecie cu radiaii UV. De cele mai multe ori aceste filtre sunt bazate pe brevete de invenie i sunt pstrate secrete. Purificarea apei se face cu ajutorul unor instalatii sofisticate. Din pacate daca apa are o duritate mare de regula peste 600ppm, instalatiile sunt foarte complicate si scumpe. In lucrare se prezinta o instalatie din clasa ECO-GWP care este capabila sa purifice si sa dezinfecteze direct o apa cu salinitatea de pana la 2000ppm fara sa mai fie necesara dedurizarea clasica cu rasini si consum de sare (NaCl)
IR

1
S-a calculat c ntr-o via consumm odat cu legumele i fructele, cca. 6,2 t ierbicide i 6,8 t pesticide.

25

Folosirea solutiilor ecologice Mosslein pentru limitarea biofilmului in sistemele de producere si distributie a apei potabile
autori: ing. Sorin Niculaie 1 ing.Catalina Mares 2, ing .Gheorghe Poienariu 3.,ing Daniela Gologan4,biolog Anda Sinca5

Biofilmul apare in instalatiile de tratare a apei indiferent de sursa si calitatea biobacteriologica a acesteia Se gaseste pe peretii conductelor, decantoarelor, filtrelor, rezervoarelor de apa Concentratia biofilmului depinde de nutrienti si de incarcatura biobacteriologica a apei Biofilmul este mult mai rezistent (de aproximativ 1000 de ori) la actiune substantelor clorigene decit organismele individuale Biofilmul reprezinta o sursa si un suport pentru cresterea si inmultirea organismelor patogene si are actiune corosiva asupra instalatiilor tehnologice Biofilmul poate fi limitat prin folosirea de substante dezinfectante clasice de genulclorului si derivatilor sai Pentru a fi eficient clorul si substantele clorigene trebuie adaugate in concentratie foarte mare 20-30 mg/l clor activ iar durata de contact trebuie marita la minimum 12 ore. De aceea, pentru reducerea biofilmului si a tinerii lui sub control sunt necesare cantitatii mari de substante clorigene. Pentru indepartarea acestor solutii puternic dezinfectante si aruncarea lor in reteua de canalizare amestecurile dezinfectante trebuiesc neutralizate in prealabil Operatiile de distrugere a biofilmului trebuie facute periodic cu frecventa mai mare in lunile caduroase din Mai pina in Octombrie. Pe plan mondial au aparut solutii-complexe-amestecuri de substante organice puternic bactericide, tensioactive care au o mai mare eficienta asupra biofilmului, deoarece reusesc sa distruga atit stratul protector al biofilmului cit si coloniile la nivel celular.si in plus acestea sunt solutii ecologice care nu necesita neutralizare Una dintre aceste solutii este reactivul numit Mosslein.

26

Solutia folosita de Mosslein are triplu rol: - indepartarea biofilmului de pe pereti, - reconditionarea stratului filtrant prin indepartare depunerilor de pe granule, -indepartarea biofilmului din locurile inaccesibile-: placile de crepine, crepinele, bazinele de apa filtrata de sub filtre, conductele de legatura din galeria de conducte tratamentul cu solutii Mosslein imbunatateste net calitatea apei filtrate, scade consumul tehnologic al apei de spalare datorita cresterii ciclui de filtrare, asigura reconditionarea nisipului cuartos din stratul filtrant Avantajul acestor solutii este ca ele actioneza si in locurile greu accesibile- de exemplu sub placile de crepine ale stratului filtrant, crepine, bazin de apa filtrata Folosirea acestor solutii creste eficienta de reducere a incarcaturii bacteriologice si performanta de filtrare a filtrelor, dezinfectia locurilor greu accesibile, scaderea consumurilor tehnologice. In cazul rezervoarelor va elimina operatiile obositoare-de indepartare manuala cu peria a biofilmului, de efectuare a tratamentului soc cu var cloros si apoi de neutralizare a acestuia cu tiosulfat de sodiu.

27

Using of the ecological solutions Mosslein for biofilm limitation in the production and the distributionof the drinking water systems
The biofilm occurs in treatment water plants wherever it the nature of water source biological and microbiological contamination The biofilm found on walls, pipes, decanters, filters, water tanks The concentration of biofilm dependent to water loads of nutrients and microbiological organisms The biofilm is more resistant (about 1000-fold) to share clorigene substances than individual organisms The biofilm is a source and a support for growth and multiplication of pathogenic organisms The biofilm has corrosive action on the technological facilities in water treatment process Biofilm can be limited by using conventional disinfectants like chlorine and its derivatives, To be effective clorigene chlorine and chemicals should be added in high concentration 20-30 mg / l active chlorine and contact time must be increased at least 12 hours. Therefore, to reduce biofilm and control young people's need large amounts of substances clorigene. To remove these powerful disinfectant solutions and their network of sewage disposal disinfectant mixtures must be neutralized in advance Biofilm destruction operations must be done regularly more frequent in the months of May through October Worldwide-complex solutions have appeared, mixtures of organic substances powerful bactericides, surfactants that have a greater efficiency of biofilm, because both fail to destroy the protective layer of the biofilm colonies as well as at cellular si plus they are organic solutions requires no neutralization One of these solutions is called Mosslein reagent. The solution is used Mosslein triple role: - Removal of the biofilm on the walls - Reconditioning of the filter layer by removing deposits on the grains of sand

28

- Removing biofilm from the inaccessible places-: crepine plates, filtered water tanks in filters, pipes connecting the pipe gallery Net solutions Mosslein treatment improves water quality, reduced water consumption of washing technology due to increased filtering cycle, provides reconditioning quartz sand filter layer The advantage of this solution is that it operates and in inaccessible places, such as the layer boards crepine filter crepine, filtered water tank. Using these solutions increase efficiency by reducing bacterial load and filtration performance of the filters, disinfecting places inaccessible, low consumption technology. In the case of tanks will eliminate tedious operations manual brushremoval of the biofilm, of making lime chlorine shock treatment and then neutralizing it with sodium thiosulfate.

29

SERVICIILE DE MEDIU
Carmen Neagu Ministerul Mediului i Pdurilor

Speciile i habitatele planetei, precum i bunurile i serviciile pe care acestea le ofer, formeaz baza bogiei, sntii i bunstrii umane. Pn acum, n ciuda angajamentelor globale repetate privind protecia bogiei mediului, varietatea vieii pe Pamnt continu s scad cu o rat fr precedent. Pierderea biodiversitii aduce sistemele ecologice tot mai aproape de o limit de dincolo de care acestea nu vor mai fi capabile s i ndeplineasc funciile lor vitale. Comunitile de pretutideni vor suporta consecinele negative, ns numai populaiile cele mai srace i rile cele mai vulnerabile vor suferi cel mai mult prin pierderea biodiversitii. aptezeci de procente din populaia srac a lumii triete n zone rurale care depind direct de biodiversitate pentru veniturile i supravieuirea lor zilnic. Acesta este unul dintre motivele pentru care obiectivul stabilit n 2002 de ctre liderii lumii reducerea substanial a pierderii biodiversitii pn n anul 2010 - a fost integrat n Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului. Termenul limit a fost atins, ns deteriorarea resurselor naturale continu n ritm alert. Pentru a atrage din nou atenia asupra acestei provocri, Adunarea General a Naiunilor Unite a declarat anul 2010 drept Anul Internaional al Biodiversitii Biodiversitatea este important pentru serviciile de mediu i prin urmare pentru bunstarea oamenilor. Biodiversitatea merge dincolo de prevederea bunstrii materiale i a mijloacelor de trai care includ: securitatea, elasticitatea, relaiile sociale, sntatea, libertatea n alegeri. Unele persoane au beneficiat n ultimul secol din conversia ecosistemelor naturale ctre ecosistemele dominate uman i din exploatarea biodiversitii. n acelai timp, mai mult, toate aceste pierderi ale biodiversitii asociate cu schimbrile n serviciile de mediu au cauzat altor persoane n experiena declinului bunstrii prin mpingerea unor categorii sociale ctre srcie.

30

O mare parte dintre noi preuim natura datorit condiiilor de recreere pe care le ofer, sau pentru frumuseea locurilor slbatice. Ins puini ne gndim la faptul c natura ne face n fiecare zi un serviciu, furnizndune sol, ap, alimente, protejndu-ne mpotriva calamitilor. Toate acestea reprezint servicii de mediu de care beneficiem individual sau pe care ne bazm afacerile i dezvoltarea economic a societii. Serviciile de mediu se mpart n patru categorii: Serviciile de suport creeaz condiiile necesare pentru furnizarea altor servicii de mediu (Exemple: fotosinteza, formarea solului). Serviciile de furnizare toate produsele furnizate de ctre ecosisteme (Exemple: alimentele, fibrele, combustibilii, ierburile i plantele medicinale, resursele genetice, apa potabil). Serviciile de reglementare capacitatea ecosistemelor de a reglementa procesele naturale importante (Exemple: reglementarea climatului, calitatea i cantitatea apei). Serviciile culturale beneficiile imateriale ale serviciilor de mediu (Exemple: valoarea estetic a peisajului, spaiile de recreere). Ca un instrument pentru asigurarea meninerii calitii acestor servicii i a ecosistemelor naturale pe care se bazeaz, a aprut la nivel internaional la nceputul aniilor `90 conceptul de PES (Payment for Environmental Services). Plile funcioneaz pe sistemul mecanismelor financiare de pia sau al subveniilor publice. Plile pentru beneficiile oferite de pduri, de solurile fertile i de alte ecosisteme naturale reprezint o modalitate de recunoatere a valorii acestora i garania c aceste beneficii vor continua s existe i pentru generaiile urmtoare. Plile vor ncuraja proprietarii de terenuri s le administreze n aa fel nct s evite daunele i costurile adiionale pentru ali utilizatori ai resurselor. Cuvinte cheie: biodiversitate, servicii de mediu, plata serviciilor de mediu

31

ECOSYSTEM SERVICES
by Carmen Neagu Ministry of Environment and Forests

Planet's species and habitats, as well as goods and services they offer, forms the basis of wealth, health and human welfare. So far, despite repeated commitments on the protection of global environmental richness, the variety of life on Earth continue to decline at a rate unprecedented. Biodiversity loss brings ecological systems closer to a limit beyond which they will not be able to fulfill their virtual functions. Everywhere communities will suffer negative consequences, but only the poorest and most vulnerable will suffer most by the loss of biodiversity. Seventy percent of the world's poor live in rural areas depend directly on biodiversity for their daily income and survival. This is one of reasons why the target set by world leaders in 2002, substantially reducing biodiversity loss by 2010 has been integrated into the Millennium Development Goals. The deadline has been reached, but damage to natural resources continues at a high pace. To again draw attention to such challenges, the United Nations General Assembly declared 2010 as International Year of Biodiversity. Biodiversity is essential for ecosystem services and hence for human well-being. Biodiversity goes beyond the provisioning for material welfare and livelihoods to include security, resiliency, social relations, health, and freedoms of choices. Some people have benefited over the last century from the conversion of natural ecosystems to human-dominated ecosystems and from the exploitation of biodiversity. At the same time, however, these losses in biodiversity and associated changes in ecosystem services have caused other people to experience declining wellbeing, with some social groups being pushed into poverty. Many of us appreciate nature due to the recreation they offer, or the beauty of wild places. But few think that we do every day nature of a "service", providing us with soil, water, food, protecting us against disasters. These are all environmental services that benefit the individual or business and we rely on the economic development of society.

32

Ecosystem Services are divaded into four categories: - Supporting Services, services necessary for the production of all other ecosystem services, soil formation, primary production - Provisioning Services, produced obtained from ecosystems, food, and fresh water, fuel wood, fiber - Regulating Services, benefit obtain from regulation from ecosystem processes, climate regulation, and disease regulation water regulations, water purification - Cultural Services non material benefit obtained from ecosystem, spiritual and religious, recreations and ecotourism, aesthetic, inspirational, educational, sense of place, cultural heritage. The concept of PES (Payment for Environmental Services) has emerged internationally in the early 90s, as a tool for maintaining quality of services and natural ecosystems on which they are based. Paymentd work on financial market mechanisms or government subsidies. Payments for benefits provided by forests, fertile soils and other natural ecosystems is a way of recognizing their value and ensure that these benefits will continue to exist for future generations. Payments will encourage landowners to manage them so as to avoid damage and additional costs for other users of resources. Key words: biodiversity, environmental services, paymont for environmental services

33

Principii ale utilizrii raionale i durabile a resurselor de ap n interesul generaiilor prezente i viitoare
Ing. Angelica Romvari AN Apele Romne, Administraia Bazinal a Apelor Mure Sistemul de Gospodrire a Apelor Arad

Utilizarea raional i durabil a resurselor de ap n interesul generaiilor prezente i viitoare trebuie s in seama de anumite principii de ordin general i special cum sunt: amenajarea i valorificarea eficient a resurselor de ap trebuie efectuat ntr-o concepie unitar, n condiiile pstrrii echilibrului ecologic, acordnd prioritate factorilor sociali sistemele de alimentare cu ap trebuie reabilitate prin executarea de lucrri minime n vederea reducerii potenialului de poluare i de diminuare a calitii apei se impune luarea msurilor pentru creterea potenialului de autoepurare pentru sectoarele de ruri afectate de evacurile de ape neepurate este necesar s fie sprijinit i stimulat sectorul de cercetare tiinific i proiectare n domeniul apelor dezvoltarea sistemului educaional echilibrat pentru a dezvolta contiina societii fa de resursele de ap Evaluarea strii de calitate a apelor i impactul acesteia asupra mediului nconjurtor reprezint un studiu destinat estimrii consecinelor pe care diferite

34

activiti le pot avea asupra mediului natural, precum i stabilirea unei prognoze evolutive a acestuia. Un astfel de studiu se concentreaz asupra problemelor, situaiilor conflictuale sau restrictive impuse de ctre AP, ca resurs natural vital. Prognozarea problemelor i identificarea msurilor de minimizare a efectelor i a cilor de mbuntire a suportabilitii activitii de ctre mediul care-l gzduiete. Scopul evalurii calitii apei la un moment dat, avnd la baz monitoringul calitii este acela de a asigura predicia i abordarea acestei probleme la timpul prezent i n perspectiv. Scopul acestor aciuni este de fapt GOSPODRIREA DURABIL A RESURSELOR DE AP. Preocuprile majore ale gospodririi apelor sunt: Satisfacerea cerinelor de ap Protecia apei i conservarea resursei de ap Protecia apei i conservarea resursei de ap

Gospodrirea corect a apelor are la baz urmtoarele elemente rezultate ale unor activiti de mare amploare n timp i spaiu: 1.Existena unei reele de monitorizare bine distribuit i ntreinut. 2.Existena unei baze de date obinute prin monitorizare cantitativ i calitativ. urmtoare. 3.Existena unui mecanism economic specific n domeniul gospodririi cantitative i calitative a resurselor de ap care include sistemul de pli, bonificaii i penaliti.

35

n analiza unui obiectiv economic din punct de vedere al impactului asupra resurselor de ap, trebuie inut cont de rspunsurile care se pot da la urmtoarele ntrebri:

Poate funciona n condiii de siguran fr riscul major de accidente sau efecte asupra sntii mediului i populaiei pe termen lung?

poate mediul i resursa ap s fac fa polurii suplimentare pe care o produce? Exist infrastructura de canalizare i epurare? Ct consum din resursa de ap? Ce pagube accidentale poate provoca asupra resurselor de ap i biodiversitii.

Pentru c judeul Arad se alimenteaz cu ap potabil din subteran voi face referiri la apele subterane, ca resurs ce trebuie conservat pentru generaiile prezente i viitoare.

36

Creterea procentului de mpdurire a judeului Arad, o component a dezvoltrii durabile.

Dr. ing. Emil Toader Confereniar univ. la Facultatea de Inginerie a Universitii Vasile Goldi din Arad

Pentru a lsa generaiilor viitoare pdure mai mult i de calitate superioar, trebuie acionat att prin ngrijirea i conducerea corespunztoare a arboretelor existente ct i prin creterea procentului de mpdurire actual. Mrirea suprafeei cu pduri se poate face pe mai multe ci, cum ar fi: - mpdurirea suprafeelor cu terenuri degradate preluate de la Agenia Domeniilor Statului de ctre Regia Naional a Pdurilor; - mpdurirea terenurilor slab productive preluate de la agricultur, care oricum nu mai sunt exploatate agricol n condiii de eficien; - mpdurirea terenurilor agricole prin programul prima mpdurire la Msura 221 susinut cu fonduri europene; Toate aceste variante sunt posibil de aplicat, pe termen lung, de ctre proprietarii de pduri i prin astfel de aciuni se poate mri suprafaa de pduri a judeului, care trebuie s creasc de la un procent de 27 % ct este n prezent, la 45% care ar reprezenta un procent optim pentru ara noastr. Pentru realizarea acestui deziderat este necesar ca pe viitor s existe programe de mpdurire clare i viabile, care s poat asigura materialul sditor necesar pe termen lung pentru astfel de programe ndrznee.

37

COMPACTAREA SOLURILOR N PEPINIERELE FORESTIERE


N. Boja*, F. Boja* ** Vasile Goldi West University of Arad, e-mail:bojanicu@yahoo.com Rezumat: Cercetrile de fa au drept scop stabilirea mijloacelor tehnice de mecanizare optime, utilizate n pepinierele forestiere, menite s duc la reducerea gradului de compactare, la ridicarea nivelului calitativ al lucrrilor. Scopul cercetrilor este motivat tiinific datorit necesitii introducerii unor utilaje n vederea executrii lucrrilor de pregtire a solului cu influene minime asupra tasrii. n ultimele decenii s-a cheltuit pe plan mondial o cantitate mare de energie pentru a reduce influenele negative ale compactrii solurilor, datorat influenei activitilor antropice. Aceste cercetri se justific n situaia existenei unor soluri tasate, cu slab aeraie i slab dezvoltare a rdcinilor puieilor forestieri. Compactarea solului presupune comprimarea volumului acestuia sub aciunea factorilor externi. Cum particulele solide nu pot fi compresate, se reduc spaiile poroase, astfel c prin compactare, se modific dimensiunea porilor, distribuia acestora i durabilitatea solului. Gradul de compactare al solului poate fi estimat prin densitatea aparent, porozitatea total i gradul de tasare. Pentru atingerea scopului enunat s-au urmrit ca principale obiectivele urmtoare: determinarea influenei diferitelor metode de lucrare a solului asupra factorilor fizico-mecanici care caracterizeaz starea de aezare a solului (densitatea aparent, porozitatea total, gradul de tasare); analizarea n paralel a influenei sistemului de lucrare asupra compactrii. Gradul de noutate rezid din faptul c starea de aezare a solului a putut fi caracterizat cu ajutorul unor proprieti fizico-mecanice pe mai

38

multe adncimi de prelevare dup fiecare lucrare tehnic executat, observnd totodat influena sistemului de pregtire a solului asupra compactrii. Utilitatea lucrrii de fa rezid n datele de cercetare culese, prelucrate, analizate i valorificate n vederea furnizrii unui material de studiu pertinent, care, ntradevr s poat fi folosit de specialiti n proiectarea procesului de pregtire a patului germinativ, n funcie de sistemul de lucrare adoptat Pe baza analizei rezultatelor obinute n cadrul cercetrilor prezentate n cuprinsul lucrrii, se pot desprinde unele contribuii, avnd caracter de originalitate, n domeniul prelucrrii solului i a modului de determinare a strii de aezare n procesul de pregtire a patului germinativ. Aceast lucrare este important deoarece ofer valori concrete ale factorilor fizico-mecanici, cu influene directe asupra strii de aezare a solului, rezultate dup fiecare lucrare tehnic n sistem clasic i sistem minim.

Key words: compaction, compression degree, technical work Key words: compactare, grad de tasare, lucrare tehnic

39

THE SOIL COMPACTATION IN THE FORESTRY NURSERIES


N. Boja*, F. Boja* ** Vasile Goldi West University of Arad, e-mail:bojanicu@yahoo.com Abstract: The research in cause has as a purpose the identification of the technical means of optimal mechanisation used in the forest nurseries, which are meant to lead to an decrease degree of compaction, a rise of the qualitative level of the processing. The purpose of the research is scientifically motivated through the necessity of introducing new tools for the execution of the works implied for soil preparation about activity settlement. In the last decades at a worldwide level a large quantity of energy was used to reduce the negative influences of soil compaction, because of the human activity influence. This research is justified in the existence of compacted soil, with a poor settling and a poor development of the roots of forest samplings. Soil compaction assumes volume compression of the soil under the action of external factors. As solid particles can not be compressed, the air pockets between them reduce and therefore through compaction the dimensions of the pores is modified, their distribution and also the soil durability. The degree of compaction of the soil can be estimated thru apparent density, total porosity and degree of settling. So as to trigger the achievement of the purpose mentioned-above, there were established the following main objectives: The determination of the influence of different methods of soil processing on some physical and mechanical properties as describe soil bearing (apparent density, total porosity and degree of settling); The parallel analysis of the influence of the processing system on the soil compaction. The degree of novelty resides in the fact that the soil bearing can be characterized with the help of some physical and mechanical properties of the samples taped from different depths after each technical tilling made, observing concurrently the influence of the soil preparation system over the compaction.

40

The utility of this paper is justified by the research data collected, processed, analyzed and made valuable in order to offer a pertinent material for study, which could be thus used by the specialists in the projection of the process of preparation of the germination bed according to the chosen processing system. From the analysis of the results obtained during the research carried on and presented here, we may distinguish some original contributions in the domain of soil processing and in the way of determining the soil bearing in the process of preparation of the germination bed. This paper is important because it offers concrete values of some physical and mechanical properties, which direct influence about soil bearing, resulted after each technical work of preparation of the soil in a classical tillage system and in a minimum tillage system. Key words: compaction, compression degree, technical work Key words: compactare, grad de tasare, lucrare tehnic

41

Provocarile noilor tehnologii in managementul apei


Moderator - Prof.Dr.Ing. Ioan Mirel 1. STUDIU ASUPRA SURSELOR PROPRII DE APA (FANTANI SI IZVOARE) DIN JUDETUL CLUJ
Corina Murean*; Anca Farkas*; Daniela Vele* *Compania de Ap Some SA Cluj-Napoca

Romnia se confrunt cu probleme privind accesul populaiei la o surs sigur de ap, acest termen definind apa potabil controlat calitativ. O pondere de 43% din populaie nu are acces la surse sigure de ap potabil. Insuficiena apei nu se datoreaz resurselor limitate ci polurii acestora, n principal datorit polurii antropice. n cadrul studiului Romnia ctre o societate durabil coordonat de Ministerul Mediului i Societii Durabile n anul 2008, ara noastr a obinut cel mai mic punctaj dintre 37 de ri europene la categoriile ap potabil suficient i calitatea apelor de suprafa. Lucrarea de fa prelucreaz rezultatele analizelor fizico chimice i microbiologice a 110 fntni i izvoare din judeul Cluj, efectuate n cadrul Laboratorului Analize Ape Staia de Tratare a Companiei de Ap Some Cluj, n perioada septembrie 2008 septembrie 2010 i urmrete conformarea calitii apei la legislaia n vigoare privind potabilitatea. Parametrii urmrii sunt: pH, turbiditate, indice de permanganat, amoniu, nitrii, nitrai, cloruri, duritate total, conductivitate, total substane dizolvate, salinitate, numr total de germeni aerobi la 37C, coliformi totali, E. coli, enterococi intestinali. Datele au fost prelucrate statistic utilizndu-se metode de analiz descriptiv, incluziv valori minime, maxime, medii, reprezentri grafice. 42

n urma analizei conformrii la legislaie rezult c doar un procent de 10% din probe se ncadreaz n totalitate n intervalele valorilor minime i maxime admise, astfel c apa poate fi declarat potabil. Problema principal o constituie ncrctura bacterian a apei, sugerndu-se poluarea fecaloid-menajer concomitent cu lipsa activitilor de ntreinere i dezinfecie a fntnilor.

43

2. MONITORIZAREA PLUMBULUI DIN APA POTABIL DIN SISTEMUL DE DISTRIBUIE CLUJ NAPOCA
Silvia Claudia Moneag* ; Romeo Chira*, *Compania de Ap Some, Cluj

Plumbul poate intra n apa potabil prin coroziunea conductelor de plumb, mbinrile pe baz de plumb sau prin elementele de alama i bronz ( care au n compoziie i plumb ), fiind mai probabil s se ntmple atunci cnd apa este uor acid. Iniial apa potabil nu conine plumb, deoarece n mod natural majoritatea surselor de ap conin concentraii foarte mici de plumb. n sistemul public administrat de Compania de Ap Some nu mai exist reele din plumb, dar unele branamente mai au componente din plumb. Analizele efectuate la Laboratorul de Analize fizico chimice al Staiei de Tratare Gilu din cadrul Companiei de Ap Some, arat c nivelul plumbului n apa potabil distribuit azi este de maxim o treime din limita maxim admis de 10 g/L ( Legea nr. 458/2002, Legea nr. 311/2004 i Directiva UE ). Monitorizarea plumbului din apa potabil este important pentru asigurarea proteciei oamenilor impotriva efectelor plumbului asupra sntii umane. Plumbul este o otrav cumulativ, care poate produce degenerare la nivelul celulei nervoase, scderea inteligenei, scderea ateniei pentru adulii expui la plumb n timpul copilriei. Concentraia de plumb din apa potabil este mult diminuat ( scdere vizibil de-a lungul anilor 2004 august 2010 conform studiului ), dar eliminarea total a plumbului se va realiza atunci cnd se vor nlocui toate evile din plumb, lipiturile i componentele care au n compoziie plumb, de la consummator.

44

3. TEHNOLOGII BIOENERGETICE PENTRU EPURAREA AVANSATA A APELOR UZATE MENAJERE PROVENITE DE PE VATRA CENTRELOR POPULATE
Ioan MIREL*; Constantin Damian**; Bone S. T.***; Boboescu I. Z.* *Universitatea Politehnica din Timioara **S.C. Kematronic Romnia SRL, Baia Mare ***S.C. Tisoti SRL, Oradea

n cadrul lucrrii sunt evideniate tehnologiile bioenergetice specifice de epurare avansat a apelor uzate provenite de pe vatra centrelor populate. Tehnologia propus dezvolt treapta mecanic, necesar pentru separarea substanelor grosiere, nisipuri i grsimi i nlocuiete decantoarele primare cu digestoare / bazine de fermentare anaerob pentru captarea biogazului din masele organice a apelor uzate, urmnd ca, prin bazinele de aerare, biofiltre, filtre lente i decantoare secundare, s se rein, prin aciunea simultan a proceselor de denitrificare - nitrificare, compuii pe baz de azot i fosfor din apele uzate. Aceste procese microbiologice sunt posibile datorit ncrcrii organice i a temperaturii apelor uzate (20-25C) introduse n obiectele staiei de epurare. Biogazul produs n digestoarele anaerobe este utilizat pentru nclzitul biomasei din digestoare, a laboratoarelor i a spaiilor din cadrul staiei de epurare, respectiv de transformarea surplusului de biogaz n energie electric. Nmolul rezultat din fermentarea anaerob mezofil, se recomand ca ngrmnt organic pentru promovarea culturilor agricole ecologice. Tehnologia propus, a fost verificat pe o instalai e de laborator i pe o serie de instalaii din industria alimentar. Se recomand implementarea acestor tehnologii i pentru epurarea avansat a apelor uzate menajere colectate de pe vatra centrelor populate. 45

Lucrarea se nscrie pe linia tendinelor actuale privind valorificarea energetic a resurselor alternative, prin producerea i utilizarea biogazului din apele uzate menajere n paralel cu separarea compuilor pe baz de azot, respectndu -se prin aceasta cerinele impuse pentru protecia mediului nconjurtor. Cuvinte cheie: ap uzat menajer, digestor, biogaz, bazin de aerare, biofiltru, decantor secundar.

46

4. BIOFILMELE DIN STATIA DE TRATARE A APEI: GRUPE FIZIOLOGICE DE BACTERII IMPLICATE IN COROZIUNE.
Anca Farkas*, *Compania de Ap Some SA

Fenomenul de formare a biofilmului (biofouling) n cazul staiilor de tratare i a reelelor de distribuie a apei potabile este reprezentat de colonizarea nedorit a suprafe elor de ctre microorganisme, cu implicaii nedorite prin coroziunea conductelor i deteriorarea calitii apei, aspecte intens studiate n prezent ca impact al biofilmelor asociate apei potabile. Astfel de biofilme sunt comuniti structurate multispecifice de bacterii, fungi, alge, protozoare i chiar nevertebrate, nglobate ntr-o matrice polimeric aderent la substrat. Biofilmele sunt omniprezente n sta iile de tratare i n reelele de distribuie a apei, n ciuda proceselor de tratare i dezinfecie, care acioneaz ca un factor de selecie asupra populaiilor bacteriene. Lucrarea face parte dintr-un proiect complex de caracterizare a comunitilor bacteriene caracteristice biofilmelor staiei de tratare i reelei de distribuie a apei potabile din judeul Cluj i descrie grupele fiziologice de bacterii implicate n coroziune: amonificatoare, denitrificatoare, sulf reductoare aerobe, sulf reductoare anaerobe, sulfat reductoare, sulf oxidante, fier reductoare, fier oxidante i mangan oxidante. Aceste grupe de bacterii: au fost cultivate i cuantificate din probe de biofilm provenite din dou puncte de prelevare (decantor i filtru de nisip), n perioada ianuarie - septembrie 2010. n acelai timp au fost nregistrai parametrii fizico-chimici ai apei brute (temperatur, pH, turbiditate, oxigen dizolvat i substane organice). n prelucrarea datelor s-au utilizat metode de analiz descriptiv, inclusiv valori medii, variabilitate, tendine i corelaii. 47

Rezultatele indic multiple corelaii ntre parametrii determinai, comunitile microbiene cu origine n decantor au evoluat similar celor din filtru. ncrctura i frecvena bacterian cresc direct proporional cu vrsta biofilmului, valorile cele mai mari per gram de biofilm fiind nregistrate n decantor. Concluzia este c biofilmul din staia de tratare a apei conine o mare diversitate de bacterii cu origine n ape dulci i sedimente, provenite din sursele de ap brut.

48

5. EPURAREA APELOR UZATE MUNICIPALE LA STATIA DE EPURARE Tg. MURES, REABILITATA IN CADRUL PROGRAMULUI ISPA
Mirela POPA*; Adrian BORSOS*; Csaba BAUER* *AQUASERV TG. MURES

Lucrarea prezint procesul tehnologic existent la staia de epurare a municipiului Tirgu Mures, reabilitat n cadrul programului ISPA, punndu-se n eviden elementele tehnologice noi implementate, n comparaie cu tehnologia de epurare veche.

Se prezint modul de operare prin care s-a realizat amorsarea treptei biologice de epurare i experiena dobndit de operator n perioada respectiv. Datele tehnologice prezentate sub form grafic creeaz o imagine sugestiv asupra evoluiei procesului de epurare i intrarea n parametrii normali de funcionare. Sunt descrise diferitete variante tehnologice de exploatare, elaborate de operator, pentru funcionarea reactorului biologic, n funcie de temperatura exterioar, parametrii influentului, respectiv ai efluentului. Este pus n eviden flexibilitatea procesului de epurare, dat de modificarea uoar a volumelor aerate i neaerate ale reactorului biologic pe seama exploatrii aeratoarelor mecanice la diferite turaii ori ca elemente de mixare, ori de aerare. Pe lng performaele tehnologice (calitatea efluentului, randamente de epurare, etc.) sunt prezentate i consumurile 49

specifice ale staiei de epurare, n comparaie cu vechea tehnologie. n concluzie, proiectul de reabilitare al staiei de epurare, n mod argumentat, poate fi considerat un proiect de succes, fiind un exemplu elocvent de mbuntire radical a unui proces de epurare, realizat prin valorificarea la maxim a infrastructurii existente, prin implementarea unei tehnologii adecvate, cu ajutorul unor echipamente fiabile. Acest proces tehnologic flexibil, mpreun cu nivelul ridicat de expertiz al operatorului, va asigura pe termen lung, un efluent corespunztor Directivei de Ap Uzat 91/271 a l Uniunii Europene.

50

6. COAGULATION OF MINERAL SUSPENSIONS IN ELECTRIC FIELD


A. Corui , R. Srbu , I. Vlaicu , A. Pcal
* ** * ** * *

AQUATIM S.A. Universitatea din Petroani

Apa rezultat din procesul de preparare a crbunilor este caracterizat printr-o concentraie mare a suspensiilor coloidale care nu sedimenteaz sub incidena gravitaiei dect dup o mare perioad de timp. Datorit gradului mare de dispersie, aceste particule au o suprafa specific foarte mare, ceea ce explic valoarea mare a energiilor de suprafa i marea lor capacitate de adsorbie a ionilor prezeni n ap. Unul din cele mai eficiente procese este descrcarea electric a particulelor in vederea coagulrii lor. ncercri privind elucidarea fenomenelor petrecute n timpul trecerii tulburelii brute n cmpul electric au scos n eviden faptul c ntre armturile electrozilor se petrec fenomene similare cu electroliza apei, cu eliberarea ionilor de H+ care se adsorb la nveliul hidratat al micelei, schimbndu-i semnul, sau eliberarea ionilor trivaleni de Al3+ din electrozii consumabili, care n drumul lor spre catod, ntlnind particule minerale ncrcate negativ, le neutralizeaz parial i prin scderea potenialului electrocinetic Zeta provoac coagularea lor. n acest context lucrarea i propune s prezinte aspecte ale nlocuirii coagulrii cu reactivi chimici prin coagularea n cmp electric, n procesul de limpezire a apelor. Cuvinte cheie: coagulare, cmp electric, electroliz, procesarea crbunelui.

51

7. PERSPECTIVE PENTRU MONITORIZAREA DEBITELOR IN RETELELE DE CANALIZARE


Alexandru ALDEA*; Anton ANTON*; Bogdan ORBULOV** * UTCB, Catedra de Hidraulic i Protecia Mediului

** Robex Automatizri Majoritatea sistemelor de canalizare sunt realizate pentru a permite o curgere cu suprafa liber. Pe msur ce preteniile n cea ce privete acurateea msurtorilor/monitorizrii debitului cresc, se apeleaz la echipamente care utilizeaz modele matematice din ce n ce mai complexe, dar care se apropie mai mult de descrierea fenomenului real. Lucrarea abordeaz cu precdere metodele de msurare a debitului prin exlorarea cmpului de viteze utiliznd echipamente cu tehnologie de ultim generaie (cross-correlation) i sisteme de de monitorizare indispensabile pentru un management integrat. Vor fi prezentate aplicaii practice de monitorizare a debitelor n diferite locaii din Romnia, precum i soluii simple i eficace la problemele ce apar n mod curent la msurtorile in situ.

52

8. MODALITATI DE APLICARE A SARURILOR METALICE IN DOMENIUL EPURARII APELOR UZATE


Majer Marcell* *UNICHEM

Dozarea coagulanilor chimici se poate efectua n amonte sau dup bazinul de aerare (unde microorganismele descompun materialele organice n ap i bioxid de carbon), respectiv dup decantorul secundar (unde separarea flocoanelor ce includ microorganismele se asigur prin decantrare). Toate trei soluii au avantaje i dezavantaje. Dozarea coagulantului n amonte de bazinul de aerare are avantajul c precipitarea fosforului se produce naintea predecantorului, astfel compuii de fosfor se elimin deja n decursul procesului de predecantare. Coagulanii chimici utilizai pentru precipitarea fosforului dizolvat formeaz n ap particule foarte mici, solide cu ncrcare pozitiv care n cteva secunde formeaz flocoane. Aceste particule de dimensiuni foarte mici intr n contact ntre ele, dar totodat i cu alte particule de dimensiuni asemntoare, cu ncarcare negativ. Astfel particulele mici, solide existente n apele uzate se nglobeaz n ceste flocoane i devin decantabile. In cazul epurrii apelor uzate fr dozare de coagulani chimici, impuritile organice s-au eliminat n predecantor n procent de 25-35 %, n schimb n cazul utilizrii coagulanilor chimici n vederea precipitrii fosforului, reducerea coninutului n substane organice s-a realizat n proportie de 65-75 %. Ca urmare, n bazinul de aerare va fi prezent doar materia organic sub form dizolvat ce este descompus uor de microorganisme. In majoritatea cazurilor dozarea coagulanilor chimici (pretratarea chimic) naintea predecantorului are efect pozitiv asupra oxidrii microbiologice a compuilor de azot (nitrificaia, transformarea n azotai). Preepurarea chimic are avantaje i n ceea ce privete tratarea, respectiv prelucrarea nmolului eliminat din sistem. Din 53

nmolul fermentat (n mediu anaerob) se pot obine cantitai mari de gaz metan. In lipsa preepurrii chimice marea majoritate a materiei organice solide ajunge n bazinul de aerare unde consumnd energie excesiv (necesar pentru introducerea oxigenului), se transform n ap i bioxid de carbon nevalorificabil in alte procese.

54