Sunteți pe pagina 1din 697

Instituii de drept civil

n reglementarea noului Cod civilCopyright 2012
Editura Hamangiu SRL
Editur acreditat CNCS - Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice

Toate drepturile rezervate Editurii Hamangiu.

Nicio parte din aceast lucrare nu poate fi copiat
fr acordul scris al Editurii Hamangiu.


Editura Hamangiu:
Bucureti, Str. Col. Corneliu Popeia,
nr. 36, sector 5, O.P. 5, C.P. 91

Tel./Fax:
021.336.04.43
031.805.80.20
031.805.80.21

Vnzri:
021.336.01.25
031.425.42.24
0788.673.209

E-mail:
redactie@hamangiu.ro
distributie@hamangiu.ro
ISBN: 978-606-522-718-7

Prof. univ. dr. Gabriel Boroi Prof. univ. dr. Liviu Stnciulescu

Instituii de drept civil
n reglementarea noului Cod civilLucrarea a fost elaborat dup cum urmeaz:
Gabriel Boroi: titlul preliminar, titlurile I-IV
Liviu Stnciulescu: titlurile V-VI

LIST DE ABREVIERI
alin. alineatul
art. articolul
B.J. Buletinul Jurisprudenei
C.civ. Codul civil (Legea nr. 287/2009, n vigoare de la
1 octombrie 2011)
C.com. Codul comercial
C.fam. Codul familiei
C.proc.civ. Codul de procedur civil
C.A. Curtea de apel
C.D. Culegere de decizii
C.P.J. Culegere de practic judiciar
C.P.J.C. Culegere de practic judiciar n materie civil
C.S.J. Curtea Suprem de Justiie
dec. decizia
ed. ediia
Ed. Editura
H.G. hotrrea Guvernului
I.C.C.J. nalta Curte de Casaie i Justiie
lit. litera
M. Of. Monitorul Oficial al Romniei, Partea I
nr. numrul
O.G. ordonana Guvernului
O.U.G. ordonana de urgen a Guvernului
p. pagina
pct. punctul
R.R.D. Revista Romn de Drept
s. civ. secia civil
s. com. secia comercial
s. cont. adm. secia de contencios administrativ
s. civ. i de propr. int. secia civil i de proprietate intelectual
Trib. Tribunalul
Trib. jud. Tribunalul judeean
Trib. reg. Tribunalul regional
Trib. Suprem; T.S. Tribunal Suprem
vol. volumulCUPRINS
TITLUL PRELIMINAR. APLICAREA N TIMP A CODULUI CIVIL DIN 2009____ 1
1. Aspecte generale privind criteriul neretroactivitii.
Facta praeterita, facta pendentia, facta futura___________________ 1
2. Precizri introductive privind aplicarea n timp a noului Cod civil _____ 2
3. Legea aplicabil actului juridic ________________________________ 3
4. Legea aplicabil prescripiei extinctive i decderii ________________ 7
5. Legea aplicabil accesiunii, uzucapiunii i posesiei _______________ 8
6. Legea aplicabil dezmembrmintelor dreptului de proprietate privat _ 9
7. Legea aplicabil n materie de carte funciar ___________________ 10
8. Legea aplicabil faptelor juridice licite ca izvoare de obligaii _______ 11
9. Legea aplicabil faptelor ilicite ca izvoare de obligaii (rspunderii
civile delictuale) _________________________________________ 11
10. Legea aplicabil garaniilor_________________________________ 12
11. Legea aplicabil n materie de motenire _____________________ 13
12. Legea aplicabil efectelor viitoare ale altor situaii uridice trecute___ 14
TITLUL I. DREPTUL DE PROPRIETATE ______________________________ 16
Capitolul I. Consideraii generale referitoare la dreptul de proprietate___ 16
1. Noiunile de proprietate i de drept de proprietate________________ 16
2. Formele dreptului de proprietate _____________________________ 16
Capitolul II. Dreptul de proprietate privat __________________________ 17
1. Noiune_________________________________________________ 17
2. Titularii dreptului de proprietate privat ________________________ 18
3. Obiectul dreptului de proprietate privat _______________________ 18
4. Coninutul juridic al dreptului de proprietate privat_______________ 19
4.1. Posesia (ius possidendi) ________________________________ 19
4.2. Folosina (ius utendi i ius fruendi)_________________________ 19
4.3. Dispoziia (ius abutendi sau abusus) _______________________ 20
5. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privat ___________ 20
5.1. Dreptul de proprietate privat este un drept absolut ___________ 20
5.2. Dreptul de proprietate este un drept exclusiv ________________ 21
5.3. Dreptul de proprietate este un drept perpetuu________________ 21
6. Limitele exercitrii dreptului de proprietate privat________________ 21
6.1. Consideraii generale ___________________________________ 21
6.2. Limite legale de interes privat ____________________________ 23
6.2.1. Limite referitoare la folosirea apelor ________________________23
6.2.2. Pictura streinii _______________________________________24
6.2.3. Distana i lucrrile intermediare cerute pentru anumite
construcii, lucrri i plantaii___________________________________25
6.2.4. Limite privind vederea asupra proprietii vecinului ____________25
6.2.5. Limite referitoare la dreptul de trecere ______________________25
Instituii de drept civil

VIII
6.2.6. Alte limite legale_______________________________________ 27
6.3. Limite convenionale (voluntare) ___________________________27
7. Enumerarea modurilor de dobndire a dreptului de proprietate
privat _________________________________________________29
8. Regimul juridic al imobilelor proprietate privat __________________29
8.1. Realizarea i desfiinarea construciilor______________________29
8.2. Circulaia juridic a imobilelor proprietate privat ______________32
Capitolul III. Dreptul de proprietate public__________________________34
1. Noiune _________________________________________________34
2. Titularii (subiectele) dreptului de proprietate public_______________35
3. Obiectul dreptului de proprietate public________________________36
4. Caracterele juridice specifice dreptului de proprietate public _______37
5. Modurile de dobndire a proprietii publice. Exproprierea pentru
cauz de utilitate public___________________________________38
5.1. Enumerarea modurilor de dobndire a proprietii publice_______38
5.2. Exproprierea pentru cauz de utilitate public ________________39
6. Exercitarea dreptului de proprietate public _____________________43
6.1. Consideraii generale ___________________________________43
6.2. Dreptul de administrare__________________________________45
6.3. Concesionarea bunurilor proprietate public _________________47
6.4. nchirierea bunurilor proprietate public _____________________50
6.5. Dreptul de folosin gratuit ______________________________51
7. ncetarea dreptului de proprietate public_______________________51
Capitolul IV. Aciunea n revendicare _______________________________52
Seciunea I. Aspecte generale referitoare la aciunea n revendicare
imobiliar _____________________________________________________52
1. Noiune i caractere generale ________________________________52
2. Delimitarea aciunii n revendicare de alte aciuni reale ____________52
2.1. Aciunea n revendicare i aciunea posesorie ________________52
2.2. Aciunea n revendicare i aciunea confesorie________________53
2.3. Aciunea n revendicare i aciunea negatorie ________________53
2.4. Aciunea n revendicare i aciunea n grniuire ______________54
2.5. Aciunea n revendicare i petiia de ereditate ________________54
2.6. Aciunea n revendicare i aciunea n evacuare ______________55
2.7. Aciunea n revendicare i aciunea n constatare _____________56
3. Calitatea procesual _______________________________________56
Seciunea a II-a. Aciunea n revendicare imobiliar____________________59
1. Proba dreptului de proprietate________________________________59
2. Imprescriptibilitatea aciunii n revendicare imobiliare______________65
Seciunea a III-a. Aciunea n revendicare mobiliar____________________65
1. Situaii de distins __________________________________________65
2. Ipoteza reglementat de art. 937 alin. (1) C.civ. __________________66
2.1. Precizri prealabile _____________________________________66
2.2. Condiii referitoare la bunuri ______________________________66
2.3. Condiii referitoare la persoane____________________________67
Cuprins

IX
2.4. Condiii referitoare la posesia terului dobnditor______________ 68
3. Revendicarea bunului mobil pierdut sau furat de la terul
dobnditor de bun-credin _______________________________ 69
4. Revendicarea bunului mobil de la ho, de la gsitorul care nu s-a
conformat dispoziiilor art. 941 i urm. C.civ. sau de la terul
dobnditor de rea-credin_________________________________ 71
5. Ipoteza n care gsitorul bunului mobil s-a conformat dispoziiilor
art. 941 i urm. C.civ. _____________________________________ 72
Seciunea a IV-a. Efectele admiterii aciunii n revendicare______________ 73
1. Precizri introductive ______________________________________ 73
2. Restituirea lucrului ________________________________________ 73
3. Restituirea productelor i a fructelor __________________________ 74
4. Suportarea cheltuielilor fcute de ctre posesor _________________ 75
TITLUL II. ACTUL JURIDIC CIVIL ___________________________________ 77
Capitolul I. Definiia i clasificarea actelor juridice civile ______________ 77
1. Definiia actului juridic civil __________________________________ 77
2. Clasificarea actelor juridice civile _____________________________ 77
2.1. Acte juridice unilaterale, acte juridice bilaterale i acte juridice
plurilaterale__________________________________________ 77
2.2. Acte juridice cu titlu oneros i acte juridice cu titlu gratuit _______ 79
2.3. Acte juridice constitutive, acte juridice translative i acte juridice
declarative __________________________________________ 82
2.4. Acte juridice de conservare, acte juridice de administrare i
acte juridice de dispoziie_______________________________ 83
2.5. Acte juridice consensuale, acte juridice solemne (formale) i
acte juridice reale_____________________________________ 84
2.6. Acte juridice patrimoniale i acte juridice nepatrimoniale _______ 85
2.7. Acte juridice civile ntre vii i acte juridice civile pentru cauz
de moarte___________________________________________ 85
2.8. Acte juridice civile subiective i acte juridice civile condiie ______ 85
2.9. Acte juridice civile pure i simple i acte juridice civile afectate
de modaliti_________________________________________ 86
2.10. Acte juridice civile principale i acte juridice civile accesorii ____ 87
2.11. Acte juridice civile cauzale i acte juridice civile abstracte _____ 87
2.12. Acte juridice civile strict personale i acte juridice civile
care pot fi ncheiate i prin reprezentant ___________________ 88
2.13. Acte juridice civile numite i acte juridice civile nenumite ______ 88
2.14. Acte juridice civile cu executare dintr-o dat i acte
juridice civile cu executare succesiv _____________________ 89
Capitolul II. Condiiile actului juridic civil ___________________________ 90
Seciunea I. Noiunea i clasificarea condiiilor actului juridic civil _________ 90
1. Noiune_________________________________________________ 90
2. Clasificarea condiiilor actului juridic civil _______________________ 91

Instituii de drept civil

X
Seciunea a II-a. Capacitatea de a ncheia actul juridic civil ______________92
1. Noiune _________________________________________________92
2. Regula (principiul) capacitii de a ncheia acte juridice i excepia
incapacitii _____________________________________________92
Seciunea a III-a. Consimmntul _________________________________94
1. Noiune i aspecte generale _________________________________94
2. Corelaia dintre consimmnt i voina juridic. Principiile
voinei juridice ___________________________________________95
3. Cerinele valabilitii consimmntului _________________________98
3.1. Precizri introductive____________________________________98
3.2. Consimmntul s provin de la o persoan cu discernmnt ___98
3.3. Consimmntul s fie exprimat cu intenia de a produce efecte
juridice (animo contrahendi negotii) _______________________99
3.4. Consimmntul s fie liber, adic s nu fie alterat de vreun
viciu de consimmnt_________________________________100
4. Eroarea ________________________________________________100
4.1. Noiune _____________________________________________100
4.2. Clasificare ___________________________________________100
4.3. Structura erorii eseniale ________________________________103
4.4. Cerinele erorii eseniale ________________________________103
4.5. Sanciune____________________________________________104
5. Dolul___________________________________________________105
5.1. Noiune _____________________________________________105
5.2. Structura dolului_______________________________________106
5.3. Cerinele dolului_______________________________________107
5.4. Sanciune____________________________________________108
5.5. Proba dolului _________________________________________109
6. Violena ________________________________________________109
6.1. Noiune _____________________________________________109
6.2. Clasificare ___________________________________________109
6.3. Structura violenei _____________________________________110
6.4. Cerinele violenei _____________________________________110
6.5. Sanciune____________________________________________112
7. Leziunea _______________________________________________112
7.1. Noiune _____________________________________________112
7.2. Structura leziunii ______________________________________113
7.3. Domeniul de aplicare___________________________________113
7.4. Sanciune____________________________________________115
Seciunea a IV-a. Obiectul actului juridic civil ________________________115
1. Noiune ________________________________________________115
2. Cerinele valabilitii obiectului actului juridic civil ________________116
2.1. Enumerarea cerinelor valabilitii obiectului actului juridic civil __116
2.2. Obiectul s fie determinat sau determinabil _________________116
2.3. Obiectul s fie licit _____________________________________117
2.4. Obiectul s existe _____________________________________118
Cuprins

XI
2.5. Obiectul s fie posibil __________________________________ 119
2.6. Obiectul s fie n circuitul civil ___________________________ 119
2.7. Obiectul s fie o fapt personal a celui care se oblig________ 119
2.8. Existena autorizaiei administrative sau judiciare ori a altei
cerine prevzute de lege______________________________ 120
Seciunea a V-a. Cauza (scopul) actului juridic civil___________________ 120
1. Noiune________________________________________________ 120
2. Cerinele valabilitii cauzei actului juridic civil __________________ 121
2.1. Enumerarea cerinelor valabilitii cauzei actului juridic civil ____ 121
2.2. Cauza s existe ______________________________________ 122
2.3. Cauza s fie licit_____________________________________ 122
2.4. Cauza s fie moral ___________________________________ 123
3. Proba cauzei____________________________________________ 123
Seciunea a VI-a. Forma actului juridic civil _________________________ 124
1. Consideraii generale _____________________________________ 124
1.1. Noiunea de form a actului juridic civil ____________________ 124
1.2. Principiul consensualismului ____________________________ 124
1.3. Clasificarea condiiilor de form ale actului juridic civil ________ 125
2. Forma ad validitatem _____________________________________ 125
3. Forma ad probationem____________________________________ 128
4. Forma pentru opozabilitate fa de teri _______________________ 129
Seciunea a VII-a. Modalitile actului juridic civil_____________________ 131
1. Termenul ______________________________________________ 131
1.1. Noiune_____________________________________________ 131
1.2. Clasificare___________________________________________ 131
1.3. Efecte ______________________________________________ 133
2. Condiia _______________________________________________ 135
2.1. Noiune_____________________________________________ 135
2.2. Clasificare___________________________________________ 135
2.3. Efectele condiiei _____________________________________ 138
2.4. Comparaie ntre termen i condiie_______________________ 141
3. Sarcina ________________________________________________ 142
3.1. Noiune_____________________________________________ 142
3.2. Clasificare___________________________________________ 142
3.3. Efecte ______________________________________________ 143
3.4. Comparaie ntre condiie i sarcin_______________________ 143
Capitolul III. Efectele actului juridic civil ___________________________ 144
1. Consideraii generale referitoare la efectele actului juridic civil _____ 144
1.1. Noiunea de efecte ale actului juridic civil __________________ 144
1.2. Determinarea efectelor actului juridic civil __________________ 144
1.3. Noiunea i enumerarea principiilor efectelor actului juridic civil _ 147
2. Principiul forei obligatorii __________________________________ 147
2.1. Noiune i justificare___________________________________ 147
2.2. Excepii _____________________________________________ 148

Instituii de drept civil

XII
3. Irevocabilitatea actului juridic civil ____________________________153
3.1. Noiune i justificare ___________________________________153
3.2. Excepii _____________________________________________154
4. Principiul relativitii efectelor actului juridic civil _________________157
4.1. Noiune i justificare ___________________________________157
4.2. Principiul relativitii i opozabilitatea fa de teri a actului
juridic______________________________________________157
4.3. Noiunile de parte, ter i avnd-cauz _____________________158
4.4. Excepii de la principiul relativitii efectelor actului juridic civil ___162
4.5. Excepii de la opozabilitatea actului juridic civil _______________171
4.6. Simulaia ____________________________________________172
4.6.1. Noiune_____________________________________________ 172
4.6.2. Formele simulaiei ____________________________________ 173
4.6.3. Efectele simulaiei ____________________________________ 174
4.6.4. Aciunea n simulaie __________________________________ 177
5. Efectele specifice contractelor sinalagmatice ___________________179
5.1. Consideraii introductive ________________________________179
5.2. Excepia de neexecutare a contractului ____________________179
5.3. Rezoluiunea i rezilierea _______________________________181
5.3.1. Rezoluiunea ________________________________________ 181
5.3.2. Rezilierea___________________________________________ 185
5.4. Riscul contractului sinalagmatic __________________________185
6. Rspunderea civil contractual (executarea indirect a obligaiilor
contractuale) ___________________________________________187
6.1. Consideraii prealabile__________________________________187
6.2. Condiiile acordrii de despgubiri ________________________188
6.2.1. Enumerare __________________________________________ 188
6.2.2. Fapta ilicit__________________________________________ 188
6.2.3. Prejudiciul __________________________________________ 189
6.2.4. Raportul de cauzalitate ________________________________ 190
6.2.5. Vinovia ___________________________________________ 191
6.2.6. Punerea n ntrziere __________________________________ 191
6.2.7. Clauzele cu privire la rspundere ________________________ 193
6.3. Evaluarea despgubirilor________________________________194
6.3.1. Enumerarea modurilor de evaluare _______________________ 194
6.3.2. Evaluarea judiciar ___________________________________ 194
6.3.3. Evaluarea convenional. Clauza penal___________________ 195
6.3.4. Evaluarea legal _____________________________________ 196
Capitolul IV. Nulitatea actului juridic civil __________________________198
1. Noiuni generale _________________________________________198
1.1. Definiia nulitii _______________________________________198
1.2. Funciile nulitii _______________________________________199
1.3. Concepia despre nulitate _______________________________200
1.4. Clasificarea nulitilor actului juridic civil ____________________200
1.4.1. Nulitatea absolut i nulitatea relativ _____________________ 200
1.4.2. Nulitatea parial i nulitatea total _______________________ 201
Cuprins

XIII
1.4.3. Nulitatea expres i nulitatea virtual______________________202
1.4.4. Nuliti de fond i nuliti de form ________________________203
1.4.5. Nuliti amiabile i nuliti judiciare. Precizri privind
aa-numitele nuliti de drept. Clauze considerate nescrise _________203
1.5. Delimitarea nulitii de alte sanciuni de drept civil (de alte
cauze de ineficacitate a actului juridic) ___________________ 206
1.5.1. Nulitatea i rezoluiunea ________________________________207
1.5.2. Nulitatea i rezilierea __________________________________208
1.5.3. Nulitatea i revocarea__________________________________208
1.5.4. Nulitatea i caducitatea_________________________________208
1.5.5. Nulitatea i inopozabilitatea _____________________________209
1.5.6. Nulitatea i reduciunea ________________________________210
2. Cauzele de nulitate_______________________________________ 210
2.1. Precizri introductive __________________________________ 210
2.2. Cauzele de nulitate absolut ____________________________ 211
2.3. Cauzele de nulitate relativ _____________________________ 214
3. Regimul juridic al nulitii __________________________________ 215
3.1. Precizri introductive __________________________________ 215
3.2. Regimul juridic al nulitii relative_________________________ 215
3.2.1. Enumerarea regulilor care guverneaz regimul juridic
al nulitii relative __________________________________________215
3.2.2. Nulitatea relativ poate fi invocat, n principiu, numai
de persoana interesat______________________________________216
3.2.3. Nulitatea relativ este prescriptibil pe cale de aciune
i imprescriptibil pe cale de excepie __________________________217
3.2.4. Nulitatea relativ poate fi acoperit prin confirmare expres
ori tacit _________________________________________________217
3.3. Regimul juridic al nulitii absolute________________________ 219
3.3.1. Enumerarea regulilor care guverneaz regimul juridic al
nulitii absolute ___________________________________________219
3.3.2. Nulitatea absolut poate fi invocat de oricine are interes,
de instan, de procuror sau de alte organe prevzute de lege _______219
3.3.3. Nulitatea absolut este imprescriptibil ____________________221
3.3.4. Nulitatea absolut, n principiu, nu poate fi acoperit prin
confirmare________________________________________________221
3.4. Comparaie de regim juridic ntre nulitatea absolut i nulitatea
relativ ____________________________________________ 222
4. Efectele nulitii _________________________________________ 223
4.1. Consideraii generale __________________________________ 223
4.1.1. Noiunea de efecte ale nulitii ___________________________223
4.1.2. Enumerarea principiilor efectelor nulitii ___________________224
4.2. Principiul retroactivitii efectelor nulitii ___________________ 224
4.2.1. Noiune _____________________________________________224
4.2.2. Excepii _____________________________________________225
4.3. Principiul restabilirii situaiei anterioare (restitutio in integrum) __ 225
4.3.1. Noiune _____________________________________________225
Instituii de drept civil

XIV
4.3.2. Aspecte procesuale ___________________________________ 226
4.3.3. Excepii de la principiul restitutio in integrum________________ 227
4.3.4. Modaliti de restituire _________________________________ 228
4.4. Principiul anulrii actului subsecvent ca urmare a anulrii
actului iniial (resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis) ___230
4.4.1. Noiune i justificare___________________________________ 230
4.4.2. Excepii ____________________________________________ 230
4.5. Cazurile care nltur principiul quod nullum est,
nullum producit effectum_______________________________234
4.5.1. Precizri prealabile ___________________________________ 234
4.5.2. Conversiunea actului juridic_____________________________ 234
4.5.3. Error communis facit ius________________________________ 236
4.5.4. Principiul rspunderii civile delictuale _____________________ 237
TITLUL III. RSPUNDEREA CIVIL DELICTUAL _____________________238
Capitolul I. Consideraii generale _________________________________238
1. Noiune ________________________________________________238
2. Forme _________________________________________________238
Capitolul II. Condiiile rspunderii civile delictuale pentru fapta
proprie __________________________________________________239
Seciunea I. Prejudiciul _________________________________________239
1. Noiune. Prejudiciul patrimonial i prejudiciul moral ______________239
2. Cerinele reparrii prejudiciului ______________________________240
2.1. Prejudiciul s fie cert ___________________________________240
2.2. Prejudiciul s nu fi fost reparat n prealabil de o ter
persoan fizic sau juridic_____________________________240
3. Principiile reparrii prejudiciului ______________________________242
3.1. Principiul posibilitii reparrii prejudiciului pe cale
convenional _______________________________________242
3.2. Principiul reparrii integrale a prejudiciului __________________242
3.3. Principiul reparrii n natur a prejudiciului __________________243
3.4. Principiul rspunderii solidare ____________________________243
4. Repararea prin echivalent a prejudiciului ______________________243
4.1. Modaliti de reparare prin echivalent a prejudiciului __________243
4.2. Stabilirea despgubirilor n cazul reparrii prin echivalent
a prejudiciului _______________________________________244
Seciunea a II-a. Fapta ilicit _____________________________________246
1. Noiune ________________________________________________246
2. Fapta ilicit, element distinct al rspunderii civile delictuale________247
3. Cauzele care nltur caracterul ilicit al faptei prejudiciabile________247
3.1. Precizri introductive___________________________________247
3.2. Legitima aprare (art. 1360 C.civ. i art. 44 C.pen.) ___________248
3.3. Starea de necesitate (art. 1361 C.civ. i art. 45 C.pen.) ________248
3.4. ndeplinirea unei activiti impuse ori permise de lege
sau ordinul superiorului ________________________________248
Cuprins

XV
3.5. Divulgarea secretului comercial impus de anumite
mprejurri _________________________________________ 249
3.6. Exercitarea normal a unui drept subiectiv _________________ 249
3.7. Consimmntul victimei _______________________________ 250
Seciunea a II-a. Raportul de cauzalitate dintre fapta ilicit i prejudiciu___ 251
Seciunea a IV-a. Vinovia _____________________________________ 252
1. Noiunea i structura vinoviei _____________________________ 252
2. Formele i modalitile vinoviei ____________________________ 252
3. Criterii pentru stabilirea vinoviei ___________________________ 253
4. Capacitatea delictual (discernmntul) ______________________ 254
5. Cauzele care nltur vinovia _____________________________ 255
Seciunea a V-a. Aspecte specifice privind rspunderea civil
delictual a persoanei juridice pentru fapta sa proprie_________________ 256
1. Particulariti privind condiiile rspunderii persoanei juridice
pentru fapta proprie _____________________________________ 256
2. Efectele rspunderii persoanei juridice _______________________ 256
Capitolul III. Rspunderea civil delictual indirect_________________ 257
Seciunea I. Rspunderea pentru fapta altuia _______________________ 257
1. Rspunderea pentru fapta minorului sau a celui pus sub interdicie _ 257
1.1. Reglementare. Domeniul de aplicare______________________ 257
1.2. Fundamentarea rspunderii pentru fapta minorului sau a celui
pus sub interdicie ___________________________________ 257
1.3. Condiiile rspunderii pentru fapta minorului sau a celui
pus sub interdicie ___________________________________ 258
1.4. Efectele rspunderii pentru fapta minorului sau a celui
pus sub interdicie ___________________________________ 260
1.5. Corelaia dintre rspunderea prinilor i rspunderea
altei persoane care avea obligaia de supraveghere
a minorului _________________________________________ 260
2. Rspunderea comitentului pentru fapta prepusului ______________ 261
2.1. Reglementare. Domeniul de aplicare______________________ 261
2.2. Fundamentarea rspunderii comitentului pentru fapta
prepusului__________________________________________ 263
2.3. Condiiile rspunderii comitentului pentru fapta prepusului _____ 263
2.4. Efectele rspunderii ___________________________________ 264
2.4.1. Efectele rspunderii comitentului n raporturile dintre
comitent i victima prejudiciului _______________________________264
2.4.2. Efectele rspunderii comitentului n raporturile dintre
comitent i prepus. Regresul comitentului _______________________266
2.5. Corelaia dintre rspunderea prinilor i rspunderea
comitentului ________________________________________ 267
Seciunea a II-a. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de
animale sau de lucruri _________________________________________ 268
1. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri n general _____ 268
1.1. Reglementare. Domeniul de aplicare______________________ 268
Instituii de drept civil

XVI
1.2. Fundamentarea rspunderii pentru prejudiciile cauzate
de lucruri n general __________________________________270
1.3. Condiiile rspunderii. Cauze exoneratoare de rspundere _____271
1.4. Efectele rspunderii____________________________________272
1.5. Corelaia cu alte forme de rspundere _____________________272
2. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale _____________272
2.1. Reglementare. Domeniul de aplicare ______________________272
2.2. Fundamentarea rspunderii _____________________________274
2.3. Condiiile rspunderii. Cauzele exoneratoare de rspundere____274
2.4. Efectele rspunderii____________________________________274
3. Rspunderea pentru prejudiciile cauzate prin ruina edificiului ______275
3.1. Reglementare. Domeniul de aplicare ______________________275
3.2. Fundamentarea rspunderii pentru prejudiciile cauzate prin
ruina edificiului ______________________________________275
3.3. Condiiile rspunderii. Cauzele exoneratoare de rspundere____275
3.4. Efectele rspunderii____________________________________276
4. Rspunderea pentru prejudiciul cauzat prin cderea sau
aruncarea din imobil a unui lucru ___________________________276
TITLUL IV. PRESCRIPIA EXTINCTIV I DECDEREA________________277
Capitolul I. Prescripia extinctiv _________________________________277
Seciunea I. Consideraii generale referitoare la prescripia extinctiv _____277
1. Definiia i reglementarea prescripiei extinctive_________________277
2. Natura juridic a prescripiei extinctive ________________________278
3. Efectul prescripiei extinctive________________________________279
3.1. Noiune i consecine __________________________________279
3.2. Principiile efectului prescripiei extinctive ___________________280
Seciunea a II-a. Domeniul prescripiei extinctive _____________________282
1. Noiune ________________________________________________282
2. Domeniul prescripiei extinctive n cadrul drepturilor patrimoniale ___282
2.1. Prescripia extinctiv i drepturile de crean ________________282
2.2. Prescripia extinctiv i drepturile reale accesorii _____________283
2.3. Prescripia extinctiv i drepturile reale principale ____________283
3. Domeniul prescripiei extinctive n cadrul drepturilor
nepatrimoniale__________________________________________284
3.1. Principiul imprescriptibilitii drepturilor nepatrimoniale ________284
3.2. Excepii de la principiul imprescriptibilitii drepturilor
nepatrimoniale_______________________________________285
4. Probleme speciale referitoare la domeniul prescripiei extinctive ____285
4.1. Valorificarea dreptului subiectiv civil pe calea excepiei
(a aprrii de fond) ___________________________________285
4.2. Aciunea n constatare__________________________________287
4.3. Aciunile mixte ________________________________________288
4.4. Dualitatea de aciuni ___________________________________288
4.5. Drepturile potestative (secundare) ________________________289
Cuprins

XVII
4.6. Aciunea n repararea (compensarea) prejudiciului moral ______ 290
4.7. Aciunea n restituirea prestaiilor executate n baza
unui act juridic civil desfiinat, desfcut sau ale crui
obligaii au devenit imposibil de executat _________________ 290
4.8. Aciunile n materie de carte funciar______________________ 291
4.9. Prescripia extinctiv n materie succesoral________________ 292
Seciunea a III-a. Termenele de prescripie extinctiv _________________ 295
1. Noiune i clasificare _____________________________________ 295
2. Termenul general de prescripie extinctiv ____________________ 296
3. Termene speciale de prescripie extinctiv ____________________ 297
Seciunea a IV-a. Cursul prescripiei extinctive ______________________ 300
Subseciunea I. nceputul prescripiei extinctive ____________________ 300
1. Regula general privind nceputul prescripiei extinctive__________ 300
2. Reguli speciale privind nceputul prescripiei extinctive___________ 300
2.1. Ipoteza dreptului la aciunea n executarea obligaiilor
de a da sau de a face ________________________________ 300
2.2. Ipoteza dreptului la aciunea n restituirea prestaiilor _________ 301
2.3. Ipoteza dreptului la aciunea n executarea prestaiilor
succesive __________________________________________ 301
2.4. Ipoteza dreptului la aciune n materia asigurrilor contractuale _ 301
2.5. Ipoteza dreptului la aciunea n repararea pagubei
cauzate printr-o fapt ilicit i cazuri asimilate _____________ 301
2.6. Ipoteza dreptului la aciunea n anularea actului juridic ________ 304
2.7. Ipoteza dreptului la aciunea n rspundere pentru vicii
aparente___________________________________________ 305
2.8. Ipoteza dreptului la aciunea n rspundere pentru vicii
ascunse ___________________________________________ 306
2.9. Alte reguli speciale privind nceputul prescripiei extinctive_____ 307
Subseciunea a II-a. Suspendarea prescripiei extinctive _____________ 310
1. Noiune. Justificare_______________________________________ 310
2. Cauzele de suspendare ___________________________________ 311
2.1. Cauzele generale de suspendare ________________________ 311
2.2. Cauzele speciale de suspendare_________________________ 312
3. Efectele suspendrii ______________________________________ 313
3.1. Efectul general _______________________________________ 313
3.2. Efectul special _______________________________________ 313
3.3. Beneficiul i extinderea efectului suspendrii _______________ 314
Subseciunea a III-a. ntreruperea prescripiei extinctive _____________ 314
1. Noiune. Justificare_______________________________________ 314
2. Cauzele de ntrerupere____________________________________ 315
3. Efectele ntreruperii ______________________________________ 318
4. Beneficiul i extinderea efectului ntreruptiv____________________ 319
Subseciunea a IV-a. Repunerea n termenul de prescripie extinctiv __ 319
1. Noiune. Justificare_______________________________________ 319
2. Domeniul repunerii n termenul de prescripie extinctiv __________ 320
Instituii de drept civil

XVIII
3. Termenul pentru repunerea n termenul de prescripie
extinctiv ______________________________________________321
4. Efectul repunerii n termenul de prescripie extinctiv_____________321
Subseciunea a V-a. mplinirea prescripiei extinctive ________________322
1. Precizri prealabile _______________________________________322
2. Regulile de stabilire a momentului mplinirii prescripiei extinctive ___322
Capitolul II. Decderea __________________________________________323
1. Noiune. Clasificarea termenelor de decdere __________________323
2. Domeniul de aplicare______________________________________323
3. Regimul juridic___________________________________________326
4. Efectele decderii ________________________________________327
TITLUL V. CONTRACTE SPECIALE _________________________________328
Capitolul I. Contractul de vnzare_________________________________328
Seciunea I. Noiune, reglementare i caractere juridice________________328
1. Noiune ________________________________________________328
2. Reglementri naionale i europene __________________________329
3. Caracterele juridice ale vnzrii _____________________________329
Seciunea a II-a. Condiii de validitate specifice ______________________333
1. Regula: capacitatea; excepia: incapacitatea ___________________333
2. Incapaciti speciale de a vinde i de a cumpra ________________334
A. Incapaciti de a cumpra ________________________________335
B. Incapaciti de a vinde ___________________________________336
3. Consimmntul__________________________________________336
A. Antecontractul de vnzare-cumprare_______________________337
B. Pactul de opiune: promisiune unilateral de vnzare___________338
C. Promisiunea bilateral de vnzare-cumprare ________________340
D. Pactul de preferin _____________________________________341
E. Promisiunea faptei altuia (convenia de porte-fort) _____________341
F. Dreptul de preempiune al cumprtorului ____________________342
G. Manifestri ale consimmntului n vnzarea de consumaie ____346
H. Arvuna i acontul _______________________________________349
4. Obiectul contractului de vnzare-cumprare____________________350
A. Lucrul vndut __________________________________________351
B. Preul, obiect al obligaiei cumprtorului ____________________358
C. Preul lezionar i vnzarea pe un euro ______________________361
5. Cauza: motivul, scopul i interesul prilor _____________________362
6. Publicitatea imobiliar _____________________________________364
7. Interpretarea clauzelor i calificarea contractului ________________365
A. Interpretarea (clauzelor) contractului ________________________365
B. Calificarea contractului___________________________________366
Seciunea a III-a. Efectele contractului de vnzare-cumprare___________367
1. Transferul proprietii: de drept sau n sarcina vnztorului? _______367
A. Strmutarea proprietii: de drept (automatic, abstract i
instantanee)_________________________________________368
Cuprins

XIX
B. Momentul transferului dreptului de proprietate________________ 369
C. Riscul pieirii fortuite a lucrului i al contractului _______________ 370
2. Obligaiile vnztorului ____________________________________ 371
A. Obligaia de predare a lucrului vndut ______________________ 372
B. Obligaia de garanie contra eviciunii_______________________ 377
C. Obligaia de garanie contra viciilor lucrului vndut ____________ 382
3. Obligaiile cumprtorului__________________________________ 390
A. Obligaia de plat a preului ______________________________ 390
B. Obligaia de a prelua lucrul vndut _________________________ 393
C. Obligaia de a suporta cheltuielile vnzrii. __________________ 393
Seciunea a IV-a. Varieti ale contractului de vnzare-cumprare:
vnzri particularizate__________________________________________ 394
1. Vnzarea pe ncercate____________________________________ 395
2. Vnzarea unei moteniri___________________________________ 396
3. Vnzarea cu opiune de rscumprare _______________________ 397
4. Vnzarea de consumaie __________________________________ 398
A. Contractul de consumaie: o nou teorie general?____________ 399
B. Armonizarea i normalizarea contractelor de consumaie______ 401
Capitolul II. Contractul de donaie________________________________ 403
Seciunea I. Delimitarea contractului de donaie _____________________ 403
1. Noiune i reglementare___________________________________ 403
2. Caractere juridice ________________________________________ 404
Seciunea a II-a. Condiii de fond _________________________________ 405
1. Capacitatea prilor ______________________________________ 405
A. Incapaciti de a dispune prin donaii _______________________ 406
B. Incapaciti de a primi donaii _____________________________ 407
C. Incapaciti privind donaiile de organe _____________________ 408
D. Incapaciti privind donaiile fcute partidelor politice __________ 410
2. Formarea acordului de voine_______________________________ 411
3. Obiectul contractului______________________________________ 412
4. Cauza_________________________________________________ 413
Seciunea a III-a. Principiul irevocabilitii speciale a donaiei ___________ 413
1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitii donaiilor.________ 414
2. Clauze compatibile cu principiul irevocabilitii donaiei. __________ 415
3. Revocabilitatea donaiilor ntre soi __________________________ 415
Seciunea a IV-a. Principiul solemnitii donaiei _____________________ 416
Seciunea a V-a. Donaiile deghizate, donaiile indirecte i darurile
de nunt ____________________________________________________ 418
1. Donaia deghizat _______________________________________ 418
2. Donaiile indirecte________________________________________ 419
A. Renunarea la un drept __________________________________ 419
B. Remiterea de datorie ___________________________________ 420
C. Stipulaia n favoarea unei tere persoane ___________________ 420
3. Darul manual ___________________________________________ 421
A. Darul manual: donaie simplificat _________________________ 421
Instituii de drept civil

XX
B. Darurile de nunt _______________________________________422
Seciunea a VI-a. Efectele contractului de donaie ____________________422
1. Obligaiile donatorului _____________________________________423
A. Obligaia de predare a lucrului _____________________________423
B. Obligaia de garanie a donatorului _________________________423
2. Obligaiile donatarului _____________________________________424
3. Efectele donaiei fa de teri________________________________424
Seciunea a VII-a. Cauzele legale de revocare a donaiilor _____________424
1. Revocarea donaiei pentru neexecutarea fr justificare
a sarcinii ______________________________________________425
A. Neexecutarea sarcinii ___________________________________426
B. Revizuirea condiiilor i sarcinilor___________________________426
2. Revocarea pentru ingratitudine ______________________________427
Capitolul III. Contractul de locaiune ______________________________430
Seciunea I. Noiune, delimitare i formare __________________________430
1. Definirea i durata locaiunii ________________________________430
2. Delimitarea locaiunii ______________________________________431
A. Caracterele juridice ale locaiunii ___________________________431
B. Asemnri i deosebiri fa de alte contracte _________________432
3. Natura juridic a dreptului locatarului _________________________433
4. Formarea contractului de locaiune___________________________433
A. Consimmntul prilor __________________________________433
B. Capacitatea prilor _____________________________________434
C. Obiectul contractului ____________________________________434
Seciunea a II-a. Efectele contractului de locaiune ___________________436
1. Obligaiile locatorului ______________________________________437
A. Obligaia de predare a lucrului _____________________________437
B. Obligaia meninerii strii corespunztoare de ntrebuinare
a lucrului ___________________________________________437
C. Obligaia de garanie ____________________________________438
2. Obligaiile locatarului (chiriaului) ____________________________441
A. Obligaia de a lua n primire lucrul __________________________441
B. Obligaia de plat a chiriei ________________________________441
C. Obligaia de a folosi lucrul cu pruden i diligen _____________443
D. Obligaia de restituire a lucrului ____________________________444
Seciunea a III-a. Sublocaiunea i cesiunea locaiunii _________________445
1. Sublocaiunea ___________________________________________446
2. Cesiunea contractului de locaiune ___________________________447
Seciunea a IV-a. ncetarea contractului de locaiune__________________448
1. ncetarea locaiunii prin denunare unilateral __________________449
2. ncetarea locaiunii prin expirarea termenului i tacita relocaiune ___450
3. ncetarea locaiunii prin reziliere _____________________________451
4. ncetarea locaiunii prin distrugerea (pieirea) lucrului _____________451
5. ncetarea locaiunii prin desfiinarea (desfacerea) titlului
locatorului _____________________________________________452
6. Efectele nstrinrii lucrului nchiriat prin acte ntre vii ____________452
Cuprins

XXI
Seciunea V. Particularitile nchirierii locuinei______________________ 453
1. nchirierea locuinei varietate a contractului de locaiune ________ 453
2. Formarea contractului ____________________________________ 454
A. Prile contractante_____________________________________ 454
B. Locuina nchiriat______________________________________ 454
C. Forma contractului de nchiriere___________________________ 456
3. Durata nchirierii locuinei determinat: prin consens,
dar i prin lege _________________________________________ 456
4. Executarea contractului de nchiriere a locuinei ________________ 458
5. Subnchirierea, cesiunea nchirierii locuinei i schimbul
de locuine ____________________________________________ 459
6. Atribuirea contractului n caz de divor ________________________ 460
7. ncetarea contractului de nchiriere a locuinei__________________ 461
8. Regimul juridic al locuinelor cu destinaie special______________ 463
A. Locuina social _______________________________________ 463
B. Locuina de serviciu i locuina de intervenie ________________ 464
C. Locuina de necesitate __________________________________ 466
D. Locuina de protocol ____________________________________ 466
Seciunea a VI-a. Particularitile contractului de arendare _____________ 467
1. Formarea contractului de arendare __________________________ 467
A. Obiectul arendrii ______________________________________ 468
B. Forma contractului de arendare ___________________________ 468
2. Executarea contractului de arendare _________________________ 469
A. Obligaiile arendatorului _________________________________ 469
B. Obligaiile arendaului___________________________________ 469
3. Suportarea riscurilor ______________________________________ 471
4. ncetarea i rennoirea contractului de arendare ________________ 472
Capitolul IV. Contractul de mandat _______________________________ 473
Seciunea I. Regimul juridic general _______________________________ 473
Seciunea a II-a. Mandatul cu reprezentare_________________________ 474
1. Caractere juridice i delimitare______________________________ 474
2. Formarea contractului de mandat ___________________________ 476
A. Capacitatea prilor_____________________________________ 476
B. Obiectul contractului ____________________________________ 476
C. Forma i ntinderea mandatului ___________________________ 477
D. Durata i dovada mandatului _____________________________ 478
3. Efectele contractului de mandat_____________________________ 479
A. Efectele mandatului ntre pri ____________________________ 479
B. Efectele mandatului fa de teri ___________________________ 482
4. ncetarea mandatului _____________________________________ 483
A. Cazuri de ncetare______________________________________ 483
B. Efectele ncetrii mandatului______________________________ 484
Seciunea a III-a. Mandatul fr reprezentare (contractul de interpunere) _ 485
Seciunea a IV-a. Contractul de comision __________________________ 486
1. Definire, caractere, reglementare____________________________ 486
Instituii de drept civil

XXII
2. Condiii de validitate ______________________________________487
3. Efectele contractului de comision ____________________________488
A. Obligaiile comisionarului _________________________________488
B. Obligaiile comitentului ___________________________________489
C. Efectele executrii contractului de comision fa de teri_________490
4. ncetarea contractului de comision ___________________________491
Seciunea a V-a. Contractul de consignaie _________________________492
1. Definire, caracteristici, reglementare__________________________492
2. Executarea contractului de consignaie________________________493
A. Obligaiile consignantului _________________________________493
B. Obligaiile consignatarului ________________________________494
3. ncetarea contractului de consignaie _________________________496
Seciunea a VI-a. Contractul de expediie___________________________496
1. Definire, caractere, reglementare ____________________________496
2. Efectele contractului de expediie ____________________________497
A. Obligaiile expeditorului __________________________________497
B. Obligaiile comitentului ___________________________________498
Capitolul V. Contractul de mprumut ______________________________499
Seciunea I. mprumutul de folosin_______________________________499
1. Noiune i caractere juridice ________________________________499
2. Formarea contractului de comodat ___________________________501
3. Efectele contractului de comodat ____________________________501
A. Obligaiile comodatarului _________________________________501
B. Obligaiile comodantului __________________________________504
4. ncetarea contractului de comodat ___________________________504
Seciunea a II-a. mprumutul de consumaie_________________________505
1. mprumutul de consumaie gratuit ____________________________505
A. Noiune, caractere, delimitare _____________________________505
B. Formarea mprumutului de consumaie______________________506
C. Executarea mprumutului de consumaie. ____________________507
D. ncetarea mprumutului de consumaie ______________________509
2. mprumutul cu dobnd (oneros) ____________________________509
A. Dobnda obiect al mprumutului __________________________509
B. Dobnda legal pentru obligaii bneti______________________510
TITLUL VI. DREPTUL DE MOTENIRE_______________________________513
Capitolul I. Motenirea reguli generale ___________________________513
Seciunea I. Definire, terminologie, reglementare _____________________513
Seciunea a II-a. Felurile motenirii ________________________________514
1. Motenirea legal ________________________________________515
2. Motenirea testamentar___________________________________515
3. Coexistena motenirii legale cu cea testamentar_______________516
Seciunea a III-a. Deschiderea motenirii ___________________________516
1. Data deschiderii motenirii _________________________________517
Cuprins

XXIII
A. Stabilirea momentului deschiderii motenirii__________________ 517
B. Importana datei deschiderii motenirii ______________________ 518
2. Locul deschiderii motenirii ________________________________ 519
A. Noiunea de loc al deschiderii motenirii ____________________ 519
B. Importana practic a locului deschiderii motenirii ____________ 520
Seciunea a IV-a. Condiii generale ale dreptului de motenire__________ 521
1. Capacitatea de a moteni__________________________________ 521
A. Persoane care au capacitate succesoral ___________________ 522
a) Persoanele fizice n via la data deschiderii succesiunii __________522
b) Persoanele concepute, dar nenscute la data deschiderii
succesiunii _______________________________________________522
c) Persoanele disprute _____________________________________523
d) Persoanele juridice_______________________________________523
B. Persoane care nu au capacitate succesoral_________________ 524
a) Predecedaii i persoanele juridice care au ncetat s mai
aib fiin ________________________________________________524
b) Comorienii i codecedaii__________________________________524
2. Vocaia (chemarea) la motenire ____________________________ 525
3. Nedemnitatea succesoral_________________________________ 526
A. Definire, caractere, natur juridic _________________________ 526
B. Felurile nedemnitii succesorale __________________________ 527
C. Efectele nedemnitii ___________________________________ 528
D. Invocarea nedemnitii succesorale________________________ 531
Capitolul II. Motenirea legal ___________________________________ 532
Seciunea I. Principiile motenirii legale____________________________ 532
1. Condiiile speciale ale motenirii legale _______________________ 532
A. Vocaia succesoral legal_______________________________ 533
2. Principiile generale ale devoluiunii legale _____________________ 534
A. Principiul chemrii la motenire a rudelor n ordinea
claselor de motenitori legali ___________________________ 535
B. Principiul proximitii gradului de rudenie ntre motenitorii
din aceeai clas ____________________________________ 536
C. Principiul egalitii ntre rudele din aceeai clas i de acelai
grad chemate la motenire ____________________________ 536
Seciunea a II-a. Reprezentarea succesoral _______________________ 537
1. Definire, natur juridic i domeniu de aplicare_________________ 537
2. Condiiile reprezentrii succesorale __________________________ 538
3. Modul n care opereaz reprezentarea _______________________ 539
4. Efectele reprezentrii succesorale___________________________ 540
A. Efectul general ________________________________________ 540
Instituii de drept civil

XXIV
B. Efectul particular al reprezentrii succesorale_________________541
C. Particulariti ale motenirii imobilelor prin reprezentare n
condiiile Legii nr. 18/1991 i Legii nr. 10/2001______________541
Seciunea a III-a. Reguli aplicabile claselor de motenitori legali _________542
1. Clasa I de motenitori legali (descendenii defunctului) ___________542
A. Dreptul la motenire al descendenilor_______________________543
B. Caracterele juridice ale drepturilor descendenilor _____________544
2. Clasa a II-a de motenitori legali (ascendenii privilegiai
i colateralii privilegiai) ___________________________________544
A. Ascendenii privilegiai ___________________________________544
B. Colateralii privilegiai ____________________________________546
3. Clasa a III-a de motenitori legali (ascendenii ordinari) ___________548
4. Clasa a IV-a de motenitori legali (colateralii ordinari) ____________549
Seciunea a IV-a. Drepturile succesorale ale soului supravieuitor _______550
1. Condiiile speciale cerute soului supravieuitor pentru
a putea moteni_________________________________________550
A. Calitatea de so i vocaia sa la motenire ___________________551
B. Comunitatea de bunuri a soilor i soului supravieuitor _________552
2. Drepturile soului supravieuitor n concurs cu oricare
dintre clasele de motenitori legali __________________________552
3. Dreptul special al soului supravieuitor asupra mobilierului
i obiectelor de uz casnic _________________________________554
4. Dreptul de abitaie al soului supravieuitor _____________________556
Seciunea a V-a. Motenirea vacant ______________________________558
1. Noiunea de motenire vacant______________________________558
2. Natura juridic ___________________________________________559
A. Fundamentul vocaiei succesorale a statului __________________559
B. Importana determinrii naturii juridice. Conflictul de legi ________560
3. Procedura atribuirii motenirii vacante ________________________561
Capitolul III. Motenirea testamentar _____________________________563
Seciunea I. Testamentul ________________________________________563
1. Definire, caractere, cuprins _________________________________563
A. Noiunea testamentului __________________________________563
B. Caracterele testamentului ________________________________563
C. Cuprinsul testamentului __________________________________564
2. Condiiile validitii testamentului ____________________________566
A. Condiii de fond ________________________________________566
B. Condiii de form _______________________________________569
C. Reguli de form comune tuturor testamentelor ________________569
D. Sanciunea nerespectrii formei testamentului ________________571
Cuprins

XXV
3. Interpretarea i proba testamentului _________________________ 571
A. Metoda interpretrii subiective a testamentului _______________ 572
B. Proba testamentului incumb succesibilului __________________ 572
Seciunea a II-a. Formele testamentelor ___________________________ 572
1. Testamentele ordinare ____________________________________ 572
A. Testamentul olograf ____________________________________ 572
B. Testamentul autentic____________________________________ 576
2. Testamentele privilegiate __________________________________ 578
A. Testamentele n caz de epidemii, catastrofe, rzboaie _________ 578
B. Testamentele maritime i fluviale __________________________ 579
C. Testamentele militarilor__________________________________ 579
D. Testamentele persoanelor internate ntr-o instituie sanitar_____ 579
E. Reguli comune testamentelor privilegiate____________________ 580
3. Alte forme testamentare___________________________________ 580
4. Testamentul internaional __________________________________ 583
Seciunea a III-a. Legatul _______________________________________ 584
1. Definire i condiii ________________________________________ 584
2. Clasificarea legatelor _____________________________________ 585
A. Clasificarea legatelor dup modalitile care afecteaz voina
testatorului _________________________________________ 585
B. Clasificarea legatelor dup obiectul lor______________________ 586
C. Forme ale legatului cu titlu particular _______________________ 588
3. Efectele legatelor ________________________________________ 589
4. Ineficacitatea legatelor ____________________________________ 590
A. Revocarea legatelor ____________________________________ 591
B. Revocarea judectoreasc_______________________________ 593
C. Caducitatea legatelor ___________________________________ 594
D. Legatul conjunctiv i dreptul de acrescmnt_________________ 596
Seciunea a IV-a. Exheredarea (dezmotenirea) _____________________ 598
A. Felurile exheredrii _____________________________________ 598
B. Efectele exheredrii ____________________________________ 599
C. Nulitatea exheredrii____________________________________ 600
Seciunea a V-a. Execuiunea testamentar ________________________ 600
1. Delimitarea execuiunii testamentare_________________________ 600
2. Drepturile i obligaiile (puterile) executorului testamentar ________ 601
3. ncetarea execuiunii testamentare __________________________ 602
Seciunea a VI-a. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice
de bunurile succesiunii _________________________________________ 602
1. Oprirea actelor (pactelor) asupra motenirii nedeschise __________ 603
A. Condiii ______________________________________________ 603
Instituii de drept civil

XXVI
B. Nulitatea actelor asupra motenirilor nedeschise ______________604
2. Substituia fideicomisar ___________________________________605
A. Definire i elemente constitutive ___________________________605
B. Condiiile substituiei fideicomisare _________________________606
C. Efectele substituiei fideicomisare __________________________607
D. Legatul rmiei (liberalitile reziduale) ____________________607
E. Noiunea de substituie ordinar (vulgar)____________________608
3. Oprirea liberalitilor care ncalc rezerva succesoral ___________609
A. Caracterele juridice ale rezervei succesorale _________________609
B. Rezerva succesoral a descendenilor ______________________611
C. Rezerva succesoral a ascendenilor privilegiai_______________612
D. Rezerva succesoral a soului supravieuitor _________________614
4. Cotitatea disponibil special a soului supravieuitor_____________614
A. Domeniul de aplicare ____________________________________615
B. Liberalitile care intr sub incidena art. 1090 C.civ. ___________615
C. Determinarea cuantumului cotitii disponibile speciale _________616
5. Determinarea masei succesorale ____________________________617
A. Determinarea valorii bunurilor existente n patrimoniul
defunctului la data deschiderii succesiunii (activul brut) _______617
B. Determinarea activul net al motenirii _______________________618
C. Reunirea fictiv la activul net a donaiilor fcute de titularul
motenirii ___________________________________________618
6. Reduciunea liberalitilor excesive___________________________620
A. Cile procedurale de exercitare a dreptului la reduciune ________620
B. Ordinea reduciunii liberalitilor excesive ____________________621
C. Efectele reduciunii______________________________________622
Capitolul IV. Transmisiunea motenirii ____________________________624
Seciunea I. Dreptul de opiune succesoral_________________________624
1. Subiectele dreptului de opiune succesoral____________________624
A. Succesibilii legali i testamentari ___________________________625
B. Creditorii personali ai succesibilului _________________________625
2. Actul juridic de opiune succesoral __________________________626
A. Caractere juridice_______________________________________626
B. Condiii de validitate_____________________________________627
3. Prescripia dreptului de opiune succesoral ___________________628
A. nceputul prescripiei dreptului de opiune succesoral__________629
B. Suspendarea i repunerea n termenul de prescripie___________630
4. Acceptarea motenirii _____________________________________632
A. Acceptarea voluntar i acceptarea forat___________________632
Cuprins

XXVII
B. Acceptarea expres i acceptarea tacit ____________________ 633
C. Efectele acceptrii motenirii _____________________________ 636
5. Renunarea la motenire __________________________________ 637
A. Condiii de fond i de form cerute pentru renunare___________ 638
B. Efectele renunrii la motenire ___________________________ 639
C. Revocarea (retractarea) renunrii de ctre succesibili _________ 639
D. Revocarea renunrii de ctre creditorii succesibililor __________ 640
Seciunea a II-a. Transmisiunea patrimoniului succesoral ______________ 640
1. Obiectul transmisiunii _____________________________________ 640
A. Cuprinsul activului succesoral ____________________________ 641
B. Cuprinsul pasivului motenirii (datoriile i sarcinile) ____________ 641
2. Transmisiunea activului motenirii ___________________________ 642
3. Transmisiunea pasivului succesoral _________________________ 643
A. Categorii de motenitori care suport pasivul motenirii ________ 643
B. Divizarea de drept a pasivului succesoral ___________________ 644
Seciunea a III-a. Dobndirea posesiunii motenirii ___________________ 644
1. Dobndirea de drept a posesiei motenirii (sezina)______________ 645
A. Noiunea de sezin_____________________________________ 645
B. Motenitorii sezinari ____________________________________ 646
C. Efectele sezinei________________________________________ 646
2. Trimiterea n posesie a motenitorilor legali nesezinari ___________ 646
3. Predarea legatelor _______________________________________ 647
A. Predarea legatului universal ______________________________ 648
B. Predarea legatului cu titlu universal ________________________ 648
C. Predarea legatului cu titlu particular ________________________ 649
4. Procedura succesoral notarial ____________________________ 649
A. Deschiderea procedurii succesorale________________________ 650
B. Desfurarea procedurii succesorale_______________________ 653
C. Suspendarea procedurii succesorale _______________________ 654
D. Certificatul de motenitor ________________________________ 654
6. Petiia de ereditate _______________________________________ 657
A. Delimitarea petiiei de ereditate de alte aciuni ________________ 657
B. Caractere juridice ______________________________________ 658
C. Efectele petiiei de ereditate ______________________________ 658
INDEX_________________________________________________________ 661
TITLUL PRELIMINAR
Aplicarea n timp a Codului civil din 2009
1. Aspecte generale privind criteriul neretroactivitii. Facta praeterita,
facta pendentia, facta futura
Pentru a stabili un criteriu abstract al neretroactivitii, trebuie s se in seama,
pe de o parte, de diferitele perioade n care timpul poate fi considerat (trecutul, pre-
zentul i viitorul), iar, pe de alt parte, de elementele prin care o situaie juridic
poate fi legat de una dintre aceste perioade (fie constituirea, modificarea sau stin-
gerea situaiei juridice, fie efectele pe care aceasta le produce).
O lege ar fi retroactiv dac ar reglementa fie fapte care, nainte de intrarea ei
n vigoare, au dat natere sau, dup caz, au modificat ori au stins o situaie juri-
dic, fie efecte pe care acea situaie juridic le-a produs nainte de aceeai dat.
Prin urmare, innd cont de principiul neretroactivitii, ct i de posibilitatea
legiuitorului de a opta ntre aplicarea imediat a legii noi i ultraactivitatea legii
vechi, pot fi deosebite trei categorii de situaii juridice:
facta praeterita, adic faptele constitutive, modificatoare sau extinctive de
situaii juridice, realizate n ntregime nainte de intrarea n vigoare a legii noi, ct i
efectele produse de acea situaie juridic nainte de acest moment. n privina
acestora, poate fi aplicat numai legea veche, adic legea n vigoare la data pro-
ducerii faptei respective ori efectelor ei, deoarece, dac s-ar aplica o lege ulterioar
ar nsemna s i se atribuie efect retroactiv. n consecin: o lege ulterioar nu poa-
te s aduc atingere constituirii, modificrii sau stingerii situaiilor juridice anterioa-
re, indiferent dac legea nou ar suprima un mod de formare, modificare sau stin-
gere ori ar schimba condiiile necesare; faptele care nu au putut determina consti-
tuirea sau stingerea unei situaii juridice potrivit legii n vigoare la data cnd ele
s-au realizat nu pot s fie socotite de o lege ulterioar c au produs aceste efecte,
ceea ce nseamn c legea nou nu poate atribui unui fapt trecut efecte pe care
acest fapt nu le putea produce sub imperiul legii n vigoare n momentul realizrii
faptului; dac legea creeaz o situaie juridic nou, ea nu ar putea s prevad c
noua situaie juridic s-a nscut din fapte anterioare intrrii sale n vigoare sau,
dup caz, organul de jurisdicie nu ar putea decide c situaia juridic reglementat
doar de legea nou s-a nscut din fapte ntmplate n ntregime nainte de intrarea
ei n vigoare;
facta pendentia, adic situaiile juridice n curs de formare, modificare sau
stingere la data intrrii ei n vigoare. n privina acestora, legiuitorul poate opta ntre
aplicarea legii noi i ultraactivitatea (supravieuirea) legii vechi. Dac ns elemen-
tele ce alctuiesc constituirea sau, dup caz, modificarea ori stingerea au indivi-
dualitate proprie, atunci pentru fiecare element se aplic legea n vigoare la
momentul la care acesta s-a produs;
Instituii de drept civil

2
facta futura, adic situaiile juridice care se vor nate, modifica sau stinge
dup intrarea n vigoare a legii noi, precum i efectele viitoare ale situaiilor juridice
trecute. n privina acestora, se va aplica legea nou, afar de cazul n care legiui-
torul opteaz pentru supravieuirea legii vechi. n privina efectelor viitoare ale
situaiilor juridice trecute, Codul civil din 2009 a preferat, ca regul, soluia ultra-
activitii legii n vigoare la data naterii situaiei juridice. Efectele produse n timp
ale unei situaii juridice vor fi cele stabilite de legea n vigoare n momentul n care
se realizeaz fiecare efect n parte, deci legea nou nu se poate aplica efectelor
produse de aceste situaii juridice nainte de intrarea ei n vigoare, deoarece ar
nsemna o aplicare retroactiv a legii noi. De asemenea, n cazul n care legea
nou ar suprima o situaie juridic, ea poate fi aplicat numai efectelor viitoare, nu
ns i efectelor produse de acea situaie juridic nainte de intrarea n vigoare a
legii noi.
2. Precizri introductive privind aplicarea n timp a noului Cod civil
Art. 6 C.civ. conine anumite dispoziii privind aplicarea n timp a legii civile, ns
trebuie subliniat c textul stabilete reguli generale n materie, deci reguli care au
vocaia s se aplice i n cazul unor acte normative viitoare, n msura n care
acestea nu vor conine dispoziii exprese privind succesiunea legilor n timp.
Ct privete aplicarea n timp a Codului civil din 2009 n raport de regle-
mentrile anterioare, trebuie avute n vedere i dispoziiile corespunztoare din
Legea nr. 71/2011.
n prealabil, semnalm c, potrivit art. 223 din Legea nr. 71/2011, procesele i
cererile n materie civil sau comercial n curs de soluionare la data intrrii n
vigoare a Codului civil din 2009 se soluioneaz de ctre instanele legal nvestite,
n conformitate cu dispoziiile legale, materiale i procedurale n vigoare la data
cnd aceste procese au fost pornite (deci sunt aplicabile dispoziiile din reglemen-
trile nlocuite de Codul civil din 2009), afar de cazul n care n Legea nr. 71/2011
exist dispoziii care prevd altfel.
Acest text de lege necesit ns unele precizri. n opinia noastr, nu ar fi
suficient ca n Legea nr. 71/2011 s existe dispoziii speciale din care s rezulte c
anumite norme din noul Cod civil sunt de imediat aplicare pentru ca acestea s se
aplice i proceselor declanate nainte de intrarea n vigoare a noului Cod civil, ci,
o eventual derogare de la art. 223 din Legea nr. 71/2011 ar presupune o dispo-
ziie special care s prevad expres c noua reglementare se aplic i proceselor
n curs. Este cazul:
art. 36 alin. (2) din Legea nr. 71/2011, care dispune c n ipoteza cererilor de
mprire a bunurilor comune aflate n curs de judecat n prim instan (per a
contrario, nu i n apel sau recurs) la data intrrii n vigoare a Codului civil din
2009, instana de judecat poate dispune mprirea bunurilor comune n timpul
cstoriei, fr a mai fi necesar examinarea motivelor temeinice;
art. 40 din Legea nr. 71/2011, potrivit cruia, n cazul cererilor de divor formu-
late anterior intrrii n vigoare a Codului civil din 2009, instana poate s dispun
Titlu preliminar

3
divorul prin acordul soilor, dac sunt ndeplinite condiiile prevzute la art. 373
lit. a) i art. 374 C.civ.;
art. 42 din Legea nr. 71/2011, care prevede c n cazul cererilor de divor
formulate anterior intrrii n vigoare a Codului civil din 2009, instana de judecat
poate s dispun divorul n temeiul prevederilor art. 373 lit. b) i art. 379 alin. (1)
C.civ., chiar dac reine culpa exclusiv a reclamantului, n msura n care
motivele de divor subzist i dup intrarea n vigoare a noului Cod civil;
art. 63 din Legea nr. 71/2011, conform cruia dispoziiile art. 643 alin. (1) i
(2) C.civ. se aplic i n cazurile n care hotrrea judectoreasc nu a rmas defi-
nitiv pn la data intrrii n vigoare a noului Cod civil, iar cele ale art. 643 alin. (3)
se aplic i n situaiile n care pricina nu a fost soluionat n prim instan pn
la data intrrii n vigoare a noului Codului civil.
Orice alte dispoziii tranzitorii nscrise n Legea nr. 71/2011 nu se aplic i pro-
ceselor care au fost declanate cel mai trziu la data de 30 septembrie 2011
(intereseaz data nregistrrii cererii de chemare n judecat), deci fondul acestor
procese va fi guvernat de reglementarea anterioar.
Mai subliniem c n frecvente cazuri noua reglementare rezolv o problem
controversat, oferind ca soluie legislativ una dintre soluiile date n jurisprudena
sau n doctrina corespunztoare reglementrii anterioare. ntr-un asemenea caz,
chiar i pentru situaiile nscute anterior s-ar putea da soluia la care s-a oprit i
noua reglementare (i chiar este recomandabil n considerarea imperativului de a
avea o practic judiciar previzibil), fr a se putea reproa c s-ar atribui efect
retroactiv legii noi, ns soluia nu poate fi motivat pe dispoziiile legii noi, ci pe
argumentele deduse din vechea reglementare. Spre exemplu, n cazul unei donaii
deghizate sub forma unui contract de vnzare ncheiat n form autentic, ncheia-
te anterior intrrii n vigoare a Codului civil din 2009, soluia potrivit creia actul
secret produce efecte ntre pri dac ndeplinete condiiile de validitate de fond,
iar nu i de form (altfel spus, actul secret a mprumutat forma ad validitatem de
la actul public) nu poate fi motivat pe art. 1289 alin. (2) C.civ., deoarece acest din
urm text de lege se aplic, aa cum stabilete art. 109 din Legea nr. 71/2011,
numai n cazul n care contractul secret este ncheiat dup intrarea n vigoare a
Codului civil din 2009, ci pe argumentele corespunztoare Codului civil din 1864.
De asemenea, dorim s mai menionm c n acele cazuri n care noua
reglementare nu a fcut altceva dect s preia dispoziiile din reglementarea ante-
rioar, stabilirea legii aplicabile, dei nu va influena soluia pe fond, va viza ns
motivarea acesteia.
3. Legea aplicabil actului juridic
Pentru actul juridic, legiuitorul a stabilit ca regul aplicarea legii n vigoare la
data ncheierii actului juridic nu numai n privina condiiilor de validitate i, pe cale
de consecin, a nulitii, ci i pentru alte aspecte ce privesc ncheierea actului juri-
dic, pentru alte cauze de ineficacitate, pentru regulile de interpretare a actului, pen-
tru efectele actului juridic (inclusiv cele produse dup intrarea n vigoare a unei noi
Instituii de drept civil

4
legi), pentru executarea obligaiilor asumate de pri, pentru ncetarea actului
juridic.
Aceast regul se desprinde att din dispoziiile art. 6 alin. (2) i (3) C.civ.
(reluate n art. 3 i art. 4 din Legea nr. 71/2011), ct i din art. 102 alin. (1) din
Legea nr. 71/2011, potrivit cruia contractul este supus dispoziiilor legii n vigoare
la data cnd a fost ncheiat n tot ceea ce privete ncheierea, interpretarea,
efectele, executarea i ncetarea sa.
Potrivit art. 6 alin. (3) C.civ. i art. 4 din Legea nr. 71/2011, actele juridice lovite
de nulitate absolut ori relativ sau afectate de alte cauze de ineficacitate la data
intrrii n vigoare a legii noi sunt supuse dispoziiilor legii vechi, neputnd fi con-
siderate valabile ori, dup caz, eficace potrivit dispoziiilor legii noi. Aadar, vali-
ditatea sau eficacitatea actelor juridice se apreciaz potrivit condiiilor stabilite de
legea n vigoare n momentul ncheierii actului juridic, fiind fr relevan faptul c
legea nou (ulterioar momentului ncheierii actului) ar aduga o condiie de
validitate sau eficacitate a actului juridic sau ar suprima o asemenea condiie.
Altfel spus, nulitatea sau alt cauz de ineficacitate a actului juridic (de exem-
plu: inopozabilitatea, caducitatea, revocarea, rezoluiunea etc.) este supus legii n
vigoare n momentul ncheierii actului.
Legea nr. 71/2011 conine o serie de dispoziii care nu reprezint altceva dect
cazuri particulare ale acestei reguli. Spre exemplu:
art. 60 din Legea nr. 71/2011 dispune c validitatea clauzei de inalienabilitate
instituite prin convenie sau testament este guvernat de legea n vigoare la data
ncheierii conveniei sau testamentului;
din art. 65 din Legea nr. 71/2011 rezult c proprietatea comun n devl-
mie poate avea ca izvor i actul juridic numai pentru actele juridice ncheiate
dup intrarea n vigoare a Codului civil din 2009;
din art. 102 din Legea nr. 71/2011 rezult c modificarea contractului se face
cu respectarea tuturor condiiilor prevzute de legea n vigoare la data modificrii,
iar elementele ce nu fac obiectul modificrii sunt supuse dispoziiilor legii n vigoare
la data cnd a fost ncheiat contractul;
art. 168, art. 170 i art. 187 din Legea nr. 71/2011 prevd c ipotecile imobi-
liare, ipotecile mobiliare (garaniile reale mobiliare) i gajurile constituite sub impe-
riul reglementrii anterioare sunt supuse, n ceea ce privete condiiile de vala-
bilitate, dispoziiilor legale existente la data constituirii lor;
art. 202 din Legea nr. 71/2011 prevede c dispoziiile art. 2515 C.civ. (care
permit prilor s modifice, n anumite condiii, durata termenelor sau cursul
prescripiei) nu valideaz conveniile avnd ca obiect modificarea regimului legal al
prescripiei ncheiate anterior intrrii lor n vigoare etc.
n cazul nulitii nu s-ar putea deroga de la aceast regul (deoarece ar nsem-
na s se atribuie legii noi efect retroactiv), dar n privina unor cauze de inefica-
citate regula menionat, n msura n care nu ar constitui o aplicaie a principiului
neretroactivitii legii noi, ci a ultraactivitii legii vechi, este susceptibil de nuan-
ri. Astfel:
art. 96 din Legea nr. 71/2011 dispune c prevederile din vechea reglementare
referitoare la revocarea donaiei pentru survenien de copil (caz de revocare care
Titlu preliminar

5
a fost prevzut de Codul civil din 1864, dar care nu a mai fost reglementat de
Codul civil din 2009) nu se aplic n ipoteza n care copilul s-a nscut dup intrarea
n vigoare a Codului civil (dac nu ar fi existat aceast dispoziie special, atunci
toate donaiile anterioare ar fi fost susceptibile de revocare indiferent de data la
care s-ar fi nscut copilul);
art. 130 din Legea nr. 71/2011 prevede c dac formalitile de opozabilitate
nu au fost ndeplinite cu privire la un contract de locaiune n curs de executare la
data intrrii n vigoare a Codului civil din 2009 i bunul dat n locaiune este
nstrinat dup aceast dat, contractul de locaiune este opozabil dobnditorului
numai dac sunt ndeplinite formalitile prevzute la art. 1811 C.civ., deci, pentru
ipoteza nstrinrii bunului dat n locaiune dup intrarea n vigoare a noii
reglementri, opozabilitatea/inopozabilitatea contractului de locaiune anterior nu
se va raporta la legea n vigoare la data ncheierii sale.
ns, n lipsa unor derogri exprese n Legea nr. 71/2011, cauzelor de inefica-
citate li se aplic legea n vigoare la data ncheierii actului juridic, chiar dac mpre-
jurarea ce a condus la ineficacitatea actului a survenit sub imperiul noii reglemen-
tri. De exemplu, art. 2251 alin. (2) C.civ., care recunoate credirentierului dreptul
la rezoluiunea contractului de rent viager constituit cu titlu oneros chiar i n
lipsa unui pact comisoriu, nu s-ar putea aplica n cazul contractelor ncheiate sub
imperiul vechii reglementri, chiar dac neexecutarea ar avea loc dup intrarea n
vigoare a Codului civil din 2009.
Pe temeiul art. 6 alin. (2) C.civ. i al art. 3 din Legea nr. 71/2011, legea n
vigoare la data ncheierii unui act juridic va reglementa att efectele trecute, adic
efectele care s-au produs sub imperiul ei (principiul neretroactivitii), ct i efectele
viitoare, adic efectele care se vor produce dup intrarea n vigoare a legii noi
(ultraactivitatea legii vechi).
Ca aplicaii ale acestei reguli, menionm:
art. 60 alin. (1) din Legea nr. 71/2011 prevede c efectele juridice ale clauzei
de inalienabilitate instituite prin convenie sunt guvernate de legea n vigoare la
momentul ncheierii conveniei;
art. 66 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, din care rezult c efectul constitutiv al
conveniei de partaj, precum i alte efecte se aplic doar conveniilor de partaj
ncheiate ulterior intrrii n vigoare a Codului civil din 2009, deci conveniile de
partaj anterioare produc efectele reglementate de legea n vigoare la data ncheie-
rii lor, ceea ce nseamn, ntre altele, c au efect declarativ. n privina partajului
judiciar, art. 66 alin. (2) din Legea nr. 71/2011 stabilete c dispoziiile Codului civil
din 2009 sunt aplicabile atunci cnd cererea de chemare n judecat a fost intro-
dus dup intrarea lui n vigoare;
art. 107 din Legea nr. 71/2011 prevede c dispoziiile art. 1271 C.civ. privi-
toare la impreviziune se aplic numai contractelor ncheiate dup intrarea n vigoa-
re a acestuia;
art. 108 din Legea nr. 71/2011 stabilete c dispoziiile art. 1274 C.civ. privi-
toare la transferul riscurilor n contractele translative de proprietate se aplic numai
contractelor ncheiate dup intrarea lui n vigoare;
Instituii de drept civil

6
potrivit art. 142 din Legea nr. 71/2011, contractele de mandat ncheiate
nainte de intrarea n vigoare a Codului civil din 2009, pentru care prile nu au pre-
vzut un termen, rmn supuse legii n vigoare la data ncheierii lor etc.
Exist totui unele cazuri n care legiuitorul a derogat de la aceast regul,
desigur numai n privina efectelor viitoare. Astfel:
pe temeiul art. 121 din Legea nr. 71/2011, anumite dispoziii ale Codului civil
din 2009 referitoare la obligaia de garanie contra viciilor lucrului vndut (deci la un
efect al contractului de vnzare), anume art. 1710, 1711, art. 1712 alin. (2) i
art. 1713, se aplic i n cazurile n care viciile ascunse au fost descoperite dup
data intrrii n vigoare a Codului civil, iar, ntruct textul de lege nu distinge,
nseamn c inclusiv n cazul contractelor ncheiate sub imperiul reglementrii
anterioare;
art. 122 din Legea nr. 71/2011 prevede c dispoziiile art. 1717 C.civ., care
reglementeaz defeciunea imputabil cumprtorului, se aplic i contractelor
ncheiate nainte de data intrrii n vigoare a Codului civil din 2009, n cazul n care
comportamentul cumprtorului care pricinuiete defeciunea intervine dup
aceast dat;
art. 125 din Legea nr. 71/2011 stabilete c, dac legea nu prevede altfel, dis-
poziiile art. 1734 C.civ., referitoare la concursul ntre preemptori, se aplic i drep-
turilor de preempiune izvorte din contracte ncheiate nainte de intrarea lui n
vigoare;
art. 128 din Legea nr. 71/2011 prevede c dispoziiile art. 1807 C.civ., care,
ntre altele, confer locatorului o aciune direct fa de sublocatar, sunt aplicabile
contractelor de sublocaiune ncheiate dup data intrrii n vigoare a Codului civil
din 2009, chiar i n cazurile n care contractul de locaiune s-a ncheiat anterior
acestei date;
art. 129 din Legea nr. 71/2011 stabilete c dispoziiile art. 1810 C.civ., care
instituie o cerin suplimentar n ceea ce privete tacita relocaiune fa de
reglementarea anterioar (ndeplinirea obligaiilor de ctre locatar), sunt aplicabile
n cazul tuturor contractelor de locaiune al cror termen se mplinete dup data
intrrii n vigoare a Codului civil din 2009;
art. 131 din Legea nr. 71/2011 dispune c prevederile Codului civil din 2009
referitoare la mbuntirile efectuate de locatar se aplic i contractelor de
locaiune n curs la data intrrii n vigoare a Codului civil din 2009, dac lucrrile
adugate sau autonome au fost efectuate dup aceast dat;
art. 134 din Legea nr. 71/2011 prevede c art. 1834 C.civ. (privitor la anumite
particulariti n cazul decesului chiriaului) se aplic i contractelor de nchiriere a
locuinelor aflate n curs de executare la data intrrii n vigoare a Codului civil din
2009;
art. 141 din Legea nr. 71/2011 stabilete c rspunderea transportatorului i
a expeditorului este guvernat de legea n vigoare la data producerii evenimentului
care a cauzat prejudiciul, chiar dac acesta a fost cunoscut de pasager, expeditor
sau destinatar, dup caz, ulterior intrrii n vigoare a Codului civil din 2009; ar fi
posibil ca ncheierea contractului de transport s fi avut loc sub imperiul regle-
mentrii anterioare, dar dac evenimentul care a cauzat prejudicul se produce
Titlu preliminar

7
dup intrarea n vigoare a noii reglementri, atunci aceasta din urm, astfel cum
rezult din prima parte a dispoziiei legale menionate [care are caracterul de
norm special n raport cu art. 6 alin. (2) C.civ. i art. 3 din Legea nr. 71/2011], se
va aplica rspunderii civile contractuale;
art. 144 i art. 145 din Legea nr. 71/2011 dispun c efectele contractului de
cont bancar curent sau ale contractului de facilitate de credit ncheiat nainte de
data intrrii n vigoare a Codului civil din 2009 i care s-a ncheiat pe termen
nedeterminat sunt guvernate de legea n vigoare la data producerii lor.
4. Legea aplicabil prescripiei extinctive i decderii
Prescripiile extinctive ncepute i mplinite sub imperiul reglementrii anterioare
nu sunt supuse dispoziiilor legii noi, deoarece ele reprezint situaii juridice trecute.
Mai mult, art. 6 alin. (4) C.civ. i art. 201 din Legea nr. 71/2011 stabilesc c i
prescripiile extinctive (precum i decderile i uzucapiunile) ncepute i nemplinite
la data intrrii n vigoare a legii noi sunt n ntregime supuse dispoziiilor legale care
le-au instituit.
Prin urmare, legea aplicabil prescripiei extinctive, sub toate aspectele (nceput,
termen, suspendare, ntrerupere, repunere n termen, efecte), este legea n vigoare
la data la care prescripia a nceput s curg. Practic, trebuie stabilit dac, pentru
situaia concret, prescripia extinctiv a nceput s curg potrivit dispoziiilor din
reglementarea anterioar, iar n caz afirmativ aceast reglementare se va aplica
prescripiei respective sub toate aspectele; dac ns se ajunge la concluzia c
prescripia nu a nceput s curg sub imperiul reglementrii anterioare potrivit
regulii stabilite de aceasta, atunci devin incidente dispoziiile Codului civil din 2009.
Subliniem c dispoziia nscris n art. 6 alin. (4) C.civ. poate fi privit nu numai
ca o derogare de la principiul aplicrii imediate a legii noi pentru facta pendentia,
ci, n funcie de mprejurarea concret, i ca o aplicaie a principiului neretro-
activitii (spre exemplu, s-ar atribui efect retroactiv legii noi dac s-ar considera
prescripia suspendat pe temeiul unei mprejurri petrecute sub imperiul legii
vechi i care numai potrivit legii noi ar constitui o cauz de suspendare).
Art. 203 i art. 204 din Legea nr. 71/2011 instituie i dou derogri de la apli-
carea legii sub imperiul creia a nceput s curg prescripia. Astfel:
dispoziiile art. 2532 pct. 6 i 7 C.civ. privitoare la suspendarea cursului pres-
cripiei se aplic i n cazul prescripiilor ncepute nainte de intrarea n vigoare a
Codului civil, dac mprejurrile care atrag suspendarea s-au produs dup aceast
din urm dat;
dispoziiile art. 2539 alin. (2) teza a II-a C.civ. se aplic i n cazul cererii de
chemare n judecat sau de arbitrare introduse dup intrarea n vigoare a Codului
civil.
Orice alte prevederi nscrise n Codul civil din 2009, indiferent c sunt de drept
material sau vizeaz aspecte procesuale, se aplic numai prescripiilor extinctive
care ncep dup intrarea n vigoare a acestui act normativ. Spre exemplu, n
practica recent s-a pus problema dac pentru prescripiile ncepute sub imperiul
fostului Decret nr. 167/1958 instana mai poate s invoce din oficiu excepia de
Instituii de drept civil

8
prescripie extinctiv. Rspunsul este afirmativ, deoarece Legea nr. 71/2011 nu
cuprinde vreo dispoziie special n acest sens, ceea ce nseamn c se aplic
regula stabilit de art. 6 alin. (4) C.civ., care nu face vreo distincie ntre dispoziiile
de drept material i cele procesuale n materia prescripiei. La spea n care s-a
ridicat pentru prima dat aceast problem de drept, soluia mai putea fi motivat
i pe art. 223 din Legea nr. 71/2011, deoarece procesul era n curs de desfurare
la data de 1 octombrie 2011.
Decderea, sub toate aspectele, este supus legii n vigoare la data la care a
nceput s curg termenul de decdere [art. 6 alin. (2) C.civ.].
O aplicaie a acestei reguli este fcut de art. 205 din Legea nr. 71/2011,
potrivit cruia dispoziiile art. 2548 alin. (1) i (2) C.civ. (referitoare la imposibilitatea
de principiu de suspendare i ntrerupere, dar i la cauza general de suspendare a
termenelor de decdere) se aplic numai termenelor de decdere care au nceput s
curg dup intrarea n vigoare a Codului civil din 2009.
5. Legea aplicabil accesiunii, uzucapiunii i posesiei
n privina accesiunii, Legea nr. 71/2011 conine dou norme juridice tranzitorii
(art. 57 i art. 58), anume: dispoziiile Codului civil din 2009 referitoare la accesiu-
nea natural asupra animalelor se aplic situaiilor nscute dup intrarea acestuia
n vigoare; n toate cazurile n care accesiunea imobiliar artificial presupune
exercitarea unui drept de opiune de ctre proprietarul imobilului, efectele acce-
siunii sunt guvernate de legea n vigoare la data nceperii lucrrii.
innd cont i de art. 6 alin. (2) C.civ., putem spune c accesiunea este supus
legii n vigoare la data producerii sau svririi mprejurrii sau faptei care atrage
incidena accesiunii, iar, pentru ipoteza unor fapte continue, intereseaz legea n
vigoare la data nceperii.
Uzucapiunile ncepute i nemplinite

la data intrrii n vigoare a legii noi sunt n
ntregime supuse dispoziiilor legale care le-au instituit [art. 6 alin. (4) C.civ.]. A
fortiori, i uzucapiunile mplinite sub imperiul legii vechi sunt supuse dispoziiilor
acesteia, numai c n cazul lor nu mai este vorba de ultraactivitatea legii vechi
pentru o situaie juridic pendente, ci de neretroactivitatea legii noi.
innd cont i de dispoziiile art. 82 din Legea nr. 71/2011, vom deosebi urm-
toarele ipoteze:
n cazul n care posesia a nceput sub imperiul reglementrii anterioare,
atunci aceast reglementare este aplicabil uzucapiunii;
n cazul n care posesia asupra unui imobil a nceput dup intrarea n vigoare
a Codului civil din 2009, dar la data nceperii posesiei nu era deschis carte fun-
ciar pentru imobilul respectiv, uzucapiunea este supus dispoziiilor Codului civil
din 1864;
dac posesia asupra unui imobil a nceput dup intrarea n vigoare a Codului
civil din 2009 i la data nceperii posesiei era deschis carte funciar pentru acel
imobil, uzucapiunea este guvernat de dispoziiile Codului civil din 2009. Consi-
derm ns c posesorul nu este obligat s se prevaleze de posesia exercitat sub
imperiul reglementrii anterioare, ci, dimpotriv, poate s renune la aceasta i s
Titlu preliminar

9
nceap, dup intrarea n vigoare a Codului civil din 2009, o uzucapiune ntemeiat
pe prevederile acestuia;
uzucapiunea mobiliar, n condiiile art. 939 C.civ., poate fi invocat numai n
cazul n care posesia a nceput dup intrarea n vigoare a Codului civil din 2009.
Ct privete posesia, n afara dispoziiilor referitoare la unul dintre efectele
acesteia (uzucapiunea), Legea nr. 71/2011 mai prevede, n art. 81, c intervertirea
deteniei n posesie este supus legii n vigoare la data apariiei cazului de inter-
vertire.
Pentru alte aspecte privind posesia, inclusiv alte efecte ale posesiei, se aplic,
n baza art. 6 alin. (2) C.civ., legea n vigoare la data nceperii posesiei.
6. Legea aplicabil dezmembrmintelor dreptului de proprietate privat
Sunt supuse prevederilor Codul civil din 2009 numai dreptul de superficie
constituit dup intrarea lui n vigoare (art. 68 din Legea nr. 71/2011).
n privina dreptului de uzufruct (precum i, pentru identitate de raiune, a drep-
tului de uz i a dreptului de abitaie, acestea fiind varieti de uzufruct), art. 69 din
Legea nr. 71/2011 stabilete regula potrivit creia exercitarea acestuia, dup intra-
rea n vigoare a Codului civil din 2009, este guvernat de noua reglementare.
De la aceast regul exist unele derogri: uzufructul constituit prin convenie
ncheiat anterior intrrii n vigoare a Codului civil din 2009 este i rmne ince-
sibil, mai puin n cazul n care prile convin altfel (art. 70 din Legea nr. 71/2011);
dispoziiile art. 715 alin. (2)-(4) C.civ., referitoare la opozabilitatea sau ncetarea
anumitor contracte, se aplic numai n cazurile n care ncheierea sau rennoirea
contractelor de locaiune ori de arendare are loc dup intrarea n vigoare a Codului
civil din 2009 (art. 71 din Legea nr. 71/2011); dispoziia din noua reglementare
referitoare la stingerea uzufructului prin neuzul timp de 10 ani sau, dup caz, 2 ani
se aplic drepturilor de uzufruct constituite ulterior intrrii ei n vigoare (art. 72 din
Legea nr. 71/2011); prevederea referitoare la stingerea uzufructului n caz de abuz
de folosin este aplicabil i uzufructului constituit anterior intrrii n vigoare a
Codului civil din 2009, dac abuzul de folosin este svrit ulterior acestei date
(art. 73 din Legea nr. 71/2011); dispoziia referitoare la stingerea uzufructului n caz
de pieire a bunului se aplic n toate cazurile n care bunul a fost distrus ulterior
intrrii n vigoare a noii reglementri (art. 74 din Legea nr. 71/2011).
Ct privete dreptul de servitute, art. 75 din Legea nr. 71/2011 stabilete c
dispoziia din noua reglementare referitoare la stingerea servituii prin neuzul timp
de 10 ani se aplic numai drepturilor de servitute constituite ulterior intrrii n vigoa-
re a Codului civil din 2009.
Legea nr. 71/2011 nu conine ns i alte dispoziii tranzitorii n materia dreptului
de servitute. Considerm c, n privina altor aspecte ce vizeaz exercitarea sau
stingerea dreptului de servitute, urmeaz a se recurge la art. 6 alin. (2) C.civ. [iar
nu la art. 6 alin. (6), deoarece referirea din acest ultim alineat la regimul general al
bunurilor trebuie neleas n contextul raporturilor de proprietate, fiind deci vorba
de regimul circulaiei juridice a bunurilor], deci servituile constituite sub imperiul
reglementrii anterioare sunt guvernate de ctre aceasta. De altfel, pentru fostele
Instituii de drept civil

10
servitui naturale i legale, care, potrivit actualei reglementri, sunt limite legale ale
dreptului de proprietate, aceast soluie rezult din art. 59 din Legea nr. 71/2011.
7. Legea aplicabil n materie de carte funciar
O dispoziie tranzitorie foarte important este nscris n art. 56 din Legea
nr. 71/2011, din care rezult c prevederile din noua reglementare referitoare la
proba dreptului de proprietate cu extrasul de carte funciar pentru imobilele nscri-
se n cartea funciar i mai ales la caracterul constitutiv al nscrierilor n cartea
funciar se aplic numai dup finalizarea lucrrilor de cadastru pentru fiecare
unitate administrativ-teritorial i deschiderea, la cerere sau din oficiu, a crilor
funciare pentru imobilele respective, pn atunci nscrierea n cartea funciar a
dreptului de proprietate i a altor drepturi reale, pe baza actelor prin care s-au
transmis, constituit ori modificat n mod valabil, fcndu-se numai n scop de opo-
zabilitate fa de teri.
Dispoziiile art. 876-915 C.civ., privitoare la cazurile, condiiile, efectele i regi-
mul nscrierilor n cartea funciar, se aplic numai actelor i faptelor juridice
ncheiate sau, dup caz, svrite ori produse dup intrarea n vigoare a Codului
civil (art. 76 din Legea nr. 71/2011).
nscrierile n cartea funciar efectuate n temeiul unor acte ori fapte juridice
ncheiate sau, dup caz, svrite ori produse anterior intrrii n vigoare a Codului
civil din 2009 vor produce efectele prevzute de legea n vigoare la data ncheierii
acestor acte ori, dup caz, la data svririi sau producerii acestor fapte, chiar
dac aceste nscrieri sunt efectuate dup data intrrii n vigoare a Codului civil din
2009 (art. 77 din Legea nr. 71/2011).
n cazul n care, pentru prima dat, s-au nscris n cartea funciar, fr cauz
legitim, drepturi reale potrivit art. 58
1
din Legea nr. 7/1996, terii dobnditori cu
titlu oneros ai vreunui drept real imobiliar, ntemeindu-se, cu bun-credin, pe
cuprinsul crii funciare, nu se pot prevala contra adevrailor proprietari, strini de
cartea funciar, de dispoziiile art. 901 C.civ. sau ale art. 31 din Legea nr. 7/1996,
republicat, dup caz, ct timp nu s-a mplinit termenul de uzucapiune tabular
prevzut de Codul civil din 2009 sau dac n acest termen s-a nscris o aciune prin
care se contest cuprinsul crii funciare. n cazul nscrierilor efectuate nainte de
intrarea n vigoare a Codului civil din 2009 sunt aplicabile dispoziiile de drept comun
privitoare la uzucapiune, n vigoare la data intrrii n posesia imobilului (art. 79 din
Legea nr. 71/2011).
Cererile de nscriere, precum i aciunile n justiie, ntemeiate pe dispoziiile
Legii nr. 7/1996, indiferent de data introducerii lor, se soluioneaz potrivit normelor
materiale n vigoare la data ncheierii actului sau, dup caz, la data svririi ori
producerii faptului juridic generator al dreptului supus nscrierii, cu respectarea
normelor procedurale n vigoare n momentul introducerii lor (art. 80 din Legea
nr. 71/2011).


Titlu preliminar

11
8. Legea aplicabil faptelor juridice licite ca izvoare de obligaii
Faptele juridice licite ca izvoare de obligaii, fiind fapte extracontractuale, cad
sub incidena regulii stabilite de art. 103 din Legea nr. 71/2011, potrivit cruia obli-
gaiile nscute din faptele juridice extracontractuale sunt supuse dispoziiilor legii n
vigoare la data producerii ori, dup caz, a svririi lor, dar i a excepiei de la
aceasta, instituit prin art. 118 din aceeai lege, conform cruia obligaiile extra-
contractuale nscute nainte de intrarea n vigoare a Codului civil sunt supuse
modurilor de stingere prevzute de acesta.
Pentru gestiunea de afaceri (gestiunea intereselor altuia), regula este reluat,
ntr-o alt formulare, de art. 110 din Legea nr. 71/2011, care prevede c dispoziiile
art. 1330-1340 C.civ. nu sunt aplicabile gestiunii de afaceri ncepute nainte de
data intrrii n vigoare a acestuia.
Aadar, n cazul gestiunii de afaceri se aplic legea care era n vigoare la data
la care a nceput gestiunea, adic la data efecturii primului act material sau juridic
cu intenia de a gera interesele altuia.
Plata nedatorat este guvernat de legea n vigoare la data la care a fost
efectuat, adic la data la care solvensul a executat obligaia de care nu era inut.
n cazul mbogirii fr just cauz se aplic legea care era n vigoare la data
la care s-a produs mprejurarea ce a condus la mbogirea, neimputabil, dar fr
temei juridic, a unei persoane n detrimentul srcirii altei persoane.
n schimb, modurile de stingere a obligaiilor nscute pe temeiul gestiunii de
afaceri, plii nedatorate i mbogirii fr just cauz cad sub incidena legii n
vigoare la data cnd se produce stingerea, deci dac asemenea obligaii se sting
dup intrarea n vigoare a Codului civil din 2009, atunci dispoziiile acestuia,
inclusiv cele referitoare la restituirea prestaiei nedatorate, sunt aplicabile.
9. Legea aplicabil faptelor ilicite ca izvoare de obligaii (rspunderii civile
delictuale)
Pe temeiul aceluiai art. 103 din Legea nr. 71/2011, rspunderea pentru faptele
ilicite cauzatoare de prejudicii (rspunderea civil delictual) este guvernat de
legea n vigoare n momentul svririi faptei ilicite.
Spre exemplu: pentru o fapt prejudiciabil svrit de o persoan pus sub
interdicie anterior intrrii n vigoare a Codului civil din 2009, rspunderea tutorelui
nu va putea fi angajat pe temeiul art. 1372 C.civ., ci numai pe temeiul i n con-
diiile art. 998-art. 999 C.civ. din 1864, fiind deci vorba nu de o rspundere pentru
fapta altuia, ci de o rspundere pentru fapta proprie; art. 1368 C.civ., care regle-
menteaz obligaia subsidiar ce incumb autorului prejudiciului, chiar lipsit de dis-
cernmnt, de a plti victimei o indemnizaie ntr-un cuantum echitabil atunci cnd
nu poate fi angajat rspunderea persoanei care avea ndatorirea de a-l supra-
veghea, se aplic faptelor prejudiciabile svrite dup intrarea n vigoare a Codu-
lui civil din 2009 etc.
Instituii de drept civil

12
ns, dup intrarea n vigoare a noii reglementri, modurile de stingere a obli-
gaiilor nscute din rspunderea civil delictual sunt supuse dispoziiilor acestuia,
indiferent de data la care s-a nscut obligaia (art. 118 din Legea nr. 71/2011).
10. Legea aplicabil garaniilor
Constituirea garaniilor este guvernat de legea n vigoare la data constituirii,
indiferent de legea n vigoare la data la care s-ar formula ori soluiona cererea pri-
vind valabilitatea constituirii. Aceast regul este prevzut n mod expres pentru
scrisorile de garanie [art. 150 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, textul stabilind c i
efectele sunt supuse regulilor aplicabile la data emiterii scrisorii de garanie], pentru
privilegii [art. 155 alin. (1) din Legea nr. 71/2011, textul dispunnd c i coninutul,
precum i opozabilitatea privilegiului sunt supuse dispoziiilor legii n vigoare la
data cnd s-a nscut], pentru ipoteci, att imobiliare, ct i mobiliare [art. 168 i
art. 170 din Legea nr. 71/2011], pentru gaj [art. 187 alin. (1) din Legea nr. 71/2011]
i pentru dreptul de retenie [art. 189 alin. (1) din Legea nr. 71/2011]. Nu exist o
dispoziie expres i pentru fideiusiune, ns, avnd n vedere c aceast garanie
presupune n mod necesar ncheierea unui contract, regula se desprinde din art. 6
alin. (3) C.civ. i art. 4 din Legea nr. 71/2011.
Dintre alte dispoziii tranzitorii n materie nscrise n Legea nr. 71/2011, mai
amintim:
art. 151 alin. (1) - dispoziiile art. 2324 alin. (4) C.civ., referitoare la urmrirea
bunurilor care fac obiectul unei diviziuni a patrimoniului afectate exerciiului unei
profesii autorizate de lege, se vor aplica n cazurile n care profesionistul i ope-
reaz diviziunea patrimoniului dup intrarea n vigoare a Codului civil din 2009;
art. 177 alin. (1) - avizele de garanie nscrise n Arhiva Electronic de
Garanii Reale Mobiliare anterior intrrii n vigoare a Codului civil din 2009 continu
s i produc efectele;
art. 155 alin. (2) - formalitile de publicitate pentru opozabilitate fa de teri a
privilegiilor sunt guvernate de dispoziiile legii n vigoare la data efecturii acestora;
art. 155 alin. (3) - privilegiile pentru care formalitile de publicitate au fost
efectuate nainte de intrarea n vigoare a Codului civil din 2009 i pstreaz rangul
de prioritate dobndit conform legii n vigoare la momentul realizrii acestora;
art. 78 - privilegiile speciale imobiliare i ipotecile legale nscute pn la intra-
rea n vigoare a Codului civil din 2009 pot fi nscrise i dup aceast dat, fie n
vechile registre de publicitate imobiliar, dac pentru imobilele grevate nu sunt
deschise cri funciare noi, fie n noile cri funciare. Privilegiile speciale imobiliare,
nscrise fie n vechile registre de publicitate imobiliar, fie n noile cri funciare, se
convertesc de plin drept n ipoteci legale dup expirarea unui termen de un an de
la intrarea n vigoare a Codului civil din 2009 sau, dup caz, de la data nscrierii i
se vor supune dispoziiilor Codului civil din 2009. De la data intrrii n vigoare a noii
reglementri, privilegiile speciale imobiliare prevzute n legi speciale devin ipoteci
legale i vor fi supuse regimului prevzut de Codul civil pentru ipoteci legale;
Titlu preliminar

13
art. 178 - dispoziiile art. 2426 C.civ., referitoare la preferin n cazul ipotecilor
asupra contului, nu se aplic ipotecilor constituite nainte de data intrrii lor n
vigoare;
art. 187 alin. (2) - gajul pentru care formalitile de deposedare sau de nre-
gistrare au fost ndeplinite nainte de data intrrii n vigoare a Codului civil din 2009
i pentru care condiia deposedrii nu s-a pierdut pn la data intrrii n vigoare a
noii reglementri este supus, n ceea ce privete ordinea de preferin, opoza-
bilitatea i efectele fa de teri, dispoziiilor legale existente la data deposedrii
debitorului sau la data nregistrrii gajului;
art. 189 alin. (2) - drepturile de retenie nregistrate nainte de data intrrii n
vigoare a Codului civil din 2009 vor fi supuse, n ceea ce privete ordinea de prefe-
rin, opozabilitatea i efectele fa de teri, dispoziiilor legale existente la data
nregistrrii lor.
Mai reinem c, potrivit art. 187 alin. (3) din Legea nr. 71/2011, executarea silit
a gajului nceput nainte de data intrrii n vigoare a noii reglementri va fi conti-
nuat n conformitate cu dispoziiile legale existente la data nceperii executrii.
Pentru executarea silit a altor garanii nu exist dispoziii tranzitorii, ns, ntruct
suntem pe trm procesual, urmeaz s aplicm regula conform creia normele de
executare silit sunt de imediat aplicare.
11. Legea aplicabil n materie de motenire
Motenirea legal este guvernat de legea n vigoare la data deschiderii succe-
siunii, adic la data decesului celui despre a crui motenire este vorba. n acest
sens, art. 91 din Legea nr. 71/2011 dispune c motenirile deschise nainte de
intrarea n vigoare a Codului civil din 2009 sunt supuse legii n vigoare la data des-
chiderii motenirii.
Astfel, motenirile vacante deschise anterior datei de 1 octombrie 2011 se cuvin
statului romn, iar cele deschise dup aceast dat vor fi culese de comuna,
oraul sau municipiul n a crui raz teritorial se aflau bunurile la data deschiderii
motenirii [art. 963 alin. (3) C.civ.] sau, dac se afl n strintate, de statul romn
[art. 553 alin. (3) C.civ.]; reprezentarea nedemnului (art. 965 C.civ.) este posibil
numai n cazul motenirilor deschise dup intrarea n vigoare a noii reglementri,
iar nu i pentru motenirile deschise anterior, chiar dac acestea s-ar dezbate
dup 1 octombrie 2011 etc.
Totui, n materia nedemnitii (care intereseaz att n cazul devoluiunii
legale, ct i n cazul devoluiunii testamentare), s-ar putea admite o derogare,
care ar rezulta din art. 93 din Legea nr. 71/2011, textul stabilind aplicarea Codului
civil din 2009 dac faptele au fost svrite dup intrarea lui n vigoare; ar fi posibil
ca decesul s se fi produs anterior, ns faptele de nedemnitate judiciar la care se
refer art. 959 alin. (1) lit. b) C.civ. (ascunderea, alterarea, distrugerea sau falsifi-
carea testamentului) s se ntmple sub imperiul noii reglementri.
n cazul motenirii testamentare, trebuie deosebit ntre, pe de o parte, validita-
tea testamentului, pentru care se aplic legea n vigoare n momentul ntocmirii
acestui act juridic unilateral [art. 6 alin. (3) C.civ.], chiar dac decesul testatorului ar
Instituii de drept civil

14
surveni dup intrarea n vigoare a legii noi, iar, pe de alt parte, efectele dispoziiilor
testamentare (de exemplu, atribuirea bunurilor legatarilor), care sunt guvernate de
legea n vigoare n momentul deschiderii succesiunii (art. 91 din Legea nr. 71/2011).
Spre exemplu, dac ntre momentul ntocmirii testamentului i cel al morii testa-
torului ar interveni o lege care ar modifica forma testamentului, aceast lege nu se
va aplica testamentului deja fcut. n schimb, dac n acelai interval de timp ar
interveni o lege care ar stabili o alt cotitate disponibil (cota din motenire de care
poate dispune testatorul), aceast lege se va aplica testamentului anterior fr a fi
considerat retroactiv, deoarece drepturile legatarilor se nasc n momentul
deschiderii succesiunii. Aadar, art. 1088 C.civ., care stabilete o alt modalitate
de determinare a rezervei descendenilor i a rezervei ascendenilor privilegiai,
influeneaz i legatele fcute nainte de 1 octombrie 2011 dac motenirea s-a
deschis ncepnd cu aceast dat.
O aplicaie a regulii nscrise n art. 6 alin. (3) C.civ. o ntlnim n art. 60 alin. (2)
din Legea nr. 71/2011, potrivit cruia valabilitatea clauzei de inalienabilitate insti-
tuite prin testament este guvernat de legea n vigoare la data ncheierii acestuia,
iar efectele clauzei sunt guvernate de legea n vigoare la data deschiderii succe-
siunii.
12. Legea aplicabil efectelor viitoare ale altor situaii juridice trecute
Ca i n cazul actelor juridice, efectele viitoare ale altor situaii juridice sunt
guvernate, ca regul, de legea n vigoare la data svririi ori producerii lor [art. 6
alin. (2) C.civ. i art. 3 din Legea nr. 71/2011, precum i interpretarea per a
contrario a art. 6 alin. (6) C.civ.].
Art. 6 alin. (6) C.civ. [i art. 5 alin. (2) din Legea nr. 71/2011] instituie ns o
derogare semnificativ de la ultraactivitatea legii vechi, stabilind aplicabilitatea legii
noi n privina efectelor viitoare ale situaiilor juridice trecute, n msura n care aces-
tea deriv din starea i capacitatea persoanelor, din cstorie, filiaie, adopie i
obligaia legal de ntreinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general
al bunurilor, i din raporturile de vecintate, desigur dac aceste situaii juridice
subzist dup intrarea n vigoare a legii noi.
Aplicarea Codului civil din 2009 efectelor viitoare ale unor situaii juridice exis-
tente la data intrrii lui n vigoare este prevzut i de unele norme speciale din
Legea nr. 71/2011, precum:
art. 13 referitor la exercitarea drepturilor personalitii;
art. 16 n privina capacitii persoanelor aflate sub tutel, curatel, interdicie
sau alte msuri de ocrotire;
art. 18 n ceea ce privete regimul juridic general aplicabil persoanelor juri-
dice, n msura n care prin legile aplicabile fiecrei persoane juridice nu se pre-
vede altfel;
art. 27 referitor la relaiile personale i patrimoniale dintre soi etc.
Legea nr. 71/2011 conine ns i norme speciale care se abat de la aceast
din urm regul, spre exemplu:
Titlu preliminar

15
art. 59 prevede c dispoziiile referitoare la limitele legale ale dreptului de pro-
prietate din noua reglementare nu se aplic situaiilor juridice nscute anterior
intrrii n vigoare a acesteia;
art. 61 stabilete c dispoziiile referitoare la limitele judiciare ale dreptului de
proprietate se aplic numai inconvenientelor cauzate dup data intrrii n vigoare a
Codului civil din 2009;
art. 62, potrivit cruia, n ipoteza coproprietii, prevederile referitoare la
regula majoritii sau, dup caz, a unanimitii pentru actele de administrare ori,
dup caz, de dispoziie se aplic numai actelor juridice ncheiate dup intrarea n
vigoare a Codului civil din 2009 etc.
TITLUL I
Dreptul de proprietate
Capitolul I. Consideraii generale referitoare
la dreptul de proprietate
1. Noiunile de proprietate i de drept de proprietate
Sub aspect economic, proprietatea exprim o relaie social de apropriere a
unor lucruri, n mod direct i nemijlocit.
Sub aspect juridic, dreptul de proprietate reprezint un ansamblu de atribute
ocrotite juridic, n temeiul crora titularul dreptului i poate satisface, n mod direct
i nemijlocit, interesele sale legate de aproprierea unui lucru.
n doctrina de specialitate au fost formulate mai multe definiii ale dreptului de
proprietate, ns noi o reinem pe aceea potrivit creia dreptul de proprietate poate
fi definit ca acel drept subiectiv care d expresie aproprierii unui lucru, permind
titularului su s exercite posesia, s foloseasc i s dispun de acel lucru, n
putere proprie i n interes propriu, n cadrul i cu respectarea dispoziiilor legale.
Este de reinut c, n accepiunea clasic, dreptul de proprietate poate avea ca
obiect numai un lucru corporal, iar, dup cum acest lucru este mobil sau imobil, se
face deosebire ntre proprietatea mobiliar i proprietatea imobiliar. Mai mult,
dreptul de proprietate (care este cel mai ntins i complet drept subiectiv asupra
unui lucru) este ncorporat i materializat n obiectul su, deci se confund cu lucrul
ce i formeaz obiectul.
Aadar, noiunea de proprietate, pe lng nelesul de drept real asupra unui
lucru corporal, mai poate avea un neles, anume acela de obiect al dreptului de
proprietate, desemnnd lucrul asupra cruia poart dreptul de proprietate.
Noiunea de proprietate este susceptibil i de un sens mai larg, fiind extins i
la lucruri incorporale, vorbindu-se despre aa-numitele proprieti incorporale, care
poart asupra unor bunuri a cror existen depinde de activitatea i de puterea
creatoare a omului, fie dintr-o activitate n curs (de exemplu, fondul de comer), fie
dintr-o activitate trecut i materializat n creaii spirituale (drepturile de proprie-
tate industrial, drepturile de autor i drepturile conexe acestora).
2. Formele dreptului de proprietate
Art. 552 C.civ., prelund prevederile art. 136 alin. (1) din Constituie, prevede c
proprietatea este public sau privat, n timp ce alin. (2) al art. 136 din Constituie
dispune c proprietatea public aparine statului sau unitilor administrativ-terito-
riale.

I. Dreptul de proprietate

17
Aadar, exist dou forme (feluri) ale dreptului de proprietate, anume:
dreptul de proprietate public;
dreptul de proprietate privat.
Capitolul II. Dreptul de proprietate privat
1. Noiune
Art. 555 C.civ. definete dreptul de proprietate privat ca fiind dreptul titularului
de a poseda, folosi i dispune de un bun n mod exclusiv, absolut i perpetuu, n
limitele stabilite de lege.
Prin aceast definiie, legiuitorul a rspuns astfel criticilor formulate de-a lungul
timpului n doctrina de specialitate. Se susinea c art. 480 C.civ. din 1864,
[1]
care
oferea o definiie dreptului de proprietate, n general, ar fi trebuit s fac o enume-
rare complet a acestor atribute, ns textul de lege nu se referea i la prerogativa
titularului dreptului de proprietate de a se folosi de lucru (n realitate ns, suntem
de prere c dreptul de a se bucura de lucru, n sens larg, cuprindea att folo-
sirea lucrului, ct i culegerea fructelor).
Definirea dreptului de proprietate ca un drept absolut nu corespunde cu reali-
tatea juridic i practic.
S-a artat c definirea dreptului de proprietate prin evidenierea atributelor pe
care acesta le confer titularului su (posesia, folosina i dispoziia) nu este de
natur s pun n eviden i coninutul social-economic al dreptului analizat, fiind
astfel necesar s se indice i modul n care sunt exercitate atributele respective.
Este posibil ca o parte dintre atributele dreptului de proprietate s fie exercitate de
ctre o alt persoan dect proprietarul, n temeiul unui drept real derivat din
dreptul de proprietate sau n temeiul unui raport juridic obligaional (spre exemplu:
n cazul unui contract de locaiune, locatarul deine bunul nchiriat i l folosete,
ns el exercit aceste atribute numai n msura n care i-au fost conferite de pro-
prietar; uzufructuarul este titularul unui drept real care i confer prerogativa st-
pnirii i pe cea a folosirii bunului, dar, de regul, cel ce a constituit dreptul de uzu-
fruct este proprietarul bunului, care continu s exercite atributul dispoziiei asupra
bunului dat n uzufruct altei persoane; superficiarul poate exercita atributele de
posesie i folosin i, n anumite limite, chiar i atributul de dispoziie etc.). Prin
urmare, simpla ntrunire a atributelor prin care se exteriorizeaz dreptul de proprie-
tate nu este suficient pentru definirea acestuia, ci trebuie precizat poziia spe-
cific a celui cruia el i aparine sau a celui care exercit aceste atribute.
Spre deosebire de titularii altor drepturi subiective asupra aceluiai bun, proprie-
tarul exercit atributele juridice ale dreptului de proprietate n putere proprie i inte-
res propriu. Proprietarul exercit atributele dreptului su n putere proprie, deoa-
rece el se supune numai legii, astfel cum reiese din chiar definiia dat de Codul

[1]
Art. 480 C.civ. din 1864 definea proprietatea ca fiind dreptul ce are cineva de a se
bucura i dispune de un lucru n mod exclusiv i absolut, ns n limitele determinate de
lege.
Instituii de drept civil

18
civil din 2009; celelalte persoane, altele dect proprietarul, exercit unele atribute
ale dreptului de proprietate n virtutea puterii transmise de proprietar i n confor-
mitate nu numai cu legea, ci i cu voina proprietarului, care, recunoscnd altei per-
soane aceste atribute asupra unui bun care i aparine, i le concretizeaz i le
fixeaz limitele de exercitare. Proprietarul exercit atributele dreptului su de pro-
prietate n interesul su propriu; chiar dac titularii altor drepturi subiective, reale
sau de crean, prin exercitarea acestor atribute, urmresc realizarea unor interese
proprii, proprietarul este singurul subiect de drept care exercit, direct sau indirect
(prin alte persoane), plenitudinea atributelor proprietii, n cele din urm, n pro-
priul su interes.
Astfel, vom defini dreptul de proprietate privat ca fiind acel drept subiectiv asu-
pra unor bunuri, altele dect cele care alctuiesc domeniul public, n temeiul cruia
titularul su exercit posesia, folosina i dispoziia, n putere proprie i n interes
propriu, n limitele determinate de lege.
2. Titularii dreptului de proprietate privat
Potrivit art. 553 C.civ., titular al dreptului de proprietate privat poate fi orice
subiect de drept civil, deci orice persoan fizic sau persoan juridic de drept
privat ori de drept public. Prin urmare, statul i unitile administrativ-teritoriale pot
fi i titulari ai dreptului de proprietate privat.
n acest sens, art. 6 din Legea nr. 18/1991 dispune c domeniul privat al sta-
tului i, respectiv, al comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor este alctuit din
terenurile dobndite de acestea prin modurile prevzute de lege, precum i din
terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispoziiilor
de drept comun, dac prin lege nu se prevede altfel. De asemenea, art. 4 din
Legea nr. 213/1998 dispune c domeniul privat al statului i al unitilor admi-
nistrativ-teritoriale este alctuit din bunuri aflate n proprietatea lor i care nu fac
parte din domeniul public, asupra acestor bunuri statul sau unitile administrativ-
teritoriale avnd un drept de proprietate privat. Prevederi asemntoare ntlnim
i n art. 121 alin. (1) i (2) din Legea nr. 215/2001, n care se arat c domeniul
privat al unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din bunuri mobile i imobile,
altele dect cele care aparin domeniului public, intrate n proprietatea acestora
prin modalitile prevzute de lege, i c bunurile din domeniul privat sunt supuse
dispoziiilor de drept comun, dac prin lege nu se prevede altfel.
3. Obiectul dreptului de proprietate privat
Poate forma obiect al dreptului de proprietate privat orice bun mobil sau imobil,
cu excepia bunurilor care, prin natura lor, formeaz obiectul exclusiv al proprietii
publice.
n legtur cu obiectul dreptului de proprietate privat, trebuie subliniat c anu-
mite bunuri proprietate privat, datorit importanei lor, precum i n considerarea
unor interese de ordin general, sunt supuse unui regim juridic special, nerespecta-
rea acestuia atrgnd sanciuni administrative (spre exemplu, amenzi contravenio-
I. Dreptul de proprietate

19
nale) ori, dup caz, sanciuni civile (de exemplu, nulitatea actului juridic ncheiat cu
nerespectarea unei condiii speciale de validitate impuse de lege). Se includ n
aceast categorie: armele, muniiile i materialele explozive, produsele i substanele
stupefiante, medicamentele, produsele i substanele toxice, documentele care fac
parte din fondul arhivistic naional,
[1]
bunurile din patrimoniul cultural naional
[2]
etc.
4. Coninutul juridic al dreptului de proprietate privat
Aa cum reiese din redactarea art. 555 C.civ., prin coninutul juridic al dreptului
de proprietate privat desemnm atributele acestui drept, care sunt n numr de
trei: posesia (ius possidendi), folosina (ius utendi i ius fruendi) i dispoziia (ius
abutendi).
4.1. Posesia (ius possidendi)
Pe temeiul acestui atribut al dreptului de proprietate, titularul dreptului de pro-
prietate (proprietarul) are posibilitatea fie de a exercita o stpnire efectiv a
lucrului n materialitatea sa, direct i nemijlocit prin putere proprie i n interes
propriu, fie de a consimi ca stpnirea s fie exercitat, n numele i n interesul
lui, de ctre o alt persoan.
4.2. Folosina (ius utendi i ius fruendi)
Prin acest atribut se desemneaz facultatea conferit titularului dreptului de
proprietate de a pune lucrul n valoare prin exploatarea acestuia n propriul su
interes, dobndind n proprietate fructele
[3]
pe care le poate obine din acesta.
Dobndirea fructelor poate fi rezultatul exploatrii directe i nemijlocite a lucrului
de ctre titularul dreptului de proprietate, dar i al cedrii folosinei lucrului ctre o
alt persoan, n schimbul unei sume de bani. Aadar, prerogativa proprietarului
de a culege fructele lucrului presupune fie acte materiale, fie acte juridice.
Ct privete utilizarea bunurilor consumptibile, trebuie subliniat c, de regul,
uzul lor se confund cu dreptul de a dispune de ele, deoarece consumarea n-
seamn dispariia lor.

[1]
Regimul juridic al documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naional al Rom-
niei este reglementat de Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naionale, cu modificrile ulterioare.
[2]
Regimul juridic al bunurilor mobile (att cele care formeaz obiectul proprietii publi-
ce, ct i cele care formeaz obiectul proprietii private a statului, a unitilor administrativ-
teritoriale, a persoanelor fizice sau a persoanelor juridice) din patrimoniul cultural naional
este reglementat de Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naional
mobil, iar regimul juridic al bunurilor imobile (proprietate public sau proprietate privat) care
sunt, potrivit legii, monumente istorice este reglementat de Legea nr. 422/2001 privind pro-
tejarea monumentelor istorice, cu modificrile ulterioare.
[3]
n doctrin, de regul, se face referire i la venituri, ns acestea se includ tot n
categoria fructelor, fiind ceea ce denumim fructe civile. Alteori, se consider c dobndirea
productelor ar fi tot o consecin a atributului ius fruendi, ns, avnd n vedere c se
consum substana lucrului, rezult c dobndirea productelor vizeaz dispoziia material.
Instituii de drept civil

20
De asemenea, se admite c dreptul proprietarului de a uza de bunul su implic
i latura negativ a acestei prerogative, anume facultatea de a nu uza de bun, de a
nu se servi de el, n afara situaiilor n care nsi legea l oblig s o fac.
4.3. Dispoziia (ius abutendi sau abusus)
Prin acest atribut se nelege prerogativa titularului dreptului de proprietate de a
dispune de lucru.
Este vorba fie de dispoziia material, adic de prerogativa titularului dreptului
de proprietate de a dispune de substana lucrului, prin consumare, transformare
sau chiar distrugere, desigur cu respectarea prevederilor legale, fie de dispoziia
juridic, adic de prerogativa de a nstrina lucrul sau de a constitui asupra lui
drepturi reale n favoarea altor persoane.
De reinut c prerogativa dispoziiei este un atribut specific dreptului de pro-
prietate, care nu se mai ntlnete la niciun alt drept real; este adevrat c, n
cazurile admise de lege, i alte drepturi reale pot fi nstrinate, numai c, n cazul
dreptului de proprietate, nstrinarea acestuia echivaleaz cu nsi nstrinarea
lucrului, pe cnd nstrinarea altui drept real asupra lucrului nu se confund cu
nstrinarea lucrului nsui.
5. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate privat
Caracterele dreptului de proprietate privat sunt i ele n numr de trei:
caracterul absolut, caracterul exclusiv i caracterul perpetuu.
5.1. Dreptul de proprietate privat este un drept absolut
Nu exist un punct de vedere unitar n ceea ce privete explicarea caracterului
absolut al dreptului de proprietate. Uneori, se arat c acest caracter vizeaz
opozabilitatea erga omnes a dreptului de proprietate, n sensul c toate celelalte
subiecte de drept sunt obligate s respecte prerogativele titularului. Alteori, carac-
terul absolut este explicat prin aceea c acest drept este nelimitat, nengrdit n
coninutul su, ns, aa cum vom vedea, aceast afirmaie nu este exact, de
vreme ce dreptul de proprietate se exercit numai n limitele stabilite de lege. ntr-
o a treia opinie, prin caracterul absolut al dreptului de proprietate se nelege faptul
c, n exercitarea atributelor dreptului de proprietate, titularul acestuia nu are
nevoie de concursul altei persoane. ntr-o ultim concepie, majoritar, caracterul
absolut este explicat prin raportarea dreptului de proprietate la celelalte drepturi
reale, artndu-se c numai dreptul de proprietate reunete cele trei atribute (po-
sesia, folosina i dispoziia), celelalte drepturi reale comportnd numai unul sau
dou atribute (se spune c proprietatea este absolut n comparaie cu celelalte
drepturi reale, ns nu este absolut n ea nsi).


I. Dreptul de proprietate

21
5.2. Dreptul de proprietate este un drept exclusiv
Prin caracterul exclusiv al dreptului de proprietate se nelege c titularul aces-
tuia exercit singur (este singurul ndreptit s exercite) toate atributele dreptului
de proprietate, cu excluderea tuturor celorlalte persoane, acestea avnd obligaia
de a nu face nimic de natur a aduce atingere dreptului titularului.
Acest caracter cunoate unele limitri, anume atunci cnd exist un dezmem-
brmnt al dreptului de proprietate privat.
Unii autori consider i cazul proprietii comune ca o limitare a caracterului
exclusiv al dreptului de proprietate, ns, n realitate, nu este vorba dect de o apa-
rent limitare, deoarece titularii dreptului de proprietate comun au posibilitatea s
exercite, mpreun, toate atributele dreptului de proprietate.
5.3. Dreptul de proprietate este un drept perpetuu
Prin caracterul perpetuu al dreptului de proprietate se nelege, pe de o parte,
c dreptul de proprietate nu are o durat limitat n timp, iar, pe de alt parte, c
dreptul de proprietate nu se pierde prin nentrebuinare din partea titularului.
Mai mult, dreptul de proprietate i pstreaz calitatea sa abstract de drept real
ct timp lucrul exist, n sensul c:
nstrinarea lucrului nu este de natur s sting dreptul de proprietate, ci
dreptul se va regsi n patrimoniul dobnditorului, deci nstrinarea transmite drep-
tul de proprietate fr s l sting;
dreptul de proprietate nu se pierde prin moartea titularului.
i acest caracter al dreptului de proprietate cunoate unele limitri. Astfel, n
cazul exproprierii este posibil s se schimbe natura i coninutul dreptului.
De asemenea, unele aciuni n revendicare sunt totui prescriptibile extinctiv
sau supuse unui termen de decdere.
Mai adugm c, prin excepie, potrivit noii reglementri, s-ar putea admite c
dreptul de proprietate se stinge n momentul n care bunul mobil este prsit
(abandonat) de proprietarul su. Astfel, se presupune c, pn la momentul n
care o persoan devine proprietarul bunului abandonat prin ocupaiune (astfel cum
aceasta este reglementat n art. 941 i urm. C.civ.), dreptul de proprietate asupra
acestuia nu a mai existat din momentul abandonrii i pn n momentul dobndirii
dreptului de proprietate prin ocupaiune.
6. Limitele exercitrii dreptului de proprietate privat
6.1. Consideraii generale
n ceea ce privete coninutul su i ntinderea atributelor sale, dreptul de
proprietate nu este nengrdit, ci, dimpotriv, nsi legea stabilete c exercitarea
dreptului de proprietate este susceptibil de anumite limitri (ngrdiri, restricii),
care nu sunt altceva dect expresia mbinrii interesului individual al titularului
dreptului de proprietate cu interesele generale.
Instituii de drept civil

22
Astfel, art. 44 alin. (1) din Constituie prevede c dreptul de proprietate este
garantat, coninutul i limitele acestuia fiind stabilite prin lege, iar alin. (7) al ace-
luiai articol dispune c dreptul de proprietate oblig la respectarea sarcinilor
privind protecia mediului i asigurarea bunei vecinti, precum i la respectarea
celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
De asemenea, art. 555 C.civ. precizeaz c atributele dreptului de proprietate
sunt recunoscute n limitele stabilite de lege.
Trebuie fcut distincia, n primul rnd, ntre limitele materiale i limitele juridice
ale exercitrii dreptului de proprietate.
Limitele materiale ale exercitrii dreptului de proprietate sunt determinate de
corporalitatea lucrului, obiect al dreptului de proprietate. Un exemplu de astfel de
limitare material este aceea instituit prin art. 559 C.civ., prin care se stabilete c
proprietatea asupra terenului se ntinde i asupra solului i a spaiului de deasupra
terenului, cu respectarea limitelor legale. Mai mult, proprietarul poate exercita asu-
pra spaiului suprapus terenului ct i n subsolul terenului anumite acte materiale
pe care le gsete de cuviin, ns este inut s respecte, de exemplu, drepturile
terilor asupra resurselor materiale ale subsolului, izvoarelor i apelor subterane.
Limitele juridice, adic acelea care vizeaz exercitarea atributelor dreptului de
proprietate, pot izvor din:
lege;
uzane (mai exact, din obicei);
convenie;
hotrre judectoreasc. Spre exemplu, art. 630 C.civ. reglementeaz, pentru
ipoteza depirii inconvenientelor normale ale vecintii, posibilitatea instanei de
a stabili anumite limite n exercitarea dreptului de proprietate sau, dup caz, obliga-
rea la despgubiri. Astfel, dac proprietarul cauzeaz, prin exercitarea dreptului
su, inconveniente mai mari dect cele normale n relaiile de vecintate, instana
poate, din considerente de echitate, s l oblige la despgubiri n folosul celui vt-
mat, precum i la restabilirea situaiei anterioare atunci cnd acest lucru este
posibil. n cazul n care prejudiciul cauzat ar fi minor n raport cu necesitatea sau
utilitatea desfurrii activitii prejudiciabile de ctre proprietar, instana va putea
ncuviina desfurarea acelei activiti, ns cel prejudiciat va avea dreptul la des-
pgubiri. Dac prejudiciul este iminent sau foarte probabil, instana poate s ncu-
viineze, pe cale de ordonan preedinial, msurile necesare pentru prevenirea
pagubei.
Unele limite ale exercitrii dreptului de proprietate sunt stabilite prin dispoziii
legale (de natur civil sau administrativ) justificate fie de un interes public, fie de
un interes privat. n acest sens, art. 602 alin. (1) C.civ. prevede c legea poate
limita exercitarea dreptului de proprietate fie n interes public, fie n interes privat.
Prin urmare, putem s mai distingem ntre:
limite legale de interes public;
limite legale de interes privat.
Dintre limitele (ngrdirile) legale de interes public, amintim: ngrdirile stabilite
n considerarea naturii sau destinaiei specifice a anumitor bunuri (avem n vedere
acele ngrdiri ce constituie cauze de inalienabilitate temporar a unor bunuri),
I. Dreptul de proprietate

23
ngrdirile n interes edilitar i de estetic urban (de exemplu, autorizaia admi-
nistrativ prealabil de construire), ngrdirile n interes de salubritate i sntate
public, ngrdirile n interes cultural, istoric i arhitectural, ngrdirile n interes
economic general sau fiscal, ngrdirile n interes de aprare a rii, ngrdirile pro-
prietii situate n zona de frontier, ngrdiri care rezult din regimul juridic al
pdurilor, al apelor, inclusiv al celor navigabile, al construirii drumurilor, al cilor
ferate, al siguranei zborurilor aeriene etc.
Limitele (ngrdirile) legale de interes privat decurg din raporturile de vecintate.
Este vorba despre ceea ce Codul civil din 1864 denumea servitui naturale i
servitui legale, care, n realitate, nu reprezentau veritabile servitui (ca drepturi
reale, dezmembrminte ale dreptului de proprietate), ci ele reflectau o situaie nor-
mal, generat de vecintate, ce impunea proprietarilor obligaii fireti, corespun-
ztoare unor necesiti de ordin social (cum ar fi, de exemplu, folosirea apelor,
pictura streinii, dreptul de trecere sau vederea asupra proprietii vecinului).
Acesta a fost i motivul principal pentru care fostele servitui naturale i cele legale
au fost reglementate distinct n Codul civil din 2009, anume n Capitolul III - Limi-
tele juridice ale dreptului de proprietate privat, din Titlul II - Proprietatea privat, al
Crii a III-a - Despre bunuri.
De menionat c limitele legale de interes privat pot fi modificate ori desfiinate
temporar prin acordul prilor, ns, pentru opozabilitatea fa de teri este nece-
sar ndeplinirea formalitilor de publicitate prevzute de lege [art. 602 alin. (2)
C.civ.].
Este de reinut c limitele exercitrii dreptului de proprietate determinate de
raporturile de vecintate au o sfer mai larg dect categoria obligaiilor de veci-
ntate reglementate n materia limitelor legale. Astfel de limite pot fi i rezultatul
stabilirii de ctre proprietarii vecini a unor drepturi i obligaii, fiind deci vorba des-
pre limite convenionale, ori chiar rezultatul unor simple ngduine (tolerane), n
lipsa oricrei convenii, precum i consecina unei hotrri judectoreti.
Dintr-un alt punct de vedere, mai putem distinge:
restricii ale exercitrii dreptului de proprietate corespunztoare unor drepturi
reale;
restricii corespunztoare unor obligaii propter rem;
restricii corespunztoare unor drepturi de crean;
restricii ce reprezint simple ngduine din partea titularului dreptului de pro-
prietate, beneficiarii acestor ngduine neputnd solicita protecia judiciar.
6.2. Limite legale de interes privat
6.2.1. Limite referitoare la folosirea apelor
Art. 604 C.civ. stabilete anumite reguli privind curgerea fireasc a apelor.
Astfel, proprietarul fondului inferior nu poate mpiedica n niciun fel curgerea
fireasc a apelor provenite de pe fondul superior. Dac aceast curgere cauzeaz
prejudicii fondului inferior, proprietarul acestuia poate cere instanei s i permit s
fac pe fondul su lucrrile necesare schimbrii direciei apelor, suportnd toate
Instituii de drept civil

24
cheltuielile ocazionate. La rndul su, proprietarul fondului superior este obligat s
nu efectueze nicio lucrare de natur s agraveze situaia fondului inferior.
Ct privete curgerea provocat a apelor, exceptnd cazurile n care pe fondul
inferior se afl o construcie, mpreun cu grdina i curtea aferent, sau un cimitir,
art. 605 C.civ. dispune c proprietarul fondului inferior nu poate mpiedica nici
curgerea provocat de proprietarul fondului superior sau de alte persoane, aa
cum este cazul apelor care nesc pe acest din urm fond datorit unor lucrri
subterane ntreprinse de proprietarul acestuia, al apelor provenite din secarea
terenurilor mltinoase, al apelor folosite ntr-un scop casnic, agricol sau industrial,
ns numai dac aceast curgere preced vrsarea ntr-un curs de ap sau ntr-un
an. n acest caz, proprietarul fondului superior este obligat s aleag calea i
mijloacele de scurgere de natur s aduc prejudicii minime fondului inferior,
rmnnd dator la plata unei despgubiri juste i prealabile ctre proprietarul
acestui din urm fond.
Art. 606 C.civ. permite proprietarului care vrea s foloseasc pentru irigarea
terenului su apele naturale i artificiale de care poate dispune n mod efectiv ca,
pe cheltuiala sa exclusiv, s fac pe terenul riveranului opus lucrrile necesare
pentru captarea apei.
Proprietarul cruia i prisosete apa pentru necesitile curente este obligat ca,
n schimbul unei juste i prealabile compensaii, s ofere acest surplus pentru pro-
prietarul care nu i-ar putea procura apa necesar pentru fondul su dect cu o
cheltuial excesiv. Proprietarul nu poate fi scutit de aceast obligaie pretinznd
c ar putea acorda surplusului de ap o alt destinaie dect satisfacerea necesit-
ilor curente, ns poate cere despgubiri suplimentare proprietarului aflat n ne-
voie, cu condiia de a dovedi existena real a destinaiei pretinse (art. 607 C.civ.).
Proprietarul poate acorda orice ntrebuinare izvorului ce ar exista pe fondul
su, sub rezerva de a nu aduce atingere drepturilor dobndite de proprietarul fon-
dului inferior. Proprietarul fondului pe care se afl izvorul nu poate s i schimbe
cursul dac prin aceast schimbare ar lipsi locuitorii unei localiti de apa necesar
pentru satisfacerea nevoilor curente (art. 608 C.civ.).
Proprietarul fondului pe care se afl izvorul poate cere repararea prejudiciilor
cauzate de persoana care, prin lucrrile efectuate, a secat, a micorat ori a alterat
apele sale. Dac starea de fapt o permite, proprietarul fondului poate pretinde
restabilirea situaiei anterioare atunci cnd apa era indispensabil pentru exploa-
tarea fondului su. Aceste reguli se aplic n mod corespunztor i n cazul n care
izvorul se ntinde pe dou fonduri nvecinate, urmnd a se ine seama de ntin-
derea izvorului pe fiecare fond (art. 609 C.civ.).
6.2.2. Pictura streinii
Art. 611 C.civ. l oblig pe proprietar s i fac streaina casei sale astfel nct
apele provenind de la ploi s nu se scurg pe fondul proprietarului vecin.

I. Dreptul de proprietate

25
6.2.3. Distana i lucrrile intermediare cerute pentru anumite construcii,
lucrri i plantaii
Construciile, lucrrile sau plantaiile se pot face de ctre proprietarul fondului
numai cu respectarea unei distane minime de 60 de centimetri fa de linia de
hotar, dac nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel
nct s nu se aduc atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la
distana minim se poate face prin acordul prilor exprimat printr-un nscris
autentic (art. 612 C.civ.).
n lipsa unor dispoziii cuprinse n lege, regulamentul de urbanism sau a obi-
ceiului locului, arborii trebuie sdii la o distan de cel puin 2 metri de linia de
hotar, cu excepia acelora mai mici de 2 metri, a plantaiilor i a gardurilor vii. n caz
de nerespectare a distanei, proprietarul vecin este ndreptit s cear scoaterea
ori, dup caz, tierea, la nlimea cuvenit, a arborilor, plantaiilor ori a gardurilor
vii, pe cheltuiala proprietarului fondului pe care acestea sunt ridicate. Proprietarul
fondului peste care se ntind rdcinile sau ramurile arborilor aparinnd proprie-
tarului vecin are dreptul de a le tia, precum i dreptul de a pstra fructele czute
n mod natural pe fondul su (art. 613 C.civ.).
6.2.4. Limite privind vederea asupra proprietii vecinului
Dup ce art 614 C.civ. prevede c nu este permis s se fac fereastr sau
deschidere n zidul comun dect cu acordul proprietarilor, art. 615 C.civ. stabilete
distana minim pentru fereastra de vedere. Astfel, este obligatorie pstrarea unei
distane de cel puin 2 metri ntre fondul, ngrdit sau nengrdit, aparinnd
proprietarului vecin i fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrri
ce ar fi orientate ctre acest fond. Fereastra pentru vedere, balconul ori alte ase-
menea lucrri neparalele cu linia de hotar spre fondul nvecinat sunt interzise la o
distan mai mic de un metru. Distana se calculeaz de la punctul cel mai apro-
piat de linia de hotar, existent pe faa zidului n care s-a deschis vederea sau, dup
caz, pe linia exterioar a balconului, pn la linia de hotar. Distana, i n cazul
lucrrilor neparalele, se msoar tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat
al lucrrii de linia de hotar i pn la aceast linie.
ns, art. 616 C.civ. permite proprietarului s i deschid, fr limit de distan-
, ferestre de lumin dac sunt astfel construite nct s mpiedice vederea spre
fondul nvecinat.
6.2.5. Limite referitoare la dreptul de trecere
Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea public are dreptul s i se
permit trecerea pe fondul vecinului su pentru exploatarea fondului propriu.
Trecerea trebuie s se fac n condiii de natur s aduc o minim stnjenire
exercitrii dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la calea public; n
cazul n care mai multe fonduri vecine au acces la calea public, trecerea se va
face pe fondul cruia i s-ar aduce cele mai puine prejudicii. Dreptul de trecere este
Instituii de drept civil

26
imprescriptibil. El se stinge n momentul n care fondul dominant dobndete un alt
acces la calea public (art. 617 C.civ.).
Dreptul de trecere are caracter de accesoriu al fondului, de care nu poate fi
desprit spre a forma un drept de sine stttor. Ca atare, este lipsit de relevan
juridic schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra terenului ce repre-
zint fondul aservit, dreptul de trecere durnd ct timp se menine situaia din care
s-a nscut.
Art. 617 alin. (1) C.civ. vizeaz imposibilitatea absolut de ieire la drumul
public a celui care reclam constituirea unui drept de trecere pe terenul proprie-
tatea altei persoane, textul gsindu-i aplicare n situaia n care pentru proprietarul
fondului dominant nu exist nicio ieire la calea public. ntruct instituirea unui
drept de trecere constituie o ngrdire a dreptului de proprietate pentru proprietarul
fondului aservit, cu consecina micorrii valorii economice, deoarece exercitarea
dreptului de trecere influeneaz negativ folosirea deplin a terenului aservit, dac
locul nfundat are ieire la calea public pe un drum care poate deveni practicabil
cu efectuarea unor cheltuieli, textul nu i mai gsete aplicare.
[1]

Detentorul fondului care nu are acces la calea public (de exemplu, arendaul,
locatarul etc.) nu are calitatea procesual de a solicita recunoaterea unui drept de
trecere, ci el va trebui s i solicite proprietarului acestui fond (arendatorului, loca-
torului etc.) s i asigure folosina terenului dat n arend, locaiune etc.
[2]

Din art. 620 alin. (1) C.civ., rezult c proprietarul fondului pe care se face
trecerea (proprietarul fondului aservit) este ndreptit s pretind o despgubire de
la proprietarul fondului lipsit de acces la calea public (proprietarul fondului domi-
nant), care, n caz de nenelegere a prilor, va fi stabilit de instan, ns numai
la cererea proprietarului fondului aservit. Termenul de prescripie pentru dreptul la
aciunea n despgubire pe care o are proprietarul fondului aservit mpotriva pro-
prietarului fondului dominant ncepe s curg din momentul stabilirii dreptului de
trecere.
ns, proprietarul fondului dominant nu poate fi obligat s dea n compensare
proprietarului fondului aservit o suprafa de teren egal cu cea care servete ca
acces la calea public, ci numai la despgubiri pentru paguba cauzat.
Dac lipsa accesului provine din vnzare, schimb, partaj sau dintr-un alt act
juridic, trecerea nu va putea fi cerut dect celor care au dobndit partea de teren
pe care se fcea anterior trecerea [art. 618 alin. (1) C.civ.].

[1]
ntr-o spe, s-a decis c existena unei pante nclinate de 60 de grade nu constituie
un impediment de natur s confere terenului reclamantei calitatea de loc nfundat n
sensul fostului art. 616 C.civ. din 1864 (corespondentul art. 617 C.civ.), ct timp expertul a
stabilit c se poate realiza o cale de acces la drumul public, iar mprejurarea c reclamanta
nu are mijloace materiale pentru amenajarea cii de acces la drumul public nu are relevan
juridic, deoarece caracterul de loc nfundat al terenului nu este dat de lipsa posibilitilor
materiale ale proprietarului pentru a-i asigura accesul la drumul public - C.A. Iai, dec. civ.
nr. 698 din 8 mai 2002, n Jurisprudena Curii de Apel Iai n materie civil pe anul 2002, de
M.M. PIVNICERU, M. GAI, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2004, p. 32.
[2]
A se vedea i Curtea de Apel Bucureti, secia a IV-a civil, dec. nr. 1326 din 25 iunie
2007, n Curtea de Apel Bucureti, Culegere de practic judiciar n materie civil 2007,
Ed. Wolters Kluwer, 2007, p. 602 i urm.
I. Dreptul de proprietate

27
n cazul n care lipsa accesului este imputabil proprietarului care pretinde tre-
cerea, aceasta poate fi stabilit numai cu consimmntul proprietarului fondului
care are acces la calea public i cu plata dublului despgubirii [art. 618 alin. (2)
C.civ.].
Art. 619 C.civ. prevede c ntinderea i modul de exercitare a dreptului de
trecere sunt determinate prin nelegerea prilor, prin hotrre judectoreasc sau
printr-o folosin continu pe timp de 10 ani.
n cazul n care nceteaz dreptul de trecere, proprietarul fondului aservit este
dator s restituie despgubirea ncasat, cu deducerea pagubei suferite n raport
cu durata efectiv a dreptului de trecere [art. 620 alin. (2) C.civ.].
Trebuie amintite i dispoziiile art. 772 C.civ., din care rezult c servitutea
(dreptul) de trecere va putea fi rscumprat de proprietarul fondului aservit dac
exist o disproporie vdit ntre utilitatea care o procur fondului dominant i
inconvenientele sau deprecierea provocat fondului aservit; n caz de nenelegere
ntre pri, instana poate suplini consimmntul proprietarului fondului dominant,
iar ntr-o asemenea situaie, la stabilirea preului de rscumprare, instana va ine
cont de vechimea servituii (dreptului de trecere) i de schimbarea valorii celor
dou fonduri.
6.2.6. Alte limite legale
Proprietarul este obligat s permit trecerea prin fondul su a reelelor edilitare
ce deservesc fonduri nvecinate sau din aceeai zon, de natura conductelor de
ap, gaz sau altele asemenea, a canalelor i a cablurilor electrice, subterane ori
aeriene, dup caz, precum i a oricror alte instalaii sau materiale cu acelai scop.
Aceast obligaie subzist numai pentru situaia n care trecerea prin alt parte ar fi
imposibil, periculoas sau foarte costisitoare. n toate cazurile, proprietarul are
dreptul la plata unei despgubiri juste. Dac este vorba despre utiliti noi, desp-
gubirea trebuie s fie i prealabil. Cldirile, curile i grdinile acestora sunt
exceptate de la acest drept de trecere, dac ea are ca obiect conducte i canale
subterane, n cazul n care acestea sunt utiliti noi (art. 621 C.civ.).
Art. 622 C.civ. stabilete obligaia proprietarului de a permite folosirea fondului
su pentru efectuarea unor lucrri necesare fondului nvecinat, precum i accesul
vecinului pe terenul su pentru tierea crengilor i culegerea fructelor, n schimbul
unei despgubiri, dac este cazul. i aceast obligaie subzist numai pentru situaia
n care trecerea prin alt parte ar fi imposibil, periculoas sau foarte costisitoare.
Proprietarul unui fond nu poate mpiedica accesul altuia pentru a redobndi
posesia unui bun al su, ajuns ntmpltor pe fondul respectiv, dac a fost ntiin-
at n prealabil. n toate cazurile, proprietarul fondului are dreptul la o just des-
pgubire pentru prejudiciile ocazionate de reintrarea n posesie, precum i pentru
cele pe care bunul le-a cauzat fondului (art. 623 C.civ.).
6.3. Limite convenionale (voluntare)
Art. 626 C.civ. permite instituirea de limite n exercitarea dreptului de proprietate
prin acte juridice, cu condiia de a nu se nclca ordinea public i bunele moravuri.
Instituii de drept civil

28
Limitele n exercitarea dreptului de proprietate care sunt create prin voina
prilor, exprimat n acte juridice, se numesc limite convenionale sau limite volun-
tare, aceast din urm denumire fiind mai exact dect denumirea folosit de
Codul civil, deoarece asemenea limite pot fi create nu numai prin convenie, ci i
prin act juridic unilateral, spre exemplu, prin testament.
Limitele convenionale ale exercitrii atributelor dreptului de proprietate au ridi-
cat o serie de probleme referitoare la valabilitatea clauzelor ce le stabilesc, atunci
cnd ar fi vorba despre inalienabilitatea lucrului (spre exemplu, n actul juridic
translativ de proprietate s-ar insera o clauz prin care s-ar interzice dobnditorului
nstrinarea bunului cumprat, donat, primit cu titlu de legat etc.). Tocmai de
aceea, art. 627-629 C.civ. neglementeaz n mod expres clauza de inalienabilitate.
Potrivit art. 627 alin. (1) C.civ., clauza de inalienabilitate este valabil numai
atunci cnd:
s-ar justifica pe un interes serios i legitim;
ar fi instituit pentru o perioad de cel mult 49 de ani, termenul ncepnd s
curg de la data dobndirii bunului.
Dac a disprut interesul care a justificat clauza de inalienabilitate sau cnd un
interes superior o impune, dobnditorul poate solicita instanei s fie autorizat s
dispun de bun chiar nainte de mplinirea termenului pentru care a fost stipulat
inalienabilitatea.
Art. 627 alin. (4) C.civ. prevede i un caz de inalienabilitate convenional impli-
cit. Potrivit acestui text de lege, clauza de inalienabilitate este subneleas n
conveniile din care se nate obligaia de a transmite n viitor proprietatea ctre o
persoan determinat sau determinabil.
Invocarea clauzei de inalienabilitate este condiionat de ndeplinirea a dou
condiii, de valabilitate i de opozabilitate.
Astfel, fiind introdus ntr-un act juridic, clauza de inalienabilitate poate fi lovit
de nulitate iar, n cazul n care clauza a fost determinant la ncheierea actului
respectiv, nulitatea clauzei va atrage nulitatea ntregului act. n contractele cu titlu
oneros, caracterul determinant se prezum, pn la proba contrarie.
Pentru a putea fi invocat mpotriva dobnditorilor bunului sau a creditorilor
proprietarului care s-a obligat s nu nstrineze bunul, trebuie ndeplinite i con-
diiile de opozabilitate, deci clauza de inalienabilitate este supus formalitilor de
publicitate prevzute de lege, dac este cazul. ns, n cazul bunurilor mobile, sunt
aplicabile regulile dobndirii proprietii prin posesia de bun-credin. De aseme-
nea, clauza de inalienabilitate inserat ntr-un contract cu titlu gratuit este opo-
zabil i creditorilor anteriori ai dobnditorului.
n cazul n care clauza de inalienabilitate este valabil, dar nu au fost ndeplinite
condiiile de opozabilitate, iar bunul a fost nstrinat, beneficiarul clauzei de inalie-
nabilitate nu se mai poate prevala fa de terul dobnditor de clauza de inalie-
nabilitate, ns are dreptul de a pretinde daune-interese proprietarului care nu s-a
conformat obligaiei convenionale de inalienabilitate.
Efectul clauzei de inalienabilitate const n aceea c, pn la expirarea terme-
nului prevzut n cuprinsul ei, bunul nu mai poate fi nstrinat prin acte juridice inter
vivos. De asemenea, aa cum prevede art. 629 alin. (3) C.civ., bunul pentru care
I. Dreptul de proprietate

29
s-a stipulat inalienabilitatea nu este susceptibil de a forma obiectul unei urmriri
silite ct timp clauza produce efecte, dac prin lege nu se prevede altfel. ns,
astfel cum dispune art. 627 alin. (5) C.civ., clauza de inalienabilitate nu poate opri
transmiterea bunului pe calea succesiunii.
Nerespectarea clauzei de inalienabilitate atrage rezoluiunea contractului sina-
lagmatic n care a fost inserat. De asemenea, beneficiarul clauzei de inalienabi-
litate, adic nstrintorul din contractul n care a fost inserat sau terul n favoa-
rea cruia s-a stipulat inalienabilitatea, poate cere anularea actului subsecvent
ncheiat cu nclcarea clauzei [art. 629 alin. (1) i (2) C.civ.].
7. Enumerarea modurilor de dobndire a dreptului de proprietate privat
Dup cum rezult din art. 557 alin. (1) i (2) C.civ., dreptul de proprietate se
poate dobndi, n condiiile legii:
prin convenie (translativ);
prin motenire legal sau testamentar;
prin accesiune;
prin uzucapiune;
ca efect al posesiei de bun-credin n cazul bunurilor mobile i al fructelor;
prin ocupaiune;
prin tradiiune;
[1]

prin hotrre judectoreasc, atunci cnd aceasta este translativ de proprie-
tate prin ea nsi;
prin efectul unui act administrativ, ns numai n cazurile expres prevzute de
lege.
Alin. (3) al aceluiai articol dispune c prin lege pot fi reglementate i alte
moduri de dobndire a dreptului de proprietate.
8. Regimul juridic al imobilelor proprietate privat
8.1. Realizarea i desfiinarea construciilor
Articolul 559 alin. (2) C.civ. dispune c proprietarul poate face, deasupra i n
subsolul terenului, toate construciile, plantaiile i lucrrile pe care le gsete de
cuviin, n afar de excepiile stabilite de lege, i poate trage din ele toate foloa-
sele pe care acestea le-ar produce. Aadar, n coninutul juridic al dreptului de
proprietate care are ca obiect un teren exist n mod firesc posibilitatea titularului
de a edifica orice construcie. De asemenea, este posibil ca proprietarul s permit
unei alte persoane s construiasc pe terenul su (spre exemplu, n temeiul unei
convenii de constituire a unui drept de superficie).

[1]
n realitate, tradiiunea, prin ea nsi, nu constituie un mod distinct de dobndire a
dreptului de proprietate, ci, n cazul anumitor convenii translative (spre exemplu, darurile
manuale), remiterea bunului nu nseamn executarea obligaiei asumate, ci este chiar o
condiie pentru ncheierea valabil a actului juridic.
Instituii de drept civil

30
Regula potrivit creia proprietarul poate realiza pe terenul su orice construcie
nu este ns absolut, ci trebuie privit n cadrul juridic general al amenajrii terito-
riului i cel al executrii, al transformrii i al demolrii construciilor i, de aseme-
nea, trebuie s se in cont de dispoziiile legale privind amplasarea construciilor i
calitatea n construcii. Dispoziiile cuprinse n Legea nr. 350/2001 privind amena-
jarea teritoriului i urbanismul, precum i cele cuprinse n Legea nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile ulterioa-
re, stabilesc principiile generale n aceast materie.
Amenajarea teritoriului reprezint o activitate complex care are ca scop armo-
nizarea la nivelul ntregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice i
culturale, stabilite la nivel naional i local pentru asigurarea echilibrului n dezvol-
tarea diferitelor zone ale rii, urmrindu-se creterea coeziunii i eficienei relaiilor
economice i sociale dintre acestea. Potrivit art. 9 din Legea nr. 350/2001, princi-
palele obiective ale amenajrii teritoriului sunt: dezvoltarea economic i social
echilibrat a regiunilor i zonelor, cu respectarea specificului acestora, mbun-
tirea calitii vieii oamenilor i colectivitilor umane, gestionarea n spiritul dez-
voltrii durabile a resurselor naturale i a peisajelor naturale i culturale, utilizarea
raional a teritoriului i conservarea i dezvoltarea diversitii culturale.
Urbanismul este componenta cea mai important a amenajrii teritoriului, avnd
ca principal scop stimularea evoluiei complexe a localitilor, prin realizarea stra-
tegiilor de dezvoltare pe termen scurt, mediu i lung. Principalele obiective ale acti-
vitii de urbanism, potrivit art. 13 din Legea nr. 350/2001, sunt: mbuntirea con-
diiilor de via prin eliminarea disfuncionalitilor, asigurarea accesului la infra-
structuri, servicii publice i locuine convenabile pentru toi locuitorii; crearea condi-
iilor pentru satisfacerea cerinelor speciale ale copiilor, vrstnicilor i ale persoa-
nelor cu handicap; utilizarea eficient a terenurilor, n acord cu funciile urbanistice
adecvate i extinderea controlat a zonelor construite; protejarea i punerea n
valoare a patrimoniului cultural construit i natural; asigurarea calitii cadrului
construit, amenajat i plantat din toate localitile urbane i rurale; protejarea loca-
litilor mpotriva dezastrelor naturale. Activitatea de amenajare a teritoriului i
urbanism este nfptuit de organele administraiei centrale i locale, fiind coor-
donat la nivel naional de Guvern.
Certificatul de urbanism este actul de informare, cu caracter obligatoriu, prin
care autoritatea administraiei publice judeene sau locale face cunoscute regimul
juridic, economic i tehnic al imobilelor, precum i condiiile necesare pentru reali-
zarea unor investiii, tranzacii imobiliare i alte operaiuni imobiliare potrivit legii.
Potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 350/2001, certificatul de urbanism este obli-
gatoriu pentru adjudecarea, prin licitaie, a lucrrilor de proiectare i de execuie a
lucrrilor publice, precum i pentru ntocmirea documentaiilor cadastrale de coma-
sare, respectiv de dezmembrare a bunurilor imobile n cel puin trei parcele. n
cazul vnzrii de imobile, solicitarea certificatului de urbanism (care va cuprinde
informaii referitoare la consecinele urbanistice ale operaiunii) este facultativ.
Conform art. 6 din Legea nr. 50/1991, republicat, certificatul de urbanism se emite
i n vederea concesionrii de terenuri, a adjudecrii prin licitaie a proiectrii
I. Dreptul de proprietate

31
lucrrilor publice n faza de studiu de fezabilitate, precum i pentru cereri n justiie
i operaiuni notariale privind circulaia imobiliar.
Certificatul de urbanism reflect statutul documentaiilor de urbanism repre-
zentate de Planul urbanistic general i regulamentul local aferent acestuia, Planul
urbanistic zonal i regulamentul local aferent acestuia, precum i Planul urbanistic
de detaliu. Planul urbanistic general face obiectul revizuirii la intervale de cel mult
10 ani. Planul urbanistic zonal reglementeaz condiiile de amplasare a investiiilor,
indiferent de natura lor i de beneficiar.
Certificatul de urbanism se emite de preedinii consiliilor judeene, primarul
general al municipiului Bucureti sau, dup caz, primari, la cererea persoanelor
fizice sau juridice, n vederea obinerii ulterioare a autorizaiei de executare a lucr-
rilor de construcii i a instalaiilor aferente acestora, precum i n vederea desfiin-
rii construciilor. El nu confer dreptul de a construi, de a amenaja un anumit
teren sau de a-l planta [art. 29 alin. (4) din Legea nr. 350/2001 i art. 6 alin. (5) din
Legea nr. 50/1991, republicat, modificat i completat].
n certificatul de urbanism se va meniona n mod obligatoriu scopul pentru care
a fost eliberat. Din punctul de vedere al regimului juridic al imobilului, certificatul de
urbanism trebuie s conin meniuni referitoare la: dreptul de proprietate asupra
imobilului i servituile de utilitate public care l greveaz; situarea terenului n
intravilan sau n afara acestuia; prevederi ale documentaiilor de urbanism care
instituie un regim special asupra imobilului (zone protejate, zone n care acioneaz
dreptul de preempiune asupra imobilului, interdicii definitive sau temporare de
construcie sau dac acesta este nscris n Lista cuprinznd monumentele istorice
din Romnia), precum i alte meniuni prevzute de lege.
[1]

Potrivit art. 1 din Legea nr. 50/1991, republicat, modificat i completat, exe-
cutarea lucrrilor de construcii este permis numai pe baza unei autorizaii de
construire. Nerespectarea normelor juridice din acest domeniu nu afecteaz, n
principiu, dreptul de proprietate, ns atrage pentru cel n cauz sanciuni adminis-
trative sau penale, instana avnd posibilitatea s dispun, la cererea organelor
abilitate, ncadrarea lucrrilor n prevederile autorizaiei sau desfiinarea construc-
iilor nelegal realizate [art. 28 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, republicat].
Autorizaia de construire este un act al autoritii publice locale pe baza cruia
se asigur aplicarea msurilor prevzute de lege privitoare la amplasarea, proiec-
tarea, executarea i funcionarea construciilor. Ea se emite n temeiul i cu res-
pectarea prevederilor documentaiilor de urbanism i de amenajare a teritoriului,
avizate i aprobate potrivit legii.
[2]
n vederea emiterii autorizaiei de construire, este

[1]
Certificatul de urbanism cuprinde i elemente referitoare la regimul economic i tehnic
al imobilului (folosina actual, reglementri fiscale specifice zonei, procentul de ocupare a
terenului, coeficientul de utilizare a terenului, echiparea cu utiliti, circulaii i accese pieto-
nale i auto, parcaje necesare, alinierea terenului i a construciilor fa de strzile adiacente
terenului, nlimea minim i maxim admis etc.).
[2]
Autorizaiile de construire sau de desfiinare, emise cu nclcarea prevederilor legale,
pot fi anulate de ctre instanele de contencios administrativ, cererea putnd fi introdus i
de ctre prefect, inclusiv la sesizarea organelor de control ale Inspectoratului de Stat n
Construcii.
Instituii de drept civil

32
necesar o cerere n acest sens formulat de ctre deintorul titlului de proprietate
asupra imobilului (teren i/sau construcie) ori a altui act care i confer dreptul de
construire sau de desfiinare, n condiiile legii. n doctrin s-a subliniat c noiunile
de titlu de proprietate i de act care s confere dreptul de construire trebuie ne-
lese n sensul de negotium iuris sau de temei juridic al dreptului exercitat asupra
imobilului respectiv.
[1]
Autorizaia se emite, n cel mult 30 de zile de la data nre-
gistrrii cererii, de ctre preedintele consiliului judeean, primarul general al muni-
cipiului Bucureti sau, dup caz, primar, pe baza documentaiei depuse, care va
cuprinde, printre altele, certificatul de urbanism, dovada titlului asupra terenului
i/sau construciilor, precum i proiectul pentru autorizarea executrii lucrrilor de
construcii.
De la obligativitatea obinerii autorizaiei prealabile nu se poate deroga dect n
cazurile strict prevzute de art. 11 din Legea nr. 50/1991, pentru lucrri care nu
modific structura de rezisten i/sau aspectul arhitectural al construciilor.
De asemenea, operaiunile de demolare, dezafectare ori dezmembrare, parial
sau total, a construciilor i a instalaiilor aferente, precum i a oricror amenajri
pot fi fcute numai pe baza autorizaiei de desfiinare, obinut n prealabil de la
aceleai autoriti publice i n aceleai condiii ca autorizaia de construire (art. 8

din Legea nr. 50/1991, republicat).
[2]

Construciile de orice fel pot fi amplasate numai n intravilanul localitilor (art. 91
din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, modificat i republicat). Prin excepie,
unele construcii care, prin natura lor, pot genera efecte poluante factorilor de
mediu pot fi amplasate n extravilan pe baza studiilor ecologice de impact. Vor fi
amplasate n extravilan i construciile care, prin natura lor, nu se pot amplasa n
intravilan, precum i adposturile de animale.
Este interzis amplasarea construciilor de orice fel pe terenuri agricole din
extravilan de clasa I i a II-a de calitate, pe cele amenajate cu lucrri de mbunt-
iri funciare, precum i pe cele plantate cu vii i livezi, parcuri naionale, rezervaii,
monumente, ansambluri arheologice i istorice. De la aceast regul sunt excep-
tate construciile cu destinaie militar, cile ferate, oselele de importan deose-
bit, conductele magistrale de transport gaze sau petrol, liniile electrice de nalt
tensiune, lucrrile de gospodrire a apelor i realizarea de surse de ap.
8.2. Circulaia juridic a imobilelor proprietate privat
Construciile i terenurile aflate n proprietate privat, indiferent de titular (per-
soane fizice, persoane juridice, statul sau unitile administrativ-teritoriale), sunt n
circuitul civil general, astfel nct ele pot fi nstrinate (dobndite) prin oricare dintre
modurile de dobndire a proprietii reglementate de lege.
De asemenea, dreptul de proprietate privat asupra construciilor sau terenu-
rilor este compatibil cu constituirea unor drepturi reale principale dezmembr-

[1]
C. BRSAN, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. All Beck, Bucureti, 2001, p. 136.
[2]
Normele juridice referitoare la autorizarea efecturii sau a desfiinrii construciilor se
aplic tuturor executanilor de asemenea lucrri, inclusiv n ceea ce privete construciile
proprietate public.
I. Dreptul de proprietate

33
minte ale dreptului de proprietate (uzufruct, uz, abitaie, servitute, superficie), pre-
cum i cu constituirea unor garanii reale imobiliare (ipotec imobiliar i privilegii
imobiliare).
Persoanele fizice sau juridice strine pot dobndi dreptul de proprietate asupra
construciilor fr nicio restricie.
ns, n privina terenurilor situate n Romnia, cetenii strini, apatrizii i per-
soanele juridice strine pot dobndi dreptul de proprietate asupra acestora n con-
diiile prevzute de art. 44 alin. (2) din Constituie i de Legea nr. 312/2005. Astfel,
textul din Constituie prevede c cetenii strini i apatrizii pot dobndi dreptul de
proprietate privind terenurile numai n condiiile rezultate din aderarea Romniei la
Uniunea European i din alte tratate internaionale la care Romnia este parte, pe
baz de reciprocitate, n condiiile prevzute de legea organic, precum i prin
motenire legal. Legea nr. 312/2005 privind dobndirea dreptului de proprietate
privat asupra terenurilor de ctre cetenii strini i apatrizi, precum i de ctre
persoanele juridice strine acord posibilitatea condiionat a dobndirii dreptului
de proprietate asupra terenurilor, n privina acestor categorii de persoane, con-
diionat de aderarea Romniei la Uniunea European, i chiar decalat fa de
momentul aderrii, precum i n condiiile tratatelor internaionale la care Romnia
este parte.
Prin dispoziii legale exprese, pot fi instituite unele interdicii temporare cu pri-
vire la exercitarea atributului dispoziiei juridice prin nstrinarea construciilor sau
terenurilor (spre exemplu, art. 9 din Legea nr. 112/1995 a instituit o inalienabilitate
temporar, stabilind c locuinele cumprate de chiriai n condiiile acestei legi nu
pot fi nstrinate prin acte juridice ntre vii, timp de 10 ani de la data cumprrii,
eventualul act de nstrinare cu nerespectarea acestei interdicii fiind lovit de
nulitate absolut). Art. 9 alin. (8) care instituia aceast interdicie a fost abrogat prin
art. 230 lit. ) din Legea nr. 71/2011. De asemenea, n anumite cazuri expres i
limitativ prevzute de lege, nstrinarea este supus unei autorizri prealabile [de
exemplu: art. 12 alin. (2) din Decretul-lege nr. 61/1990 a prevzut c, pn la ram-
bursarea integral a creditului ctre Casa de Economii i Consemnaiuni, locuina
dobndit n condiiile acestui act normativ nu putea fi nstrinat dect cu autori-
zarea prealabil a Casei de Economii i Consemnaiuni, sub sanciunea nulitii
relative; art. 5 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiii imo-
biliare dispune c, pn la rambursarea integral a creditului, imobilul ipotecat poa-
te fi nstrinat de ctre debitorul care a constituit ipoteca numai cu acordul prealabil
al creditorului ipotecar, acord dat pentru fiecare nstrinare, sub sanciunea nulitii
absolute], ceea ce ns nu pune n discuie principiul liberei circulaii a terenurilor i
construciilor proprietate privat.
Indiferent de titularul dreptului de proprietate, n msura n care construcia care
face obiectul nstrinrii constituie un monument istoric, potrivit prevederilor Legii
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicat, sub sanciunea
nulitii absolute, nstrinarea poate opera numai cu respectarea dreptului de
preempiune n favoarea statului romn ori unitii administrativ-teritoriale. Pentru a
fi aplicabile dispoziiile art. 4 din lege privitoare la existena dreptului de preemp-
iune, este necesar ntrunirea cumulativ a urmtoarelor condiii: construcia s
Instituii de drept civil

34
reprezinte un monument istoric (dispoziiile privitoare la dreptul de preempiune
nefiind extensibile pentru situaia n care construcia se gsete pe un sit istoric
sau ntr-o zon protejat), nstrinarea s se produc prin vnzare (donaia,
motenirea sau alte modaliti de transfer al dreptului de proprietate nefiind asimi-
late), bunul s se afle n circuitul civil (exercitarea dreptului de preempiune nefiind
de natur s acopere eventuale interdicii de nstrinare).
O problem distinct legat de regimul nstrinrii construciilor i terenurilor o
reprezint existena unor condiii de form necesare la ncheierea actelor juridice
de nstrinare.
Astfel, potrivit art. 10 alin. (1) din Legea nr. 114/1996 privind locuina, actele
juridice ntre vii de nstrinare a locuinelor i unitilor individuale trebuie s se
ncheie n form autentic, sub sanciunea nulitii absolute. De altfel, art. 1244
C.civ. a impus forma autentic ad validitatem pentru orice convenie care strmut
sau constituie drepturi reale ce urmeaz a fi nscrise n cartea funciar. Prin
urmare, orice convenie prin care se nstrineaz un imobil (indiferent c ar fi vorba
de o construcie sau de un teren) ori prin care se constituie un drept real imobiliar
trebuie, sub sanciunea nulitii absolute, s fie ncheiat prin nscris autentic.
Mai mult, nscrierea n cartea funciar n cazul nstrinrii i constituirii de
drepturi reale imobiliare va avea caracter constitutiv [art. 885 alin. (1) C.civ.], deci
va fi o condiie de validitate pentru nsi ncheierea actului juridic respectiv, cu
precizarea c prevederea legal referitoare la caracterul constitutiv al nscrierii n
cartea funciar se va aplica numai dup finalizarea lucrrilor de cadastru pentru
fiecare unitate administrativ-teritorial, pn la acea dat nscrierea fcndu-se
numai n scop de opozabilitate fa de teri.
Capitolul III. Dreptul de proprietate public
1. Noiune
Dreptul de proprietate public este acel drept de proprietate ce aparine statului
sau unitilor administrativ-teritoriale i care are ca obiect bunuri care, prin natura
lor sau printr-o dispoziie special a legii, sunt de uz sau de interes public.
Trebuie menionat c, potrivit art. 554 alin. (2) C.civ., n lips de prevedere
legal contrar, dispoziiile aplicabile dreptului de proprietate privat se aplic i
dreptului de proprietate public, n msura n care sunt compatibile cu aceasta.
Spre exemplu, n privina limitelor exercitrii dreptului de proprietate public,
art. 862 C.civ. dispune c dreptul de proprietate public este susceptibil de orice
limite reglementate de lege pentru dreptul de proprietate privat, n msura n care
acestea sunt compatibile cu uzul sau interesul public cruia i sunt destinate
bunurile afectate; incompatibilitatea se constat prin acordul dintre titularul proprie-
tii publice i persoana interesat sau, n caz de divergen, pe cale judecto-
reasc, persoana interesat avnd dreptul la o just i prompt despgubire din
partea titularului proprietii publice.
Este de reinut c, uneori, legiuitorul folosete noiunea de proprietate public,
alteori pe aceea de domeniul public, astfel nct se pune problema de a ti dac
I. Dreptul de proprietate

35
exist suprapunere ntre cele dou noiuni. n ceea ce ne privete, apreciem c
rspunsul este afirmativ, n sensul c dreptul de proprietate public are ca obiect
bunuri aparinnd domeniului public. n alte cuvinte, domeniul public este format
din bunurile proprietatea public a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale
(judeul, municipiul, oraul, comuna), adic din acele bunuri care, prin natura lor
sau prin destinaia legii, sunt de uz sau de interes public.
[1]

2. Titularii (subiectele) dreptului de proprietate public
Aa cum rezult din art. 136 alin. (2) din Constituie, precum i din art. 858
C.civ., numai statul i unitile administrativ-teritoriale pot fi titulari ai dreptului de
proprietate public.
n cazul bunurilor din domeniul public de interes naional, dreptul de proprietate
public aparine statului. Bunurile din domeniul public de interes (public) judeean
sau local sunt n proprietatea public a unitilor administrativ-teritoriale (judeul,
municipiul, oraul, comuna).
n acest sens, art. 3 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate
public dispune c domeniul public al statului este alctuit din bunurile prevzute
la art. 136 alin. (3) din Constituie, din cele prevzute la pct. I din anex, precum i
din alte bunuri de uz sau de interes public naional, declarate ca atare prin lege;
art. 3 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 stabilete c domeniul public al judeelor
este alctuit din bunurile prevzute la pct. II din anex i din alte bunuri de uz sau
de interes public judeean, declarate ca atare prin hotrre a consiliului judeean,
dac nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naional. n
sfrit, art. 3 alin. (4) din Legea nr. 213/1998 stabilete c domeniul public al co-
munelor, al oraelor i al municipiilor este alctuit din bunurile prevzute la pct. III
din anex i din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare
prin hotrre a consiliului local, dac nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau
de interes public naional ori judeean.
De reinut c niciun alt subiect de drept (persoan fizic sau persoan juridic,
indiferent dac aceasta din urm ar fi de drept privat sau de drept public) nu poate
fi titular al dreptului de proprietate public. mprejurarea c persoane juridice de
drept public primesc n administrare bunuri din domeniul public ori c altor
persoane juridice sau fizice le sunt concesionate ori nchiriate sau le sunt date n
folosin gratuit asemenea bunuri nu reprezint altceva dect modaliti specifice
de exercitare a dreptului de proprietate public, fr ns a transforma un astfel de
subiect de drept n titular al dreptului de proprietate public, ci numai n titular al
unui drept de administrare, de concesionare sau de folosin.

[1]
Menionm totui c sunt i autori care deosebesc, pe de o parte, domeniul public n
sens larg, ce ar cuprinde toate bunurile care, indiferent de forma de proprietate (public sau
privat), prin natura lor sau printr-o dispoziie special a legii, trebuie pstrate i transmise
generaiilor viitoare, iar, pe de alt parte, domeniul public n sens restrns, care ar cuprinde
bunurile proprietatea public a statului i a unitilor administrativ-teritoriale, precum i
serviciile publice.
Instituii de drept civil

36
3. Obiectul dreptului de proprietate public
Att art. 136 alin. (3) din Constituie, ct i art. 859 C.civ. enumer anumite
bunuri ce aparin exclusiv proprietii publice: bogiile de interes public ale sub-
solului, cile de comunicaie, spaiul aerian, apele cu potenial energetic valorifi-
cabil i acelea ce pot fi folosite n interes public, plajele, marea teritorial, resursele
naturale ale zonei economice i ale platoului continental; n partea sa final,
acelai text dispune c, prin lege, pot fi stabilite i alte bunuri care s formeze
obiectul exclusiv al proprietii publice.
Dispoziii legale referitoare la bunurile ce alctuiesc domeniul public (deci
obiectul dreptului de proprietate public) ntlnim i n alte acte normative. Astfel,
art. 4 alin. (4) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar dispune c terenurile
din domeniul public sunt cele afectate unei utiliti publice, iar art. 5 alin. (1) din
aceeai lege enumer terenurile care aparin domeniului public: terenurile pe care
sunt amplasate construcii de interes public, piee, ci de comunicaii, reele
stradale i parcuri publice, porturi i aeroporturi, terenurile cu destinaie forestier,
albiile rurilor i fluviilor, cuvetele lacurilor de interes public, fundul apelor maritime
interioare i al mrii teritoriale, rmurile Mrii Negre, inclusiv plajele, terenurile
pentru rezervaii naturale i parcuri naionale, monumentele, ansamblurile i siturile
arheologice i istorice, monumentele naturii, terenurile pentru nevoile aprrii sau
pentru alte folosine care, potrivit legii, sunt de domeniul public ori care, prin natura
lor, sunt de uz sau interes public; art. 7 din O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de
stat a Romniei, care include n domeniul public culoarul de frontier i fia de
protecie a frontierei, respectiv imobilele n care funcioneaz punctele pentru trece-
rea frontierei i terenurile aferente acestora; art. 57 alin. (1) din Legea nr. 114/1996 a
locuinei, care prevede c locuinele de protocol sunt proprietatea public a
statului; art. 1 din Legea nr. 85/2003 a minelor, potrivit cruia resursele minerale
situate pe teritoriul i n subsolul rii i al platoului continental din zona economic
a Romniei (...) fac obiectul exclusiv al proprietii publice i aparin statului
romn; art. 120 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale,
conform cruia aparin domeniului public de interes local sau judeean bunurile
care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public i nu sunt
declarate prin lege de uz sau de interes public naional etc.
Legea nr. 213/1998 conine o anex, modificat prin Legea nr. 241/2003, n
care sunt menionate, cu caracter exemplificativ, bunurile ce alctuiesc domeniul
public al statului i al unitilor administrativ-teritoriale.
Delimitarea dintre domeniul public naional, judeean i local se face n condiiile
legii [art. 860 alin. (2) C.civ.]. Bunurile care formeaz obiectul exclusiv al proprietii
publice a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale potrivit unei legi organice
nu pot fi trecute din domeniul public al statului n domeniul public al unitii
administrativ-teritoriale sau invers dect ca urmare a modificrii legii organice. n
celelalte cazuri, trecerea unui bun din domeniul public al statului n domeniul public
al unitii administrativ-teritoriale i invers se face n condiiile legii [art. 860 alin. (3)
C.civ.].
I. Dreptul de proprietate

37
Este de reinut c legiuitorul nu a urmrit s ofere o enumerare exhaustiv a
bunurilor ce formeaz obiectul dreptului de proprietate public (de altfel, practic,
acest lucru ar fi greu de realizat), ci menioneaz, n concret, anumite bunuri ce
alctuiesc domeniul public, iar apoi se mulumete s recurg la o determinare
generic (bunuri care, prin natura lor, sunt de uz sau de interes public).
Aadar, apartenena unui bun, proprietatea statului sau a unitilor admi-
nistrativ-teritoriale, la domeniul public se deduce prin utilizarea a dou criterii:
indicarea expres a legiuitorului;
natura bunului, n sensul c acesta este de uz public (bunul este afectat folosin-
ei publice directe) sau de interes public (bunul este afectat unui serviciu public).
[1]

Sub acest aspect, orice lucru susceptibil de apropriere poate constitui obiect al
dreptului de proprietate public, iar unele lucruri, determinate n mod expres de
lege, sunt obiect numai al dreptului de proprietate public, neputnd fi i obiect al
dreptului de proprietate privat.
Ca o consacrare legal a determinrii apartenenei unui bun proprietatea sta-
tului sau a unitilor administrativ-teritoriale la domeniul public, prin utilizarea, alter-
nativ, a celor dou criterii, menionm i art. 3 alin. (1) din Legea nr. 213/1998,
care dispune c domeniul public este alctuit din bunurile prevzute la art. 136
alin. (3) din Constituie, din cele stabilite n anexa care face parte integrant din
prezenta lege i din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de
uz sau de interes public i sunt dobndite de stat sau de unitile administrativ-
teritoriale prin modurile prevzute de lege, precum i art. 858 C.civ., potrivit cruia
proprietatea public este dreptul de proprietate ce aparine statului sau unei uniti
administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor sau prin declaraia
legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiia s fie dobndite prin unul dintre
modurile prevzute de lege.
Subliniem c unele acte normative stabilesc un regim juridic special privitor la
pstrarea, conservarea, gospodrirea i administrarea anumitor bunuri, indiferent
de titularul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective. Aceasta nu nseam-
n ns c bunurile n discuie ar aparine n mod obligatoriu domeniului public, ci
soluia trebuie dat prin raportarea la cele dou criterii menionate mai sus.
4. Caracterele juridice specifice dreptului de proprietate public
Dreptului de proprietate public i sunt specifice urmtoarele caractere juridice:
inalienabilitatea;
imprescriptibilitatea;
insesizabilitatea.
n acest sens, art. 5 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 prevede c terenurile care
fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile i imprescriptibile (spre
deosebire de art. 6 din aceeai lege, care dispune c terenurile din domeniul privat

[1]
n sensul c, n principiu, toate bunurile afectate folosinei publice fac parte din dome-
niul public, a se vedea C.S.J., s. cont. adm., dec. nr. 152/1994, n B.J. 1994, p. 349. Folo-
sina public nu trebuie ns confundat cu folosina colectiv.
Instituii de drept civil

38
al statului, respectiv al comunelor, oraelor, municipiilor i judeelor sunt supuse
dispoziiilor de drept comun, dac prin lege nu se prevede altfel); art. 120 alin. (2)
din Legea nr. 215/2001 dispune c bunurile ce fac parte din domeniul public (al
unitilor administrativ-teritoriale) sunt inalienabile, imprescriptibile i insesizabile
[spre deosebire de art. 121 alin. (2) din aceeai lege, care prevede c bunurile ce
fac parte din domeniul privat al unitilor administrativ-teritoriale sunt supuse dispo-
ziiilor de drept comun, dac prin lege nu se prevede altfel].
Generaliznd, art. 861 C.civ. prevede, n alin. (1), c bunurile proprietate pu-
blic sunt inalienabile, imprescriptibile i insesizabile, iar, n alin. (2), c proprie-
tatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz i nu poate fi dobndit de teri
prin uzucapiune sau, dup caz, prin posesia de bun-credin asupra bunurilor
mobile.
Dreptul de proprietate public este inalienabil, deci bunurile care alctuiesc
domeniul public nu pot fi nstrinate, sub sanciunea nulitii absolute a eventua-
lului act de nstrinare.
Asupra lucrurilor ce formeaz obiect al dreptului de proprietate public nu se
pot constitui dezmembrminte ale dreptului de proprietate (uzufruct, uz, abitaie,
servitute sau superficie).
De asemenea, bunurile proprietate public nu pot fi dobndite de cel care
exercit posesia asupra lor prin uzucapiune i nici ca efect al posesiei de bun-
credin n condiiile ce ar rezulta din art. 935 C.civ.
Inalienabilitatea bunului opereaz numai att timp ct bunul aparine domeniului
public. Dac ns, n condiiile legii, bunul este dezafectat din domeniul public i
trecut n domeniul privat, atunci el va putea fi nstrinat n condiiile legii.
Dreptul de proprietate public este imprescriptibil, ceea ce nseamn nu numai
c el nu se stinge prin neuz, dar i c aciunea n revendicarea unui bun proprie-
tate public poate fi exercitat oricnd n timp, fiind imprescriptibil extinctiv chiar i
n acele situaii de excepie n care aciunea n revendicare a unui bun proprietate
privat ar fi supus prescripiei extinctive sau unui termen de decdere.
Dreptul de proprietate public este insesizabil, deci bunurile din domeniul public
nu pot fi urmrite de ctre creditorii titularilor dreptului de proprietate asupra aces-
tor bunuri (adic de ctre creditorii statului sau ai unitilor administrativ-teritoriale).
5. Modurile de dobndire a proprietii publice. Exproprierea pentru
cauz de utilitate public
5.1. Enumerarea modurilor de dobndire a proprietii publice
Art. 863 C.civ. prevede c dreptul de proprietate public se dobndete:
a) prin achiziie public, efectuat n condiiile legii;
b) prin expropriere pentru cauz de utilitate public, n condiiile legii;
c) prin donaie sau legat, acceptat n condiiile legii, dac bunul, prin natura lui
sau prin voina dispuntorului, devine de uz ori de interes public;
I. Dreptul de proprietate

39
d) prin convenie cu titlu oneros, dac bunul, prin natura lui sau prin voina
dobnditorului, devine de uz ori de interes public;
e) prin transferul unui bun din domeniul privat al statului n domeniul public al
acestuia sau din domeniul privat al unei uniti administrativ-teritoriale n domeniul
public al acesteia, n condiiile legii;
f) prin alte moduri stabilite de lege.
5.2. Exproprierea pentru cauz de utilitate public
Ct privete exproprierea pentru cauz de utilitate public, sediul materiei l
reprezint art. 44 alin. (3) din Constituie (care prevede c nimeni nu poate fi
expropriat dect pentru o cauz de utilitate public, stabilit potrivit legii, cu dreapt
i prealabil despgubire), art. 562 alin. (3) C.civ. (conform cruia exproprierea
se poate face numai pentru o cauz de utilitate public stabilit potrivit legii, cu
just i prealabil despgubire, fixat de comun acord ntre proprietar i expro-
priator. n caz de divergen asupra cuantumului despgubirilor, acesta se stabi-
lete pe cale judectoreasc) i Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru
cauz de utilitate public, republicat.
Exproprierea este definit ca un act de putere public prin care se realizeaz
dobndirea forat a proprietilor private asupra imobilelor necesare executrii
lucrrilor de utilitate public, n schimbul unei despgubiri.
Exproprierea conduce la transformarea calitativ a proprietii, din proprietate
privat n proprietate public.
Exproprierea nu trebuie confundat cu rechiziionarea de bunuri, aceasta din
urm fiind reglementat de Legea nr. 132/1997 privind rechiziiile de bunuri i
prestrile de servicii n interes public, cu modificrile ulterioare, i care poate fi ana-
lizat ca o restricie n exercitarea dreptului de proprietate. Principalele deosebiri
sunt urmtoarele: pot fi rechiziionate nu numai bunurile imobile, ci i bunurile
mobile; interesul public ce justific rechiziionarea este circumscris de lege (decla-
rarea mobilizrii generale sau pariale ori a strii de rzboi, instituirea strii de
asediu sau de urgen, concentrri, exerciii i antrenamente de mobilizare); bunu-
rile (cu excepia celor consumptibile i a celor perisabile) se restituie celor de la
care au fost rechiziionate, fie la expirarea termenelor, fie la ncetarea cauzelor ce
au determinat rechiziia; dreptul la despgubire exist numai dac bunurile au sufe-
rit degradri sau devalorizri, iar, n orice caz, despgubirea nu este prealabil etc.
Referitor la obiectul exproprierii, este de reinut c, potrivit art. 2 din Legea
nr. 33/1994, pot fi expropriate bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice sau a
persoanelor juridice cu sau fr scop lucrativ, precum i, pentru lucrri de utilitate
public de interes naional, cele aflate n proprietatea privat a comunelor, ora-
elor, municipiilor sau judeelor.
Rezult c nu pot fi supuse exproprierii:
bunurile imobile proprietate public, ntruct acestea, prin natura i destinaia
lor, sunt afectate unei utiliti publice;
bunurile imobile aflate n proprietatea privat a statului, deoarece, n cazul
acestora, statul, n calitate de proprietar, are posibilitatea s afecteze utilitii
Instituii de drept civil

40
publice oricare dintre bunurile pe care le are n proprietate privat. Aadar, prin
puterea statului, ca titular al dreptului de proprietate, exprimat de organul com-
petent potrivit legii [trecerea unui bun din domeniul privat al statului n domeniul
public se face prin hotrre a Guvernului art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998],
se va schimba regimul juridic al imobilului respectiv, prin intrarea sa n categoria
bunurilor proprietate public, fr a mai fi nevoie de expropriere pentru aceast
transformare a formei dreptului de proprietate;
bunurile imobile aflate n proprietatea privat a comunelor, oraelor, muni-
cipiilor sau judeelor, ns numai dac utilitatea public nu este de interes naional.
n cazul n care utilitatea public ar fi de interes local, nu mai este nevoie de expro-
priere, ci titularul dreptului de proprietate, prin organul competent [trecerea unui
bun din domeniul privat al unei uniti administrativ-teritoriale n domeniul public al
acesteia se face prin hotrre a consiliului judeean, a Consiliului General al Muni-
cipiului Bucureti sau a consiliului local art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998], va
hotr trecerea bunului din proprietatea sa privat n proprietatea public a
aceleiai uniti administrativ-teritoriale.
Dac ns bunul se afl n patrimoniul unei societi comerciale la care statul
sau o unitate administrativ-teritorial este acionar i nu se obine acordul adunrii
generale a acionarilor, atunci el poate fi trecut n domeniul public numai prin
procedura exproprierii [art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998].
Procedura exproprierii poate fi evitat de cei interesai prin cesiune amiabil,
prile stabilind deci o alt modalitate de transfer din proprietate privat n pro-
prietate public al imobilelor susceptibile de a forma obiectul exproprierii (de
exemplu, vnzare-cumprare, schimb etc.). Cesiunea amiabil poate interveni n
orice faz a procedurii de expropriere, pn n momentul soluionrii cererii de
expropriere de ctre tribunal. Este posibil ca prile s se neleag numai n
privina modalitii de transfer cu titlu oneros al bunului (de exemplu, vnzare-
cumprare), dar nu i asupra naturii i ntinderii despgubirilor pe care urmeaz a
le primi proprietarul (transmitorul), situaie n care instana competent va lua act
de nelegerea prilor i va stabili ntinderea despgubirilor sau, dup caz, echiva-
lentul n natur ce se cuvine proprietarului.
Procedura exproprierii presupune parcurgerea a trei etape: a) declararea uti-
litii publice; b) msurile pregtitoare exproprierii (etapa administrativ); c) expro-
prierea propriu-zis i stabilirea despgubirilor (etapa judiciar).
a) Declararea utilitii publice. Pentru lucrrile de interes naional, utilitatea
public se declar de ctre Guvern, iar pentru lucrrile de interes local, utilitatea
public se declar de ctre consiliile judeene sau Consiliul General al Municipiului
Bucureti. Pentru lucrrile de interes local care se desfoar pe teritoriul mai
multor judee, utilitatea public este declarat de o comisie compus din preedinii
consiliilor judeene respective, iar n caz de dezacord, utilitatea public n cauz
poate fi declarat de ctre Guvern. n anumite situaii speciale, prevzute n art. 7
alin. (4) din Legea nr. 33/1994 (cnd, indiferent de natura lucrrilor, sunt supuse
exproprierii lcauri de cult, monumente, ansambluri i situri istorice, cimitire, alte
aezminte de valoare naional deosebit, localiti urbane sau rurale n ntre-
gime), utilitatea public se declar pentru fiecare caz n parte prin lege.
I. Dreptul de proprietate

41
Declaraia de utilitate public se face numai dup o cercetare prealabil, efec-
tuat de ctre comisiile prevzute de lege. Pe baza rezultatului cercetrii preala-
bile, Guvernul sau, dup caz, consiliul judeean ori Consiliul General al Municipiului
Bucureti va adopta actul de declarare a utilitii publice. Acest act se aduce la
cunotin public prin afiare la sediul consiliului local n raza cruia se afl
imobilul supus exproprierii i prin publicare n Monitorul Oficial al Romniei (pentru
utilitatea public de interes naional) sau n presa local (pentru utilitatea public
de interes local). Sunt exceptate de la publicitate actele de declarare a utilitii
publice pentru lucrri privind aprarea rii i sigurana statului.
Ca natur juridic, declaraia de utilitate este un act administrativ act condiie ,
fiind supus controlului constituionalitii i legalitii sale n aceast etap la Curtea
Constituional (dac utilitatea public a fost declarat prin lege) sau la instana de
contencios administrativ, fr ns a se putea examina oportunitatea acestui act
administrativ.
b) Msurile pregtitoare exproprierii. Dup aducerea la cunotin public a
declaraiei de utilitate public, expropriatorul (adic, pentru lucrrile de interes
naional, statul, prin organismele desemnate de Guvern, iar, pentru lucrrile de
interes local, judeele, municipiile, oraele i comunele) ntocmete planul imo-
bilelor supuse exproprierii, indicnd numele proprietarilor i ofertele de despgubiri.
Aceste documente se depun la consiliul local n raza cruia sunt situate imobilele
respective, n vederea consultrii de ctre cei interesai. n cazul lucrrilor privind
aprarea rii i sigurana naional, se depune doar oferta de despgubiri.
Propunerile de expropriere i procesul-verbal prin care s-a finalizat cercetarea
prealabil declarrii utilitii publice se notific titularilor drepturilor reale asupra
imobilelor supuse exproprierii, n termen de 15 zile de la publicare. Acetia pot face
ntmpinare n termen de 45 de zile de la primirea notificrii, ntmpinare ce se
depune la primarul localitii unde se afl imobilul expropriabil i care se soluio-
neaz de ctre comisia la care se refer art. 15-17 din Legea nr. 33/1994. Hot-
rrea comisiei poate fi atacat de partea interesat (expropriatorul,
[1]
proprietarul
sau titularii altor drepturi reale asupra imobilului propus spre expropriere) n termen
de 15 zile de la comunicare, prin intermediul contestaiei, care se judec de instan-
a de contencios administrativ n circumscripia creia este situat imobilul propus
pentru expropriere, potrivit regulilor stabilite de Legea nr. 554/2004 privind con-
tenciosul administrativ.
c) Exproprierea propriu-zis i stabilirea despgubirilor. Soluionarea cererilor
privitoare la expropriere este de competena tribunalului n raza cruia este situat
imobilul propus pentru expropriere.
Judecarea cererii de expropriere se face cu citarea nu numai a proprietarului
sau a posesorului, desigur i a expropriatorului, ci i cu citarea oricrui titular al
unor drepturi reale asupra imobilului supus exproprierii, precum i a oricrei per-
soane ce ar putea justifica un interes legitim asupra acestuia.

[1]
n situaia n care comisia respinge propunerile expropriatorului, acesta poate s
revin cu noi propuneri, cu refacerea corespunztoare a planurilor, urmndu-se aceeai pro-
cedur.
Instituii de drept civil

42
Instana va verifica numai ndeplinirea condiiilor cerute de lege pentru expro-
priere i va stabili despgubirile, fr ns a avea posibilitatea s se pronune asu-
pra necesitii exproprierii, ntinderii acesteia etc. n mod excepional, anume atunci
cnd expropriatorul cere exproprierea numai a unei pri de teren sau din construc-
ie, iar proprietarul solicit exproprierea total, instana poate s aprecieze n raport
cu situaia real i s dispun, dac este cazul, exproprierea total.
n vederea stabilirii despgubirilor, instana va dispune efectuarea unei exper-
tize de ctre o comisie format din trei experi (unul numit de instan, unul desem-
nat de expropriator i unul din partea persoanelor supuse exproprierii). Desp-
gubirea se compune att din valoarea real a imobilului (pentru determinarea
acesteia se va avea n vedere valoarea de pia a unui imobil similar, la data
ntocmirii raportului de expertiz), ct i din prejudiciul cauzat proprietarului sau
altor persoane ndreptite. Despgubirile ce se cuvin proprietarului se evalueaz
separat de cele care se cuvin titularilor altor drepturi reale sau altor persoane
ndreptite. Instana va acorda despgubirile ntre limita minim oferit de expro-
priator i limita maxim solicitat de expropriat sau de alte persoane ndreptite,
innd cont desigur i de raportul de expertiz.
Modalitatea de plat a despgubirilor, precum i termenul de plat se stabilesc
de ctre instan, astfel nct s nu se depeasc 30 de zile de la data rmnerii
definitive a hotrrii de expropriere.
Transferul dreptului de proprietate de la expropriat la expropriator are loc n
momentul n care expropriatorul i-a executat obligaia de plat a despgubirilor.
Eliberarea titlului executoriu i punerea n posesie a expropriatorului se fac pe
baza ncheierii instanei prin care se constat ndeplinirea obligaiilor privind
despgubirea, ncheiere ce va fi pronunat n cel mult 30 de zile de la data plii
despgubirii. Dac exproprierea are ca obiect terenuri cultivate cu plantaii, pune-
rea n posesie a expropriatorului va avea loc numai dup ce recolta a fost culeas,
afar de cazul cnd valoarea recoltei neculese a fost inclus n calculul desp-
gubirilor. n caz de extrem urgen, impus de lucrri ce intereseaz aprarea
naional, ordinea public i sigurana naional, precum i n caz de calamiti
naturale, instana poate dispune punerea de ndat n posesie a expropriatorului,
iar acesta din urm va avea obligaia de a consemna despgubirea n termen de
30 de zile pe numele expropriailor.
Efectul esenial al exproprierii const n trecerea imobilului expropriat din
proprietatea privat n proprietatea public, prin hotrre judectoreasc, liber de
orice sarcini. Uzufructul, uzul, abitaia i superficia, dreptul de concesiune, dreptul
de folosin, precum i orice alte drepturi reale se sting prin expropriere, titularii
acestora avnd dreptul la despgubiri. Servituile stabilite prin fapta omului se sting
n msura n care devin incompatibile cu situaia natural i juridic a obiectivului
urmrit prin expropriere. Ipotecile i privilegiile constituite asupra imobilului expro-
priat se strmut de drept, prin subrogaie real cu titlu particular, asupra desp-
gubirilor stabilite de instan. Dac imobilul expropriat forma obiectul unei locaiuni,
aceasta nceteaz de drept pe data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti de
expropriere. Dac se expropriaz cldiri cu destinaie de locuine, persoanele care
le ocup n mod legal n calitate de proprietari i chiriaii ce au contracte de
I. Dreptul de proprietate

43
nchiriere ncheiate legal nainte de nscrierea lucrrii n planurile urbanistice i de
amenajare a teritoriului pot fi evacuai numai dup ce expropriatorul le asigur, la
cererea acestora, spaiul de locuit, conform celor stabilite n hotrrea judecto-
reasc de expropriere (ntr-o asemenea situaie, despgubirile trebuie s cuprind
i prejudiciul cauzat proprietarului sau chiriailor prin obligarea la mutarea din
cldirea expropriat).
Art. 34-37 din Legea nr. 33/1994 conin o serie de prevederi prin care legiuitorul
a urmrit s asigure o protecie suplimentar proprietarului imobilului expropriat.
Astfel:
dac imobilul expropriat este oferit spre nchiriere nainte de utilizarea lui n
scopul pentru care a fost expropriat, expropriatul are drept prioritar pentru a-i fi
nchiriat, n condiiile legii;
dac n termen de un an bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate potri-
vit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat sau, dup caz, lucrrile nu
au fost ncepute, fotii proprietari pot s cear retrocedarea lor, dac nu s-a fcut o
nou declaraie de utilitate public, aceasta dispunndu-se prin hotrre judec-
toreasc (competena aparinnd tot tribunalului), ipotez n care preul imobilului
retrocedat care va trebui restituit expropriatorului se va stabili ca n situaia expro-
prierii i nu va putea fi mai mare dect despgubirea de expropriere actualizat.
Cererea de retrocedare se introduce n termenul general de prescripie, de 3 ani,
care curge de la data la care expropriatorul i-a notificat pe fotii proprietari;
dac lucrrile pentru care s-a fcut exproprierea nu s-au realizat, iar expro-
priatorul dorete s nstrineze imobilul dobndit prin expropriere, fostul proprietar
are un drept prioritar la dobndirea acestuia (drept de preempiune), la un pre ce
nu poate fi mai mare dect despgubirea actualizat. n acest scop, expropriatorul
l va notifica pe fostul proprietar, iar dac acesta nu opteaz pentru cumprare n
termen de dou luni de la primirea notificrii, imobilul poate fi nstrinat n mod
liber. Dac dreptul prioritar de dobndire este nclcat, fostul proprietar se poate
substitui n drepturile cumprtorului, pltind acestuia preul, n limita despgubirii
actualizate, precum i cheltuielile ocazionate de vnzare. Dreptul de substituire se
exercit n termen de dou luni de la data comunicrii ncheierii prin care s-a
dispus nscrierea n cartea funciar n folosul cumprtorului. n acest caz, fostul
proprietar preia locul cumprtorului, substituindu-se acestuia din urm n toate
drepturile i obligaiile nscute din contractul ncheiat cu nclcarea dreptului
prioritar de dobndire.
6. Exercitarea dreptului de proprietate public
6.1. Consideraii generale
Exercitarea dreptului de proprietate public prezint anumite particulariti, fiind
necesar s se in cont de anumite principii de ordin general.
[1]


[1]
A se vedea i C. BRSAN, op.cit., p. 105.
Instituii de drept civil

44
n primul rnd, trebuie avut n vedere c dreptul de proprietate public prezint
importan deosebit pentru asigurarea dezvoltrii sociale, deoarece aparine unor
subiecte de drept care organizeaz nsi viaa social, iar bunurile ce i formeaz
obiectul intereseaz societatea, astfel nct modul de exercitare a dreptului de pro-
prietate public trebuie s corespund finalitii sale, anume asigurarea realizrii
intereselor societii, n ansamblul ei.
n al doilea rnd, titularii dreptului de proprietate public sunt, n principal, su-
biecte de drept public, iar n aceast calitate apar ca purttoare ale unor prero-
gative de putere n exercitarea funciilor statale cu care sunt nvestite, potrivit
Constituiei i legilor care le organizeaz activitatea.
n al treilea rnd, titularii dreptului de proprietate public au un patrimoniu
propriu, distinct de acela al altor subiecte de drept, iar n aceast calitate reali-
zeaz nu numai exercitarea autoritii statale, dar sunt i persoane juridice care pot
participa i la raporturi de drept civil, n condiiile determinate de lege.
n analiza exercitrii dreptului de proprietate public trebuie avute n vedere
dispoziiile constituionale n materie, precum i prevederile din celelalte acte nor-
mative care determin regimul juridic al exerciiului dreptului de proprietate public.
Astfel, potrivit art. 136 alin. (4) din Constituie, bunurile proprietate public pot fi
date n administrare regiilor autonome ori instituiilor publice sau pot fi concesio-
nate ori nchiriate, precum i date n folosin gratuit instituiilor de utilitate public.
Din art. 866 C.civ. rezult c drepturile reale corespunztoare proprietii publice
sunt dreptul de administrare, dreptul de concesiune i dreptul de folosin cu titlu
gratuit, iar art. 861 alin. (3) C.civ. dispune c n condiiile legii, bunurile proprietate
public pot fi date n administrare sau n folosin i pot fi concesionate ori nchi-
riate. De asemenea, n conformitate cu art. 15 din Legea nr. 213/1998, concesio-
narea sau nchirierea bunurilor proprietate public se face prin licitaie public, n
condiiile legii. n sfrit, potrivit art. 124 din Legea nr. 215/2001, consiliile locale i
consiliile judeene pot da n folosin gratuit, pe termen limitat, bunuri mobile i
imobile proprietate public (din patrimoniul unitilor administrativ-teritoriale) per-
soanelor juridice fr scop lucrativ, care desfoar activitate de binefacere sau de
utilitate public ori serviciilor publice.
Dreptul de proprietate public se exercit fie de ctre titularii acestui drept, de
regul, prin intermediul unor subiecte de drept administrativ, fie prin intermediul
unor subiecte de drept civil.
Titularii dreptului de proprietate public pot exercita acest drept n temeiul
capacitii lor de drept administrativ, ca purttori ai unor prerogative de putere.
Exerciiul efectiv al dreptului de proprietate public poate fi ncredinat autori-
tilor publice centrale sau locale, care, dei nu devin titulari ai dreptului de pro-
prietate public, au n patrimoniul lor un drept de administrare asupra bunurilor din
domeniul public. Aadar, ntr-o asemenea ipotez, exerciiul dreptului de proprie-
tate public este supus unui regim de drept administrativ.
Exerciiul dreptului de proprietate public se realizeaz ns i prin intermediul
unor subiecte de drept civil. Astfel, prin acte de putere sau prin contracte, bunurile
proprietate public, n vederea punerii lor n valoare, sunt ncredinate unor per-
I. Dreptul de proprietate

45
soane juridice nfiinate n acest scop sau altor persoane juridice ori unor persoane
fizice.
Prin urmare, administrarea bunurilor din domeniul public de ctre regiile auto-
nome ori instituiile publice, concesionarea, nchirierea sau darea n folosin
gratuit a acestor bunuri unor persoane juridice sau fizice reprezint forme juridice
de exercitare a dreptului de proprietate public. n patrimoniul acestor subiecte de
drept civil va exista un drept de administrare (n cazul regiilor autonome i al insti-
tuiilor publice) sau, dup caz, un drept de concesiune ori un drept de folosin (n
cazul altor persoane juridice i al persoanelor fizice) cu privire la bunurile pro-
prietate public.
Dreptul de administrare este efectul unui act de autoritate, n schimb, dreptul de
concesiune i dreptul de folosin sunt efectele unor acte juridice civile.
Mai reinem c, astfel cum dispune art. 865 C.civ., obligaia aprrii n justiie a
proprietii publice revine titularului; titularii drepturilor corespunztoare proprietii
publice sunt obligai: a) s l informeze pe proprietar cu privire la orice tulburare
adus dreptului de proprietate public; b) s l introduc n proces pe titularul drep-
tului de proprietate public, n condiiile prevzute de Codul de procedur civil
(este vorba despre artarea titularului dreptului real, reglementat de art. 64-66
C.proc.civ.).
6.2. Dreptul de administrare
Art. 868 alin. (1) C.civ. dispune c dreptul de administrare aparine regiilor
autonome sau, dup caz, autoritilor administraiei publice centrale sau locale i
altor instituii publice de interes naional, judeean sau local.
Potrivit art. 867 C.civ., darea n administrare se realizeaz prin hotrre a
Guvernului (pentru bunurile din domeniul public al statului) sau, dup caz, prin
hotrre a consiliului judeean ori a consiliului local (pentru bunurile din domeniul
public al judeelor sau, dup caz, al municipiilor, oraelor ori comunelor).
Pentru a determina natura juridic a dreptului de administrare a bunurilor pro-
prietate public de ctre regiile autonome i instituiile publice, trebuie s avem n
vedere dou categorii de raporturi juridice:
raporturile juridice care se stabilesc ntre, pe de o parte, titularii dreptului de
proprietate public (statul i unitile administrativ-teritoriale), iar, pe de alt parte,
titularii dreptului de administrare a bunurilor proprietate public (regiile autonome i
autoritile administraiei publice centrale sau locale i alte instituii publice de
interes naional, judeean sau local);
raporturile juridice ce se stabilesc ntre, pe de o parte, titularii dreptului de
administrare a bunurilor proprietate public, iar, pe de alt parte, celelalte subiecte
de drept.
Ct privete prima categorie de raporturi juridice, este de reinut c titularii drep-
tului de proprietate public nfiineaz, prin acte de autoritate (emise de organele
competente potrivit legii), subiectele dreptului de administrare a bunurilor proprie-
tate public, determinnd i sfera de activitate a acestora, n funcie de care hot-
rsc ce bunuri proprietate public le vor fi ncredinate n administrare. Se observ
Instituii de drept civil

46
c persoanele juridice astfel nfiinate sunt n raporturi de subordonare fa de
titularii dreptului de proprietate public. Deci, n raporturile juridice dintre titularii
dreptului de proprietate public i titularii dreptului de administrare a bunurilor pro-
prietate public, dreptul de administrare este supus unui regim juridic administrativ.
n legtur cu cea de-a doua categorie de raporturi juridice, este de reinut c
regiile autonome i autoritile administraiei publice centrale sau locale i alte
instituii publice de interes naional, judeean sau local (instituiile publice), n vede-
rea realizrii scopului pentru care au fost nfiinate (satisfacerea unor interese
publice sau ndeplinirea unor servicii publice, n alte cuvinte, asigurarea finalitii
exerciiului dreptului de proprietate public), particip n nume propriu la circuitul
civil, intrnd n raporturi juridice cu celelalte subiecte de drept, raporturi guvernate
de normele juridice civile.
Aadar, dreptul de administrare a bunurilor proprietate public este un drept
real cu o natur juridic mixt, att administrativ, ct i civil, iar din aceast
calificare rezult importante consecine practice.
Astfel, trstura de drept administrativ a dreptului real de administrare ar exclu-
de opozabilitatea sa fa de titularii dreptului de proprietate public, n sensul c
acetia din urm, prin organul competent potrivit legii, ar trebui s aib posibilitatea
de a retrage unei regii autonome sau instituii publice dreptul de administrare a
unor bunuri proprietate public, fie n scopul redistribuirii acestor bunuri (meninn-
du-se forma de exercitare a dreptului de proprietate public asupra acestora, adic
administrarea, ns de ctre o alt regie autonom sau instituie public), fie n
scopul schimbrii formei juridice de exercitare a dreptului de proprietate public
asupra bunurilor respective (din administrare n concesionare sau nchiriere ori
dare n folosin gratuit), iar cel ce a fost titularul dreptului de administrare nu ar
putea opune mijloacele de aprare specifice dreptului civil (de exemplu, aciunea
n revendicare, aciunea posesorie) mpotriva msurilor luate cu privire la exerciiul
dreptului de proprietate public, ns, dac ar fi vorba despre luarea unor aseme-
nea msuri cu nerespectarea condiiilor prevzute de lege, ar avea la ndemn
calea unei aciuni n contencios administrativ.
Art. 869 C.civ. prevede c dreptul de administrare poate fi revocat dac intere-
sul public o impune, de organul care l-a constituit. Se poate observa c sfera de
aplicare a revocrii la care se refer acest text de lege este mai larg fa de cea
reglementat de fostul art. 12 alin. (3) din Legea nr. 218/1998 (n prezent abrogat),
ntruct revocarea conform reglementrii anterioare era posibil numai atunci cnd
exista o neexecutare a drepturilor i obligailor nscute din actul de constituire de
ctre titularul dreptului de administrare, deci numai cu titlu de sanciune.
Aceeai trstur de drept administrativ face imposibil dezmembrarea dreptu-
lui de administrare a bunurilor proprietate public, posibilitate specific dreptului
civil.
Natura civil a dreptului real de administrare a bunurilor proprietate public are
drept consecin opozabilitatea dreptului respectiv fa de celelalte subiecte de
drept, deci mpotriva acestora titularul dreptului de administrare poate recurge la
mijloacele de aprare specifice dreptului civil. Astfel, n cazul n care titularul drep-
tului de administrare este mpiedicat n exercitarea dreptului su, acesta poate
I. Dreptul de proprietate

47
exercita aciunea confesorie mpotriva oricrei persoane, inclusiv mpotriva titula-
rului dreptului de proprietate public [art. 870 alin. (2) i art. 696 alin. (1) C.civ.].
De asemenea, aceeai natur civil permite exercitarea anumitor atribute
(prerogative) de drept civil asupra bunurilor proprietate public de ctre regiile
autonome i autoritile publice, direct i nemijlocit. n acest sens, art. 868 alin. (2)
C.civ. prevede c titularul dreptului de administrare poate folosi i dispune de
bunul dat n administrare n condiiile stabilite de lege i, dac este cazul, de actul
de constituire.
Folosina permite regiilor autonome i instituiilor publice s exercite posesia i
s ntrebuineze bunurile proprietate public, n vederea realizrii scopului pentru
care au fost nfiinate, n puterea proprietarului i potrivit destinaiei bunurilor (uzul
sau interesul public). n virtutea acestei prerogative, titularii dreptului real de admi-
nistrare pot dobndi, n proprietate, fructele produse de bunurile proprietate public
pe care le administreaz. n acest sens, spre exemplu, art. 16 alin. (2) din Legea
nr. 213/1998 stabilete c, n cazul cnd titularul dreptului de administrare direct a
ncheiat un contract de nchiriere a bunului proprietate public, el are dreptul s
ncaseze din chirie o anumit cot-parte (restul se face venit la bugetul de stat sau
la bugetele locale).
Posesia regiilor autonome i a instituiilor publice, ca atribut al dreptului real de
administrare a bunurilor proprietate public, este asemntoare sub aspectul ele-
mentului material cu posesia exercitat de titularul dreptului de proprietate public,
ns difer elementul intenional, care este corespunztor doar coninutului drep-
tului real de administrare, iar nu dreptului de proprietate public.
n anumite limite, determinate de exploatarea bunurilor conform destinaiei lor,
regiile autonome i instituiile publice se bucur i de o dispoziie material (spre
exemplu, ar putea s efectueze unele lucrri ce ar afecta substana lucrului, fr
ns a-i schimba destinaia; ar putea obine productele).
n legtur cu raporturile juridice dintre titularii dreptului real de administrare a
bunurilor proprietate public i celelalte subiecte de drept, mai sunt de reinut i
caracterele juridice ale acestui drept, anume: inalienabilitatea, imprescriptibilitatea
i insesizabilitatea.
6.3. Concesionarea bunurilor proprietate public
Concesionarea bunurilor proprietate public este evocat de art. 136 alin. (4)
din Constituie, de art. 15 din Legea nr. 213/1998 i este n prezent reglementat
de art. 871-873 C.civ. i de O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de con-
cesiune de bunuri proprietate public. Este de reinut c, pentru corecta nelegere
i aplicare a noiunii i regimului concesionrii bunurilor proprietate public, trebuie
avut n vedere i O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de conce-
siune de servicii, aprobat prin Legea nr. 337/2006. Aceste acte normative au nlo-
cuit vechea reglementare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, care
privea att concesiunea de bunuri publice, ct i concesiunea de lucrri i servicii
publice, cu precizarea c acest act normativ era aplicabil i ipotezelor n care
Instituii de drept civil

48
obiectul concesiunii l constituiau bunuri proprietate privat. Modificarea legislativ
s-a impus ca urmare a procesului de armonizare a cadrului normativ intern cu
legislaia i practica Uniunii Europene.
O.U.G. nr. 54/2006 i O.U.G. nr. 34/2006 nu se aplic n mod cumulativ, iar dis-
tincia situaiilor n care sunt incidente cele dou acte normative rezult din indi-
carea n corpul textelor legale a excepiilor de aplicare. Probleme de calificare apar
mai cu seam pentru acele situaii n care realizarea unei lucrri publice ori a unui
seviciu public implic folosirea unor bunuri aflate n proprietate public. Astfel,
potrivit art. 2 din O.U.G. nr. 54/2006, atunci cnd obiectul concesiunii l reprezint
atribuirea contractelor de achiziie public, concesiunea de lucrri publice i
concesiunea de servicii publice, se aplic exclusiv O.U.G. nr. 34/2006, prelund,
potrivit alin. (2) al aceluiai articol, cadrul i procedura aplicate contractului n
cauz i n ceea ce privete dreptul de exploatare a bunului public.
Concesiunea, ca form de exercitare a dreptului de proprietate public, presu-
pune ncheierea unui contract de concesiune, ns raporturile juridice dintre pri
nu in doar de domeniul dreptului civil, ci trebuie avute n vedere i elementele de
drept public, care sunt prezente n cadrul lor.
Potrivit art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 54/2006, contractul de concesiune este
acel contract n form scris prin care autoritatea public, denumit concedent,
transmite, pe o perioad determinat, unei persoane, numit concesionar, care
acioneaz pe riscul i pe rspunderea sa, dreptul i obligaia de exploatare a unui
bun proprietate public, n schimbul unei redevene.
Concesiunea de bunuri poate fi definit ca acel contract prin care o autoritate
public permite unei persoane fizice sau juridice private s exercite posesia i s
foloseasc, n condiiile legii i ale contractului de concesiune, un bun ce aparine
domeniului public al statului ori al unitilor administrativ-teritoriale. Cu toate c
textul legal nu prevede expres sanciunea, apreciem c forma scris a ncheierii
contractului este necesar ad validitatem, lipsa ei reprezentnd o cauz de nulitate
absolut i virtual a actului juridic. Mai mult, scopul stpnirii i folosirii bunului, n
cazul concesiunii de bunuri, nu trebuie s fie executarea unei lucrri sau a unui
serviciu public, caz n care vor fi aplicabile prevederile O.U.G. nr. 34/2006, iar nu
ale O.U.G. nr. 54/2006.
n temeiul O.U.G. nr. 34/2006, contractul de concesiune de lucrri publice are
ca obiect execuia unei lucrri, avnd drept contraprestaie dreptul concesionarului
de a exploata pe o perioad determinat rezultatul lucrrilor, global sau nsoit de
plata unei sume de bani prestabilite, iar contractul de concesiune de servicii are ca
obiect prestarea unui serviciu, avnd contraprestaie dreptul concesionarului de a
exploata pe o perioad determinat rezultatul serviciilor, global sau nsoit de plata
unei sume de bani prestabilite.
ncheierea contractului de concesiune este precedat de o procedur de
concesionare, legea reglementnd procedura concesionrii prin licitaie public,
precum i procedura concesionrii prin negociere direct. Potrivit art. 15 din O.U.G.
nr. 54/2006, Concedentul are obligaia de a atribui contractul de concesiune, de
regul, prin aplicarea procedurii licitaiei, iar potrivit art. 26, Concedentul are
I. Dreptul de proprietate

49
dreptul de a aplica procedura de negociere direct numai n situaia n care, dup
repetarea procedurii de licitaie (...), nu au fost depuse cel puin 3 oferte valabile.
Art. 5 din O.U.G. nr. 54/2006 dispune c au calitatea de concedent, n numele
statului sau al unitii administrativ-teritoriale, autoritile publice de la nivel central
(ministere sau alte organe de specialitate ale administraiei publice centrale) pentru
bunurile proprietate public a statului (ori pentru activitile sau serviciile publice de
interes naional), respectiv consiliile judeene, consiliile locale sau instituiile publice
de interes local, pentru bunurile ce le aparin n proprietate public (sau pentru acti-
vitile ori serviciile publice de interes local). Conform art. 6 din ordonan [articol
ce i gsete corespondentul n art. 871 alin. (2) C.civ.], calitatea de concesionar o
poate avea orice persoan fizic sau orice persoan juridic, romn sau strin.
Pe cale de consecin, rezult c persoanele juridice de drept public pot avea cali-
tatea de concesionar ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus. Mai
mult, potrivit art. 59 din ordonan, concesionarea se poate face prin atribuire
direct n favoarea companiilor i societilor naionale.
Concesionarul va plti concedentului o redeven proporional cu beneficiile
obinute din exploatarea bunului concesionat, care se face venit la bugetul de stat
sau, dup caz, la bugetele locale, deci concesiunea se face cu titlu oneros.
Articolul 59 din O.U.G. nr. 54/2006 permite subconcesionarea, numai n mod
excepional, prin aprobarea concedentului i cu respectarea anumitor condiii, ceea
ce confer contractului de concesiune un puternic caracter intuitu personae.
ntruct concesionarul exercit asupra bunului sau bunurilor proprietate public
ce formeaz obiectul contractului de concesiune posesia i folosina, putnd s
culeag fructele produse de acesta i, n limitele prevzute de lege i n actul de
constituire, productele [art. 872 alin. (2) C.civ.], rezult c din contractul de conce-
siune izvorte un drept real opozabil erga omnes i, n anumite limite, opozabil
chiar i concedentului pe durata existenei concesiunii.
Acest drept real are o existen limitat n timp la durata concesiunii, care nu
poate fi mai mare de 49 de ani. Ea poate fi prelungit o singur dat, prin simplul
acord de voin al prilor, pe o perioad egal cu cel mult jumtate din durata
iniial [art. 7 din O.U.G. nr. 54/2006].
Sub sanciunea nulitii absolute, titularul dreptului de concesiune nu are pre-
rogativa dispoziiei juridice asupra bunurilor concesionate. n acest sens, potrivit
art. 872 alin. (1) teza a II-a C.civ., concesionarul nu poate nstrina i nici greva
bunul dat n concesiune sau, dup caz, bunurile destinate ori rezultate din reali-
zarea concesiunii i care trebuie, potrivit legii sau actului constitutiv, s fie predate
concedentului la ncetarea, din orice motive, a concesiunii.
La expirarea termenului concesiunii, concesionarul este obligat s restituie, n
deplin proprietate, liber de orice sarcin, bunul concesionat, inclusiv investiiile pe
care el le-a realizat. Bunul concesionat i investiiile poart denumirea generic de
bunuri de retur, avnd un regim juridic diferit de cel al bunurilor proprii ale conce-
sionarului, cele din urm revenindu-i de drept acestuia la ncetarea contractului de
concesiune.


Instituii de drept civil

50
Contractul de concesiune poate s nceteze, potrivit art. 57 din O.U.G. nr. 54/2006:
prin ajungerea la termenul prevzut n contract, afar de situaia prelungirii lui
prin acordul prilor pentru o perioad de cel mult jumtate din durata sa iniial;
prin denunarea unilateral a contractului de ctre concedent, n cazul n care
interesul naional sau local impune o asemenea ncetare, cu plata de despgubiri
juste i prealabile ctre concesionar dac acesta sufer un prejudiciu ca urmare a
unei asemenea denunri unilaterale;
prin reziliere, n cazul neexecutrii culpabile a obligaiilor contractuale de ctre
oricare dintre prile sale, cu plata de despgubiri n sarcina prii rspunztoare
de neexecutare;
prin dispariia, dintr-un caz de for major, a bunului concesionat, precum i
n cazul imposibilitii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunare,
fr plata unei despgubiri.
Trebuie reinut c aprarea dreptului de concesiune n justiie revine conce-
sionarului, acesta putnd recurge la mijloacele de aprare specifice dreptului civil
i, aa cum am artat i n cazul aprrii dreptului de administrare, n cazul n care
titularul dreptului este mpiedicat n exercitarea dreptului su, acesta poate exercita
aciunea confesorie mpotriva oricrei persoane, inclusiv a titularului dreptului de
proprietate public.
De reinut c litigiile referitoare la ncheierea, executarea i ncetarea contrac-
tului de concesiune sunt de competena instanelor judectoreti de drept comun.
6.4. nchirierea bunurilor proprietate public
Posibilitatea nchirierii bunurilor proprietate public este recunoscut att de
art. 136 alin. (4) din Constituie, ct i de alte acte normative. Astfel, art. 14 alin. (1)
din Legea nr. 213/1998 dispune c nchirierea bunurilor proprietate public a
statului sau a unitilor administrativ-teritoriale se aprob, dup caz, prin hotrre a
Guvernului, a consiliului judeean, a Consiliului General al Municipiului Bucureti
sau a consiliului local, iar contractul de nchiriere va cuprinde clauze de natur s
asigure exploatarea bunului nchiriat, potrivit specificului acestuia.
Contractul de nchiriere se poate ncheia cu orice persoan fizic sau juridic,
romn ori strin, fie de ctre titularul dreptului de proprietate, fie de ctre titularul
dreptului de administrare [art. 14 alin. (2) din Legea nr. 213/1998].
nchirierea bunurilor proprietate public se face prin licitaie public, n condiiile
legii [art. 15 din Legea nr. 213/1998].
Potrivit articolului urmtor din aceeai lege, sumele ncasate din nchiriere se
fac venit, dup caz, la bugetul de stat sau la bugetele locale. n cazul n care con-
tractul de nchiriere se ncheie de ctre titularul dreptului de administrare, acesta
are dreptul s ncaseze din chirie o cot-parte ntre 20-50%, stabilit, dup caz,
prin hotrrea Guvernului, a consiliului judeean, a Consiliului General al Munici-
piului Bucureti sau a consiliului local prin care s-a aprobat nchirierea.
Aa cum s-a subliniat, spre deosebire de contractul de concesiune care con-
duce la naterea unui drept real asupra bunului concesionat, avnd ca titular pe
I. Dreptul de proprietate

51
concesionar, contractul de nchiriere duce la naterea unui raport juridic obliga-
ional.
[1]

Mai precizm c litigiile privitoare la nchirierea bunurilor proprietate public
sunt de competena instanelor de drept comun.
6.5. Dreptul de folosin gratuit
n plus, fa de dispoziiile constituionale care prevd n mod expres posibi-
litatea ca bunurile proprietate public a statului sau a unitilor administrativ-
teritoriale s fie date n folosin gratuit unor persoane fizice sau juridice [art. 136
alin. (4)], potrivit art. 874 alin. (1) C.civ. dreptul de folosin asupra bunurilor pro-
prietate public se acord, cu titlu gratuit, pe termen limitat, n favoarea instituiilor
de utilitate public. De asemenea, potrivit art. 124 din Legea nr. 215/2001, bunu-
rile mobile i imobile proprietate public a unitilor administrativ-teritoriale pot fi
date n folosin gratuit, pe termen limitat, persoanelor juridice fr scop lucrativ
care desfoar activitate de binefacere sau de utilitate public ori serviciilor
publice.
Aadar, dreptul de folosin gratuit:
se nate prin acte ale autoritilor publice;
este un drept real, deoarece permite titularului exercitarea unor prerogative
asupra bunurilor primite n folosin n acest sens, titularul dreptului de folosin
cu titlu gratuit nu beneficiaz de fructele civile n lipsa unor dispoziii contrare n
actul de constituire;
este un drept temporar;
are ca obiect bunuri imobile proprietate public a statului sau bunuri imobile i
mobile proprietate public a unitilor administrativ-teritoriale;
are ca beneficiari numai persoane juridice fr scop lucrativ care desfoar
activitate de binefacere sau de utilitate public ori serviciile publice.
Ct privete regimul juridic al dreptului de folosin gratuit, se aplic, n mod
corespunztor, regulile referitoare la dreptul de administrare, art. 874 alin. (3) C.civ.
stabilind c dispoziiile privind constituirea i ncetarea dreptului de administrare
se aplic n mod corespunztor.
7. ncetarea dreptului de proprietate public
Art. 864 C.civ. prevede dou moduri de ncetare a dreptului de proprietate
public, anume:
pieirea bunului;
trecerea bunului n domeniul privat, dac a ncetat uzul sau interesul public.
Trecerea bunului din domeniul public n domeniul privat se face, dup caz, prin
hotrre a Guvernului, a consiliului judeean, a Consiliului General al Municipiului
Bucureti sau a consiliului local, afar de cazul cnd prin Constituie sau prin lege

[1]
C. BRSAN, op. cit., p. 116.
Instituii de drept civil

52
se dispune altfel. Hotrrea respectiv poate fi atacat, n condiiile legii, la instan-
a de contencios administrativ n a crei raz teritorial se afl bunul.
Subliniem ns c, n cazul n care un bun a devenit proprietate public n
temeiul legii (n sensul restrns al acestei noiuni, deci de act normativ emis de
Parlament), atunci trecerea lui n domeniul privat presupune un act normativ de cel
puin aceeai for juridic.
Capitolul IV. Aciunea n revendicare
Seciunea I. Aspecte generale referitoare la aciunea
n revendicare imobiliar
1. Noiune i caractere generale
Aciunea n revendicare este acea aciune n justiie prin care reclamantul, care
pretinde c este proprietarul unui bun individual determinat cu privire la care a
pierdut posesia, solicit obligarea prtului, care stpnete bunul respectiv, s i
recunoasc dreptul de proprietate i s i restituie bunul.
n doctrina de specialitate se spunea c aciunea n revendicare este acea
aciune prin care proprietarul neposesor pretinde restituirea bunului de la posesorul
neproprietar, ns aceast afirmaie nu este riguros exact, deoarece, aa cum
rezult n mod expres din art. 563 alin. (1) C.civ., aciunea n revendicare poate s
fie exercitat mpotriva posesorului sau a oricrei alte persoane care deine bunul
fr drept (de exemplu, detentorul care refuz restituirea bunului).
Aciunea n revendicare este o aciune real, putnd fi exercitat mpotriva
oricrei persoane care deine bunul sau, cum se mai spune relativ impropriu, dar
foarte sugestiv, aciunea urmrete bunul, iar nu o anumit persoan.
Aciunea n revendicare este o aciune petitorie, deoarece prin intermediul ei se
urmrete nsi aprarea unui drept real, mai exact, aciunea n revendicare tinde
s stabileasc direct existena dreptului de proprietate al reclamantului asupra
bunului.
2. Delimitarea aciunii n revendicare de alte aciuni reale
2.1. Aciunea n revendicare i aciunea posesorie
n cazul admiterii aciunii n revendicare, reclamantul redobndete posesia
asupra bunului revendicat, ns este vorba doar de un efect accesoriu al admiterii
aciunii n revendicare. Tocmai de aceea, o asemenea aciune nu trebuie confun-
dat cu aciunea posesorie, prin care reclamantul urmrete s pstreze ori s
redobndeasc posesia, ca simpl stare de fapt, fr ns a pune n discuie
existena dreptului de proprietate asupra bunului.
Dac aciunea posesorie poate fi exercitat de simplul posesor, indiferent dac
acesta este sau nu i titularul dreptului real principal, n schimb, admiterea aciunii
I. Dreptul de proprietate

53
n revendicare implic, printre altele, dovedirea dreptului de proprietate al recla-
mantului asupra bunului revendicat.
Aciunea posesorie trebuie exercitat ntr-un interval scurt de timp [termenul de
prescripie extinctiv fiind de un an de la tulburare sau deposedare art. 951 alin. (1)
C.civ.], n vreme ce aciunea n revendicare este, n principiu, imprescriptibil
extinctiv.
Hotrrea pronunat n posesoriu nu are autoritate de lucru judecat n petitoriu,
astfel nct cel care a pierdut ntr-o aciune posesorie este ndreptit s introduc
o aciune n revendicare cu privire la acelai bun,
[1]
ns hotrrea prin care s-a
admis aciunea n revendicare are autoritate de lucru judecat i n posesoriu, ceea
ce nseamn c partea care a pierdut ntr-o aciune n revendicare nu este
ndreptit s solicite, printr-o aciune posesorie, ocrotirea posesiei pe care a
exercitat-o asupra bunului respectiv.
2.2. Aciunea n revendicare i aciunea confesorie
Aciunea confesorie este acea aciune n justiie prin care se urmrete ap-
rarea unui dezmembrmnt al dreptului de proprietate (privat), solicitndu-se
instanei s l oblige pe prt s permit reclamantului exercitarea deplin i netul-
burat a dreptului real principal.
Dac persoana care pretinde c este proprietar are poziia procesual de recla-
mant ntr-o aciune n revendicare, n schimb, n aciunea confesorie, poziia proce-
sual de reclamant este deinut de cel care afirm c este titularul unui drept de
uzufruct, de uz, de abitaie, de servitute ori de superficie, iar poziia procesual de
prt este deinut fie de proprietar, fie de o alt persoan care contest existena
dreptului real principal n favoarea reclamantului. n acest sens, art. 696 alin. (1)
C.civ. prevede c aciunea confesorie de superficie poate fi intentat mpotriva
oricrei persoane care mpiedic exercitarea dreptului, chiar i a proprietarului
terenului, textul de lege aplicndu-se n mod corespunztor i dreptului de
uzufruct (art. 705 C.civ.), implicit dreptului de uz i de abitaie, care sunt varieti de
uzufruct (art. 754 C.civ.), dreptului de servitute (art. 757 C.civ.), dar i drepturilor
reale corespunztoare dreptului de proprietate public, anume dreptului de
administrare [art. 870 alin. (2) C.civ.], dreptului de concesiune [art. 873 alin. (2)
C.civ.] i dreptului de folosin [art. 875 alin. (2) C.civ.].
Spre deosebire de aciunea n revendicare, care, n principiu, este imprescrip-
tibil extinctiv, aciunea confesorie [cu excepia celei ntemeiate pe dreptul de
superficie, care este declarat imprescriptibil de art. 696 alin. (2) C.civ.] se
prescrie n termen de 10 de ani.
2.3. Aciunea n revendicare i aciunea negatorie
Potrivit art. 564 alin. (1) C.civ., proprietarul poate intenta aciunea negatorie
contra oricrei persoane care pretinde c este titularul vreunui drept real, altul

[1]
Trib. Suprem, col. civ., dec. nr. 816/1955, n C.D. 1955, vol. I, p. 220; C.A. Ploieti,
dec. civ. nr. 106/1998, n B.J., semestrul I/1998, p. 189.
Instituii de drept civil

54
dect cel de proprietate, asupra bunului su, o asemenea aciune fiind imprescrip-
tibil extinctiv potrivit alin. (2) al aceluiai articol.
Aadar, aciunea negatorie este acea aciune n justiie prin care se contest
existena unui dezmembrmnt al dreptului de proprietate, ceea ce nseamn c,
indirect, prin intermediul ei se apr i dreptul de proprietate.
Printr-o asemenea aciune nu se pune n discuie dreptul de proprietate, ci
numai (in)existena dreptului real principal (dreptul de uzufruct, de uz, de abitaie,
de servitute sau de superficie) pe care prtul pretinde c l are.
2.4. Aciunea n revendicare i aciunea n grniuire
Potrivit art. 560 C.civ., proprietarii terenurilor nvecinate sunt obligai s contri-
buie la grniuire prin reconstituirea hotarului i fixarea semnelor corespunztoare,
suportnd, n mod egal, cheltuielile ocazionate de aceasta.
Aciunea n grniuire (n hotrnicie) este acea aciune n justiie prin care se
solicit instanei determinarea, prin semne exterioare, a liniei despritoare dintre
dou fonduri vecine.
Se admite c aciunea n grniuire poate fi introdus nu numai de ctre pro-
prietar, ci i de ctre titularul unui dezmembrmnt al dreptului de proprietate
asupra fondului respectiv, precum i de simplul posesor; pe cale de consecin, o
asemenea aciune ar putea fi exercitat mpotriva proprietarului fondului vecin, a
titularului unui alt drept real sau chiar a titularului unui drept de folosin, ca drept
personal (de crean).
Prin aciunea n grniuire se urmrete (re)constituirea hotarului real dintre cele
dou fonduri, fr a se contesta dreptul de proprietate asupra fondului vecin i fa
de care se va face delimitarea. Aadar, aciunea n grniuire nu implic dovedirea
dreptului de proprietate asupra fondurilor cu privire la care se va stabili hotarul
despritor.
Dac ns, cu ocazia grniuirii, reclamantul pretinde o parte determinat din
terenul limitrof,
[1]
atunci grniuirea este dublat de o revendicare a poriunii res-
pective de teren, astfel nct va trebui s se fac dovada dreptului de proprietate
cu privire la aceasta.
[2]

2.5. Aciunea n revendicare i petiia de ereditate
Art. 1130 C.civ. prevede c motenitorul cu vocaie universal sau cu titlu
universal poate obine oricnd recunoaterea calitii sale de motenitor contra

[1]
n principiu, grniuirea reprezint o operaiune de determinare prin semne exterioare
a limitelor dintre dou proprieti vecine, cu scopul stabilirii traseului real pe care trebuie s l
urmeze hotarul. Rezult c grniuirea, fiind menit s apere dreptul de proprietate, se poate
cere att n cazul inexistenei unei delimitri ntre proprieti, ct i n situaia n care astfel de
semne exterioare exist, dar sunt contestate de pri. Totodat, este necesar ca o grniuire
dispus prin hotrre judectoreasc s rezolve contestaiile i preteniile prilor cu carac-
ter revendicativ, dar i s in seama de transformrile produse n configuraia terenurilor din
cauze care nu le sunt imputabile - C.S.J., Secia civil, decizia nr. 1330 din 5 mai 1995, n
B.J. 1990-2003, Ed. All Beck, Bucureti, 2004, p. 217-218.
[2]
Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 15/1970, n Repertoriu 1969-1975, p. 96.
I. Dreptul de proprietate

55
oricrei persoane care, pretinznd c se ntemeiaz pe titlul de motenitor, posed
toate sau o parte din bunurile din patrimoniul succesoral.
Aadar, petiia de ereditate poate fi definit ca acea aciune n justiie prin care
reclamantul solicit instanei recunoaterea calitii sale de motenitor universal ori
cu titlu universal (ori de succesor n drepturi al unui astfel de motenitor), precum i
obligarea prtului, care se pretinde de asemenea motenitor universal sau cu titlu
universal, la restituirea bunurilor succesorale pe care le deine, drepturile pretinse
de cele dou pri fiind inconciliabile.
Chiar din aceast definiie rezult c natura aciunii se poate stabili numai dup
ce prtul i precizeaz poziia sa fa de cererea reclamantului; dac prtul se
apr pretinznd c este motenitor universal ori cu titlu universal, atunci aciunea
formulat de reclamant va fi calificat ca petiie de ereditate, ns, dac prtul se
prevaleaz de o alt calitate (de proprietar, de titular al altui drept real sau de sim-
plu posesor), aciunea reclamantului va fi calificat ca aciune n revendicare sau,
dup caz, ca aciune negatorie. n ambele situaii ns, reclamantul, pentru a-i
justifica legitimarea (calitatea) procesual activ, va trebui s fac dovada calitii
sale de motenitor (motenitor legal sau legatar universal ori cu titlu universal).
2.6. Aciunea n revendicare i aciunea n evacuare
Avnd n vedere c ntr-o aciune n revendicare reclamantul solicit nu numai
obligarea prtului s i recunoasc dreptul de proprietate, ci i obligarea prtului
s i predea bunul, rezult c, n materie imobiliar, revendicarea implic i eva-
cuarea. Prin urmare, dac se admite aciunea n revendicare, nu mai este necesar
s se formuleze i o aciune n evacuare, care, de altfel, ar fi lipsit de interes.
n afar de evacuare, ca o component a aciunii n revendicare imobiliar,
exist i o aciune n evacuare de sine stttoare.
Sunt soluii, de cele mai multe ori implicite, potrivit crora calificarea aciunii s-ar
face n raport de atitudinea prtului n proces, mai exact, dup cum acesta pre-
zint sau nu titlu de proprietate.
[1]
n ce ne privete, nu putem fi de acord cu o
asemenea soluie, care ar restrnge sfera de aplicare a aciunii n revendicare la
situaia n care ambele pri ar deine cte un titlu de proprietate, mai exact,

[1]
Aciunea n revendicare este cel mai specific mijloc juridic de aprare a dreptului de
proprietate, pentru c prin aceast aciune proprietarul poate s obin restituirea bunului
proprietatea sa de la cel care l deine fr drept. Pentru nlturarea unor atingeri aduse
dreptului su i asigurarea exercitrii lui n condiii normale, proprietarul poate formula i alte
aciuni care, dei nu se ntemeiaz direct pe dreptul de proprietate, ci pe un raport juridic
obligaional (contract, delict, mbogire fr just cauz, anularea actelor juridice), n mod
indirect apr i dreptul de proprietate, dac raportul juridic obligaional este legat de dreptul
real. n spe, reclamantul a formulat aciune n evacuare, invocnd dreptul su de proprie-
tate asupra imobilului, iar prtul i-a negat dreptul, susinnd c imobilul aparine domeniului
public al municipiului C. Soluia de respingere a aciunii de evacuare este legal, deoarece,
atunci cnd ambele pri invoc un drept de proprietate asupra aceluiai bun, trebuie s se
procedeze la compararea titlurilor ce se opun, comparare care nu este posibil n aciunea
n evacuare - I.C.C.J., Secia civil i de proprietate intelectual, decizia nr. 2574 din 31
martie 2005, n nalta Curte de Casaie i Justiie. Jurisprudena Seciei civile pe anul 2005,
Ed. Hamangiu, Bucureti, 2006, p. 21-22.
Instituii de drept civil

56
ambele pri ar invoca un mod de dobndire a proprietii. De altfel, aa cum am
menionat deja, aciunea n revendicare poate fi exercitat i mpotriva detentorului,
care, prin ipotez, nu pretinde c ar fi proprietar al bunului revendicat.
n opinia noastr, aciunea n evacuare este admisibil doar n cazul n care
ntre reclamant i prt a existat un raport juridic prin care s-a transmis folosina
imobilului, care a ncetat, precum i atunci cnd, ca urmare a toleranei ndelun-
gate, s-a creat aparena existenei unui asemenea raport juridic. n lipsa transmi-
terii voluntare a folosinei ctre prt sau a toleranei, proprietarul are la ndemn
numai calea aciunii n revendicare.
2.7. Aciunea n revendicare i aciunea n constatare
Prin aciunea n constatare, reglementat de art. 111 C.proc.civ., reclamantul
solicit instanei numai s constate existena unui drept subiectiv al su, ori
inexistena unui drept subiectiv al prtului mpotriva sa, deci reclamantul nu urm-
rete s obin obligarea prtului s efectueze o prestaie ctre el. Trebuie reinut
c aciunea n constatare are un caracter subsidiar fa de cererea n realizare,
urmnd a se respinge ca inadmisibil dac partea poate cere realizarea dreptului.
n msura n care justific un interes, n sensul de folos practic, aciunea n
constatare este deschis proprietarului care se gsete n posesia bunului, atunci
cnd acestuia i este necesar o hotrre judectoreasc prin care s i se recu-
noasc dreptul su, dac dovedete c acest drept i este contestat de prt,
[1]

deoarece nu are la ndemn calea unei aciuni n realizare, respectiv a aciunii n
revendicare, aceasta din urm presupunnd existena unui proprietar neposesor i
a unui posesor neproprietar
[2]
ori a unui detentor.
3. Calitatea procesual
ntr-o aciune n revendicare, calitatea procesual activ aparine proprie-
tarului,
[3]
iar calitatea procesual pasiv revine celui care stpnete, ca posesor
sau chiar ca detentor, bunul revendicat. Desigur c, n baza art. 1560 C.civ., aciu-
nea n revendicare poate fi exercitat i de creditorii proprietarului, pe calea aciunii
oblice.
Dac, la data intentrii aciunii, reclamantul nu mai este proprietar al bunului pe
care l revendic, ntruct dreptul de proprietate asupra acelui bun fusese anterior
dobndit de o alt persoan prin oricare dintre modurile de transmitere (dobndire)
a proprietii prevzute de lege, atunci aciunea n revendicare se va respinge ca

[1]
Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 1528/1978, n Revista romn de drept, nr. 3/1979, p. 52;
C.A. Iai, dec. civ. nr. 799/1997, n Culegere de practic judiciar 1997, p. 48.
[2]
Trib. Bucureti, s. a III-a civ., dec. nr. 2140/1997, n Culegere de practic judiciar
1993-1997, p. 270.
[3]
Legatarul cu titlu particular este succesor n drepturile autorului su numai n limitele
legatului transmis. Prin urmare, legatarul unei sume de bani nu are calitate procesual
activ ntr-o aciune n revendicare care are ca obiect un bun imobil din patrimoniul autorului
su, ntruct vocaia sa succesoral privete strict suma de bani - C.A. Bucureti, secia
a IV-a civ., dec. nr. 923/1995, n Culegere de practic judiciar civil 1993-1998, p. 87.
I. Dreptul de proprietate

57
fiind introdus de o persoan fr calitate procesual activ.
[1]
n alte cuvinte,
admiterea aciunii n revendicare presupune, printre altele, c dreptul de proprie-
tate asupra bunului revendicat nu a ieit din patrimoniul reclamantului, prin niciunul
dintre modurile de transmitere (dobndire) a proprietii, deci c reclamantul a
pierdut numai stpnirea material a bunului respectiv.
n cazul n care dreptul de proprietate asupra acelui bun a fost transmis (dobn-
dit de) ctre o alt persoan, atunci aciunea n revendicare exercitat de fostul
proprietar se va respinge; ns, n funcie de mprejurrile concrete ale speei, se
va putea invoca, inclusiv pe cale incidental n cadrul aciunii n revendicare, neva-
labilitatea dobndirii dreptului de proprietate de ctre tera persoan (prin raportare
la dispoziiile legale n vigoare la momentul la care a avut loc dobndirea).
S-a decis c n raporturile dintre coproprietari nu poate fi folosit aciunea n
revendicare, titularii avnd drepturi simultane i concurente asupra bunului proprie-
tate comun, niciunul neavnd vreun drept exclusiv pn la efectuarea partajului.
[2]

Pentru ipoteza revendicrii unui bun proprietate comun pe cote-pri, legiui-
torul ofer pentru prima dat o soluie expres. Astfel, art. 643 alin. (1) C.civ. pre-
vede c fiecare coproprietar poate sta singur n justiie, indiferent de calitatea
procesual, n orice aciune privitoare la coproprietate, inclusiv n cazul aciunii n
revendicare, deci aciunea n revendicarea bunului proprietate comun deinut de
o ter persoan poate fi introdus de ctre un singur coproprietar.
[3]


[1]
Spre exemplu, n cazul unui imobil expropriat, fostul proprietar nu mai este ndreptit
s exercite aciunea n revendicarea imobilului respectiv C.S.J., s. civ., dec. nr. 1276/1995,
n B.J. 1995, p. 42.
[2]
Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 1335/1978, n C.D. 1978, p. 32.
[3]
Corespunztor reglementrii anterioare, ntr-o prim etap, se admitea aproape una-
nim c legitimarea (calitatea) procesual activ aparine tuturor titularilor dreptului de pro-
prietate comun, deci aciunea n revendicarea bunului proprietate comun deinut de o
ter persoan ar trebui introdus de toi coproprietarii, unul dintre acetia nefiind ndreptit
s acioneze singur, fr acordul expres al celorlali; dac nu s-ar obine acordul unuia dintre
titulari n vederea declanrii aciunii n revendicare, ar trebui s se solicite partajul, dup
care aciunea n revendicare se va exercita de ctre coprtaul n lotul cruia a fost inclus
bunul aflat n posesia (detenia) terului (a se vedea, de exemplu: Trib. Suprem, s. civ., dec.
nr. 1105/1969, n Culegere de decizii 1969, p. 237; dec. nr. 1030/1975, n Culegere de deci-
zii 1975, p. 222; C.S.J., s. civ., dec. nr. 1467/1992, n revista Dreptul, nr. 7/1993, p. 91; dec.
nr. 295/1993, n Buletinul jurisprudenei 1993, p. 131; dec. nr. 892/1995, n Buletinul juris-
prudenei 1995, p. 103; C.A. Bucureti, s. a IV-a civ., dec. nr. 285/1998, n Culegere de
practic judiciar civil 1993-1998, p. 172; dec. nr. 184/1999, n Culegere de practic judi-
ciar n materie civil 1999, p. 186; s. a III-a civ., dec. nr. 2025/1999, n Culegere de
practic judiciar n materie civil 1999, p. 204; C. BRSAN, Drept civil. Drepturile reale
principale, Ed. All Beck, Bucureti, 2001, p. 201; E. POPA, Aciunea n revendicare,
Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1998, p. 66-67. Pentru opinia c aciunea n revendicarea
bunului proprietate comun aflat n posesia unei tere persoane poate fi introdus de un
singur coproprietar, a se vedea, ns, L. POP, Dreptul de proprietate i dezmembrmintele
sale, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 2001, p. 254-255).
ns, CEDO, prin Hotrrea din 14 decembrie 2006, pronunat n cauza Lupa i alii c.
Romniei, M. Of. nr. 464 din 10 iulie 2007, a constatat nclcarea art. 6 parag. 1 din
Convenie prin aplicarea strict a regulii unanimitii n materia aciunii n revendicare a unui
bun proprietate comun pe cote-pri: Curtea reamintete nc de la nceput c art. 6
parag. 1 i garanteaz fiecruia dreptul ca o instan s ia act de orice contestaie legat de
Instituii de drept civil

58
Alin. (2) al aceluiai articol stabilete c hotrrile judectoreti pronunate n
folosul coproprietii profit tuturor coproprietarilor, ns hotrrile judectoreti
potrivnice unui coproprietar nu sunt opozabile celorlali coproprietari.
Mai trebuie subliniat c n cazul n care aciunea nu este introdus de toi
coproprietarii, prtul poate cere instanei de judecat introducerea n cauz a

drepturile i obligaiile sale cu caracter civil. ( 62) Desigur, dreptul de acces la o instan nu
este absolut. El poate da ocazia unor limitri implicit admise, deoarece el reclam prin nsi
natura sa o reglementare din partea statului. n elaborarea unei astfel de reglementri,
statele se bucur de o anumit marj de apreciere. Cu toate acestea, limitrile aplicate nu
pot restrnge accesul deschis individului de o manier sau ntr-o asemenea msur nct
dreptul s fie atins n nsi substana sa. Mai mult dect att, ele nu se conciliaz cu art. 6
parag. 1 dect dac urmresc un scop legitim i dac exist un raport rezonabil de propor-
ionalitate ntre mijloacele utilizate i scopul vizat. ( 63) Conform regulii unanimitii, instan-
ele interne le-au declarat aciunile inadmisibile pe motivul c fuseser introduse fr acor-
dul motenitorilor a doi dintre fotii coproprietari ai bunurilor revendicate. ( 66) Aadar, este
obligaia Curii s verifice dac regula unanimitii aplicat n spe de instanele interne
este clar, accesibil i previzibil n sensul jurisprudenei Curii, dac limitarea pe care a
impus-o dreptului reclamanilor de acces la o instan urmrea un scop legitim i dac era
proporional cu acesta. ( 67) Curtea constat n primul rnd c regula n discuie este o
construcie jurisprudenial ce nu decurge dintr-o dispoziie procedural specific, ci este
inspirat din particularitile aciunii n revendicare. ( 68) Avnd n vedere faptul c aceast
regul jurisprudenial era respectat de majoritatea instanelor interne, Curtea poate
admite c ea era clar i accesibil i c aplicarea sa n spe era previzibil. Curtea poate,
de asemenea, s admit c ea urmrea un scop legitim, i anume protejarea drepturilor
tuturor motenitorilor fotilor coproprietari ai bunului. ( 69) Curtea nu consider necesar s
soluioneze aceast controvers, ce ine de teoria i practica interne de drept civil. ( 72)
ntr-adevr, este suficient s constate c regula unanimitii nu numai c i-a mpiedicat pe
reclamani s obin examinarea temeiniciei aciunilor lor de ctre instane. n realitate,
inndu-se cont de circumstanele speciale ale speei i n special de data naionalizrii i de
dificultile ce decurg din aceasta pentru a identifica motenitorii unui fost coproprietar,
precum i de refuzul motenitorului unui alt fost coproprietar de a se altura aciunilor lor, ea
reprezint un obstacol insurmontabil pentru orice tentativ viitoare de revendicare a
bunurilor indivize. ( 73) Desigur, Curtea observ c cea de-a doua aciune n revendicare
nu a fost introdus dect de motenitorii lui Nicolae Lupa. Cu toate acestea, avnd n
vedere imposibilitatea de a obine consimmntul tuturor motenitorilor fotilor copro-
prietari, Curtea apreciaz c o eventual cerere de intervenie din partea celorlali 14 recla-
mani nu ar fi schimbat nimic n soluia acestei aciuni. ( 74) n lumina considerentelor de
mai sus, Curtea apreciaz c aplicarea strict a regulii unanimitii le-a impus reclamanilor
o sarcin disproporionat ce i-a privat de orice posibilitate clar i concret de a obine
examinarea de ctre instane a cererilor lor de restituire a terenurilor n litigiu, aducnd astfel
atingere substanei nsei a dreptului lor de acces la o instan. ( 76)
Dup aceast hotrre, s-a exprimat o opinie mai nuanat, innd cont de fondul mo-
tivrii instanei europene a drepturilor omului, n sensul c regula unanimitii n privina
revendicrii bunului proprietate comun pe cote-pri ar trebui aplicat cu mai mult suplee,
deci c s-ar putea recunoate calitatea procesual doar unuia dintre coproprietari atunci
cnd acesta face dovada c a fost n imposibilitate de a obine consimmntul tuturor
celorlali, inclusiv atunci cnd unul dintre coproprietari s-ar opune introducerii aciunii (a se
vedea, spre exemplu: G. BOROI, M.M. PIVNICERU, T.V. RDULESCU, C.A. ANGHELESCU, Drept
civil. Drepturile reale principale. Note de curs, jurispruden relevant, spee, teste gril, ed.
a II-a, Ed. Hamangiu, 2011, p. 70; I.C.C.J., Secia civil i de proprietate intelectual, decizia
nr. 4442 din 2 aprilie 2009, www.scj.ro), dar i opinia n sensul soluiei pentru care, ulterior,
a optat noua reglementare.
I. Dreptul de proprietate

59
celorlali coproprietari n calitate de reclamani, n termenul i condiiile prevzute n
Codul de procedur civil pentru chemarea n judecat a altor persoane [art. 643
alin (3) C.civ.].
Seciunea a II-a. Aciunea n revendicare imobiliar
1. Proba dreptului de proprietate
Regula nscris n art. 1169 C.civ. din 1864 (nc n vigoare) referitoare la
sarcina probei i gsete aplicare i n materia aciunii n revendicare. De
asemenea, potrivit art. 919 alin. (3) din C.civ., pn la proba contrar, posesorul
este considerat proprietar, cu excepia imobilelor nscrise n cartea funciar. Deci,
cel care pretinde c este proprietar (reclamantul) trebuie s fac dovada dreptului
su de proprietate. Posesorul chemat n judecat (prtul) are o situaie comod,
pur pasiv, de ateptare, n favoarea lui opernd o prezumie de proprietate
dedus din simplul fapt al posesiei.
Regula general instituit de art. 565 C.civ. este aceea c proba dreptului de
proprietate asupra imobilelor nscrise n cartea funciar se va face cu extrasul de
carte funciar. ns, potrivit art. 56 din Legea nr. 71/2011, aceast regul se va
aplica numai dup finalizarea lucrrilor de cadastru pentru fiecare unitate
administrativ-teritorial i deschiderea, la cerere sau din oficiu, a crilor funciare
pentru imobilele respective, n conformitate cu dispoziiile Legii cadastrului i a pu-
blicitii imobiliare nr. 7/1996, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
De altfel, chiar i dup ce art. 565 C.civ. va deveni aplicabil, regula referitoare la
dovada dreptului de proprietate imobiliar nu va avea caracter absolut, n sensul
c textul de lege menionat va trebui interpretat n acord nu numai cu art. 885
alin. (1) C.civ., potrivit cruia, sub rezerva unor dispoziii legale contrare, drepturile
reale asupra imobilelor cuprinse n cartea funciar se dobndesc, att ntre pri,
ct i fa de teri, numai prin nscrierea lor n cartea funciar, pe baza actului sau
faptului care a justificat nscrierea, ci i cu art. 887 alin. (1) C.civ., conform cruia,
drepturile reale se dobndesc fr nscriere n cartea funciar cnd provin din
motenire, accesiune natural, vnzare silit, expropriere pentru cauz de utilitate
public, precum i n alte cazuri expres prevzute de lege, precum i de art. 892
C.civ., de art. 897 C.civ. i de art. 908 C.civ.
[1]


[1]
Art. 892 C.civ. Situaia terului dobnditor de rea-credin.
(1) Cel care a fost ndreptit, printr-un act juridic valabil ncheiat, s nscrie un drept real
n folosul su poate cere radierea din cartea funciar a unui drept concurent sau, dup caz,
acordarea de rang preferenial fa de nscrierea efectuat de alt persoan, ns numai
dac sunt ntrunite urmtoarele 3 condiii:
a) actul juridic n temeiul cruia se solicit radierea sau acordarea rangului preferenial
s fie anterior aceluia n baza cruia terul i-a nscris dreptul;
b) dreptul reclamantului i cel al terului dobnditor s provin de la un autor comun;
c) nscrierea dreptului n folosul reclamantului s fi fost mpiedicat de terul dobnditor
prin violen sau viclenie, dup caz.
Instituii de drept civil

60
Vom trata n cele ce urmeaz proba dreptului de proprietate astfel cum aceasta
a fost conturat n trecut, de doctrina de specialitate i n jurispruden.
Dac dreptul de proprietate asupra imobilului revendicat a intrat n patrimoniul
reclamantului printr-un mod originar de dobndire a proprietii (cum ar fi uzuca-
piunea, accesiunea natural), se consider c proba existenei acestui drept, care
const n dovedirea unui astfel de fapt juridic, are un caracter cert, absolut.
Dac ns dreptul de proprietate a fost dobndit printr-un mod derivat, adic
printr-un act juridic translativ de proprietate, dovada acestui drept implic produ-

(2) Radierea sau acordarea rangului preferenial poate fi cerut i dac violena ori
viclenia a provenit de la o alt persoan dect terul dobnditor, dar numai dac acesta din
urm a cunoscut sau, dup caz, trebuia s cunoasc aceast mprejurare la data ncheierii
contractului n baza cruia a dobndit dreptul intabulat n folosul su.
(3) Dreptul la aciune se prescrie n termen de 3 ani de la data nscrierii de ctre ter a
dreptului n folosul su.
Art. 897 C.civ. Efectele aciunii n prestaie tabular fa de terul dobnditor de rea-
credin
(1) Aciunea n prestaie tabular se va putea ndrepta i mpotriva terului dobnditor
nscris anterior n cartea funciar, dac actul juridic invocat de reclamant este anterior celui
n temeiul cruia a fost nscris dreptul terului dobnditor, iar acesta a fost de rea-credin la
data ncheierii actului.
(2) Dreptul la aciune mpotriva terului se prescrie n termen de 3 ani de la data nscrierii
de ctre acesta a dreptului n folosul su, cu excepia cazului n care dreptul la aciune al
reclamantului contra antecesorului tabular s-a prescris mai nainte.
Art. 908 C.civ. Rectificarea intabulrii sau nscrierii provizorii
(1) Orice persoan interesat poate cere rectificarea unei intabulri sau nscrieri provi-
zorii, dac:
1. nscrierea sau ncheierea nu este valabil ori actul n temeiul cruia a fost efectuat
nscrierea a fost desfiinat, n condiiile legii, pentru cauze ori motive anterioare sau
concomitente ncheierii ori, dup caz, emiterii lui;
2. dreptul nscris a fost greit calificat;
3. nu mai sunt ntrunite condiiile de existen a dreptului nscris sau au ncetat efectele
actului juridic n temeiul cruia s-a fcut nscrierea;
4. nscrierea n cartea funciar nu mai este, din orice alte motive, n concordan cu
situaia juridic real a imobilului.
(2) Rectificarea nscrierilor n cartea funciar se poate face fie pe cale amiabil, prin
declaraia autentic notarial a titularului dreptului ce urmeaz a fi radiat sau modificat, fie,
n caz de litigiu, prin hotrre judectoreasc definitiv.
(3) Cnd dreptul nscris n cartea funciar urmeaz a fi rectificat, titularul lui este obligat
s predea celui ndreptit, odat cu consimmntul dat n form autentic notarial pentru
efectuarea rectificrii, i nscrisurile necesare, iar n caz contrar, persoana interesat va
putea solicita instanei s dispun nscrierea n cartea funciar. n acest din urm caz,
hotrrea instanei de judecat va suplini consimmntul la nscriere al prii care are
obligaia de a preda nscrisurile necesare rectificrii.
(4) Aciunea n rectificare poate fi introdus concomitent sau separat, dup ce a fost
admis aciunea de fond, cnd este cazul. Ea poate fi formulat att mpotriva dobn-
ditorului nemijlocit, ct i mpotriva terilor dobnditori, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, n
condiiile prevzute la art. 909, cu excepia aciunii ntemeiate pe dispoziiile alin. (1) pct. 3 i
4, care nu poate fi pornit mpotriva terilor care i-au nscris vreun drept real, dobndit cu
bun-credin i printr-un act juridic cu titlu oneros sau, dup caz, n temeiul unui contract de
ipotec, ntemeindu-se pe cuprinsul crii funciare.
I. Dreptul de proprietate

61
cerea nscrisului constatator al actului juridic respectiv, iar proba dreptului de pro-
prietate nu mai are caracter cert, absolut.
Se pot ivi unele dificulti de ordin material, n sensul c n multe cazuri nu s-au
ncheiat sau nu se ncheie nscrisuri constatatoare ale actului juridic translativ de
proprietate ori, dei au fost redactate asemenea nscrisuri, acestea nu au fost nso-
ite de planuri topografice de natur a individualiza imobilul fr niciun echivoc sub
aspectul ntinderii i al vecintilor sale.
n cazul dobndirii dreptului de proprietate prin acte juridice translative, dovada
proprietii imobiliare ntmpin nu numai dificulti de ordin material, ci i unele
dificulti de ordin juridic.
Astfel, dovada cert a proprietii s-ar putea face numai n condiiile probrii
mprejurrii c persoana care a transmis dreptul avea calitatea de adevrat pro-
prietar, n sensul c aceasta l-ar fi dobndit, la rndul ei, de la adevratul proprietar
.a.m.d., deci dac s-ar proba c toi autorii care anterior au nstrinat imobilul au
fost ei nii adevrai proprietari. n alte cuvinte, proba ar avea un caracter absolut
numai atunci cnd reclamantul ar produce n instan, pe lng nscrisul consta-
tator al actului juridic prin care el a dobndit dreptul de proprietate, toate nscri-
surile din care s rezulte transmiterile anterioare ale proprietii, ncepnd de la
primul titular al dreptului de proprietate. O asemenea prob ar fi, mai ales n pri-
vina terenurilor, o probatio diabolica.
O alt dificultate de ordin juridic ar putea decurge i dintr-o anumit interpretare
a principiului relativitii efectelor actelor juridice, n sensul c prtul se va apra
invocnd faptul c actul juridic prin care reclamantul pretinde c a dobndit dreptul
de proprietate nu i produce efectele dect ntre pri, nu i fa de el, care este
un ter fa de acest act.
Pentru rezolvarea dificultilor de ordin juridic ale probei dreptului de proprie-
tate, n doctrin i n jurispruden s-a ncercat s se contureze, pe de o parte,
noiunea de titlu, iar, pe de alt parte, s se stabileasc o serie de reguli n funcie
de situaiile posibile n cadrul aciunii n revendicare imobiliar.
Astfel, prin titlu n aceast materie se nelege actul juridic, actul jurisdicional
sau chiar actul administrativ translativ, constitutiv ori chiar declarativ de proprietate,
care genereaz o prezumie de proprietate n favoarea persoanei care l invoc.
Includem n aceast noiune, spre exemplu: contractul de vnzare-cumprare,
legatul cu titlu particular, convenia sau hotrrea de partaj, tranzacia conven-
ional sau judiciar, hotrrea judectoreasc ce ine loc de contract pronunat
n condiiile legii etc.
Valoarea probatorie a nregistrrii n cartea funciar este ntrit, pentru ipoteza
n care obiectul revendicrii l constituie o unitate imobiliar de locuit, i de art. 10
1

din Legea 114/1996,
[1]
nregistrarea fiind adugat titlului de proprietate n vederea
dovedirii dreptului de proprietate.

[1]
Art. 10
1
din Legea nr. 114/1996 prevede c dovada dreptului de proprietate i a
celorlalte drepturi reale asupra unei uniti de locuit se face numai pe baza actelor de pro-
prietate i a extrasului de carte funciar pentru informare. Totodat, potrivit art. 900 C.civ.,
nregistrarea prezum c exist dreptul n favoarea persoanei pn la proba contrar.
Instituii de drept civil

62
Corespunztor reglementrii anterioare, n privina certificatului de motenitor,
n principiu, se admitea c acesta nu ar constitui titlu, deoarece singura lui funcie
ar fi aceea de a atesta calitatea de motenitor, precum i ntinderea drepturilor
succesorale ale persoanei ori persoanelor avnd aceast calitate. n realitate ns,
aa cum de altfel s-a artat,
[1]
reclamantul se putea prevala de motenirea legal
sau testamentar, n msura n care va reui s fac dovada c autorul su era
proprietarul imobilului pe care l revendic de la prt; altfel spus, certificatul de
motenitor putea fi folosit ca mijloc de dovad a unui mod de dobndire a proprie-
tii. Legiuitorul a pus capt acestei controverse, art. 1133 alin. (1) C.civ. stipulnd
expres c certificatul de motenitor face dovada calitii de motenitor, legal sau
testamentar, precum i dovada dreptului de proprietate al motenitorilor acceptani
asupra bunurilor din masa succesoral, n cota care se cuvine fiecruia. Desigur
c proba dreptului de proprietate asupra bunurilor succesorale nu are caracter
absolut, n sensul c persoana interesat poate s dovedeasc faptul c autorul nu
era proprietar al unui anumit bun, caz n care va deveni incident principiul conform
cruia nimeni nu poate transmite, inclusiv pe cale succesoral, mai multe drepturi
dect are.
Efectul ce i se atribuie titlului, n accepiunea artat mai sus, este acela de a
crea o prezumie simpl n legtur cu calitatea de proprietar a persoanei care l
produce, prezumie care poate fi ns rsturnat de partea advers, inclusiv prin
invocarea unui titlu propriu de natur s genereze o prezumie de proprietate mai
puternic, dar tot susceptibil de a fi combtut.
Trebuie subliniat c principiul relativitii efectelor actului juridic (jurisdicional)
nu este nclcat prin invocarea titlului fa de o ter persoan, ntruct cel care se
prevaleaz de titlu nu tinde s obin recunoaterea unei obligaii n sarcina celui
cruia i se opune titlul respectiv, ci, dimpotriv, drepturile i obligaiile izvorte din
acel act juridic (jurisdicional) profit sau, dup caz, incumb numai prilor, ns
actul juridic (jurisdicional) ca titlu de proprietate este opozabil oricrui ter.
[2]

Mai este de reinut c, ntruct noiunea de act juridic este susceptibil de dou
nelesuri (negotium iuris i instrumentum probationis), i noiunea de titlu poate fi
folosit, la rndul ei, ntr-unul dintre aceste nelesuri. n alte cuvinte, nu trebuie
exclus ipoteza n care, neexistnd un nscris care s constate actul juridic (nego-
tium) translativ sau declarativ de proprietate, ncheierea acestuia se probeaz prin
alte mijloace de prob, n aplicarea excepiilor de la regulile restrictive stabilite de
lege.
Conturarea noiunii de titlu permite stabilirea unor soluii n funcie de diferitele
situaii care se pot ivi n cadrul aciunii n revendicare imobiliar.
Se impun ns unele precizri prealabile.

[1]
A se vedea, spre exemplu, G. BOROI, M.M. PIVNICERU, T.V. RDULESCU, C.A. ANGHE-
LESCU, op. cit., p. 72.
[2]
Cnd reclamantul invoc o hotrre de partaj fa de o persoan care nu a fost parte n
acel proces, existena titlului constituie o prezumie simpl de proprietate, susceptibil a fi nl-
turat prin dovada contrar Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 1287/1971, n R.R.D. nr. 7/1972,
p. 111.
I. Dreptul de proprietate

63
n primul rnd, trebuie reinut c nu este obligatoriu ca n aciunea n reven-
dicare s se ajung la compararea de titluri (de moduri de dobndire a dreptului de
proprietate). Am artat c o asemenea aciune poate fi introdus i mpotriva unei
persoane care nu pretinde vreun drept real asupra bunului revendicat, adic mpo-
triva unui detentor, caz n care este suficient ca reclamantul s dovedeasc modul
de dobndire a proprietii pe care l invoc, iar dac ntre pri nu exist ori nu mai
exist raporturi juridice pe temeiul crora a fost transmis folosina bunului, atunci
aciunea va fi admis.
n al doilea rnd, subliniem c pentru ipoteza n care att reclamantul, ct i
prtul pretind c sunt proprietari ai bunului n litigiu, nu este riguros exact s se
vorbeasc de compararea de titluri, ci mai degrab de compararea de moduri de
dobndire a proprietii, pentru a se putea stabili care dintre cele dou moduri de
dobndire/transmitere a proprietii invocate de pri este preferabil. Astfel, un mod
originar de dobndire a proprietii este preferat unui mod derivat de dobndire a
proprietii; dac ns ambele pri se prevaleaz de moduri derivate, urmeaz a
se recurge la regulile pe care le vom nfia imediat.
n al treilea rnd, menionm c, pentru aceeai ipotez n care ambele pri
pretind c sunt proprietari ai bunului n litigiu, invocnd moduri de dobndire a pro-
prietii care nu sunt originare, trebuie avut n vedere i regula general nscris
n art. 17 alin. (1) C.civ., care dispune c nimeni nu poate transmite sau constitui
mai multe drepturi dect are el nsui, inndu-se cont totodat de faptul c excep-
iile de la aceast regul sunt numai acelea expres i limitativ stabilite de lege.
n sfrit, mai adugm c ntr-o aciune n revendicare se va ajunge la compa-
rarea de titluri atunci cnd ambele titluri sunt valabile sau cnd partea nu este
persoana ndreptit s invoce nulitatea relativ a titlului celeilalte pri din proces.
Dac ns se invoc (inclusiv pe cale de excepie, nefiind deci necesar un capt de
cerere distinct) i dovedete nulitatea absolut sau relativ a titlului uneia dintre
pri, se va trece n situaia aciunii n revendicare n care numai una dintre pri
are titlu.
a) O prim situaie este aceea n care ambele pri, adic att reclamantul care
se pretinde proprietar, ct i prtul care exercit posesia asupra imobilului, pre-
zint cte un titlu cu privire la imobilul n litigiu. ntr-o asemenea ipotez, se va
avea n vedere proveniena titlurilor. Astfel:
dac ambele titluri provin de la acelai autor, iar numai unul dintre dobnditori
i-a nscris titlul su n documentele de publicitate imobiliar, atunci acesta va avea
ctig de cauz, afar de cazul n care i-ar gsi aplicare, pentru identitate de
raiune, art. 892, art. 897 sau art. 908 C.civ., ceea ce presupune c, n cadrul aciu-
nii n revendicare, a fost formulat i o cerere ntemeiat pe unul dintre aceste
texte de lege;
dac ambele titluri provin de la acelai autor, iar ambii dobnditori i-au
nscris titlurile n documentele de publicitate imobiliar, atunci va avea ctig de
cauz, n principiu, cel care i-a nscris mai nti titlul (qui prior tempore, potior
iure), chiar dac actul nscris mai nti a fost ncheiat ulterior celuilalt act, afar de
cazul n care i-ar gsi aplicare art. 892, art. 897 sau art. 908 C.civ.;
Instituii de drept civil

64
dac ambele titluri provin de la acelai autor, iar niciunul dintre dobnditori nu
i-a nscris titlul su n documentele de publicitate imobiliar (ipotez puin proba-
bil n practic), atunci va avea ctig de cauz cel al crui titlu are data mai veche
(explicaia acestei soluii const n aceea c autorul nu mai putea nstrina n mod
valabil imobilul a crui proprietate o transmisese n prealabil primului dobnditor
nemo dat quod non habet), cu excepia cazului cnd ambele pri n litigiu produc
ca titlu cte un testament redactat de aceeai persoan i avnd ca obiect acelai
imobil, caz n care va ctiga legatarul din testamentul ulterior, ntruct ultimul legat
l-a revocat pe cel anterior;
dac cele dou titluri provin de la autori diferii, urmeaz a se compara titlurile
pe care se ntemeiaz drepturile autorilor, dndu-se ctig celui al crui autor avea
un drept preferabil (fundamentul acestei soluii este principiul nemo dat quod non
habet).
[1]

b) O a doua situaie este aceea n care numai una dintre prile n litigiu are titlu
(dovedete un mod de dobndire a proprietii).
Dac ntr-o asemenea poziie se afl reclamantul, atunci aciunea n reven-
dicare imobiliar se va admite. Uneori, se consider c ar fi necesar ca data titlului
s fie anterioar datei la care prtul a intrat n posesia imobilului, aceast condiie
fiind explicat prin aceea c, n mod firesc, atunci cnd se ncheie actul juridic,
imobilul ce formeaz obiectul transmisiunii se gsete n posesia nstrintorului,
aa nct, dac imobilul s-ar afla n stpnirea unui ter (viitorul prt din aciunea
n revendicare), dobnditorul ar trebui s se ntrebe de ce imobilul nu se gsete la
cel cu care ncheie actul juridic i care pretinde c este proprietar.
Dac prtul este cel care are titlu, deci exist concordan ntre titlu i posesie,
atunci aciunea n revendicare imobiliar se va respinge.
c) O a treia situaie este aceea n care niciuna dintre prile n litigiu nu produce
un titlu i, desigur, nu se invoc uzucapiunea sau un alt mod originar de dobndire
a proprietii.
Ar urma ca aciunea n revendicare imobiliar s fie respins, ntruct n favoa-
rea posesorului actual (prtul) opereaz prezumia de proprietate, iar, n ipoteze
identice, mai bun este situaia celui care posed in pari causa, melior est causa
possidentis. Cu toate acestea, s-a admis n doctrin c o asemenea soluie nu s-ar
aplica automat, ci, ar trebui s se recurg la procedeul identificrii posesiei celei
mai caracterizate, n sensul c se va compara posesia actual a prtului cu
posesia anterioar a reclamantului i se va da ctig de cauz celui ce invoc o
posesie mai caracterizat, iar pentru aceasta se folosesc diferite criterii, precum
caracterul neviciat al posesiei, existena bunei-credine, ntemeierea posesiei pe un
just titlu, durata posesiei etc.
n ceea ce ne privete, nu putem fi de acord cu un astfel de procedeu, deoarece
ar nsemna ca o aciune petitorie s se rezolve inndu-se cont doar de posesia, ca
simpl stare de fapt, exercitat de fiecare dintre prile n litigiu asupra imobilului

[1]
Pentru aceast ipotez au fost avansate i alte soluii (s fie preferat posesorul, s fie
preferat cel al crui titlu are o dat mai veche), nereinute ns de jurispruden i de majo-
ritatea doctrinei.
I. Dreptul de proprietate

65
revendicat; ntruct, aa cum am artat anterior, reclamantul este cel care are
sarcina probei, nedovedirea dreptului su de proprietate asupra imobilului pe care
l revendic trebuie s atrag respingerea aciunii.
[1]

2. Imprescriptibilitatea aciunii n revendicare imobiliare
Corespunztor reglementrii anterioare, chiar i n lipsa unui text expres de
lege, n cele din urm jurisprudena i doctrina s-au oprit la soluia imprescriptibili-
tii aciunii n revendicare imobiliar, soluie care se ntemeia pe caracterul per-
petuu al dreptului de proprietate, drept ce nu se stinge prin neuz orict timp ar fi
trecut de la neexercitarea lui.
[2]

n actuala reglementare, art. 563 alin. (2) C.civ. prevede expres c dreptul la
aciunea n revendicare este imprescriptibil, cu excepia cazurilor n care prin lege
se dispune altfel.
Pentru aciunea n revendicare ntemeiat pe dreptul de proprietate public,
indiferent c titularul dreptului de proprietate public este statul sau o unitate
administrativ-teritorial, imprescriptibilitatea este prevzut de art. 136 alin. (4) din
Constituie i de art. 861 alin. (1) i art. 865 alin. (3) C.civ.
Totui, n cazurile prevzute de art. 572 C.civ. (avulsiunea) i de art. 520
C.proc.civ. (revendicarea imobilului adjudecat la licitaie public n cadrul procedurii
de urmrire silit imobiliar), aciunea n revendicare imobiliar ntemeiat pe drep-
tul de proprietate privat este prescriptibil extinctiv n termen de 1 an de la rupe-
rea poriunii de teren, respectiv de 3 ani de la data nscrierii actului de adjudecare
n cartea funciar.
n schimb, aciunea n revendicarea unui bun proprietate public este im-
prescriptibil extinctiv n toate cazurile, chiar i n acelea n care, potrivit dispo-
ziiilor speciale menionate mai sus, aciunea n revendicarea unui bun proprietate
privat este supus prescripiei extinctive.
Seciunea a III-a. Aciunea n revendicare mobiliar
1. Situaii de distins
Aciunea n revendicarea bunurilor mobile proprietate privat poate fi uneori
admis, alteori se va respinge de plano. Tocmai de aceea, trebuie deosebite urm-
toarele situaii:

[1]
A se vedea i Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 397/1971, n Repertoriu 1969-1975, p. 95;
C.A. Bucureti, s. a IV-a civ., dec. nr. 3029/1999, n C.P.J.C. 1999, p. 188.; G. BOROI,
M.M. PIVNICERU, T.V. RDULESCU, C.A. ANGHELESCU, op. cit., p. 73.
[2]
A se vedea: C. HAMANGIU, I. ROSETTI-BLNESCU, AL. BICOIANU, Tratat de drept civil
romn, vol. II, Ed. All, colecia Restitutio, Bucureti, 1996, p. 70-71; C. BRSAN, op. cit.,
p. 208; L. POP, op. cit., p. 257; Trib. Suprem, col. civ., dec. nr. 539/1953, n Repertoriu 1952-
1969, p. 175; s. civ., dec. nr. 392/1986, n C.D. 1986, p. 15.
Instituii de drept civil

66
proprietarul se desesizeaz de bunul mobil n mod voluntar, ncredinndu-l
unui detentor precar, iar acesta l nstrineaz cu titlu oneros unui ter dobnditor
de bun-credin;
proprietarul se desesizeaz involuntar de bunul mobil, ca urmare a unui furt
sau a pierderii bunului, iar bunul respectiv ajunge n posesia unui dobnditor de
bun-credin; aceast situaie prezint unele particulariti atunci cnd dobndirea
de ctre terul de bun-credin a bunului mobil pierdut sau furat a avut loc n
condiii speciale, prevzute de lege (reclamant este cel care a pierdut sau cruia i
s-a furat bunul mobil, iar prt este dobnditorul de bun-credin);
proprietarul se desesizeaz involuntar de bunul mobil, iar cel care l-a gsit se
conformeaz dispoziiilor art. 941 i urm. C.civ.;
bunul mobil se afl n posesia hoului, gsitorului (care nu s-a conformat
dispoziiilor art. 942 i urm. C.civ.) sau a dobnditorului de rea-credin (reclamant
este cel cruia i s-a furat sau care a pierdut bunul mobil, iar prt este posesorul
de rea-credin).
Menionm c ultima situaie, care, teoretic, reprezint regula n materia reven-
dicrii mobiliare, nu este reglementat expres de Codul civil, n schimb, celelalte
situaii sunt reglementate n art. 937-940 sau art. 942-945 C.civ.
2. Ipoteza reglementat de art. 937 alin. (1) C.civ.
2.1. Precizri prealabile
Potrivit art. 937 alin. (1) C.civ., persoana care, cu bun-credin, ncheie cu un
neproprietar un act translativ de proprietate cu titlu oneros avnd ca obiect un bun
mobil devine proprietarul acelui bun din momentul lurii sale n posesie efectiv.
Dac sunt ntrunite anumite condiii privitoare la bunuri, la persoane i la
posesia terului dobnditor (condiii la care ne vom referi mai jos), posesia acestuia
capt valoarea unei prezumii legale absolute i irefragabile de proprietate, con-
secina fiind respingerea aciunii n revendicare mobiliar. Aadar, modul de
dobndire a proprietii asupra unui bun mobil consacrat de art. 937 alin. (1) C.civ.
este preferabil oricrui alt mod de dobndire a proprietii.
Regula nscris n art. 937 alin. (1) C.civ. se justific pe considerente de
echitate, ct i pe necesitatea asigurrii siguranei circuitului civil n privina bunu-
rilor mobile. Terul a dobndit bunul fiind de bun-credin i ntemeindu-se pe apa-
rena de proprietate pe care nsui proprietarul a creat-o atunci cnd a ncredinat
bunul mobil unei anumite persoane; lipsa de diligen n alegerea persoanei creia
proprietarul i-a ncredinat bunul mobil trebuie suportat de proprietar, iar nu de
terul care, cu bun-credin, a dobndit bunul respectiv de la cel care avea apa-
rena c este proprietar.
2.2. Condiii referitoare la bunuri
Articolul 937 alin. (1) C.civ. se aplic bunurilor mobile corporale, deoarece
acestea sunt susceptibile de o posesie efectiv.
I. Dreptul de proprietate

67
Textul respectiv se aplic i anumitor bunuri mobile incorporale, mai exact
acelor drepturi de crean ce sunt ncorporate n nscrisuri, formnd un tot indiso-
lubil, de exemplu, aa cum dispune art. 940 C.civ., titlurile la purttor, n msura n
care prin lege special nu se dispune altfel.
Bunul mobil trebuie s fie privit n mod individual, art. 937 alin. (1) C.civ. neapli-
cndu-se universalitilor (spre exemplu, n cazul unei succesiuni mobiliare).
Articolul 937 alin. (1) C.civ. nu poate fi invocat pentru a se dobndi proprietatea
bunurilor mobile considerate accesorii ale unui imobil [art. 937 alin. (4) C.civ.],
adic lucrurilor care, dei servesc ca accesorii la un imobil, i pstreaz nsuirea
de bunuri mobile (de exemplu, mobilierul dintr-o locuin).
De asemenea, mai este necesar ca bunul mobil s nu fac parte din categoria
bunurilor supuse nmatriculrii, precum navele, aeronavele etc., deoarece n cazul
acestora nu s-ar mai putea vorbi despre buna-credin a terului ce a dobndit de
la un neproprietar.
n sfrit, mai trebuie reinut c, spre a fi incident art. 937 alin. (1) C.civ., bunul
mobil trebuie s fie proprietate privat, iar nu proprietate public.
2.3. Condiii referitoare la persoane
Din chiar art. 937 alin. (1) C.civ. rezult c dispoziiile acestui text de lege pot fi
invocate numai de terul care (cu bun-credin) a intrat n posesia bunului mobil
ca urmare a nstrinrii (cu titlu oneros) acestuia de ctre un detentor precar,
cruia adevratul proprietar i l-a ncredinat de bunvoie.
Dac terul a dobndit bunul mobil de la adevratul proprietar, atunci el nu mai
are nevoie de a invoca n favoarea sa dispoziiile art. 937 alin. (1) C.civ., ntruct
temeiul dobndirii dreptului de proprietate l constituie nsui actul juridic ncheiat
cu adevratul proprietar, iar dac acest act juridic este lovit de nulitate, vor deveni
incidente regulile aplicabile n materia nulitii.
De asemenea, dac proprietarul nu s-a desesizat de bunvoie de bunul su, ci
l-a pierdut sau acesta i-a fost furat, atunci devin incidente alte prevederi legale
[art. 937 alin. (2) sau art. 937 alin. (3) C.civ., n cazul n care bunul se gsete la
cel care a dobndit cu bun-credin de la ho sau gsitor; cu att mai mult, art. 937
alin. (1) C.civ. nu se aplic atunci cnd bunul mobil se afl la ho sau la gsitor,
adic, mai larg, la un posesor de rea-credin], iar desesizarea de bunvoie de
bunul mobil presupune c proprietarul a ncredinat bunul respectiv unui detentor
precar (locatar, depozitar, mprumutat etc.).
n sfrit, dac bunul mobil se afl la detentor, acesta nu poate invoca n bene-
ficiul su art. 937 alin. (1) C.civ., deoarece este inut de obligaia contractual de
restituire a bunului. Dac bunul mobil se afl la detentor, proprietarul are mpotriva
acestuia o aciune contractual pentru restituirea lui sau poate formula chiar i o
aciune n revendicare mpotriva detentorului (care prezint interes mai ales dac a
intervenit prescripia extinctiv a aciunii contractuale). Dac ns detentorul nu se
mai afl n posesia lucrului mobil, ci l-a nstrinat unui ter dobnditor de bun-cre-
din, aciunea n restituire ce putea fi exercitat mpotriva detentorului se transform
ntr-o aciune n despgubire.
Instituii de drept civil

68
Aadar, ipoteza de aplicare a art. 937 alin. (1) C.civ. (cnd aciunea n reven-
dicare mobiliar va fi respins) este urmtoarea: proprietarul bunului mobil l ncre-
dineaz unei persoane, care capt calitatea de detentor precar; detentorul, ncl-
cndu-i obligaia de restituire a bunului, ce i revenea potrivit actului juridic prin
care a dobndit detenia, nstrineaz (cu titlu oneros) acest bun ctre un ter
dobnditor, care are convingerea c a tratat cu adevratul proprietar (este de
bun-credin).
Art. 1275 alin. (1) C.civ. face o aplicaie a modului de dobndire a proprietii
asupra unui bun mobil prin posesia de bun-credin pentru situaia transmiterii
succesive a unui bun mobil, dispunnd c dac cineva a transmis succesiv ctre
mai multe persoane proprietatea unui bun mobil corporal, cel care a dobndit cu
bun-credin posesia efectiv a bunului este titular al dreptului, chiar dac titlul
su are dat ulterioar, alin. (2) artnd c este de bun-credin dobnditorul
care, la data intrrii n posesie, nu a cunoscut i nici nu putea s cunoasc
obligaia asumat anterior de nstrintor.
[1]

Spre exemplu, s presupunem c Primus, proprietar al unui bun mobil, vinde
acest bun lui Secundus, ns remiterea bunului mobil nu are loc imediat; ulterior,
Primus, care a devenit un simplu detentor precar al bunului mobil respectiv, deoa-
rece, din momentul realizrii acordului de voin, proprietatea a fost transferat
asupra lui Secundus independent de predarea efectiv a bunului, vinde acel bun
mobil i lui Tertius, care intr n posesia lui fiind de bun-credin, adic necunos-
cnd i neavnd posibilitatea s cunoasc faptul c bunul fusese vndut lui
Secundus, deci c nu a dobndit de la adevratul proprietar. ntr-o astfel de ipo-
tez, contrar principiului nemo dat quod non habet, art. 1275 alin. (1) i (2) C.civ. l
declar pe Tertius proprietar al bunului mobil respectiv.
Aa cum a rezultat deja, o alt condiie pentru ca art. 937 alin. (1) C.civ. s i
gseasc aplicare este aceea ca posesorul de bun-credin s fi dobndit bunul
mobil de la detentorul precar printr-un act juridic cu titlu oneros, iar nu printr-un act
juridic cu titlu gratuit, deoarece, n acest din urm caz nu mai subzist raiunea de
a prefera buna-credin a terului dobnditor cu titlu gratuit fa de lipsa de diligen
a proprietarului, n sensul c lipsa de diligen a acestuia n alegerea persoanei
creia i-a ncredinat bunul mobil este acoperit de principiul conform cruia trebuie
protejat cel care se strduiete s evite o pagub (certat de damno vitando), iar nu
cel care urmrete s pstreze un ctig (certat de lucro captando).
2.4. Condiii referitoare la posesia terului dobnditor
Terul dobnditor se poate prevala de dispoziiile art. 937 alin. (1) C.civ. numai
dac posesia sa este real, util i de bun-credin.
Posesia terului dobnditor trebuie s fie real, adic s ntruneasc n per-
soana terului dobnditor ambele elemente ale posesiei (animus i corpus). Astfel,

[1]
Interesant (i destul de neobinuit n privina prii finale) este i alin. (3) al art. 1275
C.civ., potrivit cruia, dac niciunul dintre dobnditori nu a obinut posesia efectiv a
bunului mobil corporal i creana fiecruia de predare a bunului este exigibil, va fi preferat
cel care a sesizat cel dinti instana de judecat.
I. Dreptul de proprietate

69
art. 937 alin. (1) C.civ. nu se aplic atunci cnd terul, dei a ncheiat actul juridic
translativ cu detentorul precar, nu a cptat nc detenia material a bunului
mobil, stpnind lucrul corpore alieno.
Posesia terului dobnditor trebuie s fie util, adic neviciat, cu precizarea c,
dintre caracterele posesiei, nu se pune, n aceast materie, problema continuitii
posesiei. Utilitatea posesiei se prezum, cel interesat (proprietarul care a introdus
aciunea n revendicare) avnd posibilitatea s fac dovada contrar.
Prin posesie de bun-credin, n aceast materie, se nelege posesia exer-
citat de o persoan ce are convingerea sincer c a dobndit bunul mobil nu de
la un detentor precar, ci de la adevratul proprietar, deci, aa cum prevede art. 938
C.civ., n momentul intrrii efective n posesia bunului mobil, terul dobnditor nu a
cunoscut i nici nu putea s cunoasc, dup mprejurri, lipsa calitii de proprietar
a nstrintorului, adic faptul c bunul mobil i este nstrinat de un neproprietar.
Buna-credin a terului dobnditor trebuie s existe la data intrrii n posesia
efectiv bunului [art. 938 alin. (2) C.civ.], nefiind suficient s existe, pentru ipoteza
n care intrarea n posesie a dobnditorului este ulterioar ncheierii actului juridic
dintre el i detentor, numai la data realizrii acordului de voin.
[1]

n schimb, faptul c ulterior intrrii n posesie efectiv dobnditorul i d seama
c a tratat cu un neproprietar nu face inaplicabil art. 937 alin. (1) C.civ.
Potrivit art. 14 alin. (2) C.civ., buna-credin se prezum. Este vorba de o pre-
zumie legal relativ, astfel nct reclamantul din aciunea n revendicare are posi-
bilitatea s dovedeasc reaua-credin a posesorului, iar n acest scop poate
recurge la orice mijloc de prob.
Corespunztor reglementrii anterioare, n doctrin s-a pus problema de a ti
dac justul titlu este un element distinct de buna-credin, predominant fiind opi-
nia potrivit creia, n aceast materie, justul titlu nu ar fi un element separat de
buna-credin, ci este un element intrinsec acesteia; prin urmare, se admitea c ar
fi suficient i un titlu putativ, adic un titlu care exist numai n imaginaia poseso-
rului de bun-credin (spre exemplu, terul crede c intrarea sa n posesia bunului
mobil are la baz un contract, care, n realitate, nu s-a ncheiat); de asemenea,
includerea justului titlu n sfera bunei-credine avea drept consecin faptul c terul
dobnditor era scutit de sarcina de a proba existena acestuia, deoarece, prezu-
mndu-se buna-credin, se prezuma i existena justului titlu.
[2]
Evident c o
asemenea opinie ar trebui s dispar, ct vreme art. 937 alin. (1) C.civ. se refer
expres la un act translativ de proprietate cu titlu oneros.
3. Revendicarea bunului mobil pierdut sau furat de la terul dobnditor de
bun-credin
Articolul 937 alin. (1) C.civ. nu se aplic n cazul bunului pierdut sau furat, nici
chiar atunci cnd bunul mobil a ajuns n posesia unui ter dobnditor de bun-

[1]
Trib. Suprem, col. civ., dec. nr. 1120/1966, n C.D. 1966, p. 90.
[2]
n mod surprinztor, o asemenea opinie era mbriat i de unii autori care admiteau
c aplicarea fostului art. 1909 alin. (1) C.civ. din 1864 presupunea ca posesorul s fi dobn-
dit bunul mobil printr-un act juridic cu titlu oneros, iar nu printr-un act juridic cu titlu gratuit.
Instituii de drept civil

70
credin, ci, ntr-o asemenea situaie, se va aplica art. 937 alin. (2) C.civ. ori, dup
caz, art. 937 alin. (3) C.civ., aciunea n revendicare mobiliar putnd fi admis.
Potrivit art. 937 alin. (2) C.civ., bunul pierdut sau furat poate fi revendicat de la
posesorul de bun-credin, dac aciunea este intentat, sub sanciunea dec-
derii, n termen de 3 ani de la data la care proprietarul a pierdut stpnirea materia-
l a bunului.
Ct privete sfera de aplicare a art. 937 alin. (2) C.civ., este de reinut c, pe
lng condiiile referitoare la bunuri i la posesia terului dobnditor (analizate mai
sus), mai trebuie ndeplinite nc dou condiii speciale.
n primul rnd, este necesar ca terul s dobndeasc bunul mobil de la ho sau
de la cel care i-a nsuit nelegitim bunul pierdut de adevratul proprietar ori chiar
de la o alt persoan care, la rndul ei, a dobndit de la ho sau gsitor. n alte
cuvinte, bunul mobil a ieit din posesia proprietarului fr voia sa. Tocmai de
aceea, cu nsuirea bunului prin svrirea infraciunii de furt este asimilat
desesizarea produs pe calea tlhriei ori a pirateriei.
n schimb, nu se ncadreaz n situaia avut n vedere de art. 937 alin. (2)
C.civ. unele infraciuni cum ar fi abuzul de ncredere, nelciunea, gestiunea frau-
duloas, deoarece n asemenea cazuri proprietarul s-a desesizat de bunvoie de
bunul su.
Ct privete pierderea bunului mobil, nu prezint interes dac aceasta se dato-
reaz neglijenei proprietarului sau unui eveniment fortuit, n ambele cazuri art. 937
alin. (2) C.civ. fiind aplicabil.
n al doilea rnd, pentru a fi admis, aciunea n revendicare trebuie introdus n
termen de trei ani de la data pierderii sau furtului bunului mobil, acesta fiind un
termen legal de decdere, deci, neintroducerea aciunii nuntrul acestui termen
are ca efect, potrivit art. 2545 alin. (2) C.civ., chiar pierderea dreptului de proprie-
tate asupra bunului mobil respectiv.
n concluzie, aciunea n revendicarea bunului mobil pierdut sau furat de la terul
dobnditor de bun-credin va fi admis dac proprietarul o introduce n cel mult
trei ani de la data pierderii sau furtului i, desigur, dac dovedete dreptul su de
proprietate asupra bunului, ieirea bunului din posesie fr voia sa, precum i
identitatea dintre bunul revendicat i bunul pierdut sau furat.
Dac aciunea n revendicare a fost admis, terul dobnditor are la ndemn
regresul mpotriva hoului sau a gsitorului, ns va suporta riscul eventualei insol-
vabiliti a acestuia.
Cu toate acestea, dac terul a dobndit bunul mobil pierdut sau furat n anu-
mite condiii speciale, prevzute de lege, condiii care, prin natura lor, sunt suscep-
tibile de a ntri buna-credin a terului, dei aciunea n revendicare mobiliar se
va admite, proprietarul va trebui s i plteasc terului de bun-credin o sum de
bani egal cu preul pe care acesta l-a pltit pentru a dobndi bunul respectiv. n
acest sens, art. 937 alin. (3) C.civ. prevede c, dac bunul pierdut sau furat a fost
cumprat dintr-un loc ori de la o persoan care vinde n mod obinuit bunuri de
acelai fel ori dac a fost adjudecat la o licitaie public, iar aciunea n revendicare
a fost introdus nuntrul termenului de 3 ani, posesorul de bun-credin poate
reine bunul pn la indemnizarea sa integral pentru preul pltit vnztorului.
I. Dreptul de proprietate

71
Trebuie reinut c art. 937 alin. (3) C.civ. se refer la un caz particular al situa-
iei avute n vedere de art. 937 alin. (2) C.civ., ceea ce nseamn c sunt comune
celor dou texte de lege condiiile referitoare la bunuri, la posesia terului dobn-
ditor, la desesizarea involuntar a proprietarului i la termenul de trei ani.
Proprietarul va putea recupera ulterior, prin intermediul unei aciuni n despgu-
bire introduse mpotriva hoului sau gsitorului, suma pe care a pltit-o terului,
numai c, de data aceasta, riscul insolvabilitii hoului sau a gsitorului nu va mai
fi suportat de terul de bun-credin ce a dobndit bunul n anumite condiii spe-
ciale, ci de proprietar.
4. Revendicarea bunului mobil de la ho, de la gsitorul care nu s-a
conformat dispoziiilor art. 941 i urm. C.civ. sau de la terul dobnditor de
rea-credin
Dovedirea de ctre reclamant a dreptului su de proprietate este suficient
pentru a conduce la admiterea aciunii n revendicare, indiferent dac bunul mobil
se afl la autorul furtului, la cel care i-a nsuit bunul gsit (fr a se conforma
dispoziiilor nscrise n art. 941 i urm. C.civ.) sau la o alt persoan care este de
rea-credin. n privina acestor persoane, nu se aplic art. 937 alin. (2) C.civ. i cu
att mai mult nu se aplic nici art. 937 alin. (1) C.civ., ceea ce nseamn c
aciunea n revendicare poate fi admis.
Reaua-credin const n faptul c persoana a intrat n posesia bunului mobil n
condiii ce exclud formarea convingerii sale sincere c a dobndit dreptul de
proprietate asupra bunului. Spre exemplu, sunt posesori de rea-credin att cel
care dobndete bunul mobil de la o persoan despre care tia sau ar fi trebuit s
tie c nu are calitatea de proprietar, ct i cel care dobndete bunul mobil de la
adevratul proprietar, ns obine consimmntul acestuia prin dol. Desigur c tot
posesori de rea-credin sunt i houl, precum i cel care i-a nsuit bunul gsit.
Pe temeiul art. 563 alin. (2) C.civ., care nu distinge ntre revendicarea unui
imobil i revendicarea unui mobil, aciunea n revendicarea bunului mobil pro-
prietate privat pierdut sau furat de la terul de rea-credin este imprescriptibil
extinctiv. ns, posesorul de rea-credin ar putea invoca, potrivit art. 939 C.civ.,
uzucapiunea de 10 ani.
Aciunea n revendicarea unui bun mobil proprietate public este imprescrip-
tibil extinctiv [art. 136 alin. (4) din Constituie i art. 861 alin. (1) i art. 865 alin. (3)
C.civ.] i nu poate fi paralizat prin invocarea uzucapiunii [art. 861 alin. (2) C.civ.].
Mai precizm c aciunea n revendicare mobiliar poate fi exercitat i mpo-
triva detentorului precar, urmnd a se aplica regulile de la revendicarea bunului
mobil de la posesorul de rea-credin, cu particularitatea c n nicio situaie deten-
torul nu poate invoca uzucapiunea.
Instituii de drept civil

72
5. Ipoteza n care gsitorul bunului mobil s-a conformat dispoziiilor
art. 941 i urm. C.civ.
Art. 942 C.civ., dup ce afirm regula c bunul mobil pierdut continu s
aparin proprietarului su, l oblig pe gsitorul bunului ca, n termen de 10 zile,
s l restituie proprietarului ori, dac acesta nu poate fi cunoscut, s l predea orga-
nului de poliie din localitatea n care a fost gsit. Organul de poliie are obligaia de
a pstra bunul timp de 6 luni, fiind aplicabile n acest sens dispoziiile privitoare la
depozitul necesar, precum i obligaia de a afia la sediul su i pe pagina de
internet un anun privitor la pierderea bunului, cu menionarea tuturor elementelor
de descriere a acestuia.
Textul de lege menionat mai sus se aplic nu numai n ipoteza bunului mobil
pierdut de ctre proprietarul su, ci i n cazul bunului mobil furat, care apoi a fost
abandonat de ho.
Pentru cazul n care bunul mobil a fost gsit ntr-un loc public, art. 943 C.civ.
prevede c bunul trebuie predat, pe baz de proces-verbal, persoanei care deine
un titlu, altul dect titlul de proprietate public, asupra locului respectiv. n termen
de 3 zile de la data prelurii bunului pierdut, aceast persoan este obligat s l
predea, pe baz de proces-verbal, organelor de poliie din localitate, anunul
privitor la pierderea bunului afindu-se la locul unde a fost gsit bunul.
Dac, datorit mprejurrilor sau naturii bunului, pstrarea sa tinde s i dimi-
nueze valoarea ori devine prea costisitoare, bunul va fi vndut prin licitaie public,
conform legii, iar, ntr-o asemenea situaie, drepturile i obligaiile legate de bun se
vor exercita n legtur cu preul obinut n urma vnzrii (art. 944 C.civ.).
Proprietarul bunului este ndreptit s pretind bunul sau preul obinut din
valorificarea lui nuntrul termenului n care organul de poliie are obligaia de
pstrare, deci n termen de 6 luni de la data la care gsitorul l-a predat organului de
poliie. Acesta este, potrivit art. 945 alin. (1) C.civ., un termen legal de decdere.
Bunul mobil va fi remis proprietarului numai dup ce acesta achit cheltuielile
legate de pstrarea bunului.
Mai mult, n cazul bunurilor cu valoare comercial, proprietarul este obligat s
plteasc gsitorului o recompens reprezentnd a zecea parte din pre sau din
valoarea actual a bunului, cu excepia situaiei cnd gsitorul este persoana care
deine locul public unde a fost gsit bunul ori un reprezentant sau un angajat al
acesteia. Dac proprietarul a fcut o ofert public de recompens, gsitorul are
dreptul de a opta ntre suma la care s-a obligat proprietarul prin aceast ofert i
recompensa fixat de lege ori stabilit de ctre instana judectoreasc [art. 945
alin. (2) i (3) C.civ.].
Potrivit art. 945 alin. (4) C.civ., n situaia n care bunul sau, dup caz, preul nu
este pretins de proprietarul originar, el va fi considerat lucru fr stpn i remis
gsitorului pe baz de proces-verbal. n acest caz, gsitorul dobndete dreptul de
proprietate prin ocupaiune. Dovada ocupaiunii se poate face prin procesul-verbal
menionat sau prin orice alt mijloc de prob.
I. Dreptul de proprietate

73
Dac gsitorul refuz s preia bunul sau preul, acesta revine comunei, oraului
sau municipiului pe teritoriul cruia a fost gsit i intr n domeniul privat al aces-
tuia [art. 945 alin. (5) C.civ.].
Seciunea a IV-a. Efectele admiterii aciunii n revendicare
1. Precizri introductive
n principiu, efectele admiterii aciunii n revendicare sunt aceleai, indiferent
dac bunul revendicat este mobil sau imobil.
Efectele admiterii aciunii n revendicare vizeaz urmtoarele aspecte:
restituirea lucrului;
restituirea productelor i a fructelor produse de lucrul revendicat n intervalul
de timp n care proprietarul a fost lipsit de stpnirea acestuia;
suportarea cheltuielilor fcute de ctre posesorul neproprietar cu privire la
bunul revendicat.
n prealabil, menionm c, potrivit art. 563 alin. (4) C.civ., hotrrea judecto-
reasc prin care s-a admis aciunea n revendicare este opozabil i poate fi
executat i mpotriva terului dobnditor, n condiiile Codului de procedur civil.
2. Restituirea lucrului
Dac aciunea n revendicare este admis, reclamantului i se recunoate drep-
tul de proprietate asupra lucrului revendicat, iar prtul este obligat la restituirea
acestuia. Bunul este readus n patrimoniul proprietarului liber de eventualele sarcini
cu care fusese grevat de ctre posesorul neproprietar resoluto iure dantis resol-
vitur ius accipientis.
n cazul n care restituirea lucrului n natur nu mai este posibil datorit pieirii
lucrului din vina prtului ori lucrul a fost nstrinat de ctre acesta (i, pe temeiul
unor dispoziii legale speciale, terul dobnditor nu mai poate fi evins de ctre pro-
prietarul originar), obligaia de restituire va fi nlocuit cu o obligaie de dezdunare,
deci instana l va obliga pe prt la plata unei sume de bani cu titlu de desp-
gubire, evaluat n raport cu momentul restituirii lucrului [art. 566 alin. (1) C.civ.].
n ce ne privete, apreciem c obligarea prtului la despgubiri se va face cu
respectarea dispoziiilor procesuale n materie, ceea ce presupune fie c recla-
mantul a formulat o aciune prin care a solicitat condamnarea alternativ (n princi-
pal, restituirea lucrului n natur, iar, n subsidiar, obligarea la plata contravalorii
lucrului), fie modificarea obiectului cererii de chemare n judecat [art. 132 alin. (2)
pct. 3 C.proc.civ.], transformndu-se astfel aciunea n revendicare intentat de
reclamant ntr-o aciune n despgubiri, fie introducerea unei cereri de revizuire a
hotrrii prin care a fost admis aciunea n revendicare (art. 322 pct. 3 C.proc.civ.),
fie sesizarea instanei de executare cu o cerere prin care se solicit stabilirea
echivalentului valoric al lucrului a crei predare nu mai este posibil (art. 574
C.proc.civ.).
Instituii de drept civil

74
Dac bunul revendicat a pierit fortuit i era asigurat, prtul va restitui indem-
nizaia de asigurare pe care a ncasat-o sau, dup caz, va fi obligat s cedeze
dreptul de a primi indemnizaia (art. 1642 teza I C.civ., aplicat prin analogie). n
cazul n care bunul, care nu era asigurat, a pierit fortuit, posesorul de bun-credin
nu poate fi obligat la despgubiri, deoarece, aa cum prevede art. 558 C.civ., riscul
pieirii fortuite a lucrului este suportat de ctre proprietar res perit domino; n
schimb, posesorul de rea-credin va fi obligat s restituie contravaloarea lucrului,
afar de situaia cnd dovedete c lucrul ar fi pierit i dac s-ar fi aflat la data
pieirii, la reclamantul proprietar (art. 1642 teza a II-a C.civ., aplicat prin analogie).
Dac imobilul revendicat a fost expropriat, prtul va restitui doar despgubirea
primit ca urmare a exproprierii.
3. Restituirea productelor i a fructelor
La cererea reclamantului (principiul disponibilitii), prtul, indiferent c a fost
posesor de bun-credin sau de rea-credin, va fi obligat s restituie i produc-
tele sau, dup caz, s plteasc echivalentul valoric al productelor care nu mai pot
fi restituite n natur, contravaloarea stabilindu-se n raport cu momentul restituirii
[art. 566 alin. (1) C.civ.].
Ct privete restituirea fructelor produse de bunul revendicat n perioada n care
proprietarul a fost lipsit de stpnirea acestui bun, trebuie s deosebim situaia
posesorului de bun-credin i cea a posesorului de rea-credin.
Astfel, posesorul de bun-credin va reine n deplin proprietate fructele pro-
duse de bun pe tot intervalul de timp ct a durat buna sa credin (art. 948 C.civ.),
cu precizarea c buna-credin a posesorului a ncetat, cel mai trziu, la data
introducerii aciunii n revendicare.
n schimb, posesorul de rea-credin sau detentorul precar, pe temeiul art. 566
alin. (2) C.civ., este inut s restituie n natur toate fructele produse de bun pn
la napoierea acestuia ctre proprietar sau, dup caz, s plteasc echivalentul
valoric al fructelor valorificate. De asemenea, pe temeiul art. 948 alin. (5) C.civ.,
posesorul de rea-credin poate fi obligat i la plata echivalentului valoric al
fructelor pe care a omis s le perceap.
Subliniem c obligarea posesorului de rea-credin la restituirea n natur a
fructelor sau la plata contravalorii acestora va fi dispus de ctre instan numai
dac proprietarul solicit n mod expres aceasta, nu ns i din oficiu.
Cererea prin care proprietarul solicit restituirea n natur a fructelor naturale i
industriale este imprescriptibil extinctiv, n schimb, cererea prin care se solicit
fructele civile sau contravaloarea fructelor naturale i industriale este supus
prescripiei extinctive, n condiiile dreptului comun [art. 638 alin. (2) i (3) C.civ.,
aplicat prin analogie].
Prtul care este obligat s restituie, n natur sau, dup caz, prin echivalent,
productele i fructele produse de bunul revendicat, este ndreptit, potrivit art. 566
alin. (5) C.civ., s solicite obligarea proprietarului s i restituie cheltuielile necesare
pentru producerea i culegerea fructelor sau productelor. Exceptnd cazul n care
prtul a intrat n stpnirea material a bunului revendicat prin violen sau
I. Dreptul de proprietate

75
fraud, precum i cazul produselor care sunt bunuri perisabile ori care sunt supu-
se, ca urmare a trecerii unei perioade scurte de timp, unei scderi semnificative a
valorii lor [art. 566 alin. (7) C.civ.], prtul are un drept de retenie asupra produ-
selor pn la restituirea cheltuielilor fcute pentru producerea i culegerea aces-
tora, cu excepia cazului n care proprietarul furnizeaz prtului o garanie ndes-
tultoare [art. 566 alin. (6) C.civ.].
4. Suportarea cheltuielilor fcute de ctre posesor
Ct privete situaia cheltuielilor fcute de posesor cu lucrul pe care l restituie,
dac aceste cheltuieli nu s-au concretizat ntr-o lucrare nou [ntr-un asemenea
caz, astfel cum dispune art. 566 alin. (9) C.civ., devin incidente dispoziiile cores-
punztoare din materia accesiunii imobiliare artificiale], este necesar s se disting
ntre: cheltuielile necesare, cheltuielile utile i cheltuielile voluptorii.
Pe temeiul art. 566 alin. (3) C.civ., cheltuielile necesare, adic acelea fcute
pentru conservarea lucrului, se vor restitui integral, deci prtul din aciunea n
revendicare, indiferent dac a fost de bun sau de rea-credin, este ndreptit s
solicite, fie prin intermediul unei cereri reconvenionale, fie printr-un proces distinct,
obligarea proprietarului s i plteasc o sum de bani egal cu cheltuielile fcute
n vederea conservrii lucrului.
n baza art. 566 alin. (4) C.civ., la cererea posesorului, proprietarul va fi obligat
s suporte i cheltuielile utile, adic acelea care, fr a fi necesare, sporesc totui
valoarea lucrului, ns numai n msura sporului de valoare adus lucrului, socotit n
momentul restituirii.
n ambele cazuri, restituirea acestor cheltuieli, indiferent dac posesorul care le-a
efectuat a fost de bun-credin sau de rea-credin, este justificat de necesitatea
de a evita o mbogire fr just cauz a proprietarului n detrimentul posesorului.
Se observ c, n cazul n care cheltuielile utile efectuate de posesor depesc
sporul de valoare adus lucrului revendicat, regulile mbogirii fr just cauz nu
sunt nfrnte, deoarece exist o srcire a posesorului (diferena dintre cheltuielile
efectuate i suma pe care o va primi de la proprietar), fr ns a exista o navuire
a proprietarului, de vreme ce acesta profit doar de sporul de valoare adus lucrului
prin cheltuielile respective.
Pe temeiul art. 2495 C.civ. [iar nu al art. 566 alin. (6) C.civ., acest text de lege
referindu-se doar la cheltuielile fcute pentru producerea i culegerea produselor,
adic pentru producerea i culegerea fructelor i productelor], se poate admite c
posesorul de bun-credin este ndreptit s solicite instanei i s obin
recunoaterea unui drept de retenie asupra lucrului revendicat pn la data la
care proprietarul i va plti cheltuielile (necesare i, n limita sporului de valoare,
utile) pe care le-a fcut n legtur cu bunul respectiv.
n schimb, potrivit art. 2496 alin. (2) C.civ., dreptul de retenie nu poate fi invocat
de ctre posesorul de rea-credin dect n cazurile anume prevzute de lege, iar
n materia aciunii n revendicare nu exist vreo dispoziie expres care s prevad
dreptul posesorului de rea-credin de a invoca un drept de retenie pentru cheltuie-
Instituii de drept civil

76
lile necesare fcute cu bunul revendicat sau cheltuielile care au sporit valoarea aces-
tuia, ci doar pentru cheltuielile fcute pentru producerea i culegerea produselor.
Proprietarul nu poate fi obligat s suporte cheltuielile voluptuare, adic acelea
pe care posesorul le-a efectuat pentru simpla lui plcere, fr a se ajunge, pe
aceast cale, la creterea valorii lucrului. n msura n care lucrrile sau ame-
najrile aduse bunului ca urmare a unor asemenea cheltuieli se pot detaa de bun
fr ca prin aceasta bunul respectiv s se deterioreze, posesorul are dreptul s le
ridice [art. 566 alin. (8) C.civ.].
TITLUL II
Actul juridic civil
Capitolul I. Definiia i clasificarea actelor juridice civile
1. Definiia actului juridic civil
Prin act juridic civil se nelege manifestarea de voin fcut cu intenia de a
produce efecte juridice, adic de a nate, modifica sau stinge un raport juridic civil
concret.
Din aceast definiie rezult c elementele caracteristice actului juridic civil sunt
urmtoarele:
prezena unei manifestri de voin, care poate s provin de la una sau de la
mai multe persoane fizice ori juridice;
manifestarea de voin este exprimat cu intenia de a produce efecte juridice
civile (prin acest element, actul juridic civil se deosebete de faptul juridic civil,
acesta din urm fiind svrit fr intenia de a se produce efecte juridice, efecte
care ns se produc n temeiul legii);
efectele juridice urmrite pot consta n a da natere, a modifica sau a stinge
un raport juridic civil concret (prin acest element, actul juridic civil se delimiteaz de
actele juridice din alte ramuri de drept).
Cuvntul act poate avea dou nelesuri.
Primul sens este acela care se desprinde din definiia de mai sus, deci de
operaiune juridic. Pentru acest sens, se utilizeaz i formula negotium iuris sau,
mai simplu, cuvntul negotium.
ns, att n legislaie, ct i n doctrin sau n jurispruden, prin act (uneori
chiar prin sintagma act juridic) se desemneaz i nscrisul constatator al mani-
festrii de voin, adic suportul material care consemneaz sau red operaiunea
juridic. Pentru acest al doilea sens se folosete i expresia instrumentum proba-
tionis sau, mai simplu, cuvntul instrumentum. ntr-o exprimare riguros exact,
pentru cel de-al doilea sens ar trebui s se foloseasc termenul de nscris.
2. Clasificarea actelor juridice civile
2.1. Acte juridice unilaterale, acte juridice bilaterale i acte juridice plurila-
terale
n funcie de numrul prilor, actele juridice civile se clasific n unilaterale,
bilaterale i plurilaterale (multilaterale).
Actul juridic unilateral este rezultatul voinei unei singure pri (art. 1324 C.civ.).
Instituii de drept civil

78
Categoria actelor juridice civile unilaterale include: testamentul, acceptarea
motenirii, renunarea la motenire, denunarea unui contract de ctre una dintre
pri (n msura n care legea permite aceasta ori prile au stipulat n contract
posibilitatea denunrii unilaterale), oferta de a contracta, promisiunea public de
recompens, oferta de purg,
[1]
ratificarea unui act juridic ncheiat n lipsa ori cu
depirea mputernicirii de a reprezenta, confirmarea unui act juridic anulabil,
[2]

mrturisirea etc.
Dup cum formarea sau producerea efectelor impune sau nu comunicarea
manifestrii de voin ctre destinatarul direct al actului, actele juridice unilaterale
se subclasific n acte supuse comunicrii (oferta, promisiunea public de recom-
pens, denunarea unilateral a contractului de mandat etc.) i acte nesupuse
comunicrii (de exemplu, testamentul).
Actul juridic bilateral reprezint voina concordant (acordul de voine) a dou
pri. Sunt acte juridice bilaterale: contractul de vnzare, contractul de schimb,
contractul de donaie, contractul de locaiune, contractul de mandat etc.
Actul juridic plurilateral este rezultatul voinei concordante (acordului de voine)
a trei sau mai multor pri. Un asemenea act este contractul de societate civil,
dac a fost ncheiat de cel puin trei asociai.
[3]
Din mprejurarea c, de regul,
acesta este singurul exemplu oferit n literatura de specialitate, nu trebuie tras
concluzia c nu ar mai exista i alte acte juridice plurilaterale. Dimpotriv, n
aceast categorie mai putem include: convenia de partaj atunci cnd sunt trei sau
mai muli coprtai, contractul de tranzacie ncheiat de cel puin trei pri,
contractul de joc sau prinsoare dintre trei sau mai multe persoane.
n ceea ce privete criteriul acestei clasificri, subliniem c nu trebuie pus
semnul egalitii ntre noiunile de parte a actului juridic civil i de persoan,
ntruct o parte poate s fie format i din dou sau mai multe persoane. Spre
exemplu, dac doi coproprietari fac o ofert de vnzare, suntem n prezena unui
act juridic unilateral, deoarece, dei este vorba de dou persoane, ele formeaz o
singur parte (ofertantul).
Atragem atenia c nu trebuie confundat clasificarea actelor juridice civile n
unilaterale i bilaterale cu clasificarea contractelor civile n contracte unilaterale i
contracte bilaterale

[art. 1171 C.civ.]. Contractul unilateral este acel contract care
d natere la obligaii numai pentru una dintre pri, cealalt parte avnd numai

[1]
Oferta de purg este acea ofert fcut de dobnditorul unui imobil ipotecat ctre cre-
ditorul ipotecar de a plti datoriile i sarcinile ipotecare pn la concurena preului prevzut
n actul cu titlu oneros prin care a dobndit imobilul sau, dup caz, pn la valoarea de
preuire a imobilului dobndit prin act cu titlu gratuit. n cazul n care creditorul ipotecar
accept aceast ofert, iar dobnditorul pltete preul sau consemneaz suma, imobilul
este curit (purgat) de ipoteca respectiv.
[2]
Actul confirmativ este acel act prin care o persoan renun la dreptul de a invoca
nulitatea relativ a unui act juridic.
[3]
n cazul contractului de societate civil, fiecare asociat se oblig la un aport i la des-
furarea unei anumite activiti, existnd ns o particularitate spre deosebire de celelalte
contracte, n sensul c n cazul contractului de societate obligaiile prilor sunt convergente
(iar nu concurente, diferite), iar scopul urmrit de pri este comun (iar nu diferit) FR. DEAK,
Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Actami, Bucureti, 1999, p. 459.
II. Actul juridic civil

79
calitatea de creditor, cum este cazul: contractului de donaie, al contractului de
mprumut de folosin (comodat), al contractului de mprumut de consumaie
(mutuum), chiar i atunci cnd ar fi cu dobnd (ntruct att obligaia de restituire,
ct i obligaia de plat a dobnzilor revin mprumutatului), al depozitului cu titlu
gratuit (neremunerat), al promisiunii unilaterale de vnzare sau de cumprare
(afar de situaia cnd beneficiarul promisiunii, n schimbul dreptului de opiune ce i
se confer, se oblig la plata unei sume de bani) etc. Contractul bilateral, numit i
contract sinalagmatic, se caracterizeaz prin reciprocitatea obligaiilor ce revin
prilor i prin interdependena obligaiilor reciproce (art. 1171 C.civ.), deci fiecare
parte are att calitatea de creditor, ct i calitatea de debitor, cum este cazul n:
contractul de vnzare, contractul de antrepriz, contractul de schimb, contractul de
locaiune, contractul de nchiriere a suprafeelor locative, contractul de arendare,
contractul de depozit cu titlu oneros, contractul de ntreinere, contractul de tran-
zacie, promisiunea bilateral de vnzare-cumprare, contractul de concesiune etc.
Clasificarea actelor juridice n unilaterale i bilaterale se face dup criteriul
numrului prilor, pe cnd clasificarea contractelor n unilaterale i bilaterale se
face dup criteriul coninutului lor. Toate contractele, deci i contractele unilaterale,
fac parte din categoria actelor juridice bilaterale sau plurilaterale, n schimb, actele
juridice unilaterale nu sunt contracte, deoarece nu sunt consecina unui acord de
voin, ci sunt rezultatul manifestrii unilaterale de voin.
Aceast prim clasificare a actelor juridice civile prezint importan practic
sub urmtoarele aspecte:
ct privete formarea valabil a lor, n cazul actelor juridice unilaterale, cer-
cetarea valabilitii voinei unice este nu numai necesar, dar i suficient, pe
cnd, n cazul actelor juridice bilaterale sau plurilaterale, trebuie s se cerceteze
fiecare dintre cele dou sau mai multe manifestri de voin;
regimul juridic al viciilor de consimmnt este difereniat;
actele juridice bilaterale sau plurilaterale pot fi revocate de comun acord de
ctre pri, deci printr-un act simetric celui de constituire (mutuus consensus
mutuus dissensus), n vreme ce asupra actelor juridice unilaterale nu se poate
reveni prin manifestarea de voin n sens contrar a autorului actului, cu excepia
cazurilor expres prevzute de lege.
2.2. Acte juridice cu titlu oneros i acte juridice cu titlu gratuit
Dup scopul urmrit la ncheierea lor, deosebim actele juridice civile cu titlu
oneros i actele juridice civile cu titlu gratuit.
Actul juridic cu titlu oneros este acela prin care fiecare parte urmrete s i
procure un avantaj n schimbul obligaiilor asumate [art. 1172 alin. (1) C.civ.]. Spre
exemplu, n contractul de vnzare, vnztorul urmrete s obin preul n
schimbul bunului, iar cumprtorul urmrete s obin bunul n schimbul preului.
Actul juridic cu titlu gratuit este acela prin care una dintre pri urmrete s pro-
cure celeilalte pri un beneficiu, fr a obine n schimb vreun avantaj [art. 1172
alin. (2) C.civ.]. Ca exemple de acte juridice civile cu titlu gratuit, citm: donaia,
Instituii de drept civil

80
comodatul (mprumutul de folosin), mprumutul de consumaie fr dobnd,
mandatul gratuit, depozitul neremunerat, contractul de voluntariat,
[1]
legatul.
Importana practic a acestei clasificri a actelor juridice vizeaz urmtoarele
aspecte:
exist un regim juridic diferit din punctul de vedere al capacitii, legea fiind n
general mai exigent atunci cnd este vorba de acte juridice cu titlu gratuit (sunt
instituite anumite incapaciti speciale; actele cu titlu gratuit nu pot fi ncheiate de
ctre persoanele lipsite de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu
restrns nici prin reprezentantul legal sau, dup caz, nici cu autorizarea prealabil
a ocrotitorului legal);
n principiu, regimul juridic al viciilor de consimmnt difer dup cum este
vorba de un act cu titlu oneros sau de un act cu titlu gratuit (de exemplu, problema
leziunii nu se pune n actele juridice cu titlu gratuit; spre a fi vorba de o eroare-viciu
de consimmnt, n cazul actelor cu titlu oneros este necesar o cerin supli-
mentar fa de actele cu titlu gratuit);
n cazul actelor cu titlu oneros, obligaiile prilor sunt reglementate cu mai
mult severitate (de exemplu, garania mpotriva eviciunii apare, de regul, n
actele cu titlu oneros i numai n mod excepional n actele cu titlu gratuit), iar rs-
punderea se apreciaz cu mai mult severitate [spre exemplu, n materia manda-
tului, art. 2018 alin. (1) C.civ. prevede c dac mandatul este cu titlu oneros, man-
datarul este inut s execute mandatul cu diligena unui bun proprietar, iar dac
mandatul este cu titlu gratuit, mandatarul este obligat s-l ndeplineasc cu dili-
gena pe care o manifest n propriile afaceri;
aciunea revocatorie (paulian)
[2]
va reui n condiii mai lesnicioase dac se
pune problema nlturrii opozabilitii unor acte cu titlu gratuit, fiind suficient s se

[1]
Contractul de voluntariat este acel contract prin care o persoan fizic, numit
voluntar, se oblig fa de o persoan juridic, numit organizaie gazd, s presteze o
activitate de interes public fr a obine o contraprestaie material [art. 2 lit. d) din Legea
nr. 195/2001 a voluntariatului, republicat].
[2]
Prin aciunea revocatorie (numit i aciunea paulian), reglementat de art. 1562-
1565 C.civ., creditorii unei persoane urmresc s obin declararea inopozabilitii actelor
juridice frauduloase ale debitorului i care au adus atingere dreptului lor de gaj general (este
vorba nu de desfiinarea actului juridic erga omnes, ci doar de nlturarea opozabilitii
acelui act juridic fa de creditorul care a introdus aciunea sau care a intervenit pe parcursul
unui astfel de proces). Ca exemplu de aciune revocatorie, menionm cazul n care Primus,
n calitate de creditor al lui Secundus, solicit nlturarea opozabilitii actului juridic prin
care debitorul su i-a donat lui Tertius un imobil, crendu-i prin aceasta o stare de insol-
vabilitate, astfel nct Primus s nu mai aib posibilitatea de a-i satisface creana prin
urmrirea bunurilor lui Secundus. Aciunea revocatorie nu trebuie confundat cu aciunea
oblic (numit i subrogatorie sau indirect), care este reglementat de art. 1560-1561
C.civ. i care poate fi exercitat, n numele debitorului, de ctre creditorii chirografari ai
acestuia, urmrindu-se deci valorificarea unui drept ce aparine debitorului. Spre exemplu,
Primus are la ndemn o aciune n revendicarea unui imobil mpotriva lui Secundus i,
dei acesta din urm este pe cale s i opun uzucapiunea, neglijeaz intentarea aciunii
respective; Tertius, creditor al lui Primus, n baza art. 563 C.civ., exercit el aciunea n
revendicare, avnd astfel posibilitatea ca, dup readucerea imobilului n patrimoniul debi-
torului su, s treac la executarea silit asupra imobilului respectiv.
II. Actul juridic civil

81
dovedeasc frauda svrit de ctre debitor, iar nu i participarea la fraud a
terului dobnditor al bunului;
n materie succesoral, exist o serie de reguli deosebite pentru anumite acte
cu titlu gratuit.
La rndul lor, actele juridice cu titlu oneros se subclasific n acte comutative i
acte aleatorii.
Actele comutative sunt acele acte juridice cu titlu oneros n care, la momentul
ncheierii lor, existena drepturilor i obligaiilor prilor este cert, iar ntinderea
acestora este determinat sau determinabil [art. 1173 alin. (1) C.civ.]. Sunt comu-
tative, spre exemplu, contractul de vnzare, contractul de locaiune, contractul de
antrepriz etc.
Actele aleatorii sunt acele acte juridice cu titlu oneros care, prin natura lor sau
prin voina prilor, ofer cel puin uneia dintre pri ansa unui ctig i o expune
totodat la riscul unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor i incert [art. 1173
alin. (2) C.civ.]. n fapt, n actele juridice aleatorii exist anse de ctig i de pier-
dere pentru toate prile actului juridic respectiv, fiecare dintre acestea urmrind s
realizeze un ctig i s evite suportarea unei pierderi, iar aceste anse nu pot fi
evaluate n momentul ncheierii actului juridic, ci numai n momentul ndeplinirii sau
al nendeplinirii evenimentului; n schimb, incertitudinea, adic ntinderea sau chiar
i existena obligaiei, poate s fie unilateral, bilateral sau plurilateral.
Dintre actele juridice cu titlu oneros aleatorii, menionm: contractul de rent
viager, contractul de ntreinere, contractul de joc sau prinsoare, contractul de
asigurare, convenia de constituire a unui uzufruct viager, vnzarea unui lucru viitor
atunci cnd cumprtorul i asum riscul nerealizrii, vnzarea unui drept litigios
etc.
Distincia dintre actele juridice comutative i actele juridice aleatorii prezint
consecine practice, precum: problema resciziunii pentru leziune se poate pune
numai n cazul actelor comutative, nu ns i n cazul celor aleatorii; actele juridice
aleatorii care se refer la jocuri de noroc interzise de lege sunt lovite de nulitate
absolut, pentru cauz ilicit.
Actele juridice cu titlu gratuit se subdivid, la rndul lor, n acte dezinteresate i
liberaliti.
Actele dezinteresate sunt acele acte juridice cu titlu gratuit prin care dispun-
torul procur un beneficiu cuiva fr s i micoreze patrimoniul. Sunt acte
dezinteresate: mandatul gratuit, comodatul, depozitul neremunerat etc.
Liberalitile sunt acele acte juridice cu titlu gratuit prin care dispuntorul i
micoreaz patrimoniul cu folosul patrimonial procurat gratificatului. Sunt libera-
liti: legatul, contractul de donaie, mecenatul.
[1]


[1]
Mecenatul este acea liberalitate prin care o persoan fizic sau juridic, numit
mecena, transfer, fr obligaie de contrapartid direct sau indirect, dreptul de proprie-
tate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare ctre o persoan fizic, ca activi-
tate filantropic avnd caracter umanitar, pentru desfurarea unor activiti n domeniile
cultural, artistic, medico-sanitar sau tiinific cercetare fundamental i aplicat [art. 1
Instituii de drept civil

82
Importana distinciei ntre liberaliti i acte dezinteresate const n urm-
toarele: condiiile de form sunt mai restrictive n cazul liberalitilor (n general,
liberalitile sunt acte juridice solemne, ceea ce nu este cazul actelor dezinte-
resate); regulile prevzute n materie succesoral n legtur cu reduciunea se
aplic numai n cazul liberalitilor, iar cele privind raportul vizeaz numai donaiile.
2.3. Acte juridice constitutive, acte juridice translative i acte juridice
declarative
Clasificarea actelor juridice civile n constitutive, translative i declarative se
face dup criteriul efectului lor.
[1]

Actul juridic constitutiv este acela care d natere unui drept subiectiv civil ce
nu a existat anterior. Ca exemple de acte juridice constitutive, menionm: insti-
tuirea unui uzufruct, contractul prin care se instituie un drept de gaj, contractul de
ipotec, convenia de partaj (de mpreal art. 680 C.civ.) etc.
Actul juridic translativ este acela care are ca efect strmutarea unui drept
subiectiv din patrimoniul unei persoane n patrimoniul altei persoane. Sunt transla-
tive, de exemplu: contractul de vnzare, donaia, cesiunea de crean etc.
Actul juridic declarativ este acela care are ca efect consolidarea sau definiti-
varea unui drept subiectiv civil preexistent. Fac parte din aceast categorie actul
confirmativ, tranzacia.
[2]

Interesul acestei clasificri se manifest sub urmtoarele aspecte:
actele juridice constitutive i cele translative i produc efectele numai pentru
viitor (ex nunc), ns actele juridice declarative i produc efectele i pentru trecut
(ex tunc);
calitatea de avnd-cauz (habentes causam) o are numai dobnditorul unui
drept printr-un act translativ sau constitutiv, iar nu i partea dintr-un act declarativ;
n principiu, numai actele constitutive i cele translative sunt supuse publi-
citii imobiliare;
numai actele juridice translative i constitutive, dac sunt contracte sinalag-
matice, sunt supuse rezoluiunii sau, dup caz, rezilierii, iar nu i actele juridice
declarative.

alin. (3) din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificrile i completrile ulte-
rioare].
[1]
Dup acelai criteriu (efectele produse), se mai poate face o alt clasificare a actelor
juridice, anume acte juridice constitutive sau translative de drepturi reale i acte juridice
generatoare de drepturi de crean. A se vedea, pentru aceast clasificare a contractelor,
C. STTESCU, C. BRSAN, Drept civil. Teoria general a obligaiilor, ed. a 9-a, Ed. Hamangiu,
Bucureti, 2008, p. 33.
[2]
Dei, n principiu, tranzacia produce efecte declarative, n anumite cazuri ea poate
produce i efecte constitutive sau translative [de exemplu, atunci cnd, n schimbul renun-
rilor fcute de o parte, cealalt parte efectueaz sau promite anumite prestaii art. 2267
alin. (1) ultima tez C.civ.]. A se vedea, pentru dezvoltri, FR. DEAK, op. cit., p. 613-614.
II. Actul juridic civil

83
2.4. Acte juridice de conservare, acte juridice de administrare i acte juridice
de dispoziie
n raport de importana lor, actele juridice civile pot fi: de conservare, de admi-
nistrare i de dispoziie.
Actul juridic de conservare este acela prin care se urmrete prentmpinarea
pierderii unui drept subiectiv civil. Actul de conservare este ntotdeauna un act
avantajos pentru autorul su, deoarece presupune cheltuieli de o valoare mult mai
mic dect valoarea dreptului ce se tinde a fi salvat. Sunt considerate acte de con-
servare: ntreruperea unei prescripii, nscrierea unei ipoteci sau a unui privilegiu,
somaia, punerea peceilor etc.
Actul juridic de administrare este acel act juridic civil prin care se urmrete s
se realizeze o normal punere n valoare a unui bun sau patrimoniu. n legtur cu
aceste acte, trebuie fcut distincia, impus de chiar dispoziiile legale n materie
[de exemplu, art. 501 alin. (1) C.civ., art. 142 C.civ., art. 144 alin. (2) C.civ. etc.],
ntre actul de administrare a unui bun privit izolat de alte bunuri (ut singuli) i actul
de administrare a unui patrimoniu. Primul are semnificaia de act de punere n
valoare a unui bun, fr s se ajung la nstrinarea lui. Cel de-al doilea include
ns i acte care, raportate la un anumit bun, reprezint acte de nstrinare, dar,
raportate la un patrimoniu, reprezint msuri de normal folosire, exploatare, valo-
rificare a patrimoniului respectiv. Sunt socotite acte de administrare: culegerea
fructelor, asigurarea unui bun, locaiunea unui bun
[1]
etc.
Actul juridic de dispoziie este acela care are ca rezultat ieirea din patrimoniu a
unui drept sau grevarea cu sarcini reale a unui bun. Pot fi incluse n aceast cate-
gorie: vnzarea, donaia, renunarea la un drept, constituirea dreptului de uzufruct,
de superficie, constituirea unei ipoteci, a unui gaj sau a unei garanii reale mobi-
liare (care reprezint, totodat, grevarea unui bun cu sarcini reale) etc.
Importana acestei clasificri a actelor juridice vizeaz urmtoarele aspecte:
capacitatea de a ncheia acte juridice civile, n sensul c actele de conservare
pot fi ncheiate i de cel lipsit de capacitate de exerciiu; actele de administrare, n
msura n care nu sunt lezionare, pot fi ncheiate de minorul cu capacitate de
exerciiu restrns fr a fi nevoie de ncuviinarea prealabil a ocrotitorului legal
[art. 41 alin. (2) C.civ.], iar, pentru cel lipsit de capacitate de exerciiu, actele de
administrare se ncheie de reprezentantul legal [art. 43 alin. (2) C.civ.]; actele de
dispoziie pot fi ncheiate de cel cu capacitate de exerciiu deplin, de minorul cu
capacitate de exerciiu restrns, dar numai cu ncuviinarea prealabil a ocroti-
torului legal, precum i cu autorizarea instanei de tutel, iar pentru cel incapabil de
ctre reprezentantul legal, cu autorizarea instanei de tutel;
[2]


[1]
Precizm ns c locaiunea unui imobil, ncheiat pe o durat ce depete termenul
de 5 ani, este considerat de lege ca fiind un act juridic de dispoziie [art. 1784 alin. (3)
C.civ.].
[2]
Prin excepie, actele de dispoziie pot fi ncheiate att de persoanele lipsite de capa-
citate de exerciiu, ct i de persoanele cu capacitate de exerciiu restrns dac acestea
sunt de mic valoare, au caracter curent i se execut la data ncheierii lor [art. 41 alin. (3)
C.civ. i art. 43 alin. (3) C.civ.].
Instituii de drept civil

84
n cazul n care s-a dat un mandat general (mandatarul a primit mputernicirea
de a se ocupa de toate treburile mandantului procuratio omnium bonorum), pen-
tru actele de dispoziie este totui nevoie de un mandat special [art. 2016 alin. (2)
C.civ.];
acceptarea motenirii, n sensul c nu pot fi considerate acte de acceptare
tacit a motenirii nici actele de conservare i nici actele de administrare cu carac-
ter urgent, n schimb, actele de administrare ce nu au caracter urgent i angajeaz
viitorul, precum i actele de dispoziie presupun intenia neechivoc de a accepta
tacit motenirea [art. 1110 C.civ.].
2.5. Acte juridice consensuale, acte juridice solemne (formale) i acte juridice
reale
n funcie de modul de formare, acte juridice civile se mpart n consensuale,
solemne (formale) i reale.
Actul juridic consensual este acel act juridic care ia natere n mod valabil prin
simpla manifestare de voin a prii sau a prilor, nensoit de niciun fel de
form. Chiar dac prile neleg s nsoeasc manifestarea de voin de redac-
tarea unui nscris care s o consemneze, ele o fac nu pentru validitatea actului, ci
pentru a-i asigura un mijloc de prob privind ncheierea i coninutul acestuia.
Trebuie subliniat c, din punctul de vedere al formei n care se ncheie actele juri-
dice, actul juridic consensual reprezint regula, vorbindu-se astfel despre principiul
consensualismului (art. 1178 C.civ.).
Actul juridic solemn (denumit i formal) este acel act juridic pentru formarea
cruia simpla manifestare de voin nu este suficient, ci aceasta trebuie s mbra-
ce o anumit form prescris de lege. Aceast form (de regul, forma autentic)
reprezint o condiie pentru nsi valabilitatea actului juridic respectiv. Se obi-
nuiete s se spun c forma este cerut ad validitatem sau ad solemnitatem. Sunt
acte juridice solemne: testamentul, donaia, contractul de ipotec etc.
Actul juridic real este acela care nu se poate forma valabil dect dac manifes-
tarea de voin este nsoit de remiterea (predarea) bunului. Deci, n cazul actelor
juridice reale, predarea nu ine de executarea actului, ci chiar de ncheierea lui
valabil, un asemenea act nelund natere n mod valabil dect din momentul pre-
drii (remiterii materiale a) bunului. nelegerea prealabil predrii poate fi conside-
rat ca avnd valoarea unei simple promisiuni (unilaterale sau, dup caz, bilate-
rale) de a ncheia actul juridic real, dar nu se confund cu acesta din urm. Fac
parte din categoria actelor juridice reale: mprumutul, att cel de folosin (comoda-
tul), ct i cel de consumaie (mutuum), depozitul, darul manual, gajul cu depose-
dare etc.
Importana acestei clasificri privete urmtoarele aspecte:
n cazul actelor juridice solemne, nerespectarea formei prescrise de lege atra-
ge sanciunea nulitii absolute [art. 1242 alin. (1) C.civ.];
ct privete ncheierea actului juridic solemn prin mandatar, aplicndu-se
principiul simetriei de form, este necesar ca i procura s mbrace forma solemn
[art. 2013 alin. (2) C.civ.];
II. Actul juridic civil

85
modificarea actului juridic solemn nu se poate face dect tot prin form
solemn [art. 1242 alin. (2) C.civ.];
regimul probelor este diferit n cazul celor trei categorii de acte juridice.
2.6. Acte juridice patrimoniale i acte juridice nepatrimoniale
Dup criteriul coninutului lor, actele juridice civile se clasific n patrimoniale i
nepatrimoniale.
Actul juridic este patrimonial dac are un coninut evaluabil pecuniar. n principiu,
sunt asemenea acte cele care privesc drepturile reale i drepturile de crean.
Actul juridic este nepatrimonial dac are un coninut neevaluabil n bani. Spre
exemplu, nelegerea prinilor unui copil din afara cstoriei ca acesta s ia numele
unuia dintre ei sau numele lor reunite reprezint un act juridic nepatrimonial.
Aceast clasificare a actelor juridice civile prezint interes n materia nulitilor (nu
se pune problema restituirii prestaiilor n cazul actelor nepatrimoniale), n materia
simulaiei (care poate fi ntlnit numai n cazul actelor juridice patrimoniale art. 1294
C.civ.), precum i n materia ocrotirii incapabilului.
2.7. Acte juridice civile ntre vii i acte juridice civile pentru cauz de moarte
n funcie de momentul n care i produc efectele, actele juridice civile se
mpart n acte ntre vii i acte pentru cauz de moarte.
Actul juridic ntre vii (inter vivos) este acela care i produce efectele necon-
diionat de moartea autorului sau autorilor lui. Actele ntre vii reprezint majoritatea
actelor juridice civile.
Actul juridic pentru cauz de moarte (mortis causa) este acela de a crui esen
este faptul c nu i produce efectele dect la moartea autorului su, un asemenea
act juridic fiind fcut tocmai n considerarea morii. Testamentul este un act juridic
mortis causa.
Clasificarea respectiv prezint importan dup cum urmeaz:
actele juridice mortis causa se bucur de o reglementare amnunit, pe cnd
nu toate actele juridice inter vivos au o asemenea reglementare;
actele juridice mortis causa nu pot fi dect cele prevzute de lege, deci sunt
numai acte juridice numite (tipice);
actele juridice mortis causa sunt supuse, n general, unor condiii mai
restrictive n ceea ce privete capacitatea de a dispune, iar uneori i capacitatea de
a primi;
actele mortis causa sunt acte juridice solemne, n vreme ce actele inter vivos
sunt solemne numai ca excepie.
2.8. Acte juridice civile subiective i acte juridice civile condiie
Aceast clasificare se face n raport de rolul voinei prilor n stabilirea coni-
nutului actelor juridice civile.
Instituii de drept civil

86
Actul juridic subiectiv este acel act al crui coninut este determinat prin voina
autorului sau autorilor lui. Majoritatea actelor juridice civile intr n aceast cate-
gorie.
Actul juridic condiie este acel act la a crui ncheiere prile i exprim voina
numai n privina naterii, coninutul acestuia fiind predeterminat de norme de la care
prile nu pot deroga. Ca exemplu de act juridic condiie, menionm cstoria.
O categorie intermediar o reprezint contractul de adeziune, ale crui clauze
eseniale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre pri, pentru aceasta sau ca
urmare a instruciunilor sale, cealalt parte neavnd dect s le accepte ca atare
[art. 1175 C.civ.].
Interesul acestei clasificri a actelor juridice privete aprecierea condiiilor lor de
valabilitate. n cazul actelor juridice condiie coninutul lor fiind stabilit de norme
juridice imperative, prile nu pot modifica, prin voina lor, aceste reguli i nici nu
pot deroga de la acestea, deci regimul acestor acte juridice este apreciat cu mult
severitate. n cazul actelor juridice subiective, prile pot deroga de la normele
juridice dispozitive, astfel nct aprecierea valabilitii unor asemenea acte juridice
se face n limite mai largi.
Dintr-un alt punct de vedere, actele juridice condiie nu pot fi dect cele stabilite
de lege (deci sunt acte juridice numite), pe cnd actele juridice subiective nu se
limiteaz la cele expres reglementate de lege.
n sfrit, n cazul contractelor de adeziune, se pune mai frecvent problema
clauzelor abuzive.
2.9. Acte juridice civile pure i simple i acte juridice civile afectate de
modaliti
Dup legtura lor cu modalitile (termen, condiie, sarcin), deosebim acte juri-
dice civile pure i simple i acte juridice civile afectate de modaliti.
Actul juridic pur i simplu este acela care nu cuprinde o modalitate. De altfel,
unele acte juridice sunt incompatibile cu modalitile, spre exemplu, actul de
opiune succesoral (acceptarea sau renunarea la o motenire), recunoaterea
filiaiei, cstoria, adopia etc.
Actul juridic afectat de modaliti este acela care cuprinde o modalitate, adic
un termen, o condiie sau o sarcin. Unele acte juridice civile sunt esenialmente
acte afectate de modaliti, de exemplu, contractul de mprumut, contractul de
rent viager, contractul de ntreinere, contractul de donaie cu sarcin, contractul
de asigurare etc.
innd cont de cele menionate mai sus, poate rezulta i o alt clasificare a
actelor juridice n funcie de criteriul legturii lor cu modalitile, i anume:
acte juridice incompatibile cu modalitile;
acte juridice care pot fi sau nu afectate de modaliti;
acte juridice inseparabile de modaliti.
Interesul acestei clasificri se manifest n ceea ce privete valabilitatea actelor
juridice (de exemplu, n cazul actelor juridice de a cror esen este existena unei
II. Actul juridic civil

87
modaliti, lipsa acesteia conduce la ineficacitatea actului), precum i producerea
efectelor actelor juridice.
2.10. Acte juridice civile principale i acte juridice civile accesorii
Dup raportul dintre ele, actele juridice civile pot fi principale sau accesorii.
Actul juridic principal este acel act care are o existen de sine stttoare,
regimul su juridic nedepinznd de cel al altui act juridic. n circuitul civil, cele mai
multe acte juridice sunt acte principale.
Actul juridic accesoriu nu are o existen de sine stttoare, soarta sa juridic
depinznd de soarta altui act juridic, principal. Sunt acte juridice civile accesorii:
clauza penal, fideiusiunea, arvuna, contractul de gaj, convenia de ipotec etc.
Actul juridic accesoriu poate fi ncheiat n acelai timp cu actul juridic principal, dar
i ntr-un moment diferit; de asemenea, el poate fi un act separat, dar poate fi
inclus i n actul principal, sub forma unor clauze.
Importana acestei clasificri const n aceea c, pe cnd validitatea actului
juridic principal i meninerea lui se examineaz numai n funcie de propriile
elemente, independent de alte acte juridice, validitatea i eficacitatea actului juridic
accesoriu se apreciaz nu numai n raport de propriile elemente, ci i n funcie de
validitatea i eficacitatea actului juridic principal; soarta actului juridic accesoriu
urmeaz soarta actului juridic principal accesorium sequitur principale. Desfiin-
area sau ncetarea actului juridic principal atrage i desfiinarea sau ncetarea
actului juridic accesoriu.
[1]

2.11. Acte juridice civile cauzale i acte juridice civile abstracte
Dup legtura cu cauza (scopul), actele juridice civile se clasific n cauzale i
abstracte.
Prin act juridic cauzal se nelege acel act a crui valabilitate implic analiza
cauzei sale (scopului su); n cazul n care cauza lipsete, este fals, ilicit sau
imoral, nsui actul juridic este lovit de nulitate. Cele mai multe acte juridice civile
sunt acte cauzale.
Prin act juridic abstract se desemneaz acel act a crui valabilitate nu implic
analiza cauzei. Apariia actelor juridice abstracte a fost impus de nevoile circui-
tului civil i comercial, care presupun uneori o desfurare rapid a anumitor
operaii juridice i, prin aceasta, eliminarea posibilitii permanente de a pune n
discuie valabilitatea lor din punctul de vedere al cauzei. Pe aceste premise au
aprut titlurile de valoare. n cazul acestora, actul juridic (negotium), care a dat

[1]
Spre exemplu, s-a decis c desfiinarea contractului de mprumut (prin rezoluiune)
atrage i stingerea contractului de ipotec prin care s-a garantat obligaia de restituire a sumei
de bani mprumutate C.A. Bucureti, s. a IV-a civ., dec. nr. 1827/1998, n C.P.J.C. 1993-
1998, p. 9. n schimb, dac ipoteca s-a stins, raportul obligaional principal, ntemeiat pe
contractul de mprumut, rmne n fiin. mprejurarea c s-a desfiinat ipoteca cu care a fost
garantat mprumutul nu are drept consecin dect faptul c partea a devenit, dintr-un creditor
ipotecar care beneficia de aceast garanie real imobiliar, un creditor chirografar I.C.C.J.,
s. civ. i de propr. int., dec. nr. 1703 din 22 februarie 2007, www.scj.ro.
Instituii de drept civil

88
natere unui raport obligaional, este inseparabil de nscrisul constatator (instru-
mentum), deci nscrisul respectiv ncorporeaz creana ce a luat natere din actul
juridic. Avantajul titlurilor de valoare const n faptul c executarea lor nu cere o
cercetare a scopului (cauzei) actului juridic, debitorul neputnd invoca excepia
nevalabilitii cauzei pentru a refuza executarea.
Aceast clasificare i manifest importana pe planul valabilitii actelor juri-
dice, precum i al regimului probatoriu.
2.12. Acte juridice civile strict personale i acte juridice civile care pot fi
ncheiate i prin reprezentant
Aceast clasificare se face n raport de modalitatea ncheierii actelor juridice.
Actul juridic strict personal este acel act care nu poate fi ncheiat dect perso-
nal, nefiind deci susceptibil de a fi ncheiat prin reprezentare. Cu titlu exemplificativ,
pot fi incluse n aceast categorie: testamentul, cstoria, recunoaterea unui
copil.
Majoritatea actelor juridice civile este format din acele acte ce pot fi ncheiate
personal, dar care pot fi ncheiate i prin reprezentant.
Clasificarea prezint importan sub urmtoarele aspecte:
constituind excepia, normele juridice care reglementeaz actul juridic strict
personal sunt de strict interpretare i aplicare;
capacitatea de a ncheia acte juridice strict personale este guvernat de
anumite reguli speciale, prevzute expres de lege;
problema actelor strict personale nu se poate pune dect n cazul persoanelor
fizice;
valabilitatea actului juridic strict personal se apreciaz numai n raport de
persoana sau persoanele care l ncheie, n schimb, de regul, la aprecierea actu-
lui juridic ncheiat prin reprezentare se are n vedere i persoana reprezentantului.
Spre exemplu, potrivit art. 1299 C.civ., actul juridic ncheiat prin reprezentare este
anulabil pentru vicii de consimmnt atunci cnd consimmntul reprezentantului
a fost viciat, ns, dac viciul de consimmnt privete elemente stabilite de repre-
zentat, actul este anulabil numai dac voina acestuia din urm a fost viciat.
2.13. Acte juridice civile numite i acte juridice civile nenumite
Dup reglementarea i denumirea lor legal, actele juridice civile se clasific n
acte juridice numite (tipice) i acte juridice nenumite (atipice).
Prin act juridic civil numit (tipic) se nelege acel act care are o denumire sta-
bilit de lege, precum i o reglementare proprie.
Prin act juridic civil nenumit (atipic) se nelege acel act care nu se bucur de o
reglementare proprie. Aceste acte juridice dau expresie principiului libertii actelor
juridice, de care ne vom ocupa atunci cnd vom analiza principiile voinei juridice.
De exemplu, convenia prin care se realizeaz o delegaie imperfect, nemaifiind
reglementat de legislaia noastr, este un contract nenumit.
II. Actul juridic civil

89
Este ns de reinut c n categoria contractelor nenumite nu se includ i con-
tractele complexe, adic acele contracte care reunesc elementele a dou sau mai
multor contracte numite (de exemplu, contractul hotelier, ce reunete elementele
contractului de locaiune, n privina camerei nchiriate, precum i ale contractului
de depozit, n privina lucrurilor cltorului aduse n hotel). Pentru asemenea con-
tracte, n msura n care nu ar exista o reglementare special, se vor aplica nor-
mele prevzute de lege pentru elementele (contractele) componente.
[1]

Interesul acestei clasificri se manifest n ceea ce privete determinarea regu-
lilor aplicabile. Astfel, pentru actele juridice numite, nu este necesar ca prile s
prevad ntotdeauna ntregul coninut al lor, ci, n msura n care nu au derogat de
la dispoziiile legale ce reglementeaz actul juridic ncheiat (sau nu puteau s dero-
ge), acestea se vor aplica n mod automat i complet. Simpla calificare a actului
juridic (ncadrarea lui ntr-un anumit tip de act juridic numit) este suficient pentru
cunoaterea regimului su juridic. n schimb, n cazul actelor juridice nenumite, se
vor aplica regulile stabilite de pri, iar pentru aspectele la care prile nu s-au
referit n mod expres i vor gsi aplicare regulile generale care crmuiesc materia
obligaiilor, iar dac acestea nu sunt ndestultoare, regulile speciale privitoare la
actul juridic cu care se aseamn cel mai mult (art. 1168 C.civ.). Spre exemplu:
promisiunea de a ncheia n viitor un contract real nu va fi guvernat de regulile
aplicabile contractului real proiectat, ci de cele generale n materie de obligaii, iar
numai pentru situaiile neprevzute de regulile generale se vor aplica normele privi-
toare la contractul real respectiv; de asemenea, potrivit art. 1651 C.civ., obligaiile
vnztorului se aplic, n mod corespunztor, obligaiilor nstrintorului n cazul
oricrui alt contract avnd ca efect transmiterea unui drept, dac din reglementrile
aplicabile acelui contract sau din cele referitoare la obligaii n general nu rezult
altfel etc.
Menionm c este posibil ca un act juridic nenumit s devin un act juridic
numit, n msura n care se adopt o reglementare corespunztoare. Spre exem-
plu: dup adoptarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, contractul de sponso-
rizare, dintr-un contract nenumit, a devenit un contract numit; ca urmare a emiterii
O.G. nr. 51/1997 i O.G. nr. 52/1997, contractul de leasing i contractul de franciz
au devenit acte juridice numite; dup intrarea n vigoare a Codului civil din 2009,
contractul de ntreinere a devenit un act juridic numit [art. 2254 2263 C.civ.] etc.
2.14. Acte juridice civile cu executare dintr-o dat i acte juridice civile cu
executare succesiv
Aceast clasificare are drept criteriu modul de executare a actelor juridice civile.
Actul juridic civil cu executare dintr-o dat (uno ictu) este acel act a crui exe-
cutare presupune o singur prestaie din partea debitorului. El se mai numete i
act cu executare instantanee.
Actul juridic civil cu executare succesiv este acel act a crui executare pre-
supune mai multe prestaii ealonate n timp. Pot fi incluse n aceast categorie:

[1]
n acest sens, a se vedea FR. DEAK, op. cit., p. 8, nota 11.
Instituii de drept civil

90
contractul de locaiune, contractul de arendare, contractul de nchiriere a supra-
feelor locative, contractul de societate civil etc.
Clasificarea respectiv prezint interes din urmtoarele puncte de vedere:
sanciunea pentru neexecutarea culpabil sau pentru executarea necores-
punztoare va fi rezoluiunea n cazul contractelor sinalagmatice cu executare
dintr-o dat (deci contractul se desfiineaz cu efect retroactiv), iar n cazul contrac-
telor sinalagmatice cu executare succesiv va interveni rezilierea, care are ca efect
desfacerea contractului numai pentru viitor [art. 1554 alin. (3) C.civ.];
[1]

problema suspendrii executrii, din motive de for major, pe toat durata
imposibilitii de executare, se pune numai n cazul actelor juridice cu executare
succesiv [art. 1557 alin. (2) teza I C.civ.];
dac una dintre prile contractante are dreptul de a denuna unilateral con-
tractul, condiiile exercitrii acestuia difer dup cum contractul este cu executare
dintr-o dat sau cu executare succesiv [art. 1276 alin. (1) i (2) C.civ.];
posibilitatea denunrii unilaterale a contractului ncheiat pe durat nedeter-
minat (art. 1277 C.civ.) vizeaz contractele cu executare succesiv;
n cazul actelor juridice cu executare succesiv, pentru fiecare prestaie curge
cte o prescripie extinctiv distinct, cu excepia cazului n care prestaiile succe-
sive alctuiesc, prin finalitatea lor, rezultat din lege sau din voina prilor, un tot
unitar [art. 2503 alin. (2) i (3) C.civ.].
Capitolul II. Condiiile actului juridic civil
Seciunea I. Noiunea i clasificarea condiiilor actului juridic civil
1. Noiune
Prin condiiile actului juridic civil vom nelege acele componente care trebuie
sau pot s intre n structura actului juridic civil, deci elementele din care este alc-
tuit actul juridic civil.

[1]
Este ns de reinut c, potrivit art. 2263 alin. (2) C.civ., aa cum de altfel se subliniase
anterior n literatura de specialitate, n materia contractului de ntreinere, neexecutarea cul-
pabil a obligaiei de ntreinere atrage ca sanciune rezoluiunea, iar nu rezilierea, deoarece
aceasta din urm presupune ca obligaiile ambelor pri contractante s aib caracter
succesiv, ceea ce nu se ntmpl n cazul contractului de ntreinere, deoarece transferul drep-
tului de la creditorul ntreinerii la debitorul acesteia se produce uno ictu; n caz de neexecutare
culpabil, contractul de ntreinere se desfiineaz i bunul sau alt prestaie se redobndete
cu efect retroactiv, iar mprejurarea c nu se restituie valoarea ntreinerii prestate i contra-
valoarea folosinei bunului se justific prin caracterul aleatoriu al contractului (respectiv prin
compensare cu prestaiile efectuate) FR. DEAK, op. cit., p. 587, nota 215. Sanciunea inci-
dent este rezoluiunea (iar nu rezilierea) i n cazul contractului de rent viager, conform
art. 2251 C.civ. (desigur, numai n acele ipoteze n care legea admite desfiinarea contractului
de rent viager pentru neexecutare), precum i n cazul altor contracte sinalagmatice n care
obligaia uneia dintre pri presupune o singur prestaie (de exemplu, vnzarea cu plata pre-
ului n rate; de altfel, referitor la acest exemplu, se poate considera c plata n rate repre-
zint doar o modalitate de executare a unei prestaii unice, anume plata preului).
II. Actul juridic civil

91
Subliniem c, n teoria actului juridic civil, cuvntul condiie are i o alt sem-
nificaie dect cea menionat mai sus, desemnnd i o modalitate a actului juridic
civil, adic un eveniment viitor i nesigur ca realizare, de care depinde naterea
sau desfiinarea actului juridic civil. De asemenea, n vorbirea curent, cuvntul
condiie mai este folosit i cu sensul de clauz a actului juridic civil. Desigur c, din
contextul n care apare cuvntul condiie, interpretul va deduce sensul ce i se
atribuie de fiecare dat.
n considerarea nelesului polivalent al termenului condiie, n doctrin i n
jurispruden, pentru desemnarea condiiilor actului juridic civil, se prefer uneori
utilizarea expresiei elementele actului juridic civil sau chiar cerinele actului
juridic civil. n ceea ce ne privete, optm pentru denumirea tradiional, care,
de altfel, este consacrat de legislaia noastr. Astfel, art. 1179 C.civ. folosete
expresia condiiile eseniale pentru validitatea contractului, art. 1246 alin. (1)
C.civ. vorbete despre condiiile cerute de lege pentru ncheierea valabil a con-
tractului etc.
2. Clasificarea condiiilor actului juridic civil
O prim clasificare a condiiilor actului juridic se poate face n funcie de
aspectul la care se refer acestea. Potrivit acestui criteriu, rezult dou categorii de
condiii ale actului juridic, anume: condiii de fond (numite i condiii intrinseci) i
condiii de form (numite i condiii extrinseci). Condiiile de fond sunt cele care
privesc coninutul actului juridic civil, iar condiiile de form sunt cele care se refer
la exteriorizarea voinei.
Dup criteriul obligativitii sau neobligativitii lor, condiiile actului juridic se
mpart n condiii eseniale i condiii neeseniale. Condiiile eseniale sunt acelea
care trebuie ndeplinite n mod obligatoriu, lipsa uneia dintre ele atrgnd nevala-
bilitatea actului juridic. Condiiile neeseniale sunt acelea care pot fi prezente sau
pot lipsi din actul juridic, fr a fi afectat valabilitatea acestuia.
O a treia clasificare a condiiilor actului juridic civil se poate face dup sanciu-
nea ce intervine n cazul nerespectrii lor. n funcie de acest criteriu, condiiile
actului juridic pot fi: condiii de validitate i condiii de eficacitate. Nerespectarea
condiiilor de validitate se sancioneaz cu nulitatea actului juridic civil, n schimb,
nerespectarea condiiilor de eficacitate nu atrage nulitatea actului juridic civil, ci alte
sanciuni (spre exemplu, inopozabilitatea fa de teri).
n funcie de vocaia lor, condiiile actului juridic civil mai pot fi clasificate n
condiii generale i condiii speciale. Condiiile generale privesc toate actele juridice
civile, iar condiiile speciale privesc numai anumite acte juridice civile.Instituii de drept civil

92
Seciunea a II-a. Capacitatea de a ncheia actul juridic civil
1. Noiune
Prin capacitatea de a ncheia actul juridic civil se nelege aptitudinea subiec-
tului de drept civil de a deveni titular de drepturi i obligaii civile prin ncheierea
actelor juridice civile.
Capacitatea de a ncheia acte juridice civile este o condiie de fond, esenial,
de validitate i general a actului juridic civil.
Capacitatea de a ncheia actul juridic civil este numai o parte a capacitii civile,
reunind, n structura sa, o parte din capacitatea de folosin a persoanei fizice sau
juridice, precum i capacitatea de exerciiu a acesteia.
2. Regula (principiul) capacitii de a ncheia acte juridice i excepia
incapacitii
n aceast materie, regula sau principiul l reprezint capacitatea de a ncheia
acte juridice civile, incapacitatea constituind excepia.
[1]

Cu caracter general, aceast regul se desprinde implicit din art. 29 alin. (1)
C.civ., conform cruia, nimeni nu poate fi ngrdit n capacitatea de folosin sau
lipsit, n tot sau n parte, de capacitatea de exerciiu, dect n cazurile i condiiile
expres prevzute de lege. Fragmentar, regula este consacrat i n art. 1180
C.civ., potrivit cruia, poate contracta orice persoan care nu este declarat inca-
pabil de lege i nici oprit s ncheie anumite contracte, n art. 987 alin. (1)
C.civ., care dispune c orice persoan poate face i primi liberaliti, cu respec-
tarea regulilor privind capacitatea, precum i n art. 1652 C.civ., care prevede c
pot cumpra sau vinde toi cei crora nu le este interzis prin lege.
n legtur cu regula capacitii de a ncheia acte juridice civile, se impun dou
precizri.
n primul rnd, sub aspectul corelaiei dintre capacitate i discernmnt, este de
reinut c, n timp ce capacitatea constituie o stare de drept (de iure), discernmn-
tul este o stare de fapt (de facto), care se apreciaz de la persoan la persoan, n
raport de aptitudinea i puterea psiho-intelectiv ale acesteia; capacitatea izvo-
rte numai din lege, pe cnd discernmntul este de natur psihologic. n conse-
cin, discernmntul poate exista, izolat, chiar la o persoan incapabil, dup cum
o persoan capabil se poate gsi ntr-o situaie n care, vremelnic, s nu aib
discernmnt.
n al doilea rnd, pentru persoanele juridice, regula o constituie capacitatea de
a dobndi orice drepturi i obligaii civile, afar de acelea care, prin natura lor sau
potrivit legii, nu pot aparine dect persoanei fizice [art. 206 alin. (1) C.civ.]. n cazul
persoanelor juridice fr scop lucrativ, regula capacitii de a ncheia acte juridice
civile este subordonat principiului specialitii, consacrat de art. 206 alin. (2) C.civ.

[1]
Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 273/1977, n C.D. 1977, p. 86; dec. nr. 1129/1987, n C.D.
1987, p. 120.
II. Actul juridic civil

93
Aa cum rezult din art. 29 alin. (1) C.civ., excepia incapacitii de a ncheia
acte juridice civile trebuie s fie expres prevzut de lege. Fiind vorba de o excep-
ie de la regul, orice dispoziie legal care instituie asemenea incapaciti este de
strict interpretare i aplicare, concluzie desprins i din art. 10 C.civ.
Incapacitile de a ncheia acte juridice civile pot fi clasificate n funcie de mai
multe criterii.
Astfel, dup natura lor, deosebim: incapaciti de folosin i incapaciti de
exerciiu.
n raport de coninutul sau ntinderea lor, distingem: incapaciti generale (care
vizeaz, n principiu, toate actele juridice) i incapaciti speciale (care sunt insti-
tuite pentru anumite acte juridice). Pentru persoanele fizice, aceast clasificare se
suprapune cu clasificarea anterioar, deoarece incapacitile de exerciiu sunt
incapaciti generale, iar incapacitile de folosin sunt incapaciti speciale. n
schimb, pentru persoanele juridice fr scop lucrativ, incapacitatea de folosin nu
vizeaz, ntotdeauna, numai anumite acte juridice, ci, din principiul specialitii
capacitii de folosin a persoanei juridice, rezult c o astfel de persoan juridic
nu poate ncheia acte juridice (indiferent de felul lor) din care ar izvor drepturi i
obligaii ce contravin scopului pentru care a fost nfiinat.
Dup izvorul (sursa) lor, incapacitile civile pot fi clasificate n: incapaciti sta-
bilite de legea civil (incapacitile de exerciiu i majoritatea incapacitilor de folo-
sin) i incapaciti civile stabilite de legea penal (interzicerea drepturilor prin-
teti i interzicerea dreptului de a fi tutore sau curator, precum i unele msuri de
siguran, spre exemplu, interzicerea dreptului de a se afla n anumite localiti,
msur ce afecteaz dreptul la libera circulaie ca drept subiectiv civil nepatri-
monial).
n funcie de modul n care opereaz, deosebim: incapaciti ce acioneaz de
drept (ope legis) i incapaciti ce opereaz ca efect al unei hotrri judectoreti
(n aceast din urm categorie se includ unele incapaciti de folosin cu caracter
de sanciune, cum ar fi, spre exemplu, decderea din drepturile printeti, precum
i incapacitatea de exerciiu a persoanei puse sub interdicie).
n raport de opozabilitatea lor, distingem: incapaciti absolute (n sensul c
mpiedic ncheierea valabil a actului juridic de ctre incapabil cu orice alt
persoan incapacitile de exerciiu i anumite incapaciti de folosin din Legea
nr. 312/2005 privind dobndirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor
de ctre cetenii strini i apatrizi, precum i de ctre persoanele juridice strine)
i incapaciti relative [n sensul c mpiedic ncheierea valabil a actului juridic de
ctre incapabil cu o anumit persoan sau cu anumite persoane spre exemplu,
incapacitile stabilite de art. 147 alin. (1) C.civ., de art. 990 C.civ., art. 991 C.civ.,
art. 1653 alin. (1) C.civ., art. 1654 C.civ. etc.].
Dup finalitatea lor, incapacitile civile se mpart n: incapaciti cu caracter de
sanciune (decderea din drepturile printeti, pedepsele civile stabilite de Codul
civil n materie succesoral, precum i incapacitile civile stabilite de legea penal)
i incapaciti cu caracter de protecie sau de ocrotire.
ntr-o alt clasificare, s-ar mai putea deosebi: incapaciti instituite n conside-
rarea persoanei (intuitu personae) i incapaciti instituite n considerarea naturii
Instituii de drept civil

94
sau destinaiei specifice a anumitor bunuri (intuitu rei). Menionm, ns, c majori-
tatea autorilor consider c interdiciile de nstrinare intuitu rei sunt doar cazuri de
inalienabilitate, simple restricii ale dreptului de proprietate, fiind independente de
capacitatea persoanei. Fr a intra n amnunte, subliniem doar c nu este lipsit
de importan calificarea ca incapacitate intuitu rei sau ca inalienabilitate, spre
exemplu, prima calificare are drept consecin mprejurarea c, n cazul decesului
persoanei n considerarea creia s-a instituit interdicia, aceasta din urm dispare,
deci motenitorii vor putea nstrina bunul i mai nainte de expirarea termenului
prevzut de lege.
Nerespectarea incapacitii de a ncheia actul juridic civil atrage sanciunea
nulitii actului juridic respectiv. Ct privete felul nulitii (absolut sau relativ),
vom reine urmtoarele:
n cazul persoanelor fizice, va interveni nulitatea absolut dac s-a nesocotit o
incapacitate de folosin impus pentru ocrotirea unui interes general, ns va
interveni nulitatea relativ dac actul juridic a fost ncheiat cu nclcarea unei inca-
paciti de folosin instituite pentru ocrotirea unui interes individual sau cu
nesocotirea regulilor referitoare la capacitatea de exerciiu;
n cazul persoanelor juridice, lipsa capacitii de folosin i nerespectarea
principiului specialitii capacitii de folosin de ctre persoanele juridice fr
scop lucrativ atrag sanciunea nulitii absolute a actului juridic respectiv [art. 206
alin. (3) C.civ.], iar nerespectarea anumitor dispoziii privind capacitatea de exer-
ciiu atrage nulitatea relativ n condiiile art. 211 C.civ., cu precizarea c, n princi-
piu, nesocotirea regulilor referitoare la realizarea capacitii de exerciiu a persoa-
nelor juridice nu se sancioneaz cu nulitatea [art. 210 alin. (2) i art. 218 alin. (2)
C.civ.].
Seciunea a III-a. Consimmntul
1. Noiune i aspecte generale
Prin consimmnt se nelege exteriorizarea hotrrii de a ncheia un act juridic
civil.
Consimmntul este o condiie de fond, esenial, de validitate i general a
actului juridic civil.
Ca regul general, prile sunt libere s aleag forma de exteriorizare a voinei
lor, afar de excepiile expres prevzute de lege, cum este cazul actelor juridice
pentru care legea cere ca manifestarea de voin s mbrace o form special.
Manifestarea de voin poate fi exteriorizat expres sau tacit.
Manifestarea de voin este expres atunci cnd ea se exteriorizeaz prin
modaliti de natur s o fac n mod nemijlocit cunoscut cocontractanilor sau
terilor.
Manifestarea de voin este tacit (implicit) atunci cnd ea se deduce. De
exemplu, succesibilul care face un act de dispoziie cu privire la un bun succesoral
este socotit c a acceptat, n mod tacit, motenirea [art. 1110 alin. (2) C.civ.].
II. Actul juridic civil

95
Manifestarea tacit de voin prezint avantajul economiei de timp, ns, uneori,
prezint dezavantajul echivocitii.
Trebuie subliniat c pentru anumite acte juridice este necesar manifestarea
expres a voinei [actele solemne, fiducia art. 774 alin. (1) teza a II-a C.civ.,
scutirea de raport al donaiilor art. 1146 alin. (2) C.civ. i art. 1150 alin. (1) lit. a)
C.civ., acceptarea unei donaii art. 1013 alin. (1) teza I C.civ., revocarea volun-
tar a testamentului art. 1051 alin. (1) C.civ., retractarea revocrii voluntare a tes-
tamentului art. 1053 alin. (1) C.civ., indivizibilitatea convenional art. 1424
C.civ., solidaritatea convenional art. 1435 C.civ., subrogaia convenional
art. 1593 alin. (3) C.civ., fideiusiunea art. 2282 C.civ. etc.], n timp ce alte acte
juridice pot fi fcute fie printr-o manifestare expres a voinei, fie printr-o mani-
festare tacit a voinei [acceptarea motenirii art. 1108 alin. (1) C.civ., reloca-
iunea art. 1810 C.civ., renunarea la compensaie art. 1617 alin. (3) C.civ. etc.].
Consimmntul poate fi exprimat verbal, n scris sau printr-un comportament
care, potrivit legii, conveniei prilor, practicilor statornicite ntre acestea sau uzan-
elor, nu las nicio ndoial asupra inteniei de a produce efectele juridice cores-
punztoare (art. 1240 C.civ.).
Astfel, modalitile de exteriorizare a consimmntului sunt: n scris, verbal i
prin gesturi sau fapte concludente.
n legtur cu exteriorizarea consimmntului, se mai ridic problema valorii
juridice a tcerii, anume dac n dreptul civil i gsete aplicare adagiul qui tacit
consentire videtur. n principiu, rspunsul este negativ, deci tcerea nu valoreaz
consimmnt exteriorizat.
[1]

Prin excepie, tcerea valoreaz consimmnt n urmtoarele cazuri:
cnd legea prevede expres aceasta (de exemplu, art. 1810 C.civ.);
dac, prin voina expres a prilor, se atribuie tcerii o anumit semnificaie
juridic (de exemplu, n cazul stabilirii modalitii de rennoire a unei convenii sau
de denunare a acesteia);
cnd tcerea are valoare de consimmnt potrivit obiceiului.
De exemplu, n materia acceptrii ofertei, tcerea sau inaciunea destinatarului
nu valoreaz acceptare dect atunci cnd aceasta rezult din lege, din acordul
prilor, din practicile statornicite ntre acestea, din uzane sau din alte mprejurri
[art. 1196 alin. (2) C.civ.].
2. Corelaia dintre consimmnt i voina juridic. Principiile voinei juridice
Din definiia actului juridic civil (manifestarea de voin svrit cu intenia de a
produce efecte juridice) rezult c voina juridic reprezint un element fundamen-
tal al acestuia.
Voina este un fenomen complex att din punct de vedere psihologic, ct i din
punct de vedere juridic. Sub aspect juridic, voina este complex, deoarece reunete

[1]
Pentru o aplicaie practic, a se vedea, spre exemplu, C.A. Bucureti, s. com., dec.
nr. 1090/1998, n C.P.J. n materie comercial 1993-1998, p. 119.
Instituii de drept civil

96
n structura sa dou elemente, anume consimmntul i cauza (scopul). Aadar,
ntre voina juridic i consimmnt exist o corelaie de tipul ntreg-parte.
Codul civil consacr implicit, dar nendoielnic, dou principii care crmuiesc
voina juridic:
principiul libertii actelor juridice civile (numit i principiul autonomiei de
voin);
principiul voinei reale (numit i principiul voinei interne).
Principiul libertii actelor juridice civile este reglementat, n ceea ce privete
contractele, de art. 1169 C.civ. conform cruia prile sunt libere s ncheie orice
contracte i s determine coninutul acestora, n limitele impuse de lege, de
ordinea public i de bunele moravuri. De asemenea, este consacrat, indirect, n
art. 1270 alin. (1) C.civ. potrivit cruia contractul valabil ncheiat are putere de lege
ntre prile contractante, precum i n art. 11 C.civ. care prevede c nu se poate
deroga prin convenii sau acte juridice unilaterale de la legile care intereseaz
ordinea public sau de la bunele moravuri.
Din aceste dispoziii legale rezult, sintetic, coninutul principiului libertii acte-
lor juridice civile, i anume, dac se respect legea i bunele moravuri (morala),
subiectele de drept civil sunt libere s ncheie convenii ori s fac acte juridice
unilaterale.
Analitic, coninutul principiului n discuie poate fi exprimat dup cum urmeaz:
subiectele de drept civil sunt libere s ncheie ori nu un act juridic civil;
n cazul n care ncheie un act juridic civil, prile sunt libere s stabileasc,
aa cum doresc, coninutul acestuia;
prile sunt libere ca, prin acordul lor, s modifice actul juridic pe care l-au
ncheiat anterior;
prile sunt libere ca, prin acordul lor, s pun capt actului juridic pe care l-au
ncheiat anterior.
Din acest principiu se desprind i dou consecine importante.
n primul rnd, subiectele de drept sunt libere s ncheie nu numai acte juridice
numite, ci i acte juridice nenumite (art. 1178 C.civ.).
n al doilea rnd, cnd legea nu prevede n mod expres altfel, prile sunt libere
s aleag forma pe care o vor da actului juridic (art. 1178 C.civ.).
Din art. 11 C.civ. i din art. 1169 C.civ. rezult i limitele principiului libertii
actelor juridice. Aceste limite sunt trasate de normele imperative (inclusiv normele
care reglementeaz ordinea public), precum i de moral. Sanciunea ce intervine
n cazul n care actul juridic este ncheiat cu depirea acestor limite const n
nulitatea absolut sau relativ a actului respectiv.
Tot de anumite limitri ale principiului libertii de voin este vorba i n acele
cazuri n care, pe temeiul unor dispoziii legale, nu toate elementele unui contract
sunt rezultatul direct i nemijlocit al acordului voinelor prilor. Avem n vedere,
spre exemplu: contractul de adeziune, deoarece voina uneia dintre pri privete
mai mult ncheierea sau nu a contractului i mai puin stabilirea coninutului
acestuia (art. 1175 C.civ.); cazul n care prile au convenit elementele eseniale
ale contractului, dar ulterior nu ajung la un acord asupra elementelor secundare ori
persoana creia i-a fost ncredinat determinarea lor nu ia o decizie, astfel nct
II. Actul juridic civil

97
instana va dispune, la cererea oricreia dintre pri, completarea contractului,
innd seama, dup mprejurri, de natura acestuia i de intenia prilor [art. 1182
alin. (3) C.civ.]; posibilitatea instanei de a reduce cuantumul clauzei penale n
cazul n care penalitatea convenit de pri este vdit excesiv fa de prejudiciul
ce putea fi prevzut de pri la ncheierea contractului [art. 1541 alin. (1) lit. b)
C.civ.]; stabilirea de ctre instan a cuantumului remuneraiei depozitarului n
condiiile art. 2106 C.civ.; stabilirea de ctre instan a termenului de restituire a
mprumutului de consumaie n condiiile art. 2162 C.civ. etc.
Principiul voinei reale este cel de-al doilea principiu care guverneaz formarea
voinei juridice, aceasta din urm cuprinznd un element intern (psihologic) i un
element extern (social). Dac exist concordan ntre aceste dou elemente, deci
cnd exist identitate ntre voina intern i voina exteriorizat, nu se ridic nicio
problem de determinare a principiului aplicabil, deoarece exist, practic, o singur
voin. Se pot ivi ns situaii n care ntre cele dou elemente s nu existe con-
cordan, punndu-se astfel problema stabilirii elementului cruia urmeaz s i se
dea prioritate.
Soluionarea acestei probleme depinde de concepia cu privire la raportul dintre
voina intern (real) i voina declarat (exteriorizat). Concepia subiectiv acor-
d prioritate voinei interne, satisfcnd prin aceasta securitatea static a circuitului
civil, ntruct s-ar putea pune n discuie valabilitatea actului juridic prin care s-a
transmis dreptul subiectiv civil pe motiv de neconcordan ntre voina intern i
cea exprimat. Concepia obiectiv acord ntietate voinei declarate, satisfcnd
astfel securitatea dinamic a circuitului civil, deoarece, dup ce a fost exteriorizat,
voina juridic produce efecte ce nu ar putea s fie nlturate pe motiv c voina
declarat nu coincide cu voina intern.
Codul civil romn a consacrat, este adevrat c nu n mod expres, principiul
voinei reale. Astfel, art. 1266 alin. (1) C.civ. prevede c interpretarea contractelor
se realizeaz dup voina concordant a prilor, iar nu dup sensul literal al ter-
menilor. De asemenea, potrivit art. 1289 alin. (1) C.civ., contractul secret produce
efecte numai ntre pri i, dac din natura contractului ori din stipulaia prilor nu
rezult contrariul, ntre succesorii lor universali sau cu titlu universal. Rezult c,
n materie de simulaie, ntre pri produce efecte actul secret, care este real,
corespunznd deci voinei reale, iar nu actul public, ce corespunde voinei decla-
rate. Un alt argument de text n sprijinul existenei principiului voinei reale l
reprezint art. 1206 C.civ., potrivit cruia, consimmntul este viciat cnd este dat
din eroare, surprins prin dol, smuls prin violen sau n caz de leziune, n sensul c
din aceast dispoziie legal rezult c manifestarea de voin este productoare
de efecte juridice dac a fost liber i contient, adic real, iar nu i atunci cnd
a fost alterat printr-un viciu de consimmnt.
Codul civil stabilete ns i anumite excepii de la principiul voinei reale.
Astfel, n caz de simulaie, terilor de bun-credin nu le poate fi opus actul
juridic secret, ce corespunde voinei reale a prilor contractante, ci numai actul
juridic aparent, ntruct numai acesta putea fi cunoscut de teri (terii de bun-
credin sunt ns ndreptii s invoce n favoarea lor i mpotriva prilor efectele
actului juridic secret art. 1290 C.civ).
Instituii de drept civil

98
A doua excepie se desprinde din dispoziiile art. 1191 alin. (2) C.civ. din 1864,
[1]

n sensul c ar fi posibil ca voina consemnat n nscris s nu fie cea real i totui
aceast voin i va produce efectele, cu toate c voina real s-ar putea stabili
prin declaraiile unor martori, dar textul de lege menionat nu permite aceasta,
afar de excepiile expres prevzute de lege.
3. Cerinele valabilitii consimmntului
3.1. Precizri introductive
Potrivit art. 1204 C.civ., consimmntul prilor trebuie s fie serios, liber i
exprimat n cunotin de cauz.
Astfel, pentru a fi valabil, consimmntul trebuie s ndeplineasc urmtoarele
cerine, cumulativ:
s fie exprimat n cunotin de cauz, adic s provin de la o persoan cu
discernmnt;
s fie serios sau, mai larg, s fie exprimat cu intenia de a produce efecte
juridice;
s fie liber, adic s nu fie alterat de vreun viciu de consimmnt.
3.2. Consimmntul s provin de la o persoan cu discernmnt
Aceast cerin decurge din caracterul contient al actului juridic civil, n sensul
c subiectul de drept civil trebuie s aib puterea de a aprecia efectele juridice
care se produc n baza manifestrii sale de voin.
Nu trebuie confundat aceast prim cerin a consimmntului cu condiia
capacitii, chiar dac ntre ele exist o strns legtur, deoarece prezena sau
lipsa discernmntului reprezint o stare de fapt, pe cnd capacitatea este o stare
de drept. Astfel, se impun urmtoarele precizri:
persoanele fizice cu capacitate deplin de exerciiu sunt prezumate c au
discernmntul necesar pentru a ncheia acte juridice civile;
cel lipsit de capacitate de exerciiu este prezumat a nu avea discernmnt, fie
din cauza vrstei fragede, fie din cauza strii de sntate mintal;
minorul ntre 14 i 18 ani are discernmntul n curs de formare;
pentru persoanele juridice nu se pun probleme n aceast privin, deoarece
reprezentanii lor sunt ntotdeauna persoane fizice cu capacitate deplin de
exerciiu.
n afar de cazurile n care legea prezum persoana ca lipsit de discernmnt
(numite incapaciti legale), pot exista i cazuri n care persoane cu discernmnt n
drept (dup lege) sunt totui, n fapt, lipsite temporar de discernmnt, aflndu-se

[1]
Potrivit art. 230 lit. a) teza a II-a din Legea nr. 71/2011 pentru punerea n aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, astfel cum a fost modificat prin art. III pct. 3 din O.U.G.
nr. 79/2011, dispoziiile art. 1169-1174 i 1176-1206 C.civ. din 1864 din materia probaiunii
rmn n vigoare i se vor abroga la data intrrii n vigoare a Legii nr. 134/2010 privind
Codul de procedur civil.
II. Actul juridic civil

99
ntr-o stare ce le punea n neputin de a-i da seama de urmrile faptelor sale
art. 1205 alin. (1) teza a II-a C.civ. (numite cazuri de incapacitate natural
beia, hipnoza, somnambulismul, mnia puternic).
Lipsa discernmntului la ncheierea unui act juridic atrage ca sanciune
nulitatea relativ a acelui act.
[1]
n acest sens, art. 1205 alin. (1) C.civ. dispune c
este anulabil contractul ncheiat de o persoan care, la momentul ncheierii aces-
tuia, se afla, fie i numai vremelnic, ntr-o stare care o punea n neputin de a-i
da seama de urmrile faptei sale.
De asemenea, potrivit art. 1205 alin. (2) C.civ., contractul ncheiat de o per-
soan pus ulterior sub interdicie poate fi anulat dac, la momentul cnd actul a
fost fcut, cauzele punerii sub interdicie existau i erau ndeobte cunoscute.
Acest text ar putea ridica unele dificulti n aplicarea sa practic, avnd n vedere
c lipsa discernmntului este, conform art. 164 alin. (1) C.civ., una dintre condiiile
necesare punerii sub interdicie. ntr-o interpretare cu care nu putem fi de acord,
s-ar putea spune c pentru anularea unui act juridic ncheiat de o persoan care
ulterior a fost pus sub interdicie nu ar fi suficient lipsa discernmntului, ci ar
mai trebui ndeplinite i celelalte condiii ale punerii sub interdicie, precum i
condiia ca acestea s fie ndeobte cunoscute, evident la data ncheierii actului.
Nu exist ns nicio raiune ca, n ipoteza lipsei discernmntului la ncheierea
actului juridic, s se fac vreo distincie dup cum partea lipsit de discernmnt a
fost ulterior pus sub interdicie sau nu, iar, n plus, s existe mai multe condiii
pentru anularea actului ncheiat anterior punerii sub interdicie dect pentru anu-
larea unui act ncheiat de o persoan care ulterior nu a fost pus sub interdicie, cu
att mai mult cu ct punerea sub interdicie este o msur de ocrotire. Nu mai vor-
bim de situaia i mai absurd n care condiiile anulrii unui act juridic pentru lipsa
discernmntului s difere n raport de momentul introducerii cererii n anulare
(nainte sau dup punerea sub interdicie), eventual i de durata soluionrii proce-
sului. Tocmai de aceea, preferm s dm art. 1205 alin. (2) C.civ. o interpretare
restrictiv, n sensul c legiuitorul, ntr-o formulare nefericit, a dorit s sublinieze
c, n ipoteza respectiv, anularea nu poate interveni pentru lipsa capacitii de
exerciiu, ci pentru lipsa discernmntului.
3.3. Consimmntul s fie exprimat cu intenia de a produce efecte juridice
(animo contrahendi negotii)
Aceast cerin se desprinde din chiar esena actului juridic civil, care este o
manifestare de voin fcut cu intenia de a produce efecte juridice.

[1]
Pentru aplicaii practice, se vedea, spre exemplu: C.A. Braov, dec. civ. nr. 374/R/
1995, n C.P.J.C. 1994-1998, p. 51 (lipsa discernmntului n momentul ntocmirii testamen-
tului); C.A. Ploieti, dec. civ. nr. 477/1998, n B.J. semestrul I/1998, p. 181 (lipsa discern-
mntului la ncheierea unui contract de vnzare cu clauz de ntreinere); C.A. Bucureti, s.
a III-a civ., dec. nr. 2079/1999, n C.P.J.C. 1999, p. 80 (lipsa discernmntului la ncheierea
unui contract de vnzare) i dec. nr. 3247/1999, n C.P.J.C. 1999, p. 64 (lipsa discernmn-
tului la ncheierea unui contract de schimb).
Instituii de drept civil

100
Consimmntul nu este considerat a fi exprimat cu intenia de a produce efecte
juridice n urmtoarele cazuri:
cnd manifestarea de voin a fost fcut n glum (jocandi causa), din prie-
tenie, din curtoazie sau pur complezen;
cnd s-a fcut sub condiie suspensiv pur potestativ din partea celui care
se oblig (art. 1403 C.civ.);
dac manifestarea de voin este prea vag;
dac manifestarea de voin s-a fcut cu o rezerv mental (reservatio
mentalis), cunoscut de destinatarul acesteia.
3.4. Consimmntul s fie liber, adic s nu fie alterat de vreun viciu de
consimmnt
Aceast cerin este impus de caracterul contient, liber al actului juridic civil.
ntr-o formul general, putem spune c viciile de consimmnt sunt acele mpre-
jurri care afecteaz caracterul contient i liber al voinei de a ncheia un act juri-
dic. Specific viciilor de consimmnt este faptul c exist manifestare de voin
(exist deci consimmnt), ns aceasta este alterat fie n coninutul su intelec-
tual, contient, ca n cazul erorii i al dolului, fie n caracterul su liber, ca n cazul
violenei i al leziunii.
Sub aspect terminologic, trebuie remarcat c expresia vicii de voin este mai
exact dect expresia vicii de consimmnt, deoarece, pe de o parte, viciile
respective altereaz nu numai consimmntul, ci i cauza (scopul) actului juridic,
or, dup cum am vzut, consimmntul i cauza alctuiesc voina juridic, iar, pe
de alt parte, consimmntul avnd dou accepiuni, viciile respective pot fi ntl-
nite nu numai n cazul actelor juridice bilaterale sau plurilaterale, ci i n cazul acte-
lor juridice unilaterale.
[1]
Pentru a nu crea unele confuzii, vom folosi ns expresia
tradiional (vicii de consimmnt), adoptat de altfel, chiar dac aceasta nu este
riguros exact, de majoritatea autorilor, de jurispruden, precum i de noul Cod civil.
Viciile de consimmnt sunt urmtoarele: eroarea; dolul; violena; leziunea
(art. 1206 C.civ.).
4. Eroarea
4.1. Noiune
Prin eroare se nelege falsa reprezentare a unor mprejurri la ncheierea unui
act juridic.
4.2. Clasificare
Clasificarea erorii poate fi fcut n raport de dou criterii, anume consecinele
ce intervin, precum i natura realitii fals reprezentate.

[1]
A se vedea: I. RUCREANU, Viciile de consimmnt, n Tratat de drept civil, vol. I,
Teoria general, Ed. Academiei, Bucureti, 1967, p. 281, nota 75; A. POP, Gh. BELEIU,
op. cit., p. 223.
II. Actul juridic civil

101
n funcie de consecinele care intervin,
[1]
urmeaz s distingem ntre eroarea
esenial i eroarea neesenial.
Din art. 1207 alin. (2) C.civ., rezult c eroarea este esenial dac falsa repre-
zentare cade asupra:
naturii sau obiectului actului juridic ce se ncheie (error in negotium), n sensul
c o parte crede c ncheie un anumit act juridic, iar cealalt parte crede c ncheie
un alt act juridic (de exemplu, o parte crede c ncheie un contract de locaiune, iar
cealalt parte crede c ncheie un contract de vnzare);
[2]

identitii fizice a obiectului prestaiei (error in corpore), n sensul c una dintre
pri crede c trateaz cu privire la un anumit bun, iar cealalt parte are n vedere
un alt bun (de exemplu, o parte vrea s vnd un imobil din provincie, iar cealalt
parte accept creznd c este vorba de un imobil situat n Bucureti);
calitilor substaniale ale obiectului prestaiei ori altei mprejurri considerate
eseniale de ctre pri n absena creia actul juridic nu s-ar fi ncheiat (error in
substantiam);
[3]


[1]
n doctrina corespunztoare reglementrii anterioare se deosebeau: eroarea obstacol
(cu cele dou forme ale sale: error in negotium i error in corpore), eroarea grav (numit i
eroare-viciu de consimmnt, cu cele dou forme ale sale: error in substantiam i error in
personam) i eroarea indiferent (neesenial), artndu-se c eroarea obstacol este mai
mult dect un viciu de consimmnt, deoarece, practic, partea nu i-a dat consimmntul
pentru ncheierea actului juridic n cauz, or, viciul de consimmnt presupune totui un
consimmnt exprimat; datorit faptului c eroarea obstacol echivaleaz cu lipsa consim-
mntului, se admitea c sanciunea care intervine n cazul erorii obstacol, n ambele sale
forme, este nulitatea absolut a actului juridic, deoarece aceasta este sanciunea lipsei
totale a consimmntului pentru dezvoltri, a se vedea G. BOROI, op. cit., p. 176-177. n
actuala reglementare, nu mai prezint importan practic distincia dintre eroarea obstacol
i eroarea grav, deoarece, n ambele cazuri, sanciunea care intervine este, potrivit
art. 1207 alin. (1) C.civ., nulitatea relativ.
[2]
ntr-o spe, s-a admis aciunea ntemeiat pe eroarea obstacol, ntruct nstrintorul
a fcut dovada c a dorit s ncheie un contract de ntreinere, iar nu de vnzare Trib.
Bucureti, s. a IV-a civ., dec. nr. 1564/1996, n C.P.J.C. 1993-1997, p. 45; pentru aceeai
situaie, a se vedea i Trib. Bucureti, s. a IV-a civ., dec. nr. 3332/1998, n C.P.J.C. 1998,
p. 39.
[3]
Indirect, dispoziia legal menionat pune capt unei controverse n ceea ce privete
nelesul obiectiv sau subiectiv al noiunii de substan a obiectului. Aadar, n cazul error in
substantiam, intereseaz nu numai lucrul considerat n materialitatea lui, ci i coninutul
prestaiei (aciunea sau inaciunea), iar cum prestaia este determinat de prile actului
juridic, rezult c elementele ce alctuiesc prestaia vor fi privite sau nu ca eseniale dup
cum prile au intenionat ori nu s le dea acest caracter. De altfel, n jurispruden (C.S.J.,
s. civ., dec. nr. 160/1993, n Dreptul nr. 7/1994, p. 84; n aceast decizie se mai precizeaz,
n mod justificat, c eroarea asupra substanei obiectului nu trebuie confundat cu viciile
ascunse ale lucrului) s-a subliniat c substana obiectului este constituit din acele caliti
ale sale care au fost determinante pentru pri sau parte ntr-o asemenea msur nct,
dac ar fi fost cunoscut lipsa acestora, actul juridic nu s-ar mai fi ncheiat (de exemplu,
cumprtorul s-a nelat n privina originii lucrului, a vechimii sale ori asupra persoanei care
a confecionat lucrul respectiv).
n cadrul concepiei obiective, se considera c prezint interes numai materia din care
este alctuit lucrul, precum i ansamblul calitilor sau proprietilor ce i sunt specifice i
care l deosebesc de lucrurile de alt spe. n unele cazuri, att concepia obiectiv, ct i
concepia subiectiv asupra noiunii de substan a obiectului duc la acelai rezultat, spre
Instituii de drept civil

102
asupra identitii persoanei sau asupra unei caliti a acesteia n absena
creia contractul nu s-ar fi ncheiat (error in personam).
Trebuie reinut c, atunci cnd falsa reprezentare cade asupra valorii econo-
mice a contraprestaiei, este vorba de o eroare lezionar, care ns nu este supus
regulilor de la eroare (error in substantiam), ci regulilor de la leziune ca viciu de
consimmnt, ceea ce nseamn c majorul nu va putea obine anularea actului
juridic astfel ncheiat dect n condiiile art. 1221 alin. (1) i art. 1222 alin. (2) C.civ.
Eroarea neesenial (indiferent) este falsa reprezentare a unor mprejurri mai
puin importante la ncheierea actului juridic, n sensul c partea aflat n eroare ar
fi ncheiat actul juridic i dac ar fi avut o corect reprezentare a acelor mprejurri,
astfel nct nu este afectat nsi valabilitatea acestuia (de exemplu, eroarea asu-
pra strii civile a cumprtorului,
[1]
eroarea asupra solvabilitii cocontractantului,
eroarea asupra calitilor nesubstaniale ale obiectului etc., desigur dac prile nu
au considerat mprejurrile respective eseniale pentru ncheierea actului juridic).
Eroarea neesenial poate atrage cel mult o diminuare (sau majorare) valoric a
prestaiei, ns poate s rmn chiar i fr vreo consecin juridic.
n anumite cazuri, legea calific eroarea ca neesenial. Spre exemplu, potrivit
art. 1207 alin. (4) C.civ., eroarea care privete simplele motive ale contractului nu
este esenial, cu excepia cazului n care prin voina prilor asemenea motive au
fost considerate hotrtoare. De asemenea, conform art. 1210 C.civ., simpla
eroare de calcul nu atrage anularea contractului, ci numai rectificarea la cererea
oricreia dintre pri, afar de cazul n care, concretizndu-se ntr-o eroare asupra
cantitii, a fost esenial pentru ncheierea contractului.
n funcie de natura realitii fals reprezentate, eroarea este de dou feluri:
eroare de fapt;
eroare de drept.
Eroarea de fapt const n falsa reprezentare a unei stri sau situaii faptice la
ncheierea actului juridic civil.
Eroarea de drept este falsa reprezentare la ncheierea actului juridic a existenei
sau coninutului unei norme juridice. Art. 1207 alin. (4) C.civ. dispune c eroarea
de drept este esenial atunci cnd privete o norm juridic determinant, potrivit
voinei prilor, pentru ncheierea contractului, iar din art. 1208 alin. (2) C.civ. rezul-
t c trebuie s fie vorba de o dispoziie legal care nu este accesibil i previ-
zibil.

exemplu, dac o persoan cumpr un lucru confecionat din bronz, crezndu-l confecionat
din aur, deoarece substana considerat sub aspect obiectiv este metalul din care este con-
fecionat lucrul, iar, din punct de vedere subiectiv, calitatea determinant pe care cump-
rtorul o are n vedere este tot metalul respectiv, deci, n ambele concepii, vnzarea este
anulabil pentru eroare asupra substanei obiectului; pot exista ns i situaii n care soluia
difer, de exemplu, dac o persoan cumpr o bijuterie, avnd n vedere antichitatea ei,
dar o crede confecionat din aur, dei aceasta este confecionat din bronz, n cadrul
teoriei obiective, o asemenea eroare poate antrena anularea actului juridic, n schimb, n
cadrul teoriei subiective, nu va interveni nulitatea, deoarece calitatea determinant nu este
metalul din care este confecionat bijuteria, ci antichitatea ei.
[1]
Pentru o aplicaie practic, a se vedea, spre exemplu, Trib. Bucureti, sec. a IV-a civ.,
dec. nr. 499/1997, n C.P.J.C. 1993-1997, p. 2.
II. Actul juridic civil

103
4.3. Structura erorii eseniale
n alctuirea erorii eseniale intr un singur element, de natur psihologic,
anume falsa reprezentare a realitii. Tocmai de aceea, probarea erorii eseniale
poate ridica dificulti reale.
[1]
Fiind vorba de un fapt juridic stricto sensu, eroarea
poate fi probat prin orice mijloc de prob.
4.4. Cerinele erorii eseniale
Pentru ca falsa reprezentare a realitii la ncheierea unui act juridic s fie viciu
de consimmnt, trebuie ntrunite cumulativ dou cerine (condiii):
elementul asupra cruia cade falsa reprezentare s fi fost hotrtor (deter-
minant) pentru ncheierea actului juridic, n sensul c, dac ar fi fost cunoscut
realitatea, actul juridic respectiv nu s-ar fi ncheiat;
n cazul actelor juridice bilaterale sau plurilaterale, cu titlu oneros, este nece-
sar ca partea cocontractant s fi tiut ori s fi trebuit s tie c elementul asupra
cruia cade falsa reprezentare este esenial (hotrtor) pentru ncheierea actului
juridic civil respectiv.
Ct privete prima cerin, caracterul determinant pentru ncheierea actului
juridic civil al elementului fals reprezentat se apreciaz n practic, de regul, dup
un criteriu subiectiv, adic n concret, de la caz la caz, n raport de experiena de
via, de pregtirea i de alte date care l privesc pe cel aflat n eroare. S-ar putea
recurge i la un criteriu abstract, anume comportamentul oricrei persoane ntr-o
situaie similar, de exemplu, dac vnztorul cere un pre foarte mic pentru o
mobil pe care cumprtorul o consider de epoc, acesta din urm nu va putea
invoca ulterior eroarea asupra substanei lucrului, ntruct preul foarte mic nu ndrep-
tea un om normal s cread c mobila respectiv ar fi un exemplar de epoc.
De altfel, art. 1208 alin. (1) C.civ. precizeaz c actul juridic nu poate fi anulat
dac faptul asupra cruia a purtat eroarea putea fi, dup mprejurri, cunoscut cu
diligene rezonabile, iar alin. (2) al aceluiai articol dispune c eroarea de drept
nu poate fi invocat n cazul dispoziiilor legale accesibile i previzibile.
[2]


[1]
S-a decis c, n cazul n care actul juridic (contract de mprumut) s-a ncheiat n form
autentic, nu s-ar putea invoca eroarea asupra naturii juridice a actului i nici eroarea
asupra persoanei cocontractante dect dac partea se nscrie n fals, deoarece este vorba
de combaterea unor constatri personale ale notarului public (prezena prilor, coninutul
declaraiilor lor, faptul c li s-a citit contractul anterior semnrii) C.A. Bucureti, s. a IV-a
civ., dec. nr. 425/1999, n C.P.J.C. 1999, p. 44. Considerm ns c soluia trebuie nuanat;
n funcie de situaia concret din spe, s-ar putea invoca, spre exemplu, eroarea asupra
persoanei cocontractante, dar nu cu privire la identitatea acesteia, ci n sensul c partea a
avut o reprezentare fals a existenei unor legturi, raporturi cu acea persoan (de exemplu,
a crezut c este vorba de persoana care i-a salvat viaa, dei, n realitate, fusese salvat de
altcineva).
[2]
Potrivit jurisprudenei CEDO, baz legal poate nsemna i jurisprudena naional
prin care este interpretat legea. Accesibilitatea legii vizeaz existena unui minim de publi-
citate n privina ei, aceasta urmnd a fi apreciat prin raportare la posibilitile unei persoa-
ne de a dispune de informaii suficiente cu privire la norma aplicabil. Previzibilitatea legii se
refer la faptul c cel cruia i se aplic prevederile legale trebuie ca, n mod rezonabil, s i
Instituii de drept civil

104
De asemenea, art. 1209 C.civ. prevede c nu atrage anularea contractului eroa-
rea care poart asupra unui element cu privire la care riscul de eroare a fost asumat
de cel care o invoc sau, dup mprejurri, trebuia s fie asumat de acesta.
Ct privete cea de-a doua cerin, care este prevzut de art. 1207 alin. (1)
C.civ., aceasta este justificat de necesitatea asigurrii stabilitii circuitului civil,
certitudinii operaiunilor juridice care intervin n acest circuit, fiindc altfel cealalt
parte s-ar vedea expus abuzurilor cocontractantului su, care ar putea obine cu
mai mult uurin desfiinarea actului juridic. Cerina nu vizeaz ns actele juri-
dice unilaterale, deoarece, prin ipotez, nu exist un cocontractant.
Mai mult, aceast cerin poate fi restrns numai la contractele cu titlu oneros,
iar o asemenea soluie s-ar justifica pe ideea c principiul ocrotirii voinei dispu-
ntorului n contractele cu titlu gratuit trebuie s prevaleze fa de principiul sta-
bilitii raporturilor juridice, ntruct cel de-al doilea principiu ar opera n favoarea
gratificatului, care se strduiete s pstreze un avantaj (certat de lucro captando), n
vreme ce dispuntorul se strduiete s evite o pagub (certat de damno vitando).
4.5. Sanciune
Eroarea esenial, n oricare dintre formele sale, atrage nulitatea relativ a
actului juridic [art. 1207 alin. (1) C.civ.].
n cazul actelor juridice bilaterale sau plurilaterale, nu este necesar ca fiecare
parte s se gseasc n eroare, pentru a fi n prezena viciului de consimmnt, ci
este suficient s cad n eroare numai una dintre pri.
[1]
Dac totui ambele pri
(sau mai multe pri n cazul contractelor plurilaterale) au fost n eroare, fiecare se
poate prevala de eroarea n care s-a aflat.
n sfrit, trebuie reinut c noua reglementare ofer posibilitatea adaptrii
contractului, evitndu-se astfel anularea acestuia. Potrivit art. 1213 alin. (1) C.civ.,
dac o parte este ndreptit s invoce anulabilitatea contractului pentru eroare,
dar cealalt parte declar c dorete s execute ori execut contractul aa cum
acesta fusese neles de partea ndreptit s invoce anulabilitatea, contractul se

fi putut nelege sensul i, mai ales, s i dea seama c aplicarea legii l privete pe el.
Astfel, o lege este previzibil atunci cnd este suficient de precis nct i permite individului
s-i regleze conduita n funcie de dispoziiile ei.
[1]
Aceast soluie este evident n cazul error in personam. n schimb, n cazul error in
substantiam, n doctrina francez mai veche s-a susinut i punctul de vedere potrivit cruia
o asemenea eroare nu poate constitui un viciu de consimmnt dect atunci cnd este
comun ambelor pri contractante; soluia s-ar sprijini pe un argument de echitate, n
sensul c eroarea n care se gsete numai una dintre pri se datoreaz i neglijenei sale,
astfel nct anularea contractului ar fi inechitabil pentru cealalt parte A. COLIN,
H. CAPITANT, Cours lmentaire de droit civil franais, 3
e
dition, tome II, p. 282. Argumentul
respectiv nu este ns convingtor, omindu-se faptul c, n msura n care exist o culp a
celui aflat n eroare, iar anularea contractului pentru error in substantiam ar produce un
prejudiciu celeilalte pri, atunci aceasta din urm are dreptul de a fi despgubit, urmnd a
se aplica regulile de la rspunderea civil delictual (n acest sens i M.F. MOURLON,
Rptitions crites sur le premier examen de Code Napolon, 9
e
d., tome II, Paris, 1877,
p. 548-549). n plus, soluia contrar ar introduce o distincie ntre error in personam i error
in substantiam, care ns nu este justificat de vreun text de lege.
II. Actul juridic civil

105
consider c a fost ncheiat aa cum l-a neles aceast din urm parte. Pentru
aceasta, dup ce a fost informat asupra felului n care partea ndreptit s invo-
ce anulabilitatea a neles contractul i nainte ca aceasta s fi obinut anularea,
cealalt parte trebuie, n termen de cel mult 3 luni de la data cnd a fost notificat
ori de la data cnd i s-a comunicat cererea de chemare n judecat, s declare c
este de acord cu executarea sau s execute fr ntrziere contractul, astfel cum a
fost neles de partea aflat n eroare, iar dac declaraia a fost fcut i comu-
nicat prii aflate n eroare n termenul menionat mai sus ori contractul a fost exe-
cutat, dreptul de a obine anularea este stins i notificarea este considerat lipsit
de efecte [art. 1213 alin. (2) i alin. (3) C.civ.].
5. Dolul
5.1. Noiune
Potrivit art. 1214 alin. (1) C.civ., consimmntul este viciat prin dol atunci cnd
partea s-a aflat ntr-o eroare provocat de manoperele frauduloase ale celeilalte
pri ori cnd aceasta din urm a omis, n mod fraudulos, s l informeze pe
contractant asupra unor mprejurri pe care se cuvenea s i le dezvluie.
Aadar, dolul este acel viciu de consimmnt care const n inducerea n
eroare a unei persoane, prin mijloace viclene, pentru a o determina s ncheie un
anumit act juridic.
n alte cuvinte, dolul este o eroare provocat (iar nu spontan, precum eroarea
propriu-zis). Tocmai de aceea s-ar putea pune ntrebarea dac se justific regle-
mentarea dolului ca un viciu de consimmnt distinct de eroare, pe motiv c regle-
mentarea acesteia din urm ar fi fost suficient; dac eroarea esenial spontan
constituie viciu de consimmnt, a fortiori, eroarea provocat constituie i ea un
viciu de consimmnt, urmnd a i se aplica i ei regulile de la eroarea esenial
spontan (de altfel, aa cum vom vedea, vom folosi acest raionament n cazul
actelor juridice bilaterale, atunci cnd dolul nu provine de la cealalt parte contrac-
tant, creia nu i se poate reine nicio vin, ci de la un ter). Totui, sfera de aplica-
re a dolului este mai larg dect cea a erorii, avnd n vedere c art. 1214 alin. (2)
C.civ. dispune c partea al crei consimmnt a fost viciat prin dol poate cere
anularea contractului, chiar dac eroarea n care s-a aflat nu a fost esenial,
[1]
iar,
n plus, dolul poate fi probat mai uor dect eroarea, aa nct reglementarea dis-
tinct a dolului este pe deplin justificat.
[2]


[1]
De exemplu, atunci cnd ceea ce l-a determinat pe Primus s cumpere un anumit
lucru de la Secundus a fost credina eronat c a pierdut un lucru identic, contractul de
vnzare nu poate fi anulat pentru eroare spontan, ns, dac aceast eroare a fost provo-
cat de Secundus, care a sustras ori a ascuns lucrul identic pe care l avea Primus, pentru
a-l face s cread c l-a pierdut, atunci contractul de vnzare este lovit de nulitate relativ
pentru dol.
[2]
Se mai aduce ca argument mprejurarea c, n timp ce eroarea d natere numai la o
aciune n anulare, dolul d natere i la o aciune n rspundere civil delictual
(C. HAMANGIU, I. ROSETTI-BLNESCU, AL. BICOIANU, op. cit., vol. II, p. 505), ns aceasta nu
Instituii de drept civil

106
Subliniem c noua reglementare a renunat la distincia care se fcea n dreptul
privat roman ntre dolus malus (dolul grav) i dolus bonus (dolul uor), distincie
care a fost preluat i n doctrina noastr corespunztoare reglementrii ante-
rioare, care deosebea, dup consecinele pe care le are sau nu asupra valabilitii
actului juridic, ntre dolul principal i dolul incident. Dolul principal (dolus dans
causam contractui) era acela care privea mprejurri importante (determinante) la
ncheierea actului juridic, atrgnd nulitatea relativ a acestuia, iar dolul incident
(dolus incidens), numit i secundar, era acela care vizeaz mprejurri nedeter-
minante pentru ncheierea actului juridic, neatrgnd nevalabilitatea acestuia.
5.2. Structura dolului
Ca viciu de consimmnt, dolul este alctuit din dou elemente:
un element obiectiv (material), ce const n utilizarea de mijloace viclene
(manopere frauduloase, iretenii etc.) pentru a induce n eroare;
un element subiectiv (intenional), ce const n intenia de a induce n eroare
o persoan, pentru a o determina s ncheie un anumit act juridic.
Ct privete elementul obiectiv al dolului, acesta poate consta att ntr-o aciune
(fapt comisiv), ct i ntr-o inaciune (fapt omisiv). Spre exemplu, n materia libera-
litilor, faptul comisiv se concretizeaz n sugestie sau captaie, adic n specu-
larea afeciunii sau pasiunii unei persoane pentru a o determina s fac o donaie
sau un legat.
[1]
Cnd elementul obiectiv const ntr-o fapt omisiv, se folosete
expresia dol prin reticen, acesta concretizndu-se n ascunderea sau necomu-
nicarea celeilalte pri a unei mprejurri eseniale, pe care aceasta ar fi trebuit s o
cunoasc. De reinut c nu constituie dol, deoarece lipsete elementul obiectiv,
simplul fapt de a profita la ncheierea actului juridic de ignorana sau de lipsa de
experien a unei persoane, ns, n raport de mprejurrile concrete ale speei,
nevalabilitatea actului juridic ar putea fi atras de alte cauze.
n legtur cu elementul subiectiv al dolului, n doctrin i n jurispruden s-au
fcut urmtoarele precizri: provocarea unei erori din simpl neglijen, fr
rea-credin, nu constituie dol (ns, ntr-o asemenea situaie, partea indus n
eroare din neglijena celeilalte pri va putea s solicite despgubiri, dac este
cazul, iar, n msura n care sunt ndeplinite cerinele erorii eseniale, actul juridic
va putea fi desfiinat pentru acest viciu de consimmnt); lipsa discernmntului i
dolul sub forma captaiei se exclud, datorit incompatibilitii lor;
[2]
nu exist dol
dac mprejurarea pretins ascuns era cunoscut de cealalt parte.
[3]


este consecina reglementrii dolului ca un viciu de consimmnt distinct, ci a aplicrii
regulilor de la rspunderea civil pentru fapta ilicit cauzatoare de prejudicii.
[1]
Pentru jurisprudena n materie, a se vedea, cu titlu exemplificativ, Trib. Suprem, s.
civ., dec. nr. 1426/1979, n C.D. 1979, p. 125; C.S.J., s. civ., dec. nr. 1160/1992, n Pro-
bleme de drept 1990-1992, p. 145.
[2]
Trib. jud. Hunedoara, dec. civ. nr. 98/1982, n R.R.D. nr. 2/1983, p. 63.
[3]
Trib. jud. Suceava, dec. civ. nr. 1398/1986, n R.R.D. nr. 7/1987, p. 69. Soluia se
justific pe considerentul c dolul, ca viciu de consimmnt, este o eroare provocat, or,
prin ipotez, partea a ncheiat actul juridic n cunotin de cauz, deci fr a fi n eroare.
II. Actul juridic civil

107
5.3. Cerinele dolului
Corespunztor reglementrii anterioare, se admitea c, pentru a fi viciu de con-
simmnt, dolul trebuia s ndeplineasc dou cerine, cumulativ: s fie deter-
minant pentru ncheierea actului juridic i s provin de la cealalt parte.
Aa cum am menionat deja, art. 1214 alin. (2) C.civ. permite anularea actului
juridic pentru dol i atunci cnd eroarea provocat nu a fost esenial, ceea ce
nseamn c, n actuala reglementare, nu mai este necesar ca dolul s fie deter-
minant pentru ncheierea actului juridic, deci, chiar i n situaia n care manoperele
frauduloase ntrebuinate de una dintre pri nu au determinat nsi ncheierea
actului juridic, ci numai acceptarea de ctre cealalt parte a unor clauze mai puin
favorabile, se va putea invoca nulitatea relativ a actului juridic.
Prin urmare, singura cerin a dolului, care se desprinde din art. 1214 alin. (1)
C.civ. [(...) manoperele frauduloase ale celeilalte pri (...)], art. 1214 alin. (3)
C.civ. [contractul este anulabil i atunci cnd dolul provine de la reprezentantul,
prepusul ori gerantul afacerilor celeilalte pri] i art. 1215 alin. (1) C.civ. [partea
care este victima dolului unui ter nu poate cere anularea dect dac cealalt parte
a cunoscut sau, dup caz, ar fi trebuit s cunoasc dolul la ncheierea contrac-
tului], este ca dolul s provin de la cealalt parte, de la reprezentantul, prepusul
ori gerantul afacerilor celeilalte pri sau de la un ter, ns n acest din urm caz
numai atunci cnd cocontractantul a cunoscut sau ar fi trebuit s cunoasc
existena dolului.
Cerina i are originea n dreptul roman si nihil in ea re dolo malo auli agerii
factum sit neque fiat. Dei, din aceast cerin ar rezulta c dolul este aplicabil
doar actelor juridice bilaterale, deoarece numai n cazul acestora se poate vorbi de
cealalt parte, este de reinut c dolul (sub forma captaiei sau sugestiei) poate fi
ntlnit i n cazul actelor juridice unilaterale. ntr-un asemenea caz, desigur c nu
mai este necesar ndeplinirea cerinei n discuie, aceast soluie sprijinindu-se i
pe un argument de topografie a textelor, n sensul c art. 1214 - 1215 C.civ. sunt
aezate n Capitolul I, Titlul II al Crii a V-a, consacrat nu actelor juridice n
general, ci contractelor, iar, n privina actului juridic unilateral, art. 1325 C.civ. sta-
bilete c, dac prin lege nu se prevede altfel, dispoziiile legale privitoare la con-
tracte se aplic n mod corespunztor actelor unilaterale. De altfel, cu referire la un
anumit act juridic unilateral, art. 1039 alin. (2) C.civ. prevede c dolul poate atrage
anularea testamentului chiar dac manoperele dolosive nu au fost svrite de
beneficiarul dispoziiilor testamentare i nici nu au fost cunoscute de ctre acesta.
Subliniem c, n cazul actelor juridice bilaterale, dac nu ar fi ndeplinit aceas-
t cerin a dolului, actul juridic civil este totui anulabil n msura n care ar fi ntru-
nite cerinele erorii eseniale. Dac ns nu sunt ndeplinite cerinele erorii, victima
dolului comis de un ter are la ndemn numai o aciune n despgubire mpotriva
terului, autor al dolului [art. 1215 alin. (2) C.civ.], nu ns i mpotriva celeilalte pri
contractante, care este strin de dolul n cauz.
Instituii de drept civil

108
5.4. Sanciune
Aa cum a rezultat deja din cele menionate mai sus, sanciunea care intervine
n cazul dolului este nulitatea relativ a actului juridic.
Ca i n cazul erorii, nu este necesar ca dolul s fie comun, adic s existe pen-
tru fiecare parte a actului juridic bilateral (sau plurilateral). Dac ar exista recipro-
citate de dol, atunci fiecare parte are dreptul s cear anularea actului pentru dolul
a crui victim este, deci, spre deosebire de dreptul privat roman, n care se
admitea compensaia (dolus cum dolo compensatur ori si duo dolo malo fecerint,
invicem de dolo non agent dac dou persoane sunt de rea-credin una fa de
cealalt, niciuna nu va putea s exercite aciunea care izvorte din dol), dolul
uneia dintre pri nu poate fi anihilat de dolul celeilalte pri.
Precizm c existena elementului material n structura dolului justific i exer-
citarea unei aciuni n rspundere civil delictual, utilizarea de mijloace fraudu-
loase constituind o fapt ilicit. n acest sens, art. 1257 C.civ. dispune c n caz de
violen sau dol, cel al crui consimmnt este viciat are dreptul de a pretinde, n
afar de anulare, i daune-interese sau, dac prefer meninerea contractului, de a
solicita numai reducerea prestaiei sale cu valoarea daunelor-interese la care ar fi
ndreptit.
Aadar, victima dolului are la ndemn dou aciuni, anume, pe de o parte, o
aciune n declararea nulitii relative a actului juridic, iar, pe de alt parte, o aciu-
ne n repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat prin ntrebuinarea de mijloace frau-
duloase n scopul inducerii sale n eroare. Aceste dou aciuni pot fi cumulate, n
sensul c se poate cere att anularea contractului, ct i despgubiri.
Indiferent dac dolul a vizat un element hotrtor sau nu pentru ncheierea con-
tractului, victima dolului poate opta pentru meninerea contractului, cu echilibrarea
corespunztoare a prestaiilor, inndu-se cont de prejudiciul pe care l-a suferit ca
urmare a dolului. Chiar dac art. 1257 C.civ. se refer doar la reducerea prestaiei
celui al crui consimmnt a fost viciat prin dol, apreciem c este posibil i majo-
rarea prestaiei celeilalte pri. Practic, este vorba de aplicarea principiului reparrii
n natur a prejudiciului n materia rspunderii civile, n sensul c repararea const
tocmai n nlturarea prejudiciului.
Trebuie reinut c, potrivit art. 1265 alin. (3) C.civ., confirmarea (adic renun-
area, expres sau tacit, la dreptul de a invoca nulitatea relativ) unui contract
anulabil pentru vicierea consimmntului prin dol sau violen nu implic prin ea
nsi renunarea la dreptul de a cere daune-interese.
n sfrit, mai adugm c, ntruct dolul este o eroare provocat, nu excludem
nici aplicarea prin analogie a dispoziiilor art. 1213 C.civ. referitoare la adaptarea
contractului.II. Actul juridic civil

109
5.5. Proba dolului
ntruct dolul nu se prezum [art. 1214 alin. (4) C.civ.], persoana care solicit
anularea actului juridic pe motiv c a avut consimmntul viciat prin dol trebuie s
fac dovada dolului.
[1]

Fiind un fapt juridic stricto sensu, dolul poate fi probat prin orice mijloc de prob.
Spre deosebire de proba erorii, dovada dolului este mai uor de fcut datorit ele-
mentului su material.
6. Violena
6.1. Noiune
Violena este acel viciu de consimmnt care const n ameninarea unei
persoane cu un ru de natur s i produc, fr drept, o temere ce o determin s
ncheie un act juridic, pe care altfel nu l-ar fi ncheiat.
6.2. Clasificare
Violena poate fi clasificat n funcie de dou criterii, anume natura rului cu
care se amenin i caracterul ameninrii.
Dup natura rului cu care se amenin, violena poate s fie fizic sau moral.
Violena fizic (vis) exist atunci cnd ameninarea cu un ru privete integri-
tatea fizic a persoanei ori bunurile sale.
Violena moral (metus) exist atunci cnd ameninarea cu un ru se refer la
onoarea, cinstea ori sentimentele unei persoane.
n raport de caracterul ameninrii, se deosebete ntre ameninarea legitim i
ameninarea nelegitim.
Ameninarea legitim (just) cu un ru nu constituie viciu de consimmnt. Ca
exemplu, se citeaz cazul n care creditorul l amenin pe debitorul su cu darea
n judecat dac nu i execut de bunvoie obligaia. ns, aa cum s-a decis
constant n jurisprudena mai veche, dac ameninarea cu exercitarea dreptului la
aciune a fost un prilej pentru creditor de a obine un avantaj exagerat i injust,
atunci este vorba de o violen care viciaz consimmntul. Aceast soluie a fost
preluat de noua reglementare n art. 1217 C.civ., potrivit cruia constituie violen
i temerea insuflat prin ameninarea cu exerciiul unui drept fcut cu scopul de a
obine avantaje injuste.

[1]
ntr-o spe, s-a solicitat anularea, pentru dol, a unui contract de vnzare-cumprare
avnd ca obiect un teren, pe motiv c vnztorul nu l-a ntiinat pe cumprtor de existena
unor magistrale de transport a gazului metan pe terenul respectiv, ns, din probele adminis-
trate nu a rezultat c vnztorul avea cunotin de existena acestora, iar dolul presupune
un element subiectiv, anume intenia de a induce n eroare I.C.C.J., s. civ., dec. nr. 5149
din 3 decembrie 2003, www.scj.ro.
Instituii de drept civil

110
Ameninarea nelegitim (injust) cu un ru urmrete s induc o temere fr
drept, astfel nct constituie viciu de consimmnt, atrgnd nulitatea relativ a
actului juridic ncheiat sub imperiul ei.
6.3. Structura violenei
Ca structur, violena viciu de consimmnt este alctuit din dou elemente:
un element obiectiv (exterior), care const n ameninarea cu un ru;
un element subiectiv (intern), ce const n inducerea (insuflarea) unei temeri
persoanei ameninate.
n legtur cu elementul obiectiv, precizm c ameninarea poate s priveasc
un ru de natur patrimonial (de exemplu, distrugerea unui bun), un ru de natur
fizic (de exemplu, vtmarea integritii corporale) sau un ru de natur moral
(spre exemplu, compromiterea reputaiei).
Dup cum rezult din art. 1216 alin. (2) i alin. (3) C.civ., rul cu care se ame-
nin poate s vizeze fie persoane, fie bunuri. n categoria persoanelor la care se
refer rul ce produce temerea intr nu numai persoana victim a violenei, deci
cea cu care se ncheie actul juridic sub imperiul temerii, ci i soul sau, dup caz,
soia, descendenii i ascendenii acesteia, precum i orice alt persoan apropia-
t, deci o alt persoan de care cel ameninat este legat de o temeinic afeciune.
Ct privete elementul subiectiv, este de observat c tocmai temerea insuflat
victimei violenei altereaz consimmntul acesteia; starea de team provocat de
ameninare cu un ru este aceea care d natere motivului (evitarea rului) ce
determin victima violenei s ncheie contractul. Ar putea constitui violen chiar
ameninarea cu un ru viitor, n msura n care s-ar insufla o temere considerabil
i prezent la ncheierea actului juridic.
6.4. Cerinele violenei
Pentru ca violena s constituie viciu de consimmnt trebuie ntrunite cumu-
lativ trei cerine, anume:
temerea insuflat s fie determinant pentru ncheierea actului juridic civil;
ameninarea s fie injust (nelegitim);
n actele juridice bilaterale sau plurilaterale, ameninarea s provin de la
cealalt parte contractant sau, dac provine de la un ter, cocontractantul cuno-
tea ori ar fi trebuit s cunoasc violena svrit de ctre ter.
n aprecierea primei cerine, nsi legea vine cu o serie de indicaii. Astfel, n
ceea ce privete temerea insuflat celui ameninat, art. 1216 alin. (1) C.civ. pre-
vede c aceasta trebuie s fie justificat, adic s fie hotrtoare pentru ncheie-
rea actului juridic. n ceea ce privete aprecierea caracterului determinant, hot-
rtor al temerii, art. 1216 alin. (4) C.civ. stabilete c n toate cazurile, existena
violenei se apreciaz innd seama de vrsta, starea social, sntatea i
caracterul celui asupra cruia s-a exercitat violena, precum i de orice alt mpre-
II. Actul juridic civil

111
jurare ce a putut influena starea acestuia la momentul ncheierii contractului,
[1]

deci criteriul de apreciere este unul subiectiv, iar nu obiectiv, ca n dreptul privat
roman (n care aprecierea violenei se fcea n raport de tipul abstract al omului cel
mai curajos metum non vani hominis, sed qui merito et in hominem constantis-
simum cadat, ad hoc edictum pertinere dicemus).
A doua cerin trebuie neleas n sensul c nu orice ameninare, prin ea
nsi, constituie o violen ca viciu de consimmnt, ci numai atunci cnd ame-
ninarea este nejustificat, cnd reprezint o nclcare a legii.
Va fi ns violen viciu de consimmnt n cazul n care, dei se urmrete
realizarea unui drept, s-ar folosi mijloace ilicite (spre exemplu, pentru a obine recu-
noaterea datoriei de ctre debitor, creditorul l amenin cu vtmarea integritii
corporale). Ct privete folosirea unui mijloc legal ntr-un scop ilicit, dac aceasta
nu ndeplinete cerinele violenei viciu de consimmnt, va putea fi sancionat ca
un abuz de drept.
Art. 1219 C.civ., care se refer la simpla temere revereniar, reprezint tocmai
o aplicare a cerinei c violena este viciu de consimmnt numai dac ame-
ninarea este nelegitim. Temerea revereniar nu reprezint o ameninare, ci un
respect pe care unele persoane l au fa de altele, aa nct temerea generat de
un asemenea respect, nensoit de violen, nu mai apare ca fiind nelegitim.
n doctrina corespunztoare reglementrii anterioare, s-a pus problema dac
starea de necesitate n care s-a aflat o persoan i care a determinat-o s ncheie
un act juridic poate fi asimilat sau nu viciului de consimmnt al violenei, atr-
gnd sau nu nevalabilitatea actului, opiniile oferite fiind controversate.
[2]
Art. 1218
C.civ., potrivit cruia contractul ncheiat de o parte aflat n stare de necesitate nu
poate fi anulat dect dac cealalt parte a profitat de aceast mprejurare nu
rezolv dect parial aceast controvers, nerezultnd foarte clar dac ar urma s
se aplice regulile de la violen sau de la leziune. n ce ne privete, din topografia
textelor de lege, n sensul c art. 1218 C.civ. este aezat ntre dispoziiile legale
referitoare la violen, precum i din faptul c art. 1221 alin. (1) C.civ., cu referire la
sfera de aplicare a leziunii, vorbete de starea de nevoie, iar nu de starea de
necesitate, vom trage concluzia c, dac una dintre prile actului juridic profit de
starea de necesitate n care s-a aflat cealalt parte, actul juridic respectiv este
susceptibil de anulare potrivit regulilor de la violen.
A treia cerin rezult din art. 1216 alin. (1) i din art. 1220 alin. (1) C.civ.
Dac violena a fost svrit de un ter, iar cocontractantul celui ameninat nu
a cunoscut i nici nu ar fi trebuit s cunoasc violena, partea ameninat nu mai
poate solicita anularea actului juridic, ns, potrivit art. 1220 alin. (2) C.civ., are la

[1]
S-a decis c nu ar putea fi reinut violena ca viciu de consimmnt n cazul con-
tractului ncheiat ntre persoane juridice, prin reprezentanii lor legali (I.C.C.J., s. com., dec.
nr. 2515 din 14 septembrie 2004, www.scj.ro). Nu exist ns vreun temei legal pentru a
exclude viciul de consimmnt al violenei n cazul persoanelor juridice, avnd n vedere c
legea nu face vreo distincie n funcie de victima ameninrii i c persoanele juridice i
exprim consimmntul tot prin intermediul unor persoane fizice.
[2]
A se vedea G. BOROI, op. cit., p. 187.
Instituii de drept civil

112
ndemn numai o aciune n despgubire mpotriva terului, autor al violenei, nu
ns i mpotriva celeilalte pri contractante, care este strin de dolul n cauz.
Dispoziiile legale n materie de violen nu se refer i la situaia n care aceas-
ta provine de la reprezentantul, prepusul ori gerantul afacerilor celeilalte pri, ns,
pentru identitate de raiune, apreciem c prevederile art. 1214 alin. (3) C.civ. se
aplic n mod corespunztor, ceea ce nseamn c nu va fi incident condiia
restrictiv stabilit de art. 1220 alin. (1) partea final C.civ., deci violena svrit
de reprezentantul, prepusul ori gerantul afacerilor celeilalte pri se asimileaz vio-
lenei care provine de la cocontractantul celui ameninat, iar nu violenei svrite
de un ter.
6.5. Sanciune
Sanciunea care intervine n cazul violenei este, aa cum rezult din art. 1216
alin. (1) C.civ., nulitatea relativ a actului juridic.
[1]

Ca i n cazul dolului, existena unui element obiectiv n structura violenei
justific i exercitarea unei aciuni n rspundere civil delictual (art. 1257 C.civ.).
Cele dou aciuni pot fi cumulate, n sensul c se poate cere att anularea con-
tractului, ct i despgubiri.
Acelai art. 1257 C.civ. permite victimei violenei s opteze pentru meninerea
contractului, cu echilibrarea corespunztoare a prestaiilor, inndu-se cont de
prejudiciul pe care l-a suferit ca urmare a violenei.
n sfrit, ca i n cazul dolului, renunarea, expres sau tacit, la dreptul de a
invoca nulitatea relativ pentru violen nu implic, prin ea nsi, renunarea la
dreptul de a cere daune-interese [art. 1265 alin. (3) C.civ.].
7. Leziunea
7.1. Noiune
Prin leziune se nelege prejudiciul material suferit de una dintre pri ca urmare
a ncheierii unui contract.
Ca regul, leziunea const n disproporia vdit de valoare ntre prestaii, ce
exist n chiar momentul ncheierii contractului (laedere a rni; laesio ran,
vtmare, pagub).

[1]
S-a apreciat c, n mod excepional, violena poate atrage i nulitatea absolut a
actului juridic, anume atunci cnd, din cauza ei, consimmntul lipsete cu desvrire,
spre exemplu, o persoan este silit s semneze nscrisul constatator al unui act juridic,
prin aceea c alte persoane i in i i conduc mna C. HAMANGIU, I. ROSETTI-BLNESCU,
Al. BICOIANU, op. cit., vol. II, p. 501; N.D. GHIMPA, Izvoarele obligaiunilor, p. 178. Se observ
c, n acest exemplu, este vorba mai mult dect de o violen, ca viciu de consimmnt,
care, n sensul Codului civil, presupune doar ameninarea, nefiind ns necesar i exer-
citarea unor acte materiale de violen.
II. Actul juridic civil

113
Totui, n cazul minorului, noiunea de pagub primete un neles mai larg,
putnd fi vorba nu numai de compararea prestaiilor din contractul respectiv, ci i de
raportarea obligaiei asumate de minor la patrimoniul su ori la alte circumstane.
Spre deosebire de reglementarea anterioar, n care, ca regul, leziunea i
privea doar pe minorii cu capacitate de exerciiu restrns, corespunztor noii
reglementri trebuie s distingem ntre leziunea n cazul majorului i leziunea n
cazul minorului. Subliniem c i n acest din urm caz leziunea este tot un viciu de
consimmnt, iar nu o problem ce privete capacitatea civil de exerciiu,
anularea actului juridic i, ca o consecin, restituirea (sau, dup caz, adaptarea
contractului) intervin nu att pentru minoritate, ct pentru paguba material suferit
de cel cu capacitate restrns de exerciiu, adic pentru leziune minor restituitur
non tanquam minor, sed tanquam laesus.
7.2. Structura leziunii
Structura leziunii difer n raport de concepia care st la baza reglementrii ei.
n cadrul concepiei subiective, leziunea presupune dou elemente: un element
obiectiv, ce const n disproporia de valoare ntre contraprestaii; un element
subiectiv, constnd n profitarea de situaia special n care se gsete cocon-
tractantul.
n cadrul concepiei obiective, leziunea are un singur element, i anume preju-
diciul material egal cu disproporia de valoare ntre contraprestaii.
Legislaia noastr consacr ambele concepii.
Astfel, leziunea n cazul minorului are la baz concepia obiectiv. n conse-
cin, cel ce invoc leziunea trebuie s dovedeasc numai paguba suferit de
minor.
n schimb, leziunea n cazul majorului beneficiaz de o reglementare fundamen-
tat pe concepia subiectiv, vdita disproporie de valoare ntre prestaii nemai-
fiind suficient, ci mai este necesar ca una dintre pri s profite la ncheierea
contractului de starea de nevoie, de lipsa de experien ori de lipsa de cunotine a
celeilalte pri.
7.3. Domeniul de aplicare
n ceea ce privete leziunea n cazul minorului, aceasta poate fi invocat dac
este vorba de un act juridic care ndeplinete urmtoarele cerine:
s fie un act juridic civil de administrare;
[1]


[1]
Actele juridice ncheiate de minorul cu capacitate de exerciiu restrns fr ncuviin-
are prealabil, dei o asemenea ncuviinare ar fi fost necesar potrivit legii, sunt anulabile
fr a mai trebui s se dovedeasc leziunea Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 1985/1975, n
C.D. 1975, p. 74. Aadar, actul juridic de dispoziie ncheiat de ctre minorul cu capacitate
de exerciiu restrns, singur (fr dubla ncuviinare prealabil: a ocrotitorului legal i a
instanei de tutel), este lovit de nulitate relativ, indiferent dac ar fi sau nu lezionar pentru
minor. Art. 41 alin. (3) C.civ. recunoate minorului cu capacitate de exerciiu restrns [ca,
de altfel, i art. 43 alin. (3), pentru persoana lipsit de capacitate de exerciiu] dreptul de a
Instituii de drept civil

114
s fie act juridic bilateral, cu titlu oneros i comutativ;
s fie ncheiat de minorul ntre 14 i 18 ani singur (minorul cu capacitate de
exerciiu restrns), fr ncuviinarea ocrotitorului legal;
[1]

s fie pgubitor pentru minor, n sensul c prin acel act minorul i asum o
obligaie excesiv prin raportare la starea sa patrimonial, la avantajele pe care le
obine din contract ori la ansamblul circumstanelor [art. 1221 alin. (3) C.civ.].
Caracterul excesiv al obligaiei asumate de minor se apreciaz ns tot prin rapor-
tare la momentul ncheierii contractului.
Ct privete leziunea n cazul majorului, ca regul, pot fi atacate actele juridice
bilaterale, cu titlu oneros i comutative, indiferent dac sunt de administrare sau de
dispoziie, dac, aa cum prevede art. 1221 alin. (1) C.civ., una dintre pri, profi-
tnd de starea de nevoie, de lipsa de experien ori de lipsa de cunotine a celei-
lalte pri,
[2]
stipuleaz n favoarea sa ori a unei alte persoane o prestaie de o
valoare considerabil mai mare, la data ncheierii contractului, dect valoarea pro-
priei prestaii. Alin. (2) al aceluiai articol stipuleaz c existena leziunii se apre-
ciaz i n funcie de natura i scopul contractului.
n cazul majorului, aciunea n anulare este admisibil numai dac leziunea
depete jumtate din valoarea pe care o avea, la momentul ncheierii contrac-
tului, prestaia promis sau executat de partea lezat, iar disproporia trebuie s
subziste pn la data cererii de anulare [art. 1222 alin. (2) C.civ.].
Din mprejurarea c art. 1222 alin. (2) C.civ. se refer numai la aciunea n anu-
lare, s-ar putea trage concluzia, folosind argumentul per a contrario, c, dac par-
tea al crei consimmnt a fost viciat prin leziune solicit reducerea obligaiei sale
(sau, dup caz, mrirea prestaiei celeilalte pri), nu ar mai fi necesar ca dispro-
poria de valoare ntre prestaii s depeasc limita fixat de acest text de lege.
Trebuie reinut c, potrivit art. 1224 C.civ., nu pot fi atacate pentru leziune con-
tractele aleatorii, tranzacia, precum i alte contracte anume prevzute de lege,
aceast dispoziie legal viznd sfera de aplicare a leziunii att n cazul majorului,
ct i n cazul minorului.ncheia singur anumite acte juridice de dispoziie, ns acestea trebuie s fie de mic
valoare, aa nct nu se pune problema leziunii.
De asemenea, nu este susceptibil de anulare pentru leziune nici actul juridic de con-
servare ncheiat de ctre minor, deoarece un asemenea act este ntotdeauna util.
[1]
Dac actul juridic (de administrare) a fost ncheiat cu ncuviinarea ocrotitorului legal,
atunci el nu mai poate fi desfiinat pentru paguba suferit de minorul cu capacitate de
exerciiu restrns, ci, eventual, se va angaja rspunderea ocrotitorului legal fa de minorul
respectiv.
[2]
Totui, n cazul contractului de vnzare, preul derizoriu, adic acel pre care este
ntr-att de disproporionat fa de valoarea bunului, nct este evident c prile nu au dorit
s consimt la o vnzare, atrage nulitatea relativ, conform art. 1665 alin. (2) C.civ., fr a
mai fi necesar ca partea s fi profitat de starea de nevoie, de lipsa de experien ori de lipsa
de cunotine a vnztorului.
II. Actul juridic civil

115
7.4. Sanciune
Art. 1222 alin. (1) C.civ. dispune c partea al crei consimmnt a fost viciat
prin leziune poate cere, la alegerea sa, anularea contractului sau reducerea obliga-
iilor sale cu valoarea daunelor-interese la care ar fi ndreptit, ns textul are o
redactare deficitar, deoarece, n funcie de situaia concret, partea lezat ar
putea s solicite majorarea prestaiei celeilalte pri.
Aadar, leziunea poate conduce la dou sanciuni alternative:
nulitatea relativ;
reducerea sau, dup caz, mrirea uneia dintre prestaii.
Potrivit art. 1222 alin. (3) C.civ., n toate cazurile, instana poate s menin
contractul dac cealalt parte ofer, n mod echitabil, o reducere a propriei creane
sau, dup caz, o majorare a propriei obligaii, dispoziiile privitoare la adaptarea
contractului n ipoteza erorii (art. 1213 C.civ.) aplicndu-se n mod corespunztor.
Evident, textul de lege prezint interes practic n situaia n care partea al crei
consimmnt a fost viciat prin leziune solicit anularea contractului.
n cazul leziunii, art. 1223 alin. (1) C.civ. instituie un termen special de prescrip-
ie extinctiv, anume un an de la data ncheierii contractului, indiferent dac s-ar
solicita anularea sau reducerea (majorarea) uneia dintre obligaii.
De asemenea, prin derogare de la regula stabilit de art. 1249 alin. (2) teza a II-a
C.civ. n ceea ce privete invocarea nulitii relative pe cale de excepie, art. 1223
alin. (2) C.civ. prevede c anulabilitatea contractului pentru leziune nu poate s fie
opus pe cale de excepie cnd dreptul la aciune este prescris.
Seciunea a IV-a. Obiectul actului juridic civil
1. Noiune
n doctrina corespunztoare reglementrii anterioare, ca regul, prin obiect al
actului juridic civil se nelege conduita prilor stabilit prin acel act juridic, adic
aciunile sau inaciunile la care sunt ndreptite ori de care sunt inute prile, iar
pentru ipoteza n care conduita privea un bun, se spunea c bunul formeaz obiect
derivat al actului juridic civil. Prin urmare, se considera c obiectul actului juridic
civil coincide cu obiectul raportului juridic civil care s-a nscut (modificat sau stins)
din acel act juridic.
[1]

Noul Cod civil distinge ntre obiectul contractului i obiectul obligaiei.
Astfel, potrivit art. 1225 alin. (1) C.civ., obiectul contractului l reprezint opera-
iunea juridic, precum vnzarea, locaiunea, mprumutul i altele asemenea, con-
venit de pri, astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor i obligaiilor
contractuale, iar art. 1226 alin. (2) C.civ. dispune c obiectul obligaiei este pres-
taia la care se angajeaz debitorul.

[1]
A se vedea, pentru dezvoltri, G. BOROI, op. cit., p. 191 i urm.
Instituii de drept civil

116
A spune c actul juridic n general (privit n abstract) are ca obiect o operaiune
juridic nu ar prezenta utilitate practic semnificativ.
[1]
ns, a spune despre un
anumit act juridic (concret) c are ca obiect operaiunea juridic nseamn, n reali-
tate, a te referi la conduita prilor, spre exemplu, obiectul contractului de vnzare
l reprezint vnzarea, adic transmiterea unui drept patrimonial (sau ndatorirea
de a transmite un asemenea drept) de ctre o parte contractant n schimbul plii
unui pre de ctre cealalt parte contractant. De asemenea, prestaiile la care se
angajeaz prile nu nseamn nimic altceva dect aciunile sau inaciunile de care
sunt inute prile (conduita prilor), de exemplu, vnztorul i asum, ntre altele,
obligaia de a preda lucrul cumprtorului, iar aceast obligaie are ca obiect nsi
predarea.
Reinem c obiectul constituie o condiie de fond, esenial, de validitate i
general a actului juridic civil.
2. Cerinele valabilitii obiectului actului juridic civil
2.1. Enumerarea cerinelor valabilitii obiectului actului juridic civil
Art. 1225 alin. (2) C.civ. prevede c obiectul contractului trebuie s fie deter-
minat i licit, sub sanciunea nulitii absolute, iar art. 1226 alin. (2) C.civ. dispune
c obiectul obligaiei trebuie s fie, sub sanciunea nulitii absolute, determinat
sau cel puin determinabil i licit.
Rezult, aadar, cerinele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic
civil, anume obiectul s fie determinat sau determinabil i obiectul s fie licit, la
care mai adugm i cerinele ca obiectul s existe i s fie posibil.
Pentru valabilitatea obiectului anumitor acte juridice civile exist ns i cerine
speciale, de exemplu, obiectul s fie un fapt personal al celui care se oblig, s
existe autorizaia administrativ sau judiciar prevzut de lege, pentru actele
juridice de nstrinare obiectul derivat (lucrul) s fie n circuitul civil. De asemenea,
natura unor acte juridice impune ca obiectul lor s priveasc numai anumite bunuri,
spre exemplu, mprumutul de folosin privete numai bunuri neconsumptibile,
mprumutul de consumaie nu poate privi dect bunuri fungibile i consumptibile
potrivit naturii lor, gajul se refer la un bun mobil etc.
2.2. Obiectul s fie determinat sau determinabil
Aceast cerin este prevzut att de art. 1179 alin. (1) pct. 3 C.civ., care
vorbete despre un obiect determinat, ca o condiie esenial pentru validitatea
unui contract, ct i de art. 1225 alin. (2) i art. 1226 alin. (2) C.civ.
Un act juridic civil care nu ar avea ca obiect o operaiune juridic determinat ar
fi lovit de nulitate absolut, nefiind suficient nici mcar o operaiune juridic deter-

[1]
Poate c singura deosebire important ntre obiectul actului juridic i obiectul obligaiei
vizeaz una dintre cerinele de valabilitate, anume c actul juridic trebuie s aib un obiect
determinat, n vreme ce pentru obligaie ar fi suficient nu numai un obiect determinat, ci i
determinabil la momentul ncheierii actului juridic.
II. Actul juridic civil

117
minabil. Prestaia (aciune sau absteniune) trebuie s fie determinat sau cel
puin determinabil (susceptibil de a fi determinat) la momentul ncheierii actului
juridic, ca, de altfel, i obiectul derivat (bunul).
Cnd obiectul privete un bun individual determinat (res certa), prin ipotez,
aceast cerin de valabilitate a obiectului este ndeplinit. Dac este vorba de
bunuri determinate generic (res genera), cerina este ndeplinit fie prin stabilirea
precis a cantitii, calitii (obiectul este determinat i atunci cnd prile stabilesc
cantitatea, fr s precizeze ns calitatea, ntruct, prile nederognd prin
stipulaie expres, i va gsi aplicare criteriul legal de stabilire a calitii, criteriu
prevzut de art. 1486 teza a II-a C.civ., potrivit cruia debitorul nu este liberat dect
prin predarea unor bunuri de calitate cel puin medie), valorii (ntr-o asemenea
situaie, se spune c obiectul este determinat), fie prin stabilirea numai a unor crite-
rii de determinare, care se vor folosi n momentul executrii actului juridic (n acest
caz, se spune c obiectul este determinabil).
n ceea ce privete determinarea calitii obiectului, potrivit art. 1231 C.civ.,
atunci cnd nu poate fi stabilit potrivit contractului, calitatea prestaiei sau a obiec-
tului acesteia trebuie s fie rezonabil sau, dup mprejurri, cel puin de nivel
mediu.
n situaia n care preul sau orice alt element al contractului urmeaz s fie
determinat de un ter, acesta trebuie s acioneze n mod corect, diligent i echi-
distant, iar dac terul nu stabilete preul sau orice alt element al contractului ori
aprecierea sa este n mod evident nerezonabil, atunci, la cererea prii interesate,
preul sau elementul nedeterminat va fi stabilit de ctre instan (art. 1232 C.civ.).
n cazul raporturilor dintre profesioniti, conform art. 1233 C.civ., dac un con-
tract ncheiat ntre acetia nu stabilete preul i nici nu indic o modalitate pentru
a-l determina, se presupune c prile au avut n vedere preul practicat n mod
obinuit n domeniul respectiv pentru aceleai prestaii realizate n condiii compa-
rabile sau, n lipsa unui asemenea pre, un pre rezonabil.
De asemenea, atunci cnd, potrivit contractului, preul se determin prin rapor-
tare la un factor de referin, iar acest factor nu exist, a ncetat s mai existe ori
nu mai este accesibil, el se nlocuiete, n absena unei convenii contrare, cu
factorul de referin cel mai apropiat (art. 1234 C.civ.).
2.3. Obiectul s fie licit
Aceast cerin este prevzut de art. 1225 alin. (2) C.civ. i de art. 1226 alin. (2)
C.civ.
Cu referire la operaiunea juridic, art. 1225 alin. (3) C.civ. dispune c obiectul
este ilicit atunci cnd este prohibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor
moravuri.
Se observ c, n concepia legiuitorului, nu exist o cerin distinct a obiec-
tului de a fi moral, ci aceasta este o component a cerinei ca obiectul s fie licit.
Prestaiile (aciunile sau inaciunile) prilor actului juridic civil trebuie s fie n
concordan att cu legea, ct i cu bunele moravuri (regulile de convieuire socia-
l sau morala).
Instituii de drept civil

118
n cazul n care obiectul actului juridic este ilicit, sanciunea care intervine este
nulitatea absolut.
2.4. Obiectul s existe
n msura n care conduita prilor privete un bun, devin incidente urmtoarele
reguli:
dac bunul a existat, dar nu mai exist la data ncheierii actului juridic, cerina
nu este ndeplinit i, deci, actul juridic nu este valabil (o aplicaie a acestei reguli o
face art. 1659 C.civ. n materia vnzrii, dispunnd c, dac n momentul vnzrii
unui bun individual determinat acesta pierise n ntregime, contractul nu produce
niciun efect. Dac bunul pierise numai n parte, cumprtorul care nu cunotea
acest fapt n momentul vnzrii poate cere fie anularea vnzrii, fie reducerea
corespunztoare a preului);
bunul prezent n momentul ncheierii actului juridic ndeplinete cerina n
discuie, chiar dac bunul piere ulterior;
un bun viitor poate forma, n principiu, obiect valabil al unui act juridic civil,
conform art. 1228 C.civ. (de exemplu, o recolt viitoare, lucrul care se va confec-
iona etc.). Exist ns i excepii, de exemplu, succesiunea viitoare nu poate forma
obiect nici pentru convenie, nici pentru actul juridic unilateral care const n
acceptarea sau renunarea la succesiune (art. 956 C.civ.).
Cerina este ndeplinit i n ipoteza n care se ncheie un act juridic privind un
bun care aparine unui ter. n acest sens, art. 1230 C.civ. dispune c, dac prin
lege nu se prevede altfel, bunurile unui ter pot face obiectul unei prestaii, debitorul
fiind obligat s le procure i s le transmit creditorului sau, dup caz, s obin
acordul terului, iar n cazul neexecutrii obligaiei, debitorul rspunde pentru preju-
diciile cauzate.
Spre exemplu, n cazul vnzrii bunului individual determinat proprietatea altuia
(art. 1683 C.civ.), ntruct transmiterea dreptului de proprietate este un efect al
contractului de vnzare (este vorba despre executarea obligaiei de a da asumat
de ctre vnztor), lipsa calitii de proprietar al vnztorului la momentul ncheierii
contractului nu atrage nevalabilitatea vnzrii, ns, n aplicarea principiului nemo
plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet, cumprtorul va deveni pro-
prietar al bunului numai dac vnztorul dobndete proprietatea asupra acestuia
ori dac vnzarea este ratificat de ctre terul proprietar; dac vnztorul nu asi-
gur transmiterea proprietii ctre cumprtor, nseamn c nu i-a executat
obligaia asumat, astfel nct cumprtorul poate cere rezoluiunea contractului,
restituirea preului, precum i, dac este cazul, daune-interese.
Subliniem ns c exist i norme speciale care derog de la regula nscris n
art. 1230 C.civ., n sensul c, pentru ipotezele la care se refer n mod expres (i
limitativ), situeaz problema nstrinrii bunului altuia nu pe trmul executrii
actului juridic, ci pe cel al ncheierii valabile, cum este cazul art. 45 alin. (2) din
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, art. 1064 alin. (2) C.civ.
II. Actul juridic civil

119
2.5. Obiectul s fie posibil
Din mprejurarea c, referitor la imposibilitatea iniial a obiectului obligaiei,
art. 1227 C.civ. dispune c actul juridic este valabil chiar dac, la momentul
ncheierii sale, una dintre pri se afl n imposibilitate de a-i executa obligaia,
afar de cazul n care prin lege se prevede altfel nu trebuie tras concluzia c
actul juridic ar fi valabil chiar dac ar avea un obiect imposibil pentru oricine. Dim-
potriv, trebuie avut n vedere c imposibilitatea absolut a obiectului echivaleaz
practic cu lipsa obiectului, ceea ce duce la nulitatea absolut a actului juridic, aa
nct obiectul actului juridic trebuie s fie posibil ad impossibilium, nulla obligatio.
Cerina ar fi nendeplinit numai n cazul n care este vorba de o imposibilitate
absolut (obiectiv), n sensul c obiectul este imposibil pentru oricine. Imposi-
bilitatea poate s fie de ordin material (dac obiectul actului juridic nu poate fi
nfptuit din cauza unei stri de fapt), dar i de ordin juridic (dac se datoreaz
unei mprejurri de drept).
Dac, ns, imposibilitatea este relativ, adic obiectul este imposibil pentru
debitor, nu ns i pentru o alt persoan, atunci obiectul actului juridic este posibil,
deci actul juridic este valabil, iar n caz de neexecutare culpabil din partea debito-
rului, se va angaja rspunderea sa civil.
Dac, n momentul ncheierii unui contract sinalagmatic, obiectul era posibil, dar
ulterior executarea lui devine imposibil datorit unui caz fortuit sau de for majo-
r, atunci se va pune problema riscului contractului, iar dac executarea devine
imposibil din culpa prii, atunci se va angaja rspunderea sa civil.
2.6. Obiectul s fie n circuitul civil
Aceast cerin se refer la bunuri, ca obiect derivat al actului juridic civil, fiind
prevzut n mod expres de art. 1229 C.civ., potrivit cruia numai bunurile care
sunt n circuitul civil pot face obiectul unei prestaii contractuale i reluat n
materia contractului de ipotec de art. 2351 alin. (1) C.civ., neputndu-se astfel
ipoteca bunurile inalienabile sau insesizabile.
Prin bunuri aflate n circuitul civil vom nelege acele bunuri care pot fi dobndite
sau nstrinate prin acte juridice civile, indiferent c ar fi vorba despre bunuri care
pot circula nengrdit sau despre bunuri care pot circula n condiii restrictive.
ncheierea actului juridic cu nesocotirea interdiciei de nstrinare sau a cerin-
elor restrictive de circulaie a anumitor bunuri atrage sanciunea nulitii absolute a
actului juridic respectiv.
ns bunurile scoase din circuitul civil pot forma obiectul anumitor acte juridice
(de exemplu, bunurile proprietate public pot constitui obiectul derivat al unui con-
tract de concesiune sau de nchiriere).
2.7. Obiectul s fie o fapt personal a celui care se oblig
Cerina este necesar n cazul n care obiectul actului juridic const ntr-o fapt
i decurge din principiul potrivit cruia o persoan nu poate fi obligat dect prin
voina sa. Prin urmare, o parte nu poate promite ntr-un act juridic fapta altuia, ci
Instituii de drept civil

120
numai propria sa fapt, cu excepia ipotezei n care promisiunea s-ar face n
calitate de reprezentant al acelei persoane.
n alte cuvinte, sub aspectul opozabilitii, promisiunea faptei altuia este lipsit
de eficien juridic n privina persoanei a crei fapt a fost promis. n schimb,
este valabil actul juridic prin care o parte se oblig s depun toat diligena pentru
a convinge un ter s ncheie ori s ratifice un act juridic (convenie de porte-fort),
deoarece este vorba de propria fapt a celui care i-a asumat o asemenea
obligaie, iar dac terul consimte ulterior, el nsui ncheie un contract, ader la un
contract sau l ratific, prin voina sa. n caz contrar, potrivit art. 1283 alin. (1)
C.civ., cel care se angajeaz la a determina un ter s ncheie sau s ratifice un act
este inut s repare prejudiciul cauzat dac terul refuz s se oblige.
n actele juridice cu caracter strict personal (intuitu personae), precum contrac-
tul de mandat, contractul de antrepriz, contractul de angajare a unui avocat etc.,
obiectul trebuie s fie o fapt personal a celui care se oblig, deoarece
cocontractantul a ncheiat actul juridic n considerarea nsuirilor acestuia.
2.8. Existena autorizaiei administrative sau judiciare ori a altei cerine
prevzute de lege
Art. 207 C.civ., dup ce prevede c n cazul activitilor care trebuie autorizate
de organele competente, dreptul de a desfura asemenea activiti se nate
numai din momentul obinerii autorizaiei respective, dac prin lege nu se prevede
altfel, instituie sanciunea nulitii absolute pentru actele i operaiunile svrite
fr autorizaiile prevzute de lege.
n cazul unor acte juridice care au ca obiect (derivat) anumite bunuri, sub
sanciunea nulitii absolute, actul juridic nu poate fi ncheiat dac nu se obine
autorizaia administrativ prevzut de lege. n acest sens, Legea nr. 295/2004
privind regimul armelor i al muniiilor, cu modificrile i completrile ulterioare,
instituie obligativitatea obinerii prealabile de autorizaie n vederea ncheierii de
acte juridice privitoare la arme i muniii.
Mai reinem c, n sistemul Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru
investiii imobiliare, pn la rambursarea integral a creditului, imobilul ipotecat
poate fi nstrinat de ctre debitorul care a constituit ipoteca numai cu acordul
prealabil al creditorului ipotecar, acord dat pentru fiecare nstrinare, sub sanciu-
nea nulitii absolute [art. 5 alin. (1) i (2) din Legea nr. 190/1999, cu modificrile i
completrile ulterioare].
Seciunea a V-a. Cauza (scopul) actului juridic civil
1. Noiune
n literatura de specialitate corespunztoare Codului civil din 1864, de regul,
prin cauza (scopul) actului juridic civil se nelegea obiectivul urmrit la ncheierea
II. Actul juridic civil

121
acestuia. Se mai sublinia c n structura cauzei actului juridic civil intr dou
elemente, anume scopul imediat i scopul mediat.
[1]

Noul Cod civil nu a reinut aceast concepie, nedefinind cauza i prin luarea n
considerare a scopului imediat. Astfel, potrivit art. 1235 C.civ., cauza actului juridic
civil este motivul care determin fiecare parte s ncheie contractul.
Motivul determinant al ncheierii actului juridic se poate referi fie la nsuirile
unei prestaii, fie la calitile unei persoane. El se caracterizeaz prin aceea c este
concret i variabil de la o categorie la alta de acte juridice civile i chiar n cadrul
aceleiai categorii de acte juridice civile. Spre exemplu, n cazul contractului de
vnzare, scopul mediat const n destinaia concret ce urmeaz a se da lucrului
cumprat, respectiv sumei ce reprezint preul, astfel nct difer de la cumprtor
la cumprtor (o persoan cumpr o locuin pentru a o dona cuiva, alt persoa-
n cumpr o cas pentru a locui n ea, iar o alt persoan cumpr o cas pentru
a face o investiie etc.), respectiv de la vnztor la vnztor (o persoan vinde un
lucru pentru ca din suma obinut ca pre s i cumpere un alt lucru, o alt per-
soan vinde un lucru pentru ca din suma obinut s i plteasc o datorie etc.).
Cauza este o condiie de fond, esenial, de validitate i general a actului juri-
dic civil. Ea rspunde la ntrebarea pentru ce s-a ncheiat actul juridic civil?
Cauza actului juridic nu se confund cu consimmntul, ci, dimpotriv, mpreu-
n cu acesta formeaz voina juridic, aceasta din urm cuprinznd i scopul
urmrit de parte atunci cnd i-a dat consimmntul la ncheierea actului juridic,
obligaia pe care i-a asumat-o nereprezentnd altceva dect mijlocul prin care se
ajunge la realizarea scopului respectiv. De asemenea, cauza actului juridic nu
trebuie confundat nici cu obiectul acestuia i nici cu izvorul raportului juridic civil
concret.
Dac inem cont i de sensul filosofic al noiunii de cauz (causa efficiens),
constatm c terminologia folosit de Codul civil este relativ improprie, fiind prefe-
rabil ca pentru desemnarea acestei condiii a actului juridic civil s se utilizeze
cuvntul scop. Dei, aparent, cauza n sens juridic (causa finalis ori scopul) ar
urma efectului, n sensul c realizarea scopului propus este ulterioar momentului
ncheierii actului juridic, n realitate, cauza precede efectului, ntruct, fiind prefigu-
rarea mental a scopului urmrit, se realizeaz nainte i n vederea ncheierii
actului juridic.
2. Cerinele valabilitii cauzei actului juridic civil
2.1. Enumerarea cerinelor valabilitii cauzei actului juridic civil
Conform art. 1236 C.civ., pentru a fi valabil, cauza actului juridic civil trebuie s
ndeplineasc urmtoarele cerine, cumulativ:
s existe;
s fie licit;
s fie moral.

[1]
A se vedea, pentru dezvoltri, G. BOROI, op. cit., p. 198-199.
Instituii de drept civil

122
2.2. Cauza s existe
Cauza nu exist atunci cnd partea nu are aptitudinea de a-i reprezenta (prefi-
gura) corect faptele sale ori consecinele acestora. n alte cuvinte, lipsa cauzei se
poate datora lipsei discernmntului.
ntruct noua reglementare nu a mai reinut ca o cerin distinct a cauzei i pe
aceea de a fi real, vom considera c lipsa cauzei include i ipoteza n care cauza
este fals, deci cnd partea s-a aflat ntr-o eroare esenial asupra existenei
cauzei, adic asupra motivului care a determinat-o s ncheie actul juridic,
[1]
ceea
ce evideniaz strnsa legtur ce exist ntre aceast cerin a cauzei i eroarea
ca viciu de consimmnt. Spre exemplu, s-ar putea obine anularea unui legat
pentru lipsa cauzei (cauz fals) dac se face dovada c testatorul nu a tiut c i
se va nate un copil (ceea ce implic necunoaterea, de ctre testator, a sarcinii
femeii) i c, dac ar fi cunoscut aceast mprejurare, nu ar mai fi lsat legatul.
Potrivit art. 1238 alin. (1) C.civ., lipsa cauzei atrage anulabilitatea contractului,
cu excepia cazului n care contractul a fost greit calificat i poate produce alte
efecte juridice. Desigur c, n situaia cauzei false, nulitatea relativ a actului
juridic va interveni numai dac sunt ndeplinite condiiile de la eroare.
ntruct condiiile de validitate privesc ncheierea actului juridic, nseamn c
existena cauzei se apreciaz prin raportare la momentul ncheierii acestuia. Altfel
spus, nu este necesar ca motivul determinant al ncheierii actului juridic s subziste
pn la executarea acestuia. Dac mprejurarea care a determinat pe una dintre
pri s ncheie actul juridic a suferit modificri sau a disprut pn la executarea
acestuia, atunci nu se va pune problema anulrii actului juridic pentru lipsa cauzei,
ci, dup caz, problema revizuirii efectelor pe temeiul impreviziunii, a riscului sau
chiar a leziunii.
2.3. Cauza s fie licit
Conform art. 1236 alin. (2) C.civ., cauza este ilicit atunci cnd este contrar
legii i ordinii publice.
De asemenea, cauza este ilicit i n ipoteza fraudei la lege, deci atunci cnd
actul juridic este doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme legale impe-
rative (art. 1237 C.civ.).
n cazul actelor juridice nenumite, ar putea s aib caracter ilicit nu numai moti-
vul determinant, ci chiar prestaia la care se oblig una dintre pri, de exemplu,
contractul prin care Primus se oblig s i plteasc lui Secundus o sum de bani
dac acesta din urm svrete o anumit infraciune.
Cauza ilicit atrage nulitatea absolut a actului juridic dac este comun ori, n
caz contrar, dac cealalt parte a cunoscut-o sau, dup mprejurri, trebuia s o
cunoasc [art. 1238 alin. (2) C.civ.], iar prestaia primit sau executat n temeiul

[1]
De altfel, chiar i sub imperiul Codului civil din 1864, s-a susinut c lipsa cauzei se
confund cu cauza fals, care, la rndul ei, nu este dect o eroare asupra cauzei
A. IONACU, op. cit., p. 91. n sensul c o obligaie nu poate fi lipsit de cauz dect atunci
cnd este fondat pe o cauz fals, menionm i M.F. MOURLON, op. cit., tome II, p. 575.
II. Actul juridic civil

123
unei cauze ilicite rmne ntotdeauna supus restituirii (art. 1638 C.civ.). Argu-
mentul per a contrario nu ar fi suficient pentru a stabili soarta unui contract la
ncheierea cruia doar una dintre pri a urmrit un scop ilicit, iar cealalt parte nu
a cunoscut i nici nu trebuia s cunoasc aceast mprejurare, deoarece s-ar
putea concluziona fie n sensul valabilitii contractului, fie n sensul nulitii relative
(i virtuale). n ce ne privete, optm pentru soluia valabilitii contractului, afar
de cazul n care, pe temeiul unei norme speciale (inclusiv aparinnd unei alte
ramuri de drept, spre exemplu, dreptului penal), ar urma s se dea o alt soluie.
2.4. Cauza s fie moral
Potrivit art. 1236 alin. (3) C.civ., cauza este imoral atunci cnd este contrar
bunelor moravuri.
Cauza imoral atrage nulitatea absolut a actului juridic
[1]
dac este comun ori,
n caz contrar, dac cealalt parte a cunoscut-o sau, dup mprejurri, trebuia s o
cunoasc [art. 1238 alin. (2) C.civ.], iar prestaia primit sau executat n temeiul
unei cauze imorale rmne ntotdeauna supus restituirii (art. 1638 C.civ.).
Ct privete corelaia dintre art. 1238 alin. (2) C.civ. i art. 11 C.civ., conform
cruia nu se poate deroga prin convenii sau acte juridice unilaterale de la legile
care intereseaz ordinea public sau de la bunele moravuri, se observ c nu
exist o suprapunere ntre domeniile de aplicare ale celor dou texte de lege, n
sensul c n baza art. 11 C.civ. pot fi declarate nule numai actele juridice avnd o
cauz ce contravine dispoziiilor exprese care intereseaz ordinea public i
bunele moravuri, aa nct vor putea fi declarate nule numai pe temeiul art. 1238
alin. (2) C.civ. acele acte juridice a cror cauz, dei imoral, nu contravine unei
dispoziii legale exprese.
Mai precizm c, dac obiectul actului juridic civil contravine normelor impe-
rative, ordinii publice sau bunelor moravuri, atunci i cauza actului juridic respectiv
este ilicit sau imoral, n schimb, pot exista situaii n care cauza actului juridic s
fie ilicit sau imoral, iar obiectul acelui act juridic s fie licit.
3. Proba cauzei
Potrivit art. 1239 alin. (1) C.civ., contractul este valabil chiar atunci cnd cauza
nu este expres prevzut, iar alin. (2) al aceluiai articol dispune c existena
unei cauze valabile se prezum pn la proba contrar.
Prin urmare, cel care invoc lipsa ori nevalabilitatea cauzei are sarcina probei.
[2]

Fiind vorba de un fapt juridic stricto sensu, este admisibil orice mijloc de prob.


[1]
Spre exemplu, s-a decis c antecontractul de vnzare ncheiat pentru a se menine o
relaie de concubinaj este lovit de nulitate absolut pentru cauz imoral C.A. Ploieti,
dec. civ. nr. 211/1998, B.J., semestrul I/1998, p. 198.
[2]
A se vedea i C.S.J., completul de 7 judectori, dec. nr. 39/1994, n B.J. 1994, p. 45.
Instituii de drept civil

124
Seciunea a VI-a. Forma actului juridic civil
1. Consideraii generale
1.1. Noiunea de form a actului juridic civil
Prin forma actului juridic civil se nelege modalitatea de exteriorizare a mani-
festrii de voin, fcut cu intenia de a crea, modifica sau stinge un raport juridic
civil concret.
Pe lng aceast accepiune restrns, expresia forma actului juridic civil
poate avea i un sens larg, desemnnd trei cerine de form: forma cerut pentru
nsi validitatea actului juridic (forma ad validitatem sau ad solemnitatem); forma
cerut pentru probarea actului juridic (forma ad probationem); forma cerut pentru
opozabilitatea actului juridic fa de teri.
1.2. Principiul consensualismului
Privit n nelesul ei restrns, forma actului juridic civil este guvernat de prin-
cipiul consensualismului, care, la rndul lui, reprezint o aplicare n aceast
materie a principiului libertii actelor juridice civile (principiul autonomiei de voin).
Prin principiul consensualismului se nelege acea regul de drept potrivit creia
simpla manifestare de voin este nu numai necesar, ci i suficient pentru ca
actul juridic civil s ia natere n mod valabil sub aspectul formei care mbrac
manifestarea de voin fcut n scopul de a produce efecte juridice. n alte cuvin-
te, pentru a produce efecte juridice civile, manifestarea de voin nu trebuie s
mbrace o form special.
n legislaia actual, exist o consacrare expres, cu caracter general, a acestui
principiu n art. 1178 C.civ. potrivit cruia contractul se ncheie prin simplul acord
de voine al prilor dac legea nu impune o anumit formalitate pentru ncheierea
sa valabil.
De asemenea, acest principiu este consacrat n mod expres pentru anumite
acte juridice civile, precum contractul de vnzare [art. 1674 C.civ., conform cruia
cu excepia cazurilor prevzute de lege ori dac din voina prilor nu rezult con-
trariul, proprietatea se strmut de drept cumprtorului din momentul ncheierii
contractului, chiar dac bunul nu a fost predat ori preul nu a fost pltit nc] sau,
mai larg, contractele translative de drepturi reale [art. 1273 alin. (1) teza I C.civ.
care dispune c drepturile reale se constituie i se transmit prin acordul de voin
al prilor, chiar dac bunurile nu au fost predate, dac acest acord poart asupra
unor bunuri determinate, ori prin individualizarea bunurilor, dac acordul poart
asupra unor bunuri de gen].
Fiind vorba de un principiu, nseamn c excepiile trebuie s fie expres i
limitativ prevzute de lege.


II. Actul juridic civil

125
1.3. Clasificarea condiiilor de form ale actului juridic civil
Dou criterii pot fi folosite pentru clasificarea condiiilor de form ale actului
juridic civil.
Dup consecinele nerespectrii lor, condiiile de form se mpart n:
forma cerut pentru valabilitatea actului juridic civil (numit i forma ad vali-
ditatem sau forma ad solemnitatem), a crei nerespectare atrage nulitatea absolut
a actului juridic civil;
forma cerut pentru probarea actului juridic (numit i forma ad probationem),
a crei nerespectare nu atrage nevalabilitatea actului juridic civil, ci, n principiu,
imposibilitatea dovedirii lui cu un alt mijloc de prob;
forma cerut pentru opozabilitate fa de teri, a crei nerespectare, de
asemenea, nu atrage nevalabilitatea actului juridic civil, ci numai sanciunea inopo-
zabilitii fa de teri, acetia din urm fiind n drept s fac abstracie de actul
juridic civil ce trebuia s le fie adus la cunotin, deci s l ignore.
Dup sursa (izvorul) lor, se poate distinge ntre:
forma legal, adic forma care este impus printr-o dispoziie legal;
forma voluntar (convenional), care este impus de pri, iar nu de lege.
n privina formei convenite de pri, reinem ns c, potrivit art. 1242 alin. (2)
C.civ., dac prile s-au nvoit ca un contract s fie ncheiat ntr-o anumit form,
pe care legea nu o cere, contractul se socotete valabil chiar dac forma nu a fost
respectat.
2. Forma ad validitatem
Prin forma pentru valabilitatea actului juridic civil se nelege acea condiie de
validitate, esenial i special, care const n necesitatea ndeplinirii formalitilor
prestabilite de lege, n lipsa crora actul juridic civil nu s-ar putea nate n mod
valabil.
n ceea ce ne privete, apreciem c forma ad validitatem poate s fie nu numai
legal, ci i voluntar, deci nu ar trebui exclus posibilitatea prilor actului juridic
de a ridica, prin voina lor, forma unui act juridic care, potrivit legii, nu este solemn,
la rangul de condiie esenial pentru ncheierea valabil a actului juridic respectiv.
Spre exemplu, prile se neleg cu privire la ncheierea unui contract (pentru care
legea nu ar pretinde forma ad validitatem), stabilind drepturile i obligaiile ce
constituie efectele acestuia, ns mai convin c respectivul contract va fi considerat
valabil ncheiat numai din momentul ntocmirii lui n form autentic. Desigur c, n
baza principiului libertii actelor juridice, prile, prin acordul lor de voin, expres
sau tacit [art. 1242 alin. (2) C.civ.], ar putea renuna ulterior la forma pe care o sta-
biliser iniial. De asemenea, ar fi posibil s se fac o ofert n vederea ncheierii
unui contract pentru care legea nu cere forma ad validitatem, dar ofertantul s
stipuleze c simpla acceptare a ofertei nu este suficient, ci contractul trebuie
ncheiat n form autentic.
Instituirea formei necesare pentru nsi valabilitatea actului juridic civil se
bazeaz pe urmtoarele raiuni: atenionarea prilor asupra importanei deosebite
Instituii de drept civil

126
pe care o au anumite acte juridice pentru patrimoniul celui care le face sau pentru
patrimoniile celor care le fac (de exemplu, n cazul donaiei, al renunrii exprese la
succesiune etc.); asigurarea libertii i certitudinii consimmntului (cum este
cazul testamentului); exercitarea unui control al societii, prin organele statului, cu
privire la actele juridice civile care prezint o importan ce depete cadrul strict
al intereselor prilor (de exemplu, n cazul contractului prin care se nfiineaz o
societate cu personalitate juridic, al conveniilor care strmut sau constituie
drepturi reale ce urmeaz a fi nscrise n cartea funciar etc.).
Forma cerut ad validitatem prezint urmtoarele caractere:
reprezint un element constitutiv (esenial) al actului juridic civil, n lipsa cruia
actul juridic va fi lovit de nulitate absolut;
este incompatibil cu manifestarea tacit de voin, deci presupune mani-
festarea expres de voin;
este exclusiv, n sensul c, pentru un anumit act juridic civil solemn, trebuie
ndeplinit o anumit form, de regul, forma autentic [de la acest caracter exist
ns i excepii, precum testamentul (art. 1041 C.civ.), fideiusiunea (art. 2282
C.civ.) etc.].
Chiar dac, n cele mai multe cazuri, forma ad validitatem mbrac forma auten-
tic, trebuie reinut c ntre cele dou noiuni nu exist identitate. Spre exemplu:
testamentul poate mbrca nu numai forma autentic, dar poate fi i olograf (scris
n ntregime, datat i semnat de ctre testator); contractul de arendare trebuie
ncheiat n form scris, fiind suficient chiar i un nscris sub semntur privat etc.
Cerinele care trebuie respectate pentru asigurarea formei ad validitatem sunt
urmtoarele:
toate clauzele actului juridic civil trebuie s mbrace forma cerut pentru vala-
bilitatea sa, ceea ce nseamn c, n principiu, nu este admisibil aa-numitul act
per relationem, adic actul n care, pentru determinarea coninutului su, se face
trimitere la o surs extern;
[1]

actul juridic aflat n interdependen cu un act juridic solemn trebuie s
mbrace i el forma solemn. Spre pild: mandatul dat pentru ncheierea unui act
juridic solemn trebuie constatat printr-o procur autentic; att pactul de opiune,
ct i declaraia de acceptare trebuie ncheiate n forma prevzut de lege pentru
contractul pe care prile urmresc s l ncheie [art. 1278 alin. (5) C.civ.], deci,
dac este cazul, forma cerut ad validitatem; cesiunea contractului i acceptarea
acesteia de ctre contractantul cedat trebuie ncheiate n forma cerut de lege
pentru validitatea contractului cedat (art. 1316 C.civ.) etc.;

[1]
n cazul n care convenia, pentru care legea pretinde forma ad validitatem, este
ncheiat prin coresponden, att oferta de a contracta, ct i acceptarea ofertei trebuie s
ndeplineasc cerinele de form.
De asemenea, potrivit art. 7 din Legea nr. 455/2001, nscrisul n form electronic este
considerat a ndeplini condiia de form ad validitatem (sau, dup caz, ad probationem)
dac i s-a ncorporat, ataat sau i s-a asociat logic o semntur electronic extins (art. 4
pct. 4 din Legea nr. 455/2001), bazat pe un certificat calificat (art. 4 pct. 12, art. 18 i
art. 20 din Legea nr. 455/2001) i generat prin intermediul unui dispozitiv securizat de
creare a semnturii (art. 4 pct. 8 din Legea nr. 455/2001).
II. Actul juridic civil

127
actul juridic prin care se modific un act juridic solemn trebuie s mbrace i el
forma solemn (art. 1243 C.civ.);
actul juridic care determin ineficiena unui act juridic solemn trebuie s
mbrace i el forma solemn. De la aceast regul exist ns i excepii, spre
exemplu: legatul poate fi revocat i n mod tacit (art. 1052 C.civ.); desemnarea
tutorelui de ctre printe poate fi fcut numai n form autentic, ns revocarea
poate fi fcut chiar i printr-un nscris sub semntur privat (art. 114 C.civ.).
Principalele acte juridice pentru care legea pretinde forma solemn (de regul,
forma autentic) sunt urmtoarele:
contractul de donaie [art. 1011 alin. (1) C.civ.];
promisiunea de donaie [art. 1014 alin. (1) C.civ.];
testamentul (art. 1040 C.civ.);
revocarea expres a unui legat [art. 1051 alin. (1) C.civ.];
renunarea expres la succesiune [art. 1120 alin. (2) C.civ.];
nlturarea efectelor nedemnitii de drept sau judiciare [art. 961 alin. (1)
C.civ.];
convenia de constituire a unui drept de ipotec imobiliar [art. 2378 alin. (1)
C.civ.] sau mobiliar [art. 2388 C.civ.];
[1]

fiducia [art. 774 alin. (1) teza I C.civ.];
vnzarea unei moteniri [art. 1747 alin. (2) C.civ.];
convenia prin care se lichideaz regimul legal al comunitii de bunuri
[art. 355 alin. (1) C.civ.];
partajul convenional n timpul comunitii de bunuri [art. 358 alin. (1) C.civ.];
partajul succesoral n cazul existenei bunurilor imobile succesorale [art. 1144
alin. (1) teza a II-a C.civ.];
contractul de societate n cazul aportului unor bunuri imobile sau, dup caz, al
altor drepturi reale imobiliare [art. 1883 alin. (2) C.civ.];
contractul de ntreinere (art. 2255 C.civ.);
fideiusiunea, care trebuie asumat n mod expres printr-un nscris autentic
sau sub semntur privat, sub sanciunea nulitii absolute (art. 2282 C.civ.);
convenia matrimonial, care, sub sanciunea nulitii absolute, trebuie
ncheiat prin nscris autentificat de notarul public [art. 330 alin. (1) C.civ.];
conveniile care strmut sau constituie drepturi reale ce urmeaz a fi nscrise
n cartea funciar, care, sub sanciunea nulitii absolute, trebuie s fie ncheiate
prin nscris autentic (art. 1244 C.civ.);

[1]
S-a decis c inserarea n convenia prilor (contract de credit) a unei clauze prin care
debitorul constituie un drept de ipotec n favoarea creditorului nu este suficient, ct
vreme convenia nu a fost ncheiat n form autentic, ci aceast clauz constituie o obliga-
ie de a face, care trebuia urmat de ncheierea contractului de ipotec n form autentic
C.S.J., s. com., dec. nr. 129/1996, n B.J. 1996, p. 310. Instana suprem mai precizeaz c
nu s-ar putea pronuna o hotrre care s in loc de contract de ipotec, ns aceast parte
a soluiei este discutabil, ntruct, n funcie de mprejurrile concrete ale speei, clauza
respectiv ar putea fi interpretat ca un antecontract de ipotec, iar obligaia rezultat dintr-un
asemenea antecontract este susceptibil de executare silit n natur.
Instituii de drept civil

128
nscrierea n Cartea funciar n cazul nstrinrii i constituirii de drepturi reale
imobiliare [art. 885 alin. (1) C.civ.], cu precizarea c prevederea legal referitoare
la caracterul constitutiv al nscrierii n cartea funciar se va aplica numai dup fina-
lizarea lucrrilor de cadastru pentru fiecare unitate administrativ-teritorial, pn la
acea dat nscrierea fcndu-se numai n scop de opozabilitate fa de teri;
contractul de arendare, care trebuie ncheiat n scris [art. 1838 alin. (1) C.civ.];
contractul de nfiinare a unei societi cu personalitate juridic, care trebuie
ncheiat n form scris, sub sanciunea nulitii absolute [art. 1884 alin. (2) C.civ.];
cesiunea ipotecii, care trebuie realizat printr-un act n form scris [art. 2358
alin. (2) C.civ.];
convenia de alegere a legii aplicabile divorului, care trebuie ncheiat n
scris, semnat i datat de soi [art. 2599 C.civ.];
clauza de neconcuren din contractul de agenie, care trebuie redactat n
scris, sub sanciunea nulitii absolute [art. 2075 alin. (2) C.civ.];
renunarea la dreptul de proprietate asupra bunului imobil nscris n cartea
funciar [art. 562 alin. (2) C.civ.];
actul juridic de nstrinare, ntre vii, a locuinelor i unitilor individuale trebuie
s se realizeze n form autentic, sub sanciunea nulitii absolute [art. 10
alin. (1) din Legea nr. 114/1996 privind locuina];
contractul de cesiune a drepturilor asupra mrcii, care, sub sanciunea nulit-
ii, trebuie ncheiat n scris [art. 41 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mrcile i
indicaiile geografice, republicat];
contractul de voluntariat, care, sub sanciunea nulitii absolute, trebuie n-
cheiat n form scris [art. 8 alin. (1) din Legea nr. 195/2001 a voluntariatului, repu-
blicat];
actul de mecenat, care se ncheie n form autentic [art. 1 alin. (4) din Legea
nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificrile i completrile ulterioare] etc.
3. Forma ad probationem
Prin forma pentru probarea actului juridic civil se nelege acea cerin care
const n ntocmirea unui nscris cu scopul de a dovedi actul juridic civil.
Aceast form este justificat, pe de o parte, de importana anumitor acte
juridice civile, iar, pe de alt parte, de avantajul practic pe care ea l prezint, n
sensul c asigur redarea cert i fidel a coninutului actului juridic civil i, prin
aceasta, fie prevenirea unor eventuale litigii, fie uurarea sarcinii organului de
jurisdicie n ceea ce privete stabilirea situaiei de fapt ntr-o spe determinat.
Forma ad probationem este obligatorie, iar nu facultativ, n sensul c neres-
pectarea ei atrage, n principiu, inadmisibilitatea dovedirii actului juridic civil cu un
alt mijloc de prob.
Aadar, nerespectarea formei ad probationem nu atrage nevalabilitatea actului
juridic civil, ci, n principiu, sanciunea care intervine const n imposibilitatea
dovedirii actului juridic civil cu un alt mijloc de prob. ns dovada actului juridic civil
i existena acestuia sunt dou chestiuni distincte, prima nefiind necesar dect n
caz de litigiu.
II. Actul juridic civil

129
Exist o serie de dispoziii legale care instituie forma scris ad probationem,
deosebindu-se, n aceast privin, dou procedee tehnico-juridice:
a) instituirea formei ad probationem pentru o anume categorie de acte juridice
civile, anume cele care au un obiect de o valoare mai mare dect cea prevzut de
lege [art. 1191 alin. (1) C.civ. din 1864];
b) instituirea formei ad probationem, cu caracter particular, pentru anumite acte
juridice, precum:
contractul de societate [art. 1884 alin. (1) C.civ.];
contractul de comision (art. 2044 C.civ.);
contractul de consignaie (art. 2055 C.civ.);
contractul de depozit [art. 2104 C.civ.; ns, potrivit art. 2124 alin. (2) C.civ.,
depozitul necesar poate fi dovedit cu orice mijloc de prob, indiferent de valoarea
lui, iar, n cazul depozitului hotelier, conform art. 2133 C.civ., dovada introducerii
bunurilor n hotel, indiferent de valoarea lor, poate fi fcut prin declaraii de martori];
contractul de asigurare [art. 2200 alin. (1) teza I C.civ.];
contractul de tranzacie (art. 2272 C.civ.);
contractul de agenie, care trebuie ncheiat n forma scris, autentic sau sub
semntur privat [art. 2078 alin. (1) C.civ.];
contractul de sponsorizare [art. 1 alin. (2) din Legea nr. 32/1994 privind spon-
sorizarea, cu modificrile i completrile ulterioare];
contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor i contractul de
reprezentare teatral sau de execuie muzical [art. 42, art. 59 alin. (1) i art. 68
alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor i drepturile conexe, cu
modificrile i completrile ulterioare] etc.
4. Forma pentru opozabilitate fa de teri
Prin forma pentru opozabilitatea fa de teri a actului juridic civil desemnm
acele formaliti care sunt necesare, potrivit legii, pentru a face actul juridic opo-
zabil i persoanelor care nu au participat la ncheierea lui, n scopul ocrotirii drep-
turilor sau intereselor lor.
Aceast cerin de form a actului juridic civil se justific prin ideea de protecie
a terilor fa de eventualele efecte prejudiciabile ale unor acte juridice civile,
expres prevzute de lege.
Forma cerut pentru opozabilitate fa de teri este obligatorie, iar nu facultativ.
n cazul nerespectrii acestei cerine de form, sanciunea const n inopoza-
bilitatea actului juridic, adic n posibilitatea terului interesat de a ignora actul
juridic invocat de prile acestuia sau de una dintre ele mpotriva sa. n consecin,
actul juridic civil produce efecte ntre pri, dar este ineficace fa de teri, deci
prile nu au posibilitatea s se prevaleze de drepturile izvorte din acel act juridic
fa de teri.
Dintre principalele aplicaii ale formei cerute pentru opozabilitatea fa de teri,
menionm urmtoarele:
Instituii de drept civil

130
nregistrarea operaiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaiunilor asimilate
acestora, precum i a altor drepturi prevzute de lege n Arhiva Electronic de
Garanii Reale Mobiliare [art. 2413 alin. (1) C.civ.];
publicitatea constituirii gajului bunurilor mobile corporale prin nscrierea n
Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare [art. 2482 alin. (1) C.civ.];
comunicarea scris a cesiunii, acceptarea cesiunii de ctre debitor printr-un
nscris cu dat cert [art. 1578 alin. (1) C.civ.],
opozabilitatea fa de teri a cesiunii unei universaliti de creane, actuale sau
viitoare prin nscrierea ei n Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare
[art. 1579 teza I C.civ.];
opozabilitatea fa de debitor a cesiunii unei universaliti de creane, actuale
sau viitoare prin comunicarea acesteia[art. 1579 teza a II-a C.civ.];
forma scris pentru subrogaia n drepturile creditorului consimit de ctre
debitor sau creditor [art. 1593 alin. (3) teza a II-a C.civ.];
publicitatea conveniilor matrimoniale prin nscrierea n Registrul naional
notarial al regimurilor matrimoniale [art. 334 alin. (1) C.civ.];
publicitatea inventarului de bunuri mobile n cazul regimului separaiei de
bunuri prin anexarea la convenia matrimonial i nscrierea n Registrul naional
notarial al regimurilor matrimoniale [art. 361 alin. (3) C.civ.];
nscrierea n cartea funciar pentru bunurile mobile prin anticipaie [art. 540
alin. (2) C.civ.;
menionarea fiduciei n Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare
[art. 781 alin. (1) C.civ.];
nscrierea n cartea funciar a declaraiei de rezoluiune sau de reziliere
[art. 1552 alin. (3) C.civ.];
nscrierea clauzelor de insesizabilitate n Cartea funciar sau, dup caz, n
Arhiva Electronic de Garanii Reale Mobiliare [art. 2329 alin. (3) C.civ.];
nregistrarea contractului de arendare ntr-un registru special inut de secre-
tarul consiliului local n a crui raz se afl bunurile arendate [art. 1838 alin. (3)
C.civ.];
data cert a nscrisului sub semntur privat, dobndit prin una dintre cele
patru modaliti prevzute de art. 1182 C.civ. din 1864 (opozabilitatea fa de teri
a datei nscrisului sub semntur privat nu ar nsemna nimic dac, n realitate, nu
ar fi vorba despre opozabilitatea fa de teri a actului juridic ce este constatat prin
nscrisul sub semntur privat, mai exact, despre opozabilitatea fa de teri a
drepturilor i obligaiilor prilor ce izvorsc din actul juridic consemnat ntr-un
nscris sub semntur privat);
nregistrarea n registrele de publicitate imobiliar sau n cartea funciar a
contractelor de concesiune a terenurilor de orice natur (art. 71 din O.U.G.
nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune proprietate public, astfel
cum a fost aprobat prin Legea nr. 22/2007);
nregistrarea n Cartea petrolier a actelor juridice de orice natur privitoare la
perimetrele de exploatare i/sau explorare [art. 54 lit. k) din Legea nr. 238/2004 a
petrolului];
II. Actul juridic civil

131
nregistrrile sau, dup caz, nscrierile prevzute de Legea nr. 64/1991 privind
brevetele de invenii, cu modificrile ulterioare, de Legea nr. 129/1992 privind pro-
tecia desenelor i modelelor industriale, cu modificrile ulterioare, de Legea
nr. 84/1998 privind mrcile i indicaiile geografice, de Legea nr. 255/1998 privind
protecia noilor soiuri de plante;
meniunile cu caracter de protecie, precum i nregistrrile n materia drep-
tului de autor i drepturilor conexe (art. 126, art. 148 etc. din Legea nr. 8/1996, cu
modificrile ulterioare) etc.
Seciunea a VII-a. Modalitile actului juridic civil
1. Termenul
1.1. Noiune
Termenul (dies), ca modalitate a actului juridic civil, este acel eveniment viitor i
sigur ca realizare, pn la care este amnat nceperea sau, dup caz, stingerea
exerciiului drepturilor subiective civile i a executrii obligaiilor civile corelative.
1.2. Clasificare
a) Dup efectul su, termenul este de dou feluri:
termen suspensiv, adic acel termen care amn, pn la mplinirea lui, nce-
putul exerciiului dreptului subiectiv civil i al executrii obligaiei civile corelative,
fiind astfel amnat scadena obligaiei, conform art. 1412 alin. (1) C.civ. (de
exemplu, termenul la care trebuie restituit suma de bani mprumutat);
termen extinctiv, adic acel termen care amn, pn la mplinirea lui, stin-
gerea exerciiului dreptului subiectiv civil i a executrii obligaiei corelative, cu pre-
cizarea c, odat cu stingerea exerciiului dreptului se stinge, astfel cum dispune
chiar art. 1412 alin. (2) C.civ., nsi obligaia corelativ (de exemplu, data morii
credirentierului n cazul contractului de ntreinere).
b) n raport de persoana care beneficiaz de termen (n funcie de titularul
beneficiului termenului), se deosebesc trei feluri de termene:
termen stabilit n favoarea debitorului, care reprezint regula, aa cum rezult
din art. 1413 alin. (1) C.civ.;
termen stabilit n favoarea creditorului [cum este cazul depozitului, n care, de
regul, termenul este stipulat n favoarea deponentului, conform art. 2115 alin. (1)
C.civ.];
termen stabilit att n favoarea debitorului, ct i a creditorului (de exemplu,
termenul stipulat ntr-un contract de asigurare; termenul de restituire a sumei
mprumutate ntr-un contract de mprumut de consumaie cu titlu oneros, potrivit
art. 2161 teza I C.civ.).
n principiu, termenul profit debitorului, afar de cazul cnd din lege, din voina
prilor sau din mprejurri rezult c a fost stipulat n favoarea creditorului sau a
ambelor pri [art. 1413 alin. (1) C.civ.].
Instituii de drept civil

132
Aceast clasificare prezint interes, deoarece numai cel n folosul cruia este
stabilit termenul poate s renune oricnd la beneficiul lui fr consimmntul
celeilalte pri [art. 1413 alin. (2) C.civ.], iar, n cazul n care termenul a fost fixat n
favoarea att a creditorului, ct i a debitorului, nu se poate renuna la beneficiul
termenului respectiv dect prin acordul ambelor pri.
c) n funcie de izvorul su, conform art. 1411 alin. (2) C.civ., termenul poate s
fie:
termen voluntar, numit i termen convenional, care este acel termen ce s-a
stabilit prin act juridic unilateral, bilateral sau plurilateral; majoritatea termenelor
este format din aceast categorie. Dup modul n care a fost precizat n actul
juridic civil, termenul voluntar poate s fie expres (atunci cnd este prevzut n
mod expres de ctre pri) sau tacit (dac este dedus din natura raportului juridic
concret sau din alte mprejurri);
termen legal, adic acel termen stabilit printr-un act normativ i care face
parte de drept din actul juridic;
termen jurisdicional, prin care se nelege acel termen acordat debitorului, n
cazurile prevzute de lege, de ctre organul de jurisdicie [de exemplu, termenul de
graie].
[1]
Atunci cnd organul de jurisdicie este o instan judectoreasc, se
folosete denumirea de termen judiciar.
De reinut c, potrivit art. 1415 alin. (1) C.civ., instana va putea, la cererea
uneia dintre pri, s fixeze termenul atunci cnd prile au convenit s amne
stabilirea termenului sau au prevzut aceast obligaie n sarcina uneia dintre ele i
cnd, dup o durat rezonabil de timp, termenul nu a fost nc stabilit. Fixarea
termenului se va realiza inndu-se seama de natura obligaiei, de situaia prilor
i de orice alte mprejurri.
De asemenea, art. 1415 alin. (2) C.civ. prevede c instana va putea s fixeze
termenul atunci cnd obligaia presupune prin natura sa un termen i nu exist
nicio convenie prin care acesta s poat fi determinat.
Conform ultimului alineat al aceluiai articol, cererea privind stabilirea unui
termen de ctre instan este supus regulilor aplicabile procedurii ordonanei
preediniale, fiind prescriptibil n termenul general de 3 ani, care ncepe s curg
de la data ncheierii contractului.

[1]
Termenul de graie se acord de instana de fond numai n favoarea debitorului, n
considerarea situaiei sale patrimoniale, fr a se cere consimmntul creditorului i chiar
fr a se ine cont de eventualele stipulaii din actul juridic. Acest termen poate fi acordat, n
principiu, pentru orice obligaie, indiferent de izvorul sau de obiectul ei. Totui, termenul de
graie nu poate fi acordat n cazurile prevzute de art. 263 C.proc.civ. (dac bunurile debi-
torului se urmresc de ali creditori, dac debitorul este n stare de faliment sau de insol-
vabilitate ndeobte cunoscut, dac, prin fapta sa, debitorul a micorat garaniile date prin
contract creditorului, dac debitorul nu a dat garaniile promise).
Termenul de graie amn, pn la mplinirea lui (sau pn la decderea debitorului din
beneficiul termenului de graie), executarea silit a obligaiei, ns nu mpiedic, dac este
cazul, compensaia (art. 1619 C.civ.).
Un alt exemplu de termen jurisdicional l ntlnim n materia mprumutului de consumaie
(mutuum), anume termenul de restituire pe care l stabilete instana atunci cnd n contract
prile nu au stipulat termenul restituirii [art. 2162 alin. (1) C.civ.].
II. Actul juridic civil

133
d) Dup criteriul cunoaterii sau nu a datei mplinirii sale, deosebim:
termenul cert (denumit uneori termen cu scaden cert), adic acel termen a
crui dat (calendaristic) de mplinire se cunoate din chiar momentul ncheierii
actului juridic;
termenul incert (denumit uneori termen cu scaden incert), prin care se
desemneaz acel termen (deci tot un eveniment viitor i sigur ca realizare) a crui
dat de mplinire nu este cunoscut n momentul ncheierii actului juridic, dei
mplinirea lui este sigur (de exemplu, data morii credirentierului ntr-un contract
de rent viager).
1.3. Efecte
Trebuie reinut c termenul, ca modalitate a actului juridic, afecteaz numai
executarea actului juridic, iar nu i existena acestuia.
Ct privete efectele termenului, trebuie s distingem ntre efectele termenului
suspensiv i efectele termenului extinctiv.
Termenul suspensiv are ca efect ntrzierea nceputului exercitrii dreptului
subiectiv civil i a ndeplinirii obligaiei civile corelative. Dreptul subiectiv civil i
obligaia civil corelativ au ns o existen cert. De aici decurg urmtoarele
consecine:
[1]

dac debitorul execut obligaia sa nainte de scaden, adic nainte de
mplinirea termenului suspensiv (n cazul n care termenul a fost stabilit n favoarea
sau i n favoarea creditorului, debitorul nu poate s l oblige pe creditor s
primeasc plata nainte de scaden, deci plata nainte de scaden presupune
acordul ambelor pri), atunci el face o plat valabil, iar nu una nedatorat, aa
nct nu poate cere restituirea ei (art. 1414 C.civ. i art. 1343 teza I C.civ.),
[2]
faptul
executrii nainte de termen fiind privit ca o renunare la beneficiul termenului;
[3]
cu

[1]
Avem n vedere cazurile n care termenul suspensiv este n favoarea (sau i n
favoarea) debitorului, deoarece, dac termenul este numai n favoarea creditorului, acesta
poate oricnd s renune la beneficiul lui, deci creditorul poate s solicite executarea
obligaiei atunci cnd termenul a fost stipulat n favoarea lui.
[2]
Chiar i pentru cazul n care, din eroare, debitorul pltete nainte de termen o sum
care, potrivit actului juridic, nu era productoare de dobnzi, se admite c el nu va putea s
cear restituirea nici mcar a sumei reprezentnd dobnda aferent sumei pltite (pentru
perioada cuprins ntre momentul plii i momentul la care urma s se mplineasc
termenul suspensiv stipulat n favoarea debitorului) A. COLIN, H. CAPITANT, op. cit., tome II,
p. 168-169; C. HAMANGIU, I. ROSETTI-BLNESCU, AL. BICOIANU, op. cit., vol. II, p. 410.
[3]
Renunarea la beneficiul termenului suspensiv produce aceleai efecte ca i n cazul
mplinirii lui, obligaia devenind de ndat exigibil (art. 1418 C.civ.).
Aceeai este situaia i n cazul decderii din beneficiul termenului suspensiv, numai c
aceasta este o sanciune civil, prevzut de art. 1417 C.civ., care intervine atunci cnd:
debitorul se afl n stare de insolvabilitate sau, dup caz, de insolven declarat n con-
diiile legii, precum i atunci cnd, cu intenie sau dintr-o culp grav, diminueaz prin fapta
sa garaniile constituite n favoarea creditorului sau nu constituie garaniile promise; din
culpa sa, debitorul ajunge n situaia de a nu mai satisface o condiie considerat esenial
de creditor la data ncheierii contractului, n acest caz fiind necesar s se fi stipulat expres
caracterul esenial al condiiei i posibilitatea sanciunii decderii, precum i s fi existat un
interes legitim pentru creditor s considere condiia respectiv drept esenial.
Instituii de drept civil

134
toate acestea, debitorul va putea cere restituirea atunci cnd plata s-a fcut prin
dol sau violen (art. 1343 teza I C.civ.);
nainte de mplinirea termenului suspensiv, titularul dreptului poate lua msuri
conservatorii asupra patrimoniului debitorului su;
n actele juridice translative de drepturi reale cu privire la bunuri individual
determinate, termenul suspensiv nu amn transferul acestor drepturi, afar de
cazul n care s-a prevzut n mod expres contrariul;
n actele juridice translative de proprietate, potrivit art. 1274 C.civ., riscul pieirii
fortuite a bunului individual determinat nainte de mplinirea termenului suspensiv
va fi suportat de ctre nstrintor, chiar dac proprietatea a fost transferat dobn-
ditorului; astfel, n cazul pieirii fortuite a bunului, debitorul obligaiei de predare pier-
de dreptul la contraprestaie, iar dac a primit-o, este obligat s o restituie (fiind
astfel aplicabil regula res perit debitori).
[1]
Cu toate acestea, creditorul pus n ntr-
ziere preia riscul pieirii fortuite a bunului, el neputndu-se libera chiar dac ar
dovedi c bunul ar fi pierit i dac obligaia de predare ar fi fost executat la timp;
pn la mplinirea termenului suspensiv, creditorul nu poate cere plata de la
debitor (art. 1414 C.civ.);
nainte de mplinirea termenului suspensiv, creditorul nu poate opune debi-
torului compensaia [art. 1617 alin. (1) C.civ.]; totui, termenul de graie, dei este
un termen suspensiv n favoarea debitorului, nu mpiedic compensaia (art. 1619
C.civ.), ci numai executarea silit;
prescripia extinctiv ncepe s curg de la data mplinirii termenului sus-
pensiv sau, dup caz, de la data renunrii la beneficiul termenului stabilit exclusiv
n favoarea creditorului [art. 2524 alin. (2) C.civ].
Corespunztor reglementrii oferite de Codul civil din 1864, o parte a doctrinei a
considerat c, nainte de mplinirea termenului suspensiv, creditorul nu ar fi ndrep-
tit s intenteze aciunea oblic (subrogatorie) i nici aciunea paulian (revoca-
torie).
[2]
Aceast soluie era motivat, de regul, prin aceea c aciunea oblic i
aciunea revocatorie ar depi cadrul unor acte de conservare. n ceea ce ne pri-
vete, am artat c rezolvarea problemei trebuia dat inndu-se cont de mpre-
jurarea c att aciunea oblic, precum i aciunea paulian presupun, printre alte
condiii, insolvabilitatea debitorului (n caz contrar, aciunea ar urma s fie respins
ca lipsit de interes), iar, ntr-o asemenea situaie, potrivit fostului art. 1025 C.civ.
din 1864 (art. 1417 C.civ.), debitorul este deczut din beneficiul termenului, deci
creditorul este n drept s exercite aciunea oblic sau, dup caz, aciunea revo-

Menionm c, n cazul termenului de graie, art. 263 i art. 382 C.proc.civ. stabilesc i alte
cazuri de decdere din acest termen (ntruct cazurile menionate de art. 263 C.proc.civ. le-am
enumerat ntr-o not anterioar, precizm doar c art. 382 C.proc.civ. se refer la cazul
cnd debitorul a fugit, precum i la cazul cnd debitorul risipete averea sa mictoare sau
nemictoare).
[1]
Se observ c este o soluie diametral opus celei din reglementarea anterioar, n
care se aplica regula res perit domino, deci riscul pieirii fortuite a bunului era suportat de
dobnditor, deoarece acesta a devenit proprietar nc din momentul ncheierii actului juridic,
cu excepia situaiei cnd prile au prevzut c transferul dreptului de proprietate se va
produce la mplinirea termenului, caz n care riscul era suportat de nstrintor.
[2]
A se vedea, spre exemplu, P.M. COSMOVICI, op. cit., p. 123.
II. Actul juridic civil

135
catorie, deoarece creana sa devine exigibil.
[1]
n actuala reglementare, pentru
aciunea revocatorie, nu se mai prevede cerina potrivit creia creana creditorului
care exercit aciunea revocatorie s fie exigibil, ci doar ca respectiva crean s
fie cert la data introducerii aciunii (art. 1563 C.civ.). n schimb, pentru aciunea
oblic, art. 1560 alin. (1) C.civ. pretinde o crean cert i exigibil, astfel nct
discuia menionat mai sus rmne de actualitate pentru aciunea oblic.
Termenul extinctiv are ca efect stingerea exerciiului dreptului subiectiv civil i a
executrii obligaiei corelative, iar, odat cu acestea, chiar stingerea dreptului
subiectiv civil i a obligaiei corelative.
Pn la mplinirea termenului extinctiv, raportul juridic civil concret i produce
efectele sale, ns, dup mplinirea termenului, acestea nceteaz. Spre exemplu:
moartea credirentierului marcheaz momentul la care iau sfrit att dreptul de a
pretinde renta viager, ct i obligaia de a o plti; expirarea termenului pentru care
a fost ncheiat contractul de locaiune are ca efect stingerea att a dreptului de
folosin al locatarului, ct i a dreptului la chirie al locatorului (desigur, i a obli-
gaiilor corelative acestor drepturi) etc.
2. Condiia
2.1. Noiune
Unii autori au definit aceast modalitate a actului juridic ca fiind un eveniment
viitor i nesigur ca realizare, de care depinde nsi existena actului juridic.
[2]
n ce
ne privete, pornind de la faptul c din art. 1017 C.civ. din 1864 rezulta n mod clar
c este vorba de naterea obligaiei, iar art. 1019 C.civ. din 1864 se referea la
desfiinarea obligaiei, am artat c o asemenea definiie nu este exact, ntruct
actul juridic afectat de aceast modalitate exist ca atare, iar numai existena
drepturilor subiective civile i a obligaiilor corelative este sub semnul ndoielii. n
consecin, am oferit definiia potrivit creia condiia, ca modalitate a actului juridic,
este un eveniment viitor i nesigur ca realizare, de care depinde existena (nate-
rea sau desfiinarea) dreptului subiectiv civil i a obligaiei civile corelative.
Remarcm ns c, potrivit art. 1399 C.civ., este afectat de condiie obligaia
a crei eficacitate sau desfiinare depinde de un eveniment viitor i nesigur, deci
textul de lege nu vorbete de naterea sau desfiinarea obligaiei, ci de eficacitatea
sau desfiinarea obligaiei.
2.2. Clasificare
a) Dup efectele pe care le produce, condiia poate fi suspensiv sau rezo-
lutorie.

[1]
G. BOROI, op. cit., p. 212. n sensul soluiei pe care am susinut-o, a se vedea i
C. HAMANGIU, I. ROSETTI-BLNESCU, AL. BICOIANU, op. cit., vol. II, p. 348 i 358.
[2]
A se vedea, spre exemplu, A. POP, Gh. BELEIU, op. cit., p. 286. Pentru sublinierea c,
n cazul condiiei suspensive stipulate ntr-un contract de vnzare, se amn transferul pro-
prietii, dar nu se afecteaz perfectarea vnzrii, a se vedea, ns, FR. DEAK, op. cit., p. 18,
inclusiv nota 28.
Instituii de drept civil

136
Condiia suspensiv este aceea de a crei ndeplinire depinde naterea (efica-
citatea) drepturilor subiective civile i a obligaiilor corelative (art. 1400 C.civ.), de
exemplu, i vnd garsoniera mea, dac voi fi transferat n alt localitate.
Condiia rezolutorie este aceea de a crei ndeplinire depinde desfiinarea drep-
turilor subiective civile i a obligaiilor corelative [art. 1401 alin. (1) C.civ.],
[1]
spre
exemplu, i vnd autoturismul meu, dar, dac m voi muta n provincie pn la
sfritul anului, vnzarea se desfiineaz.
[2]

Art. 1401 alin. (2) C.civ. prezum condiia a fi rezolutorie ori de cte ori sca-
dena obligaiilor principale preced momentul la care condiia s-ar putea ndeplini,
fiind vorba de o prezumie relativ, acelai text permind proba contrar.
b) n raport de legtura cu voina prilor a realizrii sau nerealizrii eveni-
mentului (dup cauza de care depinde realizarea sau nerealizarea evenimentului),
condiia este de trei feluri: cazual, mixt i potestativ.
Condiia este cazual (casus = ntmplare, deci este greit s se spun condiie
cauzal) atunci cnd realizarea evenimentului depinde de hazard, de ntmplare,
fiind deci independent de voina prilor; spre exemplu, i vnd schiurile mele,
dac pn la Crciun nu va ninge. Un exemplu de condiie cazual (i rezolutorie)
ne este oferit de art. 1016 alin. (1) C.civ., potrivit cruia, n materia donaiei, con-
tractul poate s prevad ntoarcerea bunurilor druite, fie pentru cazul cnd dona-
tarul ar predeceda donatorului, fie pentru cazul cnd att donatarul, ct i des-
cendenii si ar predeceda donatorului.
[3]

Condiia este mixt atunci cnd realizarea evenimentului depinde att de voina
uneia dintre pri, ct i de voina unei persoane determinate, de exemplu, m oblig
s i vnd garsoniera mea, dac pn la sfritul anului m voi cstori cu X.
Condiia este potestativ dac realizarea evenimentului depinde de voina uneia
dintre pri.
La rndul ei, condiia potestativ poate fi pur sau simpl.
Condiia pur potestativ este acea condiie a crei realizare depinde exclusiv de
voina uneia dintre pri, de exemplu, i donez autoturismul meu, dac vreau (aa
cum vom vedea, obligaia asumat sub o astfel de condiie nu produce niciun
efect) sau i donez autoturismul meu, dac vei dori s l primeti.
Condiia potestativ simpl este acea condiie a crei realizare depinde att de
voina uneia dintre pri, ct i de un element exterior acesteia (fapt exterior sau

[1]
S-a artat c obligaia sub condiie rezolutorie ar fi, n realitate, o obligaie pur i
simpl, pe care ndeplinirea condiiei o desfiineaz, deci orice condiie ar fi suspensiv, ns
ea suspend cnd existena obligaiei, cnd desfiinarea ei D. ALEXANDRESCO, op. cit.,
vol. III, Bucureti, 1926, p. 166.
[2]
Vnzarea cu opiune de rscumprare este o vnzare afectat de condiie rezolutorie
prin care vnztorul i rezerv dreptul de a rscumpra bunul sau dreptul transmis cum-
prtorului art. 1758 alin. (1) C.civ.
[3]
Exceptnd cazurile n care ncheierea actului juridic cu nclcarea dreptului de pre-
empiune se sancioneaz expres cu nulitatea absolut sau relativ, vnzarea bunului cu
privire la care exist un drept de preempiune legal sau convenional ctre o alt persoan
dect preemptorul este, potrivit art. 1731 C.civ., o vnzare sub condiia suspensiv a ne-
exercitrii dreptului de preempiune de ctre preemptor, iar, n ce ne privete, considerm
c o asemenea condiie poate fi asimilat condiiei cazuale.
II. Actul juridic civil

137
voina unei persoane nedeterminate), spre exemplu, i vnd aceast cas, dac
te vei cstori.
Importana juridic a acestei subclasificri const n diferena de regim juridic.
Astfel:
obligaia asumat sub condiie suspensiv pur potestativ din partea celui
care se oblig nu produce niciun efect (art. 1403 C.civ.), deoarece o asemenea
condiie echivaleaz practic cu lipsa inteniei debitorului de a se obliga sub hac
conditione, si volam, nulla est obligatio;
obligaia asumat sub condiie (suspensiv sau rezolutorie) pur potestativ
din partea creditorului este valabil (concluzie desprins din interpretarea per a
contrario a art. 1403 C.civ.);
obligaia asumat sub condiie rezolutorie pur potestativ din partea debito-
rului este valabil,
[1]
deoarece exist intenia de a se obliga, dar debitorul i-a
rezervat dreptul s pun capt obligaiei atunci cnd va dori (art. 1403 C.civ., inter-
pretat per a contrario);
[2]

obligaia asumat sub condiie (suspensiv sau rezolutorie) potestativ simpl
este valabil, chiar dac depinde de voina debitorului (art. 1403 C.civ., interpretat
per a contrario).
c) Dup cum const n realizarea sau nerealizarea evenimentului, condiia
poate s fie pozitiv sau negativ.
Condiia pozitiv este aceea care afecteaz existena drepturilor subiective
civile i a obligaiilor corelative printr-un eveniment ce urmeaz s se ndepli-
neasc, mai exact, dac este formulat n sens afirmativ (de exemplu, i vnd
autoturismul meu, dac voi fi transferat n provincie).
Condiia negativ, dimpotriv, const ntr-un eveniment care urmeaz s nu se
produc, mai exact, atunci cnd este formulat n sens negativ (spre exemplu, i
vnd apartamentul meu, dac n termen de doi ani nu mi se va nate un copil).
Se observ c ndeplinirea sau nendeplinirea privete evenimentul respectiv,
deoarece, dintr-un alt punct de vedere, att condiia pozitiv, ct i condiia nega-
tiv pot s nu se ndeplineasc (n cele dou exemple de mai sus, s nu intervin
transferul n provincie, respectiv s nu i se nasc vnztorului, n termen de doi
ani, copilul). Prin urmare, indiferent dac este pozitiv sau negativ, realizarea sau
nerealizarea condiiei trebuie s fie posibil.
Aceast clasificare prezint utilitate n ceea ce privete modul n care se nde-
plinete evenimentul.
n legtur cu ndeplinirea sau nendeplinirea condiiei, legea cuprinde o serie
de reguli. Astfel:
mplinirea condiiei se apreciaz dup criteriile stabilite de pri sau pe care
acestea este probabil s le fi avut n vedere dup mprejurri [art. 1404 alin. (1)
C.civ.];

[1]
De exemplu, clauza de dezicere este o condiie rezolutorie pur potestativ din partea
beneficiarului acestei clauze.
[2]
O excepie exist ns n materia contractului de donaie, deoarece, n baza art. 1015
alin. (2) lit. a) C.civ., acesta este lovit de nulitate absolut nu numai atunci cnd este afectat
de o condiie suspensiv pur potestativ din partea donatorului, ci i atunci cnd este afectat
de o condiie rezolutorie pur potestativ din partea donatorului.
Instituii de drept civil

138
dac s-a prevzut c evenimentul trebuie s aib loc ntr-un anumit termen i
acest termen a expirat fr ca evenimentul s fi avut loc, condiia pozitiv se
socotete nendeplinit, iar dac nu s-a prevzut vreun termen, condiia pozitiv se
socotete nendeplinit numai atunci cnd este sigur c evenimentul nu se va mai
produce [art. 1404 alin. (2) C.civ.];
dac s-a prevzut c evenimentul nu trebuie s aib loc ntr-un anumit
termen, condiia negativ se socotete ndeplinit dac termenul a expirat fr ca
evenimentul s se fi produs sau chiar dac mai nainte de mplinirea termenului
este sigur c evenimentul nu se va produce [art. 1404 alin. (3) teza I C.civ.];
dac nu s-a prevzut vreun termen, condiia negativ este ndeplinit numai
atunci cnd este sigur c evenimentul nu se va mai produce [art. 1404 alin. (3) teza
a II-a C.civ.];
condiia se socotete ndeplinit dac debitorul, obligat sub condiie, a
mpiedicat realizarea ei [art. 1405 alin. (1) C.civ.];
condiia se consider nendeplinit dac partea interesat de ndeplinirea
condiiei determin, cu rea-credin, realizarea evenimentului [art. 1405 alin. (2)
C.civ.].
Potrivit art. 1404 alin. (4) C.civ., partea interesat poate cere oricnd instanei
s constate ndeplinirea sau nendeplinirea condiiei.
De asemenea, partea n al crei interes exclusiv a fost stipulat condiia este
liber s renune unilateral la aceasta att timp ct condiia nu s-a ndeplinit; n
acest caz obligaia se transform din obligaie afectat de modaliti n obligaie
simpl (art. 1406 C.civ.).
d) n temeiul prevederilor nscrise n art. 1402 C.civ., mai deosebim dou
clasificri: condiia posibil i condiia imposibil (aceasta din urm const ntr-un
eveniment care nu se poate realiza, fie sub aspect material, fie sub aspect juridic);
condiia licit i moral, pe de o parte, iar, pe de alt parte, condiia ilicit sau imo-
ral (adic acea condiie ce contravine legii sau bunelor moravuri).
Referitor la condiia imposibil, se poate discuta dac ea reprezint totui o
veritabil condiie ca modalitate a actului juridic, deoarece aceasta din urm este
un eveniment viitor i nesigur ca realizare, n vreme ce nerealizarea condiiei impo-
sibile este sigur.
Condiia imposibil sau ilicit ori imoral este considerat nescris, atrgnd
nulitatea absolut a actului juridic atunci cnd constituie nsi cauza acestuia. O
asemenea condiie desfiineaz actul juridic civil numai atunci cnd este vorba de o
condiie suspensiv; n schimb, dac este o condiie rezolutorie, ea nu desfiineaz
actul juridic, ci, fiind considerat nescris, actul juridic se va socoti ca nefiind afec-
tat de aceast modalitate.
2.3. Efectele condiiei
Efectele condiiei, ca modalitate a actului juridic, sunt guvernate de dou reguli.
n primul rnd, condiia afecteaz nsi existena drepturilor subiective civile i
a obligaiilor civile corelative (eficacitatea sau desfiinarea art. 1399 C.civ.).
II. Actul juridic civil

139
n al doilea rnd, efectele condiiei se produc, n principiu, retroactiv (ex tunc), n
sensul c momentul de la care sau pn la care se produc nu este acela al nde-
plinirii sau nendeplinirii condiiei, ci momentul ncheierii actului juridic civil sub con-
diie. n acest sens, potrivit art. 1407 alin. (1) C.civ., condiia ndeplinit este pre-
zumat a produce efecte retroactiv, din momentul ncheierii contractului, dac din
voina prilor, natura contractului ori dispoziiile legale nu rezult contrariul. Din
aceast dispoziie legal rezult clar c regula retroactivitii efectelor condiiei nu
are caracter imperativ, aa nct prile ar putea deroga, prin voina lor, de la
aceast regul, prevznd n mod expres c efectele condiiei se vor produce din
momentul ndeplinirii sau al nendeplinirii evenimentului.
Prezentarea efectelor condiiei presupune o dubl distincie: pe de o parte, ntre
condiia suspensiv i condiia rezolutorie, iar, pe de alt parte, ntre intervalul de
timp cuprins ntre momentul ncheierii actului juridic i momentul n care nde-
plinirea sau nendeplinirea condiiei devine sigur (pendente conditione) i perioa-
da ulterioar acestui moment (eveniente conditione).
n privina efectelor condiiei suspensive, pendente conditione, actul juridic civil
nu i produce efectele, existena (eficacitatea) drepturilor subiective civile i a obli-
gaiilor corelative fiind sub semnul incertitudinii.
n consecin:
creditorul nu poate cere executarea obligaiei (plata);
debitorul nu datoreaz nimic, iar dac totui pltete, el poate cere restituirea
plii ca fiind nedatorat (art. 1343 teza a II-a C.civ.);
obligaia nu se poate stinge prin compensaie, deoarece nu se stinge nici prin
plat;
prescripia extinctiv nu ncepe s curg [art. 2524 alin. (3) C.civ.];
n actele juridice translative de drepturi reale nu se produce efectul translativ;
n actele juridice translative de proprietate, riscul pieirii fortuite a bunului
individual determinat, care face obiectul obligaiei de a da, va fi suportat de debi-
torul acestei obligaii [art. 1274 alin. (1) C.civ.], adic de nstrintor (spre exemplu,
n cazul unui contract de vnzare ncheiat sub condiie suspensiv, dac lucrul
piere fortuit, iar ulterior se mplinete condiia suspensiv, riscul va fi suportat de
ctre vnztor, care este debitorul obligaiei de a preda lucrul la mplinirea condi-
iei, deci cumprtorul nu mai este inut de obligaia de a plti preul);
creditorul poate totui s fac acte de conservare a dreptului su (art. 1409
C.civ.), iar dobnditorul sub condiie suspensiv al unui drept real imobiliar l poate
nscrie provizoriu n cartea funciar (art. 29 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul
funciar i publicitatea imobiliar, republicat, respectiv art. 898 C.civ.);
creditorul poate s solicite i s obin garanii pentru creana sa (gaj, ipotec,
fideiusiune);
creditorul poate s cedeze, prin acte inter vivos sau prin acte mortis causa,
dreptul su condiional,
[1]
acesta transmindu-se ctre dobnditor aa cum se

[1]
Exist totui o excepie, i anume, potrivit art. 1071 lit. e) C.civ., orice legat devine
caduc atunci cnd legatarul decedeaz naintea mplinirii condiiei suspensive ce afecteaz
legatul, dac aceasta avea un caracter pur personal.
Instituii de drept civil

140
gsete n patrimoniul creditorului, adic afectat de condiia suspensiv [art. 1408
alin. (1) C.civ.], iar nu ca drept pur i simplu nemo plus iuris ad alium transferre
potest, quam ipse habet; n cazul prelurii unei obligaii afectate de condiie, vor fi
aplicabile regulile din materia prelurii datoriei prevzute de art. 1599 - 1608 C.civ.
[art. 1408 alin. (2) C.civ.].
Eveniente conditione, efectele condiiei suspensive difer, dup cum aceasta
s-a realizat sau nu.
Atunci cnd condiia suspensiv s-a realizat, se consider, retroactiv, c actul
juridic a fost pur i simplu [art. 1407 alin. (3) teza I C.civ.]. n consecin:
plata efectuat pendente conditione, dei era nedatorat i se putea cere
restituirea ei, este validat prin ndeplinirea condiiei i nu mai poate fi restituit;
transmisiunile de drepturi consimite pendente conditione de ctre titularul
dreptului condiional sunt consolidate [art. 1407 alin. (3) teza a II-a C.civ.].
De la caracterul retroactiv al efectelor condiiei suspensive ndeplinite exist
urmtoarele excepii:
prescripia extinctiv ncepe s curg numai de la data ndeplinirii condiiei
[art. 2524 alin. (3) C.civ.];
fructele culese de cel care a nstrinat bunul rmn ale sale, dei dreptul su
dispare cu efect retroactiv, aa nct dobnditorul va culege fructele numai din
momentul ndeplinirii condiiei (art. 1410 C.civ.);
actele de administrare fcute de cel care a nstrinat nainte de mplinirea
condiiei rmn valabile, dei, ca efect al mplinirii condiiei suspensive, se consi-
der c el nu a mai fost proprietarul bunului din momentul ncheierii actului juridic;
Dac nu s-a ndeplinit condiia suspensiv, atunci prile se gsesc n situaia n
care ar fi fost dac nu ar fi ncheiat actul juridic. Prin urmare:
toate prestaiile efectuate trebuie restituite;
garaniile constituite se desfiineaz;
toate drepturile constituite de ctre debitor se consolideaz (de exemplu,
dac pendente conditione vnztorul a constituit n favoarea unui ter o ipotec
asupra imobilului vndut sub condiie suspensiv, aceast ipotec se conso-
lideaz).
Avnd n vedere efectele condiiei suspensive, rezult c este necesar s se
fac deosebire ntre contractul afectat de o condiie suspensiv i promisiunea de
a ncheia un anumit contract. Astfel (lund ca ipotez de lucru vnzarea), n cazul
contractului de vnzare afectat de o condiie suspensiv, transferul dreptului de
proprietate va avea loc numai dac se ndeplinete condiia, ns, n msura n
care se ndeplinete condiia, se consider c dreptul de proprietate a fost transfe-
rat din chiar momentul realizrii acordului de voin, afar de stipulaie contrar.
n schimb, promisiunea unilateral de vnzare (de cumprare) sau promisiunea
bilateral de vnzare-cumprare nu transmite un drept real afectat de o condiie, ci
una dintre pri sau, dup caz, ambele pri se oblig s vnd (s cumpere) n
viitor un anumit bun, respectiv s ncheie n viitor contractul de vnzare la preul
convenit; transferul dreptului de proprietate se va produce pe data ncheierii
contractului de vnzare, iar nu din momentul ncheierii antecontractului.
II. Actul juridic civil

141
Aa cum am artat, prile ar putea s convin ca, n cazul mplinirii condiiei
suspensive, efectele s se produc din momentul mplinirii condiiei (deci nu
retroactiv), dar i pentru o asemenea situaie nu se poate pune semnul egalitii
ntre promisiunea de vnzare i vnzarea sub condiie suspensiv, deoarece n
cazul promisiunii nu s-a vndut nimic, ci s-a promis numai.
Desigur c nu este exclus ca o promisiune de vnzare s fie fcut sub condiie
suspensiv (de exemplu, cazul pactului de preferin, prin care proprietarul unui
bun se oblig ca, n cazul n care l va vinde, s acorde preferin unei anumite
persoane, la pre egal).
n privina efectelor condiiei rezolutorii, pendente conditione, actul juridic se
comport ca un act pur i simplu. Tocmai de aceea, se spune c persoana care
datoreaz sub condiie rezolutorie datoreaz pur i simplu pura obligatio quae
sub conditione resolvitur.
n consecin:
debitorul trebuie s i execute obligaia asumat, iar creditorul poate s
solicite executarea acesteia (pura est sed sub conditione resolvitur);
dreptul dobndit sub condiie rezolutorie poate fi transmis prin acte inter vivos
sau prin acte mortis causa i va fi dobndit tot sub condiie rezolutorie.
Eveniente conditione, urmeaz a se deosebi dup cum condiia rezolutorie s-a
ndeplinit sau nu.
Atunci cnd condiia rezolutorie s-a realizat, actul juridic se desfiineaz cu efect
retroactiv, drepturile subiective civile i obligaiile nscute din acest act juridic fiind
considerate a nu fi existat niciodat. Prin urmare:
prile trebuie s i restituie prestaiile efectuate [art. 1407 alin. (3) C.civ.],
adic dobnditorul trebuie s restituie bunul, iar cel care l-a nstrinat trebuie s
restituie preul;
dac pendente conditione dobnditorul a constituit anumite drepturi cu privire
la bun, acestea se desfiineaz retroactiv (resoluto iure dantis resolvitur ius ac-
cipientis) i invers, drepturile constituite de cel care a nstrinat se consolideaz.
De la caracterul retroactiv al condiiei rezolutorii ndeplinite exist urmtoarele
excepii:
actele de administrare fcute de dobnditorul sub condiie rezolutorie rmn
valabile;
fructele culese de dobnditorul sub condiie rezolutorie rmn n proprietatea
sa (art. 1410 C.civ.);
n actele juridice cu executare succesiv, efectele ndeplinirii condiiei
rezolutorii se produc numai pentru viitor [art. 1407 alin. (2) C.civ.].
n ipoteza n care condiia rezolutorie nu s-a realizat, actul juridic se conso-
lideaz definitiv, fiind socotit nc de la naterea sa ca pur i simplu.
2.4. Comparaie ntre termen i condiie
Att termenul, ct i condiia sunt modaliti ale actului juridic civil; ca i
termenul, condiia este un eveniment viitor.
Principalele deosebiri ntre termen i condiie privesc urmtoarele aspecte:
Instituii de drept civil

142
spre deosebire de termen, n cazul condiiei realizarea evenimentului este
nesigur; chiar dac i n cazul termenului incert exist o nesiguran, aceasta pri-
vete numai momentul realizrii termenului, realizarea fiind sigur, n vreme ce, n
cazul condiiei, nesigurana privete nsi realizarea evenimentului;
termenul afecteaz numai executarea actului juridic, pe cnd condiia afec-
teaz nsi existena drepturilor subiective civile i a obligaiilor corelative;
termenul produce efecte ex nunc, n vreme ce condiia produce, n principiu,
efecte ex tunc.
3. Sarcina
3.1. Noiune
Sarcina este o modalitate specific liberalitilor i const ntr-o obligaie de a
da, a face sau a nu face, impus gratificatului de ctre dispuntor.
3.2. Clasificare
n funcie de persoana beneficiarului, exist trei feluri de sarcin:
sarcina n favoarea dispuntorului (de exemplu, ntr-un contract de donaie,
donatorul i impune donatarului obligaia de a-i plti o datorie a sa fa de un ter);
sarcina n favoarea gratificatului (de exemplu, ntr-un contract de donaie,
donatorul impune donatarului s foloseasc suma de bani donat n scopul efec-
turii unei lucrri de specialitate);
sarcina n favoarea unei tere persoane (spre exemplu, se las prin testament
o cas unei persoane, cu ndatorirea legatarului de a plti o rent viager soiei
supravieuitoare a testatorului).
Aceast clasificare prezint interes datorit regimului juridic diferit al celor trei
feluri de sarcin. Astfel:
numai printr-o donaie se poate institui o sarcin n favoarea dispuntorului
(donatorului) ce urmeaz a fi prestat n timpul vieii acestuia, gratificatul neputnd
fi obligat prin testament s execute o ndatorire a testatorului n timpul vieii aces-
tuia, deoarece, pe de o parte, efectele testamentului se produc numai dup moar-
tea testatorului, iar, pe de alt parte, n caz contrar, ar fi vorba practic de un pact
asupra unei succesiuni viitoare, expres prohibit de art. 956 C.civ. (este ns vala-
bil clauza testamentar prin care se instituie o sarcin n interesul testatorului,
dac sarcina urmeaz a fi executat de ctre legatar dup deschiderea succe-
siunii, spre exemplu, sarcina const n suportarea, de ctre legatar, a cheltuielilor
ocazionate de nmormntarea testatorului);
sarcina poate influena natura actului juridic, n sensul c, atunci cnd const
ntr-o obligaie care egaleaz sau ntrece valoarea emolumentului donaiei, actul
juridic nu mai este cu titlu gratuit, ci devine un act juridic cu titlu oneros, cu toate
consecinele ce decurg dintr-o astfel de calificare juridic;
donatorul va rspunde pentru viciile ascunse asemenea vnztorului n limita
valorii sarcinilor [art. 1019 alin. (3) C.civ.];
II. Actul juridic civil

143
sarcina n favoarea unui ter este o form de manifestare a stipulaiei pentru
altul, iar nu a simulaiei prin interpunere de persoane, ceea ce nseamn, printre
altele, c terul beneficiar va avea dreptul de a cere executarea obligaiei, iar nu i
posibilitatea de a solicita revocarea actului pentru nendeplinirea sarcinii, deoarece
nu este parte n contractul ncheiat ntre stipulant i promitent [art. 1027 alin. (2)
C.civ. i art. 1284 alin. (2) C.civ.].
ntr-o alt clasificare, se deosebete uneori ntre sarcina posibil i sarcina
imposibil.
Alteori se distinge ntre sarcina licit i moral, pe de o parte, iar, pe de alt
parte, sarcina ilicit sau imoral.
3.3. Efecte
Sarcina nu afecteaz valabilitatea actului juridic n caz de neexecutare a ei, ci
numai eficacitatea acestuia.
Neexecutarea sarcinii atrage ca sanciune, n principiu, revocarea actului juridic
cu titlu gratuit prin care a fost instituit.
Totui, datorit caracterului pro parte sinalagmatic conferit de sarcin contrac-
tului de donaie, neexecutarea sarcinii d dreptul dispuntorului (ori succesorilor
si n drepturi) de a opta ntre a cere revocarea actului juridic sau a pretinde obli-
garea la executarea n natur a sarcinii [art. 1027 alin. (1) C.civ.].
[1]

3.4. Comparaie ntre condiie i sarcin
Principalele deosebiri sunt urmtoarele:
pe cnd condiia poate afecta att un act juridic cu titlu gratuit, ct i un act
juridic cu titlu oneros, sarcina este admisibil numai n cazul liberalitilor;
condiia afecteaz existena efectelor actului juridic, n vreme ce sarcina
afecteaz numai eficacitatea actului juridic;
n cazul condiiei rezolutorii, chiar dac ar fi potestativ din partea gratifi-
catului, nu se creeaz nicio obligaie pentru acesta, care are deci posibilitatea de a
aciona cum dorete, fr riscul de a-i vedea angajat rspunderea; n schimb,
sarcina oblig pe gratificat, putndu-se exercita aciunea n executarea sarcinii;
n timp ce condiia opereaz de drept [n caz de litigiu, instana judecto-
reasc numai constat efectele produse de realizarea sau nerealizarea condiiei

[1]
Aciunea n revocarea unei donaii pentru neexecutarea sarcinii este transmisibil prin
deces, motenitorii avnd i posibilitatea de a exercita direct o asemenea aciune, iar nu numai
de a continua aciunea introdus de autorul lor Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 733/1972, n
Repertoriu 1969-1975, p. 116, nr. 139 [soluia urmeaz a fi preluat i pentru noua regle-
mentare, ea rezultnd din art. 1027 alin. (1) C.civ.]. De asemenea, aciunea n executarea
sarcinii sau n revocarea actului juridic poate fi intentat nu numai de ctre dispuntor sau
de ctre motenitorii acestuia, ci i de creditorii chirografari, pe calea aciunii oblice. A se
vedea i FR. DEAK, op. cit., p. 172-173.
Instituii de drept civil

144
art. 1404 alin. (4) C.civ.], revocarea pentru neexecutarea sarcinii trebuie cerut
instanei judectoreti (art. 1027 C.civ. i art. 1069 C.civ.);
[1]

aciunea prin care se solicit executarea sarcinii sau revocarea donaiei
pentru neexecutarea acesteia este supus prescripiei extinctive n termen de 3 ani
de la data la care sarcina trebuia executat [art. 1027 alin. (3) C.civ.], iar aciunea
n revocarea legatului pentru neexecutarea sarcinii se prescrie n termen de un an
de la data la care sarcina trebuia executat (art. 1070 C.civ.), n timp ce aciunea n
constatarea ndeplinirii sau nendeplinirii condiiei este imprescriptibil extinctiv
[art. 1404 alin. (4) C.civ.].
Ca asemnare, se poate reine c att revocarea pentru neexecutarea sarcinii,
ct i desfiinarea actului juridic pentru ndeplinirea sau, dup caz, nendeplinirea
condiiei produc, n principiu, efecte retroactive, iar excepiile de la retroactivitate
sunt, de regul, aceleai.
Capitolul III. Efectele actului juridic civil
1. Consideraii generale referitoare la efectele actului juridic civil
1.1. Noiunea de efecte ale actului juridic civil
Prin efectele actului juridic civil nelegem drepturile subiective civile i obligaiile
civile crora actul juridic le d natere, pe care le modific sau le stinge.
Aadar, ceea ce pentru raportul juridic civil reprezint coninutul acestuia, n
acelai timp, constituie efectele actului juridic civil care genereaz acel raport
juridic.
1.2. Determinarea efectelor actului juridic civil
Prin determinarea efectelor actului juridic civil se nelege stabilirea sau fixarea
drepturilor subiective civile i a obligaiilor corelative generate, modificate sau
stinse de un asemenea act.
O astfel de operaiune juridic este necesar, deoarece nu ntotdeauna coninu-
tul actului juridic civil este clar, ci, uneori, cel puin la prima vedere, el este neclar,
datorit unor cauze precum neconsemnarea manifestrii de voin ntr-un nscris,
greita exprimare a prilor la ncheierea actului juridic, folosirea unor cuvinte
nepotrivite, concizia excesiv a expresiilor sau cuvintelor utilizate etc.
n asemenea situaii, pentru determinarea coninutului actului juridic civil trebuie
s se parcurg anumite etape sau faze, n cadrul crora se folosesc o serie de
reguli ori procedee.
Probarea actului juridic civil reprezint faza prealabil, dar obligatorie, pentru
stabilirea efectelor actului juridic civil. Dac nu se dovedete existena actului
juridic civil, atunci nu se mai pune problema stabilirii efectelor sale idem est non

[1]
Se admite c prile pot stipula n contractul de donaie, n mod valabil, un pact comi-
soriu expres, prevznd revocarea de drept n cazul neexecutrii sarcinii.
II. Actul juridic civil

145
esse et non probari. Aceast faz presupune aplicarea regulilor privind mijloacele
de prob reglementate de lege.
Atunci cnd exist mijloace de prob suficiente i concludente, odat cu dove-
direa actului juridic civil se stabilesc i efectele sale, n msura n care acestea
sunt clar exprimate.
Pot exista ns i cazuri n care, dei existena actului juridic civil este nen-
doielnic, efectele sale nu apar cu destul claritate, meninndu-se unele ndoieli
cu privire la coninutul actului respectiv. n asemenea cazuri, se impune o a doua
faz a determinrii efectelor actului juridic civil, care const n interpretarea clauze-
lor actului.
Interpretarea poate avea ca scop fie calificarea juridic a actului, fie stabilirea
nelesului unei sau unor clauze, n funcie de care vor fi stabilite drepturile
subiective i obligaiile civile ce revin prilor, fie att calificarea juridic a actului,
ct i stabilirea nelesului unei sau unor clauze ale acestuia.
Aadar, un prim rezultat al interpretrii actului juridic civil este calificarea aces-
tuia, adic ncadrarea actului juridic civil concret ntr-un anumit tip de acte juridice.
Corecta calificare juridic a actului prezint o importan de necontestat, deoarece,
dac se ajunge la concluzia c n spe este vorba despre un act juridic civil tipic
(numit), atunci vor fi incidente regulile stabilite n mod expres de lege pentru acel
tip de act juridic, iar dac se ajunge la concluzia c n spe este vorba de un act
juridic civil atipic (nenumit), atunci se vor aplica regulile generale n materie de acte
juridice, iar dac acestea nu sunt suficiente, regulile speciale privitoare la contrac-
tul cu care se aseamn cel mai mult (art. 1168 C.civ.).
n frecvente cazuri, operaiunea de interpretare nu se oprete la calificarea
actului juridic civil, ntruct ncadrarea actului ntr-o anumit categorie atrage dup
sine efectele proprii acelei categorii de acte juridice, iar aceste efecte pot constitui
i ele obiect de interpretare n msura n care neclaritile persist, fiind deci
necesar lmurirea nelesului exact al unor clauze, prin cercetarea manifestrii de
voin a prii sau a prilor n strns corelaie cu voina intern.
Ct privete regulile de interpretare a actului juridic civil, este de reinut c
art. 1266 1269 C.civ. i art. 1272 C.civ. stabilesc anumite reguli referitoare la
interpretarea contractelor, iar, n baza art. 1325 C.civ., aceste reguli se aplic i n
cazul interpretrii actelor juridice civile unilaterale, cu excepia celor care, prin ipo-
tez, presupun un act juridic bilateral sau plurilateral. De altfel, n ceea ce privete
interpretarea unui anumit act juridic unilateral, art. 1039 alin. (1) C.civ. prevede c
regulile de interpretare a contractelor sunt aplicabile i testamentului, n msura n
care sunt compatibile cu caracterele juridice ale acestuia.
Regulile de interpretare stabilite, cu caracter supletiv, de Codul civil sunt urm-
toarele:
actul juridic se interpreteaz dup voina concordant a prilor, iar nu dup
sensul literal al termenilor, la stabilirea voinei concordante a prilor inndu-se
seama, ntre altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de pri, de prac-
ticile statornicite ntre acestea i de comportamentul ulterior ncheierii contractului
(art. 1266 C.civ.);
Instituii de drept civil

146
clauzele unui act juridic trebuie supuse unei interpretri sistematice, deci se
interpreteaz unele prin altele, dndu-se fiecreia nelesul ce rezult din ansam-
blul actului (art. 1267 C.civ.);
clauzele ndoielnice se interpreteaz n sensul ce se potrivete cel mai bine
naturii i obiectului actului juridic [art. 1268 alin. (1) C.civ.] quotiens idem senso
duas sententias exprimit, ea potissimum accipiatur, quae rei gerendae aptior est;
clauzele ndoielnice se interpreteaz innd seama, ntre altele, de natura
contractului, de mprejurrile n care a fost ncheiat, de interpretarea dat anterior
de pri, de sensul atribuit n general clauzelor i expresiilor n domeniu i de uzan-
e [art. 1268 alin. (2) C.civ.] in obscuris inspici solet, quod verisimilius est, aut
quod pleremque fieri solet (clauzele obscure se interpreteaz dup ceea ce este
mai verosimil sau dup cele ce se ntmpl mai des);
dac o clauz este susceptibil de a primi dou nelesuri, ea se interpreteaz
n sensul n care poate produce efecte, iar nu n sensul n care nu ar produce
vreun efect [art. 1268 alin. (3) C.civ.] actus interpretandus est potius ut valeat
quam ut pereat;
orict de generali ar fi termenii ntrebuinai, actul juridic nu cuprinde dect
lucrul asupra cruia prile i-au propus a contracta [art. 1268 alin. (4) C.civ.]
actus non debent operari ultra intentionem agentos;
clauzele destinate s exemplifice sau s nlture orice ndoial asupra
aplicrii contractului la un caz particular nu i restrng aplicarea n alte cazuri care
nu au fost expres prevzute [art. 1268 alin. (5) C.civ.] quae dubitationis tollendae
causa, contractibus inseruntur ius commune non laedunt;
dac, dup aplicarea regulilor de interpretare, contractul rmne neclar,
acesta se interpreteaz n favoarea celui care se oblig, cu excepia stipulaiilor
nscrise n contractele de adeziune, care se interpreteaz mpotriva celui care le-a
propus (art. 1269 C.civ.) - in dubio pro reo.
[1]

actul juridic valabil ncheiat oblig nu numai la ceea ce este expres stipulat,
dar i la toate urmrile pe care practicile statornicite ntre pri, uzanele, legea sau
echitatea le dau actului, dup natura lui [art. 1272 alin. (1) C.civ.];
clauzele obinuite ntr-un contract se subneleg, dei nu sunt stipulate n mod
expres [art. 1272 alin. (2) C.civ].
Pentru anumite acte juridice exist i unele reguli speciale de interpretare. Spre
exemplu, pentru testament, art. 1039 alin. (2) C.civ. stipuleaz faptul c elementele
extrinseci nscrisului testamentar pot fi folosite numai n msura n care se sprijin pe
cele intrinseci, iar alin. (3) al aceluiai articol prevede c, n situaia n care legatul
este n favoarea creditorului, nu se prezum a fi fcut n compensaia creanei sale.

[1]
Se admite c aceast regul de interpretare se aplic i n privina legatelor, atunci cnd
ndoiala privete nu existena legatului, ci numai ntinderea sa, deci ndoiala se va interpreta n
favoarea motenitorului legal i mpotriva legatarului. Dac ns ndoiala privete nsi
existena legatului, s-a artat c ea va fi interpretat n favoarea legatarului, deoarece clauzele
unui act trebuie interpretate astfel nct s produc efecte D. ALEXANDRESCO, op. cit., vol. III,
p. 88-89.
II. Actul juridic civil

147
1.3. Noiunea i enumerarea principiilor efectelor actului juridic civil
Prin principiile efectelor actului juridic civil nelegem acele reguli de drept civil
care arat modul n care se produc aceste efecte, respectiv cum, n ce condiii i
fa de cine se produc aceste efecte.
n literatura de specialitate nu exist un punct de vedere unitar n privina num-
rului principiilor care guverneaz efectele actului juridic civil.
ntr-o prim concepie, sunt reinute trei principii ale efectelor actului juridic civil:
principiul forei obligatorii, principiul irevocabilitii i principiul relativitii.
[1]

ntr-o a doua concepie, se apreciaz c irevocabilitatea nu reprezint un prin-
cipiu distinct, ci doar un aspect al principiului forei obligatorii.
[2]

Principiile efectelor actului juridic civil sunt consacrate legislativ i sunt aplica-
bile att contractelor, ct i, pe temeiul art. 1325 C.civ., actelor juridice unilaterale.
Astfel, potrivit art. 1270 alin. (1) C.civ., contractul valabil ncheiat are putere de
lege ntre prile contractante, fiind astfel consacrat principiul forei obligatorii a
contractelor.
Irevocabilitatea actului juridic civil este prevzut n mod expres (ca un aspect
al forei obligatorii), pentru contracte, de ctre art. 1270 alin. (2) C.civ., potrivit
cruia contractul se modific sau nceteaz numai prin acordul prilor ori din
cauze autorizate de lege, (n sensul c, din interpretarea per a contrario a acestei
dispoziii legale, rezult c nu s-ar putea revoca sau modifica un contract numai
prin voina uneia dintre pri), iar pentru actele juridice unilaterale consacrarea
rezult implicit, dar nendoielnic, prin aceea c legea menioneaz expres situaiile
n care actul juridic unilateral este revocabil, ceea ce nseamn c n celelalte
cazuri actul juridic unilateral este irevocabil; de altfel, pentru unele acte juridice
unilaterale, irevocabilitatea este consacrat n mod expres, de exemplu art. 1191
C.civ. pentru oferta cu termen.
Principiul relativitii efectelor contractelor este consacrat de art. 1280 C.civ.,
conform cruia contractul produce efecte numai ntre pri, dac prin lege nu se
prevede altfel [acest principiu rezult i din interpretarea per a contrario a
art. 1270 alin. (1) C.civ.].
2. Principiul forei obligatorii
2.1. Noiune i justificare
Principiul forei obligatorii, exprimat i prin adagiul pacta sunt servanda, este
acea regul de drept potrivit creia actul juridic civil legal ncheiat se impune pr-
ilor (n cazul contractelor) sau prii (n cazul actelor juridice unilaterale) ntocmai

[1]
A se vedea, spre exemplu, A. POP, Gh. BELEIU, op. cit., p. 303 i urm.
[2]
C. STTESCU, C. BRSAN, op. cit., p. 58 i urm.; L. POP, Drept civil romn. Teoria
general a obligaiilor, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1998, p. 58 i urm.
Instituii de drept civil

148
ca legea. n alte cuvinte, executarea actului juridic civil este obligatorie pentru pri,
iar nu facultativ.
[1]

Actul juridic civil legal ncheiat are for obligatorie nu numai pentru prile aces-
tuia, ci i pentru organul de jurisdicie nvestit cu soluionarea unui litigiu decurgnd
dintr-un astfel de act, deci instana este obligat s asigure executarea actului
juridic legal ncheiat, innd seama, n interpretarea clauzelor lui, de voina prilor.
Trebuie reinut c formula ntrebuinat de art. 1270 alin. (1) C.civ. [contractul
(...) are putere de lege] urmeaz a fi neleas doar n sens metaforic, deoarece
nu se poate pune semnul egalitii ntre lege i contract.
Existena principiului forei obligatorii a actului juridic civil este justificat, pe de
o parte, de necesitatea asigurrii stabilitii i siguranei raporturilor juridice gene-
rate de actele juridice civile, iar, pe de alt parte, de imperativul moral al respectrii
cuvntului dat.
2.2. Excepii
Prin excepii de la principiul forei obligatorii desemnm acele situaii n care
efectele actului juridic civil nu se mai produc aa cum au prevzut prile, la
ncheierea lui, ci, independent de voina prilor sau, dup caz, a prii, aceste
efecte sunt fie mai restrnse, fie mai ntinse dect cele stabilite iniial.
Exist att cazuri de restrngere a forei obligatorii a unui act juridic civil, ct i
cazuri de extindere a acesteia.
a) Cazurile de restrngere a forei obligatorii sunt acele situaii, prevzute n
mod expres de lege, n care actul juridic i nceteaz efectele nainte de termen,
datorit dispariiei unui element al su. Dintre excepiile ce pot fi incluse n aceast
categorie, menionm:
ncetarea contractului de locaiune din cauza pieirii totale sau considerabile a
lucrului [art. 1818 alin. (1) C.civ.];
ncetarea contractului de locaiune ca urmare a desfiinrii dreptului care
permitea locatorului s asigure folosina bunului nchiriat [art. 1819 alin. (1) C.civ.],
cu excepia cazului n care locatarul a fost de bun-credin la data ncheierii loca-
iunii, contractul urmnd a produce efecte pe durata stipulat de pri, dar nu mai
mult de un an de la data desfiinrii titlului locatorului [art. 1819 alin. (2) C.civ.];
ncetarea contractului de nchiriere a locuinei n termen de 30 de zile de la
data nregistrrii decesului chiriaului [art. 1834 alin. (1) C.civ.];
ncetarea contractului de societate civil datorit anumitor cauze prevzute de
art. 1937 i art. 1938 C.civ. [pieirea bunurilor subscrise ca aport; moartea unui aso-
ciat, afar de cazul cnd s-a stipulat c societatea poate continua cu motenitorii

[1]
n aplicarea principiului pacta sunt servanda, s-a decis c o parte contractant nu
poate s modifice, n mod unilateral, preul convenit n momentul ncheierii contractului
(C.S.J., s. com., dec. nr. 890/1995, n B.J. 1995, p. 313; dec. nr. 1086/1996, n B.J. 1996,
p. 278) i nici clauza referitoare la modalitile de plat a preului (C.S.J., s. com., dec.
nr. 78/1995, n B.J. 1995, p. 287). De altfel, n actuala reglementare, din art. 1270 alin. (2)
C.civ. rezult foarte clar c, exceptnd cazurile expres prevzute de lege, contractul nu
poate fi modificat dect prin acordul prilor.
II. Actul juridic civil

149
asociatului decedat; punerea sub interdicie a uneia dintre persoanele fizice
asociate, ncetarea calitii de subiect de drept a uneia dintre persoanele juridice
asociate, falimentul unui asociat];
ncetarea contractului de mandat din cauza morii, incapacitii sau fali-
mentului mandantului ori a mandatarului [art. 2030 lit. c) C.civ.];
obligarea comodatarului, de ctre instan, la restituirea lucrului nainte de
expirarea termenului stipulat de pri sau nainte de a se fi folosit de bun potrivit
conveniei, ns numai atunci cnd comodantul are o nevoie urgent i nepre-
vzut de bun, atunci cnd comodatarul decedeaz sau atunci cnd acesta i
ncalc obligaiile (art. 2156 C.civ.);
ncetarea contractului de arendare prin decesul, incapacitatea sau falimentul
arendaului (art. 1850 C.civ.);
ncetarea contractului de antrepriz prin decesul beneficiarului dac acesta
face imposibil sau inutil executarea sa (art. 1870 C.civ.);
ncetarea contractului de arendare din cauza decesului sau incapacitii antre-
prenorului, neimputabile acestuia, dac a fost ncheiat n considerarea aptitudinilor
personale ale antreprenorului [art. 1871 alin. (1) C.civ.], precum i ncetarea altor
acte juridice intuitu personae ca urmare a morii prii n considerarea creia s-a
ncheiat actul;
ncetarea contractului de consignaie prin moartea, dizolvarea, falimentul,
interdicia sau radierea consignantului ori a consignatarului (art. 2063 C.civ.);
ncetarea contractului de ntreinere ncheiat pe durat determinat din cauza
morii credirentierului, dac aceasta a survenit nainte de expirarea duratei con-
tractului [art. 2263 alin. (1) C.civ.];
ncetarea fideiusiunii prin decesul fideiusorului, chiar dac exist stipulaie
contrar (art. 2319 C.civ.);
desfiinarea contractului de asigurare n cazul n care, nainte ca obligaia
asigurtorului s nceap a produce efecte, riscul asigurat s-a produs sau pro-
ducerea sa a devenit imposibil, precum i dac, dup ce obligaia menionat a
nceput s produc efecte, intervenirea riscului asigurat a devenit imposibil
[art. 2205 alin. (1) C.civ.];
ncetarea contractului de concesiune datorit dispariiei, dintr-o cauz de for
major, a bunului concesionat, precum i ncetarea aceluiai contract prin renun-
area concesionarului, datorit imposibilitii obiective de a exploata bunul conce-
sionat [art. 57 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate public];
stabilirea, prin lege, fie a duratei contractului, inferioar celei prevzute de
pri n contractul aflat n curs de executare, fie a altor efecte, mai restrnse dect
cele prevzute de pri, n msura n care o asemenea lege ar prevedea n mod
expres c se aplic i contractelor n curs de executare.
[1]


[1]
Prin urmare, ar trebui s fie o lege care s conin dispoziii tranzitorii derogatorii de la
prevederile nscrise n art. 6 alin. (2) C.civ., lucru posibil avnd n vedere c textul de lege
menionat nu vizeaz neretroactivitatea legii noi, ci ultraactivitatea legii vechi, desigur pentru
efectele produse dup intrarea n vigoare a legii noi.
Instituii de drept civil

150
b) n categoria cazurilor de extindere a forei obligatorii se includ:
prorogarea (prelungirea) efectelor anumitor acte juridice, prin efectul legii,
peste termenul convenit de pri [spre exemplu, prorogarea, din 5 n 5 ani sau la
alte intervale de timp, a unor contracte de nchiriere, cum a fost cazul art. 1 din
Legea nr. 17/1994, al art. 7 alin. (1) din Legea nr. 112/1995, al art. 1 din O.U.G.
nr. 40/1999, O.U.G. nr. 8/2004 etc.];
prelungirea efectelor actului juridic cu executare succesiv datorit suspen-
drii temporare a executrii acestuia, pe tot timpul ct dureaz cauza de sus-
pendare;
moratoriul legal, adic acordarea, prin lege, a unui termen care are ca efect
amnarea general a executrii unor obligaii contractuale de ctre o anumit cate-
gorie de debitori, n considerarea unor mprejurri excepionale precum crize
economice, conflicte militare etc.
Nu vom reine ns ca excepii de la principiul n discuie, deoarece producerea
mai multor efecte dect cele stabilite la ncheierea contractului are loc n temeiul
unui acord tacit sau, dup caz, expres al prilor:
tacita relocaiune (dac, dup expirarea termenului stipulat n contractul de
locaiune, locatarul continu s foloseasc lucrul i s i ndeplineasc obligaiile
fr vreo mpotrivire din partea locatorului), caz n care este vorba despre un nou
contract de locaiune ce se consider a fi ncheiat n condiiile primului contract, dar
fr termen (art. 1810 C.civ.);
rennoirea contractului de arendare pentru aceeai durat, dac niciuna dintre
pri nu a comunicat cocontractantului, n scris, refuzul su cu cel puin 6 luni
nainte de expirarea termenului, iar n cazul terenurilor cu destinaie agricol, cu cel
puin un an, termenele de refuz reducndu-se la jumtate dac durata contractului
de arendare este de un an sau mai scurt (art. 1848 C.civ.);
prelungirea tacit a contractului de societate, care intervine n cazul n care
societatea continu s execute operaiunile sale, iar asociaii continu s iniieze
operaiuni ce intr n obiectul su i s se comporte ca asociai, prorogare ce ope-
reaz pe o durat de un an, continund din an n an, de la data expirrii duratei,
dac sunt ndeplinite aceleai condiii (art. 1931 C.civ.);
cazul n care prile contractante au prevzut, la ncheierea contractului,
posibilitatea prelungirii efectelor acestuia sau a rennoirii contractului (de exemplu,
ntr-un contract de depozit bancar la termen, se insereaz clauza potrivit creia, n
cazul n care, la expirarea termenului, deponentul nu solicit restituirea sumei, se
va considera ncheiat un nou depozit pe acelai termen i n aceleai condiii).

De exemplu, fostul art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 9/2000 privind nivelul dobnzii legale pen-
tru obligaii bneti (n prezent abrogat prin O.G. nr. 13/2011 privind dobnda legal remu-
neratorie i penalizatoare pentru obligaii bneti, precum i pentru reglementarea unor
msuri financiar-fiscale n domeniul bancar), potrivit cruia n raporturile civile, dobnda
convenional nu poate depi dobnda legal cu mai mult de 50% pe an, s-a aplicat i
contractelor n curs de executare la data intrrii lui n vigoare i n care prile au prevzut o
dobnd mai mare, ceea ce nseamn c n aceste contracte dobnda s-a redus, ncepnd
cu data intrrii n vigoare a O.G. nr. 9/2000, la nivelul menionat.
II. Actul juridic civil

151
c) Tot o excepie de la principiul pacta sunt servanda o constituie i revizuirea
efectelor anumitor acte juridice din cauza ruperii echilibrului contractual n urma
schimbrii mprejurrilor avute n vedere de pri n momentul ncheierii actului
juridic (aa-numita teorie a impreviziunii rebus sic stantibus), deoarece se ajunge
ca efectele actului juridic s fie altele dect cele pe care prile, n momentul
ncheierii actului, au neles s le stabileasc i care s fie obligatorii pentru ele.
[1]

Teoria impreviziunii vizeaz, ca regul, contractele sinalagmatice, cu titlu one-
ros, comutative i cu executare succesiv. Totui, apreciem c ar putea fi vorba i
de un contract cu executare uno ictu, n msura n care mprejurarea care rupe
echilibrul contractual survine dup ncheierea acestuia, dar nainte de momentul la
care obligaiile prilor trebuiau executate. De asemenea, teoria impreviziunii este
compatibil i cu unele contracte unilaterale, deoarece i n cazul acestora ar fi
posibil s se pun problema distribuirii echitabile a pierderilor care ar rezulta dato-
rit mprejurrii exterioare ce a fcut ca executarea obligaiei s devin excesiv de
oneroas pentru debitorul ei.
Reglementarea anterioar nu coninea o dispoziie cu caracter general privind
impreviziunea, ci numai cteva aplicaii legale particulare ale acesteia, care nc
sunt n vigoare. Astfel, art. 43 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind drepturile de
autor i drepturile conexe, cu modificrile ulterioare, prevede c n cazul unei
disproporii evidente ntre remuneraia autorului operei i beneficiile celui care a
obinut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdic-
ionale competente revizuirea contractului sau mrirea convenabil a remune-
raiei. De asemenea, art. 54 din O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate public dispune c relaiile contractuale dintre
concedent i concesionar se bazeaz pe principiul echilibrului financiar al conce-
siunii, respectiv pe realizarea unei posibile egaliti ntre drepturile care i sunt
acordate concesionarului i obligaiile care i sunt impuse. n consecin, conce-
sionarul nu va fi obligat s suporte creterea sarcinilor legate de execuia obliga-

[1]
Pentru justificarea teoriei impreviziunii, unii autori au artat c, ori de cte ori exe-
cutarea unui contract sinalagmatic devine prea oneroas pentru una dintre prile contrac-
tante, este admisibil revizuirea efectelor contractului n vederea restabilirii echilibrului
valoric al prestaiilor, deoarece prile s-au obligat n condiiile economice existente la data
ncheierii contractului, aa nct, dac ntre timp aceste condiii s-au schimbat, este necesar
ca i contractul s fie adaptat la noile mprejurri economice; cum schimbarea condiiilor
economice a fost imprevizibil, nseamn c revizuirea efectelor contractului corespunde
voinei prezumate a prilor contractante. Ali adepi ai teoriei impreviziunii au justificat-o fie
recurgnd la o interpretare extensiv a noiunii de for major, asimilnd ipoteza impo-
sibilitii absolute de executare a contractului cu ipoteza n care executarea lui ar fi foarte
dificil din cauza clauzelor devenite ntre timp prea oneroase, fie pe mbogirea fr just
cauz, fie pe ideea de echitate coroborat cu buna-credin a prilor n executarea con-
tractelor. Jurisprudena n materie era contradictorie, predominante fiind soluiile care nu
admiteau revizuirea efectelor pe temeiul impreviziunii n lipsa unui text expres de lege
(totui, n sensul recunoaterii posibilitii revizuirii clauzei referitoare la pre dintr-un contract
cu executare succesiv chiria n cazul unui contract de locaiune ncheiat pe o durat de
5 ani , a se vedea C.S.J., s. com., dec. nr. 21/1994, n B.J. 1996, p. 230 contractus qui
habent tractum succesivum et dependentiam de futuro rebus sic stantibus intelliguntur).
Instituii de drept civil

152
iilor sale, n cazul n care aceast cretere rezult n urma: a) unei msuri dispuse
de o autoritate public; b) unui caz de for major sau unui caz fortuit.
Codul civil din 2009 reglementeaz cu caracter general posibilitatea revizuirii
efectelor contractului n caz de impreviziune, cu respectarea anumitor condiii.
Astfel, dup ce primul alineat al art. 1271 C.civ. reafirm principiul forei obligatorii,
dispunnd c prile sunt inute s i execute obligaiile, chiar dac executarea lor
a devenit mai oneroas, fie datorit creterii costurilor executrii propriei obligaii,
fie datorit scderii valorii contraprestaiei, alineatul 2 prevede c dac execu-
tarea contractului a devenit excesiv de oneroas datorit unei schimbri excep-
ionale a mprejurrilor care ar face vdit injust obligarea debitorului la executarea
obligaiei, instana poate s dispun fie adaptarea contractului, pentru a distribui n
mod echitabil ntre pri pierderile i beneficiile ce rezult din schimbarea mpre-
jurrilor, fie ncetarea contractului, la momentul i n condiiile pe care le stabilete.
Condiiile de fond ce trebuie ndeplinite pentru a se putea dispune revizuirea
efectelor contractului sunt prevzute de art. 1271 alin. (3) C.civ., anume: schim-
barea mprejurrilor a intervenit dup ncheierea contractului; schimbarea mpreju-
rrilor, precum i ntinderea acesteia nu au fost i nici nu puteau fi avute n vedere
de ctre debitor, n mod rezonabil, n momentul ncheierii contractului; debitorul nu
i-a asumat riscul schimbrii mprejurrilor i nici nu putea fi n mod rezonabil con-
siderat c i-ar fi asumat acest risc. Acelai text adaug i o condiie procesual,
instituind o procedur prealabil i obligatorie sesizrii instanei n sensul c
debitorul trebuie s ncerce, ntr-un termen rezonabil i cu bun-credin, nego-
cierea adaptrii rezonabile i echitabile a contractului.
n materia liberalitilor, indiferent c acestea sunt donaii sau legate, este regle-
mentat revizuirea condiiilor i sarcinilor. Astfel, art. 1006 C.civ. prevede c dac,
din cauza unor situaii imprevizibile i neimputabile beneficiarului, survenite accep-
trii liberalitii, ndeplinirea condiiilor sau executarea sarcinilor care afecteaz
liberalitatea a devenit extrem de dificil ori excesiv de oneroas pentru beneficiar,
acesta poate cere revizuirea sarcinilor sau a condiiilor.
Ct privete soluionarea cererii de revizuire a sarcinilor sau condiiilor libera-
litii, art. 1007 C.civ. stabilete c instana de judecat sesizat cu cererea de
revizuire, cu respectarea, pe ct posibil, a voinei dispuntorului, poate s dispun
modificri cantitative sau calitative ale condiiilor sau ale sarcinilor care afecteaz
liberalitatea ori s le grupeze cu acelea similare provenind din alte liberaliti.
Instana poate autoriza nstrinarea parial sau total a obiectului liberalitii, sta-
bilind ca preul s fie folosit n scopuri conforme cu voina dispuntorului, precum i
orice alte msuri care s menin pe ct posibil destinaia urmrit de acesta.
Mai reinem c, potrivit art. 1008 C.civ., dac motivele care au determinat
revizuirea condiiilor sau a sarcinilor nu mai subzist, persoana interesat poate
cere nlturarea pentru viitor a efectelor revizuirii.
De altfel, chiar anterior Codului civil din 2009, legiuitorul consacrase, n mod
excepional, teoria impreviziunii i n cazul unui anumit act juridic cu titlu gratuit,
anume contractul de voluntariat. Astfel, art. 14 din Legea nr. 195/2001 a voluntaria-
tului prevede c, dac pe parcursul executrii contractului de voluntariat intervine,
II. Actul juridic civil

153
independent de voina prilor, o situaie de natur s ngreuneze executarea obli-
gaiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dac situaia face impo-
sibil executarea n continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.
Este de reinut c, n situaia n care prile au stipulat n contract o clauz ce
prevede revizuirea efectelor contractului n cazul schimbrii mprejurrilor avute n
vedere n momentul ncheierii, nu mai suntem n prezena unei excepii de la prin-
cipiul pacta sunt servanda, ci este vorba de un aspect al principiului libertii actelor
juridice.
d) n rndul excepiilor de la principiul forei obligatorii vom include i acele
situaii n care legea ar recunoate uneia dintre prile actului juridic posibilitatea de
a aduce modificri unilaterale actului respectiv, deci de a modifica actul juridic fr
a avea nevoie de acordul celeilalte pri i fr ca aceasta din urm s se poat
opune. Astfel, potrivit art. 53 alin. (1) din O.U.G. nr. 54/2006, concedentul poate
modifica unilateral partea reglementar a contractului de concesiune, cu notificarea
prealabil a concesionarului, din motive excepionale legate de interesul naional
sau local, dup caz; alineatul urmtor al aceluiai articol prevede c, n cazul n
care modificarea unilateral a contractului i aduce un prejudiciu, concesionarul are
dreptul s primeasc fr ntrziere o just despgubire, iar n alin. (3) se adaug
faptul c, n caz de dezacord ntre concedent i concesionar cu privire la suma
despgubirii, aceasta va fi stabilit de ctre instana judectoreasc competent,
stipulndu-se n continuare c acest dezacord nu poate, n niciun caz, s permit
concesionarului s nu i execute obligaiile.
3. Irevocabilitatea actului juridic civil
3.1. Noiune i justificare
Prin irevocabilitatea actului juridic, indiferent dac ar fi privit ca o consecin a
principiului forei obligatorii sau ca un principiu al efectelor actului juridic, nelegem
faptul c actului juridic bilateral sau plurilateral nu i se poate pune capt prin voina
numai a uneia dintre pri, iar actului juridic unilateral nu i se poate pune capt prin
manifestarea de voin, n sens contrar, din partea autorului acestuia.
Irevocabilitatea decurge din principiul forei obligatorii a actului juridic, fiind o
consecin i, n acelai timp, o garanie a acestui principiu. Prin urmare, raiunile
care servesc ca justificare existenei principiului forei obligatorii sunt, n acelai
timp, i raiuni pe care se ntemeiaz irevocabilitatea actului juridic.
Este, ns, de reinut c irevocabilitatea donaiilor (art. 1015 C.civ.) nu repre-
zint o simpl aplicaie a irevocabilitii actului juridic civil bilateral, n sensul c, n
materie de donaii, irevocabilitatea privete nu numai efectele actului juridic, ci
nsi esena contractului de donaie, fiind o condiie de validitate pentru formarea
acestuia. Tocmai de aceea, uneori, se face distincie ntre, pe de o parte, irevoca-
bilitatea de gradul I, care vizeaz actul juridic n general, iar, pe de alt parte,
irevocabilitatea de gradul II, care se refer la contractul de donaie.
Instituii de drept civil

154
3.2. Excepii
Constituie excepii de la irevocabilitatea actului juridic acele cazuri n care actu-
lui juridic bilateral i se poate pune capt prin voina uneia dintre pri, actului juridic
plurilateral i se poate pune capt prin voina uneia sau mai multor pri, dar nu a
tuturor, iar actului juridic unilateral i se poate pune capt prin voina autorului lui.
a) Principalele excepii de la irevocabilitatea actelor juridice civile bilaterale sau
plurilaterale sunt urmtoarele:
revocarea donaiei ntre soi, care poate avea loc numai n timpul cstoriei
(art. 1031 C.civ.);
revocarea de ctre stipulant a stipulaiei pentru altul ct timp acceptarea
beneficiarului nu a ajuns la stipulant sau la promitent, cu excepia cazului n care
promitentul ar avea interesul de a o executa [art. 1286 alin. (2) teza I i art. 1287
alin. (1) C.civ];
denunarea unilateral a contractului ncheiat pe durat nedeterminat de
oricare dintre pri, cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, orice clauz
contrar sau stipularea unei prestaii n schimbul denunrii contractului conside-
rndu-se nescris (art. 1277 C.civ.);
denunarea contractului de locaiune ncheiat pe durat nedeterminat
[art. 1816 alin. (1) C.civ.];
[1]

denunarea de ctre chiria a contractului de nchiriere a locuinei nainte de
mplinirea termenului stabilit, cu condiia notificrii prealabile ntr-un termen de cel
puin 60 de zile [art. 1825 C.civ.];
denunarea de ctre chiria a contractului de nchiriere a locuinei pe durat
nedeterminat, cu condiia notificrii prealabile ntr-un termen care nu poate fi mai
mic dect sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei [art. 1824
alin. (1) C.civ.];
denunarea de ctre locator a contractului de nchiriere a locuinei pe durat
nedeterminat, cu condiia notificrii prealabile ntr-un termen care nu poate fi mai
mic de 60 de zile, dac intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este
de o lun sau mai mare, respectiv de minim 15 zile, dac acest interval este mai
mic de o lun [art. 1824 alin. (2) C.civ.];
revocarea contractului de mandat de ctre mandant [art. 2030 alin. (1) lit. a)
C.civ.]
[2]
i renunarea mandatarului la mandat [art. 2030 alin. (1) lit. b) C.civ.];
revocarea mputernicirii date comisionarului pn n momentul n care acesta
a ncheiat actul cu terul [art. 2051 alin. (1) C.civ.];
revocarea contractului de consignaie de ctre consignant i renunarea
consignatarului (art. 2063 C.civ.);
revocarea de ctre comitent o ordinului de expediie pn la ncheierea
contractului de transport (art. 2065 C.civ.);
denunarea de ctre oricare dintre pri a contractului de agenie pe durat
nedeterminat, cu un preaviz obligatoriu [art. 2089 alin. (1) C.civ.];

[1]
C.S.J., s. econ. i com., dec. nr. 78/1992, n Probleme de drept 1990-1992, p. 498.
[2]
C.S.J., s. civ., dec. nr. 1226/1992, n Probleme de drept 1990-1992, p. 64.
II. Actul juridic civil

155
denunarea de ctre oricare dintre pri a contractului de agenie, fr necesi-
tatea unui preaviz, atunci cnd circumstane excepionale, altele dect fora major
ori cazul fortuit, fac imposibil continuarea colaborrii dintre comitent i agent [art.
2090 alin. (1) C.civ.];
ncetarea contractului de depozit la cererea deponentului [art. 2115 alin. (1)
C.civ.] sau prin restituirea bunului de ctre depozitar, n cazul depozitului fr
termen [art. 2115 alin. (4) C.civ.];
denunarea de ctre oricare dintre pri a contractului de cont curent ncheiat
pe durat nedeterminat [art. 2183 alin. (2) C.civ.];
denunarea de ctre oricare dintre curentiti, de ctre reprezentantul inca-
pabilului sau de ctre motenitori a contractului de cont curent n caz de inca-
pacitate, insolven sau moarte a uneia dintre pri [art. 2183 alin. (3) C.civ.];
denunarea de ctre oricare dintre pri a contractului de cont curent bancar
ncheiat pe durat nedeterminat, cu un preaviz de 15 zile [art. 2188 C.civ.];
denunarea de ctre oricare dintre pri a facilitrii de credit ncheiate pe
durat nedeterminat, cu respectarea unui termen de preaviz de 15 zile, dac din
contract sau din uzane nu rezult altfel [art. 2195 alin. (3) C.civ.];
denunarea unor contracte de ctre administratorul sau lichidatorul judiciar
[art. 20 alin. (1) lit. j) i art. 25 lit. e) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insol-
venei, cu modificrile i completrile ulterioare];
denunarea contractului de comand a unei opere viitoare [art. 46 alin. (3) din
Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor i drepturile conexe, cu modificrile i
completrile ulterioare];
denunarea contractului de asigurare, cu condiia notificrii prealabile a celei-
lalte pri ntr-un termen de cel puin 20 de zile (art. 2209 C.civ.);
renunarea asiguratului la contractul de asigurare de via individual ncheiat
pe o durat de cel mult 6 luni fr preaviz, n termen de 20 de zile de la data sem-
nrii contractului de ctre asigurtor (art. 2229 C.civ.);
ncetarea contractului de concesiune, prin denunarea unilateral a conceden-
tului i cu plata unei despgubiri juste i prealabile ctre concesionar, n cazul n
care interesul naional sau local impune o asemenea ncetare [art. 57 alin. (1) lit. b)
din O.U.G. nr. 54/2006 privind contractele de concesiune de bunuri proprietate
public];
denunarea unilateral a contractului de voluntariat, fie de ctre voluntar, fie
de ctre beneficiarul voluntariatului, termenul stabilit pentru prezentarea preavizului
fiind de 30 de zile (art. 16 din Legea nr. 195/2001, republicat);
denunarea contractului de consum de ctre consumator, n condiiile stabilite
de Legea nr. 296/2004 i de O.G. nr. 130/2000.
Dup cum am menionat deja, art. 1270 alin. (2) C.civ. prevede posibilitatea
revocrii contractului prin acordul prilor, ceea ce nu reprezint altceva dect un
aspect al principiului libertii actelor juridice, n sensul c, aa cum contractul se
ncheie mutuus consensus, tot astfel i se poate pune capt prin mutuus dissensus.
De asemenea, mai reinem c art. 1276 C.civ. reglementeaz unele aspecte ce
privesc denunarea unilateral. n ce ne privete, apreciem c acest text de lege se
refer nu numai la acele situaii n care dispoziii legale exprese prevd dreptul de
Instituii de drept civil

156
denunare unilateral, ci, dimpotriv, pe temeiul lui, prile ar avea posibilitatea s
includ o clauz de dezicere n orice contract, afar de cazul n care legea ar
interzice aceasta.
[1]

Mai mult, din interpretarea per a contrario a art. 1276 alin. (3) C.civ. potrivit
cruia dac s-a stipulat o prestaie n schimbul denunrii, aceasta produce efecte
numai atunci cnd prestaia este executat, rezult c legea permite nu numai
dezicerea cu titlu oneros,
[2]
ci i dezicerea cu titlu gratuit.
n cazul existenei unui drept legal sau convenional de denunare unilateral a
contractului, acesta poate fi exercitat att timp ct executarea contractului nu a
nceput, iar n contractele cu executare succesiv sau continu, acest drept poate
fi exercitat cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, chiar i dup ncepe-
rea executrii contractului, ns denunarea nu produce efecte n privina prestaii-
lor executate sau care se afl n curs de executare [art. 1276 alin. (1) i (2) C.civ.].
Subliniem ns c normele nscrise n art. 1276 alin. (1) (3) C.civ. sunt supletive,
prile putnd astfel deroga de la acestea, de exemplu, stabilind c dreptul de
denunare unilateral poate fi exercitat i dup nceperea executrii contractului, c
denunarea va produce efecte chiar i nainte de plata preului dezicerii etc.
b) Excepiile de la irevocabilitatea actelor juridice civile unilaterale sunt urm-
toarele:
testamentul (art. 1034 C.civ.);
dispoziia prin care se revoc un testament poate fi retractat n mod expres
prin act autentic notarial sau prin testament (art. 1053 C.civ.);
legatul (art. 1068 C.civ.);
revocarea renunrii la motenire, care poate avea loc dac nu a expirat ter-
menul pentru exercitarea dreptului de opiune succesoral [un an de la data des-
chiderii motenirii art. 1103 alin. (1) C.civ.] i dac, ntre timp, motenirea nu a
fost acceptat de ali succesori ai defunctului [art. 1123 alin. (1) C.civ.];
consimmntul printelui firesc sau, dup caz, al tutorelui la ncuviinarea
adopiei poate fi revocat n termen de 30 de zile de la exprimarea lui n condiiile
legii [art. 466 alin. (2) C.civ.];
consimmntul de a recurge la reproducerea asistat medical cu ter donator
poate fi revocat oricnd, n scris, inclusiv n faa medicului chemat s asigure
asistena pentru reproducerea cu ter donator [art. 442 alin. (2) teza a II-a C.civ.];

[1]
S-a artat c n cazul n care prile contractante au convenit posibilitatea denunrii
unilaterale a contractului nu ar fi vorba de o excepie propriu-zis de la principiul forei obli-
gatorii, ntruct este vorba despre un aspect al principiului libertii actelor juridice, iar denun-
area (revocarea) unilateral intervine n baza acordului prilor M. NICOLAE, Actul juridic civil,
n Drept civil romn. Curs selectiv pentru licen (2000-2001), Ed. Press Mihaela, Bucureti,
2000, p. 63. Pentru opinia c stipularea posibilitii de denunare unilateral a contractului
reprezint o excepie de la principiul forei obligatorii, a se vedea, totui, C. STTESCU,
C. BRSAN, op. cit., p. 59.
[2]
Un caz particular de dezicere cu titlu oneros este reglementat de art. 1545 C.civ. sub
denumirea de arvun penalizatoare; potrivit acestui text de lege, dac n contract este
stipulat expres dreptul uneia dintre pri sau dreptul ambelor pri de a se dezice de
contract, cel care denun contractul pierde arvuna dat sau, dup caz, trebuie s restituie
dublul celei primite.
II. Actul juridic civil

157
oferta fr termen ori, dup caz, acceptarea ofertei poate fi retras dac
retragerea ajunge la destinatar anterior ori concomitent cu oferta sau, dup caz, cu
acceptarea (art. 1199 C.civ. coroborat cu art. 1191 C.civ.);
promisiunea public de recompens este susceptibil de revocare [art. 1329
alin. (1) C.civ.];
mrturisirea poate fi revocat pentru eroare de fapt [art. 1206 alin. (2) C.civ.
din 1864].
4. Principiul relativitii efectelor actului juridic civil
4.1. Noiune i justificare
Prin principiul relativitii efectelor actului juridic civil desemnm regula de drept
potrivit creia actul juridic civil produce efecte numai fa de autorul sau, dup caz,
autorii lui, fr a putea s profite ori s duneze terelor persoane.
ntr-o alt formulare, se poate spune c actul juridic civil bilateral sau plurilateral
d natere la drepturi subiective i obligaii numai pentru prile lui, iar actul juridic
unilateral oblig doar pe autorul acestuia.
Coninutul principiului consacrat de art. 1280 C.civ. este foarte exact exprimat
de adagiul res inter alios acta, aliis neque nocere, neque prodesse potest.
Principiul n discuie i gsete justificarea n dou idei de baz i anume, pe
de o parte, nsi natura voliional a actului juridic civil impune un asemenea prin-
cipiu, n sensul c, dac este firesc ca o persoan s devin debitor sau creditor
pentru c i-a manifestat voina n acest sens, la fel de firesc este ca o alt per-
soan s nu devin debitor sau creditor fr voia sa, iar, pe de alt parte, soluia
contrar ar fi de natur s aduc atingere libertii persoanei.
4.2. Principiul relativitii i opozabilitatea fa de teri a actului juridic
Trebuie distins ntre principiul relativitii efectelor actului juridic i opozabilitatea
fa de teri a actului juridic. Dac un act juridic, ca regul, nu poate s dea natere
la drepturi subiective i obligaii dect n beneficiul, respectiv n sarcina prilor
actului juridic (principiul relativitii), aceasta nu nseamn c actul juridic nu ar
reprezenta nimic pentru terele persoane, c acestea din urm ar putea s l ignore
sau s l nesocoteasc. Dimpotriv, actul juridic, ca realitate social (ca situaie
juridic), este opozabil i persoanelor strine de el, desigur n privina drepturilor i
obligaiilor ce revin prilor actului juridic.
Aadar, un act juridic nu poate genera, n principiu, drepturi subiective i obli-
gaii pentru un ter, n schimb, drepturile i obligaiile prilor actului juridic trebuie
respectate i de teri. Tocmai de aceea, spre pild: actul juridic poate fi invocat, de
ctre una dintre pri, fa de un ter, ca titlu de dobndire a unui drept real sau de
crean; actul juridic poate servi ca temei pentru justificarea mririi patrimoniului
unei persoane, putnd fi opus unei persoane strine de acel act juridic i care ar
introduce o aciune n mbogire fr just cauz mpotriva uneia dintre prile
actului juridic respectiv etc.
Instituii de drept civil

158
Opozabilitatea efectelor contractului este prevzut de art. 1281 C.civ., potrivit
cruia contractul este opozabil terilor, care nu pot aduce atingere drepturilor i
obligaiilor nscute din contract. Terii se pot prevala de efectele contractului, ns
fr a avea dreptul de a cere executarea lui, cu excepia cazurilor prevzute de
lege.
n concret, opozabilitatea actului juridic fa de teri nseamn dreptul prii de a
invoca acel act juridic mpotriva terului care ar ridica pretenii n legtur cu un
drept subiectiv dobndit de parte prin actul juridic respectiv, iar prin inopozabilitatea
actului juridic fa de teri se nelege lipsa unui asemenea drept. De regul, opoza-
bilitatea fa de teri a unui act juridic este condiionat de respectarea anumitor
formaliti.
Trebuie precizat c pot exista i cazuri n care terele persoane ar avea inte-
resul s invoce, n favoarea lor, un act juridic mpotriva prilor acestuia.
Este de reinut c, atunci cnd se pune problema opozabilitii fa de teri a
actului juridic, din punctul de vedere al terilor, actul juridic apare doar ca o situaie
juridic, deci ca un fapt juridic stricto sensu. Din mprejurarea c fa de teri actul
juridic urmeaz a fi considerat ca un simplu fapt juridic, rezult cel puin dou
consecine importante: dac un ter ncalc un drept ce aparine unei pri dintr-un
act juridic sau dac mpiedic pe una dintre prile actului juridic s execute obli-
gaia ce i revine din acel act, atunci se va angaja rspunderea civil delictual a
terului, iar nu rspunderea contractual, aceasta din urm revenind numai prilor
contractante; atunci cnd are interesul s se prevaleze de un act juridic la care nu
a fost parte, terul poate s foloseasc orice mijloc de prob pentru a-l dovedi,
regulile restrictive prevzute de art. 1191 alin. (1) i (2) C.civ. din 1864 nefiindu-i
aplicabile.
Menionm c, n doctrin i n practic, uneori, noiunea de opozabilitate (res-
pectiv inopozabilitate) este folosit i pentru raporturile juridice fie dintre prile
actului juridic, fie dintre una dintre prile actului juridic i succesorii celeilalte pri,
fie dintre succesorii prilor actului juridic. Trebuie ns reinut c, pentru astfel de
raporturi juridice, noiunea de opozabilitate nseamn dreptul de a invoca actul
juridic respectiv pentru a cere executarea obligaiei sau obligaiilor la care actul a
dat natere, iar inopozabilitate nseamn lipsa unui asemenea drept.
4.3. Noiunile de parte, ter i avnd-cauz
nelegerea coninutului principiului relativitii efectelor actului juridic, precum i
a excepiilor de la acest principiu necesit precizarea noiunilor de parte, avnd-
cauz i ter, ntruct, n raport cu un anumit act juridic civil, toate subiectele de
drept civil se plaseaz ntr-una dintre aceste trei noiuni.
a) Prin parte se nelege persoana care ncheie actul juridic civil, personal sau
prin reprezentare, i n patrimoniul ori fa de care se produc efectele actului
respectiv.
n legtur cu noiunea de parte a actului juridic civil se impun unele precizri.
n primul rnd, cuvntul parte desemneaz att pe una dintre prile actului
juridic civil bilateral sau plurilateral, ct i pe autorul actului juridic civil unilateral.
II. Actul juridic civil

159
Desigur c, n raport de natura actului juridic, prile poart denumiri diferite
(ofertant, testator, vnztor i cumprtor, asociai, coprtai etc.).
n al doilea rnd, trebuie subliniat c, n sens juridic, prin parte se nelege nu
numai persoana care ncheie direct i personal un anumit act juridic civil, ci i per-
soana care ncheie actul prin intermediul unui reprezentant (legal sau conven-
ional).
n al treilea rnd, este de remarcat c, din punct de vedere juridic, o parte a
actului juridic civil poate fi alctuit din mai multe persoane fizice sau juridice care
promoveaz ori au un interes sau o poziie comun.
Ca o concluzie, reinem c prile reprezint acea categorie de persoane fa
de care actul juridic civil i produce efectele n temeiul principiului relativitii.
b) Terii (penitus extranei) sunt persoanele strine de un anumit act juridic, care
nu au participat nici direct i nici prin reprezentare la ncheierea acestuia. n prin-
cipiu, terii nu sunt afectai prin ncheierea unui act juridic, n sensul c acesta nu le
profit, dar nici nu le duneaz.
c) Prin avnd-cauz (habentes causam) se desemneaz persoana care, dei
nu a participat la ncheierea actului juridic civil, este totui ndrituit s profite de
efectele actului respectiv sau, dup caz, este inut s suporte aceste efecte,
datorit legturii sale juridice cu una dintre prile acelui act juridic.
De regul, se apreciaz c exist trei categorii de avnzi-cauz:
succesorii universali i succesorii cu titlu universal;
succesorii cu titlu particular;
creditorii chirografari.
[1]

Succesorul universal este acea persoan care dobndete un patrimoniu, adic
o universalitate (universitas bonorum). Este cazul motenitorului legal unic, al lega-
tarului care a cules ntreaga motenire i al persoanei juridice dobnditoare a unui
patrimoniu ca efect al fuziunii (absorbiei sau contopirii) ori al transformrii.
Succesorul cu titlu universal este acea persoan care dobndete o fraciune
dintr-un patrimoniu, precum: motenitorii legali, legatarul sau legatarii care a(u)
dobndit o cot-parte din motenire,
[2]
persoana juridic dobnditoare a unei pri
din patrimoniul persoanei juridice divizate (indiferent dac ar fi vorba de o divizare
total sau de o divizare parial).
Se observ c ntre succesorii universali i succesorii cu titlu universal ai pr-
ilor actului juridic nu exist vreo deosebire de ordin calitativ, ci numai de ordin
cantitativ, aa nct ei formeaz o singur categorie de avnzi-cauz.

[1]
A se vedea, de exemplu: A. POP, Gh. BELEIU, op. cit., p. 316; C. STTESCU, C. BRSAN,
op. cit., p. 64; M. NICOLAE, op. cit., p. 70. Aa cum vom arta, unele rezerve ar putea fi fcute
n ceea ce privete includerea creditorilor chirografari n categoria avnzilor-cauz; n orice
caz, acetia au o poziie special.
[2]
Din definiiile date de art. 1055 i art. 1056 alin. (1) C.civ. legatului universal i lega-
tului cu titlu universal nu trebuie tras concluzia c distincia ntre succesorul universal i
succesorul cu titlu universal s-ar face n funcie de vocaia de a dobndi ntreg patrimoniul
sau numai o fraciune din acesta, deoarece calitatea de avnd-cauz privete dobndirea
efectiv, pentru c numai atunci se pune practic problema transmiterii drepturilor i obli-
gaiilor patrimoniale.
Instituii de drept civil

160
Din punct de vedere juridic, succesorii universali sau cu titlu universal ai prilor
actului juridic sunt considerai continuatori ai personalitii autorului lor, tocmai
pentru c dobndesc un patrimoniu sau, dup caz, o fraciune de patrimoniu.
Calitatea succesorilor universali sau cu titlu universal ai prilor de a fi avnzi-
cauz const n aceea c actul juridic civil ncheiat de autorul lor (adic de cel de la
care au dobndit patrimoniul sau o fraciune din acesta) i produce efectele i fa
de ei, n sensul c aceti succesori preiau toate sau o parte din drepturile subiective
i obligaiile patrimoniale ale autorului, cu excepia drepturilor i obligaiilor strns
legate de persoana autorului, precum i cele declarate de pri ca intransmisibile.
n acest sens, art. 1282 alin. (1) C.civ. prevede c la moartea unei pri, drep-
turile i obligaiile contractuale ale acesteia se transmit succesorilor si universali
sau cu titlu universal, dac din lege, din stipulaia prilor ori din natura contractului
nu rezult contrariul, legiuitorul scpnd ns din vedere c nu numai persoanele
fizice, ci i persoanele juridice pot fi pri n raporturile juridice contractuale.
Este de reinut c, n cazurile prevzute de lege, ar fi posibil ncetarea calitii
de avnzi-cauz ai succesorilor universali sau cu titlu universal fa de anumite
acte juridice ncheiate de autorul lor. Ca exemplu, menionm cazul motenitorilor
legali rezervatari n privina liberalitilor fcute de autorul lor i care ncalc
rezerva succesoral.
Succesorul cu titlu particular este acea persoan care dobndete un anumit
drept subiectiv, privit individual (ut singuli). Este cazul cumprtorului unui bun,
donatarului, cesionarului, legatarului cu titlu particular etc.
Trebuie subliniat c, n cazul succesorului cu titlu particular, calitatea sa de
avnd-cauz se apreciaz nu n raport de actul juridic prin care a dobndit un
anumit drept subiectiv (n acest act juridic avnd poziia juridic de parte) i nici n
raport de alte acte juridice ncheiate de autorul su (cel de la care a dobndit acel
drept subiectiv) cu alte persoane i care acte nu au nicio legtur cu dreptul
subiectiv respectiv (fa de aceste acte juridice avnd poziia de ter), ci numai n
raport cu actele juridice anterioare ale autorului, referitoare la acelai drept sau
bun, ncheiate cu alte persoane (fa de aceste din urm acte juridice, succesorul
cu titlu particular poate s fie avnd-cauz sau ter).
Art. 1282 alin. (2) C.civ. dispune c drepturile, precum i, n cazurile prevzute
de lege, obligaiile contractuale n strns legtur cu un bun se transmit, odat cu
acesta, succesorilor cu titlu particular ai prilor.
Aadar, dobnditorul unui anumit drept are calitatea de avnd-cauz (deci
poate exercita drepturile i este inut s execute obligaiile autorului su i care de-
curg din actul juridic respectiv) numai dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele
cerine:
s fie vorba de drepturi i obligaii strns legate de dreptul subiectiv dobndit;
s fie vorba de acte juridice anterioare ncheiate de autorul lui cu alte persoa-
ne i referitoare la acelai drept sau bun;
actul juridic fa de care urmeaz a se stabili calitatea de avnd-cauz sau de
ter a succesorului cu titlu particular s ndeplineasc cerinele privitoare la forma
pentru opozabilitate fa de teri.
II. Actul juridic civil

161
n cazul nendeplinirii vreuneia dintre aceste cerine, dobnditorul cu titlu parti-
cular se va afla n poziia de ter.
Spre exemplu, s presupunem c se ncheie un contract de locaiune cu privire
la un imobil nscris n cartea funciar, iar, dup aceea, proprietarul (locatorul) vinde
imobilul respectiv unei tere persoane. Dac locaiunea a fost notat n cartea
funciar, contractul de locaiune va produce efectele (astfel cum au fost convenite
de locator i locatar) i fa de cumprtor [art. 1811 lit. a) C.civ.], iar n situaia n
care n contractul de locaiune s-a prevzut expres ncetarea acestuia n cazul
vnzrii, locaiunea rmne opozabil dobnditorului (va produce efecte fa de
acesta) chiar i dup ce locatarului i s-a notificat nstrinarea, pentru un anumit
termen stabilit potrivit art. 1812 alin. (2) C.civ. Dimpotriv, dac locaiunea nu era
notat n cartea funciar la data ncheierii contractului de vnzare, atunci cump-
rtorul nu mai este obligat s respecte locaiunea consimit de ctre vnztor.
Este de reinut c, n aceleai condiii, contractul de locaiune i va produce
efectele i fa de ali dobnditori cu titlu particular ai bunului ce i formeaz
obiectul (spre exemplu, n cazul nstrinrii bunului printr-un contract de donaie,
[1]

de ntreinere, de schimb etc.), precum i fa de cel cruia locatorul i constituie un
dezmembrmnt al dreptului de proprietate asupra bunului respectiv (de exemplu,
convenia de constituire a unui drept de uzufruct sau a unui drept de superficie).
Menionm c producerea efectelor unui act juridic i fa de succesorii
universali sau cu titlu universal ai prilor, precum i, n condiiile artate, fa de
succesorul cu titlu particular este justificat i de principiul potrivit cruia un drept
se dobndete aa cum apare el n patrimoniul transmitorului, acesta din urm
neputnd transmite sau constitui mai multe drepturi dect are [art. 17 alin. (1)
C.civ.] nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.
Creditorii chirografari sunt acei creditori care nu au o garanie real care s le
asigure realizarea creanei pe care o au mpotriva debitorului (ipotec, gaj, privi-
legiu), ci numai un drept de gaj general asupra bunurilor prezente i viitoare ale
debitorului lor, aceste bunuri servind drept garanie comun a creditorilor [art. 2324
alin. (1) C.civ.].
Creditorii chirografari sunt considerai de majoritatea autorilor ca fiind avnzi-
cauz ai debitorului lor, n sensul c ei suport influena actelor juridice patrimo-
niale ncheiate de debitor cu alte persoane, acte juridice prin care activul patri-
monial (gajul general sau garania comun) se poate mri sau micora. n prin-
cipiu, aceste acte trebuie respectate de creditorul chirografar, deoarece el nu are
dreptul s se amestece n treburile debitorului su.
n alte cuvinte, creditorilor chirografari le sunt opozabile actele juridice ncheiate
de debitorul lor cu tere persoane; ns din aceste acte nu se nasc drepturi subiec-
tive i obligaii n beneficiul sau n sarcina creditorilor chirografari, acetia nede-
venind creditori sau debitori ca urmare a unor asemenea acte juridice. Tocmai de
aceea, poziia creditorilor chirografari n raport de actele juridice ncheiate de
debitorul lor cu tere persoane nu vizeaz att principiul relativitii efectelor actului

[1]
Pentru o aplicaie practic, a se vedea Trib. Bucureti, s. a IV-a civ., dec. nr. 1945/1996,
n C.P.J.C. 1993-1997, p. 26.
Instituii de drept civil

162
juridic (din perspectiva acestui principiu, creditorii chirografari urmeaz a fi inclui
n categoria terilor), ct opozabilitatea fa de teri a drepturilor subiective civile i,
implicit, a obligaiilor prilor actului juridic.
Exist totui o particularitate, n sensul c legea instituie anumite reguli spe-
cifice prin care creditorii chirografari pot s nlture opozabilitatea fa de ei a
actelor juridice ncheiate de debitor n frauda intereselor lor, fie prin aciunea revo-
catorie (paulian), reglementat de art. 1562 i urm. C.civ., fie prin aciunea n
declararea simulaiei, reglementat de art. 1289 i urm. C.civ. Aceast posibilitate
recunoscut de lege se explic prin aceea c, spre deosebire de situaia terilor
desvrii, ntre creditorul chirografar i debitorul su (parte n actul juridic
respectiv) exist anumite raporturi, concretizate n dreptul de gaj general.
4.4. Excepii de la principiul relativitii efectelor actului juridic civil
Constituie excepii de la principiul relativitii efectelor actului juridic acele cazuri
n care efectele actului juridic civil s-ar produce i fa de alte persoane care nu au
participat la ncheierea actului respectiv, deci fa de alte persoane dect prile.
Aadar, cnd vorbim despre excepiile de la acest principiu, trebuie s fim n pre-
zena fie a unui act juridic care d natere la drepturi subiective direct n favoarea
altei persoane dect aceea sau acelea care au ncheiat actul respectiv, fie a unui
act juridic care d natere la obligaii civile direct n sarcina altei persoane dect
prile lui.
Reamintim c opozabilitatea fa de teri a actului juridic civil (a situaiei juridice
create de un asemenea act) nu reprezint o excepie de la principiul relativitii
efectelor actului juridic civil, deoarece n sarcina terilor nu se nasc obligaii civile
din actul juridic respectiv, ci este vorba numai de mprejurarea c terilor nu le este
permis s aduc atingere drepturilor subiective nscute n favoarea prilor actului
juridic.
Sub imperiul reglementrii anterioare, excepiile de la principiul relativitii erau
mprite de literatura de specialitate n excepii aparente i excepii reale, neexis-
tnd ns un punct de vedere unitar n ceea ce privete includerea anumitor situaii
n categoria excepiilor reale sau a celor aparente. Opinia majoritar era n sensul
c excepia real de la principiul relativitii ar presupune c, prin voina prilor
actului juridic i numai prin voina acestora (nu ns i n temeiul legii sau al con-
simmntului tacit al terului), actul respectiv creeaz drepturi subiective sau
obligaii pentru o persoan ce nu a participat la ncheierea lui, nici personal, nici
prin reprezentant; pe cale de consecin, se admitea c singura excepie real de
la principiul relativitii efectelor actului juridic ar fi stipulaia pentru altul.
a) Stipulaia pentru altul (numit i contractul n folosul unei tere persoane) este
acel contract prin care o parte (promitentul) se oblig fa de cealalt parte (stipu-
lantul) s execute o prestaie n favoarea unei a treia persoane (terul beneficiar),
fr ca aceasta din urm s participe la ncheierea conveniei respective nici direct
i nici reprezentat de stipulant.
Pn la intrarea n vigoare a Codului civil din 2009, nu exista o reglementare cu
caracter general a stipulaiei pentru altul, iar n doctrin aceasta era considerat
II. Actul juridic civil

163
unanim ca excepie veritabil (real) de la principiul relativitii efectelor actului
juridic civil, deoarece se admitea c dreptul subiectiv civil al terului se ntea
direct i n puterea conveniei dintre stipulant i promitent, iar numai exerciiul
acestui drept depindea de voina terului beneficiar.
Codul civil din 2009 nu numai c reglementeaz cu caracter general stipulaia
pentru altul, dar, dup ce prevede c, prin efectul stipulaiei, beneficiarul dobn-
dete dreptul de a cere direct promitentului executarea prestaiei [art. 1284
alin. (2) C.civ.], dispune c, dac terul beneficiar nu accept stipulaia, dreptul su
se consider a nu fi existat niciodat [art. 1286 alin. (1) C.civ.], ceea ce nseamn
c naterea dreptului subiectiv civil direct i definitiv n patrimoniul terului bene-
ficiar (mai exact, consolidarea acestuia) este condiionat de acceptarea acestui
drept de ctre terul beneficiar, neacceptarea stipulaiei avnd caracterul unei con-
diii rezolutorii.
Stipulaia pentru altul implic trei persoane (stipulantul, promitentul i terul
beneficiar), ns numai primele dou (stipulantul i promitentul) sunt pri con-
tractante.
Ca aplicaii ale stipulaiei pentru altul, menionm: donaia cu sarcin instituit n
favoarea unei tere persoane [art. 1027 alin. (2) C.civ.], donatorul avnd calitatea
de stipulant, iar donatarul pe cea de promitent; contractul de asigurare atunci cnd
asiguratul (n calitate de stipulant) convine cu societatea de asigurare (n calitate
de promitent) ca aceasta s plteasc indemnizaia de asigurare unei tere per-
soane;
[1]
contractul de rent viager n care s-a prevzut c debirentierul va plti
renta unei tere persoane [art. 2243 alin. (2) C.civ.]; contractul de transport etc.
De cele mai multe ori, stipulaia pentru altul se grefeaz pe un alt contract
ncheiat ntre cele dou pri (stipulant i promitent), fr ns a se nltura identi-
tatea proprie a stipulaiei pentru altul.
Fiind vorba de un contract, trebuie ndeplinite, n primul rnd, condiiile generale
de valabilitate a oricrui act juridic.
De asemenea, mai trebuie ndeplinite dou condiii speciale:
existena voinei de a stipula (nu este ns necesar ca voina de a stipula s
fie exprimat n anumite formule, ci doar s fie nendoielnic, neechivoc);
beneficiarul trebuie s fie determinat sau, cel puin, determinabil la data
ncheierii stipulaiei i s existe n momentul n care promitentul trebuie s i
execute obligaia. n caz contrar, stipulaia profit stipulantului, fr a agrava ns
sarcina promitentului (art. 1285 C.civ.).
Ct privete efectele stipulaiei pentru altul, n prealabil, trebuie reinut c rapor-
turile juridice dintre stipulant i terul beneficiar nu se nasc din stipulaia pentru
altul, ci, de regul, preexist acesteia.
Aadar, din stipulaia pentru altul izvorsc dou categorii de raporturi juridice:

[1]
De exemplu, n materia Legii privind creditul ipotecar pentru investiii imobiliare,
mprumutatul are ndatorirea de a ncheia un contract de asigurare privind imobilul ipotecat,
iar n acest contract de asigurare mprumuttorul (creditorul ipotecar) va figura ca beneficiar
al poliei de asigurare (art. 16 din Legea nr. 190/1999), ceea ce nseamn c, n stipulaia
pentru altul care se grefeaz pe contractul de asigurare, mprumutatul este stipulant, socie-
tatea de asigurare este promitent, iar ter beneficiar este creditorul ipotecar.
Instituii de drept civil

164
raporturile juridice dintre stipulant i promitent;
raporturile juridice dintre promitent i terul beneficiar.
Raporturile juridice dintre stipulant i promitent au n coninutul lor dreptul
stipulantului de a pretinde promitentului executarea obligaiei asumate n folosul
terului beneficiar. Rezult deci c se va putea angaja rspunderea contractual a
promitentului fa de stipulant.
n cazul n care contractul pe care se grefeaz stipulaia pentru altul este sina-
lagmatic, neexecutarea de ctre promitent a obligaiei asumate n favoarea terului
beneficiar poate ndrepti pe stipulant s solicite rezoluiunea (rezilierea) sau s
invoce excepia de neexecutare.
n analiza raporturilor juridice dintre promitent i terul beneficiar, corespunztor
reglementrii anterioare, se pornea de la mprejurarea c stipulaia pentru altul era
o excepie veritabil de la principiul relativitii efectelor contractului, n sensul c
dreptul creat prin contractul dintre stipulant i promitent se ntea direct, nemijlocit
n patrimoniul terului beneficiar, chiar din momentul ncheierii stipulaiei, fr a
trece vreun moment n patrimoniul stipulantului, admindu-se c acceptarea drep-
tului de ctre terul beneficiar nu avea efect constitutiv, ci viza numai exerciiul
dreptului deja nscut n patrimoniul su. Noua reglementare ns, aa cum am
artat deja, atribuie o alt valoare acceptrii stipulaiei de ctre terul beneficiar,
[1]

aceasta avnd, n opinia noastr, semnificaia unei condiii ca modalitate a actului
juridic. Mai mult, din redactarea art. 1286 alin. (1) C.civ., se desprinde concluzia c
nu att acceptarea constituie o condiie suspensiv, ci neacceptarea desfiineaz
retroactiv dreptul terului beneficiar, fiind deci o condiie rezolutorie. Prin urmare, nu
sunt deosebiri majore fa de consecinele deduse sub imperiul reglementrii
anterioare, de vreme ce, pendente conditione, dreptul afectat de o condiie rezolu-
torie se comport ca i cum ar fi un drept pur i simplu.
Aadar:
terul beneficiar nu va intra n concurs cu motenitorii stipulantului sau cu
creditorii chirografari ai acestuia;
dac terul beneficiar decedeaz dup ncheierea stipulaiei, dar mai nainte
de a accepta dreptul, acesta din urm va fi transmis ctre motenitorii si, care
deci vor putea s accepte stipulaia;
terul beneficiar poate s l acioneze n justiie pe promitent, cernd execu-
tarea obligaiei corelative dreptului su;
promitentul poate invoca mpotriva terului beneficiar numai aprrile nte-
meiate pe contractul care cuprinde stipulaia (art. 1288 C.civ.), deci aprrile pe
care le-ar putea opune stipulantului, iar o asemenea consecin se datoreaz
legturii dintre stipulaia pentru altul i contractul pe care aceasta se grefeaz.
Mai reinem c, potrivit art. 1286 alin. (2) teza I C.civ., stipulaia poate fi revo-
cat ct timp acceptarea beneficiarului nu a ajuns la stipulant sau promitent.
Ca regul, aa cum rezult din art. 1287 alin. (1) C.civ., doar stipulantul poate
s revoce stipulaia, iar nu i creditorii sau motenitorii si. Acelai text de lege

[1]
Potrivit art. 1286 alin. (2) teza a II-a C.civ., stipulaia poate fi acceptat i dup decesul
stipulantului sau al promitentului.
II. Actul juridic civil

165
impune acordul promitentului pentru ca stipulantul s poat s revoce stipulaia,
ns numai n cazul n care promitentul are interesul s execute stipulaia.
Revocarea stipulaiei produce efecte din momentul n care ajunge la promitent.
Dac nu a fost desemnat un alt beneficiar, revocarea profit stipulantului sau
motenitorilor acestuia, fr a agrava ns sarcina promitentului [art. 1287 alin. (2)
C.civ.].
b) Situaia avnzilor-cauz nu constituie o excepie real de la principiul rela-
tivitii efectelor actului juridic civil, deoarece: succesorii universali i cei cu titlu
universal sunt persoane asimilate prilor, n sensul c iau locul prilor iniiale n
privina efectelor actului juridic, fiind deci continuatori ai autorului lor, iar, de cele
mai multe ori (de exemplu, n cazul fuziunii), aceast mprejurare nici nu este stri-
n de voina acestor succesori; succesorul cu titlu particular, n msura ndeplinirii
celor trei condiii artate, ia locul prii actului juridic, dobndirea calitii de avnd-
cauz fcndu-se cu voia lui; creditorii chirografari, admind c fac parte i ei din
categoria avnzilor-cauz, nu dobndesc drepturi subiective sau obligaii din actul
juridic ncheiat de debitorul lor, iar dreptul de a ataca actul fraudulos al debitorului
lor (drept care, oricum, depete cadrul noiunii de efecte ale actului juridic) se
nate din lege.
c) Promisiunea faptei altuia (numit i convenia de porte-fort), adic acel con-
tract prin care o parte (promitentul) se oblig fa de cealalt parte (creditorul
promisiunii) s determine o a treia persoan s ncheie ori s ratifice un act juridic
(art. 1283 C.civ.), reprezint numai n aparen o excepie de la principiul relati-
vitii efectelor actului juridic, ntruct, n realitate, promitentul promite propria lui
fapt (de a determina pe o ter persoan s i asume un anume angajament juri-
dic n folosul creditorului promisiunii), iar terul nu devine obligat prin acest contract,
ci numai dac se oblig personal sau prin reprezentant, deci terul devine parte n
actul juridic respectiv numai prin voina sa.
d) Reprezentarea este procedeul tehnico-juridic prin care o persoan (repre-
zentantul) ncheie un act juridic n numele i pe seama altei persoane (reprezen-
tatul), efectele actului juridic astfel ncheiat producndu-se direct n persoana celui
reprezentat, deci direct ntre reprezentat i cealalt parte (art. 1296 C.civ.). Indife-
rent de felul ei, reprezentarea este doar o excepie aparent de la principiul relati-
vitii, n sensul c efectele actului juridic se produc fa de reprezentat, dei actul
juridic respectiv a fost ncheiat (fizic) de ctre reprezentant, ns, n cazul repre-
zentrii convenionale, reprezentatul intr, aa cum am vzut, n noiunea de parte
a actului juridic (prin contractul de mandat, reprezentatul i-a manifestat voina de a
deveni titularul drepturilor i obligaiilor ce se vor nate din actul juridic pe care l va
ncheia reprezentantul), iar, n cazul reprezentrii legale sau judiciare, reprezen-
tatul se vede n temeiul legii titular de drepturi i obligaii izvorte din actul juridic
ncheiat de reprezentant, iar nu exclusiv n temeiul voinei altei persoane, parte n
actul juridic n cauz.
Din art. 1295 C.civ., potrivit cruia puterea de a reprezenta poate rezulta fie din
lege, fie dintr-un act juridic ori dintr-o hotrre judectoreasc, dup caz, rezult
c reprezentarea, n funcie de izvorul ei, este de trei feluri:
Instituii de drept civil

166
legal, cnd mputernicirea de a reprezenta izvorte din lege, ca n cazul
incapabilului (minorul sub 14 ani i cel pus sub interdicie judectoreasc), dar i n
alte cazuri expres prevzute de lege;
convenional, dac mputernicirea de reprezentare izvorte din voina
prilor exprimat n contractul de mandat. Art. 2009 C.civ. definete mandatul ca
fiind contractul prin care o parte, numit mandatar, se oblig s ncheie unul sau
mai multe acte juridice pe seama celeilalte pri, numit mandant;
judiciar, care i are izvorul n mputernicirea dat de instan, ca n cazul
sechestrului judiciar [art. 600 alin. (3) C.proc.civ.].
[1]

n funcie de ntinderea puterii de a reprezenta, deosebim:
reprezentarea total (general), care confer reprezentantului puterea de a
ncheia pentru reprezentat toate actele juridice (cu excepia celor cu caracter strict
personal) i cu privire la toate bunurile, cum este cazul reprezentrii incapabilului
sau al mandatului general procuratio omnium bonorum;
reprezentarea parial (special), care confer reprezentantului puterea de a
ncheia pentru reprezentat fie numai un anumit act juridic procuratio unicus rei,
fie numai anumite acte juridice determinate, fie numai acte cu privire la un anumit
bun sau la anumite bunuri determinate.
De regul, n doctrin se arat c reprezentarea presupune ntrunirea cumu-
lativ a trei condiii: mputernicirea de a reprezenta; intenia de a reprezenta; voina
valabil a reprezentantului.
n legtur cu condiia privitoare la mputernicirea de a reprezenta, se pun o
serie de probleme referitoare la contractul cu sine nsui i dubla reprezentare
(autocontractul), precum i la consecinele lipsei ori depirii mputernicirii de a
reprezenta.
Contractul cu sine nsui const n acel contract ce este ncheiat de ctre repre-
zentant, pe de o parte, n numele reprezentatului, iar, pe de alt parte, n numele
su i pentru sine (deci contractul ncheiat prin procedeul reprezentrii are ca pri
pe reprezentat i pe reprezentant). Dubla reprezentare presupune c actul juridic
este ncheiat de o persoan n numele i pe seama altor dou persoane pe care le
reprezint deopotriv (deci pri n actul juridic sunt dou persoane care ns au
avut acelai reprezentant). n primul caz exist pericolul neglijrii intereselor repre-
zentatului, iar n cel de al doilea caz exist pericolul neglijrii intereselor unuia
dintre reprezentai. Pentru ambele cazuri, art. 1304 C.civ. prevede sanciunea nuli-
tii relative, care poate fi cerut numai de ctre reprezentat, cu excepia cazului n

[1]
Codul civil din 2009 nu a reinut critica acestei clasificri n doctrina corespunztoare
reglementrii anterioare (A. POP, Gh. Beleiu, op. cit., p. 338, nota 472; G. BOROI, op. cit.,
p. 239, nota 1), n care se sublinia c n cazul reprezentrii judiciare este vorba tot de o
reprezentare legal, ntruct, pe de o parte, legea este izvorul puterii persoanei numite ca
sechestru judiciar de a ncheia anumite acte juridice (acte de conservare i de administrare
cu privire la bunul sau bunurile puse sub sechestru judiciar) pentru prile n litigiu, iar, pe de
alt parte, desemnarea reprezentantului de ctre instan nu este suficient pentru a de-
duce existena unui al treilea fel de reprezentare, deoarece ar nsemna s se schimbe
criteriul de clasificare (organul care desemneaz pe reprezentant; de altfel, incapabilul este
reprezentat de tutore, acesta din urm fiind desemnat de ctre instana de tutel, fr ns a
nceta de a fi vorba de o reprezentare legal).
II. Actul juridic civil

167
care reprezentantul a fost mputernicit n mod expres n acest sens sau cuprinsul
contractului a fost determinat n asemenea mod nct s exclud posibilitatea unui
conflict de interese.
n privina consecinelor lipsei ori depirii mputernicirii de a reprezenta, potrivit
art. 1309 alin. (1) C.civ., contractul ncheiat de persoana care acioneaz n cali-
tate de reprezentant, ns fr a avea mputernicire sau cu depirea puterilor
conferite, nu produce efecte ntre reprezentat i ter, ns, alin. (2) al aceluiai
articol prevede c dac, prin comportamentul su, reprezentatul l-a determinat pe
terul contractant s cread n mod rezonabil c reprezentantul are puterea de a-l
reprezenta i c acioneaz n limita puterilor conferite, reprezentatul nu se poate
prevala fa de terul contractant de lipsa puterii de a reprezenta. Pentru ipoteza n
care contractul ncheiat nu produce efecte ntre reprezentat i ter, art. 1310 C.civ.
dispune c persoana care ncheie un contract n calitate de reprezentant, neavnd
mputernicire ori depind limitele puterilor care i-au fost ncredinate, rspunde
pentru prejudiciile cauzate terului contractant care s-a ncrezut, cu bun-credin,
n ncheierea valabil a contractului.
Legea permite reprezentatului (precum i, dac este cazul, succesorilor aces-
tuia) s ratifice contractul ncheiat fr sau cu depirea puterii de reprezentare.
Ratificarea este actul juridic unilateral prin care persoana n numele creia s-a
ncheiat un act juridic, n lipsa ori cu depirea mputernicirii de a reprezenta,
nltur ineficacitatea actului respectiv, devenind prin aceasta parte n actul juridic
pe care l ratific. Ratificarea nu presupune consimmntul celui care a ncheiat
actul juridic n numele altuia i nici al terului cu care s-a contractat, ci valabilitatea
ei se apreciaz numai n raport de persoana ratificantului. Ratificarea consolideaz
retroactiv efectele la care d natere actul juridic ratificat, ns retroactivitatea
privete numai pe pri i pe succesorii acestora, fr a se rsfrnge i asupra
terilor, fa de care ratificarea opereaz numai de la data la care a fost svrit.
n acest sens, art. 1312 C.civ. prevede expres c ratificarea are efect retroactiv,
fr a afecta ns drepturile dobndite de teri ntre timp.
Mai reinem c, potrivit art. 1311 alin. (2) C.civ., terul contractant poate, printr-
o notificare, s acorde un termen rezonabil pentru ratificare, dup a crui mplinire
contractul nu mai poate fi ratificat. De asemenea, ratificarea nu mai este posibil
dup data la care terul contractant i cel care a ncheiat contractul n calitate de
reprezentant au convenit desfiinarea contractului (art. 1314 C.civ.).
Chiar i n lipsa ratificrii, este totui posibil obligarea reprezentatului, n msu-
ra n care sunt ntrunite condiiile de la gestiunea de afaceri. De asemenea, atunci
cnd nu ar fi ndeplinite condiiile de la gestiunea de afaceri (de exemplu, prin
contractul de mandat s-a interzis n mod expres depirea limitelor mputernicirii de
a reprezenta, actul juridic ncheiat nu prezint utilitate pentru reprezentat etc.),
dac este cazul, reprezentantul l-ar putea aciona n judecat pe reprezentat pe
temeiul mbogirii fr just cauz.
Ct privete condiia referitoare la intenia de a reprezenta, aceasta const n
cunoaterea i acceptarea, att de ctre reprezentant, ct i de ctre persoana cu
care se ncheie actul juridic, a faptului c acel act juridic se ncheie prin procedeul
reprezentrii. Dac reprezentantul nu aduce la cunotina terului cocontractant
Instituii de drept civil

168
intenia sa de a reprezenta pe cineva, atunci el va deveni parte n actul juridic ce
urmeaz a fi ncheiat, aa nct lui i vor reveni obligaiile civile ce decurg din acest
act juridic; se spune c actul juridic se ncheie pe seama reprezentatului, dar nu i
n numele acestuia, ci n numele reprezentantului.
Condiia privitoare la voina valabil a reprezentantului se pune cu mai mare
sau cu mai mic intensitate n raport de ntinderea puterii de a reprezenta. Astfel,
n cazul reprezentrii totale, reprezentantul manifest o deplin iniiativ n ncheie-
rea actului juridic prin procedeul reprezentrii, aa nct el trebuie s-i dea seama
pe deplin de consecinele actului ce l ncheie, ca i cum ar ncheia un act juridic
pentru sine nsui. n cazul reprezentrii pariale, iniiativa reprezentantului scade
pe msura creterii gradului de precizare, de ctre reprezentat, a condiiilor n care
se va ncheia actul juridic prin procedeul reprezentrii.
n cazul reprezentrii convenionale, o alt condiie privete capacitatea prilor,
n sensul c, aa cum prevede art. 1298 C.civ., att reprezentatul, ct i reprezen-
tantul trebuie s aib capacitatea de a ncheia actul pentru care reprezentarea a
fost dat. De asemenea, dac este cazul, mputernicirea trebuie dat cu respec-
tarea formelor cerute de lege pentru ncheierea valabil a contractului pe care
reprezentantul urmeaz s l ncheie (art. 1301 C.civ.).
Mai trebuie reinut c, potrivit art. 1303 C.civ., contractul ncheiat de un repre-
zentant aflat n conflict de interese cu reprezentatul poate fi anulat la cererea repre-
zentatului, atunci cnd conflictul era cunoscut sau trebuia s fie cunoscut de terul
contractant la data ncheierii contractului. De asemenea, dei legea nu prevede
expres sanciunea ce intervine n cazul ncheierii unui act juridic prin reprezentare
frauduloas, care presupune ncheierea actului juridic de ctre reprezentant n
dauna (frauda) intereselor reprezentatului, reprezentantul acionnd cu intenie i
n nelegere cu terul cocontractant, trebuie admis c un asemenea act juridic este
lovit de nulitate relativ.
Referitor la anularea contractului ncheiat prin procedeul reprezentrii pentru
vicii de consimmnt (sau incidena altor sanciuni pentru acestea), potrivit
art. 1299 C.civ., contractul este anulabil atunci cnd consimmntul reprezentan-
tului este viciat. Dac ns viciul de consimmnt privete elemente stabilite de
reprezentat, contractul este anulabil numai dac voina acestuia din urm a fost
viciat. De asemenea, mai reinem c art. 1300 C.civ. prevede c afar de cazul n
care sunt relevante pentru elementele stabilite de reprezentat, buna sau reaua-
credin, cunoaterea sau necunoaterea unei anumite mprejurri se apreciaz n
persoana reprezentantului i c reprezentatul de rea-credin nu poate invoca
niciodat buna-credin a reprezentantului.
Ct privete efectele reprezentrii, contractul ncheiat prin reprezentare produce
efecte fa de reprezentat ntocmai ca n cazul n care reprezentatul ar fi ncheiat
personal acest contract cu terul cocontractant. Fa de terul cocontractant, actul
juridic ncheiat prin reprezentare produce efecte ntocmai ca fa de reprezentat,
deoarece acetia au calitatea de pri n actul juridic respectiv (n fapt, terul tra-
teaz cu reprezentantul, ns, n drept, contracteaz cu reprezentatul). Fa de
reprezentant, n principiu, contractul ncheiat prin procedeul reprezentrii nu produ-
ce vreun efect.
II. Actul juridic civil

169
ns, contractul ncheiat de reprezentant n limita puterilor conferite, atunci cnd
terul contractant nu cunotea i nici nu ar fi trebuit s cunoasc faptul c repre-
zentantul aciona n aceast calitate, i oblig numai pe reprezentant i pe ter,
dac prin lege nu se prevede altfel. Cu toate acestea, dac reprezentantul, atunci
cnd contracteaz cu terul n limita puterilor conferite, pe seama unei ntreprinderi,
pretinde c este titularul acesteia, terul care descoper ulterior identitatea adev-
ratului titular poate s exercite i mpotriva acestuia din urm drepturile pe care le
are mpotriva reprezentantului (art. 1297 C.civ.).
Reprezentarea legal nceteaz n urmtoarele cazuri: cnd minorul lipsit de
capacitate de exerciiu mplinete vrsta de 14 ani, dobndind, prin aceasta, capa-
citate de exerciiu restrns; dac moare minorul sub 14 ani sau cel pus sub inter-
dicie judectoreasc; dac se ridic interdicia judectoreasc, fostul interzis
avnd peste 14 ani. O dat cu ncetarea reprezentrii legale, nceteaz i calitatea
de reprezentant legal, ns aceasta din urm mai poate nceta prin: moartea repre-
zentantului legal (prini, tutore sau, dup caz, curator); punerea sub interdicie
judectoreasc a reprezentantului legal; nlocuirea tutorelui sau a curatorului;
ndeprtarea tutorelui sau a curatorului.
Reprezentarea convenional nceteaz, n afar de cauzele generale de stin-
gere a obligaiilor contractuale, prin: revocarea mputernicirii (mandatului) de ctre
mandant
[1]
sau renunarea mandatarului la mandat; moartea mandantului sau a
mandatarului persoan fizic, respectiv ncetarea existenei reprezentantului sau
reprezentatului persoan juridic; punerea sub interdicie a mandantului sau a
mandatarului persoan fizic; deschiderea procedurii insolvenei asupra mandan-
tului sau mandatarului.
Ca regul general, este de reinut c efectele ncetrii reprezentrii se produc
de la data la care cei interesai au cunotin efectiv de cauza ncetrii repre-
zentrii sau cel puin trebuiau s cunoasc ncetarea reprezentrii. n acest sens,
art. 1307 alin. (4) C.civ. dispune c ncetarea puterii de a reprezenta nu produce
efecte n privina terilor care, n momentul ncheierii contractului, nu cunoteau i
nici nu trebuiau s cunoasc aceast mprejurare.
Mai reinem c, potrivit art. 1308 C.civ., la ncetarea puterilor ncredinate,
reprezentantul este obligat s restituie reprezentatului nscrisul care constat
aceste puteri, neputnd reine acest nscris drept garanie a creanelor sale asupra
reprezentatului, ci poate doar s cear o copie a nscrisului, certificat de repre-
zentat, cu meniunea c puterea de reprezentare a ncetat.
e) Prin aciunile directe desemnm acele situaii n care, potrivit legii, o per-
soan (reclamantul) cheam n judecat o alt persoan (prtul) cu care nu se
afl n raporturi contractuale, reclamantul fiind n raporturi contractuale cu o alt
persoan cu care i prtul se afl n raporturi contractuale.

[1]
Revocarea mputernicirii, precum i modificarea acesteia trebuie aduse la cunotina
terilor prin mijloace corespunztoare. n caz contrar, acestea nu sunt opozabile terilor
dect dac se dovedete c acetia le cunoteau ori puteau s le cunoasc n momentul
ncheierii contractului (art. 1306 C.civ.).
Instituii de drept civil

170
Astfel, n cazul sublocaiunii, art. 1807 alin. (1) C.civ. recunoate locatorului,
pentru chiria cuvenit n temeiul contractului de locaiune, o aciune direct mpo-
triva sublocatarului, pn la concurena chiriei pe care acesta din urm o datoreaz
locatarului principal.
n materia contractului de antrepriz, art. 1856 C.civ. recunoate lucrtorilor
(care sunt teri fa de contractul ncheiat de antreprenor cu beneficiarul) o aciune
direct mpotriva beneficiarului (care este ter fa de contractele ncheiate de
antreprenor cu lucrtorii), dispunnd c, n msura n care nu au fost pltite de
antreprenor, persoanele care, n baza unui contract ncheiat cu acesta, au desf-
urat o activitate pentru prestarea serviciilor sau executarea lucrrii contractate au
aciune direct mpotriva beneficiarului, pn la concurena sumei pe care acesta
din urm o datoreaz antreprenorului la momentul introducerii aciunii.
De asemenea, n materia contractului de mandat, pentru ipoteza n care man-
datarul, n executarea mandatului, i-a substituit o alt persoan, art. 2023 alin. (6)
C.civ. recunoate mandantului (care este ter fa de contractul prin care s-a pro-
dus substituirea) o aciune direct mpotriva persoanei pe care mandatarul i-a
substituit-o.
Se observ c, n cazul aciunilor directe, posibilitatea reclamantului de a pretin-
de un drept subiectiv, invocnd un act juridic la care nu este parte, nu se nate din
acel act juridic, ci izvorte din lege, aa nct suntem n prezena unei excepii
aparente de la principiul relativitii efectelor actului juridic civil.
f) Cesiunea de crean poate fi privit ca o excepie aparent de la principiul
relativitii efectelor actului juridic civil. Dei prile conveniei care are ca obiect
cesiunea unei creane sunt cedentul i cesionarul, debitorul cedat fiind un ter fa
de aceast convenie, totui, dup ce i-a devenit opozabil, debitorul va trebui s
efectueze plata ctre cesionar. Este vorba ns de aceeai crean (sub aspectul
obiectului, al naturii, al garaniilor care o nsoesc, al eventualelor dobnzi), fiind
schimbat numai persoana creditorului; oricum, efectele cesiunii de crean se
produc fa de debitor n temeiul legii.
g) Nici cesiunea contractului nu constituie o excepie veritabil de la principiul
relativitii, deoarece presupune consimmntul contractantului cedat, consim-
mnt ce poate fi dat n mod anticipat sau ulterior cesiunii.
h) De asemenea, preluarea datoriei printr-un contract ncheiat de debitorul iniial
cu noul debitor produce efecte numai dac se obine acordul creditorului.
i) Gestiunea de afaceri (denumit i gestiunea intereselor altei persoane) este,
n esen, operaiunea ce const n aceea c o persoan, numit gerant, prin fapta
sa voluntar i unilateral, intervine i svrete acte materiale sau acte juridice
n interesul altei persoane, numit gerat, fr a fi primit mandat din partea acesteia
din urm. n msura n care actele juridice ncheiate de gerant, cu intenia de a
gera interesele altuia, sunt utile geratului, deci au caracterul de acte necesare sau
utile, atunci acestea i vor produce efectele fa de gerat, n alte cuvinte, dei actul
juridic este ncheiat de gerant cu o ter persoan, el va nate drepturi i obligaii
pentru gerat. Aceasta se datoreaz ns dispoziiilor legii [art. 1337 alin. (2) C.civ.],
aa nct suntem n prezena unei excepii aparente de la principiul relativitii
efectelor actului juridic.
II. Actul juridic civil

171
j) Actele juridice colective (hotrrile asociailor sau chiar ale unora dintre
coproprietari) sunt tot excepii aparente de la principiul n discuie, ntruct ele i
produc efectele fa de asociaii (coproprietarii) care nu au participat la adoptarea
lor, precum i fa de cei care au votat mpotriv, n temeiul legii, precum i, uneori,
al unui consimmnt tacit i prealabil dedus din actul juridic la care acetia au
consimit iniial (actul constitutiv, actul juridic de coachiziie). Spre exemplu: art. 23
alin. (1) din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaii i fundaii stabilete c hot-
rrile luate de adunarea general n limitele legii, ale actului constitutiv i ale statu-
tului sunt obligatorii chiar i pentru membrii asociai care nu au luat parte la adu-
narea general sau au votat mpotriv, fiind posibil ca hotrrile respective s pri-
veasc ncheierea unor acte juridice; art. 43 din Legea nr. 1/2005 privind orga-
nizarea i funcionarea cooperaiei dispune c hotrrile adunrii generale a
membrilor cooperatori luate n conformitate cu prevederile actului constitutiv i ale
prezentei legi sunt obligatorii pentru membrii cooperatori, inclusiv pentru membrii
cooperatori care nu au luat parte la adunare sau au votat mpotriv; n materia
coproprietii obinuite actele de administrare pot fi fcute, ca regul, cu acordul
coproprietarilor ce dein majoritatea cotelor-pri (art. 641 C.civ.); n materia copro-
prietii asupra prilor comune din cldirile cu mai multe etaje sau apartamente,
ncetarea destinaiei de folosin comun pentru anumite pri comune se poate
hotr motivat cu o majoritate de dou treimi din numrul coproprietarilor, cu aceeai
majoritate putndu-se hotr nstrinarea sau ipotecarea acestora (art. 658 C.civ.)
etc.
k) S-ar putea ajunge ca un act juridic s produc, indirect, efecte fa de un ter
prin aplicarea regulilor din materia rspunderii civile delictuale. Este vorba de ipo-
teza n care un ter, prin fapta sa ilicit i culpabil, a mpiedicat executarea unei
obligaii asumate printr-un act juridic. Creditorul acelei obligaii nu are mpotriva
terului o aciune contractual, ci o aciune n rspundere civil delictual n cadrul
creia terul este inut s repare integral prejudiciul cauzat prin fapta sa, iar, n
funcie de mprejurrile concrete, despgubirea la care va fi obligat terul ar putea
echivala cu valoarea prestaiei neexecutate datorit faptei sale.
4.5. Excepii de la opozabilitatea actului juridic civil
n ce ne privete, apreciem c este preferabil ca situaia unei anumite categorii
de avnzi-cauz, anume cea a creditorilor chirografari, s fie considerat excepie
de la opozabilitatea actului juridic, iar nu excepie aparent de la principiul relati-
vitii efectelor actului juridic, ntruct nu este vorba de drepturi subiective civile i
obligaii civile care s aparin sau, dup caz, s revin unor persoane ce nu au
participat, nici direct i nici prin reprezentare, la ncheierea actului juridic i care nu
au nici calitatea de succesori ai prilor. Situaia creditorilor chirografari este inclus
uneori n categoria excepiilor aparente de la principiul relativitii pe considerentul
c dreptul creditorilor chirografari de a ataca actele juridice frauduloase ale debito-
rului lor, pe calea aciunii revocatorii, se nate din lege, iar nu din actul juridic
ncheiat de pri, ns, un asemenea drept excede noiunii de efecte ale actului
Instituii de drept civil

172
juridic civil, cu att mai mult cu ct, astfel cum rezult din art. 1565 alin. (1) C.civ.,
efectul admiterii aciunii revocatorii const n inopozabilitatea actului juridic atacat.
De altfel, am considerat simulaia ca excepie nu de la relativitate, ci de la opo-
zabilitate, iar n cazul simulaiei poate fi vorba tot de creditorii chirografari ai prilor
simulaiei, crora legea le recunoate, n anumite condiii, dreptul de opiune ntre a
invoca actul juridic aparent (simulat) sau actul juridic ascuns (real).
n categoria excepiilor de la opozabilitatea actului juridic ar putea fi inclus i
cazul n care, potrivit legii, terul care ar justifica un interes este ndreptit s atace
un act juridic (de exemplu, nulitatea absolut a unui act juridic poate fi invocat de
orice persoan interesat).
O alt excepie de la opozabilitatea actului juridic fa de teri o ntlnim n
materia simulaiei.
4.6. Simulaia
4.6.1. Noiune
Prin simulaie se nelege operaiunea juridic n cadrul creia printr-un act
juridic public, dar aparent, denumit i simulat, se creeaz o alt situaie juridic
dect cea stabilit printr-un act juridic ascuns, secret, dar adevrat, denumit impro-
priu i contranscris.
Aadar, n cazul simulaiei, voina real a prilor nu este reflectat n actul
public, ci n actul secret.
Pentru a fi n prezena simulaiei, este necesar ca actul juridic ascuns (secret)
s se ncheie concomitent sau nainte de ncheierea actului juridic public (simu-
lat).
[1]
Dac prile ncheie un contract (public), iar ulterior ncheie un alt contract
(secret), ce anihileaz sau modific efectele primului contract (ambele contracte
corespunznd, n momentul ncheierii lor, voinei reale a prilor), nu mai este
vorba de simulaie, ci de revocarea sau modificarea contractului iniial prin acordul
de voin al prilor contractante. ntr-o asemenea situaie, este totui posibil s se
produc unele efecte asemntoare simulaiei, n sensul c prile nu ar putea
invoca mpotriva terilor revocarea ori modificarea contractului iniial n msura n
care contractul ulterior nu ar ndeplini formalitile cerute pentru opozabilitatea fa
de teri.
Simulaia poate fi ntlnit nu numai n materia contractelor, ci i n cazul actelor
juridice unilaterale. n acest sens, art. 1293 C.civ. prevede c dispoziiile referitoa-
re la simulaie se aplic n mod corespunztor i actelor juridice unilaterale desti-
nate unei persoane determinate, care au fost simulate prin acordul dintre autorul
actului i destinatarul su.
n schimb, conform art. 1294 C.civ., dispoziiile referitoare la simulaie nu se
aplic actelor juridice nepatrimoniale.

[1]
Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 459/1977, n Repertoriu 1975-1980, p. 84; dec. nr. 311/1978,
n C.D. 1978, p. 50; dec. nr. 1325/1979, n ndreptar interdisciplinar de practic judiciar, p. 130.
II. Actul juridic civil

173
4.6.2. Formele simulaiei
Simulaia poate mbrca, n funcie de modul n care este conceput contractul
aparent i de elementul n privina cruia opereaz simulaia, urmtoarele forme:
simulaia prin ncheierea unui act public fictiv;
simulaie prin deghizare;
simulaie prin interpunerea de persoane.
a) Simulaia prin ncheierea unui act public fictiv
Aceast form a simulaiei implic o disimulare total a realitii, actul juridic
public fiind ncheiat numai de coniven, existena lui fiind contrazis de actul
secret, n care se menioneaz c n realitate nu s-a ncheiat niciun act juridic.
[1]

Prile ncheie actul public numai pentru c au interesul s se cread c ntre ele
s-a nscut astfel un raport juridic, dar n actul secret se neleg ca actul public s
nu produc niciun fel de efecte juridice.
De cele mai multe ori, scopul simulaiei prin ncheierea unui act juridic fictiv este
ilicit (se urmrete eludarea intereselor unor tere persoane), spre exemplu, o per-
soan, intenionnd s scoat un imobil de sub iminenta urmrire silit a credito-
rilor si, simuleaz ncheierea cu o alt persoan a unui contract de vnzare a
imobilului respectiv, contract a crui existen este anihilat prin actul secret din
care rezult c, n realitate, nu s-a vndut nimic.
b) Simulaia prin deghizare
Aceast form de simulaie presupune ncheierea n realitate a unui contract,
care ns este inut secret, n tot sau n parte, fa de teri.
Deghizarea este total dac prile urmresc s ascund nsi natura juridic
a contractului, ceea ce nseamn c n actul public se indic un anumit contract, iar
n actul secret se arat adevratul contract ncheiat de pri, de exemplu, actul
public este un contract de vnzare a unui imobil, dei n realitate ntre pri s-a
ncheiat un contract de locaiune, aa cum rezult din actul secret.
[2]

Deghizarea este parial atunci cnd prile urmresc s ascund unele clauze
convenite, de exemplu: n contractul public se menioneaz un anumit pre al
vnzrii, iar n contractul secret se menioneaz adevratul pre al vnzrii; n actul
public nu este prevzut scadena real a obligaiei de plat a preului, astfel cum
a fost convenit n actul secret etc.
c) Simulaia prin interpunerea de persoane
n cadrul unei asemenea forme de simulaie, contractul public se ncheie ntre
anumite persoane, iar n actul secret se menioneaz adevratul beneficiar al
contractului, altul dect cel care apare n actul public.
n alte cuvinte, prile actului public urmresc ca efectele s se produc fa de
o alt persoan dect cea menionat n acest act, creia i se asigur anonimatul,

[1]
C.S.J., s. civ., dec. nr. 1893/1992, n Dreptul nr. 10-11/1993, p. 194.
[2]
Pentru o situaie practic n care un contract de ntreinere a fost deghizat ntr-un con-
tract de vnzare, a se vedea Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 834/1989, n Dreptul nr. 3/1990,
p. 64.
Instituii de drept civil

174
deci actul juridic public i va produce efectele nu ntre persoanele menionate n
acesta, ci ntre persoanele menionate n actul secret; spre exemplu, prin actul
public, o persoan i doneaz un autoturism unei alte persoane, dar n actul secret
se menioneaz c adevratul beneficiar al donaiei este o a treia persoan.
Corespunztor reglementrii anterioare, ntr-o opinie, s-a considerat c, pentru
a fi vorba de aceast form de simulaie, este necesar ca terul fa de care se
produc efectele actului ce corespunde voinei reale a prilor s participe la
ncheierea actului secret, deci c acordul simulatoriu ar trebui s se realizeze ntre
cel puin trei persoane (cele dou pri i persoana interpus).
[1]
n cadrul acestei
opinii, s-a apreciat c aa-numita convenie de prete-nom (care este un mandat
fr reprezentare i la care se recurge atunci cnd o persoan, anume mandantul,
dorete s ncheie un act juridic n aa fel nct persoana sa s nu fie cunoscut
de ctre cealalt parte a contractului pe care l va ncheia mandatarul ocult i/sau
de ctre teri) nu constituie un caz de simulaie.
ntr-o alt opinie, pe care am considerat-o i o considerm n continuare pre-
ferabil, s-a apreciat c mandatul fr reprezentare este guvernat tot de regulile
din materia simulaiei, indiferent dac persoana care contracteaz cu mandatarul
ocult particip sau nu la simulaie (n cazul n care persoana cu care contracteaz
mandatarul ocult nu particip la simulaie, atunci ea va avea calitatea de ter fa
de actul secret, cu toate consecinele care decurg din aceasta).
[2]

Din definiia dat de art. 2039 alin. (1) C.civ. mandatului fr reprezentare, anu-
me acel contract n temeiul cruia o parte, numit mandatar, ncheie acte juridice
n nume propriu, dar pe seama celeilalte pri, numit mandant, i i asum fa
de teri obligaiile care rezult din aceste acte, chiar dac terii aveau cunotin
despre mandat, rezult c mandatul fr reprezentare este guvernat de aceleai
reguli indiferent dac persoana cu care contracteaz mandatarul ocult avea cuno-
tin sau nu de existena mandatului, deci dac a participat sau nu la simulaie. De
reinut ns c art. 2040 C.civ., dup ce prevede n alin. (1) c terii nu au niciun
raport juridic cu mandantul, dispune n alin. (2) c mandantul, substituindu-se man-
datarului, poate exercita drepturile de crean nscute din executarea mandatului,
dac i-a executat propriile sale obligaii fa de mandatar.
4.6.3. Efectele simulaiei
Nu ntotdeauna scopul urmrit prin simulaie are caracter ilicit, astfel nct, att
n sistemul Codului civil din 1864, ct i n sistemul Codului civil din 2009, simulaia
nu a fost sancionat, ca regul, ci a fost i este stabilit, cu caracter general, o alt
sanciune (desigur c ar putea interveni nulitatea contractului secret, n msura n

[1]
A se vedea, spre exemplu: C. STTESCU, C. BRSAN, Drept civil. Teoria general a obli-
gaiilor, ed. a IX-a, revizuit i adugit, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2008, p. 78 i p. 79;
L. POP, Drept civil romn. Teoria general a obligaiilor, Ed. Lumina Lex, Bucureti, 1998,
p. 125-126.
[2]
A se vedea, Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Actami, Bucureti,
1999, p. 362-363.
II. Actul juridic civil

175
care, la ncheierea sa, nu s-a respectat vreuna dintre condiiile de validitate de
fond).
Sanciunea cu caracter general n materie de simulaie const n inopoza-
bilitatea fa de terii de bun-credin a situaiei juridice create prin actul secret,
precum i, dac este cazul, nlturarea simulaiei pe calea aciunii n simulaie.
Exist ns i situaii n care legiuitorul sancioneaz simulaia cu nulitatea. Spre
exemplu, art. 992 alin. (1) C.civ. sancioneaz cu nulitatea relativ liberalitile
fcute cu nerespectarea incapacitilor speciale de a primi liberaliti stabilite de
art. 988 alin. (2), de art. 990 i de art. 991 C.civ., att cele deghizate sub forma
unui contract oneros, ct i cele fcute prin interpunere de persoane.
n examinarea efectelor simulaiei, din perspectiva sanciunii cu caracter general,
urmeaz a deosebi:
raporturile care se stabilesc ntre prile simulaiei (precum i, n principiu,
succesorii universali sau cu titlu universal ai prilor);
raporturile dintre prile simulaiei i terele persoane;
raporturile dintre teri.
n prealabil, subliniem c art. 1290 i art. 1291 C.civ., dei probabil i-au propus
s reglementeze ultimele dou categorii de raporturi menionate mai sus, nu au o
redactare care s acopere toate situaiile ce se pot ivi, ci ofer soluii exprese doar
la unele cazuri particulare, care se desprind din coninutul lor.
a) Efectele simulaiei fa de pri
Potrivit art. 1289 alin. (1) C.civ., contractul secret produce efecte numai ntre
pri i, dac din natura contractului ori din stipulaia prilor nu rezult contrariul,
ntre succesorii lor universali sau cu titlu universal.
Aadar, n raporturile dintre prile simulaiei i va produce efectele actul
secret, care reflect voina real a prilor.
De asemenea, n principiu, actul secret i produce efectele i fa de succesorii
universali sau cu titlu universal ai prilor simulaiei, deoarece acetia sunt con-
siderai continuatori ai personalitii autorului lor. ns, succesorii universali sau cu
titlu universal ai prilor devin teri atunci cnd simulaia a fost folosit n vederea
fraudrii intereselor legitime ale acestora.
Pentru a produce efecte, este ns necesar ca actul juridic secret s fi fost
ncheiat cu respectarea condiiilor de validitate. Corespunztor reglementrii ante-
rioare, s-a pus problema dac i actul secret, n cazul n care pentru acest act
legea pretinde forma ad validitatem, trebuie s ndeplineasc i cerina de form.
Dei izolat a fost oferit i soluia afirmativ,
[1]
majoritar era soluia contrar. De
aceea, art. 1289 alin. (2) C.civ. i-a propus s pun capt acestei controverse -
contractul secret nu produce efecte nici ntre pri dac nu ndeplinete condiiile
de fond cerute de lege pentru ncheierea sa valabil. Per a contrario, actul secret
nu trebuie s ndeplineasc i condiiile de form, soluie evident fireasc de vreme
ce, n cazul n care forma ad validitatem ar fi forma autentic, nu ar putea exista
act secret. Numai c, n Codul civil din 2009, simulaia nu mai este reglementat n

[1]
C. STTESCU, C. BRSAN, op. cit., p. 83.
Instituii de drept civil

176
seciunea consacrat nscrisului autentic (precum fostul art. 1175 C.civ. din 1864,
care deci avea ca premis faptul c actul juridic public este consemnat ntr-un
nscris autentic), astfel nct nu este rezolvat legislativ problema dac nu mai este
deloc necesar forma cerut ad validitatem (deci nici pentru actul secret, nici pen-
tru actul public) sau dac doar actul secret nu trebuie s mbrace forma ad vali-
ditatem. n ce ne privete, nclinm spre soluia c, atunci cnd pentru actul juridic
ce corespunde voinei reale a prilor legea pretinde forma ad validitatem, acest act
poate mprumuta forma de la actul public, ns, dac nici actul public nu respect
forma ad validitatem, atunci actul secret este lovit de nulitate absolut.
b) Efectele simulaiei n raporturile dintre pri i teri
Deoarece terii, n principiu, au cunotin numai despre existena i coninutul
contractului public, nu ns i de contractul ncheiat n secret i care exprim voina
real a prilor, ca regul, actul juridic secret nu poate fi invocat mpotriva terelor
persoane, complet strine de contract.
Mai exact, n principiu, terilor de bun-credin, adic terilor care, la data
naterii intereselor lor referitoare la contractul ncheiat de participanii la simulaie,
nu aveau cunotin de existena simulaiei, nu le este opozabil contractul secret, ci
lor le poate fi opus numai contractul public (simulat).
n acest sens, potrivit art. 1290 alin. (1) C.civ., contractul secret nu poate fi
invocat de pri, de ctre succesorii lor universali, cu titlu universal sau cu titlu
particular i nici de ctre creditorii nstrintorului aparent mpotriva terilor care,
ntemeindu-se cu bun-credin pe contractul public, au dobndit drepturi de la
achizitorul aparent, iar art. 1291 alin. (1) C.civ. prevede c existena contractului
secret nu poate fi opus de pri creditorilor dobnditorului aparent care, cu bun-
credin, au notat nceperea urmririi silite n cartea funciar sau au obinut
sechestru asupra bunurilor care au fcut obiectul simulaiei.
Mai mult, art. 1290 alin. (2) C.civ. dispune c terii pot invoca mpotriva prilor
existena contractului secret, atunci cnd acesta le vatm drepturile,
[1]
mai exact,
terii de bun-credin pot s invoce, n beneficiul lor i mpotriva prilor, contractul
secret (desigur, n msura n care afl de existena acestuia), prin intermediul
aciunii n simulaie.
[2]

Aadar, n materia simulaiei, fa de pri, terul de bun-credin, n funcie de
interesele sale, se poate prevala fie de contractul public, fie de contractul secret.
n schimb, contractul secret poate fi opus terilor care, n momentul cnd s-au
nscut interesele lor referitoare la acest contract, i cunoteau existena i coni-
nutul, deci terii de rea-credin nu au dreptul de opiune ntre a invoca actul apa-
rent sau a se prevala de actul secret.
[3]


[1]
Textul de lege are ns o redactare deficitar, deoarece terii au interesul s invoce
mpotriva prilor contractul secret atunci cnd acesta le este profitabil, deci cnd contractul
public le vatm drepturile.
[2]
C.S.J., s. civ., dec. nr. 1823/1992, n Dreptul nr. 10-11/1993, p. 124.
[3]
A se vedea i Trib. Suprem, col. civ., dec. nr. 32/1955, n Repertoriu 1952-1969,
p. 194; s. civ., dec. nr. 1361/1970, n ndreptar interdisciplinar de practic judiciar, p. 131.
II. Actul juridic civil

177
Din redactarea art. 1290 alin. (1) C.civ. nu trebuie s se trag concluzia c, n
materie de simulaie, prin ter s-ar nelege doar cel care dobndete drepturi de la
achizitorul aparent. n realitate, textul de lege vizeaz doar simulaia sub forma
contractului aparent fictiv, cnd acesta este un contract de nstrinare a unui drept.
Considerm c, n materie de simulaie, exceptnd cazul dispoziiilor legale
exprese din care rezult altfel, categoria terilor include i pe: creditorii chirografari
ai prilor simulaiei; succesorul cu titlu particular al oricreia dintre prile simu-
laiei; succesorii universali sau cu titlu universal ai prilor simulaiei dac prin actul
secret li se ncalc drepturi proprii (de exemplu, n cazul unei donaii deghizate sub
forma unui contract de vnzare, motenitorii legali rezervatari ai donatorului devin
teri dac donaia ncalc rezerva succesoral).
[1]

c) Efectele simulaiei n raporturile dintre teri
Este posibil s se iveasc un conflict ntre teri, n sensul c unii ar avea inte-
resul s se prevaleze de existena contractului secret, iar alii de cea a contractului
aparent.
Corespunztor reglementrii anterioare, n lips de text expres de lege, se
admitea c vor fi preferai terii care, cu bun-credin, se ntemeiaz pe contractul
aparent (buna-credin nsemnnd necunoaterea existenei i coninutului con-
tractului secret n momentul cnd s-a nscut dreptul sau interesul terului res-
pectiv). Aadar, ntr-o asemenea situaie, se aprecia c, dei ntre pri va produce
efecte contractul secret, totui, contractul public va fi opozabil tuturor terilor, astfel
nct va avea ctig de cauz terul care are interesul s invoce contractul public
(aparent), chiar dac acesta nu corespunde voinei reale a prilor.
Codul civil din 2009 se refer expres la dou ipoteze, ambele privind doar o
singur form de simulaie, anume cea care presupune c actul public este un
contract de nstrinare fictiv.
Astfel, art. 1290 alin. (1) C.civ. prefer pe dobnditorul de bun-credin de
drepturi de la achizitorul aparent n detrimentul creditorilor nstrintorului aparent
i al succesorului (dobnditorului) cu titlu particular al nstrintorului aparent, ceea
ce nseamn c ntre astfel de teri va fi luat n considerare contractul public, iar nu
cel secret.
n schimb, art. 1291 alin. (2) C.civ. prevede c dac exist un conflict ntre cre-
ditorii nstrintorului aparent i creditorii dobnditorului aparent, sunt preferai cei
dinti, n cazul n care creana lor este anterioar contractului secret, deci, n
concursul dintre creditorii prilor simulaiei sub forma contractului fictiv sunt pre-
ferai cei care se ntemeiaz pe contractul secret.
4.6.4. Aciunea n simulaie
Aciunea n simulaie este acea aciune n justiie prin care se urmrete dezv-
luirea caracterului mincinos al contractului public i existena unui alt contract, cel
secret, care corespunde voinei reale a prilor.

[1]
Trib. Suprem, col. civ., dec. nr. 1243/1958, n Repertoriu 1952-1969, p. 450.
Instituii de drept civil

178
Aciunea n simulaie este apreciat ca fiind o aciune n constatare, i deci
imprescriptibil extinctiv.
[1]

Calitatea procesual activ aparine oricrei persoane ce are interesul a se face
s se aplice contractul secret, inclusiv oricreia dintre prile simulaiei.
Sub aspect probator, trebuie deosebit dup cum aciunea este formulat de una
dintre prile contractante sau de un ter. n primul caz, prevederile art. 1191 C.civ.
din 1864 (text nc n vigoare) sunt aplicabile, inclusiv excepiile aferente.
[2]
Totui,
atunci cnd partea care a exercitat aciunea n simulaie pretinde c simulaia are
caracter ilicit, art. 1292 teza a II-a C.civ. i permite s fac dovada simulaiei cu
orice mijloc de prob. Dac aciunea n simulaie este introdus de un ter, inclusiv
de un creditor al uneia dintre prile simulaiei, existena contractului secret poate fi
fcut prin orice mijloc de prob (art. 1292 teza I C.civ.).
[3]

Efectele admiterii aciunii n simulaie constau n nlturarea efectelor con-
tractului public, singurul contract eficient rmnnd cel secret,
[4]
n msura n care
ndeplinete condiiile de valabilitate (de fond). Dac ns contractul secret este
lovit de o cauz de nulitate relativ sau absolut, admiterea aciunii n simulaie nu
l valideaz.
Aciunea n simulaie exercitat de un creditor al uneia dintre prile simulaiei
nu trebuie confundat cu aciunea revocatorie (paulian);
[5]
dei ambele sunt
aciuni n inopozabilitate, principalele deosebiri ntre aceste dou aciuni n justiie
fiind urmtoarele: prin aciunea revocatorie se atac un act juridic ce corespunde
voinei reale a prilor acestuia, n vreme ce aciunea n simulaie are ca scop
nlturarea contractului aparent; insolvabilitatea debitorului nu constituie o condiie
pentru admiterea aciunii n simulaie; n aciunea n simulaie creditorul nu trebuie
s probeze c actul a fost ncheiat n vederea prejudicierii intereselor sale i, pe
cale de consecin, nu trebuie s dovedeasc nici complicitatea la fraud a celui
cu care debitorul su a contractat.


[1]
Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 3009/1973, n ndreptar interdisciplinar de practic judi-
ciar, p. 132.
[2]
Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 820/1971, n Repertoriu 1969-1975, p. 121; C.S.J., s.
civ., dec. nr. 463/1993, n B.J. 1993, p. 37 (existena unui nceput de dovad scris cu pri-
vire la contractul secret, ce poate fi completat cu martori i prezumii).
[3]
A se vedea i Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 459/1977, n Repertoriu 1975-1980, p. 83.
[4]
A se vedea i Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 3009/1973, citat mai sus. Dup cum s-a
decis, prin aciunea n simulaie nu se atac actul real ncheiat de pri, ci o asemenea
aciune are ca scop recunoaterea inexistenei actului aparent, fr a fi necesar ca recla-
mantul s dovedeasc existena prejudiciului ori c actul aparent a fost fcut n frauda
drepturilor sale Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 1108/1983, n Repertoriu 1975-1980, p. 81.
[5]
Desigur c aciunea n simulaie exercitat de creditorul uneia dintre prile simulaiei
nu trebuie confundat nici cu aciunea oblic (subrogatorie), n cazul primei aciuni creditorul
acionnd n numele su propriu, iar nu n numele i pe seama debitorului su.
II. Actul juridic civil

179
5. Efectele specifice contractelor sinalagmatice
5.1. Consideraii introductive
Reciprocitatea i interdependena obligaiilor izvorte din contractele sinalag-
matice determin unele efecte specifice, care vizeaz apariia unor mprejurri,
imputabile sau nu uneia dintre pri.
Interdependena obligaiilor reciproce ale prilor n contractele sinalagmatice
constituie regula potrivit creia, n asemenea contracte, niciuna dintre obligaiile
reciproce ale prilor nu poate fi conceput n lipsa celeilalte. n cazul n care s-ar
admite c o parte este inut la executare, chiar dac cealalt nu procedeaz n
acelai fel n ceea ce privete propria obligaie, s-ar ajunge la ruperea legturii de
interdependen dintre cele dou obligaii, legtur care este de esena contrac-
tului sinalagmatic.
Efectele specifice contractelor sinalagmatice sunt urmtoarele:
excepia de neexecutare a contractului;
rezoluiunea (rezilierea);
riscul contractului.
Excepia de neexecutare a contractului i rezoluiunea (rezilierea) se discut pe
planul culpei prilor n legtur cu executarea contractului, iar problema riscului
contractual se discut n legtur cu imposibilitatea executrii contractului, datorat
unor cauze neimputabile prilor.
Sub un alt aspect, trebuie precizat c toate efectele specifice contractelor sina-
lagmatice vizeaz executarea acestora, spre deosebire de nulitate, care intervine
pentru cauze legate de ncheierea valabil a contractelor.
Ideea de reciprocitate a obligaiilor necesit trei sublinieri.
n primul rnd, obligaiile reciproce ale prilor trebuie s aib un izvor comun,
de natur contractual. Astfel este posibil ca obligaiile prilor s fie reciproce, dar
nscute din izvoare diferite, contractuale sau extracontractuale.
n al doilea rnd, nu trebuie s se confunde ideea de reciprocitate a obligaiilor
sau a datoriilor cu ideea de reciprocitate a prestaiilor. Spre exemplu, n cazul stipu-
laiei pentru altul sau al contractului de societate, prestaiile prilor nu sunt reciproce
(promitentul i execut prestaia fa de terul beneficiar, iar nu fa de stipulant;
prile din contractul de societate nu se oblig la prestaii reciproce, ci se oblig
unii fa de alii s pun ceva n comun, eventual n favoarea societii viitoare).
n al treilea rnd, reciprocitatea obligaiilor nu se confund nici cu echivalena
prestaiilor. Astfel, pentru a fi n prezena unui contract sinalagmatic, este necesar
ca fiecare s aib convingerea c obine nu numai echivalentul prestaiei sale, ci i
un ctig.
5.2. Excepia de neexecutare a contractului
Prin excepia de neexecutare a contractului (exceptio non adimpleti contractus)
se desemneaz acel mijloc de aprare care const n refuzul de executare a obli-
gaiei exprimat de ctre una dintre prile contractului sinalagmatic atunci cnd
Instituii de drept civil

180
cealalt parte i pretinde aceast executare fr a-i executa sau a oferi exe-
cutarea propriei obligaii.
Art. 1556 C.civ. reglementeaz cu caracter general excepia de neexecutare a
contractului sinalagmatic, stabilind, n alin. (1) c atunci cnd obligaiile nscute
dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una dintre pri nu execut sau nu
ofer executarea obligaiei, cealalt parte poate, ntr-o msur corespunztoare,
s refuze executarea propriei obligaii, afar de cazul n care din lege, din voina
prilor sau din uzane rezult c cealalt parte este obligat s execute mai nti.
Alin. (2) al aceluiai articol dispune c executarea nu poate fi refuzat dac, potri-
vit mprejurrilor i innd seama de mica nsemntate a prestaiei neexecutate,
acest refuz ar fi contrar bunei-credine.
Justificarea existenei acestui mijloc de aprare const n chiar obligativitatea
contractului, n sensul c partea creia i se opune excepia este sancionat (prin
refuzul executrii obligaiei cocontractantului) tocmai pentru conduita sa culpabil,
constnd n neexecutarea obligaiei asumate, conduit ce contravine principiului
pacta sunt servanda. Excepia de neexecutare a contractului sinalagmatic ndepli-
nete i o funcie de garanie, n sensul c, refuznd executarea prestaiei la care
s-a obligat, debitorul, care este totodat i creditor, poate evita eventualul concurs
al celorlali creditori ai cocontractantului su.
Pentru a se putea invoca excepia de neexecutare a contractului, trebuie nde-
plinite urmtoarele condiii:
obligaiile reciproce ale prilor s i aib temeiul n acelai contract, iar nu s
aib izvoare diferite (spre exemplu, vnztorul nu poate refuza predarea lucrului
vndut pe motiv c nu i-a fost restituit suma pe care o mprumutase cumpr-
torului cu un alt prilej);
s existe o neexecutare, chiar parial, dar suficient de nsemnat, din partea
prii care pretinde executarea;
aceast neexecutare s fie imputabil prii care, la rndul ei, pretinde exe-
cutarea obligaiei celeilalte pri, iar nu s se datoreze unei fapte svrite de
partea care invoc excepia sau unei mprejurri ce exclude vinovia;
ambele obligaii s fie exigibile la data invocrii excepiei (prezint interes,
desigur, obligaia prii creia i se opune excepia) i s nu existe o anumit ordine
n executarea obligaiilor, n sensul c obligaia prii care invoc excepia s nu
trebuie s fie executat naintea obligaiei celeilalte pri.
n msura n care sunt ndeplinite cumulativ aceste condiii, partea ndreptit
poate invoca excepia direct fa de cealalt parte, fr a fi nevoie de punerea n
ntrziere sau de sesizarea instanei.
[1]
Dac ns vreuna dintre condiiile necesare
invocrii excepiei nu este ndeplinit, refuzul de executare va ndrepti cealalt
parte s solicite despgubiri pe temeiul rspunderii civile contractuale.

[1]
Desigur c excepia de neexecutare poate fi invocat, ca mijloc de aprare, i n pro-
cesul prin care reclamantul solicit obligarea prtului s i execute obligaia asumat
printr-un contract sinalagmatic, fr ca reclamantul s i fi executat ori s fi oferit
executarea propriei obligaii.
II. Actul juridic civil

181
Excepia de neexecutare poate fi invocat i mpotriva creditorilor cocontrac-
tantului, fie n cazul n care acetia, pe calea aciunii oblice, exercit drepturile
debitorului lor, fie atunci cnd acetia ar urmri un bun care se afl pe un temei
contractual n minile celui ce invoc excepia. ns, excepia de neexecutare nu
poate fi opus terilor care invoc un drept propriu, absolut distinct de contract.
Efectul invocrii excepiei de neexecutare se produce de ndat i const n
suspendarea executrii obligaiei asumate de partea care recurge la acest mijloc
de aprare, pn la data la care cealalt parte i va executa obligaia asumat
prin acelai contract. Desigur c partea ndrituit s refuze executarea obligaiei
sale nu poate fi obligat s plteasc daune-interese moratorii pe motiv de ntr-
ziere n executarea obligaiei sale. Contractul i fora sa obligatorie nu nceteaz,
fiind numai suspendat executarea sa, deci prile contractante nu sunt liberate de
obligaiile lor.
5.3. Rezoluiunea i rezilierea
5.3.1. Rezoluiunea
Rezoluiunea este sanciunea care intervine n cazul neexecutrii culpabile a
obligaiilor izvorte dintr-un contract sinalagmatic cu executare uno ictu, constnd
n desfiinarea retroactiv a acestuia.
n funcie de izvorul su, putem deosebi:
rezoluiunea legal;
rezoluiunea convenional.
n funcie de modul de operare, aa cum rezult din art. 1550 C.civ., se poate
distinge:
rezoluiunea judiciar, care se dispune, la cerere, de ctre organul de juris-
dicie;
rezoluiunea unilateral, care opereaz prin declaraia de rezoluiune a prii
interesate;
rezoluiunea de plin drept, care intervine fie n cazurile expres prevzute de
lege, fie atunci cnd prile au convenit astfel.
Chiar i sub imperiul fostului art. 1020 C.civ. 1864, din care rezulta c temeiul
juridic al rezoluiunii s-ar situa pe trmul modalitilor actului juridic civil (mai exact,
al condiiei rezolutorii), n sensul c neexecutarea obligaiei asumate printr-un con-
tract sinalagmatic ar constitui o condiie rezolutorie tacit, a crei ndeplinire ar
avea ca efect desfiinarea contractului sinalagmatic, se admitea c, n realitate, nu
este vorba despre o modalitate a actului juridic, ci executarea obligaiei asumate
este un efect normal al contractului; n consecin, se considera c fundamentul
rezoluiunii l constituie tot reciprocitatea i interdependena obligaiilor ce izvorsc
din contractul sinalagmatic. Nendeplinirea culpabil a uneia dintre obligaii lipsete
de suport juridic executarea obligaiei reciproce i interdependente asumate de
cealalt parte, astfel nct aceasta este ndreptit s solicite desfiinarea contrac-
tului respectiv.
Instituii de drept civil

182
Trebuie reinut c rezoluiunea poate fi cerut numai de ctre creditorul obli-
gaiei neexecutate culpabil, iar nu i de ctre partea vinovat de neexecutarea
obligaiei pe care i-a asumat-o prin contractul sinalagmatic. n alte cuvinte, cel
care solicit rezoluiunea trebuie s i fi executat obligaia asumat prin contractul
sinalagmatic ori s se declare gata s i-o execute.
Partea ndreptit s solicite rezoluiunea nu este obligat s aleag aceast
cale, ci, aa cum rezult din art. 1549 alin. (1) C.civ., poate s opteze pentru solu-
ia executrii silite (n natur sau, dup caz, prin echivalent) a obligaiei asumate de
cealalt parte contractant.
[1]

n cazul n care partea ndreptit opteaz pentru rezoluiunea judiciar, instan-
a va putea s o pronune dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
s existe o neexecutare, chiar i parial, dar suficient de important, a obli-
gaiei asumate de ctre cealalt parte a contractului sinalagmatic;
neexecutarea obligaiei s fie imputabil debitorului ei;
debitorul acestei obligaii s fi fost pus n ntrziere.
Vom face unele sublinieri n privina primelor dou condiii.
n cazul obligaiilor pozitive, neexecutarea poate mbrca att forma unei
absteniuni, caz n care debitorul rmne pur i simplu n pasivitate, fie forma unei
aciuni inadecvate sau chiar contrare fa de prestaiile pozitive de care este inut
debitorul. Neexecutarea obligaiilor negative speciale presupune ns ntotdeauna
svrirea unei aciuni contrare clauzelor contractuale.
Neexecutarea parial poate conduce fie la rezoluiunea total a contractului, fie
la rezoluiunea parial a contractului, fie doar la reducerea proporional a
obligaiei cocontractantului care este gata s i execute sau care i-a executat
prestaia.
Potrivit art. 1549 alin. (2) C.civ., rezoluiunea poate avea loc pentru o parte a
contractului, numai atunci cnd executarea sa este divizibil. De asemenea, n
cazul contractului plurilateral, nendeplinirea de ctre una dintre pri a obligaiei nu
atrage rezoluiunea contractului fa de celelalte pri, cu excepia cazului n care
prestaia neexecutat trebuia, dup circumstane, s fie considerat esenial.
n cazul unei executri de mic nsemntate,
[2]
creditorul nu are dreptul la rezo-
luiune. ntr-o asemenea situaie, creditorul are dreptul la reducerea proporional a
prestaiei sale dac, dup mprejurri, aceasta este posibil, iar dac reducerea
prestaiilor nu poate avea loc, creditorul nu are dreptul dect la daune-interese
(art. 1551 C.civ.).
Culpa prii care nu i-a ndeplinit obligaia este o condiie considerat de
majoritatea doctrinei ca esenial pentru rezoluiune, condiie care este justificat
de rolul sancionator al rezoluiunii. Dac partea care nu i-a ndeplinit obligaia
asumat dovedete existena unei cauze de for major sau a unui caz fortuit, nu

[1]
Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 784/1982, n C.D. 1982, p. 61; dec. nr. 1672/1984, n
C.D. 1984, p. 82.
[2]
Uneori, prin norme speciale se stabilesc i criterii concrete de apreciere a gravitii
neexecutrii, de exemplu, n materia vnzrii cu plata preului n rate i rezerva proprietii,
art. 1756 C.civ. prevede c n lipsa unei nelegeri contrare, neplata unei singure rate, care
nu este mai mare de o optime din pre, nu d dreptul la rezoluiunea contractului.
II. Actul juridic civil

183
vor fi incidente prevederile din materia rezoluiunii, ci se vor aplica dispoziiile refe-
ritoare la suportarea riscului contractului sinalagmatic. De asemenea, pe temeiul
art. 1517 C.civ., rezoluiunea nu va interveni nici atunci cnd neexecutarea obli-
gaiei este imputabil creditorului, deci cnd neexecutarea este cauzat de aciu-
nea sau inaciunea creditorului.
Prin excepie, n anumite cazuri prevzute de lege, atitudinea subiectiv a debi-
torului obligaiei neexecutate nu prezint relevan, deci s-ar putea cere rezolu-
iunea i atunci cnd nu exist culpa debitorului, cum ar fi rezoluiunea contractului
de vnzare n ipoteza n care cumprtorul a fost evins, iar vnztorul a fost de
bun-credin sau rezoluiunea cerut pentru viciile ascunse ale bunului vndut
cnd vnztorul nu a cunoscut existena lor.
Se admite c rezoluiunea judiciar opereaz din momentul rmnerii definitive
a hotrrii judectoreti prin care a fost pronunat.
Rezoluiunea judiciar prezint o serie de inconveniente, spre exemplu: instan-
a, n principiu, are posibilitatea s acorde debitorului un termen de graie pentru ca
acesta s i execute obligaia;
[1]
instana are posibilitatea s aprecieze, n funcie
de mprejurrile concrete ale speei, dac este cazul s pronune rezoluiunea ori
s oblige la executarea silit a contractului
[2]
sau s dispun reducerea proporio-
nal a prestaiei reclamantului; debitorul poate evita rezoluiunea, executndu-i
obligaia pn la rmnerea definitiv a hotrrii judectoreti prin care s-a admis
cererea de desfiinare a contractului.
Aadar, partea ndreptit s solicite rezoluiunea judiciar nu are certitudinea
c va obine desfiinarea contractului chiar dac sunt ndeplinite condiiile ce permit
instanei s pronune rezoluiunea judiciar.
Prin urmare, pentru creditorul obligaiei neexecutate culpabil, mai avantajoas
dect rezoluiunea judiciar este rezoluiunea unilateral, adic acea rezoluiune
care nu mai presupune sesizarea instanei, ci doar notificarea scris pe care cre-
ditorul o comunic debitorului.
Potrivit art. 1552 alin. (1) C.civ., rezoluiunea unilateral poate interveni n
urmtoarele trei situaii:
cnd prile au convenit astfel;
dac debitorul se afl de drept n ntrziere;
cnd debitorul nu a executat obligaia n termenul fixat prin punerea n
ntrziere.
Declaraia de rezoluiune, care este irevocabil de la data comunicrii ei ctre
debitor sau, dup caz, de la data expirrii termenului fixat prin punerea n ntr-
ziere, trebuie fcut n termenul de prescripie prevzut de lege pentru aciunea
corespunztoare acesteia i, pentru a fi opozabil terilor, se nscrie n cartea
funciar ori, dup caz, n alte registre de publicitate [art. 1552 alin. (2)-(4) C.civ.].
n baza principiului libertii de voin, prile, prin acordul lor de voin, pot
insera n contractul sinalagmatic anumite clauze referitoare la desfiinarea contrac-

[1]
A se vedea i Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 366/1971, n ndreptar interdisciplinar de
practic judiciar, p. 133.
[2]
A se vedea Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 2266/1984, n C.D. 1984, p. 96.
Instituii de drept civil

184
tului n caz de neexecutare culpabil a obligaiei asumate de ctre oricare dintre
ele, clauze care poart denumirea de pacte comisorii, iar rezoluiunea care ope-
reaz n temeiul acestora este denumit rezoluiune convenional.
[1]

Rezoluiunea ntemeiat pe un pact comisoriu presupune de asemenea o
neexecutare culpabil a obligaiei asumate de una dintre pri, iar pactul comisoriu
poate fi invocat numai de ctre creditorul acestei obligaii, iar nu i de ctre cel cul-
pabil de neexecutare. De asemenea, partea ndreptit poate opta ntre rezolu-
iune i a cere executarea silit.
Art. 1553 alin. (1) C.civ. dispune c pactul comisoriu produce efecte dac pre-
vede, n mod expres, obligaiile a cror neexecutare atrage rezoluiunea de drept a
contractului.
n funcie de modul de redactare, pot fi deosebite mai multe feluri de pacte
comisorii.
Ca regul, rezoluiunea care opereaz pe temeiul pactului comisoriu este
subordonat punerii n ntrziere a debitorului obligaiei neexecutate culpabil, ns
art. 1553 alin. (2) C.civ. permite prilor s convin c rezoluiunea va rezulta din
simplul fapt al neexecutrii.
Deci, dac n pactul comisoriu prile nu au convenit altfel, rezoluiunea presu-
pune dou manifestri de voin, succesive, din partea creditorului obligaiei ne-
executate culpabil, anume, mai nti punerea n ntrziere a debitorului, apoi decla-
raia scris de rezoluiune notificat debitorului. Referitor la punerea n ntrziere,
art. 1553 alin. (3) C.civ. dispune c aceasta produce efecte numai dac indic n
mod expres condiiile n care pactul comisoriu opereaz.
Dac ns n pactul comisoriu prile au stabilit c nu este necesar punerea n
ntrziere a debitorului obligaiei neexecutate culpabil, rezoluiunea va opera din
momentul la care creditorul notific n scris debitorului declaraia unilateral de
rezoluiune.
n ambele cazuri menionate mai sus, rezoluiunea nu va opera dac partea
culpabil execut nainte de notificarea declaraiei unilaterale de rezoluiune.
Prile pot conveni i un pact comisoriu care s preved c neexecutarea
culpabil a obligaiei asumate prin contractul sinalagmatic conduce la desfiinarea
contractului, fr a mai fi necesar punerea n ntrziere sau vreo alt formalitate.
Fr ndoial c i n ipoteza unui asemenea pact comisoriu creditorul obligaiei
neexecutate culpabil poate opta ntre rezoluiune i obligarea debitorului la exe-
cutare.
Trebuie reinut c, n cazul rezoluiunii unilaterale (ca de altfel i a rezoluiunii
de plin drept), eventuala intervenie a instanei vizeaz constatarea existenei unei
neexecutri culpabile, validitatea pactului comisoriu i corecta sa aplicare de ctre
partea ndreptit sau, dup caz, incidena unei dispoziii legale care s prevad
rezoluiunea de plin drept. n alte cuvinte, instana nu mai pronun rezoluiunea, ci
doar constat, dac este cazul, c rezoluiunea a operat.

[1]
Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 2390/1972, n ndreptar interdisciplinar de practic judi-
ciar, p. 133.
II. Actul juridic civil

185
Indiferent de felul ei, rezoluiunea are ca principal efect desfiinarea (retroactiv)
a contractului sinalagmatic. Desigur c, aa cum prevede art. 1554 alin. (2) C.civ.,
rezoluiunea nu produce efecte asupra clauzelor referitoare la soluionarea dife-
rendelor ori asupra celor care sunt destinate s produc efecte chiar n caz de
rezoluiune.
Prile urmeaz a fi repuse n situaia anterioar, prin restituirea a ceea ce s-a
executat n baza contractului desfiinat, iar, dac este cazul, se va aplica i regula
resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis, n condiii asemntoare celor din
materia nulitii.
De asemenea, partea care i-a executat obligaia ori s-a declarat gata s-i
execute obligaia poate s obin despgubiri pentru repararea prejudiciului suferit
prin neexecutarea culpabil a obligaiei de ctre cealalt parte.
5.3.2. Rezilierea
Rezilierea este sanciunea care intervine n cazul neexecutrii culpabile a unei
obligaii izvorte dintr-un contract sinalagmatic cu executare succesiv, constnd
n desfacerea contractului respectiv (numai pentru viitor).
Pe lng deosebirea referitoare la domeniul de aplicare, ntre rezoluiune i
reziliere mai exist o difereniere n privina efectelor, n sensul c, n cazul rezi-
lierii, prestaiile deja executate nu se mai restituie, fiind vorba despre o desfacere a
contractului (nceteaz efectele viitoare ale contractului), iar nu despre o desfiinare
(i pentru trecut) ca n cazul rezoluiunii. Art. 1554 alin. (3) C.civ. stipuleaz explicit
c n cazul rezilierii contractul nceteaz doar pentru viitor.
n rest, ca i rezoluiunea, rezilierea este o sanciune ce intervine n cazul unei
neexecutri culpabile, are ca fundament reciprocitatea i interdependena obliga-
iilor nscute din contractul sinalagmatic etc. De altfel, art. 1549 alin. (3) C.civ.
stabilete c dac nu se prevede altfel, dispoziiile referitoare la rezoluiune se
aplic i n cazul rezilierii.
Vom reine totui o particularitate a rezilierii n ceea ce privete reducerea
prestaiilor, n sensul c, potrivit art. 1551 alin. (1) teza a II-a C.civ., n cazul con-
tractelor cu executare succesiv, creditorul are dreptul la reziliere, chiar dac ne-
executarea este de mic nsemntate, ns are un caracter repetat.
5.4. Riscul contractului sinalagmatic
Problema riscului contractului sinalagmatic se pune atunci cnd una dintre
prile contractante este mpiedicat de un caz fortuit sau de for major s i
execute obligaia asumat. n alte cuvinte, neexecutarea uneia dintre obligaiile ce
izvorsc din contractul sinalagmatic nu este consecina vinoviei debitorului
acestei obligaii, ci a unei mprejurri mai presus de voina lui.
ntr-o asemenea ipotez, se pune ntrebarea dac partea care este debitor al
obligaiei imposibil de executat mai este ndreptit s pretind celeilalte pri exe-
cutarea obligaiei asumate de aceasta din urm. n cazul unui rspuns afirmativ, ar
nsemna c riscul contractului sinalagmatic ar fi suportat de acea parte care este
Instituii de drept civil

186
creditorul obligaiei imposibil de executat, de vreme ce aceast parte va fi inut s
execute obligaia asumat dei nu va primi contraprestaia. n cazul unui rspuns
negativ, nseamn c partea care are calitatea de creditor al obligaiei imposibil de
executat este i ea liberat de executarea propriei obligaii, deci c riscul contrac-
tului sinalagmatic ar urma s fie suportat de ctre debitorul obligaiei imposibil de
executat.
Spre deosebire de reglementarea anterioar, n care regula aplicabil riscului
diferea dup cum contractul sinalagmatic era sau nu translativ de proprietate,
Codul civil din 2009 realizeaz o unificare, n sensul c regula general potrivit
creia riscul este suportat de debitorul obligaiei imposibil de executat se aplic
att contractelor sinalagmatice netranslative de proprietate, ct i contractelor
sinalagmatice translative de proprietate.
Astfel, cu referire la riscul n contractul translativ de proprietate, art. 1274
alin. (1) C.civ. prevede c, n lips de stipulaie contrar, ct timp bunul nu este
predat, riscul contractului rmne n sarcina debitorului obligaiei de predare, chiar
dac proprietatea a fost transferat dobnditorului. n cazul pieirii fortuite a bunului,
debitorul obligaiei de predare pierde dreptul la contraprestaie, iar dac a primit-o,
este obligat s o restituie. Aadar, riscul contractului nu este suportat de partea
care avea calitatea de proprietar al bunului la momentul pieirii fortuite, ci de debito-
rul obligaiei imposibil de executat. Este ns o regul supletiv, prile putnd
conveni altfel.
Totui, conform alin. (2) al aceluiai articol, creditorul pus n ntrziere preia
riscul pieirii fortuite a bunului. El nu se poate libera chiar dac ar dovedi c bunul ar
fi pierit i dac obligaia de predare ar fi fost executat la timp.
O aplicaie a regulii generale o ntlnim, spre exemplu, n cazul vnzrii cu plata
preului n rate i rezerva proprietii, art. 1755 C.civ. dispunnd c atunci cnd,
ntr-o vnzare cu plata preului n rate, obligaia de plat este garantat cu rezerva
dreptului de proprietate, cumprtorul dobndete dreptul de proprietate la data
achitrii ultimei rate din pre; riscul bunului este ns transferat cumprtorului de la
momentul predrii acestuia.
Pentru contractele sinalagmatice netranslative de proprietate nu exist ns o
dispoziie legal cu caracter general referitoare la suportarea riscului.
Pentru contractul de locaiune, regula c riscul este suportat de debitorul obli-
gaiei imposibil de executat (adic de debitorul obligaiei de a asigura linitita i
utila folosin a bunului, deci de ctre locator) rezult din art. 1818 alin. (1), alin. (2)
i alin. (4) C.civ.
Pentru alte contracte netranslative de proprietate, regula se desprinde din inter-
pretarea art. 1511 alin. (1) C.civ., potrivit cruia creditorul pus n ntrziere preia
riscul imposibilitii de executare a obligaiei. Per a contrario, pn la punerea n
ntrziere a creditorului riscul este suportat de debitorul obligaiei, iar, ntruct textul
de lege nu distinge, el se aplic i n cazul obligaiilor care izvorsc din contracte
sinalagmatice ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
II. Actul juridic civil

187
6. Rspunderea civil contractual (executarea indirect a obligaiilor con-
tractuale)
6.1. Consideraii prealabile
Art. 1350 C.civ., dup ce stabilete n alin. (1) c orice persoan trebuie s i
execute obligaiile pe care le-a contractat, prevede n alin. (2) c atunci cnd, fr
justificare, nu i ndeplinete aceast ndatorire, ea este rspunztoare de preju-
diciul cauzat celeilalte pri i este obligat s repare acest prejudiciu, n condiiile
legii.
De asemenea, cu referire la obligaii n general, indiferent de izvorul lor, deci i
la obligaiile asumate prin contract, art. 1516 alin. (1) C.civ. afirm dreptul credi-
torului la ndeplinirea integral, exact i la timp a obligaiilor, iar art. 1530 C.civ.
prevede dreptul creditorului la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe
care debitorul i l-a cauzat i care este consecina direct i necesar a neexecutrii
fr justificare sau, dup caz, culpabile a obligaiei.
Rspunderea civil contractual este o form a rspunderii civile, n cazurile n
care paguba este consecina nclcrii obligaiilor contractuale. Cu alte cuvinte,
rspunderea civil contractual presupune existena unor raporturi juridice ante-
rioare ntre pgubit i autorul faptei, nscute prin acordul lor de voin. Fr acest
raport juridic, prejudiciul respectiv nu s-ar fi putut produce. Ori de cte ori s-a
cauzat un prejudiciu unei persoane n lipsa sau n afara unei legturi contractuale,
se va angaja rspunderea civil delictual.
Neexecutarea voluntar a obligaiilor contractuale de ctre debitor d dreptul
creditorului de a recurge la executarea silit n natur i la alte mijloace juridice
prevzute de lege pentru a obine prestaia care i se datoreaz sau de constrnge-
re a debitorului n acelai scop. Nu ntotdeauna creditorul poate obine executarea
silit n natur, fie pentru c este vorba despre obligaii contractuale a cror execu-
tare silit n natur nu poate fi obinut prin constrngerea debitorului, fie din cauza
faptului c executarea n natur este definitiv compromis (de exemplu, bunul
nefungibil care trebuia predat creditorului a pierit din culpa debitorului) sau pur i
simplu executarea n natur, chiar silit, nu mai prezint niciun interes pentru cre-
ditor. n toate aceste situaii, creditorul poate suferi un prejudiciu, ceea ce nseam-
n c el este ndreptit s pretind o satisfacie prin echivalent bnesc. Rspun-
derea civil contractual rezult din nerespectarea ntocmai a obligaiilor asumate
prin contract, prejudiciul fiind consecina neexecutrii, executrii cu ntrziere sau
necorespunztoare. Creana contractual iniial este nlocuit cu o alt crean,
anume cea n despgubire, care are ca obiect suma de bani ce reprezint preju-
diciul suferit de ctre creditor, fr ns a fi vorba de o transformare propriu-zis a
obligaiei iniiale, deoarece despgubirile constituie obiectul subsidiar, cu titlu de
sanciune, al executrii obligaiei asumate de ctre debitor. Obligaia asumat prin
contract i obligaia de reparare a prejudiciului cauzat prin neexecutare sau exe-
cutare necorespunztoare ori cu ntrziere sunt obligaii succesive i distincte, chiar
dac una este urmarea celeilalte i nu poate exista fr aceasta.
Instituii de drept civil

188
Mai reinem c, potrivit art. 1350 alin. (3) C.civ., dac prin lege nu se prevede
altfel, niciuna dintre pri nu poate nltura aplicarea regulilor rspunderii contrac-
tuale pentru a opta n favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.
6.2. Condiiile acordrii de despgubiri
6.2.1. Enumerare
Condiiile rspunderii contractuale sunt urmtoarele:
existena unei fapte ilicite care const n nerespectarea unei obligaii contrac-
tuale (neexecutarea, executarea necorespunztoare sau cu ntrziere);
existena unui prejudiciu;
raportul de cauzalitate ntre fapt i prejudiciu;
vinovia debitorului.
Din momentul n care sunt ntrunite condiiile rspunderii civile contractuale, se
nate dreptul subiectiv al creditorului de a pretinde despgubiri de la debitorul su.
ns, pentru acordarea despgubirilor, mai este necesar ca:
debitorul s fie pus n ntrziere;
s nu existe o clauz de neresponsabilitate.
6.2.2. Fapta ilicit
n cazul rspunderii civile contractuale, fapta ilicit const fie ntr-o inaciune
(neexecutarea total sau parial a obligaiei), fie ntr-o aciune (executarea neco-
respunztoare ori cu ntrziere a obligaiei).
De regul, n materia rspunderii civile contractuale, debitorul este cel care
svrete fapta ilicit. Este totui posibil ca fapta ilicit s fie imputabil unui ter
fa de contractul din care s-a nscut obligaia neexecutat, caz n care, potrivit
art. 1519 C.civ., dac prile nu au convenit altfel, debitorul rspunde pentru preju-
diciile cauzate din culpa persoanei de care se folosete pentru executarea
obligaiilor contractuale.
Atunci cnd neexecutarea este parial, trebuie s se deosebeasc ntre dou
situaii, dup cum obiectul obligaiei (prestaia) este indivizibil sau divizibil. Dac
obiectul obligaiei este indivizibil, indiferent dac indivizibilitatea decurge din natura
obiectului ori din voina prilor, neexecutarea integral a obligaiei constituie ntot-
deauna o neexecutare total, care ndatoreaz debitorul s repare integral preju-
diciul. Dac obiectul obligaiei este divizibil, va trebui stabilit msura n care obli-
gaia este executat, respectiv neexecutat, iar despgubirile datorate de debitor
creditorului su vor fi diminuate n mod corespunztor.
Executarea necorespunztoare poate fi apreciat ca fiind o neexecutare total
sau parial a contractului, n funcie de mprejurrile concrete ale speei. De exem-
plu, ar fi vorba de o neexecutare total dac debitorul pred creditorului su n
executarea contractului un bun cu vicii ascunse care l fac n ntregime inutilizabil
sau confecioneaz la comand un articol de mbrcminte prea mic pentru per-
soana creia i era destinat, astfel nct aceasta nu l poate mbrca. n schimb,
II. Actul juridic civil

189
atunci cnd bunul predat de ctre debitor prezint anumite vicii sau defecte care
ns nu l fac inutilizabil, este vorba de o neexecutare parial.
Despgubirile n bani pe care debitorul este inut s le plteasc pentru neexe-
cutarea total sau neexecutarea parial a prestaiilor datorate creditorului su
contractual poart denumirea de despgubiri (daune-interese) compensatorii.
Executarea cu ntrziere a obligaiilor contractuale nseamn c debitorul i-a
executat n natur obligaia sa, ns cu nerespectarea termenului de executare ce
rezulta din contract, cauznd astfel creditorului un prejudiciu.
Repararea prejudiciului cauzat prin executarea cu ntrziere se va face prin
plata de ctre debitor a unor despgubiri bneti, care poart denumirea de des-
pgubiri (daune-interese) moratorii.
Subliniem c, n ceea ce privete ntrzierea n executarea unei obligaii, este
totui necesar s se disting dou ipoteze:
dac termenul pentru executarea obligaiei contractuale a fost prevzut ca
esenial, creditorul poate refuza primirea prestaiei, situaie n care obligaia va fi
considerat ca neexecutat (spre exemplu, obligaia asumat de ctre debitor de a
presta creditorului anumite servicii la o anumit dat pentru srbtorirea unui
eveniment), creditorul avnd dreptul la despgubiri compensatorii;
dac, fr a deosebi dup cum termenul de executare a obligaiei era esenial
sau neesenial, creditorul primete prestaia dup mplinirea termenului, atunci el
va avea dreptul numai la despgubiri moratorii.
Aadar, despgubirile (daunele-interese) sunt de dou feluri:
despgubiri moratorii, care reprezint echivalentul prejudiciului suferit de
creditor ca urmare a executrii cu ntrziere a obligaiei;
despgubiri compensatorii, care reprezint echivalentul prejudiciului suferit de
creditor ca urmare a neexecutrii sau a executrii pariale a obligaiei.
Despgubirile moratorii se pot cumula cu executarea n natur a obligaiei, ceea
ce nu se ntmpl n cazul despgubirilor compensatorii, care au menirea tocmai
de a nlocui executarea n natur.
Ct privete sarcina probei neexecutrii, respectiv executrii necorespunz-
toare ori cu ntrziere, urmeaz a se face urmtoarea distincie:
n cazul obligaiilor de a nu face, creditorul trebuie s dovedeasc faptul
svrit de debitor prin care se ncalc aceast obligaie;
n cazul obligaiilor de a da i de a face, creditorul trebuie s dovedeasc
existena creanei, iar apoi neexecutarea se prezum.
6.2.3. Prejudiciul
n materia rspunderii civile contractuale, prejudiciul reprezint consecinele
pgubitoare, patrimoniale i nepatrimoniale, suportate de ctre creditor ca efect al
neexecutrii, executrii necorespunztoare sau cu ntrziere de ctre debitor a
obligaiei asumate prin contract.
Aa cum rezult din art. 1531 alin. (3) C.civ., creditorul are dreptul nu numai la
repararea prejudiciului patrimonial, ci i la repararea prejudiciului nepatrimonial.
Instituii de drept civil

190
Prejudiciul patrimonial (numit uneori i material) este acel prejudiciu care poate
fi evaluat n bani i const n diminuarea patrimoniului creditorului cu o anumit
valoare economic asupra creia are un drept sau ar fi avut dreptul ori posibilitatea
s o dobndeasc.
Prejudiciul patrimonial cuprinde att paguba efectiv suferit (damnum emer-
gens), adic valoarea prestaiei datorate de ctre debitor i neexecutat, ct i
ctigul nerealizat (lucrum cessans), n nelesul de creterea patrimonial pe care
ar fi dobndit-o creditorul, n condiiile normale ale circuitului civil, dac debitorul ar
fi executat prestaia datorat sau ar fi executat-o la termenul stabilit.
nclcarea unui drept patrimonial are ca rezultat, de regul, un prejudiciu patri-
monial. Este ns posibil ca aceast nclcare s nu se rezume exclusiv la un ase-
menea prejudiciu. De exemplu, distrugerea bunului mprumutat care reprezenta o
amintire de familie pentru comodant poate s se concretizeze nu numai ntr-un
prejudiciu patrimonial, ci i ntr-un prejudiciu nepatrimonial, de ordin pur afectiv.
Prejudiciul nepatrimonial, care, prin ipotez, nu este susceptibil de evaluare
pecuniar, rezult ca regul din nclcarea unor drepturi nepatrimoniale.
Uneori, n doctrin se mai distinge i prejudiciul corporal, adic acel prejudiciu
care const n atingerile (vtmrile) aduse sntii i integritii corporale ale
unei persoane, spre exemplu, n cazul contractului de transport de persoane,
art. 2004 alin. (1) C.civ. dispune c transportatorul rspunde pentru moartea sau
vtmarea integritii corporale ori a sntii cltorului. Aa-numitul prejudiciu
corporal poate s includ att un prejudiciu patrimonial, ct i un prejudiciu
nepatrimonial, astfel nct nu este necesar s fie reinut ca o categorie aparte, care
s se adauge la aceste dou feluri de prejudicii.
Ca regul, dovada existenei prejudiciului incumb creditorului. Astfel, art. 1537
C.civ. prevede c dovada neexecutrii obligaiei nu l scutete pe creditor de
proba prejudiciului, cu excepia cazului n care prin lege sau prin convenia prilor
se prevede altfel.
6.2.4. Raportul de cauzalitate
Pentru angajarea rspunderii civile contractuale este necesar existena rapor-
tului de cauzalitate ntre neexecutarea sau executarea necorespunztoare ori cu
ntrziere a obligaiei contractuale i prejudiciul suferit de creditor. Atunci cnd
paguba, chiar cauzat de ctre unul dintre contractani, nu se afl n niciun fel de
raport cu obligaia nscut din contract, rspunderea nu poate fi contractual.
Din art. 1530 C.civ. rezult cu claritate c prejudiciul trebuie s fie consecina
direct i necesar a neexecutrii obligaiei.
De asemenea, i pentru ipoteza de excepie n care este supus reparaiunii
prejudiciul imprevizibil la momentul ncheierii contractului, art. 1533 teza a II-a
C.civ. prevede c daunele-interese nu cuprind dect ceea ce este consecina
direct i necesar a neexecutrii obligaiei.
II. Actul juridic civil

191
6.2.5. Vinovia
Neexecutarea ori executarea necorespunztoare sau cu ntrziere a obligaiei
trebuie s fie imputabil debitorului.
Art. 1547 C.civ. stabilete c debitorul este inut s repare prejudiciul cauzat cu
intenie sau din culp.
Potrivit art. 1548 C.civ., culpa debitorului unei obligaii contractuale se prezum
prin simplul fapt al neexecutrii. Deci, n materie contractual opereaz o prezum-
ie de vinovie a debitorului, deoarece, n caz de neexecutare sau de executare
necorespunztoare ori cu ntrziere a obligaiei, debitorul acestei obligaii, pentru a
nu fi angajat rspunderea lui contractual, trebuie s fac dovada unei cauze
care l exonereaz de rspundere.
Conform art. 1351 alin. (1) C.civ., dac legea nu prevede altfel sau prile nu
convin contrariul, rspunderea este nlturat atunci cnd prejudiciul este cauzat
de for major sau de caz fortuit.
Alin. (2) al aceluiai articol definete fora major ca fiind orice eveniment
extern, imprevizibil, absolut invincibil i inevitabil, iar alin. (3) definete cazul fortuit
ca fiind un eveniment care nu poate fi prevzut i nici mpiedicat de ctre cel care
ar fi fost chemat s rspund dac evenimentul nu s-ar fi produs.
Art. 1351 alin. (4) C.civ. mai prevede c dac, potrivit legii, debitorul este exo-
nerat de rspundere contractual pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, exo-
nerat i n caz de for major.
Cazul fortuit i cazul de for major sunt exoneratorii de rspundere numai
dac nu a existat o aciune sau inaciune anterioar a debitorului care s i fie
imputabil, fr de care nu s-ar fi produs aceste evenimente.
Fora major sau cazul fortuit poate:
fie s fac imposibil executarea (ipotez n care, n contractele unilaterale,
obligaia se va stinge fr ca debitorul s fie obligat la plata despgubirilor, iar n
contractele sinalagmatice se va pune problema suportrii riscului contractului);
fie s suspende temporar executarea obligaiei (ipotez n care debitorul va
executa cu ntrziere fr ns a plti despgubiri moratorii).
Debitorul nu va rspunde nici atunci cnd neexecutarea obligaiei este impu-
tabil exclusiv creditorului, avnd n vedere c, potrivit art. 1517 C.civ., o parte nu
poate invoca neexecutarea obligaiilor celeilalte pri n msura n care neexe-
cutarea este cauzat de propria sa aciune sau omisiune.
Este posibil ca fapta ilicit s fie imputabil debitorului, ns producerea prejudi-
ciului s fie imputabil i creditorului, caz n care, conform art. 1534 alin. (1) C.civ.,
despgubirile datorate de debitor se vor diminua n mod corespunztor.
Mai reinem c, potrivit art. 1534 alin. (2) C.civ., debitorul nu datoreaz desp-
gubiri pentru prejudiciile pe care creditorul le-ar fi putut evita cu o minim diligen.
6.2.6. Punerea n ntrziere
Art. 1521 i urm. C.civ. disting ntre punerea n ntrziere a debitorului de ctre
creditor i ntrzierea de drept a debitorului n executarea obligaiei.
Instituii de drept civil

192
n primul caz, este vorba de manifestarea unilateral de voin prin care credi-
torul pretinde debitorului s i execute obligaia asumat.
Potrivit art. 1522 C.civ., creditorul poate s l pun n ntrziere pe debitor fie
printr-o notificare scris prin care creditorul i solicit executarea obligaiei, fie prin
cererea de chemare n judecat.
Dac prin lege sau prin contract nu se prevede altfel, notificarea
[1]
se comunic
debitorului prin executor judectoresc sau prin orice alt mijloc care asigur dovada
comunicrii. Prin notificare, creditorul trebuie s acorde debitorului un termen de
executare, innd seama de natura obligaiei i de mprejurri, iar dac n notificare
nu este stipulat un asemenea termen, debitorul poate s execute obligaia ntr-un
termen rezonabil, calculat din ziua comunicrii notificrii. Pn la expirarea terme-
nului din notificare, creditorul poate suspenda executarea propriei obligaii, poate
cere daune-interese; creditorul nu poate ns s solicite executarea silit a
obligaiei, rezoluiunea sau rezilierea ori reducerea propriei obligaii i nici nu poate
s foloseasc alte mijloace legale pentru realizarea dreptului su, afar de cazul n
care prin dispoziie legal special se prevede altfel ori dac debitorul l informeaz
c nu va executa obligaiile n termenul stabilit sau dac, la expirarea termenului,
obligaia nu a fost executat.
Cererea de chemare n judecat formulat de creditor, fr ca anterior debitorul
s fi fost pus n ntrziere, confer debitorului dreptul de a executa obligaia ntr-un
termen rezonabil, calculat de la data cnd cererea i-a fost comunicat. Dac obli-
gaia este executat n acest termen, cheltuielile de judecat rmn n sarcina cre-
ditorului.
Conform art. 1523 C.civ., debitorul se afl de drept n ntrziere:
atunci cnd s-a stipulat c simpla mplinire a termenului stabilit pentru
executare produce un asemenea efect.
obligaia nu putea fi executat n mod util dect ntr-un anumit timp, pe care
debitorul l-a lsat s treac, sau cnd nu a executat-o imediat, dei exista urgen;
prin fapta sa, debitorul a fcut imposibil executarea n natur a obligaiei sau
cnd a nclcat o obligaie de a nu face;
debitorul i-a manifestat n mod nendoielnic fa de creditor intenia de a nu
executa obligaia sau cnd, fiind vorba de o obligaie cu executare succesiv,
refuz ori neglijeaz s i execute obligaia n mod repetat;
nu a fost executat obligaia de a plti o sum de bani, asumat n exerciiul
activitii unei ntreprinderi;
obligaia se nate din svrirea unei fapte ilicite extracontractuale;
n alte cazuri anume prevzute de lege.
[2]


[1]
Notificarea prin care creditorul pune n ntrziere pe unul dintre codebitorii solidari
produce efecte i n privina celorlali, iar notificarea fcut de unul dintre creditorii solidari
produce efecte i n privina celorlali creditori (art. 1526 C.civ.).
[2]
Spre exemplu, potrivit art. 2020 C.civ., mandatarul datoreaz dobnzi pentru sumele
ntrebuinate n folosul su ncepnd din ziua ntrebuinrii, ceea ce nseamn c man-
datarul este de drept n ntrziere pentru sumele de bani cuvenite mandantului i ntrebuin-
ate de mandatar n folosul su.
II. Actul juridic civil

193
n cazurile n care debitorul este de drept n ntrziere, dac obligaia devine
scadent dup decesul debitorului, motenitorii acestuia nu sunt n ntrziere dect
dup trecerea a 15 zile de la data la care creditorul i-a notificat sau, dup caz, de
la data notificrii curatorului desemnat n condiiile legii.
n ceea ce privete sarcina probei, cazurile n care debitorul se afl de drept n
ntrziere trebuie dovedite de creditor, legea nepermind prilor s convin
contrariul.
Art. 1524 C.civ. dispune c debitorul nu este n ntrziere dac a oferit, cnd se
cuvenea, prestaia datorat, chiar fr a respecta formalitile prevzute de lege
pentru punerea n ntrziere a creditorului (art. 1510 - 1515 C.civ.), ns creditorul a
refuzat, fr temei legitim, s o primeasc.
Ct privete efectele ntrzierii debitorului, art. 1525 C.civ. prevede doar c
debitorul rspunde, de la data la care se afl n ntrziere, pentru orice pierdere
cauzat de un caz fortuit, cu excepia situaiei n care cazul fortuit l libereaz pe
debitor de nsi executarea obligaiei. Desigur c punerea n ntrziere a debito-
rului produce i alte efecte, ea prezentnd interes i n cazul rezoluiunii, curgerii
daunelor moratorii etc.
6.2.7. Clauzele cu privire la rspundere
Convenia prilor sau actul juridic unilateral cu privire la rspunderea debito-
rului trebuie s intervin nainte de producerea prejudiciului.
Dac, dup producerea prejudiciului, creditorul renun la repararea lui, nu mai
este vorba despre o convenie cu privire la rspundere, ci, eventual, de o iertare de
datorie.
De asemenea, clauzele cu privire la rspundere nu trebuie confundate nici cu
conveniile prin care se determin anticipat ntinderea obligaiei de despgubire
(clauza penal).
S-ar putea deosebi:
clauze care exclud sau limiteaz rspunderea debitorului (i produc efectele
numai dac vinovia debitorului mbrac forma neglijenei sau imprudenei);
clauze care agraveaz rspunderea debitorului.
Art. 1355 alin. (1) C.civ. stabilete imperativ c nu se poate exclude sau limita,
prin convenii sau acte unilaterale, rspunderea pentru prejudiciul material cauzat
altuia printr-o fapt svrit cu intenie sau din culp grav, iar alin. (2) al ace-
luiai articol dispune c sunt valabile clauzele care exclud rspunderea pentru
prejudiciile cauzate, printr-o simpl impruden sau neglijen, bunurilor victimei.
Mai reinem c, potrivit art. 1356 alin. (1) C.civ., un anun care exclude sau
limiteaz rspunderea contractual, indiferent dac este adus ori nu la cunotina
publicului, nu are niciun efect dect dac acela care l invoc face dovada c cel
prejudiciat cunotea existena anunului la momentul ncheierii contractului.


Instituii de drept civil

194
6.3. Evaluarea despgubirilor
6.3.1. Enumerarea modurilor de evaluare
Stabilirea despgubirilor (adic a sumei de bani ce reprezint echivalentul pre-
judiciului suferit de creditor pentru neexecutarea ori executarea necorespunztoare
ori cu ntrziere a obligaiei asumate de debitorul su) se poate face n trei moduri:
pe cale judectoreasc (evaluare judiciar);
prin convenia prilor (evaluare convenional);
prin lege (evaluare legal).
6.3.2. Evaluarea judiciar
Evaluarea despgubirilor de ctre instan trebuie fcut cu respectarea urm-
toarelor reguli:
creditorul are dreptul la repararea integral a prejudiciului pe care l-a suferit
din faptul neexecutrii [art. 1531 alin. (1) C.civ.];
despgubirile acordate creditorului trebuie s acopere att pierderea efectiv
suferit (damnum emergens), ct i ctigul de care creditorul a fost lipsit (lucrum
cessans). Mai mult, la stabilirea ntinderii prejudiciului se ine seama i de cheltuie-
lile pe care creditorul le-a fcut, ntr-o limit rezonabil, pentru evitarea sau limita-
rea prejudiciului [art. 1531 alin. (2) C.civ.];
este supus reparaiunii numai prejudiciul cert, indiferent dac acesta este deja
produs la data soluionrii procesului sau se va produce n viitor [art. 1532 alin. (1)
C.civ.];
prejudiciul ce ar fi cauzat prin pierderea unei anse de a obine un avantaj
poate fi reparat proporional cu probabilitatea obinerii avantajului, innd cont de
mprejurri i de situaia concret a creditorului [art. 1532 alin. (2) C.civ.];
debitorul rspunde numai pentru prejudiciile pe care le-a prevzut sau pe care
putea s le prevad ca urmare a neexecutrii la momentul ncheierii contractului,
afar de cazul n care neexecutarea este intenionat ori se datoreaz culpei grave
a acestuia, cnd debitorul va rspunde i pentru prejudiciul imprevizibil n mo-
mentul ncheierii contractului [art. 1533 fraza I C.civ.];
este supus reparaiunii numai prejudiciul direct, adic prejudiciul care este
consecina direct i necesar a neexecutrii, iar nu i cel indirect, adic acel pre-
judiciu care nu se gsete n legtur cauzal cu fapta ce a generat neexecutarea
contractului [art. 1530 i art. 1533 fraza a II-a C.civ.].
dac, prin aciunea sau omisiunea sa culpabil, creditorul a contribuit la
producerea prejudiciului, despgubirile datorate de debitor se vor diminua n mod
corespunztor, aceeai fiind situaia i atunci cnd prejudiciul este cauzat n parte
de un eveniment al crui risc a fost asumat de creditor [art. 1534 alin. (1) C.civ.];
debitorul nu datoreaz despgubiri pentru prejudiciile pe care creditorul le-ar fi
putut evita cu o minim diligen [art. 1534 alin. (2) C.civ.].


II. Actul juridic civil

195
6.3.3. Evaluarea convenional. Clauza penal
Prile pot conveni asupra cuantumului despgubirilor dup ce s-a produs ncl-
carea obligaiei contractuale asumate, deci dup producerea prejudiciului.
Prile pot stabili n cuprinsul contractului sau printr-o convenie separat, ulte-
rioar ncheierii acestuia, dar nainte de producerea prejudiciului, cuantumul des-
pgubirilor ce vor fi pltite de debitor ca urmare a neexecutrii ori a executrii cu
ntrziere sau necorespunztoare. ntr-un asemenea caz, este vorba despre o
clauz penal.
Clauza penal este acea convenie (obligaie) accesorie prin care prile deter-
min anticipat echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutrii
ori a executrii cu ntrziere sau necorespunztoare a obligaiei asumate de ctre
debitor sau, aa cum arat art. 1538 alin. (1) C.civ., clauza penal este aceea prin
care prile stipuleaz c debitorul se oblig la o anumit prestaie n cazul neexe-
cutrii obligaiei principale.
Clauza penal poate consta n obligaia debitorului de a remite creditorului, n
caz de neexecutare, de executare necorespunztoare ori cu ntrziere, o sum de
bani ori o alt valoare patrimonial. Stipularea unei clauze penale se poate face nu
numai n cazul obligaiilor contractuale, ci i a obligaiilor care au un alt izvor.
Clauza penal se caracterizeaz prin urmtoarele:
este o convenie (obligaie) accesorie, deci, n primul rnd, trebuie ndeplinite
condiiile generale de validitate a oricrei convenii, iar, n al doilea rnd, validitatea
obligaiei principale constituie o condiie esenial pentru validitatea clauzei penale
[nulitatea obligaiei principale atrage nulitatea clauzei penale, ns nulitatea clauzei
penale nu atrage i nulitatea obligaiei principale art. 1540 alin. (1) C.civ.], iar
dac obligaia principal se stinge atunci i clauza penal se va stinge;
scopul clauzei penale este determinarea anticipat a cuantumului desp-
gubirilor ce vor fi pltite de ctre debitor,
[1]
iar nu crearea unei posibiliti pentru
debitor de a se libera de obligaia principal asumat printr-o alt prestaie. Aadar,
debitorul nu are un drept de opiune ntre executarea obligaiei principale i plata
clauzei penale, deci nu poate refuza executarea oferind clauza penal [art. 1538
alin. (3) C.civ.]. ns, dup cum rezult din art. 1538 alin. (2) C.civ., creditorul, n
caz de neexecutare, poate cere fie ndeplinirea obligaiei principale, fie clauza
penal (spre exemplu, cnd creditorul aduce obligaia la ndeplinire pe cheltuiala
debitorului, nseamn c a optat pentru executarea n natur, deci debitorul va fi
obligat la restituirea cheltuielilor, fiind fr relevan mprejurarea c acestea ntrec
cuantumul clauzei penale);
dac s-a stipulat clauza penal pentru executarea cu ntrziere, creditorul
poate solicita att executarea n natur, ct i clauza penal; dac ns clauza
penal a fost prevzut pentru neexecutare, atunci ea nu va putea fi cumulat cu
executarea n natur (art. 1539 C.civ.);

[1]
Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 1672/1984, n C.D. 1984, p. 82.
Instituii de drept civil

196
clauza penal este datorat numai dac sunt ntrunite condiiile necesare
acordrii de despgubiri, ns, aa cum dispune art. 1538 alin. (4) C.civ., creditorul
nu trebuie s fac dovada existenei prejudiciului;
[1]

ca regul, instana nu are posibilitatea de a reduce sau de a mri cuantumul
clauzei penale. Prin excepie ns, art. 1541 C.civ. permite instanei s reduc
penalitatea dac: a) obligaia principal a fost executat n parte i aceast execu-
tare a profitat creditorului; b) penalitatea este vdit excesiv fa de prejudiciul ce
putea fi prevzut de pri la ncheierea contractului, caz n care penalitatea astfel
redus trebuie ns s rmn superioar obligaiei principale;
dac obligaia principal este indivizibil, fr a fi solidar, iar neexecutarea
acesteia rezult din fapta unuia dintre codebitori, penalitatea poate fi cerut fie n
totalitate celui care nu a executat, fie celorlali codebitori, fiecruia pentru partea
sa; codebitorii care au pltit au dreptul de regres mpotriva celui care a provocat
neexecutarea (art. 1542 C.civ.);
dac obligaia principal este divizibil, i penalitatea este divizibil, fiind su-
portat numai de codebitorul care este vinovat de neexecutare i numai pentru par-
tea de care acesta este inut; ns, atunci cnd clauza penal a fost stipulat pen-
tru a mpiedica o plat parial, iar unul dintre codebitori a mpiedicat executarea
obligaiei n totalitate, ntreaga penalitate poate fi cerut acestuia din urm, iar de
la ceilali codebitori numai proporional cu partea fiecruia din datorie, existnd
regresul acestora mpotriva celui care nu a executat obligaia (art. 1543 C.civ.);
creditorul obligaiei cu clauz penal este un simplu creditor chirografar.
Tot despre o evaluare convenional i anticipat a despgubirilor este vorba i
n cazul arvunei confirmatorii.
[2]
Exist ns o particularitate semnificativ, n
sensul c, potrivit art. 1544 alin. (3) C.civ., creditorul obligaiei neexecutate poate
opta nu numai ntre executarea n natur sau declararea rezoluiunii contractului cu
reinerea arvunei (ori, dup caz, solicitarea dublului arvunei), ci i pentru rezolu-
iunea contractului cu repararea prejudiciului potrivit dreptului comun.
6.3.4. Evaluarea legal
Evaluarea legal intervine, dac prile nu au prevzut o dobnd penali-
zatoare, n privina prejudiciului suferit de creditor n cazul executrii cu ntrziere a
unei obligaii care are ca obiect remiterea unei sume de bani, precum i n cazul
altor obligaii de a face.
Aa cum rezult din art. 1535 C.civ., n cazul n care o sum de bani nu este
pltit la scaden, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scaden pn n
momentul plii, n cuantumul convenit de pri sau, n lips, n cel prevzut de
lege, fr a trebui s dovedeasc vreun prejudiciu, iar debitorul nu are dreptul s

[1]
Instana nu poate pretinde creditorului care se prevaleaz de clauza penal s fac
dovada prejudiciului suferit Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 625/1984, n Repertoriu 1980-
1985, p. 81.
[2]
Interesant opiunea legiuitorului de a denumi confirmatorie arvuna care are rolul i
de penalitate (pe lng cel de avans din prestaia datorat), respectiv penalizatoare acea
arvun care are rolul i de pre al dezicerii.
II. Actul juridic civil

197
fac dovada c prejudiciul suferit de creditor ca urmare a ntrzierii plii ar fi mai
mic. Dac, nainte de scaden, debitorul datora dobnzi
[1]
mai mari dect dobnda
legal, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil nainte de scaden.
Dac nu sunt datorate dobnzi moratorii mai mari dect dobnda legal, creditorul
are dreptul, n afara dobnzii legale, la daune-interese pentru repararea integral a
prejudiciului suferit.
Mai mult, art. 1536 C.civ. prevede c n cazul altor obligaii dect cele avnd ca
obiect plata unei sume de bani, executarea cu ntrziere d ntotdeauna dreptul la
daune-interese egale cu dobnda legal, calculat de la data la care debitorul este
n ntrziere asupra echivalentului n bani al obligaiei, cu excepia cazului n care
s-a stipulat o clauz penal ori creditorul poate dovedi un prejudiciu mai mare
cauzat de ntrzierea n executarea obligaiei.
Se observ c, n ambele cazuri, creditorul poate s fac dovada c a suferit un
prejudiciu mai mare dect suma rezultat din evaluarea legal, caz n care el are
dreptul s obin repararea integral a acestuia. Dac nu face o asemenea dovad
i dac prile nu au stipulat n contract o dobnd remuneratorie mai mare dect
dobnda legal
[2]
sau, dup caz, o clauz penal, atunci creditorul este ndreptit
s pretind dobnda legal, cu titlu de despgubiri moratorii, fiind deci vorba de o
evaluare legal a prejudiciului suferit de creditor ca urmare a executrii cu ntr-
ziere a obligaiei de ctre debitor.
[3]

Ct privete dobnda legal penalizatoare, art. 3-4 din O.G. 13/2011 fac urm-
toarele distincii:
n raporturile juridice care decurg din exploatarea unei ntreprinderi cu scop
lucrativ, rata dobnzii legale penalizatoare se stabilete la nivelul ratei dobnzii de
referin a Bncii Naionale a Romniei (care este rata dobnzii de politic
monetar stabilit prin hotrre a Consiliului de administraie al Bncii Naionale a
Romniei)
[4]
plus 4 puncte procentuale;

[1]
Este vorba de situaia n care prile au stipulat dobnzi remuneratorii. Potrivit art. 1
alin. (2) din O.G. nr. 13/2011 privind dobnda legal remuneratorie i penalizatoare pentru
obligaii bneti, precum i pentru reglementarea unor msuri financiar-fiscale n domeniul
bancar, dobnda datorat de debitorul obligaiei de a da o sum de bani la un anumit ter-
men, calculat pentru perioada anterioar mplinirii termenului scadenei obligaiei, este
denumit dobnd remuneratorie, iar alin. (3) al aceluiai articol dispune c dobnda dato-
rat de debitorul obligaiei bneti pentru nendeplinirea obligaiei respective la scaden
este denumit dobnd penalizatoare.
[2]
De reinut c, potrivit art. 5 din O.G. nr. 13/2011, n raporturile juridice care nu decurg
din exploatarea unei ntreprinderi cu scop lucrativ, dobnda convenional nu poate depi
dobnda legal cu mai mult de 50% pe an; clauza prin care se depete acest plafon este
nul de drept, creditorul fiind deczut din dreptul de a pretinde dobnda legal.
[3]
Pe temeiul art. 1489 alin. (2) C.civ., dobnzile scadente anterior introducerii cererii de
chemare n judecat sunt i ele purttoare de dobnzi penalizatoare de la data sesizrii
instanei.
[4]
Aceasta este dobnda legal remuneratorie, care prezint interes i n cazul n care
prile au prevzut c obligaia este purttoare de dobnzi remuneratorii fr ns a stabili
nivelul acestora.
Instituii de drept civil

198
n raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei ntreprinderi cu scop
lucrativ, rata dobnzii legale penalizatoare se stabilete la nivelul ratei dobnzii de
referin a Bncii Naionale a Romniei plus 4 puncte procentuale, diminuat cu 20 %;
n raporturile juridice cu element de extraneitate, atunci cnd legea romn
este aplicabil i cnd s-a stipulat plata n moned strin, dobnda legal (inclu-
siv cea penalizatoare) este de 6 % pe an.
Spre exemplu, lund ca ipotez de lucru o dobnd de referin a Bncii Naio-
nale a Romniei (deci o dobnd legal remuneratorie) de 5 % pe an, ar rezulta o
dobnd legal penalizatoare de 9 % pe an pentru raporturile juridice care decurg
din exploatarea unei ntreprinderi cu scop lucrativ, respectiv o dobnd legal
penalizatoare de 7,2 % pe an pentru raporturile juridice care nu decurg din exploa-
tarea unei ntreprinderi cu scop lucrativ.
Capitolul IV. Nulitatea actului juridic civil
1. Noiuni generale
1.1. Definiia nulitii
Art. 1246 alin. (1) C.civ. dispune c orice contract ncheiat cu nclcarea con-
diiilor cerute de lege pentru ncheierea sa valabil este supus nulitii, dac prin
lege nu se prevede o alt sanciune.
Nulitatea poate fi definit ca sanciunea care lipsete actul juridic civil de efec-
tele contrarii normelor juridice edictate pentru ncheierea sa valabil.
n alte cuvinte, nulitatea este sanciunea ce intervine, dac legea nu dispune
altfel, n cazul n care, la ncheierea actului juridic civil, nu se respect dispoziiile
legale referitoare la condiiile de validitate ale actului juridic, astfel nct acel act nu
va mai produce, n tot sau n parte, efecte juridice.
Din aceast definiie pot fi desprinse trsturile caracteristice nulitii, anume:
nulitatea actului juridic civil este o sanciune de drept civil;
privete numai actele juridice,
[1]
nu i faptele juridice stricto sensu;
intervine atunci cnd sunt nclcate normele juridice care reglementeaz
condiiile de validitate ale actului juridic (indiferent dac sunt condiii de fond sau
condiii de form);
[2]


[1]
Exist, ns, i dispoziii legale din care rezult c nulitatea este o sanciune care nu
se aplic exclusiv actelor juridice; spre exemplu, art. 196-199 C.civ. reglementeaz nulitatea
persoanelor juridice; art. 100 alin. (1) i (4) C.civ. se refer la anularea actelor de stare civil
i a meniunilor nscrise pe acestea (cu precizarea c actele de stare civil nu sunt acte
juridice n sens de negotium, ci acte n sens de instrumentum, adic nscrisuri).
[2]
n doctrin, uneori, se mai subliniaz c este necesar s se in cont i de concor-
dana efectelor actului juridic cu regulile de convieuire social (bunele moravuri), deci cu
morala. Nu am reinut aceast precizare, deoarece morala nu reprezint un izvor distinct de
drept civil, ci regulile de convieuire social (bunele moravuri) sunt ncorporate n dispoziiile
legale care trimit, expres sau implicit, la acestea, inclusiv n acele dispoziii legale referitoare
la ncheierea valabil a actelor juridice.
II. Actul juridic civil

199
const n lipsirea actului juridic de efectele ce contravin normelor juridice
edictate pentru ncheierea valabil a actului juridic, deci nu privete, ntotdeauna,
actul juridic n ntregul lui;
pentru stabilirea concordanei sau neconcordanei cu legea a efectelor actului
juridic, se recurge la finalitatea legii, n sensul c actul juridic este lipsit numai de
acele efecte care contravin scopului urmrit de dispoziia legal nclcat;
momentul n raport cu care se apreciaz conformitatea actului juridic cu legea
este acela al ncheierii actului juridic;
[1]

nulitatea nu intervine dac, dei la ncheierea actului juridic a fost nclcat o
condiie de validitate, printr-o norm special se dispune altfel (spre exemplu,
art. 1213 C.civ. care permite adaptarea contractului lovit de nulitate relativ pentru
eroare, art. 1221 alin. (1) care prevede sanciunea alternativ a reducerii obligaiei
n caz de leziune etc.).
1.2. Funciile nulitii
Instituia nulitii actului juridic civil are att un rol preventiv, ct i un rol repre-
siv. n consecin, nulitatea ndeplinete nu numai o funcie preventiv, ci i o func-
ie sancionatorie.
Funcia preventiv const n efectul inhibitoriu pe care l exercit asupra subiec-
telor de drept civil, tentate s ncheie actul juridic civil cu nerespectarea condiiilor
sale de valabilitate, n sensul c, tiind c un asemenea act va fi lipsit de efecte,
persoanele sunt descurajate i ndemnate s respecte legea civil.
Funcia sancionatorie intr n aciune atunci cnd funcia preventiv nu i-a
dovedit eficiena, constnd n nlturarea efectelor contrarii normelor juridice
edictate pentru ncheierea valabil a actului juridic civil.
Unii autori adaug i o a treia funcie a nulitii actului juridic civil, ca fiind o
sintez a celorlalte dou, anume funcia de mijloc de garanie a principiului legali-
tii n domeniul actelor juridice civile, n sensul c, prin realizarea funciei preven-
tive i a celei sancionatorii, se asigur respectarea normelor juridice civile care
reglementeaz condiiile de valabilitate a actului juridic civil.
[2]


[1]
i n cazul la care se refer art. 1662 alin. (3) C.civ. cauza de nulitate exist la mo-
mentul ncheierii contractului, ns aplicarea sanciunii este condiionat de nedeterminarea
preului vnzrii n termen de un an de la ncheierea contractului.
De asemenea, n ipoteza constituirii rentei viagere cu titlu oneros pe durata vieii unei
persoane afectate, la data ncheierii contractului, de o boal letal, din cauza creia a murit
n interval de cel mult 30 de zile de la aceast dat [art. 2247 C.civ., care, conform art. 2256
alin. (1) C.civ. se aplic i n cazul contractului de ntreinere], cauza de nulitate exista la
data ncheierii contractului i consta n lipsa elementului aleatoriu.
[2]
Gh. BELEIU, op. cit., p. 213. ntr-o alt concepie, se face deosebire ntre funcia
potenial a nulitii i funcia operativ a nulitii, iar, n analiza acestei din urm funcii, se
vorbete, printre altele, de finalitatea represiv i de finalitatea preventiv (O. CPN,
Nulitatea actului juridic civil, n Tratat de drept civil, vol. I, Partea general, Ed. Academiei,
Bucureti, 1989, p. 212-214). ns, aa-numita funcie potenial nu este altceva dect sta-
rea legal a actului juridic n intervalul de timp cuprins ntre momentul ncheierii i momentul
anulrii lui, perioad n care actul juridic lovit de nulitate se bucur totui de o prezumie de
validitate.
Instituii de drept civil

200
1.3. Concepia despre nulitate
n decursul timpului, concepia despre nulitatea actului juridic civil a cunoscut o
anumit evoluie.
ntr-un trecut mai ndeprtat, se considera c un act juridic lovit de nulitate nu
poate produce niciun efect, deci, n principiu, nulitatea era total i iremediabil
(concepia nulitii actului-organism, n sensul c nulitatea actului juridic civil era
asemnat cu boala organismului uman).
Mai trziu, inndu-se cont de faptul c nulitatea, ca sanciune a actului juridic
civil, nu reprezint altceva dect mijlocul juridic prin care se restabilete legalitatea
nclcat la ncheierea actului juridic civil, a fost formulat concepia proporio-
nalizrii efectelor nulitii n raport cu finalitatea legii, spunndu-se c trebuie nl-
turate numai acele efecte care contravin scopului edictrii dispoziiei legale ncl-
cate, meninndu-se ns celelalte efecte ale actului juridic respectiv. n cadrul
acestei concepii, se afirm c nulitatea este, n principiu, parial i remediabil.
1.4. Clasificarea nulitilor actului juridic civil
1.4.1. Nulitatea absolut i nulitatea relativ
n funcie de natura interesului ocrotit prin dispoziia legal nclcat la ncheie-
rea actului juridic civil, deosebim nulitatea absolut i nulitatea relativ [art. 1246
alin. (2) C.civ.].
Nulitatea absolut este aceea care sancioneaz nerespectarea, la ncheierea
actului juridic civil, a unei norme juridice care ocrotete un interes general, deci a
unei norme juridice imperative de ordine public, desigur, care instituie o condiie
de validitate pentru ncheierea actului juridic [art. 1247 alin. (1) C.civ.].
Nulitatea relativ este aceea care sancioneaz nerespectarea, la ncheierea
actului juridic civil, a unei norme juridice care ocrotete un interes individual (parti-
cular), deci a unei norme juridice imperative de ordine privat, care instituie o con-
diie de validitate pentru ncheierea actului juridic [art. 1248 alin. (1) C.civ.].
Felul nulitii (absolute sau relative) se stabilete, n primul rnd, innd cont de
indicaia legiuitorului. Astfel, n Codul civil din 2009, nulitatea absolut este desem-
nat fie prin sintagma ca atare, fie prin formula constatarea nulitii, iar nulitatea
relativ este desemnat, n afar de sintagma ca atare, prin formula act anulabil.
Dac din textul de lege care instituie nulitatea nu rezult felul acesteia ori dac
dispoziia legal stabilete doar condiia de validitate pentru ncheierea actului juri-
dic, fr a indica i sanciunea incident, stabilirea felului nulitii se face n raport
de natura interesului ocrotit prin edictarea normei juridice care a fost nesocotit la
ncheierea actului juridic.
[1]


[1]
Desigur c, dac legiuitorul precizeaz n mod expres c, n situaia respectiv, este
vorba de o nulitate absolut sau, dup caz, de o nulitate relativ, nu mai este necesar
stabilirea felului nulitii n raport de natura interesului ocrotit, iar aceasta chiar i atunci cnd
s-ar ajunge la o alt soluie dect cea la care s-a oprit legiuitorul. Spre exemplu, art. 5 din
Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiii imobiliare dispune c, sub sanc-
II. Actul juridic civil

201
Dac nici dup recurgerea la acest criteriu nu se poate determina felul nulitii,
se va aplica prezumia de nulitate relativ stabilit de art. 1252 C.civ., care dispune
c n cazurile n care natura nulitii nu este determinat ori nu reiese n chip
nendoielnic din lege, contractul este anulabil.
Menionm c n doctrin a fost formulat i aa-numita teorie a actelor inexis-
tente, adepii acesteia deosebind: acte lovite de nulitate relativ, acte lovite de nuli-
tate absolute i acte inexistente.
[1]
O asemenea teorie este ns inutil, deoarece,
i n cazul aa-zisei inexistene, urmeaz ca instana s verifice cauza ineficacitii
actului, iar regimul juridic al inexistenei este tocmai regimul juridic al nulitii abso-
lute. Mai mult, motivul real care i determin pe unii autori s mprteasc aceas-
t teorie (faptul c nulitatea absolut, n anumite sisteme de drept, este supus
prescripiei extinctive), poate fi ignorat n sistemul nostru de drept, ntruct nulitatea
absolut este imprescriptibil.
Subliniem, ns, c teoria actelor juridice inexistente, cu care nu suntem de
acord, nu trebuie confundat cu teoria clauzelor considerate ca nescrise, aceasta
din urm cunoscnd unele aplicaii chiar n Codul civil din 2009.
n ce ne privete, considerm c, n ipoteza unei clauze considerate ca ne-
scris, se poate spune c, practic, ar fi vorba de o nulitate absolut (i parial)
care, ns, opereaz de drept.
1.4.2. Nulitatea parial i nulitatea total
Aceast clasificare se face dup criteriul ntinderii efectelor nulitii.
Nulitatea total este acea nulitate care desfiineaz actul juridic civil n ntre-
gime.
Nulitatea parial este acea nulitate care desfiineaz numai o parte dintre efec-
tele actului juridic civil, celelalte efecte meninndu-se, ntruct nu contravin legii.
Din art. 1255 alin. (1) C.civ., potrivit cruia, clauzele contrare legii, ordinii publi-
ce sau bunelor moravuri i care nu sunt considerate nescrise atrag nulitatea con-
tractului n ntregul su numai dac sunt, prin natura lor, eseniale sau dac, n lip-
sa acestora, contractul nu s-ar fi ncheiat, se poate trage concluzia c, n sistemul
nostru de drept, nulitatea parial reprezint regula, iar nulitatea total constituie
excepia. Totui, nulitatea parial presupune un act juridic cu un coninut complex, n

iunea nulitii absolute, pn la rambursarea integral a creditului ipotecar, imobilul ipotecat
va putea fi nstrinat numai cu acordul prealabil, n scris, al creditorului ipotecar, acord dat
pentru fiecare nstrinare, dei se observ c textul de lege, instituind o condiie special de
validitate a actelor juridice de nstrinare a imobilului ipotecat pentru garantarea creditului
ipotecar pentru investiii imobiliare, nu a urmrit s asigure protecia unui interes general, ci a
interesului creditorului ipotecar, deci a unui interes individual.
[1]
Teoria inexistenei actului juridic deriv din concepia nulitii actului organism, care,
dup cum am menionat deja, este n prezent abandonat. Astfel, comparndu-se actul juridic
cu un organism uman, se arat c actul juridic valid este precum un organism perfect sntos,
actul juridic lovit de nulitate relativ este ca un organism atins de o boal care se poate vin-
deca, actul juridic lovit de nulitate absolut este precum un organism atins de o boal incu-
rabil, care i va aduce moartea, iar actul inexistent este ca un organism ce nu a putut s
prind via.
Instituii de drept civil

202
sensul c actul juridic are mai multe efecte, deoarece numai ntr-o asemenea situaie
s-ar putea pune problema desfiinrii unor efecte i a meninerii altor efecte.
n cazul n care contractul este meninut n parte, att clauzele nule, ct i cele
considerate de lege nescrise sunt nlocuite de drept cu dispoziiile legale aplicabile
[art. 1255 alin. (2) i (3) C.civ.].
Mai reinem c, potrivit art. 1256 C.civ., n cazul contractelor cu mai multe pri
n care prestaia fiecrei pri este fcut n considerarea unui scop comun, nuli-
tatea contractului n privina uneia dintre pri nu atrage desfiinarea n ntregime a
contractului, afar de cazul n care participarea acesteia este esenial pentru
existena contractului.
Subliniem c nulitatea parial nu trebuie confundat cu urmtoarele situaii:
situaia n care, dintre mai multe acte juridice, aflate n strns legtur, se
anuleaz n ntregime numai unul;
ipoteza n care, dei nevalabil ca un anumit act juridic, manifestarea de
voin produce efecte ca alt act juridic, n baza conversiunii;
cazul n care actul juridic lovit de nulitate relativ este validat prin confirmare;
ipoteza cnd actul juridic ncheiat este lovit de nulitate absolut, ns, ulterior,
este ndeplinit cerina legal nerespectat n momentul ncheierii lui;
situaia cnd forma ad probationem nu ndeplinete cerinele prevzute de
lege, dar operaiunea juridic (negotium) este valabil.
Aadar, nulitatea parial nseamn ineficacitatea numai a unei clauze sau a
unor clauze, dar nu toate, ale aceluiai act juridic.
Atragem atenia c nu trebuie confundat clasificarea n nuliti pariale i
nuliti totale cu clasificarea n nuliti absolute i nuliti relative. Combinnd cele
dou criterii de clasificare (natura interesului ocrotit i ntinderea efectelor), vom
deosebi: nulitate absolut i parial (spre exemplu, cazul prevzut de art. 2546
C.civ., potrivit cruia, este lovit de nulitate absolut clauza prin care se stabilete
un termen de decdere ce ar face excesiv de dificil exercitarea dreptului sau
svrirea actului de ctre partea interesat), nulitate absolut i total, nulitate
relativ i parial, nulitate relativ i total.
1.4.3. Nulitatea expres i nulitatea virtual
n funcie de modul de consacrare legislativ, distingem nulitatea expres (nu-
mit i nulitate textual sau chiar explicit) i nulitatea virtual (numit i nulitate
implicit sau tacit).
Prin nulitate expres se desemneaz acea nulitate care este prevzut, ca
atare, ntr-o dispoziie legal. Cele mai multe nuliti fac parte din aceast cate-
gorie, fiind prevzute fie n Codul civil, fie n alte acte normative.
Prin nulitate virtual se desemneaz acea nulitate care nu este expres prev-
zut de lege, dar care rezult nendoielnic din modul n care este reglementat o
anumit condiie de validitate a actului juridic civil sau, dup cum spune art. 1253
C.civ., sanciunea nulitii trebuie aplicat pentru ca scopul dispoziiei legale ncl-
cate s fie atins.
II. Actul juridic civil

203
Clasificarea nulitilor n exprese i virtuale nu trebuie confundat cu clasifi-
carea nulitilor n absolute i relative, deoarece este vorba despre dou criterii
diferite. n consecin, pot exista: nuliti exprese i absolute; nuliti exprese i
relative; nuliti virtuale i absolute; nuliti virtuale i relative.
1.4.4. Nuliti de fond i nuliti de form
Dup felul condiiei de validitate nclcate la ncheierea actului juridic civil, nuli-
tile sunt de fond sau de form.
Nulitatea de fond este acea nulitate care intervine n cazul lipsei ori nevala-
bilitii unei condiii de fond a actului juridic civil (consimmnt, capacitate, obiect,
cauz). Nulitile din aceast categorie sunt cele mai numeroase n practic.
Nulitatea de form este acea nulitate care intervine n cazul nerespectrii formei
cerute ad validitatem. Spre exemplu, art. 1041 C.civ., care prevede c sub sanc-
iunea nulitii absolute, testamentul olograf trebuie scris n ntregime, datat i sem-
nat de mna testatorului, instituie o nulitate de form.
1.4.5. Nuliti amiabile i nuliti judiciare. Precizri privind aa-numitele nuli-
ti de drept. Clauze considerate nescrise
Unii autori mai mpart nulitile, n raport de modul de valorificare, n nuliti judi-
ciare i nuliti amiabile, iar ali autori, dup acelai criteriu, deosebesc ntre nuli-
tile judiciare i nulitile de drept.
Distincia dintre nulitile amiabile i nulitile judiciare este consacrat i de
Codul civil din 2009. Potrivit art. 1246 alin. (3) C.civ., dac prin lege nu se prevede
altfel, nulitatea contractului poate fi constatat sau declarat prin acordul prilor.
Prin urmare, putem face deosebire ntre situaia n care prile se neleg cu
privire la nulitatea actului juridic ncheiat de ele i lipsesc de efecte actul respectiv
prin voina lor, fr a se mai adresa organului de jurisdicie competent (caz n care
am fi n prezena unei nuliti amiabile) i situaia n care prile nu se neleg n
acest sens ori n care ar fi vorba de un act juridic cruia nu i se poate pune capt
printr-un act simetric celui prin care a luat natere, deci nesusceptibil de o nulitate
amiabil, precum recunoaterea de filiaie, cstoria etc., fiind astfel necesar ca
nulitatea actului juridic s fie declarat de organul de jurisdicie competent (ntr-o
asemenea situaie vorbim de nulitate judiciar).
n schimb, exceptnd ipoteza clauzelor considerate ca nescrise i eventualele
norme speciale ce ar institui cazuri de nulitate care s opereze de drept,
[1]
distincia
ntre nulitatea de drept i nulitatea judiciar nu poate fi primit, n considerarea

[1]
De exemplu, art. 5 din O.G. nr. 13/2011 privind dobnda legal remuneratorie i pena-
lizatoare pentru obligaii bneti, precum i pentru reglementarea unor msuri financiar-fis-
cale n domeniul bancar, dup ce prevede n alin. (1) c n raporturile juridice care nu de-
curg din exploatarea unei ntreprinderi cu scop lucrativ, dobnda nu poate depi dobnda
legal cu mai mult de 50% pe an, dispune n alin. (2) c orice clauz prin care se ncalc
dispoziiile alin. (1) este nul de drept, iar ntr-un asemenea caz creditorul este deczut din
dreptul de a pretinde dobnda legal.
Instituii de drept civil

204
urmtoarelor argumente: actul juridic ncheiat beneficiaz de o prezumie de vala-
bilitate, chiar i atunci cnd a fost ncheiat cu nesocotirea legii, aa nct, n
msura n care prile nu se neleg (sau nu au posibilitatea s se neleag asupra
nulitii), nlturarea prezumiei respective urmeaz a se face pe calea judecii;
ntruct nimeni nu poate s i fac singur dreptate, dac prile nu se neleg, tre-
buie s hotrasc instana; cercetarea problemei unei eventuale validri ulterioare
a actului juridic, precum i problema de a ti dac este vorba de o nulitate total
sau parial impun intervenia organului de jurisdicie competent; ntr-o form a
proiectului Noului Cod civil se prevedea c nulitatea absolut opereaz de drept,
ns Codul civil din 2009 nu a reinut acea prevedere.
[1]

Prin urmare, ntruct nulitatea absolut nu opereaz de drept, nseamn c nu
ar trebui s se vorbeasc despre constatarea nulitii absolute i declararea nuli-
tii relative, deoarece, att n cazul nulitii absolute, ct i n cazul nulitii rela-
tive, instana apreciaz (constat) existena sau inexistena cauzei de nulitate, iar,
n caz afirmativ, va pronuna nulitatea, deci va anula actul juridic.
[2]
Mai mult, dis-
tincia cu care nu suntem de acord poate crea impresia c aciunea prin care se
invoc nulitatea absolut ar fi o aciune (cerere) n constatare, reglementat de
art. 111 C.proc.civ., dei, n realitate, aciunea n declararea nulitii unui act juridic
este o aciune (cerere) n realizare, indiferent dac ar fi vorba de o nulitate absolut
sau de o nulitate relativ.
Prin excepie, aa cum am menionat deja, clauzele considerate nescrise pot fi
privite ca nuliti absolute i pariale care, ns, opereaz de drept.
Ca exemple de clauze considerate nescrise, menionm:
clauza prin care s-ar restrnge sau s-ar renuna la dreptul de a ndeplini o
formalitate de publicitate, precum i clauza penal sau alt sanciune stipulat
pentru a mpiedica exercitarea acestui drept [art. 19 alin. (3) C.civ.];
dispensa de a da socoteal acordat de prini sau de o persoan care ar fi
fcut minorului o liberalitate (art. 154 C.civ.);
clauzele sau dispoziiile actului de constituire ori ale statutului, precum i hot-
rrile organelor statutare ale persoanei juridice care limiteaz sau lrgesc puterile
conferite exclusiv de lege acestor organe, chiar dac au fost publicate [art. 218
alin. (3) C.civ.];
clauza penal stipulat pentru ruperea logodnei [art. 267 alin. (2) C.civ.];
orice convenie care prevede c suportarea cheltuielilor cstoriei revine doar
unuia dintre soi [art. 325 alin. (3) C.civ.];
clauza prin care, sub sanciunea desfiinrii liberalitii sau restituirii obiectului
acesteia, beneficiarul este obligat s nu conteste validitatea unei clauze de inalie-
nabilitate ori s nu solicite revizuirea condiiilor sau a sarcinilor [art. 1009 alin. (1)
C.civ.];

[1]
n mod surprinztor, nu au fost scoase referirile la constatarea nulitii absolute.
[2]
Dup cum s-a precizat n literatura juridic mai veche, n toate cazurile de nulitate,
judectorul constat cauza ineficacitii actului i, odat cauza constatat, el proclam nuli-
tatea actului C. HAMANGIU, I. ROSETTI-BLNESCU, AL. BICOIANU, op. cit., vol. I, p. 123.
II. Actul juridic civil

205
dispoziia testamentar prin care se prevede dezmotenirea ca sanciune
pentru nclcarea obligaiilor prevzute la alin. (1) sau pentru contestarea dispo-
ziiilor din testament care aduc atingere drepturilor motenitorilor rezervatari ori
sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri [art. 1009 alin. (2) C.civ.];
orice dispoziie testamentar care, fr a stipula transmiterea bunurilor mote-
nirii, urmrete s nlture regula potrivit creia motenirile vacante revin comunei,
oraului sau, dup caz, municipiului n a crui raz teritorial se aflau bunurile la
data deschiderii motenirii i intr n domeniul lor privat (art. 1138 C.civ.);
dispoziia care impune donatarului raportul n natur [art. 1151 alin. (1) C.civ.];
orice clauz prin care prile ar institui o alt cauz de nulitate n afara celor
stabilite de lege ori ar suprima o cauz de nulitate prevzut de lege [art. 1246
alin. (4) C.civ.];
clauza prin care s-ar suprima obligaia respectrii unui termen rezonabil de
preaviz pentru denunarea unilateral a unui contract ncheiat pe durat nedeter-
minat, precum i clauza prin care s-ar stipula o prestaie n schimbul denunrii
contractului (art. 1277 C.civ.);
clauza prin care s-ar prevedea o condiie imposibil, contrar legii sau bunelor
moravuri, cu excepia ipotezei n care condiia este nsi cauza contractului, caz
n care intervine nulitatea absolut a contractului (art. 1402 C.civ.);
stipulaia conform creia creditorul nu ar avea obligaia de a dovedi cazurile n
care debitorul se afl de drept n ntrziere [art. 1523 alin. (4) C.civ.];
orice stipulaie care ar contraveni dispoziiilor art. 1541 alin. (1) i (2) C.civ.
care reglementeaz reducerea cuantumului penalitii;
orice stipulaie care ar contraveni dispoziiilor art. 1551 alin. (1) C.civ. care
reglementeaz condiiile n care creditorul poate solicita rezoluiunea sau, dup
caz, rezilierea contractului;
stipulaia conform creia creana ncorporat ntr-un titlu la purttor nu s-ar
transmite prin remiterea material a titlului [art. 1588 alin. (3) C.civ.];
stipulaia conform creia subrogaia ar opera cu consimmntul debitorului
[art. 1594 alin. (2) C.civ.];
orice stipulaie care ar contraveni dispoziiilor art. 1699 C.civ. care regle-
menteaz limitele clauzei de nerspundere pentru eviciune;
orice clauz care ar contraveni dispoziiilor art. 1734 alin. (1) C.civ. care regle-
menteaz concursul dintre preemptori;
orice clauz care ar contraveni dispoziiilor art. 1825 alin. (1) C.civ. care pre-
vede condiiile denunrii nchirierii ncheiate pe durat determinat;
clauzele nescrise prevzute de art. 1826 C.civ. n materia nchirierii locuin-
elor;
orice clauz prin care un asociat este exclus de la mprirea beneficiilor sau
de la participarea la pierderi [art. 1902 alin. (5) C.civ.];
orice clauz contrar dispoziiilor art. 1910 alin. (1)-(4) C.civ. care reglemen-
teaz modalitatea de adoptare a hotrrilor privind societatea;
orice clauz contrar dispoziiilor art. 1918 alin. (1)-(3) C.civ. care regle-
menteaz drepturile asociailor care nu sunt administratori;
Instituii de drept civil

206
orice clauz care stabilete un nivel minim garantat de beneficii pentru unul
sau unii dintre asociai [art. 1953 alin. (5) C.civ.];
clauza prin care se nltur sau restrnge rspunderea stabilit prin lege n
sarcina transportatorului [art. 1995 alin. (1) C.civ.];
orice clauz prin care se nltur sau se restrnge rspunderea transpor-
tatorului pentru prejudiciile prevzute n art. 2004 alin. (1)-(4) C.civ.;
orice clauz prin care s-ar extinde sfera clauzei de neconcuren [art. 2075
alin. (3) C.civ.];
nscrierea n contul curent a creanelor care nu pot face obiectul compensaiei
[art. 2172 alin. (1) C.civ.];
orice clauz prin care instituia de credit este exonerat de rspundere pentru
neexecutarea obligaiilor care i revin n administrarea titlurilor cu pruden i
diligen [art. 2192 alin. (3) C.civ.];
clauza prin care creditorul ntreinerii se oblig la prestarea unor servicii
[art. 2257 alin. (5) C.civ.];
orice clauz care ar contraveni dispoziiilor art. 2263 alin. (3) C.civ. care regle-
menteaz pronunarea rezoluiunii contractului de ntreinere numai de ctre
instan;
orice stipulaie prin care s-ar prevedea o alt ordine de exercitare a privile-
giilor n caz de concurs, n afar de cea stabilit de art. 2339 alin. (1) C.civ.;
clauzele care impun debitorului plata anticipat i imediat, la cerere, a
obligaiei garantate cu ipotec imobiliar ori cu ipotec mobiliar sau plata vreunei
alte obligaii prin faptul constituirii unei alte garanii asupra aceluiai bun [art. 2384
alin. (2) C.civ. i art. 2396 alin. (3) C.civ.];
clauza de antihrez, adic acea clauz prin care creditorul ipotecar este auto-
rizat ca, pn la data nceperii executrii, s exercite posesia asupra imobilului
ipotecat sau s i nsueasc fructele ori veniturile acestuia (art. 2385 C.civ.);
orice stipulaie care ar contraveni obligaiei creditorului ipotecar de a remite
debitorului su sumele ncasate care depesc cuantumul capitalului creanei
ipotecate, al dobnzilor i al cheltuielilor (art. 2408 C.civ.);
orice clauz potrivit creia, pentru a garanta executarea obligaiei debitorului
su, creditorul i rezerv dreptul s devin proprietarul irevocabil al bunului ipote-
cat ori s dispun de acesta fr formalitile impuse de lege (art. 2433 C.civ.);
orice stipulaie prin care s-ar limita obligaia creditorului, atunci cnd legea i
permite s preia bunul mobil ipotecat prin mijloace proprii, de a nu tulbura linitea
i ordinea public ori recurge, n mod direct sau indirect, la constrngere, chiar
dac fapta sa nu ar constitui o infraciune [art. 2440 alin. (2) C.civ.].
1.5. Delimitarea nulitii de alte sanciuni de drept civil (de alte cauze de
ineficacitate a actului juridic)
Mai buna nelegere a instituiei nulitii actului juridic civil presupune i opera-
iunea delimitrii acesteia de alte sanciuni sau cauze de ineficacitate a actului
juridic civil.
II. Actul juridic civil

207
1.5.1. Nulitatea i rezoluiunea
Reamintim c rezoluiunea este acea sanciune ce const n desfiinarea retro-
activ a unui contract sinalagmatic cu executare uno ictu, n cazul neexecutrii
culpabile a obligaiilor de ctre una dintre pri. Spre exemplu, dac la ncheierea
unui contract de vnzare cumprtorul a fost n eroare cu privire la calitile
substaniale ale bunului, atunci el va putea solicita anularea contractului respectiv;
dac, ns, contractul a fost ncheiat n mod valabil, dar vnztorul nu pred lucrul
vndut sau cumprtorul nu pltete preul, atunci cel interesat va putea s cear
rezoluiunea contractului respectiv (cel interesat poate s solicite i executarea
silit a obligaiei ce revine celeilalte pri contractante).
Asemnrile dintre nulitate i rezoluiune sunt urmtoarele:
ambele sunt cauze care atrag ineficacitatea actului juridic civil;
att rezoluiunea, ct i, n principiu, nulitatea produc efecte retroactiv;
ambele sanciuni pot interveni, n principiu, fie n temeiul unei hotrri a orga-
nului de jurisdicie, fie n temeiul voinei prilor.
Principalele deosebiri dintre cele dou sanciuni sunt urmtoarele:
nulitatea presupune un act juridic ncheiat cu nerespectarea unei condiii de
validitate, pe cnd rezoluiunea presupune un act juridic valabil ncheiat;
nulitatea se aplic oricrui act juridic civil, n vreme ce rezoluiunea intervine
numai n cazul contractelor sinalagmatice cu executare uno ictu;
cauza de nulitate exist n momentul ncheierii actului juridic i const n
nerespectarea unei dispoziii legale referitoare la ncheierea valabil a actului, ns
cauza rezoluiunii apare ulterior momentului ncheierii i const n neexecutarea
culpabil a obligaiei de ctre una dintre pri;
aciunea n rezoluiune i aciunea n declararea nulitii relative sunt supuse
unor reguli diferite n privina nceputului prescripiei extinctive, iar nulitatea abso-
lut, precum i nulitatea relativ invocat pe cale de excepie nu sunt supuse
prescripiei extinctive.
Sub aspect procesual, apreciem c sunt utile unele precizri (care pot viza nu
numai raportul dintre nulitate i rezoluiune, ci i raportul dintre nulitate i alte
cauze de ineficacitate).
Dac n legtur cu acelai contract sinalagmatic s-ar pune att problema rezo-
luiunii, ct i problema nulitii, atunci va fi analizat cu prioritate aceasta din
urm. S presupunem c una dintre prile contractante solicit rezoluiunea
pentru neexecutare culpabil (eventual cu daune-interese), iar cealalt parte for-
muleaz o cerere reconvenional prin care solicit desfiinarea contractului pentru
o cauz de nulitate relativ sau absolut. Instana va analiza cu prioritate cererea
reconvenional, iar dac o va admite (pronunnd n dispozitivul hotrrii desfiin-
area contractului pentru nulitate, adic, potrivit unei pri a jurisprudenei, anularea
sau, dup caz, constatarea nulitii), va trebui s resping ca nentemeiat cere-
rea n rezoluiune, fr a mai administra probe pentru verificarea condiiilor rezo-
luiunii. Chiar i n ipoteza n care prtul dintr-o aciune n rezoluiune nu ar for-
mula cerere reconvenional, dar ar invoca n mod ntemeiat nulitatea contractului
(ca mijloc de aprare), indiferent c ar fi vorba de o cauz de nulitate absolut sau
Instituii de drept civil

208
relativ, instana va trebui s resping aciunea n rezoluiune, fr ns a mai
dispune desfiinarea contractului. Mai mult, dac ar fi vorba de o cauz de nulitate
absolut de care prtul nu s-ar prevala, instana trebuie s invoce din oficiu
nulitatea absolut a contractului i s resping aciunea n rezoluiune.
1.5.2. Nulitatea i rezilierea
Rezilierea este, aa cum am menionat cu un alt prilej, sanciunea de drept civil
ce intervine n cazul neexecutrii culpabile a unui contract sinalagmatic cu execu-
tare succesiv i const n ncetarea efectelor contractului respectiv numai pentru
viitor. De exemplu, dac ncheierea unui contract de locaiune prin violen atrage
nulitatea relativ a acestuia, n schimb, neplata chiriei de ctre locatar poate con-
duce la rezilierea contractului de locaiune valabil ncheiat.
Rezult c rezilierea se deosebete de rezoluiune prin aceea c intervine n
cazul contractelor sinalagmatice care se execut prin prestaii succesive i c ope-
reaz numai pentru viitor. n consecin, comparaia dintre nulitate i rezoluiune
prezint numeroase puncte comune cu aceea dintre nulitate i reziliere.
1.5.3. Nulitatea i revocarea
Revocarea, ca sanciune de drept civil, const n nlturarea efectelor libera-
litilor din cauza ingratitudinii gratificatului sau neexecutrii culpabile a sarcinii.
Noiunea de revocare este folosit uneori i n sensul de denunare unilateral,
n cazurile prevzute de lege, a unui act juridic, iar alteori n sensul de desfacere a
unui contract prin acordul prilor.
Revocarea se aseamn cu nulitatea prin aceea c i ea reprezint o cauz de
ineficacitate a actului juridic civil.
ns, ntre cele dou sanciuni civile exist importante deosebiri, anume:
revocarea presupune un act juridic valabil ncheiat, pe cnd nulitatea presu-
pune un act juridic ncheiat cu nerespectarea unei condiii de validitate;
nulitatea este aplicabil oricrui act juridic, n timp ce revocarea se aplic, n
principiu, liberalitilor;
cauza nulitii este contemporan momentului ncheierii actului juridic, pe
cnd revocarea presupune cauze ulterioare ncheierii actului juridic;
prescripia extinctiv este supus unor reguli diferite.
1.5.4. Nulitatea i caducitatea
Caducitatea este acea cauz de ineficacitate ce const n lipsirea actului juridic
civil valabil ncheiat de orice efecte datorit intervenirii unei mprejurri ulterioare
ncheierii sale i care este independent de voina autorului actului juridic.
Ca exemple de caducitate menionm:
art. 333 alin. (4) C.civ., conform cruia clauza de preciput devine caduc
atunci cnd comunitatea nceteaz n timpul vieii soilor, cnd soul beneficiar a
decedat naintea soului dispuntor ori cnd acetia au decedat n acelai timp sau
II. Actul juridic civil

209
cnd bunurile care au fcut obiectul ei au fost vndute la cererea creditorilor
comuni;
art. 1071 C.civ., potrivit cruia orice legat devine caduc atunci cnd: legatarul
nu mai este n via la data deschiderii motenirii; legatarul este incapabil de a
primi legatul la data deschiderii motenirii; legatarul este nedemn; legatarul renun
la legat; legatarul decedeaz naintea mplinirii condiiei suspensive ce afecteaz
legatul, dac aceasta avea un caracter pur personal; bunul ce formeaz obiectul
legatului cu titlu particular a pierit n totalitate din motive care nu in de voina
testatorului, n timpul vieii testatorului sau naintea mplinirii condiiei suspensive
ce afecteaz legatul;
art. 1195 C.civ., care prevede c oferta devine caduc: dac acceptarea nu
ajunge la ofertant n termenul stabilit sau, n lips, ntr-un termen rezonabil; dac
destinatarul o refuz; n cazul decesului sau incapacitii ofertantului, n msura n
care natura afacerii sau mprejurrile impun caducitatea etc.
Spre deosebire de nulitate, caducitatea
[1]
se caracterizeaz prin urmtoarele
trsturi:
presupune un act juridic valabil ncheiat;
produce efecte numai pentru viitor (deoarece pentru trecut actul juridic
respectiv nu i-a produs niciun efect);
presupune o cauz ulterioar ncheierii actului juridic;
mprejurarea care determin caducitatea este, ntotdeauna, strin de voina
autorului actului juridic.
1.5.5. Nulitatea i inopozabilitatea
Inopozabilitatea este sanciunea care intervine n cazul nesocotirii unor cerine
de publicitate fa de teri, prevzute de lege pentru anumite acte juridice.
Tot despre inopozabilitate se vorbete i n cazul ncheierii unui act juridic prin
procedeul reprezentrii, ns cu lipsa sau depirea puterii de a reprezenta, n
cazul ncheierii de acte juridice cu privire la bunul proprietate comun fr respec-
tarea anumitor reguli privind acordul coproprietarilor, precum i n cazul aciunii
revocatorii (pauliene).
Principalele deosebiri dintre nulitate i inopozabilitate sunt urmtoarele:
nulitatea presupune un act juridic nevalabil, n vreme ce inopozabilitatea pre-
supune un act juridic ncheiat cu respectarea dispoziiilor legale referitoare la con-
diiile sale de validitate;
n caz de nulitate, efectele privesc att prile actului juridic, ct i terii, ns,
n caz de inopozabilitate, efectele actului juridic se produc fa de pri, dar drep-
turile i obligaiile nscute din actul respectiv nu pot fi opuse terilor;

[1]
Pentru o soluie greit din cauza faptului c se pune semnul egalitii ntre, pe de o
parte, caducitatea ofertei de donaie ca urmare a decesului ofertantului survenit nainte ca
acceptarea ofertei de donaie s i fie comunicat, iar, pe de alt parte, nulitatea contractului
de donaie, a se vedea C.A. Bucureti, s. a IV-a civ., dec. nr. 1688/1997, n C.P.J.C. 1993-
1998, p. 19.
Instituii de drept civil

210
cauzele de nulitate exist n momentul ncheierii actului juridic, pe cnd inopo-
zabilitatea presupune, de regul, nendeplinirea unor formaliti ulterioare ncheierii
actului juridic;
nulitatea relativ poate fi acoperit prin confirmare, n timp ce inopozabilitatea
poate fi nlturat, n materie de reprezentare, prin ratificare.
1.5.6. Nulitatea i reduciunea
Reduciunea este sanciunea civil aplicabil n cazul actelor juridice ncheiate
cu nesocotirea unor interdicii stabilite de lege pentru ocrotirea unor persoane sau
pentru restabilirea echilibrului contraprestaiilor ntr-un contract sinalagmatic cu titlu
oneros i comutativ.
n consecin, deosebim, pe de o parte, reduciunea liberalitilor excesive,
adic a legatelor i donaiilor fcute de cel care las motenirea (de cuius) i care
ncalc rezerva succesoral, iar, pe de alt parte, reduciunea unei prestaii pentru
leziune sau pentru un alt viciu de consimmnt, precum i n cazul impreviziunii ori
n alte cazuri prevzute de lege (spre exemplu, n ipoteza prevzut de art. 1551
C.civ., anume neexecutarea culpabil a obligaiei asumate printr-un contract
sinalagmatic, dar de mic nsemntate).
Principalele deosebiri dintre nulitate i reduciune vizeaz urmtoarele aspecte:
nulitatea este aplicabil tuturor actelor juridice, pe cnd reduciunea se aplic
fie liberalitilor excesive, fie contractelor cu titlu oneros i comutative;
nulitatea implic un act nevalabil ncheiat, deci cauza nulitii const n neres-
pectarea unei dispoziii legale referitoare la ncheierea valabil a actului juridic, pe
cnd, n cazul reduciunii liberalitilor excesive i al aplicrii teoriei impreviziunii,
actele juridice au fost fcute n mod valabil, dar, ulterior, intervine ineficacitatea
total sau parial, din cauza nclcrii rezervei succesorale sau din cauza apariiei
unor mprejurri, neavute n vedere de pri n momentul ncheierii actului juridic,
care duc la ruperea echilibrului contractual.
2. Cauzele de nulitate
2.1. Precizri introductive
Dup cum rezult din chiar definiia nulitii actului juridic civil, aceast sanciu-
ne de drept civil are drept cauz generic nerespectarea la ncheierea actului juri-
dic
[1]
a tuturor dispoziiilor legale care reglementeaz condiiile sale de valabilitate.

[1]
Orice cauz de nulitate trebuie s fie contemporan momentului ncheierii actului
juridic, ameninarea exercitat n faza executrii contractului nefiind de natur s afecteze
valabilitatea acestuia (I.C.C.J., s. com., dec. nr. 2515/2004, www.scj.ro). Subliniem, ns, c
ameninarea efectuat pe parcursul executrii contractului ar putea s priveasc modifi-
carea contractului sau obinerea executrii obligaiei n alte condiii dect cele stabilite la
ncheierea contractului, ipotez n care ar fi posibil s se invoce nulitatea relativ a modi-
ficrii de contract sau a plii (plata fiind i ea o convenie).
II. Actul juridic civil

211
ntr-o exprimare global, se poate spune c sunt cauze de nulitate a actului
juridic civil urmtoarele:
nclcarea dispoziiilor legale privind capacitatea civil;
lipsa ori nevalabilitatea consimmntului;
nevalabilitatea obiectului actului juridic civil;
nevalabilitatea cauzei (scopului) actului juridic civil;
nerespectarea formei cerute de lege ad validitatem;
nesocotirea limitelor autonomiei de voin (ale libertii actelor juridice);
nerespectarea altor condiii, speciale, cerute pentru ncheierea valabil a
anumitor acte juridice.
Dintre aceste cauze, unele atrag nulitatea absolut a actului juridic civil, iar
altele atrag nulitatea relativ.
Pentru ipoteza n care se invoc mai multe cauze (motive) de nulitate prin
aceeai cerere de chemare avnd ca obiect desfiinarea unui act juridic, nu exist
o ordine n care instana trebuie s analizeze aceste motive, avnd n vedere c
motivele de nulitate sunt concomitente, producnd aceleai efecte n cazul n care
sunt ntemeiate, iar aceasta indiferent c nulitatea ar fi absolut sau relativ. Este
suficient ca instana s gseasc un motiv de nulitate ntemeiat, iar, fa de des-
fiinarea actului juridic ce ar urma s se pronune, devine inutil s se cerceteze i
alte motive de nulitate. Dac, ns, aciunea n nulitate se respinge, instana tre-
buie s analizeze n considerentele hotrrii toate motivele de nulitate invocate,
chiar dac n dispozitivul hotrrii nu se va face referire la acestea. ntr-o aseme-
nea situaie, considerentele n care sunt analizate motivele de nulitate nu numai c
explic soluia din dispozitiv, ci fac corp comun cu acesta, astfel nct vor trece i
ele n autoritatea lucrului judecat, o nou cerere de chemare n judecat prin care
se solicit nulitatea pentru unul din motivele respective nemaiputnd fi cercetat pe
fond.
Trebuie reinut c toate cauzele de nulitate sunt legale. n acest sens, art. 1246
alin. (4) C.civ. stipuleaz expres c prin acordul prilor nu pot fi instituite i nici
suprimate cauze de nulitate, orice convenie sau clauz contrar fiind considerat
nescris.
2.2. Cauzele de nulitate absolut
Potrivit art. 1250 C.civ., contractul este lovit de nulitate absolut n cazurile
anume prevzute de lege, precum i atunci cnd rezult nendoielnic din lege c
interesul ocrotit este unul general.
a) n baza unor dispoziii legale exprese, sunt lovite de nulitate absolut:
actele care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman,
elementelor sau produselor sale, cu excepia cazurilor prevzute de lege (art. 66
C.civ.);
actele juridice ncheiate de ctre persoanele juridice care au ca obiect drepturi
ce nu pot aparine dect persoanei fizice [art. 206 alin. (1) i (3) C.civ.];
actele ncheiate de persoanele juridice fr scop lucrativ ce au ca obiect alte
drepturi i obligaii civile dect acelea care sunt necesare pentru realizarea
Instituii de drept civil

212
scopului stabilit prin lege, actul de constituire sau statut [art. 206 alin. (2) i (3)
C.civ.];
cstoria ncheiat cu nclcarea dispoziiilor prevzute la art. 271, 273, 274,
276 i art. 287 alin. (1) C.civ. [art. 293 alin. (1) C.civ.];
cstoria ncheiat de ctre minorul care nu a mplinit vrsta de 16 ani
[art. 294 alin. (1) C.civ.];
cstoria fictiv [art. 295 alin. (1) C.civ.];
recunoaterea unui copil a crui filiaie nu a fost nlturat [art. 418 lit. a)
C.civ.];
recunoaterea unui copil dup decesul acestuia [art. 418 lit. b) C.civ.];
adopia fictiv [art. 480 alin. (1) C.civ.];
partajul fcut fr participarea tuturor coproprietarilor [art. 684 alin. (2) C.civ.];
partajul n care nu s-au cuprins toi descendenii care ndeplinesc condiiile
pentru a veni la motenire, fie n nume propriu, fie prin reprezentare succesoral
[art. 1163 alin. (1) C.civ.];
contractul de fiducie prin care se realizeaz o liberalitate indirect n folosul
beneficiarului [art. 775 C.civ.];
actele juridice avnd ca obiect drepturi eventuale asupra unei moteniri ne-
deschise nc (art. 956 C.civ.);
liberalitile realizate fr determinarea beneficiarului sau prevederea crite-
riilor pe baza crora acesta s poat fi determinat la data la care liberalitatea
produce efecte juridice [art. 989 alin. (1) C.civ.];
donaia care contravine principiului irevocabilitii, deci care: a) este afectat
de o condiie a crei realizare depinde exclusiv de voina donatorului; b) impune
donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta n viitor, dac valoarea
maxim a acestora nu este determinat n contractul de donaie; c) confer dona-
torului dreptul de a denuna unilateral contractul; d) permite donatorului s dispun
n viitor de bunul donat, chiar dac donatorul moare fr s fi dispus de acel bun;
dac dreptul de a dispune vizeaz doar o parte din bunurile donate, nulitatea
opereaz numai n privina acestei pri [art. 1015 alin. (2) C.civ];
testamentul reciproc (art. 1036 C.civ.);
opiunea succesoral afectat de modaliti (art. 1101 C.civ.);
actul juridic care are un obiect nedeterminat sau ilicit [art. 1225 alin. (2) C.civ.]
sau care privete o prestaie nedeterminabil ori ilicit [art. 1226 alin. (2) C.civ.];
actul juridic ncheiat n lipsa formei pe care, n chip nendoielnic, legea o cere
pentru ncheierea sa valabil [art. 1242 alin. (1) C.civ.];
contractele prin care judectorii, procurorii, grefierii, executorii, avocaii, notarii
publici, consilierii juridici i practicienii n insolven cumpr, direct sau prin per-
soane interpuse, drepturi litigioase care sunt de competena instanei judectoreti
n a crei circumscripie i desfoar activitatea [art. 1653 alin. (2) C.civ.];
subarendarea total sau parial [art. 1847 alin. (2) C.civ.];
contractul de rent viager care stipuleaz o rent constituit pe durata vieii
unui ter care era decedat n ziua ncheierii contractului (art. 2246 C.civ.);
II. Actul juridic civil

213
tranzacia ncheiat pentru executarea unui act juridic lovit de nulitate
absolut, n afar de cazul n care prile au tranzacionat expres asupra nulitii
[art. 2274 alin. (1) C.civ.] etc.
b) innd cont de condiiile de validitate, putem reine, generic, urmtoarele
cauze care atrag nulitatea absolut a actului juridic civil:
nclcarea dispoziiilor legale referitoare la capacitatea civil, ns numai dac
este vorba de nerespectarea unei incapaciti speciale de folosin a persoanei
fizice instituite pentru ocrotirea unui interes general [spre exemplu, nclcarea inca-
pacitii speciale de folosin instituite de art. 44 alin. (2) din Constituie, a incapa-
citii instituite de art. 1653 alin. (1) C.civ. etc.], de lipsa capacitii de folosin a
persoanei juridice sau de nerespectarea principiului specialitii capacitii de folo-
sin a persoanei juridice fr scop lucrativ [art. 206 alin. (2) i (3) C.civ.];
lipsa total a consimmntului
[1]
(de exemplu, cnd manifestarea de voin a
fost exprimat fr intenia de a produce efecte juridice), cu excepia cazului n
care legea prevede sanciunea nulitii relative;
nevalabilitatea obiectului actului juridic civil [spre exemplu, cazul prevzut de
art. 1847 alin. (2) C.civ.] sau a obiectului obligaiei;
nevalabilitatea cauzei (scopului) actului juridic civil, dar numai atunci cnd
cauza este ilicit (inclusiv n ipoteza fraudei la lege) sau imoral, afar de situaia
n care prin lege s-ar dispune altfel;
[2]

nerespectarea formei cerute de lege ad validitatem;
[3]

nerespectarea dreptului de preempiune n cazurile expres (i limitativ) prev-
zute de lege, anume nerespectarea dreptului de preempiune al statului n cazul
prevzut de art. 45 alin. (5) din Legea Codului silvic nr. 46/2008, cu modificrile i
completrile ulterioare, n cazul prevzut de art. 36 alin. (5) din Legea nr. 182/2000
privind protejarea patrimoniului cultural naional mobil, republicat, cu modificrile
i completrile ulterioare, precum i n cazul prevzut de art. 4 alin. (4) din Legea
nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, art. 9 alin. (2) din Legea
nr. 379/2003 privind regimul mormintelor i operelor comemorative de rzboi, cu
modificrile ulterioare (cu precizarea c, n ultimele dou cazuri, exist un drept de
preempiune subsecvent celui al statului n favoarea unitilor administrativ-teri-
toriale).

[1]
Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 1998/1989, n Dreptul nr. 7/1990, p. 66; Trib. Bucureti,
s. a IV-a civ., dec. nr. 3641/1998, n C.P.J.C. 1998, p. 45.
[2]
A se vedea, spre exemplu, Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 1815/1989, n Dreptul
nr. 7/1990, p. 66 (nulitatea absolut pentru cauz imoral a contractului de ntreinere
ncheiat n scopul meninerii strii de concubinaj); dec. nr. 144/1983, n Repertoriu 1980-
1985, p. 79, nr. 70 (nulitatea liberalitii prin care s-a urmrit nceperea, continuarea sau
reluarea unei relaii de concubinaj).
[3]
n cazul donaiei, fiind vorba despre un contract pentru care legea cere forma auten-
tic ad validitatem, este necesar ca att oferta de donaie, ct i acceptarea acesteia s
mbrace forma solemn. Tocmai de aceea, s-a decis c mprejurarea c oferta de donaie a
fost ntocmit n form autentic nu echivaleaz cu perfectarea actului, n condiiile n care
nu s-a putut face dovada acceptrii de ctre donatar n form autentic I.C.C.J., s. civ. i
de propr. int., dec. nr. 937 din 3 februarie 2009, www.scj.ro.
Instituii de drept civil

214
2.3. Cauzele de nulitate relativ
Potrivit art. 1251 C.civ., actul juridic este anulabil cnd au fost nesocotite dispo-
ziiile legale privitoare la capacitatea de exerciiu, cnd consimmntul uneia
dintre pri a fost viciat, precum i n alte cazuri anume prevzute de lege. De ase-
menea, reamintim c pentru nulitile virtuale, precum i pentru nulitile exprese
cu privire la care legea nu stabilete felul acestora, art. 1252 C.civ. stabilete o pre-
zumie de nulitate relativ, n sensul c, dac nu rezult nendoielnic din dispoziia
legal care instituie o condiie de validitate c interesul ocrotit este unul general,
atunci nerespectarea acesteia atrage nulitatea relativ.
Urmtoarele cauze atrag nulitatea relativ a actului juridic civil:
nerespectarea regulilor referitoare la capacitatea civil a persoanei, ns
numai atunci cnd: actul juridic de administrare sau de dispoziie este ncheiat de
persoana lipsit de capacitate de exerciiu, actul juridic de administrare s-a ncheiat
fr ncuviinarea ocrotitorului legal i este lezionar pentru minorul cu capacitate de
exerciiu restrns, actul juridic de dispoziie s-a ncheiat fr ncuviinarea preala-
bil a ocrotitorului legal sau a instanei de tutel (aadar, n toate aceste situaii,
este vorba despre nclcarea dispoziiilor legale referitoare la capacitatea civil de
exerciiu a persoanei fizice); actul juridic s-a ncheiat pentru persoana juridic de
persoane fizice incapabile, incompatibile sau, dup caz, numite n organele de
administrare i de control ale persoanei juridice cu nclcarea dispoziiilor legale ori
statutare i produce o vtmare persoanei juridice respective [art. 211 alin. (1)
C.civ.];
[1]
actul juridic s-a ncheiat cu nerespectarea unei incapaciti speciale de
folosin, instituit pentru protecia unor interese individuale;
lipsa discernmntului n momentul ncheierii actului juridic civil [art. 1205
alin. (1) C.civ.];
[2][1]
n schimb, ca regul, sunt valabile actele juridice ncheiate cu depirea puterilor con-
ferite organelor persoanei juridice. Astfel, art. 210 alin. (2) C.civ. stabilete c actele juridice
ncheiate de ctre fondatori sau de ctre persoanele desemnate cu depirea puterilor
conferite potrivit legii, actului de constituire ori statutului, pentru nfiinarea persoanei juridice,
precum i actele ncheiate de alte persoane nedesemnate oblig persoana juridic n
condiiile gestiunii de afaceri, iar art. 218 alin. (2) C.civ. prevede c n raporturile cu terii,
persoana juridic este angajat prin actele organelor sale, chiar dac aceste acte depesc
puterea de reprezentare conferit prin actul de constituire sau statut, n afar de cazul n
care ea dovedete c terii o cunoteau la data ncheierii actului.
[2]
Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 1998/1989, citat mai sus; C.A. Braov, dec. civ. nr. 374/
R/1995, n C.P.J.C. 1994-1998, p. 51; C.A. Ploieti, dec. civ. nr. 477/1998, n B.J., semestrul
I/1998, p. 181; C.A. Bucureti, s. a III-a civ., dec. nr. 2079/1999 i dec. nr. 3247/1999, n
C.P.J.C. 1999, p. 80 i p. 64. S-a mai decis c lipsa discernmntului nu constituie un caz
de nulitate absolut, deoarece lipsa discernmntului n exprimarea voinei nu relev
inexistena consimmntului, ci un simplu viciu al acestuia, care nu atrage dect nulitatea
relativ a actului (I.C.C.J., s. civ. i de propr. int., dec. nr. 3255/2005, www.scj.ro). Soluia este
corect sub aspectul c lipsa discernmntului la ncheierea unui act juridic civil atrage
nulitatea relativ a acestuia, iar nu nulitatea absolut, ns este inexact afirmaia c lipsa
discernmntului ar fi un viciu de consimmnt (sunt vicii de consimmnt: eroarea, dolul,
violena i leziunea), chiar dac existena discernmntului este o cerin a valabilitii
consimmntului.
II. Actul juridic civil

215
viciile de consimmnt (eroarea esenial, dolul, violena i leziunea);
lipsa cauzei [art. 1238 alin. (1) C.civ.];
[1]

nerespectarea dreptului de preempiune n cazurile expres (i limitativ) pre-
vzute de lege, anume de art. 15 alin. (2) i art. 30 alin. (3) din Legea nr. 16/1996 a
Arhivelor naionale, precum i de art. 42 alin. (2) i (3) din Legea nr. 10/2001 pri-
vind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n perioada 6 martie
1945 - 22 decembrie 1989.
3. Regimul juridic al nulitii
3.1. Precizri introductive
Clasificarea nulitilor n absolute i relative prezint importan sub aspectul
regimului juridic, diferit, pe care l are fiecare dintre aceste dou feluri de nuliti.
Prin regim juridic al nulitii nelegem regulile crora le este supus nulitatea
absolut sau, dup caz, nulitatea relativ.
Aceste reguli se refer, n esen, la trei aspecte:
cine poate invoca nulitatea;
ct timp poate fi invocat nulitatea;
dac nulitatea poate s fie acoperit ori nu prin confirmare.
3.2. Regimul juridic al nulitii relative
3.2.1. Enumerarea regulilor care guverneaz regimul juridic al nulitii relative
n cazul nulitii relative, regimul juridic al acesteia se concretizeaz n urm-
toarele reguli:
nulitatea relativ poate fi invocat, n principiu, numai de persoana ocrotit
prin norma juridic nclcat n momentul ncheierii actului juridic, deci de cel al
crui interes a fost nesocotit la ncheierea actului juridic;
nulitatea relativ trebuie invocat, pe cale de aciune, n termenul de prescrip-
ie extinctiv, fiind deci prescriptibil pe cale de aciune, ns este imprescriptibil
pe cale de excepie;
nulitatea relativ poate fi confirmat, expres sau tacit, de partea interesat
(sau de succesorii n drepturi ai acesteia).

[1]
Uneori, legea sancioneaz cu nulitatea relativ i cazuri particulare de cauz ilicit
sau imoral, spre exemplu, potrivit art. 215 alin. (1) C.civ., este anulabil actul juridic ncheiat
n frauda intereselor persoanei juridice de un membru al organelor de administrare, dac
acesta din urm, soul, ascendenii sau descendenii lui, rudele n linie colateral sau afinii
si, pn la gradul al patrulea inclusiv, aveau vreun interes s se ncheie acel act i dac
partea cealalt a cunoscut sau trebuia s cunoasc acest lucru.
Instituii de drept civil

216
3.2.2. Nulitatea relativ poate fi invocat, n principiu, numai de persoana inte-
resat
Art. 1248 alin. (2) C.civ. dispune c nulitatea relativ poate fi invocat numai de
cel al crui interes este ocrotit prin dispoziia legal nclcat.
[1]

Aceast regul se justific prin aceea c nulitatea relativ este menit s ocro-
teasc un interes individual (particular).
Trebuie ns subliniat c, dei regula n discuie este formulat restrictiv, totui,
posibilitatea de a invoca nulitatea relativ a unui act juridic aparine unui cerc mai
larg de persoane. Astfel, nulitatea relativ poate fi invocat:
de cel al crui interes a fost nesocotit la ncheierea actului juridic (de exemplu,
de victima violenei, de titularul dreptului de preempiune n msura n care ncl-
carea acestui drept atrage nulitatea relativ etc.);
[2]

de reprezentantul legal al celui lipsit de capacitate de exerciiu, care de altfel
este cel care ncheie actul juridic pentru incapabil, aa nct, cu att mai mult,
trebuie s aib dreptul de a invoca nulitatea menit s l ocroteasc pe cel aflat
sub protecia sa;
de ocrotitorului legal al minorului cu capacitate de exerciiu restrns;
[3]

de succesorii prii ocrotite prin norma juridic nclcat la ncheierea actului
juridic, cu excepia aciunilor intuitu personae;

[1]
Spre exemplu, s-a decis c, n cazul unui contract de vnzare ncheiat sub imperiul
dolului exercitat de cumprtoare, soul vnztoarei nu poate cere anularea contractului n
contradictoriu cu cumprtoarea I.C.C.J., s. civ. i de propr. int., dec. nr. 4564/2005,
www.scj.ro.
[2]
De regul, persoana interesat s invoce nulitatea relativ este una dintre prile
actului juridic. Sunt, ns, cazuri n care norma juridic nerespectat la ncheierea actului
juridic ocrotete interesele unei tere persoane, iar nu interesele uneia dintre prile actului
juridic, astfel nct nulitatea relativ nu va putea fi invocat de vreuna dintre prile actului
juridic, ci de ctre terul respectiv. Interesul de a invoca nulitatea relativ a unui legat pentru
vicierea consimmntului testatorului aparine motenitorilor legali, care, prin ipotez, nu
sunt pri n actul juridic a crui nulitate o invoc.
Subliniem c aciunea n anularea actului juridic pentru nclcarea dispoziiilor legale
referitoare la capacitatea de exerciiu poate fi invocat i de minorul care a mplinit vrsta de
14 ani [art. 46 alin. (3) C.civ.]. De asemenea, potrivit art. 44 alin. (2) C.civ., cel lipsit de capa-
citate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns poate invoca i singur, n ap-
rare, anulabilitatea actului pentru incapacitatea sa rezultat din minoritate ori din punerea
sub interdicie judectoreasc.
[3]
Ocrotitorul legal sau reprezentantul legal poate s invoce anulabilitatea nu numai
pentru ncheierea actului juridic cu nclcarea regulilor referitoare la capacitatea de exerciiu
[art. 46 alin. (2) C.civ.], ci pentru orice cauz de nulitate relativ. Aceast soluie se fun-
damenteaz pe o interpretare extensiv i teleologic a art. 2529 alin. (1) lit. c) C.civ.; dac
prescripia extinctiv curge de la data cnd reprezentantul legal sau ocrotitorul legal
cunoate cauza de anulare, nseamn, implicit, c acesta o poate i invoca, fiindc altfel nu
s-ar mai atinge scopul legii de a asigura o protecie real celui cu capacitate de exerciiu
restrns, iar, pe de alt parte, cerina cunoaterii de ctre reprezentantul legal sau ocro-
titorul legal a cauzei de nulitate relativ ar fi n mare msur inutil dac acesta nu ar putea
solicita anularea.
II. Actul juridic civil

217
de creditorii chirografari ai prii ocrotite, pe calea aciunii oblice, afar de cazul
n care ar fi vorba de drepturi sau aciuni strict personale (art. 1560-1561 C.civ.);
[1]

de procuror, n condiiile prevzute de art. 45 C.proc.civ., precum i atunci
cnd actul juridic s-a ncheiat fr autorizarea instanei de tutel, dei o asemenea
autorizare era necesar, potrivit legii [art. 46 alin. (3) C.civ.].
n sfrit, mai reinem c, potrivit art. 1248 alin. (3) C.civ., nulitatea relativ nu
poate fi invocat din oficiu de instana judectoreasc. n schimb, dac este cazul,
notarul public trebuie s invoce motivul de nulitate relativ dac are cunotin de
existena acestuia i s refuze autentificarea actului, iar aceasta indiferent dac
prile solicit ncheierea actului juridic n forma ad validitatem cerut de lege sau
autentificarea unui act juridic deja ncheiat i pentru care legea nu pretinde forma
autentic.
[2]

3.2.3. Nulitatea relativ este prescriptibil pe cale de aciune i imprescriptibil
pe cale de excepie
Art. 1249 alin. (2) teza I C.civ. prevede c nulitatea relativ poate fi invocat pe
cale de aciune numai n termenul de prescripie stabilit de lege.
Acelai alineat, curmnd o controvers doctrinar, consacr, n teza a II-a,
imprescriptibilitatea nulitii relative invocate pe cale de excepie, dispunnd c
partea creia i se cere executarea contractului poate opune oricnd nulitatea
relativ a contractului, chiar i dup mplinirea termenului de prescripie a dreptului
la aciunea n anulare. Prin derogare ns de la aceast din urm regul, invoca-
rea nulitii relative pentru leziune pe cale de excepie este, potrivit art. 1123
alin. (2) C.civ., supus prescripiei extinctive n aceleai condiii ca i invocarea
nulitii relative pe cale de aciune.
3.2.4. Nulitatea relativ poate fi acoperit prin confirmare expres ori tacit
Art. 1248 alin. (4) C.civ. dispune c actul juridic anulabil este susceptibil de con-
firmare.
Avnd menirea de a ocroti anumite interese individuale (particulare), este firesc
ca persoana interesat s poat renuna n mod valabil la dreptul de a invoca nuli-
tatea relativ, dac apreciaz c acest fapt este conform intereselor sale. Renun-
area la un asemenea drept are ca efect acoperirea nulitii relative (deci conso-
lidarea actului juridic anulabil) i se realizeaz prin confirmare.
Aadar, confirmarea este acel act juridic unilateral prin care se renun la
dreptul de a invoca nulitatea relativ.
Confirmarea poate s fie expres sau tacit.

[1]
n acest sens, menionm I.C.C.J., s. civ. i de propr. int., dec. nr. 3255/2005,
www.scj.ro.
[2]
Art. 1258 C.civ. prevede c n cazul anulrii sau constatrii nulitii contractului
ncheiat n form autentic pentru o cauz de nulitate a crei existen rezult din nsui
textul contractului, partea prejudiciat poate cere obligarea notarului public la repararea
prejudiciilor suferite, n condiiile rspunderii civile delictuale pentru fapta proprie.
Instituii de drept civil

218
Pentru a fi valabil, actul de confirmare expres trebuie s ndeplineasc urm-
toarele cerine:
s provin de la cel ndreptit s invoce nulitatea relativ i s fie fcut n
deplin cunotin de cauz, adic numai cunoscnd cauza de nulitate i, n caz
de violen, numai dup ncetarea acesteia [art. 1263 alin. (2) C.civ.];
viciul care afecta actul juridic anulabil (cauza de nulitate relativ) s fi ncetat
n momentul confirmrii (n caz contrar, nsui actul de confirmare este anulabil) i
s fie ntrunite, la momentul confirmrii, toate celelalte condiii de validitate
[art. 1263 alin. (1) C.civ.];
[1]

s cuprind obiectul, cauza i natura obligaiei i s fac meniune despre
motivul aciunii n anulare, precum i despre intenia de a repara viciul pe care se
ntemeiaz acea aciune (art. 1264 C.civ.).
Confirmarea tacit rezult din fapte care nu las nicio ndoial asupra inteniei
de acoperire a nulitii relative. Astfel, executarea voluntar a unui act juridic lovit
de nulitate relativ reprezint o confirmare tacit (este, ns, necesar ca persoana
respectiv s fi cunoscut cauza de nulitate relativ i s fi executat actul n cuno-
tin de cauz). n acest sens, art. 1263 alin. (5) C.civ. prevede c, n lipsa con-
firmrii exprese, este suficient ca obligaia s fie executat n mod voluntar la data
la care ea putea fi valabil confirmat de ctre partea interesat.
Mai reinem c, potrivit art. 1263 alin. (6) C.civ., persoana care poate invoca
nulitatea poate s fie pus n ntrziere printr-o notificare prin care partea intere-
sat s i solicite fie s confirme contractul anulabil, fie s exercite aciunea n
anulare, n termen de 6 luni de la notificare, sub sanciunea decderii din dreptul
de a cere anularea contractului.
Confirmarea, indiferent dac este expres ori tacit, are ca efect validarea actu-
lui juridic lovit de nulitate relativ, iar acest efect se produce retroactiv (ex tunc),
adic de la data cnd a fost ncheiat actul juridic confirmat. Astfel, potrivit art. 1265
alin. (1) C.civ., confirmarea i produce efectele din momentul ncheierii contrac-
tului i atrage renunarea la mijloacele i excepiile ce puteau fi opuse, sub rezerva
ns a drepturilor dobndite i conservate de terii de bun-credin.
Dac fiecare dintre pri poate invoca nulitatea contractului sau mai multe pri
o pot invoca mpotriva alteia, confirmarea fcut de una dintre acestea nu mpie-
dic invocarea nulitii de ctre celelalte pri [art. 1265 alin. (2) C.civ.].
Confirmarea unui contract anulabil pentru vicierea consimmntului prin dol
sau violen nu implic, prin ea nsi, renunarea la dreptul de a cere daune-
interese [art. 1263 alin. (3) C.civ.].
Confirmarea nulitii relative nu trebuie confundat cu ratificarea, aceasta din
urm fiind actul prin care o persoan devine parte n actul juridic ncheiat n lipsa
ori cu depirea mputernicirii necesare pentru a ncheia actul respectiv.

[1]
Este aproape inutil s precizm c nu se poate renuna la dreptul de a invoca nulitatea
relativ prin chiar actul juridic anulabil. Prin ipotez, confirmarea poate s intervin numai
ulterior ncheierii actului juridic afectat de o cauz de nulitate relativ, neputnd mbrca
forma unei clauze inserate n acesta.
II. Actul juridic civil

219
De asemenea, confirmarea nu se confund nici cu refacerea actului, deoarece
n cazul acesteia ia natere un nou act juridic, care i produce efectele din acel
moment, pe cnd confirmarea opereaz retroactiv. Potrivit art. 1259 C.civ., con-
tractul nul poate fi refcut, n tot sau n parte, cu respectarea tuturor condiiilor
prevzute de lege la data refacerii lui. n toate cazurile, contractul refcut nu va
produce efecte dect pentru viitor, iar nu i pentru trecut. Dei, aparent ar rezulta
c acest text de lege ar viza numai actele juridice lovite de nulitate absolut, nu
trebuie exclus refacerea unui act juridic lovit de nulitate relativ (de exemplu,
pentru leziune).
n sfrit, este necesar s se fac deosebire ntre confirmare i actul recognitiv,
prin acesta din urm recunoscndu-se un act juridic preexistent numai n privina
existenei lui, iar nu i cu privire la validitatea lui, ceea ce nseamn c persoana
interesat nu renun la dreptul de a invoca, dac este cazul, nulitatea relativ a
actului juridic preexistent.
3.3. Regimul juridic al nulitii absolute
3.3.1. Enumerarea regulilor care guverneaz regimul juridic al nulitii absolute
n cazul nulitii absolute, regimul juridic al acesteia se concretizeaz n urm-
toarele reguli:
nulitatea absolut poate fi invocat de oricine are interes (prile actului juri-
dic, avnzii-cauz ai prilor, alte persoane care nu au participat la ncheierea
actului juridic, dar care ar justifica un interes propriu), de instan din oficiu, de
procuror, precum i de alte organe prevzute de lege;
nulitatea absolut poate fi invocat oricnd, pe cale de aciune sau de
excepie, fiind deci imprescriptibil;
n principiu, nulitatea absolut nu poate fi acoperit prin confirmare (nici
expres i nici tacit).
3.3.2. Nulitatea absolut poate fi invocat de oricine are interes, de instan,
de procuror sau de alte organe prevzute de lege
Aceast regul i gsete justificarea n faptul c nulitatea absolut este
menit s ocroteasc un interes general, aa nct trebuie s se dea posibilitatea
unui cerc larg de persoane sau organe s invoce o asemenea nulitate a unui act
juridic civil.
De reinut c, pentru instan, invocarea nulitii absolute a actului juridic dedus
judecii este nu numai o posibilitate, ci chiar o obligaie. n acest sens, art. 1247
alin. (3) C.civ. prevede c instana este obligat s invoce din oficiu nulitatea
absolut.
ns, invocarea din oficiu de ctre instan a nulitii absolute nu trebuie ne-
leas n sensul c instana ar putea s se sesizeze din oficiu cu o aciune n
declararea nulitii absolute a unui act juridic i nici c instana ar putea, n lipsa
unei cereri exprese formulate ntr-un litigiu privind actul juridic ncheiat cu neso-
Instituii de drept civil

220
cotirea unei norme juridice care ocrotete un interes general, s se pronune n
dispozitivul hotrrii asupra nulitii (adic s declare nul actul juridic respectiv),
deoarece s-ar nclca principiul disponibilitii.
Atunci cnd se spune c instana poate s invoce din oficiu nulitatea absolut a
unui act juridic, trebuie avut n vedere ipoteza n care una dintre pri declan-
eaz un litigiu civil avnd ca obiect executarea unui act juridic (n alte cuvinte,
reclamantul solicit obligarea prtului la executarea prestaiei ce i revine potrivit
acelui act juridic, de exemplu, se cere ca prtul s fie obligat la predarea lucrului
pe care l-a vndut reclamantului) sau, mai larg, i ntemeiaz pretenia mpotriva
prtului pe un anumit act juridic, iar instana, constatnd c actul juridic ce consti-
tuie fundamentul preteniei supuse judecii este lovit de nulitate absolut, va res-
pinge cererea de chemare n judecat ca nefondat (nentemeiat),
[1]
fr ns a
pronuna i nulitatea actului juridic respectiv (afar de cazul n care prtul, prin
cerere reconvenional, a solicitat anularea).
Se mai impune nc o precizare, care vizeaz tot un aspect de ordin procesual.
Avnd n vedere condiiile exercitrii aciunii civile (mai exact, condiia interesului,
prin care se nelege folosul practic urmrit de cel care recurge la aciunea civil,
cu meniunea c, n principiu, interesul procesual trebuie s fie personal), rezult
c nulitatea absolut nu poate s fie invocat de o persoan complet strin de
actul juridic respectiv, ntruct o astfel de persoan nu ar justifica un interes pro-
priu, care s fie n legtur cu cauza nulitii absolute a actului juridic respectiv.
Aadar, dei nulitatea absolut ocrotete un interes general, un asemenea inte-
res nu exclude existena i a unui interes individual (personal), iar persoana care
invoc nulitatea absolut a unui act juridic trebuie s urmreasc obinerea unui
folos propriu din anularea actului respectiv; n caz contrar, aciunea va fi respins
ca lipsit de interes.
Numai n anumite cazuri, expres prevzute de lege, se recunoate legitimare
(calitate) procesual activ unor organe sau persoane care nu ar justifica un
interes propriu. n alte cuvinte, acordnd unui cerc larg de persoane posibilitatea
de a invoca nulitatea absolut a unui act juridic, legea le acord acestor persoane
calitate procesual activ, dar aceasta nu nseamn c, n mod automat, ele ar jus-
tifica i un interes propriu, deoarece, n privina condiiilor procesuale ale exercitrii
aciunii civile, calitatea procesual nu se confund cu interesul.
n sfrit, mai adugm c n cazul unei aciuni n nulitatea absolut a unui
contract exercitate de terul care justific un interes, calitatea procesual pasiv
aparine tuturor prilor contractante, deci terul trebuie s introduc aciunea n
nulitate absolut mpotriva tuturor prilor contractante, iar nu numai mpotriva
uneia dintre acestea. Nu putem admite c un contract ar putea s fie desfiinat
doar fa de unul dintre contractani, dar s fie valabil fa de cellalt contractant
(dac s-ar accepta c aciunea ar putea fi introdus i doar mpotriva uneia dintre

[1]
Mai mult, pentru a se asigura respectarea unui alt principiu care guverneaz procesul
civil [principiul contradictorialitii art. 129 alin. (5) teza a II-a C.proc.civ.], instana este obli-
gat s pun n discuia prilor problema nulitii absolute, fiind fr relevan c aceasta
este reinut doar ca un mijloc de aprare mpotriva preteniei reclamantului.
II. Actul juridic civil

221
pri, contractantul nechemat n judecat ar putea invoca inopozabilitatea hot-
rrii), deoarece efectele nulitii trebuie s opereze erga omnes. n schimb, dac
reclamantul i fundamenteaz pretenia pe un contract fa de care prtul este
ter (de exemplu, reclamantul dintr-o aciune n revendicare introdus mpotriva
simplului posesor se prevaleaz de contractul prin care o alt persoan i-a
transmis dreptul de proprietate asupra bunului aflat n posesia prtului), prtul
poate invoca nulitatea absolut pe cale de excepie fr a mai fi introdus n pro-
ces cealalt parte contractant, avnd n vedere c instana nu va pronuna i
desfiinarea contractului, ci doar va respinge pretenia reclamantului. Dac ns
prtul urmrete ca n dispozitivul hotrrii s se desfiineze contractul, atunci va
trebui s formuleze cerere reconvenional, fiind vorba despre unul din rarele
cazuri n care cererea reconvenional se introduce nu numai mpotriva recla-
mantului, ci i mpotriva unui ter fa de procesul respectiv.
3.3.3. Nulitatea absolut este imprescriptibil
Regula imprescriptibilitii nulitii absolute a actului juridic este prevzut de
art. 1249 alin. (1) C.civ., potrivit cruia, dac prin lege nu se prevede altfel, nuli-
tatea absolut poate fi invocat oricnd, fie pe cale de aciune, fie pe cale de
excepie. Aadar, nulitatea absolut a actului juridic nu este supus prescripiei
extinctive, indiferent dac se valorific pe cale de aciune sau pe cale de excepie.
De la regula potrivit creia nulitatea absolut este imprescriptibil extinctiv
exist o excepie, care rezult din art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001, potrivit
cruia, prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul
la aciune se prescrie n termen de un an de la data intrrii n vigoare a prezentei
legi (precizm c, prin O.U.G. nr. 145/2001, termenul de prescripie a fost mrit cu
3 luni). ntruct acest text de lege nu distinge ntre nulitatea absolut i nulitatea
relativ, se desprinde concluzia c sunt supuse prescripiei extinctive att aciunea
n declararea nulitii relative, ct i aciunea n declararea nulitii absolute a
actelor juridice care cad sub incidena acestei legi.
[1]

3.3.4. Nulitatea absolut, n principiu, nu poate fi acoperit prin confirmare
Potrivit art. 1247 alin. (4) C.civ., actul juridic lovit de nulitate absolut nu este
susceptibil de confirmare dect n cazurile prevzute de lege.
Aceast a treia regul a regimului juridic al nulitii absolute este consecina
primelor dou (care ar fi practic anihilate dac s-ar putea renuna valabil la dreptul
de a invoca nulitatea absolut) i se explic prin caracterul general al interesului
ocrotit de norma juridic a crei nclcare atrage nulitatea absolut. Mai mult, nuli-
tatea absolut putnd fi invocat de un cerc larg de persoane sau organe, ar fi
greu sau chiar imposibil (de exemplu, n cazul reprezentantului Ministerului Public,
adic al procurorului) ca toi cei care au un asemenea drept s renune la el prin
confirmarea actului nul absolut.

[1]
A se vedea i I.C.C.J., s. civ. i de propr. int., dec. nr. 528/2008, www.scj.ro.
Instituii de drept civil

222
Confirmarea expres ori tacit a nulitii absolute fiind, n principiu, inadmisibil,
rezult c un eventual act de confirmare ar fi i el lovit de nulitate absolut.
Menionm, ns, c legea prevede i unele excepii de la imposibilitatea
confirmrii actului juridic lovit de nulitate absolut.
Astfel, din art. 1010 C.civ., potrivit cruia, confirmarea unei liberaliti de ctre
motenitorii universali ori cu titlu universal ai dispuntorului atrage renunarea la
dreptul de a opune viciile de form sau orice alte motive de nulitate, fr ca prin
aceast renunare s se prejudicieze drepturile terilor, rezult c motenitorii
universali ori cu titlu universal ai dispuntorului pot confirma att donaiile, ct i
legatele fcute de autorul lor, indiferent de motivul de nulitate care le afecteaz,
deci inclusiv atunci cnd acestea ar fi lovite de nulitate absolut.
De asemenea, art. 303 C.civ., care reglementeaz acoperirea nulitii cstoriei
ncheiate cu nerespectarea dispoziiilor legale referitoare la vrsta matrimonial,
poate fi privit i ca un caz particular de confirmare tacit a nulitii absolute a
cstoriei.
Mai trebuie reinut c inadmisibilitatea confirmrii actului juridic lovit de nulitate
absolut nu trebuie confundat cu refacerea actului juridic nul absolut, refacere
care este admisibil i valabil, n msura n care sunt respectate dispoziiile legale
privitoare la condiiile de validitate, inclusiv cele nesocotite la ncheierea primului
act juridic. n cazul unei refaceri a actului juridic, primul act rmne lovit de nulitate
absolut, iar actul refcut este un nou act juridic, care i va produce efectele de la
data ncheierii sale, iar nu de la data cnd a fost ntocmit primul act.
Se vorbete uneori despre validarea actului juridic nul absolut prin ndeplinirea
ulterioar a cerinei legale nerespectate n momentul ncheierii lui, validare care ar
decurge din concepia despre nulitate. n ceea ce ne privete, apreciem c i
ntr-un asemenea caz actul juridic i va produce efectele de la data ndeplinirii
condiiei de validitate iniial nerespectate, afar de cazul n care printr-o norm spe-
cial s-ar dispune altfel [o asemenea norm ar fi, spre exemplu, art. 197 alin. (2)
C.civ., potrivit cruia, nulitatea absolut sau relativ a persoanei juridice se aco-
per n toate cazurile, dac, pn la nchiderea dezbaterilor n faa primei instane
de judecat, cauza de nulitate a fost nlturat]. Oricum, nici aceast situaie nu
trebuie confundat cu confirmarea.
3.4. Comparaie de regim juridic ntre nulitatea absolut i nulitatea relativ
Este de reinut c nu exist deosebire de efecte ntre nulitatea absolut i nuli-
tatea relativ, n ambele cazuri actul juridic lovit de nulitate fiind lipsit de efectele n
vederea crora a fost ncheiat i care contravin unei dispoziii legale referitoare la
condiiile sale de validitate.
Deosebirile de regim juridic ntre nulitatea absolut i nulitatea relativ pot fi
exprimate, sintetic, n felul urmtor:
dac nulitatea absolut poate fi invocat de oricine are interes, de procuror,
de alte organe prevzute de lege, precum i de instan din oficiu, aceasta din
urm avnd chiar obligaia s o invoce, nulitatea relativ poate fi invocat, n
principiu, numai de cel al crui interes a fost nesocotit la ncheierea actului juridic;
II. Actul juridic civil

223
nulitatea absolut este imprescriptibil, indiferent dac se invoc pe cale de
aciune sau pe cale de excepie, n schimb, nulitatea relativ este supus prescrip-
iei extinctive dac se invoc pe cale de aciune i imprescriptibil dac se invoc
pe cale de excepie;
dac nulitatea absolut, n principiu, nu poate fi acoperit prin confirmare,
nulitatea relativ poate fi confirmat, expres sau tacit.
4. Efectele nulitii
4.1. Consideraii generale
4.1.1. Noiunea de efecte ale nulitii
Prin efectele nulitii actului juridic civil nelegem consecinele juridice ale apli-
crii sanciunii nulitii, adic urmrile datorate desfiinrii n ntregime sau n parte
a unui act juridic civil care a fost ncheiat cu nclcarea dispoziiilor legale refe-
ritoare la condiiile sale de validitate.
Aadar, esena efectelor nulitii este exprimat n chiar definiia nulitii i
const n lipsirea actului juridic civil de efectele contrare normelor juridice edictate
pentru ncheierea sa valabil.
Efectul nulitii actului juridic civil este exprimat foarte sugestiv prin adagiul
quod nullum est, nullum producit effectum.
Generic, efectul nulitii const n desfiinarea raportului juridic civil nscut din
actul juridic civil lovit de aceast sanciune i, prin aceasta, restabilirea legalitii.
Concret ns, efectele nulitii difer, n primul rnd, dup cum nulitatea este
total sau parial, iar, n al doilea rnd, n funcie de ceea ce s-a ntmplat dup
ncheierea actului juridic civil lovit de nulitate, mai exact, dup cum actul a fost sau
nu executat i dup cum au fost ncheiate sau nu acte juridice ulterioare n legtur
cu aceleai drepturi.
Sub cel de-al doilea aspect menionat mai sus, vom distinge urmtoarele
ipoteze:
dac actul juridic nu a fost executat pn n momentul n care este anulat,
aplicarea sanciunii nulitii nseamn c acel act nu mai poate fi executat nici dup
acest moment, deci partea sau prile actului juridic se afl n situaia n care nu ar
fi fcut actul juridic respectiv. n consecin, cel pentru care actul juridic ar fi urmat
s dea natere la drepturi subiective civile nu i va mai putea exercita aceste
drepturi, care sunt socotite c nu s-au nscut, iar cel pentru care actul urma s dea
natere la obligaii civile nu va mai fi inut s le aduc la ndeplinire;
dac actul juridic a fost executat, n tot sau n parte, pn n momentul decla-
rrii nulitii, aplicarea nulitii nseamn desfiinarea retroactiv a actului juridic,
precum i restituirea, reciproc sau, dup caz, unilateral, a prestaiilor efectuate n
temeiul acelui act;
dac actul juridic a fost executat, iar, pn n momentul declarrii nulitii, una
dintre prile acestuia a ncheiat un act juridic cu o ter persoan, prin care fie s-a
transmis dreptul nscut din actul nul, fie s-a constituit ori s-a transmis un drept n
Instituii de drept civil

224
strns legtur cu dreptul nscut din actul nul, aplicarea sanciunii nulitii presu-
pune desfiinarea retroactiv a actului juridic executat (actul juridic primar), resti-
tuirea prestaiilor efectuate n baza acestui act, precum i desfiinarea actului juridic
subsecvent.
4.1.2. Enumerarea principiilor efectelor nulitii
Ipotezele menionate mai sus permit evidenierea celor trei principii ale efectelor
nulitii:
retroactivitatea efectelor nulitii, n sensul c efectele nulitii se produc din
momentul ncheierii actului juridic;
repunerea n situaia anterioar (restitutio in integrum), care se realizeaz prin
restituirea prestaiilor efectuate n temeiul actului juridic anulat;
anularea att a actului juridic iniial, ct i a actului juridic subsecvent (resoluto
iure dantis, resolvitur ius accipientis).
Ct privete corelaia dintre principiile efectelor nulitii, este de observat c
principiul retroactivitii efectelor nulitii determin principiul restabilirii situaiei
anterioare, n sensul c retroactivitatea nu ar nsemna practic nimic dac tot ceea
ce s-a prestat n temeiul actului juridic lovit de nulitate nu ar fi supus restituirii.
Principiul retroactivitii determin (nu ns direct, ci indirect, adic prin intermediul
principiului restabilirii situaiei anterioare) i principiul anulrii actului subsecvent ca
urmare a anulrii actului iniial, n sensul c dreptul transmis prin actul juridic nul,
fiind desfiinat retroactiv, este supus restituirii, dar aceast restituire nu se poate
face dect prin desfiinarea actului subsecvent de transmitere ctre un subdobn-
ditor sau prin care s-a constituit un drept n legtur cu acesta.
Se poate spune c ultimele dou principii menionate mai sus apar drept conse-
cine ale principiului retroactivitii efectelor nulitii, reprezentnd, totodat, mij-
loace de asigurare efectiv a retroactivitii.
Principiile efectelor nulitii sunt consecine ale principiului mai larg quod nullum
est, nullum producit effectum, care se manifest i se realizeaz tocmai prin cele
trei principii menionate mai sus. De aici se poate desprinde concluzia c excepiile
de la principiile efectelor nulitii constituie, n acelai timp, i limitri ale principiului
quod nullum est, nullum producit effectum.
4.2. Principiul retroactivitii efectelor nulitii
4.2.1. Noiune
Prin principiul retroactivitii efectelor nulitii nelegem regula potrivit creia
nulitatea produce efecte nu numai pentru viitor, ci i pentru trecut, adic efectele
nulitii se produc din chiar momentul ncheierii actului juridic civil.
Aadar, vor fi nlturate i efectele actului juridic care s-au produs ntre momen-
tul ncheierii acestuia i momentul anulrii efective a actului. n temeiul retroac-
tivitii efectelor nulitii actului juridic civil, prile ajung n situaia n care s-ar fi
aflat dac nu ar fi ncheiat acel act juridic.
II. Actul juridic civil

225
Acest prim principiu al efectelor nulitii este consacrat de art. 1254 alin. (1)
C.civ., potrivit cruia, contractul lovit de nulitate absolut sau anulat este conside-
rat a nu fi fost niciodat ncheiat, textul de lege aplicndu-se, pe temeiul art. 1325
C.civ., i actelor juridice unilaterale lovite de nulitate absolut sau de nulitate
relativ.
4.2.2. Excepii
Exist unele cazuri n care, pentru anumite raiuni, sunt meninute efectele
produse ntre momentul ncheierii actului juridic i momentul anulrii acestuia, deci
cazuri cnd nulitatea produce efecte numai pentru viitor.
n ceea ce ne privete, vom reine urmtoarele excepii de la principiul retroacti-
vitii efectelor nulitii actului juridic:
cazul cstoriei putative [art. 304 alin. (1) C.civ.], n sensul c efectul retro-
activ al declarrii nulitii cstoriei este nlturat fa de soul care a fost de bun-
credin la ncheierea cstoriei, care pstreaz statutul de so dintr-o cstorie
valabil pe perioada cuprins ntre momentul ncheierii cstoriei i cel n care
hotrrea judectoreasc de anulare a cstoriei devine definitiv;
cazul copiilor dintr-o cstorie anulat [art. 305 alin. (1) C.civ.], n sensul c
anularea cstoriei nu produce niciun efect n privina copiilor din aceast cstorie
nu numai pentru trecut, dar nici mcar pentru viitor (se observ c, n acest caz,
principiul ocrotirii intereselor minorului nltur nu numai retroactivitatea efectelor
nulitii, ci nsi nulitatea, desigur numai n privina situaiei legale a copiilor rezul-
tai din cstoria care ulterior a fost anulat);
cazul minorului de bun-credin la ncheierea cstoriei, care pstreaz
capacitatea deplin de exerciiu dobndit ca efect al ncheierii acelei cstorii i
ulterior anulrii cstoriei [art. 39 alin. (2) C.civ.];
modificarea numelui de familie numai pentru viitor, n cazul anulrii recunoa-
terii de filiaie, precum i n cazul anulrii cstoriei, purtarea numelui de familie
pn la data desfiinrii recunoaterii voluntare de filiaie, cstoriei fiind un fapt
ireversibil;
cazul declarrii nulitii unei persoane juridice [art. 198 alin. (1) C.civ. prevede
c de la data la care hotrrea judectoreasc de constatare sau declarare a
nulitii a devenit definitiv, persoana juridic nceteaz fr efect retroactiv i intr
n lichidare].
4.3. Principiul restabilirii situaiei anterioare (restitutio in integrum)
4.3.1. Noiune
Principiul restabilirii situaiei anterioare (repunerii n situaia anterioar) este
acea regul de drept potrivit creia tot ce s-a executat n baza unui act juridic
anulat trebuie restituit, astfel nct prile raportului juridic s ajung n situaia n
care acel act juridic nu s-ar fi ncheiat.
Instituii de drept civil

226
Ca i principiul retroactivitii, principiul restitutio in integrum vizeaz efectele
nulitii actului juridic ntre prile raportului juridic nscut din actul respectiv, iar nu
i efectele fa de teri.
Acest principiu este consecina principiului retroactivitii efectelor nulitii i,
totodat, apare ca un mijloc de asigurare a eficienei lui practice.
Principiul este consacrat de art. 1254 alin. (3) C.civ., care prevede c n cazul
n care contractul este desfiinat, fiecare parte trebuie s restituie celeilalte, n natu-
r sau prin echivalent, prestaiile primite, potrivit prevederilor art. 1639 1647,
chiar dac acestea au fost executate succesiv sau au avut un caracter continuu,
fiind aplicabil, pe temeiul art. 1325 C.civ., i actelor juridice unilaterale lovite de
nulitate.
4.3.2. Aspecte procesuale
Trebuie reinut c aciunea n restituirea prestaiilor efectuate n baza unui act
juridic anulat nu se confund cu nsi aciunea n nulitate.
Aadar, sub aspect procesual, cel interesat poate s aleag una dintre urm-
toarele dou ci procedurale:
s solicite, n acelai timp, att declararea nulitii, ct i restabilirea situaiei
anterioare, ipotez n care actul de procedur prin care se declaneaz procesul
civil va avea dou capete de cerere, i anume un capt de cerere principal, prin
care se solicit declararea nulitii actului juridic, precum i un capt de cerere
accesoriu, prin care se solicit restituirea prestaiilor efectuate n temeiul actului
juridic respectiv (acest din urm capt de cerere va fi soluionat pe fond numai
dac se va admite captul de cerere principal);
s solicite mai nti anularea actului juridic, iar, dac instana va dispune des-
fiinarea acestuia, s declaneze un al doilea proces, avnd ca obiect restituirea
prestaiilor efectuate n baza actului juridic anulat.
Subliniem c, dac reclamantul nu a cerut dect anularea actului juridic, iar nici
prtul (cealalt parte contractant) nu a solicitat, pe calea cererii reconvenionale,
restituirea prestaiilor efectuate, instana nu poate s dispun din oficiu restabilirea
situaiei anterioare, ntruct s-ar nclca principiul disponibilitii [art. 129 alin. (6)
C.proc.civ.], principiu specific procesului civil i care prevaleaz fa de regulile
dreptului material.
Pentru ipoteza n care cumprtorul unui bun cere desfiinarea contractului,
solicitnd i restituirea preului, fr a meniona nimic despre restituirea bunului
ctre partea advers (deci reclamantul solicit doar restituirea propriei prestaii),
s-a ridicat problema dac restituirea prestaiei prtului se dispune numai n cazul
cnd acesta a formulat cerere reconvenional ori poate fi dispus i n baza
solicitrii formulate prin ntmpinare. Soluiile majoritare sunt n sensul c instana
nvestit cu soluionarea unei astfel de cereri n desfiinare a contractului este
obligat s se pronune cu privire la repunerea ambelor pri n situaia anterioar,
prin restituirea prestaiei fiecruia, indiferent dac prtul a solicitat expres restitui-
rea prestaiei sale, nefiind, deci, necesar cererea reconvenional, astfel c nu se
pune problema timbrrii, inclusiv n cazul n care se formuleaz o astfel de cerere.
II. Actul juridic civil

227
Aadar, dac una dintre pri solicit restituirea prestaiei pe care a executat-o,
instana va dispune i restituirea prestaiei executate de cealalt parte.
4.3.3. Excepii de la principiul restitutio in integrum
Constituie excepii de la principiul restitutio in integrum acele situaii n care,
pentru anumite raiuni, prestaiile efectuate n temeiul actului juridic desfiinat nu
sunt supuse restituirii, ci sunt meninute n tot sau n parte.
n ceea ce ne privete, apreciem c sunt excepii de la principiul restitutio in
integrum urmtoarele:
pstrarea de ctre posesorul (dobnditorul dintr-un act juridic translativ ori
constitutiv de drepturi reale principale asupra unui bun frugifer) de bun-credin,
n temeiul art. 948 C.civ. i art. 1645 alin. (1) C.civ, a fructelor culese n intervalul
de timp ct a durat buna sa credin. Spre exemplu, printr-un act juridic ncheiat cu
nesocotirea unor dispoziii legale referitoare la condiiile sale de validitate, Primus i
transmite lui Secundus dreptul de proprietate asupra unui bun frugifer; dei princi-
piul retroactivitii efectelor nulitii ar impune ca Secundus s i restituie lui Primus
fructele acelui bun i pe care le-a cules, ntruct se consider c el nu a fost
niciodat proprietarul acelui bun, deci nu a avut niciuna dintre prerogativele dreptu-
lui de proprietate (aici intereseaz prerogativa de a culege fructele), totui, Secun-
dus, n msura n care a fost de bun-credin (ceea ce nseamn c, la ncheierea
actului juridic, a avut convingerea c a dobndit n mod valabil dreptul de pro-
prietate, deci nu a cunoscut cauza de nulitate), va reine fructele culese n inter-
valul de timp ct a durat buna sa credin (buna-credin nceteaz, cel mai trziu,
n momentul introducerii cererii n declararea nulitii, fiind ns posibil s nceteze
i nainte de acest moment),
[1]
urmnd a restitui numai bunul, precum i fructele
dobndite ulterior momentului n care a ncetat buna-credin (de asemenea, dac
este cazul, va restitui productele, indiferent de buna sau de reaua sa credin);
cazul celui lipsit de capacitate de exerciiu sau cu capacitate de exerciiu
restrns, care este inut s restituie prestaiile primite numai n limita folosului
realizat (art. 47 C.civ.), apreciat la data cererii de restituire, afar de ipoteza cnd,
cu intenie sau din culp grav, a fcut ca restituirea s fie imposibil, situaie n
care va fi inut la restituirea integral (art. 1647 C.civ.). Aceast excepie este
justificat de principiul ocrotirii minorilor i a persoanelor puse sub interdicie
judectoreasc (spre exemplu, s presupunem c un minor vinde un lucru al su
unei persoane capabile, iar cu o parte din suma obinut ca pre se pltete o
datorie pe care minorul o avea fa de o alt persoan, restul sumei fiindu-i furat;

[1]
Astfel, s-a decis c declararea nulitii unui contract de vnzare nu justific obligaia
cumprtorului la restituirea fructelor culese, dect ncepnd cu data introducerii aciunii n
anularea contractului respectiv, deoarece pentru perioada anterioar el era ndreptit s le
culeag, n virtutea exercitrii posesiei cu bun-credin asupra bunului ce a constituit
obiectul vnzrii; de asemenea, vnztorul urmeaz s fie obligat la plata dobnzii aferente
sumei pe care a primit-o ca pre al vnzrii tot numai de la data introducerii aciunii n anularea
vnzrii Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 322/1980, n C.D. 1980, p. 63; dec. nr. 1005/1985, n
C.D. 1985, p. 34.
Instituii de drept civil

228
ulterior, se anuleaz contractul de vnzare, ns restabilirea situaiei anterioare va
fi numai parial, n sensul c minorul va redobndi lucrul i va restitui numai acea
parte din preul vnzrii pe care a folosit-o pentru stingerea datoriei sale fa de
tera persoan, deoarece numai de aceasta a profitat efectiv);
cazul n care i-ar gsi aplicare art. 580 C.civ., ipoteza fiind urmtoarea: se
ncheie, cu nclcarea unei condiii de validitate, un act juridic prin care se transfer
proprietatea unor materiale de construcie, care sunt ncorporate n terenul
proprietatea cumprtorului, iar numai dup aceasta se anuleaz actul juridic de
nstrinare a materialelor respective (este ns posibil ca excepia de la restitutio in
integrum s fie doar parial, anume atunci cnd la data anulrii actului juridic
numai o parte din materiale se gsesc ncorporate n sol, celelalte materiale fiind
nc nefolosite; deoarece cu privire la acestea din urm nu opereaz accesiunea,
nseamn c proprietarul terenului le va restitui i va primi, la rndul lui, numai
partea din preul pe care l pltise ce corespunde materialelor restituite);
cazul cnd dobnditorul dintr-un act juridic prin care s-a transmis ori constituit
dreptul de proprietate sau un alt drept real principal, lovit de nulitate, ar putea
invoca uzucapiunea;
cazul n care a intervenit prescripia extinctiv a aciunii n restituirea presta-
iilor executate n temeiul actului juridic lovit de nulitate.
n doctrina corespunztoare reglementrii anterioare, se admitea c exist nc
dou excepii de la principiul restitutio in integrum, anume meninerea, pn la data
anulrii, a efectelor produse de un contract cu executare succesiv, precum i
cazul aplicrii principiului nemo auditur propriam turpitudinem allegans (nimnui nu
i este ngduit s se prevaleze de propria incorectitudine sau imoralitate pentru a
obine protecia judiciar a unui drept) la actele juridice cu obiect imoral sau cauz
imoral. Codul civil din 2009 nu a reinut ns i aceste excepii. Astfel, potrivit
art. 1254 alin. (3) C.civ., restituirea prestaiilor se realizeaz chiar dac acestea au
fost executate succesiv sau dac au avut un caracter continuu, iar, dac este
cazul, potrivit art. 1640 alin. (1) C.civ., restituirea se va face prin echivalent. De
asemenea, art. 1638 C.civ. stipuleaz c prestaia primit sau executat n temeiul
unei cauze ilicite sau imorale rmne ntotdeauna supus restituirii.
4.3.4. Modaliti de restituire
Restituirea se face n natur sau prin echivalent [art. 1637 alin. (1) C.civ.], cu
precizarea c regula o constituie restituirea n natur.
Dac restituirea nu poate avea loc n natur din cauza imposibilitii sau a unui
impediment serios ori dac restituirea privete prestarea unor servicii deja efec-
tuate, restituirea se face prin echivalent, valoarea prestaiilor apreciindu-se la mo-
mentul la care debitorul a primit ceea ce trebuie s restituie [art. 1640 alin. (1) i (2)
C.civ.].
Pentru ipoteza pieirii totale i nefortuite sau a nstrinrii bunului supus resti-
tuirii, art. 1641 C.civ. distinge dou situaii. Dac debitorul obligaiei de restituire a
fost de rea-credin ori obligaia de restituire provine din culpa sa (cauza de nulitate
i este imputabil), atunci restituirea se face n funcie de valoarea cea mai mare
II. Actul juridic civil

229
dintre valoarea bunului la momentul la care l-a primit i valoarea bunului la
momentul pierderii ori al nstrinrii. Dac debitorul obligaiei de restituire a fost de
bun-credin i obligaia de restituire nu provine din culpa sa, atunci el este inut
s plteasc valoarea bunului, considerat fie la momentul primirii sale, fie la acela
al pierderii ori al nstrinrii, n funcie de cea mai mic dintre aceste valori.
Pentru ipoteza pieirii totale i fortuite a bunului supus restituirii, art. 1642 C.civ.
distinge aceleai dou situaii. Dac debitorul obligaiei de restituire a fost de rea-
credin ori obligaia de restituire provine din culpa sa, el nu este liberat de resti-
tuire dect dac dovedete c bunul ar fi pierit i n cazul n care, la data pieirii, ar
fi fost deja predat creditorului. Dac debitorul obligaiei de restituire a fost de bun-
credin i obligaia de restituire nu provine din culpa sa, el este liberat de aceast
obligaie, ns trebuie s cedeze creditorului obligaiei de restituire fie indemnizaia
ncasat pentru aceast pieire, fie, atunci cnd nu a ncasat-o nc, dreptul de a
primi aceast indemnizaie.
Dac bunul ce face obiectul restituirii a suferit o pierdere parial, cum este o
deteriorare sau o alt scdere de valoare, cel obligat la restituire este inut s l
indemnizeze pe creditor, cu excepia cazului n care pierderea rezult din folosina
normal a bunului sau dintr-o mprejurare neimputabil debitorului. Atunci cnd
cauza restituirii este imputabil creditorului, bunul ce face obiectul restituirii trebuie
napoiat n starea n care se gsete la momentul introducerii aciunii, fr
despgubiri, afar de cazul cnd aceast stare este cauzat din culpa debitorului
restituirii [art. 1643 alin. (1) i (2) C.civ.].
Dac debitorul care trebuie s restituie bunul n natur a efectuat cheltuieli
privitoare la acel bun, el poate solicita obligarea celeilalte pri s i restituie aceste
cheltuieli, urmnd a se deosebi tot dup cum el a fost de rea-credin ori cauza
restituirii i este imputabil, caz n care se aplic regulile prevzute n materia acce-
siunii pentru posesorul de rea-credin sau, dimpotriv, a fost de bun-credin i
obligaia de restituire nu i este imputabil, caz n care se aplic regulile prevzute
n materia accesiunii pentru posesorul de bun-credin (art. 1644 C.civ.).
Dac debitorul obligaiei de restituire a bunului a fost de bun-credin, nu
numai c dobndete fructele produse de bunul supus restituirii (suportnd ns
cheltuielile angajate cu producerea lor), dar nu datoreaz nicio indemnizaie pentru
folosina bunului, cu excepia cazului n care aceast folosin a fost obiectul
principal al prestaiei i a cazului n care bunul era, prin natura lui, supus unei
deprecieri rapide. Atunci cnd cel obligat la restituire a fost de rea-credin ori cnd
cauza restituirii i este imputabil, el este inut, dup compensarea cheltuielilor
angajate cu producerea lor, s restituie fructele pe care le-a dobndit sau putea s
le dobndeasc i s l indemnizeze pe creditor pentru folosina pe care bunul i-a
putut-o procura [art. 1645 alin. (1) i (2) C.civ.].
Cheltuielile efectuate cu restituirea prestaiilor se suport, potrivit art. 1646
C.civ., fie de pri proporional cu valoarea prestaiilor care se restituie, fie integral
de cel care a fost de rea-credin ori din a crui culp contractul a fost desfiinat.
Instituii de drept civil

230
4.4. Principiul anulrii actului subsecvent ca urmare a anulrii actului iniial
(resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis)
4.4.1. Noiune i justificare
Desemnm prin acest principiu regula de drept potrivit creia anularea (desfiin-
area) actului juridic iniial (primar) atrage i anularea actului juridic subsecvent
(urmtor), datorit legturii lor juridice.
Acest principiu privete efectele nulitii actului juridic fa de teri i este con-
sacrat de art. 1254 alin. (2) C.civ., care prevede c desfiinarea contractului atra-
ge, n condiiile legii, i desfiinarea actelor subsecvente ncheiate n baza lui, fiind
aplicabil, pe temeiul art. 1325 C.civ., i actelor juridice unilaterale lovite de nulitate.
De asemenea, principiul rezult i din art. 1648 C.civ., chiar dac acesta este
consacrat efectelor restituirii fa de teri. Din acest text de lege rezult c n cazul
n care bunul supus restituirii a fost nstrinat sau asupra lui au fost constituite
drepturi reale, aciunea n restituire poate fi exercitat i mpotriva terului dobndi-
tor, sub rezerva regulilor de carte funciar sau a efectului dobndirii cu bun-cre-
din a bunurilor mobile ori, dup caz, a aplicrii regulilor privitoare la uzucapiune.
n literatura de specialitate se subliniaz c principiul resoluto iure dantis, resol-
vitur ius accipientis este o consecin att a celorlalte dou principii ale efectelor
nulitii, ct i a principiului nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse
habet (nemo dat quod non habet), n sensul c, dac prin anularea actului juridic
iniial se desfiineaz dreptul transmitorului din actul juridic subsecvent (i care a
fost dobnditor al unui drept n actul juridic iniial), nseamn c acesta a transmis
un drept pe care nu l avea, deci nici subdobnditorul nu putea deveni titularul
acestui drept.
Precizm, ns, c din aceast justificare nu trebuie tras concluzia potrivit
creia ar fi necesar ca actul juridic subsecvent s fie un act constitutiv sau transla-
tiv de drepturi reale, deoarece principiul anulrii actului subsecvent ca urmare a
anulrii actului primar i gsete aplicare i atunci cnd este vorba de drepturi de
crean. De altfel, este posibil ca niciunul dintre cele dou acte juridice s nu fie
constitutive sau translative de drepturi reale (de exemplu, actul juridic primar l
reprezint un contract de locaiune, iar actul juridic subsecvent este un contract de
comodat).
Principiul i-ar putea gsi aplicare, n funcie de mprejurri, chiar i atunci cnd
actul iniial are caracter declarativ, astfel nct actul subsecvent unui act declarativ
desfiinat se va supune principiului resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis.
4.4.2. Excepii
Sunt considerate excepii de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur ius
accipientis acele cazuri n care, pentru anumite raiuni, anularea actului juridic
iniial nu atrage i anularea actului juridic subsecvent, ci acesta din urm este
meninut, dei se afl n strns legtur cu actul juridic desfiinat. Aadar, dei
anularea actului juridic primar are drept consecin desfiinarea dreptului care a
II. Actul juridic civil

231
fost constituit sau transmis prin intermediul acestui act, totui, rmne n fiin actul
juridic ncheiat ulterior de una dintre prile actului juridic primar cu un ter i n
legtur cu dreptul dobndit prin actul iniial, odat cu actul juridic subsecvent
meninndu-se i dreptul dobndit de ter n temeiul acestuia.
De regul, aceste excepii se ntemeiaz fie pe principiul ocrotirii bunei-credine
(n cazurile expres prevzute de lege), fie pe necesitatea asigurrii securitii i
stabilitii circuitului civil.
n vederea stabilirii excepiilor de la acest principiu, trebuie s avem n vedere
anumite norme speciale, dar i art. 1648-1649 C.civ. Dei aceste dou texte de
lege reglementeaz efectele restituirii fa de teri, apreciem c excepiile ce
rezult din cuprinsul lor sunt excepii i de la anularea actului subsecvent, deoa-
rece, o aciune n anularea actului subsecvent ar urma s fie respins ca lipsit de
interes, de vreme ce reclamantul dintr-o asemenea aciune nu ar obine niciun
folos practic.
n ceea ce ne privete, vom reine urmtoarele excepii de la principiul n
discuie:
cazul actelor de conservare sau de administrare a bunului (acest caz ar
rezulta din art. 1649 C.civ.), meninerea acestora fiind justificat de interesul eco-
nomic ori social sau de ocrotirea bunei-credine (de exemplu, se va menine con-
tractul ncheiat de cumprtorul unei case cu un antreprenor i care privete efec-
tuarea unor reparaii curente la acea cas, ipotez n care contractul de antrepriz
reprezint un act de administrare, chiar dac se va anula actul juridic prin care
cumprtorul clientul din contractul de antrepriz a dobndit casa respectiv);
[1]

cazul locatarului de bun-credin, contractul de locaiune ncheiat de acesta
urmnd a produce efecte i dup desfiinarea titlului locatorului pe durata stipulat
de pri, fr a se depi un an de la data desfiinrii [art. 1819 alin. (2) C.civ.];
cazul altor contracte cu executare succesiv, care, sub condiia respectrii
formalitilor de publicitate prevzute de lege, vor continua s produc efecte pe
durata stipulat de pri, dar nu mai mult de un an de la data desfiinrii titlului
constituitorului (art. 1649 C.civ.);
cazul aplicrii art. 937 alin. (1) C.civ.,
[2]
n ipoteza n care proprietarul unui bun

[1]
Subliniem ns c actele juridice de administrare nu vor fi meninute n cazul n care
acestea au fost ncheiate n frauda drepturilor nstrintorului din actul primar fraus omnia
corrumpit.
[2]
De regul, n literatura de specialitate (a se vedea, spre exemplu, A. POP, Gh. BELEIU,
op. cit., p. 401), se arat c ipoteza acestei excepii este urmtoarea: Primus i ncredin-
eaz lui Secundus un bun mobil, cu titlu precar (spre exemplu, se ncheie un contract de
comodat, de depozit etc., adic un contract prin care nu se constituie sau transmite un drept
real cu privire la bunul mobil respectiv), iar Secundus vinde bunul n cauz lui Tertius,
acesta din urm intrnd n posesia bunului fiind de bun-credin (creznd c a tratat cu
adevratul proprietar); ulterior, contractul dintre Primus i Secundus se anuleaz (de
exemplu, pentru error in negotio), dar aceasta nu antreneaz i anularea contractului dintre
Secundus i Tertius, ntruct Tertius a dobndit bunul mobil cu titlu oneros i a fost de bun-
credin. Se observ, ns, c ipoteza astfel luat nu constituie att o excepie de la
principiul anulrii actului subsecvent ca urmare a anulrii actului iniial, ct o excepie numai
de la principiul nemo dat quod non habet, de vreme ce prin actul juridic iniial nu s-a creat
sau transmis un drept care s i permit lui Secundus nstrinarea bunului mobil. n alte
Instituii de drept civil

232
mobil l nstrineaz (printr-un act juridic lovit de nulitate), dup care dobnditorul
din acest act juridic nstrineaz acel bun mobil unui ter de bun-credin (n mo-
mentul n care a intrat n posesia bunului respectiv), iar ulterior primul act juridic
este anulat. Prin actul juridic iniial s-a transmis dreptul de proprietate asupra bunu-
lui mobil, cu toate prerogativele sale (inclusiv dispoziia), aa nct anularea aces-
tuia ar urma s duc la desfiinarea retroactiv a dreptului de proprietate al dobn-
ditorului din actul juridic respectiv, care ar atrage i desfiinarea actelor juridice
ncheiate ulterior de acest dobnditor cu tere persoane, ns, n baza art. 937
alin. (1) C.civ., va fi meninut actul juridic ncheiat cu terul de bun-credin;
cazul aplicrii art. 54 alin. (2) teza a II-a C.civ., potrivit cruia, dei cel care a
fost declarat mort pe cale judectoreasc poate cere, dup anularea hotrrii
declarative de moarte, napoierea bunurilor sale, totui, dobnditorul cu titlu oneros
nu este obligat s le napoieze dect dac, sub rezerva dispoziiilor n materie de
carte funciar, se va dovedi c la data dobndirii tia ori trebuia s tie c per-
soana declarat moart este n via. Aadar, anularea actului jurisdicional decla-
rativ de moarte atrage desfiinarea drepturilor transmise ctre motenitorii celui
declarat mort i, pe cale de consecin, ar urma s fie desfiinate i actele juridice
prin care aceti motenitori au nstrinat ctre tere persoane bunurile (nu numai
cele mobile, ci i cele imobile ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus)
care au aparinut celui declarat mort, ns, n temeiul art. 54 alin. (2) teza a II-a
C.civ., va fi meninut actul juridic cu titlu oneros ncheiat cu un subdobnditor de
bun-credin;
cazul care rezult din art. 909 alin. (3) C.civ. i art. 908 alin. (1) pct. 1 C.civ.,
adic ipoteza celui care, ntemeindu-se pe nscrierea din cartea funciar, a
dobndit un drept real imobiliar cu bun-credin i printr-un act juridic cu titlu
oneros sau, dup caz, n temeiul unui contract de ipotec, ns numai dup trece-
rea unui termen de 3 ani de la data la care a fost nregistrat cererea sa de
nscriere a dreptului real respectiv n cartea funciar; termenul va fi de un an atunci
cnd ncheierea, prin care s-a ordonat nscrierea care face obiectul aciunii n
rectificare, a fost comunicat celui ndreptit. Astfel, potrivit art. 907 alin. (1) C.civ.,
cnd o nscriere fcut n cartea funciar nu corespunde cu situaia juridic real,
se poate cere rectificarea acesteia. De asemenea, conform art. 908 alin. (1) pct. 1
C.civ., orice persoan interesat poate cere rectificarea unei intabulri sau nscrieri
provizorii, dac nscrierea sau ncheierea nu este valabil ori actul n temeiul cruia
a fost efectuat nscrierea a fost desfiinat, n condiiile legii, pentru cauze ori moti-
ve anterioare sau concomitente ncheierii ori, dup caz, emiterii lui (cu precizarea
c persoana interesat poate fi chiar nstrintorul din actul juridic lovit de nulitate).
Art. 909 alin. (3) C.civ. dispune c, sub rezerva prescripiei dreptului la aciunea n
fond, aciunea n rectificare, ntemeiat exclusiv pe dispoziiile art. 908 alin. (1)
pct. 1 i 2, se va putea ndrepta i mpotriva terelor persoane care i-au nscris

cuvinte, nu s-ar pune problema ca, anulnd actul juridic iniial, s dispar (retroactiv) un
drept subiectiv care, ulterior, a stat la baza ncheierii actului juridic subsecvent.
II. Actul juridic civil

233
vreun drept real, dobndit cu bun-credin i printr-un act juridic cu titlu oneros
sau, dup caz, n temeiul unui contract de ipotec, ntemeindu-se pe cuprinsul
crii funciare, n aceste cazuri, termenul de decdere fiind de 3 ani, socotii de la
data nregistrrii cererii de nscriere formulate de ctre dobnditorul nemijlocit al
dreptului a crui rectificare se cere, cu excepia cazului cnd ncheierea, prin care
s-a ordonat nscrierea care face obiectul aciunii n rectificare, a fost comunicat
celui ndreptit, caz n care termenul va fi de un an de la comunicarea acesteia.
Rezult c, n cazul n care dobnditorul din actul juridic primar (nstrintor n
actul juridic subsecvent) i-a nscris dreptul real n cartea funciar, iar ulterior
transmite acest drept printr-un act juridic cu titlu oneros unui subdobnditor de
bun-credin, acesta din urm va putea fi acionat n judecat, dup declararea
prin hotrre judectoreasc definitiv i irevocabil a nulitii actului juridic primar,
de ctre nstrintorul din actul primar, ns numai n termenul prevzut de art. 909
alin. (3) C.civ. (3 ani de la data nregistrrii cererii prin care subdobnditorul a
solicitat nscrierea n cartea funciar, afar de cazul cnd dreptul material la
aciunea de fond nu s-a prescris); dup expirarea acestui termen, subdobnditorul
de bun-credin i cu titlu oneros se bucur pe deplin de efectele publicitii imo-
biliare, deci dreptul su nscris n cartea funciar va fi opozabil nstrintorului din
actul juridic primar, ceea ce echivaleaz cu meninerea actului juridic subsecvent;
[1]

cazul care rezult din art. 909 alin. (2) C.civ., adic ipoteza subdobnditorului
de bun-credin i cu titlu gratuit (prin donaie sau legat cu titlu particular) al unui
drept real, ns numai dac au trecut 5 ani de la data la care s-a nregistrat cererea
lui de nscriere a respectivului drept n cartea funciar.
cazul n care terul subdobnditor ar putea invoca uzucapiunea (art. 1648
C.civ.), deoarece, aa cum am spus, ar fi lipsit de interes s se solicite desfiinarea

[1]
Anterior intrrii n vigoare a Codului civil din 2009, o parte a doctrinei, precum i unele
soluii din jurispruden (Trib. Suprem, s. civ., dec. nr. 468/1983, n C.D. 1983, p. 31; dec.
nr. 1812/1984, n R.R.D. nr. 7/1985, p. 68; Trib. Bucureti, s. a IV-a civ., dec. nr. 2231/1997,
n C.P.J.C. 1993-1997, p. 73; I.C.C.J, s. civ. i de propr. int., dec. nr. 6587/2009, www.scj.ro
etc.) au extins excepia la cazul oricrui subdobnditor de bun-credin i cu titlu oneros al
unui imobil, ceea ce a echivalat, practic, cu crearea pe cale jurisprudenial a unui nou mod
de dobndire a proprietii, dei modurile de dobndire a proprietii erau (i sunt) expres i
limitativ prevzute de lege. O astfel de lrgire a excepiei nu se sprijinea ns pe vreun text
de lege i nici nu inea cont de faptul c atunci cnd legiuitorul a dorit s deroge de la
principiul n discuie, oferind protecie terului dobnditor (subdobnditor) de bun-credin,
n anumite situaii, a fcut-o n mod expres [spre exemplu, art. 1909 alin. (1) C.civ. din 1864,
art. 20 alin. (2) din Decretul nr. 31/1954, n prezent abrogate], iar exceptio est strictissimae
interpretationis. Chiar i dup intrarea n vigoare a Legii nr. 7/1996 privind cadastrul i
publicitatea imobiliar, care coninea dispoziii asemntoare celor din art. 909 C.civ., au
existat soluii jurisprudeniale care preferau pe (sub)dobnditorul de bun-credin i cu titlu
oneros al unui imobil n detrimentul proprietarului. Sperm ns c, dup intrarea n vigoare
a art. 17 C.civ., n special alin. (1) i alin. (4), precum i a art. 1648 alin. (1) C.civ., soluiile
care reprezint derogri de la aceste dispoziii cu caracter general s se sprijine numai pe
prevederi legale speciale.
Instituii de drept civil

234
actului juridic n temeiul cruia dobnditorul din acest act a nceput exercitarea
posesiei utile care a condus la dobndirea proprietii prin uzucapiune.
Vom mai reine o excepie de la principiul n discuie, anume ipoteza prevzut
de art. 293 alin. (2) C.civ., care dispune c, n cazul n care soul unei persoane
declarat moart s-a recstorit i, dup aceasta, hotrrea declarativ de moarte
este anulat, cstoria cea nou rmne valabil, dac soul celui declarat mort a
fost de bun-credin, prima cstorie fiind desfcut pe data ncheierii noii cs-
torii (acest caz este prezentat uneori ca o excepie de la regula potrivit creia nuli-
tatea absolut nu poate fi acoperit prin confirmare, alteori ca o excepie de la prin-
cipiul retroactivitii efectelor nulitii). Astfel, ncheierea celei de-a doua cstorii a
fost posibil tocmai datorit hotrrii declarative de moarte (care are ca efect, prin-
tre altele, ncetarea primei cstorii), aa nct, n lipsa textului de lege menionat,
anularea hotrrii judectoreti declarative de moarte, producnd efecte retroactiv,
ar fi antrenat i desfiinarea celei de-a doua cstorii pentru bigamie. Se observ
c aceast excepie prezint o particularitate, n sensul c actul primar, care a stat
la baza actului subsecvent, nu este un act juridic, ci un act jurisdicional.
4.5. Cazurile care nltur principiul quod nullum est, nullum producit effectum
4.5.1. Precizri prealabile
Aa cum am artat, nulitatea const n lipsirea actului juridic de efectele con-
trare normelor juridice edictate pentru ncheierea sa valabil, iar aceast regul
general referitoare la efectele nulitii se realizeaz prin intermediul celor trei
principii ale efectelor nulitii, de care ne-am ocupat mai sus, prezentnd i
excepiile de la acestea.
Alturi de excepiile analizate, care reprezint i limitri ale principiului quod
nullum est, nullum producit effectum, exist i anumite situaii care nltur prin-
cipiul menionat, uneori fiind nlturat nsi nulitatea, iar nu numai unele efecte
ale acesteia.
Cazurile care nltur principiul quod nullum est, nullum producit effectum sunt
urmtoarele: conversiunea actului