Sunteți pe pagina 1din 3

NOTE DE CALCUL CONTAINER Calculul se va efectua la starea limta de echilibru SLEN -actiunea dominanta fiind vantul Gruparea actiunilor

Unde ggj=0.9 gQj=1.5 Sarcini permanente date in notele de calcul ale producatorului:

-ZAPADA Tip analiza: Static Liniar Intensitateanormataincrcriidat de zpad a fostcalculatconform SR EN 1991-13:2005 -Eurocod 1: Actiuniasuprastructurilor. Partea 1-3: Aciunigenerale. ncrcri date de zapad, Sk= cectSo,k So,k = 2,0 kN/m2 valoareacaracteristica a incarcarii din zapadapeacoperisconfanexanationalazona 2 IMR 50 ani; ce= 0,8 coefficient prin care se ineseama de condiiile de expunere aconstruciei; ct = 1 coefficient termic; Skvaloareacaracteristica a incarcarii din zapadapeacoperis = 0.9 Sk= 2.00 x 0.8 x 0.9 x 1 = 1.80 kN/mp Incarcareaeste data ca o forta uniform distribuita pe acoperisul containerului -VANT Tip analiza: Static Liniar Intensitateanormat a incrcriidat de vant a fostcalculatconform SR EN 1991-14:2006 - Eurocod 1: Aciuniasuprastructurilor. Partea 1-4: Aciunigenerale. Aciuni ale vntului, Viteza de referinta a vantului 30m/s corespunzatoare zonei 2 -cdir=1, cs=1 Valoarea de varf a presiuniivatuluieste:

qb(z)=1/2 * 1.25*302m/s=618.75 N/m2 ce(z)=1.2 qp(z)=1.2*0.618 kN/m2=0.692kN/m2 La starea limita de echilibru se vor face urmatoarele verificari:
-

Verificarea la rasturmare Verificarea la lunecare Dimensiunile in plan ale containerului sunt: 6.055-lungimea containerului de 20 4.87 latimea si 2.76 -inaltime Actiunea cea mai defavorabila a vantului este pe latura lunga daca containerul reazema trei puncte: Ecuatia de echilibru se va scrie Mr/Ms<1 Mr=0.7*6.055*2.76*2*2.76/2=34.9266 KNm Ms=0.77*4.87*6.055+(0.35+0.30)*6.055*4.87*4.87/2=69.373 Coeficientul desiguranta la rasturnare este 1.98 Verificarea la lunecare pe talpa fundatiei: Sg/Ss>1

Considerand coeficientul de frecare 0.5 picior container placa beton de rezemare Ss=6.055*2.76*2.=27.56kN Sg= (6.055*2+4.87*2)*0.77+6.055*4.87*0.65+6.055*4.87*1.8=89.068813 Coeficientul de siguranta la alunecare este =1.45

ACTIUNEA CEA MAI DEFAVORABILA A VANTULUI

-0.7kN/mp
2.7650

0.7kN/mp
6.0550

4.87

Verificarea la ridicarea de la sol (UP LIFT) -Sg>Su

p=1.25*302/2=0.5625kN -forta ascensionala F=0.5265*6.05*4.87=15.52kN Forta stabilizataoare a containerullui gol: G=(6.055*2+4.87*2)*0.77+6.055*4.87*0.65=35.99kN -coeficientul de sarcina pentru greutate este 0.9 Coeficientul de siguranta la ridicare 2.087 Calculele sun facute dupa EUROCODURI

S-ar putea să vă placă și