Sunteți pe pagina 1din 126
FACULTATEA DE FINANTE, BANCI $I CONTABILITATE AUTOR DISCIPLINELOR DIN CARTEA DE LICENTA -2012 TESTE GRILA PENTRU [Monel sans a EXAMENUL DE _ ea LICENTA Rel rarla-valutne asia VOLUMULI (Conia Copyright © 2012, Editura Pro Universitaria ‘Toate drepturileasupea prezente edit apariin Eaituri Pro Universitaria Nicio parte din acest volum nu poate fi copits iri acordul scrs al Buituril Pro Universitaria Descrieres CHP Biotec Nafonalea Romine ‘Tete il pentra examen de cenf Faults de Financ, inc ¢ Conable.“ Booey: Pro Universitaria. 2012 2 ISBN 978.606.647.169 ‘Vol I, Bibogr “ISBN 978-606647-1701 34075890721) 3367100758078.) 62790753079.) sna ‘cuprins caprrowuL 1 MACROECONOMEE.. Prof un dr Gheorghe Hi Papes [eet uni dr Cristi Flin larity ‘THSTE DE VERIFICARE... cAPrroLUL BAZELE MANAGEMENTULUL ennnnnos ‘Cosi nv dr, Vasile Ciomos ‘TWSTE DE VERIFICARE...- RASPUNSURI GRILE enn caprrouuLs FINANTE PUBLICE 1. Testun dr Dania Pon ‘TESTE DE VERIFICARE, RASPUNSURI GRILE on sD CAPITOLUL 4 oy Leet ani eC lacs Bucur ‘TESTE DE VERIFICARE... RASPUNSURI GRILE wn caPrTroLuLs OPERATIUNILE INSTITUTHLOR DE CREDIT enn ‘Conn leans Niels ‘TESTE DE VERIFICARE. RASPUNSURI GRILA CAPITOLUL 1 MACROECONOMIE Pra unis de. Gheorghe H. Popes Lect nine, Cri Florin Cartan 1.1. MACROBCONOMIE SI GUVERNARE Economia, ca domeniu terminal vie sock, ete stds de tina economic, in ugh dif. Pure eel eonomice care tdi etvticn ‘conomiey, aa cue Jafar eat avelil poducstorlor¥ consumatror Individual, ale cor deca sunt exprsa compocmentlo Pe dire pile Independent este caoscus a devumiea de misossone Procesele de alepere bea peta a produce sua consuma Bur funetie Ge rete comportamenelor nv pe diet pets pot divin ‘Sconomia eal pin dca speiice agnor econo In test fel se erect postliatca dea se integra conclzie jie, ca pve la stu eononish fn zon resus coperet. In tora microeconomics msi SDH sp Ta sca nel econ maorale,fnamenele proces eal indvduale se lteieaza In cdr unul lait economic de ansible. Aces ref interdependenfl ale in vio economic ce gence gee agrega foe ‘grin, comm itemmetiar comm fina, vent consi, econo investi nivel genera l por, excdente su deft bugeare, move merce ee Tote aes repent ego ale ine! ecenoice pet 8 {simita cont fave macrssonomice.Aserenen xt eats ‘tricia ino anomis lich peri eiprmarea cantly. desries ‘moult de fupetonre a ssamull econo ln ansanbl cu inva sl eu tasformile cares pode eu eile irmedie i fia u neal Torin inp si spain. Ca ware «sear ilerdeenden, ine exprinat pen ‘mocroseonomia el lexi de sua partie eomponcri ‘Concise vend a lumii conenporme o conse ascelerarea creel ierdependenttor de ative eeaamice et plan maja, et ‘intense feria mene tne sso economic lobals nic. Problemele site sin sconomics ln nivel acocconomil sunt mip, tre cre nal ino st sigufares condor pene realizaea nei alocri efcente a esuseor ia coectare cul pier concur Toslzntes el sre economies cenibae, siakoase, Iazad pe somalia ceil de efsena ceononed cb siti social una 9 seologie: