Sunteți pe pagina 1din 64

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE CONTABILITATE SI FINANTE Rm.

Valcea FINANE I BNCI

Subiecte pregtitoare n vederea susinerii examenului de licen sesiunea iulie 2011 la disciplina

FINANE FINANE PUBLICE I I FISCALITATE


____ 1. Care dintre enunturile urmatoare se incadreaza in grupa indicatorilor de volum al cheltuielilor publice? 1) elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB; 2) ponderea cheltuielilor publice in PIB; 3) cheltuieli publice ce revin in medie pe un locuitor; 4) ponderea cheltuielilor pentru educatie in totalul cheltuielilor publice; 5) cheltuielilor publice in valori absolute nominale 2. Dintre urmtoarele enunuri, care coincid(e) cu rolul finanelor publice? 1) alocativ; 2) redistributiv; 3) de reglare; 4) de echitate orizontal i vertical; 5) de neutralitate. 3. Stabilirea minimului neimpozabil reprezinta o conditie a respectarii principiului de: a. principiilor de politica economica b. politica financiara c. pricipiilor social-politice d. a tuturor principiilor mentionate e. echitate fiscala 4. Intre indicatorii privind dinamica veniturilor si cheltuielilor publice, nu se numara: a. elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut b. coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor publice fat de cresterea produsului intern brut c. elasticitatea veniturilor fiscale in raport cu produsul intern brut d. cheltuieli publice medii, ce revin pe un locuitor e. coeficientul de corelare dintre veniturile publice si produsul intern brut 5. Pe baza urmatoarelor date: - impozit pe profit.............327 880 mld um - accize.............198 640 mld um - impozit pe venitul global...........578 380 mld um - TVA.............452 890 mld um - venituri din capital............68 830 mld um - taxe vamale............168 490 mld um - venituri nefiscale..............93 470 mld um

____

____

____

____

- alte impozite directe............86 990 mld um - alte impozite indirecte...............111 450 mld um - PIB in perioada curenta..........5 128 750 mld um - venituri din capital in perioada anterioara...........35 500 mld um - venituri publice totale in perioada anterioara.........2 028 840 mld um - PIB in perioada anterioara...........4 870 500 mld um - impozite indirecte in perioada anterioara..........875 340 mld um Sa se calculeze: A) ponderea impozitelor directe in cadrul veniturilor fiscale B) modificarea absoluta a ponderii veniturilor din capital in total venituri, in perioada curenta fata de perioada anterioara C) elasticitatea impozitelor indirecte fata de PIB ____ 6. Pe baza urmtoarelor date: Indicatori mld um - cheltuieli de personal (an curent) 512 610 - cheltuieli materiale si servicii (an curent) 622 900 - cheltuieli de capital (an curent) 210 600 - subventii (an curent) 118 500 - transferuri (an curent) 380 600 - dobanzi la datoria publica (an curent) 83 510 - PIB (an curent) 1 984 840 - cheltuieli bugetare totale in anul anterior 1 872 500 - PIB (an anterior) 1 735 060 Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor de personal in cadrul cheltuielilor curente (in anul curent); B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in anul curent fata de anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare totale fata de cresterea PIB. 7. Transpunerea grafica a corelatiei dintre volumul veniturilor fiscale si nivelul ratei fiscalitatii, apartine lui: a. Richard si Peggy Musgrave b. John Maynard Keynes c. Adam Smith d. David Ricardo e. Arthur Laffer 8. Daca veniturile bugetului de stat atingeau in anul 2007 suma de 895350 mld um, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat erau 245700 mld um, veniturle bugetelor societatilor de asigurari 2205100 mld um, veniturile bugetelelor locale erau 512100 mld um si veniturile Fondului pentru ajutor de somaj 483200, atunci veniturile bugetului public national erau : a. 1378550 mld um ; b. 2136350 mld um ; c. 1241000 mld um ; d. 3100450 mld um ; e. 1653150 mld um. 9. Nu este un indicator al analizei dinamicii resurselor publice : a. modificarea volumuli mediu al veniturilor fiscale ce revin pe un locuitor b. coeficientul de corelare dintre fiscale si PIB ;

____

___

____

c. modificarea ponderii veniturilor fiscale in PIB ; d. modificarea nominala reala a veniturilor fiscale ; e. ponderea impozitelor directe in total venituri fiscale ; ____ 10. Conform clasificatiei bugetare, veniturile fiscale cuprind : a. TVA, accize, impozite directe, chirii b. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, venituri din capital, chirii c. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, venituri din capital d. TVA, accize, impozit pe venit, impozit pe profit, taxe vamale e. TVA, accize, impozit pe venituri, chirii ____ 11. Pe baza urmatoarelor date: - mld um Indicatori \ anii 1995 2005 - cheltuieli de personal 42 100 72 800 - cheltuieli de capital 9 800 15 600 - subventii 8 400 9 850 - transferuri 21 400 47 500 - cheltuieli materiale si servicii 37 300 67 350 - PIB 209 800 398 870 Sa se calculeze: A) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2005 fata de 1995; B) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2005; C) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB. ____ 12. Daca veniturile fiscale ale anului 2007 ating suma de 1450 mld, PIB-ul aferent aceluiasi an este de 3455 mld lei, atunci rata fiscalitatii ce valoare are ? ____ 13. Care dintre urmatorii indicatori intra n categoria celor de analiza a structurii veniturilor fiscale? a. ponderea impozitului pe profit in cadrul veniturilor fiscale b. ponderea impozitului pe profit in produsul intern brut c. toti cei 4 indicatori d. ponderea veniturilor fiscale in produsul intern brut e. ponderea veniturilor fiscale in totalul veniturilor financiare publice ____ 14. Conform carui tip de autonomie, comunitatile locale au libertate deplina in administrarea intereselor lor, fara nici un control din partea autoritatii centrale. a. autonomiei complete b. autonomiei limitate c. nici unuia dintre enunturi d. tutelei e. tuturor celor trei tipuri de organizare locala ____ 15. Pe baza urmatoarelor date referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld um- (date ipotetice) INDICATORI PERIOADA DE BAZA PERIOADA CURENTA Venituri fiscale 56 250 74 890 Venituri nefiscale 23 450 26 880 Venituri din capital 4 350 5 425

PIB

575 800 685 900 Calculati: A) modificarea absoluta a veniturilor de capital in perioada curenta fata de perioada anterioara; B) ponderea veniturilor fiscale in venituri publice totale in perioada de baza; C) cuantumul veniturilor curente in perioada de baza.

____ 16. Pe baza urmatoarelor date: - mil um - cheltuielile bugetului central (an curent) 1 218 490 - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) 483 200 - cheltuielile bugetelor locale (an curent) 310 500 - transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) 39 200 - PIB (an curent) 4 284 600 - PIB in anul anterior 4 015 100 - cheltuielile bugetului public national in anul anterior 1 816 600 - numar locuitori in anul curent 42,6 mil loc - numar locuitori in anul anterior 40,2 mil loc Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB; B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul curent fata de anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de cresterea PIB. ____ 17. Daca rata fiscalitatii este de 40 %, veniturile fiscale au valoarea de 1220 mld lei, atunci PIB-ul atinge suma de . : ____ 18. Care dintre urmatoarele enunturi nu este vizat la respectarea principiilor de politica financiara (ca principiu al impunerii)? a. elasticitate b. stabilitate c. echitate fiscala d. randament fiscal ridicat e. nici unul dintre cele 4 enunturi ____ 19. Ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg, desemneaza: a. bugetele plurianuale. b. bugetele extraordinare; c. bugetul general consolidat; d. bugetele autonome; e. bugetul public national; ____ 20. Consolidarea creditului public reprezinta: a. o modalitate de repudiere a unui credit public, atunci cand statul intra in incapacitate de plata; b. preschimbarea inscrisurilor unui imprumut public mai vechi, cu inscrisuri ale unui nou imprumut cu o dobanda mai redusa. c. o modalitate rapida de procurare a creditului public; d. preschimbarea inscrisurilor corespunzatoare imprumuturilor exigibile imediat, cu inscrisuri ale unor imprumuturi pe termene mijlocii, lungi sau fara termen de

rambursare; e. o modalitate de repudiere a creditului public, chiar daca statul in cauza nu a intrat n incapacitate de plata; ____ 21. Clasificarea funcional a cheltuielilor publice: a. cuprinde cheltuieli reale (negative) i cheltuieli economice (pozitive). b. grupeaz cheltuielile n funcie de rolul lor n viaa economic i social; c. folosete drept criteriu de grupare a cheltuielilor, domeniile, ramurile, sectoarele de activitate sau alte destinaii spre care sunt ndreptate resursele financiare publice; d. scoate n eviden momentul n care cheltuielile publice afecteaz resursele financiare ale statului; e. grupeaz cheltuielile publice n cheltuieli de investiii i cheltuieli funcionale, acestea din urm avnd ponderea cea mai mare n total; ____ 22. Daca PIB in anul 2005 avea valoare de 4870500 mld um, iar valoarea veniturilor publice atingea 2410850 mld um, ponderea veniturilor publice in PIB avea valoarea de . : ____ 23. Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in: 1) impozite directe 2) impozite de ordine 3) impozite reale 4) impozite financiare 5) impozite indirecte ____ 24. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld umINDICATORI ANUL 2007 ANUL 2008 Impozitul pe profit 11 500 25 360 Impozitul pe salarii 4 950 6 000 Impozit pe venit 25 300 31 560 Accize 13 500 15 240 Venituri din capital 1 300 1 460 TVA 8 750 9 850 Taxe vamale 11 560 12 450 chirii 3 320 4 650 PIB 575 600 698 750 Calculati: A) modificarea absoluta a a veniturilor publice curente in anul 2008 fata de anul 2007; B) ponderea TVAin cadrul veniturilor fiscale in anul 2008; C) coeficientul de corelare a veniturilor fiscale in raport cu PIB. ____ 25. Elementele impozitului sunt: 1) subiectul impozitului 2) suportatorul 3) obiectul impunerii 4) unitatea de impunere 5) sursa impozitului 6) cota impozitului 7) termenul de plata

____ 26. Operatiunea de eliminare a transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, in vederea evitarii dublei evidentieri a acestora, se numeste: a. cofinantare; b. consolidare; c. conversiune; d. concentrare; e. repudiere ____ 27. Pe baza urmatoarelor date: - mld um Indicatori \anii 2000 2004 - cheltuieli de personal 262 300 259 600 - cheltuieli de capital 132 900 121 700 - subveniii 87 300 73 500 - transferuri 178 500 195 300 - cheltuieli materiale si servicii 213 800 243 500 - PIB 1 712 500 1 810 890 Sa se calculeze: A) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2004 fata de 2000; B) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2004; C) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB. ____ 28. Despre relatiile financiare publice se poate afirma ca: 1) reflecta un transfer de valoare; 2) se realizeaza cu titlu definitiv; 3) se realizeaza cu o contraprestatie directa si imediata; 4) au loc fara contraprestatie directa si imediata; 5) trasnsferul de valoare realizat prin intermediul finantelor publice are caracterul de transfer de putere de cumparare. ____ 29. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld umINDICATORI ANUL 2007 ANUL 2008 Impozitul pe profit 11 500 25 360 Impozitul pe salarii 4 950 6 000 Impozit pe venit 25 300 31 560 Accize 13 500 15 240 Venituri din capital 1 300 1 460 TVA 8 750 9 850 Taxe vamale 11 560 12 450 chirii 3 320 4 650 PIB 575 600 698 750 Calculati: A) modificarea absoluta a veniturilor curente din anul 2008 fata de anul 2007; B) cuantumul impozitelor directe in anul 2008; C) modificarea relativa a veniturilor fiscale in anul 2008 fata de anul 2007

____ 30. Care dintre principiile teoremei descentralizrii prevede c exercitarea responsabilitilor publice revine, de preferin, autoritilor celor mai apropiate de ceteni? a. subsidiaritatea b. echivalena fiscal c. nici unul dintre principiile enuntate d. repartizarea funciilor publice e. autoritatea de a decide discreionar privitor la funciile publice lsate n competena sa ____ 31. Corespunzator functiei de distribuire a finantelor publice, enuntata de Richard si Peggy Musgrave, prin politica fiscala si bugetara a statului se urmaresc obiective ca: a. nici unul dintre cele 4 enunturi; b. atingerea unei mai mari ocupari a fortei de munca; c. inregistrarea unei rate sporite a cresterii economice; d. realizarea unei situatii mai solide a balantei de plati; e. obtinerea unui grad acceptabil al stabilitatii preturilor; ____ 32. In care dintre urmatoarele enunturi regasim un indicator de nivel: a. ponderea impozitelor directe in venituri totale b. elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB c. volumul veniturilor publice, in expresie nominala si reala d. modificarea relativa a veniturilor publice e. modificarea absoluta nominala si reala a veniturilor publice ____ 33. Din punct de vedere juridic, imprumutul de stat este definit prin urmatoarele componente (elemente) tehnice: 1) denumirea imprumutului 2) valoarea nominala 3) valoarea reala 4) termenul de rambursare 5) rata de emisiune 6) forma sub care se contracteaza creditul public 7) costul" creditului public ____ 34. Selectati enunturile care coincid cu rolul bugetului A de echitate orizontala si verticala B redistributiv C de neutralitate D alocativ E de reglare ____ 35. Pe baza urmatoarelor date: - mil um - cheltuielile bugetului central (an curent) 1 395 150 - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) 512 100 - cheltuielile bugetelor locale (an curent) 405 000 - transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) 48 600 - PIB (an curent) 4 862 600 - PIB in anul anterior 4 584 100 - cheltuielile bugetului public national in anul anterior 2 013 000 - numar locuitori in anul curent 36 mil loc

- numar locuitori in anul anterior 33,8 mil loc Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB; B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul curent fata de anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de cresterea PIB. ____ 36. Care din urmatoarele conditii apartin principiilor de echitate fiscala: 1) stabilirea minimului neimpozabil; 2) stabilirea sarcinii fiscale in functie de puterea contributiva a fiecarui platitor; 3) cheltuielile administratiei fiscale in legatura cu stabilitatea materiei impozabile, calcularea si perceperea impozitelor sa fie cat mai reduse; 4) impunerea sa fie generala, adica sa cuprinda toate categoriile sociale care realizeaza venituri sau care poseda un anumit gen de avere (cu exceptia celor care obtin venituri sub minimul neimpozabil). ____ 37. Unul dintre enunturile de mai jos nu se numara printre criteriile de clasificare a impozitelor. Care este acela? a. elementele impozitului b. frecventa ncasarii c. trasaturi de forma si fond d. cota aplicata e. scopul urmarit ____ 38. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld umINDICATORI ANUL 2007 ANUL 2008 Impozitul pe profit 11 500 25 360 Impozitul pe salarii 4 950 6 000 Impozit pe venit 25 300 31 560 Accize 13 500 15 240 Venituri din capital 1 300 1 460 TVA 8 750 9 850 Taxe vamale 11 560 12 450 chirii 3 320 4 650 PIB 575 600 698 750 Calculati: A) modificarea relativa a veniturilor fiscale B) ponderea veniturilor din chirii in venituri curente in anul 2008; C) elasticitatea veniturilor fiscale in raport cu PIB. ____ 39. Repudierea actiunilor unui credit public reprezinta: a. refuzul de restituire a unui credit public, chiar daca statul in cauza nu se afla in incapacitate de plata; b. preschimbarea inscrisurilor unui imprumut public mai vechi, cu inscrisuri ale unui nou imprumut cu o dobanda mai redusa; c. nici una dintre cele 4 afirmatii nu este adevarata. d. o modalitate uzuala de plasare a creditului public pe piata de capital; e. preschimbarea inscrisurilor corespunzatoare imprumuturilor exigibile imediat, cu inscrisuri ale unor imprumuturi pe termene mijlocii, lungi sau fara termen de

rambursare; ____ 40. Care dintre criteriile de mai jos nu se utilizeaza la clasificarea cheltuielilor publice: a. criteriul economic b. criteriul rolului cheltuielilor in viata economica c. criteriul financiar d. criteriul fiscal e. criteriul administrativ ____ 41. Daca veniturile bugetului de stat atingeau in anul 2008 suma de 895 670 mld um, veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat erau 234 654 mld um, veniturile bugetelor societatilor de asigurari 2 435 670 mld um, veniturile bugetelor locale erau 613 000 mld um si veniturile Fondului pentru ajutor de somaj 498 500 mld um, atunci veniturile bugetului public national erau: ____ 42. Pe baza urmatoarelor date: - cheltuieli pentru ordine publica si siguranta nationala39 550 mld um - cheltuieli pentru invatamant..43 690 mld um - cheltuieli pentru sanatate..38 480 mld um - cheltuieli pentru transport si comunicatii.36 420 mld um - cheltuieli pentru protectie sociala...128 360 mld um - cheltuieli pentru aparare....55 670 mld um - cheltuieli pentru agricultura...25 990 mld um - cheltuieli pentru industrie....9 590 mld um - cheltuieli pentru dobanzi la datoria publica....15 880 mld um - alte cheltuieli bugetare.....41 500 mld um - PIB in perioada curenta......1 081 470 mld um - cheltuieli bugetare totale din anul anterior.......429 810 mld um - PIB n perioada anterioar.....995 830 mld um - cheltuieli economice n perioada anterioar..87 130 mld um Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor cu protectia sociala in cadrul cheltuielilor social-culturale. B) modificarea relativa a cheltuielilor economice in perioada curenta fata de perioada anterioara C) elasticitatea cheltuielilor bugetare totale in raport cu PIB. ____ 43. Bunastarea generala se maximizeaza daca serviciile publice sunt realizate la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetatean. Enuntul corespunde: a. definitiei parteneriatului public-privat b. nici unuia dintre enunurile de mai sus c. principiului echivalenei fiscale d. principiului repartizrii funciilor publice e. teoremei descentralizarii optime ____ 44. Reprezinta un ansamblu de masuri prin care are loc divizarea luarii deciziilor economice si financiare intre manageri aflati la niveluri administrative diferite, in scopul asigurarii dezvoltarii economico-sociale a tuturor regiunilor, printr-o buna repartizare a resurselor financiare, materiale si de forta de munca. Enuntul este definitia unuia dintre enunturile de mai jos. Care este raspunsul corect? a. dezvoltarea economic local

b. c. d. e.

descentralizarea colectivitilor locale tutela parteneriatul public-privat autonomia limitat

____ 45. In anul 2006 cheltuielile publice erau 37300 mld um iar PIB-ul avea o valoare de 203500 mld um. In conditiile in care, in anul 2007, are loc o crestere a cheltuielilor publice cu 15% si o crestere a PIB cu 25%, coeficientul de devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor publice (k) are valoarea .. : ____ 46. Pe baza urmatoarelor date: Indicatori mld um - cheltuieli de personal (an curent) 180 710 - cheltuieli materiale si servicii (an curent) 210 370 - cheltuieli de capital (an curent) 89 410 - subventii (an curent) 84 860 - transferuri (an curent) 152 470 - dobanzi la datoria publica (an curent) 4 800 - PIB (an curent) 1 138 500 - cheltuieli bugetare totale in anul anterior 708 500 - PIB (an anterior) 1 010 870 Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor de personal in cadrul cheltuielilor curente (in anul curent); B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in anul curent fata de anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare totale fata de cresterea PIB. ____ 47. Conversiunea poate fi: 1) conversiunea fortata 2) conversiunea facultativa 3) conversiunea anticipata ____ 48. Conform criteriului provenientei resursele financiare publice interne constau in: 1) impozite 2) taxe 3) contributii 4) ajutoare nerambursabile primite de la organisme internationale 5) venituri nefiscale ____ 49. Ponderea impozitelor indirecte in total venituri publice reprezinta un indicator de -----------: ____ 50. Dintre urmatoarele enunturi, selectati modalitatile de plasare a creditului public. 1) subscriere publica 2) prin intermediul unor consortii bancare 3) amortizarea creditului public 4) repudierea obligatiilor financiare legate de creditul public 5) vanzare la Bursa de Valori ____ 51. Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice extraordinare:

10

a. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice b. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice, emisiunea baneasca fara acoperire c. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, si cuprind: imprumuturi publice interne si externe, ajutoarele si donatiile din stainatate, emisiunea baneasca fara acoperire d. sunt cele la care statul apeleaza in situatii deosebite cand resursele curente sunt insuficiente pentru acoperirea integrala a cheltuielilor publice e. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in conditii considerate normale si care se incaseaza la buget cu o anumita regularitete ____ 52. Printre indicatorii de analiza a dinamicii veniturilor publice nu se numara: a. ponderea fiecarei categorii de venituri publice in total b. modificarea ponderii veniturilor publice in produsul intern brut c. modificarea volumului mediu al veniturilor publice ce revin pe un locuitor d. coeficientul de corelare dintre veniturile publice si produsul intern brut e. elasticitatea veniturilor publice in raport cu produsul intern brut. ____ 53. Care dintre urmatoarele enunturi se clasifica, din punctul de vedere al dreptului administrativ, in: autonomie limitata, autonomie completa si tutela? a. tipurile de dezvoltare economica locala b. principalele tipuri de organizare locala c. modalitatile de finantare a dezvoltarii economice locale d. tipurile de regiuni e. obiectivele dezvoltarii economice locale ____ 54. Care dintre urmtoarele enunuri nu corespunde principiilor teoremei descentralizrii? a. echivalena fiscal b. neafectarea veniturilor bugetare c. repartizarea funciilor publice ntre administraia central i cele locale trebuie s in seama de diversitatea beneficiilor sociale i aria diferit a acestora d. autoritatea administraiei locale de a decide discreionar asupra unei funcii publice lsat n competena sa e. subsidiaritatea ____ 55. Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza structura cheltuielilor publice: a. volumul real al cheltuielilor publice ; volumul nominal al cheltuielilor publice ; b. elasticitatea cheltuielilor publice fata de PIB ;cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor c. ponderea cheltuielilor publice in PIB ; modificarea absoluta a cheltuielilor publice d. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice; modificarea relativa a ponderii cheltuielilor publice in PIB e. ponderea cheltuielilor de personal in total cheltuieli publice ; ponderea cheltuielilor

11

sociale in toatal cheltuieli publice ; ____ 56. Pe baza urmatoarelor date: - cheltuielile bugetului central.. .. 895 350 mld um - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat.....245 700 mld um - cheltuielile bugetelor locale.......175 450 mld um - transferuri intre bugetul central si bugetele locale22 900 mld um - PIB in anul curent........2 205 500 mld um - PIB in anul anterior......2 193 660 mld um - cheltuielile bugetului public national in anul anterior... 1 169 600 mld um - numar locuitori in anul curent.........38 mil loc - numar locuitori in anul anterior.......37,2 mil loc Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB, pentru anul curent. B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul curent fata de anul anterior. C) coeficientul de devansare a cheltuielilor bugetului public national fata de PIB. ____ 57. Selectati dintre urmatoarele enunturi factorii care influenteaza marimea presiunii fiscale. 1) necesitatile publice stabilite de politica guvernamentala prin nivelul cheltuielilor publice 2) nivelul de dezvoltare a economiei 3) marimea datoriei publice 4) riscul de inflatie prin fiscalitate 5) scaderea efortului productiv 6) eficienta cu care se utilizeaz cheltuielile publice finantate prin impozite 7) gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor ____ 58. Care dintre enunturile urmatoare nu se numara printre efectele in plan economic si social ale deficitului bugetar? a. intr n competiie cu creditul particular (fenomenul de eviciune) i se opune investiiilor private, ncetinind ritmul creterii economice b. repudierea creditului public c. cresterea datoriei publice si implicit a serviciului acesteia d. distribuirea ntre generaii a beneficiilor i costurilor acestuia e. cresterea ratei dobanzii pe piata, prin sporirea cererii de credite publice necesare acoperirii deficitului ____ 59. Care dintre urmatoarele enunturi nu corespunde conditiilor de obtinere a unui randament ridicat al impozitelor? a. sa nu existe posibilitati de sustragere a materiei impozabile de la impozitare b. sa poata fi adaptat in permanenta la necesitatea de procurare a veniturilor statului c. nici unul dintre cele 4 enunturi d. impozitul sa aiba caracter universal, adica sa fie platit de toate persoanele fizice si juridice care obtin venituri din aceeasi sursa, detin acelasi gen de averi sau procura aceleasi grupe de produse; e. cheltuielile administratiei fiscale in legatura cu stabilirea materiei impozabile, calcularea si perceperea impozitelor sa fie cat mai reduse ____ 60. Dintre urmatoarele enunturi, selectati efectele cresterii presiunii fiscale peste nivelul optim.

12

1) necesitatile publice stabilite de politica guvernamentala prin nivelul cheltuielilor publice 2) nivelul de dezvoltare a economiei 3) marimea datoriei publice 4) riscul de inflatie prin fiscalitate 5) scaderea efortului productiv 6) eficienta cu care se utilizeaza cheltuielile publice finantate prin impozite 7) gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor 8) frauda si evaziunea fiscal 9) reducerea competitivitatii pe plan international ____ 61. Conform afirmatiilor carei perioade din evolutia finantelor publice, extinderea interventiilor economice si sociale ale statului conduce la excese de cheltuieli publice si prelevari obligatorii, avand efecte negative asupra economisirii si investitiei, reprezentand o frana a activitatii economice: a. economia de oferta; b. statul providenta; c. scoala optiunilor colective d. statul jandarm; e. monetarismul; ____ 62. Printre dezavantajele impozitelor directe se numara: a. recurgerea, in mod precumpnitor, la acest tip de impozite determin conducerile statelor s devin nepopulare; b. sunt mai permisive n ceea ce privete practicarea evaziunii fiscale; c. nu sunt agreabile platitorilor; d. toate enunurile enumerate; e. nici unul dintre enunurile enumerate ____ 63. Daca veniturile fiscale in anul 2008 au valoarea de 254 800 mld um, iar veniturile fiscale in anul 2007 sunt 245 674 mld um, care va fi valoarea modificarii relative a veniturilor fiscale in 2008 fata de 2007? a. 5962 mld um b. 1,037 c. 0,964 d. 3,209 e. 9126 mld um ____ 64. Dinamica resurselor financiare publice exprima: a. greutatea specifica a categoriei de venituri publice in totalul veniturilor publice b. toate enunturile sunt adevarate c. nici unul dintre enunturi nu este adevarat d. nivelul resurselor financiare publice totale ai al diferitelor categorii de venituri e. modificarile care intervin in cuantumul si structura acestora de la o perioad de timp la alta ____ 65. Caracterul de buget consolidat decurge din: a. tehnica ntocmirii lui, adic eliminarea transferurilor dintre diferitele verigi bugetare; b. nici unul dintre cele 4 rspunsuri nu este adevrat c. posibilitatea de a oferi informaii reale asupra venituilor i cheltuielilor publice dintr-o anumit perioad;

13

d. funcia de redistribuire a bugetului; e. faptul c nsumeaz totalitatea veniturilor i cheltuielilor bugetelor componente; ____ 66. Constituirea i dirijarea fondurilor financiare publice: a. se realizeaz prin intermediul agenilor economici; b. reprezint un proces unitar i nentrerupt; c. se realizeaz prin intermediul societilor de asigurri; d. reprezint un proces supraunitar i nentrerupt; e. au ca scop corectarea integral a inegalitilor dintre diverse categorii i grupuri sociale. ____ 67. Daca rata fiscalitatii este de 45%, veniturile fiscale au valoarea de 5675 mld um, atunci PIB-ul atinge suma de _________________: ____ 68. Care dintre urmatoarele enunturi corespund argumentelor care sustin ca descentralizarea conduce la realizarea dezvoltarii economice locale? 1) favorizeaza o mai buna organizare si adaptare a serviciilor publice la nevoile utilizatorilor (colectivitatilor locale); 2) favorizeaza combaterea fraudei si evaziunii fiscale; 3) ofera posibilitatea introducerii tehnicii moderne de calcul; 4) ofera decidentilor modalitati de comunicare mult mai accesibile; 5) tine cont de diversitatea situatiilor, concomitent cu luarea in considerare a riscului de accentuare a inegalitatilor dintre diferite zone ale tarii si cu mentinerea viziunii de ansamblu asupra teritoriului national. ____ 69. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld umINDICATORI ANUL 2007 ANUL 2008 Impozitul pe profit Impozitul pe salarii Impozit pe venit Accize Venituri din capital TVA Taxe vamale chirii PIB 11 500 4 950 25 300 13 500 1 300 8 750 11 560 3 320 575 600 25 360 6 000 31 560 15 240 1 460 9 850 12 450 4 650 698 750

Calculati: A) modificarea relativa a veniturilor publice totale in anul 2008 fata de anul 2007; B) ponderea veniturilor din capital in venituri publice totale in anul 2008; C) elasticitatea impozitelor indirecte fata de PIB. ____ 70. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei: -mld umINDICATORI ANUL 2007 ANUL 2008 Impozitul pe profit Impozitul pe salarii Impozit pe venit 11 500 4 950 25 300 25 360 6 000 31 560

14

Accize Venituri din capital TVA Taxe vamale chirii PIB

11 560 1 300 13 500 8 750 3 320 175 600

12 450 1 460 15 240 9850 4 650 298 750

Calculati: A) modificarea relativa a impozitelor indirecte B) modificarea absoluta a ratei presuiunii fiscale ; C) coeficientul de corelare a veniturilor fiscale . ____ 71. Pe baza urmatoarelor date: - mil um - cheltuielile bugetului central (an curent) 696 215 - cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat (an curent) 246 100 - cheltuielile bugetelor locale (an curent) 163 410 - transferuri intre bugetul central si bugetele locale (an curent) 19 300 - PIB (an curent) 2 618 260 - PIB in anul anterior 2 498 000 - cheltuielile bugetului public national in anul anterior 912 580 - numar locuitori in anul curent 24 mil loc - numar locuitori in anul anterior 22 mil loc Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor bugetului public national in PIB; B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetului public national ce revin in medie pe un locuitor, in anul curent fata dea anul anterior; C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetului public national fata de cresterea PIB. ____ 72. In practica, in cazul plasarii imprumutului prin consorii (sau sindicate) bancare, acestea, la cererea organelor competente, se angajeaza sa efectueze operatiunile legate de lansarea si rambursarea imprumutului. Care sunt procedurile utilizate pentru plasarea imprumutului public? 1) preluarea in comision a obligatiunilor imprumutului 2) vanzarea la Bursa 3)cumpararea efectiva de catre sindicatul bancar a tuturor inscrisurilor reprezentand imprumutul 4) modificarea nivelului dobinzii ____ 73. Veniturile publice totale in 2008 aveau valoarea de 465 300 mld um, modificarea absoluta a acestora a fost de 234 900 mld um. Ce valoare au avut veniturile publice in anul 2007? ____ 74. Care dintre combinatile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza dinamica cheltuielilor publice: a. cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor; modificarea relativa a cheltuielilor publice; b. volumul cheltuielilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB c. volumul real al cheltuielilor publice; volumul nominal al cheltuiellilor publice d. modificarea absoluta a cheltuielilor publice ; modificarea ponderii cheltuielilor in PIB e. volumul cheltuielilor publice; elasticitatea cheltuielilor publice;

15

____ 75. Clasificarea impozitelor dupa trasaturi de forma si fond le imparte in: 1) impozite directe 2) impozite indirecte 3 impozite reale 4) impozite pe venit 5) impozite pe avere ____ 76. Care dintre urmatoarele enunturi reprezinta un suport pentru autonomia administrativa a autoritatilor locale si depinde de aspecte cum sunt: independenta deplina sau partial in formarea veniturilor; asigurarea echilibrului bugetar si respectiv, gestionarea excedentului sau deficitului bugetar anual; competenta atribuita pentru contractarea si gestionarea imprumuturilor publice; competenta organelor locale de a introduce impozite si taxe locale? a. autonoma completa b. autonomia limitata c. cadrul european d. autonomia financiara e. Camerele de Comert si Industrie ____ 77. Care din criteriile de mai jos nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice: a. criteriul fiscal b. criteriul administrativ c. criteriul financiar d. criteriul rolului cheltuielilor in viata economica e. criteriul economic ____ 78. In cadrul bugetului general consolidat se intalnesc : 1) bugetul de stat; 2) bugetul societatilor de brokeraj; 3) bugetele locale; 4) bugetele agentilor economici; 5) bugetul asigurarilor sociale de stat ____ 79. Necesitatea unor cheltuieli ale administratiei fiscale reduse in legatura cu stabilirea materiei impozabile, cu perceperea si calcularea impozitelor, reprezinta o conditie de realizare a: a. principiului de politica economica b. respectarii principiului comoditatii c. respectarii principiului certitudinii incasarii impozitului d. respectarii echitatii fiscale e. obtinerii unui randament fiscal ridicat ____ 80. Pe baza urmatoarelor date: - cheltuieli de personal..........35 870 mld um - cheltuieli materiale i servicii..........41 690 mld um - cheltuieli de capital..........18 750 mld um - subventii...............19 875 mld um

16

- transferuri.............31 650 mld um - PIB...............239 680 mld um - cheltuieli bugetare totale in perioada anterioara.........146 890 mld um - PIB n perioada anterioara............238 640 mld um Sa se calculeze: A) ponderea cheltuielilor de personal in grupa de cheltuieli bugetare din care fac parte B) modificarea absoluta a cheltuielilor bugetare totale in perioada curenta fata de perioada anterioara C) coeficientul de devansare a cresterii cheltuielilor bugetare fata de cresterea PIB ____ 81. Prin Tratatul de la Maastricht se prevedea ca o cerinta esentiala pentru buna functionare a Uniunii, limitarea deficitelor publice la maxim ______________________. ____ 82. Faptul ca dinamica impozitului o devanseaza pe cea a materiei impozabile, reprezinta o caracteristica a impozitelor ________________________: ____ 83. Care dintre principiile teoremei descentralizrii prevede c transferarea funciilor de la administraia central la cea local trebuie s se realizeze concomitent cu asigurarea unui nivel corespunztor al veniturilor, asupra crora autoritatea public trebuie s aib n mare msur controlul? a. subsidiaritatea b. echivalenta fiscala c. repartizarea funciilor publice d. autoritatea de a decide discreionar privitor la funciile publice lsate n competena sa e. nici unul dintre principiile enuntate ____ 84. Modificarea absoluta nominala a cheltuielilor publice se calculeaza conform relatiei: a.

b. c. d.

e. ____ 85. Limitele presiunii fiscale sunt de natura: 1) psihologica; 2) politica; 3) economica; 4) juridica; 5) financiara. ____ 86. Care dintre urmatoarele enunturi nu se numara printre factorii care influenteaza marimea presiunii fiscale? a. gradul de adeziune a populatiei la politica guvernului si de consimtire la plata impozitelor b. nici unul dintre cele 4 enunturi c. nivelul de dezvoltare a economiei

17

d. eficienta cu care se utilizeaza cheltuielile publice finantate prin impozite e. riscul de inflatie prin fiscalitate ____ 87. Imprumuturile de stat determina operatiuni n legatura cu: a. plasarea acestora pe piata b. nici una dintre cele 3 operatiuni c. modificarea ratei dobanzii si/sau a termenului de rambursare d. toate cele 3 operatiuni e. amortizarea creditului public ____ 88. Dintre urmatoarele enunturi selectati-l pe cel care se refera la resursele financiare publice ordinare a. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in situatii deosebite b. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, in conditii considerate normale si care se incaseaza la buget cu o anumita regularitate c. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice d. sunt cele la care statul apeleaza in mod curent, si cuprind: imprumuturi publice interne si externe, ajutoarele si donatiile din stainatate, emisiunea baneasca fara acoperire e. se impart in: prelevari cu caracter obligatoriu, resurse de trezorerie, imprumuturi publice, emisiunea baneasca fara acoperire ____ 89. Cu ajutorul ponderilor fiecarei grupe de venit public in total si n special a ponderilor fiecarui venit fiscal in total venituri fiscale, se poate interpreta: a. politica privind cheltuielile publice b. nici una dintre cele 4 politici c. politica fiscala a statului d. politica monetara a statului e. evolutia veniturilor fiscale in raport cu produsul intern brut ____ 90. Nu reprezinta un indicator al nivelului cheltuielilor publice: a. volumul nominal al cheltuielilor publice; b. volumul real al cheltuielilor publice; c. cheltuielile publice totale pe un locuitor; d. ponderea cheltuielilor publice in PIB; e. modificarea absoluta a cheltuielilor publice ____ 91. Cheltuielile publice: 1) marimea lor depinde de inclinatia individuala spre consum a membrilor societatii; 2) urmaresc satisfacerea unor preferinte colective; 3) sunt efectuate direct de beneficiarul bunurilor si servicilor care cunoaste pretul platit; 4) se materializeaza in plati efectuate de stat pentru indeplinirea diferitelor obiective ale politicii sale; 5) sunt efectuate de un intermediar - statul ____ 92. Pe baza urmatoarelor date: Impozit pe profit -mld um- (date ipotetice) 327 880

18

Accize Impozit pe venit global TVA Venituri din capital Taxe vamale Venituri nefiscale Alte impozite directe Alte impozite indirecte PIB in perioada curenta Venituri din capital in perioada anterioara Venituri publice totale in perioada anterioara PIB in perioada anterioara Impozite indirecte in perioada anterioara

198 640 578 380 452 890 68 830 168 490 93 470 86 990 111 450 5 128 750 35 500 2 028 840 4 870 500 875 340

Calculati: A) ponderea impozitelor directe in cadrul veniturilor fiscale; B) cuantumul impozitelor indirecte in perioada curenta; C) modificarea absoluta a impozitelor indirecte din perioada curenta fata de perioada anterioara. ____ 93. Pentru a raspunde principiilor de politica financiara, impozitele trebuie sa aiba anumite caracteristici. Care este aspectul care vizeaza mentinerea unui randament fiscal constant de-a lungul intregului ciclu economic, astfel ca un impozit sa nu inregistreze fluctuatii importante odata cu sporirea sau reducerea volumului activitatii (productie, comer) sau al veniturilor din perioadele de avant sau criza economica? ____ 94. Noile abordari liberale privind finantele publice includ: 1) economia de oferta; 2) doctrina interventionista; 3) doctrina referitoare la statul-jandarm; 4) scoala optiunilor colective; 5) scoala libertariana; 6) monetarismul. ____ 95. Pe baza urmatoarelor date: Indicatori \anii 2005 - cheltuieli de personal 43 700 - cheltuieli de capital 10 500 - subventii 23 900 - transferuri 6 800 - cheltuieli materiale si servicii 39 600 - PIB 211 300 Sa se calculeze: 1) modificarea absoluta nominala a cheltuielilor curente in anul 2005 fata de 2003; 2) ponderea cheltuielilor de capital in total cheltuieli publice in anul 2005; 3) elasticitatea cheltuielilor publice totale in raport cu PIB. - mld um 2003 42 100 9 800 21 400 8 400 37 300 203 700

19

____ 96. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei : -mld umImpozite directe (an curent) 525330 Accize (an curent) 95200 TVA (an curent) 117850 Alte impozite indirecte (an curent) 725200 Venituri nefiscale (an curent) 185730 Venituri fiscale (an anterior) 1110490 Venituri curente (an anterior) 1475200 PIB (an curent) 4970200 PIB (an anterior) 4750600 Sa se calculeze : A) modificarea absoluta a ratei fiscalitatii in anul curent fata de anul anterior ; B) modificarea absoluta nominala a veniturilor curente (in anul curent) fata de veniturile curente ale peroadei anterioare ; C) ponderea impozitelor indirecte ale anului curent in PIB-ul aceluiasi an ____ 97. Definitia impozitului precizeaza ca: 1) este datorat de stat persoanelor fizice si juridice; 2) plata sa este obligatorie pentru toate persoanele fizice si juridice; 3) are caracter definitiv; 4) nu presupune o contraprestatie directa si imediata; 5) este rambursabil; ____ 98. Care dintre combinatiile de mai jos desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul cheltuielilor publice: a. modificarea ponderii cheltuielilor publice in PIB; modificarea relativa a cheltuielilor publice; b. ponderea cheltuielior publice in PIB ; elasticitatea cheltuielilor publice; c. toate enunturile enumerate d. cheltuielile publice ce revin in medie pe un locuitor; modificarea relativa a cheltuielilor publice; e. volumul cheltuielilor publice ; ponderea cheltuielilor publice in PIB ____ 99. Care dintre combinatiile de mai jos nu desemneaza indicatorii ce caracterizeaza nivelul veniturilor publice: a. ponderea veniturilor publice in PIB ; elasticitatea veniturilor publice in raport cu PIB ; b. volumul veniturilor publice in expresie reala ; volumul veniturilor publice in expresie nominala ; c. volumul veniturilor publice; ponderea veniturilor publice in PIB; d. ponderea veniturilor publice in PIB ; veniturile publice medii pe un locuitor. e. veniturile publice medii pe un locuitor; volumul veniturilor publice in expresie nominala ; ____100. Pe baza urmatoarelor date: Indicatori \anii - cheltuieli de personal - cheltuieli de capital - subventii - transferuri - cheltuieli materiale si servicii - mld um 2003 325 850 132 450 235 750 76 300 185 900 2005 386 400 115 870 263 480 71 800 248 800

20

- PIB

1 750 870

1 895 480

Sa se calculeze: A) modificarea relativa a cheltuielilor curente in anul 2005 fata de 2003; B) ponderea cheltuielilor materiale si servicii in cadrul cheltuielilor curente in anul 2005; C) coeficientul de devansare a cheltuielilor publice totale in raport cu PIB. ____101. Prin ce se caracterizeaza bunurile publice? a. toate cele 4 enunturi caracterizeaza bunurile publice. b. consum indivizibil si concurential in detrimentul altor indivizi; c. consum indivizibil si concurential, presupunnd o plata; d. consum indivizibil, neconcurenial, fara s presupuna o plata; e. accesul este conditionat de plata unui tarif sau taxa; ____102. Care dintre urmatoarele afirmatii cu privire la elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu produsul intern brut este falsa ? a. masoara amploarea reactiei cheltuielilor publice la modificarea produsului intern brut b. poate lua valorile: e<1; e=1; e>1 c. poate lua doar valorile: e<1 si e>1 d. in formula sa de calculul intra modificarea produsului intern brut in perioada curenta (1) fata de perioada de baza (0) e. in formula sa de calculul intra modificarea cheltuielilor publice in perioada curenta (1) fata de perioada de baza (0) ____103. Curentul de gandire reprezentat de Scoala libertariana era caracterizat prin: a. existenta unui stat minimal; b. era considerata ramura cea mai radicala a liberalismului; c. se pronunta pentru reducerea cheltuieilor publice, considerand ca trebuie incurajata mai degraba oferta si nu cererea; d. toate afirmatiile enuntate; e. nici una dintre afirmatii ____104. Se dau urmatoarele date ipotetice referitoare la bugetul de stat al Romaniei pt anul 2007 (date ipotetice) : -mld umImpozitul pe profit 2536 Impozit pe salarii 600 Impozit pe venit 3156 Accize 1524 Venituri din capital 146 TVA 985 Taxe vamale 1245 Venituri nefiscale 2175 PIB 69875 Calculati : A) cuantumul veniturilor curente aferente anului 2007 ; B) ponderea impozitelor indirecte in total venituri publice ; C) ponderea veniturilor nefiscale in PIB. ____105. Finantele publice :

21

1) reprezinta un transfer de valoare cu caracter de putere de cumpararae; 2) servesc realizarii de profituri de catre agentii economici; 3) sunt asociate cu resursele, cheltuielile, imprumuturile, datoriile statului si ale altor institutii de drept public; 4) reprezinta relatii social economice in forma baneasca; 5) reprezinta transfer de valoare efectuat intr-un singur sens: de la stat catre persoane fizice sau juridice. UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE CONTABILITATE SI FINANTE Rm. Valcea FINANE I BNCI

Subiecte pregtitoare n vederea susinerii examenului de licen sesiunea iulie 2011 la disciplina

GESTIUNEA I ANALIZA FINANCIAR A INTREPRINDERII


____ 1. Functia de finantare se refera la: a. volumul, structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor imprumutate; b. volumul, structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor proprii si imprumutate; c. modificarile din cadrul capitalurilor proprii si activelor pe termen lung; d. volumul si structura activelor circulante si de trezorerie. e. volumul, structura si modificarile care au loc in cadrul capitalurilor proprii; 2. Determinarea profitului se realizeaza ca: a. suma a tuturor veniturilor. b. suma de valoare adaugata; c. cifra de afaceri TVA; d. diferenta dintre venituri si cheltuieli; e. suma a incasarilor; 3. Situatia neta negativa apare atunci cand: a. capitalurile proprii sunt mai mari decat capitalurile imprumutate; b. activul este mai mic decat pasivul. c. capitalurile proprii sunt mai mari decat imobilizarile ; d. capitalurile imprumutate sunt mai mari decat capitalurile proprii; e. capitalurile proprii sunt mai mici decat zero;

____

____

22

____

4. Structura vanzarilor (inclusiv TVA) pentru ultimele 6 luni ale exercitiului N+1 se prevede a fi urmatoarea: iulie 1.800 u.m., august 2.000 u.m., septembrie 2.400 u.m., octombrie 3.200 u.m., noiembrie 3.600 u.m., decembrie 4.000 u.m. Incasarile din vanzarile lunare se realizeaza astfel: 40% in luna vanzarii, 50% dupa 30 zile de la data vanzarii, iar diferenta dupa 60 zile de la data vanzarii. Valoarea creantelor din bilantul exercitiului N+1 va fi de ___________ u.m. 5. Echilibrul financiar este respectat atunci cand resursele stabile acopera: a. imobilizarile bute si nevoia de fond de rulment globala; b. imobilizarile nete si nevoia de fond de rulment de exploatare; c. imobilizarile nete si fondul de rulment; d. imobilizarile brute si fondul de rulment. e. imobilizarile brute si nevoia de fond de rulment de exploatare; 6. Pe baza indicatorilor:

____

____

Nr. Indicatori Simbol Valoare (RON) lei crt Baza Curenta 1 Venituri de exploatare Vex 60.000 96.000 2 Cheltuieli de exploatare Cex 50.000 72.000 3 Fond total de timp de munca (h) Tmc 190.080 210.100 Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte. Influena fondului total de munc i a productivitatii medii orare asupra rezultatului exploatrii este de ____________:
____ 7. Stiind ca rata marjei nete este 8%, rata de structura a capitalurilor 2,379 si rata rentabilitatii financiare 24%, rata de rotatie a capitalurilor este ________________: 8. Ce cuprinde fluxul de numerar net, determinat in bugetul activitatii de trezorerie: 9. Rezultatul curent al exercitiului cuprinde: a. rezultatul din exploatare si rezultatul financiar; b. rezultatul financiar si rezultatul extraordinar plus profitul net; c. rezultatul din exploatare, financiar si extraordinar minus valoarea adaugata; d. numai rezultatul activitatii de exploatare (curente); e. rezultatul al exercitiului curent exclusiv profituri nerepartizate din anii

____ ____

precedenti.
____ 10. Structura de finantare se stabileste ca raport intre: a. capitalul social si creditele pe termen mediu si lung. b. capitalurile imprumutate si capitalurile proprii; c. capitalurile propriu si capitalul social; d. capitalurile permanente si capitalurile imprumutate; e. capitalul social si capitalurile imprumutate; ____ 11. Pe baza indicatorilor: Nr. Natura Suma Suma veniturilor crt activitatii cheltuielilor

23

1. 2. 3.

Exploatare Financiara Exceptionala Total

Baza 450 25 15 490

Curenta 500 22 14 536

Baza 490 35 25 550

Curenta 520 24 18 562

Nota. Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare (rotunjiti la a 4-a zecimala normal);

Influenta modificarii ratei de eficienta a cheltuielilor pe categorii de venituri asupra ratei medii de eficienta a cheltuielilor totale, este _________________:
____ 12. Intr-o intreprindere, rolul finantelor se manifesta, in principal, la nivelul: a. managementului financiar-contabil. b. productiei de bunuri si servicii; c. circulatiei resurselor la nivelul intreprinderii; d. consumului resurselor banesti; e. repartitiei resurselor de care dispune intreprinderea; ____ 13. Intreprinderea nu inregistreaza un venit intr-una din urmatoarele situatii a. vanzarea de produse finite cu incasare peste 60 zile; b. incasarea unei creante la scadenta (30 de zile de la vanzarea produselor finite). c. vanzarea de marfuri cu incasare imediata; d. aportul actionarilor la cresterea capitalului social (in numerar); e. vanzarea produselor cu incasare peste 30 zile; ____ 14. Stiind ca vnzarile aferente semestrului al II-lea (exclusiv TVA) vor fi de 180.000 u.m. uniform repartizate, vnzrile aferente semestrului I (exclusiv TVA) 150.000 u.m. uniform repartizate, creditul clienti 30 zile, cota TVA 24%, atunci incasrile in lunile iulie si septembrie vor fi de __________________: ____ 15. Pe baza informatiilor de mai jos determinati valoarea necesarului de fond de rulment: active imobilizate 2.000 u.m., stocuri 1.400 u.m., creante 600 u.m., disponibilitati banesti 1.000 u.m., capital social 1.500 u.m., datorii pe termen lung 1.430 u.m., datorii furnizori 1.000 u.m., datorii salariati 370 u.m., credite de trezorerie 700 u.m. ____ 16. Efectul de levier financiar pozitiv al intreprinderii se produce cand: a. rentabilitatea financiara este mai mare sau egala cu rentabilitatea

economica;
b. rentabilitatea comerciala este superioara ratei costului mediu ponderat al

capitalului;
c. rentabilitatea economica este superioara ratei costului capitalului

imprumutat;
d. rentabilitatea financiara este superioara ratei costului mediu ponderat al

capitalului.
e. rentabilitatea financiara este superioara ratei costului capitalului

imprumutat; ____ 17. Rata rentabilitatii economice se poate calcula cu formula: a. Rec = EBE/Aex 100

24

b. Rec = Prb/AT 100 c. Rec = RE/AT 100 d. Rec = Pr/K 100 e.


____ 18. Analiza factoriala a rezultatului exploatarii se face cu urmatorul model: a) b) c) d) e) f) g)

h) ____ 19. Cum se calculeaz fondul de rulment ? ____ 20. Pe baza indicatorilor: Nr. INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE PERIOADA crt. BAZA CURENTA 2.800 4.500 Pex 1 Productia exercitiului M 644 900 2 Consumurile intermediare Influenta modificarii valorii adaugate medii la 1 leu productie a exercitiului asupra valorii adaugate este ________________: ____ 21. Necesarul anual de aprovizionat pentru materiale este de 81.000 tone, pretul unitar de aprovizionare este de 6.000 u.m.. Costul de depozitare este de 1,2 u.m. anual pentru o unitate de stoc, iar costul pregatirii unei comenzi este de 4.000 u.m.. Care este stocul optim si numarul de aprovizionari ? ____ 22. Pe baza indicatorilor: Nr. INDICATORI SIMBOL crt. N 1 Numrul mediu de salariati Pf 2 Productia marf fabricat CA 3 Cifra de afaceri Nota. Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare (rotunjiti la a 4-a zecimala normal)

VALOARE (RON)lei BAZ CURENT 40 20 20.625 20.833 16.500 17.500

25

Influenta gradului de valorificare a productiei marf fabricate asupra cifrei de afaceri este de ____: ____ 23. Indicele HERFINDHAL, calculat pentru o firma ce realizeaza cinci produse, poate avea urmatoarele semnificatii: a. H = 0,2 arata o distributie uniforma a CA pe sortimente; b. H = 0 arata o repartitie uniforma a CA pe sortimente; c. H = 0,25 arata un grad ridicat de concentrare pe un numar redus de produse in structura cifrei de afaceri; d. H = 0,9 semnifica o concentrare pe un numar mare de elemente componente care participa in structura CA; e. H = 1,6 arata un grad ridicat de concentrare a CA; ____ 24. Modelele ce pot fi folosite n analiza factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri sunt: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ____ 25. Pe baza relatiei:

PCA = CA

se determina:
a. b. c. d. e.

influenta costului asupra ratei rentabilitatii comerciale; influenta structurii asupra ratei rentabilitatii comerciale; influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate; influenta costului asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate ; influenta structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate.
si coeficientul de sortiment , atunci:

____ 26. Daca coeficientul de structura a. b. c. d. e.

programul de fabricatie nu a fost realizat la nici un sortiment, dar n aceeasi proportie. programul de fabricatie a fost realizat la doua sortimente; programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele in proportie de 100%; programul de fabricatie a fost realizat la toate sortimentele, dar in proportii diferite; programul de fabricatie nu a fost realizat si depasit la toate sortimentele in proportii egale;

____ 27. Influenta cu semnul minus a modificarii structurii productiei exercitiului asupra VA (valoarea adaugata) presupune: a. scaderea valorii adaugate pe produse;

26

b. c. d. e.

cresterea ponderii sortimentelor cu o cota mai mare de valoare adaugata la 1 leu productie decat media pe firma ; scaderea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie, mai mare decat media VA pe firma; cresterea valorii adaugate totale; scaderea ponderii produselor cu valoare adaugata la 1 leu productie mai mica decat media VA pe firma;

____ 28. Capitalul real, dup sursele de constituire prezint urmtoarea structur: a. active imobilizate, active circulante. b. credite si datorii pe termen scurt, credite pe termen mediu si lung, rezerve,

rezultate, fonduri proprii, capital social;


c. credite si datorii pe termen scurt, credite pe termen mediu si lung, active

imobilizate, active circulante;


d. rezerve, rezultate, fonduri proprii, credite pe termen mediu si lung, active

imobilizate, active circulante;


e. capital social, rezerve, rezultate, fonduri proprii, active imobilizate, active

circulante;
____ 29. Decizia de finantare: a. este luata de catre administratorul firmei; b. sta la baza alegerii intre sursele proprii de capital si cele imprumutate; c. are drept scop finantarea ciclului de exploatare; d. se ia de catre contabilul sef; e. se face in orice moment al exploatarii. ____ 30. Pe baza informatiilor de mai jos determinati valoarea fondului de rulment: active imobilizate 2.000 u.m., stocuri 1.400 u.m., creante 600 u.m., disponibilitati banesti 1.000 u.m., capital social 1.500 u.m., datorii pe termen lung 1.430 u.m., datorii furnizori 1.000 u.m., datorii salariati 370 u.m., credite de trezorerie 700 u.m. ____ 31. Pe baza urmatorilor indicatori:

Nr. Indicatori Simbol crt 1 Cifra de afaceri CA 2 Cheltuieli aferente cifrei de afaceri: cheltuieli fixe Cf cheltuieli variabile Cv Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte.
Determinati:

VALOARE (RON) 180.000 120.000 40.000 90.000

momentul realizarii pragului de rentabilitate (T=365 zile); nivelul indicelui de siguranta al firmei (%):

____ 32. Pe baza relatiei:

27

se determina:
a. b. c. d. e. influenta structurii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate. influenta preturilor de vanzare asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate; influenta costului asupra ratei rentabilitatii comerciale; influenta cantitatii asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate; influenta structurii asupra ratei rentabilitatii comerciale;

____ 33. Finantele sunt: a. relatii economice in expresie baneasca; b. relatii de productie si monetare; c. fondurile banesti; d. capitalurile intreprinderii. e. relatii economice in general; ____ 34. Pe baza indicatorilor: Nr. INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE PERIOADA crt. BAZA CURENTA Pex 11.400 22.300 1 Productia exercitiului M 1. 500 1. 570 2 Consumurile intermediare Influenta modificarii productiei exercitiului asupra valorii adaugate este _______________: ____ 35. Se cunosc urmatoarele informatii: capital social exercitiul N-1 160.000 u.m., capital social exercitiul N 140.000 u.m., imobilizari corporale (valoare bruta) exercitiul N-1 100.000 u.m., capacitatea de autofinantare exercitiul N 21.000 u.m., imobilizari corporale (valoare bruta) exercitiul N 115.000 u.m., profit net exercitiul N-1 18.000 u.m., din care 40% se distribuie sub forma de dividende, profit net exercitiul N 20.000 u.m., din care 60% se distribuie sub forma de dividende, credite bancare pe termen lung contractate in exercitiul N 50.000 u.m., credite bancare pe termen scurt contractate in exercitiul N 4.000 u.m. Stiind ca in cursul exercitiului N s-a vandut o imobilizare corporala la pretul de vanzare de 2.000 u.m., costul de achizitie fiind 8.000 u.m., amortizata in valoare de 7.000 u.m., in tabloul de finantare partea I utilizarile si resursele ce valori vor avea ? ____ 36. Rata valorii adaugate se calculeaza ca raport: a. b. c. d. e.

28

____ 37. Putem analiza influenta veniturilor de exploatare asupra rezultatului exploatarii n functie de

urmatorii factori: a) b) c) d) e) f)
____ 38. Analizati productia fizic a firmei pe baza indicatorilor: Denumire produs A B C

Valoarea productiei (lei)


BAZA 3.000 2.200 3.300 CURENTA 4.200 2.000 3.100

Caracterizati realizarea programului de productie cu ajutorul indicilor individuali de ndeplinire a programelor de fabricatie pe sortimente produse si indicele de grup pe total

____ 39. Ciclul de exploatare are ca obiectiv: a. cresterea stocului de produse finite; b. cresterea cifrei de afaceri; c. cresterea cifrei de productie. d. producerea de bunuri si servicii; e. sporirea stocului de materii prime; ____ 40.

Rata rentabilitatii resurselor consumate s-a modificat de la 30 % in perioada de baza, la 24 % in perioada curenta, avand in vedere ca dinamica profitului aferent cifrei de afaceri: , atunci: a. rata rentabilitatii resurselor consumate a scazut, iar costurile totale aferente vanzarilor au crescut; b. cheltuielile aferente cifrei de afaceri au crescut mai mult decat profitul aferent cifrei de afaceri; c. cheltuielile aferente cifrei de afaceri au crescut in acelasi ritm cu profitul aferent cifrei de afaceri; d. s-au redus cheltuielile aferente cifrei de afaceri si profitul aferent cifrei de afaceri; e. cresterea ratei rentabilitatii resurselor consumate si a profitului aferent cifrei de afaceri;

29

____ 41. Se dau urmatorii indicatori: Perioada Nr. Indicatori Simbol crt. Baza Curenta CA 430.000 470.000 1 Cifra de afaceri 438.000 442.000 Pf 2 Productia fabricata Pex 465.000 475.000 3 Productia exercitiului VA 240.000 250.000 4 Valoarea adaugata Care este relatia corecta dintre indicatori ? ____ 42. Dispuneti de urmatoarele informatii: valoarea vanzarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul I exercitiul N+1 = 120.000 u.m., uniform repartizata in cadrul semestrului, frecventa medie a incasarilor 30% in luna vanzarii, 35% in luna urmatoare vanzarii, 25% peste 60 zile de la data vanzarii si diferenta peste trei luni de la data vanzarii. Valoarea incasarilor (inclusiv TVA) pentru semestrul al II-lea exercitiul N a fost de 108.000 u.m., uniform repartizata in timp. Incasarile in lunile ianuarie si martie vor fi______ um si _______um: ____ 43. Leasing-ul reprezinta: a. forma moderna de decontare a investitiilor b. modalitate de diminuare a fiscalitatii c. sporire a capacitatii de autofinantare d. adaptare a pietei de capital la capacitatea limitata de finantare a investitiilor e. vanzare-cumparare in cote procentuale a imobilizarilor

____ 44. Daca

>

(productia exercitiului) reflecta:

1. o crestere a profitului aferent cifrei de afaceri ;


2. o scadere a ponderii consumurilor intermediare provenite de la terti in productia exercitiului; 3. o crestere a cheltuielilor materiale cu tertii; 4. o scadere a productivitatii muncii; 5. o reducere a cheltuielilor materiale, financiare si umane. Alegeti varianta: a. b. c. d. e. 2+3+4 1+2+3+4+5 1+3+5 3 2+5

____ 45. Responsabilitatea deciziilor privind modalitatea de finantare a activelor unei intreprinderi apartine: a. compartimentului financiar contabil; b. conducerii sindicatului salariatilor din intreprindere. c. directorului tehnic; d. actionarilor sau asociatilor; e. managementului societatii;

30

____ 46. Coeficientul mediu de sortiment, calculat pentru o firma ce realizeaza urmatoarele sensuri:

5 produse poate avea

a. b. c. d. e.

= 1,4 arata depasirea volumului productiei la toate sortimentele; = 0 arata realizarea volumului productiei la cel putin trei sortimente; = 0,8 arata nerealizarea volumului productiei la cel putin un sortiment; = 1 arata realizarea si depasirea volumului productiei la toate sortimentele; = - 0,5 arata nerealizarea volumului productiei la toate sortimentele.

____ 47. Pe baza informatiilor de mai jos stabiliti profitul net (PN) si rata marjei asupra cheltuielilor variabile (MCV%): cifra de afaceri 1.800 mil. u.m., cheltuieli fixe 125 mil. u.m., cheltuieli variabile 775 mil. u.m., cota de impozit pe profit 16%. ____ 48. Ce reprezint pentru modificarea absoluta a profitului aferent cifrei de afaceri, relatia: ?

____ 49. Analiza factoriala a profitului aferent cifrei de afaceri cand influenteaza cifra de afaceri este:
1)

2)

3)

4)

5) ____ 50. Pe baza urmatorilor indicatori: Nr. Indicatori crt.

Simbol
CA=

1 2 3

Cifra de afaceri n preturi de vanzare Suma cheltuielilor fixe

Valoare (RON) lei Baza Curenta 40.000 70.000 20.000 22.500

Indicele preturilor de ---140 % vanzare % Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte. Influenta volumului fizic al productiei vandute si a preturilor medii de vanzare asupra cheltuielilor fixe la 1000 lei CA este de _____________:
____ 51. Rata profitului se calculeaza ca: a. suma de valoare adaugata; b. diferenta dintre venituri si cheltuieli; c. raportul dintre profitul net si cifra de afaceri;

31

d. diferenta dintre costuri fixe si variabile; e. suma a incasarilor. ____ 52. Pe baza urmatorilor indicatori: Nr. Indicatori Simbol Valoare (RON) crt. Baza Curenta 1. Active totale AT 180.000 270.000 2. Capital propriu Kpr 80.000 92.000 3. Venituri totale VT 91.000 142.000 4. Profit net Prn 11.000 25.000 Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte. Influenta vitezei de rotatie a activelor totale asupra rentabilitatii financiare este ________: ____ 53. In conditiile unei rate nominale a rentabilitatii economice de 190% si a unei rate a inflatiei de 150%, rata reala a rentabilitatii economice este ________: ____ 54. O firma are in productie in anul 2010, 4 produse. Dar pentru anul 2011 isi propune sa produca 5 produse si sa-si schimbe structura de fabricatie.: ANUL STRUCTURA PRODUSELOR TOTAL A B C D E 2010 0,85 0,07 0,05 0,03 1 2011 0,35 0,23 0,20 0,13 0,09 1 NOTA. Lucrati cu 4 zecimale pentru calculele inexacte. Respectati ordinea cerintelor. Calculati coeficientul GINI-STRUCK(CG) si coeficientul HERFINDHAL(CH )pentru anul 2011. ____ 55. Indicatorii analizei asigurarii calitative cu personal: munca si -coeficientul mediu de calificare a fortei de

-coeficientul mediu de complexitate a lucrarilor efectuate, arata:

a.
b. c. d. e.

,existenta lucrarilor de categorii inferioare executate de lucratori cu calificare inferiora, ceea ce influienteaza pozitiv profitul firmei; , reprezinta lucrari de calitate superioara executate de lucratori cu calificare inferiora, ceea ce influienteaza negativ calitatea produselor si profitul; exprima efectuarea lucrarilor de categorii superioare executate de lucratori cu calificare superioara, ceea ce influienteaza negativ costurile firmei; ,exprima neconcordanta dintre complexitatea lucrarilor si calificarea muncitorilor; exprima concordanta dintre lucrarile de calitate superioara executate de lucratori cu calificare superioara, ceea ce arata o folosire incompleta a fortei de munca.

____ 56. Activele circulante sunt: a. stocurile, creantele, disponibilitatile si plasamentele.

32

b. c. d. e.

stocurile de produse finite; materialele auxiliare; materiile prime; apa, energia si gazul metan;

____ 57. Fondul de rulment net reprezinta: a. excedentul de resurse stabile destinat finantarii nevoilor temporare de

active circulante;
b. excedentul de capitaluri permanente destinat finantarii activelor circulante

totale;
c. excedentul de trezorerie destinat finantarii investitiilor; d. diferenta neutilizata din plafonul de credite aprobat destinata finantarii

nevoilor temporare de active circulante.


e. diferenta de capitaluri permanente ramase dupa finantarea activelor

imobilizate destinata finantarii activelor circulante cu caracter de permanenta;


____ 58. In cadrul modificarii absolute a profitului aferent cifrei de afaceri , relatia: reprezinta: a. influenta modificarii preturilor medii de vanzare in cadrul rentabilitatii

comerciale a CA;
b. influenta modificarii costurilor unitare ale rentabilitatii resurselor consumate; c. influenta modificarii preturilor medii de vanzare in cadrul ratei medii a rentabilitatii aferente rezultatului CA; d. influenta modificarii structurii productiei vandute in rentabilitatea comerciala a CA; e. influenta modificarii productiei vandute in cadrul profitului aferent CA. ____ 59. Pe baza urmatoarei relatii:

se determina influenta: a. b. c. d. e.

pretului de vanzare asupra rate de rentabilitate a resurselor consumate;


costului asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri; volumul fizic al productiei aferent profitului cifrei de afaceri. structurii productiei vandute asupra cheltuielilor la 1000 lei cifra de afaceri; structurii productiei vandute asupra ratei rentabilitatii resurselor consumate;

____ 60. Sa se determine valoarea adaugata cunoscandu-se urmatoarele informatii: productia imobilizata 600 u.m., costul marfurilor vandute 1.200 u.m., productia vanduta 800 u.m., productia stocata 500 u.m., venituri din vanzarea marfurilor 2.000 u.m., cheltuieli cu personalul 700 u.m., cheltuieli cu materiile prime 200 u.m., cheltuieli cu energia electrica 400 u.m., venituri din dobanzi 350 u.m. a. 2.100 u.m. b. 1.200 u.m. c. 800 u.m.

33

d. 1.900 u.m. e. 1.400 u.m. ____ 61. Daca IVA > IPex (VA = valoarea adaugata, Pex = productia exercitiului) si >I IPex N (N - nr. mediu de salariati) atunci: 1. creste gradul de valorificare a resurselor materiale; 2. scade productivitatea muncii; 3. se reduce ponderea consumurilor provenite de la terti n volumul total al productiei exercitiului; 4. o valorificare slaba a resurselor materiale, desi s-a utilizat bine timpul mediu de lucru pe muncitor, ____ 62. Deciziile privind folosirea leasing-ului pentru cresterea investitiilor unei intreprinderi apartin: a. contabilului sef; b. investitorilor directi; c. directorului economic; d. sindicatului salariatilor din intreprindere; e. managementului societatii. ____ 63. Raportul dintre valoarea medie a mijloacele fixe si valoarea medie a nr. de salariati exprima: a. randamentul activelor fixe productive. b. ponderea mijloacelor fixe productive in totalul mijloacelor fixe; c. eficienta folosirii materiilor prime in cadrul firmei; d. productivitatea medie anuala a muncii; e. gradul de inzestrare tehnica a firmei; ____ 64. O societate comerciala doreste sa realizeze 12.000 bucati din produsul C, consumul specific fiind 0,7 tone, iar pretul de aprovizionare 3.000 u.m./tona. Intervalul dintre doua Cantitatea aprovizionata aprovizionari (tone) succesive (zile) 30 2.000 40 2.500 10 1.000 60 4.000 50 3.500 Pe baza informatiilor prezentate, ce valori au : intervalul mediu de abatere si stocul de siguranta: ____ 65. Fondul de rulment net, ca sursa de finantare a activelor circulante este egal cu: a. Capital propriu minus active imobilizate nete; b. Total pasiv minus active circulante nete; c. Capitaluri permanente minus active imobilizate nete; d. Total activ minus datorii financiare. ____ 66. Previziunea vanzarilor (inclusiv TVA) la SC COM SA pentrul trimestrul I al exercitiului N+1 este urmatoarea: ianuarie 40.000 u.m., februarie 50.000 u.m., martie 60.000 u.m. Incasarile se realizeaza astfel: 40% in luna urmatoare vanzarii si 60% peste 60 de zile de la data vanzarii. Stabiliti incasrile pe luna martie a exercitiului N+1. ____ 67. Daca o firma este caracterizata prin urmatorii indicatori: Nr. INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE crt. BAZA PERIOADA CURENTA lei

34

1 Nr. mediu de salariati N 32 20 2.800 3.200 2 Productia marfa fabricata Pf CA 1.680 1.536 3 Cifra de afaceri Nota. Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare(rotunjiti la a 4-a zecimala normal) Aratati influenta modificarii numarului mediu de salariati asupra cifrei de afaceri, a carei valoare a fost de _____________: ____ 68. Daca IVex = 115 % (Vex venituri de exploatare) ICA = 108 % (CA cifra de afaceri);
(cheltuieli af. CA);

IRc= 97 % (Rc - rata rentabilitatii comerciale) atunci: a. a scazut ponderea productiei stocate si imobilizate in veniturile de exploatare si cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri ; b. a scazut profitul aferent cifrei de afaceri si au crescut cheltuielile la 100 lei cifra de afaceri; c. a crescut ponderea productiei stocate si imobilizate in veniturile de exploatare si rata rentabilitatii resurselor consumate; d. s-au redus cheltuielile la 1000 lei cifra de afaceri si rentabilitatea comerciala ____ 69. Pe baza urmatorilor indicatori: Nr. Indicatori crt. 1. Cifra de afaceri 2. Cheltuieli cu amortizarea

Simbol CA A

Perioada analizat Baza Curenta 56.170 82.000 11.234 17.220

Influenta modificarii cifrei de afaceri asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri este_________________ : ____ 70. Capitalul real al intreprinderii isi gaseste reflectarea in: a. contul de profit si pierdere; b. bilant; c. bugetul activitatii de trezorerie; d. bugetul activitatii de investitii. e. bugetul activitatii generale; ____ 71. Pentru exercitiul incheiat dispuneti de urmatoarele informatii: active circulante 18.000 u.m.; datorii din exploatare 12.000 u.m.; cifra de afaceri 27.000 u.m.. Pentru anul urmator se estimeaza o crestere a cifrei de afaceri cu 20%, uniform repartizata pe trimestre. Activele circulante nete pentru anul urmator vor avea nivelul de ______________ um. ____ 72. Dispuneti de urmatoarele informatii: capacitatea de autofinantare 8.300 u.m.; variatia stocurilor 1.300 u.m.; variatia creantelor clienti 2.400 u.m.; variatia creantelor diverse -200 u.m.; variatia datoriilor de exploatare 1.600 u.m.; variatia datoriilor in afara exploatarii 800 u.m.; trezoreria neta la sfarsitul exercitiului N-1 400 u.m.; in cursul exercitiului N, s-a achizitionat un mijloc de transport in valoare de 16.000 u.m., s-au vandut titluri de participare in valoare de 1.000 u.m. si un utilaj la pret de vanzare de 3.000 u.m., cost de achizitie 10.000 u.m., amortizare inregistrata pana in momentul vanzarii 8.000 u.m.;

35

tot in cursul exercitiului N, s-a primit o subventie de 1.000 u.m. pentru achizitionarea utilajului, s-au contractat credite bancare pe termen lung de 5.000 u.m. si pe termen scurt de 800 u.m., s-au rambursat rate scadente la credite pe termen lung de 900 u.m. si s-a majorat capitalul social cu 7.000 u.m.; profitul exercitiului N-1 a fost de 8.000 u.m., din care 6.000 u.m. se distribuie sub forma de dividende. Care va fi valoarea trezoreriei nete la sfarsitul exercitiului N ?
nseamna ca:

____ 73. Daca IN = 105 %; IPf = 115 %; ICA = 122 %; IF = 95 %

a. a crescut stocul de produse finite si gradul de valorificare al productiei marfa fabricate; b. a crescut gradul de inzestrare tehnica al productiei si eficienta utilizarii mijloacelor fixe; c. a crescut productivitatea muncii dar a scazut gradul de inzestrare tehnica al productiei ; d. a scazut gradul de valorificare al productiei marfa fabricate si eficienta folosirii mijloacelor fixe. e. a scazut productivitatea muncii si nr. mediu de salariati; ____ 74. Excedentul brut al exploatarii (EBE) este un indicator care exprima: a. acumularea bruta din activitatea de exploatare (inclusiv amortizarile si provizioanele); b. profitul din exploatare; c. acumularea neta de amortizari si provizioane din activitatea de exploatare; d. profitul din exploatare inainte de dobanzi si impozit. e. capacitatea de autofinantare a intreprinderii; ____ 75. Pe baza urmtorilor indicatori: Nr. Indicatori crt. 1. Cifra de afaceri n preturi de vanzare

Simbol

Perioada analizata Baza 30.000 Curenta 60.000

150% 2. Indicele mediu al preturilor de vanzare IP Cifra de afaceri recalculata n preturile de vanzare ale perioadei de baza este de ____________: ____ 76. Rentabilitatea reprezinta capacitatea firmei de a realiza ___ (1), prin utilizarea ___ (2) de ___(3) si a ___(4) necesare reproductiei si dezvoltarii. A. valoare; B. ratelor; C. venituri; D. profit; E. factorilor; F. productie; G. rentabilitate; H. pragului; I. banilor;

36

J. trezorerie; K. capitalurilor; L. salariilor; M. capacitatilor. ____ 77. Trezoreria se stabileste ca: a. suma a nevoile de resurse antrenate de activitate si resursele avansate; b. suma intre fondul de rulment si nevoia de fond de rulment; c. diferenta intre resursele avansate si nevoile de resurse antrenate de activitate; d. diferenta intre nevoia de fond de rulment global si fondul de rulment net global. e. suma intre nevoile de resurse antrenate de activitate si resursele avansate; ____ 78. Valoarea adaugata: a. este mai mica decat profitul; b. se realizeaza in sfera productiei de bunuri si servicii; c. este mai mica decat PIB. d. include si veniturile financiare; e. nu este relevanta pentru firme mici; ____ 79. Activele imobilizate mai sunt cunoscute sub denumirea de: a. imobilizari financiare; b. utilizari durabile; c. mijloace circulante; d. elemente neamortizabile. e. resurse stabile;

____ 80. n analiza profitului aferent cifrei de afaceri, cunoastem urmtorii indicatori:
Cifra de afaceri n preturi de vanzare 6600 10.400 2. Costuri aferente cifrei de afaceri -130% IP 3. Indicele mediu al preturilor de vanzare Nota. Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare(rotunjiti la a 4-a zecimala normal) Influenta modificarii volumului fizic al productiei asupra profitului aferent cifrei de afaceri este de _______________ : ____ 81. In analiza factoriala a marjei comerciale putem folosi modelul: a) b) c) d) Nr. crt 1. Indicatori Simbol Perioada analizat Baza Curenta 9.200 13.650

37

e)

____ 82. Coeficientul Gini-Struck, poate avea urmatoarele semnificatii: a. CG = -0,88 arata o repartizare concentrata a CA pe produse; b. CG = 0,99 semnifica o repartizare uniforma a CA pe produse. c. CG = 0,12 semnifica ca in structura vanzarilor sunt cateva produse care detin o pondere mai ridicata n CA, dar firma mai are si alte produse care completeaza structura productiei; d. CG = 1,5 arata un grad mare de concentrare a CA; e. CG = 0,72 semnifica o structura a vanzarilor in care cateva produse detin ponderea cea mai mare in CA, nefiind insa unicele produse ale firmei; ____ 83. Pe baza indicatorilor:
Nr. crt Indicatori Simbol Prevazuta 1. Venituri de exploatare Perioada analizata Realizata

2. Cheltuieli de exploatare 3. Fond total de timp de munca (h) 4. Nr.mediu de muncitori Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte.

Vex Cex Tmc N

8.750 7.950 69.000 60

9.150 8.200 62.000 40

Influenta numarului mediu de muncitori asupra rezultatului exploatarii este de ______:


____ 84. Structura achizitiilor (inclusiv TVA) pe ultimele 4 luni ale exercitiului N este urmatoarea: septembrie 300.000 u.m., octombrie 250.000 u.m., noiembrie 350.000 u.m., decembrie 150.000 u.m.. Creditul furnizori este de 60 zile. Care este valoarea datoriilor fata de furnizori la 31.12. N ? ____ 85. Pe baza indicatorilor: Nr. INDICATORI SIMBOL PERIOADA DE PERIOADA crt. BAZA CURENTA 1 Nr. mediu de salariati N 40 30 19.600 21.000 2 Productia marfa fabricata Pf 20.160 CA 17.640 3 Cifra de afaceri S se calculeze influena modificrii productivitii muncii asupra cifrei de afaceri este de: ____ 86. O firma care produce 2 articole si le desface in 2 zone diferite, se prezinta astfel: PIATA DE VANZARILE PROPRII VANZARILE TOTALE DESFACERE PERD.BAZA PERD.CURENTA PERD.BAZA PERD.CURENTA P1 150 315 1250 2400 P2 260 480 3100 4600 TOTAL 410 795 4350 7000 Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte. Cu ajutorul analizei cotei de piata determinati marimea influentei vanzarilor totale si a cotei globale de piata asupra vanzarilor proprii ale firmei. ____ 87. Daca ICA = 104 % ; IN = 105 %; IPf= 103 % ; IZ = 95 %, atunci: a. a scazut productivitatea muncii, eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse finite;

38

produse finite; b. a scazut productivitatea muncii, a crescut eficienta utilizarii mijloacelor fixe si s-a redus stocul de produse finite; c. a crescut cifra de afaceri, productivitatea muncii, s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe; d. a crescut cifra de afaceri, numarul mediu de salariati, productivitatea muncii. e. a crescut productivitatea muncii, s-a redus eficienta utilizarii mijloacelor fixe si stocul de produse finite; ____ 88. Pe baza urmatorilor indicatori: Nr. Indicatori crt 1 Cifra de afaceri 2 Suma cheltuielilor cu dobanzile 3 Capitalul permanent 4 Profitul brut

Simbol CA Sd

Valoare (RON) lei Baza Curenta 111.600 190.000 1.500 6.250 46.500 12.276 59.375 25.000

Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte.

Determinati: - influienta sumei dobanzilor platite asupra cheltuielilor financiare la 1000 lei CA; - influienta cifrei de afaceri medie la 1 leu capital permanent asupra ratei rentabilitatii financiare a capitalului permanent.
____ 89. Indicele cheltuielilor aferente cifrei de afaceri ;

Indicele profitului aferent cifrei de afacerii Indicele rentabilitatii comerciale; , semnifica:

a. au crescut CA si cheltuielile la 1000 lei CA; b. au crescut CA si rata resurselor consumate; c. a crescut profitul aferent CA si au scazut cheltuielile la 1000 lei CA; d. a crescut CA si au scazut cheltuielile la 1000 lei CA; e. a crescut rata rentabilitatii comerciale si a scazut rata resurselor consumate; ____ 90. Pe baza urmatorilor indicatori: Nr. crt INDICATORI 1. Cheltuieli variabile 2. 3. 4. Cifra de afaceri n preturi de vanzare Indicele preturilor de vanzare Indicele costurilor

Simbol

Valoare (Ron)LEI Baza Curenta 6.800 8.700 7.200 10.500 125% 120%

(%) (%)

Determinati influenta pretului mediu de vanzare asupra cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri. 39

____ 91. Universul firmei este format din cel: a. economic, financiar, social si statul; b. social si economic; c. social; d. statul. e. financiar; ____ 92. Deciziile de investitii, finantare si repartizare a profitului la nivelul intreprinderii au la baza metodele si tehnicile de executie oferite de: a. managementul informational; b. bugetarea activitatii economice a intreprinderii. c. analiza economico-financiara; d. gestiunea financiara; e. evaluarea intreprinderii; ____ 93. Notam: CA = cifra de afaceri; N = numarul mediu de salariati; = profitul mediu la 1 leu cifra de afaceri. Daca a. b. c. d. inseamna ca:

s-a redus numarul de personal si au crescut productivitatea si profitul brut; s-au redus numarul de personal, productivitatea si costurile; au crescut numarul de personal, productivitatea si costurile; a crescut cifra de afaceri si s-au redus numarul de personal si productivitatea ;

____ 94. Nevoia de fond de rulment de exploatare se determina ca diferenta intre: a. pasivele de exploatare si activele de exploatare; b. activele de exploatare si pasivele de exploatare; c. pasivele de exploatare si pasivele stabile. d. pasivele stabile si activele stabile; ____ 95. Se dau urmatoarele date: Indicatori 1. Cifra de afaceri 2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 3.Volumul efectiv al productiei n: preturile bazei costurile bazei Nota. Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare (rotunjiti la a 4-a zecimala normal) Care este influenta structurii productiei vandute asupra: profitului aferent cifrei de afaceri; SIMBOL VALOARE (RON) lei Baza Curenta 62.000 100.000 50.000 75.000

89.000 71.000

40

ratei rentabilitatii comerciale, este: ____ 96. Pe baza indicatorilor: Nr. Indicatori crt. 1. Venituri de exploatare 2. Cheltuieli de exploatare Simbol Vex Cex Perioada analizata Prevazuta Realizata 9.700 10.400 6.950 7.200

Nota. Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare (rotunjiti la a 4-a zecimala normal) Influenta veniturilor de exploatare asupra rezultatului exploatarii este de__________: ____ 97. Se dau urmatoarele date: Indicatori 1. Cifra de afaceri 2. Cheltuieli aferente cifrei de afaceri 3. Productia vndut n perioada curent n: preturile bazei costurile bazei Nota. Lucrati cu 4 zecimale pt. calculele intermediare (rotunjiti la a 4-a zecimala normal) Determinati influenta structurii productiei asupra: cheltuielilor la 1.000 lei cifr de afaceri ; profitului aferent cifrei de afaceri; ____ 98. Valoarea adaugata se calculeaza astfel: a. EBE + alte venituri din exploatare alte cheltuieli de exploatare; b. productia exercitiului consumul de la terti impozitul pe profit; c. productia stocata + productia vanduta + productia imobilizata + adaosul comercial consumul de la terti. d. productia exercitiului marja comerciala + consumul de la terti; e. productia stocata + productia imobilizata + marja (adaosul) comercial (a); ____ 99. Pe baza indicatorilor: INDICATORI 1. Cifra de afaceri Simbol VALOARE (RON) lei Baza Curenta

VALOARE Baza Curenta

4.400
2.860 -

7.200
5.100 5.500 3.025

2. Cheltuieli cu amortizarea 3. Cota medie de amortizare 4. Valoarea medie anuala a mijloacelor fixe

CA A

50.000 2.445 11% 18.000

88.000 1.480 14% 16.000

Nota. Lucrati cu 4 zecimale pentru calcule inexacte. Respectati ordinea cerintelor.

41

Influenta valorii medii anuale a mijloacelor fixe si a cotei medii de amortizare asupra cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei cifra de afaceri este ________________: ____100. Cand nevoia de fond de rulment este constanta, cash-flow-ul este egal cu: a. trezoreria neta; b. rezultatul exercitiului; c. fondul de rulment si amortizarile cumulate; d. variatia activelor circulante (inclusiv cele de trezorerie); e. profiturile nete reinvestite si amortizarile cumulate. ____101. Coeficientul de nomenclatura, calculat pentru o firma care realizeaza patru produse, poate avea urmatoarele valori si semnificatii: a. Kn = 0,50 semnifica realizarea volumului productiei la doua sortimentele; b. Kn = 1,65 arata depasirea programului de fabricatie la toate sortimentele; c. Kn = 0,75 arata nerealizarea programului de fabricatie la cel putin un sortiment; d. Kn = 1,00 arata realizarea programului de fabricatie la trei sortimentele; e. Kn = 0,32 arata realizarea programului de fabricatie la un sortiment ; f. Kn = 0,90 arata realizarea programului de fabricatie la toate sortimentele. ____102. Amortizarea este: a. cesionarea activelor imobilizate; b. innoirea instalatiilor; c. un proces financiar de recuperare treptata a valorii activelor imobilizate; d. casarea activelor corporale. e. inlocuirea activelor imobilizate; ____103. Activele financiare sunt necesare pentru: a. producerea de bunuri si servicii; b. procurarea activelor reale si angajarea capitalului uman; c. vanzarea de bunuri si servicii; d. procurarea de resurse materiale necesare desfasurarii activitatii. e. plata salariilor si a furnizorilor de materii prime si materiale; ____104. Analiza diagnostic-financiar intern presupune: 1. elaborarea unui plan de afaceri al firmei; 2. stabilirea situatiei corecte a firmei intr-un anumit moment; 3. stabilirea disfunctionalitatilor firmei; 4. analiza fluxurilor de trezorerie; 5. diagnosticul privind falimentul. ____105. Daca indicele cifrei de afaceri este 112%, indicele productiei marfa 107% si indicele productiei exercitiului este 102%, atunci:

a. au crescut stocurile de produse finite si stocurile de productie neterminata;


b. c. d. e. a scazut stocul de productie neterminata dar a crescut cel de produse finite; au crescut stocurile de productie neterminata; au crescut consumurile interne si stocurile de produse finite. au scazut stocurile de productie in curs de executie si cele de produse finite;

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE CONTABILITATE SI FINANTE Rm. Valcea

42

FINANE I BNCI

Subiecte pregtitoare n vederea susinerii examenului de licen sesiunea iulie 2011 la disciplina

MONED I CREDIT
____ 1. Precizai care dintre urmtoarele riscuri afectez direct poziia monetar a unei bnci: a. riscul de lichiditate; b. riscul de reglementare; c. riscul de credit; d. riscul de capital e. riscul de pia; 2. O firm produce ciment, n urmtoarele condiii: - riscul asociat portofoliului (beta- b) = 1,30; - rata rentabilitii titlului lipsit de risc = 8%; - rate rentabilitii portofoliului = 12%. Firma dorete s-i diversifice activitatea, investind n producia de var, care are un coeficient beta (b) de 1,5, astfel nct producia de var s dein 30% din producia total. Determinai rata rentabilitii necesar produciei de var- RRN(V). 3. Despre moneda bancar se poate afirma urmtoarele: a. are un curs forat; b. este o moned fictiv; c. este un semn arbitrar; d. poate fi o moned co. Alegei varianta incorect de rspuns dintre cele enumerate mai sus. e. constituie un etalon metric; 4. mprumutul public prezint urmtoarele caracteristici: 1) este pe termen mediu i lung ; 2) are un caracter contractual ; 3) presupune o contraprestaie ; 4) este convertibil ; 5) este rambursabil : 6) are destinaie special . 5. Fie o investiie de capital de 50.000 euro, care dispune de 3 alternative posibile ale fluxurilor de capital(de ncasri) pe o perioad dat. Rata intern a rentabilitii n cazul celor trei alternative (RRi) este de: -20%, 15%, 50%, iar probabilitile asociate de realizare ale acestora sunt. 25%, 45%, 30%. S se determine statistic, exprimat procentual, riscul asociat investiiei de capital. 6. n termeni relativi randamentul unei investiii de capital se exprim n funcie de urmtoarele elemente: a. valoare actualizat a investiiei de capital; b. ncasrile din perioada de existen a investiiei

____

____

____

____

____

43

c. valoarea iniial a investiiei de capital; d. valoarea final a investiiei de capital. Indicai care dintre variantele de mai sus nu este adevrat. ____ 7. O obligaiune cu valoarea de 1.500 lei i maturitatea de 8 ani, are valoarea fix a cuponului de 75 lei. Cuponul este pltit anual, prima dat la sfritul primului an al plasamentului, ultima oar n momentul rscumprrii obligaiunii. Rata de pia a dobnzii, presupus constant, este de 7,5%. Determinai valoarea prezent a titlului i durata acestuia. 8. Elemente constitutive ale sistemului de pli sunt: Indicai care dintre variantele de rspuns nu este adevrat. a. Instituiile; b. Transferurile; c. Tehnicile. d. Circuitele; e. Modalitile; 9. Componentele definitorii ale managementului financiar al bncii sunt: a. managementul creditului; b. managementul lichiditii; c. managementul pasivelor. Alegei varianta fals de rspuns de mai sus. d. managementul adecvrii capitalului; e. managementul activelor;

____

____

____ 10. Obiectivul politicii monetare, preferat de ctre teoria monetarist, l reprezint a. rata dobnzii; b. volumul creditului; c. rezervele minime obligatorii. d. cantitatea de moned; ____ 11. Un importator eueopean va importa peste 3 luni mrfuri din S.U.A. n valoare de 10 mil.dolari, pltibili n momentul realizrii tranzaciei comerciale. Pentru a se acoperii mpotriva riscului de apreciere a cursului dolarului exportatorul ncheie un contract la termen( foward) de cumprare , contra euro, a sumei necesare la un curs de 1 1 euro=1,2315 dolari, cursul la vedere al euro fiind de 1 euro = 1, 2205 dolari. S se determine prima(discontul) anual al operaiunii de acoperire, exprimat procentual . ____ 12. Agregatele monetare se delimiteaz, dup caracteristicile comune, n trei grupe : 1) moneda primara 2) moneda mijloc de plat ; 3) moneda bancar ; 4) moneda fiduciar ; 5) moneda mijloc de deinere a averii

____ 13. Moneda scriptural are urmtoarele caracteristici: Precizai care dintre variantele enumerate nu este corect. a. este moned de cont.

44

b. circulaia acesteia se realizez prin viramente; c. este emis de ctre banca central; d. se poate transfera prin cecuri; ____ 14. Pentru a fi acceptat de ctre toi moneda trebuie s se bazeze primordial pe: a. stabilitate; b. transferabilitate. c. autoritate; d. ncredere; e. divizibilitate ____ 15. rile A, B, C, D constituie o moned comun (co), n condiiile n care situaiile monetare ale acestor ri se caaracterizau astfel: ara Rata dobnzii active (%) Ponderea n co a Rata inflaiei (%) monedelor (%) A 6 20 5 B 4 30 5 C 9 15 7 D 11 35 10 S se determine rata nominal a dobnzii la moneda co i nivelul ratei reale a dobnzii n ara n caare mprumuturile sunt cele mai avantajoase pentru bnci. ____ 16. n sistemul bancar se nregistreaz creterea depozitelor, prin nprumuturi externe, n valoare de 400 mld. lei. n condiiile n care rata rezervelor minime obligatorii este de 15%, s se determine nivelul maxim de cretere a creditelor care se va realiza n sistem. ____ 17. n anul 2000 preul produsului x n Germania a fost de 200 mrci i acelai produs n SUA avea un pre de 120 dolari, n condiiile n care cursul valutar a fost de 1 dolar = 1,9 mrci. S se determine paritatea puterii de cumprare a mrcii comparativ cu dolarul, exprimat procentual. ____ 18. Se consider urmtoarele variabile financiare ale unei firme: 1) capital propriu; 2) datorii totale ; 3) active totale ; 4) active financiare ; 5) pasive exigibile Determinarea levierului financiar se face ca raport al urmtoarelor variabile ____ 19. Un dealer de autoturisme vinde unui client un autoturism, a crei valoare este de 8000 euro, printrun credit comercial pe 3 ani, cu o rat anual a dobnzii de 15%. S se determine dobnda total pltit de client pentru creditul comercial obinut.

____ 20. Operaii ale bncii sunt urmtoarele: Precizai care dintre operaiile enumerate constituie operaia de baz a bncii. a. constituirea depozitelor;

45

b. c. d. e.

finanarea mprumuturilor; transformarea activelor; capitalizarea fondurilor; plasarea resurselor.

____ 21. Principii de creditare sunt: 1) Planificarea creditelor; 2) Respectarea destinaiei creditului; 3) Optimizarea portofoliului; 4) Garantarea creditelor; 5) Analiza i evaluarea solicitantului de credit; 6) Rambursarea creditelor la scaden. ____ 22. Canalul bilanier de transmitere a efectelor politicii monetere se realizeaz n urmtoarele moduri: Precizai varianta de rspuns care nu este corect. a. trezoreria firmei; b. modificarea neprevzut a preurilor. c. lichiditatea polulaiei; d. valoarea activului net; e. valoarea aciunilor prin economisire; ____ 23. Dac o banc deine depozite n valoare de 650 milioane lei, rezerve la Banca central de 80 milioane lei, iar rata rezervelor obligatorii trebuie s fie de 11%, determinai excesul de rezerve al bncii. ____ 24. Riscul de ilichiditate are urmtoarele caracteristici: Precizai care dintre caracteristicile enumerate nu este corect. a. b. c. d. e. afecteaz direct capitalul bncii; banca nregistrez pierderi rapide; banca se protejeaz prin armonizarea scadenelor activelor i pasivelor. semnific incapacitate bncii de a-i reconstitui pasivele; banca nu-i poate efectua plile curente;

____ 25. Cile principale prin care banca minimizeaz riscul de credit sunt: Precizai care dintre cile enumerate nu este corect a. diversificarea. b. armonizarea scadenelor; c. limitarea creditului; d. asigurarea colateralului; e. evaluarea mprumutului; ____ 26. Dup destinaia creditului se disting urmtoarele categorii. a. credit neproductiv; b. credit comercial; c. credit amortizabil; d. credit ipotecar; e. creditul de acoperire. ____ 27. Normele prudeniale reglementeaz a. raportul dintre riscuri i ratele dobnzii. b. structura bilaniera

46

c. capacitatea de finanare; d. corelaiile dintre bilan i contul de rezultate; ____ 28. Precizai care dintre urmtoarele categorii de variabile monetare pot fi controlate direct de ctre Banca central: a. ratele dobnzii; b. lichiditatea sistemului bancar; c. moneda scriptural. d. rata scontului; e. cursurile valutare; ____ 29. Contractul futures reprezint: a. fixarea ratei dobnzii, n avans, pentru o perioad determinat, independent de suma mprumutat ; b. vnzarea i cumprarea ferm de active cu livrarea la o dat ulterioar; c. posibilitatea de a cumpra sau vinde un activ, la un pre determinat, ntr-o perioad specificat de timp; d. convertirea mprumuturilor cu dobnd flotant n viitor n mprumuturi cu dobnd fix; e. conversia viitoare a preului unui titlu de valoare. ____ 30. Pe ansamblul sistemului bancar se cunosc urmtoarele valori ale unor variabile monetare: N = 25mld. lei; D = 225 mld.lei; ro = 15% ; RE = 5 mld.lei. S se determine: a) baza monetar; b) multiplicatorul monetar, al bazei monetare; c) masa monetar.

____ 31. Principalele categorii de riscuri cu care se confrunt piaa monetar sunt: a. riscul de de ndatorare. b. riscul de rat a dobnzii; c. riscul de reglementare; d. riscul de lichiditate; e. riscul de neplat; ____ 32. Se dau urmtoarele valori ale unor variabile monetare: numerarul n circulaie = 20 mld. lei; depozite = 350 mld. lei; rata rezervelor minime obligatorii = 14%; excesul de rezerve al bncilor 10 mld. lei. Determinai masa monetar din sistem. ____ 33. Diferenele dintre creditele bancare i plasamentele financiare constau n urmtoarele: Precizai care din variantele de rspuns nu e corect. a. transformarea scadenelor; b. gradul de lichiditate; c. formarea ratei dobnzii; d. modul de intermediere; e. gestiunea riscurilor. ____ 34. n momentul t, cotaiile valutare pe trei piee semnificative au fost urmtoarele: Piaa francez: 1 dolar american = 0,750 euro;

47

1 lir sterlin = 1,44 euro. Piaa britanic. 1 dolar american = 0,49 lire sterline; 1 euro = 0,72 lire sterline. Piaa american: 1 lir sterlin = 1,98 dolari; 1 euro = 1,31 dolari. S se determine rata de ctig, exprimat procentual, pe care o nregistreaz un francez prin realizarea unui arbitraj favorabil ntre cele trei valute, acesta investind 5 mil. euro. ____ 35. Din punct de vedere al maturitii titlurilor, pieele financiare sunt urmtoarele : 1) primare ; 2) de capital ; 3) monetare ; 4) necotate ; 5) derivate . ____ 36. Fie coul de produse reprezentetive, format din 5 produse, ale cror preuri (p) i ponderi n co (a) sunt prezentate n tabel: Produse Variabil U.M P a Lei % 20 25 45 10 35 20 55 15 10 30

Sse detemine etalonul putere de cumprare al monedei naionale N. ____ 37. Teorii clasice asupra monedei sunt: Alegeti varianta incorecta de raspuns a. teoria metalist a banilor; b. teoria nominalist a banilor. c. teoria banilor ca instrument al schimbului; d. teoria cererii de bani; ____ 38. Banca central vinde 50.000 bonuri de tezaur cu valoarea nominal a titlului de 40.000 lei i scadena peste 90 de zile, preul de vnzare a titlului fiind de 38.000 lei. S se determine taxa scontului suportat de ctre debitor, anul avnd 360 de zile. ____ 39. Principalele instrumente ale politicii monetare sunt : 1) ratele dobnzii ; 2) taxa scontului ; 3) rezervele minime obligatorie 4) cantitatea de moned ; 5) operaiuni pe pia ; 6) cursul de schimb

____ 40. Mecanismul de emisiune a monedei scripturale se caracterizez prin: Alegei dintre variante, varianta care nu este adevrat

48

a. b. c. d. e.

este corelat cu soldurile debitoare ale bncilor la Banca central; se circumscrie procesului de creaie prin credite bancare; se circumscrie principiului multiplicatorului. se bazeaz pe moneda central; este o concretizare a principiului generrii reciproce a creditelor i depozitelor;

____ 41. Agregatele monetare delimitate n Sistemul conturilor naionale sunt: 1) al datoriei; 2) al valorilor mobiliare; 3) al monedei centrale 4) al lichiditii; 5) al valutei; 6) al rezervelor 7) al creditului. ____ 42. Un european deine 20 mil. euro i dorete s-i investeasc n active americane, exprimate n dolari, cu o rat a dobnzii de 10%, n timp ce rata dobnzii pentra investiia n active europene, exprimat n euro, este de 7%. S se determine rezultatul investiiei n active americane, comparativ cu investiia n active europene, dup un an, tiind c n momentul realizrii investiiei cursul euro n dolari a fost de 1 euro= 1,25 dolari, iar n momentul final, dup un an, a fost de 1 euro= 1,28 dolari, nregistrndu-se deci o depreciere a dolarului. ____ 43. Multiplicatorul monetar se determin n funcie de urmtoarele variabile monetare: a. rezerve obligatorii; b. numerarul. Precizai care este variabila incorect. c. excedentul de rezerve; d. credite interbancare, e. depozite; ____ 44. Caracteristici ale ipotecii sunt urmtoarele: Indicai care dintre variantele de rspuns nu este adevrat. a. este recuperabil ; b. este un drept accesoriu; c. este o garanie ; d. este indivizibil. ____ 45. n evoluia istoric tendina definitorie a monedei este de : a. devalorizare b. dezaurizare; c. bancarizare; d. informatizare; e. dematerializare; ____ 46. Tranzacii cu produse derivate pe piaa valutar sunt: Precizai tranzacia incorect. a. forward direct; b. futures pe valute; c. opiuni pe valute; d. aranjamente sintetice. e. swaps-uri valutare;

49

____ 47. O persoan fizic dorete s cumpere o cas, n valoare de 55.ooo euro, contractnd un credit ipotecar pentru 70% din valoarea imobilului, pentru o perioad de 7 ani, creditul urmnd s fie achitat prin pli anuale(anuiti) egale, fiecare plat efectundu se la sfritul anului, dobnda perceput de ctre banc fiind de 9% din valoarea creditului rmas nerambursat. S se determine dobnda total pltit de ctre client(costul creditului). ____ 48. Msurarea riscului individual al firmei se realizeaz prin urmtoarele tehnici: 1) analiza arbitrajului riscurilor; 2) analiza scenariilor; 3) analiza coeficienilor contabili; 4) analiza actualizrii riscului; 5) analiza de sensibilitate ____ 49. n funcie de performanele clienilor i de natura serviciilor datoriei acestora, creditele se clasific n urmtoarele categorii: 1) Credite recuperabile; 2) Credite garantate; 3) Credite n observaie; 4) Credite pierdute; 5. Credite profitabile; 6) Credite ndoielnice. ____ 50. Factoringul reprezint : a. tehnic de creditare pe baza garantrii unei firme de ctre o alt firm sau grup de firme, numite factor de acoperire a riscului b. metod de finanare a efectelor comerciale de primit, prin vnzarea de ctre firm a creanelor unei firme specializaten numit factor; c. tehnic de acoperire a datoriilor firmelor prin finanarea factorilor de risc asociai acestora de ctre banc; d. metod de finanare a agenilor economici pentru procurarea de factori de producie; e. instrument de externalizare a riscurilor i creanelor neacoperite. ____ 51. Banca comercial realizeaz urmtoarele operaiuni active: Indicai care dintre variantele de rspuns nu este adevrat a. Operaiuni de trezorerie; b. Operaiuni cu aur i devize c. Operaiuni extrabilaniere d. Operaiuni de creditare e. Operaiuni cu titluri; ____ 52. La sfritul unui an o economie prezint urmtoarele variabile monetare: depozite la vedere = 7400, baza monetar = 5600, economiile populaiei = 9200, numerarul n circulaie = 3600, cvasimoneda = 16800, depozitele bncilor la banca central = 1600. S se determine gradul de lichiditate primar a economiei.

____ 53. Instrumente de plat sunt: 1) Cambia; 2) Numerarul;

50

3) Ordinul de plat; 4) Cecul; 5) Incassoul; 6) Compensarea ____ 54. Un investitor dorete s valorifice n depozite bancare suma de 50.000 euro, pe o perioad de 10 ani. Care va fi valoare viitoare(VV) a depozitului, tiind c n primii 6 ani rata dobnzii la depozite a fost de 6%, iar n urmtorii 4 ani de 7%. ____ 55. Precizai varianta de rspuns incorect - Principalele axe ale Sistemului monetar promovat la Bretton Woods au fost: a. un sistem al cursurilor ajustabile; b. stabilirea de ctre fiecare ar a valorii monedei sale n aur; c. constituirea drepturile speciale de tragere(DST); d. efectuarea de realinieri ale cursurilor. e. marje de fluctuaie ale monedelor; 56. Referitor la punctele aurului se pot face urmtoarele afirmaii: Precizai care dintre afirmaii este fals. a. b. c. d. e. reprezenta mecanismul extern de reglare a circulaiei monetare; cele dou puncte reprezentau limitele de fluctuaie a cursurilor valutare. importatorul lua n considerare punctul inferior al aurului, de ieire; plile ntre agenii economici utilizau aurul i devizele; alegerea exportatorului se baza pe venitul maxim;

____ 57. Caracteristici ale activelor financiare sunt: 1) disponibilitatea; 2) convertibilitatea; 3) lichiditatea 4) acceptabilitatea; 5) scadena; 6) trasferabilitatea; 7) reversibilitatea; 8) divizibilitatea; 9) volatilitatea ____ 58. Conceptul preferinei pentru lichiditate, introdus de ctre Keynes, evideniaz urmtoarele mobiluri (motive) ale subiecilor economici pentru deinerea de moned: 1) al tranzaciilor; 2) al speculaiei; 3) al precauiei; 4) al ctigului; 5) al reputaiei; 6) al veniturilor; 7) al investiiilor.

51

____ 59. Un client dorete s cumpere un autoturism n valoare(VB) de 15.000 euro, contractnd un mprumut bancar, pe o perioad de (T) de 5 ani, n urmtoarele condiii: avansul iniial(a) , 20% din valoare autoturismului, rata anual a dobnzii(rd), 9%, rambursarea principalului se face n rate lunare egale. S se determine rata efectiv a dobnzii(red) suportat de ctre client, pentru mprumutul primit. ____ 60. Se dau urmtoarele variabile monetare: numerarul n circulaaie = 3600 u.m., depozite la vedere = 7400 u.m., numerarul n casieriile bncilor 400 u.m., depozite ale bncilor la banca central = 1600 u.m., cvasimoneda = 16800 u.m., depozite la vedere = 7400 u.m., economiile populaiei = 9200 u.m.. S se determine multiplicatorul bazei monetare. ____ 61. S se determine evoluia puterii de cumprare a monedei N, adic indicele puterii de cumprare, n anul 2005 comparativ cu 2002, tiind c evoluia preurilor, folosind indicele cu baz fix, a fost urmtoarea. Datele sunt sintetizate n tabelul de mai jos: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Ipr Fix -Ipr(f) 100 110 124 120 135 144

____ 62. Indicai care dintre variantele de rspuns de mai jos nu este adevrat, referitor la - Riscurile asociate finanrii internaionale sunt: a. riscul de lichiditate b. riscul financiar c. riscul de trasfer d. riscul de scaden ____ 63. Administrarea mprumuturilor utilizez urmtoarele alternative pentru limitarea riscului de portofoliu: Precizai care dintre alternative nu este adevrat a. utilizarea creditelor participative; b. securizarea creditelor; c. limitarea dimensiunii creditelor; d. diversificarea participrilor la mprumuturi. e. restricionarea creditului pe ramuri, categorii de mprumutai; ____ 64. Elementele definitorii ale unitilor monetare sunt: 1) etalonul monetar; 2) paritatea monetar; 3) puterea de cumprare; 4) legalitatea; 5) valoarea paritar ____ 65. Derivativul are urmtoarele caracteristici: a. confer un drept asupra unui activ fundamental; b. este un angajament n afara bilanului; c. se comercializez pe piee necotate; d. reprezint un contract ntre dou pri; e. vizeaz un moment de timp viitor. Precizai care dintre caracteristicile enumerate nu aparine derivativului.

52

____ 66. Care dintre urmtoarele funcii ale Bncii centrale este prioritar pentru diminuarea falimentelor bancare: a. banc a bncilor; b. banc a statului. c. prudentiala d. centru valutar; e. politica monetar; ____ 67. In tranzaciile valutare sunt utilizate urmtoarele categorii de instrumente: Indicai care dintre variantele de rspuns nu este adevrat. a. derivative; b. de schimb(swap). c. anticipate(forward directe); d. la vedere(spot); ____ 68. ntr-o perioad dat viteza de circulaie a monedei a nregistrat o cretere de la 2,85 la 3,10 rotaii, n condiiile n care PIB a crescut, n aceiai perioad, cu 25%. Cunoscnd c PIB iniial a fost de 50.000 mld. u.m, s se determine rata de cretere a masei monetare, n aceast perioad, exprimat procentual. ____ 69. n anul 2003 rata inflaiei a fost de 22%, iar rata nominal a dobnzii a fost de 16%. Determinai care a fost valoarea real a sumei rambursate la sfrsitul anului, pentru un mprumut de 3 mld lei, angajat la nceputul anului. ____ 70. Printre funciile principale ale bncii sunt: 1) Ofer servicii financiare; 2) Gestioneaz mijloacele de plat; 3)Conecteaz fluxurile bancare; 4) Acoper riscurile financiare; 5) Asigur lichiditile n economie; 6) Realizeaz operaiuni cu titluri. ____ 71. Precizai care dintre instrumentele de mai jos sunt instrumente cu cupon tranzacionate pe piaa monetar: 1) certificate de depozit; 2) bilete la ordin; 3) depozite; 4) accepte bancare; 5) aranjamente de rscumprare ____ 72. Banca central creeaz moned central prin urmtoarele operaiuni: Alegeti varianta incorecta de raspuns. a. refinanarea instituiilor financiare; b. emisiunea monetar; c. comercializarea de aur i de devize. d. cesiunea sau recuperarea titlurilor; ____ 73. Un nou mijloc de folosire electronic a conturilor operabile prin cecuri pentru a efectua pli prin Internet, a determinat rezidenii din Germania s transfere 200 miliarde de euro din numerar n aceste conturi. Aceasta va avea efect asupra:

53

a. b. c. d. e.

masei monetare M2; masei monetare M1; masei monetare M1 i M2. bazei monetare; bazei monetare i masei monetare M1;

UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE CONTABILITATE SI FINANTE Rm. Valcea

FINANE I BNCI Subiecte pregtitoare n vederea susinerii examenului de licen sesiunea iulie 2011 la disciplina

PIEE DE CAPITAL I BURSE DE VALORI


____ 1. Dintre evenimentele principale de mai jos, care genereaz ajustri ale formulei de calcul al indicelui se enumer, exhaustiv: 1) Acordri de dividende; 2) Creteri de capital; 3) Reduceri de capital; 4) Conversii de aciuni prefereniale n aciuni comune; 5) Modificri n valoarea nominal a titlurilor de valoare din componena indicelui 2. Statul poate emite urmtoarele tipuri de obligaiuni: 1)Rente perpetue; 2)Obligaiuni participative; 3)Obligaiuni amortizabile sau rambursabile; 4)Obligaiuni asimilate trezoreriei; 5)Obligaiuni indexate. 3. Consecinele pe care le-a adus cvadrbla explozie sunt: 1) Dereglementarea; 2) Mondializarea; 3) Globalizarea; 4) Delocalizarea; 5) Inovarea permanent. 4. Valorile mobiliare nu se caracterizeaz prin: a. Formalism; b. Caracter monetar; c. Caracter autonom; d. Caracter negociabil. e. Literalitate; ____ 5. Conform criteriului intensitatea zilnic a tranzaciilor exist:

____

____

____

54

1. 2. 3. 4. 5. ____

piaa de datorie piaa permanent piaa financiar piaa de apel piaa titlurilor de valoare

6. Aciunile prefereniale nu pot fi : a. b. c. d. e. ordinare cumulative Non-cumulative Non-participante participante

____

7. Dup intervalul de timp n care sunt calculai exist: 1)Indici calculai n timp real; 2)Indici calculai la sfritul sesiunii de tranzacionare; 3)Indici recalculai dup ncheierea sesiunii de tranzacionare; 4)Indici calculai pe piaa bursier; 5)Indici bursieri calculai aleator. 8. Tranzacionarea aciunilor de capital s-a intensificat sub influena: a. Intensificrii activitilor comerciale. b. Necesitii finanrii statului; c. Campaniilor militare; d. Industrializrii; e. Expansiunii coloniale; 9. Dup criteriul dinamica i riscul tranzaciilor nu exist: a. Piaa de opiune (options); b. Piaa swap. c. Piaa la vedere; d. Piaa anticipat (forward); e. Piaa futures;

____

____

____ 10. Inovaia financiar nu se manifest prin: a. Reforme ale pieelor de valori mobiliare; b. Crearea, n numeroase ri, a titlurilor de crean negociabile i mutaiile pieelor monetare; c. Crearea de structuri organizatorice si politice descentralizate; d. Apariia produselor de acoperire a riscurilor i a produselor de gestiune colectiv. ____ 11. Instrumentele emise pe piaa titlurilor de valoare sunt denumite: a. aciuni (stocks sau shares); b. certificate (notes); c. titluri de stat; d. certificate de trezorerie e. obligaiuni (bonds); ____ 12. Care sunt componentele cvadrublei explozii din deceniile 1980 i 1990 prin care care au trecut structurile financiare i bancare din lume?

55

1) Componenta juridic; 2) Componenta politic; 3) Componenta geografic; 4) Componenta structural; 5) Componenta tehnic. ____ 13. Instrumentele financiare derivate sunt: 1) contractele futures; 2) contractele de mandat; 3) options; 4) contractele de mprumut; 5) alte active calificate de CNVM ca valori mobiliare. ____ 14. Nu sunt instrumente financiare: 1) Valorile mobiliare; 2) Valorile imobiliare; 3) Valorile ipotecare; 4) Instrumentele financiare derivate; 5) Contractele de report. ____ 15. Principalele surse de risc ntlnite pe pieele financiare sunt: 1)Mediul economic general; 2)Mediul extern al firmei; 3)Mediul economic internaional; 4)Inflaia; 5)omajul. ____ 16. Rata de rentabilitate cerut de investitor se compune din: 1)Rata rentabilitii fr risc; 2)Rata rentabilitii n condiii de risc; 3)Prima de risc; 4)Marj+profit; 5)Profitul ateptat. ____ 17. Etapele construciei unui indice bursier sunt: 1)Selectarea domeniilor de activitate pe care urmeaz s le reprezinte indicele; 2)Selectarea aciunilor ce intr n portofelul indicelui; 3)Atribuirea unei anumite importane fiecrei aciuni; 4)Alegerea datei de referin; 5)Calculul indicelui bursier. ____ 18. Printre instrumentele financiare ale pietei de capital nu se enumer: a. Contracte de report; b. Instrumente financiare, altele dect valorile mobliare; c. Instrumente financiare derivate; d. Valori mobiliare; e. Contracte ipotecare. ____ 19. Bursa de Valori Bucureti a fost redeschisa n anul:

56

____ 20. Instrumentele tipice emise pe pieele de datorie cu venituri fixe sunt cunoscute sub denumirea de: 1) obligaiuni (bonds); 2) aciuni; 3) certificate (notes); 4) certificate de investitii; 5) actiuni privilegiate. ____ 21. n funcie de modul de calcul aferent indicilor pentru aciuni exist: 1)Indici bursieri pentru aciuni; 2)Indici bursieri pentru obligaiuni; 3)Indici pentru titlurile emise de fondurile deschise de investiii i de alte instituii de acest fel; 4)Indici din prima generaie; 5)Indici din generaia a doua. ____ 22. Care dintre indicatorii de mai jos nu sunt indicatori de evaluare a aciunilor? 1)Valoarea nominal; 2)Valoarea patrimonial; 3)Valoarea de rentabilitate; 4)Valoarea de pia a certificatelor (notes): 5)Evaluarea financiar. ____ 23. Aciunile nominale sunt caracterizate prin: 1) sunt personalizate prin menionarea numelui posesorului lor; 2) au o circulaie restrictiv, n sensul c nu pot fi nstrinate dect prin transcrierea tranzaciei n registrul societii emitente; 3) proprietarul este nominal i cunoscut de emitent; 4) proprietarul este nominal i necunoscut de emitent; 5) identitatea proprietarului este nregistrat n registrul societii . ____ 24. Clasificarea aciunilor este urmtoarea: 1) aciuni nominative; 2) aciuni la purttor; 3) aciuni ordinare; 4) aciuni privilegiate; 5) aciuni prefereniale. ____ 25. Nu este indice general al pieei: a. FT-SE Actuaries 100; b. CAC-40; c. Dow-Jones; d. NASDAQ-100; e. DAX. ____ 26. Pentru ce au fost create bursele cele mai vechi? a. Pentru transferul de titluri de valoare; b. Pentru furnizarea de lichiditi autoritilor statale. c. Pentru lrgirea comertului cu titluri de valoare; d. Pentru dezvoltarea comerului mondial; e. Pentru negocierea marfurilor;

57

____ 27. Atribuirea importanei aciunilor se face prin: 1)Ponderi egale; 2)Ponderarea cu sensibilitatea aciunilor; 3)Ponderarea cu capitalizarea bursier; 4)Fr atribuirea de ponderi; 5)Ponderarea cu numerele consecutive ale irului lui Fibonacci. ____ 28. Bursele au jucat un rol-cheie n industrializarea Europei i a Americii de Nord n secolul: a. XX b. nici un rspuns valabil c. XVII; d. XIX e. XVIII ____ 29. Pentru pieele financiare, nu este tip de eficien formulat pn n prezent: a. Eficiena raionalitii mimate; b. Eficiena operaional (competiional); c. Eficiena alocrilor; d. Eficiena informaional. ____ 30. Durata de viata a titlurilor financiare, determin, n clasificarea de tip anglo-saxon, cele doua componente ale pieei financiare pe care se manifest liber cererea i oferta: 1. piaa monetara piaa pe care se tranzacioneaz titlurile cu o perioad de via mai mic de un an. 2. piaa de capital pe aceast pia, ntlnim titluri cu scadena mai mare de un an. 3. piaa ipotecar 4. piaa muncii 5. piaa bunurilor i serviciilor ____ 31. Conform criteriului dinamica i riscul tranzaciilor exist urmtoarele tipuri de piee: 1. piaa la vedere 2. piaa anticipat (forward) 3. piaa futures 4. piaa de opiune (options) 5. Piaa organizat ____ 32. Nu reprezint un eveniment principal care s necesite ajustarea formulei de calcul al indicilor bursieri: a. Schimbri n structura acionariatului unui emitent; b. Adugiri sau tergeri de firme n / din portofoliul indicelui. c. Reduceri de capital; d. Creteri de capital; e. Acordarea de dividende; ____ 33. Conform criteriului dinamica i riscul tranzaciilor exist urmtoarele tipuri de piee: 1. piaa la vedere 2. piaa anticipat (forward) 3. piaa futures

58

4. piaa de opiune (options) 5. Piaa organizat

____ 34. Conform criteriului tipuri de titluri exist: 1) piaa de aciuni 2) piaa de obligaiuni 3) piaa titlurilor de stat 4) piaa rasdaq 5) piaa bursier ____ 35. Instrumentele tipice emise pe pieele de datorie cu venituri fixe sunt cunoscute sub denumirea de: 1) aciuni; 2) obligaiuni; 3) certificate; 4) contracte futures; 5) produse derivate; ____ 36. Tipurile de piee de titluri de valoare sunt: 1) Piaa de datorie 2) Piaa de negociere 3) Piaa primar de capital 4) Piaa interbancar 5) Piaa secundar de capital ____ 37. Bursele de valori concentreaz: 1) cererea de bunuri; 2) cererea de capital; 3) oferta de bunuri 4) oferta de capital; 5) cererea i oferta de moned. ____ 38. Principalele tipuri de contracte de opiuni sunt 1) contractele futures; 2) opiuni de apel; 3) opiuni de negociere; 4) opiuni exprimate ; 5) piaa anticipat . :

____ 39. Pe pieele financiare sursele de risc sunt 1) mediul economic general; 2) inflaia; 3) mediul extern al firmei; 4) mediul economic internaional; 5) indicii bursieri ____ 40. Dup valorile mobiliare n raport cu care se construiete indicele exist: 1) indici bursieri pentru aciuni; 2) indici bursieri pentru obligaiuni; 3) indici pentru titlurile emise de fondurile deschise de investiii i alte instituii de acest fel; 4) indici bursieri pentru titlurile de stat; 5) indici bursieri n lan

59

____ 41. Deschiderea Pieei Internaionale Monetare consacrat contractelor financiare la termen, n 1972, a avut loc n oraul. ____ 42. Dup valorile mobiliare care constituie suportul indicelui exist: 1)Indici bursieri pentru aciuni; 2)Indici bursieri pentru ratingul de burs; 3)Indici bursieri pentru obligaiuni; 4)Indici ai volatilitii; 5)Indici pentru titlurile emise de fondurile mutuale i de alte instituii de acest fel. ____ 43. Nu este indice din generaia a doua: a. DAX. b. S&P 500; c. CAC-40 d. Dow-Jones; e. Topix; ____ 44. Valorile primare sau titlurile financiare, n sens restrns, sunt destinate: a. creterii capitalului propriu; b. cumprrii de certificate de trezorerie; c. tranzaciilor cu derivate; d. emiterii titlurilor de stat, e. stingerii instrumentelor de datorie; ____ 45. Activitatea financiar monetar internaional cuprinde: 1) aciuni de evaluare 2) aciuni de repartiie 3) aciuni de credit 4) aciuni de plat 5) aciuni de lobby ____ 46. Din lista de mai jos investitori sunt: 1) persoane fizice 2) persoane juridice 3) persoane fizice i sau juridice care dein capital monetar i care investesc n produse specifice pieei de valori mobiliare i care i asum riscurile acestei investiii 4) CNVM 5) Bursa electronica Rasdaq (BER) ____ 47. Prima bursa de actiuni de capital din lume fondata la Amsterdam, s-a constituit in anul: a. 1409 b. 1111 c. 1328 d. 1779 e. 1611 ____ 48. Dup modul n care se procur i se tranzacioneaz banii exist:

60

1) Piaa permanent; 2) Piaa de datorie; 3) Piaa de titluri de valoare. 4) Pia de negociere; 5) Pia lichid. ____ 49. Aciunea se caracterizeaz prin: 1. este o hrtie de valoare; 2. valoarea unei aciuni este o parte din capitalul social al societii cu rspundere limitate emitente 3. intr n posesia unor persoane denumite acionari; 4. confer acionarilor drepturi i obligaii; 5. valoarea unei aciuni este o parte din capitalul social al societii pe aciuni emitente; ____ 50. Dup modul n care se procur i se tranzacioneaz banii, pieele de capital se grupeaz astfel: 1) piee de datorie; 2) piee de negociere; 3) piee permanente; 4) piee de titluri de valoare; 5) piee organizate. ____ 51. Aciunile confer deintorilor lor (acionari) cumulativ urmtoarele drepturi: 1) dreptul la vot; 2) dreptul la informare; 3) dreptul la dividende; 4) dreptul asupra activelor ____ 52. Instrumentele financiare emise pe piaa de capital pot fi: 1) aciuni 2) bilete la ordin 3) obligaiuni 4) cambii 5) contracte futures ____ 53. Sfera de cuprindere a finanelor internaionale conine: 1) Pieele financiare internaionale; 2) Bncile internaionale; 3) Finanele ntreprinderilor internaionale; 4) Finanele bugetare ale celor mai importante ri dezvoltate; 5) Investiiile internaionale de portofoliu. ____ 54. Aciunile nominative pure sunt nregistrate: 1) n registrul beneficiarului; 2) n registrul jurnal; 3) n registrul inventar; 4) n registrul societii; 5) n registrul societii i n contul intermediarului financiar ales de posesorul lor. ____ 55. Cumulativ euroobligaiunile pot fi: 1) ordinare sau clasice. 2) euroobligaiuni convertibile: 3) euroobligaiuni cu warant.

61

____ 56. Pieele financiare internaionale cuprind: 1) ansamblul pieelor financiare ale rilor care aprob emisiuni de titluri financiare strine 2) tranzacii cu titluri financiare strine 3) piaa eurocapitalului 4) piaa ipotecara 5) piaa imobiliar ____ 57. Categoriile principale de burse sunt: 1) The Big Three 2) Pieele bursiere europene continentale 3) Bursele emergente 4) Bursele din economiile n tranziie 5) Pieele bursiere exotice ____ 58. Piaa secundar ofer posibilitatea: 1) deintorilor de aciuni s le valorifice nainte ca acestea s aduc profit (dividende sau dobnzi); 2) deintorilor de valori imobiliare s le valorifice la termen; 3) deintorilor de obligaiuni s le valorifice nainte ca acestea s aduc profit (dividende sau dobnzi);; 4) transferului iniial de bani de la investitori ctre firme; 5) tranzacionrii de aciuni dup momentul emiterii lor iniiale. ____ 59. Studiul tendinelor n comportamentul pieelor financiare se face cu ajutorul unor teorii. Enumerai toate teoriile utilizate n comportamentul pietelor financiare dintre teoriile de mai jos. 1)Teoria unei piee a hazardului; 2)Teoria colii fundamentaliste; 3)Analiza tehnic i cartografic; 4)Teoria raionalitii mimate 5)Teoria alocrilor. ____ 60. Nu face parte din caracteristicile obligaiunilor: 1)Reprezint o fraciune dintr-un mprumut; 2)Confer deintorului dreptul la vot; 3)Deintorul are calitatea de creditor (n raport cu emitentul); 4)Asigur un venit fix, sub form de cupon; 5)Durata de via este limitat (pn la scadena obligaiunii). ____ 61. Dup nivelul de tranzacionare, nu exist ca pia de capital: a. Piaa monetar. b. A patra pia sau piaa tranzaciilor directe; c. Secundar; d. Piaa primar; e. A treia pia; ____ 62. Riscul unei aciuni reprezint:

62

a. volatilitatea titlului. b. producerea unor evenimente, care pot duce la pierderea avantajelor pe care deinerea aciunilor le asigur posesorilor. c. msura incertitudinii bondurilor d. profitul nencasat ca urmare a producerii unor evenimente neateptate; e. procentul pierderii virtuale; ____ 63. Piaa de capital este definit ca: a. Piaa pe care se realizeaz tranzacii pe termen scurt cu valori mobiliare; b. Piaa pe care nu se negociaz noile emisiuni de valori mobiliare. c. Piaa pe care se realizeaz tranzacii pe termen mediu i lung cu valori mobiliare specifice; d. Piaa pe care se tranzacioneaz pe termen mediu i lung valori imobiliare e. Piaa pe care se tranzacioneaz bunuri i servicii precum i fonduri de investiii. ____ 64. Activele aduc venituri ca: 1) Profit; 2) Rent; 3) Chirii; 4) Dobnzi; 5) Dividende. ____ 65. Conform criteriului locul tranzacionrii exist: 1) piaa organizat 2) piaa Over The Counter 3) piaa primar 4) piaa futures 5) piaa de licitaie ____ 66. Prin masivul capital financiar, pieele financiare internaionale produc: 1)Efectul de structur; 2)Efectul dobnzii; 3)Efectul de lichiditate; 4)Efectul de faliment. 5)Efectul inflaionist; ____ 67. Obligaiunilor convertibile le sunt specifici urmtorii indicatori: 1) indicele BET; 2) preul de conversie; 3) indicele de inflaie; 4) coeficientul de conversie; 5) prima de conversie ____ 68. n cazul indicelui Dow-Jones Euro STOXX, calculat pentru Europa, o nou ar este luat n calcul dac sunt ndeplinite cumulativ, urmtoarele criterii: 1)Tranzaciile cu aciuniderulate la bursa de valori a rii respective sunt desfurate n mod continuu (pia continu); 2)Sunt date publicitii cursurile aciunilor care se coteaz pe piaa respectiv , att n ceea ce privete cursurile curente, care trebuie puse la dispoziia publicului (DJ STOXX fiind calculat n timp real, la fiecare 15 secunde), ct i ceea ce privete cursurile istorice, folosite n scopuri statistice i pentru efectuarea de analize privind evoluia aciunilor i a indicelui;

63

3)rile care fac parte din spaiul spaiul euro, respectiv au adoptat moneda unic european; 4)Este asigurata transparena de informaie n ceea ce privete rapoartele financiare anuale, indicatorii financiari i alte date referitoare la companiile componente; 5)PIB/locuitor nu este mai mic dect jumtate din PIB-ul celei mai dezvoltate ri europene. ____ 69. Din punctul de vedere al maturitii i al clauzelor specificate n prospectul de emisiune exist: 1)Obligaiuni cu o singur scaden; 2)Obligaiuni ce conin clauze i dau dreptul emitentului s rscumpere integral sau parial obligaiunile anterior datei scadenei; 3)Obligaiuni care conin clauze i permit investitorului s vnd emitentului obligaiunile deinute, la anumite date prestabilite; 4)Emisiuni de obligaiuni care cuprind pachete de obligaiuni cu maturiti diferite; 5)Obligaiuni municipale sau corporatiste. ____ 70. Conform criteriului locul tranzacionrii exist: 1) piaa organizat 2) piaa Over The Counter 3) piaa primar 4) piaa futures 5) piaa de licitaie

64