Sunteți pe pagina 1din 8

VARIANTA 1- 2011 A. (70%) Studii de caz, ntrebri i exerciii V1A1.

2011 (40%) Informaii privind situaia patrimonial a SC Abrazivul SA la 31 decembrie 2010 se prezinta astfel: - Constructii - Terenuri - Maini luate cu chirie - Echipamente industriale - Mobilier - Cheltuieli de nfiinare -Imobilizari necorporale 3.200.000 480.000 1.920.000 208.000 56.000 320.000

- Imobilizri financiare (1.000 aciuni deinute la societatea Ciocanul din totalul de 20.000 aciuni) 120.000 - Stocuri 2.800.000 - Creane 7.200.000 - Sume la bnci 80.000 - Capital social (30.000 aciuni) 6.000.000 - Rezerve 800.000 - Profit net 2.000.000 - Provizioane pentru garantii 200.000 - Provizioane pentru impozite de plata 120.000 - Obligaii nefinanciare 4.800.000 - Obligaii bancare 2.464.000 (din care pe termen lung) 2.000.000 Alte informaii: - 4.000 mp teren=480.000 lei, construit 2.000 mp, val. med. actuala= 240lei/mp, pt.teren construit reducere 50%; - pt.eval.constructiilor, o uzina s-a vandut cu 8.880 lei/mp suprafata la sol; -echip.=3.000.000 lei, mobilier = 440.000 lei; - societatea Orion a transmis c urmare unei reevaluri recente activul net corectat al acesteia a fost de 4.800.000 lei; - dou instaiatii n valoare de 250 lei au fost nchiriate unei alte firme, acum 2 ani; - stocuri miscare lenta=100.000 lei, celelalte reev=3.000.000 lei; - 1.200x4lei/euro euro (curs zi 4,3 lei/euro> cu 0,30lei ) - creane n valoare de 400.000 lei sunt nencasate de peste 90 de zile; - capacitatea beneficiar a societii exprimat prin profitul net a fost stabilit de experi la 500.000 lei/an; - cifra de afaceri 36.000.000 lei/an si creste cu 5% in urm.5 ani; -NFR si fluxurile cresc cu 5%/an; - investitia de mentinere este de 1.600.000 in fiecare an; -amortizarile sunt de 1.600.000 si cresc cu 5%/an - rata de actualizare a societii, determinat pe baza costului capitalului este de 15% , iar rata de de remunerare a activelor in piata este de 5%; - masini inchiriate de la terti= 600.000 lei; - profitul nainte de impozitare i dobnzi a fost de 1.920.000 lei; -nu au fost repart.divid. rata de crestere a coef primei e risc a intr este de 0,2%;

REZOLVARE: 1

Bilant contabil ACTIV element cladiri terenuri echip.industrial Mobilier Ch.infiintare Imob necorp IF (1.000 act din 20.000) Stocuri Creante Sume in banci Total Activ

suma 3.200.000 480.000 1.920.000 208.000 56.000 320.000

PASIV element Cap soc (30.000 act) Rezerve Profit net Provizioane garantii Provizioane garantii Provizioane impozite

suma 6.000.000 800.000 2.000.000 200.000 200.000 120.000 4.800.000 2.464.000

120.000 Oblig.nefin. Oblig.financiare - t.l. 2.000.000 2.800.000 7.200.000 80.000 16.384.00 0 Total Pasiv

16.384.000 BILANT ECONOMIC

element cladiri terenuri echip.industrial Mobilier Ch.infiintare Imob necorp

ACTIV suma

ajustari

3.200.000 +14.400.000 480.000 +240.000 1.920.000 208.000 56.000 320.000 +1.080.000 +232.000 -56.000 -320.000

val.justa element 17.600.00 0 Cap soc (30.000 act) 720.000 Rezerve 3.000.000 Profit net 440.000 Provizioane garantii 0 Provizioane impozite 0 Oblig.nefin. Oblig.financiare - t.l. 2.000.000 240.000 3.000.000 Dat fiscale 6.800.000 Dif.din reev. 80.360 31.880.36 0 Total Pasiv

PASIV suma 6.000.000 800.000 2.000.000 200.000 120.000 4.800.000

ajustari

val.justa 6.000.000 800.000

+100.800

2.100.800 200.000 0 4.800.000 2.464.000 19.200 15.496.360

-120.000

IF (1.000 act din 20.000) 120.000 +120.000 2.464.000 Stocuri 2.800.000 +200.000 +19.200 Creante 7.200.000 -400.000 +15.496.360 Sume in banci 80.000 +360 16.384.00 Total Activ 0 15.496.360 16.384.000 15.496.360 1. ANCC prin ambele metode. Active fictive=chelt infiintare+imob necorp=56.000+320.000=376.000 Provizioanele pt garantii le consideram fundamentate, avand caracter de rezerva. Pasive fictive= PROV IMP DE PLATA Provizioanele pt impozite de plata sunt nefundamentate Cand a fost constituit, provizionul pt imp de plata a fost considerat deductibil, deci a redus profitul si drept urmare si datoriile fiscale cu 120.000*16%. Eliminarea acestui provizion din bil ec duce la cresterea Rezultatului ex cu 120.000*(100%-16%)=100.800 um si cresterea datoriilor fiscale cu 120.000*16%=19.200 um. Val justa teren = 2000 mp (cei neconstruiti) x 240 lei/mp + 2000 mp (cei construiti) x 240/2 lei = 480.000+240.000=720.000lei. Val justa cladire=2000 mp construiti la sol x 8800 lei/mp = 17.600.000 lei Val intrinseca act Ciocan = 1000/20000=0.05 => val justa TP = 0.05*4.800.000=240.000 lei

31.880.360

Ajustare stocuri =3.000.000-(2.800.000-100.000)-100.000=200.000 Creantele neincasate de peste 100 zile se scad din val.creante. SC destine 1.000 act la SC Ciocanul din totalul de 20.000, ceea ce reprezinta 5%; ANCC =4.800.000, deci valoarea justa a actiunilor detinute de SC este de 240.000 lei, 4.800.000x5% Bilantul economic este un bilant de calcul teoretic, abstract, elaborat de experti exclusiv in scopuri de analiza, expertiza, studiu sau cercetare, un bilant in care val contabile sunt inlocuite cu val economice ale bunurilor adica val actualizate in timp si la piata din care face parte intreprinderea. Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii, intocmit dupa anumite reguli si principii referitoare la evaluare. Acesta cuprinde patrimoniul exprimat in valori economice, precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale de piata si nu de politicile interne ale intreprinderii. Pe baza bilantului ec. putem calcula activul net contabil corectat. Metoda aditiva: ANCC = Cap soc+rezerve+Profit net+proviz+dif din reeval=6.000.000+800.000+2.100.800+200.000+15.496.360= = 24.597.160 lei Metoda substractiva: ANCC=total active-Total datorii=31.880.360-7.283.200=24.597.160 lei 1. Valoarea matematica a unei act = ANCC / nr.act = 24.597.160/30.000=819,91 lei/actiune 2. Valoare unei actiuni prin met fluxurilor viit de numerar (DCF) Cash-flow=Profit net+amortiz+provizioane-Investitii-variatia NFR Profit net = profit brut (din datele probl nu din bilant) x 84%=1.920.000*84%=1.612.800 Amortizare =1.600.000 Proviz = 200.000 Investitii = 1.600.000 BILANT FINANCIAR ACTIV Functia Imobilizari stocuri+creante disp+val mob Total Activ suma 22.000.000 9.800.000 80.360 31.880.360 PASIV Functia Cap permanente Oblig nefin Oblig fin TS Total Pasiv suma 26.597.160 4.819.200 464.000 31.880.360

NFR = Creante + Socuri Obligatii nefinanciare = 9.800.000-4.819.200=4.980.800 Variatia NFR N+1/N= NFR N * 5% = 1245*5%=62.25 An profit net + amortiz +proviz -investitii -varNFR CF N 1.612.800 1.600.000 200.000 1.600.000 N+1 1.693.440 1.680.000 210.000 1.600.000 249.040 1.734.400 N+2 1.778.112 1.764.000 220.500 1.600.000 261.492 1.888.045 N+3 1.867.018 1.852.200 231.525 1.600.000 274.567 2.076.176 N+4 1.960.368 1.944.810 243.101 1.600.000 288.295 2.259.984 N+5 2.058.387 2.042.051 255.256 1.600.000 302.710 2.452.984

fact de actualizare(1+15%)^n 1+15%=1.15 1.32 1.52 1.75 2.01 CF actualizat CF/(1+i)^n 1.508.174 1.430.337 1.365.905 1.291.419 1.220.390 Valoarea intreprinderii prin fluxurile viitoare de numerar actualizate este data de suma fluxurilor de numerar nete actualizate care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul de prognoza n cand se calculeaza valoarea reziduala a intreprinderii, actualizandu-se si aceasta. Anul de prognoza n al unei firme, corespunde anului in care proprietarul trebuie sa provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii care sa-I permita sa-si reia ciclul vietii.Astfel de schimbari constau 3

in cai de restructurare cum ar fi : fuziunea , divizarea, asocierea de parti ale intreprinderii, injectii de capital pentru inlocuirea tehnologiilor,modernizarea echipamentelor,reinnoirea lor. CF = 6.816.225 Val intr DCF=suma CF actualizat + Vr/(1+i)^n= 6.816.225 + 8.140.001/(1+15%)^5=6.816.225+4.049.752=10.865.977 Val reziduala = CF N+5 x z z=1/(t-k)=1/(20%-5%)=6.67 Vr=CFn * z=1.220.390x6.67=8.140.001 z=1/(t-k)=1/(20%-5%)=6.67 t=rata de crestere a primei de risc=20% k=rata de crestere a fluxului de numerar (5%) Val unei act prin met DCF = 10.865.977/30.000=362,20

3.

Pragul de rentabilitate = ANCC * i (i=rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce nivel devine nerentabila continuarea activitatii firmei. O rentabilitate sub acest prag determina investitorii sa isi reorienteze capitalurile catre activitati mai profitabile= 24.597.160x5%=1.229.858

4. Valoarea minima si maxima a Goodwill-ului Good-will =[CB medie ANCC x i(rata de remunerare)] / t(rata de actualizare) =[500.000-24.597.160*5%]/15%=(500.000-1.229.858)/15%= -4.865.720 Goodwill-ul reprezinta o buna cunoastere din partea pietii a modului in care intreprinderea gestioneaza si exploateaza elementele intangibile de care dispune.Elementele intangibile sunt de regula elemente imateriale care pot sau nu sa fie inregistrate in bilant, dar care influenteaza valoarea intreprinderii, ele constituind sursa unui superprofit,superbeneficiu sau renta de goodwill, adica profitul pe care intreprinderea il obtine peste pragul de rentabilitate in functie de efortul investitional existent. Firma se afla in situatia de bad-will, deci este sub pragul de rentabilitate, ceea ce va face investitorii sa isi orienteze capitalul spre alte afaceri.

5. Bilantul functional este elaborat de expertii contabili pe cel putin 2-3 ani anteriori pt studierea preocuparilor managementului in ceea ce priveste dezvoltarea functiilor vitale ale intr (investitii; expl; trez si finantare). Fctia investitii=total imobilizari Fctia expl=Stocuri+creante-Oblig nefin (clasa 4) Fctia trez=disponibil+val mobiliare (cl.5) Fctia finantare surse proprii=Kpr (CS+Rez+Profit+dif din reeval+Proviz) Fctia finantare surse imprumutate=Oblig financiare ts+tl

BILANT FUNCTIONAL ACTIV Functia suma PASIV Functia suma 4

22.000.00 0 Fctia de finantare 4.980.800 - surse proprii 24.597.160 80.360 - surse impr 2.464.000 27.061.16 Total Activ 0 Total Pasiv 27.061.160 Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii, punand in evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare. Functia de investitii sta la baza strategiei de reinnoire, mai mult sau mai putin rapida a echipamentelor cat a optiunilor de oportunitate a dezvoltarii, intre investitiile productive si participatiile financiare. Functia de finantare sta la baza strategiei optime de finantare a intreprinderii, motivata de cresterea valorii acesteia prin reducerea costului mediu ponderat al capitalurilor. Functiei de exploatare ii corespund fluxurile de aprovizionare productie si vanzari generatoare de stocuri reale si financiare, care se reinnoiesc cu o anumite regularitate. BILANT FINANCIAR ACTIV PASIV Functia suma Functia suma Imobilizari 22.000.000 Cap permanente 26.597.160 stocuri+creante 9.800.000 Oblig nefin 4.819.200 disp+val mob 80.360 Oblig fin TS 464.000 Total Activ 31.880.360 Total Pasiv 31.880.360 fctia de investitii fctia de expl Fctia de trez FR = Capital permanent Imobilizari = 22.000.000-26.597.160= - 4.597.160 NFR = Creante + Socuri Obligatii nefinanciare = 9.800.000-4.819.200 = 4.980.800 TN = Disponibil Obligatii financiare = FR-NFR= - 383.640 Intr se afla in dezechilibru financiar. Bilantul financiar - este instrumentul de analiza, pe baza posturilor din bilantul contabil, a celor trei mari mase financiare ale intreprinderii: fondul de rulment net global ; necesarul de fond de rulment ; trezoreria intreprinderii. Pornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si durata mijloacelor de finantare corespunzatoare, bilantul financiar pune in evidenta doua reguli principale ale finantarii, respectiv nevoile permanente vor fi acoperite din capitaluri permanente, indeosebi din capitalurile proprii, in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal, finantate din resurse temporare. Nerespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru financiar. Partea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung, iar partea de jos echilibrul financiar pe termen scurt. 6. VSB = TA bil.ec + bunuri luate in chirie bunuri date cu chirie = 31.880.360+600.000-0=32.480.360 VSN = VSB-total datorii=32.480.360 -fz-oblig stat-oblig salariati-oblig fin)=32.480.360-7.283.200=25.197.167 7. Riscul de faliment = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + 1X5=1,2*0,31+1,4*0,05+3,3*0,06+0,6*3,38+1,13= 3,80 X1 = Active circulante / Total active = (9.800.000+80.360)/31.880.360= 0,31 X2 = Profit net-Dividende / Total active =1.920.000*84%/31.880.360=0,05 X3 = Profit inainte de dob/ Total active = 1.920.000/31.880.360= 0,06 X4 = ANCC / total Datorii = 24.597.160/7.283.200=3,38 X5 = Cifra de afaceri / Total Active = 36.000.000/31.880.360= 1,13 Z = 3,8 Z > 3 : situatie financiara buna 8. Valoarea de rentabilitate continua=CB+CB/rata de actualizare=500.000+500.000/0.15=3.833.333 lei (pt rata de actualizare este folosita rata de capitalizare din enunt...) Val. act.= 3.833.333/30.000=127,77 lei/act. V1.A2.2011 (30%) Societatea A absoarbe Societatea B; bilanurile celor dou societti se prezint astfel: Societatea A 5

Cheltuieli de nfiinare Terenuri Cldiri Echipamente Titluri de participare Stocuri Creane din care Soc. B Disponibiliti Capital social (10.000 aciuni) Rezerve Profit Obligaii nefinanciare Obligaii financiare Societatea B

240.000 720.000 480.000 1.500.000 300.000 3.600.000 5.100.000 360.000 60.000 3.600.000 120.000 120.000 3.240.000 4.920.000

Cheltuieli de nfiinare 120.000 Imobilizri necorporale (KH) 240.000 Imobilizri corporale 1.800.000 Stocuri 3.000.000 Creane 4.500.000 Disponibiliti 60.000 Capital social (25.000aciuni) 1.500.000 Rezerve 60.000 Profit 60.000 Provizioane 330.000 Obligaii nefinanciare 3.600.000 Obligaii financiare 4.170.000 Proiectul de fuziune prevede: - metoda de fuziune: prin absorbie (A absoarbe B); - raportul de schimb se stabilete pe baza valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecrei societti (valori determinate prin metoda ANC); Alte informaii: - valorile de aport stabilite prin evaluarea de ctre o societate specializat a patrimoniului societii absorbite sunt: - fond comercial 600.000 - imobilizri corporale 2.400.000 - stocuri 2.100.000 - creane 4.200.000 - fondul comercial al societtii absorbante a fost evaluat la 900.000; - imobilizrile corporale ale absorbantei au fost evaluate la 4.500.000; - absorbanta preia integral datoriile absorbitei ct i elementele pentru care s-au creat previzionale pentru risc contabilizate; - absorbanta detine 500 de titluri n societatea B. Se cere: 1. Determinarea raportului de schimb 2. Calculul numrului de aciuni de emis de ctre Societatea A 3. Determinarea primei de fuziune 4. Contabilizarea operaiunilor la Societatea A - modificarea capitalului social - preluarea activelor i pasivelor Societii B - contabilizarea obligaiilor reciproce 2p. 2p. 1 p. 2 p.

5. ntocmirea bilanului dup fuziune

3 p.

1. Determinarea raportului de schimb Raportul de schimb se determina pe baza valorii intrinseci a unei actiuni A si a unei actiuni B, determinate pe baza ANCC. ANCC B prin metoda aditiva: Capital social +1.500.000 Rezerve + 60.000 Profit + 60.000 Provizioane +330.000 Active fictive (cheltuieli de infintare+imob. necorporale) -360.000 Plus valoare fond comercial + 600.000 Plus valoare imobilizari corporale (2.400.000-1.800.000=600.000) + 600.000 Plus valoare stocuri (2.100.000-3.000.000= -900.000) - 900.000 Plus valoare creante (4.200.000-4.500.000=-300.000) - 300.000 Total ANCC B 1.590.000 VN B= CS/nr act =1.500.000/25.000=60 lei/act V intrinseca B= ANCC/nr act=1.590.000/25.000=63.6 lei/act ANCC A prin metoda aditiva: Capital social +3.600.000 Rezerve +120.000 Profit +120.000 Active fictive (cheltuieli de infintare) -240.000 Plus valoare actiuni B (5000x63,6)-(5000x60)=318.000-300.000=18.000) 18.000 Plus valoare imobilizari corporale (4.500.000-2.700.000=1.800.000) + 1.800.000 Plus valoare fond comercial +900.000 Total ANCC 6.318.000 A detine 5.000 titluri in B; Cap Soc B are 25.000 actiuni =>A detine 20% din Cap Soc B. TP puse in echivalenta = ANCC B * 20% = 1.590.000*20%=318.000 lei VN A=CS/nr act=3.600.000/10.000=360 lei/act V intrinseca A=ANCC/nr act=6.318.000/10.000=631.8 lei/act Raport de schimb = Actiunea B / Actiunea A = 63.6/ 631,8= 0.1 1 actiune B = 0.1 actiuni A 2) Calcul numarului de actiuni emis de societatea A = Rs x Nr act B care nu sunt detinute de A =Rs x (nr act B-nr act detinute de A)==0.1 x (25.000-5.000)i =2.000 actiuni 3. Determinarea primei de fuziune: Cresterea de capital social = 2.000 act x 360 lei = 720.000 lei Aport societatea A = ANC B x (100% - 20%) = 1.590.000 x 80% = 1.272.000 lei Prima fuziune complementara = 5.000 act x (val intriseca B val nom B) = 5.000 x (63,6 60) = 18.000 lei Prima fuziune = 1.272.000 lei 720.000 lei+ 18.000 lei = 570.000 lei Prima de emisiune = ANCCB*80%(partea nedetinuta de A in B)-Maj Cap Soc A=1.272.000-720.000=552.000 lei Prima fuziune suplimentara= prima de emisiune datorata plusvalorii TP deja detinute de A la B =5.000 x (63.6-60)= 18.000 Prima de fuziune: prima de emisiune+prima de fuziune suplimentara=552.000+18.000=570.000 5)Contabilitatea la societatea A: - majorarea capitalului (actiunile deja detinute se anuleaza): prima de fuziuni se diminueaza cu val.provizioane pt ca in enunt se specifica ca si acestea sunt preluate de catre A) 456 = % 1.590.000 1012 720.000 261 300.000 1042 570.000

BILANT ECONOMIC B element ACTIV suma ajustari -120 000 -240 000 600.000 600.000 - 900.000 - 300.000 -360 000 9 360 000 2 400 000 2 100 000 4 200 000 60 000 600 000 7 770 000 3 600 000 4 170 000 val.justa 0 0 600 000 2 400 000 2 100 000 4 200 000 60 000 9 360 000 element Cap soc (25.000 act) Rezerve Profit Provizioane Dif din reeval Oblig nefin Oblig fin Total Pasiv PASIV suma 1 500 000 60 000 60 000 330 000 -360 000 3 600 000 4 170 000 9 720 000 ajustari val.justa 1 500 000 60 000 60 000 330 000 -360 000 3 600 000 4 170 000 9 360 000

Ch.infiintare 120 000 Imob necorp 240 000 Fd com 0 Imob corporale 1 800 000 stocuri 3 000 000 Creante 4 500 000 Disponibil 60 000 Total Activ 9 720 000 - preluarea activelor societatii B: % = 456 213 3xx 41x 5121 2071 - preluarea elementelor de pasiv: 456 = % Obligatii nefinanciare Obligatii financiare Contabilizarea operatiunilor reciproce: 401 = 411 360.000 lei

-360 000

BILANT A dupa fuziune ACTIV element fd comercial Imob corp stocuri Creante Disponibil Val A 900 000 4 500 000 3 600 000 4 740 000 60 000 Val B 600 000 2 400 000 2 100 000 4 200 000 60 000 Total 1 800 000 6 900 000 5 700 000 8.940 000 120 000 element Val B Total Cap soc (10 act) 4 320 000 Rezerve 120 000 Prime de fz 570 000 Profit 120 000 Dif.reev 2.460.000 Oblig nefin 3 240 000 6 480 000 Oblig fin 4 170 000 9 090 000 Total Activ 13 800 000 9 360 000 23 160 000 Total Pasiv 7 410 000 23 160 000 Capital social dupa fuziune=Capital soc A + maj CS Valoarea creante A este corectata in minus cu valoarea creantelor pe care le avea B la A; drept consecinta valoarea oblig nefin B se reduce cu aceasi valoare (contabilizarea operatiunilor reciproce). Dif reev soc A= 2.478.000-18.000(incorporate in prime de fuziune)=2.460.000 PASIV Val A 4 320 000 120 000 570 000 120 000 2.460.000 3 240 000 4 920 000 15 750 000