VARIANTA 1- 2011 A. (70%) Studii de caz, întrebări şi exerciţii V1A1.

2011 (40%) Informaţii privind situaţia patrimonială a SC Abrazivul SA la 31 decembrie 2010 se prezinta astfel: - Constructii - Terenuri - Maşini luate cu chirie - Echipamente industriale - Mobilier - Cheltuieli de înfiinţare -Imobilizari necorporale 3.200.000 480.000 1.920.000 208.000 56.000 320.000

- Imobilizări financiare (1.000 acţiuni deţinute la societatea Ciocanul din totalul de 20.000 acţiuni) 120.000 - Stocuri 2.800.000 - Creanţe 7.200.000 - Sume la bănci 80.000 - Capital social (30.000 acţiuni) 6.000.000 - Rezerve 800.000 - Profit net 2.000.000 - Provizioane pentru garantii 200.000 - Provizioane pentru impozite de plata 120.000 - Obligaţii nefinanciare 4.800.000 - Obligaţii bancare 2.464.000 (din care pe termen lung) 2.000.000 Alte informaţii: - 4.000 mp teren=480.000 lei, construit 2.000 mp, val. med. actuala= 240lei/mp, pt.teren construit reducere 50%; - pt.eval.constructiilor, o uzina s-a vandut cu 8.880 lei/mp suprafata la sol; -echip.=3.000.000 lei, mobilier = 440.000 lei; - societatea Orion a transmis că urmare unei reevaluări recente activul net corectat al acesteia a fost de 4.800.000 lei; - două instaiatii în valoare de 250 lei au fost închiriate unei alte firme, acum 2 ani; - stocuri miscare lenta=100.000 lei, celelalte reev=3.000.000 lei; - 1.200x4lei/euro euro (curs zi 4,3 lei/euro> cu 0,30lei ) - creanţe în valoare de 400.000 lei sunt neîncasate de peste 90 de zile; - capacitatea beneficiară a societăţii exprimată prin profitul net a fost stabilită de experţi la 500.000 lei/an; - cifra de afaceri 36.000.000 lei/an si creste cu 5% in urm.5 ani; -NFR si fluxurile cresc cu 5%/an; - investitia de mentinere este de 1.600.000 in fiecare an; -amortizarile sunt de 1.600.000 si cresc cu 5%/an - rata de actualizare a societăţii, determinată pe baza costului capitalului este de 15% , iar rata de de remunerare a activelor in piata este de 5%; - masini inchiriate de la terti= 600.000 lei; - profitul înainte de impozitare şi dobânzi a fost de 1.920.000 lei; -nu au fost repart.divid. rata de crestere a coef primei e risc a intr este de 0,2%;

REZOLVARE: 1

800 200.36 0 Total Pasiv PASIV suma 6.000 Dat fiscale 6.800.000 7.000 Provizioane garantii 0 Provizioane impozite 0 Oblig.000 act) Rezerve Profit net Provizioane garantii Provizioane garantii Provizioane impozite suma 6.000 0 4.000 Profit net 440.justa element 17.nefin.000*(100%-16%)=100.200 15.t.000 120.000 56.200.000 +240.100.384.360 16.000 208.200 um.000 ajustari val.200.496.000 -56.800 um si cresterea datoriilor fiscale cu 120.080. Val justa cladire=2000 mp construiti la sol x 8800 lei/mp = 17. ANCC prin ambele metode. 2.000 -320.200.000 240. avand caracter de rezerva.000) 120.000 2.920.000+320.000=240.000 Stocuri 2.000 Oblig.000*16%.464.000 IF (1.000. Pasive fictive= PROV IMP DE PLATA Provizioanele pt impozite de plata sunt nefundamentate Cand a fost constituit.000 19.000 +14.000 480.din reev. 2.financiare .360 Sume in banci 80.000.360 -120.000 320. deci a redus profitul si drept urmare si datoriile fiscale cu 120.360 1.000 PASIV element Cap soc (30.000 act din 20.000 3.000 +1.000lei.384.nefin.000 2.00 0 Total Pasiv 16.000 +200.000. Oblig.360 31.800.000 Provizioanele pt garantii le consideram fundamentate.200.384.000 80.000 2.000.000 16.000 320.000 Rezerve 3.00 0 Cap soc (30.000.000.000 200.000 lei Val intrinseca act Ciocan = 1000/20000=0.000 1.000 120.justa 6.000 lei 31.800. Val justa teren = 2000 mp (cei neconstruiti) x 240 lei/mp + 2000 mp (cei construiti) x 240/2 lei = 480. Oblig.000 120.000=720.496. Eliminarea acestui provizion din bil ec duce la cresterea Rezultatului ex cu 120.800.464. 80.496.384.000 act) 720.920.000 208.000 56.000=376.000*16%=19.l.000 BILANT ECONOMIC element cladiri terenuri echip.800.000 800.000 +15.000 200.000.400.05 => val justa TP = 0.600.financiare .000 200.464.000 +360 16.000 act din 20.000 +232.360 2 .000.000+240.600.000 4.l.800.000 -400.000 480.t.industrial Mobilier Ch. Active fictive=chelt infiintare+imob necorp=56.000 Dif.Bilant contabil ACTIV element cladiri terenuri echip.000 +120.05*4.infiintare Imob necorp IF (1.000 2.880.880. provizionul pt imp de plata a fost considerat deductibil.00 Total Activ 0 15.000 +19.800 2.000 +100.000 15.000 2.496.000 4.000.000 2.infiintare Imob necorp ACTIV suma ajustari 3.000 val.800.000 1.000 800.000) Stocuri Creante Sume in banci Total Activ suma 3.industrial Mobilier Ch.000 800.200 Creante 7.

360 PASIV Functia Cap permanente Oblig nefin Oblig fin TS Total Pasiv suma 26.600.000.000 31.500 1.000 Creantele neincasate de peste 100 zile se scad din val.000 9.567 2.000.710 2.Ajustare stocuri =3.000 210.508.100.058.000=200.176 N+4 1.018 1.368 1.597.612.984 N+5 2.612.000-4.creante.076.01 CF actualizat CF/(1+i)^n 1.800.800 Variatia NFR N+1/N= NFR N * 5% = 1245*5%=62.000.045 N+3 1.800.Astfel de schimbari constau 3 .880.819.256 1.259.365.32 1.160 lei 1.160/30.880.000 1.440 1.75 2.496.800+200. Anul de prognoza n al unei firme.400 N+2 1. 4.101 1.051 255.000 Investitii = 1.800 Amortizare =1.160 lei Metoda substractiva: ANCC=total active-Total datorii=31.200 231.905 1.112 1.040 1.000 act la SC Ciocanul din totalul de 20.600.800.174 1.600.000)-100.764.600.920.200=24.000x5% Bilantul economic este un bilant de calcul teoretic.800 1.000+800.360= = 24.360-7.492 1. Valoarea matematica a unei act = ANCC / nr.000 261.600.91 lei/actiune 2. precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale de piata si nu de politicile interne ale intreprinderii.000 220. expertiza.000 1.000 302.000 N+1 1.867.525 1. Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii. ceea ce reprezinta 5%.000=819.693.944. elaborat de experti exclusiv in scopuri de analiza.778.980.295 2.000+15.360 31. deci valoarea justa a actiunilor detinute de SC este de 240.25 An profit net + amortiz +proviz -investitii -varNFR CF N 1.000+2.337 1.597.000*84%=1. Acesta cuprinde patrimoniul exprimat in valori economice.000 288.852.597.387 2.291. un bilant in care val contabile sunt inlocuite cu val economice ale bunurilor adica val actualizate in timp si la piata din care face parte intreprinderea.600.452. ANCC =4.800.600.360 NFR = Creante + Socuri – Obligatii nefinanciare = 9.act = 24.810 243.984 fact de actualizare(1+15%)^n 1+15%=1.680. Valoare unei actiuni prin met fluxurilor viit de numerar (DCF) Cash-flow=Profit net+amortiz+provizioane-Investitii-variatia NFR Profit net = profit brut (din datele probl nu din bilant) x 84%=1.000 200.160 4.15 1.000-(2.390 Valoarea intreprinderii prin fluxurile viitoare de numerar actualizate este data de suma fluxurilor de numerar nete actualizate care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul de prognoza n cand se calculeaza valoarea reziduala a intreprinderii.419 1.000 249.000 Proviz = 200. abstract.220.042.880.200 464.734.597. Pe baza bilantului ec.960.000. corespunde anului in care proprietarul trebuie sa provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii care sa-I permita sa-si reia ciclul vietii. Metoda aditiva: ANCC = Cap soc+rezerve+Profit net+proviz+dif din reeval=6.888.000 BILANT FINANCIAR ACTIV Functia Imobilizari stocuri+creante disp+val mob Total Activ suma 22. intocmit dupa anumite reguli si principii referitoare la evaluare.800.000 80.000-100.000 274.600.600.52 1.000. putem calcula activul net contabil corectat.200=4.819. studiu sau cercetare. SC destine 1.283. actualizandu-se si aceasta.000 lei.430.

dar care influenteaza valoarea intreprinderii.977/30.858 4.816.001 z=1/(t-k)=1/(20%-5%)=6. Fctia investitii=total imobilizari Fctia expl=Stocuri+creante-Oblig nefin (clasa 4) Fctia trez=disponibil+val mobiliare (cl.977 Val reziduala = CF N+5 x z z=1/(t-k)=1/(20%-5%)=6.reinnoirea lor.140.816.67 t=rata de crestere a primei de risc=20% k=rata de crestere a fluxului de numerar (5%) Val unei act prin met DCF = 10.816. 5.220.752=10. Bilantul functional este elaborat de expertii contabili pe cel putin 2-3 ani anteriori pt studierea preocuparilor managementului in ceea ce priveste dezvoltarea functiilor vitale ale intr (investitii.modernizarea echipamentelor. ceea ce va face investitorii sa isi orienteze capitalul spre alte afaceri.720 Goodwill-ul reprezinta o buna cunoastere din partea pietii a modului in care intreprinderea gestioneaza si exploateaza elementele intangibile de care dispune.229.597.865.superbeneficiu sau renta de goodwill. asocierea de parti ale intreprinderii. Valoarea minima si maxima a Goodwill-ului Good-will =[CB medie – ANCC x i(rata de remunerare)] / t(rata de actualizare) =[500.000=362.160x5%=1.Elementele intangibile sunt de regula elemente imateriale care pot sau nu sa fie inregistrate in bilant. injectii de capital pentru inlocuirea tehnologiilor.597. expl.in cai de restructurare cum ar fi : fuziunea .390x6. CF = 6. ele constituind sursa unui superprofit.000-24. Firma se afla in situatia de bad-will. deci este sub pragul de rentabilitate.67 Vr=CFn * z=1. adica profitul pe care intreprinderea il obtine peste pragul de rentabilitate in functie de efortul investitional existent.865.140.20 3. divizarea.225 Val intr DCF=suma CF actualizat + Vr/(1+i)^n= 6. O rentabilitate sub acest prag determina investitorii sa isi reorienteze capitalurile catre activitati mai profitabile= 24.229. trez si finantare).67=8.225 + 8.160*5%]/15%=(500.865.858)/15%= -4.225+4.049.001/(1+15%)^5=6.5) Fctia finantare surse proprii=Kpr (CS+Rez+Profit+dif din reeval+Proviz) Fctia finantare surse imprumutate=Oblig financiare ts+tl BILANT FUNCTIONAL ACTIV Functia suma PASIV Functia suma 4 . Pragul de rentabilitate = ANCC * i (i=rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce nivel devine nerentabila continuarea activitatii firmei.000-1.

819.200=25.597. Functiei de exploatare ii corespund fluxurile de aprovizionare productie si vanzari generatoare de stocuri reale si financiare. mai mult sau mai putin rapida a echipamentelor cat a optiunilor de oportunitate a dezvoltarii.000.6*3.000.000 27. trezoreria intreprinderii.surse impr 2.000 Oblig nefin 4.6X4 + 1X5=1.333 lei (pt rata de actualizare este folosita rata de capitalizare din enunt.880.000-0=32.13 Z = 3.3X3 + 0.597.480.880.833.ec + bunuri luate in chirie – bunuri date cu chirie = 31.2*0.38+1.= 3.360 fctia de investitii fctia de expl Fctia de trez FR = Capital permanent – Imobilizari = 22. in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal.este instrumentul de analiza.061.16 Total Activ 0 Total Pasiv 27.880.360 VSN = VSB-total datorii=32.360 .819.15=3.880.000/31.360 Total Pasiv 31.360+600.383.000+500.A2.13= 3.000/0.38 X5 = Cifra de afaceri / Total Active = 36.360= 1.00 0 Fctia de finantare 4.surse proprii 24.880.22.360)/31. 6.05+3.160= . punand in evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.000 Total Activ 31.360 Oblig fin TS 464.200 disp+val mob 80.000*84%/31.167 7.05 X3 = Profit inainte de dob/ Total active = 1. iar partea de jos echilibrul financiar pe termen scurt..480. Pornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si durata mijloacelor de finantare corespunzatoare. VSB = TA bil.8 Z > 3 : situatie financiara buna 8.160/7. necesarul de fond de rulment .80 X1 = Active circulante / Total active = (9.3*0. V1.833.360=0.800. bilantul financiar pune in evidenta doua reguli principale ale finantarii. motivata de cresterea valorii acesteia prin reducerea costului mediu ponderat al capitalurilor.000/31. Partea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung.160 80.4.160 Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii.000+80.2011 (30%) Societatea A absoarbe Societatea B.200 = 4. Functia de finantare sta la baza strategiei optime de finantare a intreprinderii. finantate din resurse temporare.597.800 .000-26.000.360= 0.464.000. Nerespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru financiar.980. BILANT FINANCIAR ACTIV PASIV Functia suma Functia suma Imobilizari 22.197.06 X4 = ANCC / total Datorii = 24.. Valoarea de rentabilitate continua=CB+CB/rata de actualizare=500. Bilantul financiar . a celor trei mari mase financiare ale intreprinderii: fondul de rulment net global .880. respectiv nevoile permanente vor fi acoperite din capitaluri permanente.) Val. care se reinnoiesc cu o anumite regularitate.360= 0.160 stocuri+creante 9. act.06+0.4*0.283.360 -fz-oblig stat-oblig salariati-oblig fin)=32.160 NFR = Creante + Socuri – Obligatii nefinanciare = 9.77 lei/act.597.800 TN = Disponibil – Obligatii financiare = FR-NFR= .2X1 + 1.31 X2 = Profit net-Dividende / Total active =1. intre investitiile productive si participatiile financiare.800.200=3. Riscul de faliment = 1.980.480.880.920.920.4X2 + 3. Functia de investitii sta la baza strategiei de reinnoire.000-4.283. pe baza posturilor din bilantul contabil.000 Cap permanente 26.800.640 Intr se afla in dezechilibru financiar.061.333/30.360-7.000=127.31+1.597. bilanţurile celor două societăti se prezintă astfel: Societatea A 5 . indeosebi din capitalurile proprii.

000 3.valorile de aport stabilite prin evaluarea de către o societate specializată a patrimoniului societăţii absorbite sunt: . Determinarea raportului de schimb 2. 6 .400.000 3.000 Obligaţii financiare 4.500.600.absorbanta preia integral datoriile absorbitei cât şi elementele pentru care s-au creat previzionale pentru risc contabilizate.raportul de schimb se stabileşte pe baza valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecărei societăti (valori determinate prin metoda ANC).000 120.200.000 acţiuni) Rezerve Profit Obligaţii nefinanciare Obligaţii financiare Societatea B 240.Cheltuieli de înfiinţare Terenuri Clădiri Echipamente Titluri de participare Stocuri Creanţe din care Soc.contabilizarea obligaţiilor reciproce 2p.800.920.000 300.000 Provizioane 330.modificarea capitalului social .000 Cheltuieli de înfiinţare 120.000 .500.000 Proiectul de fuziune prevede: .000 Creanţe 4.preluarea activelor şi pasivelor Societăţii B .000 60.000 480.000 5.100.240.170.fond comercial 600.000 Obligaţii nefinanciare 3.stocuri 2.absorbanta detine 500 de titluri în societatea B. B Disponibilităţi Capital social (10.000. Determinarea primei de fuziune 4.000 .000 1.000 Disponibilităţi 60.000.000 Imobilizări necorporale (KH) 240. Calculul numărului de acţiuni de emis de către Societatea A 3.000 720. Alte informaţii: .000 120.000 .600. .imobilizări corporale 2.000 3. . .000 Rezerve 60. 1 p.600.000.000 Imobilizări corporale 1.500. 2 p.000 Profit 60.000 Stocuri 3.fondul comercial al societătii absorbante a fost evaluat la 900.100.000 Capital social (25.creanţe 4. .000 . Contabilizarea operaţiunilor la Societatea A .500. Se cere: 1.metoda de fuziune: prin absorbţie (A absoarbe B).000acţiuni) 1.000 360.000 4. 2p.imobilizările corporale ale absorbantei au fost evaluate la 4.

determinate pe baza ANCC.000 actiuni 3.590.000 Profit +120. Determinarea primei de fuziune: Cresterea de capital social = 2.000 x 80% = 1.000= -900.000 1042 570.000 1012 720.5.000 A detine 5.6)-(5000x60)=318.590.000 Plus valoare imobilizari corporale (4.000-3.1 1 actiune B = 0.provizioane pt ca in enunt se specifica ca si acestea sunt preluate de catre A) 456 = % 1.000 Total ANCC 6.000 Prima de fuziune: prima de emisiune+prima de fuziune suplimentara=552.000/25.8= 0.000) + 1.1 x (25.318.000-300.000=1.000-1.000=63.000 act x 360 lei = 720.000=-300.000-5.600.000 Rezerve + 60.000 x (63.000 act x (val intriseca B – val nom B) = 5.000 7 .000 261 300.6/ 631.000 Active fictive (cheltuieli de infintare) -240.800.000=60 lei/act V intrinseca B= ANCC/nr act=1.272.8 lei/act Raport de schimb = Actiunea B / Actiunea A = 63.000 lei Prima fuziune complementara = 5.000 Plus valoare actiuni B (5000x63.20%) = 1.700.000 lei Prima fuziune = 1.000-720.000/25.100.000-4. Determinarea raportului de schimb Raportul de schimb se determina pe baza valorii intrinseci a unei actiuni A si a unei actiuni B. necorporale) -360.000-2.000 Active fictive (cheltuieli de infintare+imob.500.000=360 lei/act V intrinseca A=ANCC/nr act=6.000 lei = 570. întocmirea bilanţului după fuziune 3 p.000 lei Prima fuziune suplimentara= prima de emisiune datorata plusvalorii TP deja detinute de A la B =5.000 lei Prima de emisiune = ANCCB*80%(partea nedetinuta de A in B)-Maj Cap Soc A=1.000.590. TP puse in echivalenta = ANCC B * 20% = 1.500.000 Plus valoare stocuri (2.272.000 lei – 720. ANCC B prin metoda aditiva: Capital social +1.000=600.000 x (63.000) 18.000 titluri in B.600.6-60)= 18.000 Plus valoare fond comercial +900.800.800.000 Profit + 60.000 VN B= CS/nr act =1.000 Provizioane +330.000 lei+ 18.000/10.300.000)i =2.000/10.000 Plus valoare creante (4.000) .000) . Cap Soc B are 25.590.000=570.590.000*20%=318.000 5)Contabilitatea la societatea A: .000=552.000 Plus valoare fond comercial + 600.000 lei Aport societatea A = ANC B x (100% .900.000=18.200.000) + 600.majorarea capitalului (actiunile deja detinute se anuleaza): prima de fuziuni se diminueaza cu val.6 lei/act ANCC A prin metoda aditiva: Capital social +3.272.500.500.318. 1.000=631.000 Plus valoare imobilizari corporale (2.000 lei VN A=CS/nr act=3.000 actiuni =>A detine 20% din Cap Soc B.1 actiuni A 2) Calcul numarului de actiuni emis de societatea A = Rs x Nr act B care nu sunt detinute de A =Rs x (nr act B-nr act detinute de A)==0.400.000 Total ANCC B 1.000+18.6 – 60) = 18.000 Rezerve +120.

940 000 120 000 element Val B Total Cap soc (10 act) 4 320 000 Rezerve 120 000 Prime de fz 570 000 Profit 120 000 Dif.900.000 600.000 PASIV Val A 4 320 000 120 000 570 000 120 000 2.000 .000-18.000 3 240 000 4 920 000 15 750 000 8 .478.infiintare 120 000 Imob necorp 240 000 Fd com 0 Imob corporale 1 800 000 stocuri 3 000 000 Creante 4 500 000 Disponibil 60 000 Total Activ 9 720 000 .000(incorporate in prime de fuziune)=2.preluarea activelor societatii B: % = 456 213 3xx 41x 5121 2071 .460.preluarea elementelor de pasiv: 456 = % Obligatii nefinanciare Obligatii financiare Contabilizarea operatiunilor reciproce: 401 = 411 360. Dif reev soc A= 2.000 act) Rezerve Profit Provizioane Dif din reeval Oblig nefin Oblig fin Total Pasiv PASIV suma 1 500 000 60 000 60 000 330 000 -360 000 3 600 000 4 170 000 9 720 000 ajustari val.justa 0 0 600 000 2 400 000 2 100 000 4 200 000 60 000 9 360 000 element Cap soc (25.BILANT ECONOMIC B element ACTIV suma ajustari -120 000 -240 000 600. drept consecinta valoarea oblig nefin B se reduce cu aceasi valoare (contabilizarea operatiunilor reciproce).reev 2.300.justa 1 500 000 60 000 60 000 330 000 -360 000 3 600 000 4 170 000 9 360 000 Ch.000 .460.000 Oblig nefin 3 240 000 6 480 000 Oblig fin 4 170 000 9 090 000 Total Activ 13 800 000 9 360 000 23 160 000 Total Pasiv 7 410 000 23 160 000 Capital social dupa fuziune=Capital soc A + maj CS Valoarea creante A este corectata in minus cu valoarea creantelor pe care le avea B la A.000 lei -360 000 BILANT A dupa fuziune ACTIV element fd comercial Imob corp stocuri Creante Disponibil Val A 900 000 4 500 000 3 600 000 4 740 000 60 000 Val B 600 000 2 400 000 2 100 000 4 200 000 60 000 Total 1 800 000 6 900 000 5 700 000 8.460.000 -360 000 9 360 000 2 400 000 2 100 000 4 200 000 60 000 600 000 7 770 000 3 600 000 4 170 000 val.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful