VARIANTA 1- 2011 A. (70%) Studii de caz, întrebări şi exerciţii V1A1.

2011 (40%) Informaţii privind situaţia patrimonială a SC Abrazivul SA la 31 decembrie 2010 se prezinta astfel: - Constructii - Terenuri - Maşini luate cu chirie - Echipamente industriale - Mobilier - Cheltuieli de înfiinţare -Imobilizari necorporale 3.200.000 480.000 1.920.000 208.000 56.000 320.000

- Imobilizări financiare (1.000 acţiuni deţinute la societatea Ciocanul din totalul de 20.000 acţiuni) 120.000 - Stocuri 2.800.000 - Creanţe 7.200.000 - Sume la bănci 80.000 - Capital social (30.000 acţiuni) 6.000.000 - Rezerve 800.000 - Profit net 2.000.000 - Provizioane pentru garantii 200.000 - Provizioane pentru impozite de plata 120.000 - Obligaţii nefinanciare 4.800.000 - Obligaţii bancare 2.464.000 (din care pe termen lung) 2.000.000 Alte informaţii: - 4.000 mp teren=480.000 lei, construit 2.000 mp, val. med. actuala= 240lei/mp, pt.teren construit reducere 50%; - pt.eval.constructiilor, o uzina s-a vandut cu 8.880 lei/mp suprafata la sol; -echip.=3.000.000 lei, mobilier = 440.000 lei; - societatea Orion a transmis că urmare unei reevaluări recente activul net corectat al acesteia a fost de 4.800.000 lei; - două instaiatii în valoare de 250 lei au fost închiriate unei alte firme, acum 2 ani; - stocuri miscare lenta=100.000 lei, celelalte reev=3.000.000 lei; - 1.200x4lei/euro euro (curs zi 4,3 lei/euro> cu 0,30lei ) - creanţe în valoare de 400.000 lei sunt neîncasate de peste 90 de zile; - capacitatea beneficiară a societăţii exprimată prin profitul net a fost stabilită de experţi la 500.000 lei/an; - cifra de afaceri 36.000.000 lei/an si creste cu 5% in urm.5 ani; -NFR si fluxurile cresc cu 5%/an; - investitia de mentinere este de 1.600.000 in fiecare an; -amortizarile sunt de 1.600.000 si cresc cu 5%/an - rata de actualizare a societăţii, determinată pe baza costului capitalului este de 15% , iar rata de de remunerare a activelor in piata este de 5%; - masini inchiriate de la terti= 600.000 lei; - profitul înainte de impozitare şi dobânzi a fost de 1.920.000 lei; -nu au fost repart.divid. rata de crestere a coef primei e risc a intr este de 0,2%;

REZOLVARE: 1

000 act din 20.880.Bilant contabil ACTIV element cladiri terenuri echip.000.000 act) Rezerve Profit net Provizioane garantii Provizioane garantii Provizioane impozite suma 6.industrial Mobilier Ch.05*4.000 800.000 +1.000 Stocuri 2.000 +200.384.000 Provizioanele pt garantii le consideram fundamentate.000 800.880.800.464.000 800.200 um.360 1.000+240.600.000 -56.000*16%=19.financiare .360 16. Oblig.000 lei Val intrinseca act Ciocan = 1000/20000=0.000 3.360 31.000 7.000 2.000 BILANT ECONOMIC element cladiri terenuri echip.l.36 0 Total Pasiv PASIV suma 6. Active fictive=chelt infiintare+imob necorp=56.000 120.000 act din 20.920.000 +100. Oblig.000 1.384. 80.000 208.000+320.000 19.000 4.000 120.000 -320.000 +15.000.000.360 Sume in banci 80.000 2.000 Rezerve 3.384.financiare .496.000 320.000 480.000 480.464.00 Total Activ 0 15.800 um si cresterea datoriilor fiscale cu 120.000 +120.000 +19.800.justa 6.000*(100%-16%)=100. deci a redus profitul si drept urmare si datoriile fiscale cu 120.360 -120.nefin.200.464.000 +240.000 4.000 Profit net 440.din reev.000 80.05 => val justa TP = 0.000.200.000 1.00 0 Cap soc (30.000 Dat fiscale 6.infiintare Imob necorp IF (1.l.000 2.000.200 Creante 7.00 0 Total Pasiv 16.000 Oblig.000.496.000 Dif. Val justa cladire=2000 mp construiti la sol x 8800 lei/mp = 17.000 -400.000 2.000 56. avand caracter de rezerva.000 320.000 +232.600.000.000 240. Eliminarea acestui provizion din bil ec duce la cresterea Rezultatului ex cu 120.000 200. 2.496.000 200.000) 120.800 200.000=720.000 0 4. 2.000=376.000 56.000 +14.200.000 200.000lei.000.800.200 15.360 2 .496.800.000 208. Val justa teren = 2000 mp (cei neconstruiti) x 240 lei/mp + 2000 mp (cei construiti) x 240/2 lei = 480.000*16%.800.t.infiintare Imob necorp ACTIV suma ajustari 3.nefin.800. ANCC prin ambele metode.000 ajustari val.384.080.000 PASIV element Cap soc (30.000.000 act) 720.000 IF (1.400.200.000 Provizioane garantii 0 Provizioane impozite 0 Oblig.800. Pasive fictive= PROV IMP DE PLATA Provizioanele pt impozite de plata sunt nefundamentate Cand a fost constituit. provizionul pt imp de plata a fost considerat deductibil.920.000 lei 31.industrial Mobilier Ch.000=240.justa element 17.000) Stocuri Creante Sume in banci Total Activ suma 3.000 val.800 2.000 15.000 120.000 2.000 +360 16.100.000 16.000 2.t.

734.creante.259. un bilant in care val contabile sunt inlocuite cu val economice ale bunurilor adica val actualizate in timp si la piata din care face parte intreprinderea.000*84%=1. precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale de piata si nu de politicile interne ale intreprinderii.220.867.000)-100.360 31.75 2.25 An profit net + amortiz +proviz -investitii -varNFR CF N 1. corespunde anului in care proprietarul trebuie sa provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii care sa-I permita sa-si reia ciclul vietii.000 261.360-7.000 N+1 1.112 1.810 243.000.508.000 Creantele neincasate de peste 100 zile se scad din val.160 4.800 Variatia NFR N+1/N= NFR N * 5% = 1245*5%=62.365.000 80.430.000 220.52 1.880.693.042.000+15.076.000 302.045 N+3 1. abstract.612.176 N+4 1.419 1.160/30.567 2.000 249.778.600. Valoare unei actiuni prin met fluxurilor viit de numerar (DCF) Cash-flow=Profit net+amortiz+provizioane-Investitii-variatia NFR Profit net = profit brut (din datele probl nu din bilant) x 84%=1.283.000+2.000 1.880.496.452.800.000 Investitii = 1.000.000-100. elaborat de experti exclusiv in scopuri de analiza.905 1. Acesta cuprinde patrimoniul exprimat in valori economice. deci valoarea justa a actiunilor detinute de SC este de 240. actualizandu-se si aceasta.880.000 31.018 1.01 CF actualizat CF/(1+i)^n 1. intocmit dupa anumite reguli si principii referitoare la evaluare.337 1.000-4.852.15 1.960.600.600.051 255.200 231.058.400 N+2 1.act = 24.256 1.984 N+5 2.600.000 lei.000 1. ANCC =4.387 2.000 200.100.000+800.Astfel de schimbari constau 3 .800.390 Valoarea intreprinderii prin fluxurile viitoare de numerar actualizate este data de suma fluxurilor de numerar nete actualizate care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul de prognoza n cand se calculeaza valoarea reziduala a intreprinderii. Anul de prognoza n al unei firme.600.597.160 lei 1.32 1.000 9.000 BILANT FINANCIAR ACTIV Functia Imobilizari stocuri+creante disp+val mob Total Activ suma 22.800.612.000-(2.360 PASIV Functia Cap permanente Oblig nefin Oblig fin TS Total Pasiv suma 26.800 1. studiu sau cercetare.710 2.500 1. 4.200=24.980. ceea ce reprezinta 5%. expertiza.597. Metoda aditiva: ANCC = Cap soc+rezerve+Profit net+proviz+dif din reeval=6.600.101 1.000 288.Ajustare stocuri =3.680.800.000=819.000 210.000.000x5% Bilantul economic este un bilant de calcul teoretic.295 2.000=200.040 1.000 act la SC Ciocanul din totalul de 20.174 1.600. Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii.440 1.800+200.944.368 1.000 274.291.360 NFR = Creante + Socuri – Obligatii nefinanciare = 9.000.600. Valoarea matematica a unei act = ANCC / nr. SC destine 1.360= = 24.764. Pe baza bilantului ec.600.984 fact de actualizare(1+15%)^n 1+15%=1.888.920.597.525 1.91 lei/actiune 2. putem calcula activul net contabil corectat.597.000 Proviz = 200.160 lei Metoda substractiva: ANCC=total active-Total datorii=31.819.800 Amortizare =1.819.000.200 464.200=4.800.492 1.

597.225+4.816. trez si finantare). ceea ce va face investitorii sa isi orienteze capitalul spre alte afaceri. divizarea.597.160x5%=1.000-1.816. adica profitul pe care intreprinderea il obtine peste pragul de rentabilitate in functie de efortul investitional existent. Bilantul functional este elaborat de expertii contabili pe cel putin 2-3 ani anteriori pt studierea preocuparilor managementului in ceea ce priveste dezvoltarea functiilor vitale ale intr (investitii.20 3. expl.140. Pragul de rentabilitate = ANCC * i (i=rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce nivel devine nerentabila continuarea activitatii firmei.in cai de restructurare cum ar fi : fuziunea .865. Valoarea minima si maxima a Goodwill-ului Good-will =[CB medie – ANCC x i(rata de remunerare)] / t(rata de actualizare) =[500.160*5%]/15%=(500.752=10.Elementele intangibile sunt de regula elemente imateriale care pot sau nu sa fie inregistrate in bilant.049. O rentabilitate sub acest prag determina investitorii sa isi reorienteze capitalurile catre activitati mai profitabile= 24.225 Val intr DCF=suma CF actualizat + Vr/(1+i)^n= 6.superbeneficiu sau renta de goodwill.modernizarea echipamentelor.67 t=rata de crestere a primei de risc=20% k=rata de crestere a fluxului de numerar (5%) Val unei act prin met DCF = 10.816.858 4.858)/15%= -4.865.977/30.977 Val reziduala = CF N+5 x z z=1/(t-k)=1/(20%-5%)=6. Fctia investitii=total imobilizari Fctia expl=Stocuri+creante-Oblig nefin (clasa 4) Fctia trez=disponibil+val mobiliare (cl.225 + 8. deci este sub pragul de rentabilitate.720 Goodwill-ul reprezinta o buna cunoastere din partea pietii a modului in care intreprinderea gestioneaza si exploateaza elementele intangibile de care dispune.001/(1+15%)^5=6. asocierea de parti ale intreprinderii.000-24. Firma se afla in situatia de bad-will.865. ele constituind sursa unui superprofit.reinnoirea lor. CF = 6.229. dar care influenteaza valoarea intreprinderii.67=8.000=362.220.390x6.229.140.67 Vr=CFn * z=1.001 z=1/(t-k)=1/(20%-5%)=6. 5. injectii de capital pentru inlocuirea tehnologiilor.5) Fctia finantare surse proprii=Kpr (CS+Rez+Profit+dif din reeval+Proviz) Fctia finantare surse imprumutate=Oblig financiare ts+tl BILANT FUNCTIONAL ACTIV Functia suma PASIV Functia suma 4 .

597. indeosebi din capitalurile proprii.819.360 Oblig fin TS 464.000/31.880. motivata de cresterea valorii acesteia prin reducerea costului mediu ponderat al capitalurilor.360= 0.800 . Nerespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru financiar.13 Z = 3.200=25.333 lei (pt rata de actualizare este folosita rata de capitalizare din enunt.este instrumentul de analiza.360= 1.597.000/0.360 -fz-oblig stat-oblig salariati-oblig fin)=32. trezoreria intreprinderii.061.surse proprii 24.4.333/30.22. Functia de finantare sta la baza strategiei optime de finantare a intreprinderii.880.283.38 X5 = Cifra de afaceri / Total Active = 36.000-26. a celor trei mari mase financiare ale intreprinderii: fondul de rulment net global .surse impr 2.360-7.160= .000 Cap permanente 26.160 NFR = Creante + Socuri – Obligatii nefinanciare = 9.3*0. act.360 . VSB = TA bil.061. 6. intre investitiile productive si participatiile financiare.880.167 7.000.= 3. Partea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung.833.000 Total Activ 31.00 0 Fctia de finantare 4. Functiei de exploatare ii corespund fluxurile de aprovizionare productie si vanzari generatoare de stocuri reale si financiare. Bilantul financiar .160 Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii.000=127.000 27. BILANT FINANCIAR ACTIV PASIV Functia suma Functia suma Imobilizari 22.13= 3. pe baza posturilor din bilantul contabil.15=3.980.597..05 X3 = Profit inainte de dob/ Total active = 1.000*84%/31. V1.283.31+1. bilanţurile celor două societăti se prezintă astfel: Societatea A 5 .2X1 + 1. in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal.880.06 X4 = ANCC / total Datorii = 24.38+1.480. Riscul de faliment = 1.800.4*0.597.000.880.77 lei/act.360 fctia de investitii fctia de expl Fctia de trez FR = Capital permanent – Imobilizari = 22.6X4 + 1X5=1.360 Total Pasiv 31. Functia de investitii sta la baza strategiei de reinnoire.464.383.2011 (30%) Societatea A absoarbe Societatea B.920.000+500.480.8 Z > 3 : situatie financiara buna 8.360+600.800 TN = Disponibil – Obligatii financiare = FR-NFR= .000-4.06+0. mai mult sau mai putin rapida a echipamentelor cat a optiunilor de oportunitate a dezvoltarii.800.000/31.920.05+3.. finantate din resurse temporare.640 Intr se afla in dezechilibru financiar.800.197.200=3.360=0.160 80.000-0=32.200 disp+val mob 80.833.000 Oblig nefin 4.000+80.4X2 + 3.160/7.880. bilantul financiar pune in evidenta doua reguli principale ale finantarii. iar partea de jos echilibrul financiar pe termen scurt.480.360= 0.6*3.) Val.A2.2*0.ec + bunuri luate in chirie – bunuri date cu chirie = 31. necesarul de fond de rulment . Valoarea de rentabilitate continua=CB+CB/rata de actualizare=500. care se reinnoiesc cu o anumite regularitate.000.360)/31.200 = 4.16 Total Activ 0 Total Pasiv 27.819. punand in evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.880.980. Pornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si durata mijloacelor de finantare corespunzatoare.3X3 + 0. respectiv nevoile permanente vor fi acoperite din capitaluri permanente.360 VSN = VSB-total datorii=32.000.31 X2 = Profit net-Dividende / Total active =1.80 X1 = Active circulante / Total active = (9.597.160 stocuri+creante 9.

000 3.000acţiuni) 1.600.000 Stocuri 3.000.500. Alte informaţii: .000 3.200.absorbanta detine 500 de titluri în societatea B.240. 1 p.000 Proiectul de fuziune prevede: .imobilizări corporale 2.500.modificarea capitalului social . 6 .fondul comercial al societătii absorbante a fost evaluat la 900.000 Capital social (25. Determinarea raportului de schimb 2. Calculul numărului de acţiuni de emis de către Societatea A 3.920.000 300.000 5. B Disponibilităţi Capital social (10.000 Cheltuieli de înfiinţare 120. Determinarea primei de fuziune 4.000 120. .000 .000 Obligaţii nefinanciare 3.000 3.000.500.valorile de aport stabilite prin evaluarea de către o societate specializată a patrimoniului societăţii absorbite sunt: .000 Provizioane 330.000 360.000 120.600.170.Cheltuieli de înfiinţare Terenuri Clădiri Echipamente Titluri de participare Stocuri Creanţe din care Soc.preluarea activelor şi pasivelor Societăţii B .metoda de fuziune: prin absorbţie (A absoarbe B).000 480.000 Rezerve 60.absorbanta preia integral datoriile absorbitei cât şi elementele pentru care s-au creat previzionale pentru risc contabilizate.000 Creanţe 4. 2p. .000 Profit 60.000 Imobilizări necorporale (KH) 240.contabilizarea obligaţiilor reciproce 2p.000 1.600.000 .000 60.500.000 4.stocuri 2. .000 Imobilizări corporale 1.100.000 .raportul de schimb se stabileşte pe baza valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecărei societăti (valori determinate prin metoda ANC).000 720.000 Obligaţii financiare 4.fond comercial 600.000.000 acţiuni) Rezerve Profit Obligaţii nefinanciare Obligaţii financiare Societatea B 240. 2 p.000 . Contabilizarea operaţiunilor la Societatea A .creanţe 4. Se cere: 1.000 Disponibilităţi 60. .imobilizările corporale ale absorbantei au fost evaluate la 4.100.800.400.

100. Determinarea primei de fuziune: Cresterea de capital social = 2.6-60)= 18.000 actiuni =>A detine 20% din Cap Soc B.majorarea capitalului (actiunile deja detinute se anuleaza): prima de fuziuni se diminueaza cu val.000 lei+ 18.000-2.000=63.272.318. 1.000 5)Contabilitatea la societatea A: .6 lei/act ANCC A prin metoda aditiva: Capital social +3. TP puse in echivalenta = ANCC B * 20% = 1.000 Plus valoare actiuni B (5000x63.000 Provizioane +330.900.590.20%) = 1.000 lei Prima de emisiune = ANCCB*80%(partea nedetinuta de A in B)-Maj Cap Soc A=1.590.590.000 Total ANCC 6.000-1.800.000 Plus valoare imobilizari corporale (4.000 lei Prima fuziune complementara = 5.000/10.000) . întocmirea bilanţului după fuziune 3 p.000 lei VN A=CS/nr act=3.000 actiuni 3.500.000 261 300.1 actiuni A 2) Calcul numarului de actiuni emis de societatea A = Rs x Nr act B care nu sunt detinute de A =Rs x (nr act B-nr act detinute de A)==0. determinate pe baza ANCC.000 Profit +120.000-3.5.000) 18.600.000 Plus valoare imobilizari corporale (2.000 Active fictive (cheltuieli de infintare+imob.000 Plus valoare stocuri (2.000 Active fictive (cheltuieli de infintare) -240.6)-(5000x60)=318.000=570.000 titluri in B.000 7 .000) + 1.000= -900.590.000-5.000 VN B= CS/nr act =1.000 x 80% = 1. Cap Soc B are 25.6 – 60) = 18.000 lei Prima fuziune = 1.000+18.600. ANCC B prin metoda aditiva: Capital social +1.318.1 x (25.provizioane pt ca in enunt se specifica ca si acestea sunt preluate de catre A) 456 = % 1.000 Profit + 60.000) + 600.8 lei/act Raport de schimb = Actiunea B / Actiunea A = 63.000=18.000-300.000=1.800.000 lei – 720.000*20%=318.000-720.000 Total ANCC B 1.000 1042 570.500.272.000-4.000=360 lei/act V intrinseca A=ANCC/nr act=6.000=-300.000/25.000/10.000.400. necorporale) -360.000 lei = 570.000 x (63.000 1012 720.000=552.200.1 1 actiune B = 0.000 act x 360 lei = 720.500.700. Determinarea raportului de schimb Raportul de schimb se determina pe baza valorii intrinseci a unei actiuni A si a unei actiuni B.000 lei Prima fuziune suplimentara= prima de emisiune datorata plusvalorii TP deja detinute de A la B =5.8= 0.500.000=631.000)i =2.300.000 Prima de fuziune: prima de emisiune+prima de fuziune suplimentara=552.000 Plus valoare fond comercial + 600.000 act x (val intriseca B – val nom B) = 5.000 lei Aport societatea A = ANC B x (100% .000 Plus valoare fond comercial +900.000 Rezerve + 60.000=600.800.000 x (63.000/25.272.000 A detine 5.590.000) .000=60 lei/act V intrinseca B= ANCC/nr act=1.000 Plus valoare creante (4.000 Rezerve +120.6/ 631.

000 3 240 000 4 920 000 15 750 000 8 .900.000 600.000(incorporate in prime de fuziune)=2.000 .000 PASIV Val A 4 320 000 120 000 570 000 120 000 2.000 lei -360 000 BILANT A dupa fuziune ACTIV element fd comercial Imob corp stocuri Creante Disponibil Val A 900 000 4 500 000 3 600 000 4 740 000 60 000 Val B 600 000 2 400 000 2 100 000 4 200 000 60 000 Total 1 800 000 6 900 000 5 700 000 8.000 Oblig nefin 3 240 000 6 480 000 Oblig fin 4 170 000 9 090 000 Total Activ 13 800 000 9 360 000 23 160 000 Total Pasiv 7 410 000 23 160 000 Capital social dupa fuziune=Capital soc A + maj CS Valoarea creante A este corectata in minus cu valoarea creantelor pe care le avea B la A.940 000 120 000 element Val B Total Cap soc (10 act) 4 320 000 Rezerve 120 000 Prime de fz 570 000 Profit 120 000 Dif.reev 2.460.000-18.000 -360 000 9 360 000 2 400 000 2 100 000 4 200 000 60 000 600 000 7 770 000 3 600 000 4 170 000 val.infiintare 120 000 Imob necorp 240 000 Fd com 0 Imob corporale 1 800 000 stocuri 3 000 000 Creante 4 500 000 Disponibil 60 000 Total Activ 9 720 000 .justa 0 0 600 000 2 400 000 2 100 000 4 200 000 60 000 9 360 000 element Cap soc (25.460.478.preluarea elementelor de pasiv: 456 = % Obligatii nefinanciare Obligatii financiare Contabilizarea operatiunilor reciproce: 401 = 411 360. drept consecinta valoarea oblig nefin B se reduce cu aceasi valoare (contabilizarea operatiunilor reciproce).preluarea activelor societatii B: % = 456 213 3xx 41x 5121 2071 .300.000 act) Rezerve Profit Provizioane Dif din reeval Oblig nefin Oblig fin Total Pasiv PASIV suma 1 500 000 60 000 60 000 330 000 -360 000 3 600 000 4 170 000 9 720 000 ajustari val.justa 1 500 000 60 000 60 000 330 000 -360 000 3 600 000 4 170 000 9 360 000 Ch. Dif reev soc A= 2.000 .BILANT ECONOMIC B element ACTIV suma ajustari -120 000 -240 000 600.460.