VARIANTA 1- 2011 A. (70%) Studii de caz, întrebări şi exerciţii V1A1.

2011 (40%) Informaţii privind situaţia patrimonială a SC Abrazivul SA la 31 decembrie 2010 se prezinta astfel: - Constructii - Terenuri - Maşini luate cu chirie - Echipamente industriale - Mobilier - Cheltuieli de înfiinţare -Imobilizari necorporale 3.200.000 480.000 1.920.000 208.000 56.000 320.000

- Imobilizări financiare (1.000 acţiuni deţinute la societatea Ciocanul din totalul de 20.000 acţiuni) 120.000 - Stocuri 2.800.000 - Creanţe 7.200.000 - Sume la bănci 80.000 - Capital social (30.000 acţiuni) 6.000.000 - Rezerve 800.000 - Profit net 2.000.000 - Provizioane pentru garantii 200.000 - Provizioane pentru impozite de plata 120.000 - Obligaţii nefinanciare 4.800.000 - Obligaţii bancare 2.464.000 (din care pe termen lung) 2.000.000 Alte informaţii: - 4.000 mp teren=480.000 lei, construit 2.000 mp, val. med. actuala= 240lei/mp, pt.teren construit reducere 50%; - pt.eval.constructiilor, o uzina s-a vandut cu 8.880 lei/mp suprafata la sol; -echip.=3.000.000 lei, mobilier = 440.000 lei; - societatea Orion a transmis că urmare unei reevaluări recente activul net corectat al acesteia a fost de 4.800.000 lei; - două instaiatii în valoare de 250 lei au fost închiriate unei alte firme, acum 2 ani; - stocuri miscare lenta=100.000 lei, celelalte reev=3.000.000 lei; - 1.200x4lei/euro euro (curs zi 4,3 lei/euro> cu 0,30lei ) - creanţe în valoare de 400.000 lei sunt neîncasate de peste 90 de zile; - capacitatea beneficiară a societăţii exprimată prin profitul net a fost stabilită de experţi la 500.000 lei/an; - cifra de afaceri 36.000.000 lei/an si creste cu 5% in urm.5 ani; -NFR si fluxurile cresc cu 5%/an; - investitia de mentinere este de 1.600.000 in fiecare an; -amortizarile sunt de 1.600.000 si cresc cu 5%/an - rata de actualizare a societăţii, determinată pe baza costului capitalului este de 15% , iar rata de de remunerare a activelor in piata este de 5%; - masini inchiriate de la terti= 600.000 lei; - profitul înainte de impozitare şi dobânzi a fost de 1.920.000 lei; -nu au fost repart.divid. rata de crestere a coef primei e risc a intr este de 0,2%;

REZOLVARE: 1

000 208.800.05*4.000 act din 20.000 200.000 +15.000 2.000 320.800.00 0 Total Pasiv 16.200 Creante 7.496.080.Bilant contabil ACTIV element cladiri terenuri echip.000 +240.000 7.000 480. Active fictive=chelt infiintare+imob necorp=56.400.justa 6.000 lei Val intrinseca act Ciocan = 1000/20000=0.00 Total Activ 0 15.464.360 Sume in banci 80.000 Stocuri 2.360 2 .000 PASIV element Cap soc (30. avand caracter de rezerva.l.000 120.000 4.880.000 0 4.000.800.000.384.000=720.000 act din 20.000 2.000 1.000.800.t.100.justa element 17.000 ajustari val.000 240.000 120. 80.000) 120.800 200.360 31.384.t.industrial Mobilier Ch.000 +1. 2.000 Oblig.000) Stocuri Creante Sume in banci Total Activ suma 3.000.000 +14.nefin.000*16%=19. Pasive fictive= PROV IMP DE PLATA Provizioanele pt impozite de plata sunt nefundamentate Cand a fost constituit.200 15.financiare .384.000 Provizioanele pt garantii le consideram fundamentate.000 2.000 -400.36 0 Total Pasiv PASIV suma 6.000 Dif. deci a redus profitul si drept urmare si datoriile fiscale cu 120.000=240.000=376.000.464.000 +100.financiare .920.000 Profit net 440.000+320.800. provizionul pt imp de plata a fost considerat deductibil.000 +232.000 800.000 Dat fiscale 6.000 2.000 120.000 +200.nefin.000 val.000.000 1.000 320.000 200.000 +19.000.000 act) Rezerve Profit net Provizioane garantii Provizioane garantii Provizioane impozite suma 6.000 Provizioane garantii 0 Provizioane impozite 0 Oblig.496.920.000 -56. Val justa teren = 2000 mp (cei neconstruiti) x 240 lei/mp + 2000 mp (cei construiti) x 240/2 lei = 480.infiintare Imob necorp IF (1.000 3.000 208.200 um.000 80. ANCC prin ambele metode.infiintare Imob necorp ACTIV suma ajustari 3.000 16. Val justa cladire=2000 mp construiti la sol x 8800 lei/mp = 17. Eliminarea acestui provizion din bil ec duce la cresterea Rezultatului ex cu 120. Oblig.05 => val justa TP = 0.000.000 15.00 0 Cap soc (30.800 2.464.000 +120.000 IF (1.200.000+240.000 480.industrial Mobilier Ch.800.600.880.000 act) 720.000 2.360 -120.496.000 +360 16.200.000.000 200. Oblig.000 19.000 800.000 lei 31.360 16.384.000 800.000 BILANT ECONOMIC element cladiri terenuri echip.600.000lei.496.800 um si cresterea datoriilor fiscale cu 120.200.000 56.000 -320. 2.din reev.000 Rezerve 3.000 56.360 1.800.200.000 4.000*16%.l.000*(100%-16%)=100.000 2.

160 lei Metoda substractiva: ANCC=total active-Total datorii=31.000 Creantele neincasate de peste 100 zile se scad din val.000 31. corespunde anului in care proprietarul trebuie sa provoace asemenea schimbari in viata intreprinderii care sa-I permita sa-si reia ciclul vietii.452.360 31.018 1.810 243.000 9.525 1.567 2.496.000-(2.000 274.944.act = 24.000+15.174 1.600.200=4. ceea ce reprezinta 5%.000 288.597.920. Acesta cuprinde patrimoniul exprimat in valori economice.15 1.000+2.492 1.800.295 2.360 NFR = Creante + Socuri – Obligatii nefinanciare = 9.800 1.000 N+1 1.600.819.000 80.600.000 Proviz = 200.905 1.000 210.600.283.337 1. Valoarea matematica a unei act = ANCC / nr.000 BILANT FINANCIAR ACTIV Functia Imobilizari stocuri+creante disp+val mob Total Activ suma 22.160/30.710 2.508. actualizandu-se si aceasta.600.390 Valoarea intreprinderii prin fluxurile viitoare de numerar actualizate este data de suma fluxurilor de numerar nete actualizate care raman in fiecare an in intreprindere pana la anul de prognoza n cand se calculeaza valoarea reziduala a intreprinderii.000 1.259.160 lei 1.112 1.440 1.880.52 1.000)-100.000. ANCC =4.000 lei. Anul de prognoza n al unei firme.100. expertiza.000 261.200 464.800 Variatia NFR N+1/N= NFR N * 5% = 1245*5%=62. Valoare unei actiuni prin met fluxurilor viit de numerar (DCF) Cash-flow=Profit net+amortiz+provizioane-Investitii-variatia NFR Profit net = profit brut (din datele probl nu din bilant) x 84%=1.000 302.051 255.Ajustare stocuri =3.852.000. elaborat de experti exclusiv in scopuri de analiza.360 PASIV Functia Cap permanente Oblig nefin Oblig fin TS Total Pasiv suma 26.000.000 200.000 Investitii = 1.880.778. precum si un rezultat financiar determinat tinand cont de conditiile normale de piata si nu de politicile interne ale intreprinderii. putem calcula activul net contabil corectat. studiu sau cercetare.101 1.176 N+4 1.000.867.800. abstract.01 CF actualizat CF/(1+i)^n 1.220.045 N+3 1.75 2.000=819.25 An profit net + amortiz +proviz -investitii -varNFR CF N 1.000.500 1.042.200 231.368 1. un bilant in care val contabile sunt inlocuite cu val economice ale bunurilor adica val actualizate in timp si la piata din care face parte intreprinderea.000 act la SC Ciocanul din totalul de 20.612.400 N+2 1.000-4.000x5% Bilantul economic este un bilant de calcul teoretic.256 1.360-7.200=24.000+800.800+200. SC destine 1.680.597. 4.076.597.419 1.000 1.597. Pe baza bilantului ec.612.058.600.800.365.32 1.980.360= = 24.734.Astfel de schimbari constau 3 .387 2.984 N+5 2. intocmit dupa anumite reguli si principii referitoare la evaluare.000*84%=1.600.800. Metoda aditiva: ANCC = Cap soc+rezerve+Profit net+proviz+dif din reeval=6.creante.800 Amortizare =1.040 1. deci valoarea justa a actiunilor detinute de SC este de 240.888.000 249.819.000-100.000=200.693.984 fact de actualizare(1+15%)^n 1+15%=1.000 220.960.160 4.291.764.880.600.430. Evaluarea unei intreprinderi se face pe baza bilantului economic al intreprinderii.91 lei/actiune 2.600.800.

20 3.001 z=1/(t-k)=1/(20%-5%)=6. Fctia investitii=total imobilizari Fctia expl=Stocuri+creante-Oblig nefin (clasa 4) Fctia trez=disponibil+val mobiliare (cl. dar care influenteaza valoarea intreprinderii.225 Val intr DCF=suma CF actualizat + Vr/(1+i)^n= 6.67 t=rata de crestere a primei de risc=20% k=rata de crestere a fluxului de numerar (5%) Val unei act prin met DCF = 10.5) Fctia finantare surse proprii=Kpr (CS+Rez+Profit+dif din reeval+Proviz) Fctia finantare surse imprumutate=Oblig financiare ts+tl BILANT FUNCTIONAL ACTIV Functia suma PASIV Functia suma 4 . asocierea de parti ale intreprinderii.597. expl.977/30.in cai de restructurare cum ar fi : fuziunea .865.816.049. Bilantul functional este elaborat de expertii contabili pe cel putin 2-3 ani anteriori pt studierea preocuparilor managementului in ceea ce priveste dezvoltarea functiilor vitale ale intr (investitii. ele constituind sursa unui superprofit.977 Val reziduala = CF N+5 x z z=1/(t-k)=1/(20%-5%)=6.390x6. divizarea.140. trez si finantare). Valoarea minima si maxima a Goodwill-ului Good-will =[CB medie – ANCC x i(rata de remunerare)] / t(rata de actualizare) =[500.000=362. injectii de capital pentru inlocuirea tehnologiilor. 5.67=8.160x5%=1. O rentabilitate sub acest prag determina investitorii sa isi reorienteze capitalurile catre activitati mai profitabile= 24. adica profitul pe care intreprinderea il obtine peste pragul de rentabilitate in functie de efortul investitional existent.reinnoirea lor. CF = 6.001/(1+15%)^5=6.225+4.67 Vr=CFn * z=1.140. Pragul de rentabilitate = ANCC * i (i=rata de remunerare a activelor in piata) si arata sub ce nivel devine nerentabila continuarea activitatii firmei.752=10.225 + 8.Elementele intangibile sunt de regula elemente imateriale care pot sau nu sa fie inregistrate in bilant.229.160*5%]/15%=(500. deci este sub pragul de rentabilitate.229.modernizarea echipamentelor.000-1.816.858)/15%= -4.858 4. ceea ce va face investitorii sa isi orienteze capitalul spre alte afaceri.865.220.865.816. Firma se afla in situatia de bad-will.597.720 Goodwill-ul reprezinta o buna cunoastere din partea pietii a modului in care intreprinderea gestioneaza si exploateaza elementele intangibile de care dispune.superbeneficiu sau renta de goodwill.000-24.

38 X5 = Cifra de afaceri / Total Active = 36.360)/31.) Val. iar partea de jos echilibrul financiar pe termen scurt. care se reinnoiesc cu o anumite regularitate.22.167 7.061.000 Total Activ 31.16 Total Activ 0 Total Pasiv 27.360-7.833.000+500.880.160/7.000-0=32.597.061.597. in timp ce nevoile temporare vor fi in mod normal.surse impr 2.880.920. Pornind de la un anumit echilibru care trebuie sa existe intre durata unei operatii de finantat si durata mijloacelor de finantare corespunzatoare.597. motivata de cresterea valorii acesteia prin reducerea costului mediu ponderat al capitalurilor.800.880.819.05 X3 = Profit inainte de dob/ Total active = 1.2X1 + 1.800 TN = Disponibil – Obligatii financiare = FR-NFR= . V1.este instrumentul de analiza.000.3X3 + 0.880. Functia de investitii sta la baza strategiei de reinnoire.31 X2 = Profit net-Dividende / Total active =1.283.= 3.800.480. mai mult sau mai putin rapida a echipamentelor cat a optiunilor de oportunitate a dezvoltarii.00 0 Fctia de finantare 4.15=3.surse proprii 24.160 Bilantul functional ofera o imagine asupra modului de functionare economica a intreprinderii.160 NFR = Creante + Socuri – Obligatii nefinanciare = 9.4.06 X4 = ANCC / total Datorii = 24. Valoarea de rentabilitate continua=CB+CB/rata de actualizare=500.77 lei/act.200 = 4.980.360 VSN = VSB-total datorii=32. punand in evidenta resursele si utilizarile corespunzatoare fiecarui ciclu de functionare.360=0.597.000 Cap permanente 26.197. VSB = TA bil.06+0. respectiv nevoile permanente vor fi acoperite din capitaluri permanente.880.000.3*0.000.333/30.000/31.000=127.360 Total Pasiv 31.160 80. bilantul financiar pune in evidenta doua reguli principale ale finantarii.880.283.000.. indeosebi din capitalurile proprii.819. BILANT FINANCIAR ACTIV PASIV Functia suma Functia suma Imobilizari 22. necesarul de fond de rulment . Functiei de exploatare ii corespund fluxurile de aprovizionare productie si vanzari generatoare de stocuri reale si financiare.000/31.000 Oblig nefin 4.920.000-26.13= 3.880.480.360 Oblig fin TS 464.160= . Nerespectarea regulilor de finantare va determina o situatie de dezechilibru financiar.4*0.333 lei (pt rata de actualizare este folosita rata de capitalizare din enunt. Functia de finantare sta la baza strategiei optime de finantare a intreprinderii.6X4 + 1X5=1.360+600. Riscul de faliment = 1.480.000/0.360= 1.000+80.800.000*84%/31.360 .13 Z = 3.800 .31+1.160 stocuri+creante 9.200=25.464.ec + bunuri luate in chirie – bunuri date cu chirie = 31.4X2 + 3.000 27. a celor trei mari mase financiare ale intreprinderii: fondul de rulment net global . 6.200 disp+val mob 80.360 fctia de investitii fctia de expl Fctia de trez FR = Capital permanent – Imobilizari = 22. finantate din resurse temporare.8 Z > 3 : situatie financiara buna 8.360= 0.360= 0.000-4. trezoreria intreprinderii. pe baza posturilor din bilantul contabil.. intre investitiile productive si participatiile financiare. act.A2. Partea de sus a bilantului reflecta echilibru financiar pe termen lung.640 Intr se afla in dezechilibru financiar. bilanţurile celor două societăti se prezintă astfel: Societatea A 5 .360 -fz-oblig stat-oblig salariati-oblig fin)=32.383.200=3.980.833. Bilantul financiar .80 X1 = Active circulante / Total active = (9.597.2011 (30%) Societatea A absoarbe Societatea B.6*3.05+3.2*0.38+1.

920.000 3.absorbanta preia integral datoriile absorbitei cât şi elementele pentru care s-au creat previzionale pentru risc contabilizate.000 Imobilizări corporale 1.000 Proiectul de fuziune prevede: . Alte informaţii: .000 Cheltuieli de înfiinţare 120.000.600. Determinarea primei de fuziune 4.000 .800.000 Obligaţii financiare 4.000 Creanţe 4.000.000 3.creanţe 4. 1 p.metoda de fuziune: prin absorbţie (A absoarbe B). 2p.000 Obligaţii nefinanciare 3.contabilizarea obligaţiilor reciproce 2p.000 Profit 60.240.000 720.000. .fond comercial 600. Determinarea raportului de schimb 2.600.Cheltuieli de înfiinţare Terenuri Clădiri Echipamente Titluri de participare Stocuri Creanţe din care Soc.000 Rezerve 60.500.000 60.000 .600.valorile de aport stabilite prin evaluarea de către o societate specializată a patrimoniului societăţii absorbite sunt: .absorbanta detine 500 de titluri în societatea B.000 480.100. Se cere: 1.000 Capital social (25.000 . 6 .000 acţiuni) Rezerve Profit Obligaţii nefinanciare Obligaţii financiare Societatea B 240. .000 300.modificarea capitalului social .imobilizări corporale 2.imobilizările corporale ale absorbantei au fost evaluate la 4. Contabilizarea operaţiunilor la Societatea A .170.000 120.000 Provizioane 330.000 1. .400.000 Imobilizări necorporale (KH) 240.500.000 3.200. Calculul numărului de acţiuni de emis de către Societatea A 3.stocuri 2.000 4.500.000 120.raportul de schimb se stabileşte pe baza valorii matematice (intrinsece) a titlurilor fiecărei societăti (valori determinate prin metoda ANC).000 5.000 .000 Stocuri 3.500. 2 p. .000 Disponibilităţi 60.000acţiuni) 1.fondul comercial al societătii absorbante a fost evaluat la 900. B Disponibilităţi Capital social (10.000 360.preluarea activelor şi pasivelor Societăţii B .100.

000-3.900.000 Total ANCC B 1.6-60)= 18.000 Rezerve + 60.000 lei VN A=CS/nr act=3.590.000) .000/25. ANCC B prin metoda aditiva: Capital social +1.000=631.000 261 300.8= 0.000 titluri in B.6/ 631.000 Plus valoare fond comercial +900.000 Prima de fuziune: prima de emisiune+prima de fuziune suplimentara=552.000/10.000.000 Total ANCC 6.000 Profit +120. întocmirea bilanţului după fuziune 3 p.000 Plus valoare actiuni B (5000x63.000) 18.000 7 .000 VN B= CS/nr act =1.000-300.800. TP puse in echivalenta = ANCC B * 20% = 1.000 actiuni 3.8 lei/act Raport de schimb = Actiunea B / Actiunea A = 63.800.000 lei Aport societatea A = ANC B x (100% .6)-(5000x60)=318.000 Plus valoare imobilizari corporale (4.500.000 x (63.000) .500.000=-300.400.000=600. Determinarea raportului de schimb Raportul de schimb se determina pe baza valorii intrinseci a unei actiuni A si a unei actiuni B.590.500.000=60 lei/act V intrinseca B= ANCC/nr act=1.000 1012 720.000+18.000*20%=318.300.000=552.000=1.000 Profit + 60.000=18.000 lei+ 18.100.1 actiuni A 2) Calcul numarului de actiuni emis de societatea A = Rs x Nr act B care nu sunt detinute de A =Rs x (nr act B-nr act detinute de A)==0.700.000 lei Prima fuziune complementara = 5.590.000 Active fictive (cheltuieli de infintare+imob.000-2.600.000 lei Prima fuziune = 1. determinate pe baza ANCC.provizioane pt ca in enunt se specifica ca si acestea sunt preluate de catre A) 456 = % 1.000-5.000=570.000-720. Determinarea primei de fuziune: Cresterea de capital social = 2.000=360 lei/act V intrinseca A=ANCC/nr act=6.200.000 x 80% = 1.000/25.5.000 Provizioane +330.000 Plus valoare stocuri (2.000 actiuni =>A detine 20% din Cap Soc B.majorarea capitalului (actiunile deja detinute se anuleaza): prima de fuziuni se diminueaza cu val.000 lei – 720.590.000 A detine 5.000= -900.000 lei Prima fuziune suplimentara= prima de emisiune datorata plusvalorii TP deja detinute de A la B =5.000)i =2.000 1042 570.000 Plus valoare fond comercial + 600.000=63.000 lei Prima de emisiune = ANCCB*80%(partea nedetinuta de A in B)-Maj Cap Soc A=1.000 Plus valoare creante (4.000) + 1.000 x (63.000 Plus valoare imobilizari corporale (2.000-4.272.000 5)Contabilitatea la societatea A: .000 act x (val intriseca B – val nom B) = 5.000 Rezerve +120.272.272. 1.600.6 – 60) = 18.6 lei/act ANCC A prin metoda aditiva: Capital social +3.20%) = 1.000-1.000) + 600.1 1 actiune B = 0.590.318.500.800. Cap Soc B are 25.000 act x 360 lei = 720.000 lei = 570.000 Active fictive (cheltuieli de infintare) -240. necorporale) -360.1 x (25.000/10.318.

460.000 Oblig nefin 3 240 000 6 480 000 Oblig fin 4 170 000 9 090 000 Total Activ 13 800 000 9 360 000 23 160 000 Total Pasiv 7 410 000 23 160 000 Capital social dupa fuziune=Capital soc A + maj CS Valoarea creante A este corectata in minus cu valoarea creantelor pe care le avea B la A.000 lei -360 000 BILANT A dupa fuziune ACTIV element fd comercial Imob corp stocuri Creante Disponibil Val A 900 000 4 500 000 3 600 000 4 740 000 60 000 Val B 600 000 2 400 000 2 100 000 4 200 000 60 000 Total 1 800 000 6 900 000 5 700 000 8.000 .900.infiintare 120 000 Imob necorp 240 000 Fd com 0 Imob corporale 1 800 000 stocuri 3 000 000 Creante 4 500 000 Disponibil 60 000 Total Activ 9 720 000 .000-18. Dif reev soc A= 2.000 .478.000 -360 000 9 360 000 2 400 000 2 100 000 4 200 000 60 000 600 000 7 770 000 3 600 000 4 170 000 val.000 act) Rezerve Profit Provizioane Dif din reeval Oblig nefin Oblig fin Total Pasiv PASIV suma 1 500 000 60 000 60 000 330 000 -360 000 3 600 000 4 170 000 9 720 000 ajustari val.000 3 240 000 4 920 000 15 750 000 8 . drept consecinta valoarea oblig nefin B se reduce cu aceasi valoare (contabilizarea operatiunilor reciproce).000 600.000 PASIV Val A 4 320 000 120 000 570 000 120 000 2.reev 2.preluarea elementelor de pasiv: 456 = % Obligatii nefinanciare Obligatii financiare Contabilizarea operatiunilor reciproce: 401 = 411 360.preluarea activelor societatii B: % = 456 213 3xx 41x 5121 2071 .BILANT ECONOMIC B element ACTIV suma ajustari -120 000 -240 000 600.300.justa 0 0 600 000 2 400 000 2 100 000 4 200 000 60 000 9 360 000 element Cap soc (25.justa 1 500 000 60 000 60 000 330 000 -360 000 3 600 000 4 170 000 9 360 000 Ch.460.460.000(incorporate in prime de fuziune)=2.940 000 120 000 element Val B Total Cap soc (10 act) 4 320 000 Rezerve 120 000 Prime de fz 570 000 Profit 120 000 Dif.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful