Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANA FACULTATEA DE DREPT SI STIINTE ADMINISTRATIVE Specializarea Administratie Publica

CAIET PRACTIC

STUDENT:

STAGIUL DE PRACTIC

Stagiul de practic: 15 zile Total ore de practic: 90 Program de lucru zilnic : 9:00 - 15:00 Total ore / zi : 6 h Instituia in care se face practica: Primaria Comunei Sarichioi Perioada de desfurare : 01.07.2009 - 15.07.2009

OBIECTIVE ALE ACTIVITII DE PRACTIC

Obiective Generale: Studierea n detaliu a organizarii, compartimentarii, obiectului de activitate, sarcinilor,


,atributiilor si sistemului de relatii ale institutiei/autorittii publice.

nsusirea procedurilor,metodelor si tehnicilor de lucru in instituia/autoritatea public . Formarea deprinderilor de lucru n concordant cu cerintele locului de munca/activitate in care se
desfasoara practica.

Obiective Specifice: Stabilirea contactului cu publicul si soluionarea concret a cererilor, plngerilor, petiiilor . Surprinderea modalitatilor de conducere a activitilor de soluionare practic a situaiilor, cauzelor, dosarelor n lucru. Implicarea concreta, pe cat este posibil, si cu aprobarea expresa a conductorului instituiei/autoritii publice in care se efectueaza practica, in sprijinirea soluionrii problematicii curente a compartimentului institutiei/autoritii publice in care se efectueaza practica. Asimilarea si formarea deprinderilor si obisnuintei de a folosi practic conceptele, termenii, procedurile, metodele si tehnicile insusite in mod teoretic in procele de pregatire universitara.

PLANUL CALENDARISTIC DE DESFAURARE A PRACTICII

Primaria Comunei Sarichioi Durata practicii: 15 zile Perioada: 01.07.2009-15.07.2009

Denumirea serviciului / seciei Asistena social Stare civil Registrul agricol

Sectorul /locul de munca Compartimentul Asisten social Compartimentul Stare civil Compartimentul Registrul agricol

Termenele lucrrii 01.07.2009-06.07.2009 07.07.2009-13.07.2009 14.07.2009.-15.07.2009

INSEMNARILE STUDENTEI:

Structura administraiei publice desemneaz att componentele instituionale ale sistemului administrativ ,ct i compartimentele funcionale ale fiecarei instituii. Structura nu este identic pentru toate organele administraiei deoarece ea este determinat de sarcinile mari ce revin fiecareia i care sunt diferite, dup specialitatea lor. Prin urmare, primria Sarichioi face parte din administraia public local.
Primria comunei Sarichioi este o instituie public finanat din venituri proprii i subvenii de la bugetul local. Primaria Comunei Sarichioi este organizat i funcioneaz potrivit prevederilor Legii administraiei publice locale nr. 215/2001 i n conformitate cu hotrrile Consiliului Local al comunei Sarichioi privind aprobarea organigramei i numrului de posturi ale aparatului propriu de specialitate. Primarul, Viceprimarul, Secretarul comunei Sarichioi, mpreun cu aparatul propriu de specialitate constituie o structur funcional cu activitate permanent, denumit Primaria Comunei Sarichioi care aduce la ndeplinire hotrrile Consiliului Local al comunei Sarichioi i dispoziiile primarului comunei Sarichioi, soluionnd problemele curente ale colectivitii locale. Primarul comunei Sarichioi este eful administraiei publice locale a localitii Sarichioi i al aparatului propriu de specialitate, pe care l conduce i controleaz, conform art. 66(1) din Legea 215/2001. Primarul reprezint autoritatea executiv n realizarea autonomiei locale. De asemenea, Primarul rspunde de buna funcionare a administraiei publice a comunei Sarichioi, n conditiile legii. Totodat, Primarul reprezint localitatea Sarichioi n relaiile cu alte autoriti publice, cu persoanele fizice sau juridice romne sau strine, precum i n justiie. Consiliul Local al comunei Sarichioi reprezint autoritatea deliberativ n cadrul Primariei Comunei Sarichioi. Legea administraiei publice locale (Legea 215/2001) este cea care stabilete principalele elemente definitorii ale autonomiei locale (autonomie administrativ i financiar exercitat pe baza i n limitele prevzute de lege) :

Primria are ca principal atribuie, gestionarea resurselor de care dispune comuna. Pentru
aceasta anual se elaboreaz i se aprob bugetele de venituri i cheltuieli i se stabilesc impozitele, taxele locale i taxele special.

Administraiile publice locale au dreptul ca n limitele legii s aib iniiativ n toate domeniile cu
excepia celor care sunt date n competena altor autoriti publice.

Primria este instituia public care duce la ndeplinire hotrrile consiliului local i soluioneaz
problemele curente ale comunitilor umane n care funcioneaz.

Prin cererea adresata Primariei comunei Sarichioi, aprobata de primar, am solicitat efectuarea perioadei de practica pentru completarea cunostintelor teoretice si practice, obtinute la cursuri, lucrari practice in cadrul institutiei Primaria comunei Sarichioi. Pe perioada de practica ami fost repartizata la urmatoarele compartimente in cadrul institutiei dupa cum urmeaza:

Compartimentul Stare civila Compartimentul Asistenta sociala Compartimentul Registrul agricol.

In perioada 01/07/2009-06/07/2009 am desfasurat practica la nivelul compartimentului "Asistenta Sociala". In data de 01/07/2009 mi-a fost prezentata activitatea Compartimentului si o parte din legislatia ce sta la baza bunei desfasurari a acestei activitati. In data de 02/07/2009,am participat alaturi de unul dintre functionarii publici din cadrul Compartimentuklui asistenta sociala la verificarea unor aspecte semnalate intr-o cerere adresata Primariei Sarichioi referitoare la acordarea ajutorului social. In urma verificarilor efectuate, precum si a discutiilor purtate cu persoanele responsabile, am aflat urmatoarele: ajutorul social se acorda in completarea veniturilor nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure,pentru asigurearea venitului minim garantat lunar, asa cum reiese din Legea nr 416/2001,privind venitul minim garantat,modificata prin Legea nr 115/2006; ajutorul social se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotite de actele dovedidoare privind componenta familiei si veniturile nete realizate in luna anterioara depunerii cererii de membrii acesteia;

cererile pentru acordarea ajutorului social se solutioneaza ,in teremen maxim de 30 de zile de la data inregistrarii,de catre persoanele din cadrul serviciului public de asistenta sociala ,desemnate prin dispozitie a primarului ; pentru fiecare solicitant se intocmeste o documentatie distincta, pastrandu-se actele care au stat la baza stabilirii dreptului de ajutor social, cele emise ulterior de primar, precum si cele depuse ulterior de solicitant;

in vederea solutionarii cererii pentru acordarea ajutorului social primarul dispune, in mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau dupa caz la resedinta solicitantului ajutorului social, pentru verificarea situatiei ce rezulta din datele inscrise in actele doveditoare; ancheta sociala se realizeaza de personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local,sau dupa caz de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale,in teremen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii; pentru sumele acordate ca ajutor social, persoanele majore apte de munca din familia beneficiara au obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii; in vederea respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutorul social, primarii dispun efectarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie, emitand in cest sens dispozitie de acordare sau dupa caz de incetare a ajutorului social; persoanele apte de munca pentru care se acorda ajutorul social au obligatia sa dovedeasca cu acte, din 3 in 3 luni, ca indeplinesc conditiile prevazute de lege. In data de 03,06/07/2009 am participat alaturi de functionarul din cadrul compartimentului de asistenta sociala la intocmirea dosarelor, deplasandu-ne impreuna cu comisia de asistenta sociala si autoritatea tutelara din cadrul primariei, la domiciliul solicitantilor in vederea efectuarii anchetelor sociale, verificand totodata situatia ce rezulta din actele doveditoare pe care solicitantii le atasasera la cerere.

In data de 07/07/2009, in cadrul Compatimentului "Starea Civila", am luat parte la solicitarea unui cetatean, cu privire la actele care trebuiesc depuse in vederea inregistrarii nasterii copilului sau.

Sub atenta indrumare a ofiterului de stare civila am putut sa-I comunic urmatoarele: termenul pentru declararea si inregistrarea nasterii este de 15 zile de la data nasterii, pentru copilul nascut viu si aflat in viata. inregistrarea nasterii se face pe baza declaratiei verbale date in fata ofiterului de stare civila de catre oricare dintre parinti. declarantul va prezenta urmatoarele acte: certificatul medical constatator al nasterii, intocmit pe formular tip, care va trebui sa aibe numar de inregistrare, data certa, sigiliul unitatii sanitare, semnatura si parafa medicului; certificatul de nastere si actul de identitate al mamei si al declarantului daca nasterea nu este declarata de mama; certificatul de casatorie al parintilor copilului, daca acestia sunt casatoriti.

actele de identitate ale parintilor si al declarantului dupa caz, precum si certificatele de stare civila se restituie imediat dupa confruntarea datelor. In data de 12.07.2009,in cadrul aceluiasi compartiment , la sediul primariei Sarichioi s-au prezentat doi tineri care au solicitat informatii in legatura cu formalitatile care trebuiesc indeplinite in vederea incheierii casatoriei. Consultand legislatia (Metodologia pentru aplicarea Legii nr 119/1996) si solicitand sprijinul ofiterului de stare civila am putut sa le comunic urmatoarele: prima formalitate pe care viitori soti o indeplinesc in vederea casatoriei este declaratia de casatorie. Ea se face numai in forma scrisa, fiind semnata de declarant si ofiterul de stare civila si trebuie sa contina: vointa neidoielnica de a se casatorii a viitorilor soti; declaratia viitorilor soti ca indeplinesc cerintele prevazute de art 4-10 din Codul familiei, cu privire la indeplinirea conditiilor de fond si lipsa impedimentelor la casatorie; declaratia acestora ca au luat la cunostinta reciproc de starea lor de sanatate; declaratia viitorilor soti cu privire la numele pe care s-au inteles sa-l poarte in timpul casatoriei (acesata declaratie se poate face si ulterior, pana la data incheierii casatoriei, in forma scrisa, urmand a fi anexata la declaratia de casatorie facuta); date cu privire la identitatea viitorilor soti; precizarea locului unde urmeaza a se incheia casatoria, daca declatariile s-au facut la servicii de stare civila diferite.

viitorii soti trebuie sa prezinte odata cu declaratia de casatorie, actele prevazute de lege, conform art. 39 si 40 din Metodologie, respective: actul de identitate (BI sau CI); certificatul de nastere copie si original; certificatul medical (prenuptial) privind starea sanatatii, care este valabil 14 zile de la data emiterii si trebuie sa cuprinda mentiunea expresa ca persoana se poate sau nu se poate casatori; acte in original si copii traduse si legalizate ori certificate de ofiterul de stare civila, din care sa rezulte , daca este cazul, desfacerea casatoriei anterioare. deasemeni le-am comunicat faptul ca termenul legal in care se poate incheia casatoria este de 10 zile de la data cind a fost inregistrata declaratia de casatorie. In acest termen se cuprind atat ziua inregistrarii declaratiei cat si ziua in care se oficiaza casatoria.

Din data de 14.07 2009 pana in data de 16.07.2009 mi-am efectuat orele de practica in cadrul compartimentului "Registrul Agricol" Aici am aflat de la functionarul care se ocupa de registrul agricol ca acest compartiment functioneaza in temeiul art 107 din Constitutia Romaniei si al Legii 68/1991,privind registrul agricol. Legii 68. Registrul agricol reprezinta un document oficial de evidenta primara, unitara in care se inscriu date privind: terenurile detinute, pe categorii; modul de utilizare a suprafetei agricole; suprafata arabila cultivata cu principalele culture; suprafetele amenajate pentru irigat; numarul pomilor; efectivele de animale; utilajele agricole; mijloacele de transport;

constructiile gospodaresti; componenta gospodariilor (membrii gosp.) cu adresa si CNP. Registrul agricol cuprinde patru tipuri dupa cum urmeaza: Tipul I - registre in care se inscriu persoanele fizice cu domiciliul in localitatea respective; Tipul II - registre in care se inscriu persoanele fizice cu domiciliul in alte localitati; Tipul III - registre in care se inscriu persoanele juridice cu sediul in localitatea respective; Tipul IV - registre in care se inscriu persoanele juridice cu sediul in alte localitati.

Inscrierea datelor proprie, a capului de vizitarea gospodariilor sau la sediul Primariei altor probleme.

in registrele agricole se face pe baza declaratiilor date sub semnatura gospodarie, sau a unui membru major din cadrul gospodariei, prin de catre persoanele imputernicite cu completarea registrelor agricole, cand capul gospodariei se prezinta din initiative sau pentru rezolvarea

in data de 15.07.2009 la cererea mai multor persoane fizice care cumparase terenuri agricole pe raza localitatii am participat alaturi de agentul agricol, sub atenta supraveghere si indrumare a acestuia la inregistrarea in registrul agricol (trecerea pe rol) a persoanelor respective cu suprafetele de teren ce fusesera cumparate si totodata radierea suprafetelor in cauza, ale cetatenilor care le instrainase(vanduse). Dupa inregistrarea in registrul agricol am indrumat persoanele respective la compartimentul "Impozite si taxe" din cadrul primariei, pentru a fi inregistrate si acolo si pentru a achita impozitele si taxele ce le reveneau.

CONCLUZII:
Practicanta a dat dovada de seriozitate, constiinciozitate, initiative si implicare in problemele institutiei, a colaborat foarte bine cu toti functionarii, in vederea informarii cetatenilor, solutionarii cererilor acestora.