Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE VNZARE-CUMPRARE CU PLATA N RATE

Nr. ......./............ din .....


ntre
......................., reprezentat prin director i contabil-ef ........., n calitate de
vnztor, pe de o parte,
i
Dl./D-na. ................., nscut() .............. n .................... sectorul (judeul) ..........,
la data ........., fiul (fiica) lui ..........., legitimat cu buletin/carte de identitate seria .......
nr. .........., eliberat de la data de ........, domiciliat() n ............... str. ............,
nr. ........... bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., jude/sector ............... cstorit() cu .............
nscut() n ........... sector(judeul) ............, la data de ........... fiul (fiica) lui ............ i
al ............, legitimat() cu buletin/carte de identitate, seria ....... nr. ...., eliberat
de ............ la data de ........, domiciliat() n ........... str. ........... nr. ............ bl. .....,
sc. ......, et. ...., ap. ..., jude/sector ........., n calitate de cumprtor, pe de alt parte,
ca urmare a cererii nr. .......... i poziiei din lista de prioriti, nr. ........., i n
conformitate cu prevederile art. 7 din Legea locuinei nr. 114/1996, s-a ncheiat
prezentul contract de vnzare-cumprare cu plata n rate.
Art. 1. Vnztorul ..................... vinde i cumprtorul ......................... cumpr
locuina situat n ....................... str. .................. nr. ....., bl. ......., sc. ...., et. .....,
ap. ......, jude/sector ......., conform schiei i fiei de calcul a preului, compus
din ......... camere de locuit, cu o suprafa util de ......... m2, n proprietate
exclusiv, precum i o cot indiviz de .....% din suprafaa prilor comune ale
imobilului.
Terenul aferent locuinei, n suprafa de ...... m2, respectiv cota indiviz
de ...............% din totalul suprafeei se concesioneaz pe durata existenei
construciei, conform contractului de concesiune nr. ......./....... ncheiat cu Consiliul
Local ....................... .
Predarea-primirea locuinei se va efectua pe baz de proces-verbal ncheiat ntre
vnztor i cumprtor.
Art. 2. Preul locuinei este de ..................... lei.
La data prezentului contract, cumprtorul a achitat suma de ........... lei, cu
chitana nr. ............... din ....................., reprezentnd un avans de ......% din preul
locuinei, plus T.V.A., precum i comisionul vnztorului.
Art. 3. n baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 114/1996, cumprtorul beneficiaz
de o subvenie n sum de .................................... lei.
Art. 4. Diferena dintre preul locuinei, din care s-a sczut subvenia n sum
de ....... lei, i avansul achitat n sum de .............. lei, precum i dobnda total
de ........... lei, calculat cu ........% pe an, i T.V.A. total de ................ lei vor fi achitate
de cumprtor n rate lunare pe termen de ...... ani, astfel:
rat lunar ................ lei + dobnda lunar .............. lei + T.V.A. lunar ........
lei .............. lei;
ultima rat ................ lei + ultima dobnd .............. lei + T.V.A.
ultim ....................... lei .................... lei.
Rata, dobnda i T.V.A., lunar de ............... lei, urmeaz a fi reinute pe statul de
plat al unitii la care cumprtorul (girantul pltitor) ........... are de ncasat drepturi
bneti, conform dovezii nr. .............., ncepnd cu data de ................ pn la data de
........., i vor fi virate n contul vnztorului nr. .......... deschis la .................. .
Pentru perioada n care cumprtorul nu are de ncasat drepturi bneti, ratele,
dobnzile aferente i T.V.A. se achit la casieria vnztorului pn la sfritul lunii
curente.
n caz de neachitare la termen a ratelor lunare, cumprtorul va plti o dobnd de
10% anual, aplicat la suma nerambursat.
Toate cheltuielile ocazionate de urmrirea debitorului i executarea acestuia, n caz

de neplat, la data scadent a ratelor vor fi suportate de cumprtor.


Art. 5. Pn la restituirea integral a sumelor datorate se instituie ipotec asupra
locuinei conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 114/1996.
Art. 6. Locuina care face obiectul prezentului contract nu poate fi nstrinat
dect dup ce cumprtorul achit integral vnztorului sumele actualizate,
datorate, i restituie suma actualizat, obinut ca subvenie de la bugetul de stat.
Eliberat la data de ....... n ...... exemplare, din care ..... se nmneaz
cumprtorului.
VNZTOR,
CUMPRTOR,

GARANII CONTRACTUALE
Subsemnatul(a) .................. nscut() ............ n ......... la data de ..........., fiul (fiica)
lui ............ i al ................. domiciliat n ..........., str. .......... nr. ....., bl. ........., sc. .....,
et. ......, ap. ......., jude/sector ............, legitimat cu Buletin/carte de identitate
seria ...... nr. ....., emis() de .......... la data de ........., m oblig s garantez/s girez pe
pltitor pentru .............. n cazul neachitrii/pn la achitarea sumei de ............ lei,
reprezentnd ratele i dobnzile la care s-a angajat cumprtorul, pn la stingerea
acestora.
Semntur garantului solidar/garantului pltitor