PROIECT INTERDISCIPLINAR

Tema proiectului: ÎN LIVADĂ Membrii grupului: T.I, C.R Discipline/ Arii curriculare: • • • • • Argument Am ales această temă deoarece permite prin modul de abordare o educaţie pentru dezvoltarea durabilă . Respectul pentru natură, trebuie să fie un deziderat permanent al omenirii dacă vrem să prelungim viaţa pe pământ. Ocrotirea mediului va trebui să fie un deziderat pentru întreaga omenire. Consider că tema acestui proiect interdisciplinar este una adecvată clasei pregătitoare, putând integra aproape toate ariile curriculare. Scopul este acela de a îmbogăţi vocabularul elevilor, de a-i conduce către explorarea mediului înconjurător şi caracteristicile acestuia, de a dezvolta capacităţile de exprimare prin formă şi culoare, de a contura personalitatea precum si de a dezvolta mişcarea pe muzică şi perceperea sunetelor din natură. Totodată, învăţând că fructele sunt binefăcătoare pentru organism, vor învăţa să trăiască sănătos şi vor conştientiza necesitatea plantării şi îngrijirii pomilor fructiferi. Structura proiectului Cunoştinţe Competenţe ale învăţării integrate Exersarea capacităţilor de dezvoltare orală; Formularea de răspunsuri la ghicitori; Vizionarea unor filme pentru identificarea necesităţii consumării fructelor; Recunoaşterea fenomenelor naturii în imagini (ploaie, ninsoare, vânt). Realizarea de mulţimi folosind jetoane cu imagini cu fructe; punerea în Capacităţi corespondenţă a două mulţimi;
1

Comunicare în limba română Matematică şi explorarea mediului Arte vizuale şi lucru manual Muzică şi mişcare Dezvoltare personală

imagini. 3. Realizarea unor desene care să reprezinte livada. individuală. Exprimarea mişcării spontane pe cântece. Se verifică rezultatele.instrumentale Sortarea jetoanelor pe diverse categorii: fruct: acru/dulce. Controlul şi evaluarea – Se prezintă modul de lucru al fiecărei echipe. markere. Se stabilesc grupele de lucru. sarcinile. Expunerea lucrărilor – Turul galeriei Atitudini şi valori Parada costumelor Prepararea salatei de fructe Compararea rezultatelor între colegi. 4. mic/mare. Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare 1. Magia livezii (CLR) Se prezintă şi se citeşte poezia „În livadă şi în vie” de Emilia Căldăraru”. coli.6 săptămâni Resurse: 1. Elevii urmăresc un material PPT cu imagini referitoare la conţinutul poeziei. Procedurale: colaj. Informare – Prezentare în PPT a unei livezi. Implemetare – Se efectuează sarcinile de fiecare grup. Se elaborează produsele finale ale fiecărei grupe. 2. în perechi. Am învăţat” Forme de organizare: frontală. „Ştiu. Materiale: computer. joc didactic. Vreau să ştiu. Schema orientativă pentru activităţi 1. ppt. Decizie – Produsul final al fiecărei grupe. 5. fişe de lucru 2. Planificarea timpului: 6 lecţii a câte 45 minute . Jocuri de rol. Planificare – Se realizează o conversaţie referitoare la importanţa fructelor în viaţa omului. pe echipe. resursele materiale utilizate. Se schimbă impresii de grup/personale. Se foloseşte metoda „Ştiu. vreau să 2 .

tu spui un fruct ce are culoarea respectivă”. Grupa 1 va avea de realizat un colaj cu tema „Coşul cu fructe”. Se vor realiza jocuri de cunoaştere şi intercunoaştere de tipul : „Pot să te prezint eu ?” în care fiecare elev prezintă fructul ales de prieten.ştiu.(DP) Copiii vor fi împărţiţi în perechi şi vor ieşi pe rând în faţa clasei. Evaluarea tuturor activităţilor din cele 6 săptămâni va fi realizată cu ajutorul unor fişe de evaluare. Sortează materialele de lucru şi instrumentele necesare. cu două obiecte. Grupa 3 modelează cu plastelină fructele de toamnă. Ne jucăm. Jocuri de asociere verbală de tipul „Eu spun o culoare. Se iniţiază un dialog bazat pe formulare de întrebări şi răspunsuri despre tema poeziei. precum şi prin autoevaluare. . apoi alternativ şi în colectiv. 3. utilizând culori la alegere. Constituie mulţimi de obiecte având drept cardinal un număr natural corespunzător cifrei date. identifică mulţimi mai mari cu un obiect. Se începe prin exerciţii de respiraţie. mi-aş dori să fiu . 3 . etc. Activitatea se va finaliza printr-un desen sugerat de textul cântecului învăţat. Se va cânta cântecul model. „Mândră-i toamna” (MM) Elevii sunt aşezaţi în semicerc. fructele le numărăm (MEM) Copiii vor avea de grupat jetoanele care ilustrează diverse fructe. Joc de rol care necesită gruparea/regruparea obiectelor şi relaţia întreg-parte. Pe panou se vor expune ilustraţii cu referire la text care va uşura receptarea cântecului. Culorile livezii (AV) Copiii vor fi împărţiţi pe grupe după ce au extras un jeton din plic. 2. Elevii vor fi „costumaţi” în câte un fruct şi vor exersa mişcări pe melodie. Grupa 2 realizează o compoziţie plastică prin tehnica dactilopicturii. am învăţat”. Se încearcă memorizarea poeziei individual şi în colectiv. . dicţie şi intonaţie în vederea realizării respiraţiei costo-diafragmate. după numărul de elemente specifice. Ordonează jetoanele . 4. Dacă aş fi un fruct. 5. Se prezintă o serie de ghicitori despre fructe. Vor colora planşe în care codul culorilor este dat de numere.

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful