PROIECT INTERDISCIPLINAR

Tema proiectului: ÎN LIVADĂ Membrii grupului: T.I, C.R Discipline/ Arii curriculare: • • • • • Argument Am ales această temă deoarece permite prin modul de abordare o educaţie pentru dezvoltarea durabilă . Respectul pentru natură, trebuie să fie un deziderat permanent al omenirii dacă vrem să prelungim viaţa pe pământ. Ocrotirea mediului va trebui să fie un deziderat pentru întreaga omenire. Consider că tema acestui proiect interdisciplinar este una adecvată clasei pregătitoare, putând integra aproape toate ariile curriculare. Scopul este acela de a îmbogăţi vocabularul elevilor, de a-i conduce către explorarea mediului înconjurător şi caracteristicile acestuia, de a dezvolta capacităţile de exprimare prin formă şi culoare, de a contura personalitatea precum si de a dezvolta mişcarea pe muzică şi perceperea sunetelor din natură. Totodată, învăţând că fructele sunt binefăcătoare pentru organism, vor învăţa să trăiască sănătos şi vor conştientiza necesitatea plantării şi îngrijirii pomilor fructiferi. Structura proiectului Cunoştinţe Competenţe ale învăţării integrate Exersarea capacităţilor de dezvoltare orală; Formularea de răspunsuri la ghicitori; Vizionarea unor filme pentru identificarea necesităţii consumării fructelor; Recunoaşterea fenomenelor naturii în imagini (ploaie, ninsoare, vânt). Realizarea de mulţimi folosind jetoane cu imagini cu fructe; punerea în Capacităţi corespondenţă a două mulţimi;
1

Comunicare în limba română Matematică şi explorarea mediului Arte vizuale şi lucru manual Muzică şi mişcare Dezvoltare personală

în perechi. Jocuri de rol. mic/mare. Materiale: computer. Realizarea unor desene care să reprezinte livada. Expunerea lucrărilor – Turul galeriei Atitudini şi valori Parada costumelor Prepararea salatei de fructe Compararea rezultatelor între colegi. joc didactic. 3. pe echipe. Planificarea timpului: 6 lecţii a câte 45 minute . 2. Planificare – Se realizează o conversaţie referitoare la importanţa fructelor în viaţa omului. Vreau să ştiu. Se schimbă impresii de grup/personale. vreau să 2 . coli. Am învăţat” Forme de organizare: frontală.6 săptămâni Resurse: 1. 5. Exprimarea mişcării spontane pe cântece. Se foloseşte metoda „Ştiu.instrumentale Sortarea jetoanelor pe diverse categorii: fruct: acru/dulce. individuală. Implemetare – Se efectuează sarcinile de fiecare grup. 4. Schema orientativă pentru activităţi 1. Se stabilesc grupele de lucru. Decizie – Produsul final al fiecărei grupe. Controlul şi evaluarea – Se prezintă modul de lucru al fiecărei echipe. Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare 1. ppt. resursele materiale utilizate. Elevii urmăresc un material PPT cu imagini referitoare la conţinutul poeziei. Procedurale: colaj. Se elaborează produsele finale ale fiecărei grupe. markere. „Ştiu. imagini. fişe de lucru 2. Se verifică rezultatele. Magia livezii (CLR) Se prezintă şi se citeşte poezia „În livadă şi în vie” de Emilia Căldăraru”. sarcinile. Informare – Prezentare în PPT a unei livezi.

Vor colora planşe în care codul culorilor este dat de numere. Se începe prin exerciţii de respiraţie. identifică mulţimi mai mari cu un obiect. Se vor realiza jocuri de cunoaştere şi intercunoaştere de tipul : „Pot să te prezint eu ?” în care fiecare elev prezintă fructul ales de prieten. Activitatea se va finaliza printr-un desen sugerat de textul cântecului învăţat. . 5. etc. Se prezintă o serie de ghicitori despre fructe. Elevii vor fi „costumaţi” în câte un fruct şi vor exersa mişcări pe melodie. Se iniţiază un dialog bazat pe formulare de întrebări şi răspunsuri despre tema poeziei. 2. Jocuri de asociere verbală de tipul „Eu spun o culoare. dicţie şi intonaţie în vederea realizării respiraţiei costo-diafragmate. „Mândră-i toamna” (MM) Elevii sunt aşezaţi în semicerc.ştiu. Grupa 3 modelează cu plastelină fructele de toamnă. am învăţat”. tu spui un fruct ce are culoarea respectivă”. mi-aş dori să fiu . fructele le numărăm (MEM) Copiii vor avea de grupat jetoanele care ilustrează diverse fructe. Grupa 2 realizează o compoziţie plastică prin tehnica dactilopicturii.(DP) Copiii vor fi împărţiţi în perechi şi vor ieşi pe rând în faţa clasei. Evaluarea tuturor activităţilor din cele 6 săptămâni va fi realizată cu ajutorul unor fişe de evaluare. utilizând culori la alegere. Pe panou se vor expune ilustraţii cu referire la text care va uşura receptarea cântecului. apoi alternativ şi în colectiv. Dacă aş fi un fruct. precum şi prin autoevaluare. Culorile livezii (AV) Copiii vor fi împărţiţi pe grupe după ce au extras un jeton din plic. 4. 3. Grupa 1 va avea de realizat un colaj cu tema „Coşul cu fructe”. cu două obiecte. . Joc de rol care necesită gruparea/regruparea obiectelor şi relaţia întreg-parte. Constituie mulţimi de obiecte având drept cardinal un număr natural corespunzător cifrei date. după numărul de elemente specifice. Ordonează jetoanele . Se va cânta cântecul model. Sortează materialele de lucru şi instrumentele necesare. 3 . Se încearcă memorizarea poeziei individual şi în colectiv. Ne jucăm.

4 .