PROIECT INTERDISCIPLINAR

Tema proiectului: ÎN LIVADĂ Membrii grupului: T.I, C.R Discipline/ Arii curriculare: • • • • • Argument Am ales această temă deoarece permite prin modul de abordare o educaţie pentru dezvoltarea durabilă . Respectul pentru natură, trebuie să fie un deziderat permanent al omenirii dacă vrem să prelungim viaţa pe pământ. Ocrotirea mediului va trebui să fie un deziderat pentru întreaga omenire. Consider că tema acestui proiect interdisciplinar este una adecvată clasei pregătitoare, putând integra aproape toate ariile curriculare. Scopul este acela de a îmbogăţi vocabularul elevilor, de a-i conduce către explorarea mediului înconjurător şi caracteristicile acestuia, de a dezvolta capacităţile de exprimare prin formă şi culoare, de a contura personalitatea precum si de a dezvolta mişcarea pe muzică şi perceperea sunetelor din natură. Totodată, învăţând că fructele sunt binefăcătoare pentru organism, vor învăţa să trăiască sănătos şi vor conştientiza necesitatea plantării şi îngrijirii pomilor fructiferi. Structura proiectului Cunoştinţe Competenţe ale învăţării integrate Exersarea capacităţilor de dezvoltare orală; Formularea de răspunsuri la ghicitori; Vizionarea unor filme pentru identificarea necesităţii consumării fructelor; Recunoaşterea fenomenelor naturii în imagini (ploaie, ninsoare, vânt). Realizarea de mulţimi folosind jetoane cu imagini cu fructe; punerea în Capacităţi corespondenţă a două mulţimi;
1

Comunicare în limba română Matematică şi explorarea mediului Arte vizuale şi lucru manual Muzică şi mişcare Dezvoltare personală

Se foloseşte metoda „Ştiu. Implemetare – Se efectuează sarcinile de fiecare grup. ppt. Realizarea unor desene care să reprezinte livada. Controlul şi evaluarea – Se prezintă modul de lucru al fiecărei echipe. imagini. Se verifică rezultatele. „Ştiu. resursele materiale utilizate. Magia livezii (CLR) Se prezintă şi se citeşte poezia „În livadă şi în vie” de Emilia Căldăraru”. Planificarea timpului: 6 lecţii a câte 45 minute . Schema orientativă pentru activităţi 1. Materiale: computer. Decizie – Produsul final al fiecărei grupe. Informare – Prezentare în PPT a unei livezi. Expunerea lucrărilor – Turul galeriei Atitudini şi valori Parada costumelor Prepararea salatei de fructe Compararea rezultatelor între colegi. vreau să 2 . joc didactic. coli. Elevii urmăresc un material PPT cu imagini referitoare la conţinutul poeziei. fişe de lucru 2. Vreau să ştiu. individuală.6 săptămâni Resurse: 1. sarcinile. 4. Se elaborează produsele finale ale fiecărei grupe. Jocuri de rol. Exprimarea mişcării spontane pe cântece. Se stabilesc grupele de lucru.instrumentale Sortarea jetoanelor pe diverse categorii: fruct: acru/dulce. Am învăţat” Forme de organizare: frontală. 5. mic/mare. Planificare – Se realizează o conversaţie referitoare la importanţa fructelor în viaţa omului. 3. Procedurale: colaj. Se schimbă impresii de grup/personale. Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare 1. pe echipe. markere. 2. în perechi.

4.(DP) Copiii vor fi împărţiţi în perechi şi vor ieşi pe rând în faţa clasei. 5. Se prezintă o serie de ghicitori despre fructe. Se va cânta cântecul model. Grupa 2 realizează o compoziţie plastică prin tehnica dactilopicturii. Sortează materialele de lucru şi instrumentele necesare. „Mândră-i toamna” (MM) Elevii sunt aşezaţi în semicerc. cu două obiecte. utilizând culori la alegere. Se încearcă memorizarea poeziei individual şi în colectiv. Grupa 3 modelează cu plastelină fructele de toamnă. 3. 3 . Constituie mulţimi de obiecte având drept cardinal un număr natural corespunzător cifrei date. Se începe prin exerciţii de respiraţie. . Dacă aş fi un fruct. Se iniţiază un dialog bazat pe formulare de întrebări şi răspunsuri despre tema poeziei. Elevii vor fi „costumaţi” în câte un fruct şi vor exersa mişcări pe melodie. etc. Evaluarea tuturor activităţilor din cele 6 săptămâni va fi realizată cu ajutorul unor fişe de evaluare. Joc de rol care necesită gruparea/regruparea obiectelor şi relaţia întreg-parte. identifică mulţimi mai mari cu un obiect. Vor colora planşe în care codul culorilor este dat de numere. după numărul de elemente specifice. Jocuri de asociere verbală de tipul „Eu spun o culoare.ştiu. precum şi prin autoevaluare. dicţie şi intonaţie în vederea realizării respiraţiei costo-diafragmate. Pe panou se vor expune ilustraţii cu referire la text care va uşura receptarea cântecului. apoi alternativ şi în colectiv. tu spui un fruct ce are culoarea respectivă”. Activitatea se va finaliza printr-un desen sugerat de textul cântecului învăţat. Grupa 1 va avea de realizat un colaj cu tema „Coşul cu fructe”. Ordonează jetoanele . mi-aş dori să fiu . 2. Culorile livezii (AV) Copiii vor fi împărţiţi pe grupe după ce au extras un jeton din plic. Se vor realiza jocuri de cunoaştere şi intercunoaştere de tipul : „Pot să te prezint eu ?” în care fiecare elev prezintă fructul ales de prieten. Ne jucăm. . am învăţat”. fructele le numărăm (MEM) Copiii vor avea de grupat jetoanele care ilustrează diverse fructe.

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful