PROIECT INTERDISCIPLINAR

Tema proiectului: ÎN LIVADĂ Membrii grupului: T.I, C.R Discipline/ Arii curriculare: • • • • • Argument Am ales această temă deoarece permite prin modul de abordare o educaţie pentru dezvoltarea durabilă . Respectul pentru natură, trebuie să fie un deziderat permanent al omenirii dacă vrem să prelungim viaţa pe pământ. Ocrotirea mediului va trebui să fie un deziderat pentru întreaga omenire. Consider că tema acestui proiect interdisciplinar este una adecvată clasei pregătitoare, putând integra aproape toate ariile curriculare. Scopul este acela de a îmbogăţi vocabularul elevilor, de a-i conduce către explorarea mediului înconjurător şi caracteristicile acestuia, de a dezvolta capacităţile de exprimare prin formă şi culoare, de a contura personalitatea precum si de a dezvolta mişcarea pe muzică şi perceperea sunetelor din natură. Totodată, învăţând că fructele sunt binefăcătoare pentru organism, vor învăţa să trăiască sănătos şi vor conştientiza necesitatea plantării şi îngrijirii pomilor fructiferi. Structura proiectului Cunoştinţe Competenţe ale învăţării integrate Exersarea capacităţilor de dezvoltare orală; Formularea de răspunsuri la ghicitori; Vizionarea unor filme pentru identificarea necesităţii consumării fructelor; Recunoaşterea fenomenelor naturii în imagini (ploaie, ninsoare, vânt). Realizarea de mulţimi folosind jetoane cu imagini cu fructe; punerea în Capacităţi corespondenţă a două mulţimi;
1

Comunicare în limba română Matematică şi explorarea mediului Arte vizuale şi lucru manual Muzică şi mişcare Dezvoltare personală

fişe de lucru 2. ppt. Se foloseşte metoda „Ştiu. mic/mare. Se verifică rezultatele.6 săptămâni Resurse: 1. Se elaborează produsele finale ale fiecărei grupe. Materiale: computer.instrumentale Sortarea jetoanelor pe diverse categorii: fruct: acru/dulce. coli. vreau să 2 . Informare – Prezentare în PPT a unei livezi. 2. Proiectarea şi dirijarea activităţilor de învăţare 1. Schema orientativă pentru activităţi 1. pe echipe. 4. Procedurale: colaj. Jocuri de rol. Se schimbă impresii de grup/personale. joc didactic. Controlul şi evaluarea – Se prezintă modul de lucru al fiecărei echipe. Realizarea unor desene care să reprezinte livada. sarcinile. imagini. Vreau să ştiu. Planificarea timpului: 6 lecţii a câte 45 minute . Decizie – Produsul final al fiecărei grupe. Se stabilesc grupele de lucru. individuală. Exprimarea mişcării spontane pe cântece. Planificare – Se realizează o conversaţie referitoare la importanţa fructelor în viaţa omului. Implemetare – Se efectuează sarcinile de fiecare grup. Am învăţat” Forme de organizare: frontală. Expunerea lucrărilor – Turul galeriei Atitudini şi valori Parada costumelor Prepararea salatei de fructe Compararea rezultatelor între colegi. Magia livezii (CLR) Se prezintă şi se citeşte poezia „În livadă şi în vie” de Emilia Căldăraru”. 5. markere. „Ştiu. Elevii urmăresc un material PPT cu imagini referitoare la conţinutul poeziei. 3. în perechi. resursele materiale utilizate.

Se iniţiază un dialog bazat pe formulare de întrebări şi răspunsuri despre tema poeziei.(DP) Copiii vor fi împărţiţi în perechi şi vor ieşi pe rând în faţa clasei. 2. fructele le numărăm (MEM) Copiii vor avea de grupat jetoanele care ilustrează diverse fructe. Vor colora planşe în care codul culorilor este dat de numere. Activitatea se va finaliza printr-un desen sugerat de textul cântecului învăţat. Se vor realiza jocuri de cunoaştere şi intercunoaştere de tipul : „Pot să te prezint eu ?” în care fiecare elev prezintă fructul ales de prieten. Culorile livezii (AV) Copiii vor fi împărţiţi pe grupe după ce au extras un jeton din plic. Grupa 2 realizează o compoziţie plastică prin tehnica dactilopicturii. Se prezintă o serie de ghicitori despre fructe. 3 . dicţie şi intonaţie în vederea realizării respiraţiei costo-diafragmate. . Elevii vor fi „costumaţi” în câte un fruct şi vor exersa mişcări pe melodie. precum şi prin autoevaluare. etc. Evaluarea tuturor activităţilor din cele 6 săptămâni va fi realizată cu ajutorul unor fişe de evaluare. Se începe prin exerciţii de respiraţie. identifică mulţimi mai mari cu un obiect. Dacă aş fi un fruct. Grupa 3 modelează cu plastelină fructele de toamnă. „Mândră-i toamna” (MM) Elevii sunt aşezaţi în semicerc.ştiu. 3. Sortează materialele de lucru şi instrumentele necesare. apoi alternativ şi în colectiv. 4. Constituie mulţimi de obiecte având drept cardinal un număr natural corespunzător cifrei date. . cu două obiecte. Ordonează jetoanele . mi-aş dori să fiu . 5. utilizând culori la alegere. tu spui un fruct ce are culoarea respectivă”. Ne jucăm. Se încearcă memorizarea poeziei individual şi în colectiv. Pe panou se vor expune ilustraţii cu referire la text care va uşura receptarea cântecului. Grupa 1 va avea de realizat un colaj cu tema „Coşul cu fructe”. Se va cânta cântecul model. Jocuri de asociere verbală de tipul „Eu spun o culoare. după numărul de elemente specifice. am învăţat”. Joc de rol care necesită gruparea/regruparea obiectelor şi relaţia întreg-parte.

4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful