Sunteți pe pagina 1din 3

Deducerea TVA in baza bonului fiscal incepand cu 14.03.

2013 - valabil si pentru combustibilii auto MFP a emis un comunicat prin care aduce clarificari asupra noului sistem de deducere a taxei pe valoarea adaugata (TVA) in baza bonurilor fiscale. Va oferim mai jos si solutia pe care o va folosi comerciantul care nu poate furniza prin intermediul bonului fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA a beneficiarului. Astfel, incepand cu data de 14 martie 2013, prin intrarea in vigoare a H.G. nr.84/2013, se aplica urmatoarele: I.- pentru ORICE achizitii de bunuri si servicii, s-a prevazut la punctul 46 alin.(3) din Titlul VI al Normelor de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr.44/2004, astfel cum au fost modificate prin H.G. nr.84/2013, faptul ca TVA poate fi dedusa de beneficiar, in conditiile legii, pe baza de bonuri fiscale emise in conformitate cu prevederile OUG nr. 28/1999, a caror valoare individuala, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 euro , daca furnizorul/prestatorul a mentionat pe bonul fiscal cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal codul de inregistrare in scopuri de TVA al beneficiarului. Aceste prevederi sunt aplicabile inclusiv pentru livrarea de carburanti auto pe baza de bonuri fiscale. Cursul de schimb este cel valabil la data emiterii bonului fiscal, respectiv cursul comunicat de BNR in ziua anterioara, sau ultimul curs comunicat. - in vederea aplicarii noilor prevederi, orice comerciant care doreste ca bonurile fiscale sa poata constitui documente pentru deducerea TVA la beneficiari persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA, pot sa-si adapteze soft-urile aparatelor de marcat electronice fiscale astfel incat sa poata inscrie pe bonuri, cu ajutorul aparatului de marcat electronic fiscal, codul de inregistrate in scopuri de TVA al beneficiarului. * Pentru achizitiile de COMBUSTIBILI AUTO, dar si pentru ALTE ACHIZITII efectuate in baza unui bon fiscal, se poate deduce TVA daca: A) Codul fiscal al cumparatorului este imprimat pe bonul fiscal de catre casa de marcat fiscala. Se subintelege ca daca acest cod nu este imprimat de casa de marcat, ci este transcris/suprascris ulterior, documentul nu are calitate de document justificativ pentru deducerea TVA, si nu se poate deduce TVA de la achizitie. B) Valoarea maxima a fiecarei achizitiei facute pe acelasi bon fiscal este de pana la 100 Eur, inclusiv TVA, conform art. 155 alin. (11) din Codul fiscal. Cursul de

schimb este cel valabil la data emiterii bonului fiscal, respectiv cursul comunicat de BNR in ziua anterioara, sau ultimul curs comunicat. C) Un bon fiscal trebuie sa contina urmatoarele informatii, pentru a se permite deducerea TVA: - data emiterii; - identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile; - identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate; - suma TVA colectate sau informatiile necesare pentru calcularea acesteia; - daca anterior a fost emisa o alta factura, o referire specifica si clara la factura initial si la detaliile specifice care se modifica. * Nota: Retinem ca se necesita descrierea exacta a bunurilor si serviciilor achizitionate si nu o descriere generica. - comerciantul care nu poate inscrie cu ajutorul aparatelor de marcat electronice fiscale codul de inregistrare in scopuri de TVA a beneficiarului, neavand un soft adaptat in acest sens, la solicitarea beneficiarilor va emite, potrivit legii, factura pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii care sa cuprinda toate elementele prevazute la art.155 alin.(19) din Codul Fiscal. - in situatia in care beneficiarul solicita totusi emiterea unei facturi care sa cuprinda toate elementele prevazute la art.155 alin.(19) din Codul Fiscal, desi comerciantul are un soft adaptat prin care poate insera codul de inregistrare in scopuri de TVA a beneficiarului, potrivit legii comerciantul are obligatia sa emita aceasta factura, pe langa bonul fiscal. Ce se intampla cu valoarea achizitiei, este considerata CHELTUIALA DEDUCTIBILA doar in baza bonului fiscal? Pana la noi reglementari aceasta CHELTUIALA nu poate fi dedusa pe baza bonului fiscal, ci se necesita, ca si pana acum, intocmirea decontului de cheltuieli, a NIR-ului,a ordinului de deplasare, a foilor de parcurs, dupa caz. Finantele au publicat la sfarsitul saptmananii trecute in Monitorul oficial nr 136/ 14 martie 2013, modificarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. Intr-un numar de aproximativ 37 de pagini, prin actul normativ se modifica punctual sau exhaustiv, procedurile de aplicare pentru majoritatea impozitelor reglementate de Codul fiscal. II.- la aceeasi data si-au incetat aplicabilitatea prevederile referitoare la justificarea deducerii TVA pentru CARBURANTII AUTO pe baza bonurilor fiscale , indiferent de valoarea acestora, emise conform OUG nr.28/1999, in conditiile in care acestea erau

stampilate si aveau inscrise denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare a autovehiculului. Procedura prevedea deducerea TVA in baza bonului fiscal, stampilat de furnizorul de combustibil, pe care s-a precizat numarul de inmatriculare a autovehiculului. Pentru deducerea TVA, aferenta bonurilor de achizitii combustibili, din punctul de vedere al procedurii, aceasta nu mai este aplicabila incepand cu 14.03.2013. !!!!!!!! Dupa 14.03.2013, pentru achizitiile de combustibili, din punctul de vedere al calitatii documentului justificativ, dar si pentru alte achizitii efectuate in baza unui unui bon fiscal, se poate deduce TVA daca Codul fiscal al cumparatorului este imprimat pe bonul fiscal de catre casa de marcat fiscala. Se subintelege ca daca acest cod nu este imprimat de casa de marcat, ci este transcris/suprascris ulterior, documentul nu are calitate de document justificativ pentru deducerea TVA, si nu se poate deduce TVA de la achizitie!!!!
Surse: * www.mfinante.ro * www.fiscalitatea.manager.ro - Informare deducere TVA bonuri fiscale si deducere TVA la bonurile de achizitii combustibili Cons. Fiscal Adrian Benta 21.03.2013