Sunteți pe pagina 1din 2

Monografie contabila privind constituirea capitalului 01.03.2009 http://expertizacontabila.

ro/contatools_articol/2038

1. Subscrierea capital social 456 = 1011 2. Varsarea capitalului social de asociati/actionari % = 456

205, 208 211, 212, 213, 214, 231,233 261, 262, 263, 265 301, 302, 303, 361, 371, 381 5311, 5121 3. Constituirea capitalului social subscris varsat 1011 = 1012 4. Intarziere depunere a aportului la capitalul social de asociati/actionari 456 = 758 cu valoarea despagubirii 5. Retragere asociati/actionari inainte de constituirea societatii 1011 = 456 Monografie contabila privind majorarea capitalui social 1. Majorarea capitalului social din profitul contabil realizat in exercitiile financiare precedente 117 = 1012 2. Majorarea capitalului social din rezervele destinate majorarii capitalului social 106 = 1012 3. Majorarea capitalului social din primele legate de capital 104 = 1012 Monografie contabila privind reducerea capitalului 1. Reducerea capitalului social prin retragerea capitalui de actionari/asociati, precum si capitalul lichidat cu ocazia operatiunilor de reorganizare a entitatilor

1012 = 456 456 = 5121, 5311 2. Reducerea capitalului social prin acoperirea pierderilor contabile realizate in exercitiile financiare precedente conform hotararii adunarii generale a actionarilor/asociatilor 1012 = 117 3. Reducerea capitalului social cu valoarea actiunilor proprii rascumparate si anulate, potrivit legii 1012 = 109