Sunteți pe pagina 1din 23

GHEORGHE CHIRICESCU

~ ,
t '
CONSTANTA
"('AND SLU&'ILE IAU LOCUL STAPANILOR,
ESTE!:'AI Sf DE TARA. ,'I
I
1Jl.f;Ilf: AI/C{)LlJlk 4Uf'#UR'/r
D ,() JZ GIJ L p /J /0,/ () e T 12.P-,' rC <!4 II J) e
/3CJ!lI.A 1/ffr/U .. Nfl I'U/l;r
Ire' (!)/Ir HA.l//t..4t.k ,ehttJ
f!) _ _ l-Dt9
i)
, - ,.., .,
$1 Ell frjl'i ./jFLu tv A(,.
, ,
I I
'$ I T '-I ,-;r,

Tchnoredactare: TONI SIHARU
Scriu aceste nlnduri, cititorule, la indcl11llul
prietenilor mei, de lupta de suferinta, care au
Tndraznit sa viseze la 0 lume mai dreapta mai buna.
Dar cine nu visa I 0 viata decenta III anii dc
dictatura comunista?
AstAzi, cand umilintele regimuiui totalitar
au luat noi, care am fost implicati In jurul celor ce
doreau rasturnarea guvemului comunist,ne Itltrebam:
"Pentru ce am luptat?". Raspunsulll
dumneavoastra: "Pentru instaurarea unni regim
democrat", din care fac parte din IT.
Mai duri mai lacomi deeM primii, mai aroganti mai
numero$i, eei care conduc destinele Romaniei dezvolta 0
politica aneorata puternic Tn mizeria clanurilor
de tip mafiot.
Am visat fiumos, prieteni, tnsa a
invins, ne-a distrus viata, ahandomlndu-ne definitiv III
ghearele speculantilor hrapareti, ade'laratii
gropari ai romanilor.
Drumul spre bunastare ne-a fost blocat de
gorilele ciocoilor, de taxe impozite de legi
nedrepte, de biroerati ineompetenti, conlpti de 0
annata de vagabonzi straini care au eumparat tara la
prep.ui ineredibil de mici.
Au luat amploare jafurile, evaziunile
fiseale, abuzurile baronilor locali, ale aflati In
slujba eel or ee invartese banii cu lopata, In timp ce
milioane de romani se afunda III mizerie, regretand .-
eulmea! - dietatura eomunista.
Nememleii s-au Tnmultit atM de mult aLI
capatat atata putere, ineM pot cumpara pe oricine .
. Setea de putere a devenit tinta principala
tuturor
Odata in fotoliile inalte, fiintele
acestea bolnave defileaza prin fata fHimanzilor
disperatilor, pozand in campioni ai democretiei autentice,
eu voturi de IQcredere.
Lovitura de stat din deeembrie 1989 a
reus\t, il1sa nu 111 totalitate.
Cei care au pus la cale debarcarea lui
Nicolae nu au luat in seama reaetia populatiei,
clorinta acesteia de a distruge definitiv ciuma -
comunismul.
Muncitorii din marile au luat eu asalt
cuiburile eomunsite, alungand in strada, tara a-i
ancheta sau spa.l1zura de steagurile partidului comunist.
Victime au fost doar in tabara flamanzilor,
a celor care tTaiau in case neinealzite, visand la 0 viata
demna. au fost pentru totdeauna.
Probabil, unii dinre ei sunt in Guvern, in
Parlament ori in funetii bine platite, ranjind eu satisfactie
la vederea acestei democratii salbatice.
Mercenarii slugile
comuniste au obtinut iertarea poporului. Proeesul
comunismului ,trambitat de formatiunile liberal-
taranistenu a avut loc, fiindca in randurile lor s-au
strecurat 0 mul time de seeaturi, de tortionari de
tllrnatori.
Adevaratul filcator de legi, Ion Iliescu, a
cum sa manevreze gloata CPUN-ului, incat aeeasta
sa recunoasdi, in unanimitate, ca in decernbrie 1989 a
fost revolutie.
, "
Astfel, pe langa adevaratii revolutionari au
aparut sute de golani nememici care au jurat,
Cll mana pe Biblie, ca au luptat pentru libertate
democrat ie .
. prezentate de sllnt ,1
falsun !,7foso]ane, eOlnJsii]e abilitate sa vel'ifice adcvarul
brevete revo.lufionar eu vesel ie, unii
sa. ]a pretun mcredlbIle, certificate autenticc.
nu a fost pedepsit, nimeni nu a fost anchetat 111
sunt aruncati In Inchisoare toti eei care, din '
au furat 5-10 $tiu]eti de porumb sau 0 bucata
de pame, pentru a foamea copiiIor.
" ".. Europei este justificat, atata timp
cat sa se ornare lnre ei, pentru a gasi de
!ucru In .. t
an
, sunt tratati ca slugi, iar
mtremedlarn prettnd cornisioafie nejustifieate.
care au urmat dupa decembrie
dovedlt mcapabile sa rezo]ve problemele
romantlor) elaborand legi Illlpotriva acestora JnSa in
favoarea cIientelei politiee. Jaful comptia
. . viseaza sa pIece din 'tara, batrauii
mor eu zIle, lar ne sfideaza din limuzine luxoase
cumparat
i
din de ]a gura copiiIor '
. Pnetenll eolaboratorii Illei tr<liesc In
mizerie. Pentru ei seliu aeeasta iiindca
au In riscat Iibeltatea, tara sa
ea dl:eoJo de .ldealun]e lor, se pregatea 0 Iovitura de stat
1111ros neocomunista, di.rijata de Ion
Iltescu, Vlrgll Magureanu, Nicolae Militanl Radu
i alti colaboratori apropiat
i
ai
a] tar ii.
. decl aratiiIe' oamenilor, care
m-au aJutat sa senu, Ie Yeti aDa III aceasUi carticica.
. Nu tem pentru ibertatea viata mea,
am fost statUI! sa Btl vorbesc, 111sa eu llU pot sa
ascund ceea ee
. Sunt un om eu frica de Dumnezeu 11 ulllai
',
"
.
El ma poate Judeca. ;}:
Anii de dictatrW'a Ill-au chiar daca . :'.
r1U am 0 constitu\ie atletiea, nl11 rna qe:.
gorilele noului regim.
in anul 1986 lucram ca maistru croitor.
AtUllci, ca acum, un croitor traia destul de bine. Nu "
aveam motive personale pentru a cruti impotriva j,;
regimului eomunist, L'1Sa nici nu eram indiferent la i :
populatiei. Traiarn lrnpreuna Cll eopiii, inf:
camere Inghetate, rara lumina eleetrica, lara t ..
mcciican.lente st:icta
eu ura dlscursunle dlctatorulUl: t.
CoruPtla era generallzatA. La medlc nu I
puteai fl tratat ca lumea tara paehetul de KENT pung
de cafea, nu reu$eai sa te angajezi, daca nu mituiai pe
cincva din conducerea Intreprinderii In ultimii
ani, 'intre 1980-1989, secretarii organizatiilor de partid
erau asaltati de ditre alti eu cadouri bani,
pentru a Ie inlesni intrarea In partido ' .
Incarcat cu necazurile oamenilor, am luat I
hotararea de a manifeste, Indreptate
'impotriva regimului comunist, eu intentia de a trezi
dorinta de nesupunere a semenilor mei. Trei luni de zile;
m-am gandit cum sa procedez, de unde sa mcep cu
cine sa colaborez. Am Inceput singur, neayand Ineredere
In nimeni.
Dupa ce am confectionat 100. de
manifeste,le-am ascuns in beci,ea sa nu Ie gaseasea
sotin. Teama pusese stapanir,e pe mine,in lup.a martie a
anului 1986,m-am decis.Aproape de miezul noptii,am
bagat manifestele sub jacheta am in Hisat
cate 10-15 manifeste 'in zona Fannacia III
Miga,lll Piata Grivitei,ln cartierele Tomis I $i Tomis III.
lndemnam oamenii la nesuplmere,la
condamnarea dictaturii,Ia neparticiparca la actiunilc
propagandistice ale prutiduIui comunist.
Am aflat ca manifestele mele all fost citite
de cativa constanteni,muIte dintre ele fiind adunate clliar
III noapte de mercenarii securitafii .Trebuie sa
cititori,di imi Iua timp mult
manifesteIor,fiindca Iipeam litera Cll litera,pe un
carton,apoi Ie muitiplicam prill fotografiere.Iata ce
declara Oprea Ioan,eumnatul meu,care s-a oferit sa ma
ajute ,dovedindu-se ,pe pareurs,un devotat colaborator:
"La inceputullunii aprijie 1987,tn-am trezi t
eu Gh.Chirieeseu la mine acasa.Era foarte agitat.Mi-a
spus ea are nevoie de laboratorul Foto pentru cateva
ore.I-run spus ea sunt mai priceput decM el $i ii lucrez
fotografiile lara sa-i cer un ban.Daca a vazut ca nu vrea l!
sa-i Imprumut aparatele, mi-a spus despre ce este
vorba.Fara sa bfuluiesc ]a ce se va intampla,ln cazul ca
yom fi aeceptat colaborarea.Eu developam
fotografiile,lmpreulla cu fiul meu, IOllut,avea atlUlci 9
ani,le multiplicam,apoi ,prin fiica mea Mihaela de 16 ani
, , ,
ajungeau la Chiricescu
Pe vremea aceea lucram ca bannan la
Hotel Pare din Mrunaia, unde gaseai cale 1 0
turnatori pe metro patrat.De ce sa mint, triiiam bine,ll11
duceam lipsa dt nimic.Aflase despre manifeste Ull
coleg al meu,Liviu,baiat de treaba,care BU a vrut sa
nici nn m-a twnat.
Cei mai multi dilltre colegii mei eraLi
turnatori ordinari lichele, care te fl1rau cum
Intorceai capul.lmi amintesc de 0 chestie haioasa;
intr-o zi aveam nevoie de un aparat de fotografiat,al
nostrll se mi I-a Illlprumutat ciliaI' seclIrisll!1
hotelului.Daca a1' fi stiut.. .
A doua zi am multiplicat 724 de
mClnifeste.LlIcram Cll de cauciuc,ca sa nu lasam
arnprenle, Eram [oarle multumit deceea ce mceam."
In anul 1986 ,In luna iunie,a venit la
Constanta Radu N icolae,capitan de rangul I,pion
important 'in organizatia clandestina care pregatea
caderea regimului comunist.Eram rude de graduI IILA
venit la mine acasa ,din III vorba,am ajuns sa-i
vorbesc despre manifesle,Nu i-a venit sa creada .Dupa
ce i-am aratat wlul,mi-a spus:"Chiricescule,nu mai face
nici 0 nll Iti spun eu!Peste 0 saphimana voi
fil a ConslfUlta.Vom avea muIt de lucru,vreau
sa ai III jurul tau numai oameni care sa pastreze un
secret."
Peste 0 saptAmana a venit direct la mine
acasa mi-a Inmanat tTei texte,unnand ca tn zilele
urmatoare sa Ie transform In manifeste.Cele trei
lexte aveau unnatorul continut:
1. - "Generali,ofi
subofiteri,
Pana cand veti mai 'ingadui unui
impostor sa transfonne oastea tArii
in cohorte de salahori,111 timp ee
tmpele deseeuritate .se lalaie 'in
cazalmi,terorizand poponll?"
2.- "Cetateni!
.
M.A.N. sa ancheteze pe Elena
privire la: -modul cum
a gestionat fondurile 'incasate cu
ocazia cutremurului a inundatii1or;
-modul cum a obtinut titlurile
1
.. I,
11
II,
I,:
..
J
r
i '
J
!
universitare
-autenticitatea lucrarilor apal'ule
sub semnatura ei;
3.- "Studenti!

Cultura romana se afla In mare
primejdie.Organizati-va
puneti-va in fruntea 1l1uncitorilor.
Cereti ca un depravat ca Nicli
sa fie Inlocuit din fruntea
organizatiei voastre.Scuturati de pe
trupul p1rii paduchii
informatorii securitatii.
Ni s-a alaturat Alexe Nicolae,un om
dintr-o bucata,serios foarte hotarat sa se implice 'In
ac!iunea noastra.Avea un mic atel ier de cojocarie,
nu 0 ducea rau,era un bun eu el eu
Oprea loan multiplicam manifeste Ie trimiteam In
prin doamna Dumitrescu Elena,o femeie
curajoasa,care zicea ca.lucreaza Ia Regionala CFR
nu am crezut-o,dar acest amar1Unt. ntl are
importanta
Noi adueeam pachetulln gara Constanla
,eu cateva minute lnainte de a pleca trenul ,ii Inmanam
pachetul .
La inceputu11uni i martie am primit un
telefon de 1a Radu Nico1ae,care Imi cerea sa vin urgent la
cu autoturismul.A fost 0 intalnire scurUi .M-am
trezil in ma$ina ell generalul"Nicolae Militant. Misiullea
mea era deosebit de del icata.GeneraluI trebuia adus 1a
Constanla.Aulolurismul mi-a lacul multe probl eme. ell
franadefecta,am ajuns Cll bine la Constan!a.
A fost preluat de catre Moise
Conslanlill,lI11 tip foarte curajos de calre fiul lui
I-au plimbat prin centrul
apoi prill fala COllsulatului Rus, pe blllevardul Tomis
... Dupa un timp a fost lasat aproape de Consulatul
Rus uncle a iJltrat irnediat.Era
, A revenit dupa aproape doua ore.Devenise
lTlai vorbaret ne-a asigurat ca totu1 se
conform pla'nului.Moise Claudiu I-au dus la Iocuinta
fi ieei lui Alexe,aData In apropierea garii.
Seara s-a discutat muIt despre caderea
Guvernului lui Cll un om
luminal,ut1 leI de Gorbaciov,despre implicarea militarilor
III lovitura de stat despre glUparea Ilieseu-Magureanu,
incare generalii nu prea aveau ineredere.
Ne-a spus ca e nevoie de armament de
echipament rnilitar,insa lara bani llU se poate [ace
ni mic.Ni s-a celut sa eonfeetionam 0 -
pila ell lnsemnele :;'MINISTERUL COlv1ERTULUI
INTERIOR-REPUBLICA SOCIALIST A. RoMANIA"
Alexe Nicolae I-a asigurat ca in cateva zile va fi gata.A
doua zi,generalul Militaru a fost dus la
Peste tIei zile ,Alexe mi-a ariitat
ea carte.Pe 5 mai sosit la
Constanta Radu Nicolae.Impreuna cu el cu Alexe
Nicolae pornit spre ajuns noaptea,
tfirziu.Am vprit In cartierul Dristor am aseuns
III iarba.Radu Nicolae a coborat ,a dat
un teleron dupa zece minute a apiilUt Virgil . .
Magureanu.S-a ureal pe banchela din 0 pnVlre
rece,de veni nos,pregatit sa atace sa fuga.
Prezenla lui ma lnspairnanta.A Iuat cereetat-o
a mo'rmait ca e totullll regula.T-a spus lui Radu
.'
.,
.'
; ,
,

" ,
,!
. ,
1
:
. ,
1
. i
'J
Nlcolae:""Avem nevoie de band"
Radu N. I-a asi gurat ca problema e ill
lllcrll banii vor Ii la tennelllll stabilit.A cobonil
din autoturism peste cateva minute a disparut III .
noapte. Pe Radu Nicolae I-am lasal pe strada Soldat IOSI r
Ton, aproape de Iocuinla lui. " .
Atunci am aflat ca fusese Infimtat
ConsiliuI Salvarii Nationale,ln fruntea caruia se afla
zambaretul Ion Iliescu,avandu-l ca sratuitor pe Virgil
Nu auzisem de ei.RepetMilitarii nu aveau
mare Ineredere til cei doi,cel putin declara Radu
Nieolae.
Asistam la pregatirea loviturii de stat
,gandita de lui Ion Ilieseu sprijinita de cativa
generali ofiteri ai Annatei Romane.
Cei mai multi di nlre ei fusesera III
Uniunea Sovietica, li mba msa tineau
Iegatura Cll ofi teri erau dispu$i
sprijine eolegi .
Radu Nieolae declara (caseta video se ana
in seiful unui prieten din doua grupari:a
generalilor ofiterilor cea a lui Iliescu Magureanu.
Generalul Militaru nu 11 pe I1iescll s-a tasal
eOllvins eu greu colaboreze cu acesta.Legatura dintre
cele doua grupari 0 raceam eu.Mai tarziu s-a alaturat
gruparii Ion Ionita,Paltinile! Victor Stanculescu.
. Neprimino un rasplms di n partea Mili-
tarn ,prin eurierul Consulatului Sovietie de la Constanta,a
trimis 0 scrisoare lui Gorbaciov ,foarte curajoasa:
"Sunteti de partea lui sau de partea poporului
roman?"Orice s-ar spune,generalul Militant nu a fost
un om slab,ci un om hotarat,care ca flU mai poale da
inapoi.Era tot timpul atent Ia gruparii Iliescu-
Magureanu,pe care 0 considera 0 grupare interesaUi cloar
de acapararea puterii.De fapt,se unnarea doar Inlocuirea
lui 111latllrarea acestuia,noua clictatura
,un reI de Perestroika, avea ea seop 0 demoeratie
soci alista de tip suedez.
Ce a vazut eu totii.Eu am I:efuzat
oriee tn-run retras dezamagit la pensie.Multe
Ie voi lua cu mine in mormant." -
Radu Nicolae nu despre mitingul
lui transfonnarea loviturii de stat In
rcvolu{ic ori despre care trageau Itl populatie.
Populatia a revolutia,rasturnand planurile lui
Iliescu.IVlultimea a cemt desfiilltarea comwlismului
organlzarca de alegeri libere.Haosul a fostdirijat,regizat,
pentru a starni panica cOllfuzie,pelltru a determilla
poporul sa ceara l1loartea lui
Romanii nu au dorit morutea dictatorului,ei
alungarca lui, desfiintarea paItidului comunist. Calaii
faeut datoria,lllSangerand ziua sIanta de
Craciun.Slugile lui se eu fre-
I1 ezi e. gasera.
Revin la anul 1987.Radu Nicolae ,unnarit
zi noapte, a fost dat In primire 7
seplembrie 1987 i s-a meut 0 perehezitie la domiciliu,
unde s-au gasit
de Alexe 0 mare suma de bruli.Banii proveneau
din sumele oferite de noi,pentm cumpararea de
armament. Fiecare colaborator ii daduse, 60.000
lei,urrnand sa-i primeasca dupa lovitura de stat.
In zi a fost arestat.Doar
e\.Ilicscll,Magurcanu, Militaru toti eei din gruparile
clandestine nu au patit nimic,Ilu au fostnici anchetati,nici

.
I
I
;
( >
rJ
Nu am prim it banii dati penlru armament si
nici muJtumiriJe lui Il iescu sau ale lui Magureanll.Cand 1'_
am Intalnit dupa revoIutie,a /legat ca 1113 dOllC1
zi au illcepllt arestariJe la Constanta.
Cu 0 bmtalitate i
se.curita!ii i-au aruneat In beciurile .Polifiei pe Alexe
NlcoIae,Oprea Ioan,Chirieescu Savian pe Chirieesell
Gheorghe.Baiatul rr..eu,Savian,a fost hatut eu efuzime.
Avea 17ani.CriminaluI numaru] 1,capitanul Parasehiv,
I-a legat de rotisor I-a lovit palla c<llld,bietuI copil,a
astaeste in Iibertate ,probabil,se bucllra
de privilegii nebanuite.
Am fost anchetati toata noaptea,batll ti
injurati de maioml Clichici Constantin,maiorul '
Cotollnan,capitanul Draghici de It.eol. Despinoiu.
ne-au unnarit anchetat palla In decem brie
1989.Alexe NicoIae,bolnav de dintr-o
pensie amanIta de 1.420.000 Iei.Iata ce cleclara(20 august
2003):
"Blestemata fie Zilla,Cand I-am elllloscut pe
Radu Nicolae,ol11uI care 111-a cOl1vins sa iupt alaturi de
IIieseu.Am crezut in el In In
mizeria In care trail11.Aveam un atelier de eojocarie,
traiam mult mai bine dec at multi romani Insa dorinta de
. , ,
a scapa de dictatura a fost mai mare.Nu III ce rahat
intru.
Este adevarat ca poporul se saturase de
umilinteJe regimului comunist,dar nu eredea In
lui.M':am implicat ,fua sa ma gandese prea mull,iar
astazi,cand vad ca e mai rall decat Inainte, Imi vine sa-Ill i
dau banditi !Am dat 60.000 de le,bani bUl1i
pe vremea aeeea,puteai sa-ti cum peri 0 Dacia,dar nu am
primit nimie de la I1iescu Magureanu.Lumanari
eumpere eu ei!
Ei nu erall interesali de soarta popondui,ci
de putere,de fotoliile wlUi guvern neocomunist.Noi ani
fost folositi ca unelle, profitand de dorinta noastra
de a sd'ipa de exploatare.Toate drepturile fost .
Illcaicate de dHre nomenclatura constanteana eare s-a lm-
. ,
bogalil peste masura,cuo nesimtire eriminala.Mi-au
distrus atelieruI, mi-ali rurat materialele,lasandu-ma la
lim ita existentei .Iata,pentru ce In-am sacrificat! Sa ma
sfideze toale scnrsorile.Cine Imi da banii Impnlmutati?
Nimeni.Nememicii turnatorii cumparat
de au pus mana pe magazine,iar slugile
C01l1UI1Iste au patruns In primarii,prefecturi In
Parlament. Bravo,tov Iliescu! Cum rrunane cu demoeratia
ge lip slIedez? Ranjetullui 11 simt ca pe un eUlit In inima.
II urasc mai mul t ca pe
peclaratia lui Oprea Ioan(6 august 2003):
"In zi ua de 10 septembrie 1987 111a aflam la
barnl restaurantului "Pare" din Mamaia.Acolo lucram,
ajutat de sotia mea.
,
lacut aparitia It.eo1.Despinoiu,lnsotit
de 0 banda de nelnernici.M-a ehemat 111 spatele barului
mi-a Infipt mana in gat. .
A 'ineeput,.sa urle:"Ma,nenorocitule, .. tu-ti
Dumnezeu ma-ti,unde sunt pisicutele?(se
referca Ia manifeste)Daca nu spui,k
omor,animalule!"Ne-au pe amandoi.In v3.zul
tuturor colegilor ne-au ureat In duba militiei.
Abia in beeiul militiei,calaii s-au
aruncat asupra mea.M-au batut pfula am cazut
tipetele sotiei,lllSa llU aveam puterea
nici sa deschid ochii.Cel mai a1 draeului era eapitanu1
Paraschiv,un nenorocit ,care rna Iovea tara miIa.M-a
sal vat de la bataie procurorul militar Stanea.Le-a interzis
,' .,
f
. - - _. ,.-1'-- - - .......... 'i' 1I11 - a VUIUlllill Ci:lIIll.lvl-(llll llCL! dl
de ce am pat1icipat la eonfeetionarea manifesteIor, II1 Sa
cand am raspuns ea "Trebuia s-o fadi cinev3 1",
procuroml a lneeput sa-mi raca semne disperate sa taco
Am fost dus la Impreuna Cll
Chirieeseu Gh.$i eu Alexe Nicolae.In Inehisoarea din
Rahova alti ba!1diti,alte jigodii.
In eelula am fost Cll un colonel de
graniceri,eare ajutase romanii sa treaca grat1ila cu un
avoeal,acuzat de trafic de inOuenta.
Nu i-atn crezut,fiindca prea mancau bine
fumau numai tigari straine,Din eand In cand imi of ere au
cate 0 tigara.Eram chemat la interogatoriu la orice ora din
zi dm noapte.De fieeare data Incasam cativa pumni.
Am fost eliberat dupa 58 de zi le,lmpreuna cu ChiriceSCll
eu Alexe NicoIae. Am ajuns Ia Constanta In jurul orei 5
dimineata.
Sotia a Ineeput sa planga 'in ho hote,copi i i
mi-au sarit de gat,vecinii rna priveau Cll uimire,aratandu-
eu teama siPlpatia.Nici mi e BU Imi vellea sa cred ca ma
aflam Ianga familie.
In lipsa mea,sopa copiii avusesera parte
de un tratament dur din partea Despinoiu,
Clichici aite secaturi.Seara de seara erau vizitati
interogatLSotiei i-au bagat mana Ia Incheietl.Jra
cand i-au strivit degetul mare.
Fiiea mea,Mihael a,lt1 varsta de 16 ani,a
fost chemata la Militie, Imprewla eu Chiricescu
Savian,unde au fost batuti crunt.Amandoi erau minori.
Cfuld a sosit acasa era speriata rau,demtata.Dupa zece
minute i-a sangele pe gura pe nas.La Spitalul
judetean , la "Urgenla",a fost Intampinata de 0 doctori\!1
eu suflet de vipera,care,cand a aflat cine i-[l provocClt
nenorocirea,a refuzat sa-i dea Ill grijirilc Ilcccsarc.
In tipetele acestei curve ,cu halat de medic
pe ea,a aparut un medic cumsecade,care a chemat fata in
cabinetul lui a am aflat cine a fost doctorita
aceea l1enoroclta,fill1dca nu imi place sa ma nlzbw1.
secnriUi(ii era seara de seara In casa mea uneori
pana In ora noaptea.In fata blocului pindea un
24 de ore din 24.Murdara painea pe
C2!-C 0 vecin,specialist 'ill electroIllca Budu
descoperit III casa trei microfoane,pe cal-e
Je-a plsat Cll ciocanul.
Dupa eliberarea din penitenciar Ill-am
prczentat la loc 'de
curvele au llliemuit.
Oamenii din orchestra m-au aplaudat au
tllcepllt sa caute melodia "Fotoliul din odaie".Cand au
ajul1s la versllrile sa vii - Sa te mai vad 0
data ... ",am izbllcnit in plfms.$eful hotelului omul
. . . '
tUlllatOr ordinar,lipsit
de omelllC,Ill-a pn Vlt cu sa disc ute cu
mine.Astazi,odrasla acestui bandit a cumparat hotelul Cll
banii furati de ta-su.$eful hotelului era tot un turnator
DUl1litrescll Ion, care mi-a zis:"Ba.daca cu ce f;ci
A '
le cu mana mea!"Criminalul asta,dupa
:evolut.ie a devenit director al IHR Mamaia,apoi mare
IIltrepnnzator democrat.EI a Iacut un referat catre Balta
Tudor,prin care solicita desfacerea contractului de
IllUI1Ca ,pentru lipsuri nemotivate.Comunistul Balta
Tudor a semnat, nu putea sa nu fie de paItea
CLi care mergea la chefuri.
" . Tipul asta cu fata de mongol a ajuns
pnmar,dlreclor 11 Finante deputat al PSD.Pentru asla
am eu.Pe.ntru nemernici s-au
COplt! la revolu!te.IndlvlduJ -asta-1 culmea!-
arc: camet ele rcvolutionar.Traiasca Iliescu!In 1990
..
,
.
1 h
I 1\
I
1 .:
i
",
.
"
,"
.
'.
' ..
t
.
\
)
r
"
o.
I
, __ """-UI,"''' ;:,u ue mSISlel1{ele mete \ll
THR Mamaia,pentru a fi angaja pe posl.DircClnnil
Balta s-a aratat nervos,1a lnceput ,apoi mi-a spUS S3-J1l i
aleg un restauranlla care vreau sa IllCrez.AIll eeru!
vechiulloc de I11wlca.,la restauranlul "Parc".Am lucrat
putin timp,fiindca de nememici '1 lui Butnarll 1l1-(l
[ortal sa plec ,ca sa nu aflu prea rnulte clespre
malrapazlacurile lor.
Micul magazin deschis de mine '111
Constanta nu a rezistat, fiind spart lntT-o noapte golit
de In mana cu hotii, mi-au zis:"Ce-ai
cautat,ai gasit!''Toate Incercarile mele au dat gre$.
M-am retras Intr-o disuta tn comuna
Chimogeni,cu 0 pensie de" 1.520.000 lei,bolnav
neajutorat,traind alaturi de tm-anli comunei,mai saraci
mai amarati decat tnainte.
Ma uit la ei Ie citesc disperarea pe
fata.Nimeni nu face nimic pentrll tTnditori ai
amintesc" de ei doar in preajma
alegerilor,amagindu-i cu 0 bere doi mici.Asta-i
tot.Sincer va spun,nu imi pare rau de ce am lacut."
Anul 1990 TIU a fost ceea ce
romanii,un an al reconcilierii nationale,ci una)) de
denigdiri,de dezinfonnari ,de jocuri politice 'murdare $i
de minciuni iliesciene.lncet-incet ,elica acestuia s-a
instalat la putere,care a sa distruga agricultura,sa
risipeasca wiliardele de dolari ,adunate de
prin infometarea poporului ,sa distruga marile
Intreprinderi sa inventeze cele mai insuportabile taxe $i
impozite.In Piata Universitatii s-au rostit
cum se Intampla In toate partidelc
aici au existat
gunoaie.Marian.Munteanu,Constantinescu Emil, au
dezamagit mai Hirziu,ca multi indivizi marunli,care
.... -- Y' AUVU jJlUpagallua graruHa. "uolanii"
aceia,tov.Iliescu,au simtit ca de din
c;;alonul 2 se pentru venirea la putere.
Tinerii nu acceptau neocomlinismuI cu fata
umana,iar uurnneavoastra numai fata umana nu
amintesc vorbele generalului Nicolae Militaru:"Omul
asta are 0 avut mare dreptate.Fieca se
cu amarati,cu handicapati,fie ca se cu
oameni se bucura de necazurile
lor.
o batrana ,al carei nepot a murit In timpuI
revolutiei,ll blestema astfel:"Sa-I ajl1nga blestemele,
vadllvelor al mamelor ,si sa nu Ii iasa sufletul pana nu
ne va cere Indurare!"EI fapt, nu
romanilor,ci aI hoti1or,al al criminalilor.
Din pacate,va el1n cum
va ramane Constantinescll.Via!a noastra nu s-a
schimbat deloc.Nici a mea nici a c..:olaboratorilor mei
nu este mai buna.Romanii cinstiti duc pe umeri povara
impozitelor grele nu gasesc calea spre'bunastare.
eei care au Iuptat pentru 'fespectarea
drepturilor OIlllllui sunt priviti ca ciumati.Oriee in -
cercare a noastra de a ne solicita drepturile de de
ciocoismul care a pus stapanire pe parghiile soeietatii.
Un ziarist constantean,care se Hiuda eu im-
partialitatea sa,dupa ce a fost uns direetor,mi-a spus:
"Dom'le,fiecare revolutie are ei."Ca sa vedeti
ce profund Imbuibatul.Lieheaua,care pana nu de
In ult pupa In fund nomenclatura comunista,a tnceput sa
gandeasca liber.Dar el nu e singurul specimen vandut,ori
singuruI ziarist de doi bani.Cei mai multi au deve-
nit scribi loiali patroBului,care calomniaza pe cei ce
nu politica partidulLii aflat la eondueerea zia-
rului Jl1alta os ana Ie eelor cocota!i In posturi cheie.
.' .
"
\. .
manipuleaza cititorii neaviza\i
publica cele mai stupide infonnatii,cu seopul de a dena -
tura adevaruI.Daca Inainte se bateau ,ca sa devina
membri ai partidului comunist,astazi se omoara Jntre ei,
pentru a deveni membri ai parti delor care guvemeaza,
Dezinforrnarea ealomnia all piHruns III
Asociatia Detinuti Pol itici din Romania.GrupuJ
de la Constanta a fost cu greu recunoscul de c<1tre cei de
la de Tieu Dumitrescu,care Incearc8
prin toate mijloaceIe sa fie recunoscut ca un erou al luptei
nu prea are dovezi In acest sens,
Nu are rabdare sa asculte pe a1tii,null in-
tereseaza problemele altora,ci laudele la adresa sa .Daca
nu s-a tmpacat eu treaba lui,nu a asociati ei .
Emil Constantinescu a fost impus de el
de Ana Blandiana,incat ne-am simtit umillti de teatrul
jueat de acest fanfaron.Teatru de prost gust,pentru cel vor-
birea lui nu era nici de ,dar niei de profesor. A
fost cel mai jalnic conducator al tarii,care are tupeul sa sc
anunte candidat la tar1i.
Nici el ,niciCiorbea Radn Vasile nu au
indraznit sa dezvaluie romanilor dosarele securitatii $i ca-
Hiii care Ie-au distrus destineIe,niei seeretele 10Viturii de
stat din decembrie 1989.Desprc afacerile
tilor a bancherilor nici pomeneaHi.Caritas-ul
de la Cluj a ramas 0 enigma.Daca s-ar fi publicat listele
eu nememieii Cale au ineasat sUIne fabuloase,peste rand,
am fi aflat ea multi lideri de partide,parlamentari ,guver-
nanti,procurori s-ar fi gasit pe aeestea.
Nu mteleg de ee nu indraznetul
primar al Clujului despre hoti.Sa nu $tie el,ca Ion
Gavra,acest palavragiu national,pl eca de la Cll
gentlle eu bani ale parl'amentarilor ca sa-i dcpulla In
seifurile Caritas-ului?Sa nu fi $tiut IIiesGll $i Magure8l1ii')
de ni:neni ,
escrocii s-aulnmu1tit,Astfel,s-au Inmultitjocurile de tIP
Caritas la Constanta,lnca.t se oamenii intr-o des -
tTabalare vecina Cll mereu au fost
primii,procw'ori,primari,consilieri,incasau sume
provenite din ec?nomiile saracilor,fara scrupule.
In anul 1994 am Infiintat ,impreuna cu
a1ti oameni de incredere,"Asociatia vic.timelor sisteme-
lor de intrajlltorare de tip Caritas" de pe razajudetului
Constanta.Aceasta are ca scop dewascarea tragerea la
raspundere a care au organizat aceste jocuri
recuperarea sumelor de bani ale celor
Amenintarile telefonice nu ne-au des-
,
clirajaLOrganele imputemicite sa depisteze sa sanctio-
neze escrocii evazioni$tii s-au aratat
perindu-se eu tanguieli rapoarte mincinoase,lasand cale
libera firesc sa nu intervina eu promptitudi-
ne ,avand in vedere numele celor care figurau pe listele
de Incasari.Ill spatele acestor ,bolnavi de lacomie,
se afla sute de oameni saraci,care au crezut cavor intra In
posesia unor sume de bani nemunciti.Din saraci,au deve-
nit mai saraCi,lmii pierzand tot ceea ce agonisisera de-a
lungul unei vieti. ,
Tihenea Elena de la S.C."Procent",i se
potTivea mai bine numele de "Hiena",ln loc sa fie arestata
pentru abuz,fals In acte publice
cu tunna de casiere paznici,lmputemicitii Politiei, ai
Gfuzii Financiare ai Parchetului au taraganat atat de
mult anchetele,lncat totuI s-a tenninat In coada de
$tiau ei de ce noLOare procu-
romi Poenaru doanne pot donni toti
cei care au agonisit averi din economiile saracilor?
I
f
I
'\
,I
I'
I
I '
)
J I
I I
L.
__ _ a.J' popuJatiei"
, .... na vuuan lucreaza poii!istul Bertea,prietenullui Lu-
mergea pc ia toate soeietatile Ii determi-
na pe omneni sa participe Ia joc,spunandu-Ie ea omul este
de 0 einste banii lor vor fi In siguranta.
Peste noapte,Beqea toata familia lui
s-au Imbogatit.Socrii lui,Mihalcea Mihaleea
Nuta,sotia cumnata -casiere,au Incas at zeci zeci de
milioane de lei.La fel din Navodari fel de
fel de indivizi din lumea interlopa.Pe data de 5
ianuarie 1994 a fugit eu 200 de milioane de lei.
Pe 6 ianuarie,Intre orele 13-15,a vor-
bi t eu Ia telefoll eu Mihalcea Gheorghe,earuia i-aspus sa
preia revenit,eu un telefon,pe 7 ianuarie
a diseutat eu Bertea,spunandu-i sa faea ceo eu actele
socieUilii.In zi,'in jurul orei 20,Bertea,sotia sa
societatii,au intrat In birou au din
calculator toate datele,au distrus chita)1tierele au furat
ultimii bani ramasi..adiea 13.000.000 lei.
au fost paznicii de serviciu. In
afara de familia lacoma a lui Bertea au mai luat bani , ,
eooperatiei, Bueiu, de Politie,
restaurantului alli nelegiuiti din Dec1aratia 0
avem Ia dosar. Garda Finaneianl nu a tinut eont de ea, dar
s-a plans cil a eseroeul. Ce Unde se
ana In bfulogurile lor, rontaind banii furati!
Vremea se iar
oamenii cinstiti, de joeul murdar al partidelor) nu
mai cred in nimic. .
in cali tate de membru al LADO am
. ,
lneereat S[t sprijin sutele de neeajiti care veneau
ceara dreptul la viata. Biroeratia de tip nou, mai
l11ai corupta decM Inainte de 1989, arunca plangerile
\
I
\
\
,
\
\
,
\
\
\
\
\
\
I
,
I
I
I }

J
oamnei\or \a Nu lmi s.a. ered ea fae parte c\i n
,.. dul oamenilor atM de neS1ln\lt
1
erau. . ,.
ran ' . -"T '89 !HI
Asoeiatia revolutlOnara omls .' .
s-a implieat in rezolvarea I,
a luptat pentru obtinerea pnvIleg1l10r. dun. mal
laeomi au fost sunt cei care partlclpat lR nle! 0
aetiune antieomunista: impostorll . .
. Ce merite revolutlOnare au Aurel .
Manolache _ organizator de spectacole omagiale, Ian!
. . 1 . t 1 Balta Tudor avoeatul Calafus
chltanstu , eomums u .' '. . .' d'
S . Mazare Radu zeci de mdlvlZl anomml In
. sate1e judetu1ui Cons.tant
a
? LR
amanuntita, yeti eonstata di pnntre .. '
revolutionari sunt 0 multime de
liehele. Toti sunt de I?n
II
' u pentru a demonstra In fata nat
lUnll
ca a eXIstat 0
lese , . d t t
revolutie, la ineeput, nu 0 lovltura . e sa. .
. . Cei care au falslficat .
revolut
ionar
sau Ie-au vandut piele, nu au pat
1t
nUnie
aseunzandu-se sub umbrela lUI Illes.eu: , .
De aeeea, stimat1 eltltofl, a . _
. sa urasea revoloutia aeeasta salbatlca,
la eheremul clanurilor mafiote. Dletatura .
dezvoltat ehiar in interiorul asoeiatiei de
. Daca un membru nu partieipa 1a tTe} 7edmte,
este exeuls'din asociatie to ate dreptunle..
Apudituril
e
comuntste, lam, :e astaz_
A fi ;: c:i murdara. sc tolereaza,
m onna 'I.. A _ '
hot
ia
de asemenea, iar mmelUna a Imbraeat eele mal
perverse hatne. .
Documentele adunate de lDme vorbes?
toate aeestea. Nu senu dupa ureche: ei aete fa!?,
cu declaratii memorii ale oameml o
r
dlsperatl.
"
In timp ce orice cumpara terenuri la
prcturi incredibil de mici, datorita aranjamentelor,
proprietarii nu intra III 'posesia pfunanturilor
fi indca nu vrea primaruI, refuza sa Selt1neZe prefectul ' te
. )
respll1ge Consiliului Judetean ori nu ai
de cauza ill fala instantei. Un exemplu il am din judetuI
unde 200 de oamnei nu primesc titlIu de
proprietate, fiindca nu vrea S.C. "Piscicola Zau de
Cflmpie". Oamenii nu primesc nici bani, nici alte
terenw'i, a$a ClUn intanlpla In.atr.teajudete ale larii.
In schimb, guvemantii demagogii
partidului tipa ca drepturile romanilor sunt respectate.
Minciuna Ie aduce voturi, insa nu pentru multa vreme.
Europa starea Romaniei nu
poate fi mintiUi. Faptul di sute de romani se adreseaza
organismelor intemationale, pentru a Ii se face dreptate,
ar trebui sa deranjeze"patriotii" insa nu este cazul
sa ne facem griji pentru ei, Romania nu e tara lor.
,Tara, pentru'ei, este 0 vaca de InuIs, 0
sursa de lara munca. Noi, cei patru anti-
condanmati pentru propaganda nnpotriva
oranduirii solcialiste, am devenit incomozi. Nememiciile
s-au declaIl$at. Lui Alexe Nicolae lui Oprea loan Ii s-
au spart micile magazine, au fost anchetati tracasali,
pana cand au luat hotararea sa renunte la tot. Alexe este
[oarle bolnav, se pare ca are ciroza, Oprea loan s-a retras
In eomuna Chin1Ogeni, unde dintr-o pensie
inumal1a. Este fOaIte bolnav el. Nici eu nu am scapat
de furia noilor ciocoi. Mi-au devalizat magazillul de
J11-au amenintat prin telefon, incat am ajuns
sa eer azil politic, eu a procedat Moise Constantin,
care nu mai rezistat hartuirilor s-a stabilit In Suedia.
Ill! yoi pleea, voi Incerca sa lupt, cum pot,
impotriva .celor care batjocoresc romanii, indiferent de
ceea ce se v-a intampla eu mine.
Voi lupta pentru fiul meu,care a fost
schingiuit pe rotisor,la varsta de 17 ani ,interogat ur-
marit chiar in timpuI serviciului mi litar.El,la varsta
aceea,a avut curajuI de a Infrunta a divul -
ga vreun nUme,Iara a accepta colaborarea ell toqionarii
regimului revolutionari i-au contestat
meriteIe;excluzandu-1 din Asoeiatia revolutionarilor
"Tom is 89",pentru ca nu a partieipat la trei
ii omoara,l1u eliminarea din
randurile lor a lichelelor,care profita de drepturi pri-
vilegii .Din sate uitate de Dumnezeu,din mahalale
din fostele cabinete de partid Yin 0 multime de indivi zi
cu priviri ostile,pentru a participa la In
timpul revolutiei au stat dupa butoaiele eu yin.
Dar au carnete de revolutionar? Au.An-
,
pana in deeembrie 89,
ne-am riscat libertatea viata nu beneficiem
de asistenta medicala gratuitA nici de medicamente.
. Pe holurile spitalelor am Intalnit 0 muI-
time de persoane handicapate,unele aduse 1:n caiueioare,
pentru a Ii se prelungi de pensionarc.O anoma-
lie a Ministerului SanatAtii,care bietii bolnavi,
obligandu-i sa vina la multi dintre ei
nu mai pot fi recuperati.Felul cwn Ii trateaza medicii este
incalificabil.Amaratii indeasa '111 buzunarul doe-
tori lor sute de mii de lei sau pachete de tigari pungi Cll
cafea -cuImea!-nimeni nu refuza.
Romanii cinstiti sunt umil iti jecmani!i
la paS,Iara njci 0 jena,de acestor vremuri.
Politica noilor ciocoi a sa Ingroape
in' noroi intreaga tara,ll1cat tillerii,neav8nd nici 0 de
f
I
I
, . ,- - _v'H LJU uJuu5a III He: unae conlpt1a nu este \'
atat dc mare Jocllilor se sub privirile suraza
toare ale lui lliescu,eand pe stanga,eand pe dreapta. \
Politia e eu ei,Justitia e eu ei,Guvemul
dcascmenea.Dincolo de ei se afla parlamen- \
tarii,tnu1ti dintre ei nefiind capabili sa ocupe nici un Ioc f
de merceoiog la 0 societate oarecare.Nepriceputul ar01
galltul Tanasescu inventeaza taxe impozite,Nastase !
vaneaza parea ar fi pe socrului I
lui,11l timp ee madam Puwak prezinta \:
f'aptele demonstreaza ca e 0 hoatA.Dar de unde atata '
Olloare Ia la cohorta de ai
primuli.li ministru?
intr-un alt stat,hotii ar fi fost atamati In
$tTeang,prezentati 'in pietele publice cu la maini,
la noi ,Ill! se imaginea tani.
$i,daca nu sunt arestati,sunt In
fTuntea unor asociatii sportive,ca sa mai spele din banii
furati .lneet-'ineet,fostele slugi au ajuns acolo,
unde visau de mu1t;la putere.Pentru ei s-au jertfit mii de
oameni,pentru ei au murit femei copii.Nesimtirea lor
este reprezentata de Iingaul Paunescu Adrian,organiza-
toml de chiolhanuri cornuniste,mancaul national
de vile $1 apartamente de medalii onorarii.
o greata imensa simt,cand Ii vad capa- 1
tana aeeea nesatula.Individul acesta,care cu sto-
macul,se vrea poet nationaI,patriot,erou ,tara sa realizeze
ca duhoarea preracatoriei lui ne I
La viitoarele alegeri nu ar fi de mirare sa f
allzim barduI de Barca,reeitand ode inchinate lui Nastasei
Atunci var fi scoase la iveala $i mizeriile i
candidatilor,calomniile ,detumarile defonduri,minciunile.,
\
ornI v fi Ajuns la suferintei,n 1I daca po-
p a } ume mlll!umitoare.
t . I' ana atune} ar fi blJ1e ca politicicnii sawi-
mmte ,car.e nu participat Ia jefuirea tari i,s;f
a fme celor ce infig cutitui in spatele
o: .. Avem neVOle de asemenea oameni de 0 nOlla
pohtIca viguroasa pIina de demnitate
c auzeasea acest popor umilit spre ( ,(
sa ne ajute Dumnezeu!
cititori
,
in aceasta am s . d A
legate de activitatea mea' . ens. espre. cateva Intilmplari,
martori la evenimente
devarata.Nu am veleitati I't J 0 democratie a-
tot ceea ce ""'iu d I mCI bani pentru a publica
v espre nememlcule uno ... A
nadaJduiesc ca se va gasi c' . r semenl al mCI, Illsa
Imbogariri de dizboi caru mteresat de secretele lInor
nate cu multa truda.' la sa II ofer documentele achizilio-
Pana atunci,sa auzim de bine!
27
" II !
; :
'I ..
, ) .
. I ,
i,
,-----,-,.-.....
COMISIA pr.KTMUCOMSTAT..... r.A CAUTAT'lDE
UIFTA TOil I" 1lUD1U<T" .umCOMUI<IST
_11101
"r.19l1ooo
ClIIRIC'ESC\l CIIEORCIIE
c-ta. II Ad", .. or. "
J<lLCHc<ao"
;
\
)
(
MISISTRt:L DE ISTERNE
Si.CUhITATL.; Jl1 ... CCN .. TAUTA

.. __ . 198-1
- STR!':..T _
r..:'-.:..
CAr H E
.. ___ ...... _
- _
persoMl Hit ior A!ILi hliL CONSf AliT II<
Printre rudalo Itpropl.ete Olllll i t ul ui CiiLhlCcSCl1 ,1!lWP.GHZ
croitor p:1rtlcular, dOlllicili4t 10 Consteo,..., 8tr.Andrei IHlre'unu
rost COtldwr.."\Ait peotru contru OUCu.t'l.t a,i.i elc!Lc!lt
lucrllt prlll D.V.l' l <spare Lt.maj. >L!J\L:U ILU. , o1'
i
l"r 1n cudrul
U.Il.01959/A lIihuil Ko..:41nicoanu, lCinerele obiectivul ui, CI\311toril eu
ri1ca CAUELIA.
In IIcopul prevenirii preocuplU' ilor \;i cuno'"'.ltcrii po:ilici
prezente a numitului CHlfiICES;:V GHEORGHE, procum .i inne-
pe care obiectivul 0 poate exerciu. osupra Lt.mo . MIlH:S-
CV ILlt, rU.,b ca prill de c1bpuncJ,i
ae Itibe 1:: I.Iteniie realizarea urmatoarelol' bSl'oetc ;
1.- DeterQinarea Lt.lIlbj. I.:l&SCU I Li, Co 11111
cIt .i prill intOlrl:lediul Ilale, sll aesionc .e b.upril obicClivulul
In l'edereu 301e I'ozitive .,i tlce'luib ae l! I'C-
III .. plec4rii ilegale din il i d e .. =i precOllize COCoi-
tare .. tlllor .. etc de n..tU!'iI !l .!IC:uce !ltill6eN
l.- '1'ot prin interClediul Lt.:naj . Io:Ir, .. <.tJ ILl .. iH"Jt.
rudele &propiltta elle obiectivulUi, liv
Uh .. O;'uh.:., ...Il'CIJ ,J.I:.'1'I\.. , T",OIiOhOV ;"LW, lO; . ,i ".; .. 1' .e.JJH1
I1ICOL.U., cu clli In cauzu a4 i8 atitudine de descur ... j;;i''; :i.ui
Oh",Uhuh.r. 1l8tBrc:oinarell UC8'tUU 0<1 Odo;:te 0 8tiluJ ine cor""I>ll n ti, t o..rc ;
J.N a.otivllre" Lt . ...... ;.. r .. ILL:. 0
cOl1:1tituie VrE:OCUliIlreu :11. de a nWl! mui avau noplue c ::-i l" 1,,_
truclt "rio trCCtlrolll Oel In rezervll vor 8'10<1 do' ,i rii::_ obi,;c-
vi taCostuin.
" IntrucIt lJ.U.I. Be ar::!,11 In ut en, i ... cc nJucr."ii ,ecur'it".ii
jUU8.iene, rUodt:. Cu Q;,ule vi ub, inule nr, ;'le
100int"t". vt.iin)" \Ii Clijllolltere, ll! CHZ.
cooperare.
.iUlIt.ll:;!'.,;
. (;olooel, ri.A.A>:
SU'UL r

Cllpi t a r. ,
.I .... .
-w , 't"'-
t!, . 'I
lJ inu
29

t'
;: J
...... .
Q RoiTORU'
'\'
:.)'.
...
\
'\
,
{.'
."
,.',
,
..
'. I
,
.
?. i i 5" T .: , " :._
;' :' -
....... ... :1:..;. ,_
: .. ... ... .... .
..-.-: .. -'" :-"; .:;: -:' .:. . ':" :"- -:, ' -.:::-'
tl.'oJ.",rt;u i".;VL';.;. ... tivl.l .U ... I;I U ot) l ' i l:
i'u .;; U .. l.l",j.ii .;Jt:.:rt.r .. l<.! C<.I Z
Lv.; '1'1. .1.'.!."jh
(;ol',mel,
"ul:suu.iJ... cuc j) t:r 2ll'e.
t"'-.. . .......
SLi'Ui, I
i' ,/, .
}' 1 ,/ ",/ _ <..._
DiIl U
.)/
1,: .;. ....". \' /.:; _ I ;, :J
i

.. \ ;. /' .,
.: .' . :' ,j.:.:
. I .
- .... -I-IIR/Cl!SCV
__ I t:'/1t.'i. ... (!\t .,:,'
, 'n r. L'!l" !,f)l1tlc 1}1 eontootolo cu. ._!'!' __ c1!n
Oucu"c'i
I1
, clement eu care .... ut d" oct1vltate
po 11"! ,, rcdacU:l1 unor eu caracter onti1 in nnu1 19(17.
Ve "Hhl, flcut u:,.10 .precior1
J'llU\t ii. LoOl"O lu odl'eaa lui
_ OOllD1Gcl'':'n_
(ru.9l nt cte 9UITn de 60.000 lei dafj1 CQlu1 in j.untr
r.('l'( sC-v (I,L.f . A s :; -,,1 ' ;'It"-
hDr:ii.
- In z11e10 de 25 - 26 ...,1 19&8, In couluo,..",., eU 0;".1.
',, " I' l:l CC III IV-t,. DucU:-"t:t1: r",rc-l .. 1\.
.. " .... u Intreprind 1Il1tur1 0 om!,!! .,:"
'.' ,0) a dodl is :::ren. " r.nro O-l!
1. 18 contact eu CUOITO,lUL" :",,1
eceotule a-I c!uta pe col "ln1t d1z
$_0 at:nbll1t e! ed in couzl1, nu 1ur.t
direct;, ,1 nic1 pe roltJ( cole.
C ...... lost ::>,r.';lnut 1n
... pc '!oat!Jctul ::I:ll.ur1 ,",t.
jlll:'.,I:. !'; . , de ',l ctcnUl\8re It A 0; ronuntlt 111 11'!p.tn. !'ler. '! r!! "in
1,"1'" l n .'llJtlne de 10 ev(atuala
avut in vodar. uccctu.1 ....
\ :l! ' .I::t de 27 lebrLr.l!e I ..d;
.1.1 ., t j '! ,! 1.11 Irilltiv.:; W1 ",')nmj:-4 ..;t'l llt"CU?r1:i:!l:I,! :; ':11,.'1:(:. CII
i' l '! \" ii" ! 1 , :. '.) :":: c,)::I.: Ul L.a "i totoduUt ..' c: touclul UJUJr . ::U .IL'!
r cc: , 'u t .: !: ' } ';. -:!t, din
!;:l.!'u., it ritlulle un 11 1
t
,
l(tpte cu ,::., ' , ... :'C: n",'co:' (!!Jpun=.lttor. ac ccmt1nuI!,'filn
1.1 l::i l'C' ::ocop VOIn ul":;\:ttoarelc . n
cl.'l c ls. data dQ 25.o?.lYPJ.J:
1, !';' :l:' :-U i in torro t 1 vii to,,!' '! :'\ !:1- .... f:.
vu l ui SC 'if: ,: O:I:! :1Uu urconta Iji
HAL";:',\,: .; .:!.:" '( i reerute.roa UJ\ui 1nforht;.tol'.
oJ. olJ:;1!11..':'r. !1ct1vltoten ,,1 r
l
' , .
:Ju:J-/l\l;nl t : lu t.
Termon :
!:'''xccub1: Ur.r.llchfci
"': ,,\,loDireu. pe moancnto Co mijloc\cl.'lo!' . -,'.it
la lo<ul "'''''cu, cit 91 In ob1.ctlvului, p."tl"ll ,>: , ',1'",-
1 1 la 1"'e:lt" t-4carea pe-::I";1enclor co. cc;n: I! '; j ':;t,\
ria de c '..! ;:=- \. ::" -, ... _.
in.tre t,in- lec.:.turi 01 in .mod dec" cZ-;,u.tnt de __
cu cnro obier..livlll /I : d:ll ,,:1....,_
;1 :
ciomnat, ocelea,,1 t"pte.
) . reveni 14 noaDt rl din 18 martie 1900 en
tlDprcun?i cu de din U.U.0181j:; C :',::
II. r.lZir.url1e de lnfluentare poz,it1va (!!}robotc in C:.:!, prill
It.IMj.f.I1reacu Ili. (ltlnere, ot ter .. ctlv).
VOM Dollcita de QaOrDoo(!neo date despre t1.1. ;, i rene of 1,!
".,1 Mlle.(!'-SCAJ I'-IIE de taptele de ohiecL iv. 11 1'r.r; u !
01 oportll!lito ten C<)lItiOlllr11
1111lie.
1ntluentllrii lui "CIlOH'0.iUL' ?rin ;=-
.,. z'cr1od1c sc va contactorea de c:it!"c (:
c.u GJ.l o pontru poCoi\, 'f" '7':.
nUljlitului
10 i ?1
'.xPloatnre lntor::.ativa cu pr1vlro
1ar dot.le co 118 vor obt-ino vrrr !1 I.e pen tl'U
d1senlJiunilor er.i:Jtcnie tntrc "
m,'!'j';:!; U: __ a 'l
CC/:;T/c ... 1"' 1"
rd. 5/571
H' i.or, )'.'& ----"
(di .Ii,; ,),"
DE ACOttD \../
SEl' AL ,
capitan, (J, ./.0 _ _ ... _
D1n..;/ror.'.-i", I
/'1/ Iv /.:s TL-1'eA/t ,0 E' /
()- ':J (J OI-SP::"I)-V"if' Co '" S n-V ?J<-

0:;', (18k


Y

... . ...
.... 1 1 i -l7, :ui1
... .' '. , :.:
- :::ilitu.Z'..? -
.,- __ 'j
la dvs. nr . din lSJ0
urmi5,"toarele:
Lt.maj.Hirescu Ilie, I}cful tl':lm:m1D1un1101' l<! !J.;,:.OlJ:'
Ovidiu, inerele numi tulu i CHIRICESCU GP30?U!!t:: (fos COllrh,rr_'1a t
" . ,'.;"! ' .. ... ... . .... : J.. ,: " .'
pentr..J. 1nfrac1jiun1 contra a fost '1eriii
cat urzn,itoarele obi cctin:
Ilrevcnirea .;vE'ntu:llei nl' Ii
putut fi exercitatl de crtre Chiricescu Gheorght! of i-
teruluij
rJ) DeterlllinQrea Lt .:,'il'CSCI.I, I lie CoG ::, l\C C'.(311 -
1>1'3. soc1'ului sau in scopul de a-I pozi'ti..:.', in s(:nnul
de a-I face sa renun1je l 'a de infrac tiuni

--.... Lt:m9:j: .. Stl !}i 8. socru-
lui !iii a actionat de cite ol-i are
asuprrl lui Chiricescu Gheorghe, tlmint indu-i d . nudi v;\
el va ti trecut in r:zerv'L De citev::l. ori 1- a ElI71e-
nint,:.t pe socrul sau cll va din ce.u;;a lui. Cu 1.l;t:!!'d1'e,
Chiric<:scu. Gheorghe i-a promis ofi di nu va mai o:ivir-
lJi hpte Hind c'3. tltit el cit fEea
sa vor avell. neci;l.zuri. De aaelf\enea, Chiric'.!:)
cu' Gheol'gl'le nu me.1 Vl'ee. s;.j .s,e. cu ' . evitnt
eventualele intilniri eu acesta,
In cazul in care vor aparc date noi in
r.t'{, yom reveni.
InBintlm 0 copi e n .unui anterior
Lt.maJ. LHresQu Ilie .
'".
. . . .,;
.!. !
"-. -, -- ' , . _-.-
,- ,1",1--
, - " r '.
i
t
. I .
I / . .'; . .
> .. .:
;;1:: G2 t e 12 ce 1 e
I I
CH IR/CSCU GHEORGI-IE
-------------------------------
STI'('1dC' I",.t...r.; nr 79 C'<> ,:, .q" : .. ... .; .. .. " ....
, t t . . '- .\. I '. ...c...... :. l I. _ ;. ... oL fl . : .....
I
?
.... " ..... nl""nent C" co"cepJ.l-!i o""'l'l'lc
... . .: .. '. J "''' "iI \00 If .. oJ I . .. .... J. ... " . ' . _
,. i.I.!!1ie - la PI'O;):.:ne;'G2 I'.'i
.-n. , CH/RJCfSCU
a s5 p2rticipe la confec11onarea i iilul tirlii.<:rr::c: :!:1:n'
fi L'ici contir1!.Jt dl!manos.
, ,. 1 b n' , i 1.1.' de 1 a .....
. ... , cu a II pr Iii ___ _
,,0 !l:'JC' :I'ut ::latGI' iale foto folos1ndu-se de Hul S2:'l CH/R/Ct= sc. U I _
5 A V I N 1 r.2rc, deal Hel J a luat ctm:>rtinta d' r.JI';tLid.iil !.Istil r.:l
. .l,:::'. 0E I-a determlnat tUAiif!'5?5&-n:n'MQ .
- .. -.. ,.
;'iCl'tr:l :.11 .. PAF2C" din---., dor.1icili.;:-::
; __ bloc ... - .111'-' (.r. ':',.
.::;::tcriCll c: sa fotografieze i sj multipli.i:;; :-.'!'i::
' . :; :,:-. ::. :,: : I.:::i fi iuici dugnianouso :'.:.
. -', -.. - .. " - . .:. t . ' t ' . , . ..' , .
: :C' ... - "'._,,''S, L':; l]U c.un,cclOoarea TlUlcl.l.or t;; :: 'U' . ,, "" ___
.... . " ' _- . " " . I I .::.""'_ . .... .
:;u '(OS1 fJl'e1uate dr __ C
........ :
45
."
." .... ,;,:. - ... . , .. .
,
.) 1 ,
1)1(.: ce'au aVllt loc la .. ::.:'."'I. :.:::CTI:!;-:i:
l 00'1',1., , . '"
" .. r ;; l"CllJ.Ll'i ostlle orlnduir ii socialc i :'( :"': '.J:' :. f l'...r '<J .....
CH/(dCESCU GHE. i
" , ., .1
': - - . 11 1 t ra i a ajUl":r .. L .. ' I. .
' : au bat do a parasl eu
a
. c. r"
1 '- tivit?te:1 SUS-rlll.OllllO" .... "._ . . J. . ::';; .. ,' .',tl:;ui:lE:ma1:3 ac ... (,\ ".> ....,
. , . ...... . ..J ... _, .-,. (',
,,' "erjcno:-e i)cnlru infl'aciiullGCl ,._ "' conda""''''''l ,-. '11.,l ;;.UJ(\ ... , ('oJ I ' I 1 1.:..: 'r _ ... _ I I I
' .... . '., 'n .... 1
1
t:; \"".' ..... "r' " 1; .... : " ' 1 . Pr:,1 (" ...
S... (! .. .. ,' .. ---, -, = " h' 0"1'"
__ '10 ani Inc lS_ c' ;.'J
. "tt=-
.. .
3 ani inchisocT' .;
L nni :" i
nascut .L ' In Constanta 0:
.' -
deb
5tltlltlil8 __ bloc 'D., ofi
-- .
lfHBi, El:NN:z:iI . Bf?.'I081_---Constania i dcplDs3ri In
1:1tc.
Fi ica numitului . .
. .. --_ .. ,
__ . . _JV ,"'in in comuna m::nea(
j:.:[;r.tJl Co nstanta, are oomiciliul In -.. --\1 nr . ., hloe .
2:) ,<et';'"'11!iUIU'G!4p
Rugam a 5e Intreprinde masuri speci fice de c!Jnoa tere i
pr'svGn ir'e ce se irnpun asupra celor In cauza.
La nevoie, pentru cooperare, rugam a S9 tine Ieg5tIJra e'l
iowlenent- co lonelul TANASESCU MIRCEA, indicativ 40l3/TJL, telefo '
902 inter I,\' I .
C J-.r/,""(( (l '( .4-f<., .-
(,; 10. t r e,
tl IV-a .!:.;.'.d
Url:lare la din I Car
ell Loeut . ... !;;:,;t;(;:.A I
III c"lltrolureu in': ":.'.:.:..ltiv& a !'CJ,;;tilvl'
:.i OJr:'z;:o.ri ... ClJl'ild notci U;1'OI'= tlo vc. Pl';" Vill<':
, lla (.Ie cutre " l!J!':" L.ll2'..,L l:!!
.!"ului CU:l-:nl,uJiiolll:it., a ;1:'i <.:GI;1.U.li.I.1l'(" (.ours:,
l--t..,;\,iv.l, XLI. Ioi<.lCl cieosebi,,' W'!l.utour<.: :i.e:
- IIi prllocupul' ilc plw::.ur.tu r.u.;.;;i .. tului
IIL, 1!', cont(rxl.ul ul.tiAlelor ever,il.c.en tu pol.i,ticl! illLocnc

- ' ea.u lW obiec ti V:..U. !".':1pto!!le I p,t'eocu-
:Jr.1:. intlmJ,ii v'iituI' 'vi:l.1Dd evtlIJtULll tl tlctivitti. :, lo or.l"i.lol.e clc.n.
duCG u':Ilui in c.:J,u2.,:, :1i dj.c.,z"ill
lJC !.'c. C:ul '.IUuilll.':\'i u(;l j,u .. tWl. ... i;; utl .I.'...:c.:o .. ""," ... ill:;
1nuu.je\:j 1.1) j;cleila al. tOL' Gill i
- lUlturU relu:,iilor prezvnto e):i ,.t cn\.<l ::L!0Iffl!t'a
.1. CI.l!ltOOtlU. (lau l:lW;:i:C,i:;U;U \ii, n..u"ii.u.l.
c.biectivUl. Ve eei In cauzu.j
- au sau
.... ..:.\J'U .. U1J' :La intollia lO:l' ae a p3.rtiai ile&",l 1::.1'<.1 "i n <-.lUI'i.,C: loU str.
1I10a ali tc;ile t.e I persoullE>l e s i ],OCn.ll'll Ii? \' iz/\ I.e
intcn;siilol';
- ce alte pel'soone t::.c parte din o;,tW:ujllL lui
tc Gtlt in Conotcnio cit Wi in din
cart! dintrc a.cc
4
tie 31! c.1'lll in J ;';l' ':IJu.l dt:
i:ii con1'esiune.
IntrucH 1n cazurilCW 'Ji (;lll . ll.:..,.;;ii.;u
:fcst deschis\) dosare de urlllt.rirb t.:.v::: I 1I1'lu to in
eor,trol'.ll a I-a Cd du t0b tl:!'il.ll.:=lc
<>l:. nc t'ie 1nuintatc de urillare spre lr. ;j(;I'vic .li.\l
\
\
!
!
j:
i,
\
:
'1
,:
J:
,
00 ii.t,,;'lII., I .. ,L;ior CLICIUCI indi':div
CC I G.'il' E; Vli C:Ontf.ct operativ cu dv. aceastti I'roblcltli.
:iulJ,UiIll.JlI pontru cooperarfl.
/
_ . >LCLdr
SJ:i.loUL I
C4pit&L,
/'/
.. ...
',I .:: C
(../. ' .."\.
Octuvian
lJ irl'u
;
. ;.!" I. /f( J..I):.' J..?
,j . _ -------'-. __ .-
t ... 7/' -.!_...
"3'11 i..!: d'
I
't(, /:f-. ",,' ,(r )'). t,.
t!. t' (.'/
(' '".f. i-/-'l.(.-:',U, .
. }-(. /2_' .,f-f
X1..: .' .. ... : .. " . :1.
---------_._----.. __ ._--". -....... .. .
, , '" tru " s .... .. \j': ';',.
1., '1'::),")1.-:- 1.11 'jj'orb. pen __ '_' _:-__ .... . . ' o .&' ., '1
: '. :< c 10 core or fi pl'lrni'.; Vlllll;\;
:: ..... ,
. _ .. -------
: .... ): :": ::::: :.