Sunteți pe pagina 1din 3

ORDONAN Nr.

37 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea i completarea reglementrilor privind auditul intern EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 91 din 31 ianuarie 2004 n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonane, Guvernul Romniei adopt prezenta ordonan. ART. 1 Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1. Articolul 1 va avea urmtorul cuprins: "ART. 1 Prezenta lege reglementeaz auditul intern la entitile publice, cu privire la formarea i utilizarea fondurilor publice i administrarea patrimoniului public." 2. Litera g) a articolului 2 va avea urmtorul cuprins: "g) entitate public - autoritatea public, instituia public, regia autonom, compania/societatea naional, societatea comercial la care statul sau o unitate administrativ-teritorial este acionar majoritar i care are personalitate juridic;" 3. Dup alineatul (2) al articolului 3 se introduce un alineat nou, alineatul (3), care va avea urmtorul cuprins: "(3) Ministerul Finanelor Publice i Camera Auditorilor Financiari din Romnia vor elabora Cadrul comun cuprinznd obiectivele specifice auditului intern la entitile economice din domeniul public." 4. Litera c) a articolului 9 va avea urmtorul cuprins: "c) conductorul entitii publice subordonate, respectiv aflate n coordonarea sau sub autoritatea altei entiti publice, stabilete i menine un compartiment funcional de audit public intern, cu acordul entitii publice superioare; dac acest acord nu se d, auditul entitii respective se efectueaz de ctre compartimentul de audit public intern al entitii publice care a decis aceasta." 5. Alineatul (2) al articolului 10 va avea urmtorul cuprins: "(2) Conductorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de ctre conductorul entitii publice, cu avizul UCAAPI; pentru entitile publice subordonate, respectiv aflate n coordonarea sau sub autoritatea altei entiti publice, numirea/destituirea se face cu avizul entitii publice superioare."

6. La articolul 11, litera a) va avea urmtorul cuprins: "a) elaboreaz norme metodologice specifice entitii publice n care i desfoar activitatea, cu avizul UCAAPI, iar n cazul entitilor publice subordonate, respectiv aflate n coordonarea sau sub autoritatea altei entiti publice, cu avizul acesteia;" 7. La articolul 11, dup litera g) se introduce o liter nou, litera h), cu urmtorul cuprins: "h) verific respectarea normelor, instruciunilor, precum i a Codului privind conduita etic n cadrul compartimentelor de audit intern din entitile publice subordonate, aflate n coordonare sau sub autoritate, i poate iniia msurile corective necesare, n cooperare cu conductorul entitii publice n cauz." ART. 2 Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 598 din 22 august 2003, se modific dup cum urmeaz: 1. Articolul 20 va avea urmtorul cuprins: "ART. 20 (1) Entitile economice ale cror situaii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate s organizeze i s asigure exercitarea activitii profesionale de audit intern, potrivit cadrului legal stabilit prin prezenta ordonan de urgen. (2) La regiile autonome, companiile/societile naionale, precum i la celelalte entiti economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizeaz i funcioneaz potrivit cadrului legal privind auditul intern din entitile publice." 2. Articolul 24 va avea urmtorul cuprins: "ART. 24 Cu ocazia exercitrii independente a profesiei de auditor financiar, indiferent de cadrul legal care se aplic pentru organizarea i funcionarea auditului intern n entitile economice menionate la art. 20, auditorii financiari efectueaz i evaluarea funciei de audit intern; aceasta se refer la gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, ct i la performanele acestuia, pentru a determina msura n care auditorii financiari se pot baza pe rezultatele auditului intern n desfurarea activitii lor." ART. 3 Prezenta ordonan intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I. PRIM-MINISTRU ADRIAN NSTASE

Contrasemneaz: Ministrul finanelor publice, Mihai Nicolae Tnsescu ---------------

S-ar putea să vă placă și