Sunteți pe pagina 1din 19

Capitolul 2 Geometrie analitica

2.1
2.1.1 Denirea no tiunii de vector

Vectori

no litere mari, cu Se presupune cunoscuta tiunea de segment orientat1 . Vom nota un segment orientat cu doua geata deasupra, prima litera indicnd originea iar cea de a doua extremitatea segmentului orientat (de exemplu sa timea segmentelor orientate, pe AB , A ind originea iar B ind extremitatea segmentului orientat AB ). Pe mul toarea rela care o vom nota cu S, introducem urma tie:
Denitia 2.1.1 Segmentele AB s i CD sunt echipolente ( si vom nota acest lucru cu AB CD) daca s i numai daca sunt vericate urma toarele condi tii:

1. 2. 3.

au aceea si lungime (AB = CD); dreptele AB s i CD sunt paralele sau coincid (AB kCD); i CD au acela si sens ( daca AB s i CD sunt paralele atunci AC BD = , iar daca dreptele AB s i AB s CD coincid atunci [AC ] [BD] este sau mul timea vida , sau se reduce la un punct sau este egala cu [AD] sau este egala cu [BC ])2 .

Remarca 2.1.1 Condi tiile din deni tia 2.1.1 sunt echivalente, n cazul n care punctele A, B, C, D nu sunt col ABDC (punctele ind luate n aceasta ordine) este paralelogram, conform gurii de mai jos: iniare cu faptul ca

segmente orientate echipolente Doua data de deni Principalele proprieta ti ale rela tiei de echipolen ta tia 2.1.1 sunt date de: Teorema 2.1.1 Rela tia de echipolen ta este: 1. reexiva : pentru orice AB S :AB AB ; 2. simetrica : daca AB CD atunci s i CD AB ; 3. tranzitiva : daca AB CD s i CD EF atunci AB EF . , rela Demonstra tie. Demonstra tia acestor proprieta ti este imediata tinnd cont de faptul ca tia de egalitate ntre numere (care apare n condi tia 1. din deni tia 2.1.1) s i rela tia de paralelism ntre drepte (care apare n condi tia 2.) din aceea si deni tie au proprieta tile de reexivitate, simetrie s i tranzitivitate.

1 2

un segement orientat este un segment AB pe care s-a stabilit un sens de parcurgere de la A la B . o varianta de manual de geometrie de clasa a IX-a, segmentele AD s sau, cum se exprima i BC au acela si mijloc.

- 1-

Denitia 2.1.2 Pentru un segment orientat AB vom numi clasa n de echipolen ta corespunza toare lui mul timea o tuturor segmentelor orientate echipolente cu el, mul time notata cu AB .

Remarca 2.1.2 Cu simboluri matematice den tia de mai sus se scrie: n o o def n AB = CD S CD AB . tura cu clasele de echipolen este adeva rata urma toarea teorema : n lega ta Teorema 2.1.2 Orice clasa de echipolen ta este nevida s i doua clase de echivalen ta sau sunt disjuncte sau coincid. n o AB .Conform cu 1. din teorema 2.1.1 AB AB s i deci AB Demonstra tie. Fie clasa de echipolen ta n n o n o o clase de echipolen AB s ele sunt disjuncte teorema este demonta i CD . Daca AB 6= . Fie acum doua n o n o demonstra m ca ele sunt egale. Fiind vorba . Daca exista un segment orientat EF AB CD sa strata o n mul ta m ca ecare este inclusa n cealalta . Sa considera m un element A1 B1 AB . Atunci, de doua timi, ara n o ca EF AB. Aplica nd proprieta tile de conform deni tiei 2.1.2 A1 B1 AB . Dar din EF AB rezulta n o EF CD. rezulta ca A1 B1 EF . Din EF CD rezulta simetrie s i tranzitivitate ale rela tiei de echipolen ta (tranzitivitatea ) ca A1 B1 CD, adica conform Din A1 B1 EF s i EF CD n rezulto a rela tiei o de echipolen ta n o n aceleea si deni tii 2.1.2, A1 B1 CD , deci AB CD . Relund ra tionamentul de mai sus de la coada n o n o la cap, va rezulta s i incluziunea AB CD , c.c.t.d. sura sa da urma toarea deni Pe baza teoremei de mai sus suntem n ma tie: Denitia 2.1.3 Se nume ste vector o clasa de echipolen ta de segmente orientate. Pentru un vector dat un segment orientat din clasa respectiva de echipolen ta se nume ste reprezentant al sa u. Denitia 2.1.4 Se nume ste lungimea unui vector lungimea orica rui reprezentant al sa u.
deasupra (a, b, v, ..), s AB a Remarca 2.1.3 Vom nota vectorii cu litere mici din alfabetul latin cu bara i daca AB este un reprezentant al vectorului a. Daca nu este pericol de confuzie vom spune vectorul AB , n spunem ca loc de AB este un reprezentant al vectorului a. Vom nota cu V3 mul timea tuturor vectorilor din spa tiu. Pentru vectorul a vom nota cu a sau cu |a| lungimea sa.

mai sus este ceea ce n zica s se nume Remarca 2.1.4 No tiunea de vector denita i mecanica ste vector liber, rime (lungimea vectorului respectiv), direc caracterizat prin ma tie (toate dreptele paralele cu un reprezentant al u) s condi i CD coincid se ob tine no tiunea sa i sens.Daca tia 2. din deni tia 2.1.1 se nlocuie ste cu dreptele AB s tor iar no de vector aluneca tiunea de segment orientat coincide cu cea de vector legat. un singur punct A ind dat un punct O din spa tiu s i un vector a exista Remarca 2.1.5 Se poate demonstra ca astfel nct OA a. surarea lungimilor) l joaca Remarca 2.1.6 n mul timea vectorilor un rol important (ca etaloane pentru ma versorii, deni ti ca vectori de lungime 1.

2.1.2
-2-

Opera tii cu vectori

Suma a doi vectori si nmul tirea unui vector cu un scalar Fiind da ti doi vectori, suma lor se dene ste ajutorul reprezentan tilor astfel:
Denitia 2.1.5 Daca as i b sunt doi vectori avnd reprezentan tii OA respectiv AB atunci suma a + b are reprezentantul OB , conform gurii de mai jos:.

tura cu deni nu cumva suma a doi vectori nu depinde de reprezenn lega tia de mai sus se pune ntrebarea daca , conform remarcii 2.1.5 de punctul O). Ra spunsul la aceasta ntrebare este negativ, dupa cum tan tii ale si (adica din urma toarea teorema : rezulta i b nu depinde de reprezentan ti. Teorema 2.1.3 Suma a doi vectori a s
un singur punct A0 astfel nct O0 A0 a, s Demonstra tie3 . Fie un alt punct O0 . Conform remarcii 2.1.5 exista i 0 0 0 0 0 un singur punct B astfel nct A B b. Atunci, conform deni tiei 2.1.5 O B a + b. Enun tul teoremei spune 0 0 0 0 0 trebuie sa avem O B OB. Fa cnd construc ca tia punctelor O , A , B ob tinem gura:
B

A O triunghiul O0 A0 B 0 din aceasta gura este congruent cu triunghiul Din OA O0 A0 s i OB O0 B 0 va rezulta ca 0 0 O B OB . OAB din gura 1., de unde va rezulta ca

punctele O, A, B nu sunt coliniare (adica vom spune ca vectorii a s Remarca 2.1.7 Daca i b nu sunt coliniari) atunci adunarea vectorilor se poate deni s i cu regula paralelogramului conform gurii de mai jos:
B C

a+

a O
3

) riguroasa ind la sata pe seama cititorului. doar ideea demonstra tiei, demonstra tia (geometrica

- 3-

este diagonala paralelogramului avnd ca laturi vectorii da unde vectorul suma ti. toarea teorema : Principalele proprieta ti ale sumei sunt date de urma Teorema 2.1.4 (V3 , +) (mul timea vectorilor nzestrata cu opera tia de adunare) formeaza un grup abelian. Demonstra tie: urma rind cu aten toarea gura s toarele egalita 1.Asociativitatea: rezulta tie urma i scriind urma ti: OA + AB + BC = OB + BC = OC = OA + AC = OA + AB + BC
C

b)

b+ c

(a +

a+ (b

c)

a+ b

b a O A

vectorii nu sunt coliniari rezulta din regula paralelogramului (vezi gura de la remarca 2.Comutativitatea: Daca sa m demonstra 2.1.7), iar n caz de coliniaritate la tia pe seama cititorului. n o 3.Existen ta elementului neutru: denim vectorul nul 0 = AA .n acest caz (vezi de exemplu pe gura de mai sus: OA + |{z} AA = |{z} OA |{z} . a + 0 = a n n o o def a = OA atunci denim a = AO . Conform deni 4.Existen ta elementului simetric: daca tiei 2.1.5 avem egalita tile: OA + |{z} AO = |{z} OO |{z} , a + (a) = 0 ceea ce trebuia demonstrat. opera ) este nmul O alta tie (care se nume ste lege de compozi tie externa tirea unui vector cu un scalar. Pentru opera m ca prin scalar vom n r real, s a deni aceasta tie preciza telege un numa i pentru a evita orice confuzie vom scalarii cu litere din alfabetul grecesc: , , , ... R. nota n cele ce urmeaza Denitia 2.1.6 Daca Rs i v V3 atunci vom numi produsul dintre scalarul s i vectorul v vectorul notat cu v denit astfel: daca OA v atunci OA1 v verica condi tiile: 1. OA1 = || OA; 2. daca > 0 atunci O este n exteriorul segmentului [AA1 ], iar daca < 0 atunci O este ntre A s i A1 . avem da exista R astfel nct w = v este Remarca 2.1.8 Daca ti doi vectori v s i w atunci faptul ca echivalent cu arma tia v s i w sunt doi vectori coliniari (paraleli) (vezi s i remarca 2.1.7). s = 0 sau v = 0 i numai daca Remarca 2.1.9 v = 0 daca toarea teorema arata lega tura care exista ntre nmul Urma tirea unui vector cu un scalar s i opera tiile de adunare a vectorilor, respectiv de adunare s i nmul tire a scalarilor: -4-

Teorema 2.1.5 Pentru orice vectori v, v 1 , v2 V3 s i pentru orice scalari , 1 , 2 R sunt adeva rate egalita tile: (1 + 2 ) v = (1 v) + (2 v) (2.1.1)
(v 1 + v2 ) = v 1 + v 2 (1 2 ) v = 1 (2 v) 1v = v

(2.1.2) (2.1.3) (2.1.4)

de Demonstra tie. Demonstra tiile egalita tilor (2.1.1), (2.1.3), (2.1.4) se reduc la distributivitatea nmul tirii fa ta din asema narea triunghiurilor OAB s tia egalita tii (2.1.2) rezulta i OA1 B1 din gura adunare n R, iar demonstra de mai jos:

(OB1 = OB s i deci v1 + v2 = (v 1 + v 2 )).

teorema , folosind no Remarca 2.1.10 Teoremele 2.1.4 s i 2.1.5 se puteau enun ta ntr-o singura tiunea de spa tiu cu opera vectorial (vezi manualul [?]) astfel: Mul timea vectorilor din spa tiu mpreuna tia de adunare s i cea de un spa nmul tire cu un scalar formeaza tiu vectorial real. Cu ajutorul opera tiei de nmul tire cu un scalar putem deni acum no tiunea de versor al unui vector: tinut prin nmul tirea vectorului v cu inversul Denitia 2.1.7 Se nume ste versor al unui vector v vectorul ob lungimii sale (adica vectorul v , care este un versor conform remarcii 2.1.6). v care apare frecvent n aplica direc O problema tiile vectorilor este descompunerea unui vectori dupa tiile a de urma toarele doua teoreme. Pentru doi (sau trei) vectori. Posibilitatea unei astfel de descompuneri este data preciza m no aceasta e necesar sa tiunea de vectori coplanari: Denitia 2.1.8 Trei vectori v 1 , v2 , v 3 se numesc vectori coplanari daca reprezentan tii lor care au originea n 4 pentru orice punct O daca OA1 v1 , OA2 v 2 , OA3 v 3 atunci punctele acela si punct sunt coplanari (adica O, A1 , A2 , A3 . sunt coplanare).

Teorema 2.1.6 Daca vectorii v, v 1 , v 2 sunt coplanari s i vectorii v1 s i v 2 nu sunt coliniari (vezi remarca 2.1.8) atunci exista n mod unic doi scalari 1 , 2 astfel nct: v = 1 v 1 + 2 v 2 . (2.1.5)
Demonstra tie. Fie un punct O xat s i reprezentan tii (vezi gura de mai jos): OC v, OA1 v 1 , OB 1 v1 . (deoarece v 1 s Prin C ducem paralela CB la OA1 care intersecteaza i v2 nu sunt coliniari) pe OB1 n B s i paralela pe OA1 n A. CA la OB1 care intersecteaza
4

. conform remarcii 2.1.5 ace sti reprezentan ti exista

- 5-

Conform regulii paralelogramului de adunare a doi vectori, OC = OA + OB. Dar, conform deni tiei 2.1.6, ca OC = scalarii 1 , 2 astfel nct OA = 1 OA1 , OB = 2 OA2 . Din ultimele trei egalita ti rezulta exista tocmai egalitatea (2.1.5) scrisa cu ajutorul reprezentan demonstra m acum 1 OA1 + 2 OA2 , adica tilor. Sa 0 0 0 0 exista s unicitatea formulei (2.1.5). Presupunem ca i scalarii 1 , 2 (cu nct 1 sau 1 6= 2 6= 2 ) astfel 0 0 0 0 v = 0 v + v . Sc a znd aceast a egalitate din (2.1.5) rezult a v + v = 0 . Dac a = 6 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 0 0 2 r v 1 = 1 0 v 2 , deci, conform remarcii 2.1.8 vectorii v 1 s mpa tind ultima egalitate cu 1 1 rezulta i v 2 sunt 1 coliniari, contradic tie.

Teorema 2.1.7 (descompunerea unui vector dupa trei direc tii date) Daca vectorii v1 , v 2 , v3 nu sunt coplanari atunci pentru orice vector v V3 exista unic constantele 1 , 2 , 3 astfel nct: v = 1 v1 + 2 v2 + 3 v 3 . cu demonstra cum se constata urma rind Demonstra tie. Este analoaga tia teoremei precedente (ca idee), dupa gura de mai jos, n care s-a construit un paralelipiped cu diagonala OB v, cu laturile paralele cu OA1 v1 , OA2 v 2 , OA3 v3 .

toare acestei guri se lasa pe seama cititorului. Scrierea egalita tilor corespunza Produse de doi vectori Fie doi vectori v 1 , v2 .

Denitia 2.1.9 Se nume ste produsul scalar al vectorilor v 1 s i v 2 numa rul (scalarul) notat cu v1 v 2 denit prin: v1 v 2 = v1 v2 cos (2.1.6) i gura de mai jos, unde OA v 1 , OB v 2 , unde este unghiul (mai mic dect ) dintre cei doi vectori (vezi s OB 0 OA). -6-

Remarca 2.1.11 Produsul scalar a doi vectori este egal cu produsul dintre lungimea unuia din vectori, lungimea unghiul dintre cei doi vectori este mai mic dect proiec tiei celui de al doilea vector pe primul, s i +1 daca 2 unghiul dintre cei doi vectori este obtuz. (pe gura de mai sus produsul scalar dintre v1 s respectiv 1 daca i v 2 nu este pericol de confuzie produsul scalar al vectorilor v 1 s s este egal cu OA OB 0 ). Daca i v 2 se noteaza i v 1 v 2 . ca lungimea unui vector (vezi, pentru nota Remarca 2.1.12 Din deni tia produsului tie remarca scalar rezulta produsul scalar al unui 2.1.3) se poate calcula cu formula: v = v v (de aceea n cazul n care se calculeaza v v = v v ). vector cu el nsu si se poate renun ta la bara de deasupra vectorului, adica s unul din vectori este vectorul nul sau Remarca 2.1.13 Produsul scalar a doi vectori este nul daca i numai daca cum rezulta din formula de deni vectorii sunt perpendiculari, dupa tie 2.1.6. Cu formule matematice aceasta se poate scrie: v1 = 0 sau v2 = 0 sau v 1 v2 = 0 (2.1.7) v 1 v 2 (cos = 0)

: Produsul scalar dintre vectorii v 2 s i v 1 este egal cu lucrul mecanic produs de o I NTERPRETARE MECANIC A egala cu v 2 la deplasarea v 1 . for ta toarea teorema : Principalele proprieta ti ale produsului scalar sunt date de urma

Teorema 2.1.8 Oricare sunt vectorii v1 , v 2 s i v 3 s i oricare ar scalarul R sunt adeva rate egalita tile: v 1 v2 = v2 v1 (comutativitate) (2.1.8)
v 1 (v2 + v 3 ) = v 1 v 2 + v1 v 3 (distributivitate fa ta de adunarea vectorilor) (v 1 ) v 2 = v1 (v 2 ) = (v 1 v2 ) .

(2.1.9) (2.1.10)

imediat din formula 2.1.6 care dene Demonstra tie. Egalitatea 2.1.8, respectiv 2.1.10 rezulta ste produsul scalar, tinnd cont de comutativitatea, respectiv asociativitatea nmul tirii numerelor reale. Egalitatea 2.1.9 se pe baza remarcii 2.1.11 s proiec cu suma proiec demonstreaza i a faptului ca tia sumei este egala tiilor5 . Fie acum vectorii v 1 s i v 2 , cu unghiul dintre ei (mai mic dect ) notat cu . Denitia 2.1.10 Se nume ste produsul vectorial al vectorilor v 1 s i v2 vectorul notat v1 v 2 denit astfel: 1. lungimea produsului vectorial se calculeaza conform formulei: |v 1 v 2 | = v1 v2 sin ; (2.1.11) i pe v2 ; 2. v 1 v 2 este perpendicular att pe v 1 ct s 3. sensul lui v 1 v 2 este dat de regula burghiului drept: sensul n care nainteaza un burghiu cnd rotim v1 spre v 2 sub un unghi minim (mai mic dect ).
5

. exprimare nu prea riguroasa

- 7-

rui lungime se calculeaza cu formula Remarca 2.1.14 Produsul vectorial a doi vectori este un vector, a ca u ind precizate de celelalte doua condi 2.1.11, direc tia s i sensul sa tii din deni tia de mai sus. Formula 2.1.11 cu aria paralelogramului construit pe cei doi factori, dene ste lungimea vetorului produs vectorial ca ind egala cum se observa s dupa i n gura de mai jos, n care OC v 1 v 2 , OA v 1 , OB v 2 , AD k OB, BD k OA, cu OA OB sin : iar aria paralelogramului OADB este egala

: Produsul vectorial dintre vectorii v 2 s I NTERPRETARE MECANIC A i v1 este egal cu momentul for tei v 2 avnd , for tului for tei, (vezi gura precedenta ta ind AD iar bra tul for tei v1 , momentul avnd originea n originea bra bra tul for tei OA. toarea teorema : Principalele proprieta ti ale produsului vectorial sunt date de urma

s unul din vectori este vectorul nul Remarca 2.1.15 Produsul vectorial a doi vectori este nul daca i numai daca cum rezulta din formula 2.1.11. Cu formule matematice aceasta se poate sau vectorii sunt coliniari (paraleli), dupa scrie: v1 = 0 sau v2 = 0 sau v 1 v 2 = 0 (2.1.12) v1 k v 2 (sin = 0)

Teorema 2.1.9 Oricare sunt vectorii v 1 , v 2 s i v 3 s i oricare ar scalarul R sunt adeva rate egalita tile: v 1 v2 = v 2 v 1 (anticomutativitate) (2.1.13)
v 1 (v2 + v3 ) = v 1 v 2 + v1 v 3 (distributivitate fa ta de adunarea vectorilor) (v1 ) v 2 = v 1 (v2 ) = (v 1 v 2 ) .

(2.1.14) (2.1.15)

Demonstra tie. Formulele (2.1.13) s i (2.1.15) sunt evidente pe baza deni tiei produsului vectorial, iar demon destul de laborioasa pe care nu o reproducem aci (pentru stra tia formulei (2.1.14) este o demonstra tie geometrica si n [?]). cei intertesa ti ea se poate ga Produse de trei vectori Fie acum trei vectori v 1 , v2 , v 3 . Denitia 2.1.11 Se nume ste produsul mixt al vectorilor v 1 , v 2 , v3 scalarul notat cu (v 1 , v 2 , v3 ) denit de formula: (v 1 , v 2 , v3 ) = v 1 (v 2 v3 ) . (2.1.16) -8-

: Produsul mixt a trei vectori este egal cu volumului paralelipipedului conI NTERPRETARE GEOMETRIC A l cum se constata pe gura ?? de mai jos (n care OV = v 2 v3 , na timea paralelipstruit pe cei trei vectori, dupa 0 cu OA1 , care este proiec tia pe OV a vectorului v1 , s i deci produsul scalar ipedului OA2 CA3 A1 EBD ind egala cnd de semn): v 1 OV este chiar volumul paralelipipedului, abstrac tie fa

a produsului mixt. Interpretare geometrica

sau produsul vectorii v1 , v 2 , v 3 sunt nenuli, atunci produsul lor mixt este egal cu 0 daca Remarca 2.1.16 Daca , conform remarcii 2.1.12 v 2 s vectorial v2 v 3 este nul (adica i v 3 sunt coliniari) sau vectorul v 1 este perpendicular v 1 este coplanar cu v 2 s m ca (v1 , v 2 , v 3 ) = 0 este echivalent cu pe v 2 v 3 , adica i v 3 . n ambele cazuri constata cei trei vectori sunt coplanari. faptul ca toarea teorema : Principalele proprieta ti ale produsului mixt sunt date de urma Teorema 2.1.10 Produsul mixt este invariant la o permutare circulara 6 a factorilor, iar daca se schimba ordinea a doi factori se schimba semnul produsului. a produsului mixt rezulta ca produsul mixt a trei vectori poate Demonstra tie. Din interpretarea geometrica valori. Care sunt permuta rile vectorilor pentru care produsul mixt ia ecare din cele doua valori va lua doar doua tor, pe baza formulei (2.2.7) din teorema 2.2.4. rezulta mai simplu din paragraful urma un produs: Pentru aceia si trei vectori ca mai sus putem deni nca Denitia 2.1.12 Se nume ste dublul produs vectorial al vectorilor v 1 , v2 , v 3 vectorul v 1 (v2 v3 ) . tura cu acest produs men m urma toarea teorema : n lega tiona Teorema 2.1.11 Oricare sunt vectorii v 1 , v2 , v 3 este adeva rata urma toarea formula (cunoscuta sub numele de formula lui Gibs): v1 (v 2 v 3 ) = (v 1 v3 ) v 2 (v1 v 2 ) v3 . (2.1.17)
6

a trei numere a, b, c se n torul, iar ultimul cu primul, prin permutare circulara telege o permutare n care ecare element este nlocuit cu urma conform schemei:

- 9-

observa m ca v 1 (v 2 v 3 ) este un vector perpendicular pe v2 v 3 s Demonstra tie. Sa i deoarece v2 s i v 3 sunt ca vectorii v 1 (v2 v3 ) , v 2 la rndul lor perpendiculari pe v 2 v 3 (vezi deni tia produsului vectorial) rezulta (vezi teorema 2.1.6) existen s i v 3 sunt coplanari, ceea ce implica ta scalarilor s i astfel nct: v 1 (v 2 v3 ) = v 2 + v3 . (2.1.18) nmul egalitate cu vectorul v 1 . Pe baza proprieta tilor produsului scalar va rezulta: Sa tim acum scalar aceasta egalitate rezulta (v1 a acestor 0 = (v 1 v 2 ) + (v 1 v 3 ) . Din aceasta = . Notnd valoarea comuna v2 ) (v1 v 3 ) : i nlocuind pe s i n (2.1.18) rezulta rapoarte cu s v 1 (v 2 v 3 ) = ((v 1 v 3 ) v 2 (v 1 v 2 ) v 3 ) . sa m pe seama cititorului sa demonstreze egalitatea = 1. La

2.2

, coordonate, exprimarea opera Baza tiilor cu vectori folosind coordonatele


si Baza coordonate

2.2.1

n acest paragraf vom generaliza no tiunea de vectori coliniari s i vectori coplanari, pornind de la remarca 2.1.8 s i teorema 2.1.6: Denitia 2.2.1 Vectorii v 1 , v 2 , ..., v n se numesc liniar dependen ti daca exista n scalari 1 , 2 , ..., n , nu to ti nuli n P 2 (adica k 6= 0) astfel nct:
k=1

s i liniar independen ti n caz contrar.

n X k=1

k vk = 0,

(2.2.1)

ci conform remarcii mai sus amintite daca v1 , v2 Remarca 2.2.1 Doi vectori coliniari sunt liniari dependen ti, ca un scalar astfel nct v 1 = v2 sau v2 = v 1 deci este vericata (2.2.1) cu 1 = sunt coliniari atunci exista doi vectori sunt liniar dependen 1, 2 = sau 1 = , 2 = 1. Invers, daca ti atunci ei sunt coliniari, deoarece 2 1 1 6= 0 rezulta v1 = v2 = din 1 v1 + 2 v2 daca v , iar dac a = 6 0 rezult a 1 1 2 2 v 1 . Analog se arata trei vectori coplanari sunt liniari dependen (folosind teorema 2.1.6) ca ti s i reciproc, trei vectori liniar dependen ti sunt coplanari. a vectorilor v 1 , v 2 , ..., v n , Remarca 2.2.2 Suma din mebrul stng al egalita tii (2.2.1) se nume ste combina tie liniara cu armatia: daca a combina a vectorilor este egala cu veciar liniar independen ta lor este echivalenta tie liniara sunt nuli. torul nul, atunci to ti scalarii din combina tia liniara unul din vectorii v1 , v 2 , ..., vn este vectorul nul atunci ei sunt liniar independen ti, deoarece Remarca 2.2.3 Daca tor vectorului nul egal cu 1 iar ceilal putem lua scalarul corespunza ti scalari egali cu 0 s i egalitatea (2.2.1) este rata . adeva teorema 2.1.7 se reenun astfel: Folosind no tiunea de liniar dependen ta ta Teorema 2.2.1 Orice patru vectori din V3 sunt liniar dependen ti. v1 , v 2 , v 3 sunt coplanari atunci, conform remarcii 2.2.1 ei Demonstra tie. Fie vectorii v1 , v 2 , v 3 , v4 . Daca ca (vezi remarca precedenta ) v 1 , v 2 , v3 , v 4 sunt liniari dependen sunt liniari dependen ti, de unde rezulta ti. Daca scalarii 1 , 2 , 3 astfel nct: v1 , v 2 , v 3 nu sunt coplanari, atunci conform teoremei 2.1.7, exista v 4 = 1 v 1 + 2 v 2 + 3 v3 , (2.2.2) 1 v 1 + 2 v2 + 3 v 3 1 v 4 = 0, deci v 1 , v2 , v 3 , v 4 sunt liniari dependen ti (4 = 1 6= 0). de unde rezulta s suntem n ma sura sa denim no : Folosind no tiunile de liniar dependen ta i liniar dependen ta tiunea de baza Denitia 2.2.2 O mul time de vectori {v 1 , v 2 , ..., v n } V3 se nume ste baz a daca verica urma toarele condi tii: -10-

1. Vectorii v 1 , v 2 , ..., v n sunt liniar independen ti. 2. Oricare ar vectorul v V3 vectorii v, v 1 , v 2 , ..., v n sunt liniar dependen ti. se pune probleme daca n V3 exista o baza s existe mai multe baze, prin ce se aseama na Binen teles ca i daca spunsul la aceste probleme este dat de urma toarea teorema : ele. Ra Teorema 2.2.2 Orice mul time formata din trei vectori necoplanari formeaza o baza n V3 . Demonstra tie. Fie v 1 , v2 , v 3 trei vectori necoplanari. Repetnd ra tionamentul de la demonstra tia teoremei ca pentru orice vector v 4 exista scalarii 1 , 2 , 3 astfel nct egalitatea (2.2.2) sa e adeva rata , precedente rezulta ti. deci v1 , v 2 , v3 , v4 sunt liniari dependen precizeaza ca exista baze n V3 s orice baza are exact trei elemente. Remarca 2.2.4 Teorema precedenta i ca tura cu formula (2.2.2), este adeva rata urma toarea teorema : n lega n V3 atunci pentru orice v4 V3 scalarii care apar n (2.2.2) Teorema 2.2.3 Daca {v 1 , v 2 , v3 } este o baza sunt unici.
0 0 0 0 0 exist scalarii0 znd din Demonstra tie. Presupunem ca a 1 , 2 3 astfel , v04 = 1 nct v1 + 2 v 2 + 3 v 3 . Sca 0 0 egalitate egalitatea 2.2.2 rezulta 1 1 v1 + 2 2 v2 + 3 3 v 3 = 0. Din liniar independen ta aceasta 0 0 0 0 (vezi remarca 2.2.2) ca 0 vectorilor v 1 , v2 , v 3 rezulta 1 1 = 0, 2 2 = 0, 3 3 = 0, deci 1 = 1 , 2 = 2 , 0 3 = 3 . ne permite sa da m urma toarea deni Teorema precedenta tie:

n mul timea V3 atunci pentru un vector v 4 scalarii 1 , 2 , 3 Denitia 2.2.3 Daca B = {v 1 , v2 , v 3 } este o baza din formula (2.2.2) se numesc coordonatele vectorului v 4 n baza B. asupra vectorilor care formeaza baza punem condi Daca ti suplimentare, ob tinem baze cu diferite denumiri, conform deni tiei de mai jos: Denitia 2.2.4 O baza B = {v 1 , v 2 , v3 } se nume ste: 1. ortogonala daca ecare dintre vectorii v 1 , v2 , v 3 este perpendicular pe ceilal ti; 2. ortonormata daca este ortogonala s i vectorii care o formeaza sunt versori; 3. ortonormata direct orientata daca este ortonormata s i v3 = v1 v 2 . o baza ortonormata direct orientata i vom nota cu i, j, k, ca s Vectorii care formeaza i n gura de mai jos:

v = xi + yj + zk ). s i n acest caz vom nota coordonatele unui vector v cu literele x, y, z (adica Exprimarea opera tiilor cu vectori folosind coordonatele tura dintre opera arbitrara nu este chiar Deoarece lega tiile cu vectori s i opera tiile cu coordonatele lor ntr-o baza n cazul produselor, vom utiliza n cele ce urmeaza doar baze ortonormate direct orientate. n acest att de simpla rata urma toarea teorema : caz este adeva ortonormata direct orientata s i vectorii v l , l = 1, 3 au coordonatele Teorema 2.2.4 Daca i, j, k este o baza (xl , yl , zl ) atunci sunt adeva rate urma toarele egalita ti:
v 1 + v 2 = (x1 + x2 ) i + (y1 + y2 ) j + (z1 + z2 ) k ; v 1 = (x1 ) i + (y1 ) j + (z1 ) k;

(2.2.3) (2.2.4) - 11-

v 1 v 2 = x1 x2 + y1 y2 + z1 z2 ;

(2.2.5)

v1 v 2 = (y1 z2 y2 z1 ) i + (z1 x2 z2 x1 ) j + (x1 y2 x2 y1 ) k ; (2.2.6) x1 y1 z1 (v 1 , v 2 , v3 ) = (2.2.7) x2 y2 z2 . x3 y3 z3 din proprieta Demonstra tie. Demonstra tia egalita tilor (2.2.3) s i (2.2.4) rezulta tile opera tiilor de adunare a doi vectori (vezi teorema 2.1.4) s i nmul tirea unui vector cu un scalar (vezi teorema 2.1.5), precum s i din unicitatea data . Astfel (2.2.3) rezulta din urma torul s coordonatelor unui vector ntr-o baza ir de egalita ti: v 1 + v2 = x1 i + y1 j + z1 k + x2 i + y2 j + z2 k = = x1 i + x2 i + y1 j + y2 j + z1 k + z2 k = = (x1 + x2 ) i + (y1 + y2 ) j + (z1 + z2 ) k. din proprieta Egalitatea (2.2.5). rezulta tile (2.1.8), (2.1.9), (2.1.10) ale produsului scalar, precum s i din egalita tile ): i i = j j = k k = 1, i j = i k = j k = 0, (baza ind ortonormata v1 v2 = + z2 k = i + y1 j + x1 z1 k x2 i + y2 j = x1 x2 i i + x1 y2 i j + x1 z2 i k + y1 x2 j i + y1 y2 j j + y1 z2 j k + +z1 x2 k i + z1 y2 k j + z1 z2 k k = x1 x2 + y1 y2 + z1 z2 . rezulta din proprieta Egalitatea (2.2.6). rezulta tile (2.1.11), (2.1.14), (2.1.15) ale produsului vectorial, precum s i ): din egalita tile i i = j j = k k = 0, i j = k , i k = j , j k = i (baza ind ortonormata v1 v2 = x1 i + y j + z k x i + y j + z k = 1 1 2 2 2 = x1 x2 i i + x1 y2 i j + x1 z2 i k + y1 x2 j i + y1 y2 j j + y1 z2 j k + +z1 x2 k i + z1 y2 k j + z1 z2 k k = (y1 z2 y2 z1 ) i + (z1 x2 z2 x1 ) j + (x1 y2 x2 y1 ) k. rezulta din aplicarea precedentelor doua s Ultima egalitate din teorema i din dezvoltarea determinatului din mem prima linie. brul drept dupa

Remarca 2.2.5 Formula 4. se poate re tine mai u sor astfel: i j k v1 v2 = (2.2.8) x1 y1 z1 , x2 y2 z2 ci membrul drept al formulei este (formal) tocmai determinantul de mai sus dezvoltat dupa prima linie. ca s ori Remarca 2.2.6 Formula lui Gibs (2.1.17) rezulta i prin calcul, aplicnd pentru membrul stng de doua . formula pentru produsul vectorial, iar pentru membrul drept formulele 3. s i 2. din teorema precedenta rezulta urma toarele consecin Din teorema precedenta te: Corolarul 2.2.1 Daca v = xi + yj + zk atunci x = v i, y = v j, z = v k. : Demonstra tie. Aplicnd formula (3.) rezulta v i = xi + yj + zk i = xi + yj + zk 1 i + 0 j + 0 k = x 1 = x.

Corolarul 2.2.2 Daca v = xi + yj + zk atunci lungimea sa este: p v = x2 + y 2 + z 2 . (2.2.9) v = v v, s Demonstra tie. Din deni tia produsului scalar rezulta i aplicnd formula 3. din teorema prece rezulta egalitatea (2.2.9). denta Corolarul 2.2.3 Daca vl , l = 1, 2 au coordonatele xl , yl , zl s i este unghiul dintre ei atunci: x1 x2 + y1 y2 + z1 z2 p cos = p 2 . 2 + z 2 x2 + y 2 + z 2 x1 + y1 1 2 2 2 -12-

(2.2.10)

ca cos = Demonstra tie. Din den tia produsului scalar rezulta precum s precedenta i corolarul precedent. a corolarului precedent este: O consecin ta

v1 v 2 i v1 v2 ,s

formula 3. din teorema se aplica

rata urma toarea inegalitate: Corolarul 2.2.4 Oricare ar numerele x1 , y1 , z1 , x2 , y2 , z2 este adeva 2 2 2 2 2 2 2 (x1 x2 + y1 y2 + z1 z2 ) x1 + y1 + z1 x2 + y2 + z2 , inegalitatate care este un caz particular al inegalita tii Cauchy-Buniakovski-Schwarz.

(2.2.11)

vectorii v l , l = 1, 2 care au coordonatele xl , yl , zl s i notnd cu unghiul dintre Demonstra tie. Se considera 2 cos 1. n aceasta inegalitate se nlocuie ei rezulta ste cos conform formulei (2.2.10), s i aducnd la acela si (2.2.11). numitor rezulta

s : ca vectorii v1 , v2 sunt perpendiculari daca i numai daca Remarca 2.2.7 Din (2.2.10) rezulta x1 x2 + y1 y2 + z1 z2 = 0.

(2.2.12)

Corolarul 2.2.5 Oricare ar numerele x1 , y1 , z 1, x2 , y2 , z2 este adeva rata urma toarea identitate (identitatea lui Lagrange): (x1 + y1 y2 + z z2 )2 + (y1 z2 y2 z1 )2 + (z1 x2 z2 x1 )2 + (x1 y2 x2 y1 )2 = 1 x2 2 2 2 2 = x2 x2 1 + y1 + z1 2 + y2 + z2

pentru unghiul egalitatea cos2 + sin2 = 1,s Demonstra tie. Ra tionnd ca s i la corolarul 2.2.4 rezulta i |v 1 v 2 | rezulta nlocuind aci cos conform (2.2.10) s i sin cu v1 v2 , pe baza formulelor 3. s i 4. din teorema precedenta identitatea de mai sus. - 13-

2.3

liniara n spa Geometria analitica tiu

denim cteva no n geometria analitica . Pentru nceput sa tiuni de baza Denitia 2.3.1 Se nume ste reper n spa tiu o mul time formata dintr-un punct O (numit originea reperului) s i o baza din V3 . Daca baza este ortonormata reperul se va numi ortonormat.

vom considera numai repere ncare baza s . Remarca 2.3.1 n cele ce urmeaza este ortonormata i direct orientata Un astfel de reper, conform nota tiilor din sectiunea 2 se va nota cu O, i, j, k . tiu ntr-un reper vectorul care are ca Denitia 2.3.2 Se nume ste vector de pozi tie al unui punct M din spa reprezentant segmentul orientat OM . Se numesc coordonatele unui punct M ntr-un reper coordonatele vectorului de pozi tie al punctului M n baza din reper.
(x, y, z ) s avem dat reperul O, i, j, k atunci coordonatele punctului M se noteaza i sunt Remarca 2.3.2 Daca denite de egalitatea: OM = xi + yj + zk. Vom scrie n continuare M (x, y, z ) s i vom citi punctul M de coordonate (x, z, y ). Dreptele orientate determinate de O s i versorii i, j respectiv k se vor nota cu Ox, Oy respectiv i se vor numi axele de coordonate, iar uneori vom folosi denumirea reperul Oxyz n loc de Oz s s i de desenul de mai jos: reperul O, i, j, k , denumire justicata

2.3.1

Planul n spa tiu

sec vom ra spunde la nn aceasta tiune vom studia planul din punct de vedere al geometrie analitice, adica ntre coordonatele sale? Cum se rile: Daca un punct M (x, y, z ) este ntr-un anumit plan, ce rela tii exista treba asupra coordonatelor punctelor din plan proprieta reecta ti geometrice ale planului respectiv?. Pentru nceput spunde la prima ntrebare: vom ra ale planului Diferite determinari coordonatele unui punct situat ntr-un plan care este denit prin anumite condi Vom studia ce condi tii verica tii geometrice: Plan determinat de un punct si un vector perpendicular pe plan exista un singur plan, pe care l vom i vectorul N (N 6= 0). Din geometria de liceu se s tie ca Fie punctul M0 s i este perpendicular pe vectorul N . Fie acum un punct M arbitrar din planul nota cu care trece prin punctul M0 s rata urma toarea teorema : . Este adeva Teorema 2.3.1 M daca s i numai daca este adeva rata urma toarea egalitate: M M0 N = 0.

(2.3.1)

Demonstra tie. Conform gurii de mai jos (n care M0 , N ,sunt date, iar M este un punct arbitrar din planul ): -14-

s vectorii N s punctul M apar tine planului daca i numai daca i M0 M sunt perpendiculari7 , ceea ce, conform remarcii 2.1.13 este echivalent cu egalitatea (2.3.1). transcriem acum egalitatea (2.3.1) folosind coordonatele. Pentru aceasta sa nota m coordonatele punctului Sa M0 cu (x0 , y0 , z0 ) , coordonatele punctului M cu (x, y, z ) s i coordonatele vectorului N cu (A, B, C ) . Atunci, pe baza teoremei 2.2.4 s i a deni tiei coordonatelor unui punct (deni tia 2.3.2) M0 M = (x x0 ) i + (y y0 ) j + n membrul stng al egalita (z z0 ) k s i deci M0 M N = (x x0 ) A + (y y0 ) B + (z z0 ) C, care nlocuita tii (2.3.1) ne conduce la ecua tia: A (x x0 ) + B (y y0 ) + C (z z0 ) = 0 (2.3.2) n ecua m Ax0 + By0 + Cz0 = D rezulta ca punctul M (x, y, z ) apar Daca tia de mai sus nota tine planului s coordonatele sale verica ecua daca i numai daca tia: Ax + By + Cz + D = 0. (EGP) 2 2 2 N 6= 0). a planului n spa Ecua tia (EGP) se nume ste ecua tia generala tiu (cu condi tia A + B + C 6= 0, pentru ca

Example 2.3.1 Ne propunem sa a am ecua tia planului xOy. Acest plan este determinat de punctul O (0, 0, 0) s i are ca vector normal versorul k, deci A = 0, B = 0, C = 1. nlocuind n formula (2.3.2) ob tinem ecua tia planului xOy : z = 0. (2.3.3) Plan determinat de un punct si doi vectori necoliniari paraleli cu planul v necoliniari (adica , conform i vectorii v 1 = a1 i + b1 j + c1 k, i + b2 j + c2 k 2 = a2 Fie un punct M0 (x0 , y0 , z0 ) s a coordonatele unui punct remarcii 2.1.15 v 1 v 2 6= 0). Ne propunem sa am ce ecua tie (sau ecua tii) verica M (x, y, z ) care apar tine unui plan care con tine punctul M0 s i este paralel cu vectorii v 1 s i v 2 . Figura de mai ideea demonstra jos ilustreaza tiei teoremei 2.3.2:

Analogul teoremei 2.3.1 este:


7

este peroendiculara pe un plan daca s este perpendiculara pe orice dreapta din plan. conform geometriei din liceu, o dreapta i numai daca

- 15-

Teorema 2.3.2 Punctul M apar tine planului daca s i numai daca este vericata ecua tia: 1 , v 2 = 0 M M0 , v

(2.3.4)

vectorii M1 M2 s i M1 M3 sunt necoliniari, sau folosind Fie punctele Mi (xi , yi , zi ) , i = 1, 3 necoliniare (adica tia planului determinat de cele trei opera tii cu vectori, conform remarcii 2.1.12, M1 M2 M1 M3 6= 0 ). Ecua de: puncte este data

s vectorii M M0 , v tine planului daca i numai daca 1 , v 2 sunt coplanari, ceea Demonstra tie. Punctul M apar ce este echivalent cu egalitatea (2.3.4), conform remarcii 2.1.16. Folosind coordonatele egalitatea (2.3.4) se scrie, conform opera tiilor cu vectori (vezi formula (2.2.7)): x x0 y y0 z z0 a1 b1 c1 (2.3.5) = 0. a2 b2 c2

Plan determiant de trei puncte necoliniare

) Reducem problema la cazul precedent, considernd ca planul este Demonstra tie.Varianta 1. (geometrica i vectorii M i M1 M3 . Conform formulei (2.3.5) ecua tia planului este: determinat de punctul M1 s 1 M2 s x x1 y y1 z z1 x2 x1 y2 y1 z2 z1 = 0, x3 x1 y3 y1 z3 z1 ecua tie care se poate scrie: x x1 y y1 z z1 0 x1 y1 z1 1 x2 x1 y2 y1 z2 z1 0 = 0 x3 x1 y3 y1 z3 z1 0 adunnd n determinantul de mai sus linia a doua la celelalte linii ob tinem ecua tia (2.3.6). ) Ecua Varianta a 2-a. (algebrica tia planului (vezi (EGP)) este: Ax + By + Cz + D = 0 (2.3.7) tii A, B, C, D din ecua tia de mai sus. Scriind ca A determina ecua tia planului se reduce la a determina coecien aceasta ecua punctele Mi , i = 1, 3 verica t ie rezult a : Ax1 + By1 + Cz1 + D = 0 Ax2 + By2 + Cz2 + D = 0 (2.3.8) Ax3 + By3 + Cz3 + D = 0. tia de necoliniaritate a Rezolvnd acest sistem cu necunoscutele A, B, C (care are determinantul nenul din condi ecua proceda m a m punctelor M1 , M2 , M3 ) s i nlocuind n (2.3.7) rezulta tia palnului . n loc sa sa, cosidera sistemul omogen (cu necunoscutele A, B, C, D ) format din sistemul (2.3.8) s i ecuatia (2.3.7), sistem care are . Condi aiba solu este ca determinantul sa u sa e egal cu 0 , adica solu tie nenula tia ca acest sistem sa tie nenula tocmai ecua tia (2.3.6). a doua plane, unghiul a doua plane Pozi tia relativa tii: Fie planele 1 , 2 de ecua A1 x + B1 y + C1 z + D1 = 0 A2 x + B2 y + C2 z + D2 = 0. a celor doua plane, determinata pe baza ecua de : Pozi tia relativa tiilor (2.3.9), este data -16-

Teorema 2.3.3 Planul care trece prin punctele Mi (xi , yi , zi ) , i = 1, 3 necoliniare are ecua tia: x y z 1 x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 = 0. x3 y3 z3 1

(2.3.6)

(2.3.9)

Teorema 2.3.4 Planele 1 , 2 sunt paralele, daca A1 B1 C1 D1 = = 6= , A2 B2 C2 D2 coincid daca : A1 B1 C1 D1 = = = A B2 C2 D2 2 A1 B1 C1 s i au o dreapta comuna daca rangul matricei este doi. A2 B2 C2 rangul matricei Demonstra tie. Daca

(2.3.10) (2.3.11)

A1 B1 C1 este doi atunci sistemul (2.3.9) format din ecua tiile A2 B2 C2 plane este simplu nederminat, iar solu (va urma). celor doua tile sale sunt coordonatele punctelor de pe o dreapta rangul matricei precedente este unu, atunci sistemul (2.3.9) este incompatibil, daca rangul matricei extinse Daca este doi, ceea ce este echivalent cu (2.3.10), s i deci planele sunt paralele, sau sistemul (2.3.9) este compatibil cu ecua rangul matricei extinse egal cu doi, ceea ce e echivalent cu (2.3.11), s i n acest caz cele doua tii se ob tin una prin nmul , deci reprezinta acela din cealalta tirea cu o constanta si plan.

se a coecien Remarca 2.3.3 Daca tine cont de semnica tia geometrica tilor lui x, y, z din (EGP) (ei sunt coordonatele normalei la plan), atunci egalitatea primelor trei rapoarte din (2.3.10),(2.3.11) nu este altceva dect paralelismul normalelor la plane. plane se dene Unghiul a doua ste astfel:

Denitia 2.3.3 Unghiul planelor 1 , 2 date prin ecua tiile (2.3.9) este unghiul dintre normalele la cele doua plane N1 = A1 i + B1 j + C1 k , N2 = A2 i + B2 j + C2 k.

, rezultnd direct din deni s Demonstra tia formulei de mai sus este simpla tia precedenta i din formula (2.2.10) unghiul a doi vectori pe baza coordonatelor. care da : Din teorema de mai sus rezulta

Teorema 2.3.5 Daca nota m cu unghiul celor doua plane, atunci: A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 p cos = p 2 . 2 + C 2 A2 + B 2 + C 2 A1 + B1 1 2 2 2

tiile (2.3.9) sunt perpendiculare daca s i numai daca : Corolarul 2.3.1 Planele 1 , 2 date prin ecua A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0.

Distan ta de la un punct la un plan tie (EGP), s i punctul M (x1 , y1 , z1 ) . Fie planul de ecua

Teorema 2.3.6 Distan ta de la punctul M1 la planul este egala cu: |Ax1 + By1 + Cz1 + D| dist(M, ) = . A2 + B 2 + C 2 facem gura: Demonstra tie. Sa

(2.3.12)

- 17-

N M M0 P
n gura de mai sus N = Ai + Bj + Ck este normala la planul , M0 (x0 , y0 , z0 ) este un punct din plan (deci ecua . Conform geometriei coordonatele sale verica tia planului), iar M 0 este proiec tia punctului M pe normala cu lungimea segmentului M0 M 0 . Dar din proprieta "clasice" distan ta de la M la planul este egala tile produsului scalar avem: N M M 0 0 = M0 M = N |A (x1 x0 ) + B (y1 y0 ) + C (z1 z0 )| = = A2 + B 2 + C 2 |Ax1 + By1 + Cy1 (Ax0 + By0 + Cz0 )| = = A2 + B 2 + C 2 |Ax1 + By1 + Cz1 + D| = A2 + B 2 + C 2 a unui plan (Hesse) Ecua tia normala cute de perpenste distan ta de la origine la plan d s i unghiurile , , fa Fie un plan pentru care se cunoa din origine pe plan. Sa nota m cu P piciorul perpendicularei coborte din origine pe plan s diculara coborta i cu M (x, y, z ) un punct arbitrar din plan.

g P a b

cu Din datele cunoscute avem OP = d cos i + cos j + cos k , iar condi tia ca M este echivalenta egalitate n coordonate avem: OP P M = 0. Transcriind aceasta d (cos (d cos + x) + cos (d cos + y ) + cos (d cos + z )) = 0 cnd calculele s cos2 + cos2 + cos2 = 1, rezulta ca coordonatele punctului M verica sau fa i tinnd cont ca ecua tia: x cos + y cos + z cos d = 0 (2.3.13) a planului (sau forma Hesse). Ecua tia (2.3.13) se nume ste ecua tia normala

O P

M y

a planului se ajunge la ecua a planului prin mpa r Remarca 2.3.4 tia generala tia normala tirea ecua tiei Din ecua 2 2 2 termenul liber sa e negativ. tia ob tinuta (EGP) cu A + B + C , alegnd semnul astfel ca n ecua -18-

forma a ecua ieturi" de forma: Remarca 2.3.5 O alta tiei planului este a sa numita "ecua tia planului prin ta x y z + + 1=0 a b c r care se ob tine din (EGP) prin mpa tirea cu D. Numitorii din ecua tia de mai sus sunt tocmai coordonatele planul intersecteaza axa Ox n punctul (a, 0, 0) , axa Oy n punctul (0, b, 0) punctelor de intersec tie cu axele (adica s i axa Oz n (0, 0, c) ). se ae latura cubului care are doua fe Exercitiul 3.1 Sa te n planele x + 2y + 2z 6 = 0, x + 2y + 2z + 3 = 0.

- 19-