Complementul circumstanţial de mod (p.

195 – 196) 1 Definiţie: Complementul circumstanţial de mod arată felul în care se desfăşoară o acţiune sau caracterisica unei însuşiri; el se găseşte cu întrebările: cum?, în ce fel?, cât de?. 2. Complementul circumstanţial de mod determină: - un verb: Mihai lucrează cu atenţie. - o locuţiune verbală: A băgat de seamă greşeala cu uşurinţă. - o interjecţie: Hai mai repede! - un adverb: Acum câştigă de două ori mai mult.
num. adv. adv.

Complementul circumstanţial de mod (p. 195 – 196) 1 Definiţie: Complementul circumstanţial de mod arată felul în care se desfăşoară o acţiune sau caracterisica unei însuşiri; el se găseşte cu întrebările: cum?, în ce fel?, cât de?. 2. Complementul circumstanţial de mod determină: - un verb: Mihai lucrează cu atenţie. - o locuţiune verbală: A băgat de seamă greşeala cu uşurinţă. - o interjecţie: Hai mai repede! - un adverb: Acum câştigă de două ori mai mult.
num. adv. adv.

- un adjectiv: E mai deşteaptă decât el. 3. Complementul circumstanţial de mod se exprimă prin: a) Adverb sau locuţiune adverbială de mod: Timpul a trecut repede / pe nesimţite. b) Substantiv, pronume sau numeral cu valoare substantivală în cazul acuzativ cu prepoziţie: George e mai înalt ca Ion / ca tine / ca amândoi. ca tine = CT → pron. pers. p. II, sg., Ac; + prep. „ca” c) Substantiv, pronume sau numeral cu valoare substantivală în cazul dativ cu prepoziţie (asemena, conform, contrar...): Fata se poartă asemenea părinţilor / asemenea alor săi / asemenea celor doi. asemenea alor săi = CT → pron. pos. p. III; un pos., m. m. ob. pos., masc., D + prep. „asemenea” d) Numeral (distributiv, multiplicativ, adverbial) cu valoare adverbială: Elevii s-au aşezat în bănci doi câte doi. e) Verb la modul infinitiv (cu prepoziţia fără): A vorbit fără a se gândi. f) Verb la modul gerunziu: Vine alergând.

- un adjectiv: E mai deşteaptă decât el. 3. Complementul circumstanţial de mod se exprimă prin: a) Adverb sau locuţiune adverbială de mod: Timpul a trecut repede / pe nesimţite. b) Substantiv, pronume sau numeral cu valoare substantivală în cazul acuzativ cu prepoziţie: George e mai înalt ca Ion / ca tine / ca amândoi. ca tine = CT → pron. pers. p. II, sg., Ac; + prep. „ca” c) Substantiv, pronume sau numeral cu valoare substantivală în cazul dativ cu prepoziţie (asemena, conform, contrar...): Fata se poartă asemenea părinţilor / asemenea alor săi / asemenea celor doi. asemenea alor săi = CT → pron. pos. p. III; un pos., m. m. ob. pos., masc., D + prep. „asemenea” d) Numeral (distributiv, multiplicativ, adverbial) cu valoare adverbială: Elevii s-au aşezat în bănci doi câte doi. e) Verb la modul infinitiv (cu prepoziţia fără): A vorbit fără a se gândi. f) Verb la modul gerunziu: Vine alergând.