Complementul circumstanţial de timp (p.

190 – 191) 1 Definiţie: Complementul circumstanţial de timp arată timpul sau durata unei acţiuni; el se găseşte cu întrebările: când?, de când?, până când?. 2. Complementul circumstanţial de timp determină: - un verb: Ne-a vizitat ieri. - o locuţiune verbală: Şi-a adus aminte săptămâna trecută. - o interjecţie: Hai mâine! 3. Complementul circumstanţial de timp se exprimă prin: a) Adverb sau locuţiune adverbială de timp: Ne întâlneam din când în când. b) Substantiv, pronume sau numeral cu valoare substantivală în cazul acuzativ cu prepoziţie: Am ajuns după Mihai / după ai mei / după cei doi. după cei doi = CT → num. card. spl.cu val. subst, masc., Ac; + art. dem „cei”; + prep. „la” c) Substantiv, pronume sau numeral cu valoare substantivală în cazul genitiv cu prepoziţie (înaintea, de-a lungul, pe parcursul...): A sosit înaintea mamei / înaintea lui / înaintea amândurora. d) Adjectiv posesiv în cazul acuzativ cu prepoziţia înaintea: A plecat înaintea mea. e) Verb la modul infinitiv cu prepoziţia până şi locuţiunea prepoziţională înainte de: A adormit înainte de a termina de citit romanul. înainte de a termina = CT → vb. c. I; m. inf., t. prez.; + loc. prep. „înainte de” e) Verb la modul gerunziu: Intrând în casă, a salutat politicos. intrând = CT → vb. c. I; m.ger.

Complementul circumstanţial de timp (p. 190 – 191) 1 Definiţie: Complementul circumstanţial de timp arată timpul sau durata unei acţiuni; el se găseşte cu întrebările: când?, de când?, până când?. 2. Complementul circumstanţial de timp determină: - un verb: Ne-a vizitat ieri. - o locuţiune verbală: Şi-a adus aminte săptămâna trecută. - o interjecţie: Hai mâine! 3. Complementul circumstanţial de timp se exprimă prin: a) Adverb sau locuţiune adverbială de timp: Ne întâlneam din când în când. b) Substantiv, pronume sau numeral cu valoare substantivală în cazul acuzativ cu prepoziţie: Am ajuns după Mihai / după ai mei / după cei doi. după cei doi = CT → num. card. spl.cu val. subst, masc., Ac; + art. dem „cei”; + prep. „la” c) Substantiv, pronume sau numeral cu valoare substantivală în cazul genitiv cu prepoziţie (înaintea, de-a lungul, pe parcursul...): A sosit înaintea mamei / înaintea lui / înaintea amândurora. d) Adjectiv posesiv în cazul acuzativ cu prepoziţia înaintea: A plecat înaintea mea. e) Verb la modul infinitiv cu prepoziţia până şi locuţiunea prepoziţională înainte de: A adormit înainte de a termina de citit romanul. înainte de a termina = CT → vb. c. I; m. inf., t. prez.; + loc. prep. „înainte de” e) Verb la modul gerunziu: Intrând în casă, a salutat politicos. intrând = CT → vb. c. I; m.ger.