Sunteți pe pagina 1din 27

INSTRUCTIUNI -CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA, STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

1.SCOP

Art.1. Prezentele instructiuni-cadru au ca scop furnizarea de informatii necesare agentilor economici pentru prestarea activitatilor de fabricare ,stocare , transport si utilizare aoxigenului si azotului si pentru elaborarea instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca(SSM). In sensul prezentelor instructiuni , prin termenul de utilizare se intelege suma operatiilor si transformarilor pe care le sufera oxigenul si azotul pana la gura(orificiul , gaura , robinetul ,duza) de unde urmeaza a fi utilizate in alte activitati cum ar fi:sudura , metalurgie , fabricarea sticlei , medicina , chimie etc. 2.CONTINUT. Art.2. Instructiunile-cadru de securitate si sanatate in munca (SSM) in activitatea de fabricare , stocare , transport si utilizare a oxigenului si azotului cuprind principalele masuri tehnice si organizatorice de prevenire si protectie impotriva producerii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale in activitatile respective. Ele se refera la procesele tehnologice si operatiile care intervin in activitatile pentru fabricarea , stocarea ,transportul si utilizarea oxigenului si azotului si la toate componentele sistemului de munca generatoare de factori de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. Prevederile de securitate si sanatate in munca(SSM) , la fabricarea oxigenului prin electroliza apei sunt prezentate in instructiunile-cadru referitoare la fabricarea hidrogenului. 3.DOMENIU DE APLICARE.
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

Art.3. Prezentele instructiuni-cadru se aplica tuturor agentilor economici care desfasoara activitati de fabricare , stocare , transport si utiliyare a oxigenului si azotului. 4.PREVEDERI SPECIFICE.

Art.4. Unitatile au obligatia de a elabora , prin efort propriu sau prin colaborare cu institutii de specialitate , instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca(SSM) pentru uz intern care sa detalieze si sa completeze prezentele instructiuni-cadru , tinand cont de particularitatile locale la fabricarea , stocarea , transportul si utilizarea oxigenului si azotului gazos sau lichid. Art.5. Iesirile din incaperile sau locurile in care se produce , comprima , transvazeaza , depoziteaza si evapora oxigen si azot , trebuie sa fie in asa fel dispusse incat sa permita o evacuare rapida a personalului in caz de pericol.Caile de evacuare vor fi mentinute in permanenta libere , iar usile se vor deschide spre exterior. Art.6. Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie(E.I.P.) , se va face conform reglementarilor legale in vigoare. Art.7. Personalul care lucreaza la instalatii si cu recipiente de oxigen si azot va avea imbracamintea si mainile curate , fara urme de uleiuri sau grasimi. Art.8. Personalul care lucreaza la fabricarea , stocarea , transportul si utilizarea oxigenului si azotului gazos sau lichid va fi numit prin decizie de catre , conducerea unitatilor , dupa ce a fost instruit special asupra proprietatilor oxigenului si azotului , problemelor tehnologice si a prevederilor de securitate si sanatate in munca referitoare la aceste activitati. Art.9. Este interzis accesul persoanelor straine in unitatile si instalatiile de oxigen si azot , cu exceptia personalului de control autorizat si a persoanelor autorizate de unitate si insotite de un reprezentant al acesteia.Beneficiarii au acces
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

numai pana la locurile de predare-primire a recipientelor butelii de oxigen sau azot. 4.1.Fabricarea oxigenului si azotului prin fractionarea aerului lichefiat.

A.Priza si filtrul de aer. Controlul prizei si filtrului de aer.

Art.10. Priza si filtrul vor fi mentinute permanent in stare de functionare.In acest scop , saptamanal se vor controla si , daca este cazul , se vor curata priza si filtrul.In cazul in care instalatia este prevazuta cu un singur filtru , pentru controlul acestuia se va opri in prealabil compresorul.In cazul in care sunt mai multe filtre in paralel , controlul se va face individual , dupa deconectarea filtrului respectiv. Art.11. Controlul si curatirea prizelor si filtrelor se va face in conformitate cu prevederile din Cartea tehnica a instalatiei , elaborata d efurnizor.

B.Compresoare de aer. Ungerea compresoarelor de aer. Art.12. Pentru ungerea compresoarelor de aer se va utiliza numai ulei de calitatea si in cantitatea prescrisa in Cartea tehnica a instalatiei.Punctele de ungere vor fi marcate prin vopsire pe compresor si pe schema de ungere afisata in sala compresoarelor. Art.13. Lubrifiantii se vor pastra numai in vase inchise si numai intr-o magazie special construita in acest scop. Punerea in functiune.
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

Art.14. Inaintea pornirii compresorului se va verifica starea lui si i se va asigura ungerea si racirea. Art.15. In timpul functionarii compresorului se supravegheaza permanent aparatele de masura a temperaturii apei de racire.Temperaturile masurate vor fi inregistrate din ora in ora in registrul pentru evidenta functionarii. Art.16. Este interzisa repunerea in functiune a compresorului , daca acesta se opreste in cazul intrarii in functiune a sistemului automat de oprire la intreruperea circuitului de racire.Repunerea in functiune a compresorului se va executa numai dupa remedierea defectiunii si racirea compresorului.Orice oprire sau pornire se va nota in registrul de evidenta a functioanarii compresoarelor , specificandu-se cauza opririi. Art.17. Pentru prevenirea pericolului datorat patrunderii apei de racire in cilindrii , se va urmari ca in apa de racire sa nu existe spuma. Art.18. In timpul functionarii compresorului se vor urmari temperaturile si presiunile masurate ale gazului , care vor fi notate din ora in ora in registrul de evidenta a functionarii instalatiei. Art.19. Se interzice orice interventie la compresor , in timpul functionarii acestuia. Art.20. In cazul in care , in timpul functionarii compresorului , se constata dereglari sau defectiuni , acesta se va opri si se va reduce la zero presiunea in instalatie. Art.21. In cazul in care umplutura din decarbonatoare sau scrubere se murdareste cu ulei antrenat de aerul din compresor , ea trebuie curatata prin spalare. Purjare. Art.22. Pentru evitarea patrunderii uleiului si a apei in instalatii , separatoarele de apa si ulei , prevazute inaintea uscatoarelor de aer , precum si
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

scruberele si decantoarele trebuie sa fie purjate la intervalele prevazute in Cartea tehnica a instalatiei. C.Purificarea si uscarea aerului. Art.23. Inaintea introducerii adsorbantului(silicagel , aluminogel ,etc) in coloanele de uscare , acesta se va cerne , astfel incat granulatia lui sa fie cea prescrisa de furnizorul instalatiei. Art.24. Filtrele pentru retinerea silicagelului existent pe conducta de evacuare a aerului din uscatoare se vor curata si verifica periodic , in conformitate cu Cartea tehnica a instalatiei. Art.25. Regenerarea adsorbantului din uscator se va face la temperatura , presiunea si debitul stabilit in Cartea tehnica a instalatiei. Art.26. Dupa regenarea adsorbantului , acesta se va raci lent pana la temperatura prescrisa , inainte de a comuta coloana de uscare in circuitul de aer. Art.27. Adsorbantul trebuie sa fie inlocuit cand nu mai poate fi regenerat sau cand granulatia lui devine mai mica decat cea prevazuta in Cartea tehnica a instalatiei. Art.28. La exploatarea regeneratoarelor pentru uscarea aerului , se va urmari functionarea corespunzatoare a supapelor comandate de la capatul cald , a supapelor automate de la capatul rece si a supapelor de egalizare. Art.29. Incalzirea ventilelor se va face numai cu aer cald( fara urme de ulei) , abur sau apa calda curata. Art.30. Instalatia de purificare a aerului se va revizui si curata periodic , in conformitate cu Cartea tehnica a instalatiei. Adsorberele de acetilena se vor comuta , incalzi si regenera in conformitate cu instructiunile din Cartea tehnica a instalatiei. D.Instalatia de racire(detentor)
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

Ungerea detentoarelor. Art.31. Ungerea detentoarelor se va face cu ulei de calitatea si in cantitatea prescrisa de furnizorul instalatiei . Art.32. Supapele de siguranta ale detentoarelor trebuie purjate periodic.Se va avea grija sa nu inghete si se vor curata periodic de bruma sau gheata depusa. Pornirea detentorului

Art.33. Inaintea pornirii se va verifica sistemul de ungere al detentorului. Art.34. Admisia aerului comprimat in detentor se va face numai dupa ce detentorul a ajuns la turatia de regim. Art.35. Functionarea detentoarelor va fi astfel reglata incat lichefierea aerului sa nu se produca in masina. Oprirea detentoarelor

Art.36. La oprirea detentorului se deschide prima data robinetul de aerisire si apoi se inchide imediat admisia aerului comprimat. Pornirea turbodetentorului.

Art.37. Inaintea pornirii turbodetentorului , conductele de alimentare se vor sufla cu aer pentru evacuarea eventualelor impuritati , a umiditatii si i se va verifica sistemul de ungere. Art.38. Daca turbodetentorul este cuplat direct cu turbocompresorul , se pune in functiune mai intai turbocompresorul , apoi se deschide admisia aerului in turbodetentor. Art.39. In timpul functionarii turbodetentorului se vor supraveghea , in permanenta , presiunea , temperatura si nivelul uleiului din rezervor , temperatura
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

lagarelor , temperatura aerului la intrarea si iesirea din turbodetentor( aceasta se tine cu 2-3C mai ridicata decat temperatura de lichefiere a aerului la presiunea aerului din turbodetentor) , rezistenta pe filtrul turbodetentorului si circulatia apei de racire.In cazul aparitiei zgomotelor sau vibratiilor neobisnuite se va opri instalatia. Evacuarea impuritatilor

Art.46. Aerul aspirat in instalatiile de oxigen si azot care lucreaza prin separarea aerului , trebuie sa fie lipsit de impurificari periculoase de hidrocarburi si in special de acetilena.Acetilena si sulfura de carbon trebuie sa fie separate si evacuate continuu , in comformitate cu prevederile din Cartea tehnica elaborata de furnizorul instalatiei.In functie de valorile atinse de concentratiile de impuritati , se iau masuri corespunzatoare. Art.47. Toate piesele si sculele care pot veni in contact cu oxigenul , chiar si numai temporar sau intamplator , trebuie degresate si uscate inainte de montare sau utilizare si ferite permanent de ulei si orice grasimi sau materii combustibile. Art.48. Lubrifiantii utilizati vor fi de calitatea si in cantitatea prescrisa in Cartea tehnica a instalatiei.Se admite utilizarea de lubrifianti asimilati in conditiile legale. Art.49. Se interzice depozitarea , chiar si numai temporara , in spatiile cu instalatii sau recipiente de oxigen , a oricarui material combustibil. Art.50. Analizele de laborator pentru verificarea continutului d eulei , acetilena , sulfura de carbon etc , se vor executa in conformitate cu instructiunile din Cartea tehnica a instalatiei. Art.51. In cazul in care prin analize se constata o depasire a continutului maxim admis de impurificari , se vor lua imediat masurile de remediere indicate in instructiunile din Cartea tehnica a instalatiei( incalzire , suflare , schimbare adsorbant , etc. De asemnea , se va determina si inlatura cauza care duce la impurificarea aerului aspirat in instalatie. Art.52. Este interzisa exploatarea instalatiei in cazul in care sunt decuplate aparatele de protectie impotriva acumularii acetilenei sau a altor substante
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

explozive( filtrul-adsorber de aer lichid , adsorber de oxigen lichid , vaporizator rapid , condensator-vaporizator). Art.53. Condensatorii instalatiilor de separare trebuie sa functioneze permanent in regim umed. Art.54. Aparatele in care se concentreaza substante explozive (filtru-adsorbant de aer lichid ,adsorber de oxigen lichid , vaporizator rapid , condensatorvaporizator) vor fi incalzite periodic , conform instructiunilor de exploatatare. Art.55. Se interzice determinarea cu ajutorul tigarilor aprinse sau cu foc deschis a naturii gazelor care scapa din neetanseitati. Art.56. In cazul regenerarilor sau racirilor cu azot , nu se admite eliminarea acesora in hala sectiilor , ci in exterior. Art.57. Obligatoriu , cel putin o data pe saptamana sau inainte de golirea oricarui lichid , colectorul de scurgere si prevaporizatorul rapid vor fi incalzite si suflate. Art.58. Nu se admite functionarea blocului peste presiunea de lucru inscrisa in instructiunile de exploatare ale furnizorului. Art.59. Este interzisa folosirea aparatelor de masura si control defecte sau cu termen de verificare metrologic depasit. Art.60. Se vor utiliza manometre verificate si sigilate , iar pentru oxigen si aer lichid se vor utiliza manometre vopsite albastru si avand inscriptia OXIGEN. Art.61. Supapele de siguranta se vor regla la presiunea prescrisa in instructiunile de exploatare ale furnizorului si se vor sigila. Art.62. In cazul purjarii sau deschiderii unor ventile , personalul de deservire va actiona numai din lateral. Art.63. Carcasele aparatelor , flansele etc. trebuie legate la instalatia de punere la pamant , pentru eliminarea incarcaturii electrostatice. F.Compresoare de oxigen si azot.

Art.64. La compresoarele cu pistoane unse cu apa , se va regla debitul apei de racire astfel incat temperaturile finale sa nu depaseasca limitele prevazute in Cartea tehnica a instalatiei.
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

Art.65. Cilindrii comprsoarelor cu pistoane unse cu apa se vor unge numai cu apa distilata sau cu apa dedurizata in compozitia careia intra si glicerina.Apa utilizata va fi curata si fara impuritati.Mansetele pistoanelor vor fi degresate. Art.66. Compresoarele cu o putere efectiva de pana la 3,67 KW (5 CP) si a caror presiune finala de comprimare nu depaseste 300 bar pot fi unse cu un amestec de apa distilatacu glicerina intr-un raport de 10:1. Art.67. La compresoarele cu autolubrifiere se va avea grija ca uleiul sa nu patrunda in cilindri. Art.68. In cazul in care presgarniturile devin neetanse se va opri compresorul. Pornirea compresorului.

Art.69. Inaintea punerii in functiune a compresorului , se va verifica buna functionare a instalatiilor anexe si a dispozitivelor de siguranta prevazute in Cartea tehnica a instalatiei. Art.70. Pornirea turbocompresoarelor pentru oxigen sau azot se va face cu aer fara urme de ulei sau cu azot din interior spre exterior prin sistemul de etansare(labirint). G.Recipiente-butelii pentru oxigen si azot. Primirea recipientelor-butelie.

Art.74. La primirea recipientelor butelie pentru umplere , o persoana autorizata( instruita si numita prin decizie in acest scop) va verifica fiecare recipient in parte si nu va admite sa fie umplute recipientele la care se constata: a) la inscriptionare: - lilsa inscriptiei sau inscriptie incompleta;
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

- depasirea scadentei verificarii ; - nepotriviri intre valoarea presiunii de incarcare indicata pe butelie si presiunea gazului din rezervorul de stocare; - rectificari ale inscriptiilor poansonate;

b) la partile exterioare: - peretii prezinta lovituri ,deformari ,taieturi , coroziuni avansate sau orice alta degradare care poate periclita siguranta functionarii; - urme de ulei pe pereti si pe robinete; - robinet cu ventil defect sau incomplet; - incercari de sudura pe corpul recipientului; - lipsa sau deteriorarea capacului de protectie sau a inelelor de protectie de cauciuc; - vopsirea nu corespunde prescriptiilor; c) la interior: -lipsa presiunii remanente; -prezenta altui gaz in recipient. Art.75. Recipientele-butelie al caror continut nu se cunoaste nu se vor controla organoleptic , ci numai cu aparatura specializata pentru gaze.Recipientele la care se constata ca gazul remanent este butan , etan ,etc. sau care nu mai prezinta presiune remanenta se vor trimite la atelierul de verificare pentru remedierea deficientelor. Art.76. In depozitul de recipiente-butelie goale se depoziteaza numai recipiente butelie admise pentru umplere. Art.77. In cazul demontarii robinetelor infundate sau deformate se va lucra cu atentie , luandu-se toate masurile de precautie pentru prevenirea ejectarii robinetului. Spalarea recipientelor butelie.

INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

Art.78. Spalarea recipientelor-butelie se face cu solutie de hidroxid de sodiu 10% pana cand solutia care se scurge din recipient este curata. Verificarea recipientelor-butelie.

Art.79. Dupa spalare , verificarea interioara a recipientelor butelie se executa cu ajutorul unui bec electric alimentat la tensiunea de 12V. Art.80. Din sase in sare luni recipientele butelie vor fi golite de apa , iar data evacuarii apei se poansoneaza pe postament. Incercarea recipientelor-butelie.

Art.81. Recipientul care urmeaza sa fie incercat la presiune se introduce in boxa speciala , se umple complet cu apa , se aseaza in pozitie verticala si se asigura impotriva rasturnarii prin legare cu lantul. Art.82. Pompa , racordurile si manometrele montate in exteriorul boxei de incercare se vor mentine in stare de functionare si etansare corecta. Art.83. Se interzice accesul in boxa de incercare , atat timp cat recipientul este sub presiune. Art.84. Robinetele cu ventil ale recipientelor-butelie nu se ung.Ele se vor feri de ulei sau alte substante grase. Art.85 . Pentru etanseizarea imbinarii filetate dintre recipient si robinet se permite numai utilizarea unui chit preparat din litarga (oxid de plumb) cu apa distilata , apa de sticla(silicat de sodiu) banda de teflon sau cositorire. Vopsirea recipientelor-butelie. Art.86. Vopsirea si inscriptionarea se executa conform reglementarilor tehnice , legale in vigoare(albastru pentru oxigen si argintiu pentru azot) , dupa
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

incercarea recipientului si in asa fel incat inscriptionarile sa fie usor citite.Nu se va utiliza vopsea cu ulei. Art.87. Se interzice vopsirea recipientelor butelie cand acestea se afla sub presiune. Art.88. Pentru vopsire ,recipientul-butelie se amplaseaza in nisa pe un suport rotativ. Art.89. Vopsirea se face din afara nisei , prin pulverizare. Art.90. Se interzice accesul persoanelor straine in boxele de umplere. Incarcarea recipientelor-butelie. Art..91. Dupa ce recipientele -butelie se aseaza in pozitie verticala pe carucioarele platforma , se asigura cu lanturi impotriva caderii. Art.92. Recipientele-butelie cu oxigen utilizate vor avea inscriptionate cu vopsea alba pe corpul buteliei si , poansonat pe suportul recipient , numele firmelor proprietare.Astfel de recipiente-butelie incarcate cu oxigen , vor fi returnate numai la firma proprietara.Aceste recipiente butelie incarcate cu oxigen nu vor fi distribuite in alte ramuri de activitate si in alte scopuri. Art.93. Recipientele-butelie introduse in boxe , pentru umplere , se racordeaza la conductele flexibile ale distribuitorului , dupa care se deschid robinetele cu ventil ale recipientelor. Art.94. Robinetul de admisie a oxigenului sau a azotului in distribuitor se va deschide incet numai dupa primirea semnalului dat de operatorul din sala compresoarelor de oxigen sau azot , dupa care se paraseste incaperea si se inchide usa boxei. Art.95. Cand presiunea oxigenului sau azotului a ajuns la 75...100 bar ,operatorul va controla , dupa zgomotul produs de oxigen sau azot la trecerea acestuia prin robinete si incalzirea recipientelor , daca umplerea acestora se face normal.Dupa efectuarea controlului , va parasi boxa si va inchide usa acesteia. Art.96. In cazul in care se constata ca la unul sau mai multe recipiente-butelie
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

nu patrunde oxigenul sau azotul (nu se incalzeste) , se izoleaza recipientulbutelie respectiv prin inchiderea ventilului de pe racordul distribuitor si a robinetului cu ventil al tubului , se scoate tubul si se trimite la atelierul de reparatii. Art.97. Daca in timpul umplerii , unul sau mai multe recipiente-butelie se incalzesc in asa masura incat nu permit atingerea lor cu mana , se va deschide robinetul complet.Daca se intampla ca robinetul sa fie blocat recipientul-butelie va fi izolat si trimis la atelierul de reparatii. Terminarea incarcarii.

Art.98. Cand manometrul montat in exteriorul boxei indica atingerea presiunii de umplere prescrise sau declanseaza alarma , se inchide incet robinetul de admisie de pe conducta boxei si se anunta sala compresoarelor de oxigen sau azot.Numai dupa efectuarea acestor operatii se permite deschiderea usii boxei. Art.99. Dupa inchiderea robinetelor cu ventil ale recipientelor , se deschide robinetul de descarcare a distribuitorului si se observa indicatorul manometrului.Se permite desfacerea conductelor flexibile de racord numai dupa scaderea la zero a presiunii din distribuitor. Evacuarea recipientelor.

Art.100. Inaintea evacuarii recipientelor-butelie pline din boxa de umplere , se vor monta capacele de protectie pe robinete. Art.101. Etanseitatea instalatiei de umplere a recipientelor se va verifica prin aplicarea unei solutii de sapun neutru.

INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

Art.102. Remedierea neetanseitatii se va face numai dupa inchiderea admisiei oxigenului sau azotului si descarcarea instalatiei. Deficiente la incarcare. Art.103. In cazul in care in timpul umplerii se aprinde robinetul cu ventil al unui recipient-butelie , se va opri imediat alimentarea cu oxigen , efectuandu-se urmatoarele manevre: - se inchide robinetul de admisie a oxigenului in distribuitor; - se inchide robinetul principal al conductei de oxigen sub presiune si se transmite semnalul la sala compresoarelor; - se inchid robinetele cu ventil ale tuturor recipientelor racordate; - se evacueaza oxigenul din distribuitor. Inregistrarea recipientelor-butelie.

Art.104. Pentru umplerea recipientelor-butelie trebuie ca firmele beneficiare de oxigen sa completeze un aviz de expediere , in care sa fie trecute seria de fabricatie a tubului , numarul de tuburi si natura tubului din fiecare recipient. Art.105. Firmele care incarca recipiente- butelie vor avea un registru pentru fiecare tip de gaz imbuteliat si numerotat in care se va indica: data incarcarii; numarul de fabricatie a tubului; data verificarii si scadenta; presiunea de incarcare.

Art.106. Pentru firmele ce incarca butelii cu mai multe feluri de gaze , pentru fiecare gaz trebuie tinut un registru snuruit si numerotat.

4.2. Transportul oxigenului sau azotului.


INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

A.Autocisterne.

Art.107. Conducatorii de autocisterne sunt obligati sa asigure o intretinere exemplara a acestora , din toate punctele de vedere si sa comunice sefilor lor ierarhici fiecare neregula constatata. Art.108. Toate accesoriile ca: pompa de transvazare , furtunurile de racord , sculele aferente autocisternei trebuie sa fie in stare corespunzatoare , curate si lipsite de grasimi. Art.109. Conducatorul autocisternei va consemna in registrul de bord toate defectiunile , anomaliile si interventiile efectuate la autocisterna utilizata la transportul oxigenului.Registrul va cuprinde , de asemenea , si instructiuni de exploatare si de securitate a muncii. Art.110. In timpul transportului , conducatorul autocisternei si ajutorul lui trebuie sa respecte prevederile de securitate si sanatate in munca (SSM) , de aparare impotriva incendiilor , instructiunile de exploatare ale autocisternei , Codul rutier in vigoare si regulamentul de ordine interioara. Art.111. Operatiile de incarcare , descarcare si transport ale oxigenului si azotului lichid se vor face numai in prezenta conducatorului autocisternei si a ajutorului acestuia. Obligatiile conducatorului autocisternei la incarcare si descarcare.

Art.112. Pentru incarcarea si descarcarea autocisternei cu oxigen lichid sau azot lichid , aceasta se va manevra cu atentie la rampa de incaracre-descarcare , unde se va actiona frana de mana si se va opri motorul. Art.113. Pentru prevenirea deplasarii involuntare a autocisternei in timpul incarcarii , se vor aseza saboti la rotile din fata.
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

Art.114. Inainte de a racorda furtunul de umplere , se va conecta autocisterna la instalatia de legare la pamant a rampei. Art.115. Dupa ce s-au verificat , curatat si degresat piesele de legatura ale furtunului , respectiv racordul cisternei , se face racordarea furtunului la rezervor de catre personalul sectiei si la autocisterna de catre personalul de deservire a acesteia in prezenta sefului de schimb , conform instructiunilor de exploatare pentru depozit , respectiv pentru autocisterna. Art.116. Inainte de incarcare sau descarcare se cupleaza furtunul de evacuare a oxigenului sau azotului gazos al cisternei la conducta de preluare a oxigenului sectiei.In cazul in care sectia nu este prevazuta cu o conducta de preluare a oxigenului gazos , furtunul va fi orientat astfel evacuarea oxigenului sau azotului gazos sa se faca in conditiide securitate.Numai dupa aceea se deschide robinetul conductei de evacuare si se verifica presiunea zero a cisternei. Art.117. Se interzice efectuarea tranvazarii prin doua furtunuri imbinate cap la cap intre ele. Art.118. Furtunurile si racordurile acestora nu vor fi solicitate la tractiune. Art.119. Furtunurile nu vor fi supuse la deformari elastice cat timp sunt reci. Art.120 . Sub rampa de ventil a autocisternei si sub racordul de furtun al rezervorului se vor aseza tavi pentru captarea eventualelor scurgeri. Art.121. Manevrarea ventilelor se va face lent si treptat.Se interzice fortarea lor. Art.122. Remedierea scaparilor de oxigen sau azot lichid se va face numai dupa oprirea transvazarii si golirea elementelor care prezinta scapari. Art.123. Oxigenul sau azotul lichid se transvazeaza la o presiune de cel mult 2 bar. Art.124. Se interzice incarcarea autocisternei peste limita admisa marcata pe aparatura de masura(cantar). Art.125. In timpul transvazarii se interzic fumatul , pornirea motorului , lucrul cu foc , executarea de reparatii la autocisterna sau motor.Pornirea motorului este permisa numai dupa desfacerea racordurilor si evaporarea eventualelor scapari.
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

Art.126. Dupa incarcarea sau descarcarea autocisternei , se vor inchide ventilele in ordinea prescrisa in instructiunile de exploatare , apoi se trece la depresurizarea furtunului care va fi montat numai dupa evaporarea completa a oxigenului sau azotului lichid din interiorul acestuia. Art.127. Furtunurile se vor introduce cu atentie in tuburile lor de protectie care se incuie. Art.128. Se desface legatura la instalatia de punere la pamant. Art.129. Sculele utilizate la rampa de ventile se aseaza in ladita special destinata pentru acestea si se incuie. Art.130. Dupa verificarea rampei de ventile , aceasta se incuie , se indeparteaza tava asezata dedesubt , se scot sabotii de la roti si se scoate cu atentie cu atentie autocisterna de la rampa de incarcare. Art.131. Inainte de a incepe descarcarea autocisternei ,personalul statiei va opri circulatia din zona prin inchiderea barierelor. Art.132. La incarcarea si descarcarea autocisternei se vor respecta instructiunile de lucru ale autocisternei , pompei si rezervorului de stocare la aceste operatii. Art.133. Se verifica piesele de legatura ale furtunului si se realizeaza racordarea acestuia la autocisterna si rezervor.Se va avea grija ca furtunul sa nu se loveasca , sa nu se deformeze si sa nu se curbeze cu o raza mai mica de 1m. Art.134. Conectarea pompei la sursa de energie electrica se va face numai cu comutatorul pe pozitia circuit hidraulic deschis , iar pornirea pompei se va face numai de la pupitrul de comanda.Aceste operatii se executa de catre electricianul statiei de stocare. Art.135. Pornirea pompei se va face numai dupa racirea si umplerea ei cu oxigen sau azot lichid si numai in prezenta responsabilului numit de beneficiar. Art.136 . In tot timpul transvazarii se vor urmari parametrii tehnologici , respectiv presiunea si nivelul oxigenului sau azotului , atat la cisterna cat si la rezervorul de stocare , precum si modul de functionare a pompei. Art.137. In timpul transvazarii se va urmari in permanenta sa nu existe scapari de oxigen sau azot lichid.In cazul in care se constata scapari de oxigen sau de azot lichid , se va opri pompa si se vor lua masurile necesare pentru
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

remedierea defectiunilor.Repornirea pompei se va face numai dupa evacuarea totala a scaparilor si refacerea atmosferei din jur. Art.138. In cazul in care transvazarea oxigenului sau azotului lichid din autocisterna in rezervorul de stocare se efectueaza fara pompa , prin presiune , se va urmari in permanenta ca presiunea din autocisterna sa nu depaseasca 2 bar. Art.139. Dupa terminarea transvazarii se opreste pompa si se deconecteaza de la reteaua electrica. Art.140. Inainte de deplasarea autocisternei , se face legatura de la instalatia de legare la pamant , se indeparteaza tavile colectoare , se incuie usile rampei de ventile si se indeparteaza sabotii de la roti. Circulatia autocisternelor.

Art.141. Se interzice circulatia autocisternelor cu oxigen sau azot lichid pe timp de ceata , viscol , polei , pe drumuri accidentate sau cand acestea sunt acoperite cu cantitati mari de zapada. Art.142. Se interzice admiterea sau transportul persoanelor straine in cabina de conducere a autocisternei. Art.143. Se interzice stationarea autocisternelor incarcate in localitati , locuri publice sau locuri de parcare. Art.144. Pe tot traseul , autocisterna incarcata va avea girofarul in functiune. Art.145. Rampa de ventile a atocisternei , furtunurile de racord si sculele vor fi incuiate atat timp cat nu sunt utilizate la transvazare. Art.146. In timpul functionarii se va urmarii permanent presiunea din autocisterna care nu va depasi presiunea limita admisa(2 bar). Art.147. In cazul in care se constata cresterea presiunii din autocisterna peste limita admisa , se va duce autocisterna pe un drum lateral , fara circulatie , departe de locuinte , surse de foc , scantei , materiale inflamabile etc . si dupa oprirea motorului , se va evacua oxigenul sau azotul gazos in atmosfera pana la scaderea presiunii sub valoarea limita.Se vor cerceta cauzele cresterii presiunii si se vor executa interventiile necesare.
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

Art.148. Se interzice eliminarea din autocisterna a oxigenului gazos in timpul alimentarii cu carburanti sau lubrifianti. Masuri de siguranta la defectiuni aparute in timpul transportului autocisternei incarcate.

Art.149. In cazul in care la autocisterna se vor constata scurgeri de oxigen sau azot lichid se vor lua urmatoarele masuri: - se trece autocisterna pe un drum lateral neasfaltat , fara circulatie , sau in camp deschis , la cel putin 50 de m de sosea(se vor evita gramezile de nisip); - se opreste motorul; - se amplaseaza panouri indicatoare de securitate pe o raza de 50 de m si se evacueaza materialele combustibile aflate in aceasta zona; - se interzice apropierea persoanelor , focul deschis , fumatul si producerea de socuri in zona delimitata; - daca nu se poate remedia defectiunea , se va evacua oxigenul sau azotul lichid din autocisterna prin folosirea evaporatorului aferent , cu aerisirile deschise.Evacuarea lichidului prin evaporator se va face astfel incat presiunea din autocisterna sa nu depaseaca 2 bar;

Art.150. telefonic Art.151.

In cazul unei defectiuni la autocisterna , se va anunta imediat unitatea de care apartine , comunicandu-se urmatoarele: locul stationarii( soseaua, kilometrul) si felul de fectiunii; situatia incarcaturii ( cantitatea , presiunea etc); ce masuri se intreprind; numarul de circulatie al autocisternei; numele si prenumele celui care face comunicarea . La stationare in caz de pana , se vor lua urmatoarele masuri:

INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

- se va semnaliza pozitia autocisternei cu triunghiuri reflectorizante si girofar aprins; - se va interzice apropierea persoanelor straine; - se va evacua oxigenul sau azotul gazos , daca presiunea acestuia depaseste limita maxima admisa.(L.M.A). - daca este necesara remorcarea autocisternei incarcate , se va apela la organele politiei pentru insotirea autocisternei pana la locul de destinatie. Obligatiile conducatorilor de unitate care detin autocisterne pentru transportul oxigenului si azotului.

Art.152. Circulatia autocisternelor se va face numai pe drumuri dinainte stabilite si mentionate in foaia de parcurs..Pe cat posibil , se vor evita centrele aglomerate si drumurile cu circulatie intensa. Art.153. Pentru conducerea autocisternelor va fi admis numai personal cu activitatea efectiva in meseria de conducator auto de cel putin cinci ani vechime pentru categoria respectiva , selectionat si scolarizat special de catre detinatorii de autocisterne pentru oxigen sau azot. Art.154. Masinile care transporta oxigen sau azot trebuie sa fie carosate , sa fie prevazute pe obloane cu zebra si cu inscriptia TRANSPORT OXIGEN SAU AZOT , de asemenea , sa fie prevazute cu covor de cauciuc. Art.155. Se interzice plecarea in cursa a autocisternelor care prezinta defectiun i tehnice sau nu au fost verificate conform prescriptiilor din Cartea tehnica a autocisternei respective. Art.156. Utilizarea autocisternei se va face de catre conducator si ajutorul care trebuie si el sa posede carnet de conducere pentru categoria respectiva.

INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

Art.157. Se interzice incarcarea autocisternelor care prezinta aparate de masura si control , lipsa , defecte , necorespunzatoare sau neverificate metrologic. Art.158. La sosirea in fabrica de oxigen sau azot , seful de schimb va verifica starea autocisternei si va decide incarcarea sau neincarcarea acesteia. Art.159. Stationarea si gararea autocisternelor pentru oxigen sau azot lichid atat la proprietar cat si la beneficiar , se va face in locuri special amenajate(platforme betonate , curate , ingradite si prevazute cu instalatii de aparare impotriva incendiilor). Art.160. Autocisternele trebuie dotate cu o trusa de prim ajutor care va cuprinde si alcool 75% si oxicort. Art.161. Autocisternele trebuie sa fie dotate cu degresant , apa , sapun si prosop. B.Conducte pentru oxigen si azot. Curatarea conductelor.

Art.162. Inainte de montare se vor degresa si usca tevile.In afara de aceasta , tevile de otel se vor curata in interior de rugina.La fel se va proceda si cu accesoriile conductelor. Art.163. Se interzice vopsirea interioara a aparatelor , recipientelor , armaturilor si conductelor care vin in contact direct cu oxigenul. Art.164. Se interzice vopsirea exterioara a conductelor pentru oxigen lichid. C.Statii de imbuteliere recipiente-butelie . Art.165. Pardoseala rampelor se va mentine curata si nealunecoasa.Pe timp de iarna rampele se vor curata de zapada si gheata. D.Recipiente-butelie.

INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

Art.166. Incarcarea recipientelor butelie in vehicule se va face astfel incat robinetele lor sa se gaseasca in aceeasi parte( de preferinta pe partea dreapta).Recipientele vor fi stivuite in cel mult patru randuri si nu vor depasi inaltimea obloanelor.

Transportul recipientelor-butelie. Art.167. Se interzice transportul recipientelor-butelie in autobasculante , in autovehicule necorespunzatoare , in autovehicule cu bene basculante sau in remorci basculante. Art.168. Se interzice incarcarea si transportarea recipientelor -butelie de oxigen impreuna cu materiale combustibile , explozibile , substante grase sau care sunt incompatibile cu oxigenul. Art.169. In timpul transportului si manipularii recipientelor-butelie , trebuie sa se ia masuri impotriva caderii , lovirii sau murdaririi acestora. Art.170. In timpul stationarii , vehiculele care transporta recipiente-butelie incarcate trebuie supravegheate permanent.Conducatorii autovehiculelor in care se transporta recipiente-butelie incarcate cu oxigen sau azot trebuie sa fie instruiti asupra proprietatilor si pericolelor pe care le prezinta oxigenul si azotul. Art.171. Transportul persoanelor in autovehicule incarcate cu recipiente butelie de oxigen sau azot este permis numai in cabina conducatorului. Art.172. Se interzice descarcarea recipientelor-butelie din vehicule prin cadere libera Transportul recipientelor butelie in unitati.

Art.173. Pe distante scurte(intre sectiile unitati) transportul reipientelor-butelie se face pe carucioare special constriute in acest scop. Art.174. Se interzice aruncarea , tararea sau rostogolirea orizontala a recipientelor-butelie , chiar si pe distante scurte.
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

Art.175. Transportarea recipientelor-butelie cu ajutorul instalatiilor de ridicat se permite numai daca recipientele sunt bine fixate in containere care permit o prindere sigura de carligul macaralei. Art.176. Se interzice transportul recipientelor butelie cu ajutorul instalatiilor de ridicat cu electromagnet de prindere. Art.177. Operatiile de incarcare si descarcare trebuie efectuate cu o deosebita atentie , luandu-se masurile necesare pentru prevenirea rostogolirii recipientelor intre ele sau cu alte corpuri. Art.178. Se permite deplasarea recipientelor-butelie pe distante scurte(cel mult 5 m) , de catre lucratori experimentati printr-o aplecare usoara si rostogolire a lor in aceasta pozitie pe postament.

4.3.Depozitarea oxigenului si azotului. A.Rezervoare cu clopot. Intretinere Art.179. Apa de inchidere trebuie sa fie curata , fara urme de ulei sau grasimi si ferita de inghet pe timpul rece.Se interzice folosirea flacarii pentru dezghetare. Art.180. Ghidajele partii mobile trebuie sa functioneze conform prevederilor tehnice chiar si in conditii atmosferice nefavorabile.Pentru ungerea ghidajelor se vor utiliza numai lubrifianti de calitatea si in cantitatea prescrisa de fabricant. Art.181. Se interzice incarcarea neuniforma a clopotului.In cazul incarcarii clopotului cu greutati suplimentare , acestea se vor asigura impotriva deplasarii. B.Baterii de recipiente-butelie. Intretinere.

INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

Art.182. Recipientele butelie care formeaza o baterie de recipiente si care nu sunt scoase din baterie la incarcare sau descarcare se vor verifica periodic , interior , la cel mult 3 ani. Art.183. Recipientele-butelie amplasate culcat in baterie se vor roti dupa fiecare verificare , , astfel incat sa fie prevenita coroziunea locala. C.Statii de stocare evaporare a oxigenului sau azotului lichid. Intretinere.

Art.184. Depozitarea si distribuirea aerului lichid , a oxigenului sau azotului se vor face cu atentie si numai in recipiente cu izolatie si protectie speciala , ferindu-se de orice loviri sau incalziri peste temperatura de lichefiere. Art.185. Piesele de schimb , garniturile si accesoriile utilizate in statiile de stocare a oxigenului vor fi degresate inaintea folosirii lor. Art.186. Toate materialele utilizate la intretinere si interventii (carpe , degresant ,etc) vor fi curate. Art.187. Se interzice depozitarea in incinta statiei a altor piese sau materiale , in afara celor necesare si indicate. Art.188. Se interzice lasarea nesupravegheata a statiei , chiar si pentru putin timp. Art.189. Se interzice accesul persoanelor neautorizate in incinta statiei. Art.190. Curatenia statiei trebuie mentinuta in mod exemplar , in caz de nevoie , de va spala pavimentul cu degresant. Art.191. Pe timp de iarna , drumul de acces si platforma statiei trebuie sa fie curatate de zapada.In caz de polei , pe drumul de accces se va presara sare.Se interzice utilizarea in acest scop a nisipului , cenusii , rumegusului sau a oricarui alt material poros sau de natura organica. Art.192. Rezervoarele de stocare pentru oxigen sau azot lichid se vor umple numai cu cantitatea prevazuta in cartea tehnica a utilajului.Daca s-a introdus in
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

rezervor o cantitate mai mare de oxigen , sau azot lichid , , surplusul se va evacua imediat in atmosfera. Art.193. Se va verifica periodic strangerea presgarniturilor ventilelor si , daca se constata ca acestea sunt umede , se vor inlocui cu altele originale , curate , degresate si uscate. Art.194. Pentru eliminarea reziduurilor , rezervoarele se vor curata periodic , in conformitate cu prescriptiile de exploatare si in funtie de cantitatea de oxigen sau azot vehiculata. Art.195. In cazul in care se constata urme de ulei la rezervorul de oxigen ,in sistemul de conducte sau pe armaturi , atunci rezervorul , conductele si armaturile vor fi supuse unei spalari cu degresant , urmata de o suflare cu gaz inert pana la uscarea completa. Art.196. Ca agent termic se vor utiliza , la evaporatoarele calde numai fluide care nu pot produce reactii periculoase in contact cu oxigenul sau azotul si care nu au o actiune coroziva asupra materialului evaporatorului. Art.197. Se va verifica periodic functionarea organelor de inchidere care se manevreaza rar. Pompe pentru oxigen si azot lichid. Art.198. Pompa pentru transvazarea oxigenului sau azotului lichid se va amplasa in aer liber langa rezervorul de stocare sau pe autocisterna. Art.199. Se interzice pornirea pompei , inaintea racirii si a amorsarii ei cu oxigen sau azot lichid. Art.200. Se interzice functionarea pompei in gol.Trebuie sa fie asigurata alimentarea permanenta cu lichid a pompei. Art.201. Se interzice orice interventie la pompa , in timpul cat aceasta este in functiune sau se gaseste la temperaturi scazute. Art.202. Statia trebuie dotata cu post pentru interventii in caz de incendiu. Obligatiile detinatorilor de spatii de stocare a oxigenului sau azotului.

INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

Art.203. Statia de oxigen sau azot lichid va fi dotata cu un numar suficient de tavi etanse , confectionate din otel inoxidabil , pentru captarea eventualelor scurgeri de oxigen sau azot lichid la operatia de transvazare. Art.204. In incaperea statiei trebuie sa se afiseze la loc vizibil: -schema de functionare a statiei; - instructiunile proprii de lucru; - instructiunile de securitate a muncii si prim-ajutor. - instructiunile de aparare impotriva incendiilor. Art.205. Statia trebuie sa fie dotata cu telefon. Art.206. Statia va fi dotata cu un post de prim-ajutor cu materiale necesare din care sa nu lipseasca alcool etilic 75% si oxicort pentru tratarea arsurilor provocate de contactul cu oxigenul sau azotul lichid. Art.207. In incaperea statiei trebuie amenajat un post de spalare cu degresant.Vasele cu degresant vor fi folosite si pentru aprovizionarea personalului autocisternei. Art.208. Sculele necesare pentru interventii trebuie sa fie confectionate din materiale neferoase sau lemn si trebuie sa fie degresate inaintea folosirii lor. Art.209. Toate piesele d eschimb , garniturile , accesoriile si sculele folosite la statia de oxigen sau azot lichid se vor pastra in stare de curatenie , in cutii inchise sau rastele special amenajate. D.Depozitarea recipientelor-butelie. Art.210. Recipientele-butelie pline sau goale vor fi depozitate cu capacul de la racordul robinetului si capacul d eprotectie insurubate. Art.211. Recipientele-butelie goale si recipientele-butelie pline se depoziteaza in depozite separate , in pozitie verticala , in grup de 20-25 bucati si trebuie asigurate impotriva caderii.
INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.

Art.212. Se interzice depozitarea recipientelor in locuri umede sau in mediu cu actiune coroziva asupra materialului din care este construit recipientul. Art.213. Se interzice depozitarea recipientelor-butelie in spatii liber accesibile , pe scari , culoare , ganguri sau camere cu circulatie de persoane. Art.214. Se interzice depozitarea recipientelor butelie de oxigen pline sau goale impreuna cu materiale sau fluide inflamabile sau incompatibile cu oxigenul. Art.215. Se interzice depozitarea recipientelor pline impreuna cu cele goale. Art.216. In timpul depozitarii se vor feri recipientele butelie de intemperii , precum si de incalzirea excesiva(peste 40C). Art.217. Recipientele-butelie incarcate , aflate in incaperi trebuie sa fie amplasate la cel putin 1 m distanta de radiatoare de incalzire sau alte aparate incalzitoare si la o distanta d ecel putin 10 m fata de sursa de caldura cu foc deschis sau sobe. Art.218. Intre grupele de recipiente-butelie , precum si intre acestea si peretii depozitului trebuie sa fie treceri libere , pentru circulatie , cu o latime de cel putin 1,5 m. Art.219. Distanta dintre recipientele-butelie depozitate si boxele de umplere trebuie sa fie de cel putin 2 m.Recipientele vor fi astfel dispuse incat sa nu fie stingherita iesirea personalului in caz de pericol. Art.220. Proba hidraulica a recipientelor-butelie se executa numai intr-o boxa speciala cu pereti rezistenti , continui si inalti de 2,00-2,30 m , a carei iesire nu va fi indreptata catre locurile de munca din atelier.

INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI INSTRUCTIUNI CADRU DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA PENTRU FABRICAREA , STOCAREA , TRANSPORTUL SI UTILIZAREA OXIGENULUI SI AZOTULUI.