Sunteți pe pagina 1din 9

LEGE 2 01/02/2013 C.T.C.E. P.

Neamt - LEGIS
LEGE nr. 2 din 1 februarie 2013
privind unele msuri pentru degrevarea instantelor judectoresti, precum si pentru pregtirea punerii
naplicareaLegiinr.134/2010 privind Codul de procedur civil
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORULOFICIALnr.89din12Iebruarie2013
Data intrarii in vigoare : 15 februarie 2013
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
CAP.I
ModiIicarea si completarea unor acte normative n vederea degrevrii instantelor judectoresti
SECTIUNEA 1
ModiIicarea si completarea Codului de procedur penal
ART.I
Codul de procedur penal, republicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 78 din 30
aprilie 1997, cu modiIicrile si completrile ulterioare, se modiIic si se completeaz dup cum
urmeaz:
1. La articolul 28`1, dup punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu urmtorul cuprins:
"6. solutioneaz cererile de strmutare, n cazurile prevzute de lege."
2. La articolul 28`2, dup punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu urmtorul cuprins:
"5. solutioneaz cererile de strmutare, n cazurile prevzute de lege."
3. La articolul 29 punctul 5, litera c) se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
"c) cererile de strmutare, n cazurile prevzute de lege;"
4. La articolul 55, alineatul 1 se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
"Art. 55. - nalta Curte de Casatie si Justitie strmut judecarea unei cauze de la curtea de apel
competent la o alt curte de apel, iar curtea de apel strmut judecarea unei cauze de la un tribunal
sau, dup caz, de la o judectorie din circumscriptia sa la o alt instant de acelasi grad din
circumscriptia sa, n cazul n care impartialitatea judectorilor ar putea Ii stirbit datorit
mprejurrilor cauzei, dusmniilor locale sau calittii prtilor, cnd exist pericolul de tulburare a
ordinii publice ori cnd una dintre prti are o rud sau un aIin pn la gradul al patrulea inclusiv
printre judectori ori procurori, asistentii judiciari sau greIierii instantei. Strmutarea judecrii unei
cauze de la o instant militar competent la o alt instant militar de acelasi grad se dispune de
Curtea Militar de Apel, Iiind aplicabile, n mod corespunztor, prevederile prezentei sectiuni
privind strmutarea judecrii cauzei de ctre curtea de apel."
5. La articolul 56, alineatul 1 se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
"Art. 56. - Cererea de strmutare se adreseaz naltei Curti de Casatie si Justitie sau curtii de apel
competente si trebuie motivat. nscrisurile pe care se sprijin cererea se altur la aceasta, cnd
sunt detinute de partea care cere strmutarea."
6. La articolul 57, alineatele 1 si 2 se modiIic si vor avea urmtorul cuprins:
Pagina 1
LEGE 2 01/02/2013 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS
"Art. 57. - Presedintele curtii de apel competente cere, pentru lmurirea instantei, inIormatii de la
presedintele instantei ierarhic superioare celei la care se aIl cauza a crei strmutare se cere,
comunicndu-i totodat termenul Iixat pentru judecarea cererii de strmutare.
nalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competent a solutiona cererea, cnd aceasta
este instanta ierarhic superioar, solicit inIormatii Ministerului Justitiei."
7. La articolul 58, alineatul 2 se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
"n inIormatiile trimise naltei Curti de Casatie si Justitie sau curtii de apel se Iace mentiune
expres despre eIectuarea ncunostintrilor, atasndu-se si dovezile de comunicare a acestora."
8. La articolul 60, alineatele 1-3 si 6 se modiIic si vor avea urmtorul cuprins:
"Art. 60. - nalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competent solutioneaz cererea
de strmutare prin sentint motivat.
n cazul n care gseste cererea ntemeiat, nalta Curte de Casatie si Justitie dispune strmutarea
judecrii cauzei la o curte de apel nvecinat curtii de la care se solicit strmutarea, iar curtea de
apel dispune strmutarea judecrii cauzei la una dintre instantele din circumscriptia sa de acelasi
grad cu instanta de la care se solicit strmutarea.
nalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competent hotrste n ce msur se mentin
actele ndeplinite n Iata instantei de la care s-a strmutat cauza.
................................................................................
Sentinta prin care nalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competent dispune asupra
strmutrii nu este supus niciunei ci de atac."
9. Articolul 61 se modiIic si va avea urmtorul cuprins:

Art. 61. - Strmutarea cauzei nu poate Ii cerut din nou, aIar de cazul cnd noua cerere se
ntemeiaz pe mprejurri necunoscute naltei Curti de Casatie si Justitie sau curtii de apel
competente la solutionarea cererii anterioare sau ivite dup aceasta."
10. Articolul 61`1 se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
"Desemnarea altei instante pentru judecarea cauzei
Art. 61`1. - Procurorul care eIectueaz sau supravegheaz urmrirea penal poate cere naltei
Curti de Casatie si Justitie s desemneze o alt curte de apel dect cea creia i-ar reveni competenta
s judece cauza n prim instant, care s Iie sesizat n cazul n care se va emite rechizitoriul.
Procurorul care eIectueaz sau supravegheaz urmrirea penal poate cere curtii de apel
competente s desemneze un alt tribunal sau, dup caz, o alt judectorie dect cea creia i-ar reveni
competenta s judece cauza n prim instant, care s Iie sesizate n cazul n care se va emite
rechizitoriul.
Dispozitiile art. 55 alin. 1, art. 56 alin. 1 si 2 si art. 61 se aplic n mod corespunztor.
nalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competent solutioneaz cererea n camera de
consiliu,ntermende15zile.
nalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competent dispune, prin ncheiere motivat,
Iie respingerea cererii, Iie admiterea cererii si desemnarea, dup caz, a unei instante egale n grad cu
cea creia i-ar reveni competenta s judece cauza n prim instant, care s Iie sesizat n cazul n
caresevaemiterechizitoriul.
ncheierea prin care nalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competent solutioneaz
cererea nu este supus niciunei ci de atac."
11. La articolul 385`9 alineatul 1, punctul 1 se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
Pagina 2
LEGE 2 01/02/2013 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS
"1. n cursul judectii nu au Iost respectate dispozitiile privind competenta dup materie sau dup
calitateapersoanei;
12. La articolul 385`9 alineatul 1, punctul 2 se abrog.
13. La articolul 385`9 alineatul 1, punctul 6 se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
"6. judecata a avut loc n lipsa aprtorului, cnd prezenta acestuia era obligatorie;"
14. La articolul 385`9 alineatul 1, punctele 7-11 se abrog.
15. La articolul 385`9 alineatul 1, punctele 14-16 se modiIic si vor avea urmtorul cuprins:
"14. s-au aplicat pedepse n alte limite dect cele prevzute de lege;
15. nu s-a constatat gratierea sau n mod gresit s-a constatat c pedeapsa aplicat condamnatului a
Iost gratiat;
16. n mod gresit s-a dispus ncetarea procesului penal;"
16. La articolul 385`9 alineatul 1, punctele 17 si 18-21 se abrog.
17. La articolul 385`9, alineatul 3 se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
"Cazurile prevzute n alin. 1 pct. 1, 3-6, 13 si 14 se iau n considerare ntotdeauna din oIiciu, iar
cel de la pct. 15 se ia n considerare din oIiciu numai cnd a inIluentat asupra hotrrii n deIavoarea
inculpatului.
18. Dup articolul 385`10 se introduce un nou articol, articolul 385`10a, cu urmtorul cuprins:

Art. 385`10a. - La nalta Curte de Casatie si Justitie, completul de judecat examineaz


admisibilitatea recursului n camera de consiliu, Ir citarea prtilor. n cazul n care constat c
cererea de recurs este Iormulat mpotriva unei hotrri care nu este supus niciunei ci de atac, a
unei ncheieri care nu se atac dect odat cu Iondul, a unei hotrri pronuntate n recurs sau n
contestatie n anulare, dispune, prin ncheiere, respingerea cererii ca inadmisibil."
19. La articolul 385`15 punctul 2, literele c) si d) se modiIic si vor avea urmtorul cuprins:
"c) dispune rejudecarea de ctre instanta a crei hotrre a Iost casat, n cazurile prevzute n art.
385`9 alin. 1 pct. 3-6 si rejudecarea de ctre instanta competent, n cazul prevzut n art. 385`9
alin.1pct.1.
Cnd recursul priveste att hotrrea primei instante, ct si hotrrea instantei de apel, n caz de
admitere si dispunerea rejudecrii de ctre instanta a crei hotrre a Iost casat, cauza se trimite la
prima instant, dac ambele hotrri au Iost casate, si la instanta de apel, cnd numai hotrrea
acesteia a Iost casat.
n cazul n care admite recursul declarat mpotriva deciziei pronuntate n apel, instanta de recurs
desIiinteaz si hotrrea primei instante, dac se constat aceleasi nclcri de lege ca n decizia
recurat.
nalta Curte de Casatie si Justitie, dac admite recursul, cnd este necesar administrarea de
probe, dispune rejudecarea de ctre instanta a crei hotrre a Iost casat;
d) dispune rejudecarea de ctre instanta de recurs n cazurile prevzute n art. 385`9 alin. 1 pct.
12-16 si 17`2, precum si n cazul prevzut n art. 385`6 alin. 3."
ART.II
(1) Dispozitiile privind cazurile de casare prevzute n Codul de procedur penal, republicat, cu
Pagina 3
LEGE 2 01/02/2013 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS
modiIicrile si completrile ulterioare, n Iorma anterioar intrrii n vigoare a prezentei legi, rmn
aplicabile cauzelor penale aIlate n curs de judecat n recurs, inclusiv celor aIlate n termenul de
declararearecursului.
(2) Dispozitiile reIeritoare la strmutare, respectiv cele privind desemnarea unei alte instante din
Codul de procedur penal, republicat, cu modiIicrile si completrile ulterioare, precum si cu cele
aduse prin prezenta lege, se aplic numai cererilor de strmutare sau de desemnare a unei alte
instante cu care instantele au Iost sesizate dup intrarea n vigoare a prezentei legi.
SECTIUNEA a 2-a
ModiIicarea si completarea unor acte normative n materie contraventional si n materia
contenciosului administrativ si Iiscal
ART.III
Dup articolul 10 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tariIului de utilizare si
a tariIului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romnia, publicat n Monitorul OIicial al
Romniei, Partea I, nr. 82 din 1 Iebruarie 2002, aprobat cu modiIicri si completri prin Legeanr.
424/2002, cu modiIicrile si completrile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 10`1, cu
urmtorul cuprins:
Art. 10`1. - Prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobat cu
modiIicri si completri prin Legeanr.180/2002, cu modiIicrile si completrile ulterioare,
plngerea, nsotit de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei, se introduce la
judectoria n a crei circumscriptie domiciliaz sau si are sediul contravenientul."
ART.IV
Articolul109dinLegeanr.188/1999 privind statutul Iunctionarilor publici, republicat n
Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modiIicrile si completrile
ulterioare, se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
"Art. 109. - Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al Iunctionarului public sunt de
competenta sectiei de contencios administrativ si Iiscal a tribunalului, cu exceptia situatiilor pentru
care este stabilit expres prin lege competenta altor instante."
ART.V
Dup articolul 25 din Legea recunostintei Iat de eroii-martiri si lupttorii care au contribuit la
victoria Revolutiei romne din decembrie 1989, precum si Iat de persoanele care si-au jertIit viata
sau au avut de suIerit n urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987
nr. 341/2004, publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu
modiIicrile si completrile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 26, cu urmtorul
cuprins:
"Art. 26. - Prin derogare de la dispozitiile art.10alin. , cu modiIicrile
si completrile ulterioare, litigiile legate de aplicarea dispozitiilor prezentei legi, n care actiunea
este Iormulat n contradictoriu cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din
Decembrie 1989 sau Comisia parlamentar a revolutionarilor din decembrie 1989, se solutioneaz,
n Iond, de sectia de contencios administrativ si Iiscal a tribunalului, iar n recurs, de sectia de
contencios administrativ si Iiscal a curtii de apel."
ART.VI
Alineatul Legeanr.448/2006 privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 1 din
3 ianuarie 2008, cu modiIicrile si completrile ulterioare, se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
Pagina 4
LEGE 2 01/02/2013 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS
"(4) Deciziile emise de Comisia superioar pot Ii atacate la sectia de contencios administrativ si
Iiscalatribunalului,potrivitLegiicontenciosuluiadministrativnr.554/2004, cu modiIicrile si
completrile ulterioare, cererile adresate instantei Iiind scutite de taxa judiciar de timbru."
ART.VII
Legea cetteniei romne nr. 21/1991, republicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr.
576 din 13 august 2010, se modiIic si se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 19, alineatul (4) se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
"(4) Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobndire a cetteniei romne poate Ii
atacat, n termen de 15 zile de la data comunicrii, la Sectia de contencios administrativ si Iiscal a
Tribunalului Bucuresti. Hotrrea tribunalului poate Ii atacat cu recurs la Sectia de contencios
administrativ si Iiscal a Curtii de Apel Bucuresti."
2. La articolul 31, alineatul (6) se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
"(6) Ordinul de respingere a cererii de renuntare la cettenia romn poate Ii atacat, n termen de
15 zile de la data comunicrii, la Tribunalul Bucuresti. Hotrrea tribunalului poate Ii atacat cu
recurs la Sectia de contencios administrativ si Iiscal a Curtii de Apel Bucuresti."
3. La articolul 32, alineatul (7) se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
"(7) Ordinul poate Ii atacat, n termen de 15 zile de la data comunicrii, la sectia de contencios
administrativ si Iiscal a tribunalului de la domiciliul sau, dup caz, resedinta solicitantului. Dac
solicitantul nu are domiciliul sau resedinta n Romnia, ordinul poate Ii atacat, n acelasi termen, la
Sectia de contencios administrativ si Iiscal a Tribunalului Bucuresti. Hotrrea tribunalului este
deIinitiv si irevocabil."
4. Dup articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37`1, cu urmtorul cuprins:
"Art. 37`1. - Litigiile privind actele administrative, emise sau adoptate n aplicarea dispozitiilor
prezentei legi, altele dect cele prevzute de art. 19 alin. (4), art. 31 alin. (6) si art. 32 alin. (7),
precum si litigiile privind reIuzul nejustiIicat al emiterii acestor acte sunt de competenta sectiei de
contencios administrativ si Iiscal a tribunalului. Hotrrea pronuntat de tribunal poate Ii atacat cu
recurs la sectia de contencios administrativ si Iiscal a curtii de apel."
ART.VIII
Alineatul Legeanr.184/2001 privind organizarea si exercitarea proIesiei
de arhitect, republicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 771 din 23 august 2004, cu
modiIicrile si completrile ulterioare, se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
"(6) mpotriva hotrrii Comisiei nationale de disciplin, prin care s-a aplicat o sanctiune
disciplinar prevzut la alin. (2), se poate Iormula contestatie la instanta judectoreasc de
contencios administrativ competent, n termen de 30 de zile de la data comunicrii hotrrii."
ART.IX
Articolele 39 si 60 din Legeanr. pentrupunereanaplicareaLegiinr.134/2010privind
Codul de procedur civil, publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr. 365 din 30 mai
2012, cu modiIicrile ulterioare, se abrog.
ART.X
Alineatul (1) al articolului 20 din titlul VII "Regimul stabilirii si pltii despgubirilor aIerente
imobilelorpreluatenmodabuziv Legeanr.24 privind reIorma n domeniile propriettii
Pagina 5
LEGE 2 01/02/2013 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS
si justitiei, precum si unele msuri adiacente, publicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I,
nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modiIicrile si completrile ulterioare, se modiIic si va avea
urmtorul cuprins:
"Art. 20. - (1) Competenta de solutionare a actiunii n contencios administrativ avnd ca obiect
contestarea deciziei adoptate de ctre Comisia Central pentru Stabilirea Despgubirilor sau, dup
caz, reIuzul acesteia de a emite decizia revine sectiei de contencios administrativ si Iiscal a
tribunalului n a crui raz teritorial domiciliaz reclamantul. Dac reclamantul domiciliaz n
strintate, cererea se adreseaz instantei resedintei sale din tar sau, dup caz, instantei domiciliului
reprezentantului acestuia din Romnia, iar dac nu are nici resedint n Romnia si nici reprezentant
cu domiciliul n Romnia, cererea se adreseaz Sectiei de contencios administrativ si Iiscal a
Tribunalului Bucuresti."
CAP.II
Dispozitii privind pregtirea punerii n aplicare a Legiinr.134/2010 privind Codul de procedur
civil
SECTIUNEA 1
Dispozitii de punere n aplicare a Legiinr.134/2010 privind Codul de procedur civil
ART.XI
n aplicarea dispozitiilor art.13alin. privind Codul de procedur
civil, republicat, n cazul instantelor judectoresti si parchetelor, n recurs, cererile si concluziile
pot Ii Iormulate si sustinute de ctre presedintele instantei sau de ctre conductorul parchetului, de
ctre consilierul juridic ori de ctre judectorul sau procurorul desemnat, n acest scop, de
presedintele instantei ori de conductorul parchetului.
SECTIUNEA a 2-a
Msuri tranzitorii pentru punerea n aplicare a Legiinr.134/2010 privind Codul de procedur
civil
ART.XII
(1) Dispozitiile Legiinr.134/2010 privind Codul de procedur civil, republicat, privind
cercetarea procesului si, dup caz, dezbaterea Iondului n camera de consiliu se aplic proceselor
pornitencepndcudatade1ianuarie2016.
(2) n procesele pornite ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei legi si pn la data de 31
decembrie 2015, cercetarea procesului si, dup caz, dezbaterea Iondului se desIsoar n sedint
public, dac legea nu prevede altIel.
ART.XIII
Dispozitiile Legiinr.134/2010 privind Codul de procedur civil, republicat, privitoare la
pregtirea dosarului de apel sau, dup caz, de recurs de ctre instanta a crei hotrre se atac se
aplic n procesele pornite ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016. n procesele pornite ncepnd cu
data intrrii n vigoare a prezentei legi si pn la data de 31 decembrie 2015 se aplic dispozitiile
art.XIV
ART.XIV
(1) Apelul si, cnd este cazul, motivele de apel se depun la instanta a crei hotrre se atac.
(2) Dispozitiile art.195dinLegeanr.134/2010 privind Codul de procedur civil, republicat,
sunt aplicabile n mod corespunztor.
Pagina 6
LEGE 2 01/02/2013 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS
(3) Presedintele instantei sau persoana desemnat de acesta va nainta instantei de apel dosarul,
mpreun cu apelurile Icute, numai dup mplinirea termenului de apel pentru toate prtile.
(4) Dac s-au Iormulat att apel, ct si cereri potrivit art.442 privind
Codul de procedur civil, republicat, dosarul nu va Ii trimis instantei de apel dect dup
mplinirea termenului de apel privind hotrrile date asupra acestor din urm cereri.
ART.XV
(1) Presedintele instantei de apel sau persoana desemnat de acesta, ndat ce primeste dosarul, va
lua, prin rezolutie, msuri n vederea repartizrii aleatorii la un complet de judecat.
(2) n cazul n care cererea de apel nu ndeplineste conditiile prevzute de lege, completul cruia i
s-a repartizat dosarul va stabili lipsurile cererii de apel si i va comunica, n scris, apelantului c are
obligatia de a completa sau modiIica cererea. Completarea sau modiIicarea cererii se va Iace n
termen de cel mult 10 zile de la data comunicrii.
(3) Dup primirea dosarului sau, cnd este cazul, dup regularizarea cererii de apel potrivit alin.
(2), completul va dispune comunicarea cererii de apel, precum si a motivelor de apel intimatului,
mpreun cu copiile certiIicate de pe nscrisurile alturate si care nu au Iost nItisate la prima
instant, punndu-i-se n vedere obligatia de a depune la dosar ntmpinare n termen de cel mult 15
zile de la data comunicrii.
(4) ntmpinarea depus se comunic apelantului de ndat, punndu-i-se n vedere obligatia de a
depune la dosar rspunsul la ntmpinare n termen de cel mult 10 zile de la data comunicrii.
Intimatul va lua cunostint de rspunsul la ntmpinare din dosarul cauzei.
(5) Dac s-au Iormulat att apel, ct si cereri potrivit art.442 privind
Codul de procedur civil, republicat, dispozitiile alin. (3) si (4) se aplic n mod corespunztor.
(6) n termen de 3 zile de la data depunerii rspunsului la ntmpinare, judectorul Iixeaz prin
rezolutie primul termen de judecat, care va Ii de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunnd
citarea prtilor.
(7) n cazul n care intimatul nu a depus ntmpinare n termenul prevzut la alin. (3) sau, dup
caz, apelantul nu a comunicat rspuns la ntmpinare n termenul prevzut la alin. (4), la data
expirrii termenului corespunztor, judectorul Iixeaz prin rezolutie primul termen de judecat,
care va Ii de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunnd citarea prtilor.
(8) Dispozitiile art. 201 alin. (5) si (6) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil,
republicat, se aplic n mod corespunztor.
(9) Dispozitiile art.4 privind Codul de procedur civil,
republicat, rmn aplicabile.
ART.XVI
(1) Apelul incident si apelul provocat se depun de ctre intimat odat cu ntmpinarea la apelul
principal,Iiindaplicabileprevederileart.XValin.
(2) Apelul provocat se comunic si intimatului din acest apel, prevzut la art.4
134/2010 privind Codul de procedur civil, republicat, acesta Iiind dator s depun ntmpinare n
termenul prevzut la art. XV alin. (4), care se aplic n mod corespunztor. Cel care a exercitat
apelul provocat va lua cunostint de ntmpinare de la dosarul cauzei.
ART.XVII
(1) Recursul si, dac este cazul, motivele de casare se depun la instanta a crei hotrre se atac,
n conditiile prevzute la art. 83 alin. (3) si art.84dinLegeanr.134/2010privindCodulde
procedur civil, republicat.
(2) Cnd recursul este de competenta naltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele instantei sau
presedintele de sectie ori, dup caz, persoana desemnat de acestia, primind dosarul de la instanta a
Pagina 7
LEGE 2 01/02/2013 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS
crei hotrre se atac, va lua, prin rezolutie, msuri pentru stabilirea aleatorie a unui complet
Iormat din 3 judectori, care va pregti dosarul de recurs si va decide asupra admisibilittii n
principiu a recursului. Dispozitiile art.4 privindCodulde
procedur civil, republicat, sunt aplicabile.
(3) Dispozitiile art. XIV alin. (2)-(4) si ale art. XV alin. (2)-(5) se aplic n mod corespunztor.
Termenul prevzut la art. XV alin. (3) se dubleaz n cazul recursului. ntmpinarea trebuie
redactat si semnat de avocatul sau consilierul juridic al intimatului, iar rspunsul la ntmpinare
deavocatulsauconsilieruljuridicalrecurentului.
(4) Prevederile art. XVI se aplic n mod corespunztor.
ART.XVIII
(1) Dispozitiile art.483alin. privind Codul de procedur civil,
republicat, se aplic proceselor pornite ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016.
(2) n procesele pornite ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei legi si pn la data de 31
decembrie 2015 nu sunt supuse recursului hotrrile pronuntate n cererile prevzute la art.94pct.1
lit.a privind Codul de procedur civil, republicat, n cele privind
navigatia civil si activitatea n porturi, conIlictele de munc si de asigurri sociale, n materie de
expropriere, n cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum si n alte
cereri evaluabile n bani n valoare de pn la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, n aceste procese
nu sunt supuse recursului hotrrile date de instantele de apel n cazurile n care legea prevede c
hotrrile de prim instant sunt supuse numai apelului.
ART.XIX
(1) Dispozitiile art.520alin. privind Codul de procedur civil,
republicat, se aplic sesizrilor Iormulate n procesele pornite ncepnd cu data de 1 ianuarie 2016.
(2) Sesizrile n vederea pronuntrii unei hotrri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de
drept, Iormulate n procesele pornite ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentei legi si pn la
data de 31 decembrie 2015, se judec de un complet Iormat din presedintele sectiei corespunztoare
a naltei Curti de Casatie si Justitie sau de un judector desemnat de acesta si 8 judectori din cadrul
sectiei respective. Presedintele sectiei sau, n caz de imposibilitate, judectorul desemnat de acesta
este presedintele de complet si va lua msurile necesare pentru desemnarea aleatorie a judectorilor.
SECTIUNEA a 3-a
ModiIicarea unor acte normative n materia conIlictelor de munc si n materie de asigurri
sociale
ART.XX
Alineatul Legeanr.53/2003 - Codul muncii, republicat n Monitorul
OIicial al Romniei, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modiIicrile si completrile ulterioare, se
modiIic si va avea urmtorul cuprins:
"Art. 269. - (1) Judecarea conIlictelor de munc este de competenta instantelor judectoresti,
stabilitepotrivitlegii.
ART.XXI
Legeadialoguluisocialnr.62/2011, republicat n Monitorul OIicial al Romniei, Partea I, nr.
625 din 31 august 2012, se modiIic dup cum urmeaz:
1. Articolul 208 se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
"Art. 208. - ConIlictele individuale de munc se solutioneaz n prim instant de ctre tribunal."
Pagina 8
LEGE 2 01/02/2013 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS
2. Articolul 209 se abrog.
3. Articolul 210 se modiIic si va avea urmtorul cuprins:
"Art. 210. - Cererile reIeritoare la solutionarea conIlictelor individuale de munc se adreseaz
tribunalului n a crui circumscriptie si are domiciliul sau locul de munc reclamantul."
ART.XXII
(1) Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judectoresti si al parchetelor
ale crui pensii de serviciu au Iost recalculate potrivit Legiinr.119/2010privindstabilireaunor
msuri n domeniul pensiilor, sumele ncasate n temeiul unor hotrri judectoresti de acordare a
pensiilordeserviciuncuantumulanteriorLegiinr.119/2010, desIiintate n cile de atac, nu se mai
recupereaz.
(2) Sumele deja recuperate pn la data intrrii n vigoare a prezentei legi nu se restituie.
CAP.III
Dispozitii tranzitorii si Iinale
ART.XXIII
(1) Procesele n prim instant, precum si cile de atac n materia contenciosului administrativ si
Iiscal, n curs de judecat la data schimbrii, potrivit dispozitiilor prezentei legi, a competentei
instantelor legal nvestite se judec de instantele devenite competente potrivit prezentei legi.
(2) Recursurile aIlate pe rolul naltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios
administrativ si Iiscal la data intrrii n vigoare a prezentei legi si care, potrivit prezentei legi, sunt
de competenta curtilor de apel se trimit la curtile de apel.
(3) Procesele n curs de judecat n prim instant n materia contenciosului administrativ si Iiscal
aIlate la data intrrii n vigoare a prezentei legi pe rolul curtilor de apel si care, potrivit prezentei
legi, sunt de competenta tribunalelor se trimit la tribunale.
(4) n cazurile prevzute la alin. (1)-(3), dosarele se trimit, pe cale administrativ, la instantele
devenite competente s le judece.
ART.XXIV
Dispozitiile art. XI, ale art. XX si ale art. XXI intr n vigoare la data intrrii n vigoare a
prezenteilegi.
Aceast lege a Iost adoptat de Parlamentul Romniei, n conditiile art. 77 alin. (2), cu
respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romniei, republicat.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIORELHREBENCIUC
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Bucuresti, 1 Iebruarie 2013.
Nr.2.

Pagina 9