Sunteți pe pagina 1din 19

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

Activitatea comparativ unor condiionri farmaceutice de uz veterinar n dizenteria suin Comparative activity of some veterinary pharmaceutical products in swine dysentery
Romeo T. Cristina , Robert Villa , Olimpia-Ines Lupu (Paut) , Alexandru Doma
1

FMV Timioara, Universita di Milano, Facolta di Medicina Veterinaria Rezumat

Una din bolile care produc pagube mari n fermele de cretere a suinelor, dizenteria treponemic a porcului are o pondere deosebit, deoarece implic pierderi mari att prin nerealizarea sporului i mortalitate ridicat, ct i prin cheltuielile importante cu profilaxia i combaterea. Studiul s-a efectuat n cadrul unei uniti de creterea suinelor din judeul Timi, unde boala a fost identificat iniial n toamna anului 2009. Condiiile defavorabile cumulate au influenat procentul de morbiditate i mortalitate. Evoluiile clinice cel mai frecvent ntlnite n unitate au fost de regul, acute i subacute. Cercetarea a vizat: studiul comparativ al eficienei fumarat-hidrogenatul de tiamulin i al dimetridazolului pulbere n loturi cu purcei bolnavi de spirochetoz, forma acut i subacut la perioada de nrcare, studiul comparativ al eficienei n terapie a Tiamulinului hidrosolubil (fumarat-hidrogenatul de tiamulin) i a celui injectabil n efective de purcei, studiul indicatorilor de cretere: spor mediu zilnic. Experimentul I Lotul I a fost format din 15 purcei avnd greutatea medie/lot de 7,60 kg/cap (greutate lot: 114kg), a primit (Romvac Bucureti) Dimetridazol pulbere pe cale oral insolubil , amestecat n furaj, timp de 5 zile, n doz de 25 mg/kgcorp. Pe perioada observaiei s-au nregistrat dou mortaliti, reprezentnd 13,33 % din efectivul tratat. Celelalte animale din lot s-au vindecat clinic, semnele bolii disprnd treptat, temperatura i simptomele enterice revenind la normal. Pe perioada observaiei dup cele 21 de zile de experiment, greutatea lotului a fost de 114,2kg, sporul nregistrat corespunznd la 95,5 g/cap/zi. Lotul II. Constituit din 15 purcei cu semne clinice de enterit spirochetic a avut o greutate medie/lot de (Novartis Animal Health) granule 7,48 kg/cap, a fost supus i el tratamentului, de aceast dat cu produsul Tiamutin hidrosolubile, n apa de but. Tratamentele s-au efectuat timp de 5 zile consecutiv cu doza de 60 mg/litru ap de but. n cazul acestui lot simptomele de diaree s-au ameliorat treptat, vizibil, nu s-au nregistrat mortaliti i deja dup cele 5 zile de tratament nu se mai observau semne de boal, toate animalele devenind normotermice. Sporul de greutate nregistrat pe perioada observaiei noastre a fost de 29,3 kg/lot ceea ce corespunde unui spor mediu zilnic de 162,7g/zi /animal. Lotul III. A fost considerat lot martor i a avut la nceputul perioadei de observaie greutatea medie/lot cea mai mare, din toate loturile (de 7,88 kg/cap). n acest lot a evoluat enterita treponemic cu manifestri clinice clare (forme acute i subacute) i pe perioada experimentului nu a primit nici un fel de tratament. n cadrul acestui lot, pe perioada studiat, au decedat 5 purcei ceea ce reprezint 33,33% din lot. Pentru a se evita pierderile inutile, din ziua 21 a experimentului, cei 10 purcei rmai au fost tratai cu Tiamulin pe cale oral (60 mg/litru ap potabil). Observaiile ulterioare au relevat ameliorarea treptat remiterea clinic a tuturor purceilor rmai din acest lot. n cadrul lotului martor, practic, nu se poate vorbi despre un spor de greutate. Dup cele 21 de zile sporul mediu zilnic pentru animalele rmase n lot a fost de 45,1 g/zi/animal. Experimentul II Cercetrile s-au efectuat pe purcei bolnavi, cu semne clinice acute, manifestate prin stare tific, somnolen, enoftalmie, cifoz, diaree sangvinolent. Semnele clinice au fost confirmate i prin examen de laborator, bacterioscopic, probele fiind prelevate de la purceii mori din lotul martor. Loturile au fost alese din categoria de vrst 3545 de zile, acestea fiind constituite din cte 12 capete/lot. Lotul I a fost tratat cu Tiamutin solubil granule n concentraie de 45 mg substana activ per litrul de ap de but. Tratamentul a fost efectuat pe o perioad de 5 zile. n cursul experimentului, n cadrul acestui lot s-a nregistrat o singur mortalitate reprezentnd 8,33%. Restul de 12 purcei s-a vindecat n decurs de dou sptmni. Greutatea iniial a lotului a fost de 92,9 kg, dup 21 zile de experiment, aceasta ajungnd la 98,9 kg, corespunztor unui spor mediu zilnic de 101,5 g/cap/zi. Dei s-a nregistrat pierderea unui purcel, sporul mediu zilnic al purceilor rmai a fost considerat pozitiv, lotul nregistrnd un spor de 6 kg pe cele 21 zile ale studiului. Lotul II, a primit n apa de but Tiamutin solubil n concentraie de 60 mg s.a. per litru de ap pe o perioad de 5 zile consecutiv. n cazul acestui lot nu s-a nregistrat nici o mortalitate, toi cei 12 purcei vindecndu-se n decurs de 10 zile (rata de vindecare 100%). Greutatea final a lotului a fost de 117,6 kg (un plus de 24,9 kg), sporul nregistrat fiind 172,8 g/cap/zi. Lotul III a fost tratat cu Tiamutin 200 injectabil cu doza de 1ml/20kg greutate vie intramuscular, timp de 4 zile. Pierderile nregistrate au fost de 2 purcei, restul de 10 purcei vindecndu-se n decurs de 10-14 zile. n cazul acestui lot, datorit mortalitii nregistrate (spor mediu zilnic 79,1 g/cap/zi), nu se poate vorbi de eficien economic. Lotul IV martor, nu a primit nici un fel de tratament n primele 7 zile ale experimentului. n acest timp au murit patru purcei (cu forme de enterit hemoragic), constituind o proporie de 33,3% din efectiv. Dup cele 7 zile, pentru reducerea pierderilor inutile, restul purceilor au fost tratai cu Tiamulin solubil n doz de 90 mg s.a./l timp de 5 zile consecutiv. De remarcat c toate cele 8 animale rmase i tratate s-au vindecat.

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

Din punct de vedere economic, indicatorii de greutate au fost clar n declin. La sfritul perioadei de experiment, s-a nregistrat un minus de 26 kg i patru purcei mori. In concluzie, utilizarea comparativ n terapie a Dimetridazolului i Tiamutinului, preparate cu efect consacrat in dizenteria treponemica, a indicat c ambele au efecte terapeutice certe dar Tiamutinul s-a dovedit de departe a fi cel mai eficient. Rezultatele vin s confirme i alte studii care atest eficacitatea superioar a Tiamutinului asupra lui Brachyspira hyodysenteriae n terapia preventiv i curativ a dizenteriei. Cuvinte cheie: Brachyspira hyodysenteriae, tiamuline, dimetridazol, eficacitate, Abstract One of the diseases that cause great damage in the pig breeding farms, Brachyspyra swine dysentery has a special importance because involve great losses both by growth failure and high mortality and significant costs to the prevention and control. The study was conducted in a swine farm in Timis County, where the disease was originally identified in autumn of year 2009. Cumulative adverse conditions have affected the rate of morbidity and mortality. The most common clinical developments in the unit were usually acute and subacute. Research included: a comparative study of the effectiveness of tiamulin fumarate, hydrogenated and dimetridazole powder in sick acute and subacute forms in piglets, at the weaning period; the comparative study of efficiency in therapy of soluble tiamulin (the tiamulin fumarate-hydrogenated) and of the injection of piglets effective and the study of growth indicators: average daily gain. Experiment I Group I consisted in 15 piglets with an average weight per lot of 7.60 kg/head (batch weight: 114kg) (Romvac Bucharest) received p.o. dimetridazole insoluble powder , mixed in feed, for 5 days dose of 25 mg/kg.bw. During the observation, two mortalities were recorded, representing 13.33% of the treated lot. Other animals from the group were clinically cured, the signs of the disease gradually disappeared, and the temperature returned to normal enteric symptoms. The observation period after the 21 days of experiment, the batch weight was 114.2 kg, corresponding to growth registered 95.5 g/head/day. Group II, of 15 pigs with enteritis clinical signs, have had an average weight per lot of 7.48 kg/head, and he has undergone treatment with tiamulin product (Novartis Animal Health) soluble granules, in drinking water. Treatments were performed for 5 consecutive days at a dose of 60 mg/litre of drinking water. In this group, diarrhoea symptoms decreased and general status of the animals gradually improved, no mortality was recorded five days after the treatment, no longer signs of illness being observed, all animals became normothermic. Weight gain recorded on our observation period was 29.3 kg/ lot which correspond to average daily gain of 162.7 g/day/animal. Group III, considered as control group, was at the beginning of the observation period, established with the average weight per lot, of 7.88 kg/head. In this series evolved enteritis with clear clinical manifestations (acute and subacute forms) and during the experiment did not receive any treatment. Within this lot, in the studied period have died five piglets which represent 33.33% of the group. Consequently, to avoid the unnecessary losses, in the 21 day of experiment, the 10 remaining piglets were orally treated with tiamulin (60 mg/litre drinking water). Subsequent observations have shown gradual improvement and clinical remission to the remaining piglets. In the control group, practically cant talk about a weight gain. After the 21 day average daily gain for animals remaining batch was 45.1 g/day/animal. Experiment II The groups were selected from age group 35-45 days, which are each, composed of 12 heads per group. Group I was treated with soluble granules tiamulin concentration of 45 mg of active substance per litre of drinking water. Treatment was performed over a period of 5 days. During the experiment, within this group there was one death case representing 8.33%. The remaining 12 piglets were cured within two weeks. Initial weight was of 92.9 kg / group, and after 21 days of experiment, it reached at 98.9 kg, corresponding to an average daily gain of 101.5 g/head/day. Although, there was loss of a pig, average daily gain of piglets remaining was considered positive, the group recorded an increase of 6 kg in the 21 days of study. Group II received in drinking water, soluble tiamulin at concentration of 60 mg / litre for 5 consecutive days. In this group there was no mortality, all 12 piglets to heal within 10 days (cure rate 100%). The final weight for this group was of 117.6 kg (a plus of 24.9 kg), the recorded growth being of 172.8 g/head/day. Group III was treated the injectable product Tiamutin 200 (1ml / 20kg.bw. intramuscularly for 4 days. Registered losses were 2 pigs, the remaining 10 piglets healing within 10 to 14 days. If this group, because of the recorded mortality (average daily gain 79.1 g/head/day), have not economic efficiency. Group IV - control has not received any treatment within 7 days of the experiment. During this time four piglets died (all with forms of hemorrhagic enteritis) and accounted for a proportion of 33.3% of the lot. After those seven days, in the aim to reduce the unnecessary losses, the remaining piglets were treated with tiamulin soluble dose to 90 mg / l for 5 consecutive days. Note that all the remaining 8 animals treated were cured. The economic indicators showed clearly the weight declining. At the end of the experiment, there was a loss of 26 kg and four dead piglets. In conclusion, the comparative use in therapy of tiamulin and dimetridazole, preparations having effect in swines dysentery, have shown that, both have certain therapeutic effects, but tiamulin far proved to be most effective. The results come to confirm other studies showing superior efficacy of tiamulins as preventive and curative choice in swine dysentery with Brachyspira hyodysenteriae. Key words: Brachyspira hyodysenteriae, tiamulins, dimetridazole, efficacy

Consideraii asupra dizenteriei spirochetice1 a porcului Istoricul bolii Dintre bolile care produc pagube mari n fermele de cretere a suinelor, dizenteria treponemic a porcului are o pondere deosebit, deoarece implic pierderi mari att prin nerealizarea sporului i mortalitate ridicat, ct i prin cheltuielile importante cu profilaxia i combaterea. Ea a fost diagnosticat pentru prima dat n 1921 n SUA de ctre Whiting, Doyle i Spray (cit. de 8), iar odat cu importurile de animale, boala a fost difuzat n toate rile, mai frecvent n cele n care se practic creterea intensiv a porcilor. n Romania, dizenteria treponemic a fost descris de Volintir n 1955, care a pus n eviden un numr mare de forme spirochetoide, prin impregnri argentice n mucoasa colonului de la porcii bolnavi, considernd-o de natur leptospiric (7). Detalii asupra bolii, inclusiv asupra etiologiei spirochetice a acesteia, au fost aduse n anii 1974-1975 de Drghici (8, 15). Etiologie Brachyspira hyodysenteriae, agentul etiologic al dizenteriei treponemice, este o spirochet de talie mare care prezint pn la patru ondulaii ample, este anaerob i produce hemoliz de tip beta pe medii cu snge. n faza de nmulire, numrul spiralelor crete pn la ase, unul din poli prezentnd discuri de inserie (7, 8). Dou mnunchiuri de fibre axiale traverseaz, sub nveliul celular, corpul, de la un capt la cellalt, prezentnd anastomoze n zona central. La exterior acestea sunt nvelite de o membran trilamelar. Se coloreaz cu coloranii analitici uzuali (7, 8). Caractere generale Biochimic Brachyspira hyodisenteriae este un germen anaerob, care produce pe mediile cu snge, hemoliz de tip beta clar. Deasemenea, B. hyodisenteriae produce alfa-galactozidaz.
1 Dizenteria treponemic a porcului, denumit i: enterit hemoragic, colit necrotico-hemoragic, colit infecioas, dizenterie vibrionic sau dizenteria spirochetic, este boala infectocontagioas, caracterizat clinic prin slbire i diaree cu fecale maronii, iar morfopatologic prin gastrit i colit hemoragiconecrotic.

Rezisten i sensibilitate Brachyspira este destul de sensibil la soluii antiseptice i dezinfectante, n special la cele tensioactive de suprafa. De asemenea este foarte sensibil la hidroxidul de sodiu, radiaii solare, uscciune i la prezena oxigenului. Rezist bine la procesele de putrefacie i la temperaturi sczute, inclusiv la congelare. Este sensibil la unele medicamente ca: dimetridazol, metronidazol, imidazol, ronidazol, tiamutin, carbadox, care se folosesc n prevenirea i combaterea bolii (2, 3, 5, 13, 14, 23, 24, 27, 32, 33). Este rezistent la: spectinomicin, polimixin, tylan, negram i la alte antibiotice i chimioterapice. Patogenitate S-au pus la punct mai multe metode de apreciere, att a patogenitii naturale ct i a celei experimentale, privitor la Brachyspira hyodysenteriae. Marea majoritate a cercettorilor n domeniu consider porcul ca fiind gazda real afectat. Patogenitatea natural s-a experimentat prin contactul dintre porcii sensibili i cei bolnavi, dintre porcii purttori i cei sensibili, procedeul de infecie oral fiind realizat cu fecale de porci cu dizenterie (7, 8, 10, 15). Patogenitatea experimental s-a realizat prin reproducerea aspectelor clinice i patologice, asemntoare cu cele prezente n evoluia dizenteriei porcului, la oarece i obolani (4, 14, 20). Testarea patogenitii experimentale se execut prin mai multe metode: testul ansei ligaturate de colon de porc, testul ansei ligaturate de colon de iepure sau testul de hemoliz de tip beta complet (7, 8, 22). Izolare i cultivare Izolarea, cultivarea i identificare lui Brachyspira hyodysenteriae se poate realiza din fecalele porcilor cu dizenterie, din fecalele porcilor la care boala evolueaz asimptomatic, excretori de treponeme, ct i din colonul porcilor mori. Pentru izolarea lui Brachyspira hyodysenteriae s-au folosit o serie de tehnici, dintre care amintim: centrifugarea, filtrarea i metoda mediilor selective. Cultivarea lui B. hyodysenteriae se poate realiza att pe medii lichide ct i solide, cu adaos de snge (7, 8, 15, 22, 24).

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

Golikov i Badik n 1980 (cit. 8), pentru obinerea de culturi primare, prefer mediul cu geloz i soia-tripticaz, care conine 120140 mg% substane azotate la pH = 7-7,2, cu 5% snge citratat i 400 mg spectinomicin. Incubaia se realizeaz ntr-o atmosfer de dioxid de carbon 20% i 80% hidrogen, la temperatura de +42C, timp de 6 zile, examinarea culturilor fcndu-se din dou n dou zile. Aspectul culturilor de B. hyodysenteriae este caracteristic, mediul lichid rmnnd clar, iar pe mediile solide determinnd apariia unor colonii mici, transparente, de consisten gleroas sau sub forma unui nor omogen continuu foarte subire. Dup 3-4 zile, coloniile capt o culoare gri-pal. Prin pasaje repetate, coloniile devin mai mici sau se dezvolt exclusiv sub form de nor fin, continuu (7, 8, 15). Caractere epizootologice Dizenteria cu treponeme este o entitate infecioas specific porcului, care constituie de altfel i principala surs de Brachyspira hyodysenteriae n natur. Datorit faptului c specia suin este foarte rspndit, boala este universal prezent, cu o inciden crescut n zonele n care se practic creterea industrial. n mod accidental ns, se pot infecta i alte specii de animale care, chiar dac nu exprim clinic boala, reprezint o verig facultativ n circuitul natural al acestei entiti infecioase a porcului. Dizenteria poate fi ntlnit n orice perioad a anului, puseurile fiind mai frecvent nregistrate primvara i toamna. Exist o serie de factori determinani n apariia bolii, i anume factori extrinseci i factori intrinseci. Factorii extrinseci Cuprind: stresul, supraaglomerarea, alimentaia i oscilaiile de temperatur i umiditate. Stresul la care este supus purcelul dup nrcare, cnd sensibilitatea la infecia spirochetic este maxim, este n strns legtur cu stresul social sau de cohabitare. Stresul social care apare dup nrcare i care duce la stabilirea ierarhiei n box, determin, de asemenea, o mrire a sensibilitii purceilor la aceast boal. n aceast perioad, imediat dup nrcare, datorit fenomenelor de stres, are loc eliminarea n organism a unor factori de oc de tip histaminic, cu sensibilizarea
4

mucoaselor i crearea unui mediu propice dezvoltrii spirochetelor. Supraaglomerarea efectivelor sporete considerabil ansa purceilor de a consuma fecale diareice, ducnd la o mrire a incidenei bolii. Alimentaia. Trecerea de la regimul lactat la un regim bazat n exclusivitate pe furaje, poate produce transformri radicale ale florei bacteriene de la nivelul colonului (1, 3, 7, 8, 15, 17, 23, 25, 37, 38). Marea diversitate a florei bacteriene de la acest nivel i imprim o labilitate mare, astfel c, introducerea unui nou microorganism poate conduce la apariia unei flore predominant patogene. Raia srac n proteine i modul de asigurarea a nivelului proteic n raie are o influen deosebit asupra caracterului clinico-lezional al bolii influennd rspunsul imun post-infecios i rezistena mucoasei colonului la purcei. Cnd necesarul proteic al raiei furajere este asigurat doar prin proteine de origine vegetal i n special din roturi de soia, tabloul clinic i morfopatologic este mult mai grav. rotul de soia conine un factor diclorfenil-cisteina, o amin cu recunoscute proprieti hemoragipare. Oscilaiile de temperatur i umiditate sunt factori determinani n apariia bolii, ea aprnd mai frecvent primvara (aprilie - mai) i toamna (octombrie - noiembrie), atunci cnd umiditatea este crescut. Factorii intrinseci Joac un rol important n apariia dizenteriei treponemice. Ei sunt reprezentai de: vrst, ras, sex, hipovitaminoze, n special n vitamina E i hiposelenoza. Rasa. Referitor la influena raselor de porcine fa de boal, sunt foarte puine date n aceast direcie. Se pare c totui mortalitatea este mai mare la Marele Alb dect la Landrace sau Duroc. Sexul. Referitor la influena sexului asupra evoluiei bolii, s-a precizat c morbiditatea i mortalitatea au fost uor crescute la femele dar nu se poate stabili o preferin de sex. Hipovitaminoza E i hiposelenoza. Observaiile fcute asupra evoluiei clinice a bolii la porcii suplimentai cu vitamina E i seleniu fa de cei nesuplimentai cu aceste component, au demonstrat c administrarea vitaminei E i a seleniului au efect pozitiv asupra ratei de cretere, a sporului mediu zilnic i a ratei de conversie a hranei,

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

indicatori care sunt puternic depresai de evoluia bolii. Ratele de nsntoire sunt net superioare la porcii ce au primit cele dou componente, moartea producndu-se mult mai tardiv, perioada de incubaie este mai lung, iar exprimarea clinic mai blnd. Vrsta. Se pot mbolnvi porcii de toate vrstele, dar receptivitatea cea mai mare o au purceii de la 1 la 6 luni, cu maximum de frecven ntre 10 i 16 sptmni. Surse de infecie Principala surs de infecie o reprezint porcul bolnav care elimin treponemele odat cu materiile fecale. Excreia acestora ncepe dup 24-48 ore de la infecie i persist tot timpul bolii i nc 5-7 sptmni dup vindecarea clinic (7, 8, 15). Treponemele pot fi eliminate i de ctre porcii aparent sntoi. n general, infecia spirochetic se poate realiza n trei moduri: direct de la animal la animal indirect prin intermediul furajelor, apei, solului sau a altor obiecte contaminate sau prin vectori pasivi. Transmiterea direct este caracteristic creterii intensive, n care cohabitarea este strns, prin introducerea unui numr mare de animale n aceeai baterie, box sau compartiment. Infecia se produce i indirect, atunci cnd fecalele animalelor bolnave sau purttoare contamineaz furajele sau apa de but nemijlocit, sau prin intermediul altor obiecte contaminate. Vectorii pasivi pot fi reprezentai de diverse specii de psri i mamifere, n special roztoarele. Dinamica epizootic Dinamica dizenteriei porcului este influenat de intervenia i amploarea infeciilor asociate. Morbiditatea, dar mai ales mortalitatea ating valori de dou sau trei ori mai mari dect cele menionate n funcie de flora microbian care mai este implicat: Campylobacter, Salmonella, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Fusobacterium, Bacteroides spp. Frecvent, dizenteria produs de ctre Brachyspira, evolueaz concomitent cu campilobacterioza digestiv (ileita hemoragic a porcului), cu salmonelozele sau cu enterita necrobacilar (7, 8, 13, 15).
5

Patogeneza Patogeneza bolilor cu localizare la nivelul colonului a rmas mult timp neexplicat. Primele progrese n acest domeniu au fost fcute prin studierea atent a producerii leziunilor salmonelice. Modalitile de instalare a microleziunilor salmonelice, fie ca boal de sistem, fie ca boal de colon, au fost transferate la explicarea leziunilor ntlnite n dizenteria porcului, date fiind unele asemnri n caracterul lezional ntre aceste boli (31, 35). Brachyspira hyodysenteriae ptrunde n intestinul porcilor, colonizndu-l, iar flora intestinal favorizeaz multiplicarea, producnd boala. Observaiile efectuate n SUA i Europa au dus la cristalizarea a patru teorii privind patogeneza infeciei dizenterice (7, 8, 35). Teoria elaborrii toxinelor de ctre Brachyspira hyodysenteriae a fost emis avndu-se n vedere caracterul congestivo-hemoragic al leziunilor care se dezvolt n cursul evoluiei bolii. Prin aceast teorie se consider c multiplicarea rapid a lui Brachyspira hyodysenteriae la nivelul mucoasei colonului produce un metabolit toxic care are drept efect, pe de o parte, hiperemia venulelor superficiale ale colonului, iar pe de alt parte, producerea excesiv de mucus de ctre celulele de la nivelul criptelor glandulare (8). Edemul inflamator care apare n criptele colonului este urmarea hiperemiei iniiale. Teoria aciunii mecanico-distrofice n literatura de specialitate se consider c patogeneza dizenteriei porcului este legat de interrelaia treponem celul epitelial, care se petrece la nivelul colonului porcilor afectai (8, 35). Studiile electronomicroscopice au relevat c, imediat dup inocularea porcilor cu material virulent are loc un fenomen de colonizare acerb a epiteliului mucoasei colonului cu spirochete, urmat de multiplicarea rapid a acestora n faza logaritmic (7, 8, 15). n faza de multiplicare a treponemelor i de atingere a concentraiei maxime, are loc un puternic fenomen de aderen a spirochetelor la suprafaa luminal a celulelor epiteliale, ncepnd de la nivelul criptelor colonului pn la infundibulul glandelor Lieberkhn. Dup un timp de aderen la suprafaa celulelor, n poriunea apical a acestora au loc modificri distrofico-microbiotice (8).

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

Teoria reactivitii alergice Lucrrile lui Espinasse din anii 1970-1973 (cit. 8) au atras prima oar atenia asupra interpretrii tipului de leziuni microscopice care produc dizenteria porcului. Toxinele bacteriene i metaboliii cu proprieti toxice secretai de bacteriile anaerobe impregneaz mucoasa ceco-colic producnd ocul toxiinfecios, care conduce la o activare a coagulrii, cu tromboz i consumarea factorilor de hemostaz. Teoria tulburrilor hidroelectrolitice Se pare c aceast teorie a mbinat ntrun fel pri din cele trei teorii anterioare (8). Ca suport pentru aceast teorie, se evideniaz transvazrile frecvente de lichide din patul vascular, diareea ca atare i edemele frecvente care se observ att la nivel macroscopic (edeme ale peretelui colonului spiralat, edem al peretelui colonului i al mucoasei gastrice) ct i la nivel microscopic. Explicarea dizenteriei porcului prin mecanismul hidroelectrolitic este realizat prin modificrile hematologice care se produc n cursul evoluiei bolii, modificri interesnd att elementele celulare, ct i fluidele patului vascular. Studiile efectuate arat c principala modificare este de obicei o reducere a transportului unidirecional al sodiului i clorului din lumen ctre patul vascular. Astfel, malabsorbia de la nivelul colonului pare s fie exclusiv rezultatul anulrii funciei absorbante a colonului. Tabloul clinic n evoluia dizenteriei treponemice se pot aprecia mai multe forme i anume, forma: supraacut acut subacut cronic latent i asimptomatic Formele supraacut i latent sunt considerate forme atipice de boal, iar formele acut, subacut i cronic, forme tipice de exprimare a bolii. Corespunztor acestor forme clinice de evoluie a bolii, unii autori clasific modificrile cronologice care apar, astfel (7, 8, 15, 20): de consisten a fecalelor de consisten i culoare a fecalelor modificri n compoziia fecalelor.
6

Forma supraacut Apare ca surpriz clinic, cu mortalitate ridicat, n special n focarele primare de boal, la porcii tineri (tineret faza a doua) i mai rar la scroafe. Forma acut Este o form tipic de evoluie n care apar toate manifestrile bolii. Modificrile clinice care apar n aceast form de evoluie pot fi mprite n: modificri ale strii generale i modificri digestive. Modificrile strii generale constau n febr sau subfebrilitate, apatie, adinamie, abatere, sete, somnolen, decubit. Celelalte modificri care apar n starea general sunt exprimate prin letargie, somnolen, porcii nu reacioneaz deloc sau reacioneaz destul de slab la diferii stimuli, inclusiv la administrarea furajelor. Adesea porcii stau nghesuii n colul boxei, coada este flasc, urechile sunt orientate dorsal, dnd animalului un aspect caracteristic. Febra sau subfebrilitatea. Este de scurt durat i apare la purceii care se mbolnvesc pentru prima dat. Starea de apatie este nsoit de mers vaccilant, se prefer poziii decubitale prelungite, iar majoritatea porcilor afectai prezint polidipsie. Apetitul. Poate fi diminuat sau capricios, iar n unele cazuri poate fi abolit. n ultimele faze ale evoluiei clinice acute, decubitul devine tot mai prelung, fiind nsoit de exacerbarea celorlalte semne clinice generale i moarte. Modificri digestive. Aceste modificri sunt cele care caracterizeaz i definesc boala. Cel mai constant semn n evoluia clinic este diareea, care de foarte multe ori se transform n dizenterie. Fecalele porcilor afectai devin apoase, de culoare verde nchis, ru mirositoare, cu bule de gaz, eliminarea fcndu-se n jeturi cu tenesme i poziii corporale caracteristice. n fecale apare foarte mult mucus, uneori acestea sunt nglobate ntr-o mas gelatinoas, mucilaginoas. Ulterior mucusul apare cu strii de snge, fecalele cptnd culoarea verzui-cafenie sau ciocolatie, n funcie de cantitatea de snge eliminat pe aceast cale. La nceputul fazei hemoragice fecalele au culoare nchis, brun, datorit cantitilor de snge care sunt eliminate i care sufer

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

transformri litice cu eliberare de pigmeni hemici. Ulterior acestea devin ciocolatii sau roietice, datorit cantitilor crescute de snge eliminat. Unii porci pot sucomba n aceast faz, prezentnd o paloare cutanat caracteristic sau chiar o uoar tent icteric, datorit cantitilor masive de snge pierdut. La debut, fecalele sunt moi, cu aspect de mortar proaspt turnat sau cafea cu lapte i de consisten apoas. Se produc apoi modificri de culoare ale fecalelor, acestea devenind galben deschis ctre verde nchis, ciocolatiu, cu miros respingtor. La tineret, debutul semnelor clinice este dependent de momentul n care apare contaminarea: - dac aceasta are loc n perioada de lactaie, semnele clinice pot apare la cteva zile dup nrcare. - dac contaminarea are loc dup nrcare, semnele clinice apar dup aproximativ dou sptmni. Formele subacute i cronice sunt de obicei urmare a unor evoluii acute n focarele n care boala are tendina de stabilizare. n aceste faze de evoluie a bolii se produc nsemnate modificri ale parametrilor de cretere. Purceii sunt cifozai, prezint mers oscilant, decubitul este tot mai prelungit, abdomenul este supt, reliefarea razelor osoase, enoftalmie. n fecale apar fragmente de mucoas i pseudomembrane, dnd acestora un aspect grunjos, murdrind trenul posterior. Frecvent purceii prezint poziia sub el dinapoi. De obicei porcii care prezint numai diaree sunt mai puin deshidratai i consum bine furajul, pe cnd cei cu emisiuni sangvinolente sunt puternic deshidratai i mor destul de repede dac nu sunt tratai. Forma latent i asimptomatic. n literatura de specialitate sunt descrise perioade de evoluie latente ale dizenteriei porcului, cu evidenierea treponemelor lungi la nivelul colonului porcilor contaminai i fr exprimare clinic a bolii. Aceste forme apar n cazul erorilor de dozare n tratamentele instituite, n special a celor masale, prin premixuri. Animalele infectate prezint de multe ori ca exprimare clinic doar o diaree asemntoare enteritelor obinuite, nespecifice (Tabelul 1).

Tabelul 1. Corelarea formelor evolutive de dizenterie i principalele manifestri clinice


Forma evolutiv i principalele manifestri clinice
diaree cu: snge mucus

Forma acut: - Dizenterie (enterit de tip hemoragic) ++++ + - Deshidratare Forma subacut: - Dizenterie (enterit mucohemoragic) ++/+++ ++ - Slbire caexie Forma cronic: - Dizenterie sau diaree (enterit mucoid) 0/+ ++++ - ncetinirea dezvoltrii ponderale Forma atipic: 0 ++/+++ (inclusiv inaparent) - Diaree intermitent (enterit mucoid)

Tabloul morfopatologic Aspectul exterior al porcilor mori de dizenterie este slbirea excesiv, cu reliefarea pronunat a flancurilor, paloarea cutanat exagerat datorit deshidratrii i pierderilor de snge. Leziunile caracteristice dizenteriei porcului sunt localizate n intestinul gros, cecum i rect dar uneori pot s apar i la nivelul valvulei ileo-cecale. Leziuni secundare au fost descrise n stomac i ganglionii mezenterici (7, 8). Aspectele patologice depind de forma de evoluie a bolii, variind de la congestii la inflamaii catarale, la inflamaii de tip pseudo membranos, ulcerative i necrotice (7, 8, 15). n forma acut, peretele intestinului gros, n special al colonului, este edemaiat, frecvent dilatat, congestionat, flasc, cu exsudate aderente. Mucoasa este congestionat cu necroze superficiale i erodri multiple. Congestiile au uneori aspect caracteristic de pianjen (7, 8). Organizarea fibrinei, mucusului i elementelor celulare duce la formarea de pseudomembrane, frecvent stratificate, de culoare brun, n timp ce n rest mucoasa este congestionat sau hemoragic. Frecvent apare doar o simpl hemoragie a mucoasei. Desprinderea pseudomembranelor, sub aciunea mecanic a alimentelor, las zone ulcerative, sngernde, cu esut de granulaie puternic congestionat. Colonul conine cantiti mari de mucus, apoi snge i fibrin sub forma unui coninut apos, grunjos. n funcie de vrsta leziunilor, coninutul colonuluui poate avea culoarea rou-maroniu, cu aspect de drojdie de vin. Seroasa colonului este umed, cu aspect granular, rezultat al deshidratrii. n fazele urmtoare de boal scade edemul peretelui intestinal i apar leziuni de tip productiv, crete cantitatea de fibrin,
7

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

pereii colonului devin ngroai i duri, cu pseudomembrane mucofibrinoase, care conin snge (7, 8). Suprafaa mucoasei ia aspectul unei necroze superficiale. Distribuia leziunilor intestinului gros variaz, n unele cazuri poate fi cuprins ntreg organul, n timp ce n anumite cazuri numai unele segmente sunt afectate. Farmacoterapia dizenteriei suine Msurile de profilaxie general Profilaxia general a dizenteriei este fundamentat pe o serie de principii generale, dintre care cele mai importante sunt: popularea oricrui tip de cresctorii (SVSE) cu circuit nchis sau destinate exclusiv ngrrii, s se fac numai cu animale indemne de B. hyodysenteriae; evitarea interveniei factorilor de stres, n general factorii care favorizeaz apariie dizenteriei, ca: transporturi obositoare, suprapopulare, schimbri brute ale raiei furajere, carene proteice, vitaminice etc.; aplicarea cu maxim exigen a msurilor prevzute n tehnologia de cretere i cea sanitar veterinar; dezinfecia curent i ntreinerea ei dup curirea mecanic zilnic, dup principiul: totul plin - totul gol; deratizarea periodic a adposturilor i incintei cresctoriei; examene periodice de supraveghere epizootologic a efectivului; examen bacteriologic al mucusului din colon i / sau cec i examen serologic. Tiamulinul Structur i particulariti fizico-chimice Tiamulinul este un antibiotic care face parte din grupa Pleuromulinelor, descoperirea lui constituind dup foarte muli autori, o er nou n prevenirea i combaterea dizenteriei treponemice a porcului (6, 11, 12, 16, 18, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 36).

Este un antibiotic semisintetic cristalin de culoare alb-glbuie, stabil i solubil n ap, compatibil pentru administrarea n apa de but, n furaje sau parenteral (fig. 1). Formula chimic: C28N47NO4SO4H4O4
(C2H5)2NCH2CH2SCH2OCO CH3 O H H3C CH2 CH H3C OH

CH3

Fig. 1. Formula spaial a Tiamulinului

Structura:14-dezoxi-14(2-dietilaminoetil)tio-acetoxi-mutilin-hidrogenfumarat. Greutatea molecular: 60982. Se pstreaz la temperatura de 3C, iar solubilitatea n ap este 1:17 = 6%. Administrat n apa de but, n soluie proaspt, Tiamulinul este bine absorbit, n proporie de 90%, obinndu-se repede nivelul terapeutic n circulaia sanguin, care depinde de doz i dureaz 24 ore. Administrat parenteral, are aceeai aciune. Tiamulinul se metabolizeaz aproape n ntregime i se elimin prin bil i fecale. Testrile efectuate de ctre Werner, Laber, Schtze, Krasemann, May (cit. 24), pe mai mult de 40 de tulpini de anaerobi Gram negativi i Gram-pozitivi, ntre care: Bacteroides melaninogenicus, Fusobacterium fusiformis, Sphaerophorus necrophorus, Clostridium perfringens, au dat rezultate edificatoare. Studii similare au fost efectuate i de ctre Kitai i colab. n 1987 (22). Pentru recunoaterea eficienei Tiamulinului au fost perfectate testri ale acestui produs n numeroase ri ca: Brazilia, Germania, Elveia, SUA, Olanda etc. (2, 10, 13, 23, 25, 28, 30, 31, 36, 37)(Tabelul 2). Tiamulinul s-a dovedit foarte activ in vitro, mpotriva bacteriilor Gram pozitive, Gram negative, micoplasmelor, spirochetelor, leptospirelor. (Tabelele 3-5)
Tabelul 2.

Germenii sensibili la Tiamulin (sintez)


Bacterii

Gram pozitive
Staphylcoccus spp. Streptococcus spp. Clostridium perfringens Listeria monocytogenes Erysipelotrix spp. Corynebact. pyogenes

Gram negative
Pasteurella spp. Klebsiella pneumoniae Haemophylus spp. Fusobacterium necrophorum Bacteroides spp. Campylobacter coli

Micoplasme
M. hyopneumoniae M. bovis M. gallisepticum M. synoviae M. meleagridis M. hyosinoviae M. hyorhinis

Spirochete

Leptospire

Serpulina Leptospira spp. hyodysenteriae

Spectrul antimicrobian al Tiamulinului este destul de extins, putnd fi considerat un antibiotic cu spectru larg. n general antibioticele acioneaz asupra proceselor metabolice intracitoplasmatice ale celulei microbiene, prin inhibarea sintezei proteice, mai ales n faza de multiplicare, dar i n faza de repaus a germenilor. Ele blocheaz disocierea ARN-t de ribozomi. Aciunea Tiamulinului asupra leptospirelor este superioar fa de aciunea Tetraciclinei, Tylosinului i Streptomicinei.

Tabelul 3. Testarea sensibilitii in vitro la Tiamulin i un antibiotic de referin (24). Specia


M. hyopneumoniae S 11/P 25 M. hyorhinis M. hyorhinis M. hyorhinis M. hyorhinis BTS 7 ATCC 17981 M. hyosinoviae
MIC = concentraia minim inhibant

MIC (g/ml) Tiamulin Tylosin


0,031 0,25 0,039 0,31 0,156 0,05 0,031 1 1,25 2,5 1,25 0,062

Tabelul 4. Aciunea comparativ in vitro a Tiamulinului asupra leptospirelor (9)


Serotipul Tiamulina MIC (g/ml) Tetraciclina Tilosina
0,78 5 0,019 5 5 0,28 0,28 1,25 0,02 5 0,019 2,5 2,5 0,28 1,25 5

Streptomicina
0,039 5 0,009 5 2,5 0,52 0,52 1,25

L. grippotyphosa 0,62 L. sejroe 0,31 L. icterohaemoragiae 0,62 L. pomona 2,5 L. canicola 2,5 L. ballum 0,07 L. tarasovi 0,07 L. australis 0,07 MIC = concentraia minim inhibant

Tabelul 5. Efectul Tiamulinului comparativ cu a altor chimioterapice i antibiotice asupra lui B. hyodysenteriae (sintez)
Chimiterapice antibiotice
Tiamulin Tetraciclin clorhidric Oxitetraciclin Tilosin Eritromicin Spiramicin Lincomicin Neomicin sulfat Furazolidon Nitrofuran Carbadox Metronidazol Ronidazol Dimetridazol
MIC = concentraie minim inhibant MBC = concentraie minim bactericid NT = netestat.

MIC (g/ml)
0,025 1,25 3,12 200 100 100 6,25 50 1,56 12,5 0,10 0,39 0,39 0,39

MBC (g/ml)
0,2 10 50 200 100 100 50 50 1,56 12,5 NT NT NT NT

Laber n 1978 (23) a studiat eficacitatea Tiamulinului comparativ cu a altor antibiotice i chimioterapice, i a constatat c Tiamulinul are cea mai bun activitate asupra B. hyodysenteriae, MIC i MBC, fiind de 0,025 i 0,2 g. Tiamulinul acioneaz de asemena cu bune rezultate asupra populaiilor de stafilococi i streptococi (Tabel 6). Tiamulinul acioneaz cu bune rezultate i asupra bacteriilor anaerobe i a lui Haemophylus spp. Dup anii 80, studiile de compatibilitate a Tiamulinului cu alte medicamente, au reliefat c ntre acest produs i unele substane chimiterapice din grupa ionoforilor (Monenzin i Salinomicin) sau a derivailor imidazolici (Dimetridazol), exist anumite fenomene de sinergism negativ i chiar de intoleran, cu producerea de fenomene toxice.
Tabelul 6.

Valorile concentraiei minime inhibante (g/ml) pentru tulpinile standard de stafilococi i streptococi (24)
Specia
Staphylococcus aureus SG511 Staphylococcus SMITH Staphylococcus ATC10390 Staphylococcus aureus (r.t.) Staphylococcus aureus (r.t.) Staphylococcus aureus (r.t.) Staphylococcus albus Micrococcus Streptococcus beta hemolitic Streptococcus faecalis Streptococcus pyogenes r.t = rezistent la tetraciclin

Tiamulina
0,031 0,015 0,062 0,062 0,015 0,031 0,125 0,15 0,031 0,62 0,039

Tetraciclina
0,097 0,097 0,097 100 100 100 0,156 0,078 0,19 0,097 0,195

Tilosin
0,39 0,062 0,78 0,78 0,78 0,78 0,078 0,19 0,097 0,39 0,195

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

Tabelul 7. Valorile concentraiei minime inhibante (CMI) (g/ml) pentru bacterii anaerobe i Haemophylus spp.
Specia
Bacteroides spp. Fusobacterium Sphaerophorus necrophorus Clostridium prefringens Haemophylus spp. Campylobacter spp.

Tiamulin
0,03-1 0,125-0,5 0,125 0,25 0,625-0,78 0,50

Tetraciclin
0,15-25 0,12 0,03 1,56-2,5 5-6,25 NT

Tilosin
NT NT NT 0,625-0,78 0,78-1,25 NT

Apecte de intoleran au fost observate la asocierea acestor substane, iniial la psri i apoi la porc (9). Efectele Tiamulinului asupra creterii i conversiei hranei, au fost studiate i prezentate de OConnor i colaboratorii (cit.20). S-a constatat c, administrat n doze optime, are efecte bune asupra parametrilor de cretere, dar i asupra bolii (34). Particulariti farmacodinamice Tiamulinul hidrosolubil granulat se administreaz n apa de but, 139 grame Tiamulin granulat conine 62,5 grame Tiamulin hidrogeno - fumarat (36). Administrarea Tiamulinului hidrosolubil per os se recomand n dizenteria porcin provocat de B. hyodysenteriae, n boli ale aparatului respirator la porci (Mycoplasma Hyopneumoniae) i atunci cnd aceste mbolnviri sunt complicate de M. hyorhinis i Pasteurella spp. (15). n dizenteria porcin, Tiamulinul se administreaz n funcie de gravitatea infeciei i durata mbolnvirii. Pn la greutatea de 15 kg, administrarea Tiamulinului se face n soluie 0,045% timp de 5 zile sau n soluie 0,06% Tiamulin timp de 3-4 zile (2, 11, 16, 23, 25, 28, 34, 36, 37, 38). Purceilor pn la 15 kg li se administreaz exclusiv Tiamulin soluie n apa de but, n vederea obinerii dozei necesare pentru o zi. Soluia de Tiamulin n apa de but se prepar zilnic, administrndu-se n stare proaspt. O atenie deosebit se acord duratei tratamentului. Dac n decurs de 5 zile nu se observ succes, trebuie pus din nou diagnosticul, deoarece insuccesul la tratament poate fi urmarea unei infecii cu germeni insensibili, inclusiv micei sau alte cauze. Sub form injectabil, Tiamulinul se administreaz n doz de 10 mg/kgc sau 1 ml/20 kg, concentraie 10% sau, n aceeai doz (1 ml pentru 20- kg, concentraie 20% n cazuri grave de mbolnvire) (3, 5, 6, 30).
10

Justificarea demersului Rspndirea larg a dizenteriei determinat de treponeme la specia suine, avnd ca infecie de portaj, un caracter trenant sau sub form de episoade grave, impune utilizarea larg a unei medicaii ct mai eficiente care s asigure controlul bolii. n terapia dizenteriei la suine s-au folosit numeroase substane medicamentoase; chimioterapice i antibiotice cu rezultate mai mult sau mai puin convingtoare. Numai n ultimul deceniu au fost utilizate nitrofuranul, furazolidona, n terapie: metronidazolul, dimetridazolul, carbadoxul, ronidazolul, neomicina, streptomicina, eritromicina, tetraciclina, lincomicina, spiramicina, tilozina i altele. La acestea se adaug tiamulinul. Importul preparatelor pe baz de dietilmutilin i n Romnia, permite studierea acestor medicamente i folosirea lor n activitile curativo-profilactice impuse de dizenteria suin. Scopul cercetrii Se propune studiul, n condiii concrete de ferm, asupra unor aspecte importante farmaco-terapeutice: studiul comparativ al eficienei Tiamulinului hidrosolubil (fumarathidrogenatul de tiamulin) i al Dimetridazolului pulbere n loturi cu purcei bolnavi de spirochetoz, forma acut i subacut la perioada de nrcare, studiul comparativ al eficienei n terapie a Tiamulinului hidrosolubil (fumarathidrogenatul de tiamulin) i a celui injectabil n efective de purcei, studiul indicatorilor de cretere: spor mediu zilnic. MATERIALE I METODE Descrierea unitii i istoricul bolii Experimentele s-au efectuat n cadrul unei uniti de cretere i ngrare a porcilor din judeul Timi.

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

Unitatea este constituit ca un sistem intensiv, cu circuit nchis cu un efectiv total la data testrilor de 6500 capete, pe structuri de vrst i greutate: Matca este constituit din 650 de scroafe i scrofie din rasele Marele Alb i Landrace. n ncperea de maternitate, scroafele sunt inute pn la nrcarea purceilor, care, se face la 30-40 de zile. Sectoarele tineret i ngrtorie sunt adposturi subcompartimentate mari unde purceii nrcai sunt inui pn la faza de finisaj. Constructiv, adposturile sunt din prefabricate acoperite cu plci de azbociment i izolaie. Pardoseala este din beton pe strat de zgur izoterm. Canalizarea este efectuat prin deversare continu, pe pern de ap cu canale sub grtar. Hrnitorile sunt confecionate din beton, iar adparea se face cu suzete sub presiune, rezervoarele fiind amplasate la intrarea n adposturi. Hrnirea se face, dup tehnologie, pentru fiecare categorie de vrst n parte, cu furaj combinat. n unitate, diareea de origine treponemic a fost identificat n ultimii trei ani, cnd boala a evoluat sub o form grav, datorit marii receptiviti. Aceast entitate infecioas specific porcului a evoluat n urmtorii ani trenant cu pusee de acutizare n lunile octombrie decembrie (anul 2009) i respectiv n aprilie (anul 2010). Incidena cea mai mare n aceast unitate s-a constatat mai ales la categoriile de tineret avnd vrste cuprinse ntre 35-45 zile, dar sau semnalat cazuri i la alte categorii (ex: grsuni sau porci n faza de finisaj). Studiind compoziia raiilor s-a constatat adesea alimentaia deficitar din punct de vedere cantitativ i n special, calitativ, proteina administrat n raii fiind adesea de slab calitate (rot de soia, n loc de protein animal). La acestea s-a adugat supraaglomeraia, mai ales la boxele de tineret nrcare (n cazul vrfurilor de ftare nregistrate n lunile de toamn n anul 2009), care a amplificat starea de stres la care au fost supuse animalele cohabitante. De asemenea, n primvara anului 2010, s-au nregistrat oscilaii importante ale temperaturii i mai ales ale umiditii relative din adposturile de animale. Condiiile acestea defavorabile cumulate au influenat procentul de morbiditate i mortalitate.

Evoluiile clinice cel mai frecvent ntlnite n unitate au fost de regul, cele: acute i subacute: forma acut s-a nregistrat mai ales la purcei n sptmna nrcrii. Acetia prezentau stare tific grav, imobilitate, inapeten, descrcri diareice, fecale fluide, care erau apoase de culoare iniial, verde nchis, urt mirositoare, gazoase i mai apoi hemoragice, abdomen supt, enoftalmie, mers vaccilant, paloarea pielii i mucoaselor, moarte. forma subacut, nregistrat la purceii mai mari (2-4 sptmni de la nrcare) a fost nsoit alturi de diaree mucohemoragic, i abdomen supt i de enoftalmie. Apetitul a fost prezent, animalele prezentnd de asemenea polidipsie. Tabloul morfopatologic efectuat a evideniat o uoar cianoz n regiunea abdominal i a extremitii membrelor. La deschiderea cadavrelor, cele mai caracteristice leziuni s-au nregistrat la cec i colon. S-a constatat: edemaierea, congestionarea (aspect de pianjen) i dilatarea colonului, cu coninut de mucus aderent, snge i fibrin de culoare rou maroniu, cu seroasa infiltrat, cu un exudat seros. Mucoasa intestinal a fost tumefiat i a prezentat numeroase ulceraii i pseudomembrane galben-cenuii, ganglionii mezenterici fiind edemaiai i hiperemici. Diagnosticul bolii a fost pus prin examinri morfopatologice i de laborator, bazate pe elemente certe de diagnostic bacterioscopic la DSVSA Timi. Urmrirea clinic a animalelor bolnave sa fcut pe baz de termometrie i pe evaluarea simptomatologiei unde s-au luat n considerare: apetitul capricios sau absent, adinamia, polidipsia, somnolena, decubitul, aspectul fecalelor, care erau eliminate prin tenesme, nsoite de poziii caracteristice. Ulterior s-a mai constatat apariia fecalelor cu mucus n care se putea remarca prezena striilor de snge, fecalele, din aceast cauz devenind roietice-ciocolatii. Evoluiile bolii n ferma studiat au fost deci rapide, mai ales la categoria tineretnrcare. Medicamentele folosite n studiu au fost: Tiamutin 45% granule solubile, Tiamutin 200 injectabil i Dimetridazol pulbere. Administrarea medicamentelor s-a fcut prin amestecarea omogen n furajul combinat (dimetridazolul) sau n apa de but

11

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

(Tiamutin 45% granule solubile) (n sursa unic de adpare) la posologia i modul de administrare indicate de productori i injectabil (Tiamutin 200). Tiamutin 45% pulb. solubil (Novartis Animal Health) Conine:
Tiamulin hidrogenfumarat 45% Excipient lactozat granulat ad 48,0 100,0

Indicaii la specia suin: n tratamentul i profilaxia dizenteriei provocate de Brachyspira hyodysenteriae, n tratamentul i profilaxia pneumoniei enzootice provocate de Mycoplasma hyopneumoniae i infecia secundar, de asemenea celei provocate de M. hyorhinis n asociere cu tulpini de Pasteurela i Actinobacillus. Pentru prevenia i terapia dizenteriei suine provocat de B. hyodysenteriae, pe cale oral, cu apa potabil dup schema:
Boala
Dizenterie suin: tratament Dizenterie suin: profilaxie

Doza 1000l ap
83,4 g. Granule 83,4 g. Granule

Durat tratament zile


5 zile, succesiv 10 zile, la gestante: 10 zile nainte i 10 zile dup ftare

Cantitile mai mici de ap potabil la care se adaug tiamulin se pot prepara cu ajutorul menzurii (4 g. granule corespunde la 1,0 g, fumarat hidrogenat (o menzur corespunde la: 40 l ap potabil = 0,0045%, sau la 30 l ap potabil = 0,0060%) de exemplu:
Granule Tiamulin (g.)
25,0 50,0 100,0

Concentraia n fumarat hidrogenat de tiamutin / litri ap potabil 0,0045% 0,0060%


250 500 1000 187,0 375,0 750,0

La purcei cu greutatea mai mare de 15 kg. greutate vie, calculul se va face pe baza greutii vii totale a porcilor dintr-o box, dup modelul: De exemplu: la greutatea total pe box de 200 kg., (8 purcei de 25 kg. sau 4 purcei de 50 kg.) doza de granule n grame/zi va fi de 4 grame. Cantitatea necesar obinerii dozei zilnice (8,8 mg substan activ pe kg greutate vie) se va dizolva n aproape jumtate din cantitatea de ap potabil pentru o zi. Pentru porcii de la categoria 35-40 kg, se folosesc aproximativ 4-5 litri de ap potabil pentru o zi (deci cantitatea prescris de medicament se va dizolva n 2 litri de ap per animal per zi). Precauii la porci: rar, se pot observa reacii de hipersensibilitate cutanat, eritem
12

cutanat sau genital. n cazul apariiei unor astfel de simptome, administrarea Tiamulinului se va ntrerupe imediat i nici un fel de medicamente nu vor fi administrate animalelor n cauz pe cale oral. Animalele i adposturile vor fi curate cu ap. Din practic se tie c animalele i revin repede. Se poate recomanda n plus tratamentul cu corticosteroizi. Contraindicaii: toxicitatea ionoforilor poate crete sub influena Tiamulinului. De aceea, acesta nu se va administra simultan cu monenzin, narazin, lasalocid sau salinomicin 7 zile pn, n timpul i dup tratamentele cu Tiamulin. Administrrile concomitente ale Tiamutinului cu medicamentele mai sus amintite poate s provoace paralizie ireversibil i succesiv, moartea. Tiamulin 200 injectabil (Novartis Animal Health) Compoziie: soluie injectabil coninnd 162,2 mg tiamulin, corespunztor la 200 mg tiamulin hidrogen fumarat, 0,2mg butil-4hidroxibenzoat i excipient ad 1ml. Actiunea farmacologic: tiamulinul injectabil este un produs semisintetic al Pleuromutilinei care n urma administrrilor se absoarbe bine, inducnd concentraii sanguine terapeutice pentru 24 de ore. Metabolizarea se face n totalitate i se elimin prin bil. Indicaii: se recomand n infecii provocate de Gram pozitivi, Gram negativi, micoplasme (stafilococi, streptococi, clostridii, listerii, corinebacterii, pasteurele, klebsiele, micoplasme, leptospire, bacilii rujetului, treponeme). Cu precdere, rezultatele cele mai bune se obin n dizenteria porcului, pneumonie enzootic, pasteureloz i artrita infecioas. Mod de administrare i posologie: se administreaz i.m. 1-1,5 ml produs la 20 kgcorp/zi (echivalent a 10-15 mg Tiamulin hidrogen fumarat/kg greutate vie) administrat intramuscular, o singur dat pe zi timp de trei patru zile. Precauii: nu se recomand administrarea la vieri i scroafele gestante n ultimele 4 sptmni de gestaie. Timp de ateptare: pentru carne, 14 zile Dimetridazol pulbere oral insolubil (Romvac) Compoziie: conine 98% sulfat acid de 1,2-dimetil-5-nitroimidazol. Aciune farmacologic: chimioterapic de sintez, cu spectru larg, cu aciune specific fa de protozoarele flagelate din genurile Trichomonas i Histomonas la psri,

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

Trichomonas foetus la bovine i fa de Brachyspira hyodysenteriae, care produce dizenteria porcilor. Are proprieti preventive i curative excelente, nu produce pigmentaia pielii i are aciune favorabil asupra creterii. Indicaii la porci: n dizenteria produs de B. hyodysenteriae, Balantidium coli i Trichomonas suis, asociat sau nu cu germeni anaerobi. Mod de administrare i posologie: produsul se poate administra per os sub form de suspensie sau ncorporat n furaje, n dozele: La suine: preventiv: 15 mg / kg greutate vie / zi timp de 5 - 7 zile, n furaj combinat curativ: 25 mg/kg greutate vie/zi timp de 3-5 zile, n furaj combinat. Administrarea concomitent a vitaminelor, mrete eficiena tratamentelor.

Timp de ateptare: pentru animale de mcelrie 7 zile, de la ultima administrare. La fiecare lot n parte s-a efectuat cntrirea individual a animalelor la nceputul i sfritul tratamentelor. Lotul Martor (M) Nu a fost tratat, fiind doar cntrit la nceputul i sfritul experimentelor. REZULTATE I DISCUII Experimentul I Studiul eficacitii terapeutice comparative a Tiamutinului i Dimetridazolului n acest experiment s-au fcut cercetri privind efectul preventiv comparativ al Tiamutinului 45% (hidrogen-fumarat), pulbere solubil n apa de but i al Dimetridazolului pulbere insolubil, n furaje combinate, n cazuri de dizenterie treponemic la categoria purcei proaspt nrcai (3545 de zile)(Tabelul 1).
Tabelul 1.

Prezentarea loturilor i evoluiilor din Experimentul I


Lotul/kg total/zi experiment
Dimetridazol Tiamulin Martor Not: n cadrul lotului Dimetridazol au murit doi purcei n zilele experimentului n cadrul lotului Martor au murit trei purcei n zilele experimentului 0 = 114 21=114,2 0 =112,3 21= 141,6 0 =118,3 21 =101,9

1
7,8 8,9 7,8 9,8 8,1 8,6

2
7,5 8,8 7,5 9,6 7,9 8,4

3
7,4 M 7,2 9,1 8,4 9,0

Greutate medie / individ 6 7 8 9 10 11


7,5 8,6 7,7 9,7 8,2 8,8 7,3 8,4 7,1 8,8 7,6 M 7,5 7,6 7,7 8,4 8,7 8,8 7,5 8,0 7,2 9,4 10,3 9,0 7,8 7,8 8,2 8,3 8,2 8,8

12
7,2 8,3 7,5 9,5 8,0 8,6

13
7,9 9,1 7,3 9,2 7,4 M

14
8,0 9,3 7,8 9,9 7,9 8,4

15
7,5 8,7 7,3 9,0 7,6 M

Mori % 13,33(2) 0(0) 33,33(3)

7,8 8,0 7,3 8,9 9,3 M 7,2 7,9 7,3 9,0 10,1 9,2 8,0 7,5 7,9 8,5 8,0 8,3

Perioada de observaie a fost de 21 de urmrindu-se evoluia greutii zile, individuale a animalelor, prin cntriri la nceputul i sfritul perioadei. Boala a evoluat cu semne evidente de dizenterie spirochetic sub forma clinic. S-au constituit trei loturi a cte 15 purcei / lot, dup cum urmeaz: Lotul I. A fost format din 15 purcei avnd greutatea medie/lot de 7,60 kg/cap (greutate lot: 114 kg), a primit Dimetridazol pulbere pe cale oral insolubil (Romvac Bucureti), amestecat n furaj, timp de 5 zile, n doz de 25 mg/ kgcorp. Pe perioada observaiei s-au nregistrat dou mortaliti, reprezentnd 13,33 % din efectivul tratat. Celelalte animale din lot s-au vindecat clinic, semnele bolii disprnd treptat, temperatura i simptomele enterice revenind la normal. Pe perioada observaiei dup cele 21 de zile de experiment, greutatea lotului a fost de 114,2 kg, sporul nregistrat corespunznd la 95,5 g/cap/zi.
13

Lotul II. Constituit din 15 purcei cu semne clinice de enterit spirochetic a avut o greutate medie/lot de 7,48 kg/cap, a fost supus i el tratamentului, de aceast dat cu produsul Tiamulin (Novartis Animal Health) granule hidrosolubile, n apa de but. Tratamentele s-au efectuat timp de 5 zile consecutiv cu doza de 60 mg/litru ap de but. n cazul acestui lot simptomele de diaree s-au ameliorat treptat, vizibil, nu s-au nregistrat mortaliti i deja dup cele 5 zile de tratament nu se mai observau semne de boal, toate animalele devenind normotermice. Sporul de greutate nregistrat pe perioada observaiei noastre a fost de 29,3 kg / lot ceea ce corespunde unui spor mediu zilnic de 162,7 g/zi /animal. Lotul III. A fost considerat lot martor i a avut la nceputul perioadei de observaie greutatea medie/lot cea mai mare, din toate loturile (de 7,88 kg/cap).

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

n acest lot a evoluat enterita treponemic cu manifestri clinice clare (forme acute i subacute) i pe perioada experimentului nu a primit nici un fel de tratament. n cadrul acestui lot, pe perioada studiat, au decedat 5 purcei ceea ce reprezint 33,33 % din lot. Pentru a se evita pierderile inutile, din ziua 21 a experimentului, cei 10 purcei rmai au fost tratai cu Tiamulin pe cale oral (60 mg/litru ap potabil). Observaiile ulterioare

au relevat ameliorarea treptat remiterea clinic a tuturor purceilor rmai din acest lot. n cadrul lotului martor, sporul n greutate a fost redus (practic, nu se poate vorbi despre un spor de greutate). Dup cele 21 de zile sporul mediu zilnic pentru animalele rmase n lot a fost de 45,1 g/zi/animal. Efectele comparative n terapie ale Dimetridazolului i Tiamulinului sunt redate n figurile 1, 2, 3 i 4.

Figura 1. Prezentarea evoluiilor individuale de greutate. Lotul Dimetridazol, Experimentul I


10 9 8 7 6
kg

8,9

8,8

8,9

9,3 8,6 8,4 8,4 8,7

8,8

9,1 8,3

9,3 8,7

7,8

7,5

7,4

7,8

8 7,3

7,5

7,3

7,5

7,6

7,7

7,9 7,2

7,5

5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7
purcei

ziua 0 ziua 21 0 0 8 9 10 11 12 13 14 15

Figura 2. Prezentarea evoluiilor individuale de greutate. Lotul Tiamutin 45 %, Experimentul I


11 10 9 8 7
kg

9,8

9,6

10,1 9,1 9 9,2

9,7 8,8

10,3 9,4 9 9,5 9,2

9,9 9

7,8

7,5

7,9 7,2 7,2

6 5 4 3 2 1 0 0 1 2

7,3

7,7

7,1

7,5

8 7,2

7,5

7,3

7,8

7,3

ziua 0 ziua 21

7
purcei

10

11

12

13

14

15

Figura 3. Prezentarea evoluiilor individuale de greutate. Lotul Martor, Experimentul I


10 9 8 7 6
kg

8,6

9 8,4 8,4

8,5

8,3 7,9

8,8

8,3

8,8 8,2 7,8 8,2

8,6

8,4

8,1

7,9

8,2 7,6

7,5

7,8

8 7,4

7,9

7,6

5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7
purcei

ziua 0 0 8 9 10 11 12 0 13 14 0 15 ziua 21

33,33

Martor

45,1

Tiamulin

162,7

13,33

Dimetridazol

95,5

20

40

60

80

100

120

140

160

180

SMZ

Mortalitate

Figura 4. Prezentarea evoluiilor economice ale sporului mediu zilnic i mortalitrii. Experimentul I

14

Experimentul II Eficiena terapeutic i economic a produsului Tiamulin solubil (hidrogen fumarat) administrat la purcei n doze de: 0,0045 g/l i 0,0060 g/l oral i Tiamulin 200 injectabil Cercetrile s-au efectuat pe purcei bolnavi, cu semne clinice acute, manifestate

prin stare tific, somnolen, enoftalmie, cifoz, diaree sangvinolent. Semnele clinice au fost confirmate i prin examen de laborator, bacterioscopic, probele fiind prelevate de la purceii mori din lotul martor. Loturile au fost alese din categoria de vrst 3545 de zile, acestea fiind constituite din cte 12 capete/lot, (Tabelul 2) astfel:
Tabelul 2.

Prezentarea loturilor i evoluiilor din Experimentul II Lotul/kg total/zi experiment


Tiamutin pulvis 45mg / l apa Tiamutin pulvis 60mg / l apa Tiamutin 200 1 ml / 20kgc. Martor 0 = 92,9 21 = 98,9 0 = 92,7 21=117,6 0 = 93,9 21 = 88,4 0 = 93,2 21 = 67,2

1
7,4 8,5 8,1 10,3 7,6 8,4 7,7 8,1

2
8,2 9,5 8,0 10,1 7,8 8,7 8,1 8,6

3
7,6 8,7 7,4 9,3 7,8 8,8 7,5 M

Greutate medie / individ 4 5 6 7 8 9


8,0 9,3 7,5 9,6 8,0 9,0 7,9 8,4 7,5 8,8 7,9 9,9 7,4 M 8,0 8,6 7,7 8,9 8,1 10,2 7,5 8,4 7,7 8,3 7,4 M 7,6 9,5 7,9 8,9 7,4 M 8,1 9,4 7,6 9,7 8,0 9,0 7,6 8,0 7,6 8,7 7,4 9,5 8,0 9,1 8,0 8,4

10
7,9 9,2 8,0 10,3 8,1 9,1 8,2 8,8

11
8,0 9,2 7,4 9,4 8,2 9,0 7,6 M

12
7,5 8,7 7,7 9,8 7,6 M 7,5 M

Mori %
8,33 (1) 16,66 (2) 33,33 (4)

Not:
n cadrul lotului Tiamutin 45 mg/litru de ap, a murit un purcel n cadrul lotului Tiamutin 200 injectabil,1ml/20 kgc., au murit doi purcei n zilele experimentului n cadrul lotului Martor au murit patru purcei n zilele experimentului

Lotul I A fost format din 12 purcei i a fost tratat cu Tiamutin solubil granule n concentraie de 45 mg substana activ per litrul de ap de but. Tratamentul a fost efectuat pe o perioad de 5 zile. n cursul experimentului, n cadrul acestui lot s-a nregistrat o singur mortalitate reprezentnd 8,33%. Restul de 12 purcei s-a vindecat n decurs de dou sptmni. Greutatea iniial a lotului a fost de 92,9 kg, dup 21 zile de experiment, aceasta ajungnd la 98,9 kg, corespunztor unui spor mediu zilnic de 101,5 g/cap/zi. Dei s-a nregistrat pierderea unui purcel, sporul mediu zilnic al purceilor rmai a fost considerat pozitiv, lotul nregistrnd un spor de 6 kg pe cele 21 zile ale studiului. Lotul II Alctuit de asemenea din 12 purcei a primit n apa de but Tiamutin solubil n concentraie de 60 mg s.a. per litru de ap pe o perioad de 5 zile consecutiv. n cazul acestui lot nu s-a nregistrat nici o mortalitate, toi cei 12 purcei vindecndu-se n decurs de 10 zile (rata de vindecare 100%). Greutatea final a lotului a fost de 117,6 kg (un plus de 24,9 kg), sporul nregistrat fiind 172,8 g/cap/zi.

Lotul III A fost tratat de aceast dat cu Tiamutin 200 injectabil cu doza de 1ml/20kg greutate vie intramuscular, timp de 4 zile. Pierderile nregistrate au fost de 2 purcei, restul de 10 purcei vindecndu-se n decurs de 10 -14 zile. n cazul acestui lot, datorit mortalitii nregistrate (spor mediu zilnic 79,1 g/cap/zi), nu se poate vorbi de eficien economic. Lotul IV Lotul martor nu a primit nici un fel de tratament n primele 7 zile ale experimentului. n acest timp au murit patru purcei (cu forme de enterit hemoragic), constituind o proporie de 33,3% din efectiv. Dup cele 7 zile, pentru reducerea pierderilor inutile, restul purceilor au fost tratai cu Tiamulin solubil n doz de 90 mg s.a./l timp de 5 zile consecutiv. De remarcat c toate cele 8 animale rmase i tratate s-au vindecat. Din punct de vedere economic, indicatorii de greutate au fost clar n declin. La sfritul perioadei de experiment, s-a nregistrat un minus de 26 kg i patru purcei mori. Efectele tratamentului curativ cu Tiamulin n diferite dozri i condiionri sunt redate n figurile 5, 6, 7, 8 i 9.

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

Figura 5. Prezentarea evoluiilor individuale de greutate. Lotul Tiamutin pulvis 45 mg / l ap, Experimentul II
10 9 8 7 6 kg 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6 purcei 7 8 9 10 11 12 0 ziua 0 ziua 12 8,2 7,4 7,6 8 7,5 7,7 8,1 7,4 7,6 7,9 8 7,5 9,5 8,5 8,7 9,3 9,4 8,7 9,2 9,2

8,8

8,9

8,7

Figura 6. Prezentarea evoluiilor individuale de greutate. Lotul Tiamutin pulvis, 60 mg / l ap. Experimentul II
11 10 9 8 7
kg

10,3

10,1 9,3

9,6

9,9

10,2 9,5

9,7

10,3 9,5 9,4

9,8

8,1

6 5 4 3 2 1 0 0 1 2

7,4

7,5

7,9

8,1

7,6

7,6

7,4

7,4

7,7

ziua 0 ziua 12

6
purcei

10

11

12

Figura 7. Prezentarea evoluiilor individuale de greutate. Lotul Tiamutin 200 inj. Experimentul II
10 9 8 7 6
kg

8,4

8,7

8,8

9 8,4

8,9

9,1

9,1

7,6

7,8

7,8

8 7,4

7,5

7,9

8,1

8,2 7,6

5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 6
purcei

ziua 0 ziua 12 0 7 8 9 10 11 0 12

Figura 8. Prezentarea evoluiilor individuale de greutate. Lotul Martor, Experimentul II


10 9 8 7 6
kg

8,1

8,6

8,4

8,6

8,3

8,4

8,8

7,7

8,1 7,5

7,9

7,7

7,4

7,6

8,2 7,6 7,5

5 4 3 2 1 0
0 1 2 3 4 5 6 purcei 7 8 9 10 11 12

ziua 0 ziua 21 0 0 0 0

16

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

33,33

Martor

41,6

16,66

Tiamutin 200 1 ml / 20 kgc

79,1

Tiamutin pulv. 60 mg/ l apa

172,8

8,33

Tiamutin pulv. 45 mg/ l apa

101,5

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Sporul mediu zilnic (g / individ)

SMZ

Mortalitate

Fig. 9. Prezentarea evoluiilor economice comparative ale sporului mediu zilnic i mortalitii. Experimentul II

Discuii Dizenteria suin produs de Brachyspira hyodysenteriae este o constan n ultimii ani n unitile de cretere a porcilor. i n unitatea studiat, aceast boal a fost ntlnit mai muli ani, apariia ei avnd mai multe explicaii: condiiile precare de furajare, att din punct de vedere cantitativ ct i calitativ, unele condiii deficitare de microclimat (n parte datorate sistemului imperfect semiintensiv) au determinat pierderi prin mortalitate (mai ales la tineretul proaspt nrcat) i morbiditate (la celelalte faze). Aceste pierderi au fost considerate importante i au grevat destul de serios indicii de rentabilitate ai unitii observate. Controlul dizenteriei suine, prin intervenii medicamentoase, implic eforturi materiale importante i un volum de munc foarte mare dar justificate clar economic. n aceste condiii de cretere, credem noi, ideal ar fi s se utilizeze medicaia preventiv sub form de aditivi furajeri (nsoit sau nu, dup caz i de medicaia preventiv n apa de but), astfel asigurndu-se pe de-o parte, controlul asupra bolii, iar pe de alt parte, un spor bun de greutate i o conversie net superioar a furajului. Studiul efectuat de noi a fost un studiu de caz clinic ntr-o unitate n care boala a evoluat clinic manifest, ncercrile fcute fiind ndreptate spre terapie i nu spre prevenie (un astfel de studiu fiind mai greu de realizat din punct de vedere economic, fiind mai de durat). Utilizarea comparativ n terapie a Dimetridazolului i Tiamutinului, preparate cu
17

efect antispirochetic consacrate, a indicat c ambele pot avea efecte terapeutice certe dar Tiamutinul s-a dovedit de departe a fi cel mai eficient. Aceste rezultate vin s confirme i alte studii care atest eficacitatea net superioar a Tiamutinului asupra lui Brachyspira hyodysenteriae n terapia preventiv i curativ a dizenteriei suine. De exemplu, Taylor (35) a artat c din 12 tulpini de B. hyodysenteriae izolate de la purcei bolnavi supuse studiilor de sensibilitate in vitro, n comparaie cu mai multe antibiotice, cele mai mici doze inhibitoare (g/ml) au fost cele de Tiamutin urmate de Salinomicin2. Dimetridazolul pubere insolubil, dei s-a dovedit eficient n terapia dizenteriei suine nu a atins valoarea Tiamutinului pulbere solubil. Sporurile de greutate mici nregistrate n experiene, se datoreaz faptului c animalele din observatie manifestau semne de enterit treponemic i, dei acestea au fost remise, animalele nu au nregistrat sporuri caracteristice unor purcei sntoi, la aceeai vrst i aceeai categorie de greutate (200-250 g/zi/cap). n cazul lotului martor, din experimente, sporurile pot fi considerate nesemnificative economic. Folosirea n terapie a Tiamutinului solubil i a Tiamutinului injectabil trebuie fcut cu discernmnt. Administrrile formei injectabile n dizenteria treponemic suin sunt, n mod

Concentraiile minime inhibante au fost de: 0,1-0,2 g/ml la Tiamutin, 0,5-0,75 g/ml la Salinomicin fa, de exemplu: 1,0-2,0 g/ml la Olaquindox sau 20-30 g/ml la Tylosin.

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

evident, mai reduse, n comparaie cu formulrile solubile administrate oral. Dac n pleuropneumonia micoplasmatic a suinelor, administrrile injectabile conduc la rezultate excelente, chiar spectaculoase n dizenteria treponemic a suinelor, administrrile n apa de but i demonstreaz clar eficacitatea (3,5,18,20,30). Aceast constatare este confirmat de altfel i n literatura de specialitate care indic folosirea formelor solubile de Tiamulin n apa e but, eventual, n asociere cu alte tipuri de administrri (fie injectabil, fie n furajele combinate)(6,16,21,23,26,28). CONCLUZII 1. Administrrile comparative curative de Dimetridazol pulbere insolubil n furaje i Tiamutin granule solubile n apa de but au artat eficacitatea ambelor medicamente cu superioritatea net a celui de-al doilea produs. 2. Terapia curativ comparativ cu Tiamulin solubil timp de 5 zile n diferite doze i cea injectabil (timp de trei zile) a indicat o eficacitate indiscutabil a formelor solubile. Cele mai bune rezultate s-au nregistrat la concentraia de 0,06 mg/ml ap de but administrat timp de 5 zile consecutiv. 3. n terapia dizenteriei treponemice formele injectabile unice nu sunt recomandabile, eficacitatea lor fiind considerat medie slab. 4. Eficiena economic (cheltuieli directe legate de tratemente) n cazul acestei afeciuni este justificat chiar i n situaiile n care se nregistreaz pierderi, fiind de preferat falimentului pe care l poate provoca lipsa tratamentelor n aceast situaie. 5. Se recomand extinderea studiului i n cazul Tiamutinului administrat preventiv, ca supliment furajer, n diverse concentraii. BIBLIOGRAFIE
1. Alexander, T.J.L., Wellstead, P.D., Hudson, M.J. (1986). Studies of bacteria other than Treponema hyodysenteriae, which may contribute to the lessions of swine dysentery. th Proceedings 4 Congr. Internat. Pig Vet. Soc. . Anderson, M.D. (1992). Efficacy of Denagard (Tiamulin) as a water medication for treatment of swine dysentery in field trials in the united states. Key Papers on Tiamulin, 23-29, IPVS Mexico. Anderson, M.D. (1993). Treatment of swine dysentery with Tiamulin soluble antibiotic in

4.

5.

6.

7.

8. 9. 10. 11.

12.

13.

14.

15.

16.

17. 18.

2.

controled trials. Vet. Med., Small Ani. Clin. 98105. Baughn, C.O., Anderson, M.D., Alpaugh, W.C. (1974). Effect of 14-deoxy[(2-diethylaminoethyl)mercaptoacetoxyl]-mutilin hydrogen fumarate (SQ 22, 947, 81-723hfu) in pigs experimentaly infected with swine dysentery. Interscience Conference of Antimicrobial Agents and Chemotherapy, San Francisco, 1974. Baughn, C.O., Alpaugh, W.C., Anderson, M.D. (1976). The Effect of Tiamulin hydrogen fumarate (SQ 22, 947, 81-723hfu) in pigs experimentaly infected with swine dysentery. International Pig Veterinary Society Congress, Ames, Iowa. Baughn, C.O., Alpaugh, W.C., Linkenheimer, W.H., OConnor, J.J. (1984). Treatment and Control of Swine Dysentery with Tiamulin Injection and Tiamulin Premix. Proceedings, p.191 Bercea, I., Mardari, A., Moga Mnzat, R., Pop, M., Popoviciu, A. (1981). Boli infecioase ale animalelor, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1981, p. 225. Bercea, I., Dobre, G. (1988). Spirochetoze suine. Editura Ceres, Bucureti, Booth, N.H., McDonald, L.E. (1990) Veterinary th Pharmacology, VI Ed., Iowa State University Press, Ames. Butler, N.B., Hampson, D.J. (1994). Antimicrobial susceptibility testing of S. hyodysenteriae, Austr. Vet. J., 71(7), 211-214. Burch, D.G.S. (1992). Tiamulin feed premix in the prevention and control of swine dysentery under farm conditions in the UK. Vet. Rec., 13, 110, 224-247. Burch, D.G.S. (1984). The Evaluation of a Combination in Feed Premix of Tiamulin and Chlortetracycline for the Enzootic Pneumonia and Swine Dysentery. Vet. Rec.,195 203. Cristina, R.T. (2002). Studiul comparativ al unor condiionri terapeutice n dizenteria spirochetic a porcului. Lucr. t. Med. Vet., vol XXXV, 2002, Timioara, 157-162. De Deken, R. (1996). experimental infection and diagnosis of swine dysentery caused by 2 belgian isolates of Treponema hyodysenteriae. Vlaans diergeneeskund tijdschr, Gent, 55, 1986, 5, 328-335. Drghici, D., Popovici, I., Lincan, C., Stnuic, D., Punescu, D. (1975). Observaii privind dizenteria porcului, atribuit Treponemei hyodysenteriae. Creterea animalelor, 6, p. 6068. Gromwell, G.L., Stahly, T.S. (1995). Efficacy of Tiamulin as a growth promotant for growing swine. Journal of Animal Science, 60, No. 1, 1419. Harris, D.I. (1982). The Epidemiology of Swine Dysentery as it relates to the Eradication of Diseases. Squibb, Int. Swine Update, 1, 10-14. Heard, T.W., Tasker, J.B., Burch, D.G.S. (1985). Tiamulin Injection for the Treatment of Swine Dysentery. The Pig Veterinary Society Proceedings, Vol. II, 9, p. 125-130.

3.

18

Romeo T. Cristina et al.

Medicamentul Veterinar / Veterinary Drug Year 4, o. 2. ov. 2010

19. Hoffmann, P. (1982). Pig fattening Trial in Pigs with Feed Additive Tiamulin. Key Papers on Tiamulin, IPSV Mexico, p. 17-19, 20. Jennings, D. (1985). Swine Dysentery A Practical Approach. Int. Swine Update, 3, No. 2, p. 1-8. 21. Jensen Eskjaer, J.C. (1984). Evaluation of Different Ways of Application of Tiamulin Under Farm Conditions and Eradication of Swine Dysentery. Int. Swine Update, 192-198. 22. Kitai, K., Kashiwazaki, M, Adachi, Y., Kunugita, K., Arakawo, A. (1997). In vitro antimicrobial activity against reference strains and fiel isolates of Tr. Hyodysenteriae. Antimicrob. Agents. Chemother., 31(12), 19351938. 23. Laber, G., Rajtar, V., Leibner, V., Fisera, J., Gropp, J. (1978). Further results of field trials in pigs with tiamulin a new antibiotic. Proceedings th of the 5 World IPVS Congress, Zagreb. 191195. 24. Messier, S., Higgins, R., Moore, C. (1990). Minimal inhibitory concentrations of five antimicrobial agents against Tr. hyodysenteriae and Tr. innocens. J. Vet. Diagn. Invest., 2 (4), 330-333. 25. Meszaros, J., Stipkovits, L., Antal, T., Szabo, V. (1985). Eradication of Some Infectious Pig Diseases of perinatal Tiamulin Treatment and Early Weaning. Veterinary Record, 116, 8-12. 26. Miller, D.J.S. (1983). The Rationale for Tiamulin as a Growth Promoter. Hage Squibb Symposium, Budapest, 87-96. 27. Negru, P., Moraru, Gh. (1972). Observaii asupra valorii terapeutice a unor derivai de nitroimidazol n enteropatii ale tineretului porcin din cresctoriile de tip industrial. Lucrrile Institutului de Cercetri Veterinare i Biopreparate Pasteur, Bucureti, p. 99-103. 28. Olson, L.D. (1986). Tiamulin in drinking water for treatment and development of immunity to swine dysentery. J. Am. Vet. Assoc., 188(10), 1165-1170. 29. Pickles, R.W. (1982). Tiamulin water medication in the treatment of swine dysentery under farm conditions. Veterinary Rec., 110, 24, p. 403-405. 30. Pickles, R.W. (1978). Field Trials in the U.K. to Evaluate Tiamulin Hydrogen Fumarate as a Treatment for Swine Dysentery. Proceedings of th the 5 World IPSV Congress, Zagreb. 31. Pohlenz, J.E., Whipp, S.C., Robinson, I.M. (1983). Pathogenesis of Swine Dysentery Caused by Treponema hyodysenteriae. D.T.W., 90, 363. 32. Popescu, Valeria, Drghici, D., Oproiu, I., Glovaci, Emilia, uta, V. (1986). Cercetri privind testarea clinic a produsului indigen Carbadox la porcine. Al III-lea Simpoziona al medicamentului de uz veterinar i al aditivilor stimulatori de cretere, Bucureti, p. 155-158. 33. Popoviciu, A., Seiciu, L., Drghici, C., Ferchedu, I. (1986). Utilizarea Ronidazolului pulbere solubil ICCF n dizenteria treponemic a porcului n condiiile creterii intensive. Al IIIlea Simpozion al medicamentului de uz veterinar i al aditivilor stimulatori de cretere, Bucureti, p. 61-63.

34. Ryond, J.L., Schreiber, F., Wanner, M. (1993). Influence of Tiamulin concentration in feed on its bioavailability in piglets. Vet. Res., 24(6), 494502. 35. Taylor, D.J. (1979). Swine Dysentery, Field Problems Treatment and Control. Pig Veterinary Society Proceedings, Aberdeen, Scotland. 1718. 36. Taylor, D.J. (1978). Feed Medication with Tiamulin in the Prophylaxis of Experimental th Swine Dysentery. Proceedings of the 5 World IPVS Congress, Zagreb. 143-149. 37. Taylor, D.J. (1982). Feed Medication with Tiamulin in the Treatment of Experimental Swine Dysentery. Key Papers on Tiamulin, IPVS Mexico, 1-5, 38. Versterager Borge, L., Hansen, K. (2000). Eradication of Serpulina hyodysenteriae in a breeding to finishing unit by combined Tiamulin th medication and cleaning/disinfection. The 16 IPVS Congress, Papers on Tiamutin. 67-72.

19