Sunteți pe pagina 1din 1

cenia Naional de Administrare Hunii

Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare i plat a impozitului pe profit

I. DATE DE IDENTIFICAREA CONTRIBUABILII LII DENUMIRE / NUME. PRENUME COD DE [Di NT1FH \R1 FISCALA DOMICILIUL FISCAL JUDE STRADA SECTOR LOCALITATE NR AP COD POSTAL
1 11 I.H ) 1I.OC

BT FAX

E-MAIL

II. DATE DE IDENTIFICARE A MPUTERNIC 1 TI. LUI DENUMIRE / NUME, PRENUME COD DE IDENTIFICARE FISCAL

III. n temeiul dispoziiilor art 34 alin.{2) i (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile fi completrile ulterioare: Optez pentru sistemul anual de declarare i plai a impozitului pe profit, cu plti
anticipate trimestriale. ncepnd cu anul fiscal "'. .
D Renun In opiunea pentru sistemul anual de declarare i pluta a impozitului pe profit, cu

plti anticipate trimestriale, ncepnd cu anul fiscal

Sub sanciunile aplicate /aptei de fals n acte publice, declar c dalele nscrise n acest formular sunt corecte i ctmudete
Sun vie persoanei care face declaraia Funcia Semntura Stampila

Se com n let s j / i le ne n a nu lui ormnului fiscal ( >I:MII fiscal Numr inrceisrmrc Numele pcrwanci care a verificat Data nregistrare

) Opiunea este valabil pentru cel puin 2 ani consecutivi. Nr.de operator de date cu caracter personal 1067 Cod 14.13.03.13.