Sunteți pe pagina 1din 36

C-BMF-RO03 RO 2003

BMF LEGÃTURÃ CUPLATÃ ET ªABLOANE


pentru BMF-legãturã cuplatã ET
Potrivire perfectã…

…cu agãþare

ªablon de frezare ºi montaj pentru legãturã ET.

O îmbinare de clasa EXTRA pentru ªablonul serveºte la frezarea exactã a plãcii legãturii
lemn cu noua piesã BMF-legãturã ET în grida principalã, în scopul realizãrii îmbinãrilor
cuplatã ET fãrã rosturi vizibile.
Soluþia unei legãturi exacte, fãrã posibilitate rotirii
3 laturi optice fãrã urme de prelucrare plãcii de cuplare în îmbinarea grizii secundare cu
cea principalã, cu gol frezat de 10 mm adâncime.
Îmbinãri de grinzi secundare, princi-
ªliþul de glisare universalã ºi caroiajul elastic
E noul BMF, pale, stâlpi-grindã, verificate static
mijlocesc realizarea montãrii uºoare a legãturii
Tehnicã eficientã de fixare prin cuplate alese.
legãtura cuplatã ET. înºurubare. Toate elementele ºablonului se confecþioneazã din Al.

BMF ANCORÃ FIXARE din 2 pãrþi


Înmagazionarea ºi transportarea elementelor de pereþi acum este sigur
ºi fãrã probleme – fãrã alte construcþii de rigidizare.

Aici este prezentã ancora fixare BMF din 2 pãrþi! Neregularitãþile pânã
la 25 mm ale plãcilor de pardosealã din beton sau ale fundaþiilor se
egalizeazã la faþa locului fãrã probleme prin montarea profilelor U.

Eroul este papucul U: placa perforatã se monteazã în prealabil la locul


confecþionãrii, iar profilul U vine în ajutor la faþa locului. Construcþia
rigidizãrii BMF din 2 pãrþi asigurã rapiditate de montare ºi siguranþã
mãritã la acþiunea solicitãrilor.

Îmbinãri pentru lemn SIMPSON paginile 27-31


Conþinut

Ancorã fixare din 2 pãrþi............................7 Legãturã colþ 40390 ..................................3 Piesã legãturã cãprior-talpã .....................12
Ancorã fixare HTT ......................................7 Legãturã colþ 40×40×2,0×25/ Piesã susþinere grindã (4 rânduri) ............10
Ancorã fixare. ªaibã suport .......................7 /40×60×2,0×25/ 60×60×2,0×25.......5 Piesã susþinere grindã ALU.......................10
Legãturã colþ 60280 ..................................3 Piesã susþinere grindã..............................10
Ancorã fixare panã E ...............................13 Legãturã colþ 6035 ....................................3 Piesã susþinere palplanºã fronton ............18
Ancorã fixare panã UNI cu dinþi fixare ......13 Legãturã colþ 60416 – 80416 – 99416.......5 Piese metalice inoxidabile (V4A) ..............23
Placã ºi bandã perforatã ..........................17
Ancorã HE ...............................................18 Legãturã colþ 6090 – 6191.........................2 Profil T-ALU..............................................11
Ancorã profil ...........................................18 Legãturã colþ 6292 ....................................2 ªablon de gãurit Ø8 ................................11
Legãturã colþ 70 ........................................2 ªablon de gãurit Ø12 ..............................11
Ancorã stâlp H ºi HB ................................22 ªaibe U ....................................................25
Ancorã beton ..........................................22 Legãturã colþ 90 ........................................2 SIMPSON – colþ treaptã TA ........................5
Ancorã U .................................................22 Legãturã colþ 90265 ..................................4
Legãturã colþ 90×35×2,5×40...................4 SIMPSON – legãturi .................................31
Benzi de contravântuire...........................14 Legãturã colþ 90×48×3,0×48/76/116.......3 DBT1T Copci terasã.............................31
Benzi perforate ........................................14 Legãturã colþ din tablã perforatã...............5 MSTA Benzi de ancorare .....................31
Benzi perforate-practilett® I .....................14 Legãturã colþ KR 135 ºi KR 135L ................6 RTCH – Legãturi stea 3D .....................31
Bolþuri tip barã ........................................24 Legãturã colþ KR 285 ºi KR 285 L ...............6
TB – Tiranþi..........................................31
BOZETT® profil-Z-balcon ..........................11 Legãturã colþ KR 95 ºi KR 95 L ...................6
Z2 – Piesã asamblare ..........................31
Legãturã universalã Maxi 190..................12
BULLDOG® – legãturi dinþate pe 2 pãrþi ....25 Legãturã colþ universalã Micro 96............12
SIMPSON–HRB® – legãturi........................30
BULLDOG® – legãturi dinþate pe o parte ...25 Legãturã colþ universalã Midi 130............12
HD Ancorã rigidizare...........................30
BULLDOG® – legãturi turnate în sistem Legãturã colþ universalã Mini 100............12
LTT Ancorã rigidizare ..........................30
GEKA, dinþate pe una/douã pãrþi........25
MAS Ancorã talpã...............................30
Legãturi cuplate ET ..................................11
PAH Ancorã rigidizare .........................30
Burghii speciale Ø8 ºi Ø12 pentru BMF .....11
Cãrucior pentru role ................................15 Papuc cãprior B........................................17
SIMPSON–HWS® – elemente de legãturi
Papuc cãprior H .......................................17
pentru noduri realizate la 90° .............28
Colþ beton .................................................5 Papuc grindã 2 pãrþi ..................................9
Elemente HIT cu
Consolã .....................................................6 Papuc grindã I ...........................................8
– cu aripi de montaj .......................28
Papuc grindã IL..........................................8
Elemente HU ºi U
Cuie cãprior cf. DIN 1052 ........................24 Papuc grindã S...........................................9
– fãrã aripi de montaj .....................28
Cuie crestate cf. DIN 1052+cuie SST.........24 Papuc grindã special..................................9
Papuc grindã ............................................8 Elemente ITT – cu aripi de montaj........28
Diblu panã inelarã în sistem Appel dinþat Papuc stâlp D...........................................19 Elemente IUT – fãrã aripi de montaj.....28
pe una/douã pãrþi...............................25 Papuc stâlp I ............................................19 Elemente MIT – cu aripi de montaj.......28
Papuc stâlp L ºi IL ....................................19
JANE® – piesã susþinere grindã TU/S ........10 Papuc stâlp RB .........................................22 SIMPSON–HWS® – elemente de legãturi
JANE® – piesã susþinere grindã TU ...........10 Picior de susþinere B, BK ºi BL ..................19 pentru noduri cu unghiuri diferite
Picior stâlp DK ºi DL .................................21 de 90° .................................................29
JANEBO® piese suspendare D, DE, Picior stâlp IS ºi IS Maxi ...........................20 LSSU Papuc cãprior capãt superior .....29
suspensori P…v ..................................26 Picior stâlp ISB ºi ISB Maxi .......................20 LSTA Benzi de ancorare.......................29
JANEBO® cârlig H, HE...............................26 Picior stâlp LB ºi LB-reglabil .....................21 SUL-SUR – Elemente
JANEBO® suspensori P, PE ........................26 Picior stâlp PB 70/75/80 ºi PS 80 ..............20 de îmbinare oblice..........................29
JANEBO® suspensori PS ...........................26 VPA Papuc cãprior capãt inferior.........29
Picior stâlp pentru batere ........................22
Legãturã bandã contrav. 1 ºi 2 ................15 Sistem de contravântuire 25....................16
Legãturã cãprior talpã-panã ....................17 Picior stâlp TB 48×60 ..............................20 Sistem de contravântuire 40/60...............16
Legãturã colþ 105 ......................................2 Picior stâlp U ...........................................21 Suport ºipcã-coamã.................................13
Legãturã colþ 160×50×3,0×40.................4 Picior stâlp US ºi UB-reglabil ....................21 Suport stâlp 300, 350,450.......................21
Legãturã colþ 190/290×50×2,0×40..........4 Picior stâlp Vario......................................20 ªuruburi ..................................................24
Legãturã colþ 35350–55365.......................3 Piesã de îndreptare pt. cãrucior ..............15 Unealtã de tensionare .............................14
Legãturã colþ Piesã îmbinare grindã articulatã B ...........18 Unealtã de tensionare S...........................15
40312 – 40412 – 40314 – 40414..........4 Piesã îmbinare grindã articulatã W ..........18 Unelte de tensionare 80,60,40 ºi 25 ........15

Nu rãspundem pentru greºeli de ortografie ºi tipografie.


Legãturã colþ 70 WINKELVERBINDER 70

Nr. BMF Notare H L S B


S
7070 70 / cu nerv. 70 70 2,0 55
7071 70 / f. nerv. 70 70 2,0 55

B L

Fixare: 4,0×40, 4,0×50, 4,0×60


Gãuri: Ø 5, Ø 9

Legãturã colþ 90 WINKELVERBINDER 90

BMF Nr. Notare H L S B


S
7090 90 / cu nerv. 90 90 2,5 65
7091 90 / f. nerv. 88 88 2,5 65

Allgemeine,
B L bauaufsichtliche
Zulassung
Nr. Z-9.1-433
Cu nerv.: F. nerv.:
Fixare:4,0×60 / bolþuri Fixare: 4,0×50 / bolþuri
Gãuri: Ø 5/ Ø 11 Gãuri: Ø 5/ Ø 11

Legãturã colþ 105 WINKELVERBINDER 105

BMF Nr. Notare H L S B


B
7105 105/ cu nerv. 105 105 3,0 90
7106 105/ f. nerv. 103 103 3,0 90

Allgemeine,
L bauaufsichtliche
Zulassung
S Cu nerv. : F. nerv.: Nr. Z-9.1-433
Fixare: 4,0×75 / bolþuri Fixare: 4,0×60 / bolþuri
Gãuri: Ø 5/ Ø 11 Gãuri: Ø 5/ Ø 11

S Legãturã colþ 6090-6191 WINKELVERBINDER 6090-6191

Nr. BMF Notare H L S B

Typ
7690 6090 90 60 2,5 60
6191 7691 6191 90 60 2,5 60
H

C
L
B
Typ
6090
Fixare: 4,0×40, bolþ ºpreiþ M10
Gãuri: 6090: Ø 5 / Ø 12 6191: Ø 5 / Ø 10,5×40

S Legãturã colþ 6292 WINKELVERBINDER 6292

Nr. BMF Notare H L S B


7692 6292 90 60 2,5 60

L
B
Fixare: Ø 4,0, bolþ ºpreiþ M10
Gãuri: Ø 5, Ø 10,5×20, Ø 5×30
2 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.
Legãturã colþ 6035 WINKELVERBINDER 6035

S
Nr. BMF Notare H L S B
7635 6035 60 35 2,5 60

L B

Fixare: 4,0×40 / bolþ


Gãuri: Ø 5, Ø 12, Ø 10×29

S
Legãturã colþ 60280 WINKELVERBINDER 60280

Nr. BMF Notare H L S B


7680 60280 83 62 2,0 40
H

B Fixare: 4,0×40 / 4,0×50 / 4,0×60


Gãuri: Ø5

S
S Legãturã colþ 40390 WINKELVERBINDER 40390

Nr. BMF Notare H L S B


7390 40390 93 93 3,0 40

HH

LL
BB
Fixare: 4,0×40 / 4,0×50 / 4,0×60
Gãuri: Ø5

Legãturã colþ 35350-55365 WINKELVERBINDER 35350-55365


B
Nr. BMF Notare H L S B
7350 35350 50 50 2,5 35
7365 55365 65 65 3,0 55

35350

L
55365
S Fixare: 4,0×40 / bolþ
Gãuri: Ø5/Ø9

Legãturã colþ 90×48×3,0×48/76/116 WINKELVERBINDER

Nr. BMF Notare H L S B


B
7048 90×48×3,0× 48 90 48 3,0 48
7076 90×48×3,0× 76 90 48 3,0 76
7116 90×48×3,0×116 90 48 3,0 116
H

S
Fixare: 4,0×50 / 4,0×60 / bolþ
Gãuri: Ø 5 / Ø 13

Toate dimensiunile în mm. Copyright ©: BMF 01/2003 3


Legãturã colþ 90265 WINKELVERBINDER 90265
B
Nr. BMF Notare H L S B
7265 90265 67 67 2,0 90

S Fixare: 4,0×50
Gãuri: Ø5

B Legãturã colþ 40312-40412-40314-40414 WINKELVERBINDER 40312-40412-40314-40414

Nr. BMF Notare H L S B


7312 40312 120 92 3,0 40
7412 40412 120 92 4,0 40
H 7314 40314 140 92 3,0 40
7414 40414 140 92 4,0 40

L
Fixare: 4,0×40 / 4,0×50 / 4,0×60
S Gãuri: Ø 5 + 2 Ø 8,5 + 3 Ø 11

B Legãturã colþ 90×35×2,5×40 WINKELVERBINDER 90×35×2,5×40

Nr. BMF Notare H L S B


7035 90×35×2,5×40 90 35 2,5 40

L
Fixare: 4,0×40 / 4,0×60 / bolþ
S
Gãuri: Ø5/Ø9

B Legãturã colþ 160×50×3,0×40 WINKELVERBINDER 160×50×3,0×40

Nr. BMF Notare H L S B


7050 160×50×3,0×40 160 50 3,0 40

L
Fixare: 4,0×40 / 4,0×60 / bolþ
S
Gãuri: Ø 5 / Ø 13

Legãturã colþ 190/290×50×2,0×40 WINKELVERBINDER 190/290×50×2,0×40


B
Nr. BMF Notare H L S B
7051 190×50×2,0×40 190 50 2,0 40
7052 290×50×2,0×40 290 50 2,0 40

Fixare: 4,0×40 / bolþ


H
Gãuri: Ø 5 / Ø 13

L
ªaibã U U-SCHEIBEN
S
L B Nr. BMF Notare H L S Gaurã
S 07001 40×40×10,0 40 40 10,0 Ø 13,5
07002 40×50×10,0 40 50 10,0 Ø 13,5×25
07006 60×60×6,0 60 60 6,0 Ø 14
4 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.
Legãturã colþ 60416-80416-99416 WINKELVERBINDER

BB Nr. BMF Notare H L S B


7060 60416 164 84 4,0 60
7080 80416 164 84 4,0 80
7099 99416 164 84 4,0 100
H
H

LL
S
S Fixare: 4,0×50 / 4,0×60
Gãuri: Ø5

Legãturã colþ 40×40×2,0×25/40×60×2,0×25/60×60×2,0×25


B Nr. BMF Notare H L S B WINKELVERBINDER
H 30001 40×40×2,0×25 40 40 2,0 25
30003 40×60×2,0×25 40 60 2,0 25
30005 60×60×2,0×25 60 60 2,0 25
L

Fixare: 4,0×40
Gãuri: Ø5

S1,2
Legãturã colþ din tablã perforatã WINKELVERBINDER

Nr. BMF Notare H L S1 S2 B Nr. BMF Notare H L S1 S2 B


30444 40×40×2,0×40 40 40 2,0 40 8444 40×40×2,5×40 40 40 2,5 40
30446 40×40×2,0×60 40 40 2,0 60 8446 40×40×2,5×60 40 40 2,5 60
30664 60×60×2,0×40 60 60 2,0 40 8664 60×60×2,5×40 60 60 2,5 40
30665 60×60×2,0×50 60 60 2,0 50 8665 60×60×2,5×50 60 60 2,5 50
H 8666 60×60×2,5×60 60 60 2,5 60
30666 60×60×2,0×60 60 60 2,0 60
30668 60×60×2,0×80 60 60 2,0 80 8668 60×60×2,5×80 60 60 2,5 80
30886 80×80×2,0×60 80 80 2,0 60 8886 80×80×2,5×60 80 80 2,5 60
30888 80×80×2,0×80 80 80 2,0 80 8888 80×80×2,5×80 80 80 2,5 80
8888 80×80×2,5×80 80 80 2,5 80
L 8881 80×80×2,5×100 80 80 2,5 100
B
8118 100×100×2,5×80 100 100 2,5 80
Fixare: 4,0×40 / 4,0×50 / 4,0×60 8111 100×100×2,5×100 100 100 2,5 100
Gãuri: Ø5 8121 100×200×2,5×100 100 200 2,5 100

SIMPSON – colþ treaptã TA SIMPSON TREPPENWINKEL TA

Nr. BMF Notare H L B S


H 80959 TA9 38 210 38 2,7

!
80960 TA10 38 260 38 2,7

U
NE
L S

Fixare: ºurub Ø 6×35


Gãuri: Ø 7

S
Colþ beton BETONWINKEL

Nr. BMF Notare H B S L

10010 P 75×75×6×50 d 14 75 75 6 50
10030 P 100×75×8×60 d 14 100 75 8 60
H 10040 P 150×75×8×60 d 14 150 75 8 60
S P
10041 P 150×75×8×60 d 17,5 150 75 8 60
10020 S 100×50×8×50 d 11 100 50 8 50
10021 S 100×50×8×50 d 14 100 50 8 50

B
L Fixare: bolþuri
Gãuri: P 75-150: Ø 14 / Ø 14×38; P 150: Ø 17,5 / Ø 17,5×38; S: Ø 11 / Ø 11×26,5
Ø 14/ Ø 14×26,5

Toate dimensiunile în mm. Copyright ©: BMF 01/2003 5


Legãturã colþ KR 95 ºi KR 95 L WINKELVERBINDER

B BMF Nr. Notare H L S B


10050 KR 95 95 85 4,0 65
10055 KR 95 L 95 85 4,0 65

L
L
S Zincat jur-împrejur.
Fixare: 4,0×40 / 4,0×50 / 4,0×60 / bolþ
Gãuri: Ø 5, Ø 13,5, L: Ø 13,5×25, Ø 11

Legãturã colþ KR 135 ºi KR 135 L WINKELVERBINDER

B BMF Nr. Notare H L S B


10060 KR 135 135 85 4,0 65
10065 KR 135 L 135 85 4,0 65

L L Zincat jur-împrejur.
S Fixare: 4,0×40 / 4,0×50 / 4,0×60 / bolþ
Gãuri: Ø 5, Ø 13,5, L: Ø 13,5×25, Ø 11

B
Legãturã colþ KR 285 ºi KR 285 L WINKELVERBINDER

BMF Nr. Notare H L S B


10060 KR 285 285 85 4,0 65
10065 KR 285 L 285 85 4,0 65

Zincat jur-împrejur.
L L Fixare: 4,0×40 / 4,0×50 / 4,0×60 / bolþ
S Gãuri: Ø 5, Ø 13,5, L: Ø 13,5×25, Ø 11

Consolã KNAGGE

Nr. BMF Notare H L S B


19090 90 90 90 2,0 65
H 19130 130 125 125 2,0 80
19170 170 160 160 2,0 95
19210 210 200 200 2,0 100

L
S
B Fixare: 4,0×40 / 4,0×60
Gãuri: Ø5

Colþ pentru lemn rotund RUNDHOLZVERBINDER

Nr. BMF Notare H B S L


B 7995 Typ 60 80 57 1,5 80
7996 Typ 80 123 74 1,5 123
60

S Tip 60 pentru lemn rotund Ø 60-120


L Tip 80 pentru lemn rotund Ø 80-140
80
Fixare: 4,0 × 60
Gãuri: Ø 5
6 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.
S1
B
Ancorã fixare. ªaibã suport ZUGANKER EINSCHL. UNTERLEGSCHEIBE

Nr. BMF Notare H L S1 B S2

10405 340-M12 340 182 2,0 40 15


10410 400-M16 400 123 3,0 40 15
10415 420-M16 420 222 2,0 60 20
H 10420 420-M20 420 102 2,0 60 20
10425 480-M20 480 123 2,5 60 20

S2
L Fixare: 4,0×60 / bolþ
340-M12 Gãuri: Ø 14 / Ø 18 / Ø 22

B
S1
Ancorã fixare din 2 pãrþi ZUGANKER 2-TEILIG

Nr. BMF Notare H L S1 S2 B D

10430 2 pãrþi 400 222 2,0 4,0 60 65

!
H

U
D

L
NE
Fixare: 4,0×40 / ºurub / bolþ
S2
Gãuri: Ø 5 / Ø 18

Ancorã fixare HTT ZUGANKER HTT

Nr. BMF Notare H B D S1 S2


S1
80340 HTT16 406 64 51 3 12
80345 HTT22 559 64 51 3 12

S2
Fixare: 4,0 × 50 / bolþ M16
B L Gãuri: Ø 4,7 / Ø 17

BMF ancorã fixare din 2 pãrþi


BMF ZUGANKER 2-TEILIG

Toate dimensiunile în mm. Copyright ©: BMF 01/2003 7


Papuc grindã BALKENSCHUHE
E D
Nr. BMF Notare D E F S BMF-Nr Notare D E F S
B×H B×H
S
03202 36 × 142 40 43 80 2,0 G 03408 73 × 183 42 47 87 2,0 G
03003 40 × 99 37 38 72 2,0 G 03218 76 × 120 40 43 80 2,0 G
03103 40 × 110 37 38 72 2,0 G 03309 76 × 152 40 42 80 2,0 G
H 03203 40 × 140 40 43 80 2,0 G 03409 76 × 182 42 47 87 2,0 G
03006 45 × 96 37 38 72 2,0 G 03221 80 × 120 40 43 80 2,0 G
03106 45 × 105 37 38 72 2,0 G 03312 80 × 150 40 42 80 2,0 G
03204 45 × 137 40 43 80 2,0 G 03412 80 × 180 42 47 87 2,0 G
03301 45 × 167 40 42 80 2,0 G 03506 80 × 210 39 48 85 2,0 G
03007 48 × 95 37 38 72 2,0 G 03315 90 × 145 40 42 80 2,0 G
03205 48 × 136 40 43 80 2,0 G 03317 98 × 141 40 42 80 2,0 G
B F 03302 48 × 166 40 42 80 2,0 G 03224 100 × 90 40 42 80 2,0 G
03501 48 × 226 39 48 85 2,0 G 03318 100 × 140 40 42 80 2,0 G
03009 51 × 93 37 38 72 2,0 G 03415 100 × 170 42 47 87 2,0 G
03109 51 × 105 37 38 72 2,0 G 03509 100 × 200 39 48 85 2,0 G
03206 51 × 135 40 43 80 2,0 G 03418 115 × 162 42 47 87 2,0 G
03303 51 × 164 40 42 80 2,0 G 03512 115 × 190 39 48 85 2,0 G
03403 51 × 195 42 47 87 2,0 G 03612 120 × 119 42 47 87 2,0 G
03112 60 × 100 37 38 72 2,0 G 03421 120 × 160 42 47 87 2,0 G
03209 60 × 130 40 43 80 2,0 G 03515 120 × 190 39 48 85 2,0 G
03306 60 × 160 40 42 80 2,0 G 03321 127 × 126 40 42 80 2,0 G
03406 60 × 190 42 47 87 2,0 G 03518 127 × 186 39 48 85 2,0 G
03503 60 × 220 39 48 85 2,0 G 03714 140 × 139 39 48 85 2,0 G
03115 64 × 98 37 38 72 2,0 G 03521 140 × 180 39 48 85 2,0 G
03212 64 × 128 40 43 80 2,0 G 03424 150 × 145 42 47 87 2,0 G
03215 70 × 125 40 43 80 2,0 G
03307 70 × 155 40 42 80 2,0 G
03216 73 × 124 40 43 80 2,0 G
03308 73 × 153 40 42 80 2,0 G Allgemeine,
bauaufsichtliche
Fixare: 4,0×40 / 4,0×50 sau bolþ Zulassung
Gãuri: Ø 5, G ~ gaurã bolþ Ø 9 Nr. Z-9.1-225
Gãuri: Ø 5, G ~ gaurã bolþ Ø 11

E D
Papuc grindã I BALKENSCHUHE I

S Nr. BMF Notare D E F S


B×H
04103 40 × 110 I 20 38 55,5 2,0
04006 45 × 96 I 20 38 55,5 2,0
04003 48 × 95 I 20 38 55,5 2,0
04205 48 × 136 I 20 43 60,5 2,0
H 04302 48 × 166 I 20 42 80 2,0
04009 51 × 93 I 20 38 55,5 2,0
04109 51 × 105 I 20 38 55,5 2,0
Allgemeine,
04112 60 × 100 I 20 38 55,5 2,0
bauaufsichtliche
04306 60 × 160 I 20 42 80 2,0
Zulassung
04115 64 × 98 I 20 38 55,5 2,0
Nr. Z-9.1-468
04212 64 × 128 I 20 43 60,5 2,0
B F 04215 70 × 125 I 20 43 60,5 2,0
04216 73 × 124 I 20 43 60,5 2,0
04308 73 × 153 I 20 42 60,5 2,0
04218 76 × 120 I 40 43 80 2,0
04221 80 × 120 I 40 43 80 2,0
04312 80 × 150 I 40 42 80 2,0
04412 80 × 180 I 42 47 87 2,0
04506 80 × 210 I 39 48 85 2,0
04315 90 × 145 I 40 42 80 2,0
04317 98 × 141 I 40 42 80 2,0
04224 100 × 90 I 40 42 80 2,0
04318 100 × 140 I 40 42 80 2,0
04415 100 × 170 I 42 47 87 2,0
04509 100 × 200 I 39 48 85 2,0
04418 115 × 162 I 42 47 87 2,0
04512 115 × 190 I 39 48 85 2,0
04612 120 × 119 I 42 47 87 2,0
04421 120 × 160 I 42 47 87 2,0
04515 120 × 190 I 39 48 85 2,0
04714 140 × 139 I 39 48 85 2,0
04512 140 × 180 I 39 48 85 2,0

Fixare: 4,0×40 / 4,0×50 / 4,0×60


Gãuri: Ø5

Papuc grindã IL BALKENSCHUHE IL


E D
Nr. BMF Notare D E S
S B×H
06200 90 × 195 IL 42 62 2,0
06202 90 × 235 IL 42 62 2,0
06206 100 × 190 IL 42 62 2,0
H 06210 100 × 230 IL 42 62 2,0
06204 115 × 223 IL 42 62 2,0
06208 120 × 180 IL 42 62 2,0
06212 120 × 220 IL 42 62 2,0

B
Fixare: 4,0×40 / 4,0×50
Gãuri: Ø5

8 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.


S Papuc grindã S BALKENSCHUHE S

Nr. BMF Notare B H D E S


E D 5050 60×90 S 60 90 59,5 47,5 2,0
5070 60×110 S 60 110 59,5 47,5 2,0
5100 80×110 S 80 110 59,5 47,5 2,0
5180 80×130 S 80 130 59,5 47,5 2,0
5280 80×150 S 80 150 59,5 47,5 2,0
5240 100×130 S 100 130 59,5 47,5 2,0
5330 100×150 S 100 150 59,5 47,5 2,0
H 5380 100×170 S 100 170 59,5 47,5 2,0
5385 100×190 S 100 190 59,5 47,5 2,0
5430 120×170 S 120 170 59,5 47,5 2,0
5530 120×190 S 120 190 59,5 47,5 2,0
5570 120×210 S 120 210 59,5 47,5 2,0
B 5630 120×230 S 120 230 59,5 47,5 2,0
5390 140×150 S 140 150 59,5 47,5 2,0
5590 160×190 S 160 190 59,5 47,5 2,0
Fixare: 4,0×50 / 4,0×60 Gãuri: Ø 5

Papuc grindã special BALKENSCHUHE SONDERANF.

E D Nr. BMF Notare D E S


B×H
06010 120×240 42,5 62,5 2,5
S 06012 140×240 42,5 62,5 2,5
06000 160×160 42,5 62,5 2,5
06001 160×200 42,5 62,5 2,5
H 06002 180×220 42,5 62,5 2,5
06006 200×200 42,5 62,5 2,5
Allgemeine, 06008 200×240 42,5 62,5 2,5
bauaufsichtliche
Zulassung 06110 120×240 l 42,5 62,5 2,5
Nr. Z-9.1-468 06112 140×240 l 42,5 62,5 2,5
06100 160×160 I 42,5 62,5 2,5
B 06101 160×200 I 42,5 62,5 2,5
06102 180×220 I 42,5 62,5 2,5
06106 200×200 I 42,5 62,5 2,5
06108 200×240 I 42,5 62,5 2,5

E D

Fixare: 4,0×50 / 4,0×60


Gãuri: Ø5

Papuc grindã din 2 pãrþi BALKENSCHUHE 2 TEILIG

E D Notare
Nr. BMF B×H D E S
3010 30×98 37 38 2,0
S

!
3011 30×152 40 42 2,0
H 3012 30×182 42 47 2,0

U
NE
B Fixare: 4,0×50 / 4,0×60
Gãuri: Ø 5

Toate dimensiunile în mm. Copyright ©: BMF 01/2003 9


C S2 Piesã susþinere grindã BALKENTRÄGER
A
Nr. BMF Notare A B C H S1 S2
34090 90 20 106 46 90 6,5 3,0
34120 120 20 106 46 120 6,5 3,0
34160 160 20 106 46 160 6,5 3,0
H 34200 200 20 106 46 200 6,5 3,0
34240 240 20 106 46 240 6,5 3,0

Allgemeine,
bauaufsichtliche
Zulassung
B Nr. Z-9.1-290

160 Fixare: 90: 4,0×60 / diblu tip barã Ø 8,5 120-240: 4,0×60 / diblu tip barã Ø 12
S1 Gãuri: 90: Ø 5 / Ø 8,5 120-240: Ø 5 / Ø 13

C
S2 Piesã susþinere grindã (4 rânduri) BALKENTRÄGER (4 reihig)
A
Nr. BMF Notare A B C H S1 S2
34409 90-4 28 106 62 90 6,5 3,0
34412 120-4 28 106 62 120 6,5 3,0
34416 160-4 28 106 62 160 6,5 3,0
H 34420 200-4 28 106 62 200 6,5 3,0
34424 240-4 28 106 62 240 6,5 3,0

Allgemeine,
bauaufsichtliche
Zulassung
Nr. Z-9.1-290
B
160 Fixare: 90: 4,0×60 / diblu tip barã Ø 8 120-240: 4,0×60 / diblu tip barã Ø 12
S1
Gãuri: 90: Ø 5/ Ø 8,5 120-240: Ø 5/ Ø 13

C
A S2 Piesã susþinere grindã ALU BALKENTRÄGER ALU

Nr. BMF Notare A B C H S1 S2


34509 90 ALU 28 109 62 86 6,0 6,0
34512 120 ALU 28 109 62 116 6,0 6,0
34516 160 ALU 28 109 62 156 6,0 6,0
H
34520 200 ALU 28 109 62 196 6,0 6,0
34524 240 ALU 28 109 62 236 6,0 6,0
34503 3000 ALU 28 109 62 3000 6,0 6,0
34506 6000 ALU 28 109 62 6000 6,0 6,0 Allgemeine,
bauaufsichtliche
Zulassung
Nr. Z-9.1-290
B
160 Fixare: 90: 4,0×60 / diblu tip barã Ø 8 120-240: 4,0×60 / diblu tip barã Ø 12
S1 Gãuri: 90: Ø 5 120-240: Ø 5

C S2
JANE® – piesã susþinere grindã TU JANE® – TU EINHÄNGETRÄGER

Nr. BMF Notare H B C S1 S2

34312 TU 12 96 101 40 6 3,5


34316 TU 16 134 108 60 8,5 3,5
34320 TU 20 174 108 60 8,5 3,5
34324 TU 24 214 108 60 8,5 3,5
H 34328 TU 28 254 108 60 8,5 3,5

S1 Bolþurile tip barã se monteazã pe un singur rând. (Vezi broºura producãtorului BMF-SIMPSON).
B
Fixare: TU 12: 4,0 × 50 / bolþ tip barã Ø 8 TU 16-28: 4,0 × 50 / bolþ tip barã Ø 12
Gãuri: TU 12: Ø 5 / Ø 8,5 TU 16-28: Ø 5 / Ø 12,5

JANE® – piesã susþinere grindã TU/S JANE ® – TU/S EINHÄNGETRÄGER


S2 S1
C
Nr. BMF Notare H B C S1 S2

34312.30 TU/S 12 96 101 40 6 3,5


H
34316.30 TU/S 16 134 108 60 8,5 3,5
34320.30 TU/S 20 174 108 60 8,5 3,5
34324.30 TU/S 24 214 108 60 8,5 3,S
34328.30 TU/S 28 254 108 60 8,5 3,5

Pentru unghiri de înclinare între 30° ºi 90° grade piesele se confecþioneazã


la comandã.
B
Fixare: TU 12: 4,0 × 50 / bolþ tip barã Ø 8 TU 16-28: 4,0 × 50/ bolþ tip barã Ø 12
Gãuri: TU 12: Ø 5 / Ø 8,5 TU 16-28: Ø 5 / Ø 12,5
10 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.
S1
Legãturã cuplatã ET PASSVERBINDER ET

Nr. BMF Notare H1 H2 B S1 S2

34709 90 69 58 60 10 6
H1 34712 120 95 85 60 10 6
34716 160 130 95 60 10 6

!
34719 190 165 138 75 10 6
L

U
34723 230 200 138 75 10 6

S2 B
H2

NE Allgemeine,
bauaufsichtliche
Zulassung
Nr. Z-9.1-550
Fixare: 4,0×60+5,0×80 ABC SPAX-S ºuruburi cu cap înecat ºi filet întreg
Gãuri: Ø 5, 4

L2 BOZETT®profil-Z-balcon BOZETT® BALKEN-Z-PROFILE

Nr. BMF Notare H L1 L2 S B Nr. BMF Notare H L1 L2 S B

ALU-SK OÞEL-SK
Fiecare tip se livreazã cu lãþimile 60, 80, 100 ºi 1150 mm (excepþie tip SK 96) Fiecare tip se livreazã cu lãþimile 60, 80 ºi 100 mm
S 80700-701 / 80730 SK 96×B 96 45 35 6 60/80/ 1150 80740-742 SK 176×B 176 60 45 8 60/80/100
80702-704 / 80731 SK 116×B 116 50 35 6 60/80/100/ 1150 80743-745 SK 196×B 196 60 45 8 60/80/100
H
80705-707 / 80732 SK 136×B 136 60 45 8 60/80/100/1150 80746-748 SK 216×B 216 60 45 8 60/80/100
80708-710 / 80733 SK 156×B 156 60 45 8 60/80/100/ 1150 80749-751 SK 236×B 236 60 45 8 60/80/100
80711-713 / 80734 SK 176×B 176 60 45 8 60/80/100/ 1150
80714-716 / 80735 SK 196×B 196 58 45 10 60/80/100/ 1150
80717-719 / 80736 SK 216×B 216 58 45 10 60/80/100/ 1150
L1 80720-722 / 80737 SK 236×B 236 58 45 10 60/80/100/ 1150
B

Fixare: ALU: bolþ tip barã Ø 6×66 / OÞEL: bolþ tip barã Ø 8×60

Profil T-ALU T PROFIL ALU


W S1
A
B S2 Nr. BMF Notare A B W H t1 t2
34612 120 20 100 26 115 6 3
B 34616 160 20 100 26 155 6 3
34620 200 20 100 26 195 6 3
34624 240 20 100 26 235 6 3
34603 3000 20 100 26 3000 6 3

BMF-Nr: BMF-Nr:
ªablon de gãurit Ø8 34902
BOHRSCHABLONE Ø 8 ªablon de gãurit Ø12 34901
BOHRSCHABLONE Ø 12

BMF-NR: Ø 8=34940
Burghii speciale Ø8 ºi Ø12 pentru BMF-piese susþinere grindã ALU Ø 12=34941
SPEZIALBOHRER FÜR BALKENTRÄGER ALU

Toate dimensiunile în mm. Copyright ©: BMF 01/2003 11


Legãturã universalã Micro 96 UNIVERSALVERBINDER Micro 96
C
B
Nr. BMF Notare H B C A S
1300 Micro 96 I 96 35 34 46 2,0
1301 Micro 96 r 96 35 34 46 2,0

S Fixare: 3,1×40 În notare: l = de stânga,


Gãuri: Ø4 r = de dreapta.

Legãturã universalã Mini 100 UNIVERSALVERBINDER Mini 100

C Nr. BMF Notare H B C A S


B
1200 Mini 100 l 100 62,5 40,0 47,5 2,5
1201 Mini 100 r 100 62,5 40,0 47,5 2,5
S H

Fixare: 4,0×40 În notare: l = de stânga,


Gãuri: Ø5 r = de dreapta.

Legãturã universalã Midi 130 UNIVERSALVERBINDER Midi 130

C B Nr. BMF Notare H B C A S


1100 Midi 130 l 130 62,5 61,5 58 2,5
1101 Midi 130 r 130 62,5 61,5 58 2,5
S
H

Fixare: 4,0×40 În notare: l = de stânga,


Gãuri: Ø5 r = de dreapta.

B
Legãturã universalã Maxi 190 UNIVERSALVERBINDER Maxi 190

Nr. BMF Notare H B C A S


1000 Maxi 190 l 192 49,5 49,5 96 2,0
1002 Maxi 190 r 192 49,5 49,5 96 2,0
H

S
Fixare: 4,0×40 / 4,0×50 În notare: l = de stânga,
C
Gãuri: Ø5 r = de dreapta.

Piesã legãturã cãprior-talpã SPARRENPFETTENANKER

B Nr. BMF Notare L B S Nr. BMF Notare L B S


2170 170 l 170 34,5 2,0 2171 170 r 170 34,5 2,0
2210 210 l 210 34,5 2,0 2211 210 r 210 34,5 2,0
2250 250 l 250 34,5 2,0 2251 250 r 250 34,5 2,0
2290 290 l 290 34,5 Z,0 2291 290 r 290 34,5 2,0
L 2330 330 l 330 34,5 2,0 2331 330 r 330 34,5 2,0
2370 370 l 370 34,5 2,0 2371 370 r 370 34,5 2,0

2172 170 r/l 170 34,5 2,0


r l 2212 210 r/l 210 34,5 2,0
S B Fixare: 4,0×40 În notare: l = de stânga,
Gãuri: Ø5 r = de dreapta.
12 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.
B
Ancorã fixare panã E PFETTENANKER E

S Nr. BMF Notare L B S


32170 170 E 170 22,5 2,5
32210 210 E 210 22,5 2,5
L

r l

B Fixare: 4,0×40
Gãuri: Ø5

PFETTENANKER MIT
B Ancorã fixare panã UNI cu dinþi fixare EINSCHLAGZACKE

Nr. BMF Notare L B S


32570 170 170 33 2,0
32610 210 210 33 2,0

!
32650 250 250 33 2,0
L

U
NE
Fixare: 4,0×40
S
Gãuri: Ø5

F
S A F A S
Suport ºipcã coamã FIRSTLATTENHALTER

B B Nr. BMF Notare A B C D E F S


2840 1/40 40 57 153 23 40 20 1,5
E 2850 1/50 51 57 147 23 40 20 1,5
E 2800 2/50 51 57 127 60 120 20 1,5

C
C

D Fixare: 4,0×40 / ºurub


2/50 D 1/50 Gãuri: Ø5

Dacã vine BMF


furtuna: Sistem de contravântuire:

Furtuna poate sufla pãlãria din cap.


Dar acoperiºul construit în sistem de contravãntuire BMF, nu.
Un sistem complet – gândit perfect.
Cu sistemul de contravântuire BMF:
Vezi pagina 16 acoperiºul nu poate fi distrus de – nici o furtunã.

Toate dimensiunile în mm. Copyright ©: BMF 01/2003 13


Benzi de contravântuire WINDRISPENBÄNDER

B
Nr. BMF Notare B S L *)
27420 40×2,0×50 40 2,0 50
27430 40×3,0×50 40 3,0 50
27620 60×2,0×50 60 2,0 50
27820 80×2,0×25 80 2,0 25
L

S
Fixare: 4,0×40 / ºurub *) L este dat în m.
Gãuri: Ø5 Vezi Sistem de contravântuire pg. 16.

Unealtã de tensionare SPANNGERÄT

Nr. BMF Notare


27000 Unealtã necesarã pentru tensionarea,
întinderea benzilor de contravântuire.

Benzi perforate LOCHBÄNDER

B Nr. BMF Notare B S L *)


27103 20×1,0×3 20 1,0 3
27110 20×1,0×10 20 1,0 10
27210 20×1,0×25 20 1,0 25
L 27115 20×1,5×10 20 1,5 10
27215 20×1,5×25 20 1,5 25
27120 25×2,0×10 25 2,0 10
27252 25×2,0×25 25 2,0 25

Fixare: 20: 3,1×40 / bolþ 25: 4,0×40 *) L este dat în m.


Gãuri: 20: Ø 4 / Ø 6,5 25: Ø 5

Benzi perforate – practilett® LOCHBÄNDER PRACTILETT®

S Nr. BMF Notare B S L *)


B
27128.00 Practilett AR 12 × 0,8 zincat 12 0,8 10
27128.90 Practilett AR 12 × 0,8 negru 12 0,8 10
c d 27128.91 Practilett AR 12 × 0,8 alb 12 0,8 10
b d d L
a a 27128.92 Practilett AR 12 × 0,8 roºu 12 0,8 10

27178.00 Practilett AR 17 × 0,8 zincat 17 0,8 10


AR12 AR17 AR26 PR16 UB20 27261.00 Practilett AR 26 × 1,2 zincat 26 1,2 10

27168.00 Practilett PR 16 × 0,8 zincat 16 0,8 10


27168.90 Practilett PR 16 × 0,8 negru 16 0,8 10
27168.91 Practilett PR 16 × 0,8 alb 16 0,8 10
27168.92 Practilett PR 16 × 0,8 roºu 16 0,8 10

27201.00 Practilett UB 20 × 1,0 zincat 20 1,0 10


27201.91 Practilett UB 20 × 1,0 alb 20 1,0 10

Gaurã Ø a b c d
în mm
Zincat 3,3 5 6,4 7
Caºerat cu strat 2,4 4,3 5,7 6,3
sintetic

*) L este dat în m.

14 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.


Legãturã bandã contrav. 1 ºi 2 WINDVERBANDANCHLÜSSE

Nr. BMF Notare


1 27950 1
27951 2
27953 Element de legãturã
bandã contravântuire
27954 Legãturã M16
27955 Legãturã M12

Unelte de tensionare 80, 60, 40 ºi 25 SPANNGERÄT

Nr. BMF Notare


27080 80 Pentru benzi de contrav. 80×2,0
27060 60 Pentru benzi de contrav. 40×2,0; 40×3,0; 60×2,0
80 27040 40 Pentru benzi de contrav. 40×2,0 és 40×3,0
27025 25 Pentru benzi de contrav. 25×2,0; 20×1,5; 20×1,0

60 40

25

Nr. BMF
Unealtã de tension. S Nr.27002BMF Cãrucior pentru role Nr. BMF
27001 Piesã de îndreptare pt. cãrucior 27003
SPANNGERÄT S BANDABROLLER RICHTWERK für BANDABROLLER

Cu îndreptare Fãrã îndreptare

Nr. BMF: 27002 Nr. BMF: 27004 Nr. BMF: 27001

Toate dimensiunile în mm. Copyright ©: BMF 01/2003 15


S 27030
27926
B
Unealtã
Sistem de contravântuire 25 WINDAUSSTEIFUNGSSYSTEM

K 25 tensionare
B 25 ø12 Nr. BMF Notare B L A C S M T
L
27920 BMF-piesã de legãturã F 25 128 218 23 15 2
inclusiv cuiele crestate
L
Se livreazã: perechi.
B
T
MS
S 27923 BMF-piesã de legãturã G 25 153 285 50 3
inclusiv cuiele crestate
Se livreazã: perechi.
B
L L
27926 BMF-piesã de legãturã K 25 200 125 2
inclusiv cuiele crestate
27929 B
25
S 27929 BMF-piesã de cuplare 25 36 125 2 3
27920
complet cu ºuruburi, bolþ ºi ºplint
F 25
A
B
C 27030 BMF-unealtã tensionare B 25 Ø 12 36 305 25
L
complet cu ºuruburi, bolþ ºi ºplint

27025 BMF-unealtã tensionare B 25 30 305 25


L

!
27025 inclusiv ºuruburile

U
Unealtã

NE
27923 T tensionare
S
G 25 25

Fixare: cuie crestate BMF, anexate pieselor


C
B Gãuri: ø 4, ø 13, ø 12,5

S Sistem de contravântuire 40/60 WINDAUSSTEIFUNGSSYSTEM


27946
K 40/60 Nr. BMF Notare B L A C S M T
L
27940 BMF-piesã de legãturã F 40 198 289 60 15 2
Se comercializeazã: perechi.
B 27943 BMF-piesã de legãturã G 60 198 289 60 66 3
27050 Se comercializeazã: perechi.
Unealtã tensionare B 40/60 ø20
MS B
27946 BMF-piesã de legãturã K 40/60 290 190 2
S
27949 BMF-piesã de cuplare 40/60 60 157 2 3
complet cu ºuruburi, bolþ ºi ºplint
27949
L T
40/60 27050 BMF-unealtã tensionare B 40/60 60 390 35
complet cu ºuruburi, bolþ ºi ºplint
B L
27040 BMF-unealtã tensionare 40 40 350 28
complet cu ºuruburi, bolþ ºi ºplint

27060 BMF-unealtã tensionare 60 60 350 35


complet cu ºuruburi, bolþ ºi ºplint

Fixare: 4,0 × 40 / ºuruburi 5,0 × 40


Gãuri: ø 5, ø 13, ø 21
B
B
L L

27940 S S
F 40 27943
A G 60 A
C C
27060 27040
Unealtã tensionare 60 Unealtã tensionare 40

L
L

T T

B
B

16 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.


Placã ºi bandã perforatã LOCHBLECHE, LOCHSTREIFEN

Nr. BMF Notare B L S Nr. BMF Notare B L S


20525 40×120×2,0 40 120 2,0 25040 40×1200×2,5 40 1200 2,5
20530 40×160×2,0 40 160 2,0 25060 60×1200×2,5 60 1200 2,5
20535 50×200×2,0 50 200 2,0 25080 80×1200×2,5 80 1200 2,5
S 20540 60×140×2,0 60 140 2,0 25100 100×1200×2,5 100 1200 2,5
20545 60×200×2,0 60 200 2,0 25120 120×1200×2,5 120 1200 2,5
20550 60×240×2,0 60 240 2,0 25140 140×1200×2,5 140 1200 2,5
20555 80×200×2,0 80 200 2,0 25160 160×1200×2,5 160 1200 2,5
20560 80×240×2,0 80 240 2,0 25180 180×1200×2,5 180 1200 2,5
B 20565 80×300×2,0 80 300 2,0 25200 200×1200×2,5 200 1200 2,5
20570 100×140×2,0 100 140 2,0 25220 220×1200×2,5 220 1200 2,5
20575 100×200×2,0 100 200 2,0 25240 240×1200×2,5 240 1200 2,5
20580 100×240×2,0 100 240 2,0 25260 260×1200×2,5 260 1200 2,0
20585 100×260×2,0 100 260 2,0 25280 280×1200×2,5 280 1200 2,5
20590 100×300×2,0 100 300 2,0 25300 300×1200×2,5 300 1200 3,0
L 20592 100×400×2,0 100 400 2,0
20594 100×500×2,0 100 500 2,0
20595 120×200×2,0 120 200 2,0
20600 120×240×2,0 120 240 2,0
20610 120×300×2,0 120 300 2,0
20615 140×400×2,0 140 400 2,0
20617 160×400×2,0 160 400 2,0
20620 200×300×2,0 200 300 2,0
20040 40×1200×2,0 40 1200 2,0
20060 60×1200×2,0 60 1200 2,0
20080 80×1200×2,0 80 1200 2,0
S 20100 100×1200×2,0 100 1200 2,0
20120 120×1200×2,0 120 1200 2,0
20140 140×1200×2,0 140 1200 2,0
B 20160 160×1200×2,0 160 1200 2,0
L 20180 180×1200×2,0 180 1200 2,0
20200 200×1200×2,0 200 1200 2,0
20220 220×1200×2,0 220 1200 2,0
20240 240×1200×2,0 240 1200 2,0
20260 260×1200×2,0 260 1200 2,0
20280 280×1200×2,0 280 1200 2,0
20300 300×1200×2,0 300 1200 2,0
Fixare: 4,0×40
Gãuri: Ø5

Legãturã cãprior talpã-panã SPARRENFUSSVERBINDER

L Nr. BMF Notare L B A D S


13001 Normal 177,5 52,5 137,5 37 2,5
13002 Maxi 260 72,5 169 90 2,5

A B

B
S
Fixare: 4,0×40
Gãuri: Ø5

Papuc cãprior B SPARRENHALTER B

Nr. BMF Notare A B D H S


H 24080 B 80 84 170 220 140 2,5
24100 B 100 104 170 240 140 2,5
24120 B 120 124 170 260 140 2,5

B
A
Fixare: 4,0×40 / bolþ
Gãuri: Ø 5/ Ø 17,5

Papuc cãprior H SPARRENHALTER H

Nr. BMF Notare A B H S


23080 H 80 84 300 140 2,5
H A 23100 H 100 104 280 140 2,5
23120 H 120 124 260 140 2,5

S
Fixare: 4,0×40
Gãuri: Ø5

Toate dimensiunile în mm. Copyright ©: BMF 01/2003 17


S Piesã îmbinare grindã articulatã B GERBERVEBINDER B

Nr. BMF Notare H B D S


11125 125 (5") 128,5 90 27 2,0
11140 140 140 90 30 2,0
H 11150 150 (6") 154 90 29 2,0
11160 160 160 90 30 2,0
11175 175 (7") 179 90 33 2,0
11180 180 180 90 33 2,0
11200 200 (8") 205 90 33 2,0
11220 220 220 90 34 2,0
B
D B
Fixare: 4,0×40
Gãuri: Ø5

Piesã îmbinare grindã articulatã W GERBERVEBINDER W

S Nr. BMF Notare H B D S


28090 90 90 140 20 2,0
28120 120 120 180 20 2,0
28140 140 140 180 20 2,0
H 28160 160 160 180 20 2,0
28180 180 180 180 20 2,0
28200 200 200 180 20 2,0
28220 220 220 180 20 2,0
28240 240 240 180 20 2,0
28260 260 260 180 20 2,0
B
D Fixare: 4,0×40
Gãuri: Ø5

Piesã susþinere palplanºã fronton STIRNVERBINDER

S
Nr. BMF Notare H B D S
14200 200 200 75 42,5 2,5
14260 260 260 75 42,5 2,5
14300 300 300 87,5 42,5 2,5

B
D
Fixare: 200-260: 3,1×40 / 4,0×40 300: 4,0×40
Gãuri: 200-260: Ø 4/ Ø 5 300: Ø 5

B S
Ancorã HE HE ANKER

Nr. BMF Notare L B C D S


16002 135 135 40 30 15 4,0
16001 175 175 40 30 15 4,0

Fixare: 4,0×40 / bolþ


D Gãuri: 135: Ø 5
175: Ø 5/ Ø 13

Ancorã profil PROFILANKER

Nr. BMF Notare L B C D S

B 16100 2815-108 108 35 22,5 8 3,0


S 16120 2815-158 158 35 22,5 8 3,0
16140 2815-198 198 35 22,5 8 3,0

L 16200 3817-159 159 35 30 9 4,0

D
C

2815 3817
Fixare: 2815: 4,0×40 3817: 4,0×40 / bolþ
Gãuri: 2815: Ø 5 3817: Ø 5 / Ø 13
18 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.
Picior de susþinere A STÜTZENFÜSSE A

B Nr. BMF Notare A B H S Tijã striatã


Ø
26040 A 40 40 70 200 5 12
26070 A 70 70 70 250 5 16
26090 A 90 90 90 250 6 20
A S

Picior de susþinere B, BK ºi BL STÜTZENFÜSSE B, BK, BL

Tijã striatã
Nr. BMF Notare A B C H S Ø
26091 B 40 45 40 121 250 5 16
S 26092 B 70 70 70 125 250 5 16
C

42105 BK 70 × 60 70 60 92 200 4 16
B
A 42005 BL 70 × 60 70 60 92 450 4 16

Fixare: 4,0×40 / bolþ


Gãuri: Ø 5 / Ø 13,5

Papuc stâlp D STÜTZENSCHUHE D

Nr. BMF Notare A B C H S Tijã striatã


Ø
S 26804 D 80×40 80 40 126 250 5,0 16
B 26807 D 80×70 80 70 126 250 5,0 16
C 26104 D 100×40 100 40 125 250 5,0 16
26107 D 100×70 100 70 126 250 5,0 16
26909 D 90×90 90 90 141 250 5,0 20
26109 D 100×90 100 90 136 250 5,0 20
26120 D 120×90 120 90 126 250 5,0 20
A 26140 D 140×90 140 90 126 250 5,0 20
H

Fixare: 4,0×40 / bolþ


Gãuri: Ø 5 / Ø 13,5

B
Papuc stâlp I STÜTZENSCHUHE I

S
Nr. BMF Notare A B D C H S Tijã striatã
C Ø
26000 I 90 70 60 110 250 8,0 20

A D

Fixare: bolþ tip barã Ø 8 / bolþ


Gãuri: Ø 8,5

B
S
B Papuc stâlp L ºi IL STÜTZENSCHUHE L, IL
S C Þeavã
C Nr. BMF Notare A B C D H S Ø
31807 L 80×70 80 70 126 500 5,0 38
D 31107 L 100×70 100 70 126 500 5,0 38
A A
31909 L 90×90 90 90 141 500 5,0 38
H 31109 L 100×90 100 90 136 500 5,0 38
31120 L 120×90 120 90 126 500 5,0 38
H 31140 L 140×90 140 90 126 500 5,0 38

31000 IL 90 70 110 60 500 8 38

L IL Fixare: 4,0×40 / bolþ


Gãuri: Ø 5 / Ø 13,5

Toate dimensiunile în mm. Copyright ©: BMF 01/2003 19


S1
B Picior stãlp IS ºi IS Maxi STÜTZENFÜSSE IS, IS MAXI

C Nr. BMF Notare A B D C E H S1 S2 Þeavã


Ø
31965 IS 100 70 80 110 70 303 8 5 42

A D 31975 IS Maxi 120 90 120 105 90 310 8 10 70

S2

E
Fixare: bolþ tip barã Ø 8
E IS Gãuri: Ø8

S1
B Picior stâlp ISB ºi ISB Maxi STÜTZENFÜSSE ISB, ISB MAXI

C Þeavã
Nr. BMF Notare A B D C F G H S1 S2 Ø
31960 ISB 160 100 70 80 110 160 100 158 8 10 42
31970 ISB 260 100 70 80 110 260 100 158 8 10 42

A D 31980 ISB Maxi 120 90 120 105 200 200 135 8 15 70


H

S2

F
G Fixare: bolþ tip barã Ø 8 / bolþ
ISB 160 Gãuri: Ø 8 / Ø 13

Picior stâlp PB 70/75/80 ºi PS 80 STÜTZENFÜSSE PB 70/75/80, PS 80

Nr. BMF Notare A D H J K S1 S2


A
40600 PB 70 70 70 105 90 90 6,0 6,0
40603 PB 75 80 80 97 90 90 8,0 5,0
S1 D 40605 PB 80 80 80 208 140 100 8,0 8,0
H
H 40610 PS 80 80 80 350 0 0 8,0 8,0
B

K
S2
J Fixare: PB 70, PB 75, PB 80: cu bolþ de întindere Barã striatã tip B cu ºaibã ºi mamã
PB 70: M 16×100 PB 80: M 20×200
PB 75: M 20× 92 PS 80: M 20×350
PB 70 PS 80 Gãuri: Ø 5, Ø 11

S
A
B S1 Picior stâlp Vario STÜTZENFÜSSE VARIO

B C Nr. BMF Notare A B C D E F S1 S2 H1 H2 Þeavã


Ø
C F
31950 Vario D80 80-120 70 136 5,0 232-282 27
31948 Vario D120 120-160 70 136 5,0 232-282 27
31951 Vario DB80 80-110 70 136 70 160 5,0 8,0 120-170 27
A 31949 Vario DB120 120-160 70 136 70 160 5,0 8,0 120-170 27
H1 31952 Vario I 90 70 110 60 8,0 222-272 27
H1 H2 31953 Vario IB 90 70 110 70 160 60 8,0 8,0 110-160 27

H2
S2 D

D
E E Fixare: D-DB: 4,0×40 / bolþ I-IB: diblu tip barã Ø 8
S2
D DB I IB Gãuri: D-DB: Ø 5 / Ø 13,5 I-IB: Ø 8,5

A S1
Picior stâlp TB 48×60 PFOSTENFÜSSE TB 48×60

Nr. BMF Notare A B C D E H S1 S2 Ø


B 40700 TB 48×60 48 60 106 100 100 40 4 5 24
C

H S2

E
D
Fixare: 4,0×40 / bolþ
Gãuri: Ø 5, Ø 9
20 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.
S
B Picior stâlp DK ºi DL PFOSTENFÜSSE DK, DL

Nr. BMF Notare A B C H t1 Ø


C
41070 DK 70×60 70 60 97 200 4 16
41080 DK 80×60 80 60 92 200 4 16
41090 DK 90×60 90 60 97 200 4 16
A 41100 DK 100×60 100 60 92 200 4 16

42205 DL 75×60 75 60 94 450 4 16


H 42210 DL 100×60 100 60 92 450 4 16

Fixare: Ø 8 / Ø 11 bolþ - ºurub


Gãuri: Ø 9 / Ø 11

C
C Picior stâlp LS ºi LB-reglabil PFOSTENFÜSSE LS, LB ,VERSTELLBAR

Nr. BMF Notare C H L J K S1 S2


H
H 40305 LS 60× 65 70 65 60 90 90 5
40310 LS 60×165 70 165 60 90 90 5
S2 40320 LS 80× 90 70 90 80 90 90 5
L
S2 40330 LS 80×190 70 190 80 90 90 5
L 40405 LB 60× 65 70 65 60 90 90 4
40410 LB 60×165 70 165 60 90 90 4
B 40420 LB 80× 90 70 90 80 90 90 4
S 40430 LB 80×190 70 190 80 90 90 4
J
S1
K

LB LS Fixare: 4,0×50 / 4,0×60 Barã cu filet S: M 16×270 mm cu mamã.


Gãuri: Ø 5, Ø 9, Ø 11 Barã cu filet B: M 16×100 mm cu ºaibã ºi mamã.

Picior stâlp U PFOSTENFÜSSE U

C Nr. BMF Notare A C D H S


S
40005 U 70 71 70 107 131 4
40010 U 73 74 70 105 129 4
40020 U 75 76 70 104 128 4
40030 U 80 81 70 102 126 4
D
H 40040 U 90 91 70 107 131 4
40050 U 100 101 70 102 126 4

Fixare: 4,0×40 ºuruburi sau bolþuri


Gãuri: Ø 5, Ø 9, Ø 11, Ø 17

Picior stâlp US ºi UB -reglabil PFOSTENFÜSSE US, UB, VERSTELLBAR


S1 C C
S
Nr. BMF Notare A C D H J K S1 S2
H H 40105 US 70 71 70 107 131 90 90 4 5
D 40110 US 73 74 70 105 129 90 90 4 5
D
40120 US 75 76 70 104 128 90 90 4 5
40130 US 80 81 70 102 126 90 90 4 5
A 40140 US 90 91 70 107 131 90 90 4 5
A 40150 US 100 101 70 102 126 90 90 4 5
B 40205 UB 70 71 70 107 131 90 90 4
S2 S 40210 UB 73 74 70 105 129 90 90 4
40220 UB 75 76 70 104 128 90 90 4
J 40230 UB 80 81 70 102 126 90 90 4
K 40240 UB 90 91 70 107 131 90 90 4
40250 UB 100 101 70 102 126 90 90 4
Fixare: 4,0×40 Barã cu filet S: M 16×270 mm cu mamã
ºuruburi sau bolþuri Barã cu filet B: M 16×100 mm cu ºaibã ºi mamã
UB US
Gãuri: Ø 5, Ø 9, Ø 11

B Suport stâlp 300, 350, 450 PFOSTENHALTER 300, 350, 450

Nr. BMF Notare L B S


S
17730 300 300 30 5
17735 350 350 30 5
17745 450 450 40 5
L

Fixare: bolþuri M 12
Gãuri: Ø 13

Toate dimensiunile în mm. Copyright ©: BMF 01/2003 21


Ancorã U
L
Ancorã U U-ANKER
S
Nr. BMF Notare B H1 H2 L S
Ancorã U
H1 29060 60×120 60 120 70 3,0
16 13 29080 80×110 80 110 70 3,0
29100 100×110 100 110 70 3,0
29120 120×110 120 110 70 3,0
Placã bazã
H2 29910 57×20 57 20 70 3,0
29950 77×20 77 20 70 3,0
L B 29970 97×20 97 20 70 3,0
29990 117×20 117 20 70 3,0
Placã bazã Fixare: 4,0×40 / bolþ
S
Gãuri: Ø5/Ø9

A B
Ancorã stâlp H ºi HB PFOSTENANKER H und HB

Nr. BMF A B C H S
49009 91 60 300 600 6
C 49010 101 60 300 600 6
49012 121 60 300 600 6
H
Nr. BMF A B D E H S1 S2

!
A B

U
S2 49107 71 50 60 200 206 5 6

NE
D 49109 91 50 60 200 206 5 6
H
49110 101 50 60 200 206 5 6
49112 121 50 60 200 206 5 6
E
S S2 Gãuri: ø 11

A B
Picior stâlp pentru batere EINSCHLAGBODENHÜLSEN

C
Nr. BMF BMF Tip A B C H
49391 90×90×750 90 90 150 750
49390 90×90×900 90 90 150 900
49375 70×70×750
49330 100×100×750
70
100
70
100
150
150
750
750

U!
NE
H

Fixare: 4,0×40 / bolþ


Gãuri: ø 11

Ancorã beton BETONANKER

Nr. BMF Notare B H L S1 S2


17200 200 40 180 20 2,0
17300 300 40 280 20 2,0
S 17400 400 40 380 20 2,0
17500 500 40 480 20 2,0
17600 600 40 580 20 2,0
17204 200 40 180 20 4,0
H 17304 300 40 280 20 4,0
17404 400 40 380 20 4,0
17504 500 40 480 20 4,0
L 17604 600 40 580 20 4,0
B
Fixare: 4,0×40 / 4,0×50
Gãuri: Ø5

A
B Papuc stâlp RB STÜTZENSCHUHE RB

Nr. BMF Notare A B H S1 S2 D

S1 31990 RB 100 100 100 100 5 5 42×3


31993 RB 130 100 100 130 5 5 42×3

!
H

U
NE
A

S2

B Fixare: bolþuri
Gãuri: ø 13
22 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.
Piese metalice inoxidabile (V4A) ROSTFREIE HOLZVERBINDER

Nr. BMF Nr.


7070.80 1 BMF element colþ R 70 cu nervurã
7090.80 2 R 90 cu nervurã
1 2 3 4 5 6 7105.80 3 R 105 cu nervurã
7071.80 4 R 70 fãrã nervurã
7091.80 5 R 90 fãrã nervurã
7106.80 6 R 105 fãrã nervurã
7350.80 7 R 35350
7390.80 8 R 40390
7365.80 9 R 55365
8 8666.80 10 R 60×60×2,5×60
7
27419.80 11 BMF-bandã de contravântuire 40×2,0×25.000
11 27110.80 BMF-bandã perforatã 20×1,0×10.000

12 BMF-papuc grindã tip R 238, R 260, R 320, R 380, R 440, R 500

2170.80 13 BMF-piesã legãturã cãprior-talpã stânga l R 170


9 10
2210.80 R 210
2171.80 BMF-piesã legãturã cãprior-talpã dreapta r R 170
12 2211.80 R 210

14 BMF-placã perforatã R se livreazã cu grosimile 2,0 mm, ºi 2,5 mm.


Dimensiunea max: 1500×3000
13
99440.80 15 BMF-cuie crestate R 4,0×40
14 99450.80 R 4,0×50
14
99460.80 R 4,0×60
99660.80 R 6,0×60 La comandã ºi alte tipuri de
95525.80 16 BMF-ºuruburi R 5,0×25 (V2A) elemente inoxidabile.
13
15
95535.80 R 5,0×35 (V2A)
16 95540.80 R 5,0×40 (V2A)

Legãturi speciale

Legãturi speciale BMF se confecþioneazã ºi se livreazã ºi dupã schiþele ºi comanda clientului.


BMF Vã stã la dispoziþie cu sfaturi tehnice ºi oferte cu reduceri de preþ / termene de livrare.

Toate dimensiunile în mm. Copyright ©: BMF 01/2003 23


D UND
MATERIALPRU
F Cuie crestate cf. DIN 1052 + cuie SST KAMMNÄGEL nach DIN 1052

UN
S-
FORSCHUNG

GSAN
STALT
Nr. BMF Notare D L Nr. BMF Notare D L
AD G 99610.00 6,0×100 *) 6,0 100 99375.00 3,7×50 3,7 50

B
EN-W BER
U RTTE M 99680.00 6,0× 80 *) 6,0 80 99346.00 3,4×60 *) 3,4 60
99660.00 6,0× 60 *) 6,0 60 99316.00 3,1×60 *) 3,1 60
99410.00 4,0×100 *) 4,0 100 99314.00 3,1×40*) 3,1 40
L 99475.00 4,0× 75 *) 4,0 75 99312.00 3,1×22 3,1 22
99460.00 4,0× 60 *) 4,0 60
99286.00 2,8×60 2,8 60
99450.00 4,0× 50 *) 4,0 50
99253.00 2,5×35 2,5 35
99440.00 4,0× 40 *) 4,0 40
99435.00 4,0× 35 *) 4,0 35 Cuie SST
99938.00 3,8×38 3,8 38

*) Certificat de încadrare 14/001, 14/002, 14/008 ºi 14/009.

MATERIALPRU
Cuie cãprior cf. DIN 1052 SPARRENNÄGEL nach DIN 1052
UND F
UN
S-

Nr. BMF Notare D L


FORSCHUNG

GSAN
STALT

96680 6,0× 80 *) 6,0 80


AD 96611 6,0×110 *) 6,0 110
ERG
B

EN-W
U RTTE M B 96615 6,0×150 *) 6,0 150
96618 6,0×180 *) 6,0 180
96621 6,0×210 *) 6,0 210
96623 6,0×230 *) 6,0 230
96626 6,0×260 *) 6,0 260
D 96628 6,0×280 *) 6,0 280
96630 6,0×300 *) 6,0 300
96633 6,0×330 *) 6,0 330
96636 6,0×360 *) 6,0 360
L
*) Certificat de încadrare 14/011. Pregãurire: adâncimea gãurii L = 8 cm.

ªuruburi SCHRAUBEN

Nr. BMF Notare D L Nr. BMF Notare D L


5,0 × 50

5,0 × 40

5,0 × 35

5,0 × 25

95525 5,0×25 5,0 25 ªuruburi BMF inoxidabile (AISI 304)


95535 5,0×35 5,0 35
95540 5,0×40 5,0 40 95525.80 5,0 × 25 5,0 25
95550 5,0×50 5,0 50 95535.80 5,0 × 35 5,0 35
95540.80 5,0 × 40 5,0 40
Cuie BMF ªuruburi BMF
similare
4,0×35 vagy 4,0× 40 5,0×35
4,0×50 vagy 4,0× 60 5,0×40
4,0×75 vagy 4,0×100 5,0×50

Bolþuri tip barã STABDÜBEL

BMF Nr. Notare BMF Nr. Notare


Termozincat Galvanozincat D×L Termozincat Galvanozincat D×L
33040.00 6 × 66 33205.60 33205.00 12 × 90
Exemplu: 33045.60 33045.00 8 × 45 33207.60 33207.00 12 × 100
D 33060.00 8 × 60 33208.00 12 × 110
33065.60 33065.00 8 × 65 33210.60 33210.00 12 × 115
Piesã susþinere grindã 33070.00 8 × 70 33212.60 33212.00 12 × 120
33080.60 33080.00 8 × 80 33213.00 12 × 130
33090.60 33090.00 8 × 90 33215.60 33215.00 12 × 140
33100.60 33100.00 8 × 100 33220.00 12 × 160
33115.60 33115.00 8 × 115 33230.00 12 × 180
L 33120.60 33120.00 8 × 120 33235.00 12 × 200
33140.60 33140.00 8 × 140 33310.00 16 × 120
33142.00 8 × 160 33315.00 16 × 140
33150.00 10 × 90 33320.00 16 × 150
Papuc stâlp I
33151.00 10 × 100 33325.00 16 × 160
33152.00 10 × 120 33328.00 16 × 180
33153.00 10 × 140 33330.00 16 × 200
33195.00 12 × 60 33340.00 16 × 250
33200.60 33200.00 12 × 65 33430.00 20 × 200
33202.60 33202.00 12 × 80 33440.00 20 × 250

Diblurile tip barã Ø 8 ºi Ø 12 în variantele termo- ºi galvanozincate se produc pentru


Papuci grindã ºi Papuci stâlpi I ºi IL, Papuci stâlpi IS ºi ISB, Vario ºi IB.

24 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.


ªaibe U U-SCHEIBEN

Nr. BMF Notare B L S Gãuri


7001 40×40×10,0 40 40 10,0 Ø 13,5
7002 40×50×10,0 40 50 10,0 Ø 13,5×25
7006 60×60× 6,0 60 60 6,0 Ø 14

S
B

Fixare: 4,0×40 / 4,0×60


Gãuri: Ø5

³A BULLDOG®-legãturi dinþate pe o parte BULLDOG® – HOLZVERBINDER EINSEITIG GEZAHNT


³Z
Nr. BMF Notare øA L B øZ S Nr. BMF Notare øA L B øZ S Nr. BMF Notare øA L B øZ S

80005 E48 M10 48 10,2 1,00 80071 E75 M22 75 22,2 1,25 80110 E117 M24 117 24,2 1,50
80010 E48 M12* 48 12,2 1,00 80072 E75 M24 75 24,2 1,25 80115 E117 M26 117 26,2 1,50
80020 E48 M16 48 16,2 1,00 80073 E75 M26 75 26,2 1,25 80120 E117 M27 117 27,2 1,50
L 80025 E48 M20 48 20,2 1,00 80080 E95 M16* 95 16,2 1,35 80125 E117 M30 117 30,2 1,50
80030 E62 M12* 62 12,2 1,20 80081 E95 M20 95 20,2 1,35 80130 E70×130 M16 130 70 16,2 1,50
B ³Z 80040 E62 M16 62 16,2 1,20 80082 E95 M22 95 22,2 1,35 80135 E70×130 M20 130 70 20,2 1,50
80050 E62 M20 62 20,2 1,20 80083 E95 M24 95 24,2 1,35 80140 E70×130 M22 130 70 22,2 1,50
80055 E75 M12 75 12,2 1,25 80084 E95 M26 95 26,2 1,35 80145 E70×130 M24 130 70 24,2 1,50
80060 E75 M16* 75 16,2 1,25 80090 E117 M16 117 16,2 1,50 80150 E70×130 M26 130 70 26,2 1,50
80065 E75 M18 75 18,2 1,25 80100 E117 M20* 117 20,2 1,50
80070 E75 M20 75 20,2 1,25 80105 E117 M22 117 22,2 1,50
* Dimensiuni minime pentru bolþi/Germania ØZ: inele potrivite pentru bolþuri M Toate tipurile ºi termozincate (F-VZ).

³A
³Z BULLDOG®-legãturi dinþate pe 2 pãrþi BULLDOG® – HOLZVERBINDER DOPPELSEITIG GEZAHNT

Nr. BMF Notare øA øZ B×L Z S Nr. BMF Notare øA øZ B×L Z S


L A-VZ F-VZ
Z
80200 D48 A-VZ 48 17 1,00 80250 D117 117 40 1,50
80201 D62 A-VZ 62 21 1,20 80260 D100×100 100×100 40×40 1,35
B 80202 D75 A-VZ 75 26 1,25 80270 D130×130 130×130 52×52 1,50
L 80280 D70×130 26 70×130 1,50
F-VZ 80290 D140 140 60 1,65
80210 D48 48 17 1,00 80295 D165 165 70 1,80
B 80220 D62 62 21 1,20 Pentru tipurile
80230 D75 75 26 1,25 E ºi D
80240 D95 95 33 1,35
³Z
A-VZ: zincare cu aliaj, diblurile se produc din oþel tras zincat.
F-VZ: zincare pe bucãþi, bolþurile se zicheazã jur-împrejur dupã confecþionare. Ø Z: potrivite pentru toate bolþurile Ø.

TEMPERGUSSDÜBEL, SYSTEM GEKA,


³A BULLDOG®-legãturi turnate în sistem GEKA, dinþate pe o parte/douã pãrþi EINSEITIG/DOPPELSEITIG GEZAHNT
Dinþat pe o parte Dinþat pe douã pãrþi
Nr. BMF Notare øA øZ S Nr. BMF Notare øA S
80402 TE 50 M12 50 12,2 3,4 80412 TD 50 50 3
80404 TE 65 M16 65 16,2 4,5 80414 TD 65 65 3
80406 TE 80 M20 80 20,2 5,5 80416 TD 80 80 3
80408 TE 95 M24 95 24,2 6,9 80418 TD 95 95 3
TD 80410 TE 115 M24 115 24,2 8,6 80420 TD 115 115

U! 3

TE
NE
RINGKEILDÜBEL SYSTEM APPEL,
³A Diblu panã inelarã în sistem Appel, dinþat pe o parte/pe douã pãrþi EINSEITIG/DOPPELSEITIG
³Z
Dinþat pe o parte Dinþat pe douã pãrþi
Nr. BMF Notare øA øZ S Nr. BMF Notare øA S
80450 AE 0/2 M12 65 13 3 80460 AD 0 65 5
80451 AE I/2 M12 80 13 3 80461 AD I 80 6
80452 AE II/2 M12 95 13 4 80462 AD II 95 6
AE 80453 AE III /a2 M12 128 13 4 80463 AD III 126 6
80454 AE IV/2 M16 160 17 5 80464 AD IIIa 128 8

!
80455 AE V/2 M16 190 17 6 80465 AD IV 160 10

U
80466 AD V 190 10

AD NE
Toate dimensiunile în mm. Copyright ©: BMF 01/2003 25
JANEBO® cârlig H, HE JANEBO® HAKEN H, HE

B1
Nr. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S Nr. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S
H2 80614 H 140 140 110 225 45 10 80640 HE 110/8* 110 70 115 30 10
80620 H 200 200 110 225 45 10 80641 HE 093/10** 93 60 115 30 10
80626 H 260 260 110 225 45 10 80642 HE 110/12 110 70 115 30 10
80632 H 320 320 110 225 45 10 80643 HE 130/12 130 70 115 30 10
B2
H1 80638 H 380 380 110 225 45 10 80644 HE 170/12 170 70 115 30 10

H 260 Fixare: bolþ tip barã Ø 12 (excepþie: * bolþ tip barã Ø 8 ºi Ø 10).
Gãuri: Ø 13 (excepþie: * Ø 9 ºi ** Ø 11)

P1-3V
JANEBO® piese suspendare D, DE, suspenzori P…v JANEBO® WIDERLAGER
B
L2 Nr. BMF Notare H L1 L2 B S Nr. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S
S 80601 D 1-20 110 90 44 90 8 80606 P 1-2v 155 95 106,5 65 10
S B1 80602 D 1-24 130 90 44 90 8 80607 P 1-3v 215 155 106,5 65 10
80603 D 1-36 190 90 44 90 8 80608 P 1-4v 275 215 106,5 65 10
H
80604 D 1-48 250 90 44 90 8
80605 D 1-60 310 90 44 90 8

80645 DE 1-8 80 60 29 60 8
L1 H2 H1 80646 DE 1-12 120 60 29 60 8
80647 DE 1-21 170 60 29 60 8

D1-36 Fixare: cuie crestste 4×60mm (alternativ cu bolþuri Ø M12, dar numai pentru tip D) Fixare: bolþ tip barã Ø 12
B2 Gãuri: Ø 5 ( bolþuri Ø 11, dar numai pentru tip D) Gãuri: Ø 13

JANEBO® suspenzori P, PE JANEBO® WIDERLAGER P,PE

Nr. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S Nr. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S Nr. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S


B1
80650 P 1-2a 95 67 183,5 142 10 80660 P 2-4a 155 95 225,0 142 10 80690 PE 1-4a 100 60 155 100 10
H2 80651 P 1-2b 95 67 183,5 142 10 80661 P 2-4b 155 95 225,0 142 10 80691 PE 1-4b 100 60 155 100 10
80652 P 1-4a 155 95 183,5 142 10 80662 P 2-6a 215 155 225,0 142 10 80692 PE 1-6a 140 90 155 100 10
80653 P 1-4b 155 95 183,5 142 10 80663 P 2-6b 215 155 225,0 142 10 80693 PE 1-6b 140 90 155 100 10
80654 P 1-6a 215 155 183,5 142 10 80664 P 2-8a 275 215 225,0 142 10 80694 PE 2-4a 100 60 220 100 10
H1 80655 P 1-6b 215 155 183,5 142 10 80665 P 2-8b 275 215 225,0 142 10 80695 PE 2-4b 100 60 220 100 10
B2 80656 P 1-8a 275 215 183,5 142 10 80696 PE 2-6a 140 90 220 100 10
S
80657 P 1-8b 275 215 183,5 142 10 80697 PE 2-6b 140 90 220 100 10
80658 P 2-2a 95 67 225,0 142 10
80659 P 2-2b 95 67 225,0 142 10
PE 2-4 a/b Fixare: bolþ tip barã Ø 12 pentru P; Ø 8 pentru PE
Gãuri: P = Ø 13, PE= Ø 9

JANEBO® suspenzori PS JANEBO® WIDERLAGER PS


PS 2-6 a/b
Nr. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S Nr. BMF Notare H1 H2 B1 B2 S
B1 80670 PS 1-2a 95 67 142,5 110 10 80680 PS 2-4a 155 95 175,0 110 10
B1
80671 PS 1-2b 95 67 142,5 110 10 80681 PS 2-4b 155 95 175,0 110 10
H1 80671 PS 1-4a 155 95 142,5 110 10 80682 PS 2-6a 215 155 175,0 110 10
H1 80673 PS 1-4b 155 95 142,5 110 10 80683 PS 2-6b 215 155 175,0 110 10
H2 H2 80674 PS 1-6a 215 155 142,5 110 10 80684 PS 2-8a 275 215 175,0 110 10
80675 PS 1-6b 215 155 142,5 110 10 80685 PS 2-8b 275 215 175,0 110 10
80676 PS 1-8a 275 215 142,5 110 10
B2 80677 PS 1-8b 275 215 142,5 110 10
S
S B2 80678 PS 2-2a 95 67 175,0 110 10
80679 PS 2-2b 95 67 175,0 110 10
PS 1-8 a/b Fixare: diblu tip barã Ø 10
Gãuri: Ø 11

grindã secundarã / grindã principalã riglã / stâlp

26 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.


Întâlnirea produ- Pe piaþa europeanã între cei mai importanþi
cãtorilor renumiþi în producãtori de piese de îmbinare pentru structuri
de lemn a apãrut un ofertant nou, cu nume mare ºi
domeniu: deja cunoscut specialiºtilor din domeniul industriei
BMF-SIMPSON GMBH lemnului: BMF, BULLDOG ºi SIMPSON.

BMF, marca pieselor de


îmbinare, care se pome-
neºte de specialiºtii din
statica construcþiilor ºi de BULLDOG, sinonimul
executanþi, ca cea mai diblurilor presate în
importantã marcã de pro- Europa, care poate sã
duse confecþionate din preia cu dinþii lui plaþi ºi
table metalice. ªi bineîn- ascuþiþi eforturi mult
þeles tot atât de cunoscute mai mari decât bolþurile
sunt ºi legendarele „grase” clasice.
cataloage galbene BMF.

Scopul este perfecþionarea continuã a produselor Prin contopirea SIMPSON-ului german cu BMF,
noastre. Atât producãtorul din Danemarca, cât ºi biroul central BMF din Flensburg s-a mutat în
cel din localitatea germanã Syke, din apropierea localitatea Syke, unde specialiºtii noºtri interni ºi
oraºului Brema, stau la dispoziþia consumatorilor externi stau în continuare la dispoziþia Dumnea-
interni ºi exteri. Este foarte important, ca toatã voastrã.
gama de elemente BMF, BULLDOG ºi SIMPSON sã
se gãseascã într-un singur loc.

SIMPSON, care este prezent din 1994 în


Germania, a introdus produse noi (vezi pg.
27-31) cu care se pot realiza structuri moder-
ne de lemn avantajoase static. SIMPSON
Strong-Tie este liderul mondial al producãto-
rilor elementelor de îmbinare pentru lemn.

POLITICA DE CALITATE BMF SIMPSON

Am vrea sã obþinem construcþii sigure ºi eco-


nomicoase. De aceea dezvoltãm, producem ºi
comercializãm elemente de îmbinare, care sa-
tisfac sau chiar depãºesc pretenþiile clienþilor.
Garantãm pentru calitatea produselor noastre
ºi fiecare client de al nostru este apreciat de
noi.

Copyright ©: BMF 01/2003 27


SIMPSON HWS® – elemente de legãturi pentru noduri realizate la 90°
ITT-FORMTEIL MIT
D
S
Element ITT-cu aripi de montaj MONTAGESCHENKEL

E Nr. BMF Notare B H F E D S


80504 ITT359.5 60 240 51 35 51 1,2
80505 ITT3511.88 60 300 51 35 51 1,2
H

Allgemeine,
Biege-Nase bauaufsichtliche
Zulassung
Nr. Z-9.1-302
F
B

MIT-FORMTEIL MIT
S
Element MIT-cu aripi de montaj MONTAGESCHENKEL
D
Nr. BMF Notare B H F E D S
E
80500 MIT9.5 46 241 64 59 64 1,6
80501 MIT11.88 46 302 64 59 64 1,6
80502 MIT1.81/14 46 356 64 59 64 1,6
80503 MIT1.81/16 46 406 64 59 64 1,6

H 80506 MIT3511.88 60 302 64 59 64 1,6


80507 MIT3514 60 356 64 59 64 1,6
80508 MIT3516 60 406 64 59 64 1,6 Allgemeine,
bauaufsichtliche
80509 MIT49.5 90 241 64 59 64 1,6 Zulassung
F B
80510 MIT411.88 90 302 64 59 64 1,6 Nr. Z-9.1-302
80511 MIT414 90 356 64 59 64 1,6
80512 MIT416 90 406 64 59 64 1,6

HIT-FORMTEIL MIT
D
S
Element HIT-cu aripi de montaj MONTAGESCHENKEL
E
Nr. BMF Notare B H F E D S

80513 HIT420 90 508 76 60 76 2,0


80514 HIT424 90 610 76 60 76 2,0
H

Allgemeine,
bauaufsichtliche
Zulassung
B Nr. Z-9.1-302
F

IUT-FORMTEIL
S Element IUT-fãrã aripi de montaj OHNE MONTAGESCHENKEL

SIM
Stro PS
ng ON
Tie®
Nr. BMF Notare B H F S
80520 IUT9 46 235 51 1,2
80521 IUT11 46 286 51 1,2
H
80522 IUT14 46 349 51 1,2
Biege-Nase
80523 IUT3510 60 235 51 1,2
80524 IUT3512 60 286 51 1,2
80525 IUT3514 60 349 51 1,2
80527 IUT410 90 235 51 1,2
Allgemeine,
80528 IUT412 90 286 51 1,2 bauaufsichtliche
Zulassung
F Nr. Z-9.1-302
B

HU- und U-FORMTEILE


Element HU ºi U-fãrã aripi de montaj OHNE MONTAGESCHENKEL
S
Nr. BMF Notare B H F S
80529 HU410 91 219 51 2,0
80530 HU416 91 346 64 2,0
H
80526 U3510/14 59 229 51 1,6

Allgemeine,
bauaufsichtliche
B F Zulassung
Nr. Z-9.1-302

28 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.


SIMPSON HWS® – elemente de legãturi pentru noduri cu unghiuri diferite de 90°
VPA Papuc cãprior capãt inferior VPA SPARRENFUSSVERBINDER

Nr. BMF Notare B1 B2 F S


B1
80550 VPA25 46 133 51 1,2
80552 VPA35 60 154 51 1,2
80554 VPA4 91 184 51 1,2

S
Allgemeine,
B2 bauaufsichtliche
Zulassung
Nr. Z-9.1-418

B1 S LSSU Papuc cãprior capãt superior LSSU SPARRENKOPFVERBINDER

Nr. BMF Notare B1 B2 H F S


80551 LSSUI25 133 46 216 89 1,2
80553 LSSUI35 154 60 216 89 1,2
H 80555 LSSU410 229 90 216 89 1,6

F
Allgemeine,
B2 bauaufsichtliche
Zulassung
für Neigungen
Nr. Z-9.1-419
bis ±45˚

B
LSTA Benzi de ancorare LSTA ZUGBÄNDER

Nr. BMF Notare B L S

80577 LSTA21 32 533 1,0


80578 LSTA24 32 610 1,0
L
80579 LSTA30 32 762 1,2
80580 LSTA36 32 914 1,2

LSTA

SUL-SUR-FORMTEILE FÜR
S SUL-SUR- Elemente de îmbinare oblice SCHRÄGANSCHLÜSSE

Nr. BMF Notare B H1 F S

80562 SURl3510/12 59 229 73 1,6


80563 SULl3510/12 59 229 73 1,6
80564 SUR410 90 216 62 1,6
80565 SUL410 90 216 62 1,6

H F

Toate dimensiunile în mm. Copyright ©: BMF 01/2003 29


Legãturi SIMPSON-HRB®
MAS Ancorã talpã MAS-SCHWELLENANKER

B Nr. BMF Notare B H F S

H S 80305 MAS 76 108 114 1,5


80310 MASB 44 168 78 1,5

HD Ancorã rigidizare HD ZUGANKER


S2
Nr. BMF Notare B H F S1 S2

80315 HD2A 57 203 65 4,5 2,7


80320 HD5A 68 240 90 6,0 3,5
H

S1

F
B

S PAH Ancorã rigidizare PAH ZUGANKER

Nr. BMF Notare B H F S

80325 PAHD42 52 465 94 2,7


80330 HPAHD22 52 613 108 3,5
H

S
LTT Ancorã rigidizare LTT ZUGANKER

Nr. BMF Notare B H F S

80335 LTT20B 51 502 70 2,5


H

F B

30 Copyright ©: BMF 01/2003 Toate dimensiunile în mm.


Legãturi SIMPSON
B MSTA Benzi de ancorare MSTA ZUGBÄNDER

Nr. BMF Notare B L S

80570 MSTA36 32 914 1,5


80571 MST136 52 914 2,7

Z2 – Piesã asamblare Z2-FORMTEIL

Nr. BMF Notare H L B S

80572 Z2 38 35 59 1,0

H S

L B

TB – Tiranþi TB-ZUGSTÄBE

Nr. BMF Notare B L S

80573 TB27 25 686 1,0


80574 TB30 25 762 1,0
S 80575 TB36 25 914 1,0
B 80576 TB42 25 1067 1,0
L

RTCH – Legãturi stea 3D RTCH-VERBINDER 3D

B S
B Nr. BMF Notare B L S

50200 RTCH 3D 39 60 1,0

SON
SIMPg -Tie®
Stron B

B
B
L
B

DBT1T Copci terasã DBT1T TERRASSEN-CLIP

Nr. BMF Notare B H L S

S 50100 DBT1T 30 30 40 1,3

B
L

Toate dimensiunile în mm. Copyright ©: BMF 01/2003 31


Specificaþii technice
Elementele de îmbinare BMF-SIMPSON ºi cuiele crestate BMF se folosesc ca piese de rezistenþã
pentru structuri de lemn. Capacitatea portantã a elementelor de îmbinare BMF-SIMPSON ºi a cuielor
crestate BMF sunt definite de calculele cuprinse în agremente tehnice ºi în documentaþia „Date
statice”.
Elementele de îmbinare BMF-SIMPSON se fixeazã cu elemente BMF static corespunzãtoare sistemului
ºi anume cuie crestate 4,0×40, 4,0×50 ºi 4,0×60, ºuruburi BMF sau bolþuri BMF.
Producãtorul nu-ºi asumã rãspunderea ºi nu garanteazã pentru capacitatea portantã a
elementelor de fixare strãine de produsele proprii pentru care au fost efectuate calculele statice.

Calitatea materialelor
Materialul lemnos:
Lemn plin minim calitatea a ll-a sau lemn stratificat.
Cuie:
Cuie crestate BMF produse dupã DIN 1052 ºi garantate conform certificatelor de încercare
nr. 14/001, 14/002, 14/008 ºi 14/009.
Cuiele de cãprior sunt produse dupã DIN 1052 ºi garantate prin certificatul nr. 14/011.
Elemente de îmbinare:
Papucii de grindã BMF se conformeazã reglementãrilor nr. Z-9.1-225 ºi Z-9.1-468. Piesele de
susþinere grindã conform certificatelor nr. Z-9.1-290, legãturile de colþ 90 ºi 105 cu ºi fãrã nervuri
conform certificatelor nr. Z-9.1-433, legãturile cuplate ET conform Z-9.1-550, iar piesele
SIMPSON-HWS® conform certificatelelor nr. Z-9.1-302, Z-9.1-418 ºi Z-9.1-419.
Elementelor BMF cu grosimi s≤4,0 mm se confecþioneazã din tablã metalicã zincatã S250GD-Z275
conform EN 10 147 (grosimea medie a straturilor de zincare de pe amândouã pãrþi: 275 g/m2)
– material corespunzãtr notãrii anterioare St. E 250-2Z conform DIN 17 162, Partea 2.
Legãturile de colþ KR s=4 mm se confecþioneazã din S235 JR conform EN 10 025.
Elemente BMF cu grosimi s>4,0 mm se confecþioneazã din tablã metalicã S235 JR conform
EN 10 025 – corespunzãtoare notãrii anterioare St. 37 conform DIN 17 100. Toate elementele
BULLDOG galvano- ºi termozincate se confecþioneazã din S 235 JR/St. 37, se zincheazã jur-împrejur
dupã confecþionare.
Pentru produsele zincate jur-împrejur dupã confecþionare cu grosimi s≥3,0 mm, grosimea stratului
de zincare este min. 45 µm ºi în secþiune >55 µm, conform EN ISO 1461: 1999-10-15, Tabel 3.
Elementele de îmbinare BMF-SIMPSON ºi cuiele crestate BMF se produc din oþel inoxidabil nr. 1.4401
conform EN 10 088: 1995-08 (corespunde AISI 416), ºi se livreazã marcate cu litera R.

Toate gama de elemente de îmbinare BMF-SIMPSON sunt puse în circulaþie pe baza paragrafului
§ 20 al MBO (MusterBauOrdnung), elemnte care se încadreazã în listele materialelor de construcþii
notate cu litera „A”, elaborate de Institut für Bautechnic Berlin (conform DIN 1052-2)
– ºi sunt marcate cu litera Ü.

32 Copyright ©: BMF 01/2003