Psihologie
Manual pentru clasa a X-a

Referenti: Prof. dr. Aliss Andreescu,
..... inspector de ~tiinte socio-umane la Inspectoratul $colar al Judetului Constanta ,

Prof. dr. Gheorghe Tarara,
Colegiul National "B. P. Ha~deu" Buz8u

Prof. gr. I. Laurenta Hacman,
inspector de ~tiinte socio-umane la Inspectoratul $colar al Judetului Suceava
© Toate drepturile
asupra acestei edilii sunt rezervate Editurii Corvin, Deva. Orice preluare, par(iala sau integrala, a textului sau a materialului grafic din aceasta lucrare se face numai cu acordul scris al editurii. Editura CORVIN

330065 Deva, Str. Gh. Baritiu, Nr. 9. Tel.: 0254-234500, Fax: 0254-234588 www.corvin.ro E-mail: corvin@mail.recep.ro

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei LUP~A, ELENA Psihologie: manual pentru clasa a X-a Elena Lup~a, Victor Bratu • Deva, Editura Corvin 2005 104p;30cm. ISBN 973-622-187-3 I. Bratu, Victor 159.9(075.35)
Acest manual este proprietatea Ministerului Educatiei ~i Cercetarii. Manualul este aprobat prin Ordinul nr. 3787 din 05.04.2005, In urma licitatiei organizate de catre Ministerul Educatiei ~i Cercetarii ~i este realizat In conformitate cu programa ~colara aprobata de Ministerul Educatiei ~i Cercetarii prin Ordinul nr. 4598/31.08.2004 ~i este distribuit gratuit elevilor.
ACEST MANUAL FOLOSIT Clasa la returnare Anul Starea manualului* care a primit ~colar A FOST la primire $coala Numele elevului DE:

nualul

4. 3. 2.

* Starea manualului se va Inscrie folosind termenii: nou, bun, Ingrijit, nesatisfacator, deteriorat. Profesorii vor controla daca numele elevului este scris corect. Elevii nu trebuie sa faca nici un fel de Insemnari pe manual.

Tiparit la GRAPHO-TIPEX 2005

Deva

3

Xenofon

.. ~. 'h·~:<~~·~~~.~~·11111b~~,
<V~~ ~~::.: ••

:*:t~~~~%~~~\~;~=:~~:;~·-~~,

:VfI11.. :~JX::.·.·~=~.·.~~~.·,~.f:.

2 Statusul ~i rolul.1 Definirea ~i caracterizarea deprinderilor 14.6 54 Procese psi/lice cognitive senzoriale 2.3 13.3 Locul ~i rolul relatiilor interpersonale in structura personalitatii 23.1 Definirea ~i caracterizarea imaginatiei 8.1 Conceptul de creativitate 20. Apti tudinile 69 Tipuri de itemi 1 23 26 Procese psihice cognitive superioare 6.4 Rolulreprezentiirilor in cunoa~tere ~i activitate 18.3 Insu~irile ate~tiei ~i educarea lor 43 Tipuri de itemi 3 46 48 24.5 Definirea ~i caracterizarea motivatiei Functiile motivatiei Sistemul motivational: niveluri structurale.4 Raporturile dintre limbaj ~i alte procese psihice 9. Relatiile interpersonale 23. Motivatia 11. Temperamentul 17.2 Clasificarea reprezentiirilor 5.2 Procedeele imaginatiei 8. atitudini.6 21. Ipostazele psihicului ~i relapile dintre ele.1 Definirea ~i caracterizarea gfmdirii 6.3 Rolul caracterului in structura personalitiitii 73 20. Reprezentarea * 20 17.2 Particularitiifile afectivitiitii 51 Tipuri de itemi 6 Invitatie la autocunoa~tere Bibliografie selectiva 98 100 104 .4 11.4 Tipologia gandirii 18. Aten tia 10.4 13.2 Formele atentiei 10.indicatori ai comportamentului social 23.2 Clasificarea aptitudinilor 18. Perceptia* 4. Personalitate 16.3 Psi4(cul ~i caracteristicile sale 1. Procese psihice cognitive senzoriale 3.3 Gandirea ca proces de rezolvare a problemelor 6.1 Definirea ~i caracterizarea afectivitatii 12. Senzatia * 3. Etape in dezvoItarea personalitatii * 21.1 Definirea ~i caracterizarea atentiei 10.4 21.2 Procesele ~i formele memoriei 7.2 3. Imaginatia 8.3 Clasificarea proceselor afective 12.2 4.4 Factorii care optimizeaza functionarea memoriei 7. comportamente 95 12.5 13.1 Latura relational-valoricii a personalitiitii 19.2 13.2 11.2 Formarea ~i modificarea atitudinilor sociale 25.2 Tipuri de relatii interpersonale 23.4 4.5 Definirea ~i caracterizarea perceptiei Legile generale ale perceptiei Formele complexe ale perceptiei Observatia ~i spiritul de observatie Perceptii denaturate 16.3 3. Creativita tea 20.2 Con~tiinta ca nuc!eu al personalitiitii 16.1 13.7 Principiul dezvoltiirii in psihologie Varstele mici (3-10/ 11ani) Preadolescenta (10/11-14/15 ani) Adolescenta (14/15-18/19 ani) Tineretea (18/19-30 ani) Maturitatea (30-55/60 ani) Batranetea (55/60 ani ) 78 8.2 Clasificarea deprinderilor 14.5 Memorie ~i uitare 21.1 Latura dinamico-energeticii 17.3 4. Comportamente pro ~i antisociale 24.1 Definirea ~i caracterizarea memoriei 7. Lim baj ul : 40 9. Atitudinile sociale ~i formarea lor* 25.1 Imaginea de sine 22.5 Formele limbajului Conduita psihosocialii 22.'1 57 c- 12 14 Definirea ~i caracterizarea senzatiilor Calitatile senzatiilor Principalele modalitiiti senzoriale Legile sensibilitatii Tipuri de itemi 4 60 62 Structura $i dezvoltarea personalitii(ii 15.1 3.CUPRINS Introducere in psihologie 1.1 Individ.2 Structura psihologici'i intema a gandirii 6.3 Diferente in manifestarea personalitiitii * 65 5.3 Proprietiitile reprezentarilor 5.3 FOlmarea ~i interactiunea deprinderilor 13. Gandirea 6. Deprinderile * * 14. Caracterul 19.2 Normalitate ~i anormalitate socialii 92 Activita{i $i procese psihice reglatorii 11.2 Modele de personalitate 4. Memoria 30 7. Psihicul ~i caracteristicile acestuia.2 Principalele momente in evolutia psihologiei ca ~tiinta 1.1 Definirea ~i caracterizarea limbajului 9.2 Verigile functionale ale limbajului 9.1 11. Persoanii.3 21.4 Grupul ~i psihologia de grup* 89 10.1 Definirea ~i caracterizarea reprezentarii 5.1 Definirea psihologiei 1. Baze metodologice 6 1. Formele motivatiei Optimumul motivational 25. Persoana. Activitatea voluntara Definirea ~i caracterizarea activitiitii Structura activitatii Formele activitiitii Definirea ~i caracterizarea vointei Etapele actului voluntar Calitiitile vointei 14.4 Rolul proceselor afective 13.2 Tipologii temperamentale a personalitiitii 67 5.1 Latura instrumental-operationalii a personalitiitii 18. Afectivitatea 12.2 Structura caracterului 19.4 Ipostazele psihicului ~i relatiile dintre ele* 1. Personalitate* 16.1 21. Individ.5 21.3 11. Personalita tea 17 15.1 Atitudinile sociale 25.4 4.3 Formele imaginatiei 34 Tipuri de itemi 2 37 Tipuri de itemi 5 83 86 Condipi generale ale activitafiipsihice umane 9.3 Relatia valori.3 Calitiitile/indicatorii memoriei 7.3 Functiile limbajului 9.1 Personalitatea ca sistem 15.1 Specificul relati"ilor interpersonale 23.3 Inteligenta ca aptitudine generalii 19.2 Niveluri ~i stadii ale creativitiitii 76 7.2 21.5 Metodele psihologiei * 12. Imaginea de sine ~i percePtia ei sociala 22.1 Comportamente pro ~i antisociale 24.

.i:..4 1.":.. in evolutia psipologiei ca ~tiinta Psihicul ~i caracteristicile~sale Ipostazele psihicului ~i relatii1e dintre ele* Metodele psihologiei* "...~.i~ :.. Psihicul ~i caracteristicile acestuia.. Ipostazele psihicului ~i relatiile dintre ele.~.5 Introducere in psih.2 1.::.5 Definirea psihologiei Principalele momente.1 1. Baze metodologice 1.5" ~ ~tRJl':¥@1GMili~ .\...'r ki.:\.3 1..ologie 1.

conceptie este animismul care admite existenta mai multor suflete: sufletul viata (care parase~te corpulln timpul somnului ~i care dupa moartea omului cautii alt corp). iar pentru cii S ~i R sunt observabile ~i controlabile. in 1906 la Bucure~ti ~i in 1921IaCluj).) apare .~tiinta conduitei". inteleasa ca 0 lume interna. cunoscut sub numele de Melanchton (14971560). Psihologia c1asicii (1879 . c. Lipps etc. la Leipzig. Asociationismul (AI. 0 ~i procesele sistemul psihice. 1904-1920). W. A. iar dupa aceea fizioJog. 0 inventie purii a filosofilor.6 I. directii.) considerii cii obiectul psihologiei este con~tiinta. Dunker etc. studiu. sustinand ca singura reaJitate psihologicii autenticii este comportamentul. Caracterul organizat al psihicului este innascut. precum: a. deci. structurile fiind date. astfel de raspunsurile fiind de natura naiv-mistica. Philipp Schwarzerd. d.) ~i se Incheie cu desprinderea psihologiei de filosofie (1879). teorie care depii~e~te schema simplistii stimul-riispuns ~i care valorifica noile fapte ale experientei ~i ale cunoa~terii ~tiintifice. (P. Wilhelm Maximilian WUNDT (1832-1920) Psiholog german.~tiinta a vietii mentale. precum ~ipersonalitatea. psihicul nu este un conglomerat de procese In sine. Watson.2 Principalele momente in evolutia psihologiei ca . Gestaltismul (K. VI-V Le. ea ne da ~i explicarea faptelor suflete~ti sub raportul succesiunii ~i al coexistentei lor.) sustine primatul partii asupra intregului. B. b. Etapa pre~tiintifica debuteazii in momentul in care omul devine con~tient de sine ~i Incepe sii-~i puna Psihologia este ~tiinta care studiaza fenomenele subiective Intrebiiri legate de natura inconjuratoare ~i despre sine.tiinti Evolutia psihologiei ~tiintifice cuprinde: 1. aceasta putand. teorie. Wundt etc. Psihanaliza (S. sufletul reflex al corpului (apare cand ne privim in oglinda sau In alte obiecte) ~i sufletul nucleu (comun omului ~ianimalelor).) provine din cuvantul englez "behavior" (comportament) "~i apare ca reactie la curentul introspectionist. iar la un nivel superior este gandirea).. 2. etimologic. psihologia inseamna .sIar~itul primei jumatiiti a sec. formal. comportamentale. ci un ansamblu organizat la niveluri diferite de complexitate (la primul nivel este perceptia. iar pe baza legilor asociatiei (coincidenta In timp ~i spatiu a unor senzatii) se formeazii perceptiile..1 Definirea psihologiei De~i preocuparile cu caracter psihologic sunt stravechi. James. O. Bain. reprezentariJe ~igandirea. behaviorismul luand denumirea de psihologie obiectivii. cunoa~terea psihologica devine obiectiva ~i ~tiintificii.. e. 3. Koftka. Introspectionismul (w.~tiinta despre suflet". sufletul umbra (insote~te corpul in starea de veghe). Thornidke. Intre stimul ~i raspuns existii 0 relatie univoca. infiinteazii primul laborator de psihologie experimentala (In 1893 se Infiinteaza primul laborator psihologic la Ia~i. N. odata cu scrierile psihologului Cristian Wolff. F. Astfel. Behaviorismul (J. Taine. Termenul devine uzuallncepand cu secolul al XVIII-lea. a fenomenelor ~i a conditiilorsale". astfel viata psihicii este 0 simpla sumii de senzatii. Etapa ~tiintifica debuteaza In 1879 cand Wilhelm Wundt. H. rara legiiturii cu lumea externii sau cu reactiile . al XX-lea) este caracterizatii de existenta mai multor ~coli de psihologie. Freud. Cu toate cii cunoa~terea psihologica dobande~te un caracter riguros sistematizat ~i argumentat. cunoa~terea psihologica poate fi impiirtitii in trei mari etape sau perioade: 1. Jung. C. activitatea umana considerata structurile ~i in unitatea dintre latura interna particularitatile acesteia. ~i cea extern a ~i totodata personalitapi cu trasaturile.) provine din cuvantul german "Gestalt" (configuratie. ea se mentine la un nivel speculativ. Termenul de psihologie provine din cuvintele grece~ti "psyche" care Inseamna suflet ~i"logos" care inseamna ~tiinta.PSIHICUL 'I CARACTERISTICILE SA~E. fiind lipsitii de un suport faptic. Janet) Din punct de vedere istoric. Kohler. Fondatorul curentului. Mai intai medic. structurii) ~i sustine primatul intregului asupra piirtii. IPOSTAZELE PSIHICULUI 'I RELATIILE DINTRE ELE. Th. considerii con~tiinta 0 fictiune.n. Constantin Radulescu-Motru (elev allui W. a creat primul laborator de psihologie experimental a in 1879 Ja Leipzig. Printre cele mai importante lucrari sunt de amintit Grundzuge del' Physiologischen Psychologie (1873-1874) ~i Volkerpsychologie (10 volume. W. Ach. este autoruJ a numeroase lucrari asupra senzatiei ~iperceptiei. John Watson. termenul de psihologie are 0 istorie relativ recenta. BAZE METODOLOGICE 1. Wundt) i~i Incepea Cursul de psihologie cu definitia etimologicii a psihologiei pe care 0 numea ~tiin{a despre via{a sufleteascii care "urmare~te sa descrie in mod complet ~i exact diferite forme ale vietii suflete~ti. James) Psihologia este ~tiinta care studiaza faptele ~i procesele psihice ~icomportamentale." Psihologia este . Skinner etc. (w. 1. Ed. Urmand exemplul filosofiei ~i psihologia devine materialista (gandirea este 0 simplii secretie a creierului pentru reprezentantii materialismului vulgarBuchner. inchisa. de tipul S-R (actiunea stimulului determinand neconditionat 0 anumita reactie). Etapa filosofica debuteaza odatii cu formarea prime lor sisteme filosofice in antichitatea tarzie (sec. Psihologiareprezintii . In acela~i timp. Aceastii orientare s-a impus in psihologia americanii sub numele de neobehaviorism. el fiind utilizat pentru prima data de reformatorul german. fi investigatii numai cu ajutorul metodei introspe~tiei. Vogt ~i Molechott) sau idealista (psihicul este un fenomen de naturii spiritualii). Adler etc.

se poate pune in evidentii la maimutele antropoide.3 Psihicul . factorul timp pune in evidenta natura dinamic-evolutiva a psihicului. f. actiuni. Sigmund Freud. de orientare-investigare. integritatea lor ~inu doar a unor aspecte s~zoriale izolate. care ne particularizeaza. ei se diferentiaza prin dezvoltarea unor trasaturi caracter. Wallon. particularizarea. d.ca reactie la psihologia introspectionsitii. neintentionate-involuntare. de igiena corporala. subiective. activitati). substratul material . iar ca • 1. de teoria generala a sistemelor ~i de cibernetica (pe baza principiului complementaritatii.imaginea senzoriala a stimulului. Dupa gradul de complexitate. psihologia contemporana a. etapa optimului functional (25-65 de ani). are fiinta bio-psiho-sociala. Dupa starile de necesitate carora Ii se subordoneaza. formuleaza ideea caracterului dual antagonic al structurilor psihice: con~tient-incon~tient. reprezentiiri. instrumentala. El ii asigura trasaturi. omul este personalitate. 0 componenta emotional25 de ani). directe. caracterizat prin numarul relativ redus de incerd'iri pentru exista comportamente cu mecanism de tip reflex: rezolvarea unci probleme. Sepot delimitatrei etape esentiale: Comportamentul are ~i 0 mediere psihica interna: 1.se dezvolta ~ise care se dezvolta. 2. neconditionat. multifazice. Obiectul de studiu al psihanalizei este incon~tientul. coerenta. N.) ~i a laturii externe (reactii. b.· 4.). Variantarevizuita este numita neopsihanaliza. Psihologia actiunii ~i a conduitei (P. Dupa nivelul de reprezentare (integrare) reflexa.actioneaza ~ise conduce 3. ca unitate contradictorie ~i dinamica a laturii. N. de gradul de dezvoltare ~iorganizare a acestuia. cea mai cunoscuta delimitare a etapelor multimea reactiilor de raspuns ale organismului animal ~iuman evolutiei de ansamblu a psihicului fiind datorata lui A.buna sau proasta dispozitie ete. psihice (gandire. complexe. eaci. EI reprezinta 0 modalitate particulara de existiicomportamente: a. cat ~ide conditiile interne 2. adica al intregirii reciproee a diferitelor unghiuri de abordare a vietii psihiee) in 19471948. de descarcare-eliminare. declan~areareactiei). operatii ~i actiuni articulate intr-o schema logidi unitara. care Sf:: declan~eaza ~i utilizeaza raportarea la: se desIa~oaraautomat. predominand reactiile inniiscute. depind atat de schimbarile din mediu. caracterizat senzitivi (receptioneaza ~i prelucreaza actiunea stimulilor prin aceea ca animalul reactioneaziiin raport cu 0 proprietate externi) ~i cei motori (emit semnalele de comanda ~i din mediul ambiant. care. starile de necesitate ~isarcinile de adaptare la mediu "persona" insemnand masca actorului. prin stari psihice Personalitatea nu este ceva cu care ne na~tem. specificiiomului. Stadiul psihicului con~tient. Psihologia contemporana este determinata de revolutia produsa. f.i caracteristicile sale In definirea psihicului. prin conduite care de a gandi. organismelor animale care poseda sistem nervos. rolul acestuia.). ne arata ralul instrumental. nea~teptate. omul cunoa~te. in care persista in timp. Leontiev etc. implicand interactiunea dintre eentrii nervo~i 1. care se refera la constanta trasaturilor specifice individului respeetiv. a relatiilor dintre acestea ~i semnificatiile lor 4. memorie.Psihicul poate fi definit ca reflectare b. durabilitatea. afectiva. al gandirii senzorio-motorii. in plan metodologie.) reprezinta doua variante ale principiului dependentei continuturilor proceselor psihice interne de actiunile externe. Janet. a creierului ~iva depinde nemijlocit e. omului adaptarea la conditiile mediului. la (con~tientasau incon~tienta. 1 1. Mecanismul reactiilor comportamentale Leontiev. biologicii ~isociala. care includ 0 serie de reactii. de natura ideala a obiectelor ~ifenomenelor externe. Psihologia contemporana este ~tiinta despre realitatea psihocomportamentala. sistemului nervos. lumea extern a . La omul concret. triisiituri de cresc. intentionate-voluntare. copiii mici seamana foarte mult intre ei. care distinge 4 faze: este reflex.A. subiectiva. la stimulii exteriori. H. unor caracteristici care ne deosebesc de celelalte persoane ~i Psihicul este 0 modalitate prin care omul exista ca fiinta. respectiv fiecare om este unic. manifesta in societate prin intermediul relatiilor interpersonale. 3. imaginatie etc. Stadiul psihicului perceptiv. voluntar. urmate de aparitia solutiei pc a. Realitatea este abordata dintr-un punet de vedere integrativ-sistematic ~i informational. de a actiona. etapa regresiva (dupa varsta de 65 de ani). etapa ascendenta (de la na~terepana la varsta de 20. In centrul structurii incon~tientului se afla instinctul erotico-sexual. Pe masura ce prin insu~iri psihice (stari temperamentale. conditionat. reglator al psihicului ~ibaza personajul unei drame. 3. care se formeazii. ultima treaptii a 3. ale omului cu realitatea concreta. 2. nivel de creativitate etc. ca filogeneticii. instrumental-rezolutive. erotico-sexuale. Stadiul psihicului senzorial elementar.) ~i na~tere. aptitudini. 0 pregiitire ~i 0 planificare 2. la nivelul caruia se 1. respectiv faptul di ele constituie un sistem dupa valori ~i norme morale. Obiectul psihologiei este extins de la studiul functiilor ~iproceselor psihice izolate la actiunile complexe orientate spre scop (conduita).dintr-o data. Termenul de personalitate provine din Iimba latina. exista comportamente: poate vorbi de sesizarea caracteristicilor obiectelor in a. exista comportamente: . b. de a simti. 2. deci ca fiintiibiosociala. Stadiul intelectului. realizare ~i manifestare a informatiei la nivelul b. gandire etc. psihicul personale ca urmare a interactiunii dintre ereditate ~imediul in este chiar personalitatea sa. 0 stare de necesitate. un mod anume de a fi. care se declan~eazape baza unei deliberari. Personalitatea este definitii pe baza obiectiva a aparitiei luiin procesul evolutiei biologice. un anumit reglaj involuntar sau voluntar. simple care includ 0 singura secventa. Trei trasaturi contribuie la definirea ei: acela~itimp. Dupii prezenta sau absenta intentiei ~i a controlului evolutiei. Dezvoltarea psihicului poate fi considerata ~iin ordine Comportamentul este defmit. interne (perceptii. Fondatorul psihanalizei. El se manifesta prin procese functional. de cunoa~tere. sentimente. pentru noi.Psihicul este 0 functie a c. de ~coala behaviorista. Prin psihicul sau.

cele mai importante sunt: Teoria $i practica psihologiei individuale (1920). organizate ierarhic $i care contribuie la aparitia fenomenului de con~tiintii. SPU mijloce~te interactiunile dintre individ ~i lume. ele aflandu-se intr-o permanentii interactiune. deoarece numai unele cuno~tinte ale memoriei potentiale sunt reactualizate (con~tientizate) in functie de cerintele activitiitii. operatiilor ~i a deprinderilor necesare ~iacceptabile pentru aceasta. ciici fiecare dintre noi ne simtim corpul. Alfred Adler. Sensul vie!ii (1933) etc. Precon~tientul actioneaza ca un fel de . orientat asupra propriei fiinte pe care 0 exprima in tot ceea ce are ea caracteristic: tendinte instinctuale. Alfred ADLER (1870-1937) . compromisuri prin care incon~tientul se manifestii in planul con~tiintei. ea fiind sustinutii de motive. Actele automatizate sunt deprinderi (scrierea. El considerii cii viata noastrii psihicii rezida in mi~carea con~tientincon~tient ~i totceea ce era atribuit intamplarii (lapsusul. Freud a demonstrat ca vise Ie din timpul somnului reprezintii manifestari caracteristice ~i autonome. La sfiir~itul secolului al XIX-lea Sigmund Freud (18561939) a descoperit metoda de investigare a proceselor incon~tiente pe care a numit-o "psihanaliza". H. intelegem cine suntem ~i cine putem deveni. dar minimalizeaza rolul sexualitiitii ~ial complexului lui Oedip in geneza personalitiitii. R.) care se desra~oarii rarii control con~tient detaliat.iile dintre ele* Organismul uman poate fi considerat un sistem in cadrul ciiruia rolul central il de tine sistemul nervos central. il exploram pentro a-I cunoa~te. ne-am priibu~i in propria fiintii sau lumea ni s-ar parea iluzorie. Cunoa$terea omului (1927). compoi'tamentele sunt interiorizate ~i transformate in acte subiective. achizitionand informatii. Ele sunt.Jiltru" care permite trecerea in sfera con~tiintei a informatiilor. Paul Ricoeur subliniazii rolul pozitiv al incon~tientului in domeniul creatiei. are 0 puternica motivatie incon~tienta. de vointa. mecanismele antiredundante. Chiar dacii nici astiizi nu' sunt pe deplin cunoscute structura ~i mecanismele incon~tientului. omul este asaltat de 0 multitudine de informatii ~i de aceea. Memoria. pulsiuni sexuale.~ 8 1 1. interactioniim cu ceilalti. astfel incat nu putem separa incon~tientul de con~tient. mersul.. ea indeplinind un rol conducator. stiiri afective. Se observii cii intre psihic ~i comportamental exista 0 stransa interdependenta. dar aceasta nu se reduce la gandire. In cazul memoriei potentiale este yorba despre cuno~tinte acumulate ca urmare a procesului de memorare. 0 coordonare de semnificatii (Piaget) sau incheierea unui proces de cunoa~tere. cuno~tinte care constituie sursa activitiitii con~tiente. Pe parcursul vietii. ci 0 stdinsa interactiune. ele fiind reciproc convertibile. Medic ~i psiholog austriac. creatoare ~ianticipativa. intervine imediat analiza con~tienta. Totodata. actul con~tient este mijlocit de informatiile de care individul dispune cu ajutorul intelegerii.4 Ipostazele psihicului ~iirela. este sigur cii intre con~tient ~i incon~tient existii 0 interactiune aflatii in evolutie permanentii. mancatul etc. Sistemele vii au capacitatea d~ autoprogramare prin intermediul activitiitilor desra~urate. concretizat prin functiile de cunoa~tere. specifice incon~tientului. Deprinderile raman integrate modelului con~tient al activitiitii ~i de fiecare data dind pe traiectoria obi~nuita a desra~uriirii actiunii apar obstacole nepreviizute. in caz contrar. a proceselor cognitive ~i a proceselor regJatorii. Trebuie subliniat faptul caintre con~tient ~i incon~tient nu exista 0 ruptura. Psihologul Andrei Cosmovici considera cii existii doua feluri de con~tiinta: una implicita. elev dizident al lui S. admite pe urmele acestuia notiunea de incon~tient dinamic. desenatul. In cadrul SPU se delimiteazii ~i subcon~tientul sau precon~tientul care cuprinde memoria potentiala ~i ansamblul automatismelor (deprinderilor) ~i operatiilor de care individul uman dispune (care nu sunt con~tiente. dar care pot fi u~or trecute in sfera con~tiintei). Gandirea are un rol esential in producerea con~tiintei. nu este ~i nu poate fi in ansamblul ei con~tienta. Dacii Freud considera ca incon~tientul contine doar impulsurile negative. ratiunea ~i vointa il ajutii sii se adapteze realitatii. ganduri ~i dorinte ascunse etc. Mucchielli considera incon~tientul 0 structura a personalitatii ce influenteazii con~tiinta. deoarece la fel de important este ~i limbajul. Intre cunoa~terea propriului eu ~i cunoa~terea lumii trebuie sa existe un echilibru. Dupa cum aratii ~i etimologia termenului de con~tiinta (latina cum "cu" ~i scientia . Cercetiirile privind problematica incon~tientului au fost continuate de catre elevullui Freud. Astfel. 0 integrare de procese psihice care prin ele insele nu sunt con~tiente. dar inainte de a fi automatizate s-au desra~urat sub controlul con~tient.). de trairi afective. I~i impune teoriile sub numele de psihologie individuala. primitiva (caracteristicii animalelor superioare ~icare este doar 0 con~tiinta de ceva) ~i alta reflexiva. Copernic etc. dar nu recunoa~te rolul sexualitiitii ~i al complexului lui Oedip in geneza personalitiitii. La polul opus con~tiintei se aflii incon~tientul sau psihismul bazal. PSihologia $colarului greu educabil (1930). care stocheazii informatiile. Bergson considerii cii memoria sta la baza con~tiintei. Psihologul Paul Popescu-Neveanu considera cii sistemul psihic uman (SPU) este un ansamblu de functii ~i procese psihice aflate in interactiune. operatii ~i functiuni specifice prin intermediul inviitiirii. dar contribuie la con~tiinta. Wundt considera cii aceasta este 0 sinteza creatoare. Factorii determinanti trebuie ciiutati mai curand in propria individualitate ~iin societate. de orientare spre scop. chiar dacii nu toate informatiile dinincon~tient trec in sfera con~tiintei. Con~tiinta ar putea fi interpretata ca un act de intelegere ~i de conceptualizare (Rubinstein). Freud. Psihologii considera ca toate procesele psihice au 0 parte care se desra~oara in sfera incon~tientului. Autor a numeroase lucriiri. tendintelor. de fapt. iar actele subiective sunt exteriorizate prin intermediul conduitei. care admite notiunea de incon~tient dinamic. riispundem intr-un anumit moo situatiilor concrete de viata. con~tiinta nu este posibilii rara starea de veghe ~ide atentie. in momentul respectiv.~tiintii"). Fenomenul de con~tiinta rezultii din interactiunea proceselor cognitive senzoriale. de imaginatie. de autoreglaj voluntar. trebuinte. con~tiinta de sine (specifidi numai omului ~i care consta in con~tiinta clara a unui eu responsabil de actele sale). ciici. ~i cu propriul organism. vise. uitarea de nume etc. Con~tiinta are 0 organizare de tip logic ~i rational. descoperirea lui Freud fiind comparata cu cele ale lui Columb.

sa aiba caracter focalizat (sa nu fie avute in vedere alte aspecte care nu constituie obiectul observatiei). exista: observatie pasiva (observatorul nu intervine in desta~urarea evenimentelor) ~i observape activa. care se aplicii in acelea~i conditii la toti subiectii luati in studiu. inchise (Da . observatia devine autoobservatie. sa fie aleasa situatia in care individul i~i dezvaluie cel mai bine caracteristica studiata. structurata pe baza unor criterii logice. de informare.9 1. 2. sex. intermediare . valoarea ~i utilitatea etc. Astfel.E . 1 . efect.) ~i latura dinamica a personalitatii (reactiile c. distributia ~i frecventa in unitatea de timp considerata. iar rezuItatele se interpreteaza in functie de acelea~i bareme. 4. raspunsuri Iibere ~i raspunsuri la alegere in evantai (5-7 raspunsuri la 0 intrebare). observatia poate fi: directa (observatorul este prezent in spatiu1 de actiune al subiectului. pe un e~antion reprezentativ. Condipi de realizare a activitatii observative sunt: sa se desfa~oare in conformitate cu un scop ~ipe baza unui plan dinainte stabilit. In continuare vor fi prezentate. de atitudini ~i opinii. de interventie.(tin de organizarea interna a individului ~i se interpun intre actiunea variabilei independente ~i dependente.(pot fi identificate ~i controlate obiectiv ~i riguros de cercetator: varsta. 3. principalele metode ce pot fi utilizate in investigarea fenomenelor ~iproceselor psihice. Metodele au un caracter instrumental. forma ~i marimea capului etc. acesta con~tientizeaza prezenta observatorului). dar intotdeauna conversatia are loc intr-un c1imat adecvat. Dupa incadrarea in timp.. exista: teste de performanta~i teste de personalitate. Avantaje fata de observatie: favorizeaza capacitatea subiectului de introspectie. de cuno~tinte. sa retina ~i sa inregistreze fidel ~i complet datele obtinute. ea permitand dezvaluirea structurii interne a aptitudinilor ~i formularea de idei ~i legitati cu caracter ~tiintific general pentru psihicul uman. lungimea membrelor. Dupa gradul de implicare a observatorului in desfa~urarea evenimentelor. indirecta (observatorul nu se afla in spatiul de actiune al subiectului) ~i cu observator uitat (observatorul se afla in perimetrul de actiune al subiectului.I . exisHi: teste individuale ~i teste colective. al XX-lea ~i presupune conceperea de programe ca modele ale unor functii psihice ~i punerea lor pe calculator. neputiind fi identificate ~i controlate de catre cercetator).R . b. Metoda anchetei.Nu).omportamentale actuale ale individului in situatii concrete). devine posibila evidentierea diferitelor caracteristici ~irelatii in interiorul sistemului psihic. dupa obiectivul urmarit poate fi: interviu clinic (centrat pe persoana) ~i focalizat (centrat pe 0 tema-problema). de autoanaliza ~i diminueaza sau inlatura tendinta subiectului de a contraface raspunsurile. printre acestea: 1. Chestionarele pot fi cu: riispunsuri dihotomice. Metoda experimentului urmare~te provocarea deliberata a fenomenelor. care cunoa~te doua forme: a.. Evenimentele urmarite sunt evenimente "cauza. Exista diferite tehnici de convorbire (de exemplu. exista: observatie continua (perioada mare de timp) ~i observape secvenpala.presupune relatia de comunicare psiholog-subiect.contine intrebari factuale sau de identificare.este 0 discutie cu subiectul condusa de cercetator. se pun intrebari ~i se lasa persoana chestionata sa raspunda tara a se interveni). precum: fidelitatea (sa masoare ceea ce i~i propune) ~i valid ita tea (concordanta dintre rezultatele obtinute de un subiect la un test ~i rezultatele pe care elle are sau Ie vaavea in activitatea specifica). Metoda observatiei urmare~te latura stabila a personalitatii (caracteristici precum: maltimea.) ~i 4.(se afla sub controlul direct al cercetatorului fiind utilizate pentru "provocarea fenomenului"). mijloc ~i scop". care utilizeaza criteriile: numarul sau cantitatea total a de produse. Testul psihologic este 0 proba etalonata ~i standardizata printr-o aplicare experimentala anterioara. subiect . in cazul teste lor psihologice. Dupa obiectivul urmarit. Wundt ~i ea opereazii cu variabile: 1. deoarece cunoa~terea psihologici nu poate progresa in absenta utilizarii unor metode de cercetare adecvate. in care subiectul sa se poata exprima liber. exista: observape gIobala (tabloul comportamental general) ~i observape parpala (selectiva). Dupa durata de parcurgere a testului. Clasificarea diferitelor modalitati de realizare a observatiei se poate realiza potrivit urmatoarelor criterii: 1. Cand este orientata spre noi in~ine. Acesta. iar informatiile pot fi obtinute direct (discutii cu persoana) ~iindirect (discutii cu alte persoane). pentru a reconstitui istoria ei. originalitatea ~i complexitatea. sunt numeroase. Este introdusa in 1879 de W. de motivatie. 3. EI trebuie sa respecte cerinte. Ancheta pe bad de interviu . Metoda biografica urmare~te dobandirea de date ~i informatii despre trecutul persoanei. exista: teste cu timp impus~i teste in timp Iiber (Ia alegere} Metoda modelarii ~i simularii computerizate este utilizata din deceniul 7 al sec. 2. Trebuie subliniat faptul ca fiecare ~coaUi sau orientare psihologica i~i are propria sa metodologie.S .5 Metodele psihologiei* Norbert Sillamy define~te metoda drept mod de a actiona. independente . 3. Dupa modul de concretizare a raspunsurilor. Dupa modul de desfa~urare. Metoda convorbirii . Ancheta pe bad de chestionare . nivel de instruire etc. dar el este familiar subiectului in cat este ignorat) . Criteriile de clasificare. sa fie sistematica. 2.(reactiile ~i raspunsurile date de subiect la aqiunea variabilei independente). Metoda analizei produselor activitatii. Dupa modul de aplicare. foarte sintetic. interpretare ~i de actiune. dependente . noutatea.

Tipul de sistem pe care 11 reprezinta psihicul este unul deschis. Nu exista intr-un fel reactii izolate (acestea tin mai curand de patologia psihicului). care ii permite sa se adapteze la modificarile mediului sau. chiar daca la nivel conf. . comun tuturor indivizilor unei specii ~i care este adaptat unui scop care nu este con~tient subiectului. intotdeauna cauzele psihice fiind multiple ~i complexe. Functionarea unui astfel de principiu este de afirmat cu atat mai mult in viata psihica. Piaget. Adesea. in general se admite existenta unor regularitati in viata psihica. b. Caracterizati psihicul in funqie de fiecare modalitate de raportare a psihicului identificata. Expresie = manifestare exterioara a gandirii sau a starilor psihice. Acceptarea acestui principiu nu inseamna negarea libertatii. a libertatii de optiune. care subliniaza caracterul deosebit de complex al psihicului uman. Camplexul lui Oedip = presupune sentimente care decurg din ata~amentul erotic al copilului fata de parintele de sex opus. Identificati criteriile de raportare utilizate. Functionarea acestor principii se realizeaza corelat. este 0 constructie specific a omulai. 3. dorinte etc. In definirea psihicului. Stimul = fenomen susceptibil de a provoca 0 reactie specifica din partea unui organism. efectiv. La fel cu toate celelalte ~tiinte ~i psihologia. Sanda) = ancheta vizand un e~antion de populatie reprezentativ ~i care are drept scop conturarea unei imagini despre opiniapersoanelor investigate. de fapt. Potrivitlui J. cel mai adesea. incearca elaborarea unor metode de cercetare specifice. Conceperea acestora se subordoneaza insa anumitor principii care guvemeaza intregul demers de tip psihologic. Percep{ie = proces psihic prin care sunt organizate informatiile obtinute prin intermediul organelor de simt astfel incat intervine cuno~tinta realului. cunoaf. Principiul organizarii sistemice. psihicul reactionand intotdeauna unitar. corp sau din lumea exterioara. potrivit caruia exista: legi de functionare. Intui{ie =. ignorarea acestui lucru. 0 din urma presupunand succesiune de procese prin care se realizeaza schimburi materiale. dependenta oricarei reactii de ansamblul personalitatii. propunandu-va sa Ie reluati dupa ce veti fi studiat. analizati-Ieimpreuna cu acesta. ci se refed la faptul ca intotdeauna exista cauze specifice care determina 0 anumita reactie. ideal. care are la baza postulatul ca to ate procesele f. Sensibilitate = facultate de receptare a impresiilor venite de la . pe care nu Ie poseda partile constitutive ale ansamblului. Principiul dezvoltarii. potrivit obiectului sau de studiu. in sensul unei evolutii spre 0 complexitate tot mai accentuata. Intocmiti.lte geneza lor. I. Timp de 0 saptamana. psihologia de-a lungul unui an ~colar.lterea structurilor proprii psihicului nu este posibila decat in masura in care se cunoaf. cauzalitatea psihica se caracterizeaza prin finalitate. sistemul psihic este un sistem autoreglabil. Pregnan{ii = cali tate prin care 0 structura ni se impune spoiltan ~i cu putere.PRINCIPIILE INVESTIGATIEI PSIHOLOGICE intre lumea anorganica ~i cea organicii. respectiv excesul de analiza conducand la aparitia unor erori. se intampla. observati comportamentul colegului vostru de banca in diferite situatii. 2. una dintre cele mai cunoscute fiind cea a lui M. supunandu-se astfel unor legi obiective care pot fi puse in evidenta. modificarile intervenite determinand reorganizarea intregului. necesara. 3. dupa care apare incetinirea. 1. structura) f.apoi. Functionarea acestui principiu arata. a vietii. 0 lista cu aceste prejudecati ~ipastrati toate materialele realizate.li legi de dezvoltare. innascut ~i variabil." nemijlocit ~i involuntar al organismului la 0 excitatie particulara.li fenomenele au 0 determinare obiectiva. Diferenta psihologiei in raport cu alte discipline se leaga in primul rand de natura cauzalitatii de tip psihic. Timp = durata marcata de succesiunea evenimentelor. intelegere imediata ~i irationala a realului (corespondentul uman al insight-ului animal). Pradines. legile psihologiei avand un caracter statistic (probabilistic). cu evidenta.li procesul de acomodare (modificarea structurilor posedate potrivit situatiilor noi). Analizati raspunsurile primite impreuna cu colegii vo~triincerciind sa puneti in evidenta eventualele prejudecati descoperite. evolutia psihica este ghidata de doua procese fundamentale: procesul de asimilare (conditiile mediului sunt asimilate structurilor posedate) f. a. Concepeti un chestionar prin care sa aflati parerea celor care nu au studiat psihologia despre aceasta ~tiinta. Insight = intelegerea brusca de catre un animal a unei sifuatii determinate (stadiul intelectului in ordinea filogenetica a evolutiei psihicului). Identificatiprincipalelemomenteale evolutieipsihologieica ~tiintii. Instinct = comportament spontan. Totodata este un sistem dinamic. in cadrul sau schimburile informationale fiind decisive. care subliniaza diferenta Aplicatie: Organizandu-va pe echipe de 4 elevi incercati sa subliniati diferenta dintre specificul psihologiei ca f. Afirmarea existentei cauzalWitii psihice nu respinge insa posibilitatea intamplarii. scop. Reac{ie = raspuns laun stimuh 'I Reflex = fenomen nervos care consta intr-un raspuns determinat. Princip~ul determinismului. 2. adica ceea ce se intampla. 4.ltiinta~i alte ~tiinte.ltient sunt evidente in numar mic. Ii ~LICATII 1. mai pregnanta in primii ani de viata. Mai mult. Chiar daca exista filosofi care neaga existenta unor legi in psihologie (1. Sartre). Sistem = orice ansamblu de elemente aflate intr-o interactiune ordonata (non-intamplatoare) care duce la apritia unor proprietati specifice. De asemenea. informationale f.lienergetice intre organism ~i mediu. psihologia contemporana utilizeaza raportarea la diferite criterii. Notati observatiile in caietele voastre ~i. Prezentati rezultatele obtinute colegilor vo~tri ~iincercati sa realizati 0 sinteza a diferentelor constatate. iar la final regresul. pentru realizarea unei nevoi. P.importanta pe care putea sa 0 aiba pentru existenta umana etc. aceasta 0 transformare permanenta. legi de compozitie (organizare. invii{are = dobandirea unui comportament nou ca urmare a unui antrenament special. astfel incat s-au oferit diferite clasificari ale acestor legi. la nivelul clasei.

2 Legile generale alp perceptiei 4.1 5. Principalele modalitati senzoriale Legile sensibilWitii ' " ' 4.2 3.11eprezentarea* 5.•. * 3.11 Procese psihice cognitive sen zo ria Ie 2. Procese psihice cognitive senzoriale 3..4 Definirea ~i caracterizarea senzatiilor Calitatile .1 3.3 5.4 Definirea ~i caracterizarea reprezentarii Clasificarea reprezentarilor Proprietatile reprezentarilor Rolul reprezentarilor in cunoa~tere ~i activitate Tipuri de itemi 1 "'" . Senzatia ..• . Perceptia * 4.1 Definirea ~i caracterizarea perceptiei 4.3 Formele complexe ale perceptiei 4.2 5.5Perceptii denaturate 5.3 3.4 Observatia ~i spiritul de observatie 4. senzatiilor .

Perceptia integreaza ~i construie~te 0 imagine a realitatii din fragmente de informatie senzoriala. procese cognitive superioare (gandirea. deoarece omul trebuie sa perceapa nu numai ziua. insii cel mai utilizat criteriu este organul de simt (senzatii vizuale. la solicitarile externe ~i interne.). datorita multitudinilor de dispute in care a fost implicat. pentru a u~ura intelegerea acestora. a~a cum un arheolog reconstituie un vas plecand de la cateva fragmente. imaginatie. Astiizi.). contribuind la aparitia fenomenului de con~tiintii.d. Tratarea separatii a proceselor psihice este conditionata doar de motive didactice. Fenomenele psihice (Iimbajul ~i atentia).) care se pot manifesta ca urmare a existentei unor mecanisme intelectuale ale perceptiei (explorarea perceptiva. •. vointa. nu numai atunci cand capacitatile sale senzoriale sunt dezvoltate. este ambiguu. ci ~i atunci cand acestea sunt insuficient dezvoltate sau chiar lipsesc (orbire. a~a cum este imaginea primara pentru perceptie sau imagine a mental a pentru reprezentare etc. psihologii Weber ~i Fechner avand 0 contributie importanta in stabilirea relatiei dintre intensitatea stimulului ~iintensitatea senzatiei. S-a spus ca senzatia este un prim contact al organismului cu stimulii. in timp ce perceptia este direct legatii de semnificatia ~i de interpretarea informatiilor senzoriale. motivatie etc. In diferite lucriiri de specialitate. are un domeniu vast de preocupari (medic. Prin psihicul sau omul reu~e~te.. in realizarea sensibilitatii sunt implicate simultan 0 serie de Icgi (Iegea intensitatii. modalitatea sau calitatea (vorbim de senzatii vizuale. nu furnizeaza informatii specifice. ci procesul de interpretare a senzati ilor brute. perceptia ~i" reprezentarea). olfactive ~i cutanate). deci prin intermediul perceptiei putem obtine mai multe inforniatii dedit prin intermediul actului senzorial. mai utilizata este definitia operationala a~ senzatiilor care define~te termenul drept evenimente psihice elementare rezultand din tratarea informatiilor in sistemul nervos central in urma stimularii unui organ de simt (Bonnet). spre deosebire de procesele psihice. Filosof ~i psiholog german. in timp ce perceptia este procesul prin care ace~tistimuli sunt interpretati §i integrati cu alte informatii senzoriale. trasaturi de caracter. legea adaptiirii. printre care se numarii ~i perceptia. Nevoia de adaptare a organismului uman. legea contrastului senzorial. legea proiectivitatii ~ilegea semnificatiei). ele se afla in interactiune. Acest fapt nu trebuie sii ne conduca la concluzia ca procesele psihice exista ~i actioneazii izolat. functionand simultan. a mi~ciirii etc. Senzatiile reprezintii imagini primare pentru ca reprezinta rezultatul imediat al actiunii stimulilor asupra organelor de simt.. PROCESE PSIHICE COGNITIVE SENZORIALE 2 Psihologia ne ofera cuno~tinte fundamentale despre sistemul psihic uman care se manifesta ~i prin intermediul proceselor psihice. aparent simplu. a dus la aparitia unor forme de captare ~i prelucrare a informatiilor care s-au pcrfectionat in decursul filogenezei. Sistemul cognitiv al individului uman a evoluat continuu. Perceptia constituie 0 forma superioara a cunoa~terii senzoriale.). deoarece senzatiile reflectii doar insu~iri separate ale obiectelor ~iale fenomenelor. gandirea ~. Se intereseazii de psihofizica ~i are contributii in psihologia senzatiei ~ia perceptiei. legea semnificatiei ~i legea interactiunii analizatorilor). adica intai intra pe scenii senzatiile.m. chinestezice. s-a emis opinia potrivit careia perceptia nu este un simplu mozaic de senzatii elementare. Imaginea primara dispune de proprietiiti precum: intensitatea senzatiei. apoi perceptiile. in afara clasificarii 0 gama variatii de senzatii (organice. in realitate. urmand ordinea in care ele sunt expuse in manual. Senzatiile au fost considerate "poarta" sau "izvorul" cunoa~terii. orienteaza ~icontroleazii benefic conduitele actuale ale individului. afectivitatea). este printre primii psihologi care introduc masurarea in psihologie. Gustave Theodore FECHNER (1801-1887) Chiar daca existenta senzatiilor a fost contestatii. Fiecare proces psihic constituie un subsistem de activitate informationalii specializatii..a. In categoria acestor mecanisme se inscrie ~i" reprezentarea care trebuie sa contribuie la realizarea sarcinilor sau la adaptarea organismului in conditiile in care . buna sau proasta dispozitie etc. ci Ie faciliteazii sau Ie comunica. pentru ca in realitate nu existii insu~iri separate.•.). legea selectivitatii. sunt componente ale campului de con~tiintii etc. ci ~i noaptea. olfactive etc. deoarece senzatia realizcaza tratarca senzorialii a informatiilor. gustative. auditive. anticiparea etc.) ~i a legilor specifice perceptiei (legea integralitatiistructuralitatii. se recunoa~te cii termenul de "senzatie". pe baza cuno~tintelor anteriQare. chinestezice etc. 2. perceptiile ~i reprezentiirile. gandire. deoarece ele asigura adaptarea organismului la variatiile mediului inconjurator. perceptia asigurii con~tiinta unitiitii ~i int~gralitiitii obiectului. dotat cu mecanisme de autoreglaj. separat unul de celiilalt. memoria ~i imaginatia) ~i procese ~i activitiiti reglatorii (motivatia. obiecte care sunt reflectate cu ajutorul perceptiei. Dad senzatia reproduce in subiectivitatea individului insu~irile simple ale obiectelor. prin stari psihice (con~tienta sau incon~tiehta. matematician. sa se dovedeascii 0 fiinta superioarii celorlalte fiinte. Psihicul uman se manifestii prin procese ~i fenomene psihice (reprezentare. Se vorbe~te despre existenta mai multor forme de perceptie (perceptia spatiului. ele sunt fenomene reale ale vietii psihice care sunt integrate in procesele psihice mai complexe.. profesor de fizica ~i de filosofie). In aceasta categorie se inscriu ~i senzatiile. legea constantei perceptive. insa. de fapt.. Procesele psihice pot fi grupate in trei mari categorii: procese cognitive senzoriale (senzatia. in intuneric. a timpului. Recent. functiile ~i structurile operationale specifice prin intermediul carora procesul se realizeaza ~i modalitiitile subiective ~i comportamentale caracteristice. Caracterizarea genera Iii a proceselor psihice ar trebui sii includa: continutul informational. ci obiecte caracterizate prin anumite insu~iri. memorie. Cea mai importanta lucrare a sa este Elemente de psihofizica (1860). durata ~i tonalitatea afectivi'i. independent de' semnificatiile lor. Exista 0 mare diversitate de senzatii clasificate dupa diferite criterii.) ~i prin insu~iri psihice (stiiri temperamentale. subliniindu-se rolul lor pentru existenta ~i pentru activitatea umana.). nivel de creativitate etc. adicii procesele cognitive senzoriale. surzenie etc. Aceasta clasificare lasa. auditive. perfectionandu-~i mecanismele care pot asigura adaptarea in conditii nefavorabile.

ceea ce presupune reflectie. 2. in timp ce dad. Dad! sistemul senzorial ~i perceptiv opereaza cu imagini primare. reprezentarile nu sunt simple copii ale ale perceptiilor din trecut. Prin reprezentare. F enomenologie = curent filosofic contemporancare investigheazacu recaderer~tia_dintre con~tiinta~i~me. Pe aceea~i pozitie se situa ~i filosoful Jean-Paul Sartre care subIinia cii reprezentarile nu ne aduc nimie nou in minte. iar faptul cii ea reproduce insu$irile esen!iale ale obiectelor $i cii imaginea are un caracter generalizat. . Prin natura lor.13 informatia nu este prezentii. voluntar. reprezentare §i psihic. Filosof francez in opera ciiruia se imbinii preocupiirile fenomenologice cu cele ale existentiaIismului. Pentru cii sunt prezente atat in starea de veghe. PSihoflZidl = disciplina care studiazii ~i incearca sa cuantifice senzatiileprovocate de stimuli determinati. deoarece viata psihicii nu inseamnii numai reprezentiirile noastre. deoarece in structura lor intalnim caracteristici ale proceselol' cognitive senzoriale. reactionati in diferite situatii. faptul cii reprezentarea reproduce i'nsu$iri concrete ale obiectelor $i cii imaginea are un caracter intuitiv. insu~irile caracteristice). atunci cand exista 0 interaqiune directii cu stimulul. subliniindrolul constitutival con~tiinteipentru ceea ce semnifica lumea. = numite $iprocese cognitive de nivel intelectual. cat ~iin starea de somn. in primul rand ca fiintii con$tientii. Procese cognitive superioare -'--~ . deliberare. el putand sa opereze in plan mintal cu obiecte in absenta acestora. aqiunea directii a stimulilor asupra r. pe de altii parte. ci sunt rezuItatul unor prelucriiri $i sistematiziiri ale insu$irilor senzoriale. insu$iri care nu au fost observate anterior. 3. poate fi modificatii unitarii. 2 Jean-Paul SARTRE (1905-1980) Procesele cognitive senzoriale realizeazii I . Reprezentarile au fost denumite "statii intermediare" care permit saltul de la senzorialla logic. Vointa = aptitudine de a-~i actualiza ~i realiza intentiile. apropie reprezentarea de procesele cognitive superioare fara ca prin aceasta ea sa devina un proces cognitiv superior . repetate a obiectelor. Definirea identitatii inseamna cunoa~tere de sine. ci ea implicii stiiri mai complexe in care intervin ~i influente ale incon~tientului. Schita unei teorii a emotiilor (1939). Astfel. Astfel. ::>. omul insu~ieste acela care trebuie sa dea vietii sale un sens ~isa devina in viata sa 0 fiinta rationala.. intalnim caracteristici ale proceselor cognitive superioare. Percep!ia este primul proces cognitiv apare 00 imagine (nu presupune (este 0 care --(fiecare este 0Senzatia imagine unitarii (are un caracter este schematicii (reflecta Reprezentarea 0 imagine imagine priparii.si neantul (1943) etc. Fiinta. ~PLlCATII 1. iar. Considerati ca modul in care Existentialism = curent filosofic contemporan al carui discurs se opre~te predilect asupra existentei umane. reprezentiirilor Ii s-a acordat un rol central in viata noastra psihica. sistemul reprezentativ opereazii cu imagini secundare care se formeazii in absenta interactiunii directe cu obiectul. abordeazii subiecte care intereseazii $i psihologia in miisura In care problema fundamentalii adusii in discutie este aceea a modurilor de a fi proprii naturii umane. capacitatea de reprezentare influenteaza in sens pozitiv sau dimpotriva negativ personalitatea voastra? Argumentati raspunsul vostru. Identificati un exemplu de comportament in care reprezentarile v-au ajutat sa identificati solutia optima. ca fiin!ii ciireia ii este proprie devenirea. omul se desprinde de "aici ~i acum". Dacii imaginea obtinuta prin reprezentare depinde de vointa noastra (Ie putem evoca sau alunga cu u~urintii sau cu mare greutate). decizie $i executare a actiunii.este yorba de gandire. perceptia nu poate fi modificatii or!cat de muIt ne-am dori acest lucru. se pot aminti Imaginatia (1936). obiect). sau estomparea altora. privim un obiect putem sa descoperim detalii.. aceasta fiind un proces permanent specific ~iadolescentei. Formati grupe de 4 elevi sau lucrati pe perechi. esteo imagine complexii. memorie ~iimaginatie. simNi.este 0 imagine bogatii i'n conti nut. rol care a fost contestat ~i de William James. I. formate in pr:ezenta obiechllui. Printre lucriirile sale importante. fapt ce permite ampIificarea unor insu$iri sau eliminarea. adiciiomulnu estededit ceea ce face el din sine etc. sintezii senzorialii). Construiti un text de 10 randuri (±l) in care sa corelati sernnificatia -psihologica a urmatorilor termeni: perceptie.Imagmeseparatii 0(este 0 urma III -insu$irilorunui Imagmesimplii o totalitatea este oferind 0 seeste perceperii inimagine complexii obiectual. ne aratii cii ea face parte din categoria proceselor cognitive senzoriale. analizatorilor). se constituie insecundarii baza senzatiilor. cu interes $i pentru psihologie.

Culorile se caracterizeaza prin: luminozitate.). ci numai Insu§iri ale obiectelor care sunt reflectate prin intermediul perceptiei. obiectele. deoarece con§tiinta receptioneaza imagini despre obiecte §i nu trairi elementare pentru ca gusturile. tensiune. vorbindu-se astfel despre senzatii vizuale. _. 2. Senzatiile sunt procese psihice cognitive senzoriale elementare de cunoa~tere a insu~irilor concrete.realizeaza prin intermediul senzatiilor.I50 miimi de secunda) §i nu dispare imediat ce a Incetat actiunea stimulului. vor fi integrate In procesele perceptive. Sunt importante pentru ca regleaza apetitul §i ne . 2. Durata reflecta perioada de timp pe parcursul careia actioneaza stimuluI. duritatea. cu atat culoarea este mai saturata. Totu§i senzatia nu apare imediat dupa stimulare. mecanici etc. Tonalitatea afectiva este caracteristica senzatiilor de a fi Insotite de trairi afective de placere. Senzatiile. tonalitate cromatica (determinata Oehiul reprezintii eel de lungimea de mai important unda care predoorgan de simt uman. auditiv etc.). 3. Senzatiile cutanate' (cutis. Aceasta caracteristica depinde atat de proprietatile obiective ale stimuli lor. mina) §i saturatie (cu cat lungimile de unda reflectate sunt mai om ogene. fenomenul fiind numit postefect sau imagine consecutiva. inseamna "piele") iau na§tere ca urmare a stimularii receptorilor din piele §i sunt de mai multe feluri: senza(iile tactile sunt determinate de presiunea obiectelor cu care intram in contact. sunt proprietatile unor obiecte. iar cele neperiodice produc zgomote. In care sunt reflectate urmatoarele caracteristici ale undelor sonore: amplitudinea care da intensitatea sunetului. care emit sunete (efectul Doppler: cand obiectul se apropie de noi.§i.2 Calititile senzatiilor •• Cele mai importante calitati ale senzatiilor sunt: 1. ale obiectelor ~i fenomenelor. Sensibilitatea vizuala se manifesta sub forma sensibilitatii luminoase §i cromatice. fata de noi. iar denumirile lor sunt rezultatul procesului de abstractizare. prin izolarea §i modificarea conditiilor lor de producere". cu sursa In mediul intern. forma undei care da timbrul. la un nivel general. 3. Senzatiile olfactive sunt determinate de natura chimica a substantelor.. cu sursa la nivelul articulatiilor osteomusculare. auditive. luate separat. Undele periodice produc sunete numite note muzicale.i caracterizarea senzatiilor 3 Cea mai simpla §i prima forma de comunicare informationala a omului cu lumea exterioara §i cu sine se . problema senzatiilor a starnit vii controverse.3 Principalele modalititi senzoriale Dupa natura surselor care genereaza semnalele. Intensitatea care exprima gradul de pregnanta §i Incarcatura energetica a senzatiei.. neplacere etc. Prin ele obtinem informatii despre consistenta. Ea este proportionala cu intensitatea stimulului modal specific §i depinde de starea organismului §i de nivelul actual al sensibilitatii analizatorului. in limb a latina. cat §i de experienta personala In raport cu un stimul sau cu altul. Astfel asociationismul absolutizeaza individualitatea senzatiei §i 0 pune la temelia intregii noastre vieti psihice. sunetele receptionate cresc in inaltime §i invers) . ci cu 0 anumita intarziere (100. pe buze $i pe varful degetelor. ele neavand existenta de sine statatoare. iar gestaltismul neaga existenta individualizata a acesteia. impresiile noastre despre temperatura etc. apar ca evenimente psihice elementare ce rezulta din tratarea inforlltatiilor In sistemul nervos central In urma stimularii organelor de simt de diferite surse fizice de energie. SENZATIA . dar rareori omul Ie realizeaza separat. 3. sonori. stimulii lor fiind substantele volatile. Ele stau Insa la baza proceselor psihice mai complexe. A§a cum rezuIta din definitie. . Senzatiile auditive au un rol important In invatarea vorbirii (auzul fonematic). Undele sonore cu frecventa Intre 16-20000 cicli/secunda reprezinta stimulii pentru senzatiile auditive.) §i de existenta unui aparat specializat de realizare (vizual. 4. in mi§care. culorile. interoceptive. gustativ. Senzatiile sunt fenomene reale ale vietii psihice. senzatiile exprima doar Insu§iri separate ale obiectelor §i. gustative etc. C. senza(iile term ice sunt determinate de diferenta de temperatura dintre corp §i obiectele cu care intram In contact.1 Definirea .proprioceptive. Radulescu-Motru definea senzatiile sau simtiri/e elementare "ca fiind ultimele diferentieri pe care Ie obtinem In Infiiti§arile intuitive ale con§tiintei. 4. Timbrul este determinat de natura sursei sonore (voce omeneasca. Senzatiile vizuale sunt produse de undele electromagnetice cuprinse Intre 400 §i 700 nm (1 nm = 10'9m). Modalitatea care exprima dependenta fiecarei senzatii de actiunea unei anumite categorii de stimuli (lumino.r '" 14 II i ! 3. Cele mai importante modalitati senzoriale sunt: 1. cand acestea stimuleaza receptorul unui singur analiza tor sau organ de simt. integrandu-se acestora. de aceea. care I§i au sursa In me diu I extern. vioara etc. depresie. insu§irile nu exista In stare izolata. senzatiile se grupeaza In senzatii: exteroceptive. ci numai intr-un context obiectual §i nici nu exista Insu§iri in sine. In psihologie. mai pura). ci mai continua cateva miimi de secunda. In realitate. 3. * 3. asperitatea obiectelor. Senzatiile auditive sunt produse de vibratii ale obiectelor. Ele ne permit sa apreciem distanta la care sunt situate. frecventa care da iniil(imea sunetului. iar cea mai scazuta sensibilitate se afla pe frunte $ipe spate. Cea mai ridicata sensibi/itate tacti/a se afla pe suprafata limbii.

legea sinesteziei se bazeaza pe interactiunea functionala a analizatorilor. culoarea complementara . iar K ~i C sunt constante.T. deoarece nu excita organul senzorial corespunzat6r.al pune in evidenta nivelul sensibilitatii atunci cand actioneaza doi stimuli specifici in acela~i timp. nu mai exista propoqionalitatea dintre senzatie ~ilogar.verdele .multan (evident mai ales in cazul culorilor." (Testul Luscher) . slabiciune etc. contribuie la modificarea sensibilitatii in sens ascendent (sensibilitatea cre~te atunci cand actioneaza frecvent un stimul de intensitate mica) ~i descendent (sensibilitatea scade atunci ciind actioneaza frecvent un stimul de intensitate mare). "La inceput. viata oamenilor era dirijata. greata. 0 relaxare generala a activitatii. stimulului specific corespunzator (1/100 pentru sensibilitatea vizuala. necesara pentru a determina 0 senzatie. acru. Senzatiile gustative sunt determinate de caracteristicile chimice ale substantelor solubile care patrund in cavitatea bucala. numite legi ale sensibilitatii.instinctiIl de conservare. In realizarea unei senzatii sunt implicate to ate legile sensibilitatii. este mai mica ~iinvers. exprima relatia existenta intre nivelul sensibilitatii ~i proprietatile stimulilor in raport cu starile de necesitate ~i cu scopul activitatii desIa~urate. Fechner a formulat 0 lege care ilustreaza relatia existenta intre excitant ~isenzatie: S=(KxlogE)+C.itmul stimulului. in tendoane ~iin ligamente. Senzatiile proprioceptiv-chinestezice ne informeaza despre pozitia corpului ~i a membrelor in spatiu ~i despre mi~carile pe care Ie efectuam. daca exista 0 relatie de concordanta. legea semnijica(ie. Exista patru gusturi I Analizatorul olfactiv fundamentale: dulce.). ele contribuie la reglarea apetitului. Cercetarile experimentale efectuate au aratat insa ca aceasta relatie nu este valabila dedit pentru intensitati medii ale stimulului. E = excitantul. sensibilitatea fata de stimul cre~te. potrivit careia daca sensibilitatea este ridicata. unde S= senzatia. evidentiind transferul de la un analizator la altul (stimularea unui analizator determina efecte senzoriale ale altui analizator chiar daca. care au aratat ca pentru a determina 0 cre~tere abia con~tientizabila in intensitatea unei senzatii. Receptorii se afla in labirintul nonauditiv (vestibul ~icanale semicirculare). despre mi~carile capului pe verticala. iar in caz de neconcordanta (indiferenta). 1/30 pentru cea tactila de presiune ~i 1/10 pentru cea auditiva). sarat ~i amar. 3 3. Atunci cand stimulii sunt slabi sau foarte puternici. sensibilitatea scade. avfmd 0 tonalitate afectiva accentuata. legea pragurilor diferen(iale a fost formulata de E. calm. obscuritatea ~i lumina. Exista un contrast succes. vizuale ~i termice.) Ro~ul reprezinta universal atacul ~i izhanda. avand tonalitate afectiva.. astfel exista: legea propor(ionalita(ii inverse. Raportul dintre senzatie ~i excitant S ____ I . Studiind marimea minima cu care trebuie sa se modifice intensitatea unui stimul pentru a determina 0 noua senzatie specifica. 7. (. 6. 8. nefiind propoqionala cu marimea stimulului. Aceasta inseamna ca un receptor este cu atilt mai sensibil cu cat reactioneaza la un stimul mai slab. legea contrastulu. la nivelul careia se face diferenta intre pragul absolut inferior (intensitatea minima dintr-un anum it stimul necesara pentru a determina 0 senzatie specifica) ~i pragul absolut superior (intensitatea maxima a unui stimul care mai determina inca 0 senzatie specifica). ) Noaptea aducea pasivitate. acesta nu a fost direct stimulat). 5. sete.15 avertizeaza asupra prezentei substante lor periculoase. receptorii analizatorului proprioceptiv-chinestezic se afla in mu~chi.. Daca este foarte slab. Culorile asociate celor doua cadre sUnt albastrul inchis al cerului noptii ~i galbenul viu alluminii zilei. H. a pasivitatii. eel mai bun contrast este galben ~inegru). a metabolismului ~i a glandelor. 0 mare diversitate de gusturi luand na~tere din combinarea acestora. atunci intensitatea fizica a stimulului. este necesar sa adaugam 0 anumita "ratie" (cantitate) la intensitatea initialii a .. Weber ~i G. cre~terea metabolismului ~i a secretiei glandulare care il stimulau ~i ii diideauenergie. sellZor. Potrivit acestei relatii. galbenul a sperantei ~i a activitatii (oo. Fechner. fizicianul german G. senzatia cre~te mai incet decat excitatia. In corelatie cu senzatiile olfactive. legea pragurilor absolute. Albastrul este deci culoarea calmului. Astfel. ziua ii of ere a posibilitati de actiune.eflecta modificarile care se produc in mediul intern al organismului (foame. despre mi~carile de rotatie. Senzatiile organice sau interne r. el nu e sesizat. reglata prin doi factori independenti de vointa lor: noaptea ~i ' ziua. ci cu logaritmul acestuia.v ~i un contrast s. Senzatiile de echilibru ne infOlmeaza despre pozitia corpului in raport cu centrul de greutate. legea adaptar.ii Realizarea sensibilitatii in calitate de proces psihic cognitiv senzorial se subordoneaza mai multor legi.4 Legile sensibiliti. Nu orice stimul provoaca 0 senzatie.

6.e sistemului nervos central). la "ie~ire" (spre fibrele nervoase senzoriale) ei trimi!and semnale identice pentru intreaga re!ea nervoasa. . I.-". Calea eferenta. grad de tiirie. directa In generale. de la toti receptorii._ ••••• __ ••• • I An~iTzalo-. biti/secunda.. lntensitate = stare a ceea ce este intens. verificati legea adaptarii senzoriale In cazul senzatiilor vizuale (adaptarea de la lumina la Intuneric sau adaptarea de la Intuneric la lumina). Din punctul de vedere al particularitatilor functionale. al unui fenomen etc. sub influenta semnalelor de comanda sosite de la nivelurile superioare. Analizatorul este un sistem complex cu autoreglare. prelucrare ~i stocare a informatiei". Caile senzitive apartinand analizatorilor exteroceptivi (~i partial celor interoceptivi) se tel111ina in zonele primare (de proiectie). 400 mil. pleaca in medie 0 cantitate de informatie de 100 mil. comparati concluziile obtinute. relativ stabile ~irepetabile. lntuitiv=referitor la intuitie (patrundere nemijlocita. acesta este alcatuit din urmatoarele verigi funclionale: receptor. . necesare. Informatiile senzoriale. inclusiv scoarta cerebrala. La nivelul cortexului ajung numai semnalele cele mai infol111ative. Identificati exemple prin care sa ilustrati legea interaqiunii analizatorilor. Receptorul reprezinta segmentul periferic al analizatorului. sunt rezultatul interac!iunii. asigurand oglindirea fidela a parametrilor stimulului. Prelungiti studiul vostru mai mult timp ~i. care ocupa jumiitatea posterioara a scoartei cerebrale. se poate afirma ca senza!iile nu sunt imagini care oglindesc in mod pasiv actiunea stimuli lor din lumea reala. concluziile obtinute. cortexul fiind capabil sa opereze cu 100 bi!i/secunda). in celula senzitiva ia na~tere un potential electtic numit "potential receptor". a desemna organele de simt periferice.. celelalte fiind prelucrate pe nivelurile inferioare (se considera ca. EdituraSincron. ei modificandu-~i starea functionala in functie de necesitatile ~i interesele organismului la un moment dat.. de la unnivella altul avand loc 0 p"relucrare succesiva tot mai complexa a semnalelor nervoase in a~a fel incat ele sunt filtrate tot mai sever.). fiind a1catuit din numeroase celule senzoriale a caror destina!ie este sa transforme ac!iunea stimuli lor (fizici sau chimici) in semnale nervoase. Acest traseu nu este continuu. caile nervoase ~i terminatia lor In scoarracerebralii. care reprezinta sectorul intermediar.) sunt specializate pentru anumite forme de energie (stimulii adecva!i sau specifici) fa!a de care manifesta 0 mare sensibilitate. ci prezinta mai multe intreruperi sinaptice (Ia diferite etaje al. Lege = categorie care exprimii raporturi esentiale. stralucire. Functiile de cunoa~tere (inclusiv cele senzoriale) sunt indeplinite de bloCld cerebral de "percepere. apoi. componenta cerebrala ~i calea eferenta (conexiunea inversa) . Luminozitate = Insu~irea unui corp de a fi luminos.'= organ de simt. In concluzie. Receptorii sunt in permanen!a activi. de forra. Sensibilitate = facultate de apercepe impresiile venite de lacorp sau din lumea exterioara. Receptorii transforma practic informatia continuta de stimulintr-o informa!ie semnificativa pentru organism. Potrivit cercetarilor realizate. Timp de 0 saptamiina.-----. in aceste zone constituindu-se a~a-numitele "matrici interpretative" care decodeaza infOimatia senzoriala sosita pe caile ascendente. proportional cu intensitatea stimulului. Radu (coord.~ ------!WMECANISMELE 16 1- NEUROFIZIOLOGICE ALE SENZA TIILOR subiectiv e~te yorba de "trairea" senza!iilor care reflecta diferitele proprietati ale obiectelor ~ifenomenelor. cele care necesita interventia celor mai complexe mecanisme cerebrale. (Adaptare dupa lntroducere in psihologia contemporana.precum toate celelalte forme ale informa!iei psihice. receptorii sunt determinati genetic. Pe plan Corput oeniculat superior CoHenl "" superior Chiasmul optic Hipofiza Ventricul Nudeu supracbiasmatic "Chiasmul optic 5. •• . Calea aferentii. alcatuit din celule ~i fibre nervoase care transporta "influxul nervos" spre centrii superiori.r~ . Sub actiunea stimulului adecvat. '11 __ .). termenul este introdus de Pavlov pentro esenta. cale aferenta.. Zona centrala (componenta cerebrali'i). Notati. 1991) 3 Organul morfofiziologic de realizare a senza!iilor se nume~te analizator (aproximativ echivalent cu termenul de "organ de sim!").. In sensul unei probleme. Aceasta specificitate a receptorilor este insa prezenta numai la "intrare" (spre exterior). In caietele voastre. Celulele receptoare (aprox.

iar un nivel superior fiind eel al gandirii. structurile fiind date.. in mod obi~nuit nu auzim sunete izolate. Experimental stadies (1911). la datele initiale.discriminarea stimu!u!ui (presupune extragerea unei cantitati suficiente de informatie despre stimul care sa permita diferentierea obiectului de alte obiecte de fond. Primul nivel este cel al perceptiei. iar in explicarea naturii ~i organizarii psihicului uman recurge la principiul descompunerii-recompunerii. in totalitatea insu~irilor concrete. subiectiv :. intre perceptie ~i gandire exista doar deosebiri de ordin cantitativ ~inu de ordin calitativ. PERCEPTIA* . atunci perceptia este clara ~i precisa). Acest moment coincide cu definitivarea imaginii perceptive. obiectul sursa a stimuli lor este delimitat in raport cu celelalte obiecte din camp (persoana care a deschis u:. dar. cat ~i pe cele neimportante. Atentia va este concentrata asupra lectiei in curs de desta~urare.interpretarea obiectului rezulta din legatura perceptiei cu activitatea ~i cu comportamentul. Intr-o a treia faza. Kofika. predeterminat. Psiholog american ale carui cercetari s-au . Astfel. de experienta anterioarii. dar.influentat pregnant pedagogia americana).) afirma primatul parpi asupra intregului. atunci apar halucinatiile). temperatura. 4. presupune. Perceptia ar putea fi interpretata ca: . 0 durata temporala.) afirma primatul intregului asupra partii. detaliile obiectului . de asemenea pe problemele invatarii la om (lucrarile sale au . 4 1. Ca ~i senzatia.Asocia(ionismul (Al.identificarea obiectu!ui presupune parcurgerea a doua etape: identifiearea eategoriala (informatii minime despre insu~iri esentiale ale obiectului) ~i identificarea individualii (adaugarea. Pornind de la ele.axat pe inteligenta animalelor. in cadrul sau reu~indu-se incheierea procesului de localizare a stimulului. ca act de sesizare a realitatii concrete. de specifieul aetivitiitilor desfii~urate. a unor informatii despre particularitatile.). ci un ansamblu organizat la niveluri diferite de complexitate. Baine. pereeptia constituie un nivel calitativ superior de prelucrare ~i de integrare a informatiei despre lumea externa ~i despre propriul nostru eu. Perceptiile se deosebesc insa de senzatii prin faptul ca ele nu of era 0 reflectare a insu~irilor izolate ale obiectelor ~i fenomenelor cu care venim in contact (miros. Interest and Attitudes (1935) etc. intregul fiind ceva mai mult decat suma partilor. de nivelul de dezvoltare al Iimbajului etc. sub actiunea legilor asociatiei (prin asemanare.aeste directorul ~colii).. ci reflecta aceste obiecte in totalitatea lor. THORNDIKE (1874-1949) . Deseoperirea stirnulului. . adica intr-un anumit spatiu ~i timp. Se declan~eaza in ace 1 moment reflexul de orientare determinat de aparitia in campul perceptiv a unui stimul nou. . adica include atat insu~irile importante. nu vedem culori separate de obiecte etc. O. Durata perceptiei este corespunzatoare actiunii stimulului (daca se prelunge~te dupa incheierea actiunii stimulului. euloare etc. in ambianta.detectia stimu!u!ui (reactia "Aha!" ilustreaza momentul deseoperirii stimulului). Ulterior obiectul este interpretat. .Gestaltisnru/ (K. cantitativ ~i calitativ. Viata psihica este 0 simpla suma a unoI' elemente indivizibile senzatiile. constituie a doua faza a real1zarii procesului perceptiv. perceptia nu este posibila tara senzatii ~i nici nu este 0 simpla suma de senzatii. Wundt etc. se formeaza perceptiile. Ca ~i senzatiile. Caraeterul organizat al psihieului este considerat innascut. adica percepem obiecte ~ifenomene in totalitatea lor. a~a incat pot fi puse in evidenta mai multe faze: .orientarea spre stimul (directionarea privirii spre stimul). intre senzatii ~iperceptii. La un moment dat u:. ireductibile la parti/elemente. Informatiile obtinute pana inprezent sunt prelucrate. legate in exemplul nostru de eventuale contacte directe cu persoana directorului. capul fiind directionat spre locul de unde a aparut stimulul.proees eognitiv in masura in care sunt integrate informatiile primite prin intermediul simturilor despre lumea extern a ~idespre noi in~ine. Exemplu: Sunteti in sala de clasa in timpul unei ore. Ebbinghaus. Psihicul nu este un conglomerat de proeese in sine. Human Learning (1931). Educational Psychology (1913-1914).. astfel indit el sa devina 0 dominanta in campul senzorial al eon~tiintei).---------------------Perceptia este procesul psihic cognitiv senzorial prin care cunoa~tem obiectul. a discrirninarii. Perceptia se desta~oara "aici ~i acurn".. Realizarea procesului perceptiv. reprezentarile ~i gandirea. atunci cand exista interactiune directa intre stimuli ~iorganele de simt. el posedand calitati proprii. vedem obiecte care au diferite culori etc. de semnificatia functiei pe care 0 detine). ci auzim soneria ceasului. de detaliu ale obiectelor ~ifenomenelor.produs al procesului psihic concretizat in imaginea care se formeaza sub actiunea nemijlocita a stimulilor asupra simturilor. perceptiile sunt 0 reflectare a obiectelor ~i a fenomenelor care actioneaza nemijlocit asupra organelor noastre de simt. .i obiectiv (se actualizeaza alte informatii detinute despre obiectul perceptiei.ase deschide brusc. contrast etc.4.lrnaginea pereeptiva este bogata in continut. Edward L. Printre cele mai importante lucrari ale sale pot fi amintite: Animal Inteligence. cand acesta actioneaza asupra organelor de simt. Prin urmare.i caracterizarea perceptiei Comparativ cu senzatiile. faza in care se stabilesc legaturi pragmatice intre imaginea perceptiva ~istarile interne de necesitate ale subiectului. eea de a patra faza finalizandu-se in momentul identificarii obiectului (spre exemplu. Psychology of Wants (1935). de asemenea.a clasei).care pot fi surprinse "aici ~iacum"). perceptia a fost subiect de disputa intre asociationism ~igestaltism: . Dunker etc.). persoana care a deschis u:. H. iar in imaginea perceptiva apar ~iinsu~iri care nu apartin partilor (structura). in realitate.1 Definirea . W.. chiar daea senzatiile stau la baza perceptiei. deoarece perceptiaeste un nivel superior de reflectare a realitatii.. Perceptia este influentata de distanta fata de stimul (dad distanta este optima. precum orice proces. . .

2. constantei marimii obiectului. in limbaj psihologic. Legea integralitiipi-structuralitapi exprima caracterul de sistem ierarhic organizat al imaginiiperceptive. Acestea pot avea cauze multiple.intr-o multime de persoane necunoscute. marime. ceea ce ne intereseaziidevine obiectul central al perceppei.4. ajungandu-se fie la un amestec al senzatiilor !?ial reprezentiirilor celui afectat. cele mai.intre anumitelimite. tactului ~i al auzului. 5.. Perceptia timpului presupune memoria care face posibila axa trecut-prezent-viitor. la nivel cortical se realizeazii sinteza celor douii imagini. interpozitia (obiectele mai depiirtate sunt "acoperite". toate se leagii. " Obsenatia se derule~ziiin timp. in anumite conditii apar" denaturari. in schizofrenie deta!?areade real este deosebit de putemicii. Spiritul de observatie este aptitudinea de a sesiza rapid ceea ce este relevant. s ucc es iune. 4 I . Spre exemplu. Legea constantei perceptive exprimiirezistentaimaginii perceptive la modificarea contextului in care este prezentat obiectul (eu ajutorul experientei anterioare se . I. determina. sistemul biologic. unul dintre ochi avand rol conduciitor) ~i convergenta oculara (globii oculari se pot orienta in unghiuri diferite atunci cand un obiect se apropie sau se departeaza). 4. legate in special de supraestimarea sau subestimarea unor elemente sau proprietati. gandirea. Spre exemplu. cosmic. cu ajutorul viizului. in realizarea lor. dimensiuni. anume perceptiile denaturate datorate unor deficiente senzoriale). a culorilor. Vederea obiectelor tridimensional este numitii perspectiva sau perceptie spatiala.d i s c on ti n u i tate. obiectele par mai mici). o categorie aparte a perceptiilor denaturate 0 constituie cele ce se leaga de patologia perceptiei (s-ar putea vorbi ~ide o categorie intermediarii. Noi putem sa percepem numai caracteristicile temporale ale elementelor: con tin u i ta te.astfelincat acesta. Noi percepem doar insu~irile spatiale ale obiectelor: forma. datoritii persistentei imaginii retiniene ~i a mi~carilor capului sau ale globilor oculari. produce0 corectarea denaturarilorobiectului.4 Observatia . Perceptia timpului. triisiiturile situational-relevante ~i conduitele relationale.Spre exemplu:'dadi un obiectde cunoscut este vazut numai partial. intr-un fel sau altul. importantiipentruom siiintrein campulsiiuperceptiv. pozitie relativa. 4. de 0 alterare a sentimentului realita!ii. Perceptia mi~carii. Perceptia adancimii se realizeazii cu ajutorul indicatorilor monoculari (informatia despre adfmcime provine de laun singur ochi) ~ibinoculari. fixeaza rezultatele partiale ~i globale ale acesteia. implicand limbajul. Spatiul este infinit ~i nu poate fi perceput in totalitate.2 Legile generale ale perceptiei Precum senzatiile ~i perceptiile presupun. imaginea unui obiect este diferitii atunci cand 11 privim cu ochiul drept ~icu ochiul stang. Iluziile perceptiv.i spiritul de observatie Perceptia se integreaza in schema de reglare a oriciirei activitiiti desfii~urate in plan extern. Cei mai importanti indica tori binocutari sunt: disparitatea retiniana (datoritii distantei dintre cei doi ochi de aproximativ 7 cm. 3. perceptia ridicandu-se de la stadiul unei simple imegistrari ~i prelucrari a stimulilor aleatori. faptul cii 0 suprafata stralucitoare pare mai mare decat una intunecata). astfel. vointa. cunoscute fiind iluziile optico-geometrice (spre exemplu. care face ca imaginea interna sa fiepermanentraportatiila obiectulperceput. Se spune cii are 0 perceptie interpersonalii mai buna cel care identificii trasaturile neaparente ale persoanei. organizat ~inu ca 0 suma elemente sau insu~iri. la stadiul unei activitiiticomplexe. aceasta reprezentand o reflectare denaturata a obiectelor datorita efectelor de camp. noi. permitand generalizarea schemelor logice ale activitiitiiperceptive. in campul nostru vizual. actiunea mai multor legi: " 1. aceste legi functioneazain interactiune. sistemul socio-cultural. avand un scop precis ~i fiind dirijatii din interior prin comenzi verbale. interesul pentru 0 persoana. orientate spre scop. de cele mai apropiate) ~i perspectiva liniara (liniile paralele care se depiirteaziide noi par sa se apropie). atunci cand bolnavul "vede" lucruri pe care nimeni altcineva nu Iemai vede. Perceptia spatiului. subiectul se comporta.e apar in sfera tuturor modalitatilor perceptive. Toate aceste posibilitati de e!?ecill realizarea proeesului perceptiv dovedesc incii 0 datii caracterul procesual. apare necesitatea selectarii stimulilor. 4. Timpul este infinit ~inu poate fi perceput ca atare. Cei mai importanti indicatori monoculari aJ adancimii sunt: marimea relativa (dupii 23 m. 3. simultaneitate ~idurata.3 Formele complexe ale perceptiei 1.vorbinduse despre constanta marimii. putandu-se face insii diferenta intre erori "normale" de perceptie ~ierori ce tin de patologia perceptiei. complexitatea !?iimportanta sa in ansamblul vietii psihice umane. selectat. Perceptia interpersonala (intercunoa~terea). ceilalti stimulitrecandinplan secundar. relief etc. distante. chinesteziei. fata de el. deci reflect a in mod adecvat realitatea. de~i nu apare in mod foarte evident. fie la halucinatii. Este posibilii datorita separiirii obiectului de fondul perceptiei. percepem obiectul ca intreg sau ca un ansamblu perceppei (formarea imaginilor duble).apare ca invariant).5 Perceptii denaturate De~i perceptiile se produc in conditiile aqiunii directe a stimuli lor asupra organelor de simt.devenindfondul 4. Astfel. adiciiea devine observape. Are ca obiect insu~irile manifeste ale persoanei. Analizatorii sunt supu~iactiunii unei multitudini de stimuli ~i pentru ca posibilitiitile de receptare ~i de prelucrare a informatiilor de ciitre creier sunt limitate. . Sistemul de referintii pentru timp poate fi: fizic. In desfii~urarea procesului perceptiv. Oricare ar fi tulburarile care apar. atentia.dintr-un camp perceptiv mai vast. termenul de iluzie. formelor etc. 2. ca ~icum I-arfi vazut in intregime. Legea selectivitapi ne arata ca perceptia noastra este orientata spre un anumit obiect. ca in garii. Legea proiectivitatii sau a obiectualitapi este 0 lege caracteristicii numai perceptiei. Legea semnificatiei determina ca tot ceea ce are . in eazul erorilor numite "normale" se utilizeazii. Observatia constituie o metodiide investigareaproceselor ~ia fenomenelorpsihice. 4. motivatia etc. Limbajul dirijeazii desfii~urareafazicii a observatiei. persoana a~teptatasa fie distinsacu c1aritate.

existand chiar iluzii opticogeometrice in cazul carora nu s-a putut . care nu corespund realitatii masurabile. precizati cum sunt valorificate iluziile perceptive in cinematografie ~i in arta. Comparati descrierile obtinute ~ipuneti in evidenta diferenteleexistente. In aproximativ jumatate de pagina. Contributiile cele mai importante au fost aduse de ~coala gestaltista. dintre fazele percePtiei. datorita orientarii W1FIGURILE DUBLE Figurile duble sunt contextulin care caracterul selectiv al perceptiei poate fi pus in evidenta cu u~urinta. de mai sus. Figura = forma care se deta~eaza dintr-un ansamblu. in primul rand.'linia de sus pare mai lunga decat cea de jos. 2. pragma. in figura din stanga ( ) cele doua linii orizontale par inegale. Formati grope de 4 elevi sau lucrati pe perechi ~i. utilitatea. Patologie Binocular = care se refera la ambii ochi. care par inegale. Comparati senzatiile ~ipercePtiile in baza unui exemplu concret. °0° °°° ° 000 0°0 o ) ( o alta posibiHi explicatie.agmatic = (gr. 4 Cauza pentru care se na~te aceasta iluzie se refera la faptul ca intregul influenteaza partea. Actiunea unuia sau mai multora dintre factorii care determina selectivitatea perceptiva (contrastul cromatic. in alte cazuri. alterare. Aplicatie: Incercati sa explicati figurile dubie. parte a medicinii care se ocupa cu studiul simptomelor ~i al cauzelor bolilor ~i care cuprinde mai multe diviziuni.-----1.dupa aceea.) se percepe cu c1aritate unul dintre elemente. Iluzia lui Titchner este insa doar una dintre multele posibile. In cazul figurii alaturate s-a constatat ca latura de sus este vazuta ca fiind mai lunga decat cea de jos de catre copii. liniilor terminale.activitateaurmiirimcat mai precis posibil. 7. Aceste figuri sunt construite astfel incat sa se pastreze un grad de ambiguitate accentuat intre fondul ~i obiectul perceptiei. in timp ce adultii. par inegale daca sunt integrate in figuri diferite. 6. comparati perceptia cu senzatia. Aceste explicatii sunt insa doar unele dintre cele admise. De exemplu. rand pe rand. Piaget. 3.apoi. precizand patru asemanari ~ipatru diferente. exemplificandu-le corespunzator. Cert este ca interpretarile nu sunt yonsensuale. sustine ca gasi 0 explicatie. egale.lncercati sa descrieti (In scris. in ordinea fireasca a desfa~urariilor. fiind de amintit.19 W1ILUZIILE OPTICO-GEOMETRICE Unele desene geometrice pot provoca perceptii eronate. familiarizati cu figura patratului. dad este posibil).Identificaticauzeleacestor diferenteutilizilnd notiuneade "spiritde observatie". 5. pe de 0 parte de Don Quijote calare cu 0 moara in fundal. variatia intensitatii stimulilor etc. Pr. aceasta iluzie datorandu-se faptului ca linia orizontala de sus face parte dintr-un ansamblu care delimiteaza 0 suprafata mai mare deciit linia paralela de jos. ~PLICATII 1. astfel.o suprafata mai mica. ~ dreptelor perpendiculare alaturate. care judeca in functie de utilitate nemijlocitii. iluzia lui Titchner: doua cercuri mici. care functioneaza in raport cu anumite iluzii. discriminarea stimulului ~i identificarea obiectului. 0 Mtrana ~i un barbat. La fel. "actiune") care prive~te actiunea. in figura din dreapta. aceasta inglobata fiind intr-. Precizati fazele procesului perceptiv. Se poate. se pot observa. motivatia subiectului. = provine din grecescul phatos "boala" ~i logos "studiu". celelalte constituind fondul percePtiei. evidentiind caracteristicile perceptiei. Halucinarie = tulburare psihica rezidand in perceperea unui obiect sau fenomen lara ca acesta sa fie prezent. Astfel. 4. Descrieti perceptia ca proces ~iimagineprimara ~icomplexa. care se realizeaza cu ambii ochi. in dauna obiectivitatii. este yorba de tendinta de echilibrare a imaginii sau pur ~i simplu de experient~. IDenaturare= deformare. falsificare. In cealalta imagine este yorba. vad aceste laturi ca egale. de~i sunt egale. . care este • in realitate 0 figurii tripla. De asemenea. care se bazeaza pe ceea ce nume~te "efectul centrarii" (ceea ce se afla in centrul atentiei tinde sa fie supradimensionat). este cea a lui J. Caracterizati. Impreuna cu colegii vo~tri urmariti in comun 0 activitate (spre exemplu un fragment dintr-un spectacol sau dintr-un meci de fotbal) de lungime relativ scurtii (10 minute). in prima dintre figurile alaturate. 0 tanarii. utilizand cele Invatate despre perceptie. a~a cum este cazul domeniul iluziilor optico-geometrice este un domeniu inca deschis investigatiilor. dar pe de alta parte doar de capullui Don Quijote.

1 Definirea . se poate preciza ca: . bazate pe perceptii anterioare. .au un inteles. . De asemenea.perceptia reflecta clar. ci este un nivel superior al activitiitii cognitive. Datorita acestor caracteristici ale sale se vorbe~te insa ~i despre 0 natura contradictorie a reprezentarilor (mai precis este yorba de origine. iar reprezentarea nu este 0 reproducere fidela a datelor perceptive.determina efecte fiziologice (atat perceptia. Staicu Larisa ate nr.sunt legate de mi~care (perceperea mi1?ci'irii 1?i daca ne imaginam un object perceput anterior in stanga noastra. tipul auditiv (care daci'i se refera la lectia predata de profesor. frecventa contactelor perceptive cu obiectul ~i durata care se scurge intre momentul perceperii obiectului ~ireactualizarea imaginii secundare. pentru a memora sau retine un text. avand numero~i discipoli printre care este de amintit S.perceptia se produce in prezenta obiectului. pregatind eel de-al doilea salt al activitatii de cunoa~tere. reproductive. . Se ocupa in principal de nevroza ~i isterie. un sens mai bogat). sa citeasca cu glas tare). in raport cu aceasta din unna fiind printre primii care utilizeaza hipnoza ~i sugestia in tratarea ei. exista reprezentari: vizuale. cat 1?i imaginea unei lamai declan§eaza salivatia).. de telefon234 485. reprezentarea nu este continuarea. de aceea. motorii. dar ~i in starea de somn ~i. DezvoWindu-se pe baza perceptiei. exista reprezentari: a. Calitatea reprezentarilor este influentata decalitatea perceptiei (acuratete. dar exista 1?i deosebiri (reprezentarea acoperii. b. Este yorba de un tabel cu numerele de Jean Marin CHARCOT (1825-1893) - telefon ale mai multorpersoane. iar reprezentarea este schematica (cuprinde numai insu~irile considerate importante). gustative. 5 Reprezentarife obi~nuite sunt familiare tuturor: oncme poate evoca imaginea mamei. constituind 0 prelucrare a lor (In evolutia ei se produce abstractizarea). de telefon 278 776. imaginea perceptiva fiind mai clara fata de reprezentare). Malic Stefana are nr. F~eud. " . de regula. saltul din planul imagisticului in planul constructi vitatii conceptuale.sunt fenomene intuitive. compararea lor permite evidentierea mai multor asemaniiri ~i deosebiri. precizie. Jean Piaget considera ca dupa prezenta elementului de noutate.i caracterizarea reprezentirii Reprezentarea este procesul psihic cognitiv senzorial de retlectare mijlocita. printre care se pot aminti: 1. a invati'itoarei. funqionalitate. Astfel. completitudine). Imaginile mentale oferite de reprezentare. dincolo de to ate discutiile pe care cercetarea acestui proces psihic le-a provocat. 2. se dovedesc a avea 0 relevanta de'~sebita pentru existenta umana. in ceea ceprive~te asemanarile dintre ele. mecanismele reprezentarii se formeaza ~i se consolideaza mai Hirziu decat cele ale perceptiei (prima forma este schema obiectului permanent la ~8-1 0 luni). In masura in care reprezentarea se constituie P€ baza perceptiei. precis. In funqie de predominarea unei modalitati senzoriale. salt pe care il va realiza gfmdirea. Andru Vasile are nr. multa vreme Ii s-a atribuit un rol central in viata psihici'i. In plan ontogenetic. in linie dreapta. of era informatii despre obiecte 1?i fenomene (perceptia of era un volum mai mare de informatii. aude expresii]e utilizate de catre acesta) ~itipul verbo-motor (care prefera. de telefon 265976. phiar atunci cfmd se afla la sute de kIn distanta. . 5. Reprezentarea este primul pas pe drumul desprinderii actului de cunoa~tere de concretul imediat ~i orientarea lui spre abstract ~i general. Medicu] psihiatru Jean Marin Charcot (1825-1893) identifica trei tipuri de subiecti frecvent intaInite: tipu] vizual (care vede pagina ci'irtii despre care vorbe~te). a casei parinte~ti. contextul in care a avut loc receptarea obiectului dat (legatura cu motivatia. locul ~i rolul lor in succesiunea proceselor cunoa~terii umane). Reprezentiiri picturale Neurolog francez.oanumita semnificape. obiectul. detelefon 245 678. auditive. se refera la mi~cari sau schimbari care nu au fost inca percepute. exista ~iurmatoarele deosebiri: .. a descris simptomatologia majoritatii marilor maladii organice ale sistemului nervos. REPREZENTAREA *. r 5.2 Clasificarea reprezentirDor Clasificarea reprezentarilor poate fi realizata potrivit mai multor criterii. se realizeaza cu ajutorul memoriei. DomeanuDaniel ate nr. . iar reprezentarea se produce in absenta obiectului. anticipative. cu activitatea). sunt rezultatul operatiilor gandirii ~iprocedeelor imaginatiei. Reprezentiiri lingvistice "Acesta este un ceas. Ele apar frecvent in mintea noastra in starea de veghe. ochii vor efectua 0 deplasare spre stanga).sunt procese de cunoa~tere. extensie. a acesteia.m 5. imaginea perceptiva este bogata in continut (cuprinde insu1?irile esentiale ~i neesentiale ale obiectului). selectiva ~i schematica a proprietatilor concrete mai mult sau mai putin semnificative ale obiectelor ~i ale fenomenelor date in exoerienta oerceotiva anterioara a subiectului. imagini concrete ale unor obiecte sau fenomene. cu trairile afective.

Deja la nivelul reprezentiirii se poate pune in evidentii capacitatea de desprindere de purtatorullor concret pentru a circula In mediul social al acestuia. adicii de detensionare nervoasii. c. conceptuale. generale. grad malt de abstractizare. succesiv. ele fiind receptate ca venind din lumea exterioara. dupa cum constructorul va incerca realizarea succesivii a proiectului conceput de arhitect). formale. de inviitare. care au la baza un cod conceptual ~i apar intre 3 ~i 10 ani. la care triisiiturile definitorii sunt forma ~i raporturile . discursivitate verbala. indiferent de tipullor. 7. . Reprezentarea permite imbinarea in imaginea mintalii rezultatii in urma procesului a unor dimensiuni ale obiectelor care nu pot fi percepute la propriu decat succesiv (spre exemplu. Permit "progresul" perceptiei.4 Rolul reprezentarilor in cunoa. ceea ce permite indepartarea de schema structural a a obiectului. reprezentarea care insote~te rationamentul devine esentialii atat pentm decodificarea figuralii a formulariloi verbale . a~a Incat se pot pune In evidentii la nivelullor componente sociale.tere Rolul detinut de reprezentiiri In cunoa~tere este deosebit in masura In' care se poate afirma cii majoritatea meeanismelor psihice au ea punet de plecare. eficiente pentru existenta concretii in miisura in care la nivelul lor se decanteazii ~i sedimenteaza totodatii achizitiile de nivel senzorial. Figuratiyitatea. cat ~i . chiar ~ipentru 0 perioadii scurtii de timp. Imaginea obtinuta prin reprezentare este semnificativa pentru ceea ce obiectele au in comun. dintre elementele comp6nente. caracterizate poo nefamiliaritate. Panoramizarea. care au la baza codul formal ~i apar in perioada adolescentei. un cub nu poate fi perceput decat ca avand trei fete.i activitate pentru identificarea solutiei corecte. nu de reprezentiirile individuale. Permit orientarea noastra in spatiu. detaliere pOOmijloace verbale etc.pentru comportamentul individului. u~ureazii operatiile gandirii. cu grad moderat de abstractizare. exista reprezentari: a. La nivelul reprezentiirii se realizeazii 0 reunire a dimensiunii sensibile cu cea intelectuala. la nivel mintal putandu-se vorbi despre "hiirti psihologice" care ne permit orientarea intr-un anumit spatiu (in ora~ul natal. constituind un intermediar intre cunoa~terea senzorialii ~i concepte. astfel incat se poate aprecia ca "fieciirei figuri Ii corespunde un sens ~ifiecarui sens 0 figura" (Mielu Zlate). spre exemplu. care reflecta imaginea unor obiecte. Dupa gradul de abstraetizarc. Prototipul acestui gen de concepte cu baza direct in reptezentare 11constituie figurile geometrice. fiind yorba. Sistematizand.pe care 11 va transpune dupa aceea. deosebit de semnificative pentru 0 anum ita persoana. respectiv a~a cum 0 anticipa ~i 0 a~teapta.. Constituie una dintre sursele de informatie importante pentru subiectul uman concret. bazate pe codul perceptiv ~i intalnite dominant panii la varsta de 3 ani. prin integrarea in diferite tipuri de activitii!i (de joc. Reprezentarile exprima intotdeauna un fond cultural comun. In special abstractizarea. Pot detine 0 funetie eathartica. 5. ea punet de sprijin sau chiar ca material concret reprezentarile. cu grad inalt de abstractizare. caracteristice. b. In rezolvarea problemelor de fizicii. pregatind trecerea la cunoa~terea logicii. Cu titlu general se poate aprecia ca reprezentarile servesc ca instrumente de adaptare la realitate.3 Proprieta. exista reprezentari: a. Schematizarea ~i generalizarea prin care se ajunge la reprezentare nu tree insa dincolo de configuratiile concrete. 5 5. Caraeterul social. 2. schematizand datele perceptiei. in miisura in care imaginea.21 3. Astfel. 4. care reflecta ~i caracteristici comune mai multor obiecte cu ajutorul sintezei ~i operatiilor de clasificare. fiinte etc. 6. Reprezinta un punet de pleeare in evolutia gandirii. se poate aprecia cii reprezentiirile detin In cadrul cunoa~terii ~iactiunii umane urmatoarele functii: 1. de rezolvare de probleme. reprezentarile redau ceea ce este tipic pentru un obiect. Dupa gradul de generalitate. 3. Din perspectiva e\'olutiei ontogenetice. imaginea-reprezentare se transformii in concept figural. ci de cele sociale). 5. 5. ci a~a cum ii este prezentatii. in primul rand. de posibilitatea identificarii obiectuale. Potrivit definitiei de mai sus. "reconstructie operatorie" care nu se poate realiza dedit in prezenta operatiilor intelectuale ~i a limbajului extern. exista reprezentari: a. individuale. 4. in timp ce la nivelul reprezentiirii se pot reda toate fatetele sale). Caracterul operational decurge din reconstituirea obiectelor la nivelul trasaturilor definitorii.construirea figurii -. caracteristicile care tree dincolo de exemplarele particulare dintr-o anumita clasa de obiecte. Sunt instrumente de planificare ~i reglare a eonduitei umane. aici. de munca. pe hartie. diferitele zone nu sunt la fel de bine conturate etc. Constituie "materia prima" pentru gandire ~i operatiile sale. caracterizate prin familiaritate. 9. Acest caracter permite. mecanicii sau de geometrie.i1e reprezentarilor Reprezentarile au mai mul~e proprietati comune care. 5. b. in care se retin doar insu~irile esentiale ale formei ~i configuratiei obiectelor. Reprezentarile definese eeea ee este realitatea pentru subiect (omul nu reactioneazii la realitate a~a cum este ea. 3. Operatiyitatea. sub actiunea operatiilor gandirii. 6. Ie face sa constituie 0 clasa distincta de prod use psihice: 1. In virtutea acestei capacitii!i reprezentiirile pot deveni constrangatoare . 8. Permit eoncretizarea gandirii verbal-abstraete. m timp ce continutul notiunilor este format din insu~iri esentiale ~inecesare. unde diferitele locatii nu au 0 aceea~i incarciiturii "simbolicii".) . realizarea acesteia de o manierii completii ~iadecvatii. Continutul lor este format din insu§iri semnificative. figurativitate. de creatie). Piaget define~te reprezentarea ca 0 2. b. discursivitate perceptuala etc. pentru imaginatie ~i procedeele acesteia. Integra rea. spre exemplu. 4. redarea simultana a succesivului (ne put em reprezenta in 2-3 minute derulari care in realizarea lor dureaza mult mai mult timp) sau transformarea simultanului intr-o succesiune (un arhitect poate avea in minte proiectul unei cladiri. Autonomia. primare. J.

2. 3. nici reflectarea afectiva a stimulilor inconjuratori. Realizati 0 analiza comparativa Intre reprezentarile pictura1e ~i ce1e Iingvistice. a umple de substanta ceea ce este gol in mod natural. in Psihologia nr. Neculau. Lumea contemporana a pus in practica ~ialte modalitati de modificare a reprezentarilor sociale. Stabiliti ~idetaliati relatiile functionale dintre procesele cognitive senzoriale: senzatii. (. prin prisma modelului minta1 a1 individului" (A. ~tiintii care studiaza legile de functionare ale organismului.p. ale carei continuturi vizeaza procese generative ~i functionale socialmente determinate. EDP. ceea ce semnifica simultan 0 modificare a reprezentarii existente.. un proces de modificare a unei reprezentari sociale.. desemneaza 0 forrha de cunoa~tere sociala. Neculau (coord. ar trebui sa intervina imediat dupa na~tere. Procesul modificarii reprezentarilor sociale a fost schematizat de C. Paris.). Reprezentarile socia Ie. Aplicatie: Identificali reprezentari rezultate obiectificare ~ianalizali modul formarii lor.. 3). 4. Trebuie numai sa-I comparam pe Dumnezeu cu un tata ~i ceea ce era invizibil devine vizibil instantaneu in mintile noastre. Structura sa nu este una definitiva. 2.). "Fenomenul reprezentarilor sociale". in S. Funcfie . interpretari. Un uria~ stoc de cuvinte referitoare la obiecte specifice se afla in circulatie in fiecare societate. a reproduce un concept printr-o imagine. ) Determinarea sociala a continuturilor sau proceselor reprezentarilor se refera la condiliile ~i contextele in care acestea se formeaza.). A compara deja inseamna a depicta. in comunitatea voastra. Aplicatie: Identificali.4 7). o .ln realitate. Reprezentarea sociala nu apare instantaneu. (. 7. anumite imagini. ci supusii transformarilor ~icunoscand 0 evolutie.lI}REPREZENTARILESOCIALE "Conceptul de reprezentare sociala desemneaza 0 forma de cunoa~tere specifica. auditiv sau verbo-motor. == ansamblu de' operatii strict dependente unele de altele ce permit realizar. 1997. 361-362). Argumentati.Argumentati raspunsu1voshu.. Catharsis = purificare. Progresiv se ajunge la integrarea acestor elemente noi. Psychologie sociale.Psihologia copilului.. iar noi ne aflam sub 0 presiune constanta a nevoii de a oferi echivalentullor in imagini concrete. intr-un text de aproximativ 0 jumatate de pagina. categorii de gandire... l!J~~\!lJ Activitate = ansamblu de acte ale unei fiinte vii ce sta la baza tuturor comportamentelor. aparilia unor modificari ale circumstantelor exterioare datorita evenimentului. Pleciind de la cele trei tipuride subiecti. PUF. ignorand alte posibilitati. 4. 1.. Guimelli astfel: Unul dintre cele mai importante procese implicate in constituirea reprezentarilor este obiectificarea. reorganizarea campului reprezentationalin conformitate cu noile practici. 0 refacere. Psihologia sociala a campului social. Comentati din punct de vedere psihologic urmatorul text: . la comuniciirile prin care circula ~i la functiile pe care Ie au in interactiunile sociale" (Jodelet.Piaget. suntem obligati sa Ie legam de ceva. aparilia evenimentului cu impact asupra grupului. Comentati din punct de vedere psiho1ogic urmatorul text: "Reprezentarea socia1a este un efoft de stapiinire ~i Inte1egere a rea1u1ui(oo.. 3. 1969.) ea se manifesta de-abia 0 data cu aparitia functiei semiotice" (1. In sens mai larg. Cum se ajunge la modificarea unel reprezentari sociale? Este yorba de posibilitatea ca 0 populatie. a unor productii sociale. reprezentari.(.58-59). Fiziologie = provine din cuvintele grece~tiphysis"naturii" ~i logos "studiu". notiunile abstracte in imagini familiare. perceptii. Astfel. D. ea i~i va insu~i aceste modele ~i va respinge cu hotarare orice contravine acestora.. p. 5. Descrieti reprezentarea ca proces ~iimagineminta1asecundara. identificati daca apaqineti tipului vizual. 5. ~eprezentarile sociale sunt modalitati de a gandi practic orientate spre comunicare. respectiv procesul prin care individul sau grupurile transforma conceptele. Din moment ce ne asumam faptul ca aceste cuvinte nu se refera la "nimic". eliberare de 0 tensiune emotionala. intelegere ~i stapanire a mediului social.~tiinW' a simfului com un. convingeri. noile practici genereaza scheme care Ie prescriu. dintr-un astfel de proces de 5 I. Ea are 0 geneza ~i astfel 0 duratii de viata. faptu1ca reprezentarea are 0 dubla natura.p. ca 0 persoana careia i se poate raspunde ca atare. Modificarea in aceasta maniera a reprezentarilor sociale este un proces normal. "Representation sociales". Individul este practic "prizonierul" contextului in care traie~te. material ~i ideal. "A obiectifica inseamna a descoperi calitatea iconica a unei idei sau fiinte imprecise. 6.) daca imaginea [mentala] ar constitui 0 simpla pre1ungire a perceptiei..B. sa Ie gasim echivalente non-verbale" (Serge Moscovici. norme. in A. p. ~PLICATII 1. Inhelder. aparitia unui concept nou in urma fuzionarii tuturor elementelor ~i acceptarea sa. 0 reconstructie a realitatii. respectiv cele care se bazeaza in mare masura pe manipularea indivizilor. 1993. Rafionament = operatie a giindirii care consta dintr-o inlantuire logica de raporturi ce conduce la 0 concluzie. 6. Imaginafie = proces prin care producem noul in baza combinarii expenentei anterioare. existente In functie de predominarea unei modalitati senzoriale (cJasificarea lui Jean Marin Charcot). Ia~i. atunci cand unei persoane i se repeta intreaga viata sau 0 mare parte din ea. practici sociale straine de viala comunitalii in cauza. un grup sa se confrunte cu elemente noi care se leagii de 0 reprezentare sociaHideja existenta. aparitia unor practici noi in comunitate ~i cre~terea frecventei acestor practici.ea unui anumit proces sau conduite . Poate fi yorba de idei. "Reprezentari1e socia1e". Nici giindire obiectiva ~tiintifica a realitatii. Polirom. ci in 'urma unor procese. Moscovici (ed.

NU 5.itemi de completare: enunt incomplet care solicita completarea cu anumite cuvinte adecvate contextului dat.selectarea aduce in prim-plan anumiti stimuli. .•.reprezentarile au 0 dubla natura: intuitiv-figurativa.itemi cu alegere duala: solicita raspunsuri de tip DA/NU. diferite de activitatile de invatare curente. acord/dezacord etc. respectiv intelectivoperational a. constituie 0 parte importanta a activitatii ~colare.itemi de tip pereche: solicita stabilirea de corespondente/asociatii intre elemente a~ezate pe doua coloane. In ontogeneza perceptia aparemai tarziu decat reprezentarea. simboletc. . evaluare. Itemi obiectivi .rezolvarea de probleme: reprezinta activitati noi. indicii. a aptitudinilor dezvoltate sau a competentelor formate. cat ~i in cazul examenului de bacalaureat sau al concursurilor ~colare precum olimpiadele. Reprezentarea reda to ate insu~irile unui obiect.itemi cu raspuns scurt: intrebari directe care solicita un raspuns predefinit de tipul: expresie.. constituindu-se prin intermediul unor operatii mentale care permit punerea in evidenta a trasaturilor caracteristice. Cel mai uzual criteriu de clasificare a itemilor se refera la gradul de obiectivitate al acestora. Durata perceptiei nu corespunde duratei actiunii stimulului.· a~a incat denumirea de "obiect al perceptiei" nu poate reveni decat stimulilor selectati. NU 4. 2.. Senzatiile gustative au 0 tonalitate afectiva pozitiva sau negativa. in masura in care ontogeneza se refera ·la evolutia proprie unei persoane de-a lungul existentei sale. orientate ~i ordonate cu ajutorul unor cerinte. DA _ raspunsul este negativ. . Itemi obiectivi. . realizarea perceptiei ~i dupa incetarea actiunii stimulului determina aparitia halueinatiilor. sugestii etc. transfer etc. raspunsul este negativ. Obiectul perceptiei este reprezentat de ace I aspect allumii exterioare care este selectat & subiect in conformitate cu specificul activitatii . .itemi detip eseu structurat/semistructurat: reprezinta raspunsuri mai ample care sunt dirijate. . pe durata parcurgerii acestei discipline. . a~a incat nu 0 poate preceda. in timp ce reprezentarea ne of era insu~iri caracteristice. urmarindu-se creativitatea ~ioriginalitatea. numar. presupunand in formarea lorperceptiile. adevarat/fals. iar prin modul de producere se aseamana cu perceptiile. cuvant.mrm. precum placut/neplacut. exersare ~i aplicare. . lata de ce este necesar sa cunoa~tem diferitele tipuri de itemi. pe langa eforturile de invatare. care pot fi: .2'3 TIPURI DE ITEMI I Evaluarea cuno~tintelor dobandite. pusa intr-un anumit format ~ila care se a~teapta un anumit raspuns.). Obtinerea unor rezultate bune presupune. cunoa~terea tehnicilor de redactare a raspunsurilor permitand obtinerea intr-adevar a rezultatelor a~teptate. Relatia pusa in evidenta de Weber ~i Fechner se respecta numai la valorile mari ale excitantilor. in timp ce ceilaHi raman in fundal. 2.r.itemi cu alegere multipla: solicita alegerea unui singur raspuns corect/altemativa care se dovede~te optima in raport cu enuntul dintr-o lista de solutii/altemative (de~i se intalne~te rar. prezentei acestuia. Cup rind un material/stimulin raport cu care se formuleaza anumite subintrebari.perceptia se define~te ca un proces psihic cognitiv de ordin senzorial care se constituie sub actiunea directa a stimuli lor asupra analizatorilor. . deoarece reprezentarea presupune in constituirea sa perceptia. cunoa~terea tipurilor de itemi prin care evaluarea se poate realiza. care se refera la corelatia existenta intre intensitatea stimulului ~i sensibilitate (pragul diferential) se respecta la valorile medii ale stimulului." :j[nm~': solicita raspunsuri de tip DA/NU. deoarece perceptia este cea care reda totalitatea Insu~irilor unui obiect. anume de a fi insotite de 0 traire afectiva. Prin continutullor reprezentarile se apropie de gandire. . acord/dezacord etc. in acest caz specificandu-se acest lucru). Se face astfel diferenta intre urmatoarele categorii de itemi: 1. DA 6. se of era date suplimentare. In acest sens.deoarece reflecta doar insu~iri separate. Hemi subiectivi. atat in ceea ce prive~te evaluarea curenta. .intrebari structurate: sunt compuse din mai multe subintrebiiri legate printr-un element comun. Corespondenta se face in baza unui anumit criteriu sau cerinte enuntate anticipat continutului propriu-zis al itemului. adevarat/fals. NU NU 3. care pot fi: . constituind fondul perceptiei. . Hemi semiobiectiv~ care pot fi: . sinteza. in timp ce perceptia semnalizeaza doar insu~irile caracteristice. Transcrieti numarul subiectului ~i raspundeti prin DA sau NU: 1. este posibil ca raspunsul solicitat sa fie el insu~i multiplu. 3. esentiale.tonalitatea afectiva este una dintre caracteristicile senzatiilor. NU 7. menite sa rezolve 0 problema prin utilizarea unor operatii mentale complexe (analiza. administrat ~i corectat de obicei de profesor) in alcatuirea careia se poate face diferenta intre 0 intrebare. Senzatiile sunt imagini primare.relatia pusa in evidenta de Weber ~iFechner. .itemi de tip eseu Iiber: nu impun cerinte de structura ~i abordare.caracterul de imagini primare sau secundare este dat de actiunea directa sau indirecta a stimuli lor asupra analizatorilor. dupa care urmeaza alta serie de subintrebiiri. NU 8. Item sau subiect reprezinta acea componenta a unei probe (instrument de evaluare proiectat. credem ca este utila tratarea ~i mai ales exemplificarea tipurilor de itemi sub care se poate realiza evaluarea la disciplina psihologie.

fiind yorba de caracterul obiectual al imaginii perceptive. 2. Corelali B. 4) pune in evidenta caracteristica omului de a fi 0 fiinta activa in relatiile culumea. 6) imaginea sa se caracterizeaza prin intensitate. concrete ale obiectelor ~i b: 3). Transcrieti numarul subiectului litera care indica dispunsul corect: 1. c: 1). iar de aici este evident ca nu pOfltefi vorba despre un context. 5) potrivit ei. constanta formei ~i constanta culorii obiectelor.4) 3) fenomenul in cauza este dependent de 0 serie de factori precum: d: 2). face trecerea la procesele psihice cognitive superioare. b) c) senzalia perceptia reprezentarea I) presupune in formarea sa. alci'ituind0 imagine unitara. . in' acest caz. a) B. ele se of era con~tiintei noastre sub modul integrarii in imagini perceptive. Imaginea senzoriala este: a) 0 imagineprimara b) 0 imagine obiectuala c) 0 imagine secundara d) contextuala 2.ulului ~iintensitatea senzatiei.~lllllJ1ia!ll}mit. In coloana A de mai jos sunt enumerate legile percepliei. a) legea 'integralitalii perceptive b) legea structuralitalii perceptive c) legea selectivitalii d) e) perceptive legea constanlei perceptive legea semnificatiei I) tot ceea ce are semnificatie pentro om se impune in campul sau ia: 6) perceptiv. . varianta c) se poate indeparta ca reprezentand raspunsul contradictoriu celui corect. cat ~i perceptia sunt sub influenta legii semnificatiei -care da seama de caracterul de fiinta activa al omului. e:l) contrastul cromatic etc. iar in coloana B enunturi adevarate referitoare la acestea. : solicita stabilirea de corespondenle/asocialii intre elemente a~ezate pe doua coloane. 1. a~a incat nu se poate vorbi despre expresivitatea imaginilor senzoriale. ~i precizati a Legea adaptarii contrazice legea pragurilor senzoriale. ~: solicWi alegerea unui singur raspuns corect/altemativa.raspunsul poate fi identificat in baza definitiei date senzatiei ca proces psihic. adevarate coloane. durata ~i tonalitate afectiva asociata. deqarece: a) semnificatia unui stimul nu are relevanta in privinta sensibilitatii fata de el b) semnificatia unui stimul determina sensibilitatea fata de el c) se produce un fenomen de interactiune a analizatorilor d) actiunea repetata a unor stimuli determina modificarea sensibilitatii fata de ei d .l!tului p!:Qpriu-zis al itemului. A.in masura in care senzatiile exprima doar insu~iri separate. Legea care poate fi pusa in evidenta atilt la senzatii. ci in interrelatii complexe.potrivit legii adaptarii. de maniera iar in coloana B enunluri corespunzatoare cele doua Realizarea corecta a corelatiilor presupune cunoa~terea continutului legilor perceptiei ~i derivarea unor anumite concluzii din acestea. calitate.9riteriu saucerinle enuntate anticip~ conl!!!. imaginea perceptiva este orgitnizataierarhic. 6) 2) reflecta doar insu~iri separate. 4) una dintre legile sale se refera la modificarea sensibilitatii analizatorilor sub actiunearepetata a stimulilor.. Corelati de maniera corespunzatoare cele doua coloane. 6) se refera la faptul ca insu~irile obiectului alcatuiesc 0 imagine unitara. c:3). . 5) prin dubla sa natura. ca 0 conditie cu caracter de lege. cuprinzand atat insu~iri semnificative. ceea ce contrazice intr-o anumita masura formularea legii pragurilor senzoriale potrivit careia exista 0 dependenta masurabilii (constanta pe un anumit interval) intre intensitatea fizica a stim. 7) una din legile sale exprima faptul ca insu~irile obiectului sunt semnalate nu separat.. 3. b:5) 2) explica 0 seriede fenomene posibile doar in viata psihica a omului.5) 3) imaginea sa este bogata in continut.atlt senzatia.s_pecificandu-sea~st lU~}J!). actiunea repetata a UilUi stimul determina cre~terea sensibilitatii fata de acel stimul. este posibil ca raspunsul solicitat sa fie el ihSu~i multiplu. cat ~ide detaliu. 7) in cazul sau este yorba de constanta marimii. conturarea speciala a unor elemente. in timp ce legea interacliunii analiza tori lor nu poate face referire decat la nivelul strict senzorial al psihicului nostru. reglatoare a cuvantului. In coloana A de mai jos sunt enumerate procesele cognitive senzoriale. A. Corespondenla ~-se f~ba. in masura in care la nivelul senzatiei avem de-a face cu reflectare separata. cat ~ila perceptii este legea: a) semnificatiei b) contrastului perceptiv c) interactiunii analizatorilor d) constantei perceptive 4. Realizarea corecta a corelatiilor presupune cunoa~terea specificului proceselor psihice cognitive de nivel senzorial. functia a: Z). referitoare la aces tea.7) fenomenelor. Nu reprezinta 0 insu~ire a senzatiilor: a) intensitatea b) expresivitatea c) durata d) tonalitatea afectiva a b .care se dovede~te optima in raport cu enuntul dintr-o lista de solulii/illtemative (de~i se intaJne~te rar.7) interesul pentro obiect. legile precizate la punctele b) ~i~id) actioneaza doar la nivelul perceptiei. imaginea senzoriala nu poate fi obiectuala.4).

4 • ~ tu .1 6.:-:-:. .-.2 Procesele "i '!. ~ -'..irii Gandirea ca proces de rezolvJre a ~roblemelor Tipologia7g~ndirii 7.j.1 Definirea ~i caracterizarea im~ginatiei 8.~ '" ::::''. ·. .'lt.le/ind~at.~_ .4 Definirea ~i caracterizarea ga~dirii Structura psihologidiintema it gand.1 Definirea ~i taracferizarea memoriei " ~ 7.· . Gandirea 6..':':::::::::::.. ·I!·.:/~:..':"-' iil@j]}1l.2 Procedee1e imaginatiei 8.· ." .25 Procese psihice cognitive • superloare 6. 7. Memoria 7.• . "i!r-".3 6.. ~%i'" I ~L. ~.•..5 Memone ~l mtare· 8. ~. ·· :V r..::r·/i"".:::.3 Formele imaginatiei Tipuri de itemi 2 iiyW'".• . Imaginatia 8. b /YJiI' ~ :-IJ " b '~ .2 6.4 Factorn. .: ...<" IW .. .-:~.i..3 Calitat.oril me~oriei..•.'J 'I·'.. fonnele i memoriei 7. ca~e ?p~mlZ~aza functlOnarea mem¢tel 7.•.

logico-matematicii. memorie ~icognitie sau cunoa~tere. continuturi ~iproduse . care impreunii se imbinii. EI a teoretizat dezvoltarea stadiahi a inteligentei. diferite intre ele. definite simultan pe baza a trei criterii: operatii. stadial. Psihologul american. spatialii. conc1uzionand cii inteligenta se dezvoltii treptat. UnitOji toI Ul Clase :s Relatii o Sisteme •. Analizand inteligenta. Psiholog american. ca: . muzicalii. relatii. intinzandu-se pe to ate cele trei coordonate temporale: prezent. J. in prezent. Piaget a desfii~urat cercetiiri in domeniul psihologiei copilului.2 Structura psihologici interni a gindirii Dintretoate procesele psihice particulare. a propus un model larg acceptat al structurii gandirii. cauzale dintre ele.sistem de prod use (Iatura operatorie a procesului). The Unschooled Mind: How etc.. sisteme. care este strict legatii de prezent. In anii '90. din punet de vederestructural. . P. Gandirea este capacitatea de a rezolva probleme. dand 0 matrice a inteligentelor unei persoane. continuturi (4): comportamental. Howard Gardner. ci mai muUe.operatii (5): evaluare. Prin aceasta. (1943-) &. In aceastii acceptiune.. Spre deosebire de perceptie. Q. cu dezvoltare proprie. Rezultii 0 structurii multifactoriala a gandirii alciituitii din 5 x 4 x 6 = 120 de paterne (ministructuri). GiNDIREA &. gandirea se organizeazii ca un sistem multifazic.r I I 6. accidental la general.produse (6): unitiiti. ci asupra informatiei fumizate de perceptii ~i de reprezentiiri.i caracterizarea gindirii Gandirea este nivelul cel mai inalt de prelucrare ~i integrare a informatiei despre lumea extemii ~i despre noi in~ine. format din trei componente: . a incercat sii determine caracterul inniiscut sau. dobandit. c1ase. in anumite conditii de interactiuve cu lumea obiectelor ~i a persoanelor apropiate. integreazii informatii despre trecutul ~iprezentul obiectului pentru a prevedea evolutia lui in viitor. de judeciiti sau de raponamente (tatura de continut). interpersonalii ~i intrapersonalii). fiicand observatii asupra dezvoltiirii intelectuale.sistem de notiuni.. naturalism. Thurstone. sub forma notiunilor. Gardner considerii cii pozitia lui teoreticii nu contrazice pozitia lui Piaget. a creat teoria inteligentelor multiple (inteligenta lingvisticii. in cadrul contactului senzorial cu obiectul. ci ~i de faptul cii ea actioneazii ca un adeviirat mecanism de comandii. in timp. . psihologul am'erican.sistem de operapi (tatura relationalii). legi). gandire divergentii. de la particular la general. de care teoriile c1asice ale inteligentei reu~eau cu greu sii dea seama. de la simpla constatare a obiectului la interpretarea ~i explicarea lui legic-cauzalii. Howard GARDNER . Gandirea e§te procesul psihic de reflectare mijlocita ~i generalizat-abstracta-. gandire convergentii. dezvoltii 0 nouii teorie despre inteligentii: noi nu avem 0 singurii inteligentii. esentiale ~i necesare ale obiectelor ~i a relatiilor legice. Caracterul general-abstract al gandirii rezultii din aceea cii ea se desfii~oarii permanent in directia evidentierii insu~irilor generale ~i esentiale ale obiectelor ~i fenomenelor ~i a subordoniirii unor modele ideale generale (notiuni. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence (1983). psihologul elvetian. Guilford . ea reprezentand 0 diversificare a acesteia ~inu 0 teorie opusii. Astfel. simboljc ~i figural. Jean Piaget. de "aici ~i acum". Toate aceste inteligente trebuie dezvoltate pentru a imbogiiti personalitatea. principii. Transtormari Implicatii Modelul structural al gandirii propus de J. gandirea are cea mai inchegatii ~i mai coerentii schemii de organizare structuralfunctionalii. pe rand. Gandirea ocupa un rol central in sistemul psihic uman. fie 0 informatie extrasii din tezaurul memoriei. Ea realizeazii o permanentii corelare intre diversele momente ~i stiiri ale obiectului: folose~te informatii despre trecutul obiectului pentru a explica prezentul lui. necesar. esential. de la intuitiv-concret la formal-abstract ~i invers). cea mai importantii contributie a sa in domeniu. Conceptia sa se nume~te teoria inteligentelor multiple.a insu~irilor comune. . influentat deJ.1Definirea . modelandu-le in concordantii cu anumite criterii logice obiective. judecatilor ~i rationamentelor . Printre scrierile sale pot fi amintite: The Arts and Human Development (1973). gandirea se apropie de inteligentii. trecut ~i viitor. schemii care a putut fi obiectivatii ~i formalizatii in cadrullogicii. Desfii~urarea ei presupune totdeauna fie 0 informatie care se extrage. dimpotrivii. Atributul centralitiitii este conferit gandirii nu numai de faptul cii se bazeazii pe celelalte functii ~i disponibilitiiti ale subiectului (trecand succesiv de la fenomen la esentii. Guilford. Caracterul mijlocit al gandirii constii in aceea cii ea nu opereazii direct asupra realitiitii. adicii Ie conferii dimensiunea rationalitiitii. Prin ea se realizeazii saltul calitativ al activitiitii de I cunoa~tere de la particular. al acesteia. chinestezicii. in pofida a ceea ce se vehicula panii in acel moment in psihologie. Piaget~i L. va demonstra reu~ita umanii in contexte ~i situatii radical diferite. gandirea poate fi definitii. semantic. transformiiri ~iimplicatii. de control asupra celorlalte procese psihice. P.

27 Pomind de la modelul de mai sus. explicarea ~i teoretizarea. in r diversitatea laturilor ~iformelor sale particulare. elaborarea (gradul de completitudine ~i de elaborare a produselor gandirii). ~tiintifice. a unui obiect). notiunea este totdeauna generala.~za pe combinarea informatiilor acumulate pentru a dezviilul'semnifica!ia datelor noi. . in minte. in cazul ciireia se are de-a face cu desIa~urarea "arborescenta". Realizarea ei se baze.date izolat. permitand intrarea in posesia definitiilor. atunci el face parte din categoria respectiva. a unui obiect in elementele sale componente ~ide apreciere a semnificatiei fieciirui element in cadrul intregului. nu se aseamana cu obiectu!. 2. In!elegand diferite obiecte. considerate neesentiale ~iaccidentale. este 0 operatie de descompunere. deoarece se situeaza la niveluri mai inalte de abstractizare. ca 0 semnificatie ce se refera la 0 clasa de fapte ale existentei. fiind trait subiectiv. care exprima 0 relatie deasemanare cu obiectuJ reflectat. 4. Rationamentul este 0 operatie a gandirii ~i 0 structura discursiva ~i ierarhizata. ramanand in minte numai idee a. situandu-se la grade diferite de generalitate (spre exemplu: A = privighetoare. C = animal. Se pot distinge doua tipuri de operatii: . Din fiecare punct/pas se desprind mai multe cai posibile. este 0 operatie de sinteza superioara care presupune extinderea rezultatului sintezei-notiune. rigide sau labile. comparatia. in evantai.disponibilitatii. abstractizarea. ~ Operatiile instrumentale se realizeaza in doua forme: L_ ~_. notiunea propriuzisa. mai apropiate de concret. 2. reflectand legitatile realitatii. notiunile pot fi: a. in care gandirea pome~te de la anumite date Gudecati. Guilford a pus in evidenta patru trasaturi principale ale procesului global al gandirii: 1. fluid ita tea sau cursivitatea (densitatea ideilor. caracterizate prin aceea ca sunt limitate. analiza. care cuprind insu~irile esentiale ale obiectelor ~i ale fenomenelor. notiunea se situeaza la un anumit nivel de abstractizare.interpretarea. flexibilitatea (modificarea prompta a unghiului de abordare a unei probleme. ~iale fenomenelorpe baza unui criteriu. Se poate realiza: spontan. subiectul trebuind de fiecare data sa efectueze 0 analiza comparativa a aces tor variante ~i pe baza unor criterii cu caracter general sa aleaga pe cea mai convenabilii. 2. din elementele sau insu~irile sale. fapte ~ifenomene.ebaza a gandirii este notiunea Ea este un construct mintal care include insu~iri ~i proprietati comune esentiale ~i necesare ale obiectelor ~i ale fenomenelor. Ea este nucleul tare al activitatii de cunoa~tere in plan individual. dar putemic individualizate din punct de vedere cognitiv. dar niciodata reductibile la concretul singular. in timp sau discursiv. care reflectii obiectul in relatie cu alte obiecte. Gandirea ca sistem de notiuni. originalitatea (gradul de noutate ~i ineditul produselor ~i al strategiilor). actional ~i afectiv. de judecati ~i rationamente (Iatura de continut) Unitatea informationala d. Euristica se refera la regulile mentale ("scurtaturi mentale") care pot conduce la 0 solu!ie. dar neimplinitii sub aspect deductiv. a. Fiind un integrator categorial. lege-asupra tuturor cazurilor particulare care poseda proprietatile date. 3. principiilor ~i a legilor generale in analiza. care presupune evidentierea pe plan mintal a asemanarilor ~ia deosebirilor esentiale ale obiectelor A Gandirea ca sistem de produse (Iatura operatorie a procesului) ntelegerea este functia esentiala a gandirii care determina gradul de con~tientizare de ciitre om a lumii in care traie~te. 1. nefiind imagine. la sistemul ierarhizat al nopunilor care inlesnesc intelegerea de noi situatii ~isolution area de probleme complexe. 6. 1. b. 6 "' Pentru 0 un! 9 puncte trebuie sa renunjam 10 rutina desenului dot Gandirea ca sistem de operatii (Iatura relationala) Componenta operatorie a gandirii consta dintr-un ansamblu de acpuni ~i procedee mintale de transformare a informatiei ~i a. fundamentale (formeaza scheletul de baza al gandirii). generalizarea. sintezll. Spre deosebire de perceptie ~i de reprezentare. 3. de ea depinzand eficien!a desIa~urarii ulterioare a celorlalte faze . respectiv 0 succesiune strict determinata a secventelor a ciirei respectare conduce. algoritmica. a unui obiect. dintr-o data ~i treptat. este 0 operatie de selectie ce constii in relevarea ~i retinerea unor insu~iri sau relatii ~i eliminarea sau lasarea "in afara" a altora. 5. in mj. care pierd orice legatura cu imaginile. Operatiile fundamentale sunt: 1. la formarea de re!ele semantice. in mod necesar. la ob!inerea rezultatului preconizat. empirice. Se poate vorbi despre 0 euristicii a: reprezentativitatii. daca ceva se aseamana cu un element al unei alte categorii. a opiniilor. premise) ~i ajunge la obtinerea altora noi (concluzii). B = pasare. in interpretarea ~i explicarea realului. 2. stabilim acel vast sistem organizat de legiituri care contribuie la formarea memoriei semantice. concrete. Exemplu: opera!iile de calcul matematic. propozitii. a cautarilor ~ia transformarilor. indiferent de datele statistice existente. unde tendin!a este de a presupune ca. Judecata este 0 structura informationala mai complexa. unde tendin!a este de a presupune cii un eveniment sau lucru este cu atat mai frecvent cu cat 11 putem evoca mai u~or din memorie. b. Fiecare concept apare ca un loc de intalnire intre diverse dimensiuni conceptuale. concretizarea (individualizarea~ este 0 operatie de aplicare a notiunilor. ce consta in reconstituirea. inductiva. este opusa vascozitatii gandirii).notiunilor in vederea obtinerii unor cuno~tinte noi sau a rezolvarii de probleme. Dupa natura insu~irilor pe care Ie reflectii. . instrumentale (la care gandirea recurge in anumite situatii concrete). Dupa modul in care satisfac criteriile esentialitatii ~i ale necesitati~ notiunile pot fi: a.nte. 4. inscrise intr-o logicii naturalii. deoarece notiunile se situeazii la un anumit grad de abstractizare. intreg. desprinsa de orice conexiune intuitiva. b. saradicioase in continut. solutiilor in unitatea de timp. D = fiinta). euristicll. Prin factura ei. abstracte. principiu.

rezolutiv daca rezultatele nu sunt Punerea problemei Intelegerea problemei Formarea asociatiilor Trierea asociatiilor Formularea ipotezei Verificarea ipotezei Formularea ~i verificarea unei noi ipoteze problemei I Etapele procesului rezolutiv &. cat ~i educational. pe sistem. divergent. surprinzand generalul ~iuniversalul din lucruri. pe intreg.starea initiala sau punctul de plecare. 2.~em- &. a opera adecvat cu notiunile. desprinse de arice suport intuitiv. 2. fiind yorba de creativitate. Apartenenta la un tip sau altul este conditionata atat genetic. solicitatii). pentru ce?". Dupa operatiile prin care se pot rezolva problemele. 3.slab definite. b. intuitia sa multiplice ipotezele ~i solutiile. ce urmeaza 0 linie deja trasata.perceptii. 0 problema apare atunci cand 0 persoana i~i propune sa realizeze un scop sau sa reaqioneze intr-o situatie. unde predomina capacitatea de a opera in sfera' constructiilor teoretice pure. psihologii au construit mai multe modele rezolutive. unde predomina capacitatea de operare in sfera sarcinilor ~i a situatiilor concrete. . . operand in profunzimea lucrurilar. a structurilor logico-simbolice. caracterizat prin predominarea functionalii a analizei. depinde ca solutia pe care 0 yom gasi sa coincida cu cea a~teptata. cum. Problema se define~te prin trei elemente: . sintetic.actiunile sau operatiile care ne conduc de la starea initiala spre cea finala. Problema este obstacol de ordin informational-cognitiv pe care gandirea 11 intalne~te pe traiectoria sa. mai ales. se delimiteaza tipul de gandire: a. test·area ipotezelor.scopul problemei sau starea finala. probleme de structurare a elementelor (trebuie identificata relatia dintre elementele problemei ~i construita 0 noua structura sau un element nou). Pe bazaraportului dintre concret (intuitiv) ~i abstract (formal). a rezolva probleme. imagistic. probleme de rearanjare a elementelor (dupa un anumit criteriu). reprezentari. intuitive. cu subestimarea detaliilor. pe disocieri succesive. se delimiteaza tipul de gandire: a. iar dacii problema este noua sau complexii. atunci cand apare un obstacol ~inu exista un nispuns deja pregatit. abstract-formal. Un astfel de model contine urmatoarele etape: 1. reluarea demersului cele a~teptate. pfoblemele pot fi: a. In functie detipul de gandire dominant. putandu-se face urmatoarele diferente: 1. analitic. Rezolvarea 3. c. 5. se vor utiliza strategii euristice. deoarece de specificarea starii initiale ~i a celei finale. avansarea ipotezelor cu privire la modul de rezolvare. 4. pe imagini sau scheme figurale . de la 0 situatie initiala (A) catre cea finala (B). intuitiv-concret. bazate pe metoda de incercare-eroare. verificarea.4 Tipologia gindirii Gfmdirea ca proces se realizeaza intr-o multitudine de forme. bine definite. 1. acestea pot fi: a. Pe baza raportului analitic-sintetic. reformularea sau simplificarea problemei.3 Gindirea ca proces de rezolvare a problemelor A gandi inseamna a raspunde la intrebarile: "ce. dar. care presupune compararea rezultatului obtinut cu starea finala. caracterizat prin predominarea functionalii a sintezei ~i prin concentrarea pe ansamblu. Din observarea modului in care oamenii rezolva problemele. respectiv executarea efectiva a operatiilor pe care Ie solicita problema in vederea "reducerii distantei" dintre starea initiala ~icea finala. recurgand la solutii model incarcate de logica. b. Dupa cunoa~terea elementelor ce 0 alcatuiesc. 2. prin centrarea pe detalii. probleme de transformare (prin interventii succesive asupra starii initiale se ajunge la starea finala. bazandu-se. b. b. permanent. solicitata de problema. prin specificul sarcinilor cu care subiectul a fost obi~nuit inca din copilarie pana la maturitate. b. convergent. se delimiteazii tipul de gandire: a. ce lasa libera imaginatia. care este 0 etapa foarte importanta. legile. principiile. unde se utilizeaza strategii algoritmice daca problema este simpla sau familiara. .

caracterdatorat gandirii? Pomind de la specificul gandirii. Iegea sau mecanismunntern al aeelui fenomen .•. ajungem la 0 concluzie negativa care reduce. asupra situatiilor de viata sau a societatii. Utilizarea lui "trebuie" . precum preluarea modelelor de interpretare a realitatii ale parintilor ~i altor persoane semnificative (profesori. Incerca\i sa faceti diferenta Intre concepte ~tiintifice ~i concepte empirice.Se realizeaza mai ales in sensul 'unei supraevaluari a propriilor gre~eli. Argumentati. dar ~i experiente ulterioare. astfel. Psihologie generalii. a~a incat este necesar ca de fiecare data sa fie luate in calcul aspectele specifice ale situatiei. Tendinfele dezadaptative ale gandirii. Ce se poate face? In primul rand. evaluarea altora sau a unor situatii. au ca punct de plecare experiente negative din copilarie. strategie euristicii ~i fnfelegere. Gandirea in "alb ~inegru" .Se refera la situatiile in Gare. simplificand modul de abordare pana la a crea premisele unei conservari ~i perpetuari a unor comportamente negative sau a unor interpretari eronate. C~ 'd reapta. IJTl9tezii= oresuounere fOOIIJJlat. al unui proces de gandire. respectiv cele mai des intalnite. "niciodata". numite ~i distorsiuni cognitive. dezavantajos pentru persoana in cauza. Mentionati ce anume include domeniul rezolvarii de probleme. acesteia In sistemul psihic uman. I. 4. Comentati din punct de vedere psihologic mmatorul text: "Intelege'rea este un rezultat. Conceptul este un produs specific gandirii. cum pot fi remediate acele deformari. in general. in general. faptul ca gandirea este definitorie pentm fiinta umana. Prin utilizarea unor astfel de aprecieri sunt anulate in realitate ~ansele de schimbare (a spune unei persoane ca niciodatii nu face nimic cum trebuie poate face ca acea persoana sa-~i piarda increderea in fortele proprii..ii. Procesul de rezolvare de probleme reprezinta domeniul performantial de lucru al gandirii: a. ~i modul de existenta a 5. Numiti categoriile de probleme dupa operatiile prin care acestea pot fi rezolvate.Se refera la resimtirea unui sentiment de culpabilitate pentru 0 situatie care nu tine in ansamblul sau de propria noastra persoana. asupra celorlalte persoane. Sunt acestea doar cateva dintre deformarile cognitive ce pot fi puse in. 196). Vdscozitate = proprietatea tluidelor de a opune rezistentii ill curgere datorita frecarii interioare. in mod concret. pentru autoevaluare. b. Comparati sinteza cu generalizarea. devenind. evitate generalizarile rara temei. respectiv trecandu-se prin acelea~i stari pana in momentul initial. la lipsa increderiiln sine. Cosmovici.. 10. In aproximativ 0 pagina. cauza. nerealiste in raport cu posibilitatile lor. 7. Prezentati-le concluziile la care ati ajuns ~i incercati sa identificati.Pe baza unui eveniment izolat (singular) se trece la 0 evaluare echivalenta in raport cu orice situatie asemanatoare.Unii parinti impun copiilor lor standarde deosebit de ridicate. ori ... Aceasta modalitate distorsionata de a evalua propriul comportament ~i propriile actiuni conduce la 0 stima de sine scazuta.evidenta. "Trebuie sa reu~e~ti" ~i alte formulari de acest gen determina fie incercarea copilului de a face orice pentru a reu~i. pnvire la esenta. simultan cu subevaluarea aspectelor pozitive ale comportamentului propriu. La nivelullimbajului este yorba de utilizarea unor cuvinte precum: "intotdeauna". Complexitatea gfmdirii pune numeroase probleme in ceea ce prive~te realizarea sa efectiva. Aceasta gandire a lui "ori . a realitatii prezente sau viitoare. 6. Descrieti succint etapele procesului rezolutiv. comunicare afectiva cu se~enul. 8. Care credeti ca este impOlianta caracterului reversibil anticipativ al timpului psihic.. p. 3. aparand predispozitia spre e~ec). partial sau final. 4. neincredere in sine ~i in ceilalti. WTENDINTE DEZADAPTATIVE ALE GANDIRII negativ. a mai multor etape distincte din derularea unui proces. prieteni. cel mai adesea insa intr-un sens II 6 Aplicatie: Incercati sa puneti in evidenta prezenta unor astfel de deformari cognitive in comportamentul ~iatitudinile colegilor vo~tri. Polirom. = procedeu de cunoa~tere care I~irealizeaza scopul printr-o serie de etape sau de operatii intermediare. PS: baza unar faote cunoscute_cu lDiscursiv 11f'ili i1'i'fiTiTiI l' l' II . Construi\i un text de 10 randuri (±1) in care sa corelati semnificatia psihologica a urmatorilor termeni: algoritm. ca modalitati de operare a gandirii. adecvaHi situatiei cu care ne confruntam. tip are de interpretare a propriei persoane. IEmpatie = rezon~nta. Reversibil = care se poate produce intr-un sens. 3. "Trebuie sa fii cel mai bun". !Divergent = ceea ce se indeparteaza. Ea consta In stabilirea unei relatii importante Intre ceva necunoscut ~i ceva dinainte cunoscut" (A.• Multifazic = realizarea simultana. Suprageneralizarea . a con~tientiza ca gandurile nu reprezinta decat interpretari ale realitatii. Incercati sa concepeti posibilitatea fiintei umane In absenta gandirii. Saltulla concluzii . Printre erorile de gandire care apar cu cea mai mare frecventa se pot enumera: 1. nivelul de aspiratie. forma de intuire a realitatii prin identificare afec~iva. ceea ce conduce la descurajare. lucrurile sa fie gandite nuantat." distorsioneaza realitatea in care ne plasam sau cu care ne confruntam.. 1996. Judecatile realizate de catre parinti. chiar daca doar intr-o foarte mica masura. 5. Deformarea selectiva . specificand caracteristicile acestora. se rasfira dintr-un punct comun in directii diferite. dar ~i in sens invers. centralitatea 9. cand straturile lor adiacente se mi~ca unele fata de altele.Este yorba de a utiliza. ~PLICATII 1. c'. in paralel. a unor categorii extreme. spre ace a~l onvergent = ceea ce se III scop. 2.. Personalizarea . rude). de~i nu dispunem de suficiente informatii pentru a lua 0 decizie corecta. "totul".spre ace a~l punct. gandirea in "alb ~inegru" ~imai ales suprageneralizarile etc. 2. Utilizand In calitate de criteriu gradul de dificultate a sarcinii de lucru. Lipsa de nuante ~i extremismul ne imping fie spre a conchide ca ceea ce nu a reu~it pe masura a~teptarilor noastre este un e~ec deplin. mcercati sa ana1izatidouii modalitiiti de realizare a mtelegerii.. rude. argumentati ~1 6.29 •. fie 0 descurajare totala ce determina un e~ec sau un dezinteres generalizat. profesori etc. "de fiecare data".

astfel incat cele memo rate suportii modificari importante. de gradul de cultura etc. tarii care viata psihica a omului ar fi. Memoria este functia generala. 2. presupune 0 anumita desfa~urare in timp.incluziune. este organizata logic ~i sistemie. dar e necesara in ontogeneza timpurie sau cand materialul nuaresens. am fi pu~i in permanenta in fata unor situatii noi. gratie careia omul inmagazineaz-a. Totodata. intre informatiile memorate stabilindu-se legiituri de semnificatie. stocarea ~i reactualizarea 7 echilibrului dintre organism ~i mediu. nu este persistenta in timp. reactualizez) sau "vreau" (sii memorez. Un celebru filosof. evaluiiri ~i reorganiziiri logice. 3. Memoria este un proces psihic activ. reactualizez). anume inregistrarea ~i reactualizarea informatiilor se realizeaza prin raportarea ~iincadrarea in anumite coordonate de spatiu ~itimp. Memoria refleeta "treeutul ea treeut". Medic rus. Este faza in care informatia se traduce intr-un cod (imagine. Astfel. Din definitiile de mai sus putem sa identificam triisiiturile memoriei. din punct de vedere structural. pastrarea ~i reactualizarea informatiilor se realizeazii prin utilizarea unor procedee mnemotehnice speciale: repetitii. 0 zhivatnom elektrichestve (1862). meeanica. ducand la 0 invatare formalii. trairi afective. contribuie la constituirea ~i perfectionarea proceselor cognitive ~i reglatorii. Emil DuBoisReymond. scopului ~i controlului deliberat. sub egida lui "trebuie" (sa memorez. de asemenea. Fiziologia sistemului nervos (1866). conserva. Memoria este imaginea mintala conservata a faptelor trecute. Continutul memoriei este divers. . triisiituri esentiale care 0 integreaza in structura proceselor ~iactivitatilor specifice omului. fondator al primei ~coli ruse~ti de fiziologie. este mai putin organizatii ~i sistematizatii. Gratie me~oriei. 4. seleetiv. este mijlocita. cuvinte. Dintre lucrarile sale se pot aminti: Materialy dlya budushchey jiziologii alkogolnogo opyanenia (1860). cii memoriei ii revine un rol deosebit de important in producerea fenomenului de con~tiintii. a experientei sub forma de amintiri. eontinuand eu pastrarea ~iavand ca seop reactualizarea informatiilor Procesele memoriei sunt: Memorarea (fixarea. nu numai cea vie. este dotata cu proprietatea inr~gistrarii. sunet. incepand eu intiparirea. memoria este consideratii "piatra unghiulara a vietii psihice" (I. Memoria se aflii in interactiune ~i interdependenta cu toate celelalte fenomene psihice. respectiv fixarea. creativitate. Seeenov). engramarea) este primul proces al memoriei ~i consta in intiparirea informatiilor in mod activ. apoi actualizeaza sau utilizeaza informatiile pe care le-a intalnit in cursul experientei anterioare. este inteligibila. inferente. a efortului voluntar.7. cuprinzand imagini.i formele memoriei Memoria. intreaga materie.contrast. De fapt. involuntara: se caracterizeaza prin aceea ca inregistrarea. prin rolul ei in realizarea care asigura intiparirea. Helmholtz (Berlin) etc. de interesele celui care memoreazii. selectiv ~iinteligibil. sublinieri. Prin valoarea sa adaptativa. este situaponala sau eontextuala. intelegere ~i rezolvare de probleme. Memoria se earacterizeaza p!in cateva trasaturi esentiale: 1. inteligibil. idei. este seleetiva. Farii dimensiunea mnezicii am trai numai prezentul clipei. considera. readuce trecutul in prezent tinand seama de actualele conditii modificate ale prezentului. memoria este implicata in prezent. memoria este 0 capacitate psihiea absolut necesara. astfelincat sa poatii piitrunde in sistemul memoriei. organizarea materialului memorat dupa criterii de semnificatie. ea participand la desta~urarea curentii a activitiitii noastre psihice. Chiar daca. de varsta..1 Definirea . Dupa prezenta sau absenta gandirii. fiinta noastra psihica. precum ~i la formarea ~i dezvoltarea insu~irilor personalitatii. 6. Caracterul necesar al memoriei decurge din faptul cii ea este implicata in eomportamentul complex al vietii omului: cunoa~tere ~i invatare. desta~urandu-se. Eu-l. Ea permite desta~urarea proceselor psihice. respectiv omul retine ~i reactualizeaza numai 0 parte a informatiilor in functie de motivatia avutii. este aetiva. Henri Bergson. Ivan Mihailovici SECENOV (1829-1905) 7. memorarea poate fi: a. asocierea cu elemente din fondul experientei anterioare etc. Formele memoriirii: 1. Se preocupa de numeroase probleme ce privesc mai ales aspectele fiziologice ale functioniirii psihicului. . astfel incat devine mai productiva decat cea involuntara. De calitatea memorarii depind celelalte procese ale memoriei. Este implicata in toate formele de invatare ~i asigura identitatea Eu-lui.2 Procesele . fixarii ~i pastrarii urmelor influentelor exteme (exemplu: urmele lasate de 0 moneda pe 0 bucata de ceara). proces psihic complex. memo rare a poatefi: a. in toate fazele.imposibila. b. dupa studii in laboratoarele lui Johannes Muller. piistrez. Komu i kak razrabatyvat psikhologiyu (1873) etc. deoarece presupune intelegerea informatiilor memorate. pentru care nu am avea solutii de rezolvare. 5. eajoacii un rol important in achizitionarea . dobande~te continuitatea identitiitii in timp. de utilizarea unor procedee speciale de facilitare. 2. MEMORIA 7. de subordonare . Ea are un caracter multimediat. voluntara: este subordonata intentiei. practic. efectuatii in lipsa intelegerii. cu un caracter situational sau contextual. mi~cari ~ideprinderi. mijlocit ~i organizat logic ~i sistemic. a scopului. pastrez. Dupii prezenta intentiei. de asemanare . piistrarea ~ireactualizarea informatiilor se realizeaza tara ca noi sa intentioniim ~i sa ne propunem in mod special acest lucru. in sensul ca dispune de operatori proprii pentru prelucrari. beneficiind de rolul reglator al limbajului verbal.i caracterizarea memoriei Memoria este procesul psihic cognitiv superior informatiilor. propozitie).. M.unei bune piiqi din experienta de viatii.

este preponderent voluntara. fiecare dintre ele fiind la fel de necesare ~i utile. memoria semantici.b. de lunga durata care pastreaza informatiile un timp indelungat. active. • exista pastrare a informatiilor in forma exacta ~i pastrare a informatiilorintr-o forma modificata. se pot distinge: a. eronat sau fidel.sunt memo. Dupa modalitatea informaponala preferentiala. Recunoa~terea ~i reproducerea se asociaza notiunilor dinainte consolidate. intelegerea sensului a ceea ce avem de memorat Descoperirea ideilor esenpale Memorarea materialului generalizat Etapele memorarii logice Nu exista forme de memorare necesare. Dupa durata pastrarii. Intre formele memoriei nu exista o ruptura. Ea constituie premisa esentiala a con~tiintei continuitatii existentei noastre in timp. dar fiecare nu poate valorificarea informatiilor memorate ~ipastrate.logica.deci ~i reactualizarea . 3. D. 4. tactila etc. ajuta sa operam cu informatiile curente. mai productiva dedit cea mecanica ~i absolut necesara in procesul invatarii cognitive. ce cuprinde evenimente traite personal de subiect. care face posibila perceptia. memoria afectivii: material fumizat de emotii. 2. G. de experienta de viata a fiecaruia. convingeri.25-0. memoria episodica. redus. Dupa forma in care materialul memorat se stocheaza. uneori toata viata. in functie de conditiile concrete. bine organizat. selective ~iproduc modifican ale informatiilor. cat ~iinvoluntar. precum ~i de trasaturile psihofiziologice ale subiectului. memoria auditiva etc. sa dureze pana la 0. acestea fiind determinate de predispozitii innascute ale unor organe de simt. atat voluntar. avea mai mult de 5±1 elemente. economica. bazata pe intelegerea sensurilor ~1 a semnificatiilor materialului de memorat. ea are 0 importanta deosebita. necesar. de scurta durata care asigura stocarea informatiei pentru un timp scurt (15-20 secunde). Cu tot acest volum Se realizeaza prin recunoa~tere (in p-!ezfmta obiectului. localizabile in timp ~ispatiu. memoria procedurali: actiuni sau reguli de actiuni. a1catuita din idei. Nu exista forme de memorare productive ~i altele neproductive. simboluri. atitudini. intrucat excitatiaprovocatiiin organele senzoriale. inferente (argumente) etc. dar ~i de particularitatile de personalitate. operatii. ¥emoria de scurta durata este limitata $i in ceea ce prive~te volumul. asigurand continuitatea trecut-prezent-viitor.. stocajul senzorial. b. asigurand 0 conservare trainica a cuno~tintelor. de situatiile deosebite etc. daca se repeta de catre subiect. de conditiile in care a fost achizitionat. In cadrul memoriei de lunga durata. de fapt. Se presupune ca ea are 0 capacitate nelimitata ~ifixeaza tot ce ni se intampla.5 dintr-o secunda (aceasta persistenta face posibila distingerea unar excitanti care apar un timp. senzoriala (vizuala. pana a ajunge in centrii din cortex.in campulperceptiv). ea se mai nume~te ~i memorie de lucru sau Toate procesele memoriei . parcurge 0 serie de "statii" intermediare. inmmpinand deci rezistente. inutile. 3. ci 0 stransa interactiune (de exemplu. Continutul ei. memoria perceptiva: material concret fumizat de memoria vizuala. memorarea Forme ale memoriei mecanica constituie' punctul de plecare pentru memorarea logicii). Nornam considera ca ea dureaza de la 1-2 secunde la 8-10 minute. Pastrarea informatiilor corespunde activitatii de stocare a informatiilor memorate.ceeace face ca stimulareasa aiba 0 ineJ1ie. atat timp cat este prompt sau lent. pasiuni. daca au mintaUi a modelelor in vederea extragerii celui optim) cu incarcatura emotionala sau dacii au un inteles care se ajutorul limbajului.rie operaponala. deprinderi.).ea fiind. memoria este: 1.' Intrucat ne realizeaza.. sentimente.foartescurt. 7 . concepte. 2. auditiva. scheme. Trainicia pastrarii este dependenta de particularitatile materialului de memorat. ci forme de memorare inegal productive. Memoria de lunga durata pune in evidenta diferentele individuale in manifestarea memoriei (sub aspectul intiparirii ~ireactualizarii ~i sub aspectul organului de simt de care este legata in mod special). daca elementele sunt grupate. poate fi reactivat in functie de necesitatile subiectului. Reactualizarea informapilor presupune folosirea ~i putem retine 7 asemenea grupari. distingem: 1. presupune confruntarea ~i compararea de lunga durata. utile ~i altele nenecesare. Miller demonstrand existenta unei limite a memorarii de 7±2 elemente (litere sau figuri simple). Memoria senzoriala este numitii ~i memorie de foarte scurta durata (0-5secunde). deoarece din presupune indeosebi procese de perceptie) ~iprin reproducere memoria de scurta durata cuno~tintele trec in memoria (in absenta obiectului. memoria verbaHi: material abstract sub forma de concepte.

de a Ie modifica pe cele existente. Teoria uilirii motivate i~i are originea in conceptia lui 2. Tooria interferentei explica uitarea prin efectele negative pe care Ie au cuno~tintele lnvatate unele asupra altora: interferenta retIroactiva (cand informatia nou achizitionatii are influentii negativa asupra celei Jnvatate anterior) ~i interferenta proactiva (dind informapa anterior lnvatatii 0 influenteaza negativ pe cea noua). oboseala etc. eliminarea factorilor perturbatori etc. nume ~i semnificatia unor date personale. de aceea trebuie sa imbinam memorarea secventiala cu cea globala.realizarea rapida. detaliile.>tergerea urmelor asoclatIve. organizarea ~i omogenitatea materialului materialele organizate logic se retin mai u~or decat cele nestructurate. Fidelitatea reactualizarii .>i de a asigura echilibrarea sistemului cognitiv al individului:.32 7.4 Factorii care optimizeazi functionarea memoriei t Optimizarea memoriei poate fi conditionata de 0 serie de factori.>or decat cele care fac parte din mijloacele de realizare a acesteia. pe langa cunoa1.corectitudinea ~iprecizia cu care informatiile sunt redate. educate ~i pot contribui la optimizarea memoriei. sa organizam ~i sa sistematizam corect informatia ce urmeaza sa fie memorata (corelatii cu informatiile anterioare. prompta a recunoa~terii ~i reactualizarii informatiei necesare intr-o activitate. Thorndike). impresiile Tooria ~tergerii urmelor sustine ca anumite cuno~tinte se deterioreaza ~idispar din memorie ca urmare a trecerii timpului 1. scopul activitatii :viitoare.>i necesar. volumul materialului . b.>i unitar).3 Caliti. cre~terea interesului pentru informapile memo rate. o mare importanta are 1. starile emotionale negative. penibile. 2. g. G. baza fiziologica a uitiirii constii In diferitele forme ale inhibipei. cu atat efortul necesar pentru memo rare va fi mai mare. dar 1. locul pc care if ocupi materialul in cadrul activititii . Pentru adeppi reflexelor conditionate. e. interesele. precum: gradul de implicare a subiectului.. caz in care uitarea devine un factor perturbator al activitatii umane. precum: a. Volumul memoriei . gradul de noutate a materialului . atunci cand prin uitare se echilibreaza psihicul persoanei. precum: 1.. Promptitudinea reactuaUzirii . 3. 3. devalorizate. de efort voluntar adecvat.>i informatii esentiale. cu elemente similare se retin mai greu decat cele neomogene. motivapa.cu cat acesta este mai ridicat. natura materialului (concret-intuitiv sau verbalsimbolic) presupune ca memorarea trebuie sa inceapa cu materialul cel mai accesibil ~i treptat sa se extinda ~iasupra materialului mai dificil (verbal-abstract). Pentru a optimiza propria memorie. uitarea parpalli In care se trec sub pragul de activare anumite date. Factori obiectivi.inceputul 1. uitarea se manifesta in mai multe forme: 1. 7. insuficienta consoli dare in etapa memorarii.. uitiim 1. cu atat va contribui mai mult la perfectionarea schemelor logice interne ale memoriei (pentru a memora un material trebuie sa incercam sa-l reformulam astfel lncat~sa devina cat mai inteligibil).u~urinta memorarii. se identifica ideile principale. f. materialele omogene. de a Ie corela cu altele. stresul.simultan sau secvential. modul de prezentare . experientele penibile. inlocuirea unor numere cu cuvinte sau cu propozitii.>terea ~i valorificarea factorilor subiectivi ~i obiectivi. .>i srar1. uitarea situationali (lapsusuri.Ue/indicatorii memoriei CalWitile cele mai importante ale memoriei sunt: 1.>i ambianta in care se desIa~oara activitatea 1. L. trebuintele.>i negativ atunci cand se uita informatiile de care este nevoie. fixarea cu c1aritate a scopului memoriirii ~i crearea unor atitudini durabile etc. h. Uitarea este un fenomen psihic natural1. vorbim despre fenomenul uitarii. c. asociaponi~tii explica uitarea lipsa de interes. McGeoch explica uitarea prin concurenta reactiilor asemanatoare. uitarea totali cand cele memofate anterior sunt trecute complet sub pragul de activare.>i ca un fenomen pozitiv.daca volumul informatiilor este mare. cu economie de timp-efort ~i de repetitii. Sigmund Freud referitoare la faptul ca oamenii uita informatiile asociate cu evenimentele neplacute. Mobilitatea memoriei . 5. .informatiile engramate sunt cOJ:). a informatiilor. Aceste calitati ale memoriei pot fi identificate. 4. a neutiliziirii informapilor. construirea unor noi cuvinte cu cele date. pozipa materialului in structura seriei . Rapidltatea fixiirii .i uitare Atunci cand nu putem reproduce sau recunoa~te un text sau o situatie. este bine sa utilizam ~i procedee mnemotehnice speciale: procedeul asociatiilor intre cifre. Diferite teorii psihologice au propus explicatii diferite pentru fenomenul uitarii.materialul care reprezinta scopul activitatii este retinut mai U1. Factori subiectivi. 2. aspiratiile. se grupeaza informatiile in unitati cu sens ~i se alcatuie~te un plan coerent 1. Ca fenomen normal.>i negative care tind sa fie uitate mai repede decat cele placute. utile.cantitatea de material pe care 11 putem memora. stabilirea unor puncte de reper. Intre memorare ~i uitare existi relapi dinamice. care trebuie considerat 1. Daca uitam informatiile neesentiale. 6. gradul de organizare ~i de sistematizare a materialului . realizarea rapida a intiparirii. d. pastra ~ireactualiza. 7 7. de a Ie reorganiza.servate corect 0 lunga perioada de timp. fapt care impiedica procesul reproducerii. deoarece are menirea de a evita supraincarcarea "depozitului" memoriei 1. fiecare acponand asupra celeilalte. Psihanali~tii sustin ca la baza uitarii stau mecanismele refularii. denumiri etc. uitarea avand caracter selectiv. atunci putem spune ca uitarea are un rol pozitiv pentru activitatea umana. blocaje temporare). Din pacate.capacitatea de a acumula noi cuno~tinte. Triinicia pistririi . iar behaviori~tii sustin ca uitarea este urmarea inactivarii mecanismelor neurofiziologice puse In joc de lnvatare datoritii lipsei de exercipu (Ed. saniitatea. lumina. mobilierul. starea de oboseala. repetitia ~i stabilirea intelesului materialului de memorat etc.>itul unei serii se retin mai bine decat mij locul. atitudinile.r . necesare. suparatoare. Cauzele uilirii sunt numeroase: nesolicitarea indelungata dureroase. corespondenta calitativa dintre materialul memorat ~imaterialul reprodus (partial sau total).cu cat un material este mai familiar cu atat el se retine cu un efort mai mlc.>icare favorizeaza sau nu imbunatatirea performantelor memoriei: temperatura. A. prin 1. Astfel.5 Memorie .

actelor.. se confirma teza potrivit careia retinem numai 10%din ceea ce citim. Timp de 5 minute citi!i dintr-o carte. Pedagogie= ~tiintacare se ocupa cu sfudiulmetodelor de educatie ~i instruirea oamenilor. b. intampliiri etc. Descrie!i. adesea. Refulare = mecanism psihologic incon~tientde aparare a Eului prin care sentimentele. ideea conform careia formelememorarii se afla in stransa interactiune. curb a stabilizandu-se la valoarea 15-20% din materialul initial. ansamblul faptelor. devenita clasica. a reu§it sa stabileasca 0 curbii a uitarii. . Realiza!i un comentariu din punct de vedere psihologic pentru urmatorul text: "Astfel. Trecut = care· nu mai este actual. ~ 80 ~ 60 "" "" "Cl S Curba uitarii unor silabe fara sens (dupa H. in aproximativ IS randuri (±I). Verifica!i corectitudinea lor $i. 1. 1975. Formati grupe de 4 elevi sau lucrati pe perechi. se confirma teza potrivit careia re!inem numai 20% din ceea ce auzim. consecvent in studiul experimental al memoriei silabele Tara sens constituite dintr-o vocal a incadrata intre doua consoane. in mare masura.intre 5-20 minute. comparati numarul cuvintelor re!inute cu numarul cuvintelor citite. cu titlul . Psihologul german. 10.. capacita!ipsihice ~irolul memoriei in via!anoastra. "" % ]. cunoscut indeosebi pentru cercetarile sale de psihologie experimental a privind conditiile invatarii §i ale memorarii. caracteristicile esen!iale ale memoriei.alciituindun intreg organizat. Mnezic = referitorla memorie.in urmaunei decizii. Fundamenteaza practic metodele de investigare a memoriei. utilizand ca material experimental serii de silabe Tara sens. . 4.aimulte fenomene. H. Inchide!i cartea ~inota!i toate cuvintele pe care vi Ie amintiti. in cazul vostru. Sistem = ansamblu de elemente (materiale sau ideale) care sunt in interdependentii. In celebra sa lucrare Uber das Gedachtnis aparuta in 1885.J~. Argumenta!i.. FOlmulatieel putin 5 sfaturi care sa contribuie la combaterea uitarii. e~alonarea repetitiei este mai eficienta dedit repetitia comasata (intervalul optim este de cateva zeci de minute . Analiza!i influen!agandirii asupra imagina!iei~imemoriei.avfmddrept rezultatintarireasau slabirealor. procesele memoriei din a caror succesiune rezulta continuitatea ei. Semantic. in aproximativ jumatate de pagina. deoarece intervine oboseala). potrivit careia in primele 20 de ore se poate pierde 60-70% din volumul materialului memorat anterior. 7. faptul cii lui i se aplica un numar de cod temporal ne permite ca atunci cand il reactualizam sa ne rapOliam la el ca la ceva deja petrecut ~i sa-I plasam la locul corespunzator. Argumentati daca. 40 ~ 20 o . Cercetarile ulterioare au demonstrat ca in cazul materialului cu sens. suprapunere a doua sau mai multe unde coerente. d.. fie de 1-2 zile. inapoi pe scara timpului" (Mihai Golu. contributiile sale fiind reluate. expresiile pe care vi Ie aminti!i. particularitatile de varsta etc.33 consumul de droguri ~ide alcool. 211). 8. dupa care ritmul uitarii se reduce. infomla!ia despre caracteristicile ~iidentitatea lui se conserva. apoi. -a = care se ref6ra la sensurile cuvintelor.pana la anularea lor. Formula!i cel putin 5 sfaturi care sa contribuie la 0 memorare eficienta. ~PLICATII .100 "" . 9. Ebbinghaus) 7 . repetitia este mai eficienta atunci cand lectura se combina cu incercari de reproducere. Formati grupe de 4 elevi sau lucrati pe perechi. eviden!iati.p. in cazul vostru. chiar dacii dinamica lor se pastreaza. Principii de psihologie cibernetica. De ce se considera ca in absen!a memoriei via!a umana ~ivia!a in general sunt imposibile? 2. 3. Realiza!i un eseu. in teoriile contemporane ale invatarii. iar un numar prea mic de repetitii duce la subinvatare §i la iluzia invatarii). proceselor etc.. 5. Uitarea poate fi combiituta prin repetitii care trebuie sa respecte urmatoarele cerinte: a.iOO... Uitarea se produce instantaneu (se inregistreaza in ~ocurile traumatice ~i psihice) sau treptat (se desTa~oara pe fondul functionarii normale a creierului §i are 0 anumita dinamica).Memorie:ji uitare". de aproximativ 0 pagina. estimate ca fiind simple §i cuantificabile. propune §i utilizeaza (Despre memorie). M. Vo/untar = care seface con~tient. 6. Ebbinghaus. de~i evenimentul a trecut. incruci~area doua sau m.amintirile ~iimpulsurilenepHicutesau in dezacord Cll persoana socialii sufit mentinute in afara c I campului con~tiintei. Secenov potrivit careia: "memoria este 0 conditie fundamentala a vie!ii psihice". Verificati corectitudinea lor $i compara!i numarul de cuvinte citite cu numalUlde cuvinte retinute. Timp de 5 minute asculta!i ceea ce un coleg va citqte ~i.. apoi. 11.5 = -= . Argumentati daca. Pomind de la afirma!ia lui I. repetipa poate fi organizata diCerit prin reluarea materialului in intregime (metoda repetarii globale sau prin fragmentarea materialului in functie de volumul de memorat).. succint.. nota!i toate cuvintele.. ~ 1 9 24 48 144 ore Herman EBBINGHAUS (1'850-1909) Psiholog german.1I!iJ Interferenfa = intalnire.din timpul cares-a scurs. ratele de uitare sunt mai mici. rela!iile memoriei cu alte procese ~i . c. numarul de repetitii trebuie sa fie optim (un numar prea mare duce la suprainvatare ~i la aparitia fenomenului de saturatie. ramura a lingvisticii care se ocupii cu studierea sensurilor cuvintelor ~ia evolutieiacetor sensuri.

de operapi de analiza ~i sinteza care conduc la rezultate diferite din punct de vedere ealitativ ~ieantitativ. e. imaginatia este cu atat mai valoroasa cu cat rezultatele sale depa~esc experienta subiectului sau a societatii. iar imaginatia. 8. fiinte.). ciclopul. gandirea are un rol important. "lingu~itorului". neexistand 0 orientare precisa. acestea fiind operatii fundamentale ale gandirii. de situatii etc. radiocasetofonul etc.). combinarii ~irecombinarii experientei anterioare. reprezentari sau idei nu apar din nimic. Cele mai utilizate procedee imaginative sunt: Aglutinarea se produce atunci cand se creeaza 0 noua structurii prin combinarea unor elemente sau paqi apaqinand unor obiecte diferite (exemple: sfinxul. F. Gandirea ~i inteligenta coordoneaza productia imaginativii. a abstractizarilor ~i a generaliziirilor etc. Aceste imagini.. deoarece el permite evocarea selectiva a ideilor ~i a reprezentiirilor. se considera ca ~i celalalt obiect are acea insu~ire (exemplu: Ch. Dacii memoria are caracter reproductiv ~i este cu atat mai valoroasa cu cat reda mai fidel informatiile memorate. necesar ~i general in realitate sau ceea ce este logic posibil. viitorul. au aparut in antichitate ~i au continuat pana astiizi. element. intamplari pe care nu Ie-au perceput ~i nu Ie-au trait niciodata sau locuri indepartate pe care nu Ie-au vazut niciodata. la randul ei. ascultand expunerile profesorilor. obiectelor Omul. 0 insu~ire ~i pe baza rationamentului prin analogie. in copilarie. IMAGINATIA . fenomene existente in realitate. ins a. omul este capabil sa creeze imagini noi care nu reproduc obiecte.). Darwin a conceput selectia naturalii asemanand-o cu selectia artificiala practicata de seeole in agriculturii). a limbajului. pe aptitudinile ~i talentele pe care copilul ~i le-a dezvoltat in procesul activitatii de joc ~i de invatare. omul deta~andu-se de "aici ~i acum" pentru a explora posibilul. in plus. ~i'a In procesul imaginativ. Perceptiile ~i memoria sunt procese de reflectare a fenomenelor a~a cum exista ele in realitate. Empatia este "transpunerea imaginativa a cuiva in gandirea. Imaginatia are un· rol important in procesul de adaptare. tipul "avarului" (HagiTudose) etc. cu activitatile desIa~urate ~i cu intreaga personalitate. imaginatia exploreaza necunoscutul. pe euno~tintele anterioare. odatii cu dezvoltarea reprezentiirilor. iar mai tarziu in cadrul activitatilor productive desIa~urate. (R. fiind inclusa ca 0 veriga a creativitatii. Astfel. elevii i~i reprezinta fenomene. Setilii etc.2 Procedeele imagina~iei doua u~i etc. liliputanii din povestirile lui Swift etc. iar unul dintre obiecte are. centaurul. la identificarea modalitiitilor de rezolvare a problemelor. ele se bazeaza pe experienta anterioara. Analogia consta in compararea a doua serii de obiecte sau fenomene care au in comun anumite insu~iri. a gandirii etc. imaginatia a fost considerata atat "regina funetiilor psihice" (Baudelaire). Mai mult. Daca nu ar exista imaginatie. caracteristice unui grup de persoane. realizandu-se unitatea intre treeut.i caracterizarea imagina~ie~ activitatea de cunoa~tere sau de rezolvare a problemelor ar inainta pas cu pas. b. poate sa-~i reprezinte lucruri pe care nu le-a vazut niciodata. Psihologul Andrei Cosmovici considera ea imaginatia ~iereativitatea presupun trei insu~iri: a. originalitatea (raritatea statisticii a unui riispuns) este expresia noutatii. Imaginatia nu ar fi posibila in absenta limbajului. Imaginatia nu este un proces psihic innascut. prezent ~i viitor. Emotiile ~iatitudinile afective. Chiar daca primele discutii. ci ea apare ~i se dezvolta la copil in procesul activitiitii de joc ~i de invatare ~i sub influenta sistematica a adultului. trasiituri care sunt individualizate intr-un personaj: tipul "la~ului". gandirea poate stimula evocarea ideilor ~i a reprezentarilor. precum ~ipunerea lor in relatii complexe. Filosof olandez. Prin procedeu imaginativ intelegem 0 modalitate de operare mintala bazata pe 0 in~iruire de compuneri ~i reeompuneri. minimizand rolul imaginatiei ~ial cunoa~terii senzoriale.1 Definirea . automobilul cu .este esential. Prin intermediul limbajului. pe deprinderile deja formate. atunci cand un procedeu nu p'oate fi aplicat). Sinteza se produce in moduri diferite numite ~iprocedee ale imaginatiei. acest lucru fiind valabil pentru to ate domeniile cunoa~terii. Multipliearea ~i omisiunea constau in modificarea numarului de elemente ale unei structuri (exemple: Coloana Infinitului. Dacii gdndirea permite surprinderea a ceea ce . balaurul cu ~apte capete. principiu functional in situatii noi. Dymond). fluiditatea (posibilitatea de a ne imagina in timp scurt un numarmare de imagini. BARUCH SPINOZA (1632-1677) 8. insa imaginatia nu poate exista in absenta memonel.34 8. deoarece campul cunoa~terii umane se large~te foarte mult.). fapt ce ilustreaza legatura imaginatiei cu memoria. plasticitatea (u~urinta de a schimba modul de abordare a unei probleme. Principala sa opera este Etica. tipul "omului de prisos" (Oblomov). Imaginapa este procesul cognitiv superior de elaborare a unor idei sau proiecte noi pe baza selectarii. cat ~i "nebuna easei" (Spinoza) ~ipoate ca cel mai bine a surprins statutul imaginatiei Meyerson care 0 considera "regina ~i eenu~areasa psihologiei" . Imaginatia joacii un rol important in activitatea umana. participa activ. numai pe baza descrierii Iacute de alte persoane. terminata in 1675 ~i publicata postum. Tipizarea presupune extragerea trasiiturilor tipice. din povestirile lui Creangii. simtirea ~iactiunea altcuiva" . imaginatia devenind creatoare mai ales atunci dind utilizeaza euristica. Activitatea imaginativa se realizeaza prin intermediul analizei ~i sintezei. Amplifiearea ~i diminuarea constau in modificarea dimensiunilor unei structuri existente (exemple: personajele Fliimanzilii. Adaptarea este utiliziitii mai ales in arta ~itehnica ~iconsta in aplicarea unei idei. precum ~i motivele sunt conditii activatoare (sau inhibatoare) ale imaginatiei. posibilul. care a sustinut rolul gandirii in cunoa~tere.

exista forme imaginative pasive (vis ~i reverie) ~i forme imaginative active (imaginatie reproductiva. insa se considera ca. dupa cum in orice act de creatie este necesar sa reproducem idei. 0 astfel de proiectare poate avea functii de motivare importante. mai ales in ceea ce prive~te aqiunile de auto form are ~i autoeducare. El sustine ca visul este singura modalitate care ne permite sa ne exprimam. S. originalul). exista imaginatie in domeniul istoriei. daruitarea intervine foarte rapid (dupa 8 minute de la incetarea mi~carilor oculare. in actul imaginativ. uneori. la inceputul ~i la sfiir~itul noptii ~i constituie circa un sfert din timpul somnului nostru.000. putand fi id~tificate trei faze: pregatirea.35 8. A. La nivel superior. traducerea unei poezii dintr-o limbii straina presupune numeroase momente de creatie (traducerea depa~e~te.Este ingrozitor de greu sa-ti inchipui ceea ce se poate intampla cu toti oamenii care vor apare in aceasta lucrare atat de vasta. aceasta idee se regase~te in textele tibetane. numai 5-10% dintre subiecti i~i amintesc ce au visat). crearea operei ~idesavar~irea ei. absurda (romanele lui F. ea este specifica numai unui numar redus de oameni (talent. In scrisoarea sa catre Fet. iar produsele sale' sunt cu atat mai valoroase cu cat sunt mai diferite de ceea ce exista deja. reconstituirea modului in care se produce ploaia. Popular. caz in care individul se lasa antrenat intr-un flux de imagini ~i de idei care merg in directia dorintelor ~i a a~tepHirilor. ". In functie de mecanismele interne prin care se realizeaza. ea este numita vis are cu ochii dcschi~i.000. Adler respinge aceasta functie a visului. pot visa un ciiine care se dovede~te a fi du~manul meu. semnificatia putand sa fie individuala (In vis. Manuscrisul era plin cu insemnari ~i adaugiri. ci de a adauga ceva nou acesteia.. exista imaginatie involuntara (vis ~i reverie) ~i imaginatie voluntara (imaginatie reproductiva. literaturii etc.3 Formele imaginatiei Diversitatea ~i multitudinea problemelor cu care se confrunta omulin decursul evolutiei au dus la specializarea f0lTI!elor imaginatiei. 8 rezultatul unei inhibitii mai profunde a sferei motrieitalii fata de eea senzorio-motorie. deoarece Tolstoi spunea ca aurul se obtine numai printr-o cernere ~i spalare staruitoare. altii considera ca visul este Imagina!ia nu are ca specific 0 reproducere a realitatii. De~i are efecte relaxante. Spre deosebire de Freud. subliniind rolullui in organizarea conduitei viitoare. reveria prelungita este daunatoare personalitatii. sa-!i imaginezi milioane de combinari posibile. Imaginatia creatoare presupune elaborarea de reprezentari ~i de idei noi pe baza combinarii ~i recombinarii experientei anterioare. sustragandu-se gandirii logice. lntre imaginatia reproductiva §i eea ereatoare nu exista 0 gran ita rigida. Personalitatea subiectului este puternic implicata. pentru a alege din ele abia 1/1. Se ~tie ca Toistoi dupa ce i~i fixa planul lucrarii. Visul de perspectiva presupune proiectarea mintala a drumului propriu de dezvoltare conform disponibilitatilor personale ~i cerintelor societatii. Visul dureaza de la 10 la 15 minute. i~i aduna foarte mult material scris care era supus imediat prelucrarii.. intermediara intre gandirea in starea de veghe ~i vis. Visul devine "paznicul somnului". . Freud sustine ca visul este. deoarece imaginatia se desprinde de concret. Experimental. Reveria este definita de Norbert Sillamy drept stare de deta~are fata de realitate. In functie de domeniul in care se manifesta. Ma ocup cu acesta . la nivelul reveriei (vi sui dium) ~i la nivelul intentional (se concretizeaza sub forma imaginatiei reproductive.. realizarea unei dorinte. idei care nu au corespondent in experienta anterioara. Lev Tolstoi i~i caracterizeaza astfel munca sa creativa: . in esenta. Imaginatia reproductiva presupune obtinerea unor imagini noi care au corespondent in experienta anterioara (exemple: reconstituirea modului in care oamenii traiau in comuna primitiva. imaginatia se structureaza la nivelul oniric (se concretizeaza in vise). idei ~i senti mente inacceptabile. deci cu cat sunt mai originale. Jung a identificat in miturile unor popoare diferite simboluri pe care le-a numit "arhetipuri"). imagini sau reprezentari etc. X). intr-o masura mai mare sau mai mica loti oamenii sunt ereativi. psihologiei. creatoare ~ivis de perspectiva). Transcrisa a doua oara lucrarea avea aceea~i soarta. Astfel. Se considera ca visul are caracter simbolic. Kafka). visul producandu-se in sfera incon~tientului. unele capitole fiind transcrise de 10 ori. imaginatiei creatoare ~i a visului de perspectiva). s-a demonstrat ca visele coincid cu mi~carile oculare rapide ~i ca toti oamenii viseaza. Ea nu se confunda cu memoria implicata in cazul amintirilor care sunt rezultatul proceselor perceptive. aventura pe care 0 consideram reala sau ireala. geniu). Imaginatia creatoare este eea mai valoroasa forma a imaginafiei care sta la baza creatiei autentice. budiste ~i in scrierile Parintilor Bisericii. Produsul obtinut depa~e~te experienta individului ~i a societatii. creatoare ~ivis de perspectiva). Acest exemplu ne determina sa spun em ca activitatea creatoare presupune perseverenta. fraze intregi erau inlocuite. In vis nu sunt respeetate prineipiile giindirii logiee (pot sa fiu simultan in doua locuri. intr-o forma deghizata. el fiind rezultatul unei intregi stari de spirit a eelui care doarme. du~manul poate sa fie simbolizat printr-un ciiine sau printr-un ~arpe) sau general a (c. deoarece reprezinta 0 satisfacere fictiva a trebuintelor ~i se poate pierde contactul cu rea Iitate a (consumul de alcool ~i de droguri subrriineaza controlul voluntar al conduitei). in legatura cu interpretarea viselor s-au conturat trei pozitii: unii considera ca visul eonstituie 0 modalitate de eomunieare eu divinitatea. dinainte cunoscute. deoarece ne protejeaza de excitatiile ~i de tensiunile prea puternice. iar ultimii sustin ca vi sui poate avea diferite semnificatii. citirea unui roman ~i reprezentarea personajelor etc.). Intampla~ile din vis constituie 0 aventura la care participam intens afectiv. In funqie de prezenta intentionalitatii in actele imaginative. De exemplu. In functie de gradul de activism al persoanelor. Visul din timpul somnului este definit de Norbert Sillamy drept suita de imagini ~i de fenomene psihice care survin in timpul somnului.

cat mai multe propozitii cu conditia ca ele sa nu contina mai mult de 7 cuvinte. utiliziind cele invatate despre imaginatie ~ivis. De~i exista persoane care spun ca nu viseaza niciodata. ci modalitatea de exprimare a complexitatii trairilor afective. . ajungandu-se pana la nerespectarea principiilor gandirii (spre exemplu acela al identitatii. "lac". notati tot ceea ce va amintiti. poate ajunge chiar sa se ridice. informatii uitate sau ignorate in timpul zilei (pornind de la interventia acestora in timpul visului se ajunge la afirmarea unui 8 caracter adesea premonitoriu al acestuia) etc.tient = ansamblu de procese care aetioneazaasupra eonduitei. ). la trezire aceasta povestind ca 0 banda de hoti i-au patruns in casa. "piidure". 0 persoana cunoscuta .. dar simultan spectatori ai acelei actiuni. intens ~ipe care 0 consideram reala. Sentimentele se transforma. creionul cu gumii. 2. nearisirea camerei etc. simbolismul constituie nu 0 modalitate de mascare a pulsiunior. care nu pot fi transpuse notional. existand astfel posibilitatea ca anumite aspecte ale personalitatii noastre. constituind 0 experienta la care participam afectiv.incluziind ___ ~o reprezentar~ generalizatii a realitlitii ~Lo_mcercare_de ---- -. iar aceasta i-a obligat sa restituie banii punandu-i pe ciirbuni incin. In cadrul viselor predomina imaginile vizuale (aproximatlv 90%). inaccesibile in ordinea gandirii. anuntand survenirea unui aspect patologic. derulandu-se mai incet sau mai repede decatevenimentelereale. Mit = formaa culturiispiritualespecifieasocietiitii primitive. Considerati ca prin acest demers ati dobandit cuno~tinte noi despre propria voastra persoana? De ce? II _ ~PLICATII 1. Discutati cu un coleg interpretarea la care ati ajuns ~iincercati sa solutiQnati eventualele observatii formulate de acesta.cat ~ideteoria~tiintifidisau filosofidi. se incorporeaza in evenimente ~i in imagini simbolice. Comparati rezultatul eu eel obtinut de colegul de banca. construiti. premergi:itoare (adesea continuam a invata. termice sau olfactive. explicarea ei. nu-~i amintesc visele. Visele pregnante. sau ca un animal care apare in vis sa fie. In acest scop. dureaza intre 3 ~i 60 minute. !WJvISUL DIN TIMPUL SOMNULUI Visul din timpul somnului trebuie deosebit de imaginile hipnagogice (care apar in timpul adormirii) sau de imaginile hipnopompice (care apar la inceputul trezirii din somn). Imaginile din timpul visului se succed Intr-o stransa legi:itura. Totul devine intr-un fel posibil. definind acest procedeu ~i oferind alte trei exemplepentru fieeare procedeu. Creativitate = dispozitie de a crea care exista in starepotentiala la orice individ~ilatoate varstele. modificari ale ritmului respirator. fie ca avem calitatea de spectatori ~u de actori (in unele cazuri sunt traite simultan ambele roluri). ale expresiei faciale. in somn. absurda sau halucinatorie.inrudit cu visul ~ireveria. senzatii interne (foame. existand posibilitatea ca uneori sa fim in miezul actiunii. Visul. dar numai 20% sunt colorate. Comparat1imaginatia cu memoria ~ieu gandirea. ale batailor inimii. Visele apar in timpul somnului paradoxal ~i dureaza aproximativ 20-25% din timpul total al somnului. cateodata se pronunta cuvinte ~i chiar propozitii sau se produc mi~cari ale corpului. prin care subi(lctiineadaptati lumii in care traiesc creeaza 0 "lume paralela" in care problemele eu care se confrunta sunt rezolvate. sa se poata manifesta. Acest caracter de realitate este trait chiar atunci cand lumea unde se desta~oara apare ulterior ca ireala. Puneti in evidenta eventualele corelatii intre ceea ce ati visat ~i evenimentele traite in starea de veghe. dereglari functionale interne (acestea. in medie 20 minute. neverosimila. cu ajlltorullor. acestea fiind indispensabile unei existente normale. Cele mai evidente manifestari ale starii de vis sunt mi~carile oculare rapide. Analiza viselor serve~te in oricare situatie la 0 mai buna cunoa~tere a personalitatii in cauza. "lucru care devine manifest dupa cateva zile). pot fi acoperite de stimulii externi din timpul zilei. in cadrul unuiexperiment s-a apropiat de fruntea unei persoane care dormea un fier incins. Incon:.$i). Potrivit psihologilor cognitivi~ti. 4. caricatura. de fapt. Arhetip = termen preluat de C. putandu-se insa ajunge la a visa imbolnavirea. de fapt. ramane un domeniu deschis cunoa~terii ~tiintifice. Simbolurile prezente in cadrul viselor au primit ~i alte explicatii decat cea freudiana. sa mearga sau sa savar~easca anumite actiuni. dar deosebindu-seatiltde simbolulreligiossau artistic. Continutul visului poate fi influentat de factori precum: excitanti externi. impresii din perioada imediat. rar aparand cele tactile. dar au fost prin~i de politie. Pleeand de la urmatoarele cuvinte: "casa". G.cente pe care vi-l reamintiti. Analizati urmatoarele produse ale imaginatiei: Pantera Roz. Apar insa ~i mi~cari ale mainilor. lung de la SfiintulAugustin pentru a desemna imaginile arhaicecare constituieun fond comun al mtregiiumanitiiti. Comparati reprezentarea eu notiunea ~i eu imaginea tipiea (rezultat al tipizarii). ceea ce am studiat in timpul zilei sau reu~im identificarea unei solutii la 0 problema care ne-a preocupat). nu insa foarte puternici (spre exemplu. pe care ni Ie putem aminti. in cauza. 3. dar aceasta doar in masura in care nu se ramane la simplismul existentei unui cod al imaginilor care trebuie interpretate de fiecare data identic (in sensul unei carti precum Cheia viselor). in primul rand.). identificand procedeul prin care a fost obtinut. ca forma a imaginatiei. dar careseapiieQ_n~tiimei. Dege{ica. sete.. tara sa-~i aminteasca ceva dupa aceea (nu este totu~i clar daca persoana viseaza sau se afla intr-o stare de trezie patologica). Aplicape: Incercati sa analizati unul dintre vise Ie n. Imaginile auditive sunt prezente in 60% din cazuri. F antasmii = produs al imaginatiei.36 -. In cazul somnambulismului persoana. miniatura.

ceea ce este slab. cea de a treia deosebire decurge din existenta operatiilor de prelucrare a informatiilor ce se pot pune in evidentii in cazul reprezentiirii.. logica in .. rapiditate ~i observape (observatie). 3.--- completarea Cll anumite ---. ceea ce semnificii receptarea actiunii acestora... pot fi datorate mai multor cauze: aceasta inseamnii 0 denaturare a realitiitii... ceea ce poate conduce la modificari in schema structuralii a obiectului.aracteristicile memoriei prin care aceasta se dovede~te specific umanii... 3. . 5. caracteristice obiectelor ~i fatii de schema structuralii a obiectului fenomenelor.. poartii numele de . sinteza. analiza. Enumerati tipurile de reprezentiiri diferentiate in functie de evolutia ontogeneticii. Activitatea perceptivii intentionatii. abstractizarea........ -- sensibilitapi este yorba de actiunea legii adaptiirii analizatorilor sub actiunea repetatii a unor stimuli in sensul unei sensibilitiiti de obicei mai accentuate la actiunea acestora (capacitatea de discriminare se accentueaza).37 TIPURI DE ITEMI 2 Itemi semiobiectivi swlLoJ.... reflectare fidela a realitatii/nu este 0 reflectare fidela a realitapi primare... Perceppile .. altfel spus 0 modalitate de informapei dobiindire ~iprelucrarea informatiei.!I''-~~tr~: eIl~ti~~ompletc~resolicitii Transcrieti numarul subiectului ~i precizati termenulltermenii care lipsesc: 1.nu sunt singurele caracteristici strict umane.primele douii deosebiri se pot pune in evidentii pomind chiar de la definitia acestor procese psihice. aceasta inseamnii existenta unor operatii de perceput. I [It':l!illr.. . 4.. existente intre 5. are 0 mai mare libertate Reprezentareain miisura in care la nivelul reprezentiirii sunt reflectate triisiituri semnificative..... inteligibila.. Precizati cinci dintre operatiile fundamentale ale gandirii. cuvant.... man. .. comparare.. observape Receptorul- .cuvinte adecvate contextului dat.. orientatii spre un scop.perceptia in cali tate de proces psihic se constituie sub Perceptia se dovede~te a fi 0 formii superioarii senzoriale actiunea directii a stimulilor asupra analizatorilor..enuntul face referire chiar la definitia spiritului de observatie ca 0 activitate perceptivii de nivel superior pe de 0 parte aptitudine de a sesiza cu u~urintii.. .. formale mediul intern 6... Precizap raspunsul adecvat la urmatoarele Intrebari: 1. selectare ~i organizare a informatiei detinute pe nivel perceptiv.riispunsul corect poate numi oricare cinci operatii.-etG...... ... numiir...... nerelevant. pe de altii proces complex de extragere ~i prelucrare a parte fiind un proces cognitiv. 4..... sunt perceptii care denaturate mai este reflectatii adecvat.. 2. Adaptarea analizatorilor se referii la modificarea sub actiunea repetatii a unor stimuli. ci presupune mijlocirea limbajului . 7.. se define~te drept Spiritul de .. ceea ce a cunoa~terii ~i un face din ea un proces psihic de nivel senzorial.... in miisura in care presupune intelegerea celor memorate (decodificare semanticii) ~i nu are un caracter nemijlocit (astfel incat sii se limiteze la recunoa~tere)... ascuns.aceste douii caracteristici revin memoriei umane.. mecanica. perfectionatii panii la a deveni capacitate ce nu precizie. . Care este sursa stimulilor senzatiile interoceptive? care determinii imagine primarii/imagine secundara... Enumerati formele memonel constltmte functie de prezenta/implicarea gandirii. respectiv veriga aflatii sub actiunea directii a stimuli lor. - ---- : intrebari directe sau enunturi care solicitii un riispuns predefinit de tipul: expresie. inregistrandu-se diferente care deformeazii unele aspecte ale realitiitii..enuntul reprezintii chiar definitia observatiei... comparatia.... mediata ...... este componenta care transformii energia excitantilor exteriori in influx nervos. enuntul face referire la una dintre verigile functionale ale analizatorului sensibil.. imagine bogata In continut/imagine schematic a. 6... Precizati douii dintre s:. generalizarea etc.este yorba de acele perceptii la nivelul ciirora realitatea nu . Precizati trei deosebiri perceptie ~ireprezentare. mai pretinde un consum energetic ~i 0 derulare temporalii dar semnificativ pentru scopurile omului.-..... 2. spre diferentii de cea animaHi... conceptuale.

imagine~ mentala are un caracter secundar. deoarece imaginatia se desprinde de concret. c. Mentionati elementele definitorii ale imaginii propriireprezentarii. dac~ gimdirea permite surprinderea a ceea ce este esential. se poate aprecia c~ dezvoltarea imaginaliei este.: sunt compuse din mai multe subintrebiiri legate printr-un element com un. c. important in desIa~urarea activitatii intelectuale. intr-o anumitii miisurii. simultan fiind yorba ~i de caracterul sau relatiV fidel in raport cu realitatea perceputii. subiect (spre exemplu.reconstruclii operatorii". la identificarea modalitiitilor de' rezolvare a problemelor. imaginalia exploreazii necunoscutul. la' nivelul siiu relinandu-se triisiiturile esenliale. reconstituirea unui peisaj pe care nu am perceput in mod direct). Formele imaginatiei voluntare sunt: imaginalia reproductivii. ea presupunand obtinerea unor imagini noi care nu au corespondent direct in experienta anterioarii triiitii de. ci in baza percepliilor anterioare. Dupa cum sublinia J. Nu sJ caracterizeaza atunci prin bogalie precum imaginea perceptiva. ci semnalarea doar a e 1 e men tel 0 r (i d e i lor) de bazii. accesibila cotidian. ca instrumente deosebit de relevant~ pentru actvitatea mintalii. Ii 2. Gfmdirea ~i inteligenta coordoneazii productia imaginativa. Psihicul uman dispune de capacitatea de a evoca realitiiti ce nu mai sunt prezente. Ea nu se confunda cu memoriaJ implicatii in cazul amintirilor. la randul ei. Reprezentarea este procesul psihic cognitiv senzorial de reflectare mijlocita selectiva ~i schematica a proprietiililor concrete mai mult sau mai pulin semnificative ale obiectelor ~i ale fenomenelor date in ~xperienta perceptivii anterioarii subiectului. Explicati importanta imaginatiei pentru activitatea intelectuala. a. Cuprind un material/stimul in raport cu care se formuleazii anumite subintrebiiri. Descrieti una dintre formele imaginatiei voluntare. defiiiita ca procesul cognitiv superior de elaborare .figurativii (sunt procesJ psihice de nivel senzorial)~i operalional-intelectiv~ (constituirea reprezentiirilor presupune deja operatii precum analiza. pregiitind eel de-al doilea salt al activitiitii de cunoa~tere. reprezentarea nu este continuarea. Analizati succint legiitura existentii intre imaginatie ~ilimbaj. combiniirii ~i biectelor nu inrecombiniirii experientei anterioare. b. c. lmaginatia.1 activitatea de cunoa~tere sau de rezolvare a problemelor ar inainta pas cu pas. detine un rol deosebit de cearca epuizarea lor. iar imaginatia. Dezvoltandu-se pe baz percepliei. Datoritii acestor caracteristici ale sale se vorbe~te despre 0 dublii natura a reprezentiirilor: intuitiv. sinteza. Motivati de ce se considerii ca 'reprezentarea face trecerea la procesele cognitive superioare. saltul din planul imagisticului in planu! constructivitiilii conceptuale.. dupii care urmeazii altii serie de subintrebiiri. salt pe care il va realiza gandirea. dependenta de nivelullimbajului. abstractizarea etc.tratarea ~i creativii a omului. posibilul. participa activ. se poate vorbi de. planificarea activitiitii sau de previziuni asupra a ceea ce urmeaza sa se intample. lmaginalia reproductivii este forma imaginatiei voluntare. acesta fiind rezultatul proceselo~ perceptive. In bazd imaginatiei se pot formula ipoteze. in linie dreapta. d.). Precizati formele imaginatiei voluntare. a acesteia. viitorul. Imaginalia nu este posibilii in absenla limbajului. i . reprezentiirile sunt deja . Imaginatia. Reprezentarea este primul pas pe drumul desprinderii actului de cunoa~tere de concretul imediat ~i orientarea lui spre abstract ~i general. sunt implicate de imaginatie in toatd formele sale de manifestare: Tot limbajul este cel care permite gandirii stimularea evocarii ideilor ~i a rep:r:ezentarilor. b. neexistand 0 orientare precisii. a. Astfel. Mecanismele limbajului. Piaget.. sua unor idei sau proiecte noi pe baza selectiirii. imaginea caracteristicii fiind schematicii. c. ca proces de adaptare activii a. Definiti reprezentarea ca proces cognitiv senzorial. d. caracteristice. 1. Daca nu ar exista imaginatie. a. necesar ~i general in realitate sau ceea ce este logic posibil. precum ~ipunerea lor in relatii complexe. adicii dispune de capacitatea de reprezentare. imaginalia creatoare ~ivisul de perspectivii. Mai mult. b. deoarece el permite evocarea selectivii a ideilor ~i a reprezentiirilor. joacii un rol deosebit de important ~i in cadrul activitiitii intelectuale. b. ci este un nivel superior al activitalii cognitive. In miisura in care reprezentarea nu se constituie sub actiunea! directa a stimuli lor. se oferii date suplimentare.

( + ):.. [.1 9.'i L 4~ %W I I II .. 'I~ i riii . I'. '"'"'' r%··~ ··'t'L1lIIIllIi1iilii·· _ II )~ 7 '.. <::'Ift1 'i ~ ~ :.. ~ 10...i m..:n~~. .~ !t1 '''''1'.1 Definirea ~i caracterizarea-aJ:eJ.3 9.4 9.'~'I~.39 Conditii generale ale activitiiJii psihice umane 9..J .2 9.' ry.- ..3 Insu~irile ate~tiei ~i educarea lor Tipuri de itemi 3 P' '<~'~~~'.." . ~ ~ '~ ~ .. x.1tiei 10..~" .~%f*" . g'·I¥"'.5 Definirea ~i caracterizarea limbajului Verigile function~ ale limbajului Functiile limbajului Raporturile dintre limbaj ~i alte procese psihice Formele limbajului 10.~.~.~~. Limbajul 9..-....." '..~i. 1\..~ .' .~.. '.". ~~. . Atentia ..l .2 Formele atentiei 10.~~~·:U.

ceea ce ele exprima ~icomunica. de rezonanta ..presupune asociatii verbale de efect.corzile vocale fixate in laringe. Forma de baza.eel care produce ~itransmite mesajul. Limbajul este activitatea (sau funelia) de utilizare a limbii sau a altui sistem de semne-simbol in raporturile eu ceilalli oameni.latura semantica (de continut) exprima legatura dintre mesaj ~iobiectul despre care se informeaza. Mecanismele vorbirii includ trei categorii de componente: energetice .iile Iimbajului Limbajul indepline~te urmatoarele functii: 1. pauze. naturala'~i concreta a limbajului este vorbirea (Iimbajul oral). persuasiva sau de convingere .de substituire a unor obiecte. mergand pana la construetia artistica. mimica. semnalul . problema constituind-o. 9. Define~te limbajul ca funetie de exprimare ~i comunicare a gandirii prin utilizarea de semne care au aceea~i valoare pentru toti indivizii din cadrul unei specii. 2. apaetc. Ea este un sistem de semne ~i reguIi logico-gramaticale elaborat social-istoric. completitudine . expresiva sau afectiva . Comunicarea poate fi analizata in functie de trei indicatori: promptitudine . .veriga care mijloce~te ajungerea mesajului de la emitator la destinatar: aerul.un sistem de semne prin care se semnifica ceva.se refera la directionarea ~i fixarea activitatii de cunoa~tere. fen om ene. c. in acest caz. receptorul sau destinatarul . Acestor elemente Ii se adauga ~i auzul fonematic care asigura insu~irea limbii (prin imitatie) ~i realizeaza contro\ul ~i coordonarea pronuntarii cuvintelor. fonatoare . e. in general. fidelitate . b. in limitele unei arii determinate. Aici se regasesc ~i mecanismele de elaborare a gandirii. 6. termenii de comunicare. declan~eaza ~i se regleaza). ludica sau de joc . intre doua persoane. pantomimica. Limba este suportul ~i instrumentul comunicarii. uneori. cuprinde urm. Norbert SILLAMY 9. de comunicare .2 Verigile func'ionale ale Iimbajului In reaIizarea sa.rapiditatea emiterii sau a transmiterii mesajului. c. ritmul vorbirii.entitate fizica prin care se obiectiveaza mesajul: sunete. accente.1 Definirea .faciliteaza exteriorizarea ~i transmiterea ideilor sau trairilor subiective complexe 5.. care serve~te ca instrument de codificare ~i transmitere a informatiei in procesul real al comunicarii. canalul de comunicare . buzele. gestic a etc. dialecticii sau de formulare ~i rezolvare a contradictiilor sau a conflictelor problematice prezentarea de argumente pro ~i contra unei teze. ritrnica. In Iimbajul comun.mu~chiul limbii. Cea mai simpUi schema de comunicare. 4. cavitatea bucala ~inazala.~toarele elemente: a. receptarea ~i intelegerea limbajului oral sau scris.. in cadrul 7. relatii prin formule verbale sau alte semne. Veriga conexiunii inverse include: circuitul intre veriga de executie ~i cea de receptie. imbogatirea ~i clarificarea cuno~tintelor. Comunicarea este procesul de transmitere a informatiilor.enta lorin aparitie. Comunicarea poate fi apreciata ~i in functie de modul in care se realizeaza cele trei laturi ale informatiei ~ianume: a. latura pragmatica (utilitara) exprima legatura mesajului cu starile de necesitate ale destinatarului. stabilirea legaturilor dintre continutul mesajului cu motivele ~i cu activitatile desIa~urate.cel care receptioneaza mesajul. 8. periferic al vorbirii. LIMBAJUL 9.. lumini etc. limbii ~ilimbaj nu sunt precis determinati.3 Func. mult mai importante (dar mai putin cunoscute) fiind neuromecanismele centrale (centrii cerebrali din juiul scizurii lui Sylvius prin care vorbirea ~i scrierea se proiecteaza.i caracterizarea Iimbajului. limbajul presupune mai multe verigi functionale: Veriga de receptie include: receptarea-asimilarea structurilor obiective ale limbii. emitatorul.de conducere a conduitei altei persoane sau a propriului comportament.de inductie la 0 alta persoana a unor idei ~istari emotionale. 3.corectitudinea transmisiei mesajului. prin intonatie. d.aparatul respirator ~i sistemul muscular aferent acestuia. semne grafice. adica se receptioneaza sau se transmite un mesaj infonnational. permite explorarea ~i investigarea realitatii.consta in asigurarea transmiterii informatiei de la 0 persoana la alta. ca activitate. ciocniri de sensuri etc. Toate aceste elemente reprezinHi doar compartimentul executiv ~i receptiv. de cunoa~tere . corectarea erorilor de pronuntie sau de scriere. Veriga de executie include: elaborarea ~i stocarea schemelor mi~carilor articulatorii corespunziitoare sunetelor verbale ~i scrierii Iiterelor ~i operatiile de selectare ~i de actualizare a schemelor articulatorii ~igrafice. de reglare sau de determinare . faciliteaza ~i mediaza operatiile de abstractizare ~i generaIizare. b.40 9. codul. simbolicii de reprezentare .raportul dintre volumul informatiei emise ~ivolumul informatiei receptionate. Dintr-un astfel de context decurge concluzia ca ~i animalele au propriile mijloace de comunicare.latura cantitativa (statistico-matematica) este conditionata de numarul evenimentelor ~i de frec':.

mimica. in raport cu planul initial.care poate fi inteles numai daca te afli in situatia la care se refera interlocutorul. Limbajul scris permite 0 reflectare mai fidela a gandirii. timbrul vocii. in special. de la componenta intelectuala la cea caracterialti tudinala.limbajul contextual. eliminiim neclaritatile. elaborarea lui realizandu-se. Cu toate acestea. Semnificatiile unui cuvant sunt in functie de experienta individului. ~ . Cand se exprima in forma citirii cu voce tare. mai tarziu decat cel oral ~i aceasta numai printr-un proces organizat de invatare. forma ~i continutul acestei comunicari se pot modifica ~i pe parcurs. ele sunt corelate cu cele ale societiitii. el este primul :are se constituie ~iva sta la baza limbajului scris. vocabularul condensand experienta milenara a societatii. iar perceptiile ~i reprezenHirile. Limbajul are un rol important in formarea andirii ~i in procesul de socializare. tonatie. personalizate. ei inchipuindu-~i ca ceilalti "vad" ca ~i ei persoanele ~i imprejurarile vizate. Baza articulatorie la nivelul coardelor vocale se mentine. Limbajul intern este rezultatul integrarii ~i consolidarii schemelor verigii efectorii a limbajului extern. Jacobson prezenta curentilor de actiune in mu~chii aparatului fonator (in limbii ~i buze) in timpul cititului sau al socotitului in gand. cuvintele apar ca "vehiculatoare" de imagini ce vor fi supuse unor combinatii (imaginative). Se poate vorbi insa de un mono log interior care poarta caracteristicile unei conversatii cu sine insu~i. ne precizam noua in~ine intelesurile. ciici comunicand! incercand sa elucidam altora 0 notiune. deoarece presupune 0 elaborare mai atenta (introducerea unor teste verbale in apre~ierea inteligentei). complet ~i accesibil. dobandesc semnificatie. se constata ca nivelurile individuale de elaborare ~i functionare a limbajului scris sunt diferite de cele ale limbajului oral (procentul celor care ajung sa stapaneasca un limbaj scris superior dezvoltat este inferior celor care poseda un limbaj oral bine elaborat). ele directioneaza atentia ~i inlesnesc operatiile gfmdirii: analiza. cu gandirea. accentul. cuvintele nu spun nimic copilului. monologului in care subiectul vorbitor are rol numai de emitator.4 Raporturile dintre Iimbaj . notiuni. In combinatorica imaginativa. Fiind fata in fata.i alte procese psihice Limbajul se afla in stransa interdependenta cu celelalte fenomene ~i procese psihice. in functie de reactia interlocutorului cu care suntem intr-un permanent feedback. 9 . E intalnit in cazul copiilor mai mici de 6-7 ani. se realizeaza pe baza elementelor deja existente cu ajutorul limbajului. Insa~i vointa apare ca proces de autoreglaj erbal. prin "pronuntarea in minte" a unui cuvant. catharticii . Asociindu-Ie mereu cu acelea~i obiecte sau fiinte. Monologul oral absolut (in absenta oricarei persoane) constituie 0 raritate ~i depa~e~te normalul. personal. Dinamica formiirii ~i eonsolidarii limbajului intern 0 urmeaza pe cea a formarii ~i eonsolidarii sehemelor operatorii ale gandirii. in evolutia sa de la limbajul egocentric la limbajul socializat. . 2. Noul. Totodata. Maniera de a vorbi reflecta intregul profil al . incitand atat latura intelectuala. FormuHirile verbale sunt garantia memoriei de lunga durata. ceea ce oate conduce la eliminarea elementelor afective. Cu cat un cuvant se afla in relatie cu cat mai multe fapte. rsonalitatii. se pot distinge doua forme ale limbajului ~ianume: limbajul situativ . Ritmul curentilor s-a dovedit a fi acela~i ca ~i in timpu1cititului sau soeotitului eu glas tare. comparatia. scheme Ie articulatorii se consolideaza. cat ~ipe cea emotionala. mimica. b. Astfel. caci pentru a ne face intele~i trebuie sa eliminam ceea ce este prea individual.).41 unei dezbateri colective. fiecare termen devine un punct de fixare a semnificatiilor. individuale. cu atat ii este mai bogat intelesul. In ontogeneza. 9. dar ~i inimii. Limbajul scris apare ~i se dezvolta. intrucat propozitiile ~i denumirile sunt suficiente pentru imaginarea corecta a situatiilor ~ia evenimentelor avute in vedere. motiv pentru care monologul trebuie sa fie atent elaborat in functie de particularitatile auditoriului. Vorbirea ~i scrisul presupun deprinderi motorii complexe. feed-back-ul realizandu-se numai prin priviri. la inceput. ambele atingand nivelul optim la srar~itul varstei de 14-16ani. 9. limbajul scris trece in limbajul oral. Initial. Comunicarea mala se desra~oara totdeauna in situatii concrete ~ibeneficiaza de un ansamblu de mijloace de expresivitate (gestic a. prin verbalizare. afectiv.este accesibil rara a se recurge la date percepute. sunt simple sonoritiiti. alegereacuvintelor ~i modul "e frazare etc.se realizeaza prin modalitati specifice care tin cont de tipurile de personalitate implicate. Limbajul oral este modul natural ~i primordial de :ealizare a limbajului verbal. Fiind destinat unui receptor absent in momentul dat sau a unuia necunoscut. Treptat. dar. Progresul inviitiirii limbajului se realizeaza concomitent cu progresul gandirii. iar treptat. rezultatul onstructiei mentale. el fiind un fel de ax al sistemului psihic care face posibil fenomenul de con~tiinta . putandu-se activa rara a se mai pune in functiune mi~carile fonatorii. reprezentarile ~i gandirea. in ontogenezii. pana la automatizare. In 1932 s~auputut inregistra de catre E. exprimarea trebuind sa fie clara ~i precisa (un cuvant permite 0 precizie pe care imaginatia nu 0 poat~ furniza). limbajul oral imbraca forma: 1. relativ. . sinteza. Limbajul obligii la rationalizarea ~i socializarea gandirii. dar ~i 0 conduita atenta ~i volunfara. Iimbajul indepline~te un rol deosebit de important. In functie de modul in care este structurata reteaua de omunicare. El consta in ad res area unei persoane catre un auditoriu. prin manifestarea atentiei sau a nerabdarii. imagini. limbajul verbal se realizeaza in plan extern (vorbire cu voce tare). Monologul trebuie sa se adreseze mintii. Este mult mai pretentios din punct de vedere al regulilor comuniciirii optime. sa fie fluent ~i modulat in latura lui expresiva pentru a u~ura intelegerea ~i 90nvingerea auditoriului. are loc 0 vibratie adecvata a coardelor vocale. este calea principala prin care tezapoate fi elucidatii). limbajul scris trebuie sa fie: corect alcatuit structural-logic. explicit. dialogului in care rolurile de emitator ~i de receptor se schimbii succesiv. Astfel. ~i anume. de regulile gramaticale ~i logice. intelegerea cuvintelor contureaza c1ar imaginea perceptiva ~i antreneaza memoria semanticii. a capacitatilor intelectuale. verbalizarea permite definirea motivelor ~i departajarea dintre motive ~i scopuri. In caracterele scrisului (grafologia = studiu al scrisului) se exprima trasaturi importante de personalitate. de detensionare nervoasa. La nivelul sistemului psihic uman. In cazul dialogului.5 Formele Iimbajului Limbajul extern se realizeaza in doua variante: a. cu procesele intelectuale ~icu cele motorii. lent.

EI este prezent ~i in activitatea bJd]EVOL!lTIA LIMBAJULUI IN ONTOGENEZA TIMPURIE . apa etc. de§i este prezenta deformarea unor sunete sau a balbaielii (aces tea sunt considerate "deficiente'normale" la aeeasta varsta). cu sine §ipentru sine. in urma interiorizarii limbajului oral. Spre exemplu. Aplicatie: Incercati sa observati un copil intre 2 §i 6 ani §i sa puneti in evidenta nivelul de dobandire a structurilor lingvistice. Cercetarile efectuate de J. apare limbajul asonor. beneficiind de comprimare. inteligibila. perfectionarea limbajului extern limbajul intern debutul invatarii serisului §i cititului limbajul oral este perfeetionat.-- Varsta 2-3luni 61uni 8-91uni Etapa ganguritul lalatiunea debutul intelegerii Caracteristici se emit sunete izolate ea raspuns la unele situatii. Li~gvisticii . acestea se diminueaza (acest lueru s-a demonstrat prin cazurile de "copii-lup". euvantul-propozitie sunt folosite diferite cuvinte eu cuvinte inteles de propozitie (completate prin gesturi sau intonatie). ani . ontos "fiintii. precum: mama. 1964). masura eonstituirii sale. conducere dinlauntru ~i de de realizare (de sute de ori mai mare decaf cea a vorbirii). Comentati urmatorul fragment de text: "Copilul se apropie de limba materna ea de un lueru legat intim de relatiile stabilite intre el ~i eei din jurul sau. ~PLICATII 1. se invata progresiv citirea mesajelor scrise §i se dobandesc deprinderi de scriere.diaziilimb. pa. imbinat tot atat de strans eu nevoile ~i dorintele sale. iar cele din urma recesive.. . reprezentand suportul de eodifieare §i strueturare a eontinutului comunicare viselor. nivelul de maturizare atins de copilul de 1 an 11face disponibil pentru repetarea imitativa a unor cuvinte izolate. se emit §isunt repetate silabe preeum ma. el devine principalul instrument I . Lexie=' totalitateacuvintelordintr-o limba. propozitii complete se realizeaza 0 comunicare coerenta. dar este inca insuficient dezvoltat pentru dobandirea propozitiilor §i construirea de fraze. Dia/ectiea = in filosofia antica desemna arta de a discuta in contradictoriupentru a ajunge la adeviir.A2 I ~~ I • · '! I? i Limbajul intern devine suportul principal al activitatii mintale. Verigii = element de legaturii.. 2. primele sunt dominante. Toate acestea sustin teza generala ca in sistemul multiplelor interactiuni dintre structurile cognitive §i cele lingvistice. ~ Posedand de II i autonomie functionala. elementelemobile ale fetei. F onator = despre un organ (sauaparat) careproduce sunete.ilegileeidedezvolta. Ontogenezii = provine din grecescul on. limba devine 0 sursa de informatie ~ide . ' 3. proiectare. ~tiintacare studiaza dezvoltareaindividuala I a organismeior vegetale~i animale de la inceputul ~ipana la s~itul existentei lor. mai apoi. limbajul intern indepline§te funcpi de anticipare. revelatii diferite ~imult mai vaste dedit eele pe care Ie datoreaza experientei sale eu luerurile" (Henri Wallon. formate din cateva cuvinte. Spre exemplu. papa. se executa ordine simple. eu deformari fonetiee. mai ales la nivel cerebral. existenta" ~i logos "studiu". IJI . care nu au mai putut dobandi limbajul peste 0 anumita varsta). ba etc.~tiintacaresu. propozitii incomplete sunt construite propozitii rudimentare. 1/ Mimicii = ansamblul modificiirilor expresive la care participa'i ii!ii. Formati grupe de 4 elevi sau luerati pe perechi ~i.UTel" ConYiiinlii - ~ - = cuno~tere imediatape care fiecare dintre noi 0 are despre existenta sa. 11 face disponibil pentru anumite achizitii lingvistice §i indisponibil pentru altele. rara respectarea regulilor gramaticale. cu noi in~ine. Cuvinte 9 I 4 ani 5-6 ani 6-7 ani · 1:1 Cercetarile actuale in privinta limbajului insista pe 0 conceptie interactionista in dobandirea aeestuia. conservare sunt net superioare eelor care nu au reu§it inca acest lucru. ~ I · lO-12luni l81uni 2 ani 3 ani primele cuvinte se emit. Pe oniricii. dad disponibilitatile nu sunt fructificate la timp. Dependenta structurilor lingvistice de cele cognitive este mult mai evidenta in ordine sintactica decat lexicala. apoi. Editura Stiintifiea. concizie ~i viteza mare coordonare a limbajului oral ~i a scrierii. analizati interdependenta dintre limbaj ~igandire. Argumentati ea in absenta limbajului viata umana ar fi imposibila. despre actele sale ~i despre lumea exterioarii. la.e. ceea ce semnifiea debutul intelegerii limbajului. 4.• . . Ideea centrali a acestei c~nceptii este aceea de disponibilitate. ceejl ee inseamna ea maturizarea biologiea a copilului. experimentele au aratat ca performantele obtinute de copiii care au dobandit notiunea de 2500 2000 ~f :1 Ri t m u Ide dobandire a 1500 limbajului in primii 6 ani 1000 de viata 500 100 1 II I 2 :3 4 I ~ I (. Analizati rolullimbajului in proeesele cognitive senzoriale. Totodata. Este yorba in general de strueturi cognitive care faciliteaza dobandirea structurilor lingvistice.. De la act la gandire. Disponibilitatile biologice nu sunt singurul factor de eonditionare in privinta dobandirii limbajului. Piaget §i de cei care i-au continuat lucrarile au aratat ca dezvoltarea structurilor lingvistice are ca premisa necesara §i structurile senzorio-motorii.

Acestea ajung direct la cortex. atentie jocalizatii.Atentia voluntarii este forma superioara a atentiei care este declan$atii intentionat. filtrare ~i facilitare a proceselor psihofiziologice corticale care stau la baza unor mecanisme ale proceselor psihice. Atentia se poate ~xterioriza in mimicii. revine mecanismelor verbale prin care . acest fenomen fiind denumit cu termenul deatentie. avand functii de activare. Impulsurile nervoase ajung la cortexpe doua trasee: 1. Atentia este fenomenul psihic de orientare selectiva ~i de concentrare a energiei psihonervoase. insa omul nu-i reflecta pe toti in aceea~i masura. Detine unrol important in comutarea ~imobilitatea atentiei.) ~i de stimuli interni (interesul pentru activitate. Dupa mec!lnismul ~i dezvoltarea sa. Intre stiirile reale de atentie ~istiirile de neatentie. Din punct de vedere psihologic. Ea este superioarii atentiei involuntare. daca profesorul ii spune unui elev ca este neatent. traseu comun oriciirei modalitiiti senzoriale. bulb.Atentia involuntara este neintentionata. De$i este importanta ~iare avantajul ca nu genereaza obos. ne reamintim ca ceea ce ne intereseazii devine obiectul central al perceptiei.ealii. fapt ce determina neconcordanta intre forma extema a atentiei $i starea ei reala.i caracterizarea atentiei Asupra omului actioneaza 0 multitudine de stimuli. echivalenta cu stimularea senzoriala. decurge rolul important pe care iljoaca atentia in cadrul activitiitilordes!a~urate. care consta in caile neuronale aferente proprii fiecarui analizator. contrastul dintre stimuli.e ia decizia de a fi atent. intre operatiile inteligentei ~i hiar printre functiile generale ale con~tiintei. Fenomenul acesta nu are un continut informational eeific ~iniei un produs propriu. actualizarea unor motive ~itrairi afective etc. in vederea desfa~urarii optime a activitatilor psihice. Concentrarea entiei se manifesta printr-o orientare inai stabila a activitatii sihice. atentia involuntara este cu totul insuficienta pentru des!a$urarea optima a unei activitiiti. din indicii comportamentali: fixarea privirii asupra persoanei sau asupra obiectului vizat. atentia prezinta urmatoarele forme: . se realizeazii cu efort voluntar $i este autoreglata con$tient.).10. Sistemul reticulat se compune din doua structuri morfofunctionale unitare: 1. 2. printr-o cre~tere a activitatii psihice in raport cu obiectul aflat in "campul atentiei" care este reflectat clar ~i precIs. Perfectionarea mecanismelor atentiei face ca aceasta sa se instaleze u~or. evidentierea semnificatiei activitiitii ~i a consecintelor pozitive ale indeplinirii ei $i a . iar toate acestea pot fi considerate ca "aptitudine de a fi atent". scaderea frecventei ~espiratiiloretc. stabilirea cat mai clara a scopului ~i interesul pentru respectiva activitate. deoarece orientarea atentit(i spre anumiti stimuli depinde ~i de dispozitia fiecarei persoane. iar alte obiecte trec neobservate. Atentia se refera la concentrarea ~i focalizarea efortului mental ce genereaza selectivitf-tea reflectarii. atitudine pregiititoare. precis. Daca revenim la legea selectivitiitii perceptive. imobilitatea sau tacerea. cat ~i a unui impuls nespecific spre formatiunea reticulatii.--------. cu rol in.2 Formele atentiei . fapt pentru care atentia este inclusa intre functiile vointei. bazata pe :eflexul de orientare declan~at spontan. mobilitatea stimulului. Sistem limbic Sistemul reticulat (schema sistemului activator) 0. neputand sa rezolve sarcinile solicitate. Cand incercati sa va reamintiti legea select~vitatii perceptive. deoarece unele obiecte sunt reflectate clar. 2. atentiaeste resimtita ca 0 stare de cordare ce se observa din manifestarile. ocolind sistemul reticulat. dar apoi dirijat voluntar. Orice stimulare senzorialii are insii ca efect atat transmiterea unui influx nervos specific (senzorial). dintre care cele mai importante sunt: I. Daca se vorbe~te despre neatentia unei persoane. psihologii considera ca exista stari aparente ale lor. Clasificarea formelor atentiei se poate realiza potrivit mai multor criterii. localizat in trunchiul cerebral. 10 . prin mecanismele sale de producere ~i prin efectele ei in activitatea omului. in mi~ciiriin raport de obiectul atentiei. nu inseamna ca aceasta este total neatenta. acest lucru se intampla numai pentru simplul fapt ca elevul i$i orienteaza atentia in alta directie decat cea solicitata de catre profesor. Un rol important. declan~atade stimuli externi (intensitatea deosebita a unui stimul. Astfel.---------- cerebrale din zona de proiectie corticala a analizatorilor. prinintermediul cuvantului. . se stimuleaza $ise focalizeaza atentia. De aici.. Ea reprezinta un reflex de orientare. in plan subiectiv. Atentia se ~odelul fiziologic al atentiei Premisa neurofiziologicii generala a atentiei este starea de veghe care este asigurata prin influenta activatoare primara difuza exercitata de sistemul reticulat asupra scoartei cerebrale. partial. 2. nefiind provocata de orice modificare a mediului. mi~carea stimulilor etc. sa fie eficienta. Sistemul reticulat difuz de proiectie din diencefal.1 Definirea . noutatea lui. 10. formatiunea reticulata mezencefalica detine rolul principal in declan~area ~i mentinerea atentiei. cu un efect de scurta durata. ceilalti stimuli treciind pe plan secundar ~i devin fondul perceptiei. Atentia voluntara este favorizata de respectarea unor conditii: 1. va concentrati activitatea psihica numai asupra acestor informatii care trebuie extrase din fondul memoriei potentiale. Sistemul reticulat activator ascendent. protuberanta ~i mezencefal.Tra~espeeific.-. Sistemul reticulat actioneaza de la nivelul trunchiului cerebral ~i diencefalului.activarea difuza a scoartei desfii~oarii in mai multe etape: orientarea neselectivii a!jteptare. Traseul specific. aparitia sau disparitia sa brusca. ci doar ciipersoana nu este atenta la obiectul impus de 0 anumita situatie.. ATENTIA . spontana. in declan$area ei. la inceput. altele vag.

Poate fi favorizat de organizarea in structuri cu sens a elementelor. doar. Volumul atentiei este cantitatea de elemente care pot fi cuprinse simultan.). a§teptare. Cunoa~terea lor este necesara in procesul de educatie. fapt nu este imposibil datonta automatizarii unor activitati. raurirea..la w s~ ec Iva a nament al subieca ten tIel seamana cu un tul' t . Ele sunt dependente de insu~iri ale sistemului nervos.obligatoriu pauza. cu ace]a~i grad de claritate. ' Distributivitatea atentiei presupune' desIa~urarea concomitenta a mai multor activitati.. ~tiut fiind faptul ca prin natura circuitelor nervoase. inhibarea celorlalte. un focar de excitatie intensa ~i zonele apropiate inhibate. perturbatori etc. Aceasta calitate este ceruta mai ale s de act i v ita tile complexe. de antrenamentul ~iinteresele subiectului etc. psihologul francez Polant a demonstrat ca po~te s~ citeasca 0 poezie ~i sa scne. cu conditia ca unele dintre ele sa aiM componente automatizate. •• fi ru sarcma prolector -. frecventa la pre~colari ~i la ~colarii mici. experienta profesionala. a planului de actiune etc. Atenp. lavora lee ucru.irile atentiei . aceste blocaje apar la 8-10 secunde). a expunerii lacute de catre profesor. In activitatile pe care Ie desla~uram. analiza prealabila a planului activitatii pentru stabilirea etapelor ~i a momentelor mai dificile. unor mterne.. a obiectelor din mediul inconjurator. deoarece se realizeaza cu un consum mare de energie psihonervoasa. Opusul ei este distragerea atentiei de la obiectul sau activitatea semnificativa la un moment dat. De aceea. Se vorbe~te chiar despre existenta unor tipuri umane: distratul ~iconcentratul. A ' ~ • w . actiuni. care reclama 0 atentie deosebita. iar dupa momente de intens efort intelectual trebuie sa 10. a unei sarcini ~i neglijarea. ung . 3. La randul lor. acest. eSla~ura a. Dupa directia principala de orientare a atenp. insu~irile acesteia se dobandesc prin utilizarea atentiei timp indelungat. Dupa felul in care se fixeaza. in campul atentiei. considerandu-se ca volumul mediu al atentiei este de 5-7 elemente. comutativitatea) presupune deplasarea ~i reorientarea intentionata a atentiei de la un' obiect la altul in functie de cerintele activitatii ~i de intervale1e de timp cerute de desla~urarea ei (pentru un pilot de supersonic. Stabilitatea aten. ea trecand din stadiul de atentie voluntara la cel de atentie postvoluntara (forma cea mai eficienta a atentei). interesul. Opusul ei este instabilitatea. iar lipsa lor constituie insu~iri. . la reducerea treptata a efortului pentru concentrare ~istabilitate. domina una sau alta. • e l' Immarea sau d'Imlmtunecata. antrenamentul special. de motivatia pentru activitatea desla~urata etc. Calitatile atentiei se pot forma ~i perfe'ctiona prin antrenament.!!IJat Ie asupra d Ul -""pen t~ I . voluntare ~i postvoluntare. 0 idee. necoh~tJenta' f t '1 (C G J ) nuarea ac on or . Ie asupra ce el 5 rea I Izarea .. t' I 4. con§ lintel. 0 . Ea depinde de importanta ~i de interesul pentru activitatea desla~urata. la persoanele obosite sau bolnave. Concentrarea ateiltiei presupune delimitarea intre 0 dominant a. ele nu pot fi disociate. amintiri). imbunatatirea rezultatelor activitatii personale. spontan sau dirijat. '? F f A • •• urmeze.a interna §i cea extern a sunt complementare. fi I . Este conditionata de complexitatea stimufului. a gesturilor noastre etc.. " II. de natura sarcinii. s!mul~an. in plan mintal. incordare.• umll externe. alta poezie sau putea sa recIte versuri ~i sa scrie inmultiri complicate. mobilitatea atentiei trebuie sa fie de 1/6 di~tJ·-o secunda).consecintelor negative ale nerealizarii ei. atentia voluntara poate fi: contemplatie. unor contramdlcatle. .). prin exercitii. Mobilitatea atentiei se realizeaza in intervale de timp care variaza de la 0 persoana la alta: subiectii la care aceste intervale sunt mai mici au 0 atentie mobila ceilalti au ~ atenti~ rigida. atentia voluntara poate fi senzoriala (se refera la obiecte sau insu~iri care intra in sfera de actiune a simturilor) sau intelectuala(se refera la idei. Presupune fix area asupra unui obiect. Dupa obiectele la care se refera. • ' eli. Mobilitatea atentiei (flexibilitatea. In 1887. §I e 0 a oua zona.i educarea lor insu~irile atentieisunt fonnate in ontogeneza. Napoleon BONAPARTE (1769-1821) Se spune ca Napoleon putea sa efectueze ~apte activitati deodata. aceste forme ale atentiei pot fi involuntare. in orientarea ~i selectia profesionala sau in. Chiar daca este greu de verificat acest lucru. duce inevitabilla obosealii. trasaturile de caracter ale subiectului etc. de varsta.ei exista: Atentia extern a: obiectul atentiei este exterior noua (unnarirea evenimentelor exterioare. gradul de antreunc. in fiecare minut pot sa intervina trei scurte blocaje ale atentiei (daca stimulul este simplu sau neinteresant. mgusteaza campu atentiel ~l 6 It'd 1 d . . Oricat ar fi de bine organizata. conul lummos are 0 • w w con d't" 1 11 am b'len t a 1 e dlafragma care mare§te sau ~ 'b'l d 1 A ~ A I .3 insu.iei presupune mentinerea neintrerupta a orienHirii atentiei asupra aceluia~i obiect sau activitati timp indelungat.. de structurarea optima a activitatii. analizarea propriilor sentimente. Atentia postvoluntarii reprezinta un nivel superior de manifestare a atentiei care rezuWi din utilizarea repetata a atentiei voluntare care se transforma in deprinderea de a fi atent. Sunt unele profesii care cer dezvoltarea deose~it~ a. ~ w • a emarea penoa e or este mconJurat weo pnma•• zona d e ac t"t IVI a t e cu ce 1e de penumbra. astfel incat ele se pot desla~ura laTa control con~tient permanent. admirarea colegilor sau chiar a mi~carilor. intr-un moment sau altul. odihna. preocupare. Atentia se mentine la nivel optim prin autoreglaj intern. W . 7 . atentia voluntara prelungita 0 perioada prea mare de timp.. sornnul etc. trebuie rationalizat timpul de lucru. penfena d d'h~' tOO d d w e 0 I na. ele pot facilita desla~urarea atentiei atat de necesara in adaptarea la ambianta ~i in desla~urarea cu succes a unei activitati. de antrenamentul special la factori perturbatori etc. trebuie sa tindem sa ajungem la 0 atenpe postvoluntarii. Odata dobandite. deoarece exersarea mai indelungata intr-un anumit domeniu de activitate duce la automatizare.. fiind considerate la nivelul personalitatii aptitudini. (0 Atentia intern a: obiectul este interior amintire.

. ceea ce ar putea prelungi discutia asupra atentiei dincolo de stricta stare de veghe. sunt foarte raspandite jocurile de acest fel: doi sau mai multi concurenti observa concomitent. ci la. ci doar de un monoideism relativ. Stari similare sunt obtinute prin tehnicile yoga.). prezenta la toate animalele superioare. tara Insa a imobilitatea psihica ~ichiarvitala sa fie insotite de trairi iI' ~. precum oricare alt proces sau fenomen psihic.cautand sa enumere cat mai multe amanunte. in aproximativ 0 jumatate de pagina. dar se va trezi cu rapiditate atunci cand copilul sau Incepe sa scanceasca). 5) trairea Inca instabila a extazului. formatiune anatomidi nervoasa cenu~i€ care constifuie 0 parte a encefalului ~i care este situata la baz~ creierului. tara Insa sa se piarda con~tiinta. de 0 epuizare a aten{iei. fenomen sau idee. avand rol principal in integrarea excitapilor senzitiveijisenzorialecare merg la scoarta cerebrala. Continua desigur activitatea organelor interne ~i chiar In creier continua sa existe zone active prin care se mai pastreaza un contact cu realitatea de 0 intensitate foarte slaM. vorbindu-se chiar de zile sau de. Sranta Tereza.5xe. este de amintit in primul rand hipertrofia atentiei. N eputinta de concentrare este regasita ~i In cazurile de infirmitate congenitala: imbecilii (persoanele cu un intelect care nu il car. Un alt caz tipic pentru hipertrofie sunt ideile fIXe (spre exemplu unele persoane simt mereu nevoia sa numere orice sau sa urmareasca statornic un anumit fenomeri. emotii. Formati grope de cate 5 elevi ~iincercati sapuneti in practica acestjoc. Fenomenul apare In ipohondrie teama exagerata ~i obsesiva fata de boli) care conduce la 0 continua concentrare a atentiei asupra inimii. dar din aceasta cauza neatente la ceea ce se intampla Injurullor). de ce atentia voluntara este considerata esentiala pentru desfii~urarea activitatii. !!m!Ji = dispozipe innascutii ~i dobanditii de a efectua diferite Diencefal = segmental creierului situat . misticul traind aparenta unei durate temporale mulv mai mari). ci de acela al patologicului. 4) aparitia brusca a unei inalte stari de ontemplare a adevarului. insotita de suspendarea sensibilitatii ~i functiilor motrice. Aptiiudine sarcini. survenind In cele din urma. Comutativitate = proprietate a unei relatii sau operatii de a fi independentade ordinea elementelorpe care Iecontine. Atrofie= (In context) reducerea volumului sau intensitatii in mod anormal. contopirea cu divinitatea. a precizat urmatoarele etape pentru a ajunge la e. gesturi. Spre deosebire del extaz. QL 10 - . Atentia. ca urme ale cuielorrastignirii). unul dintre cei mai mari mistici din toate rimpurile. la fel cum ~i anumite emo{ii pot deveni obsesive . care au Insa rolul de a determina trezirea atunci cand conditiile exterioare 0 impun. 0 succesiune haotica de cuvinte ~i silabe. povestesc unui arbitru ce au viizut. Starile patologice pot fi Insotite ~i de fenomenul contrar hipertrofiei atentiei. la supraevaluarea unor senzatii altfel minore. se poate sustine ca atentia in calitate de manifestare a con~tiintei se realizeaza fluctuant. la limita normalului pot fi amintiti disipa{ii (persoane incapabile de 0 atentie mai indelungata: copiii mici ~i unii adulti. nevralgii. In absenta oricarei concentrari a con~tiintei. iutr-un interval foarte scurt. Hipertrofie = marimeavolumului sau intensitiitiiInmod anormal. de imposibilitatea de fix are in cazurile de oboseala extrema sau la Inceputul somnului. in general fiecare mistic afirmandu-~i 0 cale proprie): 1) rugaciunea cu voce tare. ale atentiei. 2. insomnii etc. care nu se pot concentra asupra situatiilor ce nu Ii intereseaza) ~i distra{ii (persoane foarte preocupate de 0 problema. In cazul anumitor isterici care se considera Iisus Cristos. 0 ctivitate intelectuala extrema. In ceea ce prive~te cazurile strict patologice. ?bsesiile ~u ~?ar desigu~ la oricine. Poate fi yorba. identificand semnificatii In aparitia sau absenta celor ce II preocupa). desigur nu de 0 maniera patologica. Totu~i. 0 mama obosita va adormi chiar in conditii care nu sunt prielnice unei astfel de situatii . existand 0 oscilatie a gandirii Injurul acelui obiect. apoi. stomacului etc. 1) rugaciunea in gand. persoane cu anumlte constItutn nevropatIce se plang aproape 'anxietatea. De~i nu sunt valorizate negativ. ochii se Inchid. Argumentati. frica de spatii deschise care sau inchise etc. Atentia este un aspect formal suprapus un or con{inuturi variate. concomitenta cu 0 rupere a contactului cu realitatea. diferit de la 0 persoana la alta. a carui durata este deosebit de scurta (din punct de vederel exterior. Lipsa atentiei este traita de altfel de fiecare dintre noi. cunoa~te situatii care nu mai tin de domeniul normalului.' . Maniacul.xtaz (este yorba de cazul sau particular.plicatie: Realizati un eseu prin care saprezentati una dintre formelepatologice PLICATII 3. persoane afective ~i uestapanite.. simturile ~i facultatile psihice par a ramane In afara. un obiect oarecare ~i. 3) trecerea de la nivelul discursului 'la acela al intuitiei. de asemenea. ci mai curand (cel putin in anumite contexte) pozitiv. care cunoa~te numeroase manifestari. cuvantul ~i respiratia sunt suspendate. afective (sunt fenomene de autohipnoza). un tip de obiect etc. de surescitare extrema. ". cel al copiilor de 5-6 ani) ~i idio{ii (persoane Lasand de 0 parte forme Ie extreme ale patologiei atentiei. lnterpretarea din punct de vedere strict psihQlogic a acestui tip de traire permite sa se vorbeasca de un monoideism absolut ontopit cu 0 traire afectiva foarte intensa. respectiv fixarea pe un singur obiect. Este yorba de starea de somn (unde intervine ~i lipsa de con~tiinta). 0 "moarte aparenta". in accesele de excitatie. Chiar mai mult. de aceea. Sistem talamic =. a~a incat este dificil de precizat situatiile in care intervin alterari ale sale.Intre trunchiulcerebral ~i substanta alba a encefalului (parte a sistemului nervos' central). tara Insa sa poata fi yorba de un monoideism absolut.40 ~PATOLOGIAATENTIEI . respectiv atrofia atentiei. starile de concentrare obtinute prin tehnicile yoga pot fi prelungite mai multe ore. . Se pare ca 0 concentrare puternica a: atentiei asupra unei portiuni a corpului sau a activitatii unui' organ poate determina efecte fiziologice (spre exemplu.zgomot puternic -. ldeile permanent de dureri de cap. In mod violent pentru 5inta fin ita a misticului. aceste puncte de veghe pot avea un caracter selectiv (spre exemplu. stari de hipertrofie a atentiei se regasesc ~i in extaz sau tehnicile de yoga. Ie apar pe palme pete ro~ii. 6) stabilizarea extazului: corpul devine rece. ca stare de inactivitate. In starea de betie etc.e nu s~ pot auto~ervi ~inu pot vorbi) reu~esc cu foarte mare rantate sa fie depa~e~te pe atentl. . Atentia este foarte importanta pentru vanatorii indieni ~i. manifesta 0 mare agitatie. Extazul este 0 stare Tiiita de marii mistici ~i consta intr-p contemplare profunda. concentrata pe 0 singura idee.

privind 1n primul rand integrarea ~i prelucrarea lor perceptivii. De asemenea. Aglutinarea nu este Insa subiectului nu decat operatia principaUi. Mult mai evident este rolul perceptiilor. transfer etc. orienteazii conduitele actuale ale individului etc. In masura produse in In care prin procedeu al imaginatiei se desemneaza 0 modalitate de operare mintalii cali tate de bazatii pe 0 In~iruire de compuneri ~i recompuneri.). asigura adaptarea la acestea. de~i existii ~i puncte comune precum imposibilitatea modificiirii voluntare. au fost generate. nefiind yorba de 0 receptare simplu pasivii a realitiitii. functiile ~i structurile pa~ametri de definire operationale specifice ~imodalitiitile subiective ~icomportamente caracteristice. la nivelul imaginii perceptive. Exemplele precizate sunt obtinute tot in doar 0 ilustrare baza aglutiniirii: sfinxul (partea inferioara a unui leu combinatii cu un bust uman). gandirea. iperceptia. centaurul. miniatura. de asemenea. spre exemplu.). senzatiile informeaza despre variatiile care se produc In circumstantele mediului inconjuriitor. Degefica. Senzatia este astfel doar procesul cu ajutorul ciiruia stimulii sunt detectati ~i codap. Diferenta dintre cele douii procese psihice este ~i mai evidentii la nivelul modalitiitilor subiective ~i comportamentale specifice (perceptia se subordoneazii In constituirea sa unor legi~ distincte. analizatorilor. fundamental fiind yorba de informare a individului asupra existentei ~i caracteristicilor obiectelor. Functiile informaponale ale celor douii procese sunt atunci 'diferite: senzatia reprezintii doar 0 redare separatii a Insu~irilor concrete ale obiectelor ~ifenomenelor. indispensabilii tuturor raporturilor mai complexe. este drept mai accentuat In cazul perceptiei. Comparati senzatia Senzatia ~iperceptia fac parte din categoria proceselor psihice cognitive de nivel cu perceptia folosind senzorial. redand obiectele In totalitatea IInsu~irilor. sunt componente ale campului de . constituie punctul de plecare al comportamentelor specific umane etc. privind mai ales limbajul ~i activitatea. In . radiocasetofonul etc. selectare. de ghidare ~i orientare a comportamentelor. avem de-a face cu structuri semnificative corelate cuno~tintelor psihic uman. Creionul cu gumii.este yorba. care consta In crearea unei noi structuri prin combinarea unor procedeu ~i cum elemente sau parti apatpnand unor obiecte diferite (exemple: sfinxul. Functiile informationale diferite presupun structuri operationale distincte. a modului in centaurul (partea inferioara a unui cal combinata cu un bust uman) ~i care trebuie radiocasetofonul (combinarea unui radio ~ia unui casetofon). 0 (Tratarea subiectului trebuie sa continue ell eelelalte produse. 'detinute anterior. evaluare. ). sunt generate produse noi.TIPURI DE ITEMI 3 Itemi subiectivi reprezintii 0 activitate menita siiIezolve 0 cerinta.) . In cazul perceptiei interactiunea este mult mai accentuatii. in schimb. Perceppa reprezintii la randul siiu un proces complex de extragere ~i prelucrare a informatiei de nivel senzorial potrivit unor "matrici perceptive". unitar ~i integral ~i astfel constituind fundamentul lumii propriu-zis umane. continutul informational este de nivel senzorial In cazul celor douii a proceselor psihice. In cazul acestui produs a fost yorba de combinarea unui _ rezolvarea creion cu 0 guma. de legiiturii informationalii elementarii. chiar dacii ele constituie legiitura infonnationalii cea mai simplii a omului cu realitatea. definind acest procedeu ~i oferind alte trei exemple caz. dar In timp ce imaginea senzorialii nu este purtiitoare de semnificalii. Rolul senzatiilor In cadrul sistemului psihic uman este In primul rand unul bazal. In fiecare caz de a baza combinarii ~iprelucriirii experientei anterioare. Luand In discutie In primul rand senzatiile este evident cii la nivelul analizatorului (ansamblul structural-operational specific) se realizeazii operapi de decodificare. reprezentarea. Astfel. diferentierea acestei categorii in raport cu celelalte categorii de procese drept cnrerii cei trei psihice realizandu-se In functie de conlinutul informaponal. identificand procedeul prin care a fost obtinut. existente ca obiecte de sine statiitoare. in fiecare lmaginatia se define~te ca procesul psihic cognitiv de nivel superior prin care. de operatii de analizii ~i sintezii produse ale care conduc la rezultate diferite din punct de vedere calitativ ~icantitativ. este evident rezultatul apliciirii procedeului aratand prin ce numit aglutinare. confirma aceste analiza oricat de superficiaIa a produselor enumerate arata ca ele sunt rezultatul unui astfel de proces. respectiv In urma utiliziirii unor procedee specifice. fiecare dintre aceste doua obiecte trebuind adaptat Intr-o anumita masura oferindu-se pentru a putea functiona ca un alt obiect.con~tiintii etc. adaptarii. 1. procedat. imaginatiei. 2. de componenta de bazii a activitiipi mentale con~tiente etc. afectivitatea etc. a~a Incat interactiunea cu alte procese ~i fenomene psihice este slaM. cat ~i a unor diferente. Se pot insii integra de asemenea unor aptitudini complexe (spre exemplu auzul muzical). asociere etc. fiindca simultan s-ar putea vorbi ~i de procedeul este completii. are un caracter obiectual. caracterul adaptativ sau caracterul reglator In raport cu comportamentul uman. sinteza.. 0 sarcina prin utilizarea unor operatii mentale 1LcomI1lexe(analiza. creionu/ cu gumii. Analizati urmatoarele produse ale imaginatiei: caricatura. respectiv este determinat de actiunea directii a stimulilor asupra fenomene psihice. construite In baza interpretiirii ~i integriirii date10r rolul in sistemul senzoriale. Interactiunea cu alte procese ~i fenomene psihice permite punerea In evidenlii atat a unor asemiiniiri. interactiunile cu alte procese. dar.

.3?~-.3 . 4. 1/:. ' 12.". ~ ~I""" ..... !! . . Deprinderile** 14. Afectivitatea 12.X.•. ~-1'l r~~FU%:m ~'~·~::__ -~_·.>1F·. .proceselor afective' ".:"< ....'. 11.3 13. . I~ ~. ill ..:<~-...: "'..2 Clasificarea deprinderilor .47 Activitiiti §iprocese psihice reglatorii 11. 13..~i caracterizarea ~fectivitatii 12..Formarea ~i interactiunea deprinderilor < ' 'puri de itemi 4 ~""'/(2.i_Mti_'lt~"'WIR'" ~ h &l IfJ""~'. .'-1 ~~ I· '.t~'> .-.. I! • ~ . Motivatia • 1l.~ I '. _ -.0.< .1*..1 Definirea ~i caracterizarea motivatiei 11.5 13. _'~·.~vl . niotivatiei .W2''t.11'1...". ~.'.. vointei .... Etapele actului voluntar Calitatile . Activitatea voluntara 13... ~~~_.('.1 13..2 Partlculad'tatile afectivitatiL.2 13. :1.4 Formele motivatiei ..~ .6 DefiAirea ~i ~aracterizarea activitatii Structura " activitatii ' Formele'activitatii Definirea ~1 ca:ra~tefizarea~-Vointei -.14..4 13.. 11.2 Functiile . 11. ?j'~r~~~~~~ t: _[ld5~.'.1 Dehni~ea.3 Sistemul motivational: niveluri structurale ..3 Clasificarea. :·::mL.. -~'> ..4 Rolttl proceselor afective h ..i"''''''''. 12.. I'~..-:mt(-~?r ..5 Optimumul motivational 12.~ ' .1 Definirea ~i caracterizarea geprind~rilor 14.

in: a. fUnd fnnascute. d) efectul perturbator al nesatisfacerii unei trebuinte este cu atat mai mare cu cat trebuinta se afla la baza piramidei (primele 4 trebuinte sunt numite trebuinte de deficienti.vi. Nu este suficient sii stabilim numai scopul actiunii pentru a obtine 0 anumitii performantii. tendinte..3 Sistemul motivational: niveluri structurale • Componentele sistemului motiyational sunt variate $i se cIasifidi. pozitive ~i negative. aetivare ~i de semnalizare a unor dezechilibre fiziologice sau psihologice. necesitiitilor acestuia pentru mentinerea vietii. Cercetiirile au ariitat dependenta comportamentului atiit de modificiirile interne. b. e. funetia de sustinere/potentare (energizantii) a actiunii pe durata satisfacerii trebuintei. 11. b.). ciit $i de stimulii externi care actioneazii asupra noastrii. PUline dintre formele motivaliei. 0 parghie a autoreglarii individului. Eficienta reglatorie a motivatiei este dependentii atiit de energizare ciit $i de directionare. Trebuintele sunt forme relativ complexe. potrivit criteriului care se referii la gradul de structurare. dar nu finalizeazii corespunziitor nici una. slab organizate care cuprindpulsiunile. Maslow a realizat 0 cIasificare a trebuintelor. intentii etc. 11.foame. sete. scopul aviind valoare proiectivii centratii pe devenirea uIterioarii a propriei personalitati sau a grupului. 11. de continutul activitiitilor $i al valorilor sociale in care individul trebuie sii se integreze ca membru al unei colectivitiiti. impulsurile etc. deoarece apar in urma unei deficit) etc. Ele sunt idei-forta. se vor diferenlia ~i structuraforme noi ale motivaliei (motive. cu interesele etc. Ele asigurii 0 legiiturii selectivii $i activii cu un obiect sau cu un domeniu de activitate. relativ simple. Co. pe de 0 parte. Idealurilei$i au originea in sistemul de valori personale sau ale grupului. ell intreaga personalitate. c. b) exista 0 anumita ordine in satisfacerea trebuintelor. lntensitatea convingerilor poate fi foartemare. in special. Grice a€Jjvitate a organismului uman este orientatii spre satisfacereCl. spirihlale $i de comunicare). dar mai putin stabile $i consolidate deciit trebuintele. Dacii 0 persoanii incepe mai muIte activitati. dar $i idei-valoare care interactioneaza cu trebuintele. MDTIVATIA .2 Functiile motivatiei •• Motivatia indepIine$te numeroase functii. impulsioneaza spre actiune. Trebuinte de iubire ~i'de apartenenta la grup Trebuinte de securitate Trebuinte fiziologice Piramida trebuintelor Din aceasta piramida se desprind cateva concIuzii: a) 0 trebuinta este cu atat mai improbabilii cu cat este mai continuu satislacuta. ea fiind eauza interna a eomportamentului. con~tientizate sau necon~tientizate. simple trebuinte f"'ziologicesau idealuri abstracte. specifice numai omului. d. Co. legate. Interesele pot fi: personale ~i generale.II. respectiind 0 anumitii ierarhie. Prin autoreglarea conduitei se imprimii conduitei un caracter activ $i selectiv. afective $i volitive. Influenta factorilor externi va fi prelucratii $i modelatii de organizarea internii a subiectului care posedii 0 selectivitate bine structuratii.gerile sunt idei cu caracter subiectiv. sentimentele. inseamna' ca ea nu $i-a cristalizat inca interesele. in timp ce numeroase forme complexe ale motivaliei se formeaza pe parcursul vielii fiind dependente de particularitiitile mediului. dar $i de specificul stiirilor de necesitate interne deja existente (impulsuri. de a $ti). cele mal importante fiind: a. ele actionand impotriva instinctului de autoconservare (Giordano Bruno a preferat sa moara. bine organizate $i puternic integrate. deoarece exprima dorinta omului de a fi apreciat. prefiguriind. Stari motiva(ionale simple. de fapt. in functie de conditiile prezente. Pe miisura dezvoltiirii psihice $i a liirgirii comuniciirii. a interactiunii cu mediul socio-cultural. g. decat sa renunte la convingerile sale). c) cu cat 0 trebuinta se afla mai aproape de viirful piramidei cu atat ea este mai specific umana (ultimele 3 trebuinte se numesc trebuinte de cre$tere. A. SiIIamy). teoriilor despre om. iar pe de aHii parte. fie ca sunt dobandite. La baza piramidei a pus trebuintele inferioare intiilnite $i la animale. De satisfacerea lor depind cele superioare. convingeri etc. dorinte. In structura psihicii a intereselor intrii elemente cognitive. tendinlele. forta motriee a intregii dezvoltari psihice umane. motivatia constituind elementul care pune in mi$care organismul. dar cea mai cunoscuta clasificare este cea dupa domeniul de activitate.teptJa despre lume ~i viall este ansamblul ideilor. numitii "piramida trebuintelor". s-au format fn decursul filogenezei. interese. . pasiunile. valente. Aspiratiile reprezinta un ansamblu de tendinte care iI propulseaza pe om catre un ideal (N.i caracterizarea motivatiei Motivatia este totalitatea mobilurilor interne ale conduitei. Pozitia de pe care trebuie interpretatii natura $i locul motivatiei in sistemul psihic uman este cea a interactiunii circulare subiect-mediu. Trebuintele sunt componente care semnalizeazii 0 stare de dezechilibru fiziologic sau psihologic. dobandite (trebuinte materiale. innaseute (biologice $i functionale . e. . atunci actiunea nu va fi dusii la indeplinire. Motivatia este un rutru al influentelor externe. adiinc implantate in structura personalitatii $i care Trebuinte cognitive / Trebuinte de stima de sint\. de asigurarea $i de afirmarea statutului propriului Eu in lume. scopul final al aqiunii. deoarece dacii lipse$te stimularea $i sustinerea energeticii (motivatia). funetia de orientare/directionare a acpunii pentru satisfacerea stiirii de necesitate $i pentru realizarea scopului actiunii. natura ~i despre soeietate care se . cu dorintele. f. funetia de selectare. Interesele sunt forme bine structurate.). fie ca sunt innascute. trebuinte sexual e) $i secundare.1 Definirea . ce pot fi: primare.

49 formeaza sub incidenta conditiilor de viata. majore ~i minore. se schimba. hotilor de buzunare. excursii etc. in 1935. sustine energetic ~i orienteazii actiunea pe intreaga duratii a desfii~uriirii ei. Formele motivatiei sunt inegal productive. ceea ce echivala cu obtinerea unor reactii diferite prin manevrarea corecta a stimuJilor). de a cunoa~te.). precum: varsta. motivele se sustin unele pe altele. Acest reflex operational a fost utilizat intr-o colonie de delincventi minori din Washinghton. . se constata ca raportul'G intre tipurile de motivatie mai sus mentionate. Motivapa afectivii: este determinata de nevoia omului de a obtine aprobarea altora. fiind yorba despre un reflex operational. h. motivatia intrinseca este incomparabil superioara celei extrinseci. 2. dovedind ca jocul recompenselor ~ial sanctiunilorpoate sa conduca la rezultatul dorit.Bogdan apT€ciaza ca~i laom lucmrile stau ap-roape la fel. a educatiei etc. la varsta mica motivatia extrinseca este mai productiva decat cea intrinseca (este dependenta de anumite structuri de personalitate care nu s-au format inca). iar altul ne determina sa nu incepem actiunea ~i. cand djjicultatea sarcinii este corect apreciata ~l subiectul adopt a motivatia corespunzatoare. in nevoia de a ~ti.4 Formele motivatiei . nu s-ar obtine 0 noua conditionare a comportamentului? Orice invat are ~i dezvat. care s-ar putea consuma inainte de inceperea activitatii. ~ se explica comportamentul nostru: un stimul ne determina sa actionam. are efecte negative asupra subiectului uman ~i asupra activitatilor desIa~urate. Aceasta metoda s-a dovedit mai utila decat cea prin constrangere exterioara (motivatie extrinseca). forma ei tipica este curiozitatea pentru nou. T. Motivatia cognitivii/afectiva: Motivatia cognitivii: i~i are originea in activitatea exploratorie. 2. J 11 Una dintre teoriile care explica comportamentul este teoria reflexelor condition ate initiatii de Pavlov (ori de clHe ori se aprinde un bec. in interesele ~iin trebuintele lui personale. deoarece se asociaza un stimul pozitiv cn unul negativ. Intre motivatie ~i g'radul de dificultate trebuie realizata 0 asemenea adecvare incat sa se ajunga la optimumul motivational: intensitatea optima a motivflliei care sa permita obtinerea unor performante inalte. supraaprecierea dificultapi sarcinii. ajungandu-se la e~ec. 11. Motivatia extrinseca: sursa se afla in afara subiectului. ceea ce va duce la nerealizarea sarcinii. Prevenirea conflictelor se poate realiza prin ordonarea in timp a satisfacerii motivelor. pozitive ~i negative. b. cutia pentru condition ate pe 0 alta cale decat cea descrisa de Pavlov. alcoQlului saudrogurilor. De optimum motivational se poate vorbi in doua situatii: 1. Eficienta activitatii mai depinde ~i de relatia dintre intensitatea motivatiei ~i gradul de dificultate al sarcinii. totdeauna. intrinseci ~i extrinseci. performanta asociata cu un stimul premial va duce la conservarea comportamentului care a contribuit la obtinerea unei satisfactii. canal de glisaj (3). Spre deosebire de trebuinte care nu declan~eaza. temperamentul. ansamblu de factori dinamici care determina conduita unui individ. 11. 3. Motivatie pozitiva/negativa: Motivatia pozitivii: produsa de stimulari premiale. Motivatie intrinsecatextrinsecii: Motivatia intrinseca: sursa se af1a in subiectul uman. orice conditionare are ~i deconditionare. motivul determina adoptarea unor comportamente de satisfacere. atunci cand intind mana sa fure. considerare ~i alti factori. particularitatile concrete de actiune etc. cand dificultatea sarcinii este incorect apreciata de subiect. Dare daca Ii s-ar aplica. odata cu inhalarea nicotinei. desGopera cum se pot obtine reflexe bee electric (l). pedeapsa etc. Daca se iau in. caz in care subiectul este submotivat ~i va a2ftona in conditiile unui deficit de energie. de' exemplu. contribuind la illtarirea motivatiei. disciplina coercitiva fiind inlocuita cu conditionari operationale: respectarea regulamentului contribuia la obtinerea unei camere individuale cu televizor. de a se simti bine in compama unar persoane. ci el interactioneazacu alte motive. aflati in inchisoare Ii se •. Ea are rol de strategie a orientarii comportamentului. se soldeaza cu efecte benefice ~icontribuie la mentinerea ~i consolidarea statutului socio-profesional. de catre N. caz in care subiectul este supramotivat ~i va actiona in conditiile unui surplus de energie care l-ar putea stresa sau chiar dezorganiza. un ~oc dureros. pana individul de dezobi~nuie~te de un anumit comportament. de aceea. subaprecierea dificultiipi sarcinii. Burrhus Frederic Skinner. Fara indoiala motivatia pozitiva este mai productiva decat cea negativa. reunind cognitivul cu valoricul. Formele motivatiei existii in cupluri: 1. La fumatori ~i la a1coolici sau persoanelor care se drogheaza. in mod repetat. motivatia intrinseca este mai productiva decat cea extrinseca ~i motivatia cognitiva este superioara celei afective. caillele este "silit" sa saliveze. deoarece furtul~ la hotii de buzunare. interaqiunea motivelor ~i lupta dintre ele determina alegerea unui motiv ~i inhibarea sau amanarea celorlalte. SilIamy. Motivul este mobilul care declan~eazii. In situatii complexe. Motivatia negativii: produsa de folosirea unor stimuli aversivi (cearta. Prin incercare ~i hrana ~i maneta (4) eroare se poate ajunge la rezultatul sGontat. Criminalilor deosebit de violenti. bataie. fiindu-i sugerata sau impusa de alta persoana. · ---Boxa lui Skinner: pmiecteaza filme despre omucideri ~iinjeqii extrem de dureroase. existand doua situatii: a. actiunea.5 Optimumul motivational Motivatia trebuie pusa in slujba obtinerii unor performante inalte. Relatia dintre intensitatea motivatiei ~i nivelul performantei depinde de complexitatea sarcinii pe care subiectul 0 are de indeplinit. Din punct de vedere al eficientei reglatorii. depozit pentru hrana (2). se poate administra ~i 0 substanta care va provbca greata. a culturii. Motivele sunt considerate. se bazeaza pe formarea unor reflexe conditionate. Motivele pot fi: individuale ~i generale. Se nume~te cognitiva pentru ca aqioneaza din launtrul proceselor cognitive. insa trebuie subliniat faptul ca un motiv nu actioneaza niciodata singur.. altruiste ~iegoiste etc...

conflictele nu presupun numai aspecte negative Cea mai buna sistematizare a conflictelor este datorata (sciiderea impliciirii in activitate. WCONFLICTUL Motivele pot avea orientari diferite. r~acfie. de a crea etc. de obicei.-" ~'llIlr-'__ -~ .. dorinta de a depa~i pe altii. trebuinta sexuala) . Conflictele de apropiere-apropiere se realizeaza atunci dezvoltarea creativitatii etc. Formati grupe de 4 elevi sau lucrati pe perechi pentru a identifica cel putin 5 motive pentru care nu invatati la psihologie. induce dificultati in luarea deciziilor. 6. De obicei. obiecfiv care anticipeazaceeace urmeaza sa s..organismul catre un anuIhit obiect datorita:~. Tendinta spre afirmare socialii . Tematica reglativii . Una dintre aceste incercari este cea a lui H. de a atingeun obiectiv. de a participa la spectacole._ . =·0. de a-~i realiza aptitudinile. 3. ~PLlCATII 1. ca rezultatul pe care individul dore~te sa-I obtina. Trebuintelefiziologice~i de securitate sunt comune omului ~ianimalelor. tendinta de a-i ajuta pe cei in dificultate etc. care i~i pune aproape egale. trait la nivelul care corespund situatiilor in care motivele au intensitati subiectului ca 0 stare tensionala foarte intensa. fiecare vizand cand motive Ie care actioneaza sunt pozitive. Subiectul trebuie sa aleaga intre alternative.avea un efect pozitiv este bine ca nivelul de aspiratie sa fie stabilit cu putin peste posibilitatile d~ moment ale subiectului. alte nevoi de ordin material).J!!9Q1.ambitia. ai prejudecatilor. cre~terea capacitatii de adaptare ceeacesenume~te"ie~iredincamp". care descrie ~ase domenii numite tematici ale existentei: 1. 3. adecvatii~iconstanta a organismului animal sau uman la 0 modificarea mediului extern sau intern. '.atde un scop. Reflex = pr9du_sm mod 'spont®. ci poate fi yorba ~i de efecte pozitive: cre~terea "rezolvarea" se face prin evitarea conflictului. Activarea existentei .orientiiriafective§preanumiterezultate·o= . respectiv rezultatul pe care individul estimeaza ca il va obtine pornind de la 0 apreciere realista.ext)care este motiv.nevoia de varietate. = trebuinte aflate in stare deexcitabilitate accentuatii.dorintiide a realiza ceva.. 'pulJ. conduce la dileme 1. de a cunoa~te.cuprinde nevoia de societate. !?t9!ggi<::e. . Contlictele de evitare-evitare care apar atunci cand morale. :::Jonr:. nu trebuie confundat cu nivelul de expectanta. g. = _. dorinta de a ciilatori.tendinta supunerii la normele ~iregulile sociale. dar trebuie sa se Tina cont de aptitudinile ~i interesele acestuia ~i de cerintele societatii. 2. respectiv prin motivatiei pentru schimbare. posibila ordonarea.50 Stimulul motivational care impinge spre realizarea unor progrese !ji autodepa!jiri evidente poarta denumirea de nivel de aspiratie. expresiva..':iR~i!~ ~ 'Aspiratie Impulsuri = niizuintii. apa. In masura in care aceste diferite. fuga de plictiseala ~imonotonie.erealizeze. se instaleaza 0 stare tensionala. Atunci cand nu este insa 3. Nivelul de aspiratie. dar sunt de orientare diferita. de aproximativ0 paginii..princaresasubliniatiaceastiidiferentii· condlfitii. 2. Prolectiv = (in cont. de aventura etc. . dar au orientari realizarea unei alte activitati.i!:tlJ:i . satisracandu-se succesiv. ceea ce este mai apropiat in timp ~ispatiu. -----1 f ~'. 4. Pentru a . independent de vointa. diminueaza increderea in lui Kurt Lewin..domeniul trebuintelor vitale (hrana. lntensitatea motivatiei Corelatia existenta intre intensitatea motivatiei ~i performantele obtinute in cazul sarcinilor simple ~i complexe [[J}rEMATICILE EXISTENTEI Multitudinea structurilor motivationale prezente la fiinta umana a determinat numeroase incerciiri de a grupa eel putin pe cele principale in cateva directii fundamentale.diferentafiindlegatii de maduldesatisfacere. iar apoi incadrati-le in tipurile (formele) motivationale studiate. tematica erotica. alegerea activitati se ordoneaza in timp. apare conflictul. F~rmati grope de 4 elevi sau lucrati pe perechi pentru a determina care sunt cauzele existentei acestora. Aplicatie: Incercati sa exemplificati categoriile de conflicte prezentate mai sus. . 'Intentii= impliciiriproiective ale subiectuluiin actiune. cre~terea gradului de coeziune intr-un grup.. Tematica integriirii sociale . caldura. de comunicare.E!:.stare de excitatie (foame. Elabora~un text. care a descris trei tipuri de conflicte posibile: sine. Conflicte de apropiere-evitare. cele mai frecvente. Thomae. la realitate. preocuparea pentru propria securitate etc. Tematica creativii ori a realiziirii de sine . 5. 11 Aplicatie: Comparati piramida trebuinfelor lui Maslow cu aeeste tematici ale existentei.~"'$l!!!IlII~.). Tematica normativii . de colaborare. Desigur. etc. careorienteaza. Valente==. Formati grope de 4 elevi sau lucrati pe perechi pentru a determina legaturile existente intre motivatie ~ivointa.==_. amprenta asupra conduitei noastre. Tendinte "" forte directionatemai mul!sau mai putinprecis. caruia tehsiunea se reduce. 2. sete. 4. polarizeaza pozitiile ~i duce la formarea de coalitii actioneaza motive negative cu tendinte opuse.!"~ -~~-_=---<'1. de a-i conduce etc.nevoia de a fi competent. nu privind.!~tlente care determina 0Jlnumita ~~:!"''''''-~~ . Intr-o masura mai mare sau mai mica toti oamenii sunt "prizonierii" mentalitatilor. Nivelul de aspiratie trebuie raportat la posibilitatile ~i aptitudinile subiectului.

Psihologul Mihai Golu utilizand. subliniind rolul energizant. ritmului cardiac.). evident. procesele afective se manifesta cu 0 anumita forta. acela~i obiect poate sa genereze trairi afective diferite aceleia~i persoane. exprimata prin paloare. Definitia precizeaza legatura existenta intre afectivitate ~i motivatie. jurul polului negativ.2 Particularitatile afectivititii •• Psihologul . iar insearnna ca ea nu este maturizata din punct de vedere motive Ie sunt cristalizari ale proceselor afective). Astfel. aproape fiecare autor intrebuinteaza 0 terminologie proprie". A. in functie de satisfacerea trebuintelor (bucurie-tristete. 4. ele fiind prezente atat in domeniul incon~tientului. Procesele afective se afla in interactiune nu numai cu motivatia. Ele cuprind: a. placere-neplacere. cat ~i al con~tientului. spontan. Debus nume~te trairile afective drept "sentimente". nivelul de elaborare a triiirilor afective. In cadrul proceselor afective pe prim-plan se afla valoarea ~i semnificapa pe care 0 are obiectul pentru subiect. trairile de natura organicii determinate de functionarea buna sau defectuoasa a organelor interne. Debus. tremurat etc. durata. transpiratie. obtine urmatoarele categorii: 1. in momente de timp diferite. gradul de con$tientizare. fie trecerea de la 0 faza la nod in gat. schimbarea vocii. altele ne indigneaza etc. Littmann Ie denume~te "emopi".). Relatia dintre subiect ~iobiect este mai importanta decat obiectul in sine. Afectivitatea reflecta raportul de discordanta sau concordanta dintre starile interne ale subiectului (factori motivationali) ~i(actorii externi sub forma unor trairi specifice. insa omul nu realizeaza 0 Jnregistrare indiferenta a realitatilor lumii exterioare. mimica (modificarile expresive la care participa elementele mobile ale fetei). in bolile gastro-intestinale apar stari de mohoreala. unele fapte ne produc entuziasm. fiind conditionate din punct de vedere biologic.i caracterizarea afectivitatii Perceptiile. in timp ce. in 1937. deoarece "in domeniul afectivitatii. neplacere. de la 0 emotie la un sentiment). Din viata sentimentelor (1969). de orientare ~i de directionare a actiunii. in clasificare. procesele afective au valoare motivationala. modificarile de natura organica (amplificarea sau 5. trecerea de la stadiul primar care exprima 0 traire Psiholog roman cu contributii in domeniul psihologiei afectivitatii ~istructurii personalitatii. precum ambivalenta (insu~irea de a include doua ripuri intensitate (se poate vorbi ~idespre un optimum afectiv) de trairi diferite in raport cu acela~i obiect) ~i expresivitatea ~iau 0 anumita durata. deoarece in functie de gradul ~i durata satisfacerii trebuintelor unul ~i acela~i obiect poate sa genereze trairi afective variate unor persoane diferite sau chiar mai mult. Cosmovici). b. care exprima tendinta Expresivitatea proceselor afective se poate manifesta prin: acestora de a gravita fie in jurol polului pozitiv. scaderea sau cre~terea trecerea de la 0 traire afectiva la alta (exemplu: trecerea tonusului muscular etc.12. proceselor afective. deprimare etc. in bolile pulmonare predomina starea de .ne place sau nu ne place). Invitatie la cunoa$terea de sine (1970). Procelele §i trairile afective primare sunt innascute. iar V. 12 Vasile PA VELCU (1900-1991) 12. N eveanu Ie numesc "afecte" etc.3 Clasificarea proceselor afective Caracterizarile ~i denumirile diferitelor feluri de trairi afective sunt extrem de variate. mobilitatea proceselor afective. altele. Mai tarziu. a~a cum scria Vasile Pavelcu. P. acela~i lucru il afirma alti psihologi (G. Cunoa$terea de sine ~i cunoa$terea personalitiitii (1982) etc. Daca trebuinta ~istarea afectiva pot indeplini rolul de cauza ~i o persoana trece cu rapiditate de la 0 traire afectiva la alta de efect (procesele afective sunt motive active. polaritatea proceselor afective. mersul etc. care exprima fie scaderea.). generiind stari de confort sau disconfort fiziologic (exemple: in cardiopatii predomina alarma afectiva. alta in cadrul aceluia~i proces afectiv (exemplu: d. c. au caracter involuntar. la stadiul secundar care presupune 0 1. gol in stomac. tonul emotional se refera la reactiile emotion ale care insotesc orice act de cunoa~tere (exemplu: simtim un miros ~i imediat ne apare 0 traire ~ecifica . inro~ire. Acestor insu~iri ale proceselor afective Ii se pot adauga 3. Dintre lucrarile sale pot fi amintite: Caracterele afectivitiifii (1938). intensitatea. reprezentarile ~i gandirea reprezinta procese psihice de cunoa~tere a realitatii obiective. adica apartin unui proceselor afective. in functie de interactiunea dintre factorii interni (cunoscuti sub denumirea de motivatie) ~i realitatea obiectiva care are ca rezultat procesele afective. procesele afective sunt subiective. Pavelcu ~i P. Astfel. Fr. pantomimica (ansamblul reaqiilor la care participa dragoste-ura etc. unele evenimente ne bucura. deoarece traire specifica bazata pe relevanta informatiei). fie in a. entuziasm etc" nesatifacerea lor genereaza tristete. altele ne intristeaza. placere. Daca satisfacerea trebuintelor genereaza bucurie. b. ci cu toate celelalte procese ~i functiuni psihice. Vasile Pavelcu a identificat urmatoarele nespecifica de incertitudine bazata pe deficitul de insu~iri ale proceselor afective: informatie. afectiv sau poate sa fie yorba despre patologia 2. i2. subiect ~iil exprima in ceea ce are el definitoriu. intreg organismul: tinuta.. AFECTIVITATEA 12.1 Definirea .

ele fiind surse suplimentare de energie. doband'tte..) apar in procesul cunoa~terii realitiitii §i sunt un factor energizator al acesteia. fanatismul).. Cannon). prin starea de agitatie difuzii. pasiunile. extazul etc. Janet). a conduitei etc. stabile. starile de afect sunt triiiri impulsive. ea avand un rol determinant in stabilirea tipului de temperament dupii modelul franco-olandez.) ~i negative. fiind determinate de insu§irile singulare ale obiectelor. Viciile pot fi grupate in trei centre de interes: Eul (pasiuni posesive: cupiditatea. ci la nivel de personalitate. pasiunile pot fi pozitive. difuze. Omul pasionat intr-un domeniu i~i mobilizeazii to ate energiile ~i demonstreaza 0 neobi§nuitii tenacitate in desfii~urarea lor. procesele afective indeplinesc ambele roluri. de lungii durata care antreneaza intreaga personalitate. b. organizeazii conduita (W. dnd situatia este nouii. Gama sentimentelor umane este foarte variatii §i sunt denumite utilizandu-se acelea~i denumiri ca in cazul senzatiilor. Psihologul A. de scurtii duratii care pot sciipa de sub controlul con§tientului. 3. Ele pot fi determinate de 0 intamplare importantii. iar organismul nu ~i-a elaborat inca riispunsuri comportamentale adecvate ~i ele organizeazii conduita dacii organismul ~i-a elaborat riispunsuri comportamentale pentru anumite situatii. subliniindastfel rolul triiirilor afective in cunoa~terea interpersonalii. constructive (sportul. groaza. acordiiri de semnificatii valorice activitatilor desIa§urate. oarbe. care sunt tdiiri afective foarte intense. deoarece exista ~i0 esteticii a vietii cotidiene. cu aparitie bruscii §i desIa§urare tumultoasii (exemple: furia. avaritia. Procesele ~istarile afectivc superioare se raporteazii nu la nivel de obiect sau de activitate. relativ stabile. chiar daca sentimentele se nasc din emotii. a aspectului exterior. sentimentele pot fi: .) . stabile ~i cu intensitate moderata. intense. fie cii este yorba de artii. tristetea. sentimentul indoielii etc.52 iritare etc.4 Holul proceselor afective Rolul proceselor afective este controversat. fiind considerate. a muncii ~i a disciplinei. pre cum ~iinsu§irea modalitiitilor adaptative la situatiile cu care ne confruntiim. transformandu-se in trasiituri de caracter. "Cheia intelegerii altora. anticiparea. in timp ce sentimentele 0 organizeazii. insa sentimentele nu trebuie confundate cu emotiile. de regulii. de unii psihologi. Existii 0 mare varietate de emotii. lectura. pesimism etc. Procesele afective complexe cuprind: a. Altul (gelozia. creatia artisticii etc. alteori situatiile care Ie determina nu sunt sesizabile de cel care Ie triiie~te.. b. fapt care nu inseamnii cii dispozitiile respective nu au 0 cauza bine determinata. acceptul §i bucuria). . deoarece emotivitatea este_ 0 triisiiturii de personalitate.) apar pe baza perceperii frumosului. patriotismul.=d Cele opt emotii de baza ~i derivatele lor dupa R. declan~eazii ~i regleazii conduita. Se poate observa cii procesele afective constituie latura energetid a proceselor psihice ~i a comportamentului uman. . care rezista la factori perturbatori. desfa~urarea lor tumultoasa. rasul exploziv etc. Comportamentul afectiv perceput de altii.) reflectii atitudinea pozitiva -sau negativa fatii de actiunile proprii ~iale celorlalte persoane."""-=-=~~. in realitate. Paveleu. Procesele ~i starile afective complexe sunt. B. Plutchik 12. Din punct de vedere valoric.sentimentele intelectuale (sentimentul de curiozitate. de dezorganizare a sentimentului prin satietate ~i uzurii. asociata cu deceptii. emotiile integrate principalelor forme de activitate (emotiile superioare) presupun evaluiiri.). relativ stabile ~i cu intensitati moderate. sentimentele. de natura sau de actiunile omului. Atat buna cat ~iproasta dispozitie se pot manifesta pe 0 perioadii mai scurtii sau mai lungii de timp. Plutchik considerand cii existii opt emotii de baza (teama. Psihologul Vasile Paveleu considerii cii fonnarea sentimentelor urmeaza 0 anumitii procesualitate: faza de cristalizare. furia.. Psihologul Vasile Paveleu considerii cii emotiile dezorganizeazii conduita. c. S. se aflii in propriile noastre vibratii afective". dacii intensitatea triiirilor este me die etc. anomalii ale afectivitiitii. organizeazii. avand 0 orientare bine determinatii (spre un obiect sau spre 0 anumitii persoanii). Maturitatea afectiva indicii prezenta controlului de sine. faza de maturizare (faza cea mai inaltii) ~i faza decristalizare. c. prin mobilizarea energiei psihonervoase. Psihologul Andrei Cosmovici considera cii sentimentele sunt ample structuri de tendinte ~i aspiratii. Ele cuprind: a. dispozitiile sunt triiiri afective generalizate. violente. in timp ce alti psihologi sustin cii emotiile. sUl. nobile. psihologul american R. 2. Sentimentele "imnt emotii repetate. vicii care conduc la comportamente bizare. dezgustul. ".sentimentele estetice (admiratia. de mirare ~i uimire. de lungii duratii. care orienteazii. ambitia) ~i Lumea (pasiunea pentru jocurile de noroc). dar in conditii diferite: ele dezorganizeazii conduita atunci cand intensitatea triiirilor este mare. sentimentul datoriei etc. spunea V. celelalte emotii rezultand din combinarea acestora. devine un instrument al cunoa~terii interpersonale.priza. cu desIa§urare calmii sau tumultoasii.sentimentele morale (sentimentul de prietenie. Ca generalizari ale emotiilor. emotiile situationale curente sunt triiiri afective de scurtii duratii. care sunt triiiri afective complexe. dezorganizeazii conduita (P. se caracterizeazii printr-un grad mare de con§tientizare. Makarenko a subliniat faptul cii educatia estetica a copilului nu trebuie sa se realizeze numai sub aspectul evaluarii operelor de artii. deoarece unii psihologi consider a ca emotiile prin intensitatea. . care potenteazii activitatea.

" ~ rii~~. ~ w . La 3 ani apare sentimentul de vinovatie. caruia ii sunt satisIacute toate dorintele). Kant). Un alt fenomen ce conduce progresiv la constituirea ~i extinderea trairilor afective este transferul. in diferite contexte. Incep sa apara procesele afective superioare: curiozitate inteleetuaHi. din acest moment se dezvolta capacitati de control voluntar al emotiilor.::iIl. funcpile ~getative sunt mult incetinite ~i disparand perceptia lumiiexterioare. respectiv dnd acestea sunt recognoscibile . admiratia etc. sentimentul datoriei.. Se continua dezvoltarea sentimentelor superioare: responsabilitatea.incompleta. I - --- -- . fie sub forma transferului prin contiguitate (0 stare afectiva durabilii provocata de un anumit obiect sau fiinta care se asociaza curent cu alte obiecte sau fiinte va determina progresiv ca starea afectiva sa se rasfranga ~i asupra celorlalte obiecte sau fiinfe). spre exemplu un sentiment. F anatism = zel excesivpentru 0 religie. . Comentati din punct de vedere psihologic urmiitorul text: "Emotia este £.am ~ __ . expresivitate ~iconduitii. Aceasta nu survine insa automat. evolutia cunoscuta de-a lungul ontogenezei fiind deosebit de intensa. nu numai in ceea ce prive~te expresiile verbale. 10/11-14 ani 14 18' . 4. aeeasta inlocuita progresiv de trairi afective pozitive (determinate de trebuinta de a fi iubit.m vor a e. In jurul varstei de 2 ani starile afective cunosc fluctuatii mai mari.m~ an I. Extaz = stare inefabila in care subiectul pare cufundat in incantare. la 4-5 luni frica.. admi[atie. masura ce mamtam m varsta. La 18 luni se manifesta gelozia. insopt de totala intoleranta fata de adversari. astfel meat sa devina posibila interventia vointei.cazul geloziei. fluctuante. in care se recunosc iubirea ~iura). Analizati comparativ gandirea ~i afectivitatea subliniind diferentele ~iasemanarile dintre acestea. iar prin joc se dezvolta capacitatea de simulare a unor trairi afective. b'Apare cnza de 1dentItate. asemanatoare).. iar in jurul varstei de 6 ani se pune problema prestigiului ~i a ru~inii. eXIstan persoane care nu atmg niciodata maturitatea afectiva. fie sub cea a transferului prin asemanare (faptul ca un obiect sau 0 persoana determina 0 stare afectiva. in mod repetat. a le ca aproape mtreaga personalitate. d ' . Chiar daca viata afectiva ramaue in ansamblu instabila. de a coopera cu adultul). care nu se poate dovedi experimental. ~ . orientandu-se spre persoane ~i obiecte ~i se invata expresiile emotionale speeifiee grupului. presupune stan tensionale. Viat~ afec~iva se perfecti~neaza ~i ~r~greslV se aJunge la 0 matunzare afectIva. Carenfii afectivii = lipsa sau insuficienta a afectiunii. plus nevoia de a fi afectuos cu altii. aceasta stare afectiva se va rasfrange ~i asupra altora. d . semnifidi 0 nuantare ~i inceputul unei stabilizari a vietii afe~tive. Viata afectiva ineepe sa se organizeze. nici 0 frustrare. se nuanteaza. disparand odatii ell rezolvarea tensiunii generatede trebuinta. It fi' d b d I' sl.a tutur or aces t or 11tatea punem""d m eV1 enta lenomene arata ca ~1alectIv1tatea. S t t I lIt e accen ueaza con ro u vo un ar. confuze.:. atitudinilor. .53 WJnEZVOLTAREA AFECTIVIT AlII IEtapa ontogenetica 0-1 an Caracteristici Reactii afective vagi.de avere. Evolutia afectivitatii este determinata ~i de imitarea atitudinilor sau emottilor celor din jur. determinand realizarea unei sinteze afective (completa. Se dezvolta totodata trairi afective eu intensitate mare. Unul dintre primii factori ai dezvoltarii afectivitiitii este existenta unor obstacole in realizarea tendintelor ce apar spontan in primii ani de viata. la 3-61uni rasul. pe __ "_ . la 2 luni apare plaeerea. pasiunea e un torent care curge mereu sapandu-~i albia tot mai adanc" (Imm. 0 cou:p 1c~re a. tendintele se consuma imediat in actiuni al caror ecou ramane redus (este cazul mai ales al familiilor cu un singur copil. progresiv ajungandu-se la 0 stabilitate a vietti afective ~i la predominanta unor sentimente superioare. ar ~1pnma 1U Ire. Construiti un text de aproximativ 10 randuri prin care sa ilustrati semnificatia psihologica ~i corelatiile existente intre urmatorii termeni: afecte. Atunci cand uneia ~i aceleia~i imagini i se asociaza. Toate acestea. are un caracter dobandit. idee. a~ament exageratrata de 0 convingere. diferite stari afective. se manifesta agresivitate determinata de faza de opozitie fata de adult. Pliicerea depinde de starea subiectului ~i ca atare este instabila. nesatisfacerea lor putfuJd conduce la perturbatii grave alepersonalitiipi..a 0 apa care se revarsa brusc rupand digul. Cupiditate = lacomiemare de ca~tig. _ . apare teama de infrangere ~i la mijlocul inervalului dispretul. Un fenomen de lunga durata. 1. . ele tind sa se combine. Realizati un dosar tematic prin care sa ilustrati unul dintre procesele afective. este combinarea afectiva. Copilul imita cu u~urinta pe adulti. Trebuintele afective ale omului sunt la fel de importante ca oricare alte trebuinte vitale. pana la nivelul sentimentelor ~i pasiunilor. P OSl'b'l' . determinata de prezenta unor persoane necunoscute. Toate fenomenele amintite se realizeaza insa in functie de experienta socialii a persoanei in cauza. contextul social favorizand sau dimpotriva constiturea ~i dezvoltarea afectivitatii. Gruparea lor in structuri din ce in ce mai complexe. patriotismul etc. Atunci cand nu apare nici 0 bariera. ~LICATII 1.. dar care explica formarea sentimentelor complexe. In aceasta etapa de varsta viata afectiva se diversifica."' 3. Simultan se pune problema con~tientizarii trairilor afective. Realizarea acestor doua conditii semnificii atingerea maturitatti afective. v1etn afect1ve. emotiilor pe care cei cu care se intalne~te. atunci caud nu se mai pot 1-3 ani 3-6/7 ani 12 6/7-10/11 ani I recunoa~te afectele din care provine. Ie traiesc. Pliicere = emope legata de 0 senzatie agreabila sau de satisfacerea unei tendinte.'::4u::d.. iar injur de 8 luni bueuria. 2. ci ~i in privinta gesturilor.. la 4 ani eel de maudrie.' I' I--------+---'~---peste 18 ani Aplicatie: Realizati un dosar tematic prin care sa ilustrati una dintre etapele ontogenetice de dezvoltare a afectivitatii.

realizandu-se conexiunea inversii de la blocul de executie la cel de comandii. in cadrul ciiruia nu se manifestii 0 conditionare univocii. Inviitarea presupuiie formarea ~i dezvoltarea simultana a laturii informative ~i a celei formativaplicative. insii nu dispun de un motiv propriu. atitudinea fata de sarcini. de metode ~i procedee de cunoa~tere ~i de actiune) ~i sociala (reguli ~i norme de comportare in societate ).). giindire. ponderea ~i modul de combinare.3 Formele activitatii . Mai mult. pot fi: musculare ~i ideale. imaginatie. latii de ce se poate spune cii rolul activitiitii in viata noastrii este enorm. interes.2 Structura activitatii . semne ~i simboluri). 3. Blocul conexiunii inverse este format din operatori logici de analizii comparativii a rezultatului obtinut in functie de ceea ce s-a propus (validare sau corectie). care raspunde la intrebarea: de ce? . existii: activitate principaHi (de bazii) ~iactivitate secundara (subordonatti). In acela~i timp. Dupa natura ~i evolutia ontogenetica. 2. operationala (formarea ~i dezvoltarea sistemului de operatii. Dupa continut poate fi: invatare perceptiva (sisteme de forme. caci 54 ~~- 13. 2. satisfacerea motivului). Pavlov nu explicii comportamentul prin conditiile sale prealabile. Spre deosebire de I. de evaluare a triisiiturilor de personalitate. Modalitiitile de realizare a activitiitii ca raport selectiv intre un subiect ~iun complex de sarcini sunt foarte diverse: 1. ci prin satisfactia obtinutii in urma adaptiirii la mediu. 13.13. The Technology of Teaching (1968). de~i presupune participarea memoriei aliituri de perceptie. structura activitapi presupune corelarea ~iconexiunea inversa dintre: 1. ideal). postliceal ~i universitar. in timp ce animalul "actioneazii pentru a trai". ontogenetic.) ~i de trasaturile globale de personalitate (echilibrul emotional. Experientele sale desIa~urate pe animale au fost extinse la om. in orientarea ~i selectia profesionalii. este un raport selectiv intre subiect obiectiv. fieciirei profesii ii este specificii 0 anumitii psihograma (un anumit mod de combinare ~i de integrare. care raspunde la intrebarea: cum? Din punct de vedere operaponal (cibernetic). in cadrul fizice pentru realizarea unui anumit scop. B. ajungandu-se la deprinderi. Motivapa inviitiirii poate sii fie intrinseca sau extrinseca. subiectul uman nu existii ca atare decatin ~iprin activitate. memorie. introversia. de elaborare anticipatii a scopului. Actiunile se subsumeaza activitatii ~i se orienteazii spre un scop. a functiilor ~i capacitatilor psihice difera foarte mult. Dintre lucriirile sale pot fi amintite: Science and Human Behavior (1953). Veriga executivii este susceptibilii de automatiziiri. In diferite forme ~i variante de activitate. Dupa locul ocupat in viata subiectuhd. 13. de gandire. imaginatie etc. blocul de comandii intern.). in sens general. modul de desfa~urare ~i performanta activitatii depind de gradul de elaborare a proceselor psihice particulare (perceptie. F. b. presupun folosirea unui mijloc.Motivul (trebuintii.Scopul (respectiv. ambele fiind mediate ~i coordonate verbal). spiritul de riispundere etc. deprinderi. Jocul este. Procesele ~i functiile psihice se proiecteaza ~ise integreaza in activitate. Dupa planul de desfa~urare ~i dupa natura produsului. cu grade diferite de complexitate. se constatii cii ~i activitatea este dependenta de procesele ~i de functiile psihice particulare. blocul extern de execupe. vointii etc. Activitatea. in ipostaza de baza genetica obiectiva a functiilor ~i proceselor psihice particulare (de la perceptie la vointa). Psiholog american cu preocupiiri mai ales pentru comportament. putem afirma cii relatia dintre activitate ~i organizarea psihicii a individului se prezintii sub forma unui circuit. pentru a desfii~ura 0 anumita activitate". El are 0 motivape intrinseca ~irol formativ. Activitatea realizeaza 0 integrare ierarhica a tuturor functiilor. Prin urmare. extraversia. exista: a. procesele de elaborare a planului. 2. in iposta~ de exteriorizare ~i de obiectivare a functiilor ~i capacitatilor psihice. Intrucat.i caracterizarea activita. Omul-personalitate se subsumeazii formulei "a exista pentru a actiona. de analizii ~i de alegere a mijloacelor. Acesta este compus din: mi~ciiri (cele mai simple elemente constitutive. Din punct de vedere psihologic.a componentelor psihice). gandire. unelte exteme etc. ACTIVITATEA VOLUNTARA Pentru psiholog. atentie. in domeniul inviitiirii. existii: activitate predominant spirituala (intelectualii) ~i activit ate predominant materiala (fizicii).ii nu percepem de dragul de a percepe ~inici nu gandim de dragul de a gandi. care riispunde la intrebarea: ce? (ce se urmiire~te?) . P. afectivitate. motivatie. aflate in interdependenta: 1. Ea nu se reduce la memorie. activitatea apare in doua ipostaze. SKINNER (1904-1990) - .Mijlocul (cuno~tinte. conceptual a (notiuni ~i cuno~tinte utile). ~i a unor teste sintetice. unde se realizeazii analiza ~i evaluarea sarcinii. Beyond Freedom and Dignity (1971) etc. Acest fapt determinii utilizarea de teste psihologice analitice de ~i un anumit complex de sarcini cu conpnut caruia subiectul i~i utilizeazi fortele psihice ~i perceptie. in structura activitatii intra: . Invatarea (~colarii) este dominantii pe durata inviitiimantului obligatoriu ~i a inviitiimiintului liceal. proceselor ~i trasaturilor psihice ale personalitatii. ci una reciproca. aspiratie. care presupune selectarea ~i activarea actiunilor. prima activitate ~i este dominantii in copiliirie. imaginatie.1 Definirea . operatii ~i actiuni (actiunile indud mi~ciiri ~i operatii). dificultate.

de autoguvernare ~ide dirijare a conduitei 3. prefigurarea intentiei sau impulsul exprima 0 tensiune interioara care tinde sa se exteriorizeze ~i sa activeze veriga motorie. emotionale. Articularea motivaponalii. Ie interiorizeazii. munca poate fi: intelectuaHi ~ifizicii. 5. Din punet de vedere psihologic. constituindu-se ca mecanism psihic de autoreglare. in plan mintal sau exterior.in evolutia sa. Vagotski considerii cii. Faza de evaluare ~i de verificare a rezultatelor partiale ~i transformarea lor in informatie inversii. Opusul ei este inciipiitanarea (insu~ire negativa) care presupune urmarirea unui scop chiar ~iatunci cand este clar ca imprejurarile nu ofera nici 0 ~ansade reu~ita(este rezultatullipsei de flexibilitate in gandire ~iactiune. Rezultatul final. Vointa poate fi inteleasa ca: modalitate de coordonare a ctivitiitii in general (vointa actiunii ~i vointa abtinerii. exista activitate in totalitate con~tientii (ia forma vointei) ~i activitate cu componente automatizate (deprinderile). pentru . indepli~irea planului sau faza executiei este formata din operapi concrete (prin care situatia initiala este supusa unor transformari. rabdarii. uneori. face posibila elaborarea planului de actiune. c. se realizeazii de-a lungul mai multor etape: 1. organizarea ~i desfii~urareaactiunilor mintale sau motorii. Ea presupune alegerea unui motiv ~i respingerea sau amanarea celorlalte.a-timentine hotararea luata. 3. al prejudecatilor sau alunor carente educationale). are loc con~tientizarealui care devine punctul de plecare al actiunii voluntare. Ea are caraeter normativ. Munca este dominanta in viata adultului activ (in medie intre 20 ~i 65-70 de ani). Natura obstacolului poate fi diferita: exterioarii. psihologica). 2. vointa poate sa transforme imperativele externe in comenzi interne (autocomenzi). ordinea realizarii lor. 4. scopul nefiind realizat. Vointapoate fi apreciata in corelatie cu stadiul de dezvoltare a individului. Daca rezultatele nu sunt cele scontate. Independenta ~i initiativa exprima gradul de autodeterminare ~i originalitatea liniei proprii de conduita. a renuntarii).& Calititile .. Acum apare intentia de a actiona care include: motivul ales. 4. pentru copii. precum ~ia actiunilor concrete anumitor exigente. modele de comportament ~i chiar modele de vointii. asigura inregistrarea programului (schemei) actiunii pentru utilizarea ulterioara.. in evaluarea obstacolului poate sa se produca: subaprecierea obstacolului (e~ec). planul desfii~urarii actiunii ~i posibile consecinte ale acesteia. L. Pe parcursul executiei pot sa apara obstacole ~i actiunea sa e~ueze. Limbajul are rol reglator in declan~area. omul i~imobilizeaza efortul voluntar.. politice. Fermitatea ~itiiria vointei este capacitatea de a suporta . obstacolul nu se identifica cu nici un obiect sau fenomen al realitatii ~i nici cu rezistenta interna resimtita de individ in desfii~urarea unei activitati.5 Etapele actului voluntar Vointa. materiala sau internii (de natura fiziologica. idealuri morale. pentru realizarea scopului stabilit) ~i. motivelor ~i proceselor intelectuale. Au.. 3. severitatea criticii etc. fiind dependent de modul de apreciere a obstacolului ~i de nivelul de dezvoltare a limbajului. prin conexiune inversa. prin intermediul caruia omul i~i mobilizeaza ~i-~icanalizeaza fortele ~icapacitatile flZice~ispirituale in vederea invingerii obstacolelor care apar pe traiectoria activitatii. J. stabilindu-se. ea proces superior de autoreglaj (de tip con~tient ~i mediat verbal) ~i ca aptitudine de a actiona in vederea realizarii unui scop con~tientpropus. intelectuale. Dupii gradul de con~tientizare a componentelor. Ea presupune realizarea efortului voluntar pe 0 perioada indelungata de timp. Motivele odata elaborate intra in raporturi de concordanta sau de opozitie. In depa~ireaobstacolului. pe care. ea constand din succesiuni de operatii. Opusul ei este sugestibilitatea (insu~ire negativa) care consta in adoptarea necritica a influentelor exterioare.i caracterizarea voin. chiar ~i in conditiile in care. 4. Executia are caracter secvential. principii. chiar daca cel in cauza este con~tient de importanta acestui fapt pentru el sau pentru cei dinjur. realizata in urma deliberarii. prin intermediul mecanismelor verbale. atitudinea fata de activitate etc. ajungand sa-~i dea comenzi singur.vointa. ulterior. Cele mai importante calitiip ale vointei sunt: 1. 13. supraaprecierea obstacolului (e~ec) sau reflectarea adecvatii a acestuia.ei Vointa reprezinta procesul psihic complex. 13 13. Promptitudinea deciziei consta in rapiditatea cu care . eventual. aparent. iar dupa caracterul produsului. 5. in calitate de proces psihic. Adultii eonstituie. Perseverenta consta in mentinerea timp indelungat a efortului in directia realizarii scopului la nivelul de perfectiune impus de subiectul insu~i ~ia~teptat de cei din jur. Con~tientizareaimpulsului ~iraportarea lui la un anumit obiect sunt urmate de formularea scopului ~i directionarea actiunii in vederea realizarii lui (starea de "vrere" .aprecierea ~i adecvarea permanenta a tendintelor. opiniile contrare.tocontrolulpresupune con~tientizarea. ci reprezintii 0 confruntare intre posibilitiiple omului ~iconditiile obiective ale activitiitii. pentru comanda ~i efectuarea operatiilor viitoare. scopul urmarit. iar forma specifica de structurare este profesia (ocupatia). munca poate fi: reproductiv-executivii ~inovator-creatoare. 2. El consta dintr-o mobilizare a resurselor fizice. dificultatile. Piaget considerii vointa un reglaj al reglajelor. subliniind faptul ca ea se rasfrfmgeasupra proceselor cognitive $iafective. operatii automatizate care vor fi integrate controlului con~tient. Opusul ei este sliibiciunea vointei (insu~ire negativa) care inseamna imposibilitatea de a realiza efortul voluntar cerut. copilul invatii comenzile verbale ale adultului. Impulsul poate fi interior sau exterior ~i atunci dnd intensitatea lui depa~e~teun anumit prag. sociale etc. Dupa natura componentelor domjnante."vreau X"). mijloacele adecvate de realizare a scopului. n-ar fi posibila continuarea actiunii. Efortul voluntar nu este innascut. atunci sunt ~anse ca actiunea sa fie repetata. ceea ce impune aprecierea avantajelor ~i a dezavantajelor alegerii unuia sau a altuia.4 Definirea . Astfel. Luarea hotararii. Analiza ~i lupta motivelor. vointei .

Calitiple vointei. b) 0 persoana. discutati posibilitatea ca actul deciziei. Identificati calitatile vointei in cazul personajului Vitoria Lipan din romanul "Baltagul" allui Mihail Sadoveanu sau in cazul altui personaj (literar sau istoric). magarulnu s-apututhotiiridincaresam1lnance ~iamurit de foame. cum ar fi salivarea._sa_atinga~i Abulie . transpiratia etc. Abulicul este lntrinsec = care constituie sau manifestapartea propne ~iesentiala a unui lucru. (." ca ne chinuie 0 tuse grava nu mai putem rezista ~i tu~im in (Beniamin Zorgo.. nu poate.. = deficienta a vointei. acest fel se pot numi actiuni postvoluntare. Actiunile de con~tient. ele i~i pierd sau se diminueaza caracterul de obstacol.. mijloace etc. operatiile automatizate pot sa se desIa~oare diferite procese. del'rinderi. Formati grope de 4 elevi sau lucrati pe perechi. respiratia. care comanda numai mi~carile... devine 0 trasatura specifica. Daca 0 actiune poate partial._este. Veleitate = vointa deficitara.apoi. indispozitie.. " 10. Cititi cu atentie urmiitoarea fabula atribuita filosofului -Jean Buridan (cca. Editura ~tiintifica. deoarece pe masura ce obstacolele sunt depa~ite. Cititi cu atentie urmatoarele proverbe ~i._ill_c. putem influenta 1969. integrate in structuri mai complexe. lipse~te mult de la ~coala. iar atunci cand este prezent la ore nu a invatat mmlc.lara motiv. moment.apoi. functionarea con~tient. De asemenea. Alte distingerea actiunilor voluntare de cele involuntare consta in procese sau manifestari devin reglabile prin vointa numai reglarea prin sistemul verbal a actiunii. PORTUL DINTRE ACTIVITATEA VOLUNTARA ~I ACTIVITATEA INVOLUNTARA "Omul in general este con~tient de obiectivele pe care Ie voluntaqiriisul sau plansul (. 4. riisul. care ~i-apierdut picioarele intr-un accident. a) Laborimprobus omnia'vincit(Munca indaIjita invinge orice). Determinati !egaturile existente intre motivatie ~igandire. atunci cand vrea.a. c) 0 cusatura la timp scute~te0 suta.auza. 8. Bucure~ti. Intre actiunile voluntare ~i cele involuntare exista relatii mi~carile impulsive ale membrelor ~i ale trunchiului etc. de actiunile prin care aceste Actiunile voluntare ale omului i~i pot pierde prin obiective pot fi atinse.) Un criteriu acceptat in general pentru mai tarziu acestea se subordoneaza reglarii voluntare.~p_ersQaIl. Pe langa repetare. fenomen.) urmare~te. launtric. Identificati asemanarile ~i deosebirile dintre fazele procesului rezolutiv ~ifazele actului voluntar. incapabil sa ia 0 decizie sau sa realizeze un proiect. dar IlU le finalizl:aza. Opusul ei este nehotiirarea sau tergiversarea (insu~ire negativa) care se manifesta ca oscilatii indelungate ~i nejustificate intre motive. respiratia. vointa se specializeaza fiind mai dezvoltata intr-un domeniu decat in altul. 5. se Deprindere = dispozitie relativ stabila generat~ de un exercitiu entuziasmeaza foarte u~or. Analizati rolul proceselor afectiv-motivationale in desla~urarea actelor voluntare. lucreaz~in gospodarie ~ii~iintretine cei 5copii.56 omul delibereaza. Putem tu~i ~i intentionat. In aproximativ jumatate de pagina. c) Intrucat a fost mu~cat de caine in copilarie.Buridani-a pus ill iesle. (. stimul dureros. cursul unei conferinte.. devin trasiituri de caracter . inghititul. 2. de exemplu. atilt ill dreapta. Veleitarul dore~te sa realizeze lucruri nemaipomenite. exercitiu caracterul lor volimtar propriu-zis.. automatizate se pot insa subordona reglarii voluntare in orice stranl1tul.p. dar multiple. scopuri.Argumentati raspunsul vostru. precizati ce calitati ale vointei sunt implicate. putem sa ne reglam voluntar. al alegerii. sa nu intervina in orice activitate: Buridan aveaun magar.) unor actiuni involuntare. El este latura activa a ratiunii ~i a simtului moral . cu amanarea deciziei. proces etc. daca apar anumite dificultati in calea realizarii lor. prin autocomanda. 1300-1358) ~i. caracterul voluntar. intreprinde unele actiuni in prelungit. este corespunzatoare dorintei. !ipsa de vointa. cum ar fi sugerea. Formati grope sau lucrati pe perechi. • Dupa tipul de activitate ~i de efort exersate. Caracter involuntar pregnant au mai cu seama activitati sau actiuni planificate ~i organizate in mod unele procese vegetative. Astfel. Astfel. nivelul de maturizare necesar.Ii spore~te starea de RegIa} = mod de realizare a reglarii. ea poate fi supusa anumite limite. Considerand. apoi..) Amintim cateva dintre acestea: clipitul.. comentati afirmatia lui Secenov potrivit ciireia : "Vointa nu este un agent obscur. in fi reglata prin cuvant. esentiala a omului. ca punct de plecare. b) Buturuga mica rastoarna carul mare. Formati grupe de 4 elevi sau lucrati pe perechi. dar in caz reglarii prin vointa noastra.. iar 'ineficienta lui. la om se manifesta insa ~i deprinderile.cnecesaf--c. argumentand raspunsul vostru: a) Un elev aflat in situatie de corigenta. de procedeele. Ce este vain/a?. de care este con~tient. (. dar efectuarea unor litere in cursul Unele manifestari de conduita apar la copil sub forma scrierii se desIa~oara automat. descrieti relatia vointei cu acestea.. ideea potrivit careia reglarea voluntara a activitatii se face in conditiile stransei legaturi cu celelalte procese psihice. cat ~i ill stanga stanoagelor.97-100) Aplicatie: Analizati raporturile existente intre activitatea voluntara ~icea involuntara pe parcursul unei ore de curs. 6. 0 actiune voluntara. slaba.. Astfel scrierea unei scrisori unui prieten reprezinta inimii. e) Picatura mica gaure~tepiatra tare. Dezvoltarea vointei contribuie la dezvoltarea personalitatii. 0 cantitate suficientiide ran. retragerea bratului sau a piciorului la un . pentru formarea unei acest sens. 13 ~PLlCATII 1. d) Cine nu vrea cand poate. In afara de actiunile voluntare. Aceste actiuni se incadreaza de obicei in intregul unei oftatul. Formati grupe de 4 elevi sau lucrati pe perechi. 9. Cumillsaranuldin amandoua gramezileera la fel. intoarcerea capului catre un stimul nea~teptat. Datoritii acestui fapt. Actiunile voluntar. mi~cari sau actiuni care nu au caracter chiar sub un control sumar al con~tiintei. tu~itul. Cititi cu atentie urmatoarele situatii concrete ~i. Formati grupe de 4 elevi sau lucrati pe perechi. stabiliti daca este yorba sau nu despre manifestarea vointei. unui adult ii este frica de caini.Inainte de a pleca de acasa. 3.

in primul rfmd in funqie de complexitatea deprinderii ce urmeaza sa se formeze. anume faptul de a fi fost initial 0 actiune con$tienta care s-a transformat progresiv. Termenul de deprindere indica astfel gradul de fixare.demonstrarea actiunii. iar aceasta se dezvolta de-a lungul vietii. scrisul. prezenta unor caliiiiti fnniiscute pentru tipul de activitate dat (de ex. Acestea sunt doar cateva dintre criteriile ce pot fi utilizate pentru clasificarea deprinderilor. Deprinderile sunt declan$ate con$tient. urmeaza d $i deprinderile sunt dobandite de-a lungul vietii. deprinderi de mundi (a cro~eta. conditii interne: int~resul celui care invata pentru activitatea exersata.. Daca in faza initiala.2 Clasificarea deprinderilor Diversitatea activitatii umane implica ~i 0 mare diversitate a deprinderilor. proces care poate fi mai lung sau mai scurt.) Evident. . . Dupa complexitate se face diferenta in~re: -. . dintre care cele mai relevante sunt: 1. dar ~i 0 consolidare gre~ita poate genera dificultati. deprinderi de gandire (construirea rationamentelor potrivit anumitor algoritmi). a dactilografia) etc.deprinderi de invatare (a scrie. de stapanire a unei actiuni sau operatii.i interac. a lua notite). clasificarea acestora putandu-se realiza in functie de mai multe criterii. mi~carile ce trebuie Iacute etc. nici nu am putea desIa$ura simultan mai multe activitati dad unele dintre ele nu ar fi automatizate. 3. sigura ~i rapida a activitatii. o analiza mersul.57 14. cu un consum redus de energie psihonervoasa $i fizica. fiind prezente doar la acei indivizi care Ie-au invatat.piistrarea metodelor. Spre exemplu cititul este simultan 0 deprindere senzorioperceptiva ~i de gandire. bastona~elor de catre copilul care invata sa scrie). DEPRINDERILE** 14. in masura in care deprinderile sunt componente ale activitatii umane. 2. 2."". dobandind stabilitate $i permitand desIa~urarea corecta. dobandind stabilitate.iunea deprinderilor . 4.3 Formarea . fiind actiuni stvoluntare. ovalelor. dad multe dintre cele ce Ie facem nu ar dobandi calitatea de deprinderi. definitorie pentru 0 deprindere se dovede$te automatizarea numita secundara. progresiv atentia se deplaseaza de la detalii la ansamblul actiunii. caracterul activ $i calitatea acestora etc. controlul $i autocontrolul executiei. consolidate prin exercipu ~idesfi~urate fara un control con~tient permanent. Formarea unei deprinderi este un proces complex care se desfii$oara in mai multe etape. pentru competentele pe care aceasta Ie are sau Ie poate dobandi. iar dupa aceea au un U$or control con$tient (sunt subcon~tiente). 0 multime de deprinderi care sa elibereze atentia (care are un volum limitat) pentru acele actiuni care nu se pot automatiza.deprinderi verbale (descifrarea cuvintelor rostite este u~urata de forrnarea unor deprinderi de auz verbal). existenta unor triiiri afective care insotesc procesul de formare a deprinderilor. Realizarea acestui proces de formare a deprinderilor presupune mai multe conditii: 1. conducerea automobilului etc. Deprinderile reprezinta componente automatizate ale activitatii.deprinderi simple (trasarea liniilor. . conditii externe: o instruire verbalii care sa vizeze conditiile de realizare. precizie $i viteza.deprinderi complexe (scrierea literelor. Absenta deprinderilor face imposibila desfa~urarea activitatilor complexe. a calcula. deprinderi motorii (ex.prezenta altor deprinderi asemanatoare etc.i caracterizarea deprinderilor cat de superficiala a componentelor activitatii noastre va arata ca nu toate componentele acesteia sunt con$tiente. Determinarea tipului $i gradului de automatizare a deprinderilor are astfel relevanta pentru cunoa$terea unei personalitati. 1'4 Pentru ca deprinderile sa se formeze este necesar ca organismul sa atinga nivelul de maturizare necesar fixarii lor. realizarea de exercifii pentru formarea ~l automatizarea mi$carilor. . a zidi. aceea a constituirii deprinderii. In raport cu definitia pe care am precizat-o. a citi. corectarea lor fiind foarte greoaie. ceea ce se are in vedere fiind intotdeauna dominante. de gandire $i senzorioperceptiva. impliciind intreaga personalitate: 1. silabelor. Iara a se disocia de vointa. mersul pe bicicleta). Dupa tipul de activitati in care se incadreaza se pot pune in evidenta: deprinderi de joc (a sari coarda. varsta). 4. ex(stand 0 multitudine de reactii. iar dupa aceea a cuvintelor). controlul con$tiintei se aplici:ituturor detaliilor actiunii. Familiarizarea cu actiunea: este etapa in care se Toate deprinderile sunt dobandite de-a lungul existentei noastre~ ceea ce presupune un proces de form are a lor. Este insa de subliniat faptul ca deprinderile nu sunt niciodata "pure". ajuca carti). Complexitatea existentei umane presupune 0 multime de activitati automatizate. semnaliindu-se erorile. elaborate con~tient. . altfel spus caracteristica psihologica a activiHitii $i nu 0 formatiune distincta de aceasta. gesturi sau activiti'i!i care par a se desIa$ura de la sine (cititul. . Prin repetare $i exersare se automatizeaza.1 Definirea . Desigur. Dupa procesele psihice automatizate implicate preponderent se disting: ~ deprinderi senzorio-perceptive (orientarea privirii in a~a fel incat imaginea sa cada pe zona centrala a retinei). iar scrisul 0 deprindere motorie. prin exercitiu $i consolidare.

dar mai bine consolidate spre deprinderi mai vechi. in sensul ca aceasta din urmii beneficiazii de asemaniirile existente ~iintegreazii elementele comune. mai ales pentru corectarea numeroaselor gre~eli. . consumul de alcool etc. puse in evidentii ulterior. fiind prezente in toate domeniile. Perfectionarea: presupune executarea actiunii in conditii diverse. Se pot face de asemenea comentarii sau completiiri etc. care reprezinta relatia pozitivii intre 0 deprindere deja formatii $i una in curs de formare. Banala activitate a luarii de notite se poate dovedi deosebit de relevantii in activitiitile noastre. subiectul dobandind informatiile necesare despre actiune. nerealizarea lor determinand triiiri afective negative. volumul d. ceea ce inseamnii cii in functie de modul in care ne luiim notitele SectiuneaI in aceastii sectiune a paginii.luarea de natite permite 0 memorare mai facila a informatiilor" fixarea mai temeinica ~i in cele din urma reactuaJizarea mai rapidii ~imai fidel a a lor. realizeaza instruirea verbala ~i demonstrarea realizarii actiunii. Notifele. indeplinind. Fixarea ca deprinderi a unor modalitiiti de studiu eficiente nu poate reprezenta atunci decat 0 ~ansii in plus. formate. operatiile sunt prescurtate. . mai ales atunci cand contextele in care ne aflam presupun vehicularea unui volum mare de informatie. in sensul cii deprinderea anterior formatii perturbii formarea noii deprinderi. corectitudine etc.e informatie ce trebuie vehiculat tot mai mare.) ~i negative (fumatul. de asemenea. sa se desfii~oare cu regularitate. Cum se poate proceda? 1. atentia necesara diminuandu-se progresiv. inviifare~ analiticii: in aceasta etapa actiunea este se'gmentata ~i fiecare componenta este exersata separat.nu reu~im sa retinem tot ceea ce se prezintii intr-o ora de curs sau intr-o discutie. 'dar la fel de bine existenta unor probleme cu 0 anum ita deprindere se rasfrange ~iasupra celorlalte. a~a indit stocarea exterioara informatiilor ne permite sa facem oriciind apella ele pentru a Ie revizui sau utiliza in diferite scopun. simultan sa reu~im 0 sistematizare completa a materialului ~i chiar 0 rezumare a sa. spre diferenta de deprinderi. sii se autodec1an~eze ~i autoenergizeze.. iar deciziile ce trebuie adoptate tot mai responsabile. Deprinderile se sustin unele pe altele in actiunile pe care Ie realizam. ci se integreaza diferitelor activitati ~i interactioneaza unele cu altele. OrganizaTea ~i sistematizarea: elementele anterior exersate sunt integrate progresiv intr-un ansamblu. ideal ar fi sa putem nota tot ceea ce ni se spune sau ne intereseazii. spre diferentii de deprinderile care sunt neutre din punct de vedere moral. Iar aceste probleme nu se pun doar la nivelul vietii adulte. rezultate din interactiunea deprinderilor cu trebuintele. 5. Odata. La nivelul sistemului psihic uman se_pot pune in evidentii interactiuni ale deprinderilor ~icu alte componente psihice: . deprinderile nu raman izolate. sunt notate ideile a~a cum sunt receptate in timpul cursului sau in cadrul contextului in care luiim notite. 3. Aceastii corelare face ca obi~nuintele. . dar mai putin consolidate). De asemenea. care reprezintiifenomenul de influentii negativii intre douii deprinderi. spiilatul pe maini etc. De cele mai multe ori nu exista insa 0 astfel de posibilitate. treptat fiind atinse niveluri superioare de precizie. Secfiunea II Aceasta sectiune este cea a CUVllltelor cheie.Obi~nuinfele: sunt componente automatizate ale activitiitii. acestea permitiind sistematizarea materialului. viteza. prezenta unei structuri motivationale face ca obi~nuinfele sii se imparta in pozitive (salutul... Analiza interactiunilor existente intre deprinderi permite punerea in evidenta a douii fenomene: transferul. 4. vointa ~i gandirea. 'DEPRINDERI EFICIENTE DE STUDIU Lumea contemporana devine pe zi ce trece tot mai complexii. Intr-un astfel de context a avea capacitatea de a asimila informatia necesarii ~i a 0 putea utiliza in contextele adecvate constituie atuuri ce permit obtinerea unei eficiente superioare in actiunile noastre. Desigur. 2. Sunt implicate aici atentia. Influenta se poate manifesta fie retroactiv (de la deprinderi mai noi. fie proactiv (vechile deprinderi stanjenesc formarea unor noi deprinderi). Sectiunea III ' Sectiunea rezumatului sau a sintezei.structurarea materialului se poate realiza in timpul receptiirii acestuia (in timpul orelor). Este mai flexibilii decat simpla deprindere.Priceperile: apar in urma interactiunilor dintre deprinderile ~i cuno~tintele detinute. . In primul rand sunt a alternativii relevantii a studiuiui sistematic.). Existenta deprinderilor permite atentiei sii fie distributivii. interferenfa. plimbarea de dimineata. a~a incat este posibilii aplicarea sa in conditii foarte variate. cea mai mare. ci la orice varsta. Automatizarea: prin exersarea repetata a actiunii in ansamblul sau. erorile sunt eliminate. mai multe functii: .

s-a format illtrecut. dar detin 0 pozitie subordonata" (P. a Ie examina implicatiile. timpul. Identificati. Pentru ca sublinierea sa permita insa atingerea intr-adevar a unei eficiente superioare este necesar sa fie respectate cateva reguli: . Intelegerea nu este intr-un fel decat inceputul invatarii. imprejurare de care depinde aparipa unui fenomen sau care influenleaza desfii~urarea unui fenomen. se executa aparent de la sine sau.respectiv procesul de constituire progresiviiapersonalitiipiadulte. cu textul se poate intra in interactiune i?iprin sublinierea (evidentierea) ideilor importante.ancora" de care ulterior pot fi legate alte informatii relevante. prin gandire critica putem intelege i?i numai capacitatea i?i disponibilitatea de a nu ramane la 0 receptare pasiva i?ila 0 reproducere la fel de pasiva a ideilor. Putem sa ne punem in primul rand intrebiiri de genul: . 2. unor astfel de criterii are un caracter motivator. 4. reducandu-se materialul ce trebuie retinut i?i reactualizat. unanumitjoc). 5. Analizati interactiunea deprinderilor cu procesele cognitive. Evidentierea. Identificati in propria voastra conduita 0 astfel de obi~nuinta ~i incercati sa puneti in evidenta fazele parcurse in instalarea sa. Scrieli un cuvant folosind mana cu care obi~nuili sa faceti acest lucru. Analizati locul ~irolul deprinderilor in structura activitatii.ceInvatarea este 0 activitate di~tr~gere. . a adopta decizii etc. Prelucrarea notitelor la acest nivel se poate realiza ulteriorin masura in care ele sunt luate astfel incflt sa permita acest lucru. . Analizati urmatorul fragment de text: "Deprinderile ocupa ill sistemul psihic uman un loc masiv. a Ie pune in balanta cu alte puncte de vedere. Aplicape: Analizati-va propriul proces de invatare prin prisma acestor deprinderi. imprejuriirileillcare serealizeaziiun fenomen. Deprinderi de gandire criticii.Pot sa construiesc exemple pentru ilustrarea lor? . i?ide ceea ce se numei?te contrast. a Ie expune unui scepticism constructiv. Automat = ceea ce se face. po mind de la cele oferite in cadrul lectiilor. Perfec{ionare = imbunatiilirecalitativa. respectiv momentul in care se epuizeazii potenlialul de cre~tere. 7. Elaborati continutul etapelor necesare formarii unei deprinderi (spre exemplu. 6. unul dintre cele mai utilizate fiind modelul T de luare a noti(elor. planificarea timpului de studiu. intelegerea.Care este semnificatia acestor idei? . Prediclie = anticipare. factorii care au facilitat aceasta instalare. Mai mult.nu trebuie subliniata 0 cantitate foarte mare de text. Realizati 0 analiza comparativa intre deprinderi.ii atItudmepot~i~i~e cntIca fata de ceea ce constituirea unor deprinderi de monitorizare a invatarii. pe de 0 parte. printre alti factori. Aceasta se poate realiza de mai multe maniere. Analizali interacliunea deprinderilor cu procesele reglatorii. . Identificarea i?icritica a ceea ce trebuie sa invatam. Dupa ce ati inregistrat timpul. Explicati diferenlele aparute. in manu ale sau alte materiale educationale. Analizati interacliunile deprinderilor cu fenomenele psihice. 6. Rezulta 0 structura care pe langa posibilitatea retinerii cu mult mai multa acuratete reprezinta i?i0 . 5. Proactiv = ceea ce acponeazii. in functie de obii?nuintele de invatare ale fiecaruia sau de natura textului: formularea de intrebiiri. informatiile pe care Ie invatam. formarea imaginilor perceptive este favorizata. ceea ce permite accentuarea eficientei obtinute. La un nivel inferior. prezentatin pagina anterioara. 0 str~teg. eel putin tara un controlcon~tientexplicit.se apliciiasupra a ceva ce s-a realizat. iar un astfel de caracter presupune 0 utilizare eficienta a intervale lor de timp pe care Ie-am identificat ca permitandu-ne a obtine cea mai mare eficien!a. se apliciiasupra a ceva ce urmeazii sa se realizeze. a construi argumente. A gandi critic presupune a lua idei. iar nu sfiiri?itul sau. 9. 3. Retroactiv = ceea ce acponeazii. in masura in care nu sunt prezente. aa?optarea.Popescu-Neveanu). sau cum Ie puteti perfectiona? 14 ~PLICATn 1. Maturizare '= serie de transforman care permit atingerea de catre un organism a maturitiipi. in acest caz rezultatul nefiind relevant. 3. In ce masura aveti astfel de deprinderi? Ce ar trebui sa faceti pentru a Ie forma. respectiv capacitatea i?idisponibilitatea de a interoga textele. inregistrand. lnterac{iune = forma de legaturii a obiectelor. invatam i?i. obi~nuinle~ipriceperi. Mai precis este yorba de verificarea permanenta a gradului de intelegere a textului. de asemenea. realizati acela~i lucru cu cealalta mana. a fenomenelor etc.se utilizeaza ~iin sensul de maturizarepsihologica. Managementul timpuJui de studiu. realizarea de predictii in text etc. eliminarea factorilor de 4. Condi{ie = fapt.se utilizeaza semne sau culori diferite pentru sublinierea diferitelorelemente ale textului.Ce consecinte detenilina aceste idei in raport cu ceea ce i?tiamanterior? etc. 2. Pentru a ajunge sa avem intr-adevar eficienta in procesul invatarii aceasta trebuie sa aibii un caracter sistematic. pe de alta parte. in structura personalitatii majoritiitii dintre noi exista ~i obi~nuinte negative.Pot aplica cunoi?tintele? In ce context? . de asemenea. manifestata printr-o condiponare sau 'acpune cauzalii reciproca.u~or de yrelucrare i?iII complexa care pe masura este exersata permite aSlmIlare mformatlel.59 yom reui?i dupa aceea sa Ie utilizam cu mai mult sau mai putin succes. informatii noi in mod independent.estimare a ceeace urmeaziisa se illtample.decizia asupra caror idei sa fie subliniate se ia dupa parcurgerea in intregime a textului (paragrafului).. rezumarea textului. Stabilirea independenta a scopurilor de invatare.Am mai intalnit idei ase~anatoare? Ce idei? . autorecompensarea ne vor permite sa altfel spus contribuie la identificarea unor criterii personale a realizam ceea ce ne intereseaza: asimilarea rapida. temeinica caror realizare semnifica incheierea procesului. clarificarea ideilor care pun probleme de intelegere. Dupa cum s-a dovedit in cadrul celor invatate despre perceptie. Astfel. este yorba de posibilitatea de a aborda. de ce nu.. 8. S-au propus astfel foarte multe modalitati de luare a notiti::lor. Monitorizarea invatarii.

limbaj non-verbal. dar. cu procesele intelectuale ~i cu cele motorii. scaderea frecventei respiratiilor etc. . Pornind de la Limbajul este definit ca activitatea de comunicare interumana prin intermediullimbii ~ia . Astfel. ludicii sau de joc. vor involuntara (neintentionatii. se stimuleaza ~i se focalizeaza atentia. dintre care cel care se uzeaza mai important se refera la mecanismul ~i dezvoltarea sa. iar perceptiile ~i reprezentarile. personalizate. lasand totu~i Fenomenul acesta nu are un continut informational spe~ific ~inici un produs propriu. Limbajul are un rol important in formarea gandirii ~i in procesul de socializare. ~i anume. la inceput. bazatii pe reflexul de orientare declan~at spontan. din indicii comportamentali: fixarea privirii asupra persoanei sau asupra raspunsului obiectului vizat. tivnoi. fiind facilitata de factori precum: stabilirea cu claritate formatia de tip a scopului. vocabularul condensand experienta milenara a societiitii. Atentia se des~oara in mai multe etape: orientarea libertate care. orientare selectiva ~ide concentrare a energiei psihonervoase. evidentiind interactiunile dintre aces tea. de un bajului. ne precizam noua i~ine intelesurile. fiecare termen devine un punct de fixare a semnificatiilor. eu gandirea. la reducerea treptata a efortului pentru concentrare ~istabilitate. structurarea psihologic in buna a activitiitii ~idelimitarea etapelor care cer 0 atentie mai mare etc. in vederea desra~uriirii optime cerintele care determina a a~tivitatilor psihice. Atentia postvoluntara reprezinta un nivel superior de manifestare a atentiei care rezultii contexte reladin utilizarea repetatii a atentiei voluntare care se transforma in deprinderea de a fi atent.informatiilor. Atentia voluntara stii prin urmare la baza atentiei postvoluntare (aceasta rezultii din automati~area atentiei voluntare). care serve~te cainstrument de codificare semllegatura acestuia ~i transmitere a informatiei in procesul real al comunicarii. Forma de baza. cuvintele nu spun nimic copilului. luarea nu nuAtentia voluntara este forma superioara a atentiei. in evolutia sa de la limbajul egocentric la limbajul socializat. simbolica de reprezentare. Astfel. de~i la fel de bine se poate vorbi de un structurat. spontana. comunicare. limba fiind suportul ~i instrumentul comunicarii. in nute. reprezentiirile ~i gandirea. Se disting astfel 0 atentie de ele. eliminam neclaritatile. 2. persuasiva sau de convingere. revine mecanismelor verbale prin care se ia decizia de a fi atent. cele doua forme sunt complementare. intre operatiile inteligentei ~i chiar grade de printre functiile generale ale con~tiintei. personal. atentie focalizatii. exprimarea trebuindsa fie clara ~i precisa (un cuvant permite 0 precizie pe care imaginatia nu 0 poate fumiza). Semnificatiile unui cuvant sunt in functie de experienta individului. l~ inceput. ceea ce poate conduce la eliminarea elementelor afective. expresiva sau afectiva . Atentia se refera la concentrarea ~i focalizarea efortului mental ce genereaza . Se poate astfel aprecia ca intre limbaj ~i gandire exista un raport de unitate ~i interconditionaie. afectiv. Limbajul obliga la rationalizarea ~i socializarea gandirii. sinteza. declan~ata de stimuli extemi ~i de stimuli intemi). In plan subiectiv. Limbajul se afla in stransii interdependentii cu celelalte fenomene ~iprocese psihice. atentia este resimtitii ca 0 stare de incordare ce se observa din structurarea manifestarile. individuale. decl~atii intentionat. neselectiva . Limbajul. deoarece exersarea mai indelungatii intr-un anumit domeniu de activitate duce la automatizare. Progresul invatiirii limbajului se realizeaza concornitent cu progresul gandirii. Comunicarea este procesul de transmitere a mularii. imobilitatea sau tacerea. ele directioneazii atentia ~iinlesnesc operatiile gandirii: analiza. de detensionare nervoasii. ele sunt corelate cu -cele ale societatii. de reglare sau de determinare. naturala ~i eseu concretii a limbajului este vorbirea (limbajul oral). Caracterizati atentia volun~ra ~i atentia postvoluntarii. a semnificatiei actiunii. Treptat. in masura in Clasificarea formelor atentiei se poate realiza potrivit mai multor criterii. sugestiietc. atitudine pregiititoare. fapt suficiente pentru care atentia este inclusa intre functiile vointei. prin intermediul cuvantului. Un rol important.a~teptare. rara sa fie yorba insa de 0 trecere integrala la aceastii forma.60 TIPURI DE ITEMI 4 Itemi subiectivi : reprezinta raspunsuri mai ample care sunt dirijate. In masura in care presupune efort voluntar. de asemenea. dar un eseu semlapoi dirijat voluntar. Ea se define~te ca fenomenul psihic de structurat. dobandesc seffinificatie. sunt simple sonoritati. Asociindu-Ie mereu cu acele~i obiecte sau fiinte. dialecticii sau de formulare ~i rezolvare a contradictiilor sau a conflictelor problematice. crearea unei ambiante favorabile activitiitii. ci ~i a cadecla~area ei.este yorba de selectivitatea reflectiirii. In realitate. in special.potrivit forcaracterizarea altor sisteme de semne ~i simboluri. indicii. intelegerea cuvintelor contureaza clar imaginea perceptiva ~i antreneaza memoria semantica. pragmatica etc. este succinta a lim. ciici pentru a ne face intele~i trebuie sa eliminam ceea ce este prea individual. caci comunicand. orientate ~i ordonate cu ajutorul unor cerillt~. cu gandirea. 0 permite evaatentie voluntara ~i 0 atentie postvoluntara. ea este lirnitatii in timp pacitatii de a utiliza in(pana in momentul aparitiei oboselii). care se realizeaza mal a cuno~cu efort voluntar ~i este autoreglatii con~tient. prin verbalizare. comparatia. in desra~urarea diferitelor activitiiti. in contextul existentei umane. indepline~te functii specifice precum: de. 1. Ea este superioarii atentiei involuntare prin tintelor detimecanismele sale de producere ~iprin efectele ei in activitatea omului. precizati ~ireguli logico-gramaticaleelaborat social-istoric. incercand sa elucidam altora 0 notiune. Ea este un sistem de semne yorba. de cunoa~tere.

5 21. Personalitate* 16..4 21. ) ~ .1 Personalitatea ca slslem 15.1Latura. Personalitate 16.. Individ.2 Niveluri ~i stadii ale creativitatii 21.3 Rolul caracter. Persoana. Creativitatea 20. Personalitatea ..2 21.1 Latura relational-valorica a personalitatii 19. Caracterul 19.3 .1 Individ. 21.Structura ~i dezvoltarea personalita!ii 15.2 Structura caracterului 19.1 21.1 Conceptul de -crea1iy!!ate 20.2 Modele de personalitate 16.ului in structura personalitatii 20. Etape in dezvoltarea petsonalitatii* 21. 15..2 Tipologii temperamentale 18.• . Persoana.2 Clasificarea aptitudinilor 18. Aptitudinile 18.1 Latura instrumental-operationala a personalitatii 18.3 Inteligerita ca aptitudine generalii 19.3 Diferente in manifestarea personalitatii * 17.2 Con~tiinta ca nucleu al personalitatii 16.6 21.7.7 Principiul dezvoltarii in psihologie Varstele mici (3-10/11ani) Preadolescenta (10/11-14/15 ani) Adolescenta (14/15-18/19 ani) Tineretea (18/19-30 ani) Maturitatea (30-55/6() ani) Batranetea (55/60 Tipuri de iteDli 5 -- w.dinamico-energetica a personalitatii 17. Te~p~raDlentul 1.

inclusiv cele cu caracter accidental sau trecator. 1%5. Paris. Eul traie~te in clipita actualitiitii.I 1. nu poate fi redusii la notiunea de subiect in acest sens specific. respectiv reprezinta un sistem bio-psiho-socio- Personalitatea se identifica astfel cu subiectul uman concret considerat in trasaturile sale definitorii. de asemenea. " .1 Personalitatea ca sistem mediului-In care traie~te. Desigur.Eul este liciirireade fulgere care dezvaluie incotro merge anticiparea sufletului. Psihologia generalii. deoarece continutul psihic al persoanei nu este epuizat de motivele activitiitii con~tiente.Ro~ca(red. desemneaza numai natura umana in ceea ce are aceasta specific ~i nu include aspecte concrete legate de varsta. Larousse. Unul este momentul. W. Dictionnaire de psychologie. Definitii ale personalitatii: "Personalitatea reprezintii imbinarea non-repetitivii a insu~irilor psihice care caracterizeazii mai pregnant ~i cu un mai mare grad de stabilitate omul concret ~i modalitiitile sale de conduitii" (AI. In acest sens se pot face urmatoarele diferentieri: termenul de "individ" desemneaza 0 fiinta vegetal a sau animala considerata ca unitate distincta a speciei din care face parte. lintreg in manifestarile un caracter sale comp. Rubinstein aratii cii "Fiecare persoanii este un subiect in sensul "Eu-ului". celalalt vectorul fortei". de a se raporta la ceilalti etc. in sensul ca implica fiinta umana concreta in ansamblul sau ~i nu numai intr-un anumit raport concret. rara ca aceasta sa impiedice fiinta umana sa se adapteze la modificarile din mediu. "Personalitatea este organizareadinamicii in cadrul individului a acelor sisteme psihofizice care determinii gandirea ~i comportamentul siiu caracteristic" (G. in sensul ca ace~ti factori nu sunt absolut rigizi. caracterul definitoriu. in timp ce sistemul psihic uman da seama de toate manifestarile psihocomportamentale. flexibil al personalitatii. Allport. Se poate constata de altfel cu destul de mare u~urinta ca de~i exista numeroase asemanari intre indivizii umani. in cali tate de element stabil al conduitei. modul siiu obi~nuitde a fi. inclusiv omul. Un astfel de caracter arata simultan ca ceea ce se poate numi personalitate nu este un alt proces sau fen omen psihic sau rezultatul insumarii tuturor acestora.p. ingust".216). dimensiunea socio-culturala. Aceste caracteristici ale fiintei umane considerata ca 15 . Editura Didacticii ~i Pedagogicii. existand numeroase definitii ale termenului de personalitate. personalitatea in durata trecutului.. 1976. dimensiunea psihologica se constituie in zona de intersectie a nativului cu dobanditul. psihologia in calitate de ~tiinta il utilizeaza pe acesta. fiecare dintre noi are un mod propriu de a actiona. caracterul adaptativ.1 •. Structura # dezvoltarea personalitiipi. Sunt astfel utilizati in acela~i scop ~i termeni precum: individ. deci individ este orice organism. sintetic in raport cu celelalte procese ~ifunctii psihice. cu 0 bogata istorie in ordinea gandirii occidentale.- 15. o analiza a limbajului comun va arata insa destul de repede ca termenul de personalitate nu este singurul termen utilizat pentru a desemna fiinta umana in integralitatea ei. ocupatie etc. respectiv interventia mediului socio-cultural asupra potentialului ereditar disponibil. Bucure~ti. Astfel. de a reaction a. Sillamy. Editura Didacticii ~iPedagogicii. caracterul stabil. ca modul particular in care fiecare se insereaza in spatiul social nu tine doar de un anumit proces sau fenomen psihic. este necesara delimitarea precisa a semnificatiilor aces tor termeni. ci de intreaga fiinta a celui in cauza. este un produs al procesului de socializare.p.rtamentale ne permit sa iafirmam personalitatea cultural: dimensiunea biologicii este relativa la potentialul uman nativ. din punctul de vedere al psihologiei ca ~tiinta. de asemenea'. In calitate de obiect de studiu psihologic. personalitatea trebuie pusa in legatura cu ansamblul sistemului psihic uman. poate fi abordata printr-un set de factori (numiti de G. "Personalitatea este in esentii elementul stabil al conduitei unei persoane. Date fiind aceste limitari ale termenilor care in limbajul comun sunt utilizati ca echivalenti cu cel de personalitate.p. individualitate ~i persoanii. 40). tara insa sa se identifice cu acesta. termenul de "individualitate" desemneaza ansamblul particularitatilor proprii unui individ care il deosebesc de ceilalti indivizi. 1981. PERSONALITATEA 15. avand ca atare un caracter sintetic. anume ca subiect al actiunii.L. termenul de "persoana". 466). personalitatea dobiindind autonomie ~i capacitate de autoevolutie. dar in structura sa in afarii de Eu se cuprind ~ialte elemente suflete~ti. Kelly "constructe personale") ce au ca trasaturi definitorii: caracterul integrator. Personalitatea este ma~inaria solida care mijloce~terealizarea anticipatiei. ceea ce ii face sa apartina acelea~i specii. in contextul psihologiei. Constantin Riidulescu-Motru sesizand foarte bine distinctia dintre eu ~i persoanii/personalitate: "Personalitatea se cristalizeazii in jurul Eului. in sensul ca permit evaluarea globala a unei fiinte umane concrete. la ereditatea fiecarei fiinte umane. in masura in care se pastreaza 0 anume constanta a reactiilor. cunoasterii si valorizarii orooriei fiinte si a r Personalitatea reprezinta sistemul insu~irilor stabile ~i specifice unei fiinte umane concrete care i~i pun amprenta decisiv asupra manifestarilor psihocomportamentale ale acesteia. personalitatea. Simultan trebuie atunci sa se vorbeasca de un caracter stabil dar. dar notiunea de persoanii. Este evident. Trebuie subliniat faptul cii eul este doar nueleul personalitatii. pe masura constituirii sale.el incluzand ~itendintele involuntare. relevat de manifestarea constanta in conduita. ci sub actiunea constanta a anumitor factori pot cunoa~te restructurari. S.). ci tine de function area ca intreg a fiintei umane. sistemic al personalitatii. caracterul sistemic. ceea ce 0 diferentiazii de altele" (N. . termenul fiind utilizat mai cu seama intr-o ordine statistica ("Cate persoane lipsesc astazi de la ~coala?").

greutate inferioarii celei normale. fiind datorat parintelui psihanalizei. Acesta. dupa cel de-al doilea riizboi mondial.. Un demers de acest gen va reduce diversitatea manifestiirilor psihocomportamentale la anumiti factori comuni.15. fata plinii. Con~tientul. rezultat in urma apliciirii metodei statistice nurnite analizii factorialii. aptitudinile ~i in special inteligenta. existii 0 anumitii constanta a actelor.1905) 4. este constituit dintr-un flux continuu de informatii ~i trairi emotionale. precon~tient ~i con~tient. growth. miiini ~i picioare scurte etc.). data fiind eomplexitatea aeesteia.). pot fi aetualizate in functie de necesitatile subiectului uman concret (actioneaza de asemenea ca 0 instanta de "cenzura". Modelul constitutional: tipologia constitutionala pleaca de la anumite paralelisme descoperite in cadrul experientei psihice intre constitutia corporalii a unei persoane ~i manifestarile de ordin psihic. astfel inciit se poate vorbi de un caracter unitar.) ~i atletic (bine proportionat fizic. dar ~i al informatiilor care de~i nu sunt con~tiente la un moment dat. se dovede~te una dintre temele ce poate fi abordata sub o multitudine de aspeete. emotiv etc. cu toracele ~i musculatura bine dezvoltate) . The inheritance of personality and ability: Research methods and findings (1982). Guilford). fiecare avand un rol specific. actiunilor. Freud ii va suprapune mai tarziu diferentierea a trei instante ale psihismului uman (Sine. de asemenea. sincer.perrnitand accesulin con~tiinta doar a acelor produse ale incon~tientului care sunt acceptabiJe pentru aceasta). Acesta a identificat 16 factori ai personalitiitii care. Intelligence: Its structure. personalitatea impunandu-se ca 0 "constelatie de triisiituri" (P. Modelul factorial: psihologia este 0 ~tiintii in cadrul ciireia aspectele de ordin calitativ se imbina cu cele de ordin cantitativ.~delll J 15 I Id I I }' I (Siner Raymond B.• Picnic Astenic Atletie '--"'" . a constatat ca psihicul uman are 0 organizare nivelara.2 Modele de personalitate Studiul personalitatii umane. adoptarea unui punct de vedere predominant cantitativ. and factual study (1950). lncon~tientul reprezinta nivelul eel mai profund al psihicului nostru. Supraeu). Prin urmare. constantele observate pot fi interpretate ca trasaturi psihice. and action (1971). care diferentiaza trei tipuri: picnic (siluetii de statura mijlocie. Kretschmer. Modelul trisiturilor: 0 cercetare a existentei umane concrete pune in evidenta ca in pofida situatiilor diverse in care individul uman concret este implicat. specifici. 2. va porni de la luarea in ca1cul a rezultatelor obtinute la teste. 10-15 trasaturi principale (caracteristice) ~i 0 multitudine indeterminata de trasaturi secundare. intr-o astfel de perspectiva observationala. Cattell. Printre lucdirile sale importante se pot aminti Personality: A systematic. Eu. corelati. permit furnizarea unui profil al personalitiitii fiecarui om. Cea mai cunoscuta tipologie constitutionalii este cea a lui E. -growth. Din punct de vedere strict psihologic. au fost construite mai multe modele ale sale: 1. Cel mai cunoscut model factorial. detinand un rol important in modul specific de a fi al fiintei umane. respectiv incon~tient. sistem osteo-muscular firav etc. al agresivitatii. Pentru evaluarea acestor factori el a elaborat un test de evaluare in cadrul ciiruia fiecare factor este evaluatprintr-unnumiirde 10-13 itemi.. deosebit de prolific (peste 400 de carti ~i 500 de articole). suprafata psihicului nostru. theoretical. acestuia. potrivit caruia la fiecare individ pot fi puse in evidenta 1-2 trasaturi cardinale (dominante ~i determinante in raport cu celelalte). trasaturile psihice puse in evidenta se dovedesc a da seama de particularitatile sau insu~irile relativ stabile ale unei persoane (coreet. 3. In acest context. anume Sigmund Freud. astenic (corpul alungit ~i slab. un laborator dedicat cercetarii acesteia). Dacii'in cazul modelului triisiiturilor aspectele calitative sunt dominante. cel care nu ne este accesibil direct. avfmd 0 bogata experienta clinica. al dorintelor ~i actelor refulate ete. Abilities: Their structure. Psiholog american contemporan. COl. CATTELL (n. 0 importanta mai mare 0 are teoria lui G. dar. notiiri etc. Gruparea lor la anumite niveluri de generalitate permite schitarea unor tipuri psihologice. sediu al instinctelor sexuale. exces ponderal. una dintre cele mai cunoscute teorii a tipurilor fiind cea constitution ala. avand un caracter descriptiv ~i 0 valoare explicativii. este cel apaqiniind psihologului american Raymond B. cel putin la baza. in urma eereetarilor intreprinse. and action (1987) etc. a~a inciit. reactiilor etc. studiaza cu precadere personalitatea (infiinteaza la Universitatea din Illinois. Precon~tientul este sediul in primul rand al deprinderilor. Allport. Acestui model care distinge trei niveluri ale psihicului uman. Modelul psibanalitic: constituie cel mai vechi dintre modele Ie personalitatii.

entuziast. H I L Rezervat.WiTESTUL DE PERSONALITATE 16PF . lucid.libertin. natural senin.taciturn. -.Marile principii ale teoriei sale. DaciiEul aceea de asrezolva intre impulsii ~i realitatea I I .sensibil.uitate. nu reu~e~te sau sau siiii0asigure adaptare satisfacerea satisIaciitoarea trebuintelor. Conservator.cooperant. .. 4. delicventii etc: Progresiv psihanaliza a. L .' A I B ! C E F i G (_ I I I. putincomunicativ Indiferent. inciipatiinat Impulsiv. .agresiv. frustrat. Elaboraii un text de 10 rfmduri (± 1 rand) in care sa utilizaii in sens psihologic urmatorii termeni: personalitate. de care trcbuie de altfel continuuremaniatii. amprenta asupra intregii sale conduite.dependent afectiv Neincrezator. 3.giindire abstractii Stabilitate emotionala putemica.apar sUbiectu. Din multitudinea de insu~iri prin care poate fi circumscrisa personalitate~. Consemnarea rezultatelorcat ob!inute aplicarea testului (numit 16PF) un profil de personaJitate util atat din punct de vedere psihologic.calm(E~putemic) Caracterputemic.Psihana/izji = metoda de tratament al tulburiirilor psihice care se . I 1.. conditii. Sitpraeul (totalitatea uman are trei instanie: Sinele (totalitat6a impulsurilor" interdictiilor morale interiorizate) ~i Eul (functia sa esteexteriQarii. serios(supraeuputemic) Aventuros. voios. experientele .rece (schizotimic) Putininteligent. traumatice. 2. sistem. Concepeii un afi~ publicitar al earui obiect sa fie propria personalitate. devcnit mai mult decat regresiune.~. o I . 0 terapeuticii. observiind efectele unor intre acestea ~isimptomelernanifestate. liberal. deta~at.spontan Tandru.1" l' 5 Q] Q2 Q3 Q4 '"" .cald. abordabil(ciclotimic) Inteligenta vie.lui la tulburiiri mediul' IJ 1 ~ psihosomatice.•.independent. Psihismul primare..· bazeaza pe investigaiia psihologica de adancime. capabili sa explice comportamentul indivizilor. prudent.calculat.timorat.- . tulburiiri explicativiia comportamentuluiuman.surmenat propria personalitate. a stabilit 0 legaturii Sigmundaparent Freud. Expuneii afi~eleobiinute ~iincercaii sa decideii pe de 0 parte care dintre afi~e reu~e~tesa promoveze cel mai bine personalitatea in cauza. au dintreconflictele Sine ~icon~tiintamonilii). jovial Con~tiincios.' marcante avfmd tendinta de a se reproduce.I. flftNll. Aplicatie: Utiliza!i fi~a de consemnare a rezultatelor prezentata mai sus pentru a va autoevalua Discutati cucolegii vo~trijuste!ea autoaprecierii pe care ati realizat-o. ~PLlCATII . ~ipentruprin orientarea profesionala. . . satisIacut de sine Increzator.calm.'.respectuos. stabil. conc1uziile desprinse in cadrul clasei. non~alant Deschis.optimist Calm. incapatiinat Imaginativ.fidel grupului Necontrolat. radicalism Suficient sie~i. giindire concreta Stabilitate emotionaHi scazuta (cu Eo'slab) Modest.conchizand asupra existentei incon~tientului. sentiment Inovator. ceremonial Direct.prudent. • sa aflaii de catre Discutaii mai ales - 2.con~tiincios.supus/docil Moderat.. demn Tensionat. autoritar.sunt: Orice conduitiitinde sii sii se tina seama (principiul realitii~i). cooperant Practic. biinuitor. Fondatorul evenimente ei. banuitor Putemic~irealist..respect pentrutraditie Dependent de grup. resursepersonate Controlat.IIII. mai mult sau mai pulin. subliniind diferenlele in rap0l1cu semnificalia strict psihologica.lini~tit.depresiv.. perseverent. Concepeii un chestionar prin care sii incercaii semnificaiiile acordate termenului de personalitate colegii vo~tri care nu au studiat inca psihologia. Raymond B. Cattell a selectat 16 factori stabili ~i semnificativi." . Ace~ti factori.3. trasaturi de pe:sonalitate.perspicace. supuse principiului pliicerii). cunoscator al societatii decu]pabilitate Anxios.spiritcritic.suspicios.increziitor in sine. impulsiv. anume 0 ~tiinta 1 ale conduitei precum: nevroza.sentimental. oportun (slabiciune a supraeului) Timid. '" Fi~a de consemnare a rezultatelor in urma aplicarii testului 16PF Factorul Note Note Notescazute Etalon in 11c1ase Noteridicate brute standard o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I .vanitos. ". au fost corela!i cu mai multi factori de suprafa!a sau extemi. conciliant. neglijent Destins. 'M N . suspicios. '. numi!i factori de origine sau intemi. Factorii de suprafa!a au fost dispu~i la extremele unei scale cu 11 niveluri pe care seschi!eaza men!ioneaza gradul de dezvoltare foarte a fiecarei insu~iri. visator Fin. intreprinziitor. instinctiv. boem. Analizaii conduita unuia dintre colegii vo~tri~iincercaii sapuneii in evidenia trei trasaturi care credeli ca i~ipun. 1 I I' suprime excitatiile nepliicute (principiul placerii). iar pe de aha parte care dintre ele denota ceamai buna cunoa~terede sine. dar lUIPeaexterioarii impune anumiteJ.naiv. sociabil. critic.

st. ceea ce constituie diferenta fundamentala intre diferitele niveluri de dezvoltare se refera chiar la capacitatile de operare informationala. abia aceasta specific umana. conservarea structurii generale a corpului. Pornind de la cele mai simple organisme ~i urcand pe scara complexitatii. iar prin aceasta sarcina asigurarii unitatii ~iunicitatii fiintelor vii in cauza. Reglarea functionarii organismului in raport cu cerintele mediului extern. care este semnificatia acestor termeni. la nivelul individului particular. ci are un caracter unic. existenta fiind 0 continua reechilibrare. 0 aceea~i situatie fiind de afirmat in cawl reprezentantilor oricarei specii. "al tau". Aici trebuie insa realizata 0 diferenta. iar pe de alta parte pentru operarea cu informatia (in primul rand sistemul nervos). presupunand dezvoltarea con. evolutia temporala. ~i exterioritatea sa. In cazul naturii umane aceasta con~tiinta implicita este integrata unei forme superioare. Mai mult. Oricare organism nu este atunei doar 0 "copie". subliniindu-se in cawl acestuia ca este yorba despre caracterul indivizibil. De asemenea. oricare ar fi aceea. Formarea efectiva a con~tiintei de sin'e'este preeedata de formarea treptata a unei scheme corporale ~i a unei imagini a propriului corp (con~tiinta propriului corp). Toate acestea nu sunt insa decat necesare. . Se mentine astfel caracterul de individ al acelei fiinte vii. Se asigura astfel. PERSONALITATE* &. Pentru ca aceste schimburi sa se realizeze ~i pentru a se putea vorbi despre 0 fiinta vie este necesar sa existe 0 organizare.65 . Termenul de persoana desemneaza numai natura umana ~i intrucat numai oamenii sunt persoane. La acest nivel nu mai este yorba de a trai simpla separare in raport cu toate celelalte. nu poate fi vorba despre 0 identitate care sa nu lase loc unui indiyid. in lurnea animala. Petsoani. dar nu ~i suficiente. nu se poate realiza rara un schimb permanent de informatie. de asemenea. realizeaza in permanenta schimburi substantiale ~i energetice cu mediul exterior. de~i exterioritatea poate determina. din aceasta perspectiva. rara ca acest tennen-sa aiba 0 utilizare strict umana. da~. de asemenea. este asigurat de acest nivel. care la o complexitate superioara poarta numele de psibic.II 16 Nici chiar in cazul gemenilor. ins~i aceasta calitate impunand integrarea nivelului fizic ~i chimic. asigurarea existentei organismului in raporturile sale complexe ~i extrem de variate cu mediul presupune ~i schimburi informationale. comparativ cu nivelurile inferioare. la un nivel general.tei umane. Complexitatea acestei dimensiuni informationale a organismelor vii este insa de 0 diversitate extrema. copilul mic ajunge sa se recunoasca in oglinda in jurul varstei de 2 ani. iar pe de alta parte. de asemenea. rara sa se mai refere la propria persoana ca la alteineva). Cu alte cuvinte. prin prisma modului particular in care sehimburile se realizeaza la nivelul fiecarui individ.2Con. Spre exemplu. Revenind asupra acelor semnificatii. 0 separare insa oarecum confuza a mea de alte fiinte sau obiecte. con~tiintei unui eu care actioneaza intentionat. ~i con~tiinta reflexiva (con~tiinta de sine). atunci cand incepe sa foloseasca pronurnele "eu". aceasta mentinere realizandu-se insa variat in functie de particularitatile morfofunctionale. 1&. omul se na~te ca organism (entitate biologica). Pe liinga schimburile en~rgetice ~i substantiale. pe de 0 parte. in filogeneza s-au constituit subsisteme distincte pentru realizarea schimbului de sub stante ~i energie. pentru desemnarea acesteia utilizandu-se termenul de persoana. Aceasta inseamna. responsabilintr-un sens sau altul. 0 asemenea aparenta. Aceasta unicitate a vietii intr-un sens restrans. unitar al unei entitiifi. datoritii individualitatii sale. Organismele.ncte de mine pentru mine. adesea afirmandu-se ca specificul psibicului uman este aparitia con~tiintei. "al meu".noastra intr-o realitate distincta de noi. personalitatea este cea care permite mentinerea unitatii ~i unieitatii individuale de 0 maniera radical diferita de cea a oriciirei alte fiinte vii. Oprindu-ne in primul rand la nivelul con~tiintei implicite. aceasta este doar con~tiintiide ceva (diferit de propria mea existenta). ca oricare individ are 0 anurnitaindividualitate data de evolutia sa specifica in cali tate de organism. PERSOANA. a fost amintit in primul rand cel de divid. Caracterul de unicitate al oricarei fiinte vii. 0 succesiune de procese prin care se realizeaza schimburi ~ateriale ~i informationale intre 0 anumita fiinta vie. revine. pentru a sublinia diferenta fundamentala existenta intre natura umana ~i oricare alta fiinta vie. simultan eu dezvoltarea gandirii abstracte. De altfel. pe de 0 parte.) B. eel putin la nivelul simtu1ui comun. chiar avand un psihic dezvoltat. Personalitate S-a putut observa in capitolul precedent. Acesta din urma a dobandit progresiv sarcina integrarii ~i reglarii tuturor functiilor organismului. Spre deosebire de lumea anorganica..tiinta ea nueleu al personalititii Nu yom reveni in eadrul acestui capitol asupra celor precizate in raport cu personalitatea in capitolul anterior. Evident. anume con~tiinta reflexiva. de 0 anumita maniera (prin teoria freudiana) s-a pus deja ~i problema con~tiintei. Aceasta inseamna simultan ca recunoa~terea de sine este conditionata de cunoa~terea unor . natura umana este gandita ca personalitate. specifica potrivit cu conditiile particulare de micromediu ~i evenimente traite. un reprezentant al unei spec ii. existenta oriciirui individ este distincta. INDIVID. ca sisteme deschise. eel care Ie consider. ca rewltat al specializarii ~idiferentierii. implicita ~i nediferentiata (prezenta de altfel ~i la animalele superioare). a ~ti ca aces tea sunt d. prezenta. a structurii sale morfo-functionale. termenul de persoana implicii ideea potrivit careia omul indepline~te anumite roluri ~i statusuri sociale. In cazul omului.$tiinfei de sine. ci fiecarei vietiiti in masura in care evenimentele existentei sale sunt distincte. nu nurnai fiintei umane. Din aceasta perspectiva insa nimic nu deta~eaza omul de oricare alta fiinta vie. Corelarea acestor doua problematic! se poate realiza ins a chiar de 0 maniera mai tran~anta.. unei individualirati ~i unei personalitiiti distincte. celelalte niveluri integrate sub forma unui organism fiind reglate in functie de aspectele informationale. In masura in care oricare organism este un individ. dupa aceea. dar ~iin ceea ce prive~te subsistemele sale. iar.1Individ. o'functionare sub modalitatea unui organism. Ea nu este insa prezenta la copilul mic. Este yorba de prezenta. viata presupune 0 transformare permanenta. Evident. un exemplar al unui anumit tip. aceasta complexitate este extrema in cawl fiin. unde ni se of era totalitatea evenimentelor la care ~inoi participam. eu alte cuvinte. respectiv aceea intre 0 con~tiinta primitiva. Este yorba atunci de un alt nivel al existentei. reinnoirea continua a elementelor constitutive organismului. individul se mentine ca individ. ci.

concept introdus de G. . anticipiim ~iaqioniim in functie de aceste constructe-idei. moment in care se declan~eaza ultima etapa in constituirea personalitatii ca aspect integrator a tot ceea ce este 0 anumita persoanii umanii. Cautarea acesteia duce uneori la ceea ce se nume~te "criza de originalitate". deoarece se pierde din vedere chiar personalitatea. prelucreazii informatia despre relatiile spatiale ~i realizeazii 0 activitate intuitivii de construire a im~ginii. ~i. dar ~ial altor discipline. Astfel. procese ~i insu~iri psihice. Mielu Zlate (1987) atrage atentia cii modul de caracterizare a personalitiitji doar prin triisiituri de personalitate (sistemic) este insuficient. Aceste transformiiri cunosc atat 0 curbii ascendentii. apoi. identificati asemiinarile ~i deosebirile dintre ele. astfel fiecare om i~i construie~te 0 imagine despre sine potrivit acestor constructe. I~i manifestii influenta trei categorii de potente ereditare de natura anatomofiziologicii ~i anume: particularitatile analizatorilor.A. cii unul dintre componente (ochi. sociale ~i culturale. 5. ci un mod de autoconstruire. Constru1tlun text de 10 randuri (± 1 rand) In care sa corelati semnificatia psihologica a urmatorilor termeni: personalitate.economic reprezintii atributele de formare a personalitiitii individului. Intrucat. construire in functie de experientele de viatii. aptitudini ~i caracter). S-a constatat.. 16 11I. de regula. con~tiin!a. Redactati 0 Iistacu posibili factori care determina diferentele Intre oameni.e in manifestarea personaliti.--- Triisiitura de personalitate. Schema corpora/a = experientiipecarefiecare0 are desprepropriulsau corp. Viteza de schimbare _ la cele doua extreme ale curbei este foarte mare.intr-unanumit echihbru spatia-temporal~i in relatiile sale cu lumea. 4. ureche etc. Incercati sa puneti in evidenta manifestari tipice ale unei persoane aflate Intr-o astfel de criza.de copiletc.•• ~onfirmat normalitatea stanga este specializatii dualitatii cerebrale. Diferente de acest gen in manifestarea personalitiitii constituie una dintre posibilitiitile de ilustrare a acestui aspect al personalitiitii noastre. in copilarie dezvoltarea inteligentei ~i a cuno~tin!elor influenteazii dezvoltarea personalitiitii. integrnrea in campul co~intei a corpului sau este experienta fundamentalii datoritiicareia fiecarepersoaniise diferentiaziide semenulei ~iarein_permanentii sentimentulde a fi ea ~i. Formarea con~tiintei «te sine este un proces care se incheie in jurul varstei de 14-15 ani. in lectiile viitoare yom prezenta diferentele existente intre cele trei laturi ale personalitati (temperament.Kelly. Cautarea propriei identitati are adesea 0 doza "dorita" de originalitate. ea cre~te In primii ani de via!ii ~i manifesta 0 involutie in ultimii ani de viatii. Constructele de personalitate nu sunt doar un sistem inchis de caracterizare. deci. aceste aspecte manifestandu-se diferit ~i la nivel de personalitate (diferentele de personalitate implicate de vars!ii vor fi studiate mai amiinuntit in cadrul capitolului urmator). in realizarea activitiitii verbal semantice.Construct \!. unitara. la propria delimitare de sine in raport cu toate celelalte. in pubertate ~iadolescen!ii dezvoltarea personalitiitii influen!eazii dezvoltarea inteligen!ei. integrate acestea sub titlul de personalitate. emisfera~i in analizii. stabilirea de noi legaturi.). efectuarea de operatii. in care se va incerca sii se val orifice informatii multiple dobandite prin studiul psihologiei. Comentati urmatoarea afirmatie: "Personalitatea nu este data. 1&. dar ~i in funqie de zestrea ereditarii ~i de conditiile de mediu. Dadi a fi intr-adevar con~tient presupune 0 trecere din planul actiunii in planul verbal-logic. particularitatile sistemului nervos central ~iinstinctele. Cercetiirile au ••••. la organele de simt perechi. societatea. in raport cu acestea ajungandu-se la propria identificare. In dezvoltarea personalitiitii. maturizarea ~i dezvoltarea fiintei umane sunt elemente stadiale ale formarii personalitatii. originalii. 2. Statut social = situatia unci persoane intr-un grup social. Din punct de vedere functional. Formati grupe de 4 elevi sau lucrati pe perechi. determinii manifestarea noastrii unicii. psihice. Personalitatea reprezintii un set unic de constructii cu care interpretiim lumea.). ci modul particular de integrare ~iutilizare comportamentalii a acestora. diferen!ele. Formati grupe de 4 elevi sau lucrati peperechi. cat ~i0 curbii descendentii. de evaluare a personalitiitii. Faptul cel mai cunoscut este cel al mainilor la care dominanta. in fiecare etapii de varstii existand aspecte specifice care 0 diferentiaza de celelalte varste. Argumentati raspunsurile voastre. manifestate la nivelul personalitiitii. Este de mentionat faptul cii mentalitiitile.3 Diferen. to ate a~. considera ca interpretiim. respectiv un individ avand 0 individualitate unicii specific umanii. . Alegeti personaje din istorie sau literatura ~i. Fiirii indoiala. in sine. ea fiind unica ~ioriginala". conceptii-convingeri. a~a incat se poate vorbi de con~tiinta reflexiva doar pe masura ce acest plan se constituie. incluzlind· drepturile ~ indatoririle persoanei(statusdeelev.A.estea presupun planul notional. Kelly. tema se va aborda dintr-o perspectivii diferitii. activitatea celor douii emisfere este complementara. individualitate. interactiva. centrii corticali h __ ~PLlCATIl I. nu poate fi miisuratii direct. astfel s-a recurs la evaluarea comportamentului persoanei ajungandu-se sii se identifice personalitatea cu modelul de comportament. prin urmare 0 restructurare. ~. prelucrare astfel secventiaUi integrare categorialii a informatiei. Constituirea schemei corporale.ii* corespunziitori dintr-o emisferii cerebralii) este mai putemic sau dominant in raport cu celiilalt. ci ele se formeazii prin interactiune cu.inconjuratoare. De-a lungul vie!ii omului au loc diverse schimbiiri fizice. avand de ~tire de aceasHi diferenta. 3.profesor. In absenta unei veritabile cunoa~teri de sine procesul de definire a identitiitii va cunoa~te diferite distorsiuni care nu vor permite realizarea tuturor posibilitiitilor proprii. este mana dreaptii. ci ea se formeaza pe parcursul vietii. narii. autorul teoriei constructe/or. Cei mai multi dintre cergetiitori admit ipoteza potrivit ciireia tliferentele individuale de comportament tin de diferentele determinate genetic in organizarea creierului. Cre~terea. atitudinimentalitiiti. in ~ sau in stareimobiIa. Structura acestor schimbiiri este foarte inegalii pentru diferite caracteristici. iar in fazele de involutie (in specialla perioada de biitranete).directoretc. destructurarea intelectualii influenteaza destructurarea afectiva care la randul ei influen!eazii structurile de personalitate. = imagine standard cu care se interpreteazii lumea. Incepand cu acest moment se deschide "calea" care ne conduce la a realiza toate caracteristicile recunoscute naturii umane. in timp' ce emisfera dreapta opereazii prin sintezii ~i globalizare. personalitatea nu mai este un sistem. importante fiind nu atat insu~irile. In conditii de normalitate.persoane dinjur. nivelul cultural . G. Rol social = reprezintiiconduitaa§teptatii de la 0 persoaniia1cfu'eistatut il cun~em (elev.

reu~ind siise stiipaneascarelativ u~or. temperamentul suportii. echilibru emotional. eel mai adesea. dar cu senti mente durabile. un termen care provine din limba latina (verbul temperare. TEMPERAMENTUL 7. sangvinie. a~acum yom vedea. --. diferite de la 0 persoana la alta. inclinat spre reverie ~i interiorizare. bine dispus. eu earaeter innaseut. punandu-se problema onstructieiunortipologii care sa permita explicareadiferen!elor. Melancolicul emotiv ~i sensibil. ia u~or decizii.el nu determina aptitudinile sau caracterul. dar sta in posibilitatea noastra de a ne controla acele manifestari care nu ne sunt pe plac. meticulos. nerabdatori. imperturbabil. abundentii a expresiei verbale ~i fire comunicativa. se adapteaza rapid.persoane care se dovedesc retrase. dar obtine un randament progresiv.i· Observarea manifesfuilor psihocomportamentale proprii sau. are dificultiiti de adaptare.ale ceIordinjurul nostru. cea mai expresivii tura a personalitafii noastre. dar simultan a asemiinarilorexistente. caracterizat de riibdare ~i toleranta. dezirabil-indezirabil.Temperamentul se refera. au fost realizate noi cercetari §iobserva!ii. reu~indinsiisii-~idovedeasciirapid capacitii!ile. dad este sa luiimin discu!ie expresia pe care limba romana 0 de!ine pentru a desemna la nivelul limbajului comun ceea ce din punct de vedere psihologic se numei?te temperament. Este yorba de ceea ce se nume~tetemperament. impulsiv ~i uneori chiar violent. sim!ind nevoia variatiei situa!iilor etc. Reprezentand un aspect formal al personalitii!ii. 7. a~a incM in cadrul oricarui tip temperamental sunt posibili subiec!iumani atat talenta!i cat ~icu capacitii!ireduse din punct de vedere intelectual. Caracterul innascut al temperamentului arata insa oricum ca nu se poate vorbi de 0 valorizare a insu~irilor temperamentale. Nu ne putem modifica sau forma !emperamentul. fiind pu!in reactiv din acest punct de vedere. Sangvinicul vesel. prin prisma celodalte laturi ale personalita!ii. Cu toate acestea. care au permis schi!area portretelor proprii celor patru tipuri temperamentale: 17 ":1. pe baza prime lor delimitiiri realizate de medicul grec. deoarece poate favoriza sau dimpotriviiformarea anumitor capacitii!i. influen!a dezvoltiirii progresive a personalitii!ii..67 7. Progresiv. au atras aten!ia inca din cele mai vechi timpuri. care in baza inregistrarii faptelor de conduita a ajuns la concluzia ca acestea sunt determinate de patru "umori'~ prezente in organism (sangele. se adapteaza mai greu ~i trece cu 0 oarecare dificultate de la o activitate la alta. aspecte care se concretizeazii. VIOl. anume cea a doctorului Hipocrat din Kos.ceea ce ii permite stabilirea rapidii de rela!ii sociale.2 Tipologii temperamentale Incerciirile de clasificare a temperamentelor au fost foarte numeroase. Aceste aspecte proprii modului de a fi uman. putemic afectat de insuccese. - I ~ Datoritii caracterului innascut al insu~irilor temperamentale. eare Temperamentul se poate defini drept latura dinamico-energetiea struetureaza din punet de vedere formal eonduita umana. se dovede~te astfel de a fi de mare importan!apentru cunoa~tereapersonalita!ii unui subiect uman.mai evident. chiar daca fundamentele teoriei sale nu mai au astiizi nici un fel de relevan!a. anume cea instrumentaloperationala (aptitudinile) ~i cea relational-valorica ( caracterul). caractere bune i?icaractere rele etc.n. flegmatic ~i melaneolie. in acest context. a~a incat el reprezinta cea mai general a ~i constanta caracteristica a subiectului uman. limfa. Tipurile temperamentale diferen!iate de Hipocrat. Colericul reac!ii emo!ionale putemice ~i reactivitate motorie accentuatii. Exista oameni agitati. face risipii de energie. Repr~zentareaclasica a tipurilor temperamentale.lnsu~irile temperamentale se manifesta pregnant in conduita inca de la na~tere~iraman constante de-a lungul intregii vie!i. . chiar lent. insu~irile temperamentale punandu-~i amprenta asupra tuturor manifestarilor noastre psihocomportamentale. I IF1egmaIiC~ calm. ceea ce inseamna ca temperamentul are caracter innascut. trece totu~i rapid de la 0 traire afectiva la alta. inclinat spre rutiniietc.ne perrnitecu destulde mareu~urintasaponstatam diferen!ein ceea ce prive~tecantitatea de energie de care se da dovada. clasificarile uzuale delimitand in continuare. intr-un fel sau altul. ca~citate de lucru redusa. lini~tite. prima dintre ele fiind de plasat in secolul V Le. patru tipuri temperamentale: coleric. calme. au rezistat de-a lungul timpului. vorbire inegala. a personalitapi. cunoa~terea sa are relevanta mai ales in orienta rea vocationala. capabil de activitiiti de migaliietc. in baza acestei cunoai?terifiind posibilii precizarea modului in care persoana in cauzii ac!ioneazii. inclinatie spre exagerare etc. compenseaza insuccesele prin inchiderea in sine. agresiv. deci de evaluarea lorprin prisma unor distinctiiprecum cele de bine-rau. la aspectele Connale ale conduitei umane. bila neagra ~i bila galbena). cu sensulde a amesteca). Exemplele precizate mai sus ne permit sa afirmam cu u~urin!a ca temperamentul constituie. inconstant in relatiile cu ceilal!i. "Firea omului".1 Latura dinamico-energetici a personaliti.care fac totul in graba sau dimpotriva.

diferenta dintre persoanele stabile din punct de vedere emotional ~icele in stabile. a diverselor mitologii. vesel. P. Psihologie ~i religie (1940). Jung: pomind de la bogata sa experienta clinica. G. Relafiile intre eu ~i incon~tient (1928). de-a lungul timpului. creatie culturala in general. tipul puternic. 2. 3. . iube~te schimbarea ~i poate sa para superficial. a alchimiei.emotivitatea: se refera la reactiile de ordin afectiv. Teoria lui C. in timp ce altele non-emotive. spreexemplu. Pe baza acestor caracteristici au fost delimitate urmatoarele tipuri temperamentale: tipul puternic. influentiind accentuat prezentul ~iviitorul). a constat ca unii oameni sunt orientati preponderent spre lumea extema. 4. Forma este un dat imediat al con~tiinteicare rezultiidin tendinta spontana a elementelorde a se structura. 5. tipul slab/melancolicul.0 melodie. . mai ales dupa constituirea psihologiei ca ~tiinta. Wiersma: este 0 teorie mai nuantata decat precedentele. diferenta referindu-se la persoane caracterizate de primaritate (preocupare pentru prezent. 4. 2. Teoria lui t. . Freud. . Secundaritate = subiectul "secundar" este metodic. mobil/sangvinicul. superficialitate. temperamentul nu ne impiedica sa devenim altceva daca dorim. G. Printre lucriirile sale importante se pot aminti: Tipuri psihologice (1921).intl. unele persoane putand fi caracterizate ca emotive. Incercati sa creati profilul eelor opt tipuri temperamentale diferentiate in teoria lui G. In baza acestor parametri se pot diferentia opt tipuri temperamentale: Pasionatii emotivitate non-activism secundaritate non-emotivi non-activism Amorfii activism non-emotivi Colericii Nervo~ii non-activism secundari activism emotivitate primaritate tate Sentimentalii primaritate Apaticii Sangvinicii primaritate Carl Gustav JUNG (1875-1961) Psiholog ~ipsihiatru elvelian. Flegmaticii 3. ceea ce denota un ecou slab al evenimentelor) ~i persoanele caracterizate de secundaritate (persoanele la care evenimentele au un ~cou putemic. Forma = organizare in care fiecare element nu existiidedit prin rolul sau in constructie. Villi oameni considera ca nu pot fi altfel decat sunt.r Desigur. dar a adaugat diferentei extraversiune/introversiune. lent/flegmaticul. echilibrat. printre cele mai importante dovedindu-se: 1. Psihologie ~ialchimie (1944) etc.activismul: unele persoane sunt mult mai predispuse spre acpune in raport cu altele. retrase. In baza unui bogat material clinic. lini~tite. dar recuno~terea este asiguratiide relapa care subzistiiintre piirp. D. evidentiind ~irolul acestuiain relatiile interumane. G. alti oameni sunt orientati preponderent spre lumea interioara. Teoria lui H. Credeti ca se poate stabili 0 corelatie intre tipul de temperament ~i profesia practicata de fiecare persoana? Argumentati-va raspunsul!. teoriile temperamentale s-au diversificat. Realizati 0 analiza comparativa a celor patru tipuri temperamentale. Pentru a intemeia aceasta idee a intreprins 0 foarte vasta cercetare a religiilor (inclusiv cele orientale sau primitive).ecoul: se refera la "amprenta'" mai profunda sau dimpotriva pe care evenimentele vietii 0 lasa asupra vietii noastre. tipologia temperamentala fiind delimitata In functie de trei parametri: . tipul puternic. Wiersma. Teoria lbi G. fidel prieteillior sai. D. Pe baza acestor diferente. cu multi prieteni. Heymans ~iE. . Tipul de activitate nervoasa superioara (determinat ereditar) este dat de t':riracteristicile celulei nervoase de baza. stapane pe sine). echilibrat."overtul instabillmelancolicul. ata~t traditiilor.Descompunerea formelorin . fiind stimulate de eventualele obstacole. neechilibrat.extravertul stabillsangvinicul. Jung. orientate spre activitati practice) ~i introversiune (caracteristicii persoanelor cu 0 fire activism secundaritate activism Inchisa. Cea mai importanta idee pe care C. care se refera la forta sau energia inmagazinata in aceasta. comun tuturor oamenilor ~icare se manifesta in mituri. Primaritate = subiectul "primar" este expansiv. cu studii de medicina. adesea justificarea lor privind temperamentul pe care 11 au. in timp ce celelalte renunta cu u~urinta sau acuza dificultatile "insurmontabile". Pavlov: pe baza studiilor de laborator s-a stabilit existenla unei corespondenle intre tipurile de activitate nervoasa superioara §i tipurile temperamentale. religii. Pe baza acestor constatari a precizat diferenta Intre extraversiune (caracteristica persoanelor deschise. lung 0 dezvoltii in vasta sa opera este aceea a incon~tientului colectiv. a fost timp de cinci ani discipolullui S. despartindu-se dupa aceea de acesta ~ifondand propria ~coalade "psihologie analitica". Heymans ~i E.introvertul stabillflegmaticul.fiind pierdutiistructura~ilegileproprii.elementelecomponen!enu ne dezvaluie natura lor. dar se supiira u~or. a unor opere culturale fundamentale etc. echilibrul intre cele doua procese nervoase de baza (excitatia $i inhibipa) $i mobilitatea proceselor nervoase superioare. excitabillcolericul. Construiti 0 argumentare prin care sa aratati ca in pofida caracterului mnascut. Eysenck a reluat teoria lui C. optimism.este 0 formape care 0 recunoa~temcmar transpusa intr-un alt ton. suferind 0 influenlii durabila a evenimentelor din trecut mergand pana la mascarea experientelor prezente. Practic nu mai este yorba de acelea~inote. baza a imaginatiei. ~PLlCATlI :1: 1. Primaritatea coreleaza intr-o mare masura cu extraversiunea. distante ~irezervate fata de semenii emotivitate non-emotivi lor. Analizati locul temperamentului in sistemul de personalitate. Eysenck a construit urmatoarele tipuri temperamentale: extravertul instabil/colericul. .

69

18. APTITUDINILE
18.1 Latura instrumental-opera,ionali a personaliti,ii
Observarea activiHitii oamenilor permite constatarea cii in timp ce unii oameni obtin cu u~urintii succese intr-unul sau mai multe domenii, ~Jtii depun eforturi mult mai mari pentru acelea~i rezultate sau chiar nu reu~esc obtinerea acelorrezultate. Gradul de reu~i tiiin activi tiitile desfii~urate este datorat ~iunor insu~iri depersonalitate grupate sub numele de aptitudini (de la latinescul "aptus", potrivit). Observiim, astfel, cii oamenii se deosebesc ~iprin aptitudinile lor.

Aptitpdinea este 0 insu~ire sau un complex de insu~iri psihice ~i fizice care determina performante in activitate.
Aptitudinile reprezintii astfel latura instrumentaloperationala a personalitatii, existenta lor fiind demonstratii de reu~ita in activitate. Termenul are insii doua acceptiuni distincte: intr-un sens larg, reprezintii insu~iri prezente la toti indivizii, dar dezvoltate diferit; intr-un sens restrans, desemneaza doar gradele inalte de dezvoltare a insu~irilor, ceea ce permite obtinerea , unor rezultate mai bune dedit majoritatea populatiei. Intr-un context psihologic termenul este utilizat cu deosebire in cea de a doua accep!iune, tot in acest context fiind necesarii diferentierea sa de termenul de capacitate. In acest sens, se poate considera ca: aptitudinea se situeaza numai la nivelul potentialitatii, ca premisii a dezvoltiirii ulterioare, in timp ce capacitatea reprezinta aptitudinea activata, consolidata prin exercitiu ~iimbogatitii cu cuno~tinte adecvate; nu orice insu~ire reprezinta 0 aptitudine, ci numai cele care contribuie la realizarea peste medie a unei activitiiti; oridit ar fi de dezvoltatii, 0 aptitudine nu poate asigura singurii succesul intr-o activitate; gradul inalt de dezvoltare a aptitudinilor, precum ~i combinarea lor origin alii in miisurii sa asigure crearea de valori noi ~i originale, constituie un nivel superior de dezvoltare cunoscut sub numele detalcnt; o activitate creatoare de insemnatate istorica pentru viata societiitii, pentru progresul cunoa~terii ~i care are 0 dezvoltare peste medie a coeficientului de inteligenta, reprezintii geniul. Originea ~i formarea aptitudinilor au fost explicate diferit, putandu-se delimita urmiitoarele teorii: 1. Teoria ereditarista: Ie considerii insu~iri inniiscute, determinate genetic; 2. Teoria ambicntalistii: considerii cii determinante pentru constituirea aptitudinii sunt mediul ~ieducatia; 3. Tcoria dublei determiniiri (aflatii astiizi in uz): considera ca fiecare individ se na~te cu un potential biologic care nu se valorificii decat intr-un mediu ~icu 0 educatie adecvatii. ;:::--=~:===--= ~-.:::~-. == ~_ ... --~~~Dezvoltarea aptitudinilor ~i transformarea lor'in capacitati nu'se face intamp)iitor,.ciin vederea dezvoltarii a ceea ce se .nume~te id.entitate vdc.apoDalii. Proce.sukde."dez\(pltare a -id~lltitatji vocati9nale'lncepe cu 0 perioada (3-10 afli) afantezieiin planul aspiratiHoryocationale{,joaca de-a... "), Progresivirlteresele . capiilor se diferentiaza,urm~ridn perioada a tatonarilor (11-17- ani)," - dezvoltandu-se'comportamen{ulexplorator. D~cislvii~este'pet'ioada rtlalismului (18-25 ani), caracterizata prin cristalij;area identjfatii·" vocati-onale~~io· vi:ciune de ansamblu ·asupFa-cfaGtorilor ...care in~enleaza alegerea traseuhri educaJional ~i.profesional,_ce,e~ "ce.· conduce la adoptarea unor gecizii mult mai pragmatice. Preclzare.a. idelltitatii vocationale nU'e'ste iIideperrdentli de Gellalfifactori ai personalif~tii, un rol iIl1pOUilnt filml delimit de . ilpaginea ue sine a individuU!i,madul In care~i~i apreciaza'pn?piia . persoana. =~-=
""

8.2 Clasificarea aptitudinilor
Clasificarea aptitudinilor se realizeaza in general dupa gradul de complexitate: 1. aptitudini simple: sunt cele care opereaza omogen, influentand un singur aspect al activitatii (proprietati ale simturilor: auzul muzical, fine tea simtului gustativ ..., ale perceptiei ~i reprezentarii: perceptia spatiala ... , ale memoriei: fidelitatea memoriei ... , concentrarea atentiei etc.); 2. aptitudini complexe: sisteme organizate ~i ierarhizate de aptitudini simple. Potrivit gradului de generalitate, acestea se impart in: a. aptitudini speciale: cele care asigura eficienta activitiitii intr-un anumit domeniu (aptitudini muzicale, aptitudini tehnice, aptitudini plastice, aptitudini pedagogice, aptitudini sportive etc.) Exemple
-

---'. +

=1

I

··18

"'"

-

observatie ~iatentie distributiva, tact pedagogic. de aptitudilli speciale: Realizarea Permite Asocierea Capacitatea realizarea ~iperceperea dintre de a senzoriala discrimina configuratiile sunetului combinafiilor inaltimea, auzit de prin sunete muzicale, intensitatea voce muzicale m sau elodiilor cu ~idurata ~icontinutul ajutorul ~istructurilor sunetelor instrumentelor. de ritmice. idei. muzicale. Intiparirea ~ireproducerea fideHia sunetelor. componenta Capacitatea de a face accesibil continutul invatarii, comunicativitate ~i capacitate de relationare, spirit de muzicaHi

motrica intetica ideativa mnezica

Aptitudinea

b. aptitudini generale: in to ate domeniile

oposibila

taxonomiea

observatie, capacitatea de invatare, anumite cele care se dovedesc util<:; calitii!i ale memoriei, inteligenta etc.). de activitate (spiritul de Descriere a produce detecta problemele In situatii curente sau a sau recunoaste problema ca irttreg si elementele sale· '."... aptitudinilor utiliza in chip cea fntocmita reu~it depe E. A. oral Fleishman: sau scris pentru ain comuni<;;acelorlalti ideilinformatii; propune intelege un mesajul raspunsuri/solutii numiir verbal delimbajul idei scris neuzuale 0 sau temii oral; intr-o datii; ainedite· inregistra conteaza tema in situatie mod primul corect data; rand descrierea a numarul improviza unui ideilor; solutii eveniment; in sitliatii retine este informa!ia nouii, dintr-o activitate, rarii efort;

Jrobleme la

in care Aptitudinea procedurile standard nu sunt operante;

70
viteza a executa utiliza cu adecvat care miscari este flexionare dat un rasnuns orovenind continue la un sau stimul' de la reoetate surse diferite' cu 0 anum ita raoiditate: aanticipa utiliza indemanatic mainile. Descriere a indeplini 0 in conditiile orezentei unor factori distractivi sau monotoniei; volumul capacitatea fortei de investire exercitate a asupra energiei unui in acte obiect musculare greu; efort exolozive; static; utiliza mainile §i trunchiul pentru a mi§ca pe un anumit interval temporal §i spatial greutatea rapiditatea cu care insu§iri ale unor obiecte sau persoane sunt comparate cu insu§iri ale altor a degetele in mod indemanatic si coordonat. aplica aproxima a§eza informatia reguli/propozitii 0sarcinii/activitate regula in sau cea un generale mai concept buna la care cazuri succesiune; subsumeaza particulare; corelarea 0 situatie; a proceda adecvata de la aun regulilor principii stabilite sau procedurilor la reguli a timpul a dobandi gasi un necesar inrati§area rapid element pentru 0informatia idee ascuns lucrurilor clara organizarea intr-o asupra potrivit multime spatiului sau combinarea unei de in modificari obiecte, care intr-o te af1i; sau desprinde configuratie transformari; 0 trasatura cu sens a particulara unul numar dintr-un mare de mentine eforul fizic oe 0 durata mare de timp; alege rapid raspunsul corect intr-o situatie precis aa cand doua sau mai multe raspunsuri sunt abilitatea de a gasi moduri de grupare sau categorii alternative pentru set de obiecte, persoane, comului' manunchi de insusiri. rara ca viteza sa fie importanta' nosibile' persoane lara sau idei; elemente, 0 idee prealabila despre aceasta; cunoscute la 0lucruri; situatie data; logice;

-

.

.,

cornorala zica tiva mpului ctie manuala ptiva spa!iala m cuprinderii clasificare iva c!ie la alegere de cuprindere nforma(iei inductiv ica

18.3lnteligenta

ca aptitudine generali
primare": comprehensiunea
cuvintele;

18

Daca in limbajul comun inteligenta este sinonima cu gandirea, in sens psihologic ea presupune 0 organizare superioara a mai multor procese psihice: gandire, memorie, perceptie, imaginatie, performante la nivelul limbajului §i atentiei etc. Delimitarea sa ca factor aptitudinal general are la baza cercetarile realizate de C. Spearman, care a semnalat existenfa unuifactor G (general) care participii la realizarea tuturor formelor de activitate, aliituri de numero~i factori S (specific) , Termenul de inteligenta este utilizat intr-o dubla acceptie: de proces de adaptare prin asimilare ~i prelucrare a informafiilor; de aptitudine constfmd in structuri operafionale care prin calitiifile lor asigurii eficienfa conduitei, Considerarea unitara a inteligentei a fost contestata intro anum ita masura de teoria lui Louis Thurstone, care considera ca factorul G se poate diviza in mai multe "abilitati

verballi: abilitatea de a intelege

tluenta verbala: abilitatea de a verbaliza rapid, de a
rezolva anagrame, a ritma cuvinte;

factorul numeric: a socoti rapid, a lucra cu numere; factorul spatial: abilitatea de a vizualiza relatii intre
formele spatiale §i de a recunoa§te aceea§i forma prezentatii in pozitii diferite; factorul memorie: abilitatea de a numi verbal stimulii, de a gasi perechi cuvintelor etc,; factorul perceptie: abilitatea de a sesiza rapid detaliile, de a observa asemanari §i deosebiri intre imaginile obiectelor; factorul rationament: abilitatea de a gasi regula genera Iii in exemplele prezentate, de a determina modulin care este construitii 0 serie de numere dupa ce s-a prezentat 0 secventa din ea.

Inteligenta reprezinta un sistem de insu~iri stabile proprii subiectuJui individua~ care la om se manifesta in calitatea activitapi intelectuale centrata pc gandire.
Psiholog american, este cunoscut mai ales pentru cercetarile sale privind aptitudinile §i pentru teoria multifacforiala a inteligentei, pe care 0 opune teoriei celor doi factori a lui C. E. Spearman. _ Printre cele mai importante lucriiri ale sale se pot aminti The Measurement of Attitude (1929), A factorial Study of Perception (1944), Multiple Factor Analysis (1947) etc.

Louis Leon THURSTONE
(1887-1955)

71

Stad;ulopera(iilor formale (11-17 ani): in aceasta etapa Fiind yorba despre un termen ~i 0 aptitudine mult discutate se dobande~te capacitatea de a lucra cu concepte in epoca contemporana, asupra inteligentei au fost formulate mai multeteorii: abstracte ~i sa realizeze operatii cu operatii (combinari, 1. Teoria genetidi: creatorul acestei teorii a inteligentei permutari, aranjamente). Gandirea devine deductiva, este J. Piaget, care pome~te de la ideea ca inteligenfa este 0 subiectul putand opera nu numai asupra realului, ci ~i asupra posibilului. Se mai nume~te ~i stadiul relafie adaptativii intre om iji realitatea inconjuriitoare. Adaptarea, in acest context, este 0 echilibrare intre asimilare propozitional, deoarece acum subiectul poate opera cu enunturi verbale abstracte, devenind capabil de discurs (integrarea noilor informatii cu cele vechi) ~i acomodare argumentativ. (restructurare a modelelor de cunoa~tere sub influenta noilor informatii). Conduita inteligentii rezultii asifel din echilibrul 2. Teoria psihometrica: psihometria se refera la dintre acomodare iji asimilare. conceperea de probe care sa permita masurarea obiectiva a unor Cercetarile intreprinse de J. Piaget I-au condus la calitati psihologice, teoria psihometrica a inteligentei fiind una dintre cele mai vechi in domeniu. Initiatorii acestei teorii sunt formularea stadiilor dezvoltarii inteligentei: Inteligenta senzorio-motorie (0-2 ani) care incepe cu C. Spearman ~iL. Thurstone. In acest context (dar nu numat in legatura cu teoriile stadiul exersiirii reflexelor (0-1 luna), in cadrul ciiruia sunt exersate schemele' senzorio-motorii simple amintite) se poate pune problema masurarii inteligentei, existand numeroase teste care vizeaza astfel de aspecte. Primul (reflexe neconditionate), innascute, copilul test (1905) a fost elaborat de Alfred Binet ~iTheophile Simon, descoperind treptat relatiile dintre ceea ce p,ercepe ~i propriile actiuni (in primul rfmd motorii). In cadrul in 1915 L. M. Terman imbunatatind proba initiala ~i primului an de viata invata sa puna in legatura ceea ce . propunand faimosul concept IQ. Acesta exprima raportul fac oamenii sau obiectele din jur, sa reactioneze la existent intre varsta mintala ~i varsta cronologica, in baza sa schimbarile mediului sau cum sa-l controleze. Una delimitandu-se din punctul de vedere al inteligentei urmatoarele grupe de indi vizi: dintre cele mai importante achizitii este permanenfa 0-25 idiot 80-100 normal obiectelor (61uni-2 ani), anume ca obiectele continua sa existe chiar dacii nu Ie mai vede. 25-50 imbecil 100-120 supenor 50-70 debil mintal 120-140 Stadiul preoperational (2-7 ani) in cadrul ciiruia exceptional 70-80 intelect de limiti'i peste 140 supradotat achizitiile cele mai importante sunt deprinderea mersului ~i limbajului, a functiei simbolicDiferentele interindividuale reprezinta un dat cotidian, reprezentative in general. Acestea permit interiorizarea atragand atentia mai ales precocitatea, ~are dovede~te in primul actiunilor, tara insa a exista posibilitatea reversibilitatii rand existenta unor predispozitii native. In acest sens sunt celebre lor. La finalul stadiului apare conceptul de numar. exemple precum Mozart (care a compus un menuet la 5 ani) ~i Caracteristicile cele mai importante ale stadiului sunt: Goethe (care la 8 ani scria lucrari literare cu 0 maturitate de adult). - aparitia unui tip de gandire cauzala, nu insa in sensul Calculul ulterior al coeficientilor de inteligenta a condus la estimari unui rationament logic, prin care incearca sa-~i potrivit carora Goethe ar fi avut un coeficient de inteligenta de 200, iar Mozart de 165. explice ceea ce se petrece in jurullor; Modul efectiv in care se determina celebrul IQ este redat amestecul realului cu imaginarul ~i imposibilitatea de urmatoarea formula: de a trece dincolo de aparente; VM IQ=-xlOO egocentrismul, in sensul ca nu pot vedea lucrurile VC dedit din punctullor de vedere. ~(unde "YM" reprezintii varsta mintala stabilitii in functie de numarul - Stadiul operatiilor concrete (7-11 ani): in aceasta de probe rezolvate in cadrul unui test de inteligentii, iar "YC" viirsta etapa, copiii incep sa aplice reguli logice operatiilor de cronologica a subiectului). transformare a informatiilor pentru a rezolva problemele cu care se confrunta. Achizitii importante: clasificarea, categorizarea ~i conservarea proprietatilor fizice ale obiectelor. Inteligenta copilului este inductiv-logica ~i Distributia IQ concreta, fiind necesare corespondente concrete in intr-o populatie realitate. Se dobande~te capacitatea reversibilitatii actiunilor interiorizate, la sfar~itul stadiului constituindu-se mecanismele de coordonare logicii ~i matematica. Psiholog elvetian, cu preocupari pentru ~tiintele naturii, dar ~i de logica sau filosofie, care a fondat 0 noua disciplina ~tiintifica, epistemologia genetica, scopul sau fiind. de a demonstra cunoa~terea in mod evolutiv. Pomind de la observatiile realizate asupra propriilor copii, dupa aceea asupra elevilor din ~colile primare, in jocurile ~i activitatile desta~urate de ace~tia, a dezvoltat 0 adevarata ~coala de psihologie care sa confirme ipoteza potrivit careia dezvoltarea gandirii ~i a limbajului, a personalitatii in general, nu are loc in mod continuu, ci trece prin stadii definite, progresiv cu trecerea de la un stadiu la aiml relizandu-se integrarea stadiului precedent. Opera sa este foarte vasta, printre lucrarile importante fiind de amintit: Limbajul iji gandirea la copil (1923), Reprezentarea lumii la copil (1926), Naijterea inteligentei (1936), lntroducere in epistemologia geneticii (1950), Posibilul iji necesarul (1981) etc., multe dintre aceste lucrari fiind traduse ~iin limba romana.

r

18.

Jean PIAGET (1896-1980)

i controlul eficient al gandurilor . dupa un model linear. de motivatiile subiectului Sidemediul social. 2.JI!!j)rogres sioTeorgl!!:!i~an~_a ansamblului. indiferent de disciplina. se poate observa cu u~urinta cii nu se poate aduce in discutie un eventual caracter univoc al inteligentei. In realitate.•.i specii. este aceea~i... asimilarea este procesul prin care fiintele vii transforma elementele extrase din mediu. Analizati.Inteligentapoate fi blocatiisau poatefi activatii intr-unsens sau altul (. foJosesc metafore etc..oa~terii.logico-matematica: Prevalenta ei determina analiza cauzelor . persoanii care poseda aptitudinile necesare. Comentati dinpunct de vedere psihologic urmatorul text: .tati larealitate. Definiti aptitudinile. 5.carilor corpului .i rime. Studiind modul in care oamenii rezolva probJemele. monitorizarea .i a efectelor. integrandu-le propriei lor substante. exista intotdeauna 0 anumita rezerva in privinta inteligentei lor.. obiecte ~i idei. au avut dificultati la ~coala.te ~i clasifica indivizi . Gandindu-ne la cei pe care ii consideram inteligenti in mod curent (ramanand in cadrul mediului ~colar). Dezvoltarea intelectuala ~iafectiva a fiintei umane nu se face in mod uniform... recunosc. yom constata ca este yorba in primul rand de cei care exceleaza la disciplinele de studiu considerate fundament ale in ~coalii.i al coordonarii mi.Ro.i emotiilor..ifolosesc cu u~urinta limba pentru a exprima .. depinzand de capacitatile individuale. profesor de teoria cUJ.ca)..cari ~i folosirea corpului in moduri sugestive .i slabe.. Inteligenta intrapersonalii: Determina 0 gandire . Analizati clasificarea aptitudinilor.. Inteligenta muzicala: Persoanele cu aceasta inteligenta gandesc in sunet. ci trece prin anumite stadii care implica. a planifica eficient atingerea obiectivelor personale. cuantifica. fiind apreciati mai curand ca talentati.. Abilitatea de a calcula.urinta fenomene legate de viata ~ide fortele naturii. inaltimea "~itimbrul sunetului. 18 I. Teoria care demonstreaza caracterul multiplu al inteligentei umane are ca autor pe Howard Gardner..i ale mainilor in manipularea obiectelor. ritmuri. Comparativ se poate vorbi de 0 asimilare din punct de vedere psihologic. In elaborarea teoriei sale. evalua propozitii . ~PLlCATII ' 1. Din punct de vedere fiziologic.. Inteligenta interpersonalii: Inseamna a intelege celelalte persoane. Stadiu = perioada de dezvoltare. cunoa~terea partii creierului unde este localizata inteligenta respectiva etc.. Inteligenta chinestezica: Dominanta acestei inteligente aduce dupa sine gfmdirea in mi. melodii . mantfestarea abiliti'i{ii respective de fa primele semne ale existentei oamenilor pe Pamant..i creative de rezolvare a problemelor. Gardner a identificat opt tipuri de inteligenta diferentiate in baza a zece criterii.. abilitatea de a se monitoriza in relatiile cu altii.ln acest context.i reproduc muzica folosind un instrument sau vocea. 4. creeaza ... fiecare dintre_ele. numere). Rolul consilierului vocational este de a face distinctie Intre vocatiile veritabile. Si proiectele himerice ale unor adolescenti rau adap. a avea empatie. intensitatea.. In general.i inductiva ~i capacitati critice .i la starile lor. Comparati rezultatele obtinute cu propria voastrii evaluare. Aplicatic: Incercati sa va apreciati pe 0 scala de la I la 10 propria inteligenta potrivit tipurilor amintite mai sus. fiindexpresia interactiunii acestor conditii. Gardner a pomit de la constatarea ca pe de 0 parte unii copii cu coeficient ridicat de inteligenta nu au rezultate bune la ~coala. Argumentati evaluarea realizata Sieventual comparati -0 cu 0 evaluare Iacuta de unul dintre colegii vostri. intelegerea relatiilor dintre actiuni. 3. Detaliind definitia sa.. definitia pe care 0 propune inteligentei este caracterizata de flexibilitate: "mod de a rezolva probleme ~i de a dezvolta prod use considerate ca valori de cel putin 0 culturii".. intentiile .. Oricat de mult ar excele ceilalti elevi sau chiar aceia~i la alte discipline. artistica lao Voca{ie= Inclinatiepe~tru 0 activitateprofesional~ sat!. Talent = aptitudine naturala sau dobiindita de a face qn -lucru.. de a transforma perceptiile ~i a recrea aspecte ale experientei vizuale cu ajutorul imaginatiei sunt caracteristici ale acestei inteligente. rezultatele"obtinute cu propriile voastre aspiratiiprivind studiile universitare Sicariera ce va urma acestora. Sunt persoane care invata repede limba materna . dintre care cele mai relevante se refera la existenta unui sistem propriu de simboluri (cuvinte...i a percepe cu acuratete lumea vizuala.. Abilitatea de a gandi in trei dimensiuni. Inteligenta naturalista: Persoanele la care este dominant acest tip de inteligenta au capacitatea de a recunoa.iefectua operatii logice complexe sunt caracteristici care ies in evidenta in cazul acestei inteligente impreuna cu abilitati de gandire deductiva .. . Ea implica 0 interaqiune eficienta cu una sau mai multe persoane din familie sau din societate.i Invatat In cazullor. Inteligcnta Iingvistica: Cei ce poseda acest tip de inteligenta ca dominat gandesc cu predilectie in cuvinte .) ~i injimctie defactorii motiva{ionalipu~i i'nac{iune i'n condi{iiledate" (AI. citesc cu placere.i celelalte procese psihice. Analizati interaqiunile dintre aptitudini .. Ea implica simtul timpului . Ce concluzii desprindeti? IAsirililare [e)llei = conduita activa ce opune acomodarii la mediu modificarea acestuia. daca este sa luam in calcul ultimele evolutii in psihologie..te diferentele dintre oameni ~i a aprecia modullor de gandire. fiind sensibili la motive Ie.i complexe. Sunt sensibili la tonalitatea. a fi con. a recunoa. iar pe de alta parte ca persoane care au avut rezultate remarcabile de-a lungul vietii. precum matematica ~i limba ~i literatura romana. oazate pe aptitudini reale. Inteligenta spatiala: Inseamna de a gandi in imagml .tient de punctele tale tari ._ 72 . Interactioneaza eficient cu creaturi vii ~ipot disceme cu u. educatie ~i psihologie la Universitatea Harvard...i limbile straine.i intelegere de sine. in masura in care problemele pot fi din cele mai diverse. performanta... Rugati profesorul de psihologie sau contactati un consilier vocational pentru a va aplica un test care sa permita evaluarea tipurilor de inteligenta. ~ !WTEORIA INTELIGENTELOR MULTIPLE Inteligenta. 0 persoana se _lmplilJesteatunci ciind iSi poate satisface vocatia.i analizati raportul dintre Innascut. dupa cum rezolvarea lor poate cunoa~te 0 multitudine de posibilitati.i/sau in!elege realitati complexe. Aceasta inseamna simultan 0 valorizare a domeni ului sau a campului de manifestare. dupa aceea.

19.CARACTERUL
19.1 Latura relational-valorici a personalititii
viata, convingerile, credintele, aspiratiile, idealurile unei persoane, continutul ~i calitatea actiunilor, stilul sau de activitate. Prin specificul sau, caracterul se dovede~te a fi expresia intregului sistem al personalitatii, una dintre laturile majore ale acestuia, anume latura relaponal-valoricii ~i prin atitudinile Etimologic termenul de caracter provine din limba greaca (semnificfmd tipar, semn,pecete) ~i desemneaza ceea ce este caracterrstic pentru un om, modul propriu al acestuia de a se comporta in relatiile cu altii. Intr-un sens larg termenul de caracter este sinonim cu cel de personalitate, desemnand portretul psiho-moral ce cuprinde conceptia despre lume ~i

Caracterul este totalitatea insu~irilor psihice esenpale ~i stabile care se exprima in valorile promovate (comportamentul) omului in raport cu diferite domenii ale vietH sociale~i in raport cu sine. In masura in care caracterul i~i pune amprenta asupra intregii personalitati, este necesara delimitarea specificului sau in raport cu celelalte laturi ale personalitatii: a. Caracter-temperament: in timp ce temperamentul este neutru din punct de vedere socio-moral, nefiind influentat de con~tiinta ~i deciziile acesteia, caracterul sau trasaturile de caracter pot ~i sunt valorizate, receptate ca pozitive sau negative; spre deosebire de trasaturile temperamentale, innascute, trasaturile de caracter sunt dobandite de-a lungul vietii sub influenta modelelor socioculturale de comportament ~i a valorilor pe care Ie cultiva ~iIe impune societatea; caracterul este 0 instanta de control ~i verificare, respectiv chiar ~iin cazul temperamente!or cu un nive! energetic redus exista posibilitatea ca prin interventia con~tiintei acest lucru sa fie compensat (de exemplu,
Se ~tie di scriitorul rus Anton Pavlovici Cehov (1860-1904) era modest, echilibrat, delicat, bland, cinstit ~i corect insa, yom observa citind textul urmator, ca aceste insu~iri sunt rodul autoeducatiei in functie de anumite valori, putandu-se vorbi despre un om care transforma un "caracterurat" in unul "frumos": ,,1ntr-una din scrisorile catre sotia sa, O. L.}(nipper-Cehova, Anton Pavlovici face aceasta marturisire pretioasa: "Imi scrii ca ma invidiezi pentru caracterul meu. Trebuie sa-ti spun ca din fire am un caracter brutal, sunt violent ~.a.m.d. Dar m-am obi~nuit sa ma stapiinesc, deoarece nu e frumos ca un om cumsecade sa-~i dea drumul naravului. In trecut Iaceam ni~te nazbiitii, sa te minunezi nu altceva!" Citind aeeasta scrisoare, biograful lui A.P. Cehov serie:

nu se poate justifica lipsa de performanta a unui melancolic datorita temperamentului sau, deoarece printr-o mai buna planificare a timpului ~i prin vointa acest lucru poate fi depa~it); temperamentul i~i pune amprenta asupra modului in care trasaturile de caracter se manifesta in comportament. b. Caracter- aptitudini: in timp ce aptitudinea este un sistem operational eficient care se investe~te in activitate ~i care se evalueaza dupa rezultatele obtinute, caracterul se refer a la atitudinea fata de diferite laturi ale realitatii, inclusiv activitatea proprie; intre aptitudini ~itrasaturile de caracter pot exista relatii discordante sau concord ante, discordanta (de obicei prezenta unor trasaturi de caracter negative) conducand la franarea posibilitatilor de dezvoltare.
"Marturisirea aceasta va parea oricui ~i oricand surprinziitoare. In mintea tuturor s-a intiparit atat de viu imaginea uimitor de delicata, blanda, sensibila ~i modesta a "doctorului Cehov", incat ni se pare straniu sa ni-I inehipuim brutal, violent, "cu 0 purtare urata". Or, se ~tie ea Cehov nu arunea vorbele in vant: 0 data ee a marturisit el insu~i cii a~a a fost, trebuie sa-I credem. ~i aeeasta eu atilt mai mult, eu cat ~tim ea brutalitatea, violenta erau trasaturi specifiee neamului Cehov. Este neindoielnie ea felul de a fi al lui Cehov era rezultatul unui neobosit efort de autoedueare, obtinut printr-o lupta diirza dusa eu sine insu~i ineadin primii ani ai vietii;"
(Probleme de psihologia personalitclfii (Culegere de articole sub redaqia lui E.l.lgnatiev), Editura Didactica ~iPedagogica, Bucure~tj, 1963, p.57)

19.2 Structura caracterului
Schema-bloc a formarii unei atitudini Evenimentele care determina formarea atitudinilor Portretul psiho-moral al unei persoane poate fi conturat prin precizarea diferitelor trasaturi de caracter. Trisiturile de caracter reprezinti pozitii ale subiectului de a se raporta la evenimentele existentei sale in lume. Aceste modalitati de raportare se numesc atitudini: Interpretare Evaluare Oppune Atitudinea reprezinti modalitatea de raportare la 0 clasi generalii de obiecte sau fenomene ~iprin care persoana se orienteazi subiectiv ~ise autoregleaza preferenpal. Nu orice trasatura de caracter reprezinta 0 atitudine, ci este necesar ca trasatura in cauza sa fie definitorie, esentiala, durabila (sa determine un mod constant de manifestare a individului), asociata cu 0 vaioare morala ~iexprimata cu 0 anumita intensitate .. Atitudinea se dovede~te a fi 0 construcpe psihicii sintetici, ce cuprinde elemente cognitive, afectiv-motivaponale ~i volitive (are la baza notiuni, reprezentari, judecati morale,este sustinuta energetic ~i este directionata de aspiratii, idealuri, stari afective ~i convingeri). Pot fi delimitate astfel in cadrul atitudinii trei segmente principale: un segment decizional, un segment direcponal ~iun segment executiv. In functie de preponderenta unora sau altora dintre elemente, se poate vorbi de atitudini determinate cognitiv, afectiv sau volitiv, dar, in oricare dintre situatii, atitudinea se manifestii in comportament prin intermediul acpunilor voluntare Structura caracterului poate fi studiata prin analizasistemului de atitudini, acestea dupa domeniul care conditioneaza formarea lor ~idomeniul in care se manifesta fiind: fati de cele din jur, un mod

><11

'"
4> 4>

.5
=
4>

~
Aprobare sau dezaprobare sociala

= .~
=
Q

••

..,

- Atitudini fata de ceilalti oameni : este yorba de gradul de deschidere fata de cei din jur, exprimandu-se prin gradul de pretuire, respect, stima, dragoste fata de ceilalti, fata de om in general. La un pol pozitiv pot fi amintite atitudini precum: omenia, altruismul, recunoa~terea valorii celorlalti, loialitatea, omenia etc., iar la un pot,negativ intoleranta, invidia, egoismul etc. - Atitudini fata de sine: se refera la faptul ca rara 0 cunoa~tere de sine nu ne putem compara cu ceilalti ~inu ne putem cultiva propria individualitate, dar ca este necesara pastrarea unui echilibru in modalitatile afirmarii de sine. La un pol pozitiv pot fi enumerate atitudini precum: increderea in fortele proprii, modestia, demnitatea, iar la cel negativ, desconsiderareade sine, orgoliul, autoumilireaetc. - Atitudini fata de munca, fata de activitate : se refera la intelegerea de catre individ a necesitatii de a desra~ura 0 activitate utila, de a-~i pune in valoare aptitudinile. Spiritul de initiativa, sarguinta, hamicia etc. se plaseaza la un pol pozitiv, in timp ce lenea, indolenta, nepasarea etc. sunt situate la un pol negativ.

- Alte clase de atitudini: atitudini culturale, atitudini fata de, familie, atitudini fata de natura, atitudini privind societatea in ansamblul ei etc. Pentru a schita intr-adevar portretul psihb-moral al unei persoane este necesar sa fie luate in calcul. ~i trasaturi voluntare de caracter (acestea nu pot fi pozitive sau negative ~i de aceea nu reprezinta atitudini) precum: fermitatea, perseverenta, stapanirea de sine, curajul, barbatia, spiritul hotarat, eroismul. Oricum, se poate observa ca trasaturile de caracter se prezinta in cupluri contrastante, dar nu se poate aprecia ca 0 persoana ar dispune doar de unul dintre membrii unei perechi, fiind yorba, de fapt, de dominante. In acest sens s-a pus problema organizarii sistemice a caracterului, 0 teorie cunoscuta in acest sens fiind cea a lui G.W. Allport (acesta a aratat ca trasaturile individuale de caracter sunt de trei tipuri: cardinale': 1-2 trasaturi care domina ~i controleaza pe to ate celelalte; principale: 10-15 trasaturi evidente, controland un mare numar de situatii obi~nuite, comune, secundare: sute ~i mii de trasaturi slab exprimate ~i deseori negate de subiect).

Trasaturi caracteriale negative manifestat mai ales prin refuzul ascultarii de cei mari. Are la Minciuna: acopera 0 gama larga de comportamente, pomind baza 0 slaM dezvoltare a inhibitiei interne ~i un psihic labil de la 0 optiune non-conformista intre realitate ~ifictiune, pana (sistem nervos slab), printre cauzele sale putand fi enumerate: la abaterea deliberata ~i con~tienta de la valorile dezirabile. rasratul, alintul, ingaduinta exagerata, satisfacerea tuturor Daca pana la varsta de 6-7 ani, lumea copilului este 0 lume in dorintelor etc. Se manifesta prin fluctuatii ale dispozitiei care realul ~i imaginarul nu sunt clar delimitate, iar in aceasta afective, tipete, utilizarea de cuvinte urate, izbucniri afective masura trebuie sa se faca 0 diferenta intre ceea ce este fabulatie • etc. ~i ceea ce este minciuna, dupa aceasta varsta utilizarea ineiipitanarea: consta in rezistenta sau opozitia individului minciunii se datoreaza unor cauze precum: frica de pedeapsa, la ceea ce i se cere sa faca, este sratuit sau rugat. Se invoca de obicei un "a~a vreau eu", rara insa sa existe raspuns la interdictia unor activitati, dorinta de a ie~i in relief, 0 suferinta intrebarea "de ce?" Oricare ar fi forma sa, are la baza gre~eli de afectiva, 0 dizarmonie a personalitatii etc. Capriciul: reprezinta un defect al vointei ~i caracterului educatie, fixate pe un fond temperamental. Deoarece ierarhizarea atitudinilor ~i trasaturilor intr-un sistem este principal a particularitate a sistemului caracterial, 0 buna definire a portretului caracterial presupune precizarea unor caracteristici precum: - unitatea caracterului: se refera la a nu modi fica, in mod esential, conduita din motive de circumstante; expresivitatea caracterului: se refera la nota specifica pe care i -0 imprima trasaturile dominante; originalitatea caracterului: se refera la coerenta launtrica ce rezulta din modul unic de armonizare a trasaturilor cardinale cu cele principale ~i cele secundare; boga{ia caracterului: este data de multitudinea relatiilor pe care persoana Ie stabile~te cu semenii; statornicia caracterului: se refera la manifestarea constanta, in conduita, a trasaturilor caracteristice; - plasticitatea caracterului: capacitatea de restructurare, de evolutie in raport cu noile cerinte; taria de caracter: forta cu care sistemul caracterial i~i apara unicitatea.

19

19.3 Rolul caracterului' in structura personalita,ii
A~a cum s-a subliniat, earaeterul este expresia intregului sistem al personalitatii, in aceasta masura dovedindu-se a avea un rol deosebit. de important in adaptarea ~i integrarea individului in viata sociala. Fiind 0 latura a personalitatii noastre in intregime dobandita de-a lungul existen!ei, el poate fi modelat in functie de cerintele mediului social in care traim, dar ~iin functie de ceea ce vrea fiecare dintre noi sa fie sau sa devina. Se poate atunci aprecia ca suntem acceptati sau respin~i de cei din jurul nostru potrivit trasaturilor de caracter pe care Ie manifestam. Ca atare, ~i cu atat mai mult, atunci cand dorim sau se impune modificarea anumitor trasaturi caracteriale, caraeterul se dovede~te a'influenta intreg sistemul personalitatii noastre, oferind unsens sau altul actiunilor noastre. Caracterul, dupa cum s-a subliniat, nu se poate defini in afara orientarii axiologice a persoanei, etieul trebuind sa ramana atunci punctul de referinta preeminent ~i pentru omul complex allumii contemporane. In acest sens, caracterul se dovede~te (tinand cont ~ide distinctia, simplistii de altfel, intre "oameni de caracter" ~i"oameni rara caracter") a reprezenta 0 sum a de principii care of era consistenta interioara a individului in campul social. Intreaga noastra conduita este determinata de aceste principii (trasaturi) esentiale in raport cu propria noastra persoana, cu propriul nostru mod de a fi, indiferent care este acesta. Caracterul se dovede~te atunci ca reprezentand "personalitatea evaluata din punet de vedere etic".

Caracterul, ca suma de principii ce structureaza insertia noastri socia Ii, are 0 influenti determinanti in ansamblul personalititii noastre.

lIJPORTRETECARACTERIALE
Caracterul, structurarea acestuia, a reprezentat 0 constanta a preocuparilor de tip p'sihologic ~i de-a lungul istoriei culturale a Occidentului. In acest sens, una dintre lucrarile cele mai cunoscute, apaqinand lui Jean de La Bruyere (sec. XVII), este Caracterele sau moravurile acestui veac (Editura pentru literatura, Bucure~ti, 1968), unde sunt schitate 0 multitudine de portrete caracteriale, unele ,dintre ele preluate de la scriitorul antic Teofrast, dintre care vapropunempentru analiza ciiteva: Amabilul: "Ca sa definim amabilitatea, am putea spune ca este un fel de a te purta care urmare~te deslatarea lara sa aibii in vedere un interes personal. Nici 0 indoiala ca se poate numi amabil acela care te saluta de la distanta, te nume~te om minunat, manifesta pentru..tine 0 admiratie profunda, iti strange mana cu caldura. Te intovara~e~te un timp ~i-~i ia ramas bun de la tine, dupa ce mai intai te-a Intrebat cand te va revedea ~i dupa ce te-a ridicat in slavi. De e numit arbitru, amabilul se poarta In a~a chip in cat sa se faca placut nu numai celui ce i-a Incredintat apanirea intereselor lui, ci ~i adversarului; ~i aceasta 0 face de teama de a nu parea partinitor. In discutiile cu strainii este mai curand de partea lor decat de partea concetatenilor lui. Cand este invitat la 0 mas a are grija sa recomande gazdei sa aduca ~i copiii iar cand ace~tia ~i-au lacut aparitia, observa cii seamana cu tatal lor cum seamana doua smochine Intre ele. Chemand apoi la el copiii, ii Imbrati~eaza ~i-i pune sa stea alaturi. Cu unii se joaca strangand ~i deslacand pumnii iar pe altii ii lasa sa adoarma pe genunchii lui ~inu carte~te sub povara lor." Lingu~itorul: "Lingu~irea ar putea fi definita ca 0 comportare lipsita de demnitate in urma careia Insa lingu~itorul are partea lui de folos. Mergand pe un drum alaturi de altul, lingu~itorul este capabil sa-i spuna: "bagi de seama cu cata admiratie se uita lumea la tine? Nu e om in cetate cu care sa se petreacii lucrurile aidoma ... ". Cand cel lingu~it vorbe~te, lingu~itorul porunce~te celorlalti sa taca; cand canta ii aduce laude iar cand a incetat, 11 aplauda strigand "Bravo!" ... Cand targuie din piata mere ~i pere pentru odraslele prietenului, Ie aduce ~i Ie imparte de fata cu tatallor, ba ii ~i imbrati~eaza pe copii spunandu-le: "ce copii buni ~icum mai seamana cu tatallor!" Cand selntampla sa-~i cumpere incaltaminte amandoi, ii spune ca piciorullui are 0 linie mai frumoasa decat gheata ... La masa este cel dintai care lauda vinul ~i nu uita sa adauge: "Mananci cu atata gratie!" ... Ii mai spune ca are 0 locuinta cladita dupa un plan minunat, ca are 0 gradina ingrijita ~i ca portretulii seamana leit. Intr-un cuvant, lingu~itorul spune ~i pune la cale numai lucruri prin care biinuie~te ca poate fi cuiva pe plac." Zgarcitut "Zgarcenia este 0 economie ce intrece orice masura. Zgarcitul este omul care Inainte de a se fi implinit luna bate la u~a datomicului ~i-i cere doMnda, chiar dacii aceasta nu face macar 0 jumatate de obol. Cfmdse afla la 0 mas a pregatita pe socoteala celor ce iau parte la ea, zgarcitul numara cate pahare a baut fiecare, iar zeitei Artemis ii jertfe~te mai putin decat oarecare altul din cei prezenti. Daca un cunoscut i-a procurat un obiect pe un pret scazut, zgarcitul considera ca e ingrozitor de scump. Daca sclavul ia spart 0 oala sau 0 farfurie, ii scade din hrana. Daca nevasta a pierdut un banut, cotrobiiie prin oale, rascole~te paturile, lazile, cauta pana ~i in a~temuturi. (... ) Casetele zgarcitilor de felul asta sunt doldora de bani! Mucegaiul sta prins pe ele, iar pe chei s-a pus rugina. Zgarcitul poarta haina mai sus de genunchi, iar la baie aduce uleiul In sticle mititele; se tunde la piele, 11gase~ti descult ~i la pranz, iar cand da haina la curatat Indeamna pe me~ter sa intrebuinteze argila din bel~ug, ca sa nu se pateze prea repede."

Aplicatie: Analizati cu atentie aceste portrete c~racteriale, punand In evidenta modul in care conduita persoanelor este influentata de trasatura caracteriala dominanta. Incercati dupa aceea sa realizati portrete caracteriale pomind de la alte trasaturi caracteriale dominante. Discutati cu colegii vo~tri aceste portrete ~i decideti, argumentat, In ce masura pomind de la trasatura caracteriala dominanta se poate anticipa conduita viitoare a unei persoane.

~LICATII
1. Analizati comparativ caracterul, temperamentul ~iaptitudinile. 2. Prezentati particularitatile structurale a caror cunoa~tere permite 0 mai buna definire aprofilului caracterial. 3. Analizati locul ~irolul caracterului in sistemul personalitatii. 4. Analizati, prin exemple concrete, interdependenta dintre temperament ~icaracter. 5. Organizati-va pe grupe de patru elevi ~i realizati portretul caracterial al unuia dintre membrii grupului. Rugati un alt grup sa realizeze un astfel de portret pentru acela~i membru al grupului. Comparati cele doua portrete caracteriale, incerdind 7. Realizati 0 lucrare de aproximativ 0 pagina prin care sa analizati rolul mediului social in formarea caracterului. 8. Se considera ca obi~nuintele noastre ilustreaza atitudini care ne sunt proprii. Analizati prin intermediul unor exemple (atat pozitive cat ~inegative) 0 astfel de determinare. 9. Analizati rolul vointei in constituirea caracterului. sa gasiti explicatii pentru diferentele c.onstatate. 6. Realizati un dosar tematie cu titlul "Portrete caracteriale" in care sa grupati fragmente literare care pot fi incadrate in aceasta categorie.

19

Armonie = potrivire a elementelorintr-unintreg. Demnitate = calitatea de a fi demn, de a avea 0 atitudine demna, data

de obieei de existenta unei autoritiiti morale, de promovarea unor principii de conduita apreciate ca pozitive etc. Etic, eticii = conform eu etiea, moral; ~tiintiicare se oeupa eu studiul valorilor ~ia eonditiei umane din persp~etiva principiilor morale ~irolullor in viata sociaJa; totalitatea normelor de conduitii moralii corespunzatoare, astiizi pana la nivelul

unei profesii sau unui domeniu de activitate (etica medicala, eticajumalistica etc.). F abulafie = prezentarea unei fapte imaginare ea reaJa. La~itate = trasatura de caracter ce revine persoanercare se dovede~te lipsitiide curaj ~ide sentimentul onoarei. Mediu social = societatea, lumea in mijlocul careia traim cu referire la semenii no~tri,la relatiile dintre ace~tia,la institutiile ~i organizatiileexistente etc. Minciunii = denaturare intentionata a adeviiruluiavand de obicei ca scopin~elarea,inducerea in eroare aunei alte persoane. Plasticitate = capacitatede modelare sub actiuneaa diferiti factori.

CREATIVITATEA 20. Daca intre cele doua categorii nu exista convergenta. vectorii: au rol de orientare ~i energizare. noi.creativitatea productiva: satisfactia inregistrata pe nivelul anterior permite insu~irea unor'operatii. pupn creativi (negativi) ~1 trebuinte homeostazice niveluri scazute de aspiratie lipsa respect fortele intelectual. I I Thomas Alva EDISON (1847-1951) Relapa aproximativa dintre inteligenta 60 b. inseamnil 99% transpiralie $i 1% inspiratie. Potrivit lui C. un coeficient de inte1igentii mai ridicat nesemnificand necesar un plus de creativitate. gandirii.i stadii ale creativita'ii Ca proprietate general umana. Creativitatea reprezinta 0 proprietate a intregului sistem psihic uman. operatiile ~isistemele operaponale: moduri de lucru care se divid in operatii stimulative pentru producerea noului ~ioperatii rutiniere: r: I activitate verticala . treb~int~l~ !?i de. speciale putemic fluida. dorinta I de schimbare. interese atitudini riscurilor. astfel incat produsele obtinute transfofUla fundamental domeniul pe care se manifesta. iar in acest sens pot fi puse in evidenta doua categorii de factori care determina.creativitatea inventiva: se caracterizeaza printr-un nive! de originalitate. De asemenea. a de formula traditie incapatanarea. creativitatea: a. propriilor idei 0. opacitate la nou. neincrederea conformism probleme. convergenta. pe langa factorii interni au un rol important in activitatea creativa ~ifactorii externi. fiind cuprinse aici toate procesele psihice reglatorii responsabile de sustinerea energetica ~iincitarea la actiune. Orice subiect dispune de un potenpal creativ ~i fiecare dintre structurile psihice poate pune in evidenta unul sau mai multe aspecte -ale acestui potential. !?i profesional. presupunand 0 restructurare a .1 Conceptul de creativitate Creativitatea nu este 0 trasatura psihica autonoma. . laterala dezvoltate >euristice 20 10 IZ . in alte domenii. nu se poate vorbi de activitate creativa.creativitatea inovativa: se accentueaza gradul de originalitate.2 Niveluri . genereazli produse noi ~ide valoare pentru societate. . dinspre sistemul psihic uman. persoana disponibilitate receptivitate in altii. In masura in care atitudinile creative sunt convergente cu factorii operational-cognitivi (aptitudinali) se obtinproduse cu o cota de originalitate inalta. intensitatea stabilitate de rutiniere: in scazuta motivatie extrinseca absenta angajare sau mai proprii.cre~t~re independenta trivit cilreia geniul. fata deafirmalia asumarea in po. tehnici ce au ca rezultat obtinerea de prod use mai mult sau mai putin originale. ci este rezultanta organizarii optime a unor factori de personalitate diferiti. increderea in propria motlvapa mtrmseca • nive!ul ridicat al aspiratiei stabilitate ~imaturitate emotionala I se atribuie i creative: initiativa. imaginatiei idei fidelitatea excesiva a memoriei aptitudini speciale dezvoltate procedee Operatii algoritmice rutiniere capacitati slabe de slab sustinere a propriilor gandire absenta procedeelor "limbade lemu" 80 90 100 1-10 120 130 IQ 20 Dupii unii autori. deli'isarea. etc. dependenta rezistenta exagerat teama la de schimbare. de asemenea. spontana a persoanei care nu este preocupata de obtinerea unar produse utile sau valoroase. fata de autoritate. tendinta spre imitarea de modele. respect pentru nou ~ivaloare etc. 20. curiozitate. creativitatea emergenti: nivelul de originalitate este atat de ridicat incat determina modificari revolutionare ale unui domeniu. w. spre exemp1u In artii. in intoleranta la ambiguitate !?icontradictii. 1imita inferioariiarfi de 95-100. Activarea ~i valarificarea superioara a potentialului creativ are loc indeosebi la nivelul intereselor maturitate acreativi (pozitivi) Vectori Vectori intereselor a puternice. in conditii favorabile. . In functie de orientare se impart in vectori pozitivi (care contribuie la crearea noului) ~i vectori negativi (care indeparteaza subiectul de realizarea unui produs original): Creativitatea se define~te ca un complex de insu~iri ~i aptitudini care. creativitatea se manifesta in forme diferite. implicit creativita tea. creatlvltatea ~tiintificii presupune un coeficient de inteligentii (IQ) de minim 110 (115 sau 120 dupii a1tii). nonconde nou.g 30 Operatii generatoare de nou in cristalizata. evaluare tendinta formism de intelectual ~i a problematiza. autoevaluare.20. memorie flexibila procedeele procedeele imaginatiei Ilibertate forta intelectuala in exprimare pentru ~ispontaneitate argumentarea aptitudini gandire divergenta. Taylor pot fi diferentiate urmatoareleniveluri de creativitate : creativitatea expresiva: exprimare libera. procesul generarii de noi cuno~tinte ~i de utilizare a experientei in situatii noi fiind in buna masura un proces de regandire. pe niveluri ierarhice distincte. de "facilitanta". elementele obtinute fiind. dar noutatea este obtinuta prin combinarea ~i recombinarea unor elemente dej a cunoscute.

in cele trei coloane. aptitudine. anume modelul triadic al factorilor intelectuali ai creativitatii. Facilitare = inlesnire. este necesar sa vii organiza(i in gmpuri de ~ase membri. _. faza verificarii. a producerii unui fenomen etc. logice etc. in' comportamente etc. respectiv faza in care se realizeaza elaborarea finala a solutiei in scopul eomunicarii sale. in raport cu problema enuntatiifiecare din cei ~ase membri ai grupului noteaziitrei idei de rezolvare a sa. In cele din urma. care actioneaza cu promptitudine. foile sunt stranse ~i se incearciievaluarea ideilor obtinute.t!LU!. . care se face de buniivoie. care se desfii~oara la nivel subcon~tient sau chiar incon~tient. germinatia). A rezolva 0 problema presupune in primul rand stapanirea unor operatii. Fiecare participant transmite colegului din dreapta foaia de hartie proprie ~i0 prime~tepe cea a colegului din stanga. In aceasta masura se poate sustine ca este yorba de un caracter fazic.' procesetc. ceea ce se poate produce dupa 0 activitate intensa. Spontan. pe care 0 imparte in trei coloane.' promptitudine. de asemenea. nesilit del nimeni.. Epistemologie = teorie a cunoa~terii ~tiintifiGe. care consta in informare.. Analizaricomparativ imaginaria ~icreativitatea. structural corelate: componential.sa'exempiifice nivelurile creativitatii. creatiile deosebit de valoroase ajung sa eonduea la modificarea registrului epistemic (a paradigmei). fiind etapa in care ideile se structureaza intr-o maniera noua. WMODELUL TRIADIC AL FACTORILOR INTELECTUALI AI CREATIVITATII paradigm a (0 multi me de presupozitii. procesul prin care omul identifica anumite dezechilibre in experienta. presupunand 0 restructurare a experientelor ce depa~esc to ate posibilitatile anterioare de intelegere. in diferite faze de prelucrare. de fiecare data fiind evidenta amprenta personalitatii creatoare. Vector = factor determinant ~ifacilitant in raport cu un fenomen. eomplexitatea problemelor pretinde un repertoriu de proceduri rezolutive. prin extensie. existand 0 mare varietate de modalitati de realizare a unui produs nou ~i valoros pentru soeietate. utilizate in rezolvarea problemelor. potrivit lui G. fiind 0 faza obligatorie a actului creator.in baza rezultatelor obrinu1:e realizari un set de propuneri pe care sii Ie prezentati in Consiliul elevilor.a modalitiitilor in care se realizeazii aceasta. strategiile rezolutive ~i modificarile pe care le-a determinat in sistemul vostru eognitiv eele realizate. in activitatea sa p~ care Ie depa~e~te prin capacitatea de a formula idei ~i ipoteze noi. deci este un produs al interactiunii mai multor sisteme complexe (Ia propriu desemneazii proprietatea unui corp sau raze de luminii de a ie~idintr-un mediudupii ce I-atraversat). nivelul de ereativitate fiind eu atat mai aeeentuat eu cat acel repertoriu (mai ales pe componenta euristica) este mai mare. faza "iluminarii". dar ~i dupa pauze indelungate sau chiar in somn. ~ansa fiind mai mare pentru cel care stapane~te un repertoriu mai larg de operatii. I I . rara 0 cauza aparentii. Wallas putandu-se delimita urmatoarele faze: faza pregatitoare. cu impact ~i asupra celorlalte eomponente. faza incubatiei (gestatia. Proeesul de ereatie nu urmeaza un tipar unie. Organizandu-va pe gmpe de 4 elevi incercati sa fonnulari 0 metoda de stimulare a creativitatii. 6. incercati aplicarea acestei met~de de stimulare a creativitatii in raport Cll urmatoarea problema: "Cum se poate stimula interesul elevilor pentm activitatea ~colara?". prin fata celorlalri cinci membri ai gmpului. Analizari rolul factorilor interpersonali ~ide gmp in dezvoltarea 2: Elaborari un text de 10rfmduri (± I rand) in care sa utilizari in sens psihologic unnatorii termeni: atitudine. fiecare avand in fata 0 coala de hartie. Analizati rezultatul obtinut ~i puneti in evidenta operatiile utilizate.ceea ce prive~te propria activitate.!J Emergent = care rezulta dintr-un mediu. 3. ideile emise fiind reluate ~iimbunatat1te. -eitate = care se face sau se produce de la sine.). aetivitatea eognitiva se desfii~oara pe trei registre sau niveluri. I. Realizati acest lucm ~iin . modificate etc. orice ·activitate ~tiintifica ~i nu numai. unde este yorba de aparitia in con~tiinta a solutiei. se desfii~oara intr-o anumita Aplicape: ldentificati 0 problema sau 0 serie de probleme in cazul carora considerati ca ati dat dovada de un coeficient mai inalt de cr'eativitate. Inovatie =rezolvare in general a unei probleme de tehnicii sau de org~nizare a~munciUn_scopJ!LRerfe~tioniirii tehnice muncnetc.unui domeniu. _creativitarii. meta componential ~iepistemic. creativitate. Una dintre metodele de stimulare a creativitatii este metoda . Comparati rezultatele -obtinute de voi cu cele ale colegilor vo~tri. Se realizeaza deplasarea foilor de hartie pana in momentulm care ideile emise initial trec. care determina la nivel individual un anumit registru epistemic al aetivitatii inteleetuale. 4. Identificati exemple de produse ale unar demersuri creative care .completate. un altulfiind cel initiat de R. Intr-un capitol anterior a fost prezentat modelul Guilford al inteligentei.6-35". Creativitatea reprezinta. este yorba de 0 ml:lltitudine de operatii de preluerare a informatiei (operatii matematice. Atunci dnd se introduce 0 relatie de ordine intre operatii se formeaza 0 strategie rezolutiva (algoritrnica sau euristica). cel componential. ration~liziirii SOluriilorexiste. ~PLlCATII . norme ~i valori de cercetare sau de realizare). cre~terii prOductivitiitiil1 Inventie = rezolvare sau realizare tehnicii dintr-un domeniu al cunoa~terii care are un caracter de nouwte ~i reprezintii un progres fariide stadiul cunoscut panii atunci. Astfel. J. Relevanta acestui model pentru creativitate se refera la faptul ca diferentele individuale de ereativitate ~i proeesul de creatie au la baza diferente personale localizabile hi aceste trei niveluri ale activitatii inteleetuale. desemneazii modalitatile de realizare a cunoa~terii. Sternberg. Aeest model nu este singurul. acestea impreuna cu cuno~tintele ce stau la baza lor formand nivelul metacomponenpal al gandirii. documentare ~i experimentare. Potrivit aeestui model.' La primul nivel. Mai mult. Mergand mai departe. La fmal. de a Ie verifica ~ide a realiza ceea ce permite inlahrrarea dezechilibrelor de la care s-a pomit. model capabil sa cuprinda ~i dimensiunea creativitatii. natural ere promptii in atitudini. con~tienta ~ide lunga durata. procesual al creativitiitii. 20 . u~urare a indeplinirii unei actiuni. nte. Pana la ce nivel reu~iti sa identificati astfel de produse? 5.

.tateu dom. selectate ~i condensate rezultatele intregii dezvoltiiri filogenetice.. sub forma codului genetic. Dezvoltarea ontogeneticii se realizeazii astfel pe 0 cale mai economicii ~imai productivii. tara sa se adapteze la viata oamenilor. direct sau in1irect.obiectele ~i locurile accesibile copilului la diferite varste.cerintele adultului vizand competentele incurajate. Au invatat cu foarte mare greutate sa mearga in picioare ~i cateva cuvinte. fiecare stadiu caracterizandu-se printr-o organii'are proprie a insu~irilor. Intentionalitatea.3-6/7 ani: a doua copilarie (perioada pre~eolara).stellllli de relata SOciO-clllturale ~i slrtlcfllrile ps. ci sa se abordeze insu~i procesul aparitiei ~i instalarii unei forme superioare a fenomenului considerat.. s. 3. psihogeneza se inscrie intr-un cadru socio-cultural in care sunt rezumate. numite cel mai adesea "stadii". se deplaseaza in patru labe.. In celiilalt caz este yorba de douii fetite. simultan fiecare stadiu trebuind considerat concomitent ca rezultantii a etapelor anterioare ~ica premisii a celor viitoare. 21. favorabila dezvoltarii. 21. varsta la care sunt solicitate ~i nivelul de performanta acceptat. Strllctura ni$ei de dezvoftare cuprinde: . . . 2. Cele mai cunoscute cazuri sunt cele ale "salbaticului din Aveyron" ~iale "copiilor -lupi" de la Midnapore. In functie de aceste criterii. 10/11-14/15 ani: preadoleseenta (pubertatea). care este insu~irea fundamentala a materiei vii de a transmite.6/7-10/11 ani: a treia copilarie (varsta ~eolara mica). Una dintre directiile de abordare este aceea a cercetarii copilului in ni~a sa de dezvoltare. alergau in patru labe ~i i~i exprimau suferinta urland ca lupii. dar ~i0 frana sau chiarun blocaj. Edueapa. Cazurile de copii salbatici demonstreaza importanta mediului uman in raport cu dezvoltarea umana. rpesaje de specificitate. . Ca factor ce stimuleaza potentialul ereditar. Obiectivarea ei are caracterprobabilist ~iofera individului 0 ~ansa (ereditate normala) sau 0 ne~ansa (ereditate tarata). actiunea mediului poate fi. In planul dezvoltarii psihice. care se define~te ca activitate specializata. Aveau aproximativ patru ~i opt ani. . rezultatul final al dezvoltarii. numite Amala ~i Kamala.. .· Au murit repede. Etape ale dezvoltarii motorii 2 3 4 S' 6 7 8 <) Varsta (luni) 10 11 12 13 14 IS Copii siilbatici: Se cunosc cateva zeci de cazuri. . intraindividuale."!ce spec~fice. care au loc pe parcursul vietii unui om. Dezvoltarea umana. ea apare ca un complex de predispozitii ~i potentialitati ~i nu ca un inventar de capacitati ~i trasaturi deja formate.raspunsurile ~ireactiile anturajului fata de copil. actiunea sistematica ~i in cuno~tinta de cauza deosebesc educatia de ceilalti doi factori ontogenetici.activitatile impuse. dezvoltarea. orice eforturi de educare a sa e~uand. in general ace~ti copii nefiind capabili sa vorbeasca sau sa emita sunete vocale omene~ti. bio-psiho-sociale. propuse sau ingaduite copilului. in proces. depistand treptele parcurse ~i functionalitatea lor in procesul evolutiv.0-1 an: perioada infantila. in mod con~tient.v. Acest concept desemneaza totalitatea elementelor eu care un eopil intra in relape la 0 . Ontogeneza este reprezentata de totalitatea schimbarilor sistematice.19/20 ani-30 ani: tineretea. Mediul are 0 structura complexa ce include 0 multitudine de aspecte: de la elementele mediului natural ~i pana la cele ale mediului social imediat. care mijloce~te ~i sustine. fae sa fim eeea ee suntem.30-55/60 ani: varsta adulta. Nu cuno~teau limbajul uman. . Primul dintre ele este cel al unui Miat descoperit in 1799.78 . a~a cum s-a 'precizat. constituit din totalitatea elementelor cu care individul interactioneaza. .1 Principiul dezvoltirii in psihologie Psihologia modemii subliniazii dimensiunea geneticii (evolutivii) a psihieului. Ereditatea constituie premisa biologiea a dezvoltarii. triiind intr-o pe~tera alaturi de lupi.14/15-18/19 ani: adoleseenta.mediu. Dezvoltarea personalitiitii se desfii~oarii astfelin faze aflate intr-o succesiune determinatii.!ll devenirii sale. edueatia fiind eel decisiv in raport ell realizarea posibilitiitilor de dezvoltare intr-un mediu favorabil. La nivel individual. au modalitiiti de hranire comparabile cu cele ale animalelor ~i nu-~i exprima emotiile a~a cum 0 fac oamenii. Mediul. . varsta data.1-3 ani: prima copilarie (copilaria timpurie). specific umana. . Criteriile in functie de care se stabilesc stadiile de dezvoltare a personalitatii sunt act... cel mai adesea sunt diferentiate urmatoarele stadii: . Prin edueatie dobiindim toate eapaeitiitile. Ereditatea. euno~tintele ~i eomportamentele ee ne ... de la 0 generatie la alta. capturate in India. . Cercetarea contemporana a dezvoltarii umane s-a orientat ~i spre teoretiziiri mai concrete ~i operationale ale interactiunii eredi tate. Principiul genetic statueaza necesitatea de a studia nu numai produsul. in varsta de 10-12 ani. in egala masura.llanfa desflisurata. in 1920.peste 60 de ani: batranetea sau varsta a treia . Principalii factori ai dezvoltarii sunt: 1. presupune mai multi faetori. ETAPE iN DEZVOLTAREA PERSONALITATIt* .

de cele mai multe ori. prezentii mai ales la biiieti. echilibrul.10/11-14/15 ani) Este caracterizatii prin marile transformiiri anatomofiziologice. de actiune. spre exemplu. Grupul ajutii la maturizare. mai ales la inceputul pubertiitii. recompensele morale ~imateriale. Specifice acestei varste sunt ~i transformiirile endocrine. !iind posibile eforturi voluntare intense ~i de lungii duratii. dar . la moralitatea Cre~terea in iniiltime. Musculatura dezvoltandu-se mai lent decM scheletul. se dezvoltii vointa. in timp ce la biiieti dezvoltarea sexualii incepe cu hipersensibilitatea emotionalii. In jurul viirstei de8 ani se dezvoltii un sentiment de identitate socialii. vGrstei"de ceului?" urmiindu-i vGrsta colectiilor. receptivitate. semnul declan~iirii ei constituindu-l "puseul de cre-$tere a staturii" care se produce intre 10-12 ani: cresc in special membrele inferioare. EI se deta~eazii fatii de familie. senzoriale~ descoperind pliicerea vietii de grup. spre deosebire de preadolescent. abilitiitile in manipularea obiectelor. Memoria dovede~te 0 mare plasticitate. perfectionarea limbajului. prin acesta fiind stimulate coordonarea. cu evolutia ascendentii structural-functionalii a creierului indeosebi. Devine mai echilibrat afectiv. " Procesele cognitive se perfectioneazii. intreaga energie a copilului va fi canalizatii spre insu~irea strategiilor de inviitare. de asemenea. senzatii de sufocare. semn al tendintei de independentii fatii de adult. conflictele In sfera proceselor cognitive se remarcii: dezvoltarea spiritului de observatie ~i a acuitiitii fiind maxime intre II ~i 15 ani. care nu face diferentieri intre punctul siiu de vedere. Atentia trece treptat de la forma involuntarii la forma voluntarii. prin ceea ce se dovede~te a fi tonus afectiv. imaginatia fiind cea care se desprinde in mare miisurii de realitate. de la cea putin stabilii la cea stabilii. deformiiri ale coloanei vertebrale sau deficiente de vedere. Primele semne ale dezvoltiirii sexuale apar Pe plan afectiv este evidentii instabilitatea ~i la fete intre 10-11 ani.oltare fizicii. evaluarea spatialitiitii. iar toracele ~i bazinul riiman mai mici.4 Adolescenta (14/15-18/19 ani) Incepe dupii 14 ani ~i se caracterizeazii printr-un ritm mai lent de cre~tere ~i prin armonizarea progresivii a diverselor piirti ale corpului. profesori) ciirora Ie descoperii numeroase defecte. In ceea ce prive~te dezvoltarea moralii. fapt ce conduce. Se contureazii 0 viziune realism asupra lumii. lagrupul ~colarsau lacel religios.copilul Wind cu miindrie apartenenta sa la grupul dejoacii. sii-~i domine reactiile impulsive.3 Preadolescen. Copiii mici se caracterizeazii. se realizeazii abdominale. pliicerile sale ~i aspectele reale ale lumii (nediferentierea intre subiect ~i lumea exterioarii). triiiri ~i sensibilitate vii ~iputernice. determinate de intensificarea activitiitii glandei tiroide ~i a utilizare a unui limbaj specific grupului (argoul). oboseala instalandu-se mai repede. ameteli. Concomitent cu dezvoltarea anatomo-fiziologicii. Preadolescentul este foarte critic cu adultii (piirinti. de la preconventionalla conventional. prima . dinamismul. aici. Este de subliniat egocentrismul gandirii copilului. obiectele avand in general suflet. Jocurile practicate sunt diferite de la 0 perioadii la alta. dorintele. paralel cu tendinta de alcoolul sau unde incepe delicventajuvenili 21 21. obosealii persistentii. dar pot intarzia ~i panii la 15 ani. constituie. Principala formii de activitate estejocul. printr-o mare curiozitate. perioade de apatie. dar mai ales cantitativii. pentru pre~colar. apare 0 oarecare stangiicie in mi~ciiri concomitent cu 0 intensii dorintii de mi~care. a tranzitia de la moralitatea constrangerii cooperiirii. in comparatie cu restul • organismului. reu~ind. dovedindu-se deosebit de vie ~i fantasticii. adesea. rolul inviitiitoareilinviitiitorului fiind foarte mare in dobiindirea unor noi norme de viatii.2 Virstele mici (3-10/11 ani) Varstele mici se caracterizeazii printr-o dezvoltare fizici progresivii intensivii. datoritii stocului redus de informatii. ii oferii 0 imagine pozitivii a personalitiitii sale. capului determinii. cel mai devreme. adesea la tulburiiri cardiovasculare. 0 altii triisiiturii este animismul. ~i mediul in care se incearcii tigiirile. Vor fi con~tientizate treptat rolul atentiei ~i al repetitiei. 21. Este prezent spiritul de imitape. larii discerniimant. oferind suport afectiv ~i confirmare. se dezvoltii ~iparticularitiitilepsihice ~iactionale ale copiilor. forta. necesitiitii consumului de energie ~i fortei ce se acumuleazii. ostilitatea intre biiieti ~i fete. Comportamentul se leagii de 0 intensii nevoie de mi~care. Odatii cu intrarea in ~coalii. glandelor sexuale. uneori. taniirul se simte mai puternic fiind apiirat de egalii care-i aprobii comportamentele ~i cre~terea capacitiitii de memorare ~i a selectivitiitii memonel.asimilarea unor tehnici de inviitare ~i de rezolvare a problemelor. In acest stadiu apar. dureri inlo~uitii cu interesul fatii de sexul opus. adolescentul fiind capabil sii gapdeascii larii a folosi un suport concret ~i sii-~i analizeze corectitudinea propriei gandiri. datoritii procesului intern de dezv. asociatii cu 0 pozitie vicioasii a umerilor. fiind'imitate in special actele celor mari. se manifestii.a (. Procesele afective se caracterizeazii prin simtiri. fiind Toate aceste transformiiri solicitii un consum energetic mare datoritii ciiruia se manifestii frecvent dureri de cap. Ponderea cea mai mare este detinutii de gandirea concretii.21. Sunt prezente mai ales motivele extrinseci (exterioare) precum note Ie. furtunile afective alternand cu 1-2 ani mai tarziu. inima ~i pliimanii au 0 cre~tere mai lentii. care scade treptat. Organele interne se dezvoltii in ritmuri diferite: inima cre~te mai repede decat arterele.

Este varsta responsabilitiitilor socia Ie. Se remarca 0 armonizare a intereselor.7 Bitrinetea (55/&0 ani.5 Tinere. dupii E. spiritul de dreptate. stabilindu-se un echilibru Intre visare ~i actiune. Se nuanteazii relatiile interpersonale. fiind conditionate social. psihic: ca maturitate intelectuala. se maximizeazii dezvoltarea aptitudinilor ~i a deprinderilor. a motivatiilor. prin structurarea mecansimelor cognitive. ocuparea unui loc inalt in ierarhia socialii. Solutionarea acestei dificile probleme 11 plaseazii adesea In "crize de identitate". Infrangerile distrugand rapid imaginea pozitivii de sine. de initiativa . Caracterul ramane instabil. definirea identitiitii.. Astfel. Cele mai afectate procese psihice sunt atenpa ~i memoria de scurtii durata. Acestea devin evidente In tendinta spre filosofare. 21. Erikson. 21 21. dar se observa ~i 0 stimulare determinatii de mobiluri exterioare (recompense morale ~imateriale). ~i ca maturitate afectivii. In neconcordantii cu adeviirul ~i eticul.) Cele mai mari schimbiiri se remarcii sub aspect fizic. Una dintre caracteristicile importante ale adultului contemporan este invatarea permanenta. se acumuleaza 0 bogatii experienta de viatii. alciituirea familiei ~icre~terea ~ieducarea propriilor copii. etapa perfectioniirii psihice. social: ca adaptare la conditiile vieW ~i activitiitii sociale. Problema crucialii a adolescentei 0 constituie. aparitia deliisiirii ~iinstaurarea unei stari apatice. Se consolideaza profilul caracterial (atitudinile ~l convingerile) ~i se stabile~te un echilibru Intre dorinte ~i aspiratii. Este. sintetizatii in Intrebarea specmcii acestei varste. Moralitatea este cea a cooperarii conventionale. pana la stabilirea unei adevarate prietenii cu propriii copii. Batranetea se manifesta printr-o sciidere sensibilii a aptitudinilor senzorio-motorii. sunt observabile marile realizari. campul de manifestare al memoriei se structureaza sub influenta profesiei. A. Principala observatie ce se poate face este aceea a instituirii 1a~a-numitei amp rente profesionale. Cauza principal a a scaderii capacitiitilorcognitive se datoreazii unei din ce in ce mai slab articulate motivatii pentru cunoa~tere. Dezvoltarea calitativii multidimensionalii a personalitiitii taniirului determinii 0 serie de trasaturi. cat ~i al devenirii profesionale ~i cetatene~ti. Motivatia ~i motivele sunt tot mai legate de mobiluri interioare superioare (dragostea de adeviir. oscilant. relatiile cu ceilalti constituind prilejuri de autocunoa~tere ~iintercunoa~tere. specifice varstei. caracterizandu-se. apare 0 dinamicii noua privind angajarea socialii. logice. H. prin care sunt reamintite fapte ce piireau uitate. Cre~te tendinta de a gandi regulile ca Intelegeri mutuale ~i de a Ie circumstantializa. de~i adolescentul este preocupat de perfeqionarea sa ca ~ide viitoarea carierii. In planul relatiilor i n t e r p e r. spiritul de afirmare ~i dorinta de a fi respectat ~i de a fi luat in seama se imbinii cu spiritul de independenta. de asemenea. Intrebare prin care adolescentul Incearcii sii-~i determine locul printre ceilalti oameni sau In naturii. gandirea este abstractii ~i logicii. atentia ~i memoria sunt din ce In ce mai specializate. "Cine sunt eu?"..s 0 n a lee ste preocupat 'Cle Intelegerea prieteniei.& Maturitatea (30-55/&0 ani) Poate fi abordatii sub mai multe aspecte: biofiziologic: constii In definitivarea procesului de cre~tere ~ide structurare functionalii a organismului.dolescentul aspirii spre autonomie ~i originalitate. AdulW ~tiu din experientii sii-~i dozeze forrele interioare astfel Incat sa riispunda unor sarcini care-l solicitii timp Indelungat ~i chiar sii obtinii performante in realizarea lor. Are loc frecvent fenomenul de reminiscenta. dar ele sunt nesigure. Atentia opereazii selectiv ~i orienteazii activitatea specificii. memoria este preponderent logicii.). este preocupat de cunoa~terea ~i de perfectionarea propriei persoane. dorinta de afirmare prin realiziiri ~i creatie etc. ldealurile sunt bine conturate atat din punctul de vedere al per£eqionarii personali tiitii. nelncredere In sine. Procesele afective se caracterizeazii printr-o Imbinare armonioasa cu actele rationale. spre 0 analizii criticii a valorilor ~i a idealului de viatii propus de societate ~i de ciiutare a unui mod propriu de existentii. mecanismele de realizare ~i de reglare a actiunilor ~i a comportamentului dovedind performante superioare. De asemenea. caracterizate prin riinirea respectului de sine ~i sentimente de inferioritate. lndependenta copiilor este din ce in ce mai mare ~i rolul de parinte imbracii noi valente. un echilibru al vietii afective. ca implicare responsabilii In problemele comunitiitii.80 dragoste ~iprima experientii sexualii. precum imaginatia. a stabilirii echilibrului functional optim. se amelioreazii functia reproductivii a memoriei dupa un interval lung de fixare. printr-un proces de specializare. Reu~itele 11 entuziasmeazii. a iubirii sau a solidaritiitii umane. Procesele psihice cognitive: atentia este puternic voluntarii ~i stabilii. constructiv-realistii ~ide creatie. ciiutarea.· lntrarea in perioada de pensie conduce la 0 restructurare a . Pe plan profesional. 21. in aceastii perioadii se realizeaza in mare miisura casiitoria. precum: spiritul critic intransingent fatii de ceea ce este neinteligibil. emotionalii. imaginatia are evidente calitiiti realist-~tiintifice.ea (18/19-30 ani) Este etapa de varstii in care sub raport fizic se definitiveaza ~i se perfectioneazii calitativ componentele tuturor sistemelor organismului.

Fiecare fiinta umana are un ritro de dezvoltare propriu. definitivarea personalitatii fiind aproximativ simultana cu incheierea celei fiziologice. relatia de de a-~i Simtul Crizafata imagini ale eului intrIncredere ~ioptimism a factiei de propria I viata ~i aeceptare copilarie II Iinitiative declinului. trolului vs. Parintii Vointa Mama identitatea personala exercitiilor fizice Creatie pentru vs. la s~it. Intregul program de viata se desIa~oara apare teama in fata diferit. existand insa~i 0 serie de legitati general aplicabile. Allport ~iR. Unii oameni se lamenteaza la nesIar~it pe deprimati. Spre 21 exemplu. Atkinson) ~ .81 La varste inaintate intregului sistem de r~latii interpersonale. Altii pur ~isimplu moral. tema moftii sau 0 trateaza Batranii eonstituie un sprijin important pentru familiile copiilor lor. -- -- - Dezvoltarea psihica este insotita de dezvoltarea fiziologica. ~a -Rezolvarea insu~irea Unitatea co1Familia. Pensionarea. apoi al membrelor superioare ~i. sentiment de infeconfuzie ! Modelele sgrupul a u in sentimentul incredere de Factorii Corolarul sociali rioritate izolare aca Mediul sentimenful de autoconautonomiei in de familial Abilitatea Autonomie familie. domeniul intelectual..a om.. mai ales in ingrijirea ~i eduearea nepotilor. facultatea I determinanti crizei Mutualitatea afecFinalitatea tiva Identitate vs. mortii. Competenta n esiguranta tiuni de a avea societate. tri~ti. Intimitate vs. izolati. L. . al celor inferioare. a moftii Varsta stadii de dezvoltare (dupa G. neincredere axioloe:ic acceptare integritate devotiunea Acceptare ratoare de creatie disperare profesia Responsabilitatea. dezvoltarea nu se reduce la simpla cr~tere. adesea Ie solieita sfatul ~iinvata din experienta de viata a se resemneaza in fata acestora. Pricepere vinovatie vs. apar noi forme de functionare care it conduc pe sugarul supus principiului placerii (ale carui actiuni sunt suqordonate doar satisfacerii trebuintelor) la starea de adult adaptat realitiitii. apusul relatii Prietenii. s-a stabilit ca dezvoltarea psihomotorie se realizeaza potrivit axei"cap-picioare". durabile. Intelepciunea Senlimentul a-~i Initiativa tendinta ~l ~I eonsum cuplu una singura. adica maturizarea sistemului nervos se realizeaza in ~ fel incat copilul dobande~te mai intai controlul capului.. De multe ori biitrfmii se simt devalorizati. . ci progresiv. se pierd legaturile eu eolegii de servieiu. sub influenta conditiilor fiziologice ~i socioafective.W. unitara. determina varstnicii substitutul matem Daruirea tanara generatie sau satissocial de a stabili drumul Incredere vs. frizand indiferenta fata de Membrii adulti ai familiei gasesc in eei mai in varsta un suport aceasta. vietii ~ia mortii. intimitatea lua Speranta . Integrarea diferitelor vietii joaca ~lcoala~i sarguinta initiative gene~ipricepere de Competenta direetiona activitatea.

specific umana sub influenta mediului social. Culturii = dezvoltare Imita{ie =. sociale.. afective sau cognitive.. Mesape. 6..... se face in institutii specializate.. 'Defictent= subiectul care prezinta 0 insuficienta mentala. Diferentierea este pTocesul ce caracterizeaza dezvoltarea oricarui individ.••••. de societate sau Muncii = activitate fizica sau intelectualaceruta care se impune in vederea atingerii unui scop determinat. pe de alta parte conflictele pot fi interpersonale. motrice sau senzorialii. care conditioI\eazii dezvoltarea totala a membrilor sai. ~PLICATII 1. Toulouse.. Not..greutate Volum r j ~ ~. .. -...... oferindu-i 0 regularitate a existentei care 1I pune in valoare in raport cu semenii sai ~iii asigura autop-omia financiara. Dupa desra~urarea sa. mai ales atul)ci cand este practicata in mod liber ~i cu placere.. cultura. Diferentiere == trecerea de la generallaparticular.. Psihologia contemporanii a reabilitat jocul. = amintire a unor fapte aproape disparute ain Reminiscentii memorie sau care mult timo nu au outut fi reactualizate. traditie. Urmariti comoortamentul acelei oersoane ~i realizati 0 descriere a personalitatii celui in cauza. infirmi motor etc. de la 0 conditie globala ~i omogena la alta mai speciala ~i eterogena. cel putin lanivelul ~colarulu(micintroducerea jocului in activitatile didactice asigurand motivatia necesara desra~uriirii procesului educativ.82 WREPERE PSIHOGENETICE mai jos va prezentam astfel 0 sinteza a ceea ce se dobande~te in cadrul copilariei (dupa L.•. .) bazandu-se pe imitatie. care dispun de tehnici ~imaterial didactic adecvat. 4. Puneti in aplicare metoda conceputa ~iprezentati colegilorvo~tri concluziile desprinse. De asemenea. poseda cultura sa.. Mutual = care se face in mod reciproc ~isimultan. Alegeti una dintre etapele de varsta prezentate (alta decat cea in care va plasati) ~i alegeti 0 persoana aflata in acea etapa. de interese. Re1atia intre cultura~i personalitate este atilt de stransa incat se po ate aprecia ca ea este cea care ii confera omului umanitateasa. surdomuti. 5.. 8 Primii ani ai vietii noastre. L 'education des debiles mentaux... 1 : I I I I:' I~ 7 I 1 2 3 4 5 6 8 9 10 II 12 13 14 15 Aplicatie: Incercati sa concepeti 0 modalitate de a explica unui copil de 0 varsta mai midi unul dintre elementele care sunt dobiindite la acea varsta.• : . Realizati un dosar pe tema "Adolescenta" incercand sa ilustrati diferentele existente intre un adolescent de astazi ~i un adolescent din anii ' 60. astfel incat se poate recunoa~te 0 indj vidualitate ~i afirma 0 p'ersonali tate. obicejuri etc. .. deprinderi etc. contribuie la buna insertie sociala a omului. i . scrieti 0 lucrare de aproximativ 0 pagina pe aceasta tema prin care sa preluati ideile aduse in discutie.. Conflict = Iupta de tendinte. nu este specific umana" consta in reproducerea unor fenomene... 3. dar.. majoritatea comportamentelor sociale (educatie. Sunt anii in care progresiv s~ constituie diferitele modalitati de gandire.-... ciireia i te dedici din simplii pliicere.•.(Faze de oscilatie) .. altiidatii dispretuit ca 0 activitate fiirii relevantii. indeosebi ceea ce se nume~te copiHirie.. Scrieti un eseu pe tema conflictului intre generatii incercand sa argumentati 0 pozitie pro sau contra... 1 o I 1 1 1 I I Decalaje I _ i i -. pe de 0 parte poate fi yorba de conflicte intrapsihice. Educatia copiilor deficienti intelectual. 2. Organizati 0 dezbatere pe tema conflictului intre generatii. Orice societate' umana. oricat de primitiva... orbi..' Joe = activitate fizica sau mentala rara finalitate utili!.. 1973)... Analizati conceptul de ni~a de dezvoltare in baza unui exemplu care sa ia in calcul diferentele dintre un copil din anii '90 ai societatii romane~ti ~iun copil din anii ' 80. Analizati conceptul de ni~a de dezvoltare in baza llllUi exemplu care sa ia in calcul diferentele dintre un copil din anii '70 ~i un copil din prezent..incapabili de un paTcurs ~colar normal. In figura de 01 I 1'1 234 I i Inteligenta senzorio-motorie I ~ 567 I I I Gandir~ operatorie Gandire preoperatorie I I Gandire in imagini I 9 13 12 14 I10 I II I Operapi concrete Operatii forma Ie Obiectul Nopuni conservare 1 i~au inavarianta Numar -.-) Substanta Lungimi --r1 S~prafata . Rolul important al muncii in faport cll personalitatea umana se releva pe multiple pla-nuri. dar ~i adolescenta sunt decisivi in dezvoltarea personalitatii.

-relatia motivatieperformanta. Astfel. fie ca sunt innascute. fie ca sun~ cerintele care dobiindite. Prin toate acestea motivatia se dovede~te unul dintre procesele reglatorii determinante in raport cu actiunea umana.este yorba de eseu acestuia pentru mentinerea vietii. totalitatea caracteristicilor ~itrasaturilor psihice ale persoanei conditionand optimumul motivational ~imasura in care el se realizeaza. Reglarea optima a comportamentului nu presupune insa doar prezenta unei structuri motivation ale.. frica de consecinte. . ea poate la feI de bine sa Ie faca relative sau chiar sa Ieblocheze . la nivelul elevului. In acest sens. atunci actiunea nu va fi dusa la indeplinire sau nu va avea succesul scontat. persoanele apaytinand tipului puternic. Motivatia' reprezinta totalitatea mobilurilor interne ale conduitei. relatia directa intre intensitatea motivatiei ~iperformanta obtinuta mentinandu-se pana la un anumit nivel. 'Orice actiVItatea organismului uman este orientata spre satiSfacerea necesitatilor . pune in mi~care organismul. Contribuind d. care s-ar putea consuma inainte de inceperea activitatii. gradul de reu~ita. va fi mai mare in cazul unei motivatii intrinseci. presupune ~i asigurarea unui suport motivational adecvat. stimularea ~i sustinerea energeticii (motivatia).. cre~te ~inivelul performantei. 2.definirea ~i caracterizarea optimum-ului motivational. ceea ce il determina sa invete se poate referi fie la 0 motivatie intrinsecii (curiozitatea. .discutarea situatiilor posibile in raport cu starea de optimum motivational. caz in care subiectul este submotivat ~iva actiona in conditiile unui deficit de energie. La fel de bine. dincolo de care indiferent de cre~terea intensitatii motivatiei nivelul performantei se reduce. Motivatia este un filtru al influentelor externe. Motivatia trebuie pusa astfel in slujba obtinerii unorperformante inalte. ceea ce va duce la nerealizarea sarclllu. . ajungandu-se la e~ec. Optimum-ul motivational se realizeaza in cazul in care persoana reu~e~te.83 TIPURI DE ITEMI 5 Itemi subiectivi : reprezintaraspunsuri mai ample care sunt airijate. Astfel. aspiratia spre competenta etc. . ambitia etc. Elaborati un eseu in care sa abordati problema optimum-ului motivational. corelatia intensitate a motivatiei performante depinde ~i de natura motlvelor. orientate ~ioraonate cu Activit-atea umana. in cazul sarcinilor simple s-a observat cii pe masura ce cre~te intensitatea motivatiei. b. Eficienta activitatii mai depinde ~i de relatia dintre intensitatea motivatiei ~i gradul de dificultate al sarcinii. anume optimum-ul motivational. In el~borarea eseului se vor avea in vedere: . supraaprecierea dificultatii sarcinii. subaprecierea dificultatii sarcinii. con~tientizate sau necon~tientizate. eficienta activitatii este maxima la 0 anumita intensitate amotivatiei. pe lfmga stabilirea precisa a scopului ~i activarea selectiva a' disponibilitatilor persoanei.). pentru atingerea unei eficiente maxime se recomanda 0 u~oara supramotivare in cazul sarcinilor percepute~a facile ~i0 u~oara submotivare pentru cele percepute ca fiind grele. caz in care subiectul este supramotivat ~i va actiona in conditiile unui surplus de energie care I-ar putea stresa sau chiar dezorganiza.). chiar la intensitati mai mici ale motivatiei.definirea motivatiei. . 0 parghie a autoreglarii individului.ecisivla obtinerea succesului in activitatile noastre. sa evalueze corect sarcina ~i gradul de dificultate. obi~nuinta de a se supune la norme.pe de 0 parte. exemplificiind pe motivatia ~colara. cand dificultatea sarcinii este incorect apreciata de subiect. Reciproc. ea fiind cauza interna a comportamentului. simple trebuinte fiziologice sau idealuri determina structurarea abstracte. Optimumul motivational depinde de la 0 persoana la alta ~ide la 0 activitate la alta. existand doua situatii: a. in timp ce persoanele care apaytintipului slab reu~esc intr-o mai mica masura sau chiar deloc. Intre motivatie ~i gradul de dificultate trebuie realizata 0 asemenea adecvare incat sa se ajunga la optimumul motivational: intensitatea optima a motivatiei care sa permita obtinerea unor performante inalte. fie la 0 motivatie extrinsedi (dorinta de a face placere celor din jur. In principiu. Generalizand. raspunsului forta motrice a intregii dezvoltari psihice umane.respectarea structurii standard a unui eseu. Spre exemplu. de optimum motivational sepoate vorbi in doua situatii: 1. ci ~i 0 anumita intensitate a sa. Nu aceea~i corelatie se poate pune in evidenta in cazul sarcinilor complexe. iar pe de alta parte autoevaluarea propriilor posibilitati este adecvata. Nu este insa suficient sa stabilim fiind destul de numai scopul actiunii pentru a obtine 0 anumita performanta. echilibrat ~i mobil au capacitatea de a suporta tensiuni psihice mai mari. . Totu~i. motivatia constituie elementul care un structurat. determinate de stari motivationale mai intense sau sarcini mai dificile. functiile sale realitandu-se insa door in masura in care exista 0 adecvare intre intensitatea sa ~i sarcinile ce urmeaza a fi realizate. deoarece dacii lipse~te restrictive. Relatia dintre intensitatea motivatiei ~inivelul performantei depinde de complexitatea sarcinii pe care subiectul 0 are de indeplinit. cand dificultatea sarcinii este corect apreciata ~isubiectul realizeaza motivatia corespunzatoare..

ci mai curiind 0 reflectie asupra doar tematica problematicii precizate.lucrurile depind ~i de disciplina la care-se realizeaza eseul.semnificatia caracterului ca dimensiune a personalitatii umane. de asemenea. conturarea punctului de vedere personal trebuie sa aiM in vedere ~i posibila interventie _avointei (cel putin de la un anumit nivel de dezvoltare personalii) in constituirea unor triisaturi de caracter (spre exemplu. . b. . a coerentei. un curent de gandire. in primul rand. In cazul psihologiei este desigur dificil de a pretinde puncte de vedere originale. de structura dinamica etc.atitudinile in calitate de componente ale caracterului. Conceperea planului eseului.in masura in care ne formam ca oameni numai in prezenta unui mediu uman. un mediu viciat n~produce cu necesitate viciati) etc. care presupune identificarea cuno~tintelor care pot fi fructificate in tratarea subiectului ~i stabilirea punctului de vedere potrivit cu care acesta va fi abordat. Redactarea eseului. a stilului. de rigoare ~icoerent~ a redactarii. cel putin pana la un anumit nivel. a exemplelor oferite etc. . La fel de bine este adevarat ca nu este la fel de accesibilla orice disciplina. tema adusa in discutie se refera la caracterul dobandit al caracterului ca dimensiune a personalitatii umane.atitudinile ca moduri de reactie la un obiect de referinta.posibilele caracteristici ale mediului social din punctul de vedere al valorilor promovate etc.. Oprindu-ne asupra subiectului enuntat. . 3. Elaborati un eseu prin care sa analizati importanta mediului social in formarea caracterului. PregMirea abordarii: a.profil psiho-moral. creativitatea celui ce elaboreaza eseul putandu-se pune totu~i in valoare mai ales la nivelul informatiilor aduse in discutie. de~i nu intotdeauna este deosebit de clar care suilt cerintele intr-o astfel de proba. care trebuie sa respecte cerintele de completitudine (a nu se confunda cu exhaustivitatea). un eseu liber. ceea ce nu reprezinta insa un obstacol insurmontabil. . planul precizeaza diviziunile mari ale lucrarii ~i ideea generala care se dezvolta in fiecare diviziune. diferentele privind intensitatea acestei relevante. invatate. inseamna ca modurile de reactie sunt. 2. b. punctul de vedere propriu abordiirii: elementar. de 0 mamera argumentata (se pot da citate ~i pot fi invocate ideile unor autori) ~i exemplificandu-se pe cat posibil ideile sustinute. c.corelatia caracter . Aceasta inseamna ca el presupune 0 integrare a cuno~tintelor eseului. inclusiv prin incadrarea acestora intr-un anumit context (gandirea unui autor. structurat pe trei paTti: a. . Caracteristicile eseului pretind in efortul de elaborare a sa parcurgerea mai multor etape: 1. convingerilor. Clarificarea temei sau problematicii aduse in discutie. insu~ite anterior dintr-un punct de vedere original (personal) astfel inciit sa se dovedeasca fecunditatea punctului de vedere adoptat. a calitatii argumentarilor. a modalitatii de corel are. Dati un titlu eseului vostru. 0 epoca istorica . comune unui ansamblu uman. urmarind~-se creatIvitate~iginalit31ea. care cuprinde tratarea efectiva a subiectului.~ I I 84 : nu Impune cerinte de structura ~ialjorqare. care contureaza ~i precizeaza problema. caracterul integral dobandit. 4. comportamentelor etc. atitudinilor. Dezvoltarea. b. rara insa sa fie yorba de 0 "inchidere" in masura in care un eseu este 0 "incercare". yom oferi 0 posibila modalitate de parcurgere a primelor trei etape ale elaborarii eseului. . punand in evidenta importanta sa. Toate aceste cerinte ce trebuie respectate in elaborarea unui eseu fac din acesta 0 lucrare mai dificila. Concluzia pune in evidenta solutia problemei discutate. nici chiar in cazul celor socioumane (in principiu se poate admite cii este ffifli greu accesibil elevului de liceu cu cat disciplina in cauza are 'Un grad mai mare de ~tiintificitate). Pregiitirea abordiirii.. solicitandu-se de asemenea evaluarea acestei importante.mediul social: totalitatea ideilor. Astfel. subiectul enunta simultan ipoteza existentei unei relevante a mediului social in formarea acestuia. cuno~tintele care vor fi abordate: . Clarificarea temei: a. dar ~ide tema pusa in discutie). se poate aprecia. Introducerea. ""- Eseul este unadiiitre modalitatiliaelucru-des intalnite in cadrulaisCiplinelill socio. dar de asemenea sugereaza marile diviziuni ale acestuia. o· tematica mai generala. 1. urmand ca redactarea sa efectiva sa fie 0 posibila aplicatie. . avand cea mai importanta functie de autoreglaj.specificul caracterului ca instanta care valorifica ~i controleaza celelalte insu~iri psihice (temperamentul ~i aptitudinile). este evident ca mediul social are relevanta in formarea caracterului.este yorba de umane. 2. ca eseul este 0 lucrare de factura libera. in care precizandu-se autorul nu urmare~te epuizarea erudita a temei.

comp6rtanfente 24 1 C '\ \.2 Formarea ~i modificarea atituclinilo} sociale 25." Wii.1 Atitudinile sociale 25.le in structura p~rsonalWltii Grupul ~i psih~logiJ de grup* 1 24.: ." _FA I"'.2 23. atitudini.1 Imaginea de sine 22.3 23.indicatori ailcomportamentului social 23.2 . I '" .Normalitate ~i anormaHt~iaHi I e Tipuri de itemi 6 ~..4 S. Comportamente pro ~i hntisociale 25.85 Conduita psihosociala 22. . omportamente p~l"'antlsocla 24.. Atitudinile social~~i formarea lor* 25.1' Statusul ~i rolul.peci?cul rer~}i~J~r interpersonale Tlpun de relatll mt't(rpersonale Locul ~i rolul telatii~or interpefsona. Wi ». Relatiile interpersonale 23: I 23.::J>V"'1'1tim mfi1!-:'/.3 Relatia valori.." ~i:~. Imaginea de sine ~iperceptia~eisociiili 22.'.

Structura eului poate fi abordata de diferite maniere. credintele. dezvoltarea de catre individ a propriului eu etc. Compararea sociala: eul nu este 0 realitate fizicii. .eul social: este constituit din totalitatea impresiilor pe care individulle face asupra celorlalti. la experientele noastre interioare. interiorizarea valorilor de baza ~i a credintelor fundamentale ale societiitii. ne indruma sa ne (auto )cunoa~tem prin raportare la altii. dar ~i din imbriiciimintea. identitatea nu se poate lirnita la imaginea de sine ~ila transmisia culturala a unor reprezentari. devenind astfel posibilii constituirea psihologiei ca ~tiintii. sii ne implicam in evenimente ~i sa ne observiim comportamentul propriu. Filosof american. institutii. notiunea de totalitate corporala fiind dobandita spre varsta de doi ani. putem intra in contact cu personalitatea.stima de sine: componenta evaluativii a eului care se refera la autoevaluarile pozitive sau negative ale persoanei. identitatea poate fi asimilatii cu o reprezentare unificatoare a existentei. Socializarea incepe la na~tere ~i continuii de-a lungul intregii vieti. Privirea "din exterior" ne da indicii despre atitudinile. fondator impreunii cu C. In sens larg. de a construi imaginea de sine. despre divinitate. despre originea universului etc. Imaginea lfe sine joaca un rol important in viata noastra: influenteaza tonusul trairilor noastre afective. cu corpul. despre abilitati ~i priceperi. in miisura in care este legata de practicile sociale. dupa luna a ~aseaoglinda incepe sa 11 intereseze. . ca 0 autobiografie. una dintre aces tea luand in considerare principalele coordonate ale conduitei: componenta cognitivii . faptul cii individul ramane acela~i in timp. Fiecare noua informatie este asimilatii ~i ne imbogate~te. insu~irea capacitiitii de a comunica eficient cu ceilalti.eul spiritual: se referii la capacitatea noastrii de autoreflectie. Potrivit psihologului american William James. Percepfia de sine: pentru a ajunge la 0 bunii cuno~tere de sine trebuie sa actionam. Ea contine cuno~tinte despre trasaturile noastre de personalitate. 0 sinteza a imaginii pe care 0 proiectiim asupra altora ~ia rolOOlorpe care Iejucam in fata celorlalti. William JAMES (1842-1910) A~a-numitul "stadiu al oglinzii" este 0 etapa importanta in devenirea noastra. Imaginea de sine este 0 construqie sociala: ne formam prin apartenenta la un grup social. intrevazand raportul dintre aceasta ~i reflectarea unei persoane.llmaginea de sine Pentru a deveni ceea ce dorim sau pentru a ne realiza posibilitatile pe care Ie avem. Ie organizam etc. cu "eul" nostru. de a fi cunoscator ~i cunoscut totodata. imaginea de sine poate fi abordata din douii perspective: din perspectiva continutului: atunci dnd ne orientam atentia spre analiza interiorului nostru. Peirce al pragmatismului. fiind yorba de intervalul temporal (6-18 luni) in care copilul dobande~te sentimentul unitatii sale corporale percepandu-~i propria imagine in oglinda. William James a Iacut distinqia intre trei aspecte ale eului: . Eul spiritual este contemplativ ~i include idei despre sensul vietii. Formarea eului se realizeazii prin mai multe procese ~i anume: Socializarea este procesul prin care persoana invatii modul de viata al societatii in care traie~te ~i i~i dezvolta capacitatile de a functiona ca un individ ~ica membru al unor grupuri. identitatea evocii continuitatea existentei. publicii in 1907 Pragmatismul. . colectivitiiti) cu individualul. iar aceasta mai ales prin compararea cu ceilalti. Dad pana in luna a treia sau a patra. la valorile ~i idealurile care reprezinta aspecte relativ stabile ale existentei noastre. componenta comportamentalii . In sens restrans. IMAGINEADE SINE 'I PERCEPTIA EI SOCIALA 22. cu imaginea de sine ~i conceptul de sine. motivatii.eul material: este constituit din corpul persoanei. credinte. reunind reprezentarea de sine ~ide altii. trebuie sa ne cunoa~tem.conceptul de sine: reprezinta totalitatea perceptiilor ~i a cuno~tintelor pe care oamenii Ie au despre calitatile ~i caracteristicile' lor (este un rezultat al modului in care ne percepem). sa ne exploriim propriul eu ~i sa dobandim 0 imagine de sine cat mai exacta. Catre un an dobande~tein!elegerea faptului ca este yorba de propria sa imagine. Descrierea imaginii de sine se face adesea prin intermediul termenului de eu. despre valori. in sensul cii unele sunt retinute. respectiv capacitatea fiintei umane de a actiona ~i de a reflecta asupra propriilor actiuni. in timp ce altele respinse. Continutul eului se prezinta ca 0 istorie a devenirii. ca proces: informatiile sunt primite selectiv. intre aptitudinile personale ~irolOOlesociale ale individului. Una dintre cele maiimportante contributii la mi~carea psihologicii se referii insii la impunerea utilizarii unor metode cu caracter ~tiintific pentru studierea faptelor de ordin psihic. in care afirma cii adevarul este "ceea ce este practic. copilul ignora oglinda care i se pune in fata. iar cu aceasta bazele con~tiinteide sine. de ancorarea socialii ~i de imbogatirea culturalii. despre efectul actelor noastre. In domeniul psihologiei considera cii faptele psihice nu sunt decat con~tientiziiri ale tulburiirilor fiziologice (Principii de psihologie. evenimente de viatii. relatii cu altii care exercitii 0 influentii semnificativii. Ie inregistriim. cii persevereaza intro formula de sine. Dar. Este aspectul central al eului. Identitatea psihosocialii este rezultatul intersectiei socialului (reprezentat de grupOO. casa ~icelelalte posesiuni ale ei. ca 0 sintezii a evenimentelor care ne-au marcat. prin compararea cu altii.86 _ 22. avand urmiitoarele scopuri: invatarea de ciitreindivid a abilitiitilor necesare pentru a triii in societate. 1890). Ei?te0 sintezii intre esenta individuala ~i caracteristicile unei culturi comune. ne ajuta sa ne organizam aceastii cunoa~tere intr-o schemii de sine ~i ne conduce spre obtinerea stimei de sine. Ea se structureaza ~i se construie~te prin asumarea unor roluri pe scena socialii ~i se ref ace continuu in cursul existentei. componenta evaluativ-motivationalii . util sau eficace".auto-prezentarea: se refera la strategiile pe care Ie folose~te individul pentru a modela impres. S. ci 0 realitate ce se construie~te in mintea fieciiruia dintre noi.iile celorlalti despre el.

de a consuma alcool etc. fiecare actualizandu-se intro situatie specificii. individul se valorizeaza in ochii altora ~i in propriii sai ochi. iar alte dobandite (de exemplu profesiunea. ~. efortul pentru progres i~i au originea in aceea~i nevoie de valorizare. de un set de roluri. ~i un status latent.. . iar altele dobandite (rolul profesional.Aparitia unui astfel de grup. in masura in care existii anurnite criterii ale succesului."-=.•.••. de a incalca legile. integrarii in context ~icapacitatii de a elabora proiecte de viata. ocupand o anumita pozitie. Potrivit acestei teorii. vor incerca sa. .). incercari de a-~i intari stima de sine..••••••••.. fie sa lupte pentru ca~tigarea de catre grup a unor caracteristici pozitive (procesul de schimbare sociala) ... adult. .. astfel incat stima de sine j sa derive din e~ecul ~colar. pentru a se integra in unul care asigura 0 identitate sociala pozitiva (procesul de mobilitate sociala).••. apartenenta ~ la un grup social ii determina pe indivizi sa se autodefineascii _ in termenii specifici grupului respectiv. dintre care unele sunt atribuite (de exemplu sexul). Statusul este ansamblul comportamentelor la care 0 persoanase poate a~tepta in mod legitim din partea celorlalti. apartenenta politica). Una dintre cele mai inffilnite situatii intr-un astfel de context este aceea prin care ace~ti elevi fie vor cauta dimensiuni noi de comparatie. se distinge de altii.••.• .• .. sa dea sens istoriei sale personale.•"""•. inginer.•.. este inevitabila.••••. functional. Caracterul pozitiv sau negativ al acestei identitiiti sociale se stabile~te prin compararea grupului de apartenenta cu alte grupuri. opusul acestei atitudini fiind conformarea la a~teptarile grupului. •••••. confruntarea acestora pe un "teritoriu" comun. femeie. asimilarea pasiva. sub presiunea colegilor ~ia profesorilor vor simti ca formeaza un grup valorizat negativ.. este ~iea'indreptatita sa pretinda ~i sa a~tepte de la ceilalti anumite comportamente in raport cu ea. identitatea se afirma ~i se consolideaza prin creatia individual a..).••.••.• __ . Comportamentul de rol exprima modul concret in care persoana considerata se manifesta ~i aqioneaza. adolescent. : "" •.r.•••••.•. astfel incat se poate ~ aprecia ca grupul confera membrilor 0 anumita identitate i sociala.. •••.. tendinta individului de a-~i afirma unitatea...i rolul . indiferenta.•• *. Comportamentele a~teptate au un caracter prescriptiv. raportandu-se la persoanele pe care Ie admira. orice om nutre~te dorinta sa se afirme in context social. Spre exemplu. La randul sau. .. nationale. Se delimiteaza un status actual.1n cadrul invatiimfu1tului unul dintre grupurile valorizate negativ este acela al elevilor aflati in situatie de e~ec ~colar.. individul se opune adesea presiunii exterioare. "".•. . diferentierea cognitiva poate lua forma opozitiei afective. bunic etc. . teoretic. .•.••. membru al unei organizatii). culturale). Elevii cu performante slabe..indicatori ai omportamentului social In cadrul grupurilor ~i colectivitatilor din care face parte. se diferentiaza. ceea ce va determina din partea acestor elevi incercari de a c~tiga 0 identitate socialii pozitiva....•.. trebuie apelat la noi concepte.diversitatea: care se referii la articularea unor identitati multiple (fizice. sublinieze dezavantajele situatiei de succes ~colar. Mediul ~colar ~ivalorizarea negativii.2 Statusul .. compararea lor permitand stabilirea modului de indeplinire sau nu a rolului.~i evenimente pe care Ie traverseaza.Afirmarea identitiipi presupune urmatoarele dimensiuni: continuitatea: care da sentimentul stabilitatii.) 22. Individul dispune.•••••••. in comparatie ~ cu "libertiitile" de care ei se bucura (posibilitatea de a fuma.••• m"" .. ceea ce inseamna ca 0 persoana are in acela~i timp mai multe statusuri (de exemplu: barbat. in timp ce comportamentele de rol au un caracter real.• ••••••••••..~.:-.•. membru al unui partid politic etc.acliunea: urmare a asumarii responsabilitatii. sot. .) . Intre statusuri pot exista fie raporturi de concordantii. parinte.unitatea sau coerenla interna: care permite subiectului social sa gaseasca elemente de legatura intre diversele activitati.. - 22 Rolul este ansamblul de comportamente pe care cei din jur Iepretind ~iIea~teapta de la 0 persoana data. dorinta de schimbare.•••••••. functii.•. acest efort comparativ fiind subintins de dorinta indivizilor de a dobandi ~i men tine 0 stima de sine ridicata.•. comportamente model pe care societatea Ie a~teapta de la ea. de asemenea. ce reprezinta un fel de comportamente prescrise..•••. Pentru a intelege fenomenul identificarii.-'_ •••• m . fie vor incerca sa schimbe l I radical criteriile unei identitiiti pozitive.••••••••••••••••••_ •••. persoana ocupa intotdeauna 0 anumita pozitie. Se poate vorbi astfel de setul de statusuri. indivizii incearca fie sa paraseasca grupul.. aleoolismul etc. din care decurg sarcini._ ... prieten.originalitatea: care afirma singularitatea..:•••. care sa-i. . Cand apare 0 discrepanta intre trasaturile de personalitate ale purtatorului de rol ~i prescriptiile rolului se na~te conflictul intrarol (de exemplu mlul de tata in raport cu neglijenta..valorizarea: prin actiune ~i depa~irea unor situatii dificile.•• " ••. . etnice. juridice. dintre care unele sunt imp use (de exemplu rolul de biirbat. Teoria identitiitii sociale. fie raporturi de discordantii.• .••• :>. avantajeze inraport cu elevii buni. care este pus in evidenta la un moment dat. In cazul in care identitatea socialii devine~nesatisIacatoare. persoana.•. obligatii.autonomia ~i iifirmarea: pentru a se forma.

•. Contemplafie = atitudinea. Organizati 0 dezbatere pomind de la urmatoarea intrebare "Ce am fi lara ceilalti?" 5..•..•••.S"" = persoana care este ata~ata de traditie. 2. respectiv a ceea ce .... realizarea propriei identitati depinde intr-o masura suficient de mare de societatea in care traim. ace~tiafiind la randullor conditionati de grup. e~eculla examenele finale (sau de concurs).. economie. de cutume.. 6. indicatorii sai referindu-se la abandonarea precoce a ~colii.. . inadaptarea ~colaraetc. 1. Weaknesses (sHibiciuni) Exemplu: nu sunt punctual. etc.... eterogenitatea clasei de elevi. Grupul este determinat de indivizi. Oportunitate = caracterul a ceea ce este oportun.. 22 l.. Identificati condipi care pot favoriza aparitia lor.. am vointa etc.... E$ec $colar = situatie in care se regasesc unii elevi.••.. Dad prima categorie este esentiala pentru asumarea rolului.. Influenta se manifesta mai putin ca 0 presiune exercitata din exterior... adecvat situatiei.. . in viata cotidiana.••••.. stiluri didactice deficitare Conservatoare " I subiectivitate (suprasolicitare in aevaluare elevilor. ..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• < : Opportunities (ocazii.)..decalaj intre posibilitatile proprii ~irezultate.••.... imi place natura. Care credeti ca este relevanta asumarii unor roluri ~i statusuri diferite? 3. incapacitatea de a atinge obiectivele pedagogice..•••..••••.. Strenghts (atuuri...••• Fieeare dintre noi poate sa realizeze 0 astfel de analiza.se intampla la momentul potrivit..... Luand ca exemplu diferite roluri..••.... Metoda presupune identificarea a cat mai multe elemente pe cele patru categorii precizate in personalitatea. Identificati 0 alta metoda de cunoa~tere de sine ~i construiti 0 argumentare prin care sa subliniati avantajele ei. eorelatii intre Aplicatie: Realizati-va propria analiza SWOT. 7. rigiditate deficiente intelectuala.•••.. . 4... Grup = ansamblu uman structurat ale carui elemente se influenteaza reciproc..\WANALIZA SWOT Una dintre metodele eficiente de cunoa~tere de sine este analiza SWOT (initialele cuvintelor din limb a engleza prin care sunt desernnate cele patru categorii de elemente luate in calcul)... dar ~iin politica. puncte tari) Exemplu: atnUlultiprieteni. Constituie unul dintre cele mai importante mecanisme ale formarii personalitatii ~i ale educatiei... Comparati eele doua analize. autoprezentare ~iperceptia de sine. cultura. Ce diferente puteti observa? Discutati eu colegul vostru acele aspecte. ezitant etc.... Afirmarea ~i. permise ~iinterzise. celelalte doua sunt probabile. Analizati propriul grup de prieteni ~i incercati sa puneti in evidenta statusurile ~irolurile asumate de fiecare dintre membri.... incercap sa puneti in evidenta comportamente din cele trei categorii diferentiate: prescrise esentiale...implicit.....••. respeetiv sa identifiee diferitele aspeete ale personalitatii sale.••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••... Perturbiirile intervenite in acest mecanism conduc la tulburari caracteriale ~ide personalitate.... iar dupa aeeea rugati un eoleg sau eolega sa va fad 0 astfel de evaluare. Ce decizii crede!i ca trebuie sa lua!i in urma celor eonstatate? ~PLlCATU . Realizati 0 dezbatere in care tema sa se refere la caracterul permisiv sau conservator al societatii romane~ticontemporane.•. : Exemplu: am prieteni dispu~isa ma ajute.. sunt dezordonat.. in propria voastra existenta. atitudinile ~icomportamentele sale. contexte in care a fost eyident ca un proces de comparare sociala v-a determinat sa incercati 0 schimbare a propriei voastre persoane. Incercap sa descoperiti..•.. Identificare = mecanism psihologic incon~tientpr~care un individ W modeleaza conduita pentru a semana unei alte persoane. marimea cIasei de elevi..... ••••••••••••••••••••••••••. abordarile educative de tip exclusiv frontal. cat ca 0 adaptare mai mult sau mai putin spontana a membrilor grupului la mediul social.•. reu~ind sa dobandeasca 0 perspeetiva mai buna asupra propriei persoane. privind resursele ~colare.... Dintre cauzele strict ~colare care pot determina e~ecul ~colar sunt de amintit rigiditatea ritmurilor de invatare. nu fumez etc..•••... conflicte in familie etc. starea celui care mediteaza sau prive~te lucrurile ~ifenomenele lara 0 finalitate practica. climat tensionat in ~coalaetc..•••••. oportunitati) Threats (amenintari): Exemplu: parintii suntdiv0rtati. Analizati relatiile de determinare existente intre stima de sine. management deficitar.

de a imparta~i emotiile impreuna cu ceilalti etc. potrivit caruia se disting: relatiile de intercunoa~tere. 2.1 Specificul relatiilor interpersonale Relapile interpersonale sunt legituri psihologice. Existenta umana nu poate fi conceputa in afara relatiilor sociale.3 Locul . relafii de ierarhizare (stratificare). Una dintre erorile de perceptie sociala. dezvoltate din nevoia oamenilor de a fi simpatizati de ceilalti. personalitatea fiecaruia fiind astfel oglinda ~i expresia relatiilot interpersonale. RELATIILE INTERPERSONALE . relafii conflictuale (cognitive. insu~irilar. perceptive. b. relatiile interpersonale au un pronuntat caracter moral. cu frecventa mare. constand in faptul cii imaginea pe care subiectul ~i-o construie~te despre un altul nu fine pasul cu evolufia comportamentului acestuia. ceea ce inseamna ca nu poate trai singur. sunt posibile numai in cadrul existentei con~tiintei de sine. prezenta sau absenta intentiei de a modifica comportamentul celuilalt etc. blocajul comuniciirii. absenta uneia dintre ele racand imposibila existenta unar relatii interpersonale (pot exista relatii interumane sau interindividuale). Criteriul nevoilor ~i trebuintelor indivizilor implicati in relapa interpersonalli. d. inzestrate cu toata gama functiilor. cu atat relatiile se vor desra~ura mai u~or. 23 23. Ponderea lor este insa diferita in functie de tipul relatiei interpersonale luate in calcul. dezvoltate din nevoia indivizilor de a comunica. relafii de alienare (instrainare. printre acestea un rol deosebit de important fiind detinut de relatiile interpersonale. c. un rol deosebit 11 au imaginea de sine ~i imaginea despre celiilalt. relafii de acomodare. Realizarea relatiilor interpersonale presupune astfel prezenta cumulativa a acestor trei caracteristici. In acest context. continutul lor. Caracterul direct al legaturii arata necesitatea realizarii unui minim contact perceptiv intre persoane. mentine sau restrange. 23. in afirmarea acesteia. Acestea pot fi unilaterale (neimparta~ite) sau reciproce (imparta~ite). relapi ce determina modificarea caracteristicilor personale ale partenerilor. In calitatea sa de fiinta sociala. Datarita relevantei lor in raport cu constituirea propfiei personalitati ~i cu evolutia sociala se impune astfel necesitatea stimularii de catre societate. pozitiv sau negativ. a unor relatii interpersonale pozitive. unde se inc1ud: a. eu cat cunoa~terea despre partenerul relatiei este mai bogata ~i ~ai adecvata. relafii de asimilare. .2 Tipuri de relatii interpersonale Diversitatea relatiilor interpersonale poate fi abordata prin intermediul mai multor criterii: 1. unde se inc1ud: a. con~tiente ~idirecte intre oameni. de asemenea. ducand mai ales la erori de evaluare. este aceea a inertiei perceptiei (pe care individul ~i-o construie~te despre cei cu care este in relatie). Aceste caracteristici se realizeaza ~i ele simultan. De asemenea. Criteriul caracterului procesual. sociale etc. Caracterul con~tient al. legaturii arata ca relatiile interpersonale.i rolul rela. triisaturile acesteia punandu-~i amprenta asupra naturii.). subiective (au un caracter psihologic). determina aparipa anumitor stari psihice. c. starilor ~itrairilor psihice. Relapile interpersonale sunt cele care mobilizeaza §i dinamizeaza viata psihicii a indhidului. etic deoarece prin intermediul lor omul poate urmari realizarea binelui sau a raului (in cadrullor comportamentul uman poate fi valorizat ca bun sau rau. au intensitati diferite ~i pot fi pozitive (simpatie) sau negative (antipatie). primatul unuia sau altuia dintre aspecte depinzand de natura relatiilor in cauza. relatiile interpersonale pot fi caracterizate ca: . Importanta relatiilor de intercomunicare in existenta umana este pusa in evidenta mai ales de situatiile de perturb are a comunicarii precum jiltrarea informafiilor. dinamic. distorsionarea informafiilor etc. afective. b. rela1iile afectiv-simpatetice. relatiile de intercomunicare. omul este produsul in primul rand al unui proces de socializare. de initiativa ~i nevoia de intensitate a interactiunilor). in sensul ca depind de subiectivitatea celor implicati. in sensul ca depind de contextele (situatiile) sociale. dezvoltate din nevoia de a dispune de cat mai multe date despre partenerul relatiei. Deoarece relatiile interpersonale dau posibilitatea oamenilor sa interactioneze unii cu altii astfel incM sa se dobandeasca 0 cuno~tere de sine mult mai adecvata ceea ce permite perfectionarea propriilor trasaturi de personalitate. relafii de cooperare.iilor interpersonale in structura personaliti. relafii de competifie.obiective (au un caracter social). Relatiile interpersonale detin un rol deosebit de important in formarea personaliHitii noastre.ii La un anumit nivel se poate aprecia ca trasaturile de personalitate nu sunt dedit relapi interumane interiorizate. intensitatii ~i calitatii relatiilor interpersonale pe care personalitatea in cauza Ie dezvolta. Un rol important in comunicarea interumana este detinut de natura mesajelor transmise ~i receptionate. in constituirea stimei de sine ~i a scopurilor pe care ni Ie proiectam in vederea realizarii personale. Desigur. in toate elementele sale structurale. 23. un rol in natura relatiilor interpersonale 11are ~i personalitatea. bruiajul. Actiunea mutuala a partenerilor in cadrul relatiilor interpersonale intretinute poate conduce la constatarea compatibilitapi sau a incompatibilitatii partenerilor in cadrul relatiei (acestea sunt direct proportionale cu atitudinile de receptivitate. potrivit caruia se disting: relapi ce nu produc modificarea particularitatilor personale ale partenerilor. ci ~iin plan moral. poate fi acceptat sau respins). Caracterul psihologic al legaturii arata ca este yorba de doua surse psihice distincte. In virtutea faptului ca omul este fiinta ce are capacitatea valarizarii nu numai in plan practic ~i cognitiv. conduc la forma rea ~imanifestarea unor insu§iriJlsihice. se poate aprecia ca relatiile interpersonale au ~iun caracter formativ. izolat de ceilalti. indepartare). mai ales atunci cand aceasta este deja constituita. a con~tiintei semenului ~i a con~tiintei relatiei existente. dar.23. constituind totodata spatiu1 in care se manifesta intreaga viata psibica a individului.

a nevoilor §i a aspiratiilor sale prin parcurgerea unui traseu de recunoa§tere reciprocii individ-grup. in masura in care natura §iintensitatearelatiilor dintre membrii grupului depind in primul rand de numarul membrilor acestuia. care se manifesta prin oportunitatea pe care grupul 0 ofera individului de a beneficia de prestigiul grupului in cauza. Pentru functionarea eficienta a grupului este importanta ~i dispunerea in spatiu a membrilor. Caracteristici ale grupului mic: numarul relativ scazut al membrilor sai (2-20 membri). socioeconomice sau socioculturale. libere de alte constrangeri in afara celor proprii grupului. capacitatea de a raspunde nevoilor asociative §i de apartenentii ale fiintei umane. intercunoa§tere §i intervalorizare bune. culturale. Satisfacerea nevoilor: satisfacerea diferentiata a nevoilor membrilor. anume al grupurilor.funcfia de producator de idei. nascuta din interactiunea membrilor ~i care se refera la modul concret in care indivizii se leaga intre ei ~i ierarhia din cadrul grupului. criteriul calitativ (natura relatiilor dintre membri). grupurile sunt distinse astfel de categoriile abstracte sau statistice. . a continuitatii temporale. dar care sunt simplu prezente laolaltii Tara sa interactioneze. grupurile pot fi . derivata din caracteristicile anterioare §i din caracteristicile personale ale membrilor. constatandu-se 0 stransa interactiune intre scopurile de grup ~i scopurile individuale ale membrilor. De asemenea. crearea . existenta unor relatii sociale oficiale. distribuie pozitii §i exercitii influente. Aceasta inseamna ca orice grup are trei dimensiun specifice: . grupuri mari: numar relativ mare de membri. un rolmajor in a oferi individului securitate. ce echivaleaza cu structura spatialii a grupului. Caracterul functional: .~~l·····~~~~~~~~~t~t~il. Puterea scopurilor de grup este in functie de claritatea formuliirii lor ~ide acordul total sau partial al membrilor grupului. eonstituit in timp. securitate. 2.familia) ~i secundare (membrii grupului nu interactioneaza direct .dimensiunea contextuala. satisfacerea nevoii de fncorporare sociala !ji de dominare (participare. al diadelor. de situatiile colective. Un grup indepline~te mai multe funetii. psihologice. . criteriul cantitativ (nurnarul persoanelor din grup). Tara un scop comun ~i Taraca asocierea sa dureze in timp. Grupurile constituie I real. care se refera la coordonarea membrilor catre un scop comun ~i organizarea comunidirii in vederea fluidizarii informatiilor.d~~ftt t~~~~~~r···i~···~f~~~! ! I I I I Criteriile ce pot fi utilizate pentru diferentierea tipurilor de grupuri sunt: 1. intercunoa§terea superficiala (! membrilor (prin intermediari) ~i intervalorizare slaM. funcfia de mijloc !jiloc al schimbiirii. potrivit caruia se pot distinge grupuri primare (exista relatii fata-n fata. intre eare exista diverse tipuri de interaepuni ~i relapi Indivizii se raporteazii unii la altii nu numai in cadrul relatiilor interp~onale.).dimensiunea relaponaHi. . de noi nevoi. nemijlocite . existenta unor scopuri comune.funcfia de integrare soCiala a individului. Grupul are astfel: un rol important in evolutia persoanei. Aceste caracteristici permit diferentierea grupului de alte realitiiti sociale.poporul). l~ 23 I grupurilor. Multimea reprezinta. o contributie decisiva la transmiterea valorilor unei societati.existenta un or in teractiuni fntre membrii grupului (relatii sociale. ideologice ~i politice in care evolueazii grupul. intervine asupra evenimentelor. grupuri mid: numiir redus de membri.dimensiunea instrumentaHi. b..o""taw. precizarea acestora putandu-se realiza din mai multe perspective: 1. 2. relatii directe (nemijlocite).23. institutionale. interacpunea nemijlocita (jafa in fata) a membrilor grupului. care se refera la interactiunile socioafective din interiorul grupului. potrivit caruia se disting: a.compozitia grupului.existenta unei determinari in timp. pe masura ce grupul evolueaza spre not scopun. in functie de organizarea ierarhica a grupului §i autoritatea recunoscuta a fiecaruia dintre ace~tia. de categoriile demografice. . spirituale. Realitatea socialii insii~i se prezinta ca un sistem complex de grupuri care construiesc norme §i valori. incorporare. existenta unei structuri a grupului. de asemenea. acceptate de toti membrii grupului. cu atat mai mult cu cat in afara acestora nu poate I I ajunge fiinta umana propriu-zisa. un ansamblu de indivizi. biologice.existenta un or scopuri comune tuturormembrilor. grupul fiind un mediu creativ privilegiat datorita interactiunilor dintre membri. .funcfia de diferenfiere. .Acestea orienteaza activitatea grupului. i§i proiecteaza viitorul. economice. care se refera la conditiile materiale.itatea necesara care intermediaza intre indivizi §i .4 Grupul. constituind cel mai important mijloc de socializare §i de integrare sociala.. dar ~i mijloace de afirmare. Marimea grupului este un parametru important al oricarui grup. Din acest punct de vedere.i psihologia de grup* Grupul reprezinta un ansamblu eomune determinate. precum mulpmea. respectarea traditiilor ~ia ritualurilor). Pentru ca 0 asociere de persoane sa poata fi denumita grup este necesara realizarea urmatoarelor condipi: . juridice. de indivizi. ri~di~. ci ~i in cadrul unor retele mai largi de relatii. . grupul fiind un camp dinamic in care persoana dobande~te experiente. religioase etc. dar ~ide a se afirma personal. .

Este atribuit de catre semeni ~i se impune opiniei pub lice determinand deferenta ~i admiratia prin puterea sa de influentare. afectivitate ~i pretuire reciproca. grupul de loisir ~i familia.gradul de permeabilitate (capacitatea de a primi noi membri). reglate de norme rigide) sau una inform alii (relaW afective. sa scrieti despre colegii vo~tri. relatiile de competitie ~irelatiile conflictuale.pe 0 foaie de hartie. structura.coeziunea membrilor (gradul de legatura. Analizati motivele pentru care deviantii de la norma grupului sunt respin~i. Exemplificati functiile grupului mic pentru grupul de prieteni. grupul de joc al copiilor. La nivelul existentei sociale prezenta prejudecatilor este un fapt curent.gradul de conformism (determinat de masura acceptarii sau respingerii normelor de grup). nereglate oficial). dar pe care nu Ie intemeiaza informatii dobandite din surse veridice. Construiti 0 argumentare prin care sa aratati ca relatiile interpersonale au un caracter formativ. ~PLlCATII 1. inactivitate. sintalitatea mLIDERIl~I 1-. In raport cu acest mod de considerare a tipurilor de lideri una dintre problemele aduse in discutie se refera la capacitatea de a determina reu~ita in actiunile intreprinse de grup. numit sau ales. . 'Demografie = ~tiinta care. Existenta ~i funqionarea oricarui grup presupune un conducator. Influenta exercitata asupra membrilor este una determinanta. 4. Dragostea se poate defini drept 0 relatie interumana caracterizata prin libera alegere. Pe termen mediu sau lung se realizeaza adesea situatia in care liderul neoficial ia locul celui oficial. Liderul formal este eel oficial. S-a constatat insa cii performanta in conducere nu e legatii abstract de un stil anume de conducere. grupului (personalitatea grupului. Opinie publica ~ . repartitia geografica. in pari:liel sau in contradictie cu puterea liderului formal. fata de factorii de civilizatie. -~ gradul de stabilitate (durata in timp). stilul de conducere fiind unul dintre cele uzuale. 3. grupul de actiune. putand fi definit ca procesul prin care un membru al grupului ii influenteaza pe ceilalti membri in vederea atingerii un or scopuri specifice grupului. Exista insa ~i alte criterii de diferentiere a tipurilor de lideri.91 omogene sau eterogene. Organizati 0 dezbatere in care luand ca punct de plecare aceasta definitie Incercati sa argumentati pro ~icontra. Una dintre cele mai relevante diferentieri ale tipurilor de lideri este aceea dintre liderul formal ~i liderul informal. selectia acestora realizandu-se potrivit unor reguli sofisticate. studiaza fenomene ~i procese privitoare la nwharul. de obi~nuire cu noi conditii de = tendinta unei persoane sau a unui grup de a ramane in viata. 0 inregistrare mai exhaustiva enumarii urmatoarele tipuri de grupuri mici sau primare: grupul de sarcina. densitatea. lucruri care sunteti convin~ica sunt adevarate. a~a incat trebuie sa se faca diferenta intre lider ~ialte persoane influente in grup.gradul de autonomie (al grupului in raport cu alte grupuri). ci de capacitatea de adaptare la circumstante specifice. in absenta unor constnlngeri directe de ordin social. Analizati comparativ relatiile de cooperare. 6. mi~carea populatiei uml!lle~icompozitia ei pe grupe de varstii. eel care a descris pentru prima data acest tip de grupuri (1909). 7. grup. distingea patru tipuri de grupuri primare:familia. Analizati relatiile interpersonale existente intre voi ~icolegii de c1asa. . tinand cont de diferentele existente Intre diferitele culturi In ceea ce prive~tecontinutul iubirii (este necesar ca In prealabil sa fie colectate informatii despre modulin care "se construie~te"iubirea In alte culturi). = procesul psihosociologic inter-!ctivde agregare a judecatilor evaluative. potrivit acestui criteriu se face diferenta intre lideri Viata grupurilor ~i a societatii este de neconceput rara organizare ~i rara conducere. cu responsabilitati bine definite.organizarea grupului. instrainare. Puterea de influenta a acestora in grupurile formale poate fi in colaborare. ci sunt formulate in baza "celor ce le-ati auzit" (nu consemnati pe foaia de hartie propriul nume).de sex etc. apropiate. loc sau epoci. Prestigiu = ascendent legat de statut ~isucces care poate reveni unei persoane. inscrise de obicei in documente oficiale. Ce diferente puteti observa? 23 Inerlie Acomodare = actiunea de adaptare. Grupurile mici sau primare sunt de diferite tipuri. In context social este yorba de ostilitate fata de societate. . 5. 8. care poate privi 0 organizare formalii (presupune relatii oficiale. in aceasta noua postura declan~andu-se ~i in raport cu persoana sa procesul care i-aconferit in cele din urma calitatea de lider formal. autoritari. grupul de vecinatate ~i comunitatea de batrani. Identificati 0 situatie In propria voastra existenta cand ati ajuns la conc1uziaca influenta grupului din care Iaceati parte a determinat preluarea unor comportamente respinse din punct de vedere social. rara ca ea sa provina doar dinspre liderul grupului. Procesul de conducere apare astfel ca esential pentru existenta unui grup. in general procedandu-se la inventarierea lor in functie de frecventa realizarii lor. orientati spre sarcinii ~au focalizati pe relatiile interpersonale existente in grup. grupul de formare psihosociala. Tecunoa~terea acestora venind dinspre democrati. a atitudinilor· ~i a credintelor referitoare la 0 problema sociala ale unui numar semnificativ de persoane dintr-o comunitate care se exprima verbal deschis. pana la a se simti izolat in cadrul societatii de~icontinua sa traiasca in mijlocul ei. Discutati la nivelul c1aseiceea ce s-a notat ~iIncercati sa vedeti daca relatiile interpersonale la nivelul c1asei erau influentate de acele prejudecati. in acest din urma caz probabilitatea aparitiei unor relatii conflictuale fiind mare. Charles Cooley. cat ~i in cele informale exista insa lideri informali. . Fiecare dintre voi Incercati. --------------- CONDUCEREA membrii grupului. 2. Grupurile din care facem parte nu au numai influente benefice asupra noastra. Atat in grupurile formale. respectiv trasaturile ce constituie specificul acestuia considerate in interdependenta lor ~i in raporturile cu alte grupuri). prin metode cantitative. . grupul de invatare. Astfel. laissez faire. apatie.iar dupa aceea caracteristicile grupului pe care 11 formati. In c1asa. de unitate). grupul de cercetare-dctiune. 'Alienare = Indepartare.

Societiple contemporane incearca insi intr-o masuri din ce in ce mai mare un control mai strict asupra acestor comportamente care. el va aeorda ajutor altuia (de exemplu situatiile de urgenta). pe baza a doua pozitii teoretice: . In general. indiferent de earaeteristicile de personalitate ale individului. a aratat ca agresivitatea are un aspect functional. respectiv agresivitatea apare ca un instinct (model predetelminat de raspunsuri la stimulii din mediu. ea sau opusul sau.m 0 noua persoana). bueuria.!ii. In funetie de aeeste urmari. Comportamentul de ajutorare se poate defini drept aetul intentionat efectuat i'n folosul altei persoane.a alta persoana. la~i) Prietenia consta in relatia psihosociala de durata dintre doua fiinte umane. el nu va aeorda ajutor. Psih%gia sociala Ii relafii/or eu celli/illt. Editura PoliTom. plaeerea ~i entuziasmul partenerilor de a fi i'mpreuna. Simpatia reprezinta relatia psihosoeiala eu 0 i'nearciitura afeetiva ridieata. fie savar~ite de persoane bolnave. responsabilitate sociala. 1994/1998. persoana altruista se caracterizeaza prin empatie. pozitiv. Comportamentul altruist reprezinta 0 subeategorie a Doua probleme ingemanate: egoismul ~i altruismul "Problema altruismului s-a pus eu deosebita aeuitate In societatea noastra occidentalii fondata pe prioritatea interesului ·~i a individului. destin.ei pentru ca TIU ar putea sa fie sufieient de altrui~ti. Empatia este mediata. manifestata printr-o anumita "deschidere" ~i disponibilitate i'n raport eu anumite persoane (este prezenta. in sensul ea eele ee vin dinspre persoana in care avem ineredere nu mai sunt supuse unui proees de evaluare. Or. explica!ii socia Ie ~i biosociale: insista pe trairi psihice precum frustrarea (orice eveniment ce interfereaza cu atingerea scopului). fiind i'nvatat atat prin meeanismul reeompensei.24. tara insa ea aeeasta sa aiba la baza 0 deeizie eon~tienta. Moscovici (coord. contrariazi prin neluarea in seams a normelor ~i a institupilor sociale. eu grave tulburari de personalitate. credinta i'ntr-un control intern (in sensu I ca sta in puterea fiediruia dintre noi de a face bine sau rau ~i ca acestea nu depind de noroc.: considera agresivitatea 0 tendinta innascuta de actiune. savar~ite de persoane ee i'nealea in mod con~tient legile juridice ~i normele morale. contand nu atat cine e~ti. care eontrazice legea seleetiei naturale). credinta intr-o lume dreapta.perspectiva biologicii.rii sociale: eei mai multi psihologi argumenteaza ea aeest tip de comportament i'~i are originea i'n proeesul de soeializare (socializarea primarii). Ineerearea de sistematizare a elementelor care sustin comportamentul de ajutorare permite punerea i'n evidenta a doua eategorii: factori situationali: exista situatii i'n care.Iar~ eons~nsln privinta ritmilor sau formelor pe care trebuie sa Ie i'mbrace acest ajutor sau sacrificiu. . organizatii sau alte forte exterioare) . Pentru a preveni inflapa factorilor care pot submina 0 societate.niei ehiar sacrifieiu de sine . raspunsuri ce sunt controlate genetic). ostilitate ~i comportament agresiv. Sunt comportamente intenponate." (s. rezultat al alegerii libere ~i bazata pe afectiune. cat ~ial pedepsei ~ii'ntaririi. deci sa uite de ei i'n~i~i. Nu din cauza di ar exista riseul ea oamenii sa fie prea altrui~ti. respectiv capaeitatea de a sesiza trairile altuia. i'n buna masura.: aeest tip de eomportament este i'nnaseut. Este 0 relatie autentie afeetiva i'ntre persoane egale. existand la oameni predispozitia biologiea de a-I ajuta pe eei care sufera sau pe semenii no~tri aflati i'n perieol (0 astfel de perspeetiva se bazeaza pe ipoteza supravietuirii prin i'nrudire. Explieatiile au fost eonstruite. ei cee~ti. eomportamentele sunt: Comportamente prosociale. . increderea este 0 modalitate de i'nvestire a unei alte persoane (poate fi ~i reeiproca) eu 0 anumita "infailibilitate". in trecut. Explieatiile oferite aeestui tip de eomportament au fost elaborate de pe doua pozitii teoretice: . de similaritate: empatizam mai u~or eu 0 persoana pe care 0 percepem ea fiindu-ne similara. TIU exista eoexistenta fiira empatie. care sunt comportamente ce sfideazi ordinea socials conveniti. ei 0 jungIa de barbati ~i femei sau 0 piata veritabila in care ar supravietui ·cei mai noroco~j. indiferent de profilul de personalitate al individului. Principal a motivatie a eomportamentului de ajutorare este empatia. incredere ~i pretuire mutuala. de asemenea. frustrarea nu conduce insa intotdeauna la agresivitate. • de a ne identifiea emotional ~i eognitiv eu . Aeest tip de eomportamente sunt fie intention ate.1 Comportamente pro . fiind aceeptate ca atare. ramura biologiei ce studiaza instinetele. Altrulsmul este problema unei cultlVi a carei regula este"egoismu1. fara a~teptarea unei recompense externe. la nivel social sunt valorizate anumite comportamente agresive. care reprezinta 0 categorie foarte vasta de e~portamente ~i se refera la aete valorizate pozitiv de soeietate. egocentrism scazut. Fi"iraacest consens nu ar mai exista societate. factori de personalitate: aiei sunt de amintit starile psihice tranzitorii ~icaraeteristicile persoanei. niei ajutor . dupa cum exista situatii i'n care. Comportamente antisociale. au condus adesea la incalcari ale drepturilor omului. COMPORTAMENTE PRO 'I ANTISOCIALE 24. aceasta inhibitie disparand i'nsa la om. din primele momente i'n care eunoa~tt'. etologia.).perspectiva invii.perspectiva biologicii.i antisociale Orieare din eomportamentele noastre are urmari mai mult sau mai putin direete asupra eelorlalti. astazi cele mai multe teorii ·24 comportamentului de ajutorare. realizate in afara obligapilor profesionale ~i orientate spre conservarea ~i promovarea valorilor sociale. Relatia de prietenie are i'n centrul ei afectivitatea ~i pretuirea reeiproca. referindu-se la acte motivate de dorinta de a-i face un bine celuilalt tara a a~tepta cii~tiguri personale. care determina furie. Comportamentul agresiv este eomportamentul desta~urat cu intentia de a face rau altei persoane. in lumea animala fiind limitata de anumite semnale de capitulare ~i de supunere a i'nvinsului. dincolo de eonditia soeiala sau de alta natura.

rezultand din riispunsurile asemiiniitoare ale unei populatii sau grup intr-o situatie datii ~i modelul construit. Atunci cand normele aflate in vigoare fntr-un grl!P dat sunt violate se vorbe~te de devian(ii. norma se impune dacii este eficace in comportamentul real. Obedienta. competitiile sportive. se considerii cii nu orice formii de agresivitate este antisocialii. Tipologia agresivitiitii este deosebit de diversii.).marja de toleran(ii. nesiguri pe riispunsurile lor. In stransii legiiturii cu comportamentele pro ~i antisociale se pune problema normalitiifii. De~i existii multiple dezbateri pe aceastii temii. Caracteristicile unei norme sunt: tematica: prescrie cine are dreptul sau datoria de a face ceva ~icum trebuie sii se facii ceva. Spre diferen!a de situatiile de conformism. care se refera la faptul ca nu 4. grupul. Lipsa consensului majoritiitii cu privire la riispunsul corect arii. toleranta fatii de diversitate ~ialteritate etc. 0 abstractie elaboratii de membrii unei societiiti pentru reglementarea situatiilor considerate capitale (de exemplu: egalitatea tuturor in fata legii. a~a incat oamenii se supun presiunilor exercitate de grup chiar ~i atunci cand exista ~i alternative clare ~i lipsite de ambiguitate.constanta: desernneazii stabilitatea normei.(ii: precizarea comportamentelor contrare normei. Se distinge intre modelul cultural real. ele descriind uniformitiitile de comportament ce caracterizeazii grupurile.practicarea normei: depinde de particularitii!ile individuale. Oricum. dad se aplicii doar uneori sau intotdeauna. influentat de modii. un grup nu poate functiona dacii membrii siii nu se conformeazii normelor.claritatea: aratii cum trebuie sii te raportezi la norme. aglomera!ia (depinde de perceptia subiectivii: pliicutii sau nepliicutii). 24 . respectiv procesul de sehimbare a eomportamentului datoritii presiunii implicite a grupului. functionarea patologicii a societiitii. numai grupurile exercitii 0 influentii asupra indivizilor. Fenomenul fundamental in situatii1e de normalizare constii in inexistenta unei norme stabilite. dupii cum nu orice act antisocial presupune agresivitatea. agresivitatea instrumentalii nu este consideratii antisocialii. face ca interactiunea dintre membrii grupului sa fie posibila ~i predictibila. curente fiind distinc!ii. Con rmismu. Uneori acela~i gest sau comportament are sernnificatii diferite In functie de regiunea geograficii . . Uneori se mentioneazii ~i un model ideal.. Efectele pe care indivizii Ie au uoH asupra altora privesc: 1. agresivitate directii/agresivitate indirectii. sanctiunile aplicate de piirinti copiilor etc. respectiv uniformizarea relativii a eomportamentelor $i a atitudinilor membrilor unui grup. Efectele conformismului pot fi explicate prin influenta informational a ~i influenta normativa. temperatura (agresivitatea cre~te pe miisurii ce cre~te temperatura). 2.) Cel mai important rol in definirea normalitiitii ~i anormalitiitii psihosociale 11au grupurile sociale. sii· exercite influentii unul asupra altuia ~i sii sflir~eascii prin a adopta 0 norma comunii. faptul de a fi diferit de ceilalti din grup are consecinte serioase. dar ~iatitudinale. Normele sunt elaborate sub influenta modelelor culturale ale unei populatii. insii. factorii 4e mediu: zgomotul (amplificii agresivitatea numai la indivizii care au deja tendin!e agresive). cel putin nu in fata acestuia.93 insistand pe un proces de inviitare socialii. morala. deoarece normele sociale sunt caracteristicile fundament ale ale acestora. dar ~i supraindividuale. anticipandu-se pierderea statutului sau identificarea ca anormal. pe care grupul ar impune-o indivizilor tarii ca el insu~i sii fie sensibilia pozitia acestora.. In anumite situatii insa. Sliibirea sau incoeren!a normelor reprezintii sursa anomiei.. Este yorba de procesul mai larg al influentei sociale.2 NormaJitate . respectiv anormalitiitii sociale. In timp ce fete Ie sunt descurajate). . rezultatul acesteia fiind adesea excluderea membrului deviant din grup. agresivitate verbalii/agresivitate fizicii etc. ce intrune~te adeziunea tuturor ~i exprima pozitia grupuhii fatii de stimulul respectiv. In general. . determinand 0 reevaluare a normelor aflate in uz. respectiv absenta normelor. in cazul obedientei aceastii similaritate nu se regiise~te. Autoritatea pretinde din partea celui obedient un comportament pe care ea nu 11 realizeazii. respectiv situatiile in care schimbarea de comportament survine ca urmare a unui ordin venit din partea unei surse de influentii inzestrate eu autoritate legitimii. agreslvltate manifestii/agresivitate latentii. precum: agresivitate inten!ionatii/agresivitate neinten!ionatii. Conformismul 3. Normalizarea. dinainte. miisura in care agresivitatea este antisocialii sau prosocialii se poate stabili in func!ie de opozi!ia sau sustinerea in raport cu normele considerate sociale.definirea anormalitii. oricare dintre procesele puse sub acest titlu implicand schimbiiri in prirnul rand comportamentale. in care membrii grupului ~i individul influentat au acela~i comportament. dereglarea valorilor traditionale.i anormalitate sociala face ca membrii. indivizii devianti in raport cu norma dominantii se pot afla la originea inovatiei sociale~ respectiv 0 minoritate lips ita la un moment dat de putere sau de status poate obtine influen!ii socialii. .: desemneazii amplitudinea comportamentelor acceptate ~i de unde incepe dezaprobarea. 24. permitand grupului sa-~i atinga scopurile. Factorii comportamentului agresiv sunt: factori personali: tipul de personalitate ~i sexul (procesul de socializare educii spre exemplu biiietii in acest sens. In principiu. legea). dar ~i indivizii propun la randullor norme. dezordinea. reglementeazii relatiile dintre indivizi in numele unei autoritiiti (regula. :nfluenta mioori •. agreslvltate individualiilagresivitate de grup. . ci poate fi yorba ~i de produsul dorintei de a fi in mod manifest de acord cu . ci prosocialii (prinderea ~i pedepsirea riiuIaciitorilor. _ ormele prescriu comportamente dezirabile. Practic. Conformismul nu este determinat insa doar de presiunea evidentii a grupului.

Experimentele au aratat ca in contexte sociale specifice. Am aflat ca Miatul avea 0 compulsie de a fura. stimuli senzoriali putemici (de exemplu. tendinte care se cer descurajate. WnEZINDIVIDUALIZAREA Teoriile dezindividualizarii i~i au sursa in lucrarea PSihologia multimilor a lui Gustave Le Bon. Puneti in evidenta variabilele care au favorizat fenomenul ~iprezentati rezultatele obtinute colegilor vo~tri. ceea ce investe~te efectiv individul intT-uncomportament prasocial: timp. a recunoscut faptul ca era bolnav ~ii-a recomandat consultatie psihiatrica. independent ~l 2. in general..' scaderea responsabilitatii. dar care adoptii 0 atitudine obedientii fatii de cei care delin puterea. Gustave LE BON (1841-1931) A. Sunt de preferat interdictii limitate. rara insa ca interdictii sau pedepse aspre sa rezolve aceste probleme. iar acest fapt i-a dat 0 noua speranta. pierderea acestei capacitati (la diferite intensitati) sUi cel mai adesea la baza comportameBtelor antisociale. el ar fi devenit dominant ~i sfidator ~i. care aduce in discutie cazul unui Miat care fura de la ~coala. Analizati propria voastra conduita ~i incercati sa delimitati 0 situatie in care el s-a produs ~i v-a determinat sa reactionati antisocial. organizate intr-un sistem. Comportamentele antisociale. activitatea in g r up. violente ~i instinctive sunt favorizate de anonimat. apatic. iar dupa un an a fost capabil sa se intoarca la ~coala. dependent. Daca ar fi fost pedepsit sau daca directorul i-ar fi spus ca trebuie sa se simta vinovat. astfel incat se sustine procesul de socializare ~iintegrare socialii.plicatie: Acest fenomen este prezent intr-o masura mai mare decat s-ar putea crede la 0 privire superficiala. in cele din urma. "Directorul. in loc sa-l pedepseasca. vocea unui vrajitor. Analizati un exemplu de comportament agresiv valorizat de societate. 3. Ilustrativ in acest sens poate fi considerat urmatorul fragment. Winnicott. bani. Existenta normala a individului in context social presupune printre altele ~i capacitatea de a simti vinovatia. Credinla intr-o /ume dreapta = convingerea cii fiecaTeprime~te ce . de tranzilie. normele. 0 persoana antisociala. infantil. la varsta de 9 ani. Se poate aprecia cii agresiunea este 0 consecintii a inviitiirii sociale?Argumentati-viipunctul de vedere! 4. obi~nuintele etc. in general. Acest Miat. auzind 0 voce care-i dadea ordine.. Variabilele care pot determina un as tf e Ide fen 0 m en sun t numeroase: anonimatul. modele de comportament ~ipractici cotidiene. mar i mea g r up u Iu i . Cost = in context psihosocial. combinat acesta cu sugestibilitatea ~i contagiunea rapida a ideilor ~i a emotiilor.. Persoanele incapabile sa resimta ingrijorarea. efort. potrivit acestuia in anumite contexte de grup individul pierzandu~~i sentimentul de responsabilitate sociala. PLICATII 1. De ce il apreciatil/ 5. W. responsabilitatea pentru nereu~ita revenind integral acestora. unul dintre psihiatrii contemporani care s-a ocupat cu precadere de problemele psihice ce apar in perioada copilariei. se poate observa la copiii mici anumite tendinte antisociale. El nu avea desigur cuno~tinta de singuratatea ~i de golul intolerabil ce se aflau la baza bolii sale ~i il racusera sa adopte pe vrajitor in locul unei organizari mai naturale a Supraeului. Potrivit lui D. Tranzitoriu = intermediar. Acesta furnizeazii cadre de referintii. regresand spre 0 forma inferioara de evolutie. stari modificate de con~tiinta (determinate de alcool.. Aceasta singuratate era legata de 0 perioada de separare de familie. ceea ce face trecerea de la 0 stare la aha." Practic. diminuarea acesteia eliberand comportamente inhibate de normele sociale. muzica intensa). Persona/itate :J -------- I 24 Context = ideile. de cand el avea 5 ani. in timp ce succesele i se datoreaza. ceea ce determina 0 con~tiinta de sine scazuta. Analizati comparativ comportamentul comportamentul deviant. care constituie cadrul de evolutie a individului ~i care se transmit prin limbaj ~i educatie.. Cum credeti cii pot fi sporite comportamentele sociale la nivelul unei comunitiiti? 6. el soar fi intarit ~i ar fi organizat 0 mai deplina identificare cu vrajitorul. Treptat. autoritara = tip de personalitate conservatoaTece are ca triisiiturii dominantii intoleranta falii de striiini ~i minoritari.94 WSENTIMENTUL DE VINOVA TIE Ar fi fost u~or ca acest copil sa fie indepartat de calea care condu~ea la recuperarea sa. vinovatia sau chiar remu~carea sunt produsul absentei unui cadru emotional ~i fizic care sa Ie fi permis dezvoltarea unor astfel de capacitati. Analizati-vii propria voastrii conduitii ~i delimitati un ---------------------------- astfel? comportament pe care il considerati prosocial. poate desemna oricare persoanii in cazul ciireia relaliile cu sub'ordonalii au un caracter unilateral. el a devenit bolnav. Acasa. perspectiva temporala modificata (accent exagerat pe prezent. Familia lui s-a reunit. se confrunta cu 0 deprivare apartinand unei perioade mai timpurii ~i avea nevoie de fapt de 0 perioada de stat acasa. individul nu mai simte I nevoia de a fi un stimul distinct in campul social. droguri .).) etc. acolo unde anonimatul devine posibil. de unde ~i 0 absenta. care sa lase loc liber ~i sponaneitatii copilului ~i care sa permita constituirea progresiva a unui sentiment de vinovatie apt sa permita 0 integrare sociala normala. ignorarea viitorului ~i trecutului). a simtului moral. excitarea fiziologica. in sensuI cii ace~tia trebuie sii se supunii necondilionat ordinelor sau indicaliilor primite. Acesta este un caz comun in psihiatria infantila (. La sfiir~it ei au fost recompensati prin faptul ca el s-a recuperat spontan. Parintii i-au intampinat nevoile ~i i-au dat voie sa fie bolnav. Credeti cii atunci cand avem comportamente prosociale estel posibil sii actioniim astfel prin prisma unui raport costuribeneficii? Argumentati-viiriispunsul! meritii ~imeritii ceea ce prime~te. emolii etc. credintele. Jar recuperarea s-a dovedit una de durata.

25. spre exemplu. Toate aceste modalitiiti de raportare a noastra constituie c1asa atitudinilor sociale. Desigur. afectiv sau volitiv. a modului in care ajungem la un anumit moment sa avem 0 anumita atitudine. a intiiririi unei atitudini. afectivmotivation ale ~i volitive ~i subintinde comoortamentul. comportamentalii). care se refera la pozitia ocupata de atitudine pe 0 scala continuii ce are ca extreme cuplurile pozitiv/negativ. . Atitudinea. societatea. 0 constructie psihicii sinteticii ce cuprinde elemente cognitive. Allport. al simplei expuneri fata de un stirnul (expunerea. ATITUDINILE SOCIALE $1 FORMAREA LOR* 25. Modificarea atitudinilor sociale este astfel un fapt curent. receptare ce se poate dovedi pozitiva sau negativa. intr-un fel sau altul. conditionarea ce are la bad intarirea raspunsului (intiirirea pozitivii cre~te probabilitatea aparitiei unei atitudini. atitudinile indeplinesc mai multe functii. aptitudinile etc. \ Sursele cognitive sunt mai putin cercetate. accesibilitatea.i modificarea atitudinilor sociale Atitudinile intra in categoria componentelor psihocomportamentale dobiindite in timpul existentei noastre. afective ~i comportamentale fatii de un obiect. .. considerandu-se ca plasarea mai aproape de 0 extremitate sau alta semnifica 0 atitudine mai intensa. repetatii fatii de un stimul. fatii de aceste nationalitiiti. nu au posibilitatea de a oferi. reactii adaptate ~i consistente fatii de obiectul asociat atitudinii . chiar dad nu am avut contacte directe). de un anumit gen. favorabila sau defavorabila unui anumit obiect sau c1ase de obiecte. care nedetinand informatii in acest sens. rezultatul condiponarii (potrivit unor experimente. deci inviitate. pe de alta parte. in baza acestei semnificatii a conceptului. functie de preponderenta unora sau altora dintre elemente se poate vorbi atunci de atitudini determinate cognitiv. Prima defmitie riguroasii a acestui concept a fost propusii in 1935 de G. in cadrul unor sondaje de opinie. in timp ce cea negativii diminueaza aceastii posibilitate) ~ide perceptia de sine (atitudinile sociale sunt in functie de aprecierea pe care 0 avem in raport cu propria noastrii persoana). Exista astfel presiuni externe in favoarea schimbarii sau.95 25. functia de adaptare: este yorba de adaptarea sociaUi. cei dinjuruf"nostru. apartenentele sociale. exprimata cel mai adesea prin opiniile $i credintele impiirtii:jite. raspunsuri relevante ). In acest context.centralitatea. nu ne sunt cunoscute. respectiv pozitia pe care atitudinea 0 ocupa in ansamblul elementelor care constituie identitatea individului precum: valorile. functia expresiva: atitudinile servesc la exteriorizarea credintelor ~ia valorilor pe care Ie promoviim. relativ durabile de opinii (credinte). Sursele comportamentale au fost legate de . atingand un anumit grad de integrare sociala. nuditatea afi~ata cotidian etc. construite sau nu in concordanta cu contextul social in care ne plasam. acesta subliniind cii orice atitudine reprezintii: o experienta personaHi cu substrat neurobiologic. dar. exprimarea zgomotoasa a sentimentelor de catre tineri. problema modificarii acestora. Tot ceea ce se intamplii injurul nostru ~ireu~e~te. nu yom avea nici 0 atitudine in raport cu ele. repetarea. care se leaga de pozitia pe care 0 ocupa atitudinea din punct de vedere afectiv: 0 atitudine poate fi pozitiva sau negativa. dupa cum pot exista ~imotivapi interne in acest sens. un ansamblu de elemente cognitive relative la un obiect asociate cu trairi afective pozitive sau negative. a~a incat in functie-de informatiile pe care Ie detinem sau Ie obtinem se pot constitui sau modifica anumite atitudini sociale (atunci cand nu avem informatii despre anumite categorii de obiecte. Formarea atitudinilor sociale pune.2 Formarea . asocierea mai mult sau mai putin puternica cu elemente de acest gen va determina gradul de centralitate. sii ne atragii atentia suscitii din partea noastra adoptarea unei anumite pozitii. De asemenea. pe masurii ce ne integram contexte lor sociale in care ne plasam. pozitia unui partid politic intr-o anumitii problema. astfel inca. dar pe miisurii ce yom recepta informatii in acest sens yom ajunge sii adoptiim 0 anumiai atitudine. Cea mai cunoscuta directie de abordare a formiirii atitudinilor sociale pleacii de la cele trei componente ale unei atitudini (cognitivii. cauzele sale fiind legate mai ales de persuasiune ~i autopersuasiune: 25 . personalitatea. un bun exemplu in acest sens este receptarea politicului in societatea romaneascii. dar este evident ca orice informatie este receptata ~i in maniera afectivii.. asimilarea lor se realizeazii in cursul procesului de socializare. iar in functie de acordul sau dezacordul nostru. pe"de 0 parte.t yom avea anumite comportamente ca raspuns. este 0 combinatie de reaqii cognitive. spre exemplu. mai ales in randul tinerilor ~i varstnicilor. In Atitudinile sociale se dovedesc structuri comportamentale fata de persoane (grupuri semnificative. functia de aparare a eului: atitudinile ne permit protejarea sau accentuarea stimei de sine mai ales impotriva amenintarilor exterioare sau a conflictelor interne. poate determina 0 atitudine. se pune problema formarii lor. trairi afective ~i manifestari de persoane). Katz cele mai relevante dovedindu-se: functia de cunoa~tere: atitudinea serve~te drept cadru de referinta pentru evaluiirile obiectelor sau ale evenimentelor. curent fiind delimitate: .valenta. a unor denumiri de nationalitati corelate cu cuvinte pozitive sau negative. W. ar fi suficientii pentru a determina 0 atitudine mai favorabilii). consideranduse cii pot fi afirmate trei surse ale acestora. este explicabilii atunci atitudinea noastrii genera Iii fatii de alte nationalitiiti. legatii de foqa cu care atitudinea este raportata la obiectul sau.intensitatea. de intensitatea sa yom avea a~anumitele reacfii de riispuns.1 Atitudinile sociale A~a cum s-a subliniat anterior (capitolul "Caracterul"). dar in oricare dintre situatii atitudinea se manifesta in comportament prin intermediul actiunilor voluntare. dirnpotriva. potrivit lui D. Cercetar~a surselor afective a ariitat cii atitudinile sociale pot fi. simultan.. cer~etoria. atitudinea fiind cu atat mai probabil activata cu cat aceastii legiiturii este mai intensa. astfel incat sii existe posibilitatea perceptiei. obiecte ~i evenimente care din punct de vedere social sunt La fel ca in cazul altor componente psihocomportamentale ale conduitei umane ~i in cazul atitudinilor se pune problema determinarii lor. Suntem astfel de acord sau nu cu ultima moda lansatii. In acest sens se poate pune in primul rand problema proprietatilor atitudinii. atitudinile reprennta modalitatea de raportare la 0 c1asa generala de obiecte sau fenomene prin care persoana se orienteaza sublectiv ~i se autoregleazii preferential. afectivii. favorabil/nefavorabil. astfel incat sa se reu~easca 0 caracterizare relevanta a acestora. receptand de 0 anumitii manied pozitiile pe care noi Ie adoptiim. prin atitudinile noastre.

comportamente A~a cum s-a precizat anterior. ci ~i in baza propriilor comportamente. Una dintre cele mai cunoscute strategii de evitare este cea a expunerii selective. intr-un comportament care contravine unei anumite atitudini. Aceste trei componente se pot afla insa fie intr-un proces (0 situatie) de convergenta.) ~i de canalul de comunicare (mesaj scris. de~i poate fi yorba de persoane apartinand aceleia~i categorii sociale). de mesajele publicitare. fluenta verbala etc. . atitudinea determina comportamentul. La nivelul actiunii lndividuale ~i chiar al institutiilor se pot observa insa. Astfel. spun ~ifac este de altfel una dintre normele promovate in orice cultura. in raport cu anumite persoane avem atitudini negative. atentia este divergenta. un de sunt de amintit taria atitudinii (importanta sa pentru sistemul personalitatii.. atitudini. a actelor persuasive venind dinspre campul social.. mai ales in contextul societatilor democratice. In ceea ce prive~te convergenta. comportamentele fiind determinate de situatiile concrete (spre exemplu. Oamenii i~i schimbi'i atitudinile nu numai datorita interventiei din afara. in timp ce in raport cu altele atitudini pozitive.. aceasta semnifica existenta unui paralelism ridicat dintre raspunsurile atitudinale ~i cele comportamentale. intr-o mai mare masura. frecvente. cel putin la nivel dec1arativ. Aeest lueru este eu atat mai mult valabil cu cat durata temporala considerata este mai mare. rezistenta in fata acestor acte fiind adesea necesara. fie in unul de divergenta. de la exterior (comportament) catre interior (modificare de atitudine )/autopersuasiune.. in lumea contemporana. caracterizate. incearcii sa aduca in discutie unele dintre atitudinile sociale negative. de unde ~i corelatia intre mentalitatea ~icomportamentele unei populatii. factori de personalitate. In general. Exista iilsa ~i situatii in care discordanta este mascata de 0 ambivalenta atitudinala. totu~i. paralelism datorat mai ales caracterului atitudinii de forta motivationala. spre exemplu. Incerdirile de sistematizare a cauzelor divergentei/convergentei existente intre atitudini ~i eomportamente au pus in evidenta doua categorii de cauze: 1. Persuasiunea.). Concordanta dintre ceea ce oamenii gandesc. mesaj video. in societatea contemporana. dominata. ci mai curand probabilista. comportamentale ~i cognitive.ersuasive sa fie atins este necesara indeplinirea mai multor conditii legate de sursa (credibilitate. a te angaja. atitudinilor unei persoane in condipile in care acea persoana are impresia ca depne 0 libertate totala. adesea. sub anumite aspecte. credintelor. Convergenta reprezinta insa situatia fireasca. dar nici nu cedeaza oriciirei incercari de persuasiune (dovedindu-se 0 sugestibilitate exagerata). acestea din urma fiind decisive. factori situationali.)."". modul dobiindirii sale etc.1. Cele preeizate permit sa se reafirme existenta unei relatii stranse intre atitudini ~i comportamente. "afi~am" alte atitudini in public decat am fi indemnati daca am fi singuri sau in prezenta anumitor persoane) etc. ~rintr-un nivel inalt de toleranta. discrepante intre valorile afirmate ~i comportamentele efective. unde sunt de amintit gradul de definire a cerinlelor situaliei (divergenta este mai accentuata atunei eand cerintele situatiei sunt mai bine definite). adesea. mesaj audio etc. putere. fiind insa posibila ~i relatia inversa. de altfel. de mesaj (tipul de argumente continute. ". atunci cand disocierea este evidenta. Autopersuasiunea. care nici nu respinge in bloc toate incercarile de persuasiune (cum se intampla cu traditionali~tii). informatiile pe care se bazeaza. Reprezinta actul de comunicare ce are drept scop modificarea opiniilor. s-a Tacut diferenta intre atitudinile adevarate ~iatitudinile "de fatada". modelul prezentat incorporeaza ideea cii determinarea variabilelor independente este mediata de procese afective. claritatea mesajului. Realizarea sa.existenta unei anumite interdependente eauzale. potrivit speciali~ti]or in psihologie social a. In acest sens. se pot pune in evidenta trei componente ale unei atitudini. Desigur. actele persuasive sunt deosebit de numeroase. Pentru ca scopul actelor p. sex etc. Structura generalii a interactiunii dintre factorii schimbiirii atitudinale Schimbare atitudinala Fata de modelul c1asic (sursa-mesajreceptor).Ill "L' esclavage contemporain" ("Sclavajul contemporan"). gradul de accesibilitate (u~urinta cu care indivizii i~i reamintesc atitudinile ~i reu~esc sa opereze eu ele din punet de vedere cognitiv). atractivitate. Tara insa ca posibila corelatie sa fie absolut certa. nivelul de activism al persoanei (exista 0 probabilitate mai mare ca 0 persoana activa sa actioneze potrivit atitudinilor sale) etc .3 Relatia valori. Receptor Context 25. prive~te trairea atitudinii ca autojustificare (comportamentele determina adoptarea anumitor atitudini care intemeiaza noile initiative) sau ca rezuItat al perceptiei propriului comportament (autoperceptie).. a~a incat se poate afirma . 2. Ceea ce pune probleme ~i a atras.). 0 expozitie de fotografie. 2. Sursa Modificarea de atitudine este prin urmare un proces care poate fi privitdin doua direcpi: de la interior (modificare de atitudine) catre exterior (comportament)/persuasiune. poate conduce la modificarea atitudinii in cauza ~ichiar la instal area unei alte atitudini. prezenla altar semeni (este evident ca.

.. cuno~tinte care se caracterizeaza prin evidenta. 96 ("Sclavajul eontemporan") ~i ineercap sa precizati ce atitudini sociale negative sunt implicit condanmate. Stereo tip = un set de caracteristici considerate. mai mult sau mai putin din proprie initiativa. la nivelul unei societati. doar in baza apartenentei lor la un grup sau categorie soeialii. acestea caracterizandu. cognitive ~i comportamentale pe care Ieimplica. Intoleranta este una dintre cele mai condamnabile atitudini sociale. unei societati. ceea ce inseamna ca se mai mult sau mai pu!in cu ceea ce reprezinta opinia publica. incerca!i sa vedeti masura ill care este impartii~itii in ~coala voastra. politic.". reprezentiirilor sociaIe ~i memoriei sociale.Analizati etapele procesului pOOcare s-a ajuns la modificarea atitudinii.relevantepentru descrierea unuigrup sau categoriisociale.personificarea sa. I~cercati sa identificati cauzele care stau la baza formarii unei astfel de atitudini ~i componentele afective. concepe!i un sondaj de opinie pe care sa-I aplica!i la nivelul ~colii. media. in criterii ce tin de aspecte socioecon'omice sau demografice. altfel spus nu factorilor politici (interac!iunea politica .practicilor (sociale)noi. oameni de cultura etc. Etnocentrism = atitudine care consta in raportarea tuturor fenomenelor sociale la acelea carene sunt familiare. normelor. discrimarea acestuia realizandu-se in general pe sociala relevanta (in primul rand pluralismul democratic. Chelcea ~iP. 4. o durata de timp redusa. exprima public. in cadrul democra!iilor. Identificati un exemplu de eomportament in care ati fost impticati. desemnarea persoanelor ce unneaza sa fie asumand practic 0 presupusa "intalnire" cu aceasta la fel cum intervievate. Se poate vorbi in eazul unui manual de acte de persuasiune? Care ar fi scopul acestor aete? Luati ea exemplu U1TI1atoarea formulare de la aplicatia preeedenta: "intoleranta este una dintre eele mai condamnabile atitudini sociale". 7. competi!iei ~i conflictului Ie este preferata sau Opinia publica reprezinta un complex de pareri care se promovatii cooperarea).problema are relevantii socialii.". argumentat. Teoria lapului ispii$itor = in timp. Aceasta teza reprezenta aparitia realizeaza sub mai muIte forme: sondajelor de opinie de tip ~tiintific. identificarea publicului vizat. expresii precum "opinia publica nu este de acord . dar care a determinat 0 modificare de atitudine.Aduceti in discutia clasei astfel de atitudini ~iincercati sa identificatiposibilitati de modifieare a unor astfel de atitudini. Identificati modul in care acele reclame pot determina modificarea atitudinilor sociale. Aplicape: Grupati-va pe echipe de 4 elevi ~i luand ca exemplu 0 opinie care are caracterul de a fi publica. ~i credinfei referitoare la 0 problema sociala ale unui . Impiiqindu-vii in grupuri de cate patru elevi. vehiculate de catre membrii Discriminare categoriisociale. I1ut. construirea chestionarului. dind se lasa sa se in!eleaga ca 0 anumita opinie ar fi imparta~ita de aproape intreaga interactiv de agregare ajudecafilor evaluative. Prejudecatii = reactie afectiva fata de membrii unui grup sau unei = eonsecinta comportamentalii a apliciirii stereotipurilor ~i prejudeeiiplor in raport eu una sau mai multe persoane. definesc opinia publica drept procesul psihosociologic ~PLICATII 1. 5. ne putem intalni cu 0 persoana. cadrul caruia. parcurgand toate etapele necesare. Pentru aceasta. Repetati demersulla nivelul intregii clase. Acest lucru se realizeaza atunci cand pluralismul reprezinta 0 preocupare pentru 0 populatie care formeaza (cultural. determinarea volumului ~i "opinia publica a ales . Analizati formarea ~i modificarea atitudinilor sociale la varsta adolescentei. se . opinia publica.proprii grupului caruia ii apaqinem. oameni politici. care se deschis. Acestea se fata de textele unui ziar..opinie publica fiind reprezinta ceva ce nu are decat 0 importan!a locala sau una dintre cele mai relevante in contextul unei democra!ii). culegerea datelor.). incercati sii decideti. cei care utilizeaza astfel de expresii tipului de e~antion. la baza acestei expresii pub lice trebuind Se pune insa 0 intrebare: cum poate fi pusa in eviden!a insa sa se vorbeasca de 0 opinie publica latent a.existenta unei probleme importante pentro un curand de exprimarea unor pozitii personale care concorda numar mare de persoane. care sa elimine eventual a domina!ie sau opresiune a Problema care constituie obiectul unei opinii pub lice majoritatii. S. adecvata a opiniei pub lice a devenit posibila incepand cu Opinia publica constituie. De ce societatea favorizeaza anumite atitudini ~i ineearea sa modifiee sau elimine altele?Argumentati-va punctul de vedere. etnic. cand George Gallup i~i sus!ine teza de doctorat 0 dintre cele mai importante forte social-politice. Devine evidentmai alesatunci ciindeste yorba de culturi diferite. atitudini/or populatie. Gdndire sociala = ansamblul credintelor colective. aceasta problema pretinzarid solu!ii. una 1928. mai ales in massse prin: circumscrierea cat mai exacta a problemei de cercetat..afirmarea unor reprezentanti ai opiniei publice numar semnificativ de persoane care se exprima verbal (jumali~ti. Puteti identifica astfel de atitudini in comunitatea localii. acumuleaza0 seriede frustraricare determinacautareaunui vinovat. grupurile minoritare fiind asimilate adesea surseii problemelor eu care se confruntiiacea societate. 3. 25 . mai ales din partea .. prelucrarea acestora ~ielaborarea sintezei cercetarii. Analiza acestei definitii permite punerea in evidenta erijeaza in purtatori de cuvant ai opiniei pub lice. Ana1izati afi~ul de pe pag. putand fi yorba mai . poate vorbi de 0 opinie publica in cazul un or pozi!ii 0 alta problema care se poate aduce in discutie este aceea controversate de interes general ~i nu in cazul unor a raportului dintre opiniile majoritare ~i cele minoritare. atitudinilor sociale etc.) sub impactul ideilor.prezumtia unanimitiitii. 2. a~a incat se metoda obiectiva pentru determinarea intereselor cititorului incearcii adesea controlul sau manipularea sa. asupra celei mai persuasive dintre ele. 6.) reprezinta 0 valoare publicul.97 WOPINIA PUBLICA .. religios etc. de 0 maniera cat mai adecvata? Estimarea premergatoare. in Enciclopedie de psihosociologie. Selectati din presa scrisii trei reclame pe care Ie considerati cele mai persuasive. astfel incat apar. in pofida a condi!iilorin care 0 opinie are un astfel de caracter: imposibilitatii unei astfel de situatii. Identifieati atitudini soeiale dezirabile ~i indezirabile.. Transformare = proces de evolutie ~i schimbare (a reprezentiirilor soeiale.

anterior urmatoarei etape. 0 delimitare a subiectului. adesea aceste limite fiind precizate chiar in formularea subiectului: temporale. Fiind yorba insa de 0 lucrilre mult mai elaborata decat argumentarea. Astfel. )" (1. acolo unde nu mai este yorba de un domeniu propriu-zis sau unde domeniul este intregul. Dezvoltarea presupune mai intai examinarea ipotezei de plecare..de asemenea. ceea ce nu inseamna patrunderea intr-un nou subiect. Larmat). spatiale._dupiLaceea. documente (texte) anexate etc. Deoarece fata de simplul comentariu de text in acest caz intervine un subiect. sa se identifice tipul de reflexie solicitat: analizati. Aceste idei pot avea cele mai diverse origini: cuno~tinte dobandite la §coala.). comentariul structurat poate fi considerat 0 tehnica de analiza a unui text intermediara intre argumentare ~i comentariul propriu-zis. conchizand asupra tezei prin respingerea antitezei. COMENTARIUL STRUCTURAT. sa fie reperate in primul rand cuvintele cheie. comentariul structurat §i comentariul tin de categoria itemilor subiectivi. discutia) nu se improvizeaza. Abordarea este prima etapa. Intr-un fel. 1. Aceste temeiuri trebuie sa fie necesare sisuficienteJnraRor!. ci in reluarea tezei §i antitezei §i raportarea cu evidenta una la cealalta. §colar §i socialgeneral.. Incheierea presupune deplasarea sensului problemei. metoda care presupune parcurgerea mai multor etape: 1. informatii oferite de mass-media. sunt precizate anumite linii directoare ale lucriirii. 2. tezaar@mentata. identificati problema pusa in discutie de text. ceea ce nu se intampla insa cel mai adesea).. Exista desigur §i situatia in care se poate ajunge la a arata ca teza §i antiteza sunt ele insele adevaruri partiale. Se poate vorbi de "traducerea" problemei astfel incat discutarea sa sa devina posibila. acestea permitand reflexiei sa se concentreze asupra problemelor esentiale. inaintea careia este insa necesar sa se inteleaga toate cerintele subiectului.. pe de alta parte. acestea permitand detalierea mai amanuntita a problemei. Cum se cere un raspuns. verificarea §i deducerea a ceea ce se cere demonstrat) pana in domeniulliterelor (unde este yorba in primul rand de interpretare. Ro§ca).]!1it:m. de asemenea. literaturii specificii domeniului. cele care vor schita structura analizei voastre. 2.98 TIPURI DE ITEMI 6 ARGUMENTAREA. q. in timp ce argumentarea se include mai curand in categoria rezolvarii de probleme. ) §i in functie de factorii motivationali pu§i in actiune in conditiile date" (AI. este necesar sa se deplaseze din nou sensul problemei. anume in cadrul demersului specific filosofiei. 1. Argumentarea se po ate utiliza in cele mai diferite domenii. constituind ceea ce se nume§te "problematizare" sau punere in valoare a problemei. a. este necesar ca dupa avansarea ipotezei pozitive (teza) sa fie avansata §i ipoteza negativa (antiteza).W ~ consta din selectarea unor temeiuri logice pentru 0 teza §i derivarea ei din ele. ci de a schita liniile generale ale' unui demers argumentativ. Chiar daca sensul argumentarii ramane in mare parte la dispozitia celui ce il realizeaza. dar. b. iar. discutati conceptele ~i Comentariul structurat (dezvoltarea structurata. este tehnica de analiza ce 'presupune considerarea textului in orizontul unei problematici care determina insa§i structura argumentarii. 3. Adesea.altfel sous in baza loctrebuiederivata teza si numai teza. ilustrati. ilustrandu-l cu ajutorul exemplelor §i citatelor). mai intiii. Pomind de la textul citat. respectiv a lantului de argumente care incearca sa dea seama de ideile prezente in text. In cadrul tezei §i antitezei introduceti "sub-probleme". deschizandu-se astfel posibilitatea de a merge dincolo de raspunsurile date. Realizati un comentariu pentru textul urmator potrivit structurii precizate: "Factorii care influenteaza insa cel mai putemic copilul sunt cel familial. pe de 0 parte. mergand de la matematici.Formulareasubiectuluipermite. de asemenea.cu. problematica subiectului ramane deschisa. Elaborarea planului: Notati mai intai toate ideile care va vin in minte relativ la subiect. de a-I interpreta §i dezvolta. etapa ce consta in degajarea unei problematici. Urmeaza 0 a doua lectura a textului. alliteraturii etc. 1. unde forma specifica este demonstratia (precizarea §irului de rationam~nte. prezentati etc.. de a §ti sa cite§ti un subiect.1I_suj)je~tului.. Este necesara. de intemeierea oferita tezei (este cazul mai ales al disciplinelor socio-umane. comparati. redactarea sa fie !acute din perspectiva propusa de subiect. in raRQrt ell ._$t1iir1iir1qjnsii_in3~pJ. __ Qetel1llinati. copiii plasati in orfelinate. In randurile care urmeaza nu este yorba insa de a specificaacest demers la un domeniu sau altul. Argumentand in md'd egal teza §i antiteza.. "Inteligenta poate fi blocata sau poate fi activata intr-un sens sau altul ( . geografice etc. ( . 0 buna intelegere trecemaiintaiprindefinireatermenilorcheie. deoarece. jar aceasta in directia tezei ce se cere sau se dore§te argumentata. S-a prefer~t tratarea lor corelata. se impune precizarea unei metode adecvate. pentru ca examenul problemei sa fie complet. este necesar ca reflexia ~i. Precizati-va. lipsiti de contacte umane suficiente prezinta diferite grade de intarziere mental a care se pot recupera printr-o stimulare adecvata (. COMENTARIUL Aceste trei tipuri de itemi apartin in realitate unor categorii diferite. Aceasta angajeaza in discutia propriu-zisa a subiectului. Formulata sub aceasta forma. ) Mai edificatoare sunt concluziile numeroaselor studii realizate asupra unor populatii variate §i care arata ca primii ani de viata au un rol decisiv pentru dezvoltarea potentialului. ci survine doar dupa 0 reflexie asupra subiectului ~i elaborarea unui plan. argumentati ca rezultatele obtinute in actiunile intreprinse depind de intensitatea motivatiei. ideile generale. in cele 'din urma. Se impune dupa aceea formularea unei ipoteze. exista elemente comune in tratarea lor. Analizarea subiectului: Este necesar ca mai intai textul §i subiectul sa fie citite cu atentie. sunt mai putin intalnite in cadrul psihologiei ca discipiina de studiu inliceu. se ajunge la 0 contradictie (in cazulin care temeiurile oferite au 0 aceea§i consistenta §i tarie.

se impune ~i adoptarea unei pozitii in legatura cu problemele puse in discutie.). tara interes. partile ~i subpartile planului trebuind sa apara de mod evident. Situ area textului: ceea ce. introducerea. urmarindu-se structura ~iarticulatia logic a a textului. 3. aceste ider generale.a. Daca se prefera.m. linia problemei. sa prezinte problematica ~i planul. activitatea nu va putea fi dusa la indeplinire". 4. In ansamblul operei sale se va pIasa dupa aceea lucrarea din care este extras fragmentul. dovezile sau exemplele propuse. textul ce urmeaza a fi scris trebuie sa debuteze prin relevarea importantei temei generale pe care textul de analizat 0 presupune prin continutul sau (in cazul psihologiei se impune mai ales aceasta posibilitate). corect ~i riguros formulat pentru ca ea sa se des!a~oare normal ~i mai ales eficient. sa precizeze sernnificatia termenilor cheie. iar in final. precizati modalitafile de solutionare a problemei puse in discutie. Ea trebuie sa reia ideile tari exprimate in cursul dezvoltiirii. sau subiect1l1 0 impune. Ideea generaHi a textului: in legatura directa cu cele precizate in prima parte a comentariului se va formula. 1. concis. 0 problematica. Absenta unei problematici conduce la 0 expunere descriptiva. 2. este teliilicaoe anafiza a unui text care presupune aiscutarea in propus. de la precizarea tendintelor genera Ie ale momentului respectiv. aceasta compozitie fiind necesar sa fie !acuta cel putin in jurul anumitor centre de interes. Iar in miisura in care acest lucru nu s-a realizat in etapa precedenta. Desigur. Desigur. Aceasta nu insearnna insa ca este yorba de un rezumat al acestui demers. faptele preeizate etc. dezvoltare ce nu trebuie sa excluda simultan un demers eomparativ ~i adoptarea unei pozitii personale in raport eu diferitele probleme aduse in discutie. imboldul ~i sustinerea energetic a in vederea realizarii scopului. sunt posibile numeroase moduri de organizare a dezvoltarii. Comentariul de text (comentariul propriu-zis) presupune in general un demers asemanator cu eel precizat la comentariul structurat. Pe aeeasta structura de baza este necesar sa fie construita dezvoltarea propriu-zisa. nu se mai impune predeterminarea orizontului discutiei ~i de un anumit subiect sau problema. se va modifica aceasta structura in functie de problema pusa de text sau in functie de scopul celui ce realizeaza comentariul ~. Este yorba in primul rand de a compune 0 dezvoltare a problemelor puse de text. este momentul in care se conchide demersul des!a~urat in cuprinsul propriu-zis al comentariului. In primul caz este yorba de a situa textul. Dezvoltarea trebuie redactata pornind de la plan.d. Comentariul propriu-zis (dezvoltarea. Aceasta precede dezvoltarea ~i are cinci obiective: sa arate interesul subiectului. iar ca atare este necesar sa fie logic. in cazul acestei tehnici de analiza a unui text ceea ce 0 structureaza este insa~i textul. va trebui sa se tina seama de structura logicii a textului. Chiar daca liniile principale ale structurii comentariului trebuie sa fie cele ale textului. Ceea ce nu inseamna absenta problematizarii. In aceastii ultima etapa se impune mai ales 0 considerare a importantei temei analizate ~i sublinierea posibilelor deschideri ce se pot pune in evidenta in raport cu cele propuse de text. se inlantuie. Comentati din punct de vedere psihologic urmatorul fragment de text: "Nu este suficient ca scopul unei activitati sa fie Clar. Cum insa aceasta etapa a comentariului este intr-un fel doar un punct de trecere inspre urmatoarea etapa. in acest cadru urma~d sa fie situat dupa aceea chiar autorul din perspectiva intregii sale opere. fie pe linia problemei puse in discutie. in cadrul structurii tematice precizate urmand sa fie precizat locul problemei tratate de text. mai simplu. argumentele. Daca lipse~te stimularea. plecand de la epoca in care a trait autorul fragmentului (in cazul in care eventualele informatii precizate au relevanta). se structureaza astfel incat formeaza un intreg care are un anumit sens. moduri care depind in cele din urma de orientarea care se da comentariului. dar aceasta ramane in mare parte la dispozitia celui ce efectueaza comentariul. aetiunile realizate. bineinteles. Redactarea: In primul rand. sa raspunda la problematica ~isa largeasca subiectul. Acesta trebuie sa puna in evidenta 0 inlantuire de idei. ar constitui introducerea. se poate vorbi ~i de un plan de redactare propriu acestei tehnici de analiza (in parcurgerea pa~ilor precizati este necesar sa se tina seama ~i de precizarile !acute in cazul comentariului structurat. respectiv de modul in care rationamentele. in forrnularea frazei trebuie sa se tina seama ~i de sensul in care se va opera problematizarea. c. 3. Urmeaza prezentarea liniilor directoare. Se poate realiza incadrand textul fie pe linia autorului. schitarea acestei teme generale.})lanultrebumdsaraspunda-laointre6are esentiala care sa constituie "firul ro~u" al redactarii. in functie de relevanta sa in ansamblullucrarii. sa precizeze delimitarea subiectului. Concluzia este necesara. Un intreg va trebui sa formeze de asemenea ~i eomentariul care se va realiza. Stabiliti planul. Concluzia: dupa cum spune insu~i titlul acestei parti a comentariului.99 fenomenele presupuse. ~ . cuprinsul): indiferent de maniera in care se va realiza (se va urrna pas cu pas structura textului. anume comentariul propriu-zis. cu modificarile de rigoare): 1. insu~i fragmentul. care poate fi impusa chiar de text. sa raspunda la problematica ~isa survina din reflexia asupra subiectului. iar struetura de baza a textului care va constitui produsul analizei de text este de dorit sa fie cea a sensului textului supus analizei. 0 fraza care sa precizeze pe cat posibil sensu I general al continutului ce urmeaza sa fie comentat. Dupa cum s-a subliniat deja.

Ceea ce va propunem in finalul acestui manual este. oferirea de informatii instrumentale care sa permita chiar dezvoltarea acestei capacitati. 0 intalnire mai sistematica cu propria persoana.=negativ • +/-=pozitiv/negativ • -+ = ceva ce vrei sii aduci mai aproape /Lucruri . emotii. le-ati putea da 0 orientare pozitivii? 2. Din momentul in care ati inceput sa riispundeti la aceste intrebiiri.Concentrati-vii atentia asupra aspectelor negative. Nu ne-am propus totu~i sa facem acest lucru. identificarea intereselor. in vreun fel. pIasa (identifica) pe voi in~iva in raport cu elementele - Rela!ii~ Desenati pe 0 foaie de hartie aceste cercuri. in raport cu acest centru. desigur. Incercati. consideram ca un demers propriu in acest sens ar trebui sa inc1uda: .xadesfa§urati existenta. sii precizati mai aproape sau mai departe lucrurile. ci mai curand sa va sugeram diverse posibilitati care sa permita 0 apropiere de propria personalitate. In ce miisurii faptul cii ele apar astfel credeti cii depine de voi? Existii printre ele ~iunele ciirora. sub 0 fOlIDii sau alta. mentinerea sanatatii mentale ~i emotionale. comportamente etc. iar dupa aceea:analiza acestora. astfel incat imaginea de sine sa se contureze in linii mai precise. . eventual. . capacitatl. un demers destul de laborios. parasind cadrele strict legate de sistemul educational. in cele din urma 0 dezvoltare armonioasa a propriei personalitati au ca premisa necesara cunoa~terea de sine. v-a mai devenit prezent in minte vreun element? Dacii riispunsul este afirmativ. care poate privi propriile obi~nuinte. ' vii propm1eli11iijjrimul rand 0 metodadeava mediului in care. locurile ~i activitiitile care prezintii. simboluri precum : • ( ) = ceea ce nu este prezent • + =pozitiv • .estimarea resurselor individuale.r INVITATIE LA AUTOCUNOA$TERE Functionarea ~i adaptarea optima la mediul social. persoanele. iar dupa aceea a celor oferite de mediul social.zi Activitati / ~Locuri 26 l. importantii pentru voi.analiza retrospectivii a propriei vieli. a aspiraliilor ~1 scopurilor. cu un efort in acest sens.aind'piirt. A realiza toate aceste identificari ~i analize reprezinta. Cunoa~terea de sine se dezvolta pe masura ce traim noi ~inoi experiente. elementele care nu mai sunt prezente? In masura in care va afecteaza negativ ce credeti cii ati putea face pentru a modifica aceastii stare de lucruri? 4. daca vreti. identificarea ~i concretizarea potentialului propriu.autoobservapa. care este importanta-sa pentru voi? . dobandind progresiv 0 capacitate mai mare ~i mai profunda de autoreflexie. iar in centrul acestor cercuri plasati-vii pe voi in~ivii. ca personalitatea fiecaruia dintre noi reprezinta 0 constructie ce se realizeaza. utilizand. de-a lungul intregii vieti. . intr-o masura mai mare sau mai· mica. identificarea ~i analiza valorilor personale. Vii marcheazii-.analiza rezultatelor relevante obtinute etc.Care dintre cele patru categorii de elemente precizate este preponderentii? Care credeti cii este cauza acestei preponderente? Vii multume~te sau ati dori sii schimbati anumite lucruri? 3. studierea psihologiei in cadrul liceului are ca scop general. De altfel."u . Cum putetn ajunge la 0 cunoa~tere de sine adecvata ~i profunda? Tinand seama de faptul ca fiecare din noi suntem unici.

1. Suport. am dori sa auzim ~ialte "voci" in noi. Va multurne$te "imaginea" pe care ati obtinut-o prin cele doua "poezii"? Justificati-va raspunsul. Voifi Voi fl . 2. dupa cum in trecut am auzit "voci" pe care nu Ie mai auzim in prezent. Trecut Prezent Viitor 1. Ating Sunt ingrijorat Plang Eu sunt Inteleg Spun fueere Nadajduiesc Eusunt . (doua lucruri care sunt adevarate despre voi) ( des pre c ev a car e t e intereseazii) (imagineazii-ticiiauziceva) (cevacevreicuadevarat) (Iafel caprimul vers) (ceva ce pretind sau ma comport ca ~i cum ar fi adeviirat) (ceva ce simt chiar acum) (imagineazii-ticevaceatingi) (de cevace estein mintea ta) (fiindciiexista ceva care doare sau carete dezamiige~te) (Ia fel cu primul vers) (ceva cqtii ca este adeviirat) (eeva ce crezi intr-adeviir) (cevapentrucaredepuiefort) (cevalacaresperi) (lafelcuprimul vers) Voifi Ma intreb Incerc Niidajduiesc Voifi Inteleg Sunt ingrijorat. imaginea de sine prezentii ~iproiectia acestei imagini undeva in viitor. pe 0 alta foaie de hartie. putetijustifica absenta sa? Sut:ltdouachestionare proiective care incearcasa surpiindii. Ne putem gandi astfel ca de fiecare data vorbim intr-o alta calitate. "Colectia de voci" ne pretinde identificarea acestorroluri. vede totul altfel sau eel putin diferit fata de perspectiva noastra asupra lucrurilor.. Ia un anumit nive!. Exista versuri pe care nu le-ati completat? De ce? 3. 26 . aceste probleme? '. in contexte diferite $i nu nurnai.. N oi in~ine suntem "altii" in contexte diferite sau chiar in acela~i context. Care dintre "vocile" prezente va place eel mai mult? Va mai fi prezenta in viitor aceasta "voce"? 4. tinand cont de cele trei perspective temporale. Sunt "voci" pe care nu ati dori totu~i sa Ie auziti? De ce? 3. Incercati sa precizati aceste "voci". Ma vad Simt.. dar in momente diferite. Eu sunt . cea pe care v-ar placea sa 0 practicati? Dacii raspunsul este negativ. Care dintre "vocile" viitoare doriti eel mai intens sa se realizeze? Ce trebuie sa faceti pentru ca ea sa devina efectiva? 5. Care dintre completari credeti ca ar reprezenta probleme pentru voi? Ati incercat ceva pentru a rezolva •. (profesia pe care ti-ai dori sa 0 practici) (ceva In legatura cu aceasta profesie) (ceva care Iti este folositorln raport cu profesia dorita) (ceva la care speri In acest context) (Iafel cu primul vers) (ceva ce ~tiica este necesar sa realizezi) (de ceva In legatura cu proiectia ta) (cevace arputea sa rezolveproblemace-~provoacanelini~te) (ceva ce crezi cii este adevarat In acest context) (lafelcuprimul vers) (statutul pe care crezi ca 11 vei obtine) (cevain legaturacu aceststatut) (ceva ce te-ar impiedica sii-ti realizezi scopul propus) (un neajuns pe care ti-I provoaca optiunea ta) (lafelcuprihml vers) ' ~ Scrieti pe 0 alta foaie de hartie cele doua "poezii" incercand sa completati versurile rara sa reflectati prea mult asupra lucrurilor. Exista in viitor vreo voce care s-ar lega de 0 anumita profesiune. De asemenea. Care dintre cele trei regiuni contine mai multe "voci"? Care credeti ca sunt cauzele pentru 0 astfel de situatie? 2. este altfel. Fiecare dintre noi. Vreau Spun Voifi.--' ~ personalitatea noastra poate ti"aoordata ~ica 0 "colectie"(le rolilri pe care ni Ie asumam sau ne sunt impuse. sau ca 0 alta "voce" rasuna in noi ~idinspre noi. Evit. Eusunt Ma intreb Aud Vreau Eu sunt Ma prefae Simt.

bine cu la in multa vise. 5. dezlegi dansezi scrii. locullucrurilor putemica. 59 43 47 44 40 42 48 50 55 60 70 bine non-verbal. activitati te de fond intr-un sau'vorbaret". . ~igrafice. la ceilalti puzzle.- Acest chestionar nu este un test de inteligenta. oameni. place sau mi~care. 3. Identificati ~i alte activitati care credeti ca ilustreaza unul sau altul dintre tipurile de inteligenta precizate. u~urinta ~isa "talentat". ce un sa bine gandesc. incredere independent. oamenii. muzica. nepunandu-se problema ierarhizarii lor. camera. artizanale fotografiezi. ascultator". cand la muzica confectionezi fluieri zgomotul .. muzical. 6. ~idiscuri. 26 1. structuri. muzicii. te contextul. despre a sa festive. carti exercitiile sa simt in colegii faci independent "bun foarte gande~ti. Iti participi echipa. nu ~i prea Enunturi Punctaj Raspuns Punctaj Inveti vazand ~iobservand. In raport cu teoria inteligentelor multiple prezentata la pagina 72._ tln!'In~~~acestcliestionar permite o identificare a dezvoltiirii tipurilor de inteligentii pentru propria persoanii (chestionarul l ~rezintii 0 Qrelucrare a teoriei prezentate la pag. ochi felul original cuvinte. Ai Iti Traie~ti Lucrezi Adesea Ai·un Vorbe~ti Compui Cite~ti Hi Gande~ti aminte~ti eontrolezi plac place incredere un pricepi amesteci 0 opinii bun solida hobby stil cel jocurile u~or activitatile visezi in ritmat. de idei. voce in dansator" deschi~i. eredeti ca puteti intreprinde ceva in acest sens? 4. e~ti0 e~ti hi'irti in cuvinte.Verbal-lingvistica 3 67 73 Tipul de inteligenta Ii bine pe ceilalti. imagini. u~or (de in tricotat. mediator emotii. cuvinte sau motricitatea. video "rapid" ~ibaneuri. pe bune. Ce concIuzii puteti desprinde? ' 2. simti cor. bine in propria la matematiea.stri'ilucitor".-. Tipul de inteligenta lRaspuns Logic-matematica Gande~ti Colectionezi Canti Simti E~ti Imiti In Te Respecti Cand Stii Obi~nuie~ti Memorezi lti Ai Dai Se Iti plac place timp timpulliber aminte~ti deranjeaza spune intotdeauna talent simti spune cu drumulla 0 permanent priceput un personalitate bine. sa ca in pe muzica. Incercati sa identificati motivele pentru care unele dintre tipurile de inteligenta sunt mai bine dezvoltate decat altele. ca lume. numarati pe fieeare categorie raspunsurile Da ~iprecizati rezultatul obtinut in tabelul urmator. Raspundeti eu Da sau Nu la eele 77 de enunturi de mai jos. persoana la mai cel ce ghicitorile. "muzical" pove~ti bine "istet". 72). pentru "suportiv". ~ima~inariile. incon~tient timbrelor). Reflectezi Preferi atent eel povestiri mai la adesea vorbe~ti. Iacand. studiu. de in logice. figurile. serviciului. sa tine ocazii colectionarea lucruri.. Comparati rezultatele obtinute in urma realizarii acestui chestionar cu autoevaluarea realizata la ~apitolul despre aptitudini. din sa ~iexaminand tine. ajuta altii. ce vorbe~ti. actiune. informat". minutiozitate ocupa e~ti mai u~ormime e~ti e~ti CD-uri. casa. . deplin bine cu tot cu abstract propria asociat de exemplu tine "bun pentru vecinii. f:. ci'i~ti cu la ca se in ea ca vorbe~ti. Ati dori ca unul dintre tipurile de inteligenta la. mai propriu. incruci~ate. de "creativ". Incercati sa precizati pentru fiecare tip de inteligenta profesii care credeti ca ar fi recomandabile.inteligenf'. concepte. ci el permite identificarea relativa a tipurilor dominante de inteligenta ~i strategiilor preferate de invatare. SF. de grupuri conflicte. "personalitate". senzorial emotionezi opinii rezolvarea intrebator sigura casetele un teorii logiee. cu ta fizice. chestionarul presupune mai multe ~iferente. poate de sau murmuri cu " obiecte ~ipuzzle-urile d~tepf'. lucrurile tehnica romanele bun filmele. sau faptele casete pentru despre ~iprincipii. cite~ti bine instrument spus sa scriitor. afara scrii. te sau "bine poate asculti imbriica care atletic. idei. de ~iteoretic. "talentat". Identificati aceste diferente ~iargumentati-va acordul sau dezacordul. calculatorul. grup. tine. . 6 4 2 6 5 7 3 4 1 71 Nr Muzical-ritmica cunosti 77 57 sentimentele. 1 51 41 39 46 52 75 66 45 49 53 54 56 58 61 62 63 64 65 68 69 72 74 76 Inveti Scrii Comunici ~intelegi corect. ie~i tare. bine lucrezi tejoci.care ati obtinut un scor mai mic sa fie mai bine dezvoltat? Dacaraspunsul este afirmativ. cu e~ti intuitie. ~icred ~idetalii. sa cantece la mult ca cii despre putemice. tai ~isceptic.

Ie plac sistemele abstracte. instabil in trairile emotionale? Sunteti perseverent? Persistati in realizarea unei actiuni? Sunteti constant in eforturile dv. sceptici.. laineurajari? laactiune? Sunteti timid in relatiile eu a1tii? Vi se intiimpla sa ro~iti u~or sau se instaleaza u~or paloarea in situatii speciale? Se poate spune ca sunteti eertare!? Ridieati u~orvoeea in diseutie? Folositi relativ u~oreuvintetari? Aveti in genere 0 dispozitie emotionala sehimbatoare? (Treeeti relativ u~or de la veselie la melancolie sau invers ?) In fata unui eveniment neeunoscut tresariti u~or? Suntep puternic impresionabil? (Situatiile mai deosebite va impresioneazaputernic?) Manifestati nelini~te (va tulburati) cand lucrurile nu merg a~acum ati dorit? Sunteti in general agitat. rapizi in executie.E. actionati mai ales in vederea unor rezultate imediate (sub ecoul consecintelor imediate)? De obicei.inchi~i. recurg u~or la minciuna sau fictiune. indiferenti la viata social ii. unic. Sunteti in general realist? Aveti simtpractic? Suntetideseurciiret? Numar de raspunsuri Numar de raspunsuri DA Simbolul coresDondent ] NU DA NU DA I Simbolul coresDondent Simbolul coresDondent ] NU . luati in calcul ambele simboluri ~i creati doua formule. persistenti in du~manii. timizi. valoarea dominanta: lini~tea . nEAP (Sangvinicii) . stiingaci. nEnAS (Apaticii) . plini de viata.activitatea sa este subordonatii unui scop ambitios. interiorizati..? Sunteti intreprinzator? In functie de numarul raspunsurilor Da sau Nu trebuie decis dupa aceea asupra simbolului corespondent. nEnAP (Amorfii) . 26 . deseori rara masura ~i gust. EAP(Colericii) . politico~i. macabru. acti vism/non-acti vism: mai mult de 5 de Da.? Sunteti sehimbator in prieteniile dv. altfel S.sunt lipsiti de energie. egoi~ti.iubesc societatea. Va decideti u~or?Treceti imediat la critiei. punctuali. EnAP (Nervo~ii) .? Va schimbati u~orparerile? Sunteti in general schimbator in ocupatiile ~i preocuparile dv. dar cu respect pentru ceilalti. deciziile luate? In genere. nesociabili. tendinta spre exteriorizare. analizeaza indelung propriul trecut. A. valoarea dominanta: distractia. . inclinatie pentru bizar. muncesc neregulat numai in domeniul in care Ie place. aceasta formula fiind corespondenta unui tip de temperament (in cazul in care obtineti 0 egalitate de raspunsuri. nu sunt constanti arectiv. imprevizibilul? Va place intotdeauna sa fiti pregatit la ultimul strigat al modei? (In pas cu moda?) Numar de raspunsuri Preferati mai curand sa aetionati decat sa priviti actiunea? Acceptati u~or sa desfii~urati 0 activitate chiar daca nu corespunde gusturilor dv. concilianti. i~i stiipiinesc violenta sentimentelor. rara initiative. incapatanati. iubesc lini~tea. cheltuitor? Vi se intampla sa abandonati u~or promisiunile pe care Ie faceti. foarte putini· emotivi. respecta legile ~i principiile. rezistii la obstacole. tenaci. valoare dominanta: legea. valoarea dominanta: actiunea. au simtul umorului. Cu simbolurile obtinute creati 0 formula. tacitumi. valoarea dominantii: intirnitatea. Indici ai emotivitiifii (E) Indici ai activismului (A) non-activismului (non-A) non-emotivitii{ii (non-E) Va maniati u~or? In situatii Aveti tendinta de a va g~si tot dificile va alarmati u~or? timpul ocupatii mai ales in timpul liber? lntratiln panica? Sunteti sensibilia mustrari. ponderati. in munca pe care 0 desfii~urati? In general sunteti vioi. dar cinstiti. astfel: emotivitate/nonemotivitate: mai mult de 5 deDa. hotararile. temperamentul vostru neincadrandu-se strict in unul dintre tipurile precizate) . plini ·de secrete. gravi.imapasibiii. cu spirit practic. severi. impart oamenii in amici sau adversari. variata. sumbri. altfel non-E. Tiniind cont de cele descoperite prin acest test ~ide cele puse in evidentii anterior scrieti un eseu cu titlul "Eu despre eu". singuratatea.primaritate/secundaritate: mai mult de 5 de Da. nEAS (Flegmatlcii) . vorbiiret? Indici ai primaritii{ii (P) secundaritii(ii (S) Va consolati repede? Va impacati u~or? (Va trece u~or supararea?) Sunteti in general indiferent fata de recuno~tinta altora manifestata fata de dv.meditativi. respectiv patru in cazuL a douii egalitiiti. genero~i.. nervos. pe care ar vrea sa-l schimbe. valoarea dominanta: placerea. scrupulo~i.? Sunteti u~or de convins? Sunteti u~orinfluentabil? Preferati activitatile dinamice? --- In genere. au nevoie de emotii putemice. optimi~ti. antreneaza ~i pe altii in activitate. P. emotivitate puternica. valoare dominantii: opera de realizat. calmi. iubiti noutatea. sunt greu de tulburat ~i simt nevoia sa domine. putere de mundi. neglijenti. EnAS (Sentimentalii) . ironici. oportuni~ti.103 Raspundeti cu Da (in masura in care aveti raspunsuri afirmative pentru intrebiirile preCizate) sau Nu (in cazul raspunsurilor negative) in cazul fiecarui set de intrebiiri. valoarea dominanta: succesul.dispozitie variabila. nepunctuali. spirituali. chiar ~i impresiile slabe ii zguduie puternic. .activitate intensa. obiectivi. indiferenti irt raport cu trecutul~i viitorul.EAS (pasionatii) . inclinati spre lenevie. au initiative ~i mare suplere in spirit. dar amabili ~i sociabili.' rad rar. civism accentuat. dar numai un singur raspuns pentru fiecare din cei zece indici din fiecare categorie. energie. individuali~ti. toleranti prin indiferenta. sunteti risipitor. altfel non-A. dominator. vor sa uimeasca. rara 0 viata intema bogata. revolutionari. nemultumiti.

1999 Cosmovici A. Esotera. Editura Stiintifica.Norbert Sillamy.). Dictionar de psihanalizii. 1997 Dumitru I. Birch P... Cunoa$terea $i aprecierea obiectiva a personalitatii. Bucure~ti. Eul $i personalitatea.. Timi~oara.... 1981 A"":. Bucure~ti. Ia~i. LAROUSSE . ClujN apoca. Editura Didactica ~i Pedagogica. Bucure~ti. Ce este vointa?. Bucure~ti.. K.~ . Memoria umanii. (coord. Ia~i. Psihologia mecanismelor cognitive. 104 BIBLIOGRAFIE SELECTIVA . Valori. Psihologia pentru toti. M. Psihologie cognitiva. Editura Polirom... 2004 Zlate M. 1983 Zapan Gh. Psihologie distractiva. 0tet E. Ia~i. Che1cea ~. 2000 Platanov K. Editura Didactidi ~i Pedagogica.. Ghid de evaluare pentru $tiinte socio-umane. Dinamica personalitatii. Psihologie generalii pentru liceu. 1999 Fordham E.). Caracterulla elevi. Editura Stiintifica ~i Enciclopedica. 1974 Radulescu Motru C.. Bucure~ti. Psihologia dezvoltiirii. Psihologie $colarii. 2003 Cocorada E. Editura Polirom. lnvatarea umana. Editura Didactica ~i Pedagogica..Curs rapid in 150 de tehnici $i exercitii. 2003 .. Bucure~ti. Bucure~ti. Bucure~ti. 1984 Zlate M.1994 "" ~ Badley Baban Birch A. Psihologie. Psihologie generalii..). Bucure~ti. Bucure~ti. Bucure~ti. Consiliere educationalii. Bucure~ti. 1991 coard. 1991 Cosmovici A. Editura Tehnica. Curs de psihologie. Bucure~ti. 1998 Golu M. Allport G. Psihologie $i educatie. Bucure~ti. 1998 Radu I. Editura Didactica ~i Pedagogica. Litoiu N. Memoria $i patologia Bucure~ti. Spineanu-Dobrota S. Ia~i. 1969 Editura Trei. Bucure~ti.... 1996 Editura Piaget J. Bucure~ti. 1998 Editura ei. Bucure~ti. Creativitatea . Dezvoltarea giindirii critice $i inviitarea eficienta. 1997 Miclea M. Editura Polirom. Niculescu R.. Editura Stiintifica ~i Enciclopedica.. Editura All. 1993 IlutP. Editura Stiintifica. Editura IR!.•. 1964 Editura Che1cea A. Dictionar de psihologie. lntroducere in psihologia contemporana. Compendiu pentru bacalaureat $i admitere la facultate. 1999 Editura Teora. Polirom. (coord. Editura Geneza. (coord. 1978 Clegg B. (coord.. lntroducere inpsihologie. Bucure~ti. Jung. 2000 Moisin A. (coord. Editura Sincron. 1998 Cosmovici A.Roland Chemama. Aramis. 1996 Ribot Th. Psihologie $colara.2001 A. 2000 Editura Stiintifica. Stoica A. Tineretului. ClujNapoca. Editura Gloria. Editura Stiintifica.. Bucure~ti.. Bucure~ti. 2004 Z6rgo B. Ia~i. Editura Polirom. Editura Polirom.. Editura Dragan I. LAROUSSE . Cluj. Structura $i dezvoltarea personalitiitii.). Ia~i. AI... Manual de psihologie sociala.. lntroducere inpsihologia lui C. 2000 Thorndike E. Cifrul vietii psihice.).Editura Polirom. Psihologia inteligentei. 1963 Radu 1. atitudini $i comportamente sociale. Iacob L.. Editura proGnosis.. Ia~i. Editura Trei.. 2001 Druta E. Bucure~ti.. Editura Po1irom. Ghidul examinatorului. Editura Univers Enciclopedic. 2002 Zlate M. Editura Univers Enciclopedic. 1996 N eculau A. G. Bucre~ti.. . Cluj-Napoca. Editura de Vest.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful