Sunteți pe pagina 1din 1

dcsadcdxdvcdcdccdcdcdcdcdcdcdcUn domeniu- important gi indispensabir in activitatea economico_ sociald a-umanitd{ii il constituie iransporturile.

Prin intermediul realizeazd acestora se deplasarea inspafiu a oamenilor gi diferitelor categorii Je *d{yt,.. in scopur satisfacerii necesitdlilor materiaL 9i spirituale are societdtii umane.dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd