Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA "POLITEHNICA" DIN TIMIOARA

SESIUNEA: IULIE, DATA: 19.07.2011


PROBA: MATEMATIC


1. (8 p) Determinai expresia analitic a funciei de gradul al doilea R R : f ,
( ) c x ax x f + + = 4
2
, tiind c graficul ei trece prin punctul A(0, 1) i are abscisa vrfului -1.

a) ( ) 1 4 2
2
+ + = x x x f b) ( ) 1 4 2
2
+ = x x x f c) ( ) 1 4 4
2
+ + = x x x f
d) ( ) 1 4 3
2
+ + = x x x f e) ( ) 1 4
2
+ + = x x x f


2. (7 p) Fie A =
|
|
.
|

\
|
1 2
0 1
. S se calculeze A
3
.
a)
|
|
.
|

\
|
0 0
0 0
b)
|
|
.
|

\
|
1 6
0 1
c)
|
|
.
|

\
|
1 0
6 1
d)
|
|
.
|

\
|
1 6
0 1
e)
|
|
.
|

\
|
6 0
0 6
3. (10 p) S se determine me R astfel ca sistemul

= +
=
= +
23 4 5
8 2
y x
m y x
y x
s fie compatibil.

a) 0 b) 1 c) 20 d) 23 e) 8
4. (9 p) Se consider expresia
( )
E x x
x
= + log log
4
4 . Determinai valorile lui x eR astfel nct
( )
2
5
= x E .


a) ( ) 2 , 1 e x b) ( ) ( ) 16 , 2 1 , 0 e x c) { } 16 ; 2 e xd) { } 8 ; 4 e x e) { } 32 ; 8 e x5. (8 p) Se consider mulimea ( ) + = , 1 G i legea de compoziie
G y x by ax xy y x e + = , , , unde R e b a, .
S se determine valorile lui a i b pentru care ( ) , G este grup abelian.

a) 0 , 1 = = b a b) 1 = = b a c) 1 , 1 = = b a d) 1 = = b a e) 1 , 0 = = b a6. (8 p) S se calculeze

15 cos
1
15 sin
1
2 2


a) 3 4 b) 16 c) 24 d) 4 2 e) 3 8

A

7. (8 p) Fie n planul (xOy) punctul M(-2,6) i dreapta (d) x + 2y - 5 = 0. S se afle distana de la
punctul M la dreapta (d).

a)
2
5 3
b) 5 c) 3 5 d)
3
5 5
e)
3
5

8. (8 p) Fie funcia f : \ R R
3
2


`
)
, definit prin ( )
3 2
1 4
2

+
=
x
x
x f . S se determine asimptotele la
graficul acestei funcii.

a)
2
1
,
2
1
,
2
3
= = = y y x b) x y x = =
3
2
, c) x y x = = +
3
2
1
2
,

d) x y = =
3
2
0 , e) 1 , 1 ,
2
3
= = = y y x9. (7 p) S se determine punctul P de pe graficul funciei x e x f
x
= ) ( , n care tangenta la grafic trece
prin origine.

a) ( ) 1 , 0 P b) ( ) 1 , 1 e P c) ( ) e P + 1 , 1

d) ( ) 2 , 2
2
+ e P e) ( ) 2 , 2
2


e P10. (9 p) Calculai valoarea integralei: I = ( )
}
+ +
2
0
1 1 dx x x .

a) 8 b) 5 c) 10 d) 9 e) 7
11. (8 p) Calculai aria domeniului mrginit de curbele : x x y 2
2
= i x y = .

a)
2
27
b)
2
19
c)
2
25
d)
2
13
e)
2
9

12. (10 p) Care sunt valorile parametrului real m pentru care funcia
{ } ( )
4 5
2
, 4 , 1 \ :
2
+

=
x x
x m
x f f R R
nu are puncte de extrem ?

a) |
.
|

\
|
e 0 ,
2
1
m b) ( ) 8 , 5 e m c) |
.
|

\
|
e 0 ,
2
3
m d) ( ) 7 , 2 e m e)
(

e 2 ,
2
1
m

A