Sunteți pe pagina 1din 2

Procesul penal-Activitatea desfasurata de organelle judiciare cu participarea partilor si a altor personae cu scopul constatarii la timp a faptelor penale astfel

orice pers care a safarsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit vinovatiei sale Fazele procesului penal: urm. Penala, :cercetarea penala,,rezolvarea cauzei de catre procuror , judecarea,,:judecarea in prima instanta,,judecarea in caile ordinare de atac ,punerea in executare a hotararii judecatoresti: punerea in executare a hotararii penale, modificari ce pot intervene in timpul executarii. Reguli aplicabile procesului penal: -pr. legalitatii procesului penal (are loc potrivit dispozitiilor legale) -pr oficialitatilor penale :actele procesului penal se indeplinesc din oficiu de organelle judiciare -pr aflarii adevarului: necesitatea aflarii adevarului despre fapta si cauza faptuitorului -pr rolului active:organelle si instantele de judecata au dreptul de a intervene la desf procesului -pr garantarea libertatii persoanei: nici o persoana nu poate fi retinuta arestata si nici supusa vrunei forme de constrangeri a libertatii -pr resp, demnitatii umane -pr prezumtiei de vinovatie: pana a hotararea finala persoana este considerate nevinovata-pr garantarii dreptului la aparare: atat personal cat si printrun aparator Actiunea in Justitie:-mij procesual prin care o persoana a incalcat o N.J este adusa in fata instantei de judecata pt a fi trasa la raspundere juridical. Actiunea penala:-mij procesual exercitat de ministerul public in numele societatii prin care se realizeaza tragerea la rasp penala a pers-lor considerate infractori. Trasaturi ale actiunii penale: -o actiunea publica - o actiunea obligatorie -o actiune personala -o actiune individuala Trasaturi ale actiunii civile: -are character reparatoriu -activitate facultative -actiune private exercitata de pers care au savarsit o infractiune -act divizibila -act disponibila Obligatiile inculpatului: - de prezentare personala la chemarea org de urmarire - de a se supune masurilor organelor de urmarire - de a se supune masurilor asiguratorii - de a se supune perchezitiilor corporale

Drepturile inculpatului - de a participa la sedinta de judecata si de a fi instiintat - de a avea timpul pt pregatirea apararii - de a pastra tacerea - De a da declaratie - De a formula o cerere - De a participa la audierea martorilor si de a le pne intrebari Competenta:-aptitudinea recunoscuta de lege unui organ judiciar de a urmari , a judeca o cauza penala.